• план
 • Вступ
 • Класифікація економетричних моделей і методів.
 • Параметрична ідентифікація парної лінійної економетричної моделі
 • критерій Фішера
 • Параметрична ідентифікація парної нелінійної регресії
 • Прогнозування попиту на продукцію підприємства.
 • Список літератури


 • Дата конвертації21.04.2017
  Розмір31.35 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 31.35 Kb.

  Класифікація економетричних моделей і методів

  2

  МОСКОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

  Товариський філія

  Кафедра загальногуманітарних дисциплін

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  Спеціальність: Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.

  Навчальна дисципліна: "Економетрика"

  студентки 3 курсу група ББ-341

  факультет економіки і управління

  Тимофєєвої Тетяни Євгенівни

  перевірив

  Снастін Олександр Анатолійович

  доцент, к. т. н.

  2008 р

  план

  • Вступ
   • I. Основна частина
   • Параметрична ідентифікація парної лінійної економетричної моделі
   • критерій Фішера
   • Параметрична ідентифікація парної нелінійної регресії
   • Прогнозування попиту на продукцію підприємства. Використання в MS Excel функції "Тенденція"
   • Список літератури

  Вступ

  Класифікація економетричних моделей і методів.

  Економетрика - це наука, що лежить на стику між статистикою і математикою, вона розробляє економічні моделі для мети параметричної ідентифікації, прогнозування (аналізу часових рядів).

  Класифікація економетричних моделей і методів.

  Економетричні моделі (ЕМ)

  Економетричні моделі параметричної ідентифікації

  Економетричні моделі для мети прогнозування

  Система економетричних моделей

  (Встановлення параметрів (чи є тренд) (комплексна моделі) оцінка)

  y = a + b + xy = a + b * ty = a + b 1 x 1 -b 2 x 2

  y - залежна змінна (відгук), прибуток, наприклад. x - незалежна змінна (регресорів), яка чисельність персоналу, наприклад. На підставі спостережень оцінюються a і b (визначення параметрів моделей або регресивні коефіцієнти).

  № п / п

  y

  x

  1

  11

  1

  2

  13

  2

  3

  14

  3

  4

  12

  4

  5

  17

  5

  6

  16,7

  6

  7

  17,8

  7

  На підставі спостережень оцінюється a і b (визначення параметрів моделей або регресивні коефіцієнти).

  Параметрична ідентифікація займається оцінкою економетричних моделей, в яких є один або кілька x і один y. Для цілей встановлення впливу одних параметрів роботи підприємства на інші.

  Якщо x в першого ступеня і немає коренів, ні ступенів, немає 1 / x, то модель лінійна.

  y = ax b - статечна функція;

  y = ab x - показова функція;

  y = a1 / x - парабола одностороння.

  Y-прибуток - лінійна модель

  - статечна функція

  x - чисельність

  Вибираємо найбільш надійну модель. Після побудови по одним і тим же експерт даними однієї лінійної і декількох нелінійних моделей над кожною з отриманих моделей виробляємо дві перевірки.

  1 - на надійність моделі або статистичну значущість. F кр - або критерій Фішера. Табличне F і розрахункове F. Якщо F p > F табл. - то модель статистично значуща.

  2 - Відібравши з моделей всі значущі моделі, серед них знаходимо найточнішу, у якій мінімальна середня помилка апроксимації.

  Економетричні моделі для прогнозів досліджують поведінку одного параметра роботи підприємства в часі.

  I. Основна частина

  Параметрична ідентифікація парної лінійної економетричної моделі

  За семи областям регіону відомі значення двох ознак за 2007р.

  район

  Витрати на покупку продовольчих товарів в загальних витратах,%, у

  середньоденна заробітна плата одного працюючого, руб., х

  1

  68,8

  45,1

  2

  61,2

  59

  3

  59,9

  57,2

  4

  56,7

  61,8

  5

  55

  58,8

  6

  54,3

  47,2

  7

  49,3

  55,2

  № п / п

  Y

  x

  ух

  Х 2

  y

  (y - у) 2

  (у - y) 2

  (Yy) / y

  1

  68,80

  45,10

  3102,88

  2034,01

  61,33

  11,8286862

  55,87562

  0,108648

  2

  61, 20

  59,00

  3610,80

  3481,00

  56,46

  2,0326612

  22,46760

  0,077451

  3

  59,90

  57, 20

  3426,28

  3271,84

  57,09

  0,6331612

  7,89610

  0,046912

  4

  56,70

  61,80

  3504,06

  3819,24

  55,48

  5,7874612

  1,48840

  0,021517

  5

  55,00

  58,80

  3234,00

  3457,44

  56,53

  1,8379612

  2,34090

  0,027820

  6

  54,30

  47, 20

  2562,96

  2227,84

  60,59

  7,3131612

  39,56410

  0,115840

  7

  49,30

  55, 20

  2721,36

  3047,04

  57,79

  0,0091612

  72,08010

  0,172210

  Разом

  405, 20

  384,30

  22162,34

  21338,41

  405,27

  29,4422535

  201,7128

  0,570398

  Сер. з

  57,89

  54,90

  3166,05

  3048,34

  57,90

  4, 2060362

  28,81612

  0,081485

  yx yx x 2

  Вихідні дані x і y можуть бути двох типів:

  а) розглядаємо одне підприємство, то спостереження беруться через равностоящих проміжки часу (1 в квартал);

  б) якщо кожне спостереження - це окреме підприємство, то дані беруться на одну і ту ж дату, наприклад, на 01.01.07

  у - витрати на продовольчі товари у відсотках; витрати, наприклад, на їжу.

  b =

  yx-yx

  (Гаусс)

  XІ - (x) І

  х - середньоденна заробітна плата, в руб.

  у = а + b х - лінійна парна регрессионная ЕМ.

  = -0.35 a = y - bx = 76,88

  b = (3166,049-57,88571 * 54,9) / (3048,344-54,9) = - 0,35

  а = 57,88571 - (- 0,35) * 54,9 = 77,10071

  y = а + b х

  y = 77,10071-0,35х

  y (ігрек з кришечкою) = 76,88-0,35х це модельне значення y, яке виходить шляхом підстановки в y = a + bx, конкретне значення a і b коефіцієнти, а також x з конкретної рядки.

  критерій Фішера

  F розр =

  У (y -y) 2 m

  У (y - y) 2 (nm-1)

  n - кількість спостережень;

  m - кількість регресорів (x 1)

  Припустимо, 0,7. F крит не може бути менше одиниці, тому, якщо ми отримаємо значення <1, то

  F розр =

  1

  0,7

  - зворотне значення. = 1,4

  1. Таблиця значень F-критерію Фішера для рівня значущості б = 0.05

  k 2 k 1

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  8

  12

  24

  ?

  1

  161,45

  199,50

  215,72

  224,57

  230,17

  233,97

  238,89

  243,91

  249,04

  254,32

  2

  18,51

  19,00

  19,16

  19,25

  19,30

  19,33

  19,37

  19,41

  19,45

  19,50

  3

  10,13

  9,55

  9,28

  9,12

  9,01

  8,94

  8,84

  8,74

  8,64

  8,53

  4

  7,71

  6,94

  6,59

  6,39

  6,26

  6,16

  6,04

  5,91

  5,77

  5,63

  5

  6,61

  5,79

  5,41

  5, 19

  5,05

  4,95

  4,82

  4,68

  4,53

  4,36

  6

  5,99

  5,14

  4,76

  4,53

  4,39

  4,28

  4,15

  4,00

  3,84

  3,67

  7

  5,59

  4,74

  4,35

  4,12

  3,97

  3,87

  3,73

  3,57

  3,41

  3,23

  8

  5,32

  4,46

  4,07

  3,84

  3,69

  3,58

  3,44

  3,28

  3,12

  2,93

  9

  5,12

  4,26

  3,86

  3,63

  3,48

  3,37

  3,23

  3,07

  2,90

  2,71

  10

  4,96

  4,10

  3,71

  3,48

  3,33

  3,22

  3,07

  2,91

  2,74

  2,54

  11

  4,84

  3,98

  3,59

  3,36

  3, 20

  3,09 П

  2,95

  2,79

  2,61

  2,40

  Коли m = 1, вибираємо 1 стовпець.

  k 2 = nm = 7-1 = 6 - т.е.6-й рядок - беремо табличне значення Фішера

  F табл = 5.99, у порівн. = Разом: 7

  Вплив х на у - помірне і негативне

  y - модельне значення.

  F розр. =

  28,648: 1

  = 0,92

  200,50: 5

  А = 1/7 * 398,15 * 100% = 8,1% <10% -

  прийнятне значення

  Модель досить точна.

  F розр. = 1 / 0,92 = 1,6

  F розр. = 1,6

  Повинно бути F розр. > F табл

  Порушується дана модель, тому дане рівняння статистично значимо.

  Так як розрахункове значення менше табличного - незначна модель.

  В ср =

  1

  У

  (Y - y)

  * 100%

  N

  y

  Помилка апроксимації.

  A = 1/7 * 0,563494 * 100% = 8,04991% 8,0%

  Вважаємо, що модель точна, якщо середня помилка апроксимації менше 10%.

  Параметрична ідентифікація парної нелінійної регресії

  Модель у = а * х b - статечна функція

  Щоб застосувати відому формулу, необхідно логаріфміровать нелінійну модель.

  log у = log a + b log x

  Y = C + b * X лінійна модель.

  b =

  yx-Y * X

  xІ- (x) І

  C = Yb * X

  b = 0.289

  С = 1,7605 - (- 0,298) * 1,7370 = 2,278

  Повернення до вихідної моделі

  Y = 10 з * x b = 10 2.2 78 * x -0 .2 98

  № п / п

  У

  X

  Y

  X

  Y * X

  X 2

  У

  I (yy) / yI

  1

  68,80

  45,10

  1,8376

  1,6542

  3,039758

  2,736378

  60,9614643

  0,113932

  2

  61, 20

  59,00

  1,7868

  1,7709

  3,164244

  3,136087

  56,2711901

  0,080536

  3

  59,90

  57, 20

  1,7774

  1,7574

  3,123603

  3,088455

  56,7931534

  0,051867

  4

  56,70

  61,80

  1,7536

  1,7910

  3,140698

  3, 207681

  55,4990353

  0,021181

  5

  55,00

  58,80

  1,7404

  1,7694

  3,079464

  3,130776

  56,3281590

  0,024148

  6

  54,30

  47, 20

  1,7348

  1,6739

  2,903882

  2,801941

  60,1402577

  0,107555

  7

  49,30

  55, 20

  1,6928

  1,7419

  2,948688

  3,034216

  57,3987130

  0,164274

  Разом

  405, 20

  384,30

  12,3234

  12,1587

  21,40034

  21,13553

  403,391973

  0,563493

  Середня

  57,88571

  54,90

  1,760486

  1,736957

  3,057191

  3,019362

  57,62742

  0,080499

  Входимо в EXCEL через "Пуск"-програми.Заносимо дані в таблицю. В "Сервіс" - "Аналіз даних" - "Регресія" - ОК

  Якщо в меню "Сервіс" відсутній рядок "Аналіз даних", то її необхідно встановити через "Сервіс" - "Налаштування" - "Пакет аналізу даних"

  Прогнозування попиту на продукцію підприємства. Використання в MS Excel функції "Тенденція"

  A - попит на товар. B - час, дні

  № п / п

  A

  B

  1

  11

  1

  2

  14

  2

  3

  13

  3

  4

  15

  4

  5

  17

  5

  6

  17,9

  6

  7

  18,4

  7

  1/3

  1

  Крок 1. Підготовка вихідних даних

  Крок 2. Продовжуємо тимчасову вісь, ставимо на 6,7 вперед; маємо право прогнозувати на 1/3 від даних.

  Крок 3. Виділимо діапазон A6: A7 під майбутній прогноз.

  Крок 4. Вставка функція

  Крок 1

  Категорія

  Повний алфавітний перелік Тенденція

  КРОК 2

  тенденція

  Відомі значення x

  (курсор В 1: В 5)

  Виділяємо з 1 по 5

  новий x

  В6: В7

  відомий y

  А1: А5

  Const

  1

  Ок

  Крок 5. ставимо курсор в рядок формул за останню дужку

  = Тенді ()

  Вставка діаграма нестандартні гладкі графіки

  діапазон у готово.

  Якщо кожне наступне значення нашого тимчасової осі буде відрізнятися не на кілька відсотків, а в кілька разів, тоді потрібно використовувати не функцію "Тенденція", а функцію "Рост".

  Список літератури

  1. Єлісєєва "Економетрика"

  2. Єлісєєва "Практикум з економетрики"

  3. Карлсберг "Excel для мети аналізу"

  додаток

  ВИСНОВОК ПІДСУМКІВ

  Реєстраційна статистика

  множинний R

  0,947541801

  R-квадрат

  0,897835464

  Нормований R-квадрат

  0,829725774

  стандартна помилка

  0,226013867

  спостереження

  6

  дисперсійний аналіз

  df

  SS

  MS

  F

  значимість F

  регресія

  2

  1,346753196

  0,673376598

  +13,18219855

  0,032655042

  залишок

  3

  0,153246804

  0,051082268

  Разом

  5

  1,5

  коефіцієнти

  стандартна помилка

  t-статистика

  Р-значення

  Нижні 95%

  Верхні 95%

  Нижні 95%

  Верхні 95%

  Y-перетин

  4,736816539

  0,651468195

  7,27098664

  0,005368842

  2,66355399

  6,810079088

  2,66355399

  6,810079088

  Мінлива X1

  0,333424008

  0,220082134

  1,51499807

  0,227014505

  -0,366975566

  1,033823582

  -0,366975566

  1,033823582

  Мінлива X2

  0,077993238

  0,038841561

  2,007984153

  0,138252856

  -0,045617943

  0, 201604419

  -0,045617943

  0, 201604419