• Список використаної літератури
 • Ціна реалізації продукції в


 • Дата конвертації12.08.2017
  Розмір7.62 Kb.
  Типкурсова робота

  інвестиції

  >

  0,76

  0,66

  0,57

  0,5

  4.5

  Дисконтований потік реальних грошей (поточна вартість при ставці відсотків): (4,3 * 4,4)

  - 8%

  -363

  460.9

  593.9

  688

  748.2

  - 11%

  -350.7

  434

  548.8

  613.7

  649.2

  - 15%

  -339

  407.3

  496.1

  530

  550.1

  Сальдо накопичених реальних грошей:

  1) 320,548

  2) 320,548 + 309,579 = 630,127

  3) 630,127 + 505,89 = 1136,02

  4) 1136,02 + 715,79 = 1851,807

  5) 1851,807 + 917,79 = 2769,597

  Коефіцієнт дисконтування:

  при ставці 8%: при ставці 11%: при ставці 15%:

  1) 1 / (1 + 0,08) 1 = 0,93 1) 1 / (1 + 0,11) 1 = 0,9 1) 1 / (1 + 0,15) 1 = 0,87

  2) 1 / 1,082 = 0,86 2) 1 / 1,112 = 0,81 2) 1 / 1,152 = 0,76

  3) 1 / 1,083 = 0,79 3) 1 / 1,113 = 0,73 3) 1 / 1,153 = 0,66

  4) 1 / 1,084 = 0,74 4) 1 / 1,114 = 0,66 4) 1 / 1,154 = 0,57

  5) 1 / 1,085 = 0,68 5) 1 / 1,115 = 0,59 5) 1 / 1,155 = 0,5

  Для прийняття управлінських рішень для вибору проекту використовують основні дисконтовані оцінки за такими показниками:

  Чиста поточна вартість (ЧДД) або інтегральний ефект;

  Внутрішня норма прибутковості (ВНД);

  Індекс прибутковості (ІД).

  Чиста поточна вартість - це сума поточних ефектів за весь період Т, приведена до початкового інтервалу планування або до першого кроку або як перевищення інтегральних результатів над витратами.

  Якщо протягом розрахункового періоду немає зміни цін або розрахунок проводиться в базових цінах, то при постійній нормі дисконту ЧДД дорівнює:

  , (7)

  де Ri - результати, досягнуті на i-му кроці;

  Зi - витрати на i-му кроці;

  Е - ставка дисконту;

  Т - горизонт планування.

  При ставці 8%:

  При ставці 11%:

  При ставці 15%:

  висновок

  Ефективність проекту визначається кількісними і якісними показниками, а ефект визначається перевищенням результатів над витратами. Показники ефективності, що відносяться до всього періоду реалізації, називаються інтегральними. Визначальним при оцінці ефективності є чистий дисконтований дохід. Інші показники можуть виступати допоміжними.

  Чиста поточна вартість - перевищення за проектний цикл інтегральних дисконтованих грошових надходжень над інтегральними дисконтованими грошовими виплатами, зумовленими реалізацією інвестиційного проекту. Цей показник визначає абсолютну величину економічного ефекту. Проект визнається економічно ефективним, якщо чистий дисконтований дохід позитивним.

  У наших розрахунках ЧДД має від'ємне значення, тому ми можемо зробити висновок про те, що проект інвестування не є ефективним. Таким чином, в разі реалізації проекту підприємство зазнає збитків, витрати будуть перевищувати доходи. Прибуток підприємства невелика, тому використання власних коштів також не дасть необхідного ефекту.

  Список використаної літератури

  1.Акуніч І.Л. «Маркетинг»: Навчальний посібник, Мінськ 2003 г.

  2. Банківська справа. За редакцією В.І. Колесникова, Л. П. Кроливецкой М., "Фінанси і статистика", 1996р.

  3. Чіненков А. В. Банківські кредити і способи забезпечення кредитних зобов'язань / Бухгалтерія і банки. - 1996р. - №4.

  4. Дробозина Л. А., Окунева Л. П., Андрісова Л. Д. та ін. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. - Москва: Фінанси, ЮНИТИ, 1997р.

  5.Челноков В.А. "Банки: Буквар кредитування. Технології банківських позичок. Навколобанківськими ринковий простір" М., АТЗТ "Антедор" 1996р.

  26

  додаток

  Початкові дані

  № П / П

  Вартість технологічної лінії, тис. Руб.

  Збільшення оборотного капіталу на, тис. Руб.

  Поточні експлуатаційні витрати в 1-ий рік, тис. Руб.

  Витрати на придбання сировини в 1-ий рік, тис. Руб.

  Інші щорічні витрати, тис. Руб.

  Ціна реалізації продукції в

  1-ий рік, руб. / Шт.

  2.1

  590

  250

  120

  230

  110

  95

  2.2

  600

  310

  180

  260

  150

  115

  2.3

  610

  290

  160

  210

  90

  110

  2.4

  620

  300

  200

  220

  150

  80

  2.5

  590

  220

  150

  230

  150

  85

  2.6

  630

  280

  210

  260

  130

  95

  Обсяг реалізації продукції

  в перший рік

  11,5 тис. Шт.

  другого року

  12,3 тис. Шт.

  в третій рік

  13,1 тис. Шт.

  в четвертий рік

  13,9 тис. Шт.

  в п'ятий рік

  14,5 тис. Шт.

  ...........