• 1.Калькуляція собівартості лицьової цегли
 • 2.Расчет техніко-економічних показників


 • Дата конвертації03.07.2018
  Розмір22.51 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 22.51 Kb.

  Калькуляція собівартості на сировину і матеріали

  Початкові дані:

  Цегла лицьова М 50

  Розмір цегли 250р˟120˟65 мм

  Маса 2,75 кг

  Чисельність основних робітників 5

  Норма витрати матеріалів на 1000 шт.

  глина = 2,18 т

  зола = 0,5 т

  тирса = 0,2 м 3

  кальцинована сода = 0,015 т

  вода = 0,3 т

  Норма витрати на 1000 шт:

  електроенергія = 12,8 кВт / год

  природний газ = 0,22 м 3

  Річна потужність цеху = 100000 тис. Шт / рік

  1.Калькуляція собівартості лицьової цегли

  Стаття № 1. Сировина і матеріали за вирахуванням зворотних відходів. Витрати на сировину і матеріали визначається шляхом складання калькуляції вартості, наведеної в таблиці 1.1.

  Таблиця 1.1 - Розрахунок витрат на сировину і матеріали

  Найменування матеріалу, одиниця виміру Норма витрати на1000шт Оптова ціна, руб. коефіцієнт подорожчання Індекс перерахунку цін Витрати на матеріали з урахуванням ПДВ руб.
  Зола, т 0,5 49,40 1,1 1,79 57,38
  Глина, т 2,18 307,10 1,1 2,26 1621,56
  Тирса, м 3 0,2 80,00 1,1 2,72 56,48
  Вода, т 0,3 29,17 - - 103,26
  кальцинована сода 0,015 2487,48 1,1 6,46 312,86
  Разом: 2151,54

  ПДВ = 1,18. Сума витрат на матеріали складе 2151,54 руб. Стаття №2 Енергія на технологічні цілі.

  Витрати на теплоенергію і електроенергію, що витрачаються безпосередньо в процесі виробництва продукції. Загальна потреба електроенергії визначається за питомими нормами витрат. Схема витрат на електроенергію наведена в таблиці 1.2.

  Таблиця 1.2 - Схема витрат на електроенергію

  Найменування Норма витрати на 1 м Тариф, руб. витрати
  Природний газ 0,22 1342,13 348,4
  електроенергія 12,8 кВт / год 4,13 53
  Разом: 401

  Стаття №3 Основна заробітна плата виробничих робітників. Чи включається оплата праці робітників, безпосередньо зайнятих виготовленням продукції, а саме:

  а) зарплата, нарахована за відрядними розцінками за виконання виробничих операцій;

  б) оплата за тарифом почасових робітників, що беруть участь у виконанні технологічного процесу;

  в) доплата бригадирство, за навчання учнів та інші доплати, пов'язані з основної заробітної плати;

  г) премії, що виплачуються виробничим робочим (відрядникам і почасових) з фонду заробітної плати.

  Основну заробітну плату (ОЗП) можна розрахувати за формулою (1.1):

  , (1.1)

  де - кількість основних робітників зайнятих на виробництві конкретного виду продукції, чол .;

  - середня годинна тарифна ставка робітника-відрядника (визначається з урахуванням середнього розряду, приймається 159,08 руб.);

  - плановий фонд робочого часу для одного працівника протягом року (приймається 1864 години);

  - коефіцієнт, що враховує премії робітникам-відрядникам з фонду зарплати (приймаємо 1,25);

  - коефіцієнт, що враховує перевиконання норм виробітку (приймаємо рівним 1,2);

  - коефіцієнт, що враховує доплати за бригадирів, роботу в нічний час, навчання учнів і інші доплати (приймається 1,1);

  - коефіцієнт переходу від явочній чисельності до облікової (1,11);

  - коефіцієнт, що враховує районні надбавки до заробітної плати (для Хабаровського краю - 1,3);

  руб / м

  Стаття №4 Додаткова заробітна плата (ДЗП)

  Додаткова заробітна плата виробничих робітників. Чи включається виплати, передбачені законодавством про працю за опрацьованим на виробниче час: оплата чергових і додаткових відпусток, пільгових годин підлітків тощо Розмір по цій статті приймається в розмірі 20% від основної заробітної плати робітників і складе:

  руб (1.2)

  руб.

  руб / м

  Стаття №5 Відрахування на соціальні потреби.

  Витрати на соціальні потреби приймаються в розмірі 26% від суми основної та додаткової зарплати виробничих робітників.

  руб. (1.3)

  руб / м

  Стаття №6 Витрати на утримання і експлуатацію обладнання.

  Включаючи витрати, пов'язані з експлуатацією, обслуговування, налагодженням і ремонтом технологічного і силового і підйомно-транспортного устаткування. Спочатку складаємо кошторис витрат при розрахунку амортизаційних відрахувань (таблиця 1.3).

  Таблиця 1.3 - Кошторис витрат при розрахунку амортизаційних відрахувань

  Найменування виробничого обладнання та транспортних засобів Кількість Вартість обладнання Норма амортизації,% Сума амортизаційних відрахувань
  різальний апарат 2700 10 270
  Автомат - укладальник 3500 10 350
  сушильна піч 13125 10 1312,5
  ящиковий живильник 4100 10 410
  Бункер мокрого помелу 2750 10 275
  2-х вальний змішувач 1600 10 160
  тунельна сушка 3900 10 390
  Камневид. вальці 2750 10 275
  Прес пластичного формування 2500 10 250
  Разом 36925 3692,5

  I = 73,54 - індекс перерахунку на обладнання. В результаті отримуємо: 3692,5 * 73,54 = 271546,45.

  Складаємо кошторис витрат на утримання та експлуатацію устаткування (таблиця 1.4).

  Таблиця 1.4 - Кошторис витрат на утримання та експлуатацію устаткування.

  Найменування статей витрат витрати умови розрахунку
  1. Зарплата допоміжних робітників, які обслуговують обладнання 1385391
  2. Допоміжні матеріали 692696 50% від з / п допоміжних робочих
  3. Амортизація виробничого обладнання та транспортних засобів 271546,45 кошторис витрат
  4. Поточний ремонт обладнання 135773,22 50% від амортизації
  5. Відшкодування зносу малоцінного і швидко інвентарю 800 Десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на кожного робочого
  Разом по кошторису: 2486207

  Витрата на 1 м 3 вироби: 2486207/10000 = 249 руб / м 3

  Разом основні витрати:

  ВР = + + + + + + (1.4)

  ВР = 2151,54 + 401 + 353 + 70,4 + 110,14 + 249 = 3335 руб / м 3.

  Стаття №7 Цехові витрати. Включають витрати, пов'язані з обслуговуванням технологічних процесів і управлінням ними. Визначаються витрати за кошторисом цехових витрат.

  Основна заробітна плата цехового персоналу розраховується на підставі штатного розкладу керівників, фахівців і службовців. Додаткова зарплата приймається в розмірі 20% від основної зарплати. Відрахування на соціальні потреби приймаються в розмірі 26% від основної зарплати.

  Розрахунок фонду заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу цеху представлений в таблиці 1.5.

  Таблиця 1.5 - Розрахунок фонду заробітної плати адміністративно-управлінського персоналу цеху.

  Структурний підрозділ Чисельність, чол Місячний оклад, руб. коефіцієнт перерахунку Місячний фонд зарплати, руб. Річний фонд зарплати, руб.
  Начальник цеху 1 170 1,3 * 1,3 287,3 3447,6
  Майстер цеху 1 160 1,3 * 1,3 270,4 3244,8
  енергетик 1 140 1,3 * 1,3 236,6 2839,2
  лаборант 2 105 1,3 * 1,3 354,9 4258,8
  Прибиральниця 4 100 1,3 * 1,3 676 8112
  Разом (основна, з урахуванням індексу перерахунку): - - - - 51105,6
  Додаткова зарплата - - - - 10221,12
  Відрахування на соціальні потреби - - - - 15945
  всього: - - - 77272

  I = 261,41 - індекс перерахунку заробітної плати

  I = 261,41˟77272 = 20199673 руб

  Кошторис цехових витрат представлена ​​в таблиці 1.6.

  Таблиця 1.6 - Кошторис цехових витрат

  Найменування статей витрат Сума, руб. умови розрахунку
  1. Зарплата цехового персоналу 20199673 За штатним розкладом і встановленими окладами
  2. Утримання будинків і споруд 100341,5 2% кошторисної вартості
  3. Амортизація будівель і споруд 200683 За встановленим відсотку амортизаційних відрахувань (4%)
  4. Поточний ремонт будівель і споруд 100341,5 50% від амортизації
  5. Витрати з охорони праці та протипожежної техніки 1474634,5 2,5% від ФЗП всіх робочих
  Разом по кошторису 22075673,4 -
  Разом по кошторису на 1000 шт 220,76 -

  Орієнтовно площа цеху становить:

  L · B = 36 м · 12 м = 432 мІ.

  Вартість будівель і споруд цеху:

  руб.

  Сума попередніх статей утворює цехову собівартість .

  ОР + З цех (1.5)

  руб. / м

  Стаття 8. Загальнозаводські витрати. Включають витрати на управління і організацію виробництва на підприємстві, зміст дирекції, амортизацію, ремонт основних фондів загальнозаводського призначення, підготовку кадрів, охорону заводу.

  При проектуванні ці витрати приймаються в розмірі 45% від основної та додаткової заробітної плати робітників (основних і допоміжних):

  (1.6)

  руб / м .

  Стаття 9. Інші виробничі витрати. Чи включаються відрахування на фінансування витрат по роботах і заходам, що здійснюються в централізованому порядку, а саме відрахування на геологорозвідувальні роботи, на науково-дослідні і дослідні роботи, на витрати по стандартизації, на витрати з технічної пропаганді, на централізовану підготовку кадрів та ін.

  Витрати за цією статтею приймаються в розмірі 10% від суми попередніх статей.

  (1.7)

  руб. / м

  Сума всіх попередніх статей утворює виробничу собівартість З :

  (1.8)

  руб. / м

  Стаття 10. Позавиробничі витрати. Включають витрати, пов'язані з реалізацією готової продукції. Приймаються в розмірі 4% від заводської собівартості.

  (1.9)

  руб. / м

  Разом повна собівартість З складе:

  (1.10)

  руб. / м

  Висновок: в результаті калькулювання витрат виробництва на даному підприємстві отримано:

  руб. / м ;

  руб. / м ;

  руб. / м ;

  2.Расчет техніко-економічних показників

  Річна потужність М ОБЩ заводу в діючих цінах підприємства визначається за формулою

  , (2.1)

  де - річна потужність заводу в натуральних одиницях

  виміру;

  - діюча оптова ціна підприємства,

  руб

  Вартість основних фондів (ОПФ) цеху визначається на основі розрахунків в організаційно-технологічної частини. Для основного цеху ОПФ можна підрахувати як суму вартості обладнання і вартості будівель і спецспоруд цеху.

  + (2.2)

  руб

  фондовіддача визначається за формулою

  (2.3)

  калькуляція собівартості матеріал витрата

  - величина безмірна. Річний прибуток від реалізації продукції П р визначається за формулою

  (2.4)

  руб. / рік

  Рентабельність підприємства визначається за двома показниками:

  а) загальна рентабельність підприємства визначається за формулою

  (2.5)

  де ОС - розмір нормованих оборотних коштів підприємства (приймається в розмірі 10% від потужності)

  б) визначається рентабельність від основної діяльності (рентабельність продукції) :

  (2.6),

  річне виробництво

  а) річний виробіток в натуральному вираженні на одного працюючого:

  , (2.7)

  де N - спискова чисельність працюючих;

  м / чол

  б) річний виробіток у вартісному вираженні на одного працюючого:

  (2.8)

  руб. / чол

  Техніко-економічні показники представлені в таблиці 2.1.

  Таблиця 2.1 Техніко-економічні показники

  показник Одиниці виміру величина показника

  річна потужність

  в натуральних одиницях

  в діючих оптових цінах

  м

  тис. руб.

  100000

  515200

  Вартість основних виробничих фондів

  тис. руб.

  77325

  фондовіддача 6,6

  Собівартість продукції, в тому числі:

  сировини і матеріалів

  палива і енергії

  заробітної плати

  руб. / Мі.

  руб. / Мі.

  руб. / Мі.

  2151,74

  401

  353

  Річний прибуток від реалізації продукції тис. руб. 980240

  рентабельність

  виробництва

  продукції

  %

  %

  93,9

  23,5