• 1.2. Визначення впливу на обсягу продажів окремих факторів, повязаних з використанням матеріалів


 • Дата конвертації12.04.2018
  Розмір137.53 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 137.53 Kb.

  Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства

  1. АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВАТ «АГАТ»

  1.1. Визначення впливу на приріст обсягу продажів факторів, пов'язаних з використанням трудових ресурсів, на приріст виручки від продажів продукції в порівнянні з минулим роком.

  На зміну обсягу продажів у звітному році в порівнянні з минулим роком впливають зміни чисельності робітників (ЧР), кількості відпрацьованих днів (Д), тривалості робочої зміни (П) і середньогодинної вироблення (ЧВ).

  Таблиця 1

  Аналіз впливу на обсяг продажів окремих факторів, пов'язаних з використанням трудових ресурсів


  п / п

  показник

  Минулий рік

  Звітній рік

  Динаміка показника (%)

  Різниця,% (+, -)

  Вплив фактора, тис. Руб.

  (Гр. 4'стор. 4 гр.1: 100)

  Фактор, який вплинув на зміну

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Чисельність робітників, чол. (ЧР)

  8150

  8750

  107,362

  +7,362

  302,40

  302,40

  вплив зміни чисельності робітників

  2

  Число відпрацьованих людино-днів (Д)

  1956000

  2091250

  106,915

  -0,447

  284,04

  -18,360

  вплив зміни числа днів відпрацьованих одним робочим

  3

  Число відпрацьованих людино-годин (П)

  14670000

  16730000

  114,042

  +7,127

  576,79

  292,75

  вплив зміни середньої тривалості робочого дня

  4

  Об'єм продажу

  (Без ПДВ) V

  4107600

  4517100

  109,969

  -4,073

  409,49

  -167,30

  вплив зміни середньогодинної вироблення

  Ступінь впливу факторів, пов'язаних з використанням трудових ресурсів розрахуємо методом відносних відхилень:

  1. Розрахуємо динаміку зміни числа робочих

  % Динаміки = 8750/8150 = 107,36%

  2. Визначимо величину відхилення числа робочих звітного року в порівнянні з попереднім роком

  Відхилення =% динаміки -100% = 107,36% -100% = 7,36%

  3. Розрахуємо вплив даного чинника на зміну обсягу продажів

  Вплив фактора = V0 * відхилення / 100 = 4107600 * 7,36 / 100 = 302,40тис. рублів.

  Аналогічним способом розрахуємо і інші фактори.

  Визначивши вплив на зміну обсягу продажів всіх факторів

  ΔV = 302,40 + 284,04 + 576,79 = 1163.23 тис.руб.

  Можна говорити про те, що на підприємстві ТОВ «АГАТ» відбулося зростання обсягу продажів на 1163.23 тис.руб. в порівнянні з попереднім роком. На даний зміна вплинули наступні фактори:

  Збільшення числа робочих на 600человек в звітному році призвело до збільшення обсягу продажів на 302,40 тис.рублей або на 7,37%

  Зменшення в звітному році за середню кількість днів відпрацьованих одним робітником на 1 день, викликане збільшенням цілоденних втрат робочого часу або додатковими вихідними в зв'язку зі святами знизили обсяг продажів на 284,04тис.руб.

  У звітному році на 0,5 години збільшилася середня тривалість робочого дня в порівнянні з минулим роком. Зменшення внутрізмінних втрат робочого часу в звітному періоді дозволило збільшити обсяг продажів на 576,79тис.рублей.

  Для ВАТ «Агат» загальний резерв збільшення обсягу продажів за рахунок кращого використання трудових ресурсів становить 185663тис. руб. (Інтенсивний фактор) (18360 + 167302) це може говорити про зниження внутрізмінних простоїв, а також повної їх ліквідації, що є внутрішнім резервом зростання.

  1.2. Визначення впливу на обсягу продажів окремих факторів, пов'язаних з використанням матеріалів

  Отримані дані узагальнимо в таблиці №2 і охарактеризуємо в поясненнях до результатів проведених розрахунків.

  Вплив факторів, пов'язаних з використанням матеріалів, на обсяг продажів, можна виявити на основі двофакторної моделі: V = МОЗ 'Мо,

  де: МОЗ - сума спожитих матеріалів на виробництво продукції;

  Мо - матеріаловіддача.

  Розрахунок впливу даних факторів проводиться в таблиці 2 способом абсолютних різниць:

  ΔV (МОЗ) = Δ МОЗ 'Мо0;

  ΔV (Мо) = Δ Мо 'МЗ1.

  Таблиця 2

  Аналіз ступеня впливу на обсяг продажів окремих факторів, пов'язаних з використанням матеріалів

  № п \ п

  показник

  Умовне позначення

  Минулий рік (0)

  Звітний рік (1)

  Відхилення (+, -)

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  1

  Обсяг продажів (без ПДВ), тис. Руб.

  V

  4107600

  4517100

  +409500

  2

  Вартість матеріалів у собівартості продажів (дані з форми № 5), тис. Руб.

  782400

  903420

  +121020

  3

  Матеріаловіддача проданої продукції (стор. 1: стор.2)

  M0

  5,25

  5

  -0,25

  4

  Ступінь впливу наступних факторів:

  5

  зміни вартості матеріалів
  в собівартості продажів (121020 * 5,25)

  ΔV (MЗ)

  Х

  Х

  +635355

  6

  зміни матеріаловіддачі продажів
  (-0,25 * 903420)

  ΔVMО)

  Х

  Х

  -225855

  Знаючи обсяг продажів V і вартість матеріалів у собівартості продажів МОЗ знайдемо материалоотдачу проданої продукції Мо

  Мо (пр.г.) = 4107600/782400 = 5,25

  Мо (отч.г.) = 4517100/903420 = 5

  Відхилення в материалоотдачи проданої продукції складе -0,25

  Виходячи із зроблених розрахунків представлених в таблиці №2 можна робити висновок про те, що на підприємстві відбулося зростання обсягу продажів на 409500тис.руб в порівнянні з попереднім роком.

  Позитивний вплив на обсяг продажів надав екстенсивний фактор, тобто збільшення в звітному році вартості матеріалів у собівартості продажів на 121020тис.руб. або на 15,47%, що дозволило збільшити обсяг продажів на 635355тисруб.

  Негативний вплив на обсяг продажів у звітному році зробило зниження матеріаловіддачі. Її зниження спричинило зменшення обсягу продажів на 225855тис.руб.

  Величина негативно вплинув фактора - є невикористаний резерв зростання обсягу продажів. Даний резерв складе 225855 тис.руб.

  Розглянемо вплив окремо кожного виду матеріалів:

  п / п

  найменування матеріалу

  Кількість витраченого матеріалу, т

  Ціна, тис.руб.

  Вартість витраченого матеріалу, тис.руб.

  Отч.г.

  Прошл.г.

  Отч.г.

  Прош.г.

  Отч.г.

  Прош.г.

  1

  Матеріал виду Х

  2010

  2240

  149

  146

  299490

  327040

  2

  Матеріал виду Y

  1 610

  1360

  158

  160

  254380

  217600

  3

  Матеріал виду Z

  1020

  580

  116,50

  112

  118830

  64960

  4

  Матеріал виду W

  2240

  1800

  103

  96

  230720

  172800

  Разом

  Х

  Х

  Х

  Х

  903420

  782400

  Ефективне використання матеріалів

  Матеріали виду Х:

  2240 * 146 = 327040тис.руб.

  2010 * 146 = 293460-327040 = -33580 (тис.руб) (вплив кількості матеріалів)

  2010 * 149 = 299490-293460 = + 6030 (тис.руб.) (Вплив ціни)

  За рахунок зниження використаних матеріалів в звітному році, відбулося і зниження собівартості, що призвело до збільшення прибутку на 33580-6030 = 27550тис.руб

  Матеріали виду Y:

  1360 * 160 = 217600тис.руб.

  1610 * 160 = 257600-217600 = + 40000тис.руб (вплив кількості матеріалів)

  1610 * 158 = 254380-257600 = -3220тис.руб (вплив ціни)

  За рахунок збільшення кількості витраченого матеріалу, але зниження ціни матеріалів в звітному році відбулося незначне вплив на зниження прибутку за рахунок даного матеріалу.

  Матеріали виду Z:

  580 * 112 = 64960тис.руб

  1020 * 112 = 114240-64960 = + 49280тис.руб вплив кількості матеріалів

  1020 * 116,50 = 118830-114240 = + 4590тис.руб вплив зміни ціни

  За рахунок збільшення кількості матеріалів в звітному році в порівнянні з минулим стався і зростання собівартості матеріалів, що призвело до зниження прибутку по даному виду продукції.

  Матеріали виду W:

  1800 * 96 = 172800тис.руб.

  2240 * 96 = 215040-172800 = + 42240тис.руб вплив зміни кількості матеріалів

  2240 * 103 = 230720-215040 = + 15680тис.руб вплив зміни ціни.

  Виходячи із зроблених розрахунків ми бачимо можливість взяти в резерв -

  - за ціною матеріали виду: Y. Z і W, що складе

  40000 + 49280 + 42240 = 131520тис.руб

  - в зниження собівартості кількість матеріалів виду: X. Z і W, що складе 6030 + 4590 + 15680 = 26300тис.руб.

  1.3. Визначення впливу на приріст обсягу продажів факторів, пов'язаних з використанням основних засобів

  На зміну обсягу виробництва і продажів продукції можуть впливати забезпеченість підприємства основними засобами (Оса) і інтенсивність їх використання, тобто фондооотдача (Фо). Вплив даних чинників можна представити у вигляді моделі: V = Оса 'Фоа.

  У свою чергу факторна модель фондовіддачі включає кількість днів роботи обладнання (ЧД), коефіцієнт змінності (КСМ), середню тривалість робочої зміни (Чч), середньогодинну вироблення на 1 тис. Руб. вартості основних засобів обладнання (Вч). Таким чином, вплив зазначених факторів на приріст обсягу продажів можна представити у вигляді моделі:

  V = Оса 'Фоа = ОСаЧЧд Ч КСМ Ч Чч Ч Вч..

  Визначимо ступінь впливу окремих факторів на обсяг продажів способом ланцюгової підстановки. Для підстановки даних в модель Вч необхідно розділити на 1000, тому що даний показник розрахований на 1 тис. руб.

  Для визначення середньорічної вартості активної частини виробничих основних засобів зробимо розрахунки

  ОСапр.г. = 1062400 + (842600 + 376840) /2=1141000тис.руб.

  ОСаотч.г. = 1219600 + 1280400/2 = 1250000тис.руб

  V0 = ОСпр0Ч Чд0 Ч Ксм0 Ч Чч0 Ч Вч0. = 1141000 '240' 1 '7,5 '0,002 = 4107600 тис. Руб.

  - 1 підстановка: вплив на обсяг продажів зміни середньорічної первісної вартості активної частини основних виробничих фондів:

  ΔV (ОСПРОМ) = ОСпр1Ч ЧД 0ЧКсм0Ч Чч 0ЧВч0 = 1250000'240'1'7,5'0,002 = 4500000тис.руб-4107600тис.руб = + 392400тис.руб. або + 9,55%

  - 2 підстановка: вплив на обсяг продажів зміни кількості днів у році, протягом яких активна частина виробничих основних засобів перебувала в робочому стані:

  ΔV (Д) = ОСпр1Ч Чд1 Ч Ксм0 Ч Чч0 Ч Вч0 = 1250000'239'1'7,5'0,002 = 4481250 тис. Руб .; 4481250 - 450000 = -18750 тис. Руб .; -0,42%

  - 3 підстановка: вплив на обсяг продажів зміни коефіцієнта змінності роботи обладнання:

  ΔV (КСМ) = ОСпр1ЧЧд1ЧКсм1ЧЧч0ЧВч0 = 1250000'239'1,05'7,5'0,002 =

  4705312,50 тис. Руб .; 4705312,50-4481250 = +224062,5 тис. Руб .; + 5%

  - 4 підстановка: вплив на обсяг продажів зміна середньої тривалості зміни:

  ΔV (ПВМ) = ОСПРОМ 1Ч Чд1 Ч Ксм1Ч Чч1 Ч Вч0 = 1250000 '239 '1,05'8'0,002

  = 5019000 тис. Руб .; 5019000 - 4705312,50 = +313687,5 тис. Руб .; + 6,67%

  - 5 підстановка: вплив на обсяг продажів зміни обсягу продажів, що припадає на 1 тис. Руб. вартості активної частини основних засобів за 1 машино-годину роботи обладнання:

  ΔV (Вч) = ОСпр1Ч ЧД 1 Ч Ксм1 Ч Чч 1 Ч Вч1 = 1250000 '239 '1,05 '8 '0,0018

  = 4517100 тис. Руб .; 4517100- 5019000 = -501900 тис. Руб .; -10%.

  Загальний вплив факторів: + 392400-18750 + 224062,5 +313687,5 - 501900 = + 409500 тис. Руб.

  Дані розрахунків представлені в таблиці 3.

  Таблиця 3

  Аналіз ступеня впливу на обсяг продажів окремих факторів, пов'язаних з використанням основних засобів

  № п \ п

  показник

  Умовне позначення

  Минулий рік (0)

  Звітний рік (1)

  відхилення
  (+, -)

  А

  Б

  В

  1

  2

  3

  1

  Обсяг продажів (без ПДВ), тис. Руб.

  V

  4107600

  4517100

  +409500

  2

  Середньорічна первісна вартість активної частини виробничих основних засобів *, тис. Руб. (Ф. № 5: стор. 140 - стор. 130)

  ОСПРОМ

  114100

  1250000

  +109000

  3

  Кількість днів в році, протягом яких

  активна частина основних засобів перебувала в робочому стані, дн.

  ЧД

  240

  239

  -1

  4

  Коефіцієнт змінності роботи обладнання, коеф.

  КСМ

  1,0

  1,05

  +0,05

  5

  Середня тривалість зміни, ч

  чч

  7,5

  8,0

  +0,5

  6

  Обсяг продажів, що припадає на 1 тис. Руб. вартості активної частини основних засобів за 1 машино-годину роботи обладнання, тис. руб.

  вч

  0,002

  0,0018

  -0,0002

  7

  Ступінь впливу факторів:

  8

  а) зміни первісної вартості активної частини основних засобів, тис. руб.

  ΔОСпр

  Х

  Х

  +392400

  9

  б) зміни кількості днів, протягом яких основні засоби знаходилися в робочому стані, тис. руб.

  ΔЧд

  Х

  Х

  -18750

  10

  в) зміни КСМ, тисч.руб.

  ΔКсм

  Х

  Х

  +224062,5

  11

  г) зміни середньої тривалості зміни, тис. руб.

  ΔЧч

  Х

  Х

  +313687,5

  12

  д) зміни продукції, що припадає на 1 т.р.стоімості активної частини основних засобів за 1 машино-годину роботи, тис. руб.

  ΔВч

  Х

  Х

  -501900

  Таким чином, найбільший вплив на приріст обсягу продажів надав екстенсивний фактор: збільшення вартості основних засобів викликало приріст продажів на суму 392400тис. руб.

  Вплив інтенсивного фактора склало в загальному 409500-392400 = + 17100 тис. Руб., Так як чотири останніх фактора в таблиці 3 відповідають впливу фондовіддачі.

  У порівнянні з минулим роком збільшити обсяг продажів у звітному році на 224062,5тис.руб. дозволило збільшення коефіцієнта змінності.

  За рахунок збільшення середньої тривалості зміни (скорочення внутрізмінних простоїв) обсяг продажів виріс на 313687,5тис.рублей

  Для ВАТ «Агат» резерви збільшення обсягу продажів за рахунок поліпшення використання основних засобів становить 520 650 тис. Руб. (18750 + 501900) за рахунок скорочення вихідних або святкових днів і підвищення часовий фондовіддачі.

  1.4. Комплексна оцінка екстенсивності і інтенсивності діяльності організації.

  На підставі даних, отриманих в результаті економічного аналізу попередніх пунктів цієї курсової роботи дамо оцінку і результати аналізу узагальнимо і представимо в таблиці 4


  Таблиця №4

  Характеристика співвідношення екстенсивності та інтенсивності використання ресурсів в процесі виробництва

  п / п

  показник

  Прош.

  рік

  Отчетн.

  рік

  Темп зростання

  Приріст ресурсу на 1% приросту виручки від продажів Кекст

  Коефф.вліянія на приріст виручки від продажів

  Екст.

  іспорльз.

  ресурсу

  Кекст * 100

  Інт.ісп.

  ресурсу

  100-Кекст * 100

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Чисельність робітників, чол.

  8150

  8750

  7,362

  0,74

  74

  +26

  2

  Середньорічна вартість акт-івной частини виробничих фондів, тис.руб

  1141000

  1250000

  9,55

  0,96

  96

  +4

  3

  Вартість мате-ріалів в собівартість-тості продажів, тис.руб.

  782400

  903420

  15,47

  1,55

  155

  -55

  4

  Виручка від прод, тис.руб

  4107600

  4517100

  9,969

  Х

  Х

  Х

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  5

  Алгоритм розрахунку комплексного по-казника викорис-тання ресурсів

  Х

  Х

  Х

  ΣКекст.i / n

  ΣKекст.i * 100 / n

  100-ΣКекст.i * 100 / n

  6

  Комплексні по-ники викорис-тання ресурсів

  Х

  Х

  Х

  1,08

  108

  -8,33

  Розрахунок граф проведений за такими формулами

  Гр.3 = (гр.2 / гр.1 * 100) -100

  Гр.4 = гр.3стр.1ілі 2ілі3 / гр.3стр.4

  Гр.5 = гр.4 * 100

  Гр.6 = 100-гр.5

  Виходячи із зроблених розрахунків видно, що за рахунок зростання чисельності робітників на 7,36 відбувся приріст виручки від продажів на 1% в розмірі До екст.0,74, що спричинило більш інтенсивне використання ресурсу і як наслідок зростання на +26 виручки від продажів.

  Виросла в звітному році і середньорічна вартість активної частини виробничих фондів, що позначилося позитивно на прирості виручки від продажів +4 тис.руб

  За рахунок збільшення вартості матеріалів у звітному році відбулося зниження, можливого зростання прибутку на -55, і як наслідку всіх показників Комплексний показник використання ресурсів знизився на -8

  1.5. Визначення комплектного резерву збільшення продажів за рахунок

  Кращого (екстенсивного та інтенсивного) використання ресурсного потенціалу організації

  На обсяг продажів надає вліяніе5 використаних ресурсів, які можна об'єднати в три групи:

  -Фактори, пов'язані з використанням трудових ресурсів;

  -Фактори, пов'язані з використанням матеріальних ресурсів;

  -Фактори, пов'язані з використанням основних засобів.

  Всі три групи виробничих факторів знаходяться у взаємному зв'язку, так як відсутність або недостача одного з них порушують процес виробництва продукції в цілому.

  Резерви збільшення випуску продукції повинні бути збалансовані по всі трьом групам ресурсів. Максимальний резерв, встановлений за однією з груп, не може бути освоєний до тих пір, поки не будуть виявлені резерви в такому ж обсязі і по інших групах ресурсів.

  Розглянемо структуру резерву збільшення обсягу продажів кожної з груп факторів, що впливають на нього:

  - фактори пов'язані з використанням трудових ресурсів

  Факторами дають резерв зростання продажів є зміна числа днів відпрацьованих одним робочим, а також зміна середньо годинниковий вироблення одного робітника і становить 185663тис.руб, що говорить про зниження простоїв внутрізмінних і скорочення лікарняних днів, а так само святкових днів припадають вихідними в даному році.

  - фактори пов'язані з використанням матеріальних ресурсів

  У цій групі чинником, що дає зростання продажів є зміна вартості матеріалів реалізованої продукції і він становить 131520тис.руб.

  -Фактори, пов'язані з використанням основних засобів.

  У цій групі чинником, що дає резерв зростання, є зміна кількості днів, протягом яких основні засоби знаходилися в робочому стані (скорочення святкових і вихідних днів), а так само зміна випуску продукції в 1 годину на 1 тис.руб основних засобів. Даний фактор є фактором інтенсифікації виробництва і становить 520650тис.руб

  Як видно що у всіх трьох групах фактори вплинули (дають резерв) на зростання продажів є факторами інтенсифікації виробництва.

  Розрахунок комплектного резерву збільшення обсягів виробництва за рахунок кращого використання ресурсного потенціалу ВАТ «Агат» представлено в таблиці 5.


  Таблиця 5

  Комплектний резерв збільшення обсягу продажів продукції за рахунок внутрішніх резервів використання ресурсів

  № п / п

  показник

  Резерв збільшення обсягу продажів,

  Виявлений в процесі аналізу

  Резерв збільшення обсягу продажів при комплектному використанні наявних резервів поліпшення використання ресурсів

  1

  2

  3

  4

  1

  Можливість збільшення вартості продажів за рахунок кращого використання трудових ресурсів

  185663

  131520

  2

  Можливість збільшення вартості продажів за рахунок кращого використання матеріальних ресурсів

  131520

  131520

  3

  Можливість збільшення вартості продажів за рахунок кращого використання основних виробничих засобів

  520650

  131520

  4

  Разом комплексний ресурс

  Х

  131520

  За рахунок внутрішніх ресурсів випуск продукції можна збільшити на 131520 тис.руб.


  2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І ОБСЯГУ ПРОДАЖУ ВАТ «АГАТ»

  2.1. Визначення впливу на приріст обсягу продажів зміни Кількості проданої продукції, її структури і цін на неї (6)

  Вихідні та розрахункові дані для аналізу представлені в таблиці 6 за даними додатка 1.

  Таблиця 6

  Інформація та додаткові аналітичні розрахунки для визначення ступеня впливу кількості продукції, її структури і цін на обсяг продажів

  № п / п

  Найменування проданої продукції

  Кількість проданої продукції, шт.

  Ціни на реалізовану продукцію, тис. Руб.

  Виручказа прош- лий рік, тис. Руб.

  Розрахунковий показник виручки за звітний рік, тис. Руб.

  Виручка за звітний рік у цінах звітного року, тис. руб.

  За минулий рік

  за звітний рік

  За минулий рік

  за звітний
  рік

  Пріструктуре минулого року і в
  цінах минулого року, тис. руб.

  при структурі
  отчетногогода і в
  цінах минулого року, тис. руб.

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  виріб А

  8640

  9800

  184,5

  186

  1594080

  1753488

  1808100

  1822800

  2

  виріб В

  4800

  4600

  263,3

  262,8

  1263840

  1390224

  1212560

  1208880

  3

  виріб С

  6560

  7600

  190,5

  195,45

  1249680

  1374648

  1447800

  1485420

  4

  Разом

  20000

  22000

  х

  х

  4107600

  4518360

  4468460

  4517100

  У таблиці 5:

  - розрахунковий показник виручки за звітний рік за структурою минулого і в цінах минулого року (гр. 6) визначається як добуток виручки за минулий рік (гр. 5) на коефіцієнт зростання загальної кількості продукції (підсумок гр. 2: підсумок гр. 1 = 22000 : 20000 = 1,10);

  Кроста = ΣКiотч.г / ΣКiпр.г. = 22000/20000 = 1,10

  - розрахунковий показник виручки за звітний рік при структурі звітного року і в цінах минулого року (гр. 7) = кількість проданої продукції за звітний рік (гр. 2) Ч ціна на реалізовану продукцію за минулий рік (гр. 3)

  Vi = Kiпр.г. * Цiпр.г * Кроста:

  Виріб А: Vа = 8640 * 184,5 * 1,10 = 1753488тис.руб

  Виріб В: Vв = 4800 * 263,3 * 1,10 = 1390224тис.руб

  Виріб С: Vс = 6560 * 190,5 * 1,10 = 1374648тис.руб.

  Разом Vрасчетное1 = 1753488 + 1390224 + 1374648 = 4518360тис.руб.

  - розрахунковий показник виручки від продажів за структурою звітного року і цінах минулого року:

  Vi = Kiотч.г. * Цiпрошл.г.

  Виріб А: Vа = 9800 * 184,5 = 1808100тис.руб

  Виріб В: Vв = 4600 * 263,3 = 1212560тис.руб

  Виріб С: Vс = 7600 * 190,5 = 1447800тис.руб

  Разом Vрасчетное 2 = 1808100 + 1212560 + 1447800 = 4468460тис.руб

  У звітному році виручка від продажу зросла на 4517100 - 4107600 =

  + 409500 тис. Руб. На зростання вплинули три чинники: зміни кількості проданої продукції, структури продукції і цін на продукцію.

  1) Вплив зміни кількості проданої продукції склало (разом гр. 6 - разом гр. 5) ΔVколічество = V расчетное1 - V прошл.г

  4518360-4107600 = + 410760 тис. Руб .; + 10%.

  2) Вплив зміни структури проданої продукції

  (Разом гр. 7 - разом гр. 6) ΔV структури = V розрахункове 2 - V расчетное1: 4468460-4518360 = -49900 тис. Руб .; -1,10%.

  3) Вплив зміни цін

  (Разом гр. 8 - разом гр. 7) ΔV ціни = Vотч.г- Vрасчетное2:

  4517100-4468460 = +48640 тис. Руб .; + 1,09%.

  Загальний вплив факторів: + 410460-49900 + 48640 = +409200 тис. Руб.

  Таким чином, найбільший вплив на зростання обсягу продажів продукції мало збільшення кількості реалізованої продукції в натуральному вираженні (10% приросту обсягу продажів). Так само ми бачимо можливість збільшення виручки від продажів за рахунок зміни структури проданої продукції.

  2.2. Розділ бізнес-плану по реалізації продукції на наступний рік (7)

  Використовуючи дані про результати маркетингового дослідження попиту на вироби ABC D і Е, показаних в Додатку 4 і в виносках до нього, а також інформацію про можливості організації випускати продукцію, що користується попитом складемо бізнес-план.

  При цьому слід враховувати, що зіставлення попиту з можливістю організації випуску зазначених виробів в майбутньому періоді показало, що виріб Е може бути випущено в кількості 200 шт., А для випуску вироби D у підприємства немає відповідних умов. Тому доцільний обсяг продажів на майбутній період (виріб Е) = Середня ціна вироби ЕЧ200 = 98Ч200 = 19600 тис. Руб. Дані розрахунків представлені в таблиці 7 (графи 4,5,6,7,8).


  Таблиця 7

  Бізнес-план по реалізації продукції на майбутній звітний період

  п / п

  Найменування виробів

  Попит на виріб, шт.

  Ціна через делия на буд.період, тис.руб

  Собівартість-имость ед.прод-кції, можливої ​​до випуску в сл. отч. році, тис.руб.

  Обсяг прод.ісходя з попиту і возм.ее вип котор мож. бути включ в бізне-план тис.руб

  с / з обсягу прод продукцвключен в бізнес-план, тис.руб

  приб

  від продажів на планир період, тис.руб.

  Рентаб издел виходячи з відноси приб до обсягу продажів, коеф

  Віднесення рентаб продукції до визна групі №гр.

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  виріб А

  10000

  186,5

  166,5

  1865000

  1665000

  200000

  0,11

  2

  2

  виріб В

  5000

  263

  250

  1315000

  1250000

  65000

  0,05

  3

  3

  виріб С

  7500

  197

  182,4

  1477500

  1368000

  109500

  0,07

  3

  4

  виріб D

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  виріб Е

  200

  98

  74,6

  19600

  14920

  4680

  0,24

  2

  Разом

  22700

  х

  х

  4677100

  4297920

  379180

  У таблиці 7:

  Обсяг продажів виходячи з попиту і можливості випуску, який може бути включений в бізнес-план в майбутній звітний період (гр.4) визначається шляхом перемноження попиту на вироби (гр.1) і ціни виробу на майбутній період (гр.2).

  Собівартість обсягу продажів продукції включеної в бізнес-план (гр.5) визначається шляхом перемноження Ціни вироби на майбутній період (гр.1) і Собівартості одиниці продукції, можливої ​​до випуску в наступному звітному році (гр.3)

  Прибуток від продажів на планований період (гр.6) розраховуємо шляхом вирахування з Обсягу продажів попиту і можливості випуску який може бути включений в бізнес-план (гр4) і Собівартості обсягу продажів продукції, включеної в бізнес-план (гр.5).

  Таким чином, найбільшу рентабельність має вироби Е 24% і А 11%, найменшу вироби У 5% і С 7%, тому підприємству в майбутніх періодах краще зосередитися на випуску та продажу вироби Е особливо і вироби А, для чого необхідно забезпечити збільшення попиту на дані види продукції і можливості збільшення їх виробництва. При цьому слід зазначити, що рівень рентабельності всіх виробів невисокий всього лише 2 і 3 група, тому підприємству необхідно вишукати резерви підвищення прибутковості своєї продукції, наприклад, за рахунок зниження витрат на виробництво, поліпшення якості продукції та розширення областей збуту. Але не можна відмовлятися і від випуску менш рентабельних виробів таких як В і С, так як це призведе до неефективного використання виробничих потужностей, що спричинить зростання повної собівартості продукції, що випускається. Від малорентабельної продукції можна відмовитися лише в тому випадку, якщо є можливість замінити її високорентабельною вже випускається або новою продукцією.

  2.3. Визначення точки беззбитковості і запасу фінансової міцності за звітний рік і на планований період (8)

  Точка беззбитковості (критичний обсяг продажів) - це обсяг продажів, при якому рівень виручка дорівнює витратам, і підприємство не має ні прибутку, ні збитків. Нижче цієї точки знаходиться зона збитків, вище зона прибутку. Запас фінансової міцності показує, на скільки відсотків фактичний обсяг продажів вище критичного.

  На підставі даних форми № 2 «Звіт про фінансові результати», довідки № 2 «Змінні і постійні витрати у складі витрат на продану продукцію» заповнимо таблицю №8


  Таблиця 8

  Критичний обсяг продажів за звітний рік і на планований обсяг продажів, забезпечений попитом

  № п / п

  показник

  За звітний рік

  На планований період, забезпечений попитом

  1

  2

  3

  5

  1

  Виручка від продажів, тис.руб

  4517100

  4677100

  2

  Змінні витрати, тис.руб.

  3387825

  3548525

  3

  Постійні витрати, тис.руб.

  749395

  749395

  4

  Прибуток від продажів, тис.руб.

  379880

  379180

  5

  Маржинальний дохід у складі виручки від продажів (стор. 1 - стор. 2), тис.руб.

  1129275

  1128575

  6

  Рівень (частка) маржинального доходу у виручці від продажу, коефіцієнт (стор. 5 / стр.1)

  0,25

  0,24

  7

  Точка беззбитковості обсягу продажів (стр.3 / стр. 6), тис.руб.

  2997580

  3122479,17

  8

  Запас фінансової міцності (стр.1- стор.7), тис.руб

  1519520

  1554620,83

  9

  Рівень запасу фінансової міцності в обсязі продажів,% (стор. 8 / стр.1)

  33,64%

  33%

  Величина собівартості запланованого обсягу продажів дорівнює графі №5 разом таблиці 7- 4297920тис.руб Змінні витрати на планований період складуть: 4297920 - 749395 = 3548525 тис. Руб.

  Для визначення точки беззбитковості застосовують 3 методи:

  - метод маржинального доходу або валового прибутку;

  - математичний метод або метод рівнянь;

  - графічний метод.

  Скористаємося методом маржинального доходу (таблиця 8):

  1) визначимо валовий прибуток (маржинальний дохід) (стор. 5) - для цього з виручки-нетто від продажів віднімемо змінні витрати (собівартість);

  2) визначимо частку або коефіцієнт маржинального доходу у виручці-нетто від продажу (стор. 6) - для цього розділимо маржинальний дохід на виручку;

  3) визначаємо точку беззбитковості продажів (стор.7), яка забезпечить валовий прибуток на рівні постійних витрат - для цього суму постійних витрат розділимо на частку маржинального доходу у виручці;

  4) визначаємо запас фінансової міцності (стор. 8) в рублях як різниця між обсягом продажів і точкою беззбитковості;

  5) визначаємо запас фінансової міцності у відсотках (стор. 9) шляхом ділення запасу фінансової міцності в рублях на виручку від продажів ('100%).

  З таблиці 8 видно, що в звітному році точка беззбитковості склала 2997580 тис. Руб., А на планований період вона складе 3122479,17тис. руб. Зростання точки беззбитковості можна оцінити негативно, так як за допомогою продажу більшої кількості продукції підприємство може повністю покрити свої витрати і почати отримувати прибуток. При цьому знизився запас фінансової міцності, тобто кількість продукції, що приносить прибуток, про що свідчать дані рядків 8 і 9 таблиці 8 і що можна оцінити негативно. Однак у даного підприємства запас фінансової міцності в 2 рази нижче норми: 33,64% або 1519520 тис. Руб. в звітному році і 33% або 1554620,83 тис. руб. в плановому році, що означає, що реалізувавши 66,36% і 67% продукції, підприємство зможе покрити свої витрати і лише відповідно 33,64% і 33% реалізованої продукції приносять підприємству прибуток, а нормативне значення запасу фінансової міцності становить 60-70% від обсягу продажів. Тому даному підприємству слід вжити заходів щодо зниження точки беззбитковості, зокрема за рахунок збільшення попиту і продажів найбільш рентабельних виробів, зниження витрат виробництва.


  3. АНАЛІЗ ВИТРАТ І СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ВАТ «АГАТ»

  3.1. Аналіз складу і структури витрат (9)

  Дамо характеристику аналізованого виробничого процесу з точки зору структури його витрат і пояснимо можливі причини зміни в залежності від трансформації виробничої програми.

  Аналіз собівартості продукції звичайно починається з вивчення динаміки і структури загальної суми витрат в цілому і за економічними елементами. На основі форми № 5 заповнимо таблицю № 9.

  Дані таблиці 9 показують, що витрати по звичайних видах діяльності за звітний рік збільшилися на 375968 тис. Руб. або на 10%, що може бути обумовлено як збільшенням випуску продукції в натуральному вираженні, так і зміною структури продукції, зростанням цін на матеріальні ресурси, інфляційним приростом амортизації, тарифних ставок і т.п. Зростання відбулося за всіма видами, в тому числі з матеріальних витрат на 15,47%; по заробітній платі - на 7,37%, по відрахуваннях на соціальні потреби - на 7,38%; по амортизаційних відрахуваннях на 11,72% і по інших витрат на 13,23%.

  Таблиця 9

  Витрати по звичайних видах діяльності по елементному в розрізі витрат

  № п / п

  Найменування

  елемента

  витрат по звичайних видах діяльності

  За звітний рік

  За минулий рік

  відхилення

  тис. руб.

  Вага,

  %

  тис. руб.

  Вага,

  %

  тис. руб.

  %

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Матеріальні витрати

  903420

  21,84

  782400

  20,80

  121020

  +1,04

  2

  Витрати на оплату праці

  2002320

  48,40

  1864800

  49,58

  137520

  -1,18

  3

  Відрахування на соціальні потреби

  518430

  12,53

  482790

  12,84

  35640

  -0,31

  4

  амортизація

  128320

  3,10

  114860

  3,05

  13460

  +0,05

  5

  Інші витрати

  584912

  14,13

  516584

  13,73

  68328

  +0,40

  6

  Разом

  4137402

  100

  3761434

  100

  375968

  Х

  Також дещо змінилася і структура витрат: частка інших витрат збільшилася зовсім трохи і склала 14,13% замість торішніх 13,73%, частка витрат по оплаті праці та відрахувань на соціальні потреби знизилася хоча зовсім незначно. При цьому як в минулому, так і в звітному році найбільшу питому вагу в структурі витрат мали матеріальні витрати і витрати на оплату праці.

  3.2. Аналіз витрат на 1 карбованець реалізованої продукції (10)

  Охарактеризуємо динаміку собівартості проданої продукції (витрат на 1 руб.продаж). Виявимо вплив на зміну структури проданої продукції, собівартості одиниці окремих її видів і цін на неї на підставі даних, наведених у Додатку 2, і додатково проведених розрахунків.

  Важливий узагальнюючий показник собівартості продукції - витрати на 1 рубль продукції, який характеризує издержкоемкость продукції. Він вигідний тим, що, по-перше, дуже універсальний і, по-друге, показує прямий зв'язок між собівартістю і прибутком.

  На зміну рівня витрат на 1 рубль продажів можуть впливати зміни структури реалізованої продукції, собівартості окремих її видів і цін на неї. Для аналізу витрат на 1 рубль продажів на основі вихідних даних Додатка 2 заповнюються рядки 6 і 7 таблиці 10.

  Собівартість обсягу продажів звітного року при собівартості одиниці минулого року визначається (графи 5,7,9,11 рядок 6): кількість виробів звітного року (Q1) Чсебестоімость одиниці минулого року (P0).

  Вартість продажу звітного року за цінами минулого року визначається (графи 5,7,9,11 рядок 7): кількість виробів звітного року (Q1) Чцена минулого року (Z 0).

  Таблиця 10

  Допоміжні розрахунки до визначення індексів про витрати на 1 руб. продажів

  № п / п

  показник

  Умовне позначення

  виріб А

  виріб В

  виріб С

  Разом

  Минулий рік (0)

  Звітний рік (1)

  Минулий рік (0)

  Звітний рік (1)

  Минулий рік (0)

  Звітний рік (1)

  Минулий рік (0)

  Звітний рік (1)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  1

  Кількість, шт

  Q

  8640

  9800

  4800

  4600

  6560

  7600

  20000

  22000

  2

  Ціна, тис. Руб.

  Z

  184,5

  186

  263,3

  262,8

  190,5

  195,45

  Х

  Х

  3

  Вартість, тис. Руб.

  QZ

  1594080

  1822800

  1263840

  1208880

  1249680

  1485420

  4107600

  4517100

  4

  Собівартість одиниці, тис.руб.

  P

  166,56

  165,4

  242,6

  249,3

  176,5

  180,2

  Х

  Х

  5

  Собівартість продукції, тис. Руб.

  QP

  1447200

  1620920

  1164480

  1146780

  1157840

  1369520

  3761360

  4137220

  6

  Собівартість продажів звітного року при собівартості одиниці минулого року, тис. Руб.

  Q1P0

  Х

  1632288

  Х

  1115960

  Х

  1341400

  Х

  4089648

  7

  Вартість продажу звітного року за цінами минулого року, тис. Руб.

  Q1Z0

  Х

  1808100

  Х

  1211180

  Х

  1447800

  Х

  4467080

  Для розрахунку впливу зазначених факторів на рівень витрат на 1 рубль продажів способом ланцюгової підстановки в таблиці 11 (графи 6 і 7) формується система відносних показників.

  Згідно з даними таблиці 11 загальне відхилення у витратах на 1 руб. продукції (стор.4-стр.1): 91,59-91,57 = +0,02 коп., тобто в звітному році спостерігається зростання витрат на 1 рубль продажів, що є негативною характеристикою діяльності підприємства, хоча збільшення витрат як ми бачимо незначне 0,02коп.

  Таблиця 11

  Розрахунок впливу факторів на рівень витрат на 1 руб. продажів

  показники

  Собівартість продукції, тис. Руб.

  Собівартість продукції у відпускних цінах, тис. Руб.

  Витрати на 1
  рубль продажів,
  коп.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1.Предидущій рік

  ΣQ0P0

  3761360

  ΣQ0Z0

  4107600

  91,57

  2. Виходячи з випуску та асортименту звітного року за собівартістю
  і динаміці попереднього року

  ΣQ1P0

  4089648

  ΣQ1Z0

  4467080

  91,55

  3. Звітний рік в цінах на продукцію попереднього року

  ΣQ1P1

  4137220

  ΣQ1Z0

  4467080

  92,62

  4. Звітний рік за поточними цінами

  ΣQ1P1

  4137220

  ΣQ1Z1

  4517100

  91,59

  Вплив окремих факторів на зміну витрат на 1 рубль продажів:

  1) вплив зміни структури і асортименту (стор. 2-стр.1): 91,55 - 91,57 = -0,02 коп., Т. Е. Зниження питомої ваги в загальному обсязі продажів низькорентабельних видів продукції призвело до зменшення рівня витрат на 0,02 коп .;

  2) вплив зміни собівартості окремих видів продукції (стор. 3 - стор. 2): 92,62 - 91,55 = +1,07 коп., Тобто збільшення собівартості окремих видів продукції в звітному році призвело до збільшення витрат на 1 рубль продукції на 1,07 коп .;

  3) вплив зміни цін на продукцію (стор. 4 - стор. 3): 91,59 - 92,62 = - 1,03 коп., Тобто збільшення цін на продукцію в звітному році в результаті призвело до зниження витрат на 1 рубль продукції на 1,03 коп.

  Балансова перевірка: -0,02+ 1,07 - 1,03 = 0,02 коп. = 91,59-91,57

  3.3. Аналіз впливу факторів на рівень матеріальних витрат (11)

  Прямі матеріальні витрати мають найбільшу питому вагу в собівартості продукції ВАТ «Агат». Згідно з вихідними даними (Додаток 3) загальна сума матеріальних витрат залежить від кількості витраченого матеріалу і цін на нього.

  Таблиця 12

  Вихідні дані для аналізу впливу факторів на рівень матеріальних витрат.

  № п / п

  Найменування

  матеріалу

  кількість

  витраченого

  матеріалу, т

  Ціна, тис. Руб.

  Вартість витраченого матеріалу, тис. Руб.

  (Гр.3'гр.5); (Гр.4'гр.6)

  відхилення

  (+/-)

  Отч. рік

  Прош. рік

  Отч. рік

  Прош. рік

  Отч. рік

  Прош. рік

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Матеріал виду Х

  2010

  2240

  149

  146

  299490

  327040

  -27550

  2

  Матеріал виду Y

  1 610

  1360

  158

  160

  254380

  217600

  +36780

  3

  Матеріал виду Z

  1020

  580

  116,50

  112

  118830

  64960

  +53870

  4

  Матеріал виду W

  2240

  1800

  103

  96

  230720

  172800

  +57920

  5

  Разом

  Х

  Х

  Х

  Х

  903420

  782400

  +121020

  Вартість витраченого матеріалу визначається множенням кількості цього матеріалу на собівартість його заготовлення.

  Для розрахунку впливу зазначених факторів по кожному виду матеріалів використовується спосіб ланцюгових підстановок.

  1) Матеріал виду Х:

  - вартість матеріалу в кількості і цінах минулого року 2240х146 = 327040тис. руб .;

  - 1 підстановка: вплив зміни кількості витраченого матеріалу: 2010'146 = 293460 тис. Руб .; 293460 - 327040 = -33580 тис. Руб .;

  - 2 підстановка: вплив зміни ціни матеріалу: 2010'149 = 299490 тис. Руб .; 299490- 293460 = +6030 тис. Руб.

  Загальний вплив факторів: -33580 + 6030 = -27550 тис. Руб. Зменшення кількості матеріалу виду Х на 230 т (2010-2240) привело до зниження матеріальних витрат на 33580 тис. Руб., А збільшення ціни матеріалу виду Х на 3 тис. Руб. (149-146) призвело до збільшення матеріальних витрат на 6030 тис. Руб.

  2) Матеріал виду Y:

  - вартість матеріалу в кількості і цінах минулого року 1360 '160 = 217600 тис. Руб .;

  - 1 підстановка: вплив зміни кількості витраченого матеріалу: 1610 Отримати '160 = 257600 тис. Руб .; 257600 - 217600 = + 40000 тис. Руб.

  - 2 підстановка: вплив зміни ціни матеріалу 1610 '158 = 254380 тис. Руб .;

  254380 - 257600 = -3220 тис. Руб.

  Загальний вплив факторів: + 40000-3220 = +36780 тис. Руб. Збільшення кількості матеріалу виду Y на 250 т (1610-1360) привело до збільшення матеріальних витрат на 40000 тис. Руб., А зниження собівартості заготовлення матеріалу виду Y на 2 тис. Руб. (158-160) призвело до зниження матеріальних витрат на 3220 тис. Руб.

  3) Матеріал виду Z:

  - вартість матеріалу в кількості і цінах минулого року: 580'112 = 64960 тис. Руб .;

  - 1 підстановка: вплив зміни кількості витраченого матеріалу 1020 '112 = 114240 тис. Руб .; 114240 - 64960 = + 49280 тис. Руб .;

  - 2 підстановка: вплив зміни ціни матеріалу: 1020'116,50 = 118830 тис. Руб .; 118830 - 114240 = +4590 тис. Руб.

  Загальний вплив факторів: +49280 + 4590 = +53870 тис. Руб. Збільшення кількості матеріалу виду Z на 440 т (1020-580) збільшило матеріальні витрати на 49280 тис. Руб., А збільшення собівартості заготовлення матеріалу виду Z на 4,5 тис. Руб. (116,50-112) призвело до збільшення матеріальних витрат на 4590 тис. Руб.

  4) Матеріал виду W:

  - вартість матеріалу в кількості і цінах минулого року 1800 '96 = 172800 тис. Руб .;

  - 1 підстановка: вплив зміни кількості витраченого матеріалу: 2240 '96 = 215040 тис. Руб .; 215040 - 172800 = + 42240 тис. Руб .;

  - 2 підстановка: вплив зміни ціни матеріалу: 2240 '103 = 230720 тис. Руб .;

  230720 - 215040 = +15680 тис. Руб.

  Загальний вплив факторів: +42240+ 15680 = +57920 тис. Руб. Збільшення кількості матеріалу виду W на 440 т (2240-1800) привело до збільшення матеріальних витрат на 42240 тис. Руб., А збільшення собівартості заготовлення матеріалу W на 7 тис. Руб. (103-96) призвело до збільшення матеріальних витрат на 15680тис. руб.

  Загальна зміна вартості матеріальних витрат у порівнянні з попереднім роком склало 903420 -782400 = + 121020тис. руб. (Підсумок гр. 9 таблиці 12), в тому числі загальний вплив кількості витраченого матеріалу на суму матеріальних витрат склало 97940 тис. Руб. (40000 + 49280 + 42240-33580), а підвищення цін на матеріальні ресурси призвело до зростання матеріальних витрат на випуск продукції на суму 23080тис. руб. (6030 + 4590 + 15680-3220), що відповідає сумі загального впливу факторів на зміну матеріальних витрат (-27550 + 36780 + 53840 + 57920) = + 120990 тис. Руб.

  У свою чергу кількість витраченого матеріалу залежить від витрат матеріалів на одиницю продукції, обсягу виробництва і структури продукції. Рівень середньої ціни на матеріал залежить від ринків сировини, інфляційних факторів, якості матеріалів, рівня транспортно-заготівельних витрат і т.п. Тому резерви зниження суми матеріальних витрат полягають в першу чергу в зниженні питомої витрати матеріалів (за рахунок спрощення конструкцій виробів, вдосконалення техніки і технології виробництва, недопущення шлюбу, зменшення втрат матеріалів під час перевезення і зберігання і т.п.), зниження цін на споживані ресурси (за рахунок зниження транспортно-заготівельних витрат, заміни дорогих матеріалів на більш дешеві без шкоди якості продукції, вдосконалення зв'язків з постачальниками матеріалів і т.п.), а також в збільшенні випуску менш матеріаломістких видів продукції.

  3.4. Аналіз впливу факторів на рівень витрат по оплаті праці (12)

  Загальна сума заробітної плати згідно з вихідними даними залежить від чисельності працівників і середньої заробітної плати на одного працівника. Дані для розрахунку впливу зазначених факторів на зміну загальних витрат на оплату праці згрупуємо в таблиці 13.

  Таблиця 13

  Аналіз ступеня впливу окремих факторів на рівень витрат по оплаті праці

  № п \ п

  показники

  Минулий рік

  Звітній рік

  Відхилення (+, -)

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Витрати на оплату праці, відрахування на соціальні

  потреби, тис. руб.

  2347590

  2520750

  +173160

  2

  Чисельність працівників, чол.

  26640

  27810

  +1170

  3

  Середня заробітна плата на 1 працівника, тис. Руб. (1: 2)

  88,1227

  90,6419

  +2,5192

  Ступінь впливу факторів:

  4

  зміна чисельності працівників, тис. руб.

  Х

  Х

  +103102

  5

  зміна заробітної плати на 1 працівника, тис. руб.

  Х

  Х

  +70058

  Оцінку впливу чинників проводимо методом ланцюгової підстановки:

  - витрати на оплату праці в минулому році: 26640 '88.1227 = 2347590 тис. Руб.

  - 1 підстановка: вплив зміни чисельності працівників: 27810'88.1227 = 2450692 тис. Руб .; 2450692 - 2347590 = +103102 тис. Руб.

  - 2 підстановка: вплив зміни середньої заробітної плати на 1 працівника: 27810'90.6419 = 2520750 тис. Руб .; 2520750 - 2450692 = +70058 тис. Руб.

  Загальний вплив факторів: + 103 102 + 70058 = +173160 тис. Руб.

  Таким чином, обидва чинники привели до зростання фонду оплати праці, а найбільший вплив на збільшення витрат на оплату праці зробило зростання чисельності працівників, який в свою чергу залежить від кількості нових робочих місць, розширення виробництва. Зростання чисельності робітників на 600чел в звітному році свідчить про розширення виробництв для виготовлення нової продукції, що в свою чергу веде до більшого випуску продукції і як наслідок збільшення прибутку. У свою чергу збільшилася і кількість управлінців в звітному році на 530чел, що є з одного боку позитивним фактором тому збільшення кількості управлінців менше на 70чел, ніж робітників. З іншого боку це негативний фактор тому збільшення управлінців веде до збільшення суми з / плати та виплат до органів соціальної сфери, а це додаткові витрати для підприємства. Зростання управлінців не завжди виправданий витратами які є наслідком зростання управлінців. 67% від загальної суми з / плати становить з / плата управлінців, а лише 33% заробітна плата робітників, які приносять найбільший прибуток організації працюючи в виробничих цехах і випускаючи продукцію. Середньогодинна зарплата в свою чергу залежить від рівня кваліфікації працівників і інтенсивності їх праці, норм виробітку і розцінок, зміни тарифних ставок у зв'язку з інфляцією, різних доплат і премій. Тому резерви зниження витрат на оплату праці полягають в зниженні трудомісткості продукції, своєчасному перегляді норм виробітку і розцінок, правильності нарахування оплати за тарифом, різних доплат і надбавок тощо Так само необхідно стежити, що б на підприємстві темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання оплати. Якщо даний принцип буде порушений, то відбувається перевитрата фонду заробітної плати, що в свою чергу спричиняє підвищення собівартості продукції і як наслідок зниження суми прибутку.

  3.5. Аналіз складу, динаміки і структури доходів і витрат (13)

  Доходи і витрати діляться на доходи (витрати) по звичайних видах діяльності і на інші доходи (витрати). Перевищення доходів над видатками означає прибуток, перевищення витрат над доходами - збиток від відповідного виду діяльності. Аналіз доходів і витрат ВАТ «Агат» проведемо в таблиці 14 на основі даних форми №2 «Звіт про фінансові результати».

  Таблиця 14

  Склад, структура і динаміка доходів і витрат підприємства

  № п / п

  показники

  Звітній рік

  Минулий рік

  Зміна (+ -)

  Сума, тис. Руб.

  % Від виробленого

  Сума, тис. Руб.

  % Від виробленого

  Сума, тис. Руб.

  % Від виробленого

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Виручка (нетто)

  4517100

  99

  4107600

  99

  +409500

  -

  2

  відсотки до отримання

  16830

  0.5

  7620

  0.2

  +9210

  +0.3

  3

  інші доходи

  22680

  0.5

  14350

  0.8

  +8330

  -0.3

  1

  2

  4

  всього доходів

  4556610

  100

  4129570

  100

  +427040

  -

  5

  Собівартість продукції

  3046820

  70

  2968540

  72

  +78280

  -2

  6

  комерційні витрати

  520640

  12

  307120

  7

  +213520

  +5

  7

  Управлінські витрати

  485700

  11

  596760

  14

  -84060

  -3

  8

  Відсотки до сплати

  178642

  4

  179628

  4

  -986

  -

  9

  Інші витрати

  151 594

  3

  123725

  3

  +27869

  -

  10

  всього витрат

  4383396

  100

  4148773

  100

  +234623

  -

  11

  Перевищення доходів над видатками

  173214

  -

  -19203

  -

  +192417

  -

  Згідно з даними таблиці 14 загальна сума доходів підприємства в звітному році збільшилася на 427 040 тис. Руб. або на 10.34%, а загальна сума витрат зросла на 234 623 тис. руб. або на 5.66%, що говорить про збільшення прибутку підприємства на 192 417 тис. руб. в порівнянні з минулим роком і що є позитивним фактором в його роботі з урахуванням того, що в минулому році у підприємства прибутку не було, а був збиток в розмірі 19203тис.руб.

  Найбільшу роль 99% у формуванні доходів ВАТ «Агат» в минулому і звітному роках грала виручка від реалізації продукції, величина якої збільшилася на 409500 тис. Руб. або на 9.97%. Частка інших видів доходів в їх загальній сумі незначна (близько 0.5%); їх величина в звітному році збільшилася на 17540 тис. руб. , Що також можна оцінити позитивно. Можна помітити, що зросла сума доходів за відсотками, що може говорити про розширення фінансової діяльності підприємства, як наслідок більш активного вкладення своїх фінансів в акції, облігації інших підприємств або простого вкладення грошових коштів.

  Відповідно, найбільш вагомий внесок 70% до загальної суми витрат підприємства вносять витрати по звичайних видах діяльності - собівартість продукції. Хоча собівартість продукції в звітному році в порівнянні з минулим зросла на 78280тис.руб., В% до загальної суми витрат вона знизилася на 2%, що можна розцінити як позитивний фактор до отримання прибутку в звітному році. Управлінські витрати в звітному році знизилися на 84060тис.руб або на 18.61%, що можна розцінити позитивно, до цього могли привести такі фактори як скорочення управлінського персоналу, скорочення відряджень керівників, а також скорочення потреб управлінського характеру. Комерційні витрати, величина яких у звітному році зросла на 213 520 тис. Руб. або на 69.52%, що вище темпу зростання виручки і що можна оцінити вкрай негативно. При цьому загальна частка витрат по звичайних видах діяльності в структурі витрат знизилася в порівнянні з минулим роком.

  Відсотки до сплати в звітному році знизилися на 986 тис.руб., Що говорить про скорочення боргу підприємстві перед іншими і є позитивним чинником.

  Основний прибуток отримана ВАТ «Агат» за рахунок виробничої діяльності. Однак сума прибутку була частково втрачена за рахунок зростання собівартості продукції і комерційних витрат та інших витрат, що слід оцінити негативно. Таким чином, керівництву підприємства слід спрямувати зусилля на вдосконалення операційної та позареалізаційної діяльності з метою підвищення їх прибутковості і прибутковості всієї діяльності підприємства в цілому.


  4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВАТ «АГАТ»

  4.1. Характеристика видів прибутку і рентабельності (14)

  Система показників фінансових результатів включає в себе абсолютні (прибуток, збиток) і відносні (рентабельність) показники.

  Фінансові результати діяльності підприємства визначаються зіставленням отриманих доходів з витратами. Прибуток відображає позитивний фінансовий результат, збиток - негативний. Прибуток є основним джерелом приросту власного капіталу підприємства.

  Порядок формування фінансових результатів є єдиним для всіх підприємств і визначається за формою № 2 «Звіт про фінансові результати». У «Звіті про прибутки і збитки» фінансовий результат від звичайних видів діяльності відображається в декількох показниках:

  - валова (маржинальна) прибуток - розраховується як різниця між виручкою від продажу (ф. № 2, стр.010) і собівартістю реалізованої продукції (ф. № 2, стр.020);

  нач.г. = 4107600-2968540 = 1139060т.руб

  кон.г = 4517100-3048620 = 1468480т.руб

  в кінці звітного року валовий прибуток зріс, що є позитивним, хоча дана прибуток не може дати точного уявлення

  про фінансовий стан організації.

  - прибуток від продажів (ф. № 2 стор. 050) - формується як різниця між виручкою від продажу і повною собівартістю реалізованої продукції (ф. № 2, стор. 020+ стр.030 + стр.040), що включає в себе собівартість реалізованої продукції, комерційні та управлінські витрати;

  нач.г. = 4107600-2968540-307120-485700 = 346240 тис.руб

  кон.г. = 4517100-3046820-520640-569760 = 379880 тис.руб

  в звітному році прибуток від продажів зросла, що є хорошим показником роботи підприємства без збитків, хоча прибуток зросла не значно на 9,7%.

  - прибуток до оподаткування - включає крім прибутку від продажів, сальдо інших доходів і сальдо за відсотками;

  нач.г = 346240 + 7620-179628 + 14350-123725 = 64857тис.руб

  кон.г. = 379880 + 16830-178642 + 22680-151594 = 89154тис.руб

  в звітному році стався як наслідок і зростання прибутку до оподаткування на 37,5%, що досить не погано. Зростання даного показника відбулося більшою мірою за рахунок отриманих% від вкладених фін.средств з чого можна зробити висновок, що грошові кошти інвестовані грамотно.

  - прибуток після оподаткування (чистий прибуток) (ф. № 2, стор.190) - визначається як різниця між прибутком до оподаткування, - і поточним податком на прибуток.

  Нач.год = 64857-15566 = 49291тис.руб

  Кон.г = 89154-21397 = 67757тис.руб

  У звітному році чистий прибуток зріс на 37,46%. В основному зростання чистого прибутку відбулося за рахунок відсотків від одержання.

  В процесі аналізу також можуть використовуватися і інші показники прибутку:

  - прибуток від основної (операційної), інвестиційної та фінансової діяльності - визначається відповідно як різниця між доходами і витратами по основної, інвестиційної та фінансової діяльності;

  - загальний фінансовий результат (брутто-прибуток) включає фінансові результати від операційної, фінансової, інвестиційної діяльності, сальдо від позареалізаційної діяльності до виплати відсотків кредиторам і податку на прибуток;

  - капіталізована прибуток - це частина чистого прибутку, що спрямовується на фінансування приросту активів підприємства, споживана прибуток - та її частина, яка витрачається на виплату дивідендів і доходів засновникам підприємства.

  Рентабельність - це ступінь дохідності, вигідності, прибутковості бізнесу. Показники рентабельності більш повно, ніж прибуток характеризують остаточні результати господарювання, тому що їх величина відображає співвідношення ефекту з спожитими ресурсами або вкладеним капіталом.

  Рентабельність вимірюється за допомогою системи відносних показників, які можна об'єднати в такі групи:

  1) показники, що базуються на витратному підході:

  - рентабельність продукції (RП) - визначається шляхом відношення прибутку від реалізації продукції до виплати відсотків і податків (ПРП) до суми витрат з реалізованої продукції (ЗРП): RП = ПРП / ЗРП;

  Може розраховуватися як по всьому об'єму продукції, так і по окремих виробах;

  Прошл.г. = 346240/3761360 = 0,0920

  Отч.г = 379880/4137220 = 0,0918

  Рентабельність продукції в звітному році знизилася на 0,0002, що досить не суттєво, але підприємству слід це мати на увазі і вжити необхідних заходів для того, що б цей показник не став більше. Слід знизити витрати або знайти нових постачальників сировини з менш низькими цінами, але гарною якістю на сировину. Як один з варіантів зниження витрат може бути перегляд комерційних і управлінських витрат у бік їх зниження.

  - рентабельність операційної діяльності (Rод) розраховується як відношення прибутку від операційної діяльності до виплати відсотків і податків (ПІД) до суми витрат з операційної діяльності (ЗОД): Rод = ПІД / ЗОД;

  - рентабельність інвестиційної діяльності (RІД) - визначається як відношення прибутку від інвестиційної діяльності (ПІД) до суми інвестиційних витрат (З): RІД = ПІД / З;

  2) показники, що характеризують прибутковість продажів:

  - рентабельність продажів (обороту) (Rоб) - є відношення прибутку від реалізації продукції до виплати відсотків і податків (ПРП) до суми отриманої виручки від реалізації продукції: Rоб = ПРП / В; даний показник розраховується як в цілому по підприємству, так і по окремих видах продукції;

  нач.г. = 346240/4107600 = 0,085

  кон.г = 379880/4517100 = 0,084

  Рентабельність продажів у звітному році знизилася в цілому по організації на 0,001.

  минулий рік:

  виріб А = 346240/1594080 = 0,218

  виріб В = 346240/1263840 = 0,274

  виріб С = 346240/1249680 = 0,277

  звітній рік:

  виріб А = 379880/1822800 = 0,209

  виріб В = 379880/1208880 = 0,315

  виріб С = 379880/1485420 = 0,256

  З проведених розрахунків видно, що по виробу А на 0,009 і по виробу С на 0,016 рентабельність продажів знизилася, а по виробу В зросла на 0,041

  - рентабельність виробничої діяльності (RПД) - розраховується як відношення валового прибутку (ВП) до виручки від реалізації продукції (В): RПД = ВП / В;

  нач.год = 1139060/4107600 = 0,278

  кон.год. = 1470280/4517100 = 0,326

  Рентабельність виробничої діяльності у звітному році зросла на 0,046, що є наслідком зростання рентабельності продажів вироби В.

  3) показники, в основі яких лежить ресурсний підхід:

  - рентабельність активів або загальна рентабельність (RА) - визначається як відношення загальної суми прибутку від звичайної діяльності до виплати відсотків і податків (П) до середньорічної вартості активів (СА): RА = П / СА;

  Пр.г = 346240/2555795 = 0,135

  Отч.г. = 379880/2569250 = 0,148

  У звітному році рентабельність активів зросла на 0,013, що так само є хорошим показником діяльності нашої організації.

  - рентабельність власного капіталу (Rск) - є відношення чистого прибутку (ПП) до середньорічної суми власного капіталу (ССК): Rск = ПП / ССК;

  Пр.г. = 49291/1460480 = 0,034

  Отч.г. = 67757/1493750 = 0,045

  У звітному році рентабельність власного капіталу зросла на 0,011, що як і попередні показники характеризують підприємство позитивно.

  - рентабельність операційного капіталу (Rок) - обчислюється відношенням загальної суми прибутку від операційної діяльності до виплати податків і відсотків (ПІД) до середньорічної суми операційного капіталу (ОК): Rок = ПІД / ОК.

  Крім цього можуть бути розраховані рентабельність основного і оборотного капіталу, рентабельність акціонерного капіталу і т.п.

  Хоча з зроблених розрахунків видно, що рентабельність нашого підприємства досить невисока її зростання за кожним показником рентабельності в звітному році (нехай і не значний) говорить про те, що підприємство робить і вживає певних заходів на підвищення даних показників.

  Всі показники рентабельності дозволяють оцінити, який прибуток має підприємство з кожного витраченого або вкладеного в підприємство рубля коштів. Позитивна динаміка показників рентабельності свідчить про підвищення ефективності використання коштів підприємства.

  4.2. Аналіз динаміки прибутку до оподаткування

  і чистого прибутку (15)

  На підставі показників форми №2 «Звіт про фінансові результати» в таблиці 15 проводиться аналіз динаміки прибутку підприємства до оподаткування та чистого прибутку.

  Таблиця 15

  Аналіз показників прибутку і факторів, що вплинули на чистий прибуток

  № п / п

  найменування показника

  Попередній рік,
  тис. руб.

  Звітний рік, тис. Руб.

  Відхилення (+, -), тис. Руб.

  А

  Б

  1

  2

  3

  1

  Валовий прибуток

  1139060

  1470280

  +331220

  2

  Прибуток від продажів

  346240

  379880

  +33640

  3

  Прибуток (збиток) за іншими операціями

  (281 383)

  (290726)

  (+9343)

  4

  Прибуток (збиток) до оподаткування

  64857

  89154

  +24297

  5

  Податок на прибуток

  15566

  21397

  +5831

  6

  чистий прибуток (збиток)

  49291

  67757

  +18466

  7

  Зміна чистого прибутку звітного періоду за рахунок:

  Х

  Х

  Х

  8

  зміни прибутку до оподаткування

  Х

  Х

  +24297

  9

  зміни суми податку на прибуток та інших аналогічних обов'язкових платежів

  Х

  Х

  -5831

  Дані таблиці 15 показують, що загальна сума прибутку до оподаткування збільшився в звітному році в порівнянні з минулим роком на 24297 тис. Руб. або на 37.46%, а сума чистого прибутку також зросла на 18466 тис. руб. або на 37.46%, що є позитивним моментом в роботі підприємства.

  Позитивним моментом так само є збільшення прибутку від продажів у звітному році на 33640 тис. Руб. або на 9.72%, проте від інших операцій отримано збиток в розмірі 9343 тис. руб. , Хоча і в минулому році за іншими операціями спостерігався збиток у звітному році даний збиток зріс, а не знизився, що і привело до загального зниження прибутку до оподаткування.

  Відповідно величина чистого прибутку під впливом зростання прибутку до оподаткування збільшився на 24297 тис. Руб., А збільшення податку на прибутки спричинило зниження чистого прибутку на 5831 тис. Руб. Спільне вплив обох факторів викликало зростання чистого прибутку: 24297- 5831 = +18466 тис. Руб.

  4.3. Аналіз прибутку від продажів (16)

  Для аналізу прибутку від продажів використовуються дані форми №2 і дані перерахунку обсягу продажів звітного року за цінами і витратами попереднього року.

  При випуску малого обсягу продукції розумно скорочувати і малі витрати (постійні) до таких витрат можна віднести відмову від купи секретарок управлінців, хоча вони особливо і не впливають на собівартість продукції.

  Змінні витрати розумно економити при збільшенні випуску продукції. При побудові таблиці №16 для аналізу чинників вплинули на зміну прибутку від продажів будемо використовувати гнучку кошторис.

  Тут у нас дана повна собівартість продукції яка включає управлінські витрати + собівартість продуктів виготовлення тобто постійні + змінні витрати.

  На прибуток впливають 4 фактора:

  1. Обсяг продажів кількість;

  2. Ціна;

  3. Структура;

  4. Зміна с / с.

  Можна ділити на фактори і при:

  - зміні змінних витрат;

  - зміні постійних витрат; в нашому випадку ділити не можна це просто не розумно і не правильно.

  Пріб.прод. = В - З / сповна

  Таблиця 16

  Аналіз факторів, що вплинули на зміну прибутку від продажів

  № п / п

  показник

  Минулий рік, тис. Руб.

  ΣQ0 Z0

  ΣQ0 P0

  Звітний рік при торішніх цінах і собівартості, тис. Руб.

  ΣQ1 Z0, ΣQ1 P0

  Звітний рік, тис.руб.

  ΣQ1 Z1

  ΣQ1 P1

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Виручка від продажів

  4107600

  4467080

  4517100

  2

  Повна собівартість проданих товарів

  3761360

  4089648

  4137220

  3

  Прибуток від продажів

  346240

  377432

  379880

  З таблиці №16 можна побачити, що прибуток в порівнянні з торішніми цінами зросла 377432-346240 = 31192 тис.руб. на збільшення прибутку вплинули два фактори це обсяг продажів зросла кількість проданого товару і структура проданої продукції.

  Відбулося зростання прибутку і за рахунок збільшення ціни 379880-377430 = 2450тис.руб на збільшення прибутку в даному випадку вплинули чинники ціна і собівартість різних видів продукції.

  Хоча собівартість і зросла, але за рахунок зростання виручки прибуток зріс теж, хоча якби зростання собівартості не стався прибуток виявився б вище.

  Розглянемо вплив всіх чотирьох факторів на зміну прибутку:

  1. Вплив зміни обсягу проданої продукції

  Збільшення кількості на ціну веде прямопропорційно вплив визначимо% відхилення зростання (зниження) обсягу продукції

  4467080-4107600 = 359480 тис.руб.

  4467080/4107600 = 109% зростання виручки

  109-100 = 9% приріст, який характерний для кількості проданої продукції

  346240 * 9/100 = + 31161 тис.руб.

  2. Вплив зміни структури проданої продукції

  377432-346240 = 31192-31161 = + 31тис.руб.

  За рахунок збільшення кількості продукції структура дала збільшення прибутку на 31 тис.руб.

  При розрахунковому способі можна побачити якою була б прибуток якби не було структурних зрушень. Для цього візьмемо тільки кількість

  346240 * 9%: 100 = 31161

  377432-31161 = 346271-346240 = 31тис.руб, що є впливом зміни структури

  3. Вплив зміни цін на продану продукцію

  4517100-4467080 = +50020 тис.руб

  4. Вплив зміни собівартості 1 одиниці продукції

  4137220-4089648 = +47572 тис.руб вплив зміни собівартості одиниці продукції на обсяг продажів назад пропорційний вплив -47572 тис.руб.

  В цілому різниця складе -47572 + 50020 = 379880-377432

  379880-346240 = 33640

  Визначимо вплив всіх факторів

  + 31161 + 31 + 50020-47572 = 33640

  33640 = 33640

  Резерв по отриманню прибутку це доведення собівартості до нуля тобто суми -47572тис.руб.

  4.4. Розрахунок коефіцієнтів експлуатаційних витрат і рентабельності виробничої діяльності (17)

  На основі даних форми № 2 «Звіт про фінансові результати» в таблиці 17 розрахуємо коефіцієнти експлуатаційних витрат та рентабельності виробничої діяльності. Дані показники доповнюють один одного, тобто в сумі складають 1.

  Коефіцієнт експлуатаційних витрат = змінні витрати: маржинальний дохід.

  Рентабельність виробничої діяльності = маржинальний дохід: змінні витрати.

  Чим вище коефіцієнт експлуатаційних витрат, тим нижча рентабельність виробничої діяльності і навпаки. Чим більше маржа тим вище рентабельність.

  Таблиця 17

  Аналіз коефіцієнтів експлуатаційних витрат і рентабельності виробничої діяльності

  № п / п

  показники

  Минулий рік

  Звітній рік

  Відхилення (+, -)

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Виручка (нетто), тис. Руб.

  4107600

  4517100

  +409500

  2

  змінні витрати

  3121776

  3387825

  +266049

  3

  Маржинальний дохід (1-2)

  985824

  1129275

  +143451

  4

  Коефіцієнт експлуатаційних витрат (2: 3)

  4.166

  4

  -0.166

  5

  Рентабельність виробничої діяльності (3: 2)

  0.32

  0.333

  +0.013

  Дані таблиці 17 показують, що величина показника експлуатаційних витрат висока, що говорить про досить низьку рентабельність виробничої діяльності. При цьому в звітному році відбулося хоча і незначне, але збільшення рентабельності виробничої діяльності на 0.013 і відповідне зниження експлуатаційних витрат на 0.166, що можна оцінити позитивно. Хоча і відбулося зростання експлуатаційних витрат в звітному році на 266049тис.руб, що призвело до зниження рентабельності в звітному році, замість можливого зростання при збереженні в звітному році експлуатаційних витрат на рівні минулого року.

  4.5. Аналіз рентабельності виробничої діяльності (18)

  Рентабельність виробничої діяльності розраховується за формулою: R ПД = маржинальний дохід: змінні витрати. Дану факторну модель можна трансформувати, використовуючи показник інвестиційного капіталу.

  Дані для аналізу рентабельності виробничої діяльності наведені в таблиці 18.

  Таблиця 18

  Аналіз рентабельності виробничої діяльності

  № п / п

  показник

  За звітний рік

  За минулий рік

  Зміна (+, -)

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Виручка (нетто), тис. Руб.

  4517100

  4107600

  +409500

  2

  Змінні витрати, тис. Руб.

  3387825

  3121776

  +266049

  3

  Маржинальний прибуток, тис. Руб.

  1129275

  985824

  +143451

  4

  рентабельність виробничої
  діяльності, коефіцієнт (3: 1)

  0.333

  0.315

  +0.018

  5

  Вплив факторів:
  дохід від продажів, що припадає на 1грн. змінних витрат

  Х

  Х

  +0.017

  6

  Рентабельність продажів, розрахована на підставі маржинальної прибутку, коеф.

  Х

  Х

  +0.01

  Розрахунки впливу чинників проведемо наступним чином:

  Rпд = МД (Марж дохід) / ПР (Змінні витрати) =

  = V (Виручка) / ПР (Змінні витрати) Х МД (Маржинальний дохід) / V (Виручку) = Дохід на 1грн. змінних витрат Х Рентабельність продажів виходячи з прибутку сформованої в процесі виробництва

  1. Знайдемо вплив доходу від продажів, що припадає на 1грн змінних витрат

  V / Расх перем (отч.год) = 4517100/3387825 = 1.333

  V / Расх перем (минулий рік) = 4107600/3121776 = 1.316

  1.333-1.316 = + 0.017

  2. Знайдемо вплив рентабельності продажів розрахованої на основі маржинальної прибутку, знаходимо відхилення по рентабельності

  МД / V (отч рік) = 1129275/4517100 = 0.25

  МД / V (пр.год) = 985824/4107600 = 0.24

  0.25-0.24 = 0.01

  3. Знайдемо зміну рентабельності

  Дохід отч. Х Відхилення ін року по рентабельності = 1.333Х0.01 = 0.013

  4.Найдем зміна доходу

  + 0.017Х0.24 = 0.004

  0.004 + 0.013 = 0.017

  Дані факторного аналізу показують, що рентабельність виробничої діяльності у звітному році збільшилася на 0,017 за рахунок підвищення прибутковості від продажів. При прийнятті управлінських рішень, спрямованих на підвищення рентабельності виробничої діяльності, слід враховувати, що даний показник пропорційний прибутковості від продажів припадає на 1рубль змінних витрат, але вона визначається рентабельністю продажів, яка залежить від маржинальної прибутку.


  4.6. Аналіз рентабельності активів (19)

  Дані для аналізу рентабельності активів і її розрахунок представлені в таблиці 19.

  Таблиця 19

  Додаткова інформація для факторного аналізу рентабельності активів

  № п / п

  показник

  обозна-

  чення

  Звітний рік, тис. Руб.

  Попередній рік,
  тис. руб.

  Зміна (+, -), тис. Руб.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Виручка (нетто) від продажу, тис. Руб.

  V

  4517100

  4107600

  +409500

  2

  Доходи, тис. Руб.

  Д

  4556610

  4129570

  +427040

  3

  Активи (середня величина), тис. Руб.

  А

  2569250

  2555795

  +13455

  4

  Прибуток до оподаткування, тис. Руб.

  Р

  89154

  64857

  +24297

  5

  Виручка від продажів на 1 рубль доходів, руб. (1: 2)

  0.9913

  0.9946

  -0.0033

  6

  Доходи на 1 рубль активів, руб. (2: 3)

  1.7735

  1,6158

  +0,1577

  7

  Рентабельність продажів, коеф. (4: 1)

  0,0197

  0,0158

  +0.0039

  Розрахункова формула: RA = (V / Д) Х (Д / А) Х (Р / V) = виручка від продажів на 1 рубль доходів х доходи на 1 рубль активів х рентабельність продажів.

  На зміну рентабельності активів впливають: зміна рентабельності продажів, виручки на 1 рубль доходів і доходів на 1 рубль активів.

  Розрахунок впливу зазначених факторів на зміну рентабельності активів зробимо методом абсолютних різниць. Дані розрахунків представлені в таблиці 20.


  Таблиця 20

  Аналіз рентабельності активів та факторів, що впливають на неї

  показник

  отчетнийгод, тис. руб.

  предидущійгод, тис. руб.

  Зміна (+, -), тис. руб.

  1

  2

  3

  4

  Прибуток до оподаткування

  89154

  64857

  +24297

  Активи (середня величина)

  2569250

  2555795

  +13455

  Рентабельність активів (1: 2)

  0.0347

  0.0254

  +0.0093

  вплив факторів

  Х

  Х

  Х

  виручки від продажів на 1 руб. доходів

  Х

  Х

  -0.00008

  доходів на 1 руб. активів

  Х

  Х

  +0.0025

  рентабельності продажів

  Х

  Х

  +0.0069

  1) вплив зміни виручки від продажів на 1 руб. доходів: (-0.0033) '1,6158' 0,0158 = -0,00008, тобто зниження частки виручки в доходах призвело до зниження рентабельності активів на 0.008%;

  2) вплив зміни доходів на 1 руб. активів: 0,9913 '(+0,1577)' 0,0158 = +0,0025, тобто випереджаюче зростання доходів у порівнянні з ростом активів дозволив збільшити рентабельність активів на 0,25%;

  3) вплив зміни рентабельності продажів:

  0,9913 '1,7735 '(+0,0039) = +0,0069, тобто зростання прибутку до оподаткування і рентабельності продажів спричинило зростання рентабельності активів на 0.69%.

  Загальний вплив чинників становило: -0.00008 + 0.0025 + 0.0069 = +0.00932. Таким чином, в звітному році відбулося зростання рентабельності активів на 0.93%, що свідчить про збільшення ефективності їх використання, хоча досить таки не значний.

  4.7. Аналіз рентабельності власного капіталу (20)

  Вся діяльність підприємства повинна бути спрямована на збільшення суми власного капіталу і підвищення рівня його прибутковості. Рентабельність власного капіталу розраховується як відношення суми чистого прибутку (ПП) до середньорічної суми власного капіталу (СК). Дану формулу можна представити у вигляді такої моделі:

  R ск = ПП / СК = (ПП / В) Ч (В / ЗК) Ч (ЗК / СК) = R пр Ч ОЗК Ч КФР,

  де: ЧП - чистий прибуток; В - виручка від продажу; ЗК - позиковий капітал; СК - власний капітал; R пр - рентабельність продажів; Озк - оборотність позикового капіталу; КФР - коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу (фінансового важеля).

  Таким чином, факторами, що впливають на зміну прибутковості власного капіталу є зміни рентабельності продажів, оборотності позикового капіталу і фінансового важеля. Рентабельність обороту характеризує ефективність управління витратами і цінової політики підприємства, коефіцієнт оборотності капіталу відображає ефективність його використання і ділову активність підприємства, а коефіцієнт фінансового важеля - політику в області фінансування.

  Розрахунок даних показників представлений в таблиці 21.

  Таблиця 21

  Вихідна інформація для аналізу

  № п / п

  показники

  Звітній рік

  попередній рік

  Зміна (+; -)

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Виручка (нетто) від продажу, тис. Руб.

  4517100

  4107600

  +409500

  2

  Позиковий капітал, тис. Руб. ср.год.стоімость

  1075500

  1095360

  -19860

  3

  Власний капітал, тис. Руб. ср.год.ст-ть

  1493750

  1460480

  +33270

  4

  Чистий прибуток, тис. Руб.

  67757

  49291

  +18466

  5

  Рентабельність власного капіталу, коеф. (4: 3)

  0.045

  0.034

  +0.011

  6

  Рентабельність продажів, коеф. (4: 1)

  0.015

  0.012

  +0.003

  7

  Коефіцієнт оборотності позикового капіталу (1: 2)

  4.2

  3.75

  +0.45

  8

  Коефіцієнт фінансового важеля (2: 3)

  0.72

  0.75

  -0.03

  Розрахуємо:

  1. Середньорічна вартість Власного Капіталу

  СК отч.г = (1472890 + 1514610) / 2 = 1493750

  СК пр.г. = (1448070-1472890) / 2 = 1460480

  2. Рентабельність СК Rск = ПП / СК

  Rск. отч.г. = 67757/1493750 = 0.045

  Rск. пр. м = 49291/1460480 = 0.034

  3. Середньорічна вартість позикового Капіталу ЗК

  ЗК отч.г. = (1089030 + 1061970) / 2 = 1075500

  ЗК пр.г. = (1101690 + 1089030) / 2 = 1095360

  Дані таблиці 21 показують, що ВАТ «Агат» має дуже низьку рентабельність продажів, яка в звітному році хоча і зросла, але це зростання досить таки не значний і становить лише 0.003, що у відсотках склало 25%, середню оборотність позикового капіталу, яка ймовірно обумовлена ​​особливостями діяльності підприємства і в звітному році дещо збільшилася, і низький показник фінансового важеля, який говорить про наявність хороших власних коштів у даного підприємства. Тому, незважаючи на незначне зниження коефіцієнта фінансового важеля, як в минулому, так і в звітному роках певний рівень прибутковості власного капіталу забезпечувався їм за рахунок частки позикового капіталу при відносній швидкості обороту капіталу і низьку рентабельність продажів, що слід оцінити на середньому рівні. Для розрахунку впливу зазначених факторів на зміну рентабельності власного капіталу використовуємо метод ланцюгових підстановок:

  - рентабельність власного капіталу в минулому році: R ск = 0.75 '3.75' 0.012 = 0.03375 або 3.375%;

  - 1 підстановка: вплив зміни фінансового важеля: 0.72 '3.75 '0.012 = 0.0324; 0.0324-0.03375 = -0.00135 тобто зниження коефіцієнта фінансового важеля призвело до зниження рентабельності власного капіталу на 0.135%, що особливо не суттєво для загального стану власного капіталу підприємства

  - 2 підстановка: вплив зміни оборотності позикового капіталу: 0.72 '4.2 '0.012 = 0.03629; 0.03629 - 0.0324 = +0.0039, тобто збільшення оборотності позикового капіталу викликало збільшення рентабельності власного капіталу на 0.389%;

  - 3 підстановка: вплив зміни показника чистого прибутку на 1.руб. виручки від продажів: 0.72 '4.2 '0.015 = 0.04536; 0.04536-0.03629 = + 0.009, тобто зростання рентабельності продажів у звітному році призвело до збільшення рентабельності власного капіталу на 0.9%.

  Загальний вплив факторів: -0.00135 + 0.0039 + 0.009 = 0.01155 або 1.155%. Результати розрахунків наведені в таблиці 22.

  Таблиця 2

  Аналіз рентабельності власного капіталу ВАТ «Агат»

  № п / п

  показник

  Звітній рік

  минулий рік

  Зміна (+; -)

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Чистий прибуток

  67757

  49291

  +18466

  2

  Власний капітал

  1493750

  1460480

  +33270

  3

  Рентабельність власного капіталу

  0.045

  0.034

  +0.011

  Вплив факторів:

  4

  Фінансового важеля, коеф

  Х

  Х

  -0.00135

  5

  коефіцієнта оборотності
  позикового капіталу

  Х

  Х

  +0.0039

  6

  Показника чистого прибутку на 1 руб. виручки від продажів

  Х

  Х

  +0.009

  Таким чином, рентабельність власного капіталу в звітному році зросла на 0.011 в порівнянні з показником минулого року. Позитивний вплив на зміну прибутковості власного капіталу (+ 0.39%) зробило прискорення оборотності позикового капіталу, тобто поліпшення його використання. Так само позитивний вплив на зміну рентабельності (0.009%) зробило зростання рентабельності продажів, тобто збільшення ефективності управління витратами і цінової політики підприємства. Зниження показника фінансового важеля, що характеризує політику в області фінансування, в звітному році спричинило незначне зниження рентабельності власного капіталу (0.135%), однак це зменшило рівень фінансового ризику на даному підприємстві і підвищило його привабливість для інвесторів. Також слід зазначити, що у розглянутого підприємства рівень фінансового ризику не високий, тому що розмір його власних коштів у порівнянні з позиковими становить в звітному році 1514610-1061970 = 452640 тис.руб. що характеризує дане підприємство позитивно і привабливо для інвесторів.


  5. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ ВАТ «АГАТ»

  5.1. Визначення левериджу (21)

  Операційний леверидж показує ступінь чутливості операційного прибутку до зміни обсягу продажів. При його високому значенні навіть незначна зміна виробництва продукції призводить до істотної зміни прибутку. Більшому ризику піддається то підприємство, у якого вище операційний важіль.

  Операційний леверидж = валовий прибуток / прибуток від продажів.

  Фінансовоі леверидж показує, на скільки відсотків збільшиться сума власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів в оборот підприємства. Він служить для оцінки ефективності використання позикового капіталу. Позитивний ефект фінансового важеля виникає в тих випадках, коли рентабельність сукупного капіталу вище середньозваженої ціни позикових ресурсів. Зростання фінансового левериджу супроводжується підвищенням ступеня фінансового ризику, пов'язаного з можливим браком коштів для оплати відсотків по позиках.

  Фінансовий леверидж = чистий прибуток / прибуток до оподаткування.

  Узагальнюючої категорією є операційно-фінансовий леверидж, який на відміну від попередніх видів будь-яким простим кількісним показником не виражається а його вплив виявляється шляхом оцінки взаємозв'язку трьох показників: виручка, витрати виробничого та фінансового характеру та чистий прибуток. Операційно-фінансовий леверидж = операційний леверидж Ч фінансовий леверидж.

  Розрахунок показників левериджу виробляється в таблиці 23.


  Таблиця 23

  Розрахунок показників левериджу


  п / п

  показники

  Звітній рік

  попередній рік

  зміна
  (+; -)

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Валовий прибуток, тис. Руб.

  1470280

  1139060

  +331220

  2

  Прибуток від продажів, тис.руб.

  379880

  346240

  +33640

  3

  Прибуток до оподаткування, тис. Руб.

  89154

  64857

  +24297

  4

  Чистий прибуток, тис. Руб.

  67757

  49291

  +18466

  5

  Операційний леверидж (1: 2)

  3.87

  3.29

  +0,580

  6

  Фінансовий леверидж (4: 3)

  0.759

  0.759

  -

  7

  Операційно-фінансовий леверидж (5 ∙ 6)

  2.937

  2.497

  +0.44

  Дані таблиці 23 показують, що на даному підприємстві в звітному році відбулося зростання всіх показників левериджу, при цьому найбільш значно зріс показник операційного левериджу, а показник фінансового левериджу залишився на рівні попереднього року, в зв'язку з чим зріс показник операційно-фінансового левериджу в звітному році . Тому можна сказати, що ступінь фінансової і виробничого ризику на ВАТ «Агат» зросла, що можна оцінити як негативний показник.

  Однак при цьому кожен рубль позикових коштів і кожен рубль збільшення продажів став приносити більше прибутку на 44 коп.

  5.2. Характеристика платоспроможності і ступеня стійкості фінансового стану організації на основі показників ліквідності балансу (22)

  У процесі взаємовідносин підприємств з кредитною системою, а також з іншими підприємствами виникає необхідність в проведенні аналізу кредитоспроможності (платоспроможності) позичальника. Кредитоспроможність - це здатність організації своєчасно і повністю розраховуватися за своїми боргами. В ході аналізу кредитоспроможності проводяться розрахунки по визначенню ліквідності активів підприємства і ліквідності його балансу. Ліквідність активів - це величина, що характеризує час перетворення активів на гроші, тобто чим менше часу потрібно для їх перетворення в гроші, тим активи ликвиднее. Ліквідність балансу виражається в ступені покриття зобов'язань активами, термін перетворення яких в гроші відповідає терміну погашення зобов'язань.

  Для аналізу ліквідності балансу зробимо угруповання активів (А) за ступенем їх ліквідності (в порядку убування ліквідності) і зобов'язань по пасиву (П) - за термінами їх погашення (в порядку зростання термінів). Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови:

  1) А1 <П1, 2) А2> П2, 3) А3> П3, 4) А4 <П4.

  Друге і третє нерівності означають необхідність дотримання незмінного правила ліквідності - перевищення активів над зобов'язаннями, четверте - визначає мінімальне умова фінансової стійкості організації (власних коштів має бути достатньо не тільки для формування необоротних активів, але і для покриття (не менше 10%) потреби в оборотних активах). Дані для аналізу ліквідності балансу ВАТ «Агат» наведені в таблицях 24 і 25 за даними форми №1 «Бухгалтерський баланс» (Додаток 1).

  У таблиці №24 зробимо ранжування активів і пасивів бухгалтерського балансу відповідно до ліквідністю і терміновістю (розділимо на 4 групи) і перевіримо дотримання умов неравенста наведених вище.


  Таблиця 24

  Аналіз ліквідності балансу ВАТ «Агат» у звітному році


  п / п

  актив

  на початок
  року, тис. руб.

  на кінець
  року, тис. руб.

  пасив

  на початок
  року,

  тис. руб.

  на кінець
  року,

  тис. руб.

  Платіжний надлишок (недоста-

  ток), тис. руб.

  початок року

  кінець року

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10 *

  11 **

  1

  Найбільш ліквідні активи (250 + 260)

  А1

  120991

  111318

  Найбільш термінові зобов'язання 620

  П1

  731415

  613817

  -610424

  -502499

  2

  Швидко реалізованих активи 240

  А2

  432111

  348797

  Короткострокові

  зобов'язання (610 + 630 + 660)

  П2

  132807

  128304

  +

  299304

  +220493

  3

  Повільно реалізованих активів 210 +220 +230

  А3

  973191

  961902

  довгострокові

  зобов'язання (590)

  П3

  224760

  319810

  +

  748431

  +642092

  4

  важкореалізовані

  активи (190)

  А4

  1035627

  1154563

  постійні

  пасиви (490 +640)

  П4

  1472938

  1514649

  -

  437311

  -360086

  5

  баланс

  2561920

  2576580

  баланс

  2561920

  2576580

  Х

  Х

  * Графа 10 таблиці = гр.4 - гр. 8

  ** графа 11 таблиці = гр.5 - гр. 9

  З таблиці 24 ми бачимо що всі чотири умови дотримані.

  Згідно з даними таблиці 25 «якість» активів з точки зору їх ліквідності до кінця року погіршилася, тому що знизилася питома вага найбільш ліквідних і швидко реалізованих активів. Структура пасивів по терміновості погашення зобов'язань протягом року майже не змінилася, і власний капітал (рядок 4 гр. 8 і 9) збільшився незначно.

  Таблиця 25

  Структура балансу ВАТ «Агат» для аналізу його ліквідності


  п / п

  актив

  на початок
  року

  на кінець
  року

  пасив

  на початок
  року

  на кінець
  року

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Найбільш ліквідні активи (250 + 260)

  А1

  4,723%

  4,321%

  Найбільш термінові зобов'язання 620

  П1

  28,550%

  23,823%

  2

  Швидко реалізованих

  активи 240

  А2

  16,867%

  13,538%

  Короткострокові

  зобов'язання (610 + 630 + 660)

  П2

  5,184%

  4,980%

  3

  Повільно реалізованих

  активи (230 + 210 + 220)

  А3

  37,987%

  37,333%

  довгострокові

  зобов'язання (590)

  П3

  8,774%

  12,413%

  4

  важкореалізовані

  активи (190)

  А4

  40,424%

  44,810%

  постійні

  пасиви (490 +640)

  П4

  57,494%

  58,786%

  5

  баланс

  100%

  100%

  баланс

  100%

  100%

  З таблиць 24 і 25 видно, що перше (рядок 1) і друге (рядок 2) нерівності дотримуються і на початку, і в кінці року, оскільки високоліквідні (А1) значно менше суми найбільш термінових (П1) зобов'язань, а швидко реалізованих (А2) активи значно менше суми короткострокових (П2) зобов'язань, тому погасити свої зобов'язання в терміновому порядку у підприємства шанси не великі, хоча і істотні. При цьому на кінець року становище покращилося, тому що платіжний недолік знизився по найбільш термінових зобов'язаннях на 0,824% (502499/610424) та на 0,737% за короткостроковими зобов'язаннями (220493/299304). Відповідно, на момент складання балансу, його можна вважати ліквідним. Третє нерівність (рядок 3), що характеризує перспективну ліквідність, виконуються повністю. Виконання четвертого нерівності (рядок 4) та на початку, і в кінці року. Чи означає, що підприємство формує свої активи в основному за рахунок власних коштів. За даними балансу необоротні активи на 97,72% на початку року і на 88,54% в кінці року сформовані за рахунок основних засобів.

  Таким чином, можна зробити висновок, що баланс ВАТ «Агат» у звітному році можна вважати ліквідним. Але щоб не бути голослівними розглянемо додатково коефіцієнти ліквідності на початок і на кінець року.

  Знайдемо коефіцієнти ліквідності:

  1. Кабс лікв = А1 / П1, показує чи достатньо коштів нашому підприємству для покриття витрат.

  Кабс.л. пр.г. = (50146 + 70845) / 731415 = 0,165

  Кабс.л. отч.г. = (45217 + 66101) / 613817 = 0,181

  Нормативне значення даного коефіцієнта складає (0,2-0,5)

  На нашому підприємство і в звітному і в минулому році даний коефіцієнт менше нормативного значення, хоча в звітному році його значення найбільш наблизилося до нормативного, він не відповідає нормі, що негативно позначається на нашому підприємстві.

  2. До промеж.лікв. = А1 / (П1 + П2), показує чи достатньо коштів на всі витрати, зобов'язання

  Ктек.лікв. пр.г. = (50146 + 70845 + 432111) / (731415 + 132710 + 97) = 0,640

  Ктек.лікв. отч.г. = (45217 + 66101 + 348797) / (128200 + 613817 + 104) = 0,62

  Нормативне значення даного коефіцієнта складає (0,5-1)

  На нашому підприємство і в звітному і в минулому році даний коефіцієнт відповідає нормативному значенню, що характеризує платоспроможність нашого підприємства позитивно т.к нашому підприємству достатньо коштів для покриття всіх витрат і зобов'язань.

  3. До тек.лікв. = (А1 + А2 + А3) / (П1 + П2)

  Ктек.лікв. прошл.г. = 1526293/864222 = 1,77

  Ктек.лікв.отч.г. = 1422017/742121 = 1,92

  Нормативне значення даного коефіцієнта (1-3).

  На нашому підприємстві даний коефіцієнт і в минулому і в звітному році відповідає нормативному значенню. У звітному році даний коефіцієнт зріс, що характеризує наше підприємство з позитивного боку і говорить про нашу кредитоспроможності. Ми можемо без додаткових зусиль брати кредит в банках.

  Ми ще раз підтвердили ліквідність нашого підприємства.

  5.3. Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (23)

  Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей наведено в таблиці 26 (на основі даних Форми №5).

  Таблиця 26

  Аналіз співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості ВАТ «Агат»

  № п / п

  показники

  на початок року

  на кінець року

  відхилення

  код

  абсолютне (+/-)

  в%

  (Гр.4: гр3

  * 100% - 100%)

  1

  2

  до

  3

  4

  5

  6

  1

  Дебіторська заборгованість:

  Короткострокова - всього

  610

  432111

  348797

  -83314

  -20

  В тому числі:

  Розрахунки з покупцями і замовниками

  611

  396148

  285640

  -110508

  -28

  Аванси видані

  612

  -

  -

  -

  -

  інша

  613

  35963

  63157

  +27194

  +75

  Довгострокова - всього

  620

  57116

  86199

  +29083

  +50

  Разом

  489227

  434996

  -54231

  -18

  2

  Кредиторська заборгованість

  Короткострокова - всього

  640

  846270

  742160

  -104110

  -13

  В тому числі:

  Розрахунки з постачальниками та підрядниками

  641

  603734

  474331

  -129403

  -21

  Аванси отримані

  642

  -

  -

  -

  -

  Розрахунки по податках і зборах

  643

  36377

  38909

  +2532

  +7

  кредити

  644

  132710

  128200

  -4510

  -3

  позики

  645

  -

  -

  -

  -

  інша

  646

  73449

  100720

  +27271

  +37

  Довгострокова - всього

  650

  224760

  319810

  +95050

  +42

  В тому числі:

  кредити

  651

  224760

  319810

  +95050

  +42

  позики

  652

  -

  -

  -

  -

  Разом

  660

  1071030

  1061970

  -9060

  -1

  З таблиці 26 ми бачимо найбільшу переважання кредиторської заборгованості, що говорить про ймовірності простроченої заборгованості в зв'язку з чим скорочення короткострокової заборгованості на кінець року може бути оцінений позитивно за рахунок ліквідації заборгованості. Зростання довгострокової кредиторської заборгованості на кінець року може також бути простроченою заборгованістю додатково з залученням нових кредитів, які можна розцінювати і позитивно для розвитку бізнесу тому кредити можуть свідчити про розширення виробництв і збільшення виробничих потужностей, що в майбутньому призведе до додаткового прибутку. Так само показником кредиторської заборгованості можуть бути не сплачені податки на даний момент, штрафи.

  На нашому підприємстві Дебіторська заборгованість нижче кредиторської, що можна оцінити позитивно. Якщо Дебіторська заборгованість почне рости швидше кредиторської і перевищить її Це негативно позначиться на фінансовому становищі нашого підприємства. Тому ми повинні стежити за цими показниками і вчасно вживати необхідних заходів (обдзвонювати боржників, шукати причини, через які сталася дана ситуація).

  5.4. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства (24)

  На підставі проведених раніше розрахунків в таблиці 27 наводяться дані для комплексної оцінки фінансового стану ВАТ «Агат».


  Таблиця 27

  Комплексна оцінка фінансового стану ВАТ «Агат»

  № п / п

  показники

  на початок року

  на кінець року

  Темп зростання показників

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Коеффіцінт абсолютної ліквідності

  0,165

  0,181

  1,097

  2

  Коефіцієнт проміжної ліквідності

  0,640

  0,620

  0,969

  3

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  1,77

  1,92

  1,085

  4

  Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

  0,457

  0,410

  0,898

  5

  Комплексний показник оцінки
  фінансової стійкості підприємства

  Х

  Х

  1,00888

  Комплексний показник оцінки фінансової стійкості підприємства = 4√1,097 ∙ 0,969 ∙ 1,085 ∙ 0,898 = 1,00888.

  Темп зростання фінансової стійкості = 1,00888 ∙ 100% = 100,888%.

  Ми бачимо що фінансова стійкість на нашому підприємстві зросла. Це говорить про хорошу стабільну роботу нашого підприємства.

  На підставі даних, отриманих в результаті економічного аналізу діяльності ВАТ «Агат» дається комплексна оцінка екстенсивності і інтенсивності його діяльності. Дані наведені в таблиці 28.

  Таблиця 28

  Основні показники по використанню виробничих ресурсів

  № п / п

  показники

  Умовне позначення

  попередній рік

  Звітній рік

  Темп зростання (%)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Виручка (нетто) від продажу, тис. Руб.

  N

  4107600

  4517100

  109,97

  2

  Середньооблікова чисельність робітників, чол.

  R

  8150

  8750

  107,36

  3

  Матеріальні витрати, тис. Руб.

  M

  782400

  903420

  115,47

  4

  Виробничі основні засоби,
  активна частина, тис. руб.

  F

  1219600

  1280400

  105,0

  5

  Продуктивність праці, тис. Руб. (1: 2)

  ΛR

  504

  516,24

  102,43

  6

  Матеріаловіддача, тис. Руб. (1: 3)

  ΛM

  5,25

  5,0

  95,30

  7

  Фондовіддача основних засобів, тис. Руб. (1: 4)

  ΛF

  3,37

  3,53

  104,75

  Згідно з даними таблиці 28 на підприємстві в звітному році спостерігалося зростання показників інтенсифікації виробництва: продуктивності праці на 2,43%. зростання показника фондовіддачі - на 4,75%, що говорить про підвищення якісного рівня використання ресурсів. Знизилася материалоотдача на 0,5% що говорить про не економному використанні матеріалів і підвищення матеріальних витрат, що могло статися через закупівлі більш дорогих матеріалів.

  Далі в таблиці 29 визначаються:

  - співвідношення приросту ресурсу в розрахунку на один відсоток приросту обсягу виробництва (графа 6);

  - частка впливу інтенсивності і екстенсивності на приріст обсягу виробництва продукції (графи 7 і 8)

  Таблиця 29

  Комплексна оцінка ефективності використання виробничих ресурсів

  № п / п

  показники

  умовне

  позначення показників

  Темп зростання
  якісних показників (коеф)

  Приріст ресурсу на 1% приросту виручки

  частка впливу
  на приріст виручки

  Кіль-

  честве-

  нних

  якос-

  ствен-

  них

  Екстенсивного використання ресурсів

  Інтенсивного використання ресурсів

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  Середньооблікова чисельність робітників

  R

  ΛR

  1,0243

  0,739

  73,9

  26,10

  2

  Матеріальні витрати

  M

  ΛM

  0,953

  1,552

  155,20

  -55,20

  3

  Середньорічна вартість основних засобів

  F

  ΛF

  1,0475

  0,502

  50,20

  49,80

  4

  Комплексний показник використання виробничих рес

  Х

  Х

  1,0074

  0,931

  93,10

  6,90

  Підсумок гр.5 = 1,0243 * 0,953 * 1,0475 = 1,0225 = 1,0074темп приросту якісних показників у звітному році склав 0,74%, що не дуже позитивно характеризує діяльність підприємства.

  Приріст ресурсу на 1% приросту виручки (гр. 6) = (приріст ресурсу (%) -100) / (приріст виручки (%) - 100). Отримані дані приросту ресурсів на 1% приросту обсягу продажів переводяться на 100% приросту обсягу продукції множенням на 100% - дана величина відноситься на рахунок впливу факторів інтенсивності (графа 7), що залишилася до 100% частина (отриманий результат віднімається з 100%) - є частка впливу фактора інтенсивності (графа 8).

  Приріст ресурсів на 1% приросту обсягу продажів склав:

  - чисельності робітників (107,36-100) / (109,97-100) = +0,739;

  - матеріальних витрат (115,47-100) / (109,97-100) = +1,552;

  - вартості основних засобів (105,00-100) / (109,97-100) = +0,502.

  Таким чином, на 100% відсотків зростання обсягу продукції відбулося збільшення чисельності робочих на 73,9%; зростання матеріальних витрат на 155,20% і вартості основних засобів на 50,20%.

  Таким чином, загальний вплив факторів екстенсивності на приріст обсягу продажів склало у звітному році:

  (0,739 + 1,552 + 0,502) / 3 = 0,931 (93,10%), а чинників інтенсивності: 100% - 93,10% = 6,90%. На ВАТ «Агат» рівень інтенсифікації виробничої діяльності низький, що слід оцінити негативно.

  Комплексна оцінка діяльності організації


  6.1. Рейтингова оцінка діяльності організації (25)

  Для оцінки рейтингу підприємства серед конкурентів спочатку вибирається система показників, за якими будуть оцінюватися результати.

  Порівняльна рейтингова оцінка діяльності 3-х акціонерних товариств: «Алмаз», «Рубін» і «Агат» проводиться методом відстаней, сутність якого полягає у встановленні близькості об'єкта аналізу до еталону по кожному з порівнюваних показників.

  Умовні позначення при проведенні розрахунків:

  i - номери показників; j - номера акціонерних товариств; До i - коефіцієнт значимості фінансових показників, тобто бал, присвоєний кожному показнику; аij - фінансові показники для комплексної рейтингової оцінки діяльності акціонерних товариств; аimax - еталонне, максимальне значення показника; Хij - стандартизований коефіцієнт відношення відповідного фінансового показника до еталону.

  Для кожного підприємства значення його рейтингової оцінки визначається за формулою: Rj = √ S (1-Хj) 2 Ч Кi.

  У графі 6 визначається еталонне значення показника (максимальне), яке приймається за одиницю. Дані для таблиці 30 візьмемо з Довідки №3

  Таблиця 30

  Вихідні дані для рейтингової оцінки результативності діяльності акціонерних товариств за комплексними показниками

  № п / п

  показники

  акціонерні товариства

  Максимальна або еталонне значення показника

  алмаз

  Рубін

  Агат

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Рентабельність продажів

  0,09

  0,086

  0,084

  0,09

  2

  рентабельність активів

  0,322

  0,316

  0,0347

  0,322

  3

  Рентабельність власного капіталу

  0,0458

  0, 463

  0,045

  0,463

  4

  рентабельність доходів

  0,025

  0,018

  0,019

  0,025

  5

  рентабельність витрат

  0,023

  0,026

  0,020

  0,026

  6

  Коефіцієнт фінансової незалежності

  0,572

  0,576

  0,580

  0,580

  Потім всі показники рядка діляться на максимальний елемент підприємства-еталона. В результаті створюється матриця стандартизованих коефіцієнтів, представлених в графах 1,2,3 таблиці 32: Хij = аij / аimax. Дані графи 4 таблиці 31 заповнюються на основі вихідних даних (Довідка №4).

  Рпрод = Прот прод / В = 379880/4517100 = 0,084

  Рдох = Прдо н.о / дох = 89154/4556610 = 0,0196

  Ррасх = Прдо н.о / Расх = 89154/4383396 = 0,0203

  Кфін.нез = СК / А = 1493750/2576580 = 0,580

  Таблиця 31

  Матриця стандартизованих показників комплексної оцінки результатів діяльності акціонерних товариств

  № п / п

  Стандартизований комплексний показник

  Акціонерне товариство

  Коефіцієнт значущості показника

  «Алмаз»

  «Рубін»

  «Агат»

  А

  Б

  1

  2

  3

  4

  1

  Рентабельність продажів

  1

  0,913

  0,871

  1,8

  2

  рентабельність активів

  1

  0,963

  0,012

  1,4

  3

  Рентабельність власного капіталу

  0,10

  1

  0,009

  2,0

  4

  рентабельність доходів

  1

  0,518

  0,578

  1,6

  5

  рентабельність витрат

  0,783

  1

  0,592

  1,5

  6

  Коефіцієнт фінансової незалежності

  0,973

  0,986

  1

  1,7

  Разом

  4,766

  5,38

  3,062

  Х

  7

  Рейтингова оцінка з урахуванням ступеня значимості показника

  1,43

  0,62

  1,91

  Х

  8

  Ранжування місць акціонерних товариств

  2

  3

  1

  Х

  1. З урахуванням показників ВАТ «Алмаз»:

  R1 = (1-1) 2 * 1.8+ (1-1) 2 * 1.4 + (1-0.010) 2 * 2.0 + (1-1) 2 * 1.6 + (1-0.783) 2 * 1.5 + (1- 0.973) 2 * 1.7 = 1.43

  2. З урахуванням показників ВАТ «Рубін»:

  R2 = (1-0.913) 2 * 1.8 + (1-0.963) 2 * 1.4 + (1-1) 2 * 2.0 + (1-0.518) 2 * 1.6 + (1-1) 2 * 1.5 + (1- 0.986) 2 * 1.7 = 0.62

  3. З урахуванням показників ВАТ «Агат»:

  R3 = (1-0.871) 2 * 1.8 + (1-0.012) 2 * 1.4 + (1-0.009) 2 * 2.0 + (1-0.578) 2 * 1.6 + (1-0.592) 2 * 1.5 + (1- 1) 2 * 1.7 = 1.91

  Підприємства упорядковуються (ранжуються) у порядку рейтингової оцінки. Найвищий рейтинг має підприємство з максимальним значенням порівняльної рейтингової оцінки. Перше місце за результатами розрахунків займає ВАТ "Агат", ВАТ "Алмаз" відповідає друге місце, третє місце (з великим відривом) відповідає діяльності ВАТ "Рубін".

  В даному випадку порівняння підприємств проводилося на дату складання балансу, відповідно і рейтинг підприємства визначено на кінець звітного року.


  ВИСНОВОК (26)

  Ця курсова робота присвячена проведенню комплексного економічного аналізу господарської діяльності умовного підприємства (ВАТ «Агат»), визначення його місця в конкурентному середовищі і розробці рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності результатів його діяльності.

  На основі результатів бухгалтерської звітності ВАТ «Агат» та рейтингової оцінки можна зробити висновок, що ВАТ «Агат» посідає перше місце серед конкуруючих акціонерних товариств. Розглядаючи результати діяльності даного підприємства в загальному можна говорити, що вони хороші.

  У процесі аналізу ресурсного потенціалу підприємства встановлено, що загальний резерв збільшення обсягу продажів за рахунок кращого використання трудових ресурсів становить 1163,23 тис. Руб. (За рахунок створення додаткових робочих місць і скорочення втрат робочого часу), за рахунок поліпшення використання матеріальних витрат - 225855 тис. Руб., За рахунок поліпшення використання основних засобів - 392400 тис. Руб. в результаті скорочення внутрізмінних втрат часу і підвищення часовий фондовіддачі. Комплектний резерв збільшення випуску продукції обмежений матеріальними ресурсами і становить 225855 тис. Руб.

  Виручка від продажів зросла в порівнянні з минулим роком на 409500тис.руб., Спостерігається приріст прибутку від продажів на 33640тис.руб. в основному за рахунок екстенсивних факторів, що говорить про її низьку якість.

  Аналіз собівартості продукції виявив зростання в звітному році показника витрат на 1 рубль продажів на 0,02 коп., Що говорить про зниження прибутковості виробничої діяльності. Незважаючи на загальний приріст вартості матеріальних ресурсів у звітному році, їх питома витрата збільшився (знизилася матеріаловіддача), що слід оцінити негативно. Також спостерігається збільшення доходів і витрат підприємства, при цьому позитивним фактором є перевищення темпів зростання доходів у порівнянні з витратами на 192412тис.руб, що говорить про збільшення прибутку. У звітному році основний прибуток отримана ВАТ «Агат» за рахунок виробничої діяльності.

  У процесі аналізу фінансових результатів встановлено, що в звітному році прибуток від продажів збільшилася на 409500 тис. Руб., Як вже говорилося раніше причому збільшення обсягу продажів і підвищення цін на продукцію призвели до зростання прибутку, а підвищення собівартості продукції, зміна структури продажів в сторону збільшення питомої ваги низькорентабельних видів продукції, збільшення комерційних і управлінських витрат - до її зниження. Резервом збільшення прибутку від продажів ВАТ «Агат» є зростання питомої ваги в обсязі продажів більш рентабельних видів продукції, а також зниження собівартості товарів і комерційних і управлінських витрат. Якість прибутку ВАТ «Агат» невисока, так як її приріст в більшій мірі пов'язаний з ростом відпускних цін на продукцію, а зростання фізичного обсягу продажів привів до незначного збільшення прибутку, але при цьому відмічено збільшення витрат на 1 рубль продукції, що ні сприятливо відбилося на сумі прибутку і знизило її якість.

  Рентабельність виробничої діяльності у звітному році збільшилася на 1,8% за рахунок підвищення прибутковості від продажів. Рентабельності активів вирасла на 0,93% за рахунок зростання рентабельності продажів. Рентабельність власного капіталу також виросла не значно на 1,1% (з-за незначного зростання розміру власного капіталу).

  В цілому динаміка показників рентабельності свідчить про підвищення ефективності роботи підприємства.

  Аналіз фінансового становища показав, що баланс ВАТ «Агат» у звітному році можна вважати ліквідним. Всі коефіцієнти ліквідності відповідають нормативним значенням причому спостерігалася їх позитивна динаміка. Все це говорить про хороше фінансове становище підприємства і про його поліпшення протягом року. Платоспроможність ВАТ «Агат» можна охарактеризувати як досить високу, коефіцієнт поточної ліквідності відповідає нормативному значенню як в минулому 1,74, так і в звітному році 1,92.

  Однак оцінка фінансової стійкості підприємства з позиції забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування показала, що ВАТ «Агат» має нормальну фінансову стійкість.Величина власного капіталу зниження зростання залежності від зовнішніх джерел, співвідношення активів і пасивів балансу, а так само динаміка коефіцієнтів ліквідності дозволяють оцінити фінансове становище підприємства як стійке. Комплексний показник оцінки фінансової стійкості ВАТ «Агат» 1,00888.

  Запас фінансової міцності нашого підприємства становить 33%, що є досить хорошим показником.

  Комплексна оцінка діяльності підприємства виявила в звітному році зростання показників екстенсивності виробництва, що говорить про зниження якісного рівня використання ресурсів. Загальний вплив факторів екстенсивності на приріст обсягу продажів склало у звітному році 93,10%, а чинників інтенсивності 6,9%, тобто рівень інтенсифікації виробничої діяльності досить низький, що слід оцінити негативно.

  Рейтингове ранжування, проведене на основі отриманих в процесі аналізу показників, визначило, що ВАТ «Агат» має вищий рейтинг серед конкурентів (перше місце).

  Таким чином, основна увага керівництва підприємства слід зосередити на підвищенні ефективності використання наявних ресурсів, що в свою чергу призведе до використання більшого числа резервів, які в свою чергу призведуть до отримання додаткового прибутку. Заходами щодо її поліпшення можуть бути:

  - проведення оцінки повільно реалізованих активів, виявлення зайвих і залежаних запасів і зменшення їх, систематичний контроль за станом запасів з використанням сучасних методів управління запасами;

  - вдосконалення управління дебіторською заборгованістю, для чого слід: здійснювати регулярний моніторинг дебіторів за видами продукції, обсягу заборгованості, термінами погашення та ін., Своєчасно утворювати резерв по сумнівних боргах; здійснити комплекс заходів, спрямованих на зміцнення розрахунково-платіжної дисципліни: мінімізацію часових інтервалів між моментами завершення робіт, відвантаження продукції, пред'явлення платіжних документів; надання системи знижок покупцям; введення штрафних санкцій за прострочення платежу; використання можливості оплати боргів векселями; розвиток прямих господарських зв'язків з покупцями;

  - підвищення ефективності маркетингової діяльності, освоєння випуску високорентабельних видів продукції;

  - вдосконалення фінансової діяльності, зокрема, обачна політика щодо вибору джерел фінансування;

  - впровадження нових форм і методів управління, в тому числі управління капіталом і активами для підвищення фінансової стійкості;

  - перегляд комерційних і управлінських витрат, з цілю їх зниження;

  - перегляд кількості робочих місць управлінського складу та виявлення резервів в цій області;

  - підвищення якості продукції, зниження закупівельних цін на сировину і як наслідок зниження собівартості;

  - вдосконалення процесу виробництва, мобілізація невикористовуваних внутрішньовиробничих резерв (особливо за матеріалами) з метою подальшого підвищення рівня інтенсифікації виробничої діяльності.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Комплексний економічний аналіз господарської діяльності підприємства

  Скачати 137.53 Kb.