Дата конвертації25.03.2017
Розмір9.97 Kb.
ТипКонтрольна робота

Концептуальні основи АНАЛІЗУ национальной економіки

МІНІСТЕРСТВО аграрної ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ агротехнологічний УНІВЕРСИТЕТ

Тестові завдання

З дисципліни «Національна економіка»

На тему (за змістовім модулем № «1»)

Концептуальні основи АНАЛІЗУ национальной економіки

Студентки факультету «Економіки та бізнесу»

3-го курсу, спеціальності Фінансів та кредиту, 31 групи

Максимець А.І.


викладач

Харчевнікова І. П.

Оцінка балів

«» 2009р.Мелітополь-2009 р.

Тема 1. Національна економіка


1. Який вид економічної діяльності відносять до закордону?

1) Надання трансфертів

2) формирование експорт та імпорту

3) сплата податків до бюджету

4) створюють пропозіцію рес-в (праці) на Сайти Вся факторів вир-ва


2. Який з методів вівчає віділення найбільш суттєвіх сторон процесса або явіща, что вівчається?

1) метод АНАЛІЗУ

2) метод поєднання історічного

3) метод Наукової абстракції

4) метод матеріальної динаміки


3. За способами регулювання господарської ДІЯЛЬНОСТІ розрізняють?

1) традіційні та командно-Адміністративні економіки

2) рінкові и традіційні економіки

3) рінкові и нерінкові економіки

4) нерінкові и командно-Адміністративні економіки


4. После якого року почінається Перехід від феодальних до капіталістічніх отношений здійснюється промислова революція з'являються ознака індустріального сусп-ва?

1) +1964 року

2) 1963 року

3) одна тисяча дев'ятсот шістьдесят два року

4) 1961 року

5. Скільки віділяють етапів розвитку национальной економіки?

1) 6 етапів

2) 5 етапів

3) 7 етапів

4) не має вірної ВІДПОВІДІ

Тема 2. Економічні Теорії та базісні Інститути национальной економіки


1. В Економічній науке 20ст. домінуючою булу ..?

1) Нова інстітуціональна економічна теорія

2) Неокласична теорія

3) Нова французька інстітуціональна економічна теорія

4) Чи не має правильної ВІДПОВІДІ

2. Скільки віділяють підсістем у Нових французьких інстітуціоналістів?

1) 6 підходів

2) 5 підходів

3) 4 підході

4) не має вірної ВІДПОВІДІ


3. Яка Підсистема базується на прінціпі підпорядкування приватних інтересів загально. В рамках цієї підсістемі функціонують держава и ее встанови (поліція, суди) и много важлівіх Громадська ОРГАНІЗАЦІЙ (например, церква)?

1) Підсистема Громадської думки

2) Підсистема Творчої ДІЯЛЬНОСТІ

3) Цивільна Підсистема

4) Традиційна Підсистема


4. У центрі уваги опіняються отношения, Які складаються у середіні економічних ОРГАНІЗАЦІЙ, тоді як неокласики розглядалі їх як?

1) «чорний кошик»

2) «чорний ящик»

3) «червоний ящик»

4) не має вірної ВІДПОВІДІ


5. Які є ознака класичного інстітуціоналізму?

1) Інстітуціоналізм розшірює економічний аналіз, залучаючі до него Чинник, Які НЕ враховуються Класичний Економічною теорією.

2) Неповнота информации, неповна візначеність прав власності за, невізначеність и Чинник питань комерційної торгівлі колективних Дій у системе колективного Вибори.

3) Чи не має правильної ВІДПОВІДІ

4) ВІДПОВІДІ зазначені в пунктах 1 та 2

Тема 3. Теорія суспільного доброботу та соціально-рінкової економіки

1. Як назівається блага доступ до якіх нормується через ціни?

1) Не економічні

2) економічні

3) Суспільні блага

4) не матеріальні блага


2. Міра рівності (НЕ рівності) життєвого становища людського СОЦІАЛЬНИХ груп - це?

1) горизонтальна справедливість

2) вертикальна справедливість

3) справедливість между поколіннямі

4) соціальна справедливість


3. Як назіваються домогосподарством, Які розбіваються за доходами на 5 рівніх груп за чісельністю?

1) децілі

2) квінтілі

3) квартілі

4) перцентельні


4. крітерій справедливого розподілу доброботу БУВ запропонованій

1) Паретто

2) Пігу

3) Міллем

4) Сеєм

5. В межах економічного про роботу агрегат аналізують за формола?

1) W = f (u, u, u ... .. u)

2) U = f (x, x, x ... ..x)

3) I = I / I

4) I = I / I

Тема 4. Характеристика економічного потенціалу


1. До НЕ Створення НЕ ФІНАНСОВИХ актівів входять?

1) 4 СКЛАДОВІ

2) 3 СКЛАДОВІ

3) 2 СКЛАДОВІ

4) Чи не має вірної ВІДПОВІДІ


2. До якіх ресурсов Належить фонд України Який дорівнює 60 млн. Га?

1) Лісовіх ресурсов

2) водні ресурсов

3) Мінерально-ресурсного потенціалу

4) земельні ресурсов


3. Як назівають населення, Пожалуйста Постійно прожіває на момент перепису на данній территории ВРАХОВУЮЧИ тимчасово відсутніх?

1) Економічно-активне населення

2) наявний населення

3) Постійне населення

4) зайнятості населення


4. Яка відповідь правильно назіває показатели, Які Використовують для ОЦІНКИ людського потенціалу?

1) Сальдо міграції и чісельність населення

2) Трудовий Потенціал и трудові ресурси

3) Тільки чісельність населення

4) ВІДПОВІДІ 2 і 3

5. Співвідношення между кількістю безробітніх та РОбочий силою помножене на 100% візначається рівень?

1) зайнятості населення

2) Чісельності населення ї

3) Енономічно-активного населення

4) Безробітного населення

Тема 5. Інстітуціональні Чинник розвитку национальной економіки


1. якіх два підході Використовують для трактування категорій власності за?

1) Юридичний и приватний

2) Суспільний и економічний

3) Юридичний и економічний

4) Економічний и приватний


2. До якої форми належати Такі види, як загальна-державна и Муніципальна?

1) змішаної

2) Індівідуальної

3) государственной

4) Колектівної

3. До змішаної форми належати наступі види?

1) Кооперативна и міжнародна

2) Загально-державна и приватно-колективна

3) Приватна и акціонерна

4) Державно-корпоративним и приватно-колективна


4. формами суспільної власності за є?

1) Приватна и державна

2) Державна и колективна

3) Колективна и приватна

4) Приватна и суспільна

5. У Якій ВІДПОВІДІ форма власності за на засоби виробництва пов'язана з формою працею?

1) Громада власності за и рабських праця

2) феодальна власність и наймана праця

3) капіталістична власність и колективна праця

4) Трудова власність и вільна праця

Тема 6. Функціонування інфраструктурі національного Сайти Вся

1. Не матеріальне виробництво, де створюють НЕ матеріальнімі формами багатства?

1) Виробничо-господарська інфраструктура

2) Соціальна інфраструктура

3) Інстітуціональна інфраструктура

4) Господарська інфраструктура


2. Назвіть мету науково-дослідніцької інфраструктурі Сайти Вся?

1) Мобілізація тимчасово вільніх копійчаних ресурсов

2) Контроль за ходом протікання

3) Підготовка спеціалістів

4) Надання інформаційних, консультативних, розрахункових та других послуг


3. Забезпечення економіки необхідною кількістю грошей Виконує функцію банковского системи?

1) Стабілізаційна

2) Емісійна

3) Трансформаційна

4) Чи не має вірної ВІДПОВІДІ


4. Форма Безробіття пов'язане з коливання ділової актівності-це ..?

1) Природний рівень Безробіття

2) структурні Безробіття

3) Фрекційне Безробіття

4) Ціклічне Безробіття

5. Скільки віділяють відів Безробіття?

1) 5 види

2) 4 види

3) 3 види

4) 2 види

ВІДПОВІДІ


Тема №1

1) -2; 2) -3; 3) -3; 4) -4; 5) -1.


Тема №2

1) -2; 2) -4; 3) -3; 4) -2; 5) -4.


Тема №3

1) -2; 2) -4; 3) -2; 4) -1; 5) -1.


Тема №4

1) -3; 2) -4; 3) -3; 4) -4; 5) -4.


Тема №5

1) -3; 2) -3; 3) -4; 4) -2; 5) -4.


Тема №6

1) -2; 2) -3; 3) -2; 4) -4; 5) -2.


об'єкти оцінювання

Критерії оцінювання

Балі

Основна частина

Врахування при складанні завдання основних теоретично Положень тими, категорій, взаємозв'язків между ними


Послідовність наведення завдання відповідно до Структура курсу


Складання завдання у позітівній форме


Грамотне, чітке викладання тексту


оформлення роботи

Відповідність вимог, охайність у віконанні


Дотримання графіку здачі тестових завдань


максимальна сума