Дата конвертації23.03.2017
Розмір12.55 Kb.
Типреферат

Скачати 12.55 Kb.

ІС фінансового АНАЛІЗУ

М.С. Курков

КНЕУ

(Аспірант)

Фінансовий аналіз за помощью інформаційних систем.

Вільні Грошові кошти переслідують две основні мети: те, що бере максімальної дохідності при додержанні відповідної надійності. В цілому спекуляції на валютному и фондового Сайти Вся до надійніх актівів Віднести складно, но смороду забезпечують саму скроню дохідність з всех легальних відів операцій. Если Грошові кошти НЕ інвестуваті, то воно ма ють якості з часом знікаті.

Головна ціль, яка переслідується при створенні інформаційної системи - помочь інвесторі Зберегти, а не загубіті кошти, Які вкладаються в цінні папери. Если с помощью системи інвестор мінімізує збитки, то стабільна висока дохідність гарантована.

Для допомоги інвесторам в їх вкладення та патенти, щоб система працювала як в довгострокову, так и короткостроковому періоді, тобто робіла фундаментальних та технічний аналіз. Створення подібної системи стане новим етапом в інвестіційній ДІЯЛЬНОСТІ на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Невелика Кількість подібніх систем на вітчізняному Сайти Вся требует создать нескладну та дешеву інформаційну систему, яка б відповідала Вимоги вітчізняніх інвесторів.

Для інформаційної системи нас цікавлять Перш за все фінансові інвестиції.

Інформаційна система фінансового АНАЛІЗУ створюється самє для покращання якості ДІЯЛЬНОСТІ самє посередників на фондовому ринку, тобто БРОКЕРСЬКО-ділерськіх компаний. Сейчас годину існує очень невелика Кількість подібніх систем, тому це ще один наслідок того, что інвестиційна діяльність на фондовому ринку залішається у вісокій мірі ризиковості. Інформаційна система направлена ​​на Зменшення ризики у Цій сфере ДІЯЛЬНОСТІ.

Потрібно Розглянуто, з якіх підрозділів складається підприємство посередник на фондовому ринку. Як звісно, ​​БРОКЕРСЬКО-ділерська компанія (інвестиційний інститут) організаційно розділяється на три напрямки:

- Торгові підрозділі ( "Фронт-офіс").

- Бек-офіс.

- Бухгалтерія.

Торговий відділ Включає співробітніків, Які здійснюють операции з цінними паперами, проводять відповідну аналітіку.

Бек-офіс Забезпечує виконан операцій, Здійснює облік та контроль операцій з цінними паперами.

Бухгалтерія Здійснює облік операцій и та Виконує фінансову звітність у відповідності до правил українського бухгалтерського обліку.

Основні різікові операции з цінними паперами Виконує фронт-офіс, тому інформаційна система розробляється для роботи самє в цьом відділі підприємства. При створенні інформаційної системи вінікають візначені спожи относительно информации, якові треба одержуваті з різніх джерел та на й достатньо Довгому проміжку часу, та методів АНАЛІЗУ та обробка цієї информации. З качана розглянемо структуру фронт-офісу.

Фронт офіс Включає в себе торгові підрозділі компании - торговий відділ (ділінг), відділ портфельного менеджменту, відділ роботи з індівідуальнімі та інстітуціональнімі клієнтами.

Головною функцією фронт офісу є складання Угод з цінними паперами від імені компании та за дорученням КЛІЄНТІВ. при цьом на фронт офіс накладається мінімум обліковіх та розрахункових функцій. Облік та виконан Угод Здійснює бек - офіс.

Як було сказано вищє, создание інформаційної системи для фронт-офісу пов'язано з рядом складностей. По-перше, інформаційна система винна оцінюваті ефективність довгострокового ФІНАНСОВИХ інвестіцій, тобто допомагаті компании Сформувати інвестиційний портфель. Це необходимо Перш за все таким посередникам, як довірчі товариства та інвестиційні компании. Альо для других торговців такоже нужно формуваті інвестиційний портфель для підстраховкі програшу в спекуляційніх операціях з цінними паперами. Така інформаційна система буде використовуват у відділі портфельного менеджменту. Для інформаційної системи потрібна інформація про доходи акцій емітента, якові можна здобудуть з звітів емітента та інформація про ринковий Показник дохідності. Ця інформація может містітісь як в лістінгу на біржі так и в звітах про емітента, Які містяться в ПФТС (позабіржова фондова торговельна система). Для формирование ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфелю Перш за все вікорістовується фундаментальна аналітика. Головною задачею фундаментального АНАЛІЗУ є розрахунок дійсної (економічно віправданої, справедливої) вартості конкретного підприємства. При цьом треба віходити з історічніх та потокових значень таких показніків як: прибуток, виручка, ОБСЯГИ виробництва, дебіторська та кредиторська заборгованості, рух коштів на рахунки та ін. Один з класичності Законів Сайти Вся говорити, что в Ціну Акції вкладаються НЕ Стільки текучі ОЦІНКИ, скільки Очікування майбутнього. Тому при фундаментальному аналізі, кроме АНАЛІЗУ Минулого та теперішнього, та патенти, прогнозуваті Майбутній стан об'єкта, что аналізується. З цього можна сделать Висновок, что інформаційна система ОЦІНКИ, а тобто и АНАЛІЗУ, винна буті системою штучного інтелекту, тобто системою ПІДТРИМКИ та Прийняття решение. Вона винна помочь працівнику (брокеру - аналітіку) фронт - офісу Прийняти як найбільш правильне решение относительно покупки акцій для ІНВЕСТИЦІЙНОГО портфелю.

На жаль, на сегодня НЕ існує жодних науково обгрунтованого фундаментального способу ОЦІНКИ акцій. Всі існуючі методи є НЕ більш чем припущені, Які змінюються разом з розвитку Сайти Вся та можливіть комп'ютерної техніки. Розглянемо один з методів, Який можна використовуват в інформаційній системе.

Значний часть процесів, Які відбуваються в рінковій економіці, Неможливо з достатнім ступенів достовірності оцініті Ранее. Єдиний способ науково обгрунтованого прогнозу заключається в Статистичний аналізі економічних процесів. Вікорістовування даного методу дает можлівість на основе минуло наглядів найти Тенденції розвитку процесів, что вівчаються, та віявіті кількісній Взаємозв'язок между ними. Основою такого АНАЛІЗУ є вірогідно- статистичні методи, Які оперують примерно вірогідноснімі характеристиками та умовно допущених.

В основу покладемо Показник прібутковості акцій на визначення период, Який розраховується по Формулі:

r = ((P 1 -P 0) + d) / P 0;

де

P 0 - ціна покупки Акції;

P 1 - ціна продажі Акції;

d - Дивіденди, Які Одержані за годину володіння Акції.

Одночасно на фондовому ринку об'єктом куплі-продажу є Акції Великої кількості емітентів, Які ма ють різній ступінь дохідності.

СЕРЕДНЯ ринкову дохідність ціх акцій визначаються по Формулі:

r m = (r 1 * x 1 + r i * x i + ... + r n * x n);

де

r i - дохідність i акцій;

n - Кількість акцій на Сайти Вся;

x i - Питома вага i- тих акцій, Який візначається як відношення їх ОБСЯГИ до сумарного ОБСЯГИ всех випусків (в ринковому цінах на відповідній момент).

Розрахунки сертифіката № проводять по акціям найбільш прибутковий компаний.

Інвестиції в цінні папери всегда будут супроводжуватісь з необхідністю решение дилема: вкладаті гроші в Акцію з більшім доходом та більшім ризики, чи задовільнятісь меншим доходом та меншим ризики.

Вибір варіанту Залежить від характеру інвестора, суми інвестіцій та ее долі в загально Капіталі інвестора. Например 5% Капіталу можливо вкластись в Акції з високим щаблем ризики, но Які могут принести великий прибуток. Одночасно нерозумно вкластись в ЦІ Акції 25 та более відсотків Капіталу.

Тут нужно ввести срок - принцип рінкової рівновагі. Даній принцип підстав на тому, что ринок цінних паперів є збалансований системою. Це означає, что при нормальному стані Сайти Вся продавці ЦІННИХ ПАПЕРІВ та їх ПОКУПЦІ Постійно та активно взаємодіють та, як наслідок, розрив между ценам попиту та пропозиції очень незначна, оператори фондового Сайти Вся Швидко приходять до признання рівноважніх значень. Забезпечується подібне положення тім, что всі цінні папери, Які обертаються на Сайти Вся всегда є у продажу, и кроме того адміністрацією фондових бірж та торговельно- інформаційних систем передбачення ряд мір, спрямованих на Зменшення розріву в цінах попиту та пропозиції.

На Основі принципу рінкової рівновагі можна сделать Висновок: дохідності відповідає мінімальній щабель ризики, если досягається структура портфелю, ідентічного структурі ринкового обороту.

В силу цього, інформаційна система винна допомагаті компании создать у Портфелі структуру ринка з майбутнім ее коригування. Для цього на основе Даних, яки одержуються щоденно з біржовіх Зведення та котіювань ПФТС розраховуються показатели дохідності та рінкові Індекси. Далі розраховуються КОЕФІЦІЄНТИ, яки показують різіковість Даних ЦІННИХ ПАПЕРІВ Стосовно ризиковості Сайти Вся в цілому. Це дает змогу Сформувати компании портфель ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Який приніс максимальний дохід при мінімізації ризико.

Альо нужно создать універсальну інформаційну систему, яка дасть змогу НЕ только Сформувати довгострокового інвестиційний портфель а й помочь Працівникам торгового відділу фронт-офісу працювати на даного проміжку часу та Здійснювати операции з купівлі- продажу ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Для Зменшення ризики при спекуляційніх операціях з цінними паперами Використовують методи технічного АНАЛІЗУ. Головною задачею технічного АНАЛІЗУ є оцінку поточного стану фондового Сайти Вся в цілому (на основе АНАЛІЗУ фондових індексів) та сегменту окремо взятої Акції. В Основі методів та способів технічного АНАЛІЗУ покладені психологічні закони поведінкі людей. В цілому Використовують Висновки фундаментального АНАЛІЗУ при візначенні довгострокового тенденцій, а технічний аналіз при візначенні годині и ціни Здійснення конкретних угідь.

Технічний аналіз слід розділіті на аналіз фондових індексів і аналіз сортаменту акцій. Ціль проведення первого - визначення та прогнозування макротенденцій ринка в цілому. Другий повинен давати практичні рекомендації относительно управління конкретними акціямі.

Інформаційна система винна аналізуваті стан індексів на різніх проміжках часу. Це досягається путем АНАЛІЗУ тренду, его сили та напрямку.

Інформаційна система винна оцінюваті Рівні цен на проміжках часу, з'ясовувати тренд та віявляті Рівні ПІДТРИМКИ та супротивлення та на Основі ціх рівнів допомагаті делать Висновки. Тобто на основе трендового АНАЛІЗУ делать Висновки, та давати рекомендації.

Величини індексів система может розраховуваті самостійно чи користуватись тимі, что Надаються через торговельно-інформаційні системи. Для розрахунку індексів та індікаторів Використовують щоденні котіювання ПФТС. Рекомендується розраховуваті Індикатори щоденно. Представлення информации на екрані винне буті наочно и представлятіся у виде графіків та діаграм. Це нескладно сделать с помощью СУЧАСНИХ СУБД чи Електрон таблиці. У зв'язку з тім, что немає однозначної форми Подання документів для аналітіків та система є інформаційною системою, інформація винна надаватіся у форме, зрозумілій для аналітіків компании.

На Основі віщесказаного зрозуміло, что робота аналітика в компании, яка займається операціямі з цінними паперами на Сайти Вся є й достатньо складаний и потребує вікорістовування обчіслювальної техніки, яка допомагатіме Проводити якісний аналіз Сайти Вся на всех етапах, а такоже, яка может буті універсальною и делать НЕ только довгострокового , а й короткостроковій аналіз ефектівності ФІНАНСОВИХ інвестіцій. Це поможет поєднаті опит з математичного розрахунку та сделать роботу компании більш ефективного та безрізіковою. У зв'язку з практичною відсутністю на Україні систем ПІДТРИМКИ РІШЕНЬ при торгових операціях цінними паперами постає питання создания и Впровадження таких систем у вітчізняніх підпріємствах, Які займаються Посередницька діяльністю на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Бажано, щоб ця система булу більш універсальна и здійснювала як фундаментальний, так и технічний аналіз Сайти Вся.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Найман Е. "Мала енциклопедія трейдера" - К .:, «Инфра М» 1997.-736с.

2. Божко В.П., Брага В.В., Бубнова Н.Г. та ін. Інформатика: дані, технологія, маркетінг.-М .: Фінанси і статистика, 1991.-224с.

3. Комп'ютеризація інформаційних процесів на промислових підприємствах / В.Ф. Ситник, Х. Терміну, Н.В. Єрьоміна. - К .: Катовіце: Техніка: Економічна академія ім. К. Адамецкого, 1991. -215 c.

4. Beyond Candlesticks, Steve Nison

5. Computer Analysis of the Futures Market, LeBeau & Lucas

6. Design, Testing and Optimization of Trading Systems, Robert Pardo