• ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 • Основні ЗМІСТ
 • ВИСНОВКИ
 • СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації
 • Анотація
 • ANNOTATION


 • Дата конвертації16.04.2017
  Розмір60.65 Kb.
  Типавтореферат

  Скачати 60.65 Kb.

  Конкурентоспроможність национальной економіки і валютний курс: оцінка впліву, прогнозування динаміки

  7

  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

  ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО прогнозування

  УДК 338.242.2 (477): 339.743

  Конкурентоспроможність НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ І ВАЛЮТНИЙ КУРС: ОЦІНКА Вплив, прогнозування динаміки

  08.02.03 - організація управління, планування и регулювання економікою

  автореферат

  дисертації на здобуття наукового ступенів

  кандидата економічних наук

  ПАЦЕНКО ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ

  Київ - 2007

  Дісертацією є рукопис.

  Робота виконан в Інстітуті економічного прогнозування НАН України.

  Науковий керівник доктор економічних наук, професор Точілін Віктор Олександрович, Інститут економічного прогнозування НАН України, завідувач відділом секторальних прогнозів та кон'юнктури рінків.

  Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Александрова Валентина Петрівна, Інститут економічного прогнозування НАН України, провідний науковий співробітник відділу технологічного прогнозування та інноваційної політики;

  кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Шаблиста Любов Миколаївна, Інститут економіки НАН України, старший науковий співробітник відділу теоретичного проблем регулювання економіки.

  Провідна установа. Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, відділ Методології регулювання та прогнозування цен (м. Київ).

  Захист відбудеться "28" березня 2007 р. про 14 годіні 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.239.07 Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, Київ-11, вул. Панаса Мирного, 26.

  З дісертацією можна ознайомітісь у Бібліотеці Інституту економічного прогнозування НАН України, 01011, Київ, вул. Панаса Мирного, 26.

  Автореферат розісланій "27" лютого 2007 р.

  вчений секретар

  спеціалізованої вченої ради Левчук Н.І.

  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Економіка будь-якої країни на сучасности етапі НЕ может обійтіся без виходу на Світові ринкі. Розширення рамок такого Вихід с помощью Збільшення обсягів и асортименту продукції національніх товаровіробніків Забезпечує нарощування потужності держави и спріяє зміцненню ее конкурентоспроможності на світовіх ринках.

  З розпад єдиного радянського простору перед молодими суверенними державами вінікла проблема Проникнення на Світові ринкі зі своими товарами. Глибока степень їх глобалізації и Вже існуюча структура привели до того, что молодим державам доводиться вступаті в конкурентну боротьбу з більш Економічно розвинення країнамі або об'єднаннями стран. При цьом держави, что знаходяться на шляху до ринкового реформ, ма ють втрачають значні зусилля, концентруючі їх на окремий безпосередньо, найбільш доступних з Огляду на існуючі умови господарювання. У ціх условиях и вінікає питання про Конкурентоспроможність национальной економіки як возможности реализации конкурентних перевага країни на зовнішніх ринках.

  З одного боку, Конкурентоспроможність є однією з форм проявити обєктівної економічної категорії - конкуренції, а проблема ее Підвищення Звичайно розглядається в контексті розвитку міжнародніх економічних отношений и продвижения країни на зовнішніх ринках. З Іншого боку, внаслідок МІЖНАРОДНОГО розподілу праці и необхідності для всіх економік, Незалежності від надбудовні чінніків, виходом на ринкі, економіки всех стран номінально конкурентоспроможні.

  Актуальність теми. Сучасне розуміння конкурентоспроможності национальной економіки Неможливо без вирішенню цілого ряду методологічних проблем, повязаних, по-Перш, Із зясуванням самой суті конкуренції, по-друге, Створення чіткої, структурованої системи показніків для ее АНАЛІЗУ І, по-Третє, зясуванням возможности їх использование з метою Отримання моделі, прідатної для КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ конкурентоспроможності и прогнозування ее динаміки.

  Динаміка показніків конкурентоспроможності национальной економіки формується під Вплив валютного курсу, Який є важлівім регулятором зовнішньоекономічніх отношений и вплівовім важель у розвитку економіки, особливо української, у звязку Із довготрівалою загальною Криза і незавершеністю формирование рінкової інфраструктурі. Тому прогнозування конкурентоспроможності национальной економіки Неможливо без урахування впліву уровня и динаміки валютного курсу на цею процес.

  Теоретична основою дослідження є праці класиків економічної науки в Галузі рінкової економіки та конкуренції, зокрема А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, Дж.С. Мілля, А. Маршалла, П. Сраффи, Дж. Робінсон, Е. Чемберліна, М. Портера, І. Ансоффа, А. Томпсона, а такоже вітчізняніх вчених В. Геєця, М. Гельвановського, Б. Губський, Д. Кузіна, Д. Лук'яненко, В. Білоуса, Ю. Пахомова, Які досліджувалі Конкурентоспроможність економік, что знаходяться у процесі трансформації. В Галузі дослідження валютних курсів: Г. Касселя, П. Ліндерта, М. Федорова, М. Бункіної, А. Альохіна, С. Берестового, О. Белецької, М. Павловського, А. Філіпенка, О. Петрика, С. Куріленка, В. Сенчагова, С. Семеніщева, Які досліджувалі процеси курсоутворення, в тому чіслі в перехідному періоді; в Галузі Теорії та Методології прогнозування та моделювання економічних процесів: Дж. Едні Юла, М. Кенделла, Х. Ютлера, П. Растокіна, А. Еренберг, В. Вітлінського, С. Наконечного, Е. Четіркіна, П. фон дер Ліппе, Л. Ковальової, Н. Костіної, О. Василика, В. Горбачука, А. Головача.

  Доцільність дослідження цієї проблеми, его Актуальність підтверджуються тім, что деякі аспекти залішаються діскусійнімі и недостатньо Вивчення. Зокрема, відсутні методологічні положення, что дозволяють візначаті Конкурентоспроможність национальной економіки і застосовуваті Механізми позитивного впліву на неї з боку регулювання валютних курсів в стране.

  Загаль, проблема не вірішена в багатьох странах, в тому чіслі и в Україні, для якої проблема Підвищення национальной конкурентоспроможності Надзвичайно актуальна, бо від вирішенню ее Залежить місце України як незалежної держави на світовіх ринках.

  Звязок роботи з Наукова програмами, планами, темами. Робота віконувалася в рамках планової тими відділу секторальних прогнозів та кон'юнктури рінків Інституту економічного прогнозування НАН України "методологічні засади и методи прогнозування кон'юнктури Сайти Вся товарів" (шифр 3.1.7 10, номер державної реєстрації 0198U004320). Особисто здобувачу належати параграф 1.3.1 "Теоретична Сутність конкуренції та форми ее прояву" та параграф 1.3.2 "Конкуренція у ціновій та неціновій формах: фактори та Індикатори" в колектівній монографії відділу "Розвиток секторів и товарних ринків України".

  Мета и задачі дослідження. Метою дослідження є визначення, моделювання та прогнозування конкурентоспроможності национальной економіки с помощью системи показніків ее розвитку та оцінка впліву на неї валютного курсу.

  Для Досягнення цієї мети поставлені и вірішені следующие задачі:

  дослідіті теоретичну суть конкурентоспроможності национальной економіки і візначіті методологічні підході у вивченні системи ее чінніків и показніків;

  дослідіті економічну Сутність валютного курсу та практику его державного регулювання;

  вівчіті и Розробити рекомендації относительно использование інструментарія дослідження показніків конкурентоспроможності национальной економіки;

  проаналізуваті дінаміку конкурентоспроможності економіки України;

  дослідіті зміну політики валютних курсів в Україні та їх дінаміку в залежності від державного регулювання економіки;

  Розробити односекторну модель валютного курсу та спрогнозуваті его дінаміку в короткостроковому періоді;

  создать економіко-математичного модель конкурентоспроможності национальной економіки, оцінівші Вплив на неї з боку валютного курсу;

  Розробити Предложения относительно Подальшого Підвищення конкурентоспроможності национальной економіки с помощью удосконалення валютного регулювання в Україні.

  Обєктом дослідження є економіка України.

  Предметом дослідження є Конкурентоспроможність национальной економіки та Механізм регулююча впліву на неї валютного курсу, а такоже прогнозування ее динаміки.

  Методи дослідження. У дисертації вікорістовується системний метод наукового Пізнання, Який предполагает інформаційно-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю национальной економіки в период рінкової трансформації економічної системи України. На его основе дослідження явіща проведено у взаємозвязку з розвитку економічної системи Суспільства. Це дало можлівість на базі использование методу порівняння та узагальнення здійсніті комплексний аналіз конкурентоспроможності национальной економіки та інтенсівності ее впліву на ЗАГАЛЬНІ процеси економічного розвитку. В процесі роботи над дісертацією Використано методи АНАЛІЗУ: інтенсівності та тенденцій розвитку, індексній метод, метод багатовімірної середньої, кореляційно-регресійній метод.

  Інформаційною основою дослідження були матеріали статистичної звітності Держкомстату України, а такоже аналітичні Звіти TACIS "Тенденції української економіки".

  Наукова новизна одержаних результатів. У процесі проведеного дослідження ОТРИМАНО следующие результати, Які становляться его наукову новизну:

  Уточнено Поняття конкурентоспроможності национальной економіки як конкуренції в ціновій сфере, яка візначається дінамікою макроекономічніх чінніків, формалізованіх у виде системи показніків конкурентоспроможності, з якіх валютний курс є основним у короткостроковій перспектіві; На Відміну Від загальнопрійнятіх систем ОЦІНКИ, предложено система показніків відображає Вплив на національну Конкурентоспроможність державного регулювання валютних курсів як головного засоби реализации конкурентних перевага країни на світовіх ринках в ціновій сфере.

  Предложено комплексний аналіз конкурентоспроможності национальной економіки, что предполагает использование методів інтенсівності та тенденцій розвитку, індексного, багатовімірної середньої, кореляційно - регресійного; на основе цього АНАЛІЗУ в оцінці стану конкурентоспроможності Використано Інтегральний (на основе рейтингових оцінок макроекономічніх факторів за методом багатовімірної середньої) та результативний (валютний курс, обчислення за рівнянням множінної регресії) показатели.

  Запропоновані методичні підході до ОЦІНКИ стану конкурентоспроможності национальной економіки, что враховують кількісні та якісні характеристики конкурентоспроможності на основе рейтінгової ОЦІНКИ макроекономічніх факторів, темпів змін макроекономічніх показніків, кореляційніх звязків между макроекономічнімі Показники, динаміки обмінніх курсів в залежності від практики валютного регулювання в стране, змін Структури та обсягів зовнішньої торгівлі.

  Розроблено прогноз результативного сертифіката № конкурентоспроможності країни (валютного курсу) на основе методу інтенсівності та тенденцій розвитку, Який доповнено методологічним положенням про использование в ньом поряд з узагальнюючім параметром індекса інфляції (індекса споживчих цін), что дозволило підвіщіті почти вдвічі точність отриманий прогнозом.

  Розроблено модель конкурентоспроможності национальной економіки на основе Рівняння множінної регресії, в Якій результативності Показник (валютний курс) Виступає в якості узагальнюючої характеристики, что складається під дією макроекономічніх показніків.Це дозволило розглядаті Конкурентоспроможність комплексно з позіції прійнятої в стране практики державного регулювання. Предложено новий порядок розрахунку обмінного курсу, Який, На Відміну Від діючої практики, дозволити утрімуваті високий рівень конкурентоспроможності национальной економіки на основе ефективного впліву на процеси ее формирование.

  Розроблено положення относительно использование фіксованого режиму курсу в условиях вісокої інфляції, что властіві національній економіці, як механізму забезпечення конкурентоспроможності країни на світовіх ринках, Які базуються на вікорістанні запропонованого модельного апарату в трьох короткостроковіх прогнозах динаміки конкурентоспроможності национальной економіки і візначенні впліву на дінаміку конкурентоспроможності змін макроекономічніх показніків .

  Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення проведеного дослідження Полягає в тому, что использование запропонованої моделі підвіщіть точність ОЦІНКИ та прогнозування динаміки конкурентоспроможності економіки України в залежності від державного регулювання.

  Запропонованій інструментарій дослідження, ОКРЕМІ положення которого розроблено до уровня методики, є прідатнім для ОЦІНКИ и прогнозування показніків конкурентоспроможності, оскількі дозволяє обєднати в рамках побудованої моделі велику Кількість різнорідніх економічних характеристик, что відображають дінаміку явіща. Простота інструментарію и доступність ЗАСОБІВ ОБРОБКИ статистичної информации дозволяє вікорістаті запропоновану методологію дослідження на всех рівнях народногосподарський механізму. Модель є достовірнім інструментом ОЦІНКИ конкурентоспроможності национальной економіки і управління факторами позитивного впліву на неї, оскількі смороду є обєктамі державного регулювання.

  Предложено в работе методологія дослідження Використана в работе Департаменту МІЖНАРОДНОГО торговельно-економічного співробітніцтва Міністерства економіки України (довідка № 28-33 / 458 від 21.06.2006 р), Управління прогнозування грошового потоку Державного казначейства України (довідка № 03-04 / 200-2915 від 24.04.2006 р) та ВИЩОГО закладу освіти "Національна академія управління" (довідка № 03/762 від 24.07.2007 р), что підтверджує як ее достовірність, так и можлівість! застосування отриманий результатів у практічній ДІЯЛЬНОСТІ. Іншім підтвердженням достовірності результатів дослідження є перевірка їх с помощью стандартних методів, прийнятя в статістіці.

  Апробація результатів дисертації. Основні результати та Висновки дісертаційного дослідження Було оприлюднено на Науково-практічній конференции аспірантів и студентов Інституту міжнародніх отношений (м. Київ, 2006 г.) та Другій міжнародній науково-практічній конференции "Проблеми становлення рінкової економіки: інформаційне та фінансове забезпечення ДІЯЛЬНОСТІ підпріємніцькіх структур" (м . Севастополь, 2006 г.).

  Публікації. За темі дісертаційного дослідження Опубліковано п'ять одноосібніх наукових праць Загальна ОБСЯГИ 2,8 друк. арк., з них 4 - у фахових виданнях.

  Структура та ОБСЯГИ дисертації. Дисертація складається з вступления, трьох розділів, вісновків, списку використаних джерел, Додатків. Робота виклади на 214 страницах машинописного тексту, містіть 28 рисунків та 8 таблиць, одна з якіх Розміщена на окремий Аркуші. Список використаних джерел містіть 98 найменувань и розміщеній на 8 страницах. Додатки розміщені на 36 страницах.

  Основні ЗМІСТ

  У Першому розділі "Теоретичні аспекти конкурентоспроможності национальной економіки та валютного курсу" досліджено економічну Сутність конкуренції, конкурентоспроможності национальной економіки як форми ее проявити, методологічні проблеми создания структурованої системи показніків для ее ОЦІНКИ, теоретичну Сутність валютного курсу.

  Конкуренція як обєктівне економічне явіще, прісутнє в ДІЯЛЬНОСТІ господарюючіх субєктів, найчастіше візначається як суперніцтво между ними з метою успішного продвижения на ринок своих товарів. З позіцій теоретичного основ самого явіща, конкуренція є відображенням обєктівніх процесів, властівіх господарській діяльності: зниженя витрат виробництва або удовольствие потреб спожівачів. Сама ж боротьба та притаманне їй суперніцтво є видимою частина, предметом РОЗГЛЯДУ в економічних доктринах, у рамках якіх конкуренція розуміється з точки зору проявити в ціновій и неціновій формах.

  У більшій мірі дослідженімі залішаються нецінові форми конкуренції, что базуються в сучасній Економічній науке на понятті конкурентних перевага, початкова постулатом якої є наступна: Конкурентоспроможність может буті надбана або втрачено внаслідок Дій учасников економічної діяльності. Оскількі явіще проявляється як процес, что має природні Межі (надбання або Втрата внаслідок тих або других подій, Дій), центр тяжіння в Цій Теорії переноситися з сутнісної сфери в більш практичним, операційну, причому конкуренція ототожнюється зі стратегією и тактика конкурентної БОРОТЬБИ, яка набуває самодостатнього характеру.

  Загаль, більш обгрунтованим є положення про номінальну Конкурентоспроможність економіки країни внаслідок того, что вона вимушено віходити на Світові ринкі зі своими товарами, и только Конкурентоспроможність ее может буті різною. У чіслі недостатньо розроблення у рамках сучасної Теорії конкурентних перевага проблем находится систематизація чінніків, в чіслі якіх до основних віднесені Параметри Попит, параметри факторів, стратегія и структура національніх фірм, структура галузь. Неосновних, супутніми Чинник в рамках Теорії вважаю роль правительства и віпадкові події. Динаміка конкурентоспроможності з позіцій цієї Теорії є нечітко визначених, и зводу до Опису мікроекономічніх систем. Например, параметри Попит в ее рамках розглядаються як сегментна структура внутрішнього Сайти Вся, структура и характер Попит з боку національніх Користувачів, величина Попит и характер его зростання (величина внутрішнього Сайти Вся), что в условиях сучасної політики державного регулювання, яка прийнятя в мире, и поглиблення глобалізації Світової економіки Вже НЕ может відіграваті роли визначальності характеристик. Недостатньо структурованою залішається в рамках Теорії и система факторів (параметрів факторів), яка розподіляється за походження (основні и розвінені штучно), за ступенями спеціалізації (ЗАГАЛЬНІ и Спеціалізовані), за способом надбання (наявні природно и створені штучно).

  Але головний недоліком Теорії конкурентних перевага, на наш погляд, є ті, что в ее рамках втрачається значний роль державного регулювання, что Робить проблематичним Розгляд проблеми конкурентоспроможності передусім в міжнародному аспекті, Який предполагает оцінку ее з позіцій, по-Перш, якісніх и ціновіх характеристик товарів и услуг даної країни на світовіх ринках, І, по-друге, стабільності зростання ее економіки як передумови для Утримання або Збільшення національніх конкурентних перевага. При візначенні конкурентоспроможності країни у рамках цього підходу Виходять з того, что за Національними товарами и услуг на світовіх ринках стоит цілеспрямовано орієнтована на їх виробництво економіка країни. Звичайно, роль державного регулювання економіки растет в тих странах, економіки якіх Втратили (Повністю або частково) здатність до конкуренції в неціновій сфере, з одного боку, и не могут змагати з провіднімі світовімі державами и спеціалізованімі об'єднаннями в якості и спектрі запропонованіх товарів, з Іншого . Країни, что розвіваються, внаслідок обєктівніх причини не могут Досить ефективна підтрімуваті всех національніх віробніків, а зосереджуються свои зусилля на окремий безпосередньо ДІЯЛЬНОСТІ, можливий для даного етапу.

  Термін Конкурентоспроможність, на наш погляд, обгрунтованіше використовуват для характеристики конкуренції в ціновій форме. Саме цінова форма Робить можливий оцінку стану конкурентоспроможності с помощью тих або других вартісніх показніків, что получил в статістіці народного господарства Назву Індикатори. Назва ця традиційна, но НЕ зовсім вдалині, бо НЕ відповідає Основним сутніснім особливо, Які ма ють буті властівімі таким характеристикам, віключаючі їх дінамічну складових, оскількі індикатор вказує на Деяк Фактично стан середовища (явіща). Даже сам їх набір (порівняння індексів цен, порівняння вартості оплати праці в одиниці продукції, Індекси явніх порівняльніх перевага, Різні форми реальних обмінніх курсів на базі цен, Індикатори статистики платіжного балансу, економічної динаміки, умов господарювання, економічних структур и структурних зсувів) представляет собою швідше систему показніків динаміки зростання национальной економіки, яка вікорістовується, например, для ОЦІНКИ інвестіційної пріваблівості країни. Таким чином, на наш погляд, більш правильним є использование терміну показатели.

  Така система показніків для ОЦІНКИ конкурентоспроможності, на наш погляд, є неоднорідною и складаний у вікорістанні в силу того, что Включає в себе Розподіл по рівнях господарського механізму (Конкурентоспроможність товару, підприємства, Галузі, национальной економіки в цілому). При цьом Показники ее для товару вважаються технічний рівень и якість товару, а такоже вартісні показатели, найважлівішім з якіх є ціна. Конкурентоспроможність підприємства характерізується набором показніків (ОБСЯГИ продаж, Частка на внутрішньому и світовіх ринках, ресурсний Потенціал, чистий дохід на одного зайнятості, Кількість конкурентів), что практично НЕ відрізняються від характеристик конкурентоспроможної Галузі (чистий експорт, чистий дохід на одного зайнятості, Частка імпортованої продукції на внутрішньому Сайти Вся, Ресурсні и інфраструктурні характеристики).

  Конкурентоспроможність економіки країни характерізується з точки зору або ресурсного підходу (технологія, наявність Капіталу для інвестування, чісельність и кваліфікація Людський ресурсов, наявність природних ресурсов, економіко-географічне положення країни), або факторного (динаміка зростання национальной економіки, что є базою Зміни позіцій країни на світовіх ринках), або рейтингового (інтегральне відображення стану економіки с помощью тієї або Іншої системи показніків). Так чи інакше система показніків конкурентоспроможності країни Включає в себе и ее характеристики для елементів народногосподарський механізму и, что Архів НАЙГОЛОВНІШЕ, зовнішньоекономічну складових як основу и головну мету їх ДІЯЛЬНОСТІ.

  За суті вартіснім Показники конкурентоспроможності є баланс зовнішньоторговельніх операцій, динаміка и пропорції которого Найкраще проявляються в дінаміці курсу валют. Внаслідок Вказаним вищє причин важлівого значення набуває прийнятя в державі політика відносного регулювання валютного Сайти Вся, зокрема, практика розрахунку курсів валют як фактора регулювання ее зовнішньоторговельного балансу.

  Суттєвім Висновки Із Розглянуто теорій валютного курсу є двосторонній Вплив между ним та зовнішньоторговельнім балансом країни. Курсові режими визначаються много в чому макроекономічну політику держави относительно ее зовнішньоекономічної діяльності. В довгострокову періоді найбільш чітко динаміка курсу опісується с помощью Теорії паритету купівельної спроможності, можлівість использование якої в условиях економіки України піддається великому сумніву внаслідок того, что, по-Перш, спектр товарів, з Якими вона виходе на Світові ринкі, є дуже вузька, а Основний ОБСЯГИ пріпадає на відносно незначна Кількість груп товарів, зокрема, продукцію чорної металургії, хімічної промісловості, транспорту та машинобудування, а по-друге, прийнятя в Україні практика розрахунку курсів спрямована а Досягнення конкурентних перевага на основе ціновіх факторів. Вважається даже, что більшість українських товарів НЕ ма ють Світової ціни.

  Теорія нейтральних валютних курсів НЕ может застосовуватіся в національній економіці внаслідок того, что Підходить только для рівноважніх економічних систем, что поки що не характерно для України.Теорія ключовими валют в цілому пояснює Зміни вартості национальной грошової одиниці, повязуючі ее з дінамікою "світової" валюти - долара США. Вступає у певне протіріччя з тім фактом, что основними торговими партнерами України є інші країни. До певної Міри застосована в СУЧАСНИХ условиях кон'юнктури світовіх рінків, и находится в чіткій залежності від політики провідніх стран світу относительно умів імпорту окремий груп товарів. Теорії фіксованіх парітетів и курсів та плаваючої валюти довели свою нежіттєздатність в звязку з Розширення СФЕРИ державного регулювання економікою даже у вісокорозвіненіх странах. Найбільш прідатною на сучасности етапі розвитку економіки України є нормативна теорія валютного курсу, яка предлагает застосовуваті режим гнучкого курсу, что контролюється державою.

  Таким чином, валютний курс впліває на дінаміку цен національніх товарів на світовіх ринках, продвижения на Які забезпечується потужністю держави, что забезпечується ее дінамічною економікою. Цілком обгрунтованим тому є теоретичне положення про звязок между валютним курсом и макроекономічнімі Чинник зростання, Які, будучи вираженість у вартісній форме, Самі набуваються роли показніків конкурентоспроможності, характеризуючи НЕ Стільки стан, скільки дінаміку процесса. У рамках викладеня вищє Конкурентоспроможність української економіки оцінювалася на основе методологічних підходів, найбільш прідатніх для дослідження динаміки валютного курсу в его звязку з макроекономічнімі Показники, а самє таких, Які дозволяли б звязатись в рамках однієї залежності велику Кількість неспільномірніх показніків.

  У іншому розділі "Аналіз конкурентоспроможності национальной економіки" проаналізовано та підібрано інструментарій дослідження, дінаміку макроекономічніх показніків, структуру та ОБСЯГИ торговельного балансу, зміни політики обмінного курсу та его динаміки. Особлива увага пріділена методам АНАЛІЗУ та прогнозування обмінного курсу - дінамічнім рядах, методу ОЦІНКИ по окрема Показники та моделям на основе Рівняння множінної регресії.

  У довгостроковій перспектіві такий аналіз и прогноз Можливі на основе Теорії паритету купівельної спроможності, что найбільш чітко відображає дінаміку валютного курсу як характеристики конкурентоспроможності национальной економіки в ее міжнародному аспекті. Теорія базується на співставленні ціни товару або груп товарів, Загальної для всіх стран - торгівельних партнерів и дозволяє оцінюваті відносній рівень розвитку зовнішньоторговельного балансу країни за помощью реальних обмінніх курсів. Однако показано, что ця теорія має цілий ряд недоліків. По-перше, достовірність результатів ее! Застосування досягається только в довгостроковій перспектіві, коли розрахунок ефективних (реальних) обмінніх курсів передбачається зі значним годин лагом (іноді в десятки років), відображаючі тенденцію відносно его динаміки. Як і друга, в рамках Теорії слабо пояснюються (або зовсім НЕ пояснюються) Державні заходи относительно ПІДТРИМКИ конкурентоспроможності национальной економіки, направлені на Посилення позіцій країни в сфері ціновіх факторів конкуренції. Як і Третє, теорія Ніяк НЕ порушує питання про дінаміку обмінного курсу Всередині країни, а врахування такой динаміки особливо важліве для економік, что знаходяться в процесі трансформації. Нарешті, розрахунки реальних обмінніх курсів дають значні розбіжності з фактичність дінамікою курсу в Україні. Тому в дослідженні вікорістовуваліся методологічні підході, Які дозволяли врахуваті комплексний Вплив макроекономічніх показніків на Конкурентоспроможність национальной економіки.

  Для врахування залежності между макроекономічнімі Чинник звертаючись статистичні та економіко-математичні методи на основе кількісного та якісного АНАЛІЗУ. З множини кількісніх віділено моделі на основе рівнянь множінної регресії, а такоже дінамічніх рядів. Прогнозування на основе рядів динаміки передбачало использование НЕ только загальнопрійнятого в цьом випадка параметра t (трендів на основе лінійніх або експоненціальніх залежних, де Незалежною змінною є сукупність чінніків, что змінюються у часі), а й использование в якості незалежної змінної у таких рівняннях одного з макроекономічніх показніків, а самє - індексу споживчих цін. З якісніх - відразу Було відкінуто можлівість! Застосування для АНАЛІЗУ методу написання сценаріїв, Який давав дуже загальне уявлення про стан валютного Сайти Вся и зовнішньоекономічного середовища. Цей метод Використано в третьому розділі. Натомість метод ОЦІНКИ по окрема Показники Із Використання кореляційного АНАЛІЗУ дозволив встановлюваті залежність динаміки досліджуваніх явіщ и закладав базу для создания моделі конкурентоспроможності економіки України.

  Кроме цього, для КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ конкурентоспроможності национальной економіки розроблено методологічні засади рейтінгової ОЦІНКИ явіща на основе методу багатовімірної середньої, Який Повністю усував проблему неспільномірності макроекономічніх показніків.

  Дослідження валютного курсу вказано на ті, что Українським УРЯДОМ послідовно віпробувано декілька методик его регулювання. В цілому еволюція национальной грошової одиниці відбувалася від фіксованого курсу через керованого плавання до вільно плаваючої гривні. Слід відмітіті лишь, что всупереч тверджень про вільне плавання української гривні вона Виступає в якості жорсткий прівязаної до одної валюти (долара США) фіксованої грошової одиниці. Зближені курсів валютних бірж, готівкового курсу та офіційного курсу НБУ свідчіть про високий степень керованості процесом встановлення курсу.

  Аналіз факторів конкурентоспроможності, Який пролягав у вивченні темпів їх змін, співставленні динамік розвитку, обчісленні кореляційніх взаємодій, Вказував на скроню достовірність возможности! Застосування системи показніків конкурентоспроможності национальной економіки, яка включала в себе: ОБСЯГИ реального ВВП; експорт товарів та послуг; імпорт товарів та послуг; обмінній курс долара США; ОБСЯГИ готівкі в обігу; індекс споживчих цін; індекс цен віробніків; реальні доходи населення; реальне споживання населення. Результативним Показники при цьом виступали валютний курс.

  Вивчення макроекономічніх факторів на основе частина коефіцієнтів кореляції виявило значущі звязки между ними та дозволило відібраті фактори, Які могли буті задіяні в моделі валютного курсу як сертифіката № конкурентоспроможності. Проведення дослідження взаємозвязку обмінного курсу з макроекономічнімі факторами набуття Країною конкурентних перевага, з одного боку, та позіції країни в мире, з Іншого, виявило цілий ряд парадоксів, які ми Можемо Віднести до кінця з'ясовані з точки зору економічної теорії. Такого роду процеси властіві економікам стран, Які почінають процес ринкового Перетворення. Самперед це стосується взаємовпліву между, например, реальний ВВП та готівкою в обігу, чи експортом товарів та послуг та готівкою в обігу. З точки зору економічної теорії звязок в ціх парах, Який віражається математично с помощью коефіцієнту кореляції, має буті прямим (коефіцієнт кореляції - додатним). В реальності ж ВІН - зворотнього, а коефіцієнт кореляції у ціх парах - відємна величина. Чи не Менш цікавий результат здобуто и при дослідженні парі показніків Готівка в обігу та реальні доходи населення. Звязок между ними оказался несуттєвім (коефіцієнт кореляції - 0,0520).

  Результати Вивчення взаємозвязків факторів набуття конкурентних перевага свідчілі про ті, что всі смороду могли включать до моделі валютного курсу як індікатора национальной конкурентоспроможності.

  Застосовання в аналізі метод багатовімірної середньої дозволив Запропонувати для ОЦІНКИ стану конкурентоспроможності Інтегральний Показник, за помощью которого динаміка самого явіща співставлялася з дінамікою окремий его показніків, взятих за абсолютним значенням. Значущих характеристик, як показало дослідження за ЦІМ методом, знову набуваються валютний курс и Темпи інфляції, Які найбільш повно повторюються дінаміку інтегрального № сертифіката № конкурентоспроможності национальной економіки, особливо в период после Фінансової кризиса 2004 р.

  У третини розділі "Визначення направлений Підвищення конкурентоспроможності национальной економіки" розглянути питання прогнозом валютного курсу на основе рядів динаміки та залежності его з індексом споживчих цін, предложено модель конкурентоспроможності национальной економіки на основе Рівняння множінної регресії, розроблено короткостроковій прогноз явіща на основе трьох сценаріїв розвитку макроекономічного середовища в Україні. ОКРЕМІ елементи Використання інструментарію доведено до уровня методики, яка дозволяє досліджуваті дінаміку показніків национальной конкурентоспроможності и розробляті Пропозиції относительно ее покращання.

  Короткострокове прогнозування валютного курсу проведення на основе рядів динаміки (трендів). Ця методологія булу застосована з метою визначення відповідності фактичного стану валютного курсу довгострокового тенденціям в его дінаміці и возможности за ее с помощью Отримання прогнозу явіща. Одержані в ході дослідження залежності (лінійний тренд и експоненціальній) дозволили отріматі прогноз на 2007 р. Зіставлення розрахункового и фактичного валютних курсів давало Великі розбіжності между ними, особливо в период после кризиса 2004 р.

  Кроме того, Стандартні помилки по таких трендах, розраховані за загальновідомімі формулами, давали дуже Великі зони можливий прогнозом. У випадка лінійного тренду помилка прогнозу Складанний, а у разі експоненціального -. За таких величин помилок верхня межа зони прогнозом відхіляється від лінійного тренду на величину 1,638 грн. / Дол. США, а вся довірча зона по суті дорівнювала значення розрахункового курсу за цею период. Точність прогнозу з Використання експоненціального тренду практично набліжалася до нуля, даючі розходження розрахункової та фактічної динаміки курсу більш чем 200% в ОКРЕМІ періоді.

  Одержані результати підтверджувалі, что! Застосування трендів при дослідженні динаміки валютного курсу можливе только на етапах стабільного економічного зростання, что поки не характерно для України.

  Предложено методологічний підхід, Який Полягає в тому, щоб вместо опосередкованих годинного параметра використовуват в дінамічніх рядах один Із макроекономічніх показніків. Таким Показники звертаючись темп інфляції, формалізованій у виде індексу споживчих цін (1990 = 1). Використання рядів динаміки дозволяло здобудуть математичного залежність между ними, проявляючі ее з точки зору відповідності динаміки обопільного зростання и взаємовпліву.

  Такий підхід дозволить здобудуть односекторну модель валютного курсу у виде у виде лінійної и експоненціальної функцій, де і - розрахункові значення курсу, а - значення індексу. Етапи стабільної динаміки загаль правильно опісуваліся як лінійнімі, так и експоненціальнімі залежних, но в период после 3-го кварталі 2004 р. відхилення від фактичність значень стають значними. Крітерієм достовірності отриманий перелогових виступала середня квадратична похібка, что дорівнювала 0,444 І, відповідно, 0,597. Дослідження показало, что использование отриманий рівнянь для прогнозу Було б можливости только при віборі дуже широких довірчіх інтервалів (1,443 грн / дол. США и 1,294 грн / дол. США), что відповідає високим імовірностям прогнозування, однак значний зніжує его точність.

  Таким чином, хоча предложено методологія дослідження дает Значне покращання відображення тенденцій курсової динаміки, ее использование НЕ дозволяє досягті якісного Стрибки в аналізі явіща І, особливо, Отримання майбутніх значень курсу. Неясно залішається и питання про Механізми управління курсом Із метою Підвищення конкурентоспроможності. Загаль така односекторна модель не может відобразіті курсову дінаміку як явіще, что складається під Вплив багатофакторного процесса ПІДТРИМКИ конкурентоспроможності. Принципова Висновки в цьом випадка может буті неможлівість использование рядів динаміки для вирішенню завдань, поставлених у дослідженні, и необходимость переходу до Методології, что опісує багатофакторні моделі, в ході побудова якіх візначається характер звязку между факторами економічного зростання.

  Самперед, цею Висновок змушував нас переходіті до методу прогнозування, Який, окрім кількісніх рівнянь моделі, давши бі можлівість якісного осмислення складних макроекономічніх процесів, Які проходять зараз в Україні и значний чином характеризують процес набуття чи Втрата економікою держави глобальному конкурентному перевага, оскількі самє характеристики внутрішнього середовища є основою для їх Отримання.

  В якості такого методу Виступає метод на основе Рівняння множінної регресії, Який дозволяє при своєму застосуванні на всех етапах побудова моделі Проводити як кількісній, так и якісний аналіз взаємодії макроекономічніх факторів, тобто создать модель конкурентоспроможності национальной економіки. Розраховані на базі частин коефіцієнтів кореляції Параметри Рівняння множінної регресії дали можлівість Записати Рівняння обмінного курсу як результуюча сертифіката №, что Залежить від чінніків динаміки национальной економіки (смороду віступають в якості незалежних змінніх):

  де - валютний курс (грн. / дол. США);

  - реальний ВВП (млрд. Крб. 1990 р);

  - експорт товарів и услуг (млн. Дол. США);

  - імпорт товарів и услуг (млн. Дол. США);

  - Готівка в обігу (млн. Грн.);

  - індекс споживчих цін (1990 = 1);

  - індекс цен віробніків (1990 = 1);

  - реальні доходи населення (млрд. Крб. 1990 р);

  - реальне споживання населення (млрд. Крб. 1990 р).

  Розрахункові значення валютного курсу практично співпадалі з фактичність. Розходження розрахованіх на основе отриманий Рівняння значень Із Фактично НЕ малі стійкої Тенденції. Стандартні методи ОЦІНКИ прідатності одержаних результатів для АНАЛІЗУ и Подальшого прогнозом валютного курсу дали следующие результати: Середнє значення відносної похібкі прогнозом - 0,018 (1,8%); значення за стандартний крітерієм Фішера (одностороння імовірність збігу двох рядів Даних) - 0,9594. Екстраполяція одержаної розрахункової крівої дозволила надаті значення результуюча сертифіката № вигляд валютного коридору, в якому з імовірністю р = 0,683 в 2006 р. находится курс: 5,2 - 6,1 грн. / Дол. США.

  Таким чином, дана методологія дает можлівість оцінюваті Конкурентоспроможність национальной економіки при одночасному прогнозуванні динаміки ее чінніків. Кроме того, зявляється можлівість Розширення кількості показніків динаміки до будь-якої кількості: Єдиною умів залішається їх спільномірність. Подібний підхід дозволяє розглядаті девальвацію национальной валюти з різніх позіцій, в тому чіслі и відповідності динаміки курсу та макроекономічніх показніків, характеризуючи таким чином процес ПІДТРИМКИ цінової конкурентоспроможності економіки країни.

  Розроблення інструментарій Використано для імітаційного моделювання конкурентоспроможності национальной економіки. У процесі моделювання вікорістовуваліся три сценарії розвитку явіща: перший сценарій, побудованій на трендах макроекономічніх показніків 2003 - 2005 рр .; другий сценарій, побудованій на трендах показніків 2005 р .; третій сценарій, побудованій на Даних, Закладення до прогнозу фахівців.

  З трьох сценаріїв розвитку найбільш імовірнім оказался третій, Який передбачало позитивну дінаміку показніків национальной конкурентоспроможності зі значним віпередженням темпів зростання ВВП, доходів населення та споживання населення в порівнянні з темпами інфляції. Принципова положення про валютний курс як про результативність Показник стану национальной конкурентоспроможності, Який складається під Вплив факторів набуття Країною конкурентних перевага, підтверділося. Підтверділася и можлівість! Застосування до прогнозування валютного курсу моделей на основе Рівняння множінної регресії. Такі моделі виявило Цілком прідатнімі для прогнозування в короткостроковому періоді.

  Співставлення результатів моделювання обмінного курсу дозволило віділіті найбільш значущі СКЛАДОВІ, что вплівають на его дінаміку. По-перше, стабілізація курсу істотно Залежить від темпів зростання ВВП, ОБСЯГИ готівкі в обігу и реальних доходів населення. Як і друга, темпи інфляції и девальвації гривні Фактично Ніяк НЕ повязані. Як і Третє, динаміка курсу в значній мірі Залежить від динаміки зовнішньоторговельного балансу як основного віміру відкрітості национальной економіки. Нарешті, третій сценарій вказує на около до фактічної курсову тенденцію: в течение 2006 г.. спостерігається стабілізація валютного курсу.

  Істотнім результатом дослідження є прояснення роли динаміки ВВП и Зростаючий жіттєвіх стандартів населення в підвіщенні конкурентоспроможності країни. Роль зовнішньоекономічної діяльності набуває вірішального значення в звязку з неминучий для України процесом як Збільшення ступенів відкрітості економіки, зростання, что Залежить від темпів ВВП, так и Розширення асортименту продукції, что Пропонується на світовіх ринках. Однако необходимо відмітіті протіріччя, властіве економікам, что знаходяться в процесі трансформації: зниженя обсягів спожіваної населення країни Частки віроблюваного ВВП. Відкрітість економіки, очевидно, не є панацеєю від всех бід, повязаних Із Втрата конкурентних позіцій на світовіх ринках.

  Стабілізація курсу в ціх условиях может буті віклікана тім, что стрімке зниженя споживання населенням України Частки Вироблення в стране ВВП при збільшенні ступенів відкрітості економіки виробляти до зростання темпів інфляції и Падіння життєвого уровня українців. Наслідком цього є дедоларізація української економіки і Значне перевіщення Пропозиції валюти над Попит на неї. Звязок между інфляцією и девальвацією гривні розрівається, оскількі вказані вищє процеси ма ють наслідком Втрата Громадянам країни інтересу до валютного Сайти Вся.

  У ціх условиях, коли стабілізація курсу может представляті реально загроза для конкурентоспроможності країни, необхідні заходи относительно управління курсом. Для Вибори курсового режиму (фіксованого, плаваюча, регульованості) можна спіратіся на практику, успешно застосовання державами колишня соціалістичного блоку. В економіках, Які орієнтуються на Збільшення обсягів експорту, попередження інфляційніх очікувань и залежався від критичного імпорту, найбільш ефективна є режим фіксованого курсу национальной валюти. Такий режим курсу БУВ в свой годину випробувань в українській економіці и при его застосуванні Можливі следующие результати: позитивний темп зростання ВВП; зниженя темпів інфляції, в тому чіслі Значне зниженя інфляційніх очікувань, что здатно буті істотнім фактором динаміки економічного зростання; зниженя дефіціту державного бюджету внаслідок проявити за такой політики недоліків фіскальної системи; СКОРОЧЕННЯ Пропозиції грошової масі, наслідком чого будут Збільшення Попит на гроші, грошова стабілізація и Зменшення темпів Падіння виробництва. Таким чином, правильно Вибраний курсовий режим дозволити значний мірою управляти дінамікою конкурентоспроможності национальной економіки, зніжуючі Чинник ризики ее Втрата як внаслідок умов розвитку внутрішнього Сайти Вся, так и внаслідок кон'юнктури світовіх рінків.

  ВИСНОВКИ

  У дисертації наведення теоретичне узагальнення и наукове вирішенню проблеми управління конкурентоспроможністю национальной економіки та регулююча впліву на неї валютного курсу. На базі проведеного дослідження Зроблено следующие Висновки:

  1. Конкуренція як обєктівне економічне явіще, властіве ДІЯЛЬНОСТІ господарюючіх субєктів, проявляється в ціновій и неціновій формах. Теоретичні підході до проясненнями природи и суті конкуренції дозволяють сделать Висновок про ті, что характеристикою цінової конкуренції є категорія Конкурентоспроможність (товару, підприємства, Галузі, країни). При цьом сама категорія традіційно вжівається для характеристики неціновіх форм конкуренції, что опісуються Сучасний економічнімі теоріямі. Найбільш Поширення їх недоліком є ​​ті, что в рамках ціх теорій недостатня увага пріділяється фактору державного регулювання економіки, что набуває великого значення для національніх економік, Які Втратили, внаслідок тих або других причин, здатність до нецінової конкуренції и вімушені зосереджуваті свои зусилля на окремий безпосередньо ДІЯЛЬНОСТІ . Оскількі Конкурентоспроможність країни розглядається традіційно в міжнародному аспекті як реалізація ее конкурентних перевага на світовіх ринках, то конкурентоспроможною может вважатіся національна економіка, что дінамічно розвівається, здатно пропонуваті на зовнішніх ринках товари за вігіднімі ценам, Постійно поліпшуючі їх асортимент и якість.

  2. Звичайно прийнятя в статістіці народного господарства система характеристик конкурентоспроможності национальной економіки, что получил Назву Індикатори, Включає ряд неоднорідніх показніків, что в основном опісують дінаміку економічного зростання. При цьом срок Індикатори по суті віключає їх дінамічну складових, оскількі призначення для визначення Деяк міттєвого (фактичного) стану середовища (явіща). Для характеристики явіща краще використовуват срок показатели. Пропонується структурувати їх систему на вартісні показатели національніх товарів и показатели динаміки макроекономічного середовища. Найважлівішім Із них у довгостроковій перспектіві віявляється динаміка курсу валют, что є відображенням динаміки зовнішньоторговельного балансу країни. У звязку з ЦІМ явіще конкурентоспроможності можна досліджуваті с помощью Виявлення звязків между курсом валют и макроекономічнімі факторами, Які є обєктом державного регулювання.

  3. Аналіз конкурентоспроможності национальной економіки проводівся с помощью Наступний методів, Які дозволяли розглядаті явіща и процеси системно, у взаємозвязку та взаємодії: багатовімірної середньої, на Основі якої ОТРИМАНО рейтингове Показник, Який предложено вважаті інтегральнім Показники конкурентоспроможності национальной економіки; кореляційно-регресійного (з використаних апарату Частина коефіцієнтів кореляції), на основе которого досліджено звязки макроекономічніх факторів; індексного, Який дозволив порівняті Тенденції розвитку макроекономічного середовища в Україні та других странах; інтенсівності та тенденцій розвитку (на основе дінамічніх рядів та Рівняння множінної регресії), Які дозволяли розглядаті одногодинні Вплив на валютний курс з боку всех макроекономічніх факторів.

  4. Прогнозування валютного курсу в довгостроковій перспектіві можливе на основе паритетом купівельної спроможності, что дает змогу оцінюваті его дінаміку на період в десятки років. Однако у короткостроковій перспектіві теорія паритету купівельної спроможності НЕ может поясніті змін курсу, что найчастіше залежався від динаміки макроекономічніх факторів. Тому методологічні підході до прогнозування курсу відбіраліся з позіцій возможности Виявлення его звязку з цімі факторами. Найбільш прідатнімі виявило залежності на основе рядів динаміки (тренди) и кореляційні Рівняння множінної регресії. При цьом использование трендів у прогнозі валютного курсу дозволяло отріматі значення, Які значний відхіляліся від фактичність. Таким чином, дослідження с помощью цього методу можливе на етапах стабільного економічного зростання, что поки що НЕ властіве для української економіки. Заміна в дінамічніх рядах опосередкованих сертифіката №, что є відображенням всех змінніх у часі чінніків, на індекс споживчих цін, дозволила сделать Висновок про Відсутність звязку между інфляцією и девальвацією национальной грошової одиниці на сучасности етапі розвитку макроекономічного середовища. Проблему возможности прогнозом курсом не Було вірішено, хоч отрімані Рівняння загаль точніше опісувалі дінаміку курсу, а збіг розрахункових и фактичність его значень БУВ більшім, чем у разі использование годинного параметру.

  5. Використання апарату коефіцієнтів частінної кореляції дозволило дослідіті залежності между макроекономічнімі факторами та валютного курсу и Записати Рівняння множінної регресії, де курс Виступає як результативний Показник конкурентоспроможності национальной економіки. Стандартні методи ОЦІНКИ розрахункових значень показали скроню достовірність одержаних результатів. Таким чином, предложено методологія дает можлівість оцінюваті Конкурентоспроможність национальной економіки за одночасного прогнозування динаміки всех других ее чінніків. Подібний підхід дозволяє розглядаті девальвацію национальной валюти з різніх позіцій, у тому чіслі и відповідності динаміки курсу макроекономічнім Показники, характеризуючи таким чином процес ПІДТРИМКИ цінової конкурентоспроможності економіки країни. У звязку з ЦІМ Пропонується вважаті валютний курс, розрахованій з Використання цього інструментарію, результативним Показники конкурентоспроможності.

  6.Моделювання конкурентоспроможності национальной економіки проводити за трьома сценаріямі розвитку макроекономічного середовища и дозволило візначіті пріорітетні СКЛАДОВІ ее ПІДТРИМКИ. Динаміка явіща істотно Залежить від темпів зростання ВВП, динаміки торговельного балансу и доходів населення. Суттєвім для него є процес зниженя темпів інфляції, особливо цен віробніків. Вагомий результатом дослідження є прояснення роли динаміки ВВП и Зростаючий жіттєвіх стандартів населення в підвіщенні конкурентоспроможності країни. Зовнішньоекономічна діяльність набуває вірішального значення у звязку з неминучий для України процесом як Збільшення відкрітості економіки (зростання, что Залежить від темпів ВВП), так и Розширення асортименту продукції, что Пропонується на світовіх ринках. Однако патенти, враховуваті протіріччя, властіве економікам, что знаходяться в процесі трансформації: зниженя обсягів спожіваної населення країни Частки Вироблення ВВП. Стабілізація курсу за ціх умів может буті віклікана тім, что стрімке зниженя споживання Частки Вироблення ВВП при збільшенні відкрітості економіки виробляти до зростання темпів інфляції и Падіння життєвого уровня населення України. За ціх умів, коли стабілізація курсу может представляті реально загроза для конкурентоспроможності национальной економіки, необхідні заходи относительно управління курсом. Для економік, Які орієнтуються на Збільшення обсягів експорту, попередження інфляційніх очікувань и залежався від критичного імпорту, найбільш прідатнім є режим фіксованого курсу национальной валюти.

  СПИСОК ОПУБЛІКОВАНІХ Працюю за темою дисертації

  1. Паценко Про .Ю. Конкурентоспроможність национальной економіки: історія розвитку Поняття та сучасне розуміння // Актуальні проблеми міжнародніх отношений: Зб. наук. праць Інституту міжнародніх отношений Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Київ. - 2006. - Віп.17 (част. ІІ). - С.166-183. - 1.2 друк. арк.

  2. Паценко Про .Ю. Індикатори конкурентоспроможності та динаміка росту // Економіст. - 2006. - № 11. - С.92-93. - 0.2 друк. арк.

  3. Паценко Про .Ю. Конкурентоспроможність национальной економіки та валютний курс: оцінка впліву, прогнозування динаміки Актуальні проблеми міжнародніх отношений: Зб. наук. праць Інституту міжнародніх отношений Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Київ. - 2006. - Віп.22 (част. ІІ). - С. 193-202. - 0.5 друк. арк.

  4. Паценко Про .Ю. Валютний курс в Україні: прогнозування динаміки // Актуальні проблеми міжнародніх отношений: Зб. наук. праць Інституту міжнародніх отношений Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Київ. - 2006. - Віп.24 (част. І). - С.183-194. - 0.7 друк. арк.

  5. Паценко Про .Ю. Інфляція та показатели динаміки национальной економіки // Стратегія економічного розвитку України: Наук. збірник. / Відп. ред. О.П. Степанов. - Київ: КНЕУ, 2006. - Вип. 2-3. - С.215-217. - 0,2 друк. арк.

  Анотація

  Паценко О.Ю. Конкурентоспроможність национальной економіки і валютний курс: оцінка впліву, прогнозування динаміки. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступенів кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 - організація управління, планування и регулювання економікою. - Інститут економічного прогнозування НАН України, Київ, 2007.

  Дисертація містіть теоретичні узагальнення та методологічні підході до визначення конкурентоспроможності национальной економіки. Розроблені методологічні положення про роль і значення державного регулювання економіки в процесах ПІДТРИМКИ конкурентоспроможності країни в период ее трансформації и переходу до ринкового отношений. Теоретично обгрунтовано положення про ті, что найважлівішімі Показники конкурентоспроможності країни є динаміка и пропорції ее зовнішньоторговельного балансу. На практике его відображенням є валютний курс.

  Розроблено методологічні підході до визначення системи показніків конкурентоспроможності країни и обгрунтовано использование для цього ціновіх характеристик національніх товарів на світовіх ринках та макроекономічніх показніків (динаміки ВВП, зовнішньоторговельного балансу, реальних доходів та споживання населення, готівкі в обігу, темпів інфляції), Які є обєктом державного регулювання .

  Предложено и апробовано підході до дослідження валютного курсу на основе методів, прийнятя у Економічній статістіці. З Використання цього інструментарію, ОКРЕМІ положення которого доведені до уровня методики, ОТРИМАНО модель валютного курсу як результативного сертифіката № конкурентоспроможності национальной економіки.

  Обгрунтовано положення про ті, что найбільш значущих складових процесса ПІДТРИМКИ национальной конкурентоспроможності є Вироблення в стране ВВП, рівень життя населення и зовнішньоторговельній баланс країни. У звязку з ЦІМ розроблено рекомендації относительно использование в Україні режиму фіксованого курсу национальной валюти, что дозволити управляти дінамікою конкурентоспроможності национальной економіки, зніжуючі ризики ее Втрата як під Вплив умов розвитку внутрішнього Сайти Вся, так и внаслідок Зміни кон'юнктури світовіх рінків.

  Ключові слова: Конкурентоспроможність национальной економіки, валютний курс, прогнозування, державне регулювання економіки, показатели.

  АНОТАЦІЯ

  Паценко О.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економіки. - Інститут економічного прогнозування НАН України, Київ, 2007.

  Дисертація містить теоретичні узагальнення та методологічні підходи до визначення конкурентоспроможності національної економіки. Теоретично обгрунтовано положення про те, що конкурентоспроможність національної економіки є прояв об'єктивної категорії конкуренції в ціновій сфері.

  Розроблено методологічні положення про роль і значення державного регулювання економікою в процесах підтримки конкурентоспроможності країни в період її трансформації і переходу до ринкових відносин.

  Теоретично обгрунтовано положення про те, що найважливішими показниками конкурентоспроможності країни є динаміка і пропорції її зовнішньоторговельного балансу. Проявом балансу на практиці служить валютний курс.

  Розроблено методологічні підходи до визначення системи показників конкурентоспроможності країни, які, на відміну від загальноприйнятих в статистиці народного господарства індикаторів, характеризують не стільки фактичний стан явища, скільки його динаміку. Складовими системи показників, запропонованої в роботі, є цінові характеристики національних товарів на світових ринках, у вирішальній мірі визначаються динамікою валютного курсу, і макроекономічні показники, які є об'єктом державного регулювання економікою.

  Обґрунтовано положення про те, що прогнозування обмінного курсу в короткостроковому періоді можливе на основі рядів динаміки і рівнянь множинної регресії, що дозволяють розглядати явище у взаємозв'язку з розвитком макроекономічної ситуації в державі. Інструментарій прогнозування валютного курсу на основі рядів динаміки доповнений методологічним положенням про можливість використання замість тимчасового параметра індексу споживчих цін. Це дозволило створити односекторную модель взаємозв'язку інфляції цін і девальвації гривні. Зроблено висновок про те, що в умовах економіки України дослідження курсу на основі рядів динаміки неможливо.

  Досліджено взаємозв'язки макроекономічних факторів і валютного курсу, вплив яких один на одного елімінувати з використанням апарату приватних коефіцієнтів кореляції. На основі цього інструментарію, окремі положення якого доведені до рівня методики, отримана модель валютного курсу як результуючої характеристики конкурентоспроможності національної економіки.

  На основі отриманої моделі зроблено висновок про те, що найбільш значущими складовими процесу підтримки національної конкурентоспроможності є вироблений в країні ВВП, рівень життя населення і зовнішньоторговельний баланс країни. У зв'язку з цим розроблено рекомендації щодо використання в Україні режиму фіксованого курсу національної валюти, що дозволить управляти: позитивним темпом зростання ВВП; зниженням темпів інфляції (у тому числі значно знизити інфляційні очікування, що може стати фактором динаміки економічного зростання); зниженням дефіциту державного бюджету внаслідок прояву при такій політиці обмінних курсів недоліків фіскальної системи; скороченням пропозиції грошової маси, наслідком чого будуть збільшення попиту на гроші, грошова стабілізація і зменшення темпів падіння виробництва.

  Запропоновані методологічні підходи і розроблений інструментарій дослідження можуть бути використані на всіх рівнях господарського механізму і дозволять в значній мірі керувати динамікою конкурентоспроможності національної економіки, знижуючи фактори ризику її втрати як під впливом умов розвитку внутрішнього ринку, так і в результаті зміни кон'юнктури світових ринків.

  Ключові слова: конкурентоспроможність національної економіки, валютний курс, прогнозування, державне регулювання економіки, показники.

  ANNOTATION

  Patsenko OJcompatibility of national economy and currency exchange rate: influence evaluation, dynamics forecasting. - Manuscript.

  Dissertation for a scientific degree of the candidate of economical sciences in specialization 08.02.03. - Organization of management, planning and regulation of economy. - Institute of Economical Forecasting of NAS of Ukraine, Kyiv, 2007.

  The dissertation contains theoretical generalization and new methodological approaches for national economy compatibility identification. Methodological principles concerning role and place of state regulation of economy in processes of country compatibility support in the period of its transformation and shift towards market relations are studied. Theoretically proved statement mentioning that the most important index of country compatibility is dynamics and proposal of its foreign economic trade balance, which is shown on practice as currency exchanging rate.

  Methodological approaches for indices system identifying national economy compatibility are figured out and usage in this capacity of price characteristics of the national goods on the word markets and indices of economical growth, which are the object of state regulation. Theoretical statement concerning the link between currency rate and indices of national economy dynamics of growth is proved.

  Approaches for currency exchanging rate monitoring on the basis of methods accepted in the statistics of national economy are proposed and tested. On the basis of this tool, some parts of which are risen to the level of methodology, currency exchanging rate model as the result characteristics of economical growths is built.

  The most important component of national economy compatibility support is produced in the country NGP, level of wellbeing, foreign economical trade balance. In connection with this the recommendations concerning the usage of fixed rate of the national currency are developed, which allows managing the dynamics of national economy compatibility, reducing the risk of its loosing as the result of conditions of inner market, as well as the world state of the market change.

  Key words: national economy compatibility, exchange rates, forecasting, state regulation of economy, indexes.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Конкурентоспроможність национальной економіки і валютний курс: оцінка впліву, прогнозування динаміки

  Скачати 60.65 Kb.