• КУРСОВА РОБОТА
 • 1 Теоретичні основи конкуренції
 • 1.2 Конкуренція на транспортних підприємствах
 • 2 Конкурентоспроможність Краснодарського Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці.
 • 2.2 Аналіз конкурентоспроможності Краснодарського Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці
 • 3 Розробка рекомендацій і заходів щодо вдосконалення застосування конкуренції в Краснодарському Регіональному агентстві фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці.
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації10.06.2018
  Розмір67.14 Kb.
  Типреферат

  Скачати 67.14 Kb.

  Конкурентоспроможність продукції і підприємства

  РГУПС

  Філія державного освітнього закладу вищого

  професійної освіти

  «Ростовський державний університет шляхів сполучення в місті Краснодарі»

  (філія РГУПС в місті Краснодарі)

  КУРСОВА РОБОТА

  з дисципліни: «Економіка підприємства»

  на тему: «Конкурентоспроможність продукції і підприємства»

  виконав:

  Студент 2 курсу

  Групи Е-2-273

  Сінчі В.П.

  перевірив:

  К.е.н., доц. Родін А.В.

  Краснодар 2009

  ЗМІСТ:

  Введение .................................................................................... ... 3

  1 Теоретичні основи конкуренції ................................................ ..5

  1.1 Конкуренція, її види та економічний цикл ................................. ... 5

  1.2 Конкуренція на транспортних підприємствах .............................. ....... 9

  2 Конкурентоспроможність рафтах ............................................. ... ... 15

  2.1 Організаційно - економічна характеристика рафтах ............... ... 15

  2.2 Аналіз конкурентоспроможності рафтах ....................................... ..28

  3 Розробка рекомендацій і заходів щодо вдосконалення застосування конкуренції в Краснодарському Регіональному Агентстві фірмового Транспортного Обслуговування Північно - Кавказької залізниці .................................................................. ...... 33

  Висновок ................................................................................. 42

  Список використаної літератури ................................................ ... 44

  Додаток 1 ........................................................................... .... 46

  Додаток 2 ........................................................................... .... 48

  Вступ

  Конкуренція як економічна змагальність за досягненням кращих результатів в області будь-якої діяльності, боротьба товаровиробників за більш вигідні умови господарювання, отримання найвищої прибутку в виробничо-збутової діяльності підприємств, компаній і фірм в ринкових умовах набула широкого поширення в нашій країні. При цьому її діапазон не обмежується комерційним структурами, а охоплює функціонування промислових і некомерційних організацій, а також ринок послуг.

  Метою роботи є виклад особливостей конкурентоспроможності на транспорті, конкретних методів її функціонування в практиці господарської діяльності транспортних підприємств і стабілізації їх фінансово-економічного стану.

  Розглянемо докладно конкурентоспроможність на ринку транспортних послуг. Для докладного висвітлення теми необхідно:

  - вивчити теоретичні основи конкурентоспроможності продукції і підприємства: конкуренцію, її види та економічний цикл; конкуренцію на транспортних підприємствах.

  - проаналізувати конкурентоспроможність Краснодарського Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці, організаційно-економічну характеристику Краснодарського Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці.

  - розробити рекомендації та заходи щодо вдосконалення конкурентоспроможності Краснодарського Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці і Системи фірмового транспортного обслуговування в цілому.

  Об'єктом дослідження даної роботи є Краснодарське Регіональне агентство фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці. Предметом дослідження - конкурентоспроможність на ринку транспортних послуг.

  1 Теоретичні основи конкуренції

  1.1 Конкуренція, її види та економічний цикл

  Економічний цикл конкуренції.

  Конкуренція, з одного боку - це економічна змагальність за досягнення кращих результатів в області будь - якої діяльності, боротьба товаровиробників за більш вигідні умови господарювання, отримання найвищої прибутку. З іншого боку - елемент ринкового механізму, що забезпечує взаємодію ринкових суб'єктів у виробництві і збуті продукції, а також в сфері застосування капіталу. За формою конкуренція являє систему норм і правил організації, директив та ринкових методів функціонування структурних державних і приватних підрозділів.

  Конкуренція як економічний процес може бути представлена ​​у вигляді сукупності певних дій суб'єктів господарювання. Ці дії акумулюються у вигляді економічного циклу, який включає наступні послідовні відтворювальні процеси:

  - Формування матеріально - речових елементів виробництва і трудового колективу;

  - Організація виробництва, постачання його сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, а також взаємодія з виробничими, кредитно - фінансовими і проектними організаціями на платній основі;

  - Створення конкурентоспроможної продукції;

  - Збут продукції, що включає заходи щодо визначення обсягів, часу і місця її реалізації;

  - Створення за рахунок прибутку інвестиційного фонду та його використання для розширення виробництва.

  Рівень конкурентної боротьби багато в чому залежить від «життєвого циклу», в процесі якого відбувається рух продукції від її заснування до зняття з виробництва. Він ділиться на чотири фази:

  - Впровадження, освоєння нової продукції. Для цієї фази характерні незначні обсяги продажів і високі ціни на продукцію, що випускається;

  - Зростання, коли відбувається збільшення обсягів виробництва, зростання попиту, збереження високих цін;

  - Зрілості, коли обсяг виробництва продукції досягає максимуму, настає насичення попиту, уповільнення темпів зростання, відбувається загострення конкуренції і зниження цін;

  - Старіння - заключна. На цій фазі попит на продукцію знижується до мінімуму, обсяг випуску зменшується, рівень конкурентної боротьби загасає, велика частина продукції знімається з виробництва і починається її заміна нової.

  Необхідно мати на увазі, що при організації конкуренції господарюючі суб'єкти нерідко вдаються до недозволених методів впливу на конкурентів. Така діяльність отримала в літературі назву «недобросовісної конкуренції». Так, суб'єкти вдаються до дискредитації як конкурентів, так і товарів, що випускаються ними. До числа найбільш поширених актів дискредитації відносяться:

  - Поширення неправдивих або неточних відомостей про конкурента;

  - Доведення до споживача спотвореної інформації про характер, спосіб, місце виготовлення товару і його якості;

  - Незаконне використання товарного знака конкурента, його фірмового найменування, маркування;

  - Реклама товару, що не відповідає вимогам якості;

  - Використання некоректних порівнянь, що ганьблять товари конкурентів;

  - Самовільне використання або розголошення конфіденційної науково - технічної, виробничої або іншої інформації, що компрометує товари. Боротьба з зазначеними порушеннями в РФ покладено на Державний комітет з антимонопольної політики.

  Вільна, або досконала, конкуренція

  Вільна конкуренція заснована на приватній власності і господарської відособленості. Зв'язок між виробниками здійснюється тільки через ринок. Найвищий рівень конкурентоспроможності досягається в тому випадку, якщо окрема фірма при реалізації своєї продукції практично не впливає на умови реалізації на ринку.

  Зазвичай абсолютно конкурентний ринок передбачає виконання таких умов:

  - Обсяг виробництва окремої фірми є незначним і не впливає на ціну реалізованого цією фірмою товару;

  - Реалізовані кожним виробником товари є однорідними;

  - Покупці добре поінформовані про ціни, і якщо хтось підвищить ціну на свою продукцію, то втратить покупців;

  - Продавці не вступають в змову з приводу цін і діють незалежно один від одного;

  - Фірми-виробники можуть вільно входити в галузь і виходити з неї.

  Дотримання умов реалізації забезпечує вільну зв'язок між виробниками і споживачами. Досконала конкуренція є також умовою формування ринкового механізму утворення цін і самонастроювання економічної системи через досягнення рівноважного стану, коли егоїстичні спонукання окремих індивідів до отримання власної економічної вигоди звертаються на благо всього суспільства.

  Ринкова конкуренція має певні переваги і недоліки:

  ПЕРЕВАГИ:

  - Сприяє більш ефективному використанню ресурсів при виробництві необхідних суспільству товарів;

  - Викликає необхідність гнучкого реагування і швидко адаптуватися до мінливих умов виробництва;

  - Створює умови по оптимальному використанню науково - технічних досягнень в області створення нових видів товарів, впровадження нової техніки і технологій, розробці більш досконалих методів організації та управління виробництвом;

  - Забезпечує свободу вибору і дій споживачів і виробників;

  - Націлює виробників на задоволення різноманітних потреб і на підвищення якості товарів і послуг.

  НЕДОЛІКИ:

  - Чи не сприяють збереженню невідтворюваних ресурсів (ліси, дикі тварини, запаси надр, морів і океанів);

  - Негативно позначається на захисті навколишнього середовища;

  - Чи не забезпечує розвиток виробництва товарів і послуг колективного користування (дамби, дороги, громадський транспорт);

  - Чи не створює умови для розвитку фундаментальної науки, системи загальної освіти, багатьох елементів міського господарства;

  - Чи не гарантує права на працю, на дохід, на відпочинок;

  - Не містить механізмів, що перешкоджають виникненню соціальної несправедливості і розшарування суспільства на багатих і бідних.

  1.2 Конкуренція на транспортних підприємствах

  У ринковій економіці розрізняють чотири види конкуренції: монопольний, олігопольних, монополістична і чиста конкуренція. Відповідно називають і конкурентну структуру ринків - ринок чистої або природної монополії, олігополістичнихринок, ринок монополістичної конкуренції і ринок чистої конкуренції.

  Малюнок 1 - Конкурентна структура ринку

  Аналіз показує, що на транспортному ринку Росії в основному переважають перші два види конкуренції - монопольна і олігопольних. Монополістична конкуренція іноді складається на міському транспорті в великих мегаполісах (Москва, Санкт-Петербург та ін.). При цьому переважає конкуренція між видами транспорту. Конкуренція між підприємствами одного виду транспорту існує в основному на автомобільному і частково на повітряному транспорті. Орієнтовна частка різних видів конкурентних транспортних ринків Росії (за обсягом перевезень) становить: олигопольного - 55%, монопольного - 20%, монополістичної конкуренції - 15%, чистої конкуренції - 10%. Останні два види конкуренції утворюються при міських, приміських і сільських перевезеннях вантажів і пасажирів, в основному, між автомобільним і залізничним транспортом, включаючи вузькоколійні лінії, а по окремим перевезенням і трубопровідним транспортом. Схематично розподіл видів конкуренції на транспортному ринку за видами транспорту представлено на малюнку 2.


  Малюнок 2 - Розподіл видів конкуренції на транспортному ринку

  З'ясування ринкових можливостей транспортного підприємства починають з аналізу транспортного ринку, районів тяжіння транспортного підприємства і виділення цільових сегментів ринку транспортних послуг, на яких підприємство збирається вступати в суперництво з конкурентами за клієнтів.Аналіз передбачає збір, обробку інформації про транспортні послуги, каналах розподілу, методів реалізації, реклами і т.п. Для цього використовується Технологія проведення маркетингових досліджень, розроблена ЦФТО ВАТ «РЖД» у 2000 р

  У теорії виділяють методи формування попиту на транспортні послуги.

  В останні роки на транспортному ринку Росії спостерігається посилення конкуренції між видами транспорту як в області вантажних, так і пасажирських перевезень. З метою отримання переваги перед конкурентами транспортним підприємствам слід активніше використовувати маркетингові принципи формування попиту на перевезення, так як відповідно до сучасної концепції маркетингу активна, навіть агресивна політика підприємства є запорукою успішності його діяльності.

  Основними принципами формування попиту на вантажні перевезення є:

  - орієнтація роботи транспорту на максимальне задоволення інтересів клієнтів;

  - аналіз транспортних і товарних ринків, виявлення потреб клієнтури за обсягом перевезень і якості транспортного обслуговування та їх адресне задоволення;

  - підтримка інноваційного процесу в області транспортного виробництва, максимальна орієнтація транспортних технологій на технології управління, на вимоги ринку, забезпечення їх відповідності структурі попиту на перевезення, виходячи з перспективи розвитку відповідного виду транспорту;

  - цінова і неценовое стимулювання користувачів транспортом для залучення додаткових обсягів перевезень;

  - планування і прогнозування діяльності транспортного підприємства на основі ситуаційного підходу з орієнтацією на позитивний кінцевий результат (прибуток, зростання частки транспортного підприємства в обслуговування сегмента вантажовідправників або пасажирів і т.п.).

  У відповідності з перерахованими принципами з метою формування необхідних обсягів попиту на вантажні перевезення працівники залізничного транспорту використовують такі методи і заходи:

  - маркетингові обстеження економіки районів тяжіння залізниць за допомогою спостережень, вивчення статистичних матеріалів, накопичених в банках даних, складання прогнозів ситуацій на товарних ринках, анкетування підприємств - вантажовідправників;

  - введення гнучкої тарифної політики, численних знижок до тарифів;

  - сегментування транспортного ринку, визначення ємності ринку і сегментів;

  - розробка технічних, технологічних, економічних і організаційних заходів, що дозволяють утримати (залучити) обсяги перевезення або поліпшити якість транспортного обслуговування;

  - впровадження нових видів транспортних послуг;

  - аналіз витрат на перевезення і розробку гнучкої тарифної політики;

  - вдосконалення інформаційних технологій, розвиток рекламної діяльності, зв'язків з громадськістю, інших засобів стимулювання для успішного виконання планів прогнозів перевезень вантажів;

  - моніторинг поточного виконання планів перевезень за обсягом, напрямками, номенклатурам перевезених вантажів і своєчасне реагування на динаміку транспортного ринку з метою забезпечення беззбитковості і фінансово-економічної стабільності роботи транспортного підприємства.

  Таким чином, маркетингове формування попиту на перевезення - це, з одного боку, процес визначення реальних потреб клієнтів (вантажовідправників) в перевезенні і, з іншого боку, активний вплив на ці потреби, їх створення. Транспортні підприємства, надаючи знижки на перевезення партій вантажу, за часту дає можливість промисловому підприємству підвищити обсяг випуску продукції, реалізувати її і отримати прибуток. Так, останніми роками ВАТ «РЖД» проводило гнучку тарифну політику, неодноразово знижуючи тарифи і вводячи знижки на оплату перевезень різних родів вантажів.

  Перш за все, це паливно-сировинні вантажі і деревина, що перевозяться на значні відстані (3000 км і більше), овочі, картопля, баштанні культури, що перевозяться в контейнерах, і інші вантажі. Відповідно до рішень Державної адміністрації залізничного транспорту і Федеральної антимонопольної служби (ФАС) вантажні тарифи знижуються на обумовлений термін і, як правило, за умови передоплати перевезень і виконань гарантованого зростання обсягу відправлення вантажів.

  Значний вплив на формування попиту на вантажні перевезення надають міжгалузеві угоди ВАТ «РЖД» і доріг з підприємствами вуглевидобувної, металургійної, паливно-енергетичної та інших галузей, місцевими адміністративними органами, суб'єктами федерації, промисловими об'єднаннями.

  Вони містять зобов'язання сторін щодо обсягів перевезень, ціни, тарифи, а також спільні рішення, спрямовані на оптимізацію технології перевізного процесу та обробки вантажів на станціях.

  Формування попиту на перевезення вантажів також здійснюється шляхом прийняття спільних рішень із суміжними видами транспорту, морськими або річковими портами за тарифними і технологічних питань, що стосуються узгодженості їхньої політики.

  На залізничному транспорті основну роботу по формуванню попиту на перевезення вантажів виконують органи Системи фірмового транспортного обслуговування (СФТО) ВАТ «РЖД». На підставі звітних даних про роботу маркетингових структур, одержуваних через дорожні обчислювальні центри в Центрі фірмового транспортного обслуговування (ЦФТО) ВАТ «РЖД» виробляється загальна стратегія і рекомендація щодо проведення практичних заходів формування попиту і стимулювання транспортних послуг.

  В останні роки дорожні ЦФТО виконували активну маркетингову діяльність, в результаті якої на залізничний транспорт залучені з автомобільного та інших видів транспорту значні обсяги перевезень будівельних матеріалів, чорних металів, сільськогосподарської продукції. Ведеться робота по створенню транспортних коридорів, які дозволять швидше і дешевше перевозити партії вантажів у міжнародному сполученні і тим самим забезпечать підвищення конкурентоспроможності залізниць.

  Таким чином, транспортне підприємство фактично може стимулювати виробництво і економічне зростання в обслуговуваному регіоні, вступаючи у взаємовигідне співробітництво з грузообразующими підприємствами. З точки зору транспортного підприємства кінцевим результатом формування попиту на вантажні перевезення є розробка планів перевезень вантажів, які різняться за термінами дії, номенклатурі планованих вантажів і числу розраховуються показників.

  2 Конкурентоспроможність Краснодарського Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці.

  2.1 Організаційно-економічна характеристика Краснодарського Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці.

  Для того щоб показати на скільки конкурентоспроможна залізниця, необхідно опис системи фірмового транспортного обслуговування на залізничному транспорті.

  Економічні реформи в Росії після 1991 року привели до істотних змін у взаєминах між транспортом і його користувачами та планування перевезень вантажів. Замість існуючого раніше «жорсткого прикріплення» споживачів до постачальників продукції здійснено перехід до вільного обміну товарами і вибору виробниками умов і засобів їх доставки споживачам.

  Посилення конкуренції на транспортному ринку і зміни у взаєминах з клієнтурою зажадали переорієнтації залізничного транспорту на маркетингові принципи управління. Практична скасування попередніх заявок на перевезення та розробки оптимальних схем вантажопотоків зажадали впровадження маркетингових підходів до вивчення попиту та просування послуг залізниць на утворився «ринку покупців» транспортних послуг, залізницям необхідно забезпечити високу якість, оперативність, доступність, комплексність і надійність транспортного обслуговування вантажовласників. Так як раніше виконання цих функцій було розосереджено по різних служб, то МПС (нині ВАТ «РЖД») в 1995 році вирішив створити єдиний збутової орган - Систему фірмового транспортного обслуговування (СФТО) вантажовласників, який покликаний керуватися зазначеними вище принципами, забезпечити оформлення перевезення клієнтом в одному місці за принципом «одних дверей», якісно і у встановлені терміни реалізувати транспортну послугу.

  Основною метою створення СФТО є забезпечення сталого функціонування залізниць на ринку транспортних послуг на базі маркетингової стратегії управління перевезеннями, гарантії високої якості і надійності виконання замовлень клієнтури.

  З огляду на централізовану систему управління перевізним процесом на федеральному залізничному транспорті, були створені Дорожні центри фірмового транспортного обслуговування (ДЦФТО), їх регіональні філії, орієнтовані в основному, на відділення доріг і агентська мережа ФТО в великих транспортних вузлах, вантажних станціях та інших грузообразующих центрах (рис . 3).

  Малюнок 3 - Організаційна структура управління СФТО

  В єдиній команді з агентами ФТО працюють Технологічні центри з обробки перевізних документів (Тих ПД). Останні мають безпосередній зв'язок також з фінансовою службою дороги, тому що через них здійснюються фінансові платежі за перевезення та інші транспортні послуги, що надаються клієнтурі.

  Дорожні центри фірмового транспортного обслуговування є основною ланкою СФТО (без права юридичної особи) та виступають в ролі генерального (основного) замовника на транспортні послуги перед причетними службами залізниці та підприємствами суміжних видів транспорту. Це означає, що вантажовідправники взаємодіють, як правило, тільки з одним з регіональних агентств чи агентів ФТО, хоча вони можуть звертатися також і в дорожні або міністерський центри ФТО (на рис. 3 це показано лініями).

  ДЦФТО через систему агентів і інші підрозділи здійснює такі функції:

  - проведення маркетингових досліджень з вивчення та прогнозування платоспроможного попиту на перевезення вантажів і надання додаткових послуг в міжнародному, прямому і місцевому сполученні;

  - прийом заявок, оформлення замовлень, оплати перевезення та укладання контрактів (договорів) на перевезення вантажів і надання додаткових послуг у всіх видах сполучень;

  - аналіз тарифів на вантажні перевезення залізничним та іншим видам транспорту, розробку і узгодження в установленому порядку конкурентоспроможних спецставок (знижок) з тарифу, реалізація гнучкої тарифної політики;

  - планування і прогнозування перевезень вантажів;

  - інформування клієнтів про правила і умови перевезень, про місце, час знаходження і прибуття вантажу;

  - розробку пропозицій про додаткові послуги, що вимагаються клієнтурі, про зміну технології перевізного процесу з метою швидкого та якісного виконання перевезення;

  - організація реклами транспортних послуг та інших способів стимулювання попиту на перевезення вантажів залізницею;

  - збір, обробку та передачу причетним службам дороги і ЦФТО ВАТ «РЖД» вимог і запитів клієнтури щодо поліпшення її транспортного обслуговування;

  - формування необхідної звітності.

  Для реалізації цих функцій ДЦФТО в своїй структурі має кілька підрозділів (секторів):

  - сектор маркетингу і реклами;

  - сектор планування та координації перевезень;

  - сектор контрактів і тарифної політики;

  - сектор контейнерних перевезень;

  - сектор транспортно-експедиційного обслуговування;

  - сектор міжнародних перевезень;

  - сектор контролю та фінансових розрахунків.

  Кількість, функції і назву окремих підрозділів ДЦФТО розрізняються по дорогах з урахуванням особливостей структури перевезених вантажів, специфіці клієнтури і регіонального транспортного ринку. Від розмірів району тяжіння залежить кількість регіональних агентств і агентів ФТО на місцях. У деяких ДЦФТО є сектор додаткових послуг, який займається питаннями організації митного сервісу, експедирування, виділенням автотранспорту, сприяння страхуванню вантажів, оформлення оренди рухомого складу, під'їзних шляхів, складів, вантажно-розвантажувальних механізмів і т.п.

  Галузевий центр фірмового транспортного обслуговування - ЦФТО знаходиться в структурі ВАТ «РЖД» і здійснює координуючі, методичні та керуючі функції, в тому числі формування зведеного замовлення на перевезення по мережі залізниць; маркетингову діяльність на федеральному рівні; розробки пропозицій і реалізацію гнучкої тарифної політики; методологічне, інформаційне та нормативно-правове забезпечення роботи системи; координацію роботи дорожніх центрів ФТО і функції єдиного замовника проектних робіт з розвитку СФТО.

  Робота підрозділів усіх рівнів СФТО безпосередньо пов'язана з інформаційно обчислювальними центрами доріг і ГВЦ ВАТ «РЖД». Більшість лінійних агентів ФТО забезпечені автоматизованими робочими місцями (АРМ). В рамках реалізації великої програми інформатизації галузі створюється Автоматизована комплексна система (АКС) ФТО, що передбачає прокладку волоконно-оптичних ліній зв'язків на всій мережі і оснащення всіх підрозділів ФТО та інших служб сучасною комп'ютерною технікою та зв'язком. Передбачається створення безпаперової технології (електронний документообіг) з оформлення та переміщення перевізної документації (дорожньої відомості, вагонного листа, накладної-договору і т.п.). Інформатизація галузі дозволяє вже зараз виконувати великий обсяг переробки даних про користувачів транспорту (паспорт клієнта), структурі, обсяги та умови перевезень, виконувати моніторинг розрахунків за перевезення, формувати статистичну звітність і т.п.

  Можна сказати, що за відносно короткий термін на залізничному транспорті Росії створена сучасна структура, що забезпечує впровадження маркетингових принципів управління, більш повно враховує інтереси клієнтури і, як наслідок, залучення додаткових обсягів перевезень, підвищення конкурентоспроможності залізниць.

  Покажемо загальні положення Краснодарського Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування відділення Північно-Кавказької залізниці.

  Регіональне агентство фірмового транспортного обслуговування відділення Північно-кавказької залізниці (далі - Регіональне агентство) є структурним підрозділом апарату дирекції залізничних перевезень і знаходиться у веденні дорожнього Центру фірмового транспортного обслуговування з питань, що входять в його компетенцію. Регіональне агентство не є юридичною особою.

  Регіональне агентство утворюється наказом начальника Північно-кавказької залізниці за поданням начальника дорожнього Центру фірмового транспортного обслуговування. Межі зони обслуговування Регіонального агентства і місце його розташування встановлюються начальником Північно-Кавказької залізниці.

  Офіційне скорочене найменування Регіонального агентства - рафтах.

  Регіональне агентство формує замовлення на виконання транспортних послуг і забезпечує контроль за його виконання усіма причетними підрозділами залізниці.

  У своїй діяльності Регіональне агентство керується чинним законодавством України, наказами, іншими нормативними правовими та іншими актами Міністерство шляхів сполучення Російської Федерації, Північно-Кавказької залізниці, дирекції залізничних перевезень і цим Положенням.

  Регіональне агентство знаходиться на фінансово-господарському забезпеченні відділення Північно-Кавказької залізниці.

  Зарахування коштів, що надходять в рахунок оплати перевезень вантажів і за надання додаткових послуг з прийнятим Регіональним агентствам заявками і ув'язненим від імені залізниці договорами, проводиться з Положенням про порядок проведення операцій по дохідних рахунках залізничного транспорту України.

  На Регіональне агентство поширюється порядок діловодства, діючий в відділенні Північно-Кавказької залізниці.

  Працівники Регіонального агентства користуються правами і пільгами, встановленими для залізниці.

  Основними завданнями Регіонального агентства є:

  - організація забезпечення причетними підрозділами і підприємствами залізниці комплексного транспорту від оформлення замовлення на перевезення до видачі вантажу;

  - збільшення доходів залізниці від перевезень вантажів і надання послуг користувачам федерального транспорту;

  - забезпечення оперативного обліку доходних надходжень, повноти і своєчасності розрахунків з користувачами послуг федерального залізничного транспорту за перевезення вантажів і надання послуг;

  - організація роботи агентської мережі та технологічного центру з обробки перевізних документів з питань, що належать до функції агентств;

  - організація взаємодії з експедиторськими, операторські, страховими компаніями та митними органами;

  - розробка і реалізація нових видів транспортних та інших послуг.

  Регіональне агентство через технологічний центр з обробки перевізних документів і підвідомчу агентську мережу здійснює такі функції:

  - збір і обробку інформації для аналізу попиту послуг федерального залізничного транспорту в обслуговуваному регіоні;

  - збір і обробку даних з виробництва і споживання продукції різних галузей промисловості і сільського господарства, що перевозиться залізничним транспортом, роботі інших видів транспорту, рівню ціни тарифів на перевезення вантажів;

  - формування попиту і стимулювання збуту транспортних послуг, включаючи рекламу. Визначення обсягів вантажоперевезень на основі прогнозування;

  - розробку пропозицій щодо розширення і пропозицією якості транспортних послуг, удосконалення взаємодії з користувачами послуг федерального транспорту;

  - узгодження і оформлення в установленому порядку договорів з користувачами послуг федерального залізничного транспорту на організацію перевезень вантажів і комплексне транспортне обслуговування;

  - прийом і узгодження заявок на перевезення вантажів і надання комплексних транспортних послуг користувачам федерального залізничного транспорту. Доведення до вантажовідправників оформлених замовлень і причин відхилення заявок;

  - розробку і подання в дорожній Центр фірмового транспортного обслуговування пропозицій щодо вдосконалення та проведення гнучкої тарифної політики та надання конкурентно здатних ставок і знижок з тарифу;

  - розробку і обгрунтування пропозицій щодо підвищення конкурентноздатності послуг федерального залізничного транспорту, вдосконалення технології і організацію перевезень вантажів в регіоні;

  - оперативне керівництво ТехПД в частині організації роботи: по виконанню завдань по нарахуванню, стягненню виручки за вантажні перевезення і мобілізації дебіторської заборгованості; правильністю нарахування провізних платежів і введення інформації в галузеві автоматизовані системи;

  - організацію розрахунків і забезпечення контролю оплати перевезень вантажів відповідно до нормативних правових та інших актів ВАТ «РЖД» і Центрального банку Російської Федерації;

  - забезпечення контролю за виконанням організаціями і підприємствами залізниці та користувачами послуг федерального залізничного транспорту укладених договорів і узгоджених заявок на перевезення вантажів, а також за своєчасністю і повнотою оплати перевезень;

  - аналіз причин відмови в прийомі заявок на транспортні послуги, ведення обліку та передачу відповідних відомостей керівництву дирекції залізничних перевезень і дорожнього Центру фірмового транспортного обслуговування;

  - інформування в установленому порядку вантажовідправників і вантажоодержувачів про порядок оформлення перевезень вантажів, договорів, заявок і перевізних документів, оплати перевезень і додаткових послуг, застосування тарифу на вантажі, що перевозяться;

  - інформування в установленому порядку вантажовідправників і вантажоодержувачів про місце знаходження поїздів, вагонів і вантажів, про виконання супутніх перевезення послуг за окремими заявками;

  - інформування вантажовідправників і вантажоодержувачів про експедиторських та страхових організаціях мають договори, укладені із залізницею;

  - інформування користувачів послуг федерального залізничного транспорту і прийняття з ними узгоджених рішень про необхідність змін умов договорів на перевезення, у зв'язку з виникненням обставин, що не залежать то залізниці;

  - створення і організацію роботи агентської мережі для поліпшення обслуговування користувачів послуг федерального залізничного транспорту;

  - надання встановленої звітності дорожньому Центру фірмового транспортного обслуговування та відділення Північно-Кавказької залізниці;

  - контроль виконання завдань і доручень ВАТ «РЖД», ЦФТО МПС Росії, керівництва залізниці, дорожнього Центру фірмового транспортного обслуговування та дирекції залізничних перевезень; забезпечення режиму секретності і захисту секретних і службових відомостей від розголошення; ведення в установленому порядку діловодства та поточного архіву, підготовку документів до здачі на постійне зберігання;

  - організацію і проведення маркетингу по залученню вантажів до перевезення у всіх видів повідомлень. Вивчення транспортного ринку в регіонах, що обслуговуються дорогою, з урахуванням всіх коньюктурних факторів, що впливають на динаміку перевезень вантажів залізничним транспортом.

  Але на практиці Регіональним агентством виконуються не всі функції, а зокрема такі:

  - збір і обробку інформації для аналізу попиту послуг федерального залізничного транспорту в обслуговуваному регіоні;

  - збір і обробку даних з виробництва і споживання продукції різних галузей промисловості і сільського господарства, що перевозиться залізничним транспортом, роботі інших видів транспорту, рівню ціни тарифів на перевезення вантажів;

  - формування попиту і стимулювання збуту транспортних послуг, включаючи рекламу. Визначення обсягів вантажоперевезень на основі прогнозування;

  - прийом і узгодження заявок на перевезення вантажів і надання комплексних транспортних послуг користувачам федерального залізничного транспорту. Доведення до вантажовідправників оформлених замовлень і причин відхилення заявок;

  - оперативне керівництво ТехПД в частині організації роботи: по виконанню завдань по нарахуванню, стягненню виручки за вантажні перевезення і мобілізації дебіторської заборгованості; правильністю нарахування провізних платежів і введення інформації в галузеві автоматизовані системи;

  - організацію розрахунків і забезпечення контролю оплати перевезень вантажів відповідно до нормативних правових та інших актів ВАТ «РЖД» і Центрального банку Російської Федерації;

  - забезпечення контролю за виконанням організаціями і підприємствами залізниці та користувачами послуг федерального залізничного транспорту укладених договорів і узгоджених заявок на перевезення вантажів, а також за своєчасністю і повнотою оплати перевезень;

  - аналіз причин відмови в прийомі заявок на транспортні послуги, ведення обліку та передачу відповідних відомостей керівництву дирекції залізничних перевезень і дорожнього Центру фірмового транспортного обслуговування;

  - інформування в установленому порядку вантажовідправників і вантажоодержувачів про порядок оформлення перевезень вантажів, договорів, заявок і перевізних документів, оплати перевезень і додаткових послуг, застосування тарифу на вантажі, що перевозяться;

  - інформування користувачів послуг федерального залізничного транспорту і прийняття з ними узгоджених рішень про необхідність змін умов договорів на перевезення, у зв'язку з виникненням обставин, що не залежать то залізниці;

  - створення і організацію роботи агентської мережі для поліпшення обслуговування користувачів послуг федерального залізничного транспорту;

  - надання встановленої звітності дорожньому Центру фірмового транспортного обслуговування та відділення Північно-Кавказької залізниці;

  - контроль виконання завдань і доручень ВАТ «РЖД», ЦФТО МПС Росії, керівництва залізниці, дорожнього Центру фірмового транспортного обслуговування та дирекції залізничних перевезень; забезпечення режиму секретності і захисту секретних і службових відомостей від розголошення; ведення в установленому порядку діловодства та поточного архіву, підготовку документів до здачі на постійне зберігання;

  - організацію і проведення маркетингу по залученню вантажів до перевезення у всіх видів повідомлень. Вивчення транспортного ринку в регіонах, що обслуговуються дорогою, з урахуванням всіх коньюктурних факторів, що впливають на динаміку перевезень вантажів залізничним транспортом.

  Чисельність Регіонального агентства визначає начальник Північно-Кавказької залізниці за поданням начальника дорожнього Центру фірмового транспортного обслуговування та погодженням з начальником відділення Північно-Кавказької залізниці.

  Регіональне агентство по своїй структурі складається з секторів (Додаток 1):

  - маркетингу і тарифної політики;

  - планування перевезень і контролю виконання замовлень;

  - з надання інформаційних послуг і договірної роботи.

  Штатний розпис і кошторис витрат Регіонального агентства стверджує начальник дирекції залізничних перевезень за погодженням з начальником дорожнього Центру фірмового транспортного обслуговування.

  Сектор маркетингу і тарифної політики займається:

  - аналізом і обробкою первинної маркетингової інформації, формуванням пропозицій щодо максимального задоволення платоспроможного попиту;

  - впровадженням і вдосконаленням послуг, пропонованих споживачам, підвищенням їх якості та конкурентоспроможності;

  - збором і аналізом інформації для підготовки пропозицій щодо застосування гнучких тарифних умов на вантажні перевезення;

  - збором і аналізом інформації для аналізу застосування діючих тарифних умов і оцінки фінансових результатів їх використання;

  - здійсненням взаємодії з суміжними видами транспорту і постачальниками супутніх перевезення послуг для комплексного транспортного обслуговування, включаючи експедирування.

  Сектор маркетингу і тарифної політики Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування складається з 3-х чоловік: начальника відділу маркетингу і 2-х інженерів.

  У підпорядкуванні Краснодарського Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці знаходиться 11 агентств фірмового транспортного (афто) обслуговування:

  - афто ст. Кавказька;

  - афто ст. Краснодар-1;

  - афто ст. Новоросійськ;

  - афто ст. Білоріченська;

  - афто ст. Краснодар-сортувальна;

  - афто ст. Тихорецкая;

  - афто ст. тимашевська;

  - афто ст. Туапсе;

  - афто ст. Кримська;

  - афто ст. Майкоп;

  - афто ст. Адлер.

  Регіональне агентство фірмового транспортного обслуговування формує замовлення на виконання транспортних послуг (укладає договори на перевезення вантажів) з багатьма клієнтами. Виділимо найбільш цінних перевізників для Краснодарського відділення і прибуток за перевезення їх вантажів на місяць. ТОВ «Афіпський НПЗ» - 8%, ТОВ «Краснодареконефть» - 8,5%, ТОВ «Імпекс плюс» - 11,5%, ТОВ «Новоросцемент» - 5%, Новоросійський морський торговельний порт - 4,4%.

  Аналіз вантажоперевізників проводився на основі маркетингового аналізу (Додаток 2).

  Залізничний транспорт є олігополією. У цьому випадку підвищення конкурентоспроможності полягає в ретельному контролі за дією конкурентів, підтримки іміджу організації, забезпеченні стабільності ринку.

  По всіх елементах підвищення конкурентоспроможності необхідні корективи і доповнення. Підвищення конкурентоспроможності проводиться залізницею і структурними підрозділами (в нашому випадку рафтах), але не якісно і не всіма наявними способами досягається результат. Це відбувається через те, що працівники не виконують покладені на них функції.

  2.2 Аналіз конкурентоспроможності Краснодарського Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці

  Проведемо аналіз транспортного ринку. Для цього доцільно виділити конкурентів і партнерів залізничного транспорту з перевезення вантажів.

  Розвиток конкуренції на транспорті - стратегічна мета реформування залізничної галузі Російської федерації. Реформи, що проводяться тут сьогодні, були покликані і сприяли виникненню нових організаційних структур транспортного ринку. Одночасно залізничний транспорт відчуває стійке протистояння з боку інших способів перевезення. І в зв'язку з цим перед залізничниками виникає актуальне питання: визначитися - на скільки суб'єкти даного транспортного ринку можуть і повинні стати союзниками ВАТ «РЖД» з огляду на нових економічних умов?

  Активний розвиток конкуренції в транспортній галузі стало найяскравішою тенденцією минулого року. Але відразу виникає питання: безпосередньо для ВАТ «РЖД» - це добре чи погано? З одного боку - такий розвиток подій в сфері залізничного транспорту стратегічним завданням, спрямованої на підвищення рівня обслуговування клієнтів. З іншого ж чревата випаданнями доходів компанії.

  Особливе становище в системі відносин постачальників транспортних послуг займає трубопровідний транспорт, який в силу специфіки організації і умов його виробництва для залізниць в прийнятих категоріях ринку в меншій мірі є партнером або конкурентом. Види продуктів (газ, сира нафта), з якими він в основному працює, жорсткі схеми поставок товарної продукції від виробника до споживача, а також низькі тарифи практично виключають альтернативні варіанти користування послугами інших перевізників.

  Основними партнерами залізничного транспорту в перевезеннях зовнішньоторговельних вантажів є морський і автомобільний транспорт. Аналіз динаміки обсягів їх спільної роботи показує, що обсяги змішаних вантажних перевезень через прикордонні переходи і через порти виросли, що визначає зміцнення відносин між ними. Морський флот і порти є найважливішими елементами єдиної транспортної системи Російської Федерації, які забезпечують значну частину зовнішньоторговельного обороту і ефективну роботу міжнародних транспортних коридорів. Законодавчими актами Російської Федерації передбачено державне регулювання тарифів суб'єктів природних монополій, в тому числі і на послуги морських портів. Зокрема, ставки: портових зборів в морських портах; криголамного понтонного збору з вантажовідправників (вантажоодержувачів) по вантажах, які завозяться (вивозяться) у райони Крайньої Півночі, а також плат за послуги, що надаються державними басейновим управліннями водних шляхів і судноплавства. У міру поглиблення ринкових відносин скорочується сфера прямого державного регулювання тарифів цього суб'єкта маркетингу. Так, валові портові платежі вантажовласників і судновласників включають, крім власне портових зборів і вартості перевалки вантажу, ще й вартість послуг ряду незалежних фірм, що працюють на території порту і знаходяться поза сферою державного тарифного регулювання, в зв'язку з цим вони є об'єктами особливої ​​уваги для транспортних маркетологів. Під всередині російському повідомленні як конкурента залізницям морський транспорт виступає в певних схемах, при обслуговуванні транспортно-економічних зв'язків, що виникають в Азово-Чорноморському, Балтійському і Далекосхідному басейнах.

  Вагомим конкурентом Російських залізниць в перевезеннях вантажів не тільки на відстані до 400 км (в силу мають місце на залізничному транспорті високих витрат на початково-кінцеві операції), а й на відстані, що перевищують цю межу, є автомобільний транспорт.

  Маркетингові дослідження, проведені Центром фірмового транспортного обслуговування, показали, що в реалізації продукції 52% опитаних підприємств бере участь автотранспорт. З них 56% використовують власний автопарк, 46% - парк великих і середніх автогосподарств, дальність перевезень вантажів при цьому досягає 2560 км. До послуг залізничного транспорту товаровиробники вдаються, як правило, у випадках віддаленості від пунктів постачання сировини, матеріалів або споживання готової продукції на відстані від 400 км до 15000 км. Це положення не відноситься до групових і маршрутним отправкам (масовим вантажам), характерним для виробничо-технологічних схем відносин товаровиробників і перевізника (пояс дальності перевезень від 0-9 до 50000 км і більше).

  Переваги автомобільного транспорту, що забезпечують залучення клієнтів, широко відомі - це універсальність, мобільність, можливість доставки невеликих партій вантажів з високою швидкістю «від дверей до дверей», а також ефективне використання цінового інструменту - встановлення рівнів тарифних плат в залежності від попиту на транспортну продукцію. В цілому на ринку автомобільних вантажних перевезень конкуренція носить акцидентний характер, при цьому в якості альтернативного варіанту здійснення перевезень автомобільний транспорт може виступати в переважній кількості випадків, оскільки близько 70% залізничних ліній мають паралельні автомобільні дороги.

  Гнучка цінова політика, що проводиться різними видами транспорту, не дає однозначної відповіді в частині визначення найбільш лояльного щодо клієнта перевізника. Тарифи та знижки з тарифів, які застосовуються автомобільним транспортом в ряді випадків є більш вигідними для вантажовідправників в порівнянні з умовами перевезень, пропонованими залізничним транспортом.

  Для більш повного використання можливостей залізниці та виробленні стратегічних, організаційних, економічних та технічних заходів необхідно вивчення умов роботи конкуруючих видів транспорту в районі тяжіння залізниці і виявлення бази конкуренції, тобто тих сегментів вантажовідправників, за які інші види транспорту вступають із залізницею в серйозне суперництво. Щоб вирішити це завдання можна рекомендувати відомий SWOT-аналіз (сили, слабкості, можливостей і небезпек), який слід проводити до вибору стратегії маркетингу на кожному з виділених сегментів вантажовідправників.

  Для кожного сегмента на основі проведеного його дослідження виділяють кілька (3-5) найбільш важливих вимог до якості і особливостям перевезення, які є ключовими факторами успіху при його обслуговуванні.

  Так, за даними анкетування дрібних власників вантажу, отруйних споживчі товари промислового виробництва, найбільш важливими вимогами до підприємства, що здійснює перевезення, є:

  - швидкість доставки;

  - збереження;

  - доставка «від дверей до дверей»;

  - наявність знижок до тарифів;

  - спрощений порядок оформлення перевезення вантажу.

  Ці вимоги можна вибрати в якості ключових факторів успіху.

  На основі експертних оцінок або фактичних даних далі йде порівняти ступінь наявності відповідного ключового фактора успіху у залізниці та її основних конкурентів на даному сегменті: автотранспортних підприємств (таблиця 1).

  Загальна оцінка в SWOT-аналізі розраховується як сума добутків оцінок відповідного ключового фактора успіху на питому вагу ключового фактора успіху в частках одиниці. Питома вага факторів визначається на основі анкетування вантажовідправників. Наприклад, загальна зважена оцінка залізниці за десятибальною шкалою може бути розрахована, на думку експертів, таким чином (таблиця 1):

  Таблиця 1 - Приклад SWOT-аналізу конкурентних можливостей транспортних підприємств регіону

  Ключовий фактор успіху

  Вага,%

  Залізна дорога

  Автотранспорт

  1. Швидкість доставки на відстань понад 200 км

  0,30

  7

  6

  2. Збереження

  0,35

  6

  7

  3. Доставка «від дверей до дверей»

  0,20

  7

  10

  4. Простота оформлення вантажу

  0,15

  6

  8

  РАЗОМ

  1,00

  -

  -

  зважена оцінка

  -

  6,5

  7,45

  7 * 0,3 + 6 * 0,35 + 7 * 0,2 + 7 * 0,15 = 6,5

  Таким чином, SWOT-аналіз сили, слабкості, можливостей і недоліків показує, що за більшістю ключового фактора успіху і за сумарною виваженій оцінці дороги на даному сегменті поступаються автотранспортним підприємствам.Для отримання конкурентних переваг на ньому необхідно реалізувати заходи щодо забезпечення більшого збереження вантажів, приділити увагу доставці «від дверей до дверей» і спростити порядок оформлення і прийому вантажу до відправки. Для економічної оцінки ефективності цих заходів необхідно використовувати методичні рекомендації щодо визначення ефективності інноваційних проектів (закупівель спеціального рухомого складу, швидкісних локомотивів, посилення шляху, придбання автотранспорту тощо).

  3 Розробка рекомендацій і заходів щодо вдосконалення застосування конкуренції в Краснодарському Регіональному агентстві фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці.

  Функціонування такої величезної і складної системи, як Російські залізні дороги - це трудомісткий процес, деталі якого вигострюються і вдосконалюються щодня. Однак удосконалювати технологію роботи можна і потрібно, чуйно реагуючи на підвищення вимоги часу.

  Свого часу було необхідно створити життєздатну систему, що забезпечує взаємозв'язок лінійного і центрального рівнів при обслуговуванні клієнтів.

  СФТО має бути не тільки посередником між клієнтами і службами залізниці, а й ініціатором розробки і впровадження нових транспортних продуктів і послуг, так як відповідність продукції зовнішньому попиту - основна вимога ефективності бізнесу. Можна навіть говорити про те, що створення СФТО поклало початок реформи всієї залізничної галузі.

  Одним з основоположних принципів роботи СФТО стало базування на уніфікованих технологіях, що дозволяють гарантовано, якісно і оперативно задовольняти вимоги користувачів послуг залізничного транспорту з прийому та узгодження заявок на перевезення вантажів, оформлення перевізних документів, виконання комплексу супутніх перевезення послуг і оформлення розрахунків за них. Це правильно, враховуючи, що сьогодні компанія «РЖД» - єдину юридичну особу і має володіти загальним стандартом обслуговування клієнтів, в основі якого повинні лежати єдині і уніфіковані організаційні, технологічні та інформаційні рішення. Причому розробка нових технологій, для поліпшення рівня сервісу, спиралася на використання сучасних технічних засобів, принцип електронного обміну даними в режимі реального часу.

  Повною мірою якістю послуг, що надаються залізничним транспортом, задоволені лише близько 20% опитаних вантажовідправників. Як незручне і малоефективне при роботі з російськими залізницями понад 30% вантажовідправників вказують на відсутність комплексного сервісу транспортних послуг, більше 35% респондентів - многоступенчатость і складність оформлення перевізних документів і заявок на перевезення вантажів. В якості інших причин називалися такі: обмеженість у виборі рухомого складу по характеристикам, необхідним для здійснення перевезень; подача під навантаження несправних неочищених вагонів; подача вагонів в незручне для вантажовідправника час; недостатній рівень кваліфікації менеджерів по роботі з клієнтами.

  При користуванні послугами залізничного транспорту для вантажовідправників найбільш значущими були вартість перевізного вантажу - це відзначали більше 40% опитаних; швидкість доставки вантажу - понад 25%; збереження вантажу - понад 20%; доставка по узгодженим графіком - 15% опитаних. А основну можливість підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту вантажовідправники бачать в скороченні термінів оформлення документів; в забезпеченні подачі рухомого складу за узгодженим графіком, тобто в підвищенні якості послуг.

  На основі викладеної інформації, слід виробити диференціювання рова підхід до індексації тарифів вантажів третього класу, при якому на коротких і середніх відстанях тариф не підвищується, а на далеких, де перевезення залишаються традиційно за залізничним транспортом, проводиться індексація великими темпами з збереження загальних фінансових результатів по індексації тарифів. При цьому знижувати тариф при всіх перевезеннях на короткі відстані недоцільно, оскільки якщо окремі вантажовідправники гарантують збільшення обсягів перевезень, то в цілому по номенклатурі мати гарантії по приросту обсягів перевезень на коротких відстанях не представляється можливим.

  У зв'язку з цим, важливим інструментом для залучення на залізничний транспорт додаткових перевезень вантажів може бути і надання на основі договорів про довгострокове співробітництво економічно обґрунтованих індивідуальних тарифів для вантажовідправників, які гарантують збільшення обсягів і, відповідно, доходів, ВАТ «РЖД».

  До послуг ВАТ «РЖД» різні клієнти підходять з різними вимогами. Якщо одним досить доставки вантажу від станції до станції, то інші хотіли б бачити участь ВАТ «РЖД» у всій транспортної ланцюжку, якщо мова йде про перевезення вантажу через територію інших держав і навіть по морю. Таким чином, вже давно назріла необхідність поставити питання про комплексне обслуговування на полігоні ВАТ «РЖД». І роль ЦФТО і ДЦФТО в цьому першорядна, так як їм необхідно налагодити ділові, взаємовигідні відносини з іншими суб'єктами перевезення - портами, фрахтовими агентами, страховими компаніями, митними органами і суб'єктами транспортного ринку. При цьому ВАТ «РЖД» буде вигідно відрізнятися від більшості експедиторських організацій саме пропозиція реальних і затребуваних послуг. І це ще одне джерело доходів для нашої компанії, яка потребує суттєвих капітальних вкладень, а заснованої на інтелектуальному та організаційному потенціалі компанії і професіоналізмі виконавців.

  Крім того, треба продовжувати роботу над удосконаленням діючої на залізниці системи розрахунків з клієнтами, і це також прямий обов'язок працівників СФТО. Гнучкість в організації даної роботи може дозволити залучити додатковий обсяг вантажів і підвищити привабливість ВАТ «РЖД» як партнера. Сьогодні жорсткість вимог щодо розрахунків за перевезення часто пом'якшується посередниками в особі експедиторських організацій. Не секрет, що в багатьох випадках, це є єдиною послугою, що надається вантажовласників такими експедиторами. І ці послуги досить високо оплачуються. СФТО необхідно самим вийти з подібною пропозицією до клієнтів, забезпечивши тим самим додаткові доходи і створивши передумови до формування цивілізованого ринку експедиторських послуг, заснованого не так на фінансовому перевагу, а на якісному обслуговуванні клієнтури.

  Конкурентне середовище буде вносити свої вимоги і корективи в діяльність кожного дорожнього центру, регіонального та лінійного агентства. Вибірковості та обсяги замовлень на перевезення вантажів будуть залежати від рівня сервісу пропонованого обслуговування. Таким чином, ретельність підбору персоналу, технічна та інформаційна оснащеність, професіоналізм і етика обслуговування, оперативну взаємодію з причетними службами, що забезпечують процес перевезень, - ось ті складові, від яких буде залежати результативність роботи кожного структурного підрозділу СФТО. А рівень конкурентоспроможності на ринку транспортних послуг буде складатися з суми конкретних вдалих справ.

  Як джерело додаткових доходів ВАТ «РЖД» слід впровадити послуги з доставки від «дверей до дверей», оплаті провізних платежів по території суміжних держав, послуги зі страхування та митного оформлення перевізних вантажів, організацію переробки вантажів в порту і багато іншого.

  Доцільно розширити функції ЦФТО і активізувати їх роботу з питань прогнозування перевезень і розвитку ринку транспортних послуг, розробки інноваційних пропозицій щодо підвищення якості транспортного обслуговування клієнтури, розширення транспортно-експедиційної діяльності, вдосконалення тарифної політики, розвиток реклами і методів стимулювання попиту на вантажні перевезення залізничним транспортом. Забезпечення по-справжньому «фірмового» транспортного обслуговування користувачів вимагає більш тісної взаємодії СФТО з суміжними службами, безпосередніми організаторами перевезень. Можливо, слід об'єднати ЦФТО і служби вантажної і комерційної роботи. Має бути велика робота по зміцненню кадрів СФТО, розвитку агентської мережі, адаптація маркетингових принципів управління до особливостей роботи залізниць Росії в умовах їх акціонування.

  Залізничний транспорт є олігополією. В цьому випадку стратегія маркетингу полягає в ретельному контролі за дією конкурентів, підтримки іміджу організації, забезпеченні стабільності ринку.

  По всіх елементах стратегічного маркетингу необхідні корективи і доповнення. Всі стратегії маркетингу використовуються залізницею і структурними підрозділами (в нашому випадку рафтах), але не якісно і не всіма наявними способами досягається результат. Це відбувається через те, що працівники не виконують покладені на них функції.

  Чому не виконується стратегія маркетингу в ретельному контролі за дією конкурентів і стратегія маркетингу в забезпеченні стабільності ринку? Тому, що не проводиться аналіз ринку. Фахівці не знають ні чого про своїх конкурентів.

  Чому не виконується стратегія маркетингу в підтримці іміджу організації? Тому, що проводиться не якісне обслуговування клієнтів. Не виконуються функції маркетингу:

  - розробка пропозицій по розширенню і пропозицією якості транспортних послуг, удосконалення взаємодії з користувачами послуг федерального транспорту;

  - узгодження і оформлення в установленому порядку договорів з користувачами послуг федерального залізничного транспорту на організацію перевезень вантажів і комплексне транспортне обслуговування;

  - розробка і подання до дорожній Центр фірмового транспортного обслуговування пропозицій щодо вдосконалення та проведення гнучкої тарифної політики та надання конкурентно здатних ставок і знижок з тарифу;

  - розробка та обґрунтування пропозицій щодо підвищення конкурентноздатності послуг федерального залізничного транспорту, вдосконалення технології і організацію перевезень вантажів в регіоні;

  - інформування в установленому порядку вантажовідправників і вантажоодержувачів про місце знаходження поїздів, вагонів і вантажів, про виконання супутніх перевезення послуг за окремими заявками;

  - інформування вантажовідправників і вантажоодержувачів про експедиторських та страхових організаціях мають договори, укладені із залізницею.

  Регіональне агентство через технологічний центр з обробки перевізних документів і підвідомчу агентську мережу здійснює ряд функцій, але для більш грамотної роботи необхідно до існуючих функцій додати ще не використовувані в роботі підприємства функції:

  - розробку пропозицій щодо розширення і пропозицією якості транспортних послуг, удосконалення взаємодії з користувачами послуг федерального транспорту;

  - узгодження і оформлення в установленому порядку договорів з користувачами послуг федерального залізничного транспорту на організацію перевезень вантажів і комплексне транспортне обслуговування;

  - розробку і подання в дорожній Центр фірмового транспортного обслуговування пропозицій щодо вдосконалення та проведення гнучкої тарифної політики та надання конкурентно здатних ставок і знижок з тарифу;

  - розробку і обгрунтування пропозицій щодо підвищення конкурентноздатності послуг федерального залізничного транспорту, вдосконалення технології і організацію перевезень вантажів в регіоні;

  - інформування в установленому порядку вантажовідправників і вантажоодержувачів про місце знаходження поїздів, вагонів і вантажів, про виконання супутніх перевезення послуг за окремими заявками;

  - інформування вантажовідправників і вантажоодержувачів про експедиторських та страхових організаціях мають договори, укладені із залізницею;

  Регіональне агентство приверне додатковий дохід, якщо будуть надаватися експедиторські послуги.Тобто, якби на грудень 2008 року дана пропозиція функціонувало, то дохід склав би близько на 10% більше існуючого.

  В SWOT-аналізі Регіонального агентства, виділені сильні, слабкі сторони його діяльності і вказані існуючі загрози і можливості.

  Сильні сторони діяльності агентства:

  - висока динаміка сфер діяльності;

  - потужний потенціал сфер діяльності;

  - зростання промислового виробництва;

  - рентабельна робота; висока швидкість доставки;

  Перевезення об'ємних вантажів.

  Слабкі сторони діяльності агентства:

  - Чи не оптимізована система управління;

  - невиконання вимог ринку;

  - Чи не єдина система управління продажами;

  - складна система оформлення замовлень;

  - Чи не гнучка тарифна політика;

  - не виконання стратегії маркетингу;

  - ненадання доставки «від дверей до дверей»;

  - ненадання експедиторських послуг;

  - невиконання координації з іншими видами транспорту;

  - невиконання збереження вантажів.

  Існуючі загрози:

  - втрата обсягу перевезених вантажів;

  - втрата високоприбуткових вантажів.

  Існуючі можливості:

  - збільшення масштабу транспортного ринку;

  - забезпечення якості процесів та безпеки перевезень;

  - підвищення виробничо-економічної ефективності діяль-ності;

  - досягнення фінансової стійкості та ефективності.

  Краснодарське Регіональне агентство фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці має проводити наступні варіанти планових стратегій роботи з цільовими сегментами:

  1. Розширення меж і освоєння нових ніш транспортного ринку за рахунок:

  - географічного розширення зони тяжіння транспортного підприємства шляхом зміни його інфраструктури;

  - взаємодії з іншими видами транспорту;

  - розвитку принципово нових видів діяльності, що охоплюють весь процес доставки вантажів по всьому шляху їх слідування на різних видах транспорту.

  2. Удосконалення транспортних технологій і підвищення якості транспортного обслуговування клієнтури, що передбачає:

  - скорочення термінів доставки, введення прискорених поїздів і диференційованих швидкостей їх руху;

  - охоплення нових вантажопотоків по системі транспортних коридорів;

  - забезпечення необхідної замовником ритмічності перевезень і ін.

  3. Створення єдиної логістичної ланцюга руху матеріальних потоків в регіоні шляхом:

  - взаємовигідного співробітництва з основними грузообразующими підприємствами регіону;

  - вишукування резервів скорочення витрат транспортного підприємства з метою надання різних варіантів знижок до тарифів;

  - підтримка грузообразующих підприємств регіону, які відчувають тимчасові економічні труднощі для утримання обсягів вантажних перевезень.

  Краснодарському рафтах Північно-Кавказької залізниці необхідно вдосконалювати процес планування комплексу маркетингу (вибрати стратегічний напрям роботи з кожним сегментом) для підвищення доходів.

  висновок

  В результаті роботи були вивчені теоретичні основи конкурентоспроможності продукції і підприємства: конкуренція, її види та економічний цикл; конкуренція на транспортних підприємствах; проаналізовані конкурентоспроможність Краснодарського Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці, організаційно-економічна характеристика Краснодарського Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці; розроблені рекомендації і заходи щодо вдосконалення конкурентоспроможності Краснодарського Регіонального агентства фірмового транспортного обслуговування Північно-Кавказької залізниці і Системи фірмового транспортного обслуговування в цілому.

  SWOT-аналіз Регіонального агентства, де виділені сильні, слабкі сторони його діяльності і вказані існуючі загрози і можливості.

  Сильні сторони діяльності агентства:

  - висока динаміка сфер діяльності;

  - потужний потенціал сфер діяльності;

  - зростання промислового виробництва;

  - рентабельна робота; висока швидкість доставки;

  Перевезення об'ємних вантажів.

  Слабкі сторони діяльності агентства:

  - Чи не оптимізована система управління;

  - невиконання вимог ринку;

  - Чи не єдина система управління продажами;

  - складна система оформлення замовлень;

  - Чи не гнучка тарифна політика;

  - не виконання стратегії маркетингу;

  - ненадання доставки «від дверей до дверей»;

  - ненадання експедиторських послуг;

  - невиконання координації з іншими видами транспорту;

  - невиконання збереження вантажів.

  Існуючі загрози:

  - втрата обсягу перевезених вантажів;

  - втрата високоприбуткових вантажів.

  Існуючі можливості:

  - збільшення масштабу транспортного ринку;

  - забезпечення якості процесів та безпеки перевезень;

  - підвищення виробничо-економічної ефективності діяль-ності;

  - досягнення фінансової стійкості та ефективності.

  Список використаної літератури

  1. Абрамов А.П., Транспортний маркетинг: проблеми становлення і функціонування: - М .: Транспорт. 2005. - 174 с.

  2. Азоев Г.Л., Конкуренція: аналіз, стратегія, практика. - М .: Центр економіки і маркетингу, 2004. - 105 с.

  3. Бєлов І.В., Персіанов В.А. Економічна теорія транспорту в Росії. - М .: Транспорт, 2008. - 415 с.

  4. Бугроменко В.Н. Транспорт в територіальних системах. - М .: Наука, 2002. - 112 с.

  5. Галабурда В.Г. Оптимальне планування вантажопотоків - М .: Транспорт, 2005. - 256 с.

  6. Галабурда В.Г. Концепція стимулювання попиту на транспортні послуги залізниць з вантажних перевезень. ЕІ / ЦНІЇТЕІ МПС. 1997. Вип. 3. С. 11-22.

  7. Галабурда В.Г., Соколов Ю.І. Комплексна оцінка якості транспортного обслуговування вантажовласників. - М .: Транспорт. 2006. -№ 5. С. 60-64.

  8. Єдина транспортна система: Підручник для вузів / В.Г. Галабурда, В.А. Персіанов, А.А. Тимошин і ін .; Під ред. В.Г. Галабурди. - 2-е ізд.с вим і дополн. - М .: Транспорт, 1999. - 303 с.

  9. Лапідус Б.М. Економічні проблеми управління залізничним транспортом Росії в період становлення ринкових відносин (системний аналіз). М .: МГУ, 2000.-288 с.

  10. Смєхов А.А. Основи транспортної логістики. - М .: Транспорт, 2005. - 197 с.

  11. СФТО: 10 років в дорозі. Спеціальний випуск / В.Авілов // РЖД-Партнер, 2006. - 25 березня.

  12. Терешина Н.П. Економічне регулювання та конкурентоспроможність перевезень. ВІНІТІ, 2008 - 205 с.

  13. Транспортний статут залізниць Російської Федерації. - М .: Контакт, 1998. - 127 с.

  14. Тріхунков М.Ф. Транспортне виробництво в умовах ринку: якість і ефективність. - М .: Транспорт, 2008. - 255 с.

  15. Економічна теорія: Підручник для вузів; Під ред. А.І.Добриніна, Л.С. Тарасевича. - 3-е видання додаткове і виправлене С-Петербург .: ПІТЕР, 2002 - 543 с.