• Підсумки ревізії і матеріальна відповідальність
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації22.04.2017
  Розмір17.79 Kb.
  ТипКонтрольна робота

  Скачати 17.79 Kb.

  Контроль і ревізія (16)

  ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЗАОЧНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

  КОНТРОЛЬНА РОБОТА

  з дисципліни: Контроль і ревізія

  Варіант № 8

  Виконавець: студентка 5 курсу

  Бух. облік, аналіз і аудит

  Воронеж 2011

  зміст

  зміст 2

  Права і обов'язки ревізора 2

  Підсумки ревізії і матеріальна відповідальність 7

  Список використаної літератури: 11

  Права і обов'язки ревізора

  Права і обов'язки ревізора регламентується нормативними актами про економічний контроль.

  Ревізора надано право перевіряти всі сторони господарської діяльності підприємства, а саме:

  • перевіряти в ревізується грошові, бухгалтерські та інші первинні документи (касові, банківські документи, авансові звіти, наряди, звіти, шляхові листи та ін.), Наявність грошей, цінностей та цінних паперів у касира і підзвітних осіб, регістри бухгалтерського обліку, бухгалтерську , статистичну та оперативну звітність, кошториси, плани та інші необхідні документи, по виробничої і фінансово • господарської діяльності ревізується, знайомитися з письмовими наказу-ми, розпорядженнями і вказівками посадові особи, ск их осіб ревізується, а також з протоколами проведених в організації нарад;

  • оглядати об'єкти будівництва, територію, склади, майстерні та інші виробничі, господарські та службові приміщення, будівлі, місця зберігання обладнання, автопарки; перевіряти наявність, стан і збереження майна, товарно-матеріальних цінностей у матеріально відповідальних осіб; вимагати проведення повної або часткової інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків;

  • в необхідних випадках опечатувати сейфи, каси і касові приміщення, склади, комори, архіви та інші місця зберігання матеріальних цінностей і документів; при цьому друк (пломбір) повинна знаходитися у ревізора, а ключі - у матеріально відповідальної особи;

  • проводити контрольні обміри виконаних будівельно-монтажних робіт і незавершеного будівельного виробництва (або вимагати від керівників організації їх проведення), перевіряти якість виконаних будівельно-монтажних робіт і випуску промислової продукції, дотримання норм витрати і правильність списання сировини, матеріалів, палива, електроенергії та інших матеріальних цінностей, а також норм природних втрат при транспортуванні і зберіганні матеріальних цінностей, повноти оприбуткування продукції, що випускається готової продукції становить і, в разі необхідності залучати для цих цілей через сторонні організації відповідних фахівців;

  • залучати за погодженням з адміністрацією (в необхідних випадках - з громадськими організаціями) працівників ревізується до виконання робіт і завдань по ревізії;

  • звертатися із запитами до інших організацій (незалежно від їх відомчої підпорядкованості) і особам, які не перебувають в штаті ревізується, з питань ревізії} (про розрахунки, взаємні поставки, справжності підписів і т.д.); знайомитися з справжніми документами, що знаходяться в банківських установах та інших організаціях, пов'язаних з діяльністю ревізується, або запитувати і отримувати довідки та завірені копії документів, пов'язаних з операціями ревізується; в разі потреби перевіряти в інших організаціях з їх згоди справжність виявлених в процесі ревізії сумнівних рахунків, актів та інших документів по зроблених видатками та операціями (зустрічні перевірки) і правильність окремих операцій, пов'язаних з діяльністю ревізується;

  • виробляти з відома слідчих органів, а за крайньої необхідності самостійно вилучення оригіналів документів, що викликають сумнів або підтверджують виявляються факти підробок, фальсифікацій та інших зловживань;

  • при виявленні розкрадань, підробок та інших видів зловживань коштами, майновими, товарно-матеріальними та іншими цінностями з дозволу керівника, який призначив ревізію (або з подальшим йому доповіддю), передавати на місці матеріали ревізії слідчим органам для розслідування і притягнення до відповідальності осіб, які допустили ці зловживання, вимагати від керівника ревізується негайного відсторонення цих осіб від роботи, пов'язаної з матеріальною відповідальністю; вживати заходів до відшкодування заподіяної шкоди відповідно до положення про матеріальну відповідальність робітників і службовців за шкоду, заподіяну ревізується;

  • користуватися всіма видами зв'язку для взаємодії у справах ревізії з організацією та іншими організаціями, а також службової пересиланням кореспонденції, наявними у ревізується транспортними засобами для пересування по об'єктах з метою їх обстеження;

  • перевіряти і розглядати скарги і заяви з питань ревізії;

  • оскаржити рішення, прийняті за актом ревізії. Обов'язки ревізора. Обов'язком ревізора є: керуватися в процесі перевірки законодавчими актами, галузевими інструкціями. При цьому ревізор повинен дотримуватися об'єктивності в оцінці господарської операції і не допускати суб'єктивності суджень. Він повинен вживати активних заходів по відшкодуванню завданих збитків, він несе відповідальність за навмисне викривлення результатів ревізії, порушення службової етики. Приступаючи до ревізії, який проводить її фахівець повинен пам'ятати, що він зобов'язаний: • довести до відома про це керівника ревізується, повідомити про завдання ревізії, в ході ревізії інформувати його про окремі виявлені недоліки і порушення для вжиття заходів до їх усунення в період проведення ревізії ;

  • перевіряти законність фінансово-господарських операцій, здійснених ревізується організацією, забезпечення, збереження власності, дотримання кошторисно-фінансової та штатної дисципліни, постановку бухгалтерського обліку і достовірність звітності, якість первинних документів, правильність бухгалтерських записів і матеріального обліку складського господарства; перевіряти фактичну наявність майна і його відповідність обліковим даним; виявляти випадки безгосподарності, марнотратства, розкрадань, розтрат, недостач, незаконного та непродуктивного витрачання грошових коштів, товарно-матеріальних і інших цінностей, а також інші порушення;

  • точно і об'єктивно висвітлювати в акті ревізії всі виявлені факти недоліків, зловживань і розкрадань, неправильного складання або навмисного викривлення бухгалтерської та іншої звітності, порушення кошторисно-фінансової та штатної дисципліни,} надмірностей у витрачанні коштів і всякого роду безгосподарних втрат із зазначенням винних у цьому осіб і розмірів заподіяної шкоди; обов'язково підтверджувати всі виявлені факти документами або посиланнями на них, а також вимагати пояснення від винних осіб;

  • отримувати від керівника і головного бухгалтера ревізується відповідні пояснення одночасно з підписанням ними акту; обговорювати результати ревізії на широкому нараді працівників ревізується;

  • перевіряти повноваження посадових осіб і законність і доцільність (ефективність) їх дій;

  • дотримуватися конфіденційності щодо інформації, отриманої в ході ревізії;

  • ставити питання залучаються експертам в письмовій формі;

  • стежити за безпекою і в разі виникнення небезпеки негайно покинути ревізується об'єкт.

  Ревізора забороняється:

  • чинити тиск;

  • вживати обвинувальні судження;

  • загрожувати покаранням;

  • давати оцінку посадовим особам;

  • висловлювати припущення;

  • піддаватися на провокації;

  • брати участь у розважальних заходах (напри-заходів, святкування днів народження співробітників аудиту);

  допускати неділові відносини;

  • торкатися до перевіряється матеріальним цінностям;

  • залучати на роль експертів фахівців ревізується.

  Підсумки ревізії і матеріальна відповідальність

  Результати ревізії викладаються в акті на підставі перевірених даних і фактів, підтверджених документами, результатами зустрічних перевірок і процедур фактичного контролю.

  Опис фактів порушень повинно містити обов'язкову інформацію: які законодавчі, інші нормативні правові акти або їх окремі положення порушені, ким, за який період, коли і в чому виявилися порушення, розмір збитку та інші наслідки цих порушень.

  В акті ревізії не допускаються різні висновки, припущення та факти, не підтверджені документами або результатами перевірок.
  В акті не повинна даватися правова і морально-етична оцінка дій посадових і матеріально-відповідальних осіб ревізується, кваліфікуватися їх вчинки, наміри та цілі.

  Обсяг акту ревізії не обмежується, але повинна дотримуватися розумна стислість викладу.

  Матеріали ревізії складаються з акта ревізії та належним чином оформлених додатків до нього, на які є посилання в акті ревізії (документи, копії документів, зведені довідки, пояснення посадових і матеріально - відповідальних осіб).

  Матеріальна відповідальність працівників організації підрозділяється наступним чином: обмежена; повна; колективна.

  Матеріальна відповідальність - це заснована на нормах трудового права обов'язок працівника відшкодувати шкоду, заподіяну організації, в межах і в порядку, встановлених законодавством. Матеріальна відповідальність може існувати одночасно кримінальної, адміністративної та дисциплінарної. За одне і те саме порушення на працівника може бути покладена матеріальна, а також кримінальна і адміністративна відповідальність.

  Питання матеріальної відповідальності регулюються Трудовим кодексом РФ.

  Розмір шкоди, заподіяної роботодавцю при втраті і псуванні майна, обчислюється за ринковою ціною даного майна, яка діяла в даній місцевості на день заподіяння шкоди.
  Для встановлення розміру заподіяної шкоди та виявлення причин його виникнення повинна бути створена комісія із залученням відповідних фахівців. З працівника повинно бути взято письмове пояснення, відмова працівника не може звільнити його від матеріальної відповідальності.

  Матеріальна відповідальність працівника виключається у випадках виникнення збитку, початку внаслідок:
  * Стихійного лиха, аварії техногенного характеру;
  * Необхідною оборони;
  * Нормального господарського ризику, якщо без нього не можна було обійтися;
  * Крайньою необхідності;
  * Невиконання роботодавцем обов'язків щодо забезпечення безпечного зберігання довіреного працівнику майна.

  Обмежена матеріальна відповідальність - в межах середнього місячного заробітку, а середній місячний заробіток обчислюється виходячи з розрахунку останніх трьох календарних місяців роботи особи, винної у збитках.

  Повна матеріальна відповідальність означає обов'язок відшкодувати шкоду в повному розмірі. У ст.243 ТК РФ наведено перелік випадків повної матеріальної відповідальності за заподіяну роботодавцеві збиток. Ст. 277 ТК РФ визначає повну матеріальну відповідальність керівника організації за пряму дійсну шкоду, заподіяну організації.

  ТК РФ передбачає повну матеріальну відповідальність працівника в разі заподіяння шкоди в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння. Стан сп'яніння повинно підтверджуватися довідкою або актом очевидців. Акт складається керівником.

  До повну матеріальну відповідальність за шкоду працівник може бути притягнутий:

  • У разі адміністративного правопорушення;

  • У разі розголошення відомостей, що становлять службову, комерційну або іншу таємницю.

  Перелік таких відомостей затверджений Указом Президента РФ від 6 березня 1997р. № 188. Для залучення працівника до матеріальної відповідальності за розголошення комерційної таємниці необхідно, щоб обов'язок працівника зберігати комерційну таємницю була включена в трудовий договір.
  -У зв'язку з використанням працівником в своїх інтересах майна, що належить роботодавцю.
  Колективна матеріальна відповідальність - при неможливості розмежувати відповідальність кожного. Для звільнення від матеріальної відповідальності член колективу (бригади) повинен довести відсутність своєї провини.
  Повна матеріальна відповідальність працівника настає в тому випадку, якщо з ним укладено договір в письмовій формі про повну матеріальну відповідальність (додатково до трудового договору).
  Договір про повну матеріальну відповідальність може бути укладено тільки з працівником, які досягли 18 років.
  Відшкодування збитку. Ст.138 ТК РФ визначено такий порядок матеріального збитку - 20% від місячного заробітку. Дозвіл утримувати у працівника 50% може прийняти суд. Як виняток ТК РФ дозволяє утримувати 70% зарплати, якщо шкода заподіяна в результаті злочину. Не можна виробляти утримання та відшкодування збитків з тієї частини зарплати, яка нарахована йому за роботу зі шкідливими умовами праці.
  Допускається розстрочка платежу на основі письмового зобов'язання працівника із зазначенням в ньому конкретних термінів платежів. Чи не погашена в термін заборгованість стягується в судовому порядку.

  Список використаної літератури:

  1. Податковий кодекс РФ частина 1, 2.

  2. Цивільний кодекс частина 1,2. - М., ИНФРА - М, 2006 р

  3. «Практичний посібник з аудиту» П.І.Камишанов Москва ИНФРА -М 2004р.

  4. Нітецкій В.В., Кудрявцев Н.Н. Довідник аудитора. 2004 рік.

  6. МельнікМ.В. «Контроль і ревізія» Підручник. - М., ФБК - Прес, 2006р.

  5. «Аудит» під ред. В. І. Подільського 3-е изд., Перероблене і доповнене, Москва 2004р. М.: ЮНИТИ-ДАНА.