• 4. Темпи та фактори економічного зростання


 • Дата конвертації22.05.2017
  Розмір89.51 Kb.
  Типреферат

  Скачати 89.51 Kb.

  Кількісні та якісні показатели економічного зростання

  Зміст

  1.Вступ.

  2.Поняття економічного зростання.

  3.Типи економічного зростання:

  а) екстенсивних тип

  б) Інтенсивний тип

  в) всебічна інтенсіфікація

  4.Темпі та фактори економічного зростання

  5.Міжнародні порівняння економічного зростання

  6.Аналіз економічного зростання в Україні

  7.Прогноз зростання ВВП України на Рівні 4% у 2010 р. є реалістічнім, - В.Літвіцькій.

  8.Вісновок

  9.Спісок літератури

  1.ВСТУП

  Теорія економічного зростання є одним з найбільш складних розділів економічної науки, прісвяченої дослідженню ринкового господарства. Як візначіті внесок кожного з факторів виробництва в процес Збільшення суспільного продукту? Як віміріті якісне удосконалювання праці, Капіталу и землі, тобто Які показатели могут відбіті ЦІ Зміни? Особливе значення аналіз економічного зростання має в останні десятиліття. Саме по Собі економічне зростання має суперечлівій характер. Так, можна добиться Збільшення виробництва и споживання матеріальніх благ за рахунок погіршення їхньої якості, за рахунок економії на очисних спорудження и погіршення умов життя. Добиться Тимчасова зростання виробництва можна и за рахунок хіжацької ЕКСПЛУАТАЦІЇ ресурсов. Таке зростання або хітліве або Взагалі небажаним. Тому економічне зростання має сенс тоді, коли воно сполучіться Із соціальною стабільністю и соціальнім оптімізмом. Таке зростання пріпускає Досягнення ряду збалансований цілей: Збільшення трівалості життя, зниженя захворюваності и травматизму; Підвищення уровня освіти и культури; більш полного удовольствие потреб и раціоналізації споживання; соціальної стабільності и впевненості у своєму Майбутнього; Подолання убогості и різкіх розходження у Рівні життя; Досягнення максімальної зайнятості; захісті навколишнього середовища и підвіщенні екологічної безпеки; зніженні злочінності.

  Економічне зростання є однією з найбільш важлівіх економічних проблем, на якові Постійно звертають Рамус економісти и політики. Саме Темпи економічного зростання, его Чинник та характер визначаються дінаміку еко номічного розвитку країни, ее місце на мировой Арені та історичні перспективи.

  Проблемою.Більше економічного зростання перейняті здебільшого зарубіжні наукові дослідження, до того ж питання розглядається в контексті макроекономічного АНАЛІЗУ. Більшість вчених-економістів, аналізуючі досвід розвинено тих стран, підкреслюють, что головна запорука розвитку країни - це безпо речно економічне зростання, но НЕ только его темпами, а, что головне, и его якісні параметрами.

  Відомі економісти всегда виявляв глибокий Інтерес до джерел еко номічного зростання в практічній Економічній політіці. Висвітлення цього питання є в Працюю Пола А. Семюелсона, Вільяма Д. Норгауза, Р. Дорнбуш, Стенлі Фішера, Мілтона Фрідмана, Франко Модільяні й Роберта Солоу, Джеймса Тобіна, А. Пігу, Артура Лафера.

  Серед українських економістів (С.Д. Дзюбик, В.М. ГЕЄЦЬ, В. Литвицький, І.Лукінов) домінуючім є питання Виявлення можливости стімулюван ня економічного зростання в условиях української економіки.


  2.ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

  Економічне зростання є Надзвичайно складним явіщем. З да ного приводу відомій американський історик економічної думки Б. Селігмен позначають, что задовільна теорія економічного зрос тання винна враховуваті природні ресурси, Політичні Інститути, законодавство, а такоже много психологічних и СОЦІАЛЬНИХ факторів. Розробка такой всеохоплюючої Теорії, на мнение вченого, - почти нездійсненне завдання. Відомі економісти, авторизованого теорій економічного зростання, ясна річ, що не претендувалі на создание всеохоплюючої та універсальної Теорії, що не робілі Спроба «обійня ти неосяжне». Тому Кожна теорія або модель ма ють відповідні припущені та абстракції, Які дозволяють віділіті и вівчіті найбільш суттєві фактори економічного зростання! .

  За дінамікою економічного зростання судять про розвиток національніх економік, про життєвий рівень населення, про ті, як вірішуються проблеми обмеженості ресурсов. Це Основний Показник розвитку и добробуту будь-якої країни, одна з основних макроекономічніх цілей, Досягнення якої зумовлене необхідністю віпереджаючого зростання національного доходу у порівнянні Із зростанням чісельності населення.

  Економічне зростання - це Збільшення обсягів реального ВВП в одному періоді порівняно з іншім. Економічне зростання представляет собою Зростаючий здатність економіки до реализации своих виробничих можливости. Сутність економічного зростання Полягає у Розширення відтворенні тих самих товарів и услуг з Використання незмінної технології.

  На Відміну Від економічного зростання, економічний розвиток можна візначіті як перехід від одного стану економіки до Іншого, коли в новому періоді НЕ только збільшується виробництво тих самих товарів, а має місце й виробництво Нових товарів и услуг з Використання Нових технологій порівняно з минулим періодом.

  Економічне зростання и економічний розвиток тісно взаємопов'язані. Альо зауважімо, что економічне зростання может відбутіся и за умов відсутності економічного розвитку, в тій годину як економічний розвиток без економічного зростання Неможливо.

  Отже, економічне зростання є більш вузьке за змістом порівняно з економічнім розвитку, Аджея розвиток економіки створює передумови для Збільшення обсягів виробництва на якісно новій Основі. Можна Сказати, что економічне зростання ставити Зміст розвитку, є его складових частин. Если економічне зростання відбіває суто кількісні Зміни в економіці, то економічний розвиток - це якісне економічне зростання.

  Основним Показники, что вімірює и економічне зростання, и економічний розвиток, є реальний ВВП. Однако, только кількісній вимір цього сертифіката № НЕ дает возможности з'ясувати, чи відбувається економічне зростання, чи - економічний розвиток.

  Можливе є варіант того, что попередні періоді економічного розвитку країни можна візначіті як депресівні, а отже Збільшення кількості виготовлення товарів та Надання послуг відображає только вихід економіки країни з кризиса та покращення ефектівності споживання економічних ресурсов.

  Кроме реального ВВП для вимірювання економічного зростання и економічного розвитку прийнятною є и Показник реального ВВП на душу населення.

  Переважно економічне зростання розглядають та корістуються як суттєвою складових економічного розвитку. Кінцева мета економічного зростання - Збільшення споживання.

  Економічне зростання может вімірюватіся як у фізічному виразі (Фізичне зростання), так и у вартості (вартісне зростання). Перший способ більш надійний (тому что дает можлівість віключіті Вплив інфляції), но НЕ ВІН НЕ універсальний (при розрахунку темпів економічного зростання Важко вівесті Загальний Показник для виготовлення різніх виробів). Другий способ вжівається Частіше, но на всегда можливо запобігті вплівові інфляції. Щоправда, у статістіці ряду стран вімірюють макроекономічне зростання на базі зростання виробництва найбільш важлівіх для економіки товарів, вікорістовуючі при цьом їх частку у загально обсязі виробництва.

  Економічне зростання теоретично можна відобразіті двома способами:

  • зміщення праворуч вертикального відрізку Лінії сукупної Предложения (самє ВІН характерізує Особливості розвитку країни на стадії потенційного ОБСЯГИ ВВП);

  • зміщення праворуч крівої виробничих потужного (з врахування НЕ Кіль кості товарів та послуг, что может буті виготовлено в економіці країни за да ної зелених сандалів економічних ресурсов, а ОБСЯГИ основного Капіталу та праце вих ресурсов, что спрямовують на ВВП.

  На макроеномічному Рівні провіднімі Показники динаміки економічного зростання є:

  • зростання ОБСЯГИ ВВП;

  • Темпи зростання ВВП у розрахунку на душу населення;

  • Темпи зростання промислового виробництва у цілому, за основними галузь й на душу населення.

  3.Типи економічного зростання

  а) екстенсивних тип

  Екстенсивних тип економічного зростання - (екстенсивних - від латинську слова extensivus - что розшірюється) ті, при якому Розширення обсягів виробництва відбувається за рахунок трьох факторів: (а) основного Капіталу (ФОНДІВ), (б) РОБОЧОЇ сили, (в) матеріальніх витрат ( природної сировини, матеріалів, енергоносіїв).

  Для Виявлення роли шкірного з зазначеним факторів у збільшенні випуску продукції застосовується економетрика (наукова дисципліна, что вівчає кількісні Зміни в економіці). З ее с помощью створюються економетричні моделі зростання національного господарства.

  Если капітал, праця и матеріальні витрати зростають на Певної величину, то й ОБСЯГИ виробництва збільшіться в таку ж Кількість разів.Саме ця властівість характерна для екстенсивних Збільшення виробництва: воно прямо пропорційно велічіні вітраченіх виробничих факторів.

  Екстенсивних економічне зростання - це найбільш легкий шлях господарського розвитку. З его помощью відбувається швидке Освоєння природних ресурсов, а такоже вдається порівняно Швидко скоротіті або ліквідуваті Безробіття, Забезпечити велику зайнятість РОБОЧОЇ сили.

  Такий шлях Збільшення виробництва має и серйозні Недоліки. Йому властівій технічний застій, при якому кількісне Збільшення випуску продукції НЕ супроводжується техніко-економічнім Прогресо. При екстенсивних економічному зростанні випуск продукції підвіщується з такою ж швідкістю, З якою зростають Величини вікорістовуваніх виробничих основних ФОНДІВ, матеріальніх ресурсов и чісельності ПРАЦІВНИКІВ, отже на незмінному Рівні залішаються значення таких економічних показніків, як фондовіддача, матеріалоємність и продуктивність праці. Інакше Кажучи, загальна ефективність виробництва залішається, у кращий випадки, незмінною. Отже, чи не вістачає амортізаційніх ФОНДІВ - ЗАСОБІВ на Відновлення основних виробничих ФОНДІВ (Будівлі, устаткування), Фактично НЕ впроваджуються Новітні науково-технічні розробки.

  Екстенсивних тип економічного зростання дозволяє Швидко освоїті природні ресурси. Альо внаслідок того, что использование ціх ресурсов при екстенсивних тіпі идет нераціонально, відбувається швидке віснаження рудніків, орного шару землі, корисних копалин. Отже доводиться втрачають усе более праці и ЗАСОБІВ виробництва для відобутку кожної тонни сировини и паливо. У результате економічне зростання по все зростаючій мірі носити витратності характер.

  Довгострокова орієнтація на основном екстенсивних шлях зростання випуску продукції виробляти до тупикових СИТУАЦІЙ

  б) Інтенсивний тип

  Більш складаний тип економічного зростання Інтенсивний (від французького слова intensif - напряжение). Его головна Відмінна ознака - Підвищення ефектівності виробничих факторів на базі технічного прогресу.

  Інтенсивний тип економічного розвитку ґрунтується на широкому вікорістанні більш ефективних ЗАСОБІВ виробництва. Збільшення его масштабів забезпечується за рахунок! Застосування більш прогресивної техніки, передових технологій, досягнені науки, більш економічних предметів праці, Підвищення кваліфікації кадрів. Завдяк ЦІМ факторам досягається такоже Підвищення якості продукції, зростання продуктивності праці, ресурсозбереження, Поліпшення использование наявної матеріальної бази виробництва.

  Інтенсівне Розширене відтворення має кілька Особливе. Це - більш прогресивний тип економічного зростання, оскількі вірішальну роль у підйомі ефектівності Речовини умів виробництва начинает играть новий «мотор» - Досягнення науки и техніки. У зв'язку з ЦІМ у масштабі Суспільства розвівається виробництво науково-технічної информации, что, у кінцевому Рахунку, утілюється в усе більш ефектівні засоби виробництва. Одночасно система Утворення, подготовки й перепідготовкі кадрів Забезпечує Підвищення культурно-технічного уровня ПРАЦІВНИКІВ.

  Безсумнівнім достоїнством інтенсівного Збільшення виробництва є ті, что воно переборює перешкоду економічного зростання, породжені відомою обмеженістю природних ресурсов. Господарський розвиток переводитися на Нові рейки - на основу Безперервна науково-технічного й економічного прогресу. Найбільш вігіднім фактором его Розширення становится ресурсозбереження.

  в) Всебічна інтенсіфікація

  Це такий вид економічного зростання, при якому Використовують всі зазначені форми ресурсозбереження. Тоді заощаджуються и трудові, и речовінні умови виробництва. Даній вид економічного зростання практично впроваджується в условиях современного етапу НТР и новітньої технологічної революції.

  Всебічна інтенсіфікація веде до якісного Відновлення Всього процесса Розширення відтворення.

  У протівагу витратності екстенсивних нарощування виробництва всебічна інтенсіфікація Забезпечує антівітратну траєкторію економічного зростання. Вона наочно зображена на графіку (рис. 6), де пріведені Умовні дані.

  Мал. 6

  На графіку видно, что швідше Усього растет ОБСЯГИ національного доходу (НД), немного повільніше збільшується випуск ЗАСОБІВ виробництва (ЗВ) и чісельність РОБОЧОЇ сили (Р). У підсумку зніжується ВАРТІСТЬ одиниці продукції (ВД), розширення ж відтворення здобуває якісно Нові РІСД.

  Нова якість економічного розвитку віражається самперед у зростаючій економічності виробництва національного доходу: зменшуються витрати праці и ЗАСОБІВ виробництва в розрахунку на одиниць національного доходу. Істотно поліпшується весь господарський розвиток, неухильного підвіщується науково-технічний рівень и якість продукції, что віпускається. Це є прямим наслідком переходу до більш технологічного способу виробництва.

  Нове віявляється в створенні сучасної структури народного господарства. У загально обсязі підвіщується Питома вага наукомісткіх галузь. Сюди відносяться Приладобудування, випуск ЕОМ, електротехнічна промисловість, атомна енергетика, виробництво синтетичне смол, пластичних мас, прогресивних конструкційніх матеріалів, інші Галузі, что Використовують Досягнення НТР.

  Прогрес видно и в ТІМ, что зменшується Частка проміжного продукту и відповідно збільшується Питома вага кінцевого продукту, что идет в споживання. Така структурна зміна - результат ощадлівої витрати сировини, матеріалів и енергоносіїв при створенні кожного вироби.

  Поліпшення Розширення відтворення досягається, коли в складі національного доходу растет Частка продуктів споживання в порівнянні з засоби виробництва, что йдут для нагромадження. У результате підвіщується рівень и якість життя населення, зростання соціальна ефективність господарського розвитку.

  При новій якості економічного розвитку істотно змінюються пропорції відтворювального процесса. Відносно повільніше растет виробництво ЗАСОБІВ виробництва І, навпаки, вінікає тенденція до прискореного виробництва предметів споживання.

  4. Темпи та фактори економічного зростання

  Іноді здається дивною та бурхливих Реакція, З якою економісти спріймають Самі, здавай б незначні Зміни в темпах зростання. Чи Дійсно настолько істотна різніця между чотірма и трьома відсоткамі економічного зростання? Так, істотна. Для сполучення Штатів з їх реальним ВНП, что складає зараз примерно $ 3995 млрд., Різніця между темпами зростання в 3% і 4% віражається сумою 40 млрд. Долларов у рік. Для населення дуже бідної країни даже півпроцентне зниженя в темпах економічного зростання Цілком может означать перехід від недоїдання до голодної смерти.

  У ряді років даже невелікі розходження в темпах зростання могут прідбаті вірішальне значення. Приклад: пріпустімо, что країна А і країна Б ма ють однакові ОБСЯГИ ВНП, но Різні Темпи економічного зростання - темпи зростання країни А складають 4% у рік, а країни Б - Усього 2%. Щоб довідатіся, скільки буде нужно років для подвоєння ВНП, скорістаюся «правилом величини 70» (це метод визначення числа років, протягом якіх рівень цен может підвіщіться вдвічі; число 70 поділяється на річний рівень інфляції. Відповідно до правила ВНП країни А подвоїться за 17, 5 років (70: 4), а в стране Б для цього Знадоби 35 років (70: 2).

  Що стосується темпів Зміни реального ВНП на душу населення, то при однаково темпах економічного зростання різніця в жіттєвому Рівні населення буде ставаті усе більшою й більшою. Например, две країни Г і Д розвіваються однаково темпами (5% на рік); но если в стране Г ВНП на душу населення складає 10 тис. грн .., а в стране Д - 500 грн .., то 5% -ий Приріст для країни Г означає Приріст Рівний 500 грн., а для країни Д - Усього лишь Рівний 25 грн. на рік.

  Очевидно такоже, что економічне зростання має більш важліве значення, чем стабільність.

  Економічне зростання візначається поруч факторів. Широкого розповсюдження Набуль теорія трьох факторів виробництва, родоначальником котрої БУВ Ж. Б. Сей. Суть ее в ТІМ, что у створенні вартості продукту пріймають доля працю, земля й капітал.

  Пізніше трактування виробничих факторів получила Біль Глибоке й Широке Тлумачення. До них зазвічай відносять:

  • працю;

  • землю;

  • капітал;

  • підпріємніцьку спроможність

  Фактично Це вже Знайомі нам фактори виробництва, вони ж економічні ресурси, но назіваються економічнімі факторами зростання у зв'язку з тім, что при розгляді економічного зростання їх аналізують під Дещо іншім кутом.

  Кожний Із факторів економічного зростання вимірюється різнімі Показники (табл. 1).

  Табл. 1. Показники факторів економічного зростання.

  фактори зростання

  Кількісні показатели фактора

  Заходи полного использование та Підвищення ефектівності

  Показник ефектівності использование

  1. Природні ресурси

  Показник для кожного конкретного виду

  Комплексна и глибока переробка

  Ресурсомісткість продукції

  2. Трудові ресурси

  Чісельність населення в ПРАЦЕЗДАТНИХ віці

  Підвищення уровня освіти, Поліпшення здоров'я Вдосконалення организации праці

  продуктивність праці

  3. Основний капітал

  Стоимость

  Вдосконалення организации виробництва

  Фондовіддача

  4.Науково-технічний прогрес

  Витрати на нову техніку, технології ТОЩО

  Розвиток СФЕРИ наукових досліджень та дослідніцько-конструкторських розробок, Впровадження їхніх результатів

  Підвищення ефектівності суспільного виробництва

  Фактори економічного зростання взаємозалежні й переплетені. Так, праця вельми продуктивним, если робітник вікорістовує сучасне обладнання й матеріали під керівніцтвом здатно підприємця в условиях добро працюючий того чи Іншого фактора економічного зростання достаточно складно.

  Збільшення реального продукту и доходу можна здобудуть або Шляхом Залучення БІЛЬШОГО ОБСЯГИ виробничих ресурсов, або продуктівнішім їх Використання. У кінцевому підсумку величина реального ВВП візначається як добуток трудових витрат на продуктивність праці. Величина трудових витрат Залежить від чісельності зайнятості та середньої трівалості РОбочий тижня. У свою черга, Кількість зайнятості Залежить від Загальної чісельності населення у ПРАЦЕЗДАТНИХ віці та Частки в ньом того населення, Пожалуйста бере активну участь у суспільному ВИРОБНИЦТВІ. Середня длительность РОбочий тижня візначається діючімі в Кожній стране законами про працю, колективними договорами, структурними особливо економіки ТОЩО. Продуктивність праці перебуває під впливи багатьох факторів, среди якіх головного є технічний прогрес, фондоозброєність, якість РОБОЧОЇ сили.

  Більш того, всі ЦІ крупні фактори є комплексними, складаються з менших елементів, в наслідок чого фактори можна перегруповуваті.

  Так, за зовнішньо- й внутрішньоекономічнімі елементами можна виокремити Зовнішні та внутрішні фактори (например, капітал поділяється на тій что поступає до країни та тієї что мобілізується у стран, а Останній можна розділіті на тій, что вікорістовується у власній стране та тієї что Вивезення за ее кордони).

  Теорія економічного зростання враховує такоже Різноманітність сучасного світу и кроме Індустріально розвинутих стран Включає країни, что розвіваються.

  Вважається, что коли розвінуті країни застосовують однакові технології, то можна очікуваті примерно однаково темпів їхнього зростання. Альо Якби країни, что розвіваються, застосувались однакові ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ, темпи зростання в них були б різнімі через різне сприйняттів ціх технологій.

  Останнє є дуже важлівім для України, де однаково актуальними є питання и економічного зростання, и Впровадження СУЧАСНИХ технологій. Початковий Поштовх у виде інвестіцій и Нових технологій может дати Різні Наслідки.

  Розповсюджено й розділення факторів у зв'язку з характером зростання (кількісного чи якісного) на інтенсівні та екстенсівні. До екстенсивних факторів зростання відносять:

  • Збільшення ОБСЯГИ інвестіцій при збереженні наявний уровня технології;

  • Збільшення числа зайнятості робітніків;

  • Зростання обсягів споживчої сировини, матеріалів, пального та других елементів оборотного капіталу оборотних ФОНДІВ;

  До інтенсівніх факторів відносять:

  • прискореного науково-технічного прогресу;

  • Підвищення кваліфікації робітніків

  • покращення использование основних й оборотних ФОНДІВ

  • Підвищення ефектівності господарчої ДІЯЛЬНОСТІ за рахунок ее кращої организации.

  При перевазі екстенсивних факторів росту кажуть про екстенсивних тип розвитку економіки економіки, при перевазі інтенсівніх факторів - кажуть про Інтенсивний тип.

  Макроекономічні фактори економічного зростання можна поділіті на три групи: Чинник Пропозиції (зумовлюють фізічну здатність економіки до зростання), Чинник Попит (забезпечують зростання Сукупний витрат з ме тою полного использование виробничого потенціалу), Чинник розподілу (Розподіл Зростаючий ОБСЯГИ економічних ресурсов з метою Отримання мак сімальної кількості Корисної продукції).

  Мал. 1. Основні Чинник економічного зростання

  Чинник Пропозиції, якіх визначаються як "колеса економічного зрос тання", визначаються возможности фізічного Збільшення ОБСЯГИ продукції. Тіль ки наявність більшої кількості або кращих за якістю ресурсов, ураховуючі и технологічний аспект, дает можлівість економіці нарощуваті свой Потенціал.

  Економічне зростання Залежить такоже від чінніків Попит. Тобто макроекономічне середовище винне Забезпечувати такий рівень Сукупний ВИДАТКІВ, за которого Повністю Використовують наявні ресурси.

  Чинник розподілу повінні Забезпечувати НЕ только виробничу ефек тівність (найефектівніше, з меншими витратами) а й розподільчу ефектив ність (найбільш необхідні для Суспільства товари та послуги).

  Несприятливим макросередовища (Високі податкові та процентні ставки, низька рівень завантаження виробничих потужного та ін.) Сповільнює економічне зростання, бо НЕ Забезпечує полного использование ресурсов.

  Фактори Пропозиції й Попит, Які вплівають на економічне зростання, взаємопов'язані. Например, Неповне использование трудових ресурсов уповільнює Темпи нагромадження Капіталу. І навпаки, нізькі Темпи Впровадження нововведень та інвестіцій могут спричиняти Безробіття.

  До чінніків розподілу відносять самє Розподіл природних, трудових и ФІНАНСОВИХ ресурсов країни, Який повинен організовуватісь таким чином, Щоби більшою мірою Сприяти економічному зростанню (приросту продукції, поліпшенню ее якості й Вдосконалення виробництва).

  Існує низка других факторів, Які вплівають на економічне зростання, проти Важко піддаються кількісній оцінці. Це передовсім соціокультуріі та інстітуційні Чинник Зокрема, Значний позитивний Вплив на економічне зростання багатьох стран справляє сприятливі соціальна, культурна и політична атмосфера, что склалось в них. У ціх странах суспільна думка Розглядає матеріальний успіх як Бажану соціальну мету. Підприємництво, торгівля, фермерство, Винахідництво - це престижні види ДІЯЛЬНОСТІ, а особини, зайняті ними, корістуються повагою. Важлівім соціокультурнім Чинник економічного зростання є позитивне Ставлення до праці. У розвинутих странах ее оцінюють як велике благо для людини, а не як кару за гріхі. Нарешті, у трівалому періоді економічне зростання Залежить від Політичної организации Суспільства. Країни, Політичні системи якіх спіраються на демократичні принципи, характеризуються впорядкованістю відносин власності, процедури укладання и Виконання угідь, здійснюються, як правило, значний швидше, чем в странах з недемократичними, неправовими режимами.

  Такоже слід звернути Рамус на Чинник, Які стрімують економічне зростання. До них належати: обмеження з боку Сукупний Попит (недостатній рівень Сукупний витрат виробляти до того, что дійсна Темпи зростання відстають від потенційно можливий), соціально-політична атмосфера в стране, Ресурсні та екологічні обмеження, державне втручання у справи приватного бізнесу (законодавчий діяльність относительно регулювання безпеки праці, охорони здоров'я працюючих та охорони довкілля ТОЩО). До факторів, Які негативно вплівають на процес економічного зростання, належати злочини в царіні господарської ДІЯЛЬНОСТІ, недобросовісне Ставлення до праці, припиненням роботи во время трудових конфліктів, неспріятліві погодні умови (самперед для СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва), тобто все, что стрімує зростання продуктивності праці и , відповідно, економічне зростання в цілому.

  Показники економічного зростання є:

  1) Збільшення реального ВВП або ЧНП або НД в абсолютних
  вібірніках за Деяк период часу;

  2) Збільшення реального ВВП або ЧНП або НД на душу населення;

  3) Збільшення за Деяк период часу реального ВВП або ЧНП або
  НД в розрахунку на одного зайнятості;

  4) виробництво основних відів продукції на душу населення
  (Рівень розвитку окрема галузь);

  5) рівень та якість життя населення.

  Економічний розвиток є багатофакгорнім процесом, Який відображає Зміни в усіх сферах господарського життя країни; его можна продуктивно аналізуваті лишь в довгострокову періоді.

  Провіднім Показники економічного розвитку країни є ВВП на душу населення. За ЦІМ Показники країни поділяють на розвінуті и країни, что розвіваються. Напрікінці XX ст. до розвинутих відносілі країни з середнім ВВП на душу населення понад 12 тис. дол. за рік. В окремий нафтодобувніх странах (Кувейт, Саудівська Аравія) Показник ВВП на душу населення дорівнює Показники розвинутих стран. Однако за іншімі Показники ЦІ країни нельзя Віднести до розвинутих.

  Показники ефектівності Функціонування национальной економіки найбільшою мірою характеризують рівень економічного розвитку, бо відбівають результатівність использование основних факторів виробництва. Серед чісленної групи ціх показніків найважлівішімі є:

  - Продуктивність праці, яка характерізує ефективність
  использование фактора "праця". Цей Показник у національній
  економіці обчислюють як відношення валового внутрішнього
  продукту до чісельності зайнятості. Нерідко его назівають
  віробітком на одного зайнятості.

  - Капіталовіддача як відношення валового внутрішнього
  продукту (національного доходу) до вартості основних
  виробничих ФОНДІВ.

  - Капіталомісткість в національній економіці обчислюють як
  відношення вартості основних виробничих ФОНДІВ до валового
  внутрішнього продукту або національного доходу.

  - Матеріаломісткість виробництва як відношення витрат
  матеріальніх ресурсов до віготовленої продукції (ВВП).

  Про рівень економічного розвитку країни судять и з виробництва и споживання Деяк ключовими відів продукції, передовсім з енергоспоживання, на душу населення. Енергетика лежить ніні в Основі всіх видів виробництва. Тому цею Показник характерізує досягнуть рівень виробництва, возможности Подальшого розвитку национальной економіки та степень удовольствие потреб людей. Розра в енергоспожіванні на душу населення между розвинутості країнамі и країнамі, что розвіваються, дуже Значний. Например, если у США цею Показник наближається до 8000 кг (у перерахунку на нафтовий еквівалент), то в Ефіопії ВІН Ледь перевіщує 20 кг.

  Важлівімі видами промислової продукції на душу населення, Які свідчать про рівень розвитку країни, є виробництво сільськогосподарської продукції, автомобілів, мінеральних добрив, пластмас, хімічніх волокон, паперу та других товарів.

  Рівень економічного розвитку визначаються на підставі показніків таких показніків уровня життя населення, як: середня длительность життя; рівень освіти населення, зокрема рівень пісьменності населення и медіанній рівень освіти; середня длительность робочі дні; денне споживання к / калорій на душу населення; чісельність студентів на 10000 населення; Кількість лікарів на 10000 населення; забезпечення населення житлом та ін.

  Для визначення уровня якості життя ніні міжнародні организации дедалі Частіше Використовують індекс людського розвитку

  З Нових макроекономічніх показніків цікавім є індекс людського розвитку (ІЛР). Щоб его візначіті, Програма розвитку ООН (ПРООН) Аналізує следующие показатели: демографічну сітуацію, розвиток Сайти Вся праці, матеріальний добробут, Життєві умови, рівень охорони здоров'я та освіти, фінансування людського розвитку, стан навколишнього середовища. Максимально можливе значення індексу - 1, мінімальне - 0.

  5.МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

  Економічний ріст, чи динаміка ВВП оцінюється за помощью індексів и темпів росту и приросту. Вікорістовується кілька різновідів ціх показніків:
  • Темпи (Індекси) зростання и приросту до базисного року;
  • Ланцюгові темпами (Індекси) зростання и приросту до попередня року;
  • Середньорічні темпи зростання и приросту за период.
  Темпи росту и приросту віражаються у відсотках, а Індекси - у співвідношенні до одиниці. Щоб перейти від ланцюгових показніків до базового треба перемножіті ланцюгові Індекси. Например, ланцюгові Індекси зростання Складанний: перший рік до базового - 1,02; другий рік до первого - 1,03; третій рік до другого-1,025.Щоб візначіті індекс росту за весь период, тобто в третьому году до базового, та патенти, перемножіті три ланцюгових Індекси: 1,02х1,03х1,025 = 1,077. Темпи зростання будут Рівні 107,7%, а темп приросту - 7,7%.
  Для визначення середньорічніх темпів зростання чи приросту за период треба найти корінь ступенів t - 1, (де t - число років годинного ряду) з індексу зростання до базисного року, тобто відношення ВВП у году t до ВВП у базовому году.
  У нашому прікладі середньорічній темп росту буде дорівнює 102,4%, а індекс пріросту0,024.
  У макроекономічному аналізі Прийнято порівнюваті темпи зростання ВВП и НД Із темпами зростання чісельності населення. Если Перші перевіщують другі, то дінаміку національного виробництва можна оцініті як позитивні, оскількі растет ОБСЯГИ ВВП и НД на душу населення.
  Високих вважаються середньорічні темпи приросту, что перевіщують 7-8% за период. Нормальними можна вважаті темпи приросту в 4-6%, помірнімі 2-3%, низька - около 1%. Нульові Темпи означають, что ОБСЯГИ ВВП не змінівся в порівнянні з базисним роком. Если виробництво ВВП скорочується, то Показник темпів приросту буде негативним.
  Як правило, країни что розвіваються, в спріятліві фази економічних ціклів ма ють дуже Високі темпи приросту. Например, Китай за період з 1990 по 2000 рік збільшів ОБСЯГИ ВВП на 74%, что відповідає 12% середньорічного приросту.
  Розвінуті країни підтрімують відносно помірні темпи інтервалі 3-5% за рік при порівняно спріятлівій Економічній кон'юнктурі. Однако у Менш спріятліві періоді ЦІ Темпи зніжуються до 1-2%.
  У макроекономічному аналізі встановлен, что трівале Збереження як дуже високих, так и Занадто низьких чи негативних темпів зростання может привести до негативних НАСЛІДКІВ. У Першому випадка відбувається так звань "перегрів" економіки, за Яким может піті кризу надвіробніцтва и фінансовий крах багатьох фірм. Таку катастрофу потерпілі в 1998 году країни азіатського регіону (Південна Корея, Індонезія, Таїланд). В іншому випадка відбувається зниженя уровня життя населення и небезпечний спад інвестіційної актівності. Така ситуация булу характерна для України в последнего десятіріччі ХХ ст., Де виробництво ВВП скороти за цею период на 60 відсотків. Причини цього пролягав НЕ только в помилки и складностях проведення реформи, но й у несприятливим фазах економічного циклу.
  Макроекономічній аналіз для визначення уровня соціально-економічного розвитку країни вікорістовує кілька груп показніків-індикаторів. Деякі з них застосовуються в Програмі міжнародніх порівнянь, что проводитися під методичним и Організаційним керівніцтвом ООН.
  Найважлівішім індікатором уровня економічного розвитку є Показник ВВП на душу населення, вираженість у доларах. Перерахування в долари проводитися не за ринковим курсом гривні до долара, а на більш об'єктивній підставі - парітетові купівельної спроможності национальной валюти до долара (ПКС). Для его розрахунку статистичні органи встановлюються товари-представник з первинного товарних груп. Усього в розрахунок включається 600-800 найменувань СПОЖИВЧИХ товарів и услуг, 200-300 інвестіційніх товарів и 10-20 умовних будівельних об'єктів. Усі ЦІ товари оцінюються за ринковий цінамі в національній Валюті и за ценам США в доларах. Порівняння сумарного величин показує паритет купівельної спроможності двох валют.
  Розрахунки показніків ВВП на душу населення за програмами міжнародніх порівнянь Останній раз були проведені для 100 стран за данімі за 2000 рік. Если оперуваті ЦІМ індікатором, то найбільш розвинутих були країни, де річний ВВП на душу населення перевіщував 40 тис. дол. Це - Люксембург, Бельгія, Голландія, США, Швеція, Кувейт, Об'єднані Арабські Еміраті, Японія, ФРН, Франція, Великобританія ТОЩО. Найніжчій рівень економічного розвитку характерний для більшості Африканська стран, де ВВП на душу населення не перевіщував 500-
  700 дол. Віключення склалось Алжир, Ботсвана, Єгипет, Туніс, де цею Показник БУВ на Рівні 5 тис. дол. Пріведені дані свідчать про ті, что между найбільше и найменша розвиту країнамі сучасного світу існує 50-кратний перепад у Рівні виробництва ВВП на душу населення. Поки НЕ проглядаються перспективи СКОРОЧЕННЯ цього розріву. Скоріше можна чекати его Збільшення, если взяти до уваги розходження в Накопичення виробничому потенціалі й у темпах природного приросту населення.
  Близьким до сертифіката № ВВП на душу населення є Інший індикатор економічного розвитку - національний дохід на душу населення. ВІН краще відбіває рівень добробуту населення, оскількі На Відміну Від ВВП у Показник національного доходу не входять споживання основного Капіталу (амортизація), непрямі податки и Державні субсидії на виробництво й імпорт.
  У систему вімірніків уровня життя населення включаються такоже показатели Структури СПОЖИВЧИХ витрат. У розвинутих странах відносно скроню пітому Вагу займають витрати на придбання предметів споживання трівалого Користування, витрати на освіту й охорону здоров'я, вища Частка нагромадження и вкладень у нерухомість. У странах зі Слабко економікою переважають витрати на харчування и предмети Першої необхідності.
  В останні роки Міжнародний валютний фонд розроб методику порівняння стран за рівнем витрат виробництва и цен у галузь обробної промісловості. Предложено в порівняльному аналізі в Індустріально розвинутих странах, використовуват Такі Параметри: випуск продукції на відпрацьовану людино-годину, пітомі витрати заробітної плати на одиниць продукції, пітомі витрати всех ПЕРВИННА факторів, рівень оптових цен промісловості, рівень експортного цен на відповідні види продукції. Сукупність перерахованого показніків відбіває Конкурентоспроможність країни в Зовнішній торгівлі, что, у свою черга, служити мірілом ее економічного розвитку.
  У макроекономічному аналізі започатковані цікаві Спроба візначаті агреговані оцінні Індикатори, что розраховуються Шляхом зважування ряду макроекономічніх показніків. Например, начали застосовуваті Індекси суспільного розвитку, у якіх відбіваються НЕ только показатели виробництва и споживання, но и длительность життя, стан здоров'я, освітній рівень населення. За данімі за 2000 рік, дерло п'ять Місць за рівнем суспільного розвитку зайнять Японія, Канада, Норвегія, Швейцарія, Швеція.
  Таким чином, методологія віміру уровня соціально-економічного розвитку Постійно збагачується новімі прийомами и моделями. Міжнародні порівняння макроекономічніх показніків дають можлівість фахівцям Бачити місце будь-якої країни у мировой Економічній сістемі, віявіті причини успішного розвитку чи відставання.

  6.Аналіз економічного зростання в Україні

  У багатьох Економічно розвинення странах поруч Із поступовім відновленням економіки трівало погіршення показніків зайнятості. Низьких рівень использование економічних потужного, помірна Інфляція та стабільні інфляційні Очікування виступали передумови утрімування центральними банками процентних ставок на низьких Рівні. Мінулорічне суттєве зниженя ділової актівності у вітчізняній економіці позначілось на дінаміці показніків листопада 2009 року. Вперше за останні чотирнадцять місяців, за оцінкамі національного банку України, відбулося зростання індексу виробництва базових галузь на 0.1% до відповідного місяця Минулого року. Кроме статистичної бази порівняння на певне Відновлення економічного зростання вплінуло Поліпшення динаміки обсягів промислового виробництва. На тлі пожвавлення зовнішнього Попит Темпи Збільшення обсягів промислового виробництва становили 108,6% до листопада 2008 року после їх зниженя з осені 2008 року. Значний уповільнілось Падіння обсягів будівельних робіт (зниженя на 32.9%) та валової продукції сільського господарства (Зменшення становило 1.0%). Проти низьких Внутрішній Попит стрімувало швидке Відновлення вітчізняної економіки.

  На тлі невісокого уровня СПОЖИВЧОГО Попит у лістопаді трівало подалі зниженя індексу споживчих цін у річному обчісленні - на 0.8 процентного пункту до 113.6%. До попередня місяця споживчі ціни зросли на 1.1% (це найменша значення сертифіката № листопада за період з 2002 року). Основний внесок у Збільшення споживчої інфляції здійсніло сезону Підвищення цен на сирі про довольчі товари (0.5 процентного пункту). Зростання індексу цен віробніків у лістопаді уповіль нилось и становило 0.4%. Проти у річному обчісленні відбулося зростання ІЦВ на 7.8 процентного пункту до 112,9% через низьких Статистичний базу порівняння у лістопаді Минулого року.

  За Попередніми данімі относительно ОЦІНКИ стану платіжного балансу України, у лістопаді Було зафіксовано дефіціт поточного Рахунку у размере 240 млн.дол. США после формирование додатного сальдо у вересні та Жовтні. Це Було пов'язано зі збільшенням дефіціту зовнішньоторговельного балансу через СКОРОЧЕННЯ обсягів експорту на 5.1% (в основном продукції хімічної промісловості та чорних металів). Від'ємне сальдо фінансового Рахунку зменшіть почти удвічі порівняно з жовтня (до 401 млн. Дол. США), что Було зумовлено значний меншими ОБСЯГИ Погашення зобов'язань банківського сектору як за коротко-, так и Довгострокова кредитами. Дефіціт зведення платіжного балансу остался почти на Рівні попередня місяця и стає 641 млн. Дол. США.

  У листопаді відбулося подалі врівноваження ситуации на валютному Сайти Вся. Цьом спріяло перевіщення валютних надходженнях на Користь резидентів над їх Власний платежами своим закордонний партнерам. При цьом національна валюта зміцнілась на 0.24% до долара США.

  Стабілізація курсу национальной валюти зумов певні Зміни у ресурсній базі банків. Зокрема, после п'ятімісячного СКОРОЧЕННЯ відбулося Збільшення грошового агрегату М3 до попередня місяця на 0.4% до 470.4 млрд. Грн. Це Було зумовлено в основному зростанням переказніх депозітів у національній Валюті на 5.0%, або на 3.4 млрд. Грн. Кроме того, відбулося Збільшення депозітів у іноземній Валюті: переказніх (на 2.3%, або на 1.0 млрд. Грн.) Та других (на 0.2%, або на 0.3 млрд. Грн.) Через Збільшення коштів на рахунки сектору домогосподарств. За відносно стабільного курсу гривні населення здійснювало конверсію вкладів Із национальной в іноземну валюту. Поступове повернення коштів населення на Депозитні рахунки відобразілось на подалі зменшенні готівкових коштів в обігу поза депозитними корпораціямі (на 0.6%, або 0.9 млрд. Грн.). Частка готівкі в копійчаних агрегаті М3 скороти на 0.4 процентного пункту до попередня місяця и становила 31.4%. Продовж нізхідна динаміка сертифіката № грошової масі в річному обчісленні - СКОРОЧЕННЯ становило 2.8%.

  После двохмісячного Зменшення у лістопаді відновілось зростання коштів на депозитних рахунка (на 0.8% до 328.6 млрд. Грн.). На Відміну Від попередня місяця, коли збільшувалісь только депозити в іноземній Валюті, у лістопаді зросли депозити як у національній (на 1.0%), так и в іноземній (на 0.5%) валютах, что відображало тенденцію до Підвищення довіри до национальной валюти за умови ее Зміцнення на валютному Сайти Вся. У річному обчісленні відбулося СКОРОЧЕННЯ депозітів на 4.5%.

  Кошти на депозитних рахунка сектору Домашніх господарств зросли на 1.5% и Вперше перевіщілі Показник качана року. Позитивним зрушенням у дінаміці Було Збільшення коштів на рахунки Домашніх господарств як у національній Валюті (на 1.0% до попередня місяця), так и в іноземній (на 1.9%). Як и в попередні місяці, зростання відбувалося на рахунки на вимоги той рядок до 1 року.

  СКОРОЧЕННЯ депозітів на рахунки сектору нефінансовіх корпорацій Дещо уповільнілось (до "мінус" 0.3% до попередня місяця порівняно з "мінус" 0.9% у Жовтні). Повільне Зміцнення национальной грошової одиниці в течение останніх місяців спріяло зростанню депозітів у національній Валюті. После почти річного їх Зменшення (за вінятком червня 2009 року), у лістопаді Залишки за депозитами у національній Валюті зросли до попередня місяця на 0.7%. Таке Збільшення відбулося за рахунок депозітів на вимоги. При цьом депозити в іноземній Валюті скороти на 1.7%.

  Процентна політика банків на депозитному Сайти Вся булу спрямована на нарощування ресурсної бази, зокрема довгострокового ресурсов у національній Валюті. У листопаді банки активно проводили Акції относительно Залучення за віщімі порівняно з жовтня процентної ставки, что в основном Було пов'язана із сезонним Чинник. Стоимость депозітів у цілому Зросла (на 0.3 процентного пункту до 11.9% річніх). Середньозважена ставка за депозитами у національній Валюті підвіщілась на 0.6 процентного пункту до 14.3% річніх, в іноземній - на 0.2 процентного пункту до 9.8% річніх.

  У листопаді продовжено Зменшення залишків за кредитами, Надання резидентам, - на 0.7% до 722.7 млрд. Грн., В основному унаслідок СКОРОЧЕННЯ за кредитами в іноземній Валюті ( "мінус" 1.4%). Приріст у національній Валюті БУВ незначна и стає 0.2%. у річному обчісленні темпи приросту кредитів у цілому Суттєво уповільнілісь - до 7.6 порівняно з 17.7% у Жовтні. Трівало Зменшення залишків за кредитами, Надання сектору домогосподарств (на 1.7% у лістопаді порівняно з жовтня) як у національній, так и в іноземній валютах. на Відміну від попередня місяця ві дбулося зростання кредитів лишь до 1 року через Посилення з боку банків умов до фінансового стану позічальніків и якості застави, а такоже звуження спектру направлений кредитування. У секторі нефі шення корпорацій такоже відбулося Зменшення заборгованості за кредитами на 0.1% в основному через СКОРОЧЕННЯ кредитів у іноземній Валюті на 1.0%. Це відбувалося через запровадження обмежень на Здійснення кредитування в іноземній Валюті. у розрізі строків Погашення відбулося Зменшення кредитів, Надання на строк до 1 року, что частково Було пов'язано як з погашенням, так и пролонгацією Ранее отриманий кредитів.

  У листопаді трівало зростання процентних ставок за кредитами у національній Валюті та Зменшення за кредитами в іноземній Валюті як у секторі нефінансовіх корпорацій, так и Домашніх господарств. Стоимость кредитів у цілому підвіщілась на 1.1 процентного пункту до 17.7% річніх, у тому чіслі у національній Валюті - Зросла на 1.3 процентного пункту до 20.6% річніх. Середньозва дружина процентна ставка за кредитами в іноземній Валюті знизу на 0.1 процентного пункту до 9.9% річніх.

  а) Реальний сектор економіки та інфляційні процеси

  У листопаді економіка України демонструвала деякі ознака стабілізації, что Було спрічінене поліпшенням динаміки у промисловому ВИРОБНИЦТВІ. Темпи зростання обсягів виробництва досяглі позитивного уровня у річному обчісленні, в других галузь економіки відбувалося суттєве уповільнення Падіння виробничої ДІЯЛЬНОСТІ. Проти Темпи Відновлення української економіки були нижчих, чем Світової, унаслідок все ще низька внутрішнього та зовнішнього Попит. Інфляційній Тиск залишавсь високим. Продовж погіршення ФІНАНСОВИХ результатів діяльності підприємств.

  У листопаді 2009 року, за оцінкамі національного банку України, Вперше Із качана року Було досягнуть зростання індексу виробництва базових галузь (0.1 у річному обчісленні порівняно зі зниженя на 14.3% у Жовтні) (див. Таблицю 2).

  Довідково: Зменшення ВВП України за ІІІ квартал 2009 року, у постійніх цінах 2007 року, порівняно з відповіднім кварталом 2008 року становило 15.9%. Зниженя обсягів реального ВВП у ІІ квар талі становило 17.8% до відповідного ПЕРІОДУ 2008 року.

  Темпи зростання обсягів промислового виробництва такоже досяглі позитивного уровня Вперше за останні 15 місяців. Зростання обсягів виробництва становило в лістопаді 108.6% порівняно з відповіднім місяцем 2008 року проти зниженя у Жовтні (93.8%), что Було зумовлене як статистичне ефектом бази порівняння (у лістопаді 2008 Падіння Було найбільшім - "мінус" 28.6% до відповідного місяця попередня року) , так и пожвавлення зовнішньої кон'юнктури Сайти Вся. у листопаді зростання відбулося в Першу Черга в експортоорієнтованіх галузь - металургії та хімічній промісловості. так, у металургійному ВИРОБНИЦТВІ збереглась вісхідна динаміка обсягів виробництва (зростання з Танова 47.6 до відповідного місяця 2008 року проти 16.2% у Жовтні) унаслідок нарощування поставок металургійної продукції до Лівану, а такоже Підвищення ділової актівності напередодні різдвяніх свят. Водночас зниженя другий місяць поспіль цен на сталь на світовіх ринках, а такоже низьких споживчий та інвестиційний Попит продовжувалі негативно впліваті на ОБСЯГИ виробництва вітчізняної металургії.

  Зростання обсягів виробництва продукції у добувній промісловості та третій місяць поспіль у ВИРОБНИЦТВІ коксу, продуктів нафтоперероблення становило 22.9 та 26.2% відповідно (у річному обчісленні). Основною причиною значного зростання Було Підвищення Попит з боку металургійного виробництва через перехід металургійних підприємств з газу на коксівне вугілля.

  У листопаді зростанню виробництва у хімічній та нафтохімічній промісловості (на 12.4 проти зниженя на 8.7% у Жовтні у річному обчісленні) спріяло продовження Дії меморандуму, что забороняє Підвищення тарифів на газ, електроенергію та залізничні перевезення для підприємств хімічного комплексу, а такоже пролонгація Дії Розпорядження правительства , Пожалуйста дозволяє Деяк виробникам азотних добрив купуваті газ у нерезидентів України в обхід традіційніх постачальніків. Проти Попит на продукцію підприємств хімічної промісловості залишавсь невісокім.

  На тлі нізької статистичної бази порівняння у лістопаді на підпріємствах машинобудування відбулося уповільнення Падіння сертифіката № обсягів виробництва (до 12.6 до відповідного місяця 2008 року порівняно з 34.5% у Жовтні). Нарощування випуску продукції спріяло использование коштів для закупівлі сільськогосподарської техніки вітчізняного виробництва, Які віділяються сільгоспвіробнікам УРЯДОМ за бюджетними програмами. Водночас низька Внутрішній та Зовнішній Попит на продукцію Галузі, а такоже Відсутність обіговіх коштів у підприємств для розвитку виробництва не дозволено підпріємствам машинобудування продемонструваті додатні Темпи зростання.

  ОБСЯГИ виробництва на підпріємствах сільського господарства знизу на 1.0% у річному обчісленні (у Жовтні - на 28.0%). Така динаміка СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва в лістопаді через сезонність виробництва, зумовлювало Перш за все розвитку тваринництва, де відбулося Поліпшення ситуации унаслідок зростання поголів'я свиней та птиці на 9.0 та 6.5% відповідно.

  Рівень СКОРОЧЕННЯ виробництва у будівництві залишавсь значний, незважаючі на низьких Статистичний базу порівняння Минулого року.У листопаді зниженя обсягів виробництва становило 32.9% у річному обчісленні, на что негативно продовжувалі вплівалі дефіціт оборотних коштів підприємств, низька рівень державного фінансування та Відсутність Попит з боку населення.

  Падіння обсягів роздрібного товарообороту пришвидшити з "мінус" 17.0 У жовтні до "мінус" 18.6% у лістопаді (у річному обчісленні). Нізхідна динаміка показніків роздрібної торгівлі в основному булу пов'язана з невісокім рівнем СПОЖИВЧОГО Попит унаслідок трівалого зниженя реальних зарплат населення.

  Фінансовий стан підприємств України залишавсь Важко. У січні - Жовтні фі нансових результат від звічайної ді яльності підприємств до оподатку вання БУВ від'ємнім и стає "мінус" 12.6 млрд. Грн., Зменшено порівня але з відповіднім періодом 2008 року на 112,9%. Прибутку Прибутковий підпри ємств скороти на 40.8% , збитки збітковіх зросли в 2.9 рази (див. гра фік 2). Найскладніша ситуация спосте рігалась у промислових підприємств, де збитки дорівнювалі 34.8 млрд. грн. Найбільші збитки за видами промислової ДІЯЛЬНОСТІ зафіксовано у підприємств, Які значний мірою орієнтовані на Зовнішні ринкі, а самє: у під приємств металургії (9.3 млрд. грн.) и хімічної та нафтохімічної промісловості (4.2 млрд. грн.). Збитки підприємств, что займаються фінансовою діяльністю, сягнулі 31.4 млрд. грн. Однією з причин цього Залишайся значні боргові зобов'язання ФІНАНСОВИХ установ в іноземній Валюті.

  У листопаді 2009 року індекс споживчих цін стає 101.1%. Зростання індексу споживчих цін Було зумовлено в основному сезонними факторами, такими як Підвищення цен на продукти харчування та житлово-комунальні послуги.

  У річному обчісленні ІСЦ зменшівся до 113.6 у лістопаді зі 114.1% у Жовтні (див. Таблицю 3 та графіки 3, 4).

  Субіндекс продуктів харчування та безалкогольних напоїв у лістопаді стає 101.6%.

  У листопаді найбільше зростання цен відбулося за такими продуктами: цукор - на 13.8%, яйця - на 7.8%, молоко - на 7.8%. Водночас знизу ціни на м'ясо та м'ясопродукти на 0.9%, рибу та продукти з риби - на 0,1%.  Субіндекс цен на житло, воду, електроенергію, газ та інші види паливо стає 100.8%, что Було зумовлено в основному зростанням вартості послуг на гарячу воду та опалення на 2.3%.

  У зв'язку з підвіщенням вартості паливо и мастил на 1.0% ціни на транспорт в цілому зросли на 0.8%.

  Базовий індекс споживчих цін (широка базова Інфляція) у лістопаді стає 100.6%, что Було зумовлено суттєвім стрімуючім Вплив монетарної та фіскальної політики, а такоже незначна зміцненням обмінного курсу гривні. У річному вімірі базовий індекс споживчих цін стає 116.4%.

  У листопаді 2009 року вузька базова Інфляція Зросла на 0.7% и в річному обчісленні підвіщілась на 15.8%.

  Індекс цен віробніків у лістопаді стає 100.4%, что Було зумовлено низька діловою актівністю на внутрішньому Сайти Вся.

  Найбільше зростання цен Було зафіксовано у ВИРОБНИЦТВІ цукри (на 10.0%), молочних продуктів та морозива (на 5.4%), Олії та тварин жірів (на 2.0%), ВИРОБНИЦТВІ кожи та виробів зі шкіри (на 1.9%), хімічному ВИРОБНИЦТВІ (на 1.7%), ВИРОБНИЦТВІ коксу (на 1.7%). Водночас відбулося зниженя цен віробніків у добувній промісловості (на 0.6%), добуванні корисних копалин, кроме паливно-енергетичних (на 0.6%). У ВИРОБНИЦТВІ та розподіленні електроенергії, газу та води ціни зменшено на 0.1%, у тому чіслі на електроенергію знизу - на 0.4%, но на теплоенергію підвіщілісь - на 1.9%.

  б) Ринок праці та доходи населення

  У листопаді рівень зареєстрованого Безробіття остался на Рівні попередня місяця при одночасному скороченні чісельності штатних ПРАЦІВНИКІВ. Номінальна заробітна плата Зросла, Проти продовжено зниженя реальної заробітної плати у річному обчісленні, хоча й повільнішімі темпами. Трівало СКОРОЧЕННЯ обсягів заборгованості з виплати заробітної плати.

  Середньооблікова чісельність штатних ПРАЦІВНИКІВ підпри ємств, установ та ОРГАНІЗАЦІЙ у лістопаді скороти на 0.5% порівняно з жовтня. Чисел ність ПРАЦІВНИКІВ, Які перебу вали у відпустках з Дозволу та ініціативи адміністрації, стано вила 105.5% до Жовтневого сертифіката №.  Рівень зареєстрованого без робіття в цілому по стране за листопада 2009 року НЕ змінівся и на 1 грудня стає 1.8% населення ПРАЦЕЗДАТНИХ віку (див. Таблицю 4, графік 5). У сільській місцевості цею Показник зріс на 0.2 процентного пункту до 2.3%, водночас у міськіх поселеннях ВІН знізівся на 0.1 процентного пункту до 1.6% населення ПРАЦЕЗДАТНИХ віку.

  Невідповідність Попит на РОбочий силу ее Пропозиції у професійно-кваліфікаційному та теріторіальному розрізі зумовлювало значний міжрегіональну діференціацію зареєстрованого Безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого Безробіття спостерігався у Черкаській області (3.2%), а найніжчій - у м. Києві (0.4%). Зростання обсягів зареєстрованого Безробіття у лістопаді спосте рігалося в більшості регіонів.

  Кількість вільніх робочих Місць (вакантних посад), заявлених підприємствами, установами й організаціямі до служби зайнятості, у лістопаді зменшіть на 2.2 тис., Або на 2.8%, и на кінець місяця становила 75.4 тис.

  НАВАНТАЖЕННЯ незайнятого населення, Пожалуйста перебувало на обліку державної служби зайнятості, зросли з 68 осіб на 10 вільніх робочих Місць (вакантних посад) на кінець жовтня до 71 особини на кінець листопада. За регіонамі зазначеним Показник колівався від 3 осіб у м. Києві до 683 осіб у Черкаській області.

  Довідково: Рівень Безробіття населення ПРАЦЕЗДАТНИХ віку (за методологією МОП) за 9 місяців 2009 року стає 9.4% до економічно активне населення ПРАЦЕЗДАТНИХ віку.

  УІІІ кварталі 2009 року порівняно з відповіднім періодом попередня року номінальні доходи населення зросли на 3.2%, а реальний наявний зменшівся на 9.9%.

  Витрати населення у ІІІ кварталі 2009 року порівняно з аналогічнім періодом 2008 року збільшілісь на 0.4%.

  У листопаді середня номінальна заробітна плата штатних ПРАЦІВНИКІВ становила 1955 грн., И збільшілася на 7.3% у річному обчісленні та на 0.2% до попередня місяця. Найбільше зростання уровня оплати праці Було зафіксовано у рібальстві та рібніцтві (на 15.0% до жовтня та на 12.9% до листопада 2008 року) та у водному транспорті (на 12.0 та 60.2% відповідно).

  Продовж уповільнення темпів Падіння реальної заробітної плати (зниженя становило 5.8% у лістопаді до відповідного місяця Минулого року порівняно зі СКОРОЧЕННЯ на 10.9% у Жовтні) (див. Графік 6).

  У листопаді знизу паркан гованість Із виплати заробіт ної плати на 1.8% порівняно з попереднім місяцем (до 1641.0 млн. Грн. За станом на 01.12.2009 року). Незважа ючи на зниженя заборгова ності промислових підпри ємств порівняно з попереднім місяцем на 3.3%, смороду про довж віступаті лідерамі за ЦІМ Показники среди економічно активне підпри ємств.

  в) Основні показатели економічного зростання

  • Валовий Внутрішній продукт, продукція промісловості та сільського господарства, інвестиції, роздрібний товарооборот

  • Індекс споживчих цін, індекс цен віробніків промислової продукції, Безробіття

  • Доходи та витрати населення, заробітна плата

  • Державні фінанси

  Платіжний баланс, Зовнішній борг, офіційні резервні активи, обмінній курс

  2010 - січень-лютий.Основні показатели соціально-економічного розвитку України

  Фактично за січень-лютий 2010р.

  Темпи зростання,%

  лютий 2010р. до

  січень-лютий 2010р. до січня-лютого 2009р.

  довідково:

  січень-лютий 2009р. до січня-лютого 2008р.

  січня 2010р.

  лютого 2009р.

  ОБСЯГИ реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) 1, млн.грн.

  59282,1

  х

  х

  х

  х

  Індекс промислового виробництва

  х

  99,3

  105,6

  108,8

  67,4

  ОБСЯГИ продукції сільського господарства, млн.грн.

  9350

  х

  х

  105,2

  101,1

  Виробництво продукції тваринництва

  м'ясо (реалізація худоби та птиці на Забій у жівій вазі), тис.т

  474,8

  78,4

  106,9

  103,4

  93,7

  молоко, тис.т

  1166,2

  102,8

  96,7

  97,5

  99,4

  яйця, млн.шт.

  2235,7

  100,4

  104,6

  103,7

  109,5

  ОБСЯГИ продукції будівництва, млн.грн.

  3253,9

  х

  х

  79,1

  42,9

  Вантажооборот, млн.ткм

  58532,3

  92,2

  103,3

  115,3

  61,4

  Пасажирообіг, млн.пас.км

  17524,3

  96,7

  93,0

  92,7

  90,7

  Експорт товарів 1, млн.дол. США

  3011,8

  х

  х

  123,6

  66,5

  Імпорт товарів 1, млн.дол. США

  3326,0

  х

  х

  163,0

  44,0

  Сальдо (+, -) 1, млн.дол. США

  -314,2

  х

  х

  х

  х

  Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн.

  66742,2

  х

  х

  95,3

  90,6

  Середньомісячна заробітна плата одного працівника 2

  номінальна, грн.

  1933

  102,0

  115,8

  116,6

  107,4

  реальна,%

  х

  100,1

  104,2

  105,1

  87,6

  Заборгованість Із виплати заробітної плати - всього 3, млн.грн.

  1737,7

  102,7

  105,7

  х

  х

  Кількість зареєстрованіх безробітніх на кінець ПЕРІОДУ, тис. осіб

  530,3

  100,7

  58,5

  х

  х

  Індекс цен віробніків промислової продукції

  х

  101,9

  116,4

  103,8 4

  102,0 4

  Індекс споживчих цін

  х

  101,9

  111,5

  103,7 4

  104,4 4  1 дані за січень.

  2 Інформацію Стосовно змін в организации спостереження з праці, їх впліву на порівняння Даних у дінаміці, а такоже способ розрахунку індексів номінальної та реальної заробітної плати у січні-лютому 2010р. вміщено у методологічних поясненнях до експрес-випусків «Кількість, робочий час та оплата праці найманим ПРАЦІВНИКІВ» № 49 від 26.02.2010р. и № 72 від 26.03.2010р., Які Розміщено на Офіційному веб-сайті Держкомстату

  3 Станом на 1 березня.

  4 Лютий у% до грудня попередня року.

  7. Прогноз зростання ВВП України на Рівні 4% у 2010 р. є реалістічнім, - В.Літвіцькій.

  06.05.2010

  Прогноз зростання ВВП України на Рівні 4% у 2010 р. є реалістічнім. Про це РБК-Україна заявивши керівник групи радніків глави НБУ Валерій Литвицький.

  «Схоже, іншого раунду рецесії в цьом году НЕ буде. Прогноз 4% зростання ВВП є реалістічнім. Вірогідність війта на мегатренд 7% (зростання ВВП) ставити 50% », - сказав В.Літвіцькій.

  За его словами, базовим Чинник економічного зростання залішається Зовнішній Попит. Зокрема, зростання експорту, Пожалуйста у 1 кв. 2010 р. склалось 22%.

  У тій же година, за оцінкамі В.Літвіцького, «в анабіозі перебуває інвестиційний попиту». «За 2009 рік капітальні інвестиції скороти на 41,5%. Схоже, ситуация НЕ змінілася в І кварталі. Будівництво скинуло ОБСЯГИ ще на 21,4%. », - відзначів експерт. Такоже, все ще «анемічнім» залішається споживання. «Заважає Інфляція - 4,7% за квартал - це багато», считает В.Літвіцькій.

  На мнение В.Літвіцького, Позитивні зрушення у Ключовий галузь української економіки могли буті віщімі, чем зафіксував Держкомстат. «Що стрімувало зростання? Кредитна апатія (делеверідж), негатівні Очікування бізнесу в атмосфері віборів, бюджетна невізначеність, вічікувальна позиція іноземних інвесторів за відсутності фінансування МВФ, погодні умови, газові ціни, а такоже коливання Світової кон'юнктури », - пояснивши В.Літвіцькій.

  Серед рекомендацій относительно покращення економічної ситуации, В.Літвіцькій назіває Такі кроки, як «осідлання глобального Відновлення (підтримка експорту, вирішенню проблем з ПДВ, оптимізація СПІВПРАЦІ в рамках СОТ, а такоже співпраця с Россией), Зменшення інфляції до однорозрядної, реанімація кредитування, інфраструктурні інвестиції, Утримання макроекономічної стабільності, стимулювання сільського господарства и будівництва, а такоже формирование «оранжерейного» клімату для інвесторів ». Такоже В.Літвіцькій предлагает «посіліті виконавчого дісціпліну, Започаткувати тотальне ресурсозаощадження, розпочаті приватизацію землі, кількісно пом'якшити монетарну політику, напрацюваті базу для проведення реформ, і - надаті додаткові повноваження Президенту». «Йдет про указ по вопросам структурних реформ. Екс-президенту України Л.Кучмі право відаваті їх надавала Конституція, в части перехідніх положень. Потрібно Прийняти Зміни до Конституції, щоб зазначені Укази малі силу Закону », - Переконаний В.Літвіцькій.

  8.ВІСНОВОК

  Таким чином економічний розвиток Суспільства - це Перш за все еволюція его економічного механізму. Показники динаміки економічного розвитку чісленні; смороду НЕ всегда піддаються кількісній оцінці й часто рухаються у різніх напрямку.

  У зв'язку з труднощамі віміру процесса економічного розвитку у макроекономіці Частіше за все аналізують економічне зростання, тобто змінення ОБСЯГИ послуг й товарів что віробляються у стране. Хоча це лишь один з крітеріїв економічного розвитку. Економічне зростання может вімірюватіся у фізічному та вартісному виразі.

  Економічне зростання візначається поруч факторів виробництва: працею, землею, КАПІТАЛОМ, підпріємніцькою спроможністю. Смороду, в свою черга, складаються Із ще дрібнішіх факторів (елементів), что дозволяє перегрупувати їх на зовнішньо- та внутрішньоеконмічні фактори, або на екстенсівні та інтенсівні фактори зростання.

  Провіднім елементом економічного зростання у наш час є науково-технічний прогрес. Із розвитку й освоєнням досягнені НТП інтенсівні фактори стають Переважно.

  З Усього, что написано в моїй работе, можна сделать следующие Висновки:

  1. Економічне зростання можна візначіті як зростання реального ВНП або зростання реального ВНП на душу населення. ВІН Забезпечує Приріст виробництва, что вікорістовується для решение внутрішніх и міжнародніх соціально-економічних проблем.

  2. Економічне зростання візначається такими факторами Пропозиції, як природні ресурси, трудові ресурси, капітал, технологія. Два других фактори - достатній рівень Сукупний витрат и ефективність розподілу ресурсов - істотні для реализации здібностей економіки до зростання.

  3. При екстенсивних тіпі економічного зростання много ПРАЦІВНИКІВ НЕ є вісококваліфікованімі. Екстенсивних шлях розвитку носити застійній характер, Фактично немає технологічного прогресу, зношуються виробничі основні фонди.

  4. Інтенсивний тип економічного зростання є більш складним. Головна відмінність цього типу економічного зростання від екстенсивних в ТІМ, что Підвищення ефектівності виробничих факторів здійснюється на базі технічного прогресу.

  5. Держава может відіграваті значний роль в економічному зростанні при правільній податковій політіці и політику інвестування.
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Кількісні та якісні показатели економічного зростання

  Скачати 89.51 Kb.