• 4. Практикум.
 • Література.


 • Дата конвертації09.06.2017
  Розмір7.22 Kb.
  Типкурсова робота

  інвестиції

  тане для придбання додаткового (в цілях розвитку виробництва) обладнання. На допомогу в такому випадку приходить кредит. Реальний сектор економіки створює нові вартості (цінності) і нові споживчі вартості, але не створює гроші. Отже, для отримання додаткових грошей, які могли б обслужити такий приріст вартостей, необхідний їх прихід в реальний сектор з банківської системи. Таким об-разом, підсумовуючи наявні в формі заощаджених коштів амортизаційні накопичення і банківський кредит, виходить необхідна для розширеного виробництва сума. З цього виводиться умова економічного зростання:

  І (інвестиції) = С (заощадження) + К (банківські кредити),

  де банківські кредити - результат емісії.

  Таким чином, в умовах становлення ринкових відносин, формування приватного капіталу і значних обсягів грошових коштів, які подаються заощадженнями населення необхідно брати до уваги і їх участь в процесі розширеного відтворення. При цьому частина кредитів може бути надана за рахунок результатів грошової емісії та інших інституціональних механізмів трансформації заощаджень населення в інвестиції. На основі проведеного аналізу запропонована вище схема прийме наступний вигляд:

  І = Спр + Сп + Сб + К,

  де, Спр-власні заощадження, що включають амортизацію і т.п .;

  Зб. - бюджетні кошти;

  Сп - безпосередньо заощадження населення, що трансформуються в інвестиції через механізми облігаційної характеру, емісії акції, лізинг, іпотеку тощо

  Участь заощаджень населення проглядаються як в заощадженнях виробничого характеру Сір, так і в банківських кредитах, де вони беруть участь вже побічно.

  Підтвердженням того, що заощадження населення починають грати все більш активну роль в процесі інвестиційного зростання, випливає з того, що інвестиційний підйом 2000 року відбувався в основному за рахунок власних ресурсів підприємств; інвестування своїх проектів в цілому ряді секторів господарства здійснювалося без залучення капіталу з боку. Банківські кредити в 1999 році склали 4,3% від усіх інвестицій у виробництво, а в 2000 році 4%. У 1999 році промислові підприємства за рахунок своїх ресурсів профінансували приблизно 72% всіх капітальних вкладень, а за рахунок бюджету за все - 4,7%. Приблизно 23,3% інвестиційних ресурсів залучено за рахунок інших джерел. Якщо врахувати, що в ринкових умовах державна власність не є переважаючою і тим більше єдиною, важливість показника заощаджень населення стає очевидною.

  4. Практикум.

  1) Визначте, чому дорівнює рівноважний рівень доходу, якщо відомо, що економіка описана наступними даними:

  Y = C + I; C = 500 + 0.6 Y; I = 100;

  2) Якщо автономні інвестиції (I) зростуть до 200, то, як зміниться рівноважний випуск?

  3) Яке значення мультиплікатора інвестицій?

  4) Покажіть зміна рівня рівноваги графічно.

  Рішення:

  1) I - інвестиції, Y - дохід, C - споживання.

  I = 100, Y = C + I, C = 500 + 0.6 Y

  Y = 500 + 0.6 Y + 100

  Y = 600 + 0.6 Y

  Y - 0.6 Y = 600

  0.4 Y = 600

  Y = 600 / 0.4

  Y = 1500

  2) I = 200, Y = C + I, C = 500 + 0.6 Y

  Y = 500 + 0.6 Y + 200

  Y - 0.6 Y = 700

  0.4 Y = 700

  Y = 700 / 0.4

  Y = 1750

  3) M = 1 / (1 - MPC)

  MPC = 0.6

  M = 1 / (1 - 0.6)

  M = 1 / 0.4

  M = 2.5

  4) Побудова графіка

  витрати

  r

  Y = E

  C2 + I2

  C1 + I1

  45 0 Y

  1500 1750

  Висновок.

  Необхідною умовою розвитку економіки є висока інвестиційна активність. Вона досягається за рахунок збільшення обсягів реалізованих інвестиційних ресурсів і найбільш ефективного їх використання в пріоритетних сферах матеріального виробництва та соціальної сфери. Інвестиції формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі та зумовлюють конкурентні позиції країн на світових ринках. При цьому далеко не останню роль для багатьох держав, особливо що вириваються з економічного і соціального неблагополуччя, відіграє залучення іноземного капіталу у вигляді прямих капіталовкладень, портфельних інвестицій та інших активів.

  Інвестиції відіграють важливу роль, як на макро, так і на мікро рівні. По суті, вони визначають майбутнє країни в цілому, окремого суб'єкта господарювання і є локомотивом у розвитку економіки. Про інвестиції сказано вже чимало: російські політики давно схиляють це слово на різні лади, розуміючи, що без інвестицій російського виробництва не вижити. Державна інвестиційна політика зараз спрямована саме на те, щоб забезпечити інвесторів усіма необхідними умовами для роботи на російському ринку. Потенційні іноземні інвестори прекрасно розуміють, що Росія - найбагатша країна, що вкладені кошти принесуть в майбутньому величезні прибутки. Хоча до недавнього часу побоювання втратити вкладені кошти зупиняла інвесторів. В даний момент російський ринок є одним з найбільш привабливих для іноземних інвесторів.

  Література.

  Підручники, монографії, збірники наукових праць

  1. Економічна теорія: Підручник для студентів вузів / Під Ред. Проф. І. П. Ніколаєвої, проф. Г. М. Казіахмедова. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 543 с.

  2. Курс економічної теорії: підручник - 4-е изд., Доп. і перераб. - Кіров: «АСА», 1999. - 752 с.

  3. Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова. Макроекономіка - СПб .: Питер, 2002. - 432 с .: іл. - (Серія «Підручники для вузів»).

  4. В. К. Гуртів. Інвестиційні ресурси. / В. К. Гуртів. - М .: Іспит, 2002. - 384 с.

  5. Мочерний С. «Основи економічної теорії», Москва: «Фенікс», 2002..

  6. Миколаєва С. С. «Економічна теорія», Москва: «Юніті», 2002..

  7. «Відтворення і економічне зростання». Під ред. проф. В.Н. Черковца, доц. В. А. Бірюкова. - М .: Ек. факультет, Тейса, 2001-282 с.

  8. Інвестиції: сутність, види, механізм функціонування. Серія «Навчальні посібники», Ростов н / Д: Фенікс. 2002 - 352 с.

  Статті з журналів і газет

  9. Румянцева Є. Інвестиційні пріоритети технологічного оновлення російського виробництва // Проблеми теорії і практики управління. 2004. № 4

  10. Гамза В. А. Про проблеми монетизації Фінансово-банківської сфери. // Банківська справа. 2005. № 6.

  11. Бичков А. Інвестиційні фонди в Росії. // РЦБ 2005. № 8 (287).

  12. Попова Є. Чи потрібні Росії інвестиції? // Економіка і життя. Червень 2005. № 26 (9084).

  ...........