Дата конвертації18.07.2018
Розмір91.43 Kb.
Типреферат

Скачати 91.43 Kb.

Корпоративний капітал і корпоративна власність в трансформаційної економіці

подана курсова

1. У Електрон виде булу відправлена на адресу greatfedotov@rambler.ru30 квітня о 14:18.

2. У роздрукованому - булу передана на кафедру про 8 ранку 5 травня

3. У вівторок, 18 травня буда повернута на допрацювання.

4. У п'ятницю, 21 травня булу віддана на кафедру

5. У вівторок, 25 травня поверніть на доробки.

Зміни:

1. Виправлення розділ 1.2 Власність

2. перероблений план: зі складного на простий

3. Мал. Замінено на Рис.

4. Додані та оновлені статистичні дані до іншого та третього розділів.

ЗМІНИ ':

1. Перероблена структура курсової.

2. У п.2 додані аналітичні викладка относительно етапів та тіпів трансформацій, перероблені Зведені діаграмі.

3. Додані Критерії формирование корпорацій согласно з діючім Господарчий кодексом

4. Змінено оформлення таблиць та рисунків, проставлені лінки.

5. Список літератури виправлення согласно з П.І.Б.-порядком.

РЕФЕРАТ

Курсова робота містіть: 48стор., 16 малюнків, схем и таблиць, 29 літературних джерел.

Об'єкт дослідження - процес формирование корпоративних отношений в Україні у порівнянні.

Мета роботи: Полягає в теоретична узагальненні относительно проблем Функціонування корпоративного Капіталу та корпоратівної власності за в трансформаційній економіці, характеристика его особливо и тенденцій, віявленні передумов, причин и НАСЛІДКІВ характерних самє для стран з перехідною системою економіки ,.

Методи дослідження: логічний и порівняльній аналіз, методи комплексного и системного дослідження.

У работе розглядаються методологічні принципи визначення сутності Капіталу и власності за, зокрема й корпоративних, а такоже теоретичні засади процесів, что відбуваються у перехідніх економіках; надається порівняльна характеристика основних відів и форм Капіталу та власності за у ринковому та транзитивних системах; встановлюються передумови, причини та Чинник розвитку корпоративних отношений в трансформаційній економіці, порівняльній аналіз стану корпоративного сектору в странах СНД та мире, охарактеризовано основні напрямки регулювання та его основні інструменти, висвітлено перспективи та напрями розвитку корпорацій в Україні.

рецензія

на курсову роботу

з політичної економії на тему:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Автор роботи ________________________________________________________.

Спеціальність, група _________________________________________________.

Стислий виклад роботи _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основні Висновки, зауваження та ОЦІНКИ автора Рецензії ___________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Подана курсова робота рекомендується / НЕ рекомендується до захисту на оцінку «______________».

Керівник курсової роботи __________________ _____________________

(Підпис) (П.І.Б.)

«________» ___________________ 200__р.

Курсова робота захищено «____» _________________ 200__р.

на оцінку ______________ «_____» _________

(ECTS) (Балі)

Керівник курсової роботи ________________

(Підпис)

Члени комісії _____________________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

КУРСОВА РОБОТА

за дісціпліною «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

на тему: «КОРПОРАТИВНИЙ КАПІТАЛ ТА корпоративних власність У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ»

студента 1-го курсу

денного відділення

економічного факультету

Спец. 0601 б

Кисельова О.Ю.

Керівник:

Ас. Федотов О.О.

Донецьк - 2010


ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................ ......................... ..................

Стор.

3

РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічні аспекти дослідження

корпоративного Капіталу та корпоратівної власності за............................................. .................................................. .........................................

4
РОЗДІЛ 2. Сучасний стан и розвиток корпоративного Капіталу та корпоратівної власності за у трансформаційній економіці............ ............................... ................................ 15
РОЗДІЛ 3 Корпоративний капітал та корпоративна власність в економіці України: сучасні Тенденції, проблеми та перспективи розвитку .......................................... 21
ВИСНОВКИ................................................................................................ .. 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................. ......................................... ................ 38


ВСТУП

Актуальність теми. Сучасна українська економіка знаходиться в стані глібокої сістемної кризиса, что з'явилася закономірнім результатом реализации стратегічного курсу радикальних реформ, направленого на прискореного перехід від тієї, что існувала в Нашій стране более семи десятіліть одержавлено-олігархічної системи господарювання до Ліберально-рінкової моделі капіталістичного типу. Ключовий роль в даного процесі зігралі превращение відносин власності, істотна трансформація якіх зумов характер, направление и дінаміку соціально-економічного розвитку російського Суспільства.

У епіцентрі ціх Перетворення опінію державна власність. В результате проведення шірокомасштабної ПРИВАТИЗАЦІЇ и інстітуційніх змін, что послідувалі за нею, булу ліквідована монополія державної власності за. Це послужило основою формирование новой системи відносин власності, в Якій вірішальну роль стала играть корпоративна власність та капітал.

У зв'язку з ЦІМ все більш актуальною становится необходимость системного дослідження особливо Виникнення, тенденцій трансформації и перспектив розвитку корпоративних капітала и власності за. Подібне дослідження дозволити дати цілісне уявлення про місце и роль корпоратівної власності за в економіці, віявіті ее відмітні Особливості на кожному етапі розвитку, адекватно відобразіті структурні зрушення, что здійснюються в системе відносин власності, глибші пізнаті суть соціально-економічних Перетворення, что здійснюються НЕ только в сучасній Україні, но и в рамках Світової спільноті, науково обгрунтувати на Цій Основі конкретні рекомендації по Вироблення новой Концепції стратегічного розвитку Нашій

Широко відображені Різні аспекти проблеми розвитку корпоративного Капіталу та власності за, сучасного розуміння їх змісту и Врегулювання отношений в суспільстві, у трансформаційніх системах ТОЩО у Працюю відоміх учених: А. Бузгаліна, А. Колганова, Л. Фєдулової, А. Кріворак та В. Наймушина. Чи не Дивлячись на значний публікацію наукових праць, много теоретико-методологічних аспектів проблеми вімагають глибші ДОСЛІДЖЕНЬ. Це и зумов вибір тими курсової роботи и ее структури.

Метою курсової роботи є теоретико-методологічне дослідження розвитку корпоративного Капіталу та власності за і визначення їх особливо становлення, Функціонування в условиях трансформаційної економіки.

Відповідно до поставленої мети візначені следующие завдання:

• Розкрити сутністькорпоратівного Капіталу, власності за

• візначіті роль держави у корпоративних відносінах;

• прослідкуваті розвиток корпоративного сектору в Україні и мире.

Об'єкт дослідження - Механізми формирование корпоративних отношений в Україні у порівнянні.

Предметом дослідження є процеси відносінкорпоратівніх капітала та власністі в перехідній економіці.

Теоретична и методологічна основа дослідження. Для реализации поставлених в курсовій работе завдання були вікорістані Такі методи: діалектичний - при дослідженні закономірностей становлення и розвитку копроратівного Капіталу и власності за в трансформаційній економіці; історичний - при аналізі розвитку економічної сутності Поняття власності за та Капіталу; статистичний аналіз - при візначенні роли держави у процесах їх взаємовідносін.

Інформаційною основою дослідження є результати економічних и СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, Які проводять в Україні, матеріали Державного комітету статистики, наукова література, ЗАКОНОДАВЧІ и Нормативні акти України.

Ключовими харчування цього розділу є капітал, кругообіг та види капітала. Та як з ними пов'язано корпоративний капітал.

З моменту усталення економічної теорії як науки, вивченню Капіталу відводілося Одне з найважлівішіх Місць. КОЖЕН серйозний дослідник відкрівав Нові Грані даного Поняття. Несмотря на ті даже сегодня ми не можемо однозначно відповісті, что є Економічною сутністю Капіталу. Іншою складністю є ті, что капітал сам по Собі є системою и его підсістемі, что є системами Незалежності, знаходяться в Постійній роботи з комерційними елементами зовнішніх економічних систем.

Для формирование методологічної основи оперування з Поняття Капіталу у поданій курсовій работе треба Розглянуто основні его характеристики, что віділяються окремий економічнімі школами. Більш чем дванадцять Вивчення нами візнчень Капіталу (таких, что свого часу були Досить конкурентних) Прийнято класіфікуваті за п'ятьма основними підходамі (Див.Рис.1.1).

Рис.1.1 Підході до визначення економічної сутності та структура Капіталу [1]

Предметно-функціональний підхід підкреслює скроню мобільність Капіталу та похідній характер, что зумовлює его особливе місце в системе економічних ресурсов, тобто визначальності тут є аналіз Капіталу як фактора виробництва.

Для грошового характерне дослідження Капіталу самперед як фінансового ресурсу, что приносити дохід власнікові.

Цікавім здається и підхід, что базується на часовій Концепції годині. Согласно з нею рівень корисності матеріальніх благ Суспільства незворотньо іде догори. І кругообіг товарів різної корисності обумовлює Певний дохід на капітал.

Трактування Капіталу як Певного вкладання предполагает что капітал Забезпечує дохід Незалежності від СФЕРИ! Застосування чи характеру ДІЯЛЬНОСТІ.

Тобто, Ми можемо сделать Висновок, что однією з головних цілей Капіталу, ідентічною для більшості шкіл, є Отримання доходу (прибутку) при стабільному и Безперервна процесі відтворення. Змінюються лишь форми Капіталу: так меркантілісті розглядалі в основному торговий капітал, фізіократи - аграрний капітал и т.д. Промисловий капітал, фінансовий капітал и інтелектуальний капітал даже більшою мірою віявляють Прагнення до максімізації прибутку.

Одним з найавторітетнішіх по праву вважається соціально-економічний підхід, Який дает найбільш ширше бачення сутності Капіталу - як економічної категорії - спеціфічніх суспільніх отношений. Ще Адам Сміт довів, что додана ВАРТІСТЬ є продуктом будь-которого виробництва, а не только СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО, что приносити прибуток у виде «земельної ренти» и Джерелом прибутку є «вартість, додана працею до вартості сировини и матеріалів» [5, С. 54 ]. Проти А. Сміт розглядав капітал у статичному стані, що не пріділяючі достатньої уваги его руху. Маркс називали капітал самозростаюча вартістю, а Джерелом формирование Капіталу - Доданий ВАРТІСТЬ, яка утворена Доданий працею найманим робітніків виробничої сфери. «Капітал - це НЕ річ, а визначене, суспільне, таке, что Належить певній історичній формації Суспільства виробниче відношення, Пожалуйста подання до РЕЧІ и додає Цій РЕЧІ спеціфічній Суспільний характер ... .Капітал - це перетворені на капітал засоби виробництва, Які Самі по Собі так ж є КАПІТАЛОМ, як золото або срібло Самі по Собі - грошима »[7, С.380-381].

Саме сформульовані класичними економістамі основні сутнісні РІСД економічної категорії Капіталу и були прійняті за основу всіма Наступний ее досліднікамі (тут автор погоджується з цімі наступником та іде їх shlyah).

Розглядаючі Різні економічні системи, можна класіфікуваті ОКРЕМІ види Капіталу. Найбільш дослідженою формою Капіталу є промисловий капітал (можна відзначіті, что базис дослідження даної форми Капіталу БУВ закладеності и найдетальніше Розкрити в роботах Маркса, своє продовження дослідження Капіталу нашли в роботах Кейнса, Шумпетера и других). Найзагальніше уявлення про Сутність Капіталу як самозростаючої вартості дает формула его руху:

Г-Т-Г ' (1.1)

де Г- Авансовий капітал; Т - товарний капітал; Г '- авансовий капітал з приростом.

Функціонуючі за цією схемою капітал проходити три логічно-послідовні стадії, после чего возвращается до своєї початкової форми. (Див. Рис.1.2.)

Мал. 1.2. Стадії кругообігу капітала [1]

Перша - закупівля необхідніх факторів виробництва (ЗАСОБІВ виробництва та РОБОЧОЇ сили);

Друга - виробництво візначеної товарної масі;

Третя - продажів віробленої товарної продукції.

При цьом розрізняють безпосередно кругообіг та обіг Капіталу. Если Перше - це Безперервна рух Капіталу за віщеназванімі трьома стадіями и поверненням у початковий форму, то оборот Капіталу це самє Безперервна повторювання рух Капіталу за логікою его кругообігу.

Віділяють две части промислового Капіталу: основний та оборотний.

За Базілівічем Основний капітал - частина промислового Капіталу, яка функціонує у натуральній форме ЗАСОБІВ виробництва в течение кількох виробничо-технологічних ціклів, частинами переносячі свою ВАРТІСТЬ на новостворене продукцію. [1, с.309] Таким чином, основний капітал - це вкладення коштів з довгострокового метою в основні засоби, фінансові інвестиції, Нематеріальні активи, Спільні підприємства і таке інше.

Оборотний капітал - частина промислового Капіталу, что функціонує у виде предметів праці, незавершеного виробництва, готової продукції, копійчаний коштів, обертаючісь и переносячі свою ВАРТІСТЬ на новостворене продукцію в течение одного виробничого циклу. [1, с.309-290] Тобто, це частина промислового Капіталу, яка переносити свою ВАРТІСТЬ на знову Створений продукт Повністю и возвращается до виробника в грошовій форме после шкірного кругообігу Капіталу.

Тепер, коли теоретичну базу підведено, можна згадаті, что годину рухається уперед.Двадцяте століття відкріло для Світової економіки следующие види Капіталу по Джерелу Виникнення: фінансовий капітал, невіробнічій капітал, інноваційний капітал (венчурний капітал), спекулятивний капітал, інтелектуальний капітал; за формою власності за: Суспільний капітал, державний капітал и як форму розвитку приватного Капіталу (у ідеалі з елементами суспільного) - корпоративний капітал.

Вважається, что корпоративний капітал підтвердів свою ефективність як стімулюючій Чинник для більшості економічних систем. Існує наукова думка, что корпоративний капітал Ефективний унаслідок свого масштабу, можливий использование передових технологій и управлінськіх РІШЕНЬ. З ЦІМ погоджується проф. Бузгалін, пишучи, что «корпоративний капітал неоліберального ПЕРІОДУ пізнього капіталізму вбірає у собі все, что Було« напрацьовано »Попередніми прістосуваннямі капіталістічної системи до мінлівіх умів СВІТОВОГО співтоваріства ХХ сторіччя» [4, с. 209.] Альо тоді, як економікс політкоректно говорити про ті, что корпоративний капітал увібрав в себе таку характеристику приватного Капіталу як чітке визначення пріналежності Капіталу и таку властівість суспільного Капіталу як спрямованість на удовольствие інтересів чисельність СОЦІАЛЬНИХ груп - найнятіх робітніків, залежних осіб, власніків. З ЦІМ Важко НЕ Погодитись, но важлівіша взаємна зацікавленість в зростанні як власніків Капіталу - акціонерів, так и найнятіх робітніків -менеджменту.

За думкою ж автора «Глобального Капіталу» трансформаціїї корпоративного Капіталу обумовлені тім, что ВІН є транснаціональнім монополістічнім фінансовим КАПІТАЛОМ, поєднанім з державою, успадковуючі досягення імперіалізму.

Щоб віявіті закономірності отношений корпоративного Капіталу достаточно лишень проаналізуваті передумови его Виникнення по етапах еволюції Капіталу, что Суттєво вплінулі на них.

Перша стадія, что нас цікавить, це монополістічній капітал. Знаменується з'явилися якісно новой складової рінкової економіки - промислово-ФІНАНСОВИХ монополій, Які спокушуються на, здавалось б, ключової характеристики Сайти Вся - свободи конкуренції. Що Було в якійсь мірі самє відповіддю Капіталу прогресу пізньоіндустріальніх технологій.

Друга - соціально-ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ капітал. Капітал знову намагається прістосуватіся до об'єктивних змін и знов змінює свою природу. Бо як відомо капітал - це обосібленій економічний агент, что в прінціпі НЕ регулюється сам по Собі.

І Нарешті, у третій стадії - стадії віртуалізації, капітал Зробив третій крок до Зміни своих засідок в рамках неолібералізму узявші в новій якості сверхвладу транснаціональніх корпорацій. Корпоративний капітал «зняв», прістосувавші до укріплення свого панування, Досягнення соціал-демократії та деякі Механізми фашизму, «прибравши» від елементів соціалізму Перші та нада немного шляхетності іншим.

І тоді, такий Чинник, обумовлючій скроню ефективність корпоративного Капіталу, як гнучкість и здібність до трансформації и консолідації І, як наслідок, Посилення своих можливий Вже НЕ є однозначно перевага.

Віходячі з того, что корпоративний капітал НЕ є Приватним виробника, но складаний кооперацією праці гігантськіх, має здатність впліваті и на «правила гри», організовані аморфно, знаходяться у власності за невізначеної кількості юр- та фізліць та робимо крок уперед. Далі Висновок, что к.к. це система, что має зверху фінансовий капітал, что зрощеній з Павутина фірм-корпорацій, Які ма ють сотні та Тисячі філіалів по усьому світу та Суттєво впліває на діяльність міжнародніх інстітутів наявністю відповідніх річагів та ситеми інстітутів насильства, а такоже систему виробництва людського Капіталу. На чолі стоит Маловідома група власніків.

Щоб розшіріті наш методологічний арсенал у цьом дослідженні та сделать віважені Висновки, перейдемо до пошуків визначення корпоратівної власності за.

Перейдемо тепер до РОЗГЛЯДУ Другої складової - власності за. Говорячі про власність як економічну категорію, слід Зазначити, что Сутність ее НЕ Менш багатозначна, чем Капіталу, что БУВ проаналізованій вищє. Економічні отношения власності за - це самперед отношения, что складаються между суб'єктами економічної діяльності з приводу якіх благ. Тому можна сделать Висновок, что власність існувала з моменту Зародження Першої економічної думки людини, тобто з самой прадавніні.

Отношения власності за - це Певна система отношений з приводу володіння, Розпорядження, Користування, прівласнення и споживання людьми як ЗАСОБІВ виробництва, так и результатів праці. Дуже вдалині на погляд автора характерізує власність проф. Базилевич як категорію, что віражає всю сукупність суспільніх отношений - економічних, СОЦІАЛЬНИХ, правових, політічніх, національніх, морально-етичний, релігійніх ТОЩО [1, с. 71]

З наукового боку дуже цікавім Видається еволюція поглядів на власність. Если Римське право розглядало власність як право володіння, использование та Розпорядження майном, при цьом НЕ віділяючі окремо Особисті РЕЧІ та засоби виробництва, то Із розвитку Суспільства та Накопичення наукових знань уявлення дедалі более змінювало свою форму.

Нам добре відомій відомій афоризм, что гроші, Які НЕ Працюють НЕ є КАПІТАЛОМ. Так от так само нельзя назваті РЕЧІ Взагалі власністю. Певна річ становится власністю лишь тоді, коли з приводу ее прівласнення люди вступають между собою в певні економічні отношения. [1, с. 72]

Таким чином, загальновізнаною є класифікація власності за за трьома видами, что Постійно знаходяться у тісній взаємодії.

Отношения з приводу прівласнення об'єктів власності за. Тут мається на увазі перетин Поняття прівласнення та відчуждення власності за, что вінікають у соціумі, де головні метою абсолютне контроль власника над своими «промовами».

Отношения з приводу економічних форм реализации об'єктів власності за - це безпосередно корисність власності за та ее можлівість та Потенціал з приводу Отримання прибутку від ее вікорістовування.

Нарешті, отношения з приводу господарського использование об'єктів власності за. Такий тип отношений є характерним для ситуации «власник - підприємець», коли перший надає последнего власність на питань комерційної торгівлі условиях: оренда, концесія, лізінг, франчайзінг як оренда бренду ТОЩО.

На поданому малюнку (див. Рис.1.3) ми бачим, центральну роль, якові Грають отношения власності за, Економічний Зміст відносин власності Полягає в реальних діях суб'єктів по володінню, Розпорядження и использование об'єктів власності за. Власність складає серцевину системи економічних отношений Суспільства. Стабільність розвитку економічної системи Залежить від наявності у ній таких форм власності за, Які б у найбільшій мірі спріялі розвитку продуктивних сил. Тому зміна форм власності за відкріває Нові горизонти розвитку економічної системи.

Мал.1.3. Місце власності за в Економічній сістемі [1]

Людству відомі две основні форми власності за - приватна и суспільна. Де під приватності ми Перш за все маємо право пріватної особини на Користування та Розпорядження власністю, суспільна ж навпаки предполагает СПІЛЬНЕ прівласнення ЗАСОБІВ виробництва та его результатів, де всі суб'єкти є рівноправні співвласнікі.

Форми власності за НЕ є незміннімі. Смороду вінікають, розвіваються, модіфікуються и знікають Із зміною умов и середовища, в якіх смороду існують. В Основі еволюції форм власності за лежить Механізм постійного оновлення економічного устрою Суспільства.

Сучасна ринкова економіка ґрунтується на таких основних формах власності за: дрібнотоварна, приватна Індивідуальна, акціонерна, власність трудових колектівів підприємств, державна, інтегрована корпоративна и інтегрована міждержавна. В Україні станом на сегодня законодачо визначили три форми власності за: державну, приватну та колективного.

З РОЗВИТКУ рінкової економіки панівного характеру Набуль приватна одноосібна власність, яка поступово модіфікувалась в акціонерну (корпоративну) власність. За визначенням Базилевича корпоративна власність - це капітал, Утворення Завдяк випуску и продаж акцій. Об'єктом власності за корпорації, кроме Капіталу є такоже інше майно, придбання в результате господарської ДІЯЛЬНОСТІ. [1, с.80]

Корпоративна власність візначається в якості такой форми, что структурує отношения власності за на Рівні, адекватному Сучасний етапові розвитку продуктивних сил, Певного різновідом їх усуспільнення, что может буті Кваліфіковано як процес демократизації власності за. Принципова положенням розділу є визначення процесса структурізації відносин власності в процесі їх еволюції

Структурізація власності за відбувалася сортаменту під Вплив розвитку продуктивних сил Суспільства, тобто позиція относительно щільного зв'язку відносин власності Із виробничими відносінамі має рацію, бо підтверджується історією розвитку людства. Так само, як Бурхливий розвиток продуктивних сил напрікінці ХІХ століття Вимагаю укрупнення Капіталу, его усуспільнення, что й обумовіло Масове розповсюдження акціонерної форми власності за, так и з'явилися та Поширення новітніх відів ЕНЕРГІЇ, Освоєння Космосу и СВІТОВОГО океану, інформатика об'єктивно приводять до спожи создания колектівної (сумісної) власності за.

Отношения власності за усередіні корпорації включаються приватна, колективна и суспільна форми власності за и гармонійно Використовують їх в життя без организации. З цієї причини корпоративна власність начинает займаті вищий, чем форма, рівень организации відносин власності. Природно, тому, что в одному ряду з формами корпоративні отношения власності за коштують не могут. Смороду НЕ могут буті названі и змішанімі формами власності за, оскількі, в них Присутні НЕ ознака різніх форм власності за, а безпосередно Самі форми власності за.

Існуючі де-факто, маючі в своєму розпорядженні набір Безумовно перевага, и, відображаючі Тенденції розвитку Світової економіки, корпоративна форма власності за об'єднала в Собі підприємства різніх тіпів и об'єктів власності за, стала найбільш популярну формою власності за, зумов відтворення втрачених організаційно-правових форм господарювання.

Акціонерна власність вносити суттєві корективи у способ взаємодії РОБОЧОЇ сили з засоби виробництва. По-перше, дает можлівість класіфікуваті підприємства капіталістичного типу без суперечності между ділімім об'єктом власності за корпорації и неподільнім об'єктом колектівної власності за. Як і друга, дает можлівість підпріємствам некапіталістічного типу існуваті без неподільного об'єкту власності за. Як і Третє, гармонійно об'єднує підприємства капіталістичного и некапіталістічного типу власності за. Та, что важліво, теоретично відбувається процес Наближення до тотожності праці й власності за, робітник становится Працюючим власником.

Слід Додати, что всебічній розвиток корпорацій НЕ є Єдиним процесом, что докорінно змінює отношения класичної пріватної власності за, позитивно заперечуючі ее Сутність.

В Україні наблюдается наявність передумов корпоратівної власності за у Попередній планово-регламентованій економіці у виде державно монополізованіх структур, Які НЕ механічно, а органічно вписалися у ринковому середовище; Відсутність прінаймні до середини 90-х років Минулого століття будь-якіх наукових досліджень українських учених з проблем корпоратівної власності за, яка практично Вже формуван; Відсутність наукового підходу до визначення форми корпоратівної власності за - приватна, колективна, змішана Із державною чи якась Інша; период Завершення ринкова Перетворення в Україні співпав Із періодом всесвітньої Тенденції до інстітуціонального влаштую Суспільства; наявність очевидного процесса перерозподілу економічної влади через боротьбу за об'єкти власності за та розпорошених прав власності за. З ціх позіцій корпоративна власність в Україні становится інститутом, Який поступово, еволюційно створює умови Завершення перехідного ПЕРІОДУ від регламентованої економіки до економіки, что функціонує за ринковий принципами господарювання

Тепер, коли поставлені всі крапки над «і» перейдомо до АНАЛІЗУ трансформаційної економіки, закономірностей ее розвитку та особливо Функціонування Капіталу на прікладі паралелей между країнами, так званого первого світу та Россией.

РОЗДІЛ 2. Сучасний стан та розвиток корпоративного Капіталу та корпоратівної власності за у трансформаційній економіці.

Розберемо що таке трансформаційні економіки та Спробуємо віділіті ЗАГАЛЬНІ Особливості їх Функціонування.

Трансформаційні економіки - це феноменом реверсивного ходу історії, что виробляти до создания різного роду мутацій пізнього капіталізму. [4, с. 284] Тобто трансформаційною економікою ми будемо вважаті таку, что ставити за мету превращение системи соціально-економічних отношений. Такими є системи, что є суттю продукту полурозкладу так званого «реального соціалізму».

Важлівою особлівістю розвитку економіки є и, что на процеси трансформації накладаються два види взаємозв'язаніх загальносвітовіх трансформаційніх тенденцій - глобалізація и інформатізація. Важлівою Ознакою економіки розвинення стран є еволюційна трансформація економіки під Вплив інноваційніх технологій. Для України, например, це важлівій процес трансформації від нерінкової до рінкової и одночасно в постіндустріальну економіку.

У трансформаційній економіці усі ее закономірності діють лишь у тій мірі, у Якій економіка є трансформаційною. Як и навпаки, економіка є трансформаційною настолько, Наскільки діють ее спеціфічні закономірності. Типова прикладами тут є пік Розбудиш у Югославії 1991-1994 та России 1991-1992 роках, что Закінчився революціямі та Громадянська війнамі.

Аналізуючі політтіку перехідніх систем можна Побачити, что визначальності у більшості віпадків є следующие Чотири вектора (див. Рис. 2.1).

Перше, поступове відмірання мутантного соціалізму, Який є стартовою основою для розглядаяміх нами економік. Саме слово «трансформація» за своєю семантикою более до реформізму, поступовіх змін, чем до революція, хоча як наведоно вищє может стать їх передумови. Тому в течение невизначенності годині Залишки старих систем є Цілком жіттєспроможнімі.

Друге, генезу отношений пізнього капіталізму. Тобто, трансформаційна економіка НЕ ​​прагнем Відтворити усі стадії розвитку капіталізму як економічної формації, а Шляхом великого стрибка експортуваті Вже розвінені капіталістічні отношения на грунт полурозкладу мутантної соціалістічної системи. Інше питання, что з цього Вихід и куди дівляться прагнучі.

Треттє, поява добуржуазних отношений, Які породжують реверсивним ходом історії. Що є Цілком природно за тіпічніх умів Розбудиш, коли жорсткі детермінанті СОЦІАЛЬНОГО простіру знікають. А коли більшість реформ просто в'язнуть, то встігаючі ВИДАЛИТИ соціалістічні паростки, залішають самє мутації, Які нормальні капіталістічнім відносінм розвіватісь зважають.

Четверте, Тенденції соціалізації, гуманізації Суспільно-економічного життя, як фундаментальна рису епохи народження царства свободи.

Мал. 2.1. Вектори розвитку трансформаційної економіки [4]

Все це віщепріведене є фундаментом для встановлення в стране так званого мутнатного капіталізму, характерними рісамі которого є:

1) Збереження та укріплення мутацій соціалізму: бюрократія, что превращается у волюнтаризм з одночасною діффузією інстітутів, блат - широкомасштабну корупцію, містечковість - піздньофеодальній сепаратизм, тіньовій сектор - Кримінальні форми организации.

2) глобальна гегемонія корпоративного Капіталу, что намагається підпорядкуваті Собі потужні у некогда країни. У Першу Черга через регрес останніх - розвалення постіндустріального та розвинення індустріального секторів, розвалу великих науково-виробничих об'єднань.

3) Відновлення добуржуазних форм.

Тепер хотілося б охарактерізуваті етапи ти типи трансформації, проілюстрував зведення діаграмамі. (див. Рис. 2.2).

У випадка трансформації Ми можемо віділіті следующие етапи:

1. Підготовчій - саморозклад старої системи до повної соціально-Політичної та економічної кри. (СРСР - 1985-1991, Польща 1980-1989, Венгрія - 1968-1988).

2. Етап входу у трансформаційну незбалансованість, для которого характерні активні інстітуціональні Зміни та пов'язаний з ЦІМ хронічній дисбаланс економіки при зміні об'єктивних крітерієв економічної ефектівності. Період зростання - це СРСР 20-х років та КНР, В'єтнам - 80-90х. Занепад - Росія та країни соцтабору на качана 90-х.

3.Етап виходом зі 2. Характерно Завершення создания інстітуціональніх засідок для новой системи виробничих отношений. Може буде Досить трівалім и почінатіся рецесією (Польща после 1993-94) або консервацією трансформаційного спаду (Росія после 1995-1996).

4.Етап Завершення трансформації. При цьом наявний є Збереження у глібіні пережітків старої системи.

Тіпізовані моделі переходу:

Модель державно-ринкового Реформування мутантного соціалізму. Перша тм найвдаліша з економічної точки зору (КНР, В'єтнам). Зміни обмежуються конкретними секторами, поступове відмірання старих економічних отношений, Реформування.

Державно-корпоративна модель буржуазної трансформації. Відмінность єдина - орієнтація на демонтаж. Характерно домінування локального монополістічного контролю в області коордінації ресурсов при збереженні мутацій старої системи.

Ліберально-корпоративна модель буржуазної трансформації (шокова терапія). В області коордінації ресурсов рінкові Механізми саморегуляції НЕ подавлені контролем монополій, права власності за відчеджені від трударів та концентруються у руках приватних ділків, почти не характерно державний патерналізм.

В результате об'єктивно можна віділіті три основних типи макроекономічної дінамікі перехідніх систем (див. Рис. 2.2):

1. нелінійній спад (з перехідом, что запізнівся, до росту - Росія, країни СНД)

2. «яма» (Польща, країни Центральної та Східної Європи)

3. нелінійній ріст (Китай, Вьєтнам) за наявності суттєвіх особливо для кожної країни

А. Росія та країни СНД

Б. Польща та страни Центральної и Східної Європи

В. Китай, В'єтнам

Мал. 2.2 Типи економічної дінамікі трансформаційніх економік [4]

Щодо відносин власності, то найбільш характерним для усіх тіпів трансформаційніх економік властівім є процес ПРИВАТИЗАЦІЇ колішньої загальнодержавної власності за.

Слід підкресліті, что процес цею має двійствену природу, з одного боку це зміна форм відчуждення, но з Іншої це експропріація Дійсно належали народові Деяк прав власності за та форм їх реализации вузьких колом осіб.

Тут можна сделать Висновок, что в трансформаційній економіці макроекономічні закономірності «працюють» в ограниченной межах, бо останні детермвновані мірою генези Сайти Вся, змістом та спрямованністю трансформаційніх процесів.

Щодо макроекономіки, то найбіл яскраво тут віражені залежність Міри збалансування економіки і темпів росту від таких параметрів, як результатні стан системи, характер радікальностіта спрямованості Реформування, якості інстітуціональної системи та не-економічних факторів.

Визначили та дослідив теоретичні нариси относительно тими поданої курсової перейдемо до прикладного розгляданих аспектів Функціонування корпоративного Капіталу та власності за у пострадянськіх странах на прікладі России

Говорячі про Західний корпоративний капітал, треба зауважіті, что НЕ всегда під ЦІМ мається самє юридична форма АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, самє для цього підрозділу Актуальне й Інша розшифровка, як-то одна Із его суттєвіх категорій - транснаціональна корпорація, что поєднує у Собі якості сучасного монополістічного Капіталу та закрітої корпоратівної структури.

Як вже ми зрозумілі Ранее корпоративний капітал - це система ФІНАНСОВИХ інстітутів, зрощеній з сіттю відносно самостійніх фірм-корпорацій, что поділяються на «штаби» Із службовця та сотні філій у країнах первого и третього світу, на якіх безпосередно відбуваєється виробництво. Характерними властівостямі даної системи є тісній зв'язок з національно-державна установа, а такоже з системою інстітутів насильства (від власної системи охорони до контактів зі злочином угрупованнямі в странах третього світу). Такоже смороду контролюють ЗМІ та систему «відтворення людського Капіталу», а це фонди, коледжі, універсітеті.

Функціонування корпорацій пов'язане такоже и з тім, что воно дает Великі Преимущества у сфері міжнародної торгівлі, дозволяючі успішніше долаті чісленні торгові и Політичні бар'єри. Замість традіційного експорт, Який натрапляє на чісленні Митні тарифні перешкоду, корпорації Використовують дочірні зарубіжні компании як свой Зовнішній плацдарм усередіні митної территории других стран, з которого смороду безперешкодно пронікають на їх внутрішні ринкі.

Проти тут хотілося б відмітіті, что в СУЧАСНИХ условиях ця рушійна сила создания транснаціональніх корпорацій має свои Особливості. Частенько корпораціям, діючім усередіні інтеграційніх угрупувань, створеня у виде зон Вільної торгівлі, митний або економічних союзів, что характеризуються повну відміною Митний бар'єрів, вігіднішій експорт товарів, чим создания Дочірньої компании за кордоном.

Чинник, что вплінув на Виникнення корпоративного Капіталу, Безумовно, вважається его Прагнення до Отримання надпрібутку.

В ході розвитку корпорацій виник принципова новий феномен - міжнародне виробництво, Пожалуйста дает корпораціям Переваги, вітікаючі з відмінностей економічних умов країни базування матерінської компании и пріймаючіх стран, тобто стран, де розташовані ее філії и підконтрольні фірми.

До реальних перевага формирование найбільшіх ТНК, что дозволяють домагатіся значної централізації Капіталу, можна Віднести:

- можлівість діверсіфікації ДІЯЛЬНОСТІ для зниженя ризики и пом'якшення кризових ударів - спочатку материнська компанія может прямо або побічно дотуваті дочірні компании, что Виходять на новий ринок;

- Гнучкий організаційну структуру управління. Частина функцій децентралізується;

- консолідацію Фінансової звітності у рамках усієї системи з метою Вироблення стратегії найменших податків - можлівість перерозподілу прібулі между компаніямі, что входять в Корпорацію з тім, щоб Найбільший дохід отримувалася ті з них, Які корістуються податковими пільгамі и тому подібне;

- СПІЛЬНЕ формирование Сайти Вся, монополію на цьом Сайти Вся;

- ріст заради зростання (можлівість буті дере номером).

Транснаціональні корпорації, як правило, здійснюють інвестиції в Галузі оброблювальної промісловості "нових індустріальніх стран" і відносно розвинення держав, что розвіваються.

Підкреслівші Позитивні Сторони Функціонування корпорації в системе СВІТОВОГО господарства и міжнародніх економічних отношений, що не Можна не Сказати и про їх негативний Вплив на економіку тих стран, де смороду діють. Причем іноді Преимущества Функціонування транснаціональніх корпорацій могут обернутися для пріймаючої країни великими Втрата.

Серед основних чінніків негативного впліву можна назваті следующие:

- корпорації вторгаються в сфери, Які традіційно вважаю області державних інтересів. ВРАХОВУЮЧИ Розма їх ДІЯЛЬНОСТІ и неспівпадання інтересів країни базування ТНК з інтересами пріймаючої країни, смороду здатні протідіяті реализации економічної політики стран, в якіх смороду здійснюють свою діяльність, дезорганізуваті зовнішньоекономічну сферу країни-партнера;

- корпорації здатні обійті національні законодавства по оподаткування, внаслідок чого недопоступают засоби в державний и Місцеві бюджети пріймаючої країни. Вікорістовуючі трансфертні ціни, дочірні компании корпорації, діючі врізніх странах, уміло укрівають прибутки від оподаткування Шляхом перекачування їх з однієї країни в іншу;

- корпорація здатні встановлюваті монопольно Високі ціни, діктуваті умови, что ущемляють Інтереси пріймаючіх стран;

- частенько діяльність корпорація характерізується хіжацькою експлуатацією природних и трудових ресурсов відповідної країни;

- корпорація, як правило, концентрують наукові дослідження и технічні розробки в стране базування, что внаслідок чого пріймають країни залішаються Менш розвинення в Галузі науки, техніки і технологій в порівнянні з країнамі знаходження матерінської компании корпорації.

Відбувалася зміна як додатка сфер, географії и об'єму інвестіцій, так и їх суті. Експортованій капітал з СФЕРИ торгівлі, послуг, портфельних інвестіцій ставши переміщатіся в область виробництва.

Що ж до России, то конкретно-історичні Особливості становлення тут національного корпоративного сектора обумовлені тім, что основу цього процесса складає роздержавлення економіки, а не ініціатівне об'єднання розрізненіх капіталів з метою реализации перевага великого виробництва. Масова приватизація державних и муніціпальніх підприємств, что супроводжували роздробленості виробничо-господарських комплексів, что склалось, сформувала Особливий тип корпоратівної поведінкі, націленій на вітягання потокової доходів в збиток цілям стратегічного розвитку корпорацій. Подібна практика корпоратівної поведінкі НЕ відповідає природі и особливо акціонерної власності за, перешкоджає ефектівній реализации ее можливий.

Економічний Потенціал корпоратівної власності за, як показує досвід, що не вінікає одномоментно, Завдяк зміні організаційно-правової форми підприємств.

Постпріватізаційна практика розкрили парадоксально суперечність інтересів різніх категорій акціонерів: крупні ВЛАСНИКИ прагнуть до Збільшення поточного прибутку, часто нехтуючі стратегічнімі цілямі корпорацій; «Техноструктура», навпаки, спіраючісь на підтрімку трудових колектівів, віявляє зацікавленість в стабільному и дінамічному розвитку підприємств. У результате позіції крупних інвесторів и менеджеров в рішенні стратегічніх вопросам часто розходяться: крупні інвесторі проявляються собі як оперативний управлінський персонал, а адміністратори - як відповідальні Власник.

У Останнє десятиліття переділ акціонерної власності за Придбай перманентний и Гостра конфліктній характер, что негативно відбівається на фінансово-господарській ДІЯЛЬНОСТІ и інвестіційній пріваблівості вітчізняніх корпорацій. Пояснюється це, на наш погляд, перехідною структурою АКЦІОНЕРНОГО Капіталу, что НЕ сформувалася. У минуле десятиліття концентрація контрольних пакетів акцій вікорістовувалася и продолжает використовуват для перерозподілу прав власності за и власти, тоді як інвестиційні возможности АТ залішаються практично незатребуванімі.

Слід віділіті групу чінніків, стрімуючіх нормальний розвиток підприємств корпоративного типу: недотрімання прав акціонерів з боку держави и «техноструктури»; утрудненість доступу до информации про фінансовий стан АТ, Порушення встановлення порядку Розкриття информации підприємствами-емітентамі; невісока Активність на Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ у зв'язку з перевага для економічних партнерів неофіційніх діловіх контактів; «Скріплення» значного масиву акцій, невісокій степень трансформації заощаджень в інвестиційний капітал.

До Утворення ФПГ в России Вже існувалі Власні транснаціональні корпорації. В якості прикладу російською ТНК можна назваті державний концерн "Нафта Москва" (Колишній Союзнефтеекспорт) зі своими дочірнімі компаніямі у Фінляндії, Бельгії, Великобритании, Данії, Италии и других странах.

Важлівім стимулом для зростання числа российских ФПГ стало Положення про фінансово-промислові групи і порядок їх создания, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів Указом Президента РФ 5 грудня 1993 р. Розширення економічної діяльності ціх груп за Межі России Фактично перетворює їх на Середні и Великі за світовімі стандартами ТНК.

Формування и розвиток российских міжнародніх корпорацій може, таким чином, здійснюватіся двома шляхами:

- Утворення потужного національніх корпорацій - ФПГ з Наступний їх експансією на світовий ринок;

- на базі наявної системи розподілу праці и відповідної їй КООПЕРАЦІЇ виробництва между країнамі СНД создания транснаціональніх ФПГ за участю фінансово-економічних ресурсов партнерів з стран Співдружності.

На початкових етапі создания и Функціонування ФПГ Певна перевага віддається іншому підходу. По-перше, це пояснюється браком Власний коштів и можливости; по-друге, создание таких компаний спріяє підтрімці КООПЕРАЦІЇ промислового виробництва господарюючіх суб'єктів стран Співдружності, что Історично склалось, відновленню и розвитку інтеграційніх процесів между країнамі СНД.

Міждержавний економічний комітет стран СНД розроб Конвенцію про транснаціональні корпорації в странах СНД, яка булу підпісана в березні 1998р. главами Урядів семи держав СНД (Вірменії, Білорусії, Киргизії, Молдови, России, Таджикистану и України).

промислової політики, залучених інвестіцій.

Загальна базовим нормативно-правовим документом вважається підпісана в 1994 р. Угода про сприяння в створенні и розвитку виробничих, КОМЕРЦІЙНИХ кредитно-ФІНАНСОВИХ, страхових и змішаних транснаціональніх об'єднань.

У розвиток его Положень Росія постелили двосторонні догоди з Білорусією, Казахстаном, Узбекистаном, Кіргізією и Таджикистаном.

Окремо рішеннями Уряду РФ схвалено создания транснаціональніх ФПГ, например "Російський авіаційний консорціум", "Міжнародні авіадвігуні", в якові входять 50 підприємств оборонних комплексів України и России. В якості транснаціональної групи зареєстрована ФПГ "Ніжегородські автомобілі" за участю 8 підприємств з п'яти держав СНД и Латвії. Активно реалізується програма создания ТФПГ в атомній енергетіці, в Якій беруть участь Росія, Україна, Казахстан, в металургії - между Україною, Россией, Казахстаном.

Велику Активність у формуванні транснаціональної корпорації проявляє Ингосстрах. У 1997р. Було підпісано догоду про создания Транснаціонального страхового гурту Ингосстрах. У неї об'єдналися 27 страхових компаний из России, 16 стран ближнього и далекого зарубіжжя. Сумарні активи учасников групи складають 600 млн. Долларов. Компанії ма ють розгалужену ятір з 131 філії и представництва.

ФПГ, среди учасников якіх є юридичні особи, что знаходяться під юрісдікцією держав-учасників Співдружність Незалежних Держав, что має відособлені підрозділі на территории Вказаним держав або капітальні вкладення, что здійснюють на їх территории, реєструється як транснаціональні фінансово-промислові групи (ТФПГ).

Роль ТФПГ велика в інтеграції економік держав - учасников СНД. Смороду повінні Сприяти відновленню и розвитку у рамках Нових господарських структур КООПЕРАЦІЇ промислового виробництва, что Історично склалось.

У разі создания ТФПГ на основе міжурядової догоди їй прівласнюється статус міждержавної (міжнародною) фінансово-промислової групи.

Практика показує, что формирование транснаціональніх и міжнародніх ФПГ винне проходити два етапи. На Першому створюється російська ФПГ, на іншому опрацьовуються питання ее Розширення за рахунок включення підприємств и фінансово-кредитних структур других держав.

Деякі російські ТНК з'явилися порівняно недавно. До їх числа можна Віднести "Мікрохірургію ока" з великою кількістю своих ВіДДіЛЕНЬ по всьому світу, "АВТОВАЗ", "Лукойл" (до ее складу входять російські нафтовідобувні, нафтопереробні підприємства и підприємства Нафтова машинобудування) и ряд других.

Приватизація в России супроводжується ВИНИКНЕННЯ Досить потужного організаційно-господарських структур нового типу (державних, змішаних и приватних корпорацій, концернів), здатно успешно діяті на внутрішньому и зовнішньому ринках, например, "Газпром", "Вимпел". Так, "Газпром" забезпечує почти п'яту часть усіх потреб Західної Європи в природному газі. Саме "Газпром" в 1996 году БУВ Єдиною російською компанією, что Знайшла віддзеркалення в рейтингу, публікованому "Financial Times".

Реальний об'єм експорту товарів в 2005 р. віріс на 6% проти 9,5% зростання в 2004 р. что При цьом найдінамічніше зростанні, як и в 2004р., оказался сектор промислових товарів - ріст там Склаві 7%. Об'єм СВІТОВОГО експорт сільгосппродукції віріс на 5,5%. Менше Всього в реальному віраженні збільшілася торгівля паливом и сировина - на 2,5%.

При цьом в доларовому віраженні об'єм СВІТОВОГО експорт палівавирос на 41% і досяг 1,4 трлн. дол., а частка паливного експорту в загальному обсязі світової торгівлі досягла максимального рівня за 20 років - 13,8%. На цьому тлі найбільші постачальники палива і сировини помітно збільшили обсяги експорту. Так, доларовий еквівалент паливо - сировинного експорту для Росії виріс на 33%.

За даними Світової організації торгівлі (СОТ), оприлюдненими сьогодні, темпи зростання світової торгівлі можуть знизитися до 6% при загальному економічному зростанні в 3%. На думку організації, світова економіка може відчути в поточному році негативний вплив великих торгових дисбалансів, а також нестабільність на фінансових ринках і ринках нерухомості.

Зростання обсягу світової торгівлі в 2006 р. склав 8%, перевершивши прогноз аналітиків організації, що становив 7%. Зростання обсягів зовнішньої торгівлі в країнах, що розвиваються склав в 2006р. 36%, передає Reuters.

За обсягами експорту та імпорту Росія входить в список 15 провідних країн. Так, за обсягом експорту в 2006 р. Росія займає 13-е місце (305 млрд. Дол.), Поступаючись Гонконгу (323 млрд. Дол.) І випереджаючи Сінгапур (272 млрд. Дол.).

Обсяг імпорту в Росію, за оцінкою СОТ, склав в минулому році 164 млрд. Дол., Що дозволило їй опинитися на 18 місці в списку світових імпортерів після Індії (174 млрд. Дол.) І перед Швейцарією (141 млрд. Дол.).

У повідомленні вказується, що з 7 регіонів світу, прийнятих СОТ для статистичних розрахунків, найбільш динамічне зростання зовнішньої торгівлі в 2006 р. був відзначений на території країн колишнього Радянського Союзу. На думку експертів організації, така динаміка обумовлена ​​світовим зростанням цін на енергосировину і метали.

Особлівістю корпоративного сектору в России є такоже Бурхливий розвиток держкорпорацій. Є Деяка поглядів на цею момент, тож узагальнімо їх.

Супротивники такой форми наголошують на тому, что:

1. За класична схема розвитку ринкового отношений роль держави та ее кампаній зокрема винна мінімізуватіся, а не навпаки.

2. Держкорпорації негативно вплівають на Розподіл інвестіційніх ресурсов, маючі право багатомільярдніх інвестіцій держава просто перегріє фондовий ринок.

3. Розміті цілі спричиняють нерінкову капіталізацію, тоді ж логіка процесса Взагалі НЕ наблюдается. такоже цьом спріяє непрозорість держкорпорацій.

4. Власність держави передана держкорпораціям становится власністю останніх, тобто це виробляти до розмивання держвласності.

5. ЦІ Структури превращаются в місця працевлаштування високопосадовців, что НЕ всегда є ефектінімі менеджерами.

Показове буде наведення Середніх виплат топ-менеджменту держкорпорацій за 2009 рік (Таблиця 2.1).

Таблиця 2.1

Сердній діапазон виплат CEO держкорпорац ій РФ у 2009 году, у руб.

Назва корпорації сума
Роснано 8,5 - 14 млн
Росатом 11 - 30 млн
РосТехнології 14 - 32 млн
АСВ 6 - 22 млн
ВЕБ 6,5 - 30 млн
фонд ЖКГ 3 - 11 млн

Джерело: [33]

Проти наявні и об'єктивні передумови до таких кроків Уряду. Серед них загроза полного втілення России на сировинний економіку, ПРИВАТНІ інвесторі НЕ Готові вкладуваті у Стратегічні підприємства, что НЕ віправдовуються у Короткі Терміни, ненадійеість приватних постачальніків, зрів ними домовленностей, як-то ситуация з пільговімі лікамі, заслаблення КООПЕРАЦІЇ между підприємствами одного виробничого циклу, надпотужна ЕКСПАНСІЯ іноземних покупців у російські активи, что потенційно может стать загроза суверенітету.

Таким чином, державна корпоративна власність - це необхідній елемент усієї системи державного регулювання в цілому, а не вінятково капітал, спроможній продукуваті Доданий ВАРТІСТЬ. Утрімуючі контрольні пакети акцій акціонерних товариств, держава на правах власника візначає умови Функціонування своєї власності за и встановлює Критерії ее ефектівності, віходячі НЕ з Принципів підприємництва, а з Огляду на Сутність та інстітуціональні завдання самє державної власності за. Правда відкрітім лишається питання чи тім Шляхом Пішов російський Уряд надаючі перваго самє такому засоби формирование держкорпорацій, контроль над Якими у него Фактично відсутній.

Чи не Менш цікавім Видається нам и ситуация в Україні, Розгляд якої предложено у Наступний розділі.
РОЗДІЛ 3. Корпоративний капітал та корпоративна власність в економіці України: сучасні Тенденції, проблеми та перспективи розвитку

Перші корпорації з'явилися в России ще в ХVII ст. До 1917 р. в России БУВ Накопичення великий досвід емісії приватних фондових ІНСТРУМЕНТІВ и існував розвинення на ті часи їх ринок. 10 березня 1917 р. Тимчасовий уряд прийнять ухвалу, про зняття багатьох діючіх на тій годину обмежень на діяльність корпорацій. Це віклікало Бурхливий розвиток акціонерної форми господарювання и Сайти Вся приватних ЦІННИХ ПАПЕРІВ [1, 2, c. 26].

До вересня 1917 р. в условиях нестабільної Політичної обстановки в России Було встановлено 732 корпорації, что відповідно в 4 рази перевіщувало рівень 1913 р.

З кінця 1917 р. найбільші компании стали націоналізовуватіся. В период так званої новой економічної політики, яка булу проголошена в 1921 р., Акціонерні компании стали вінікаті знову.

Так, перша корпорація радянського ПЕРІОДУ з'явилося 1 лютого 1922 р. Всього у тисяча дев'ятсот двадцять-два р. Було утворено 20 акціонерних товариств, а на початок тисяча дев'ятсот двадцять п'ять р. їх налічувалося Вже понад 150. Акціонування торкнуло и банківської сфери, в Якій кроме Держбанку налічувалося 5 крупних акціонерних КОМЕРЦІЙНИХ банків, что малі в своєму розпорядженні 95 філіалів. Проти до качана 30-х років практично всі акціонерні товариства були перетворені в Державні підприємства. З того часу в СРСР збереглося лишь 2 акціонерних підприємства - створення в 1924 р. банк для зовнішньої торгівлі СРСР (пізніше - «Внешекономбанк») и Утворення в 1929 р. Всесоюзне акціонерне товариств «Інтурист». Проти ЦІ підприємства були акціонернімі лишь формально, бо їх діяльність здійснювалася на тих же принципах, что и діяльність всех других державних ОРГАНІЗАЦІЙ.

У період з качана 30-х до середини 80-х років в СРСР Було Створено только Одне акционерное общество - в 1973 р. на базі Управління іноземного страхування БУВ організованій «Інгосстрах СРСР» (Страхове акціонерне товариство СРСР). «Інгосстрах», подібно «Внешторгбанку» и «Інтурістові», акціонернім товариством БУВ формально.

У 1986-1987 рр. Львівським виробничим об'єднанням «Конвеєр» БУВ здійсненій випуск ЦІННИХ ПАПЕРІВ, что відрізняліся великою спеціфікою и Спроба найти нетрадиційні Способи размещения фондових ІНСТРУМЕНТІВ в цілях создания «соціалістичного механізму АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (корпорації), відмінного від капіталістичного за своєю суттю». [13, c .63]. На качана +1987 р. «Конвеєр» реалізував акцій більш чем на 1 млн. Руб. Статус «державного АКЦІОНЕРНОГО соціалістичного підприємства», Який Отримав об'єднання «Конвеєр», сам по Собі містів внутрішню суперечність, бо об'єднання Залишайся Державним и випуск ним ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Які називається акціямі, що не змінів відносин власності.

Окрім «конвеєра» до кінця 1988р. Спроба випуску Власний акцій, що не чекаючі відповідного правового забезпечення, здійснів ще цілий ряд підпріемств.

Для того, щоб упорядкуваті стіхійну практику випуску підприємствами и організаціямі ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Рада Міністрів СРСР 14 жовтня 1988 р. прийнять ухвалу «Про випуск підприємствами и організаціямі ЦІННИХ ПАПЕРІВ. З'явилися Вказаним нормативного документа дала Певний імпульс практике емісії господарствами Власний фондових документів.

26 травня 1990 р. Було Прийнято ухвалу Ради Міністрів СРСР «Про создания АКЦІОНЕРНОГО об'єднання« Наукові прилади », а 26 червня 1990 р. - Ухвала Ради Міністрів СРСР «Про превращение виробничого об'єднання« КамАЗ »в акціонерне товариство« КамАЗ »[14, c. 129]. Спроба перекладу «КамАЗу» на акціонерну форму власності за активно освітлювала у прессе.

Прийнято 19 червня 1990 р. Ухвали Ради Міністрів СРСР «Про затвердження Положення про акціонерні товариства и ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ и Положення про цінні папери» передбачало можлівість создания корпорацій и випуску ними акцій, Які могли розповсюджуватіся як среди юридичних, так і серед фізичних осіб.

Рік по тому, станом на 26 вересня тисячу дев'ятсот дев'яносто один р., В Єдиний державний реєстр акціонерних товариств и ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Міністерства фінансів СРСР Було внесено тисяча чотиреста тридцять два товариства, з якіх 402 були засновані на акціонерній форме власності за, а 1030 були ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ.

Таким чином, з'явилася даного документа створі передумови для активного розвитку корпоратівної форми власності за.

Тепер Спробуємо простежіті процес формирование корпоративного сектору в Україні.

Если для розвинутих стран Заходу наявність корпоративного сектора економіки є природним результатом еволюційного розвитку, то перед економікою України только Нещодавно постала проблема формирование такого сектора.

Акціонерне товариство - господарське товариство, Статутний капітал которого НЕ может буті меншим чем 1250 мінімальніх заробітніх плат и Який поділено на визначення Кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за Якими посвідчуються акціямі. Акціонерні товариства створюються в форме публічніх або приватних товариств. Основним актом законодавства, Який регулює діяльність акціонерних товариства, є Закон "Про акціонерні товариства" від 17 вересня 2008 р.

До реформи законодавства про акціонерні товариства (2009-2011 роки) акціонерні товариства поділялісь, відповідно до Закону "Про господарські товариства", на відкриті и закриті, при чому Кількість акціонерів Закритого акціонерного товариств законодавчо НЕ обмежувалась. Основний крітерій для поділу товариств на відкриті и закриті БУВ тієї самий - здатність акцій вільно обертатісь. Акції закритого товариства не могли розповсюджуватіся Шляхом підпіскі, купуватіся та продавати на біржі. Акціонери закритого товариства малі Переважно право на придбання акцій, что продавати іншімі акціонерамі товариства (стаття 81.3 Господарський кодекс України в редакции до 30 квітня 2009 р.).

Одним з головних нововведень Було Введення публічніх акціонерних товариств.Альо тоді як перехідній период триває до 2011 року та істотні дані для АНАЛІЗУ відсутні у поданій работе розкрівається розклад сил, что є тепер.

Отже, Державні та промислові управлінці ма ють по-новому формуваті стратегію отношений для Досягнення ефектівної діяльності підприємств у об'єктивних реаліях годині. І хоч сегодня ще рано Говорити про Закінчення в Україні пріватізаційніх процесів, но Існування Нових форм власності за ставити якісно Нові вимоги, потребує Нових крітеріїв ведення господарчої ДІЯЛЬНОСТІ. У свою черга це обумовлює зміну Громадської думки Стосовно проблем власності за и з'явилися Нових суспільніх протіріч.

Процес корпоратізації стрімується такоже и через Відсутність належно розуміння з боку законодавчої та віконавчої власти спеціфікі підходів до управління корпоративними об'єднаннями. До сегодня бракує законодавчо норм, Які б регламентувалі та забезпечувалі ефективного діяльність Нових виробничих структур.

А тим часом Україна зазнає поразка НЕ ​​только на світовіх (західніх) ринках, а й на ринках стран СНД, де українська продукція булу в основном конкурентоспроможною.

На тій годину вважать, что слід чекати, при розвитку процесса ПРИВАТИЗАЦІЇ и обострения дефіціту ФІНАНСОВИХ ресурсов на підпріємствах державного сектору економіки, вся велика їх частина Почни перетворюватіся в акціонерні товариства відкритого типу [15].

На Рис. 3. 2. можна Побачити дінаміку создания чи ліквідації акціонерних товариств відкритого та закритого типу у%.

Мал. 3. 1. ДИНАМІКА розвитку акціонерних товариств відкритого та закритого типу за період з 1999 по жовтень 2009 року,%. [29], [15]

З рис. 2.1. можна Сказати, что Дійсно теза про ті, что Очікування зростання кількості корпорацій відкритого типу справділіся, но ця динаміка наблюдается з 1998 по 2002 рік, уже з 2003 року почалось стрімке зниженя їх кількості. Так з 2003 по 2006 роки Було досягнуть по кількості одна тисяча дев'ятсот дев'яносто вісім рік, а Вже 2007 та 2009 (за данімі жовтня) відбулося зниженя на 4,35% та 6,76% відповідно.

Що стосується кількості корпорацій закритого типу, то з 1998 по 2008 рік динаміка булу до Зменшення, так Кількість корпорацій у порівнянні до базового 1998 року, за станом на жовтень 2008р., Зменшено на 10,82%. На жовтень 2009 - ще более.

На Рис. 3.2 можна Побачити це наочно у процентному співвідношенні.

Мал. 3. 2. Загальний темп змін корпоративного сектору за організаційно-правової форми господарювання за роках, у% [29] і [32]

Таким чином, можна Сказати, что превращение державних підприємств в акціонерні товариства - один з направлений роздержавлення власності за. Разом з тим в акціонерне товариство могут з'єднатіся Різні форми базової власності за перелогових від утрімувачів (власніків) акцій - підприємств, держави, місцевіх Радий, окремий громадян. Доцільність такого превращение техніко - Економічно обґрунтовується, визначаються найбліжчі Наслідки і перспективи розвитку акціонерних форм власності за, потенційні возможности впліваті на Попит и пропозіцію Сайти Вся, підраховуються витрати виробництва і прибуток.

Аналіз статистичних Даних про діяльність підприємств різної форми власності за течение 1999-2009 рр. віявляє тенденцію до СКОРОЧЕННЯ у структурі народного господарства Частки підприємств державної форми власності за и Збільшення кількості підприємств з колективного формою власності за. Дані Держкомстату у загально розрізі дають можлівість порівняті лишь підприємства за тимі формами власності за, Які візначені спеціфікою української звітності, оскількі відсутній Інший уніфікованій облік. Альо даже Такі Відомості свідчать про відчутні зрушення в економіці за структурою форм власності за. Тут цікаво буде подивитись на Зведені статистичні дані по власникам АТ (Див. Рис. 3.3.).

Рис.3.3 Структура акціонерної власності за [15] і [29]

Наочно розглянемо Рис. 3.4. , На ньом зображена динаміка корпорацій за відсоткамі приватизовану майна по Україні.

З Рис. 3.2. видно, что на протязі досліджуваного ПЕРІОДУ найбільше корпорацій Було зосереджено в секторі 70-99,9% приватизовану майна, далі іде Показник до 49,9%, показатели з частко приватизовану майна 50-69,9 та 100% займають Третє місце. Слід Зазначити, что Останній Показник за останні роки МАВ тенденцію до стабільного зростання, но в Останній рік ВІН знізівся даже нижчих уровня базового 2000 року.

Мал. 3.2. Динаміка корпорацій за відсоткамі приватизовану майна по Україні. [32]

Сучасна корпорація розвінутої країни має розвинутого діверсіфікацію Сфера діяльності, что базується на поєднанні різніх технічно-комунікатівніх напрямків (кілька базових технологій, широкий спектр номенклатури продукції). Більшість з корпорацій є автономними БАГАТОГАЛУЗЕВЕ комплексами, побудовані за принципом вертікальної інтеграції Із замкнутого циклу виробництва кінцевого продукту (Досить часто їх відділення та філії могут буті розташовані у різніх странах).

Для України не характерна така доладна корпоративна організація. Типів є такі організаційні структури, як акціонерні товариства та Державні холдінгові об'єднання, так звані національні акціонерні компании (НАК "Енергоатом", "Нафтогаз", "Хліб України" ТОЩО). Українські корпорації структурно простіші и зазвічай вертикально інтегровані об'єднання, основні виробничі фонди якіх зосереджені у межах України.

Корпорації, засновані на принципах партнерства, практікують Різні форми участия ПРАЦІВНИКІВ в управлінні та прибутках. Становится все більш зрозумілім, что без співробітніцтва, КООПЕРАЦІЇ, партнерських отношений з персоналом менеджери та ВЛАСНИКИ не в змозі управляти виробничим процесом и досягаті Підвищення продуктівності организации. Тому оптимальною формою организации на мікрорівні вважається акціонерна компанія, в Якій значний частина акцій Належить Працівникам, а персонал якої пріймає доля у управлінні. Розвиток партнерських отношений на виробництві вважається закономірнім, об'єктивно обумовлених процесом, что застосовується практично всіма розвинутості країнамі.

Тепер перейдемо до РОЗГЛЯДУ безпосередно сучасного стану розвитку корпоративного Капіталу та власності за в Україні.

Преимущества корпорації визначили провідну роль усієї организации бизнеса в сучасній економіці, особливо в харчуванні Залучення грошового Капіталу. Слід кож відмітіті їх Унікальний способ фінансування: через ринок цінних паперів корпорації могут об'єднувати в Загальний фонд фінансові ресурси Великої кількості осіб.

Сьогодні в Україні корпоративний сектор об'єднує 17 млн. Індівідуальніх акціонерів, у тому чіслі - более 14 млн. Дрібніх, Які з'явилися у наслідок масової ПРИВАТИЗАЦІЇ. На частку корпоративного сектору припадати почти 75% ВВП [3, с.6].

Загаль, велика Кількість акціонерів у державі спріяє появі широкого кола власніків ЗАСОБІВ виробництва. Для цього практікується видача колективних акцій. После відачі акцій товариство отрімує у власне управління капітал. З Іншого боку, акціонери могут продати власний Пайовий капітал у будь-який момент. Значні об'єми виробництва и концентрація Капіталу в крупних акціонерних товариств спріяють створеня чисельність и широко розгалуженіх зв'язків и переплетень з іншімі підприємствами и господарськими партнерами. Економічні Інтереси господарських партнерів захіщаються правовими актами, в якіх обумовлені Можливі гарантії від економічного збитків у разі банкрутства АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

На Рис. 3.5. показані ключові учасники корпоративних отношений в Україні.

Мал. 3.5. Ключові учасники корпоративних отношений в Україні.

Більшість акціонерних товариств створені на базі крупних державних підприємств у сфері промісловості и будівництва, як товариств закритого типу, что НЕ предлагают свои Акції у Відкритий продажів всім охочим.

Дана обставинних пов'язана з цілим рядом об'єктивних и суб'єктивних чінніків (див. Рис.3.6):

- По-перше, аж до теперішнього часу не Створена дієва стабільна правова база для ПРИВАТИЗАЦІЇ державної власності за;

- по-друге, високий рівень інфляції Робить невігіднім Залучення Додатковий Капіталу с помощью випуску акцій, бо цею капітал Швидко знецінюється, а виплата дівідендів по ньом винна здійснюватіся в течение Всього ПЕРІОДУ Існування АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА;

- по-Третє, Керівники багатьох державних підприємств НЕ поспішають з випуском акцій у Відкритий продажів, бо побоюються Втрата контролю над Власний господарствами.

Мал. 3.6 Чинник Преимущества відсотка державних ЗАТ на Сайти Вся.

Вакуум, что утворівся внаслідок повної відсутності акцій промислових акціонерних компаний, створене на базі підприємств державного сектору економіки в ході ПРИВАТИЗАЦІЇ, в 1992 р. БУВ заповнений активним розміщенням у великих об'ємах ЦІННИХ ПАПЕРІВ новостворюваніх КОМЕРЦІЙНИХ структур. ЦІ Структури відносно легко «зняла вершки» Із значної части тимчасово НЕ вікорістовуваніх Накопичення підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ, прівертаючі їх до своих статутних ФОНДІВ [16, c. 13].

Стратегія ПРИВАТИЗАЦІЇ візначає структуру власності за в Кожній державі. В результате ПРИВАТИЗАЦІЇ вінікла така структура: і співробітнікі, и работники стали прямими акціонерамі, Які володіють голосуючімі и не голосуючімі акціямі, в тій годину як населення в цілому стало непрямим акціонером через інвестиційні фонди, довірчі товариства.

Окрім позитивних результатів масової ПРИВАТИЗАЦІЇ (создания Нових ринкова сегментів, фондового Сайти Вся, Сайти Вся корпоративних ЦІННИХ ПАПЕРІВ, інфраструктурі его обслуговування), перед органами державного управління вініклі серйозні проблеми по вопросам ефективного управління корпоративними правами держави, что веде до необхідності швидкої реорганізації галузевих міністерств, так и создания умів зростанню інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ в Україні.

Повноваження по управлінню ДЕРЖАВНИЙ корпоративними правами передавалися від Фонду Державного майна до агентства по управлінню корпоративними правами и навпаки. Результатом такого розподілу контролюючої та управлінської власти державних ОРГАНІВ Із ПРИВАТИЗАЦІЇ та управління Було розуміння необхідності вирішенню КОМПЛЕКСНОЇ та взаємопов'язаної проблеми ПРИВАТИЗАЦІЇ та управління одним органом - Фондом Державного майна.

У господарському кодексі України прийнятя Широке трактування корпорації, что приводити до включення до цієї групи організаційно-правові форми суб'єктів господарювання, котрі НЕ ма ють прітаманні акціонернімтоваріствам перевага Стосовно Залучення ФІНАНСОВИХ ресурсов (зокрема, товариства з Додатковий ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, повні та командітні товариства, кооперативи ТОЩО ).

Для визначення Поняття корпорації, як елементи корпоративного сектору, доцільно ее Характеризувати Наступний чином: корпорація представляет собою господарське товариства (акціонерне товариство, Товариство з обмеженою відповідальністю) або добровільне об'єднання окремий підприємств, яка створене на Основі інтеграції Капіталу фізичних чи юридичних осіб та функціонує як самостійній господарюючій суб'єкт, что має права юридичної особи и Здійснює виробничу, науково-дослідну, комерційну діяльність, у тому чіслі и централізоване регулювання діяльн ості его учасников.

За данімі державної КОМІСІЇ з ЦІННИХ ПАПЕРІВ и фондового Сайти Вся в Україні на сегодня діють 30798 суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ з акціонерною формою власності за, з них 20654 акціонерні товариства закритого типу, решта - відкритого.

Створюваті правове поле для визначення прав про відповідальність різніх сторон и регулююча їх Взаємовідносини, корпоративне управління дозволяє Кожній Із сторон плануваті й Здійснювати свою стратегію, а через оцінюваті поведение других сторон. Знання корпоративного законодавства Корисна того, что воно візначає права й обов'язки сторон и тім самим Забезпечує основу їх співробітніцтва; дозволяє зацікавленім сторонам віявіті Недоліки цього законодавства и вдосконаліті его.

Таблиця 3.1

Динаміка розвитку корпоративного сектору за організаційно-правовими

формами господарювання за 2002-2009рр.

Найменування форми господарювання 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Всього 889330 972963 1011923 1070705 1133200 1187020 1222632 1222632
Корпорації 708 736 781 824 842 849 859 868
ЗАТ 12171 11917 11628 11325 10895 10406 10144 9600
ВАТ 22255 22150 22033 21948 21503 21098 20654 20400

Джерело: [30], [32]

З Рис. 3. 4. видно, что согласно з данімі Міністерства статистики, загальна Кількість підприємств за данімі жовтня 2009 року становила 1222632, з них акціонерні товариства - 2,52%. З них закриті акціонерні товариства Складанний 67%, а відкриті - 33%.

Согласно статистичних Даних Кількість корпорацій на жовтень 2009 року становила 868 при СЕРЕДНЯ темпі зростання за 2002-2009 роки 1,17. Ця тенденція показує, что на сегодня идет "хвиля" зростання корпоративних об'єднань в Україні. Середній темп зростання концернів теж збільшівся и ставити 1,02.

На початок 2009 року держава в особі Уряду, Фонду державного майна України, міністерств и відомств здійснювалі управління корпоративними правами держави у 1427 відкритих та Закритого акціонерного акціонерних товариств, 101 товаристві З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ та 32-х національніх акціонерних и державних холдингових компаний, Створення спеціальнімі рішеннями Президента України та Уряду.

Мал. 3.4. Частка акціонерних товариств в Загальній кількості підприємств України на жовтень 2009 року. [32]

Існує пряма залежність между рівнем концентрації АКЦІОНЕРНОГО Капіталу та ефектівністю діяльності підприємства, тобто чим вищє рівень концентрації, тім ефектівніше працює акционерное общество. Однако така залежність нерівномірна. З ростом концентрації вищє 60% коефіцієнт кореляції зніжується, что свідчіть про Зменшення залежності ефектівності підприємства та зростання концентрації АКЦІОНЕРНОГО Капіталу.

Державі Належить около 18% АКЦІОНЕРНОГО Капіталу великих промислових підприємств. Вона є найменша ефективна власником. Чим вища Частка держави в акціонерному Капіталі підприємства, тім нижчих ефективність его ДІЯЛЬНОСТІ.

Найбільш ефективна акціонером є іноземний інвестор, хоча Йому Належить Менш 6% АКЦІОНЕРНОГО Капіталу української промісловості. ВАТ, Які підконтрольні іноземним інвесторам, характеризуються вісококонцентрованою структурою АКЦІОНЕРНОГО Капіталу. Розмір контрольного пакета для реальних іноземних інвесторів перевіщує 75% акцій.

Найбільша Глибина ПРИВАТИЗАЦІЇ характерна відкрітім акціонернім общество таких галузь, як машинобудування, металургія, хімічна, харчова та легка промисловість.

Ринкі Капіталу в Україні розвіваються непропорційно и неспроможні Повністю задовольніті спожи национальной економіки та бізнесу у доступних кредитах, інвестіційніх ресурсах у тих ОБСЯГИ, якіх потребує реальний сектор економіки і соціальна інфраструктура країни.

Реформування рінків Капіталу незалежної України Почалося з «Концепції Функціонування та розвитку фондового Сайти Вся в Україні», что булу прийнятя ухвалив Верховної Ради України від 2 вересня +1995 року №322 / 95-ВР. Там Було много розумного, но деякі Важливі положення так и не були реалізовані. Ніні Рінк Капіталу в Україні прітаманні низька капіталізація, архаїчна інфраструктура ринку та тіньове Ціноутворення на основні ресурси. Інші країни поряд з нами за ЦІ 12-15 років трансформацій Вже досяглі дуже помітніх результатів. Причиною Невдача реформи рінків Капіталу в Україні є хибний доктрина, что ринок может самостійно впоратіся Із необхіднімі Перетворення. Питання концентрації и централізації рінків Капіталу є ключовими проблемою.Більше, на вирішенню якої спрямовано розроблення Державним агентством України з інвестіцій та інновацій проект Концепції державної цільової економічної програми модернізації рінків Капіталу в Україні.

Так, внаслідок Впровадження програми модернізації національніх рінків Капіталу в Україні до 2010 року ма ють з'явитися Консолідована біржова система, потужній центральний депозитарій ЦІННИХ ПАПЕРІВ, центральна РОЗРАХУНКОВА палата, а такоже інформаційна мережа, что об'єднає ПРОФЕСІЙНИХ учасников депозітарної системи та спожівачів ее послуг.

Напрікінці Спробуємо надаті прогнози относительно перспектив розвитку корпоративних отношений в Нашій державі.

Великі корпорації, як правило, формують на Основі поєднання кількох напрямків Власний складаний стратегію розвитку на Певний период часу. Поєднання кількох напрямків розвитку одночасно необхідне в багатопрофільних підпріємствах, щоб відобразіті Особливості відів виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ, якові здійснюють Різні підрозділі. Даже компании, Які ма ють один вид ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, часто компонують на основе базових ізольованіх підходів складнішу и багатограннішу стратегію.

Так, характеристика базових Шляхів розвитку корпорації Відображається в:

- концентрації зусіль на поточному бізнесі;

- розшіренні Сайти Вся;

- оновленні продукції;

- інновації;

- горізонтальнії інтеграції - стратегія поглінання конкурентів;

- вертікальній інтеграції;

- спільному підприємстві;

- концентрічній діверсіфікації;

- конгломератівній діверсіфікації;

- зменшенні витрат;

- Частково розпродажі;

- ліквідації.

Дев'ять з дванадцяти можливий Шляхів, наведення вищє, передбачають певні Темпи розвитку компании. Проти всі підприємства намагають розвіватіся и если, например, підсумуваті всі плани зростання обсягів реализации компаний однієї Галузі, то загальна сума Суттєво перевіщіть реальні спожи Сайти Вся. А це означає, что НЕ всі Стратегічні плани можливо Виконати, и тому вибір Шляхів розвитку є найвідповідальнішім для компании.

Компанії могут реалізовуваті стратегії розвитку трьома способами:

- вікорістовуючі только внутрішні резерви в межах існуючої організаційної структури;

- вступаючі у Стратегічні альянси з іншімі фірмамі;

- здійснюючі злиттів и поглінання.

До зовнішнього впліву слід Віднести фактори політічного клімату, Суспільно-етичним норм и пріорітетів, соціальної спрямованості Суспільства, лещата різніх соціально-економічних груп, законодавчо-правове поле, Ресурсні фактори, процеси роздержавлення підприємств, корпоратізацію, приватизацію, фактори технологічного розвитку.

До внутрішніх факторів, что визначаються напрями розвитку корпорації, слід Віднести виробничий Потенціал, фінансові ресурси, чісельність персоналу, структуру организации, систему управління, стратегію розвитку, тематичність (виробничу) спрямованість, спеціалізацію, види економічної діяльності, форми власності за, норми поведінкі керівніцтва, традиції , корпоративну культуру, етичний-Моральні принципи.

Світовий досвід свідчіть, что Реорганізація підприємств, об'єднання їх в крупні промислово-фінансові корпорації Суттєво скорочує трансакційні витрати, та витрати на конкурентну боротьбу, підвіщує передбачуваність динаміки цен.

Цей аспект відіграє свою роль и в інтеграційніх процесах України, что прізвело до з'явиться цілого ряду великих корпорацій, Які діверсіфікувалі свою виробничу діяльність в рамках однієї структури. До таких корпоративних структур слід Віднести концерн "Норд", концерн "Стирол", Новокраматорській машинобудівний завод, "Мотор Січ", промислово-інвестіційну Корпорацію "Укрпідшипник", ВАТ "Сумське машінобудівне науково-виробниче об'єднання ім. М.В.Фрунзе "та ін.

Формування потужного виробничих структур в Україні відбувалося різнімі шляхами - на Основі укрупнення виробничих и науково-виробничих об'єднань (ПТ "Топаз", НВТ "Респіратор", НВТ "НКМЗ", корпорація "Родон" та ін.), Або Шляхом создания Нових виробничих систем (АТ "Оболонь", "Сармат", та великих виробничо-ФІНАНСОВИХ систем (АТ "Данко", Укрпідшипник ", концерн" Енерго "та ін.).

Формування в Україні корпоративних бізнес груп, таких як ЗАТ "Систем
Капітал Менеджмент ", науково-виробнича інвестиційна корпорація" Інтерпайп "та Українсько-американська компанія" Байло Ко ЛТД ", корпорація" Індустріальний союз Донбасу ", групи" УкрСиббанк "," Приватбанк "," Укрпромінвест "," Енерго "та ін., свідчіть про Посилення інтеграційніх процесів у різніх секторах економіки.

В Україні сегодня можна візначіті следующие напрями трансформації компаний, что спріяють забезпечення стабільності та конкурентоспроможності:

- Вдосконалення корпоратівної побудова;

- Зміни в корпоративному управлінні;

- формирование «правильної» виробничої Структури і продаж непрофільніх актівів;

- дівідендна політика;

- інтернаціоналізація бізнесу.

Альо на даного етапі Можемо спостерігаті розтягнутій процес реорганізації господарюючіх суб'єктів різнімі, що не регульованості з боку держави, способами (например, Шляхом викуп контрольних пакетів акцій більш потужного корпораціямі, процедур банкрутства та ін.). Як показові приклади последнего годині можна навести факти знікнення з українського Сайти Вся крупних нафтотрейдерів Дніпропетровської області «Авіас» и «Сентоза Ойл» та їх реорганізації в Інший трейдер «Авіас Плюс» з метою Збереження монопольних позіцій на Сайти Вся нафтопродуктів та унікнення штрафних санкцій.


ВИСНОВКИ

Проведення дослідження в даній курсовій работе теоретико-методологічних аспектів Реформування економічних інстітутів в плановій економіці дозволило сделать следующие основні Висновки теоретичного, методологічного и практичного характеру:

Успішна трансформація економіки України Неможливо без всестороннього критичного Освоєння сучасної політекономії, яка є почти Єдиним надійнім інструментом, вікорістовуючі Який Ми можемо провести об'єктивний аналіз економічних отношений.

Проведення теоретичне дослідження дало нам змогу візначіті корпоративний капітал як як форму розвитку приватного Капіталу з елементами суспільного, а корпоративні власність як капітал, Утворення Завдяк випуску и продаж акцій та підтвердіті прогресівність самє таких форм у наш час.

Такоже нами Виявлено та узагальнено макро- та мікроекономічні закономірності Функціонування трансформаційніх економік.

Було Розкрити Механізми взаємодії корпорацій та держави на прікладі двох трансформацініх стран та проведено паралелі Із рол західніх корпорацій.

У цілому проведений аналіз свідчіть, что предприятие на різніх історічніх етапах можна розглядаті як виробничо-комерційну структуру, что Постійно змінюється в дінаміці, яка на сучасности етапі розвитку Суспільно економічних отношений у життя без більшості превратилась в акционерное общество (Корпорацію).

Основними перевага корпорацій стало можлівість докорінної перебудови виробництва Шляхом Залучення Нових відів техніки і технологій, Кращі умови Залучення ФІНАНСОВИХ ресурсов, більші возможности создания Нових товарів та завоювання рінків, менший ризики банкрутства та ін.Трансформаційні процеси у форме реструктуризації та реорганізації підприємств охоплюють широкий ареал інстітуційніх процесів корпоративного сектора економіки країни.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Базилевича. - К .: Знання, 2008. - 629 с.

2. Дмитриченко Л.Д Економічна теорія (Політична економія) / Л.Д Дмитриченко, Л.І Дмитриченко, А.Н. Хімченко- Донецьк: Каштан, 2009. - 296 с.

3. Дмитриченко Л.Д., Чунихина Т.А. Корпоративний капітал: історичний соціально-економічний аспект / Л.Д. Дмитриченко, Т.А. Чунихина / // Фінанси Облік Банкі.- №12.- 2006 - с.3-7

4. Бузгалин А., Глобальний капітал / А. Бузгалин, А. Колганов.- М .: Едіторіал УРСС.- 2004. - 512 с.

5. Федулова Л.Ю. Трансформація корпоративних структур: теоретичний аспект // Економічна теорія, №3, 2005 - с.45-59

6. Маркс К. Твори. - Т. 25, Ч. 2. - М: Політіздат.- 1968. Наступні

7. Бланк І. Управління грошовими потоками / І. Бланк.- 3-е изд., Перераб. і доп.- К .: Ніка-Центр.- 2008.- 752 с.

8. Криворак А. Корпорація та корпоративна власність / А. Криворак, Т. Баєва [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //krivorak.com/? Q = node / 9

9. Наймушин В. Корпоративна власність в трансформаційної економіці /., В. Наймушин, А. Козлов [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //babuka.ru/referat/ergonomika/0_object77754.html

10. Сутність поняття трансформаційної економіки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //modeling.at.ua/publ/8-1-0-29

11. Транснаціональні корпорації: навчальний посібник / В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новіцькій та ін. - К .: Таксон.- 2008. - 304с.

12. Нестеренко О. П. Історія економічних вчень: Курс лекцій / О. П. Нестеренко. - 5-тє вид., Стереотип. - К .: МАУП, 2008. - 128 с.

13. Булєєв І.П. Корпорації: теорія і вітчизняна практика. / І.П. Булєєв // Менеджер.- 2007.-№3.-с.129.

14.Дем'яненко П.В. Особливості формирование акціонерної власності за в Україні / П.В. Дем'яненко.- Федосійській державний фінансово-економічний інститут 2009 р.

15. Формування великого приватного Капіталу в Україні / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, Л.З. Суплін: Центр економічного розвитку. - К .: «Міленіум», 2009. - 90 с.

16. Шабалін А. Зовнішній корпоратівній борг: динаміка і регулювання / А. Шабалін // Єкономіст.- №6.- 2008.- с. 21-29

17. Територіальна експансія великих російський промислових корпорацій: до характеристики новітніх тенденцій. // Російський економічний журнал №5-6.- 2007. - с.92-96

18. Смирнов А. Державно-корпоративний сектор і його розвиток / А. Смирнов // Економіст №1.- 2008.- С.3-14

19. Дементьєв В. До дискусії про роль держкорпорацій в економічній стратегії Росії / В. Дементьєв // Російський економічний журнал №1-2.- 2008.- с.27-41

20. Букіна Г. Корпоративний податковий менеджмент як невід'ємна складова стратегії управління бізнесом / Г. Букіна // Еко.- №1.- 2007.- с.168-185

21. Ступницький А. Інформаційні технології та корпоративне управління / А. Ступницький // Репринт «Економіка України.- №2.- 2005.- с.38-46» .- 2009

22. Батура А. Корпоративний капітал - в умовах становлення і равзития ринкових відносин в Україні / А. Батура, Т. Корягіна // Економіка України.- №10.- 2004.- с.50-57

23. Фролова Т. Особливості та перспективи корпоратизації підприємств / Т.Фролова, Т. Римар // Економіка України.- №6.- 2009. - с.39-52

24. Захарін С. Макроструктурні особливості інвестиційного процесу в корпоративному секторі / С. Захарін // Економіка України.- №6.- 2008, - с.27-36

25. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI ВР.

26.Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» від 1995.11.21.№ 437/95-ВР.

27. Фінанси зарубіжних країн: Навчальний посібник /В.М.Суторміна, В.М.Федосов, Н.С.Фязанова, К.Н, Федосов. - К .: Лібідь.-2007. - 354с.

28. Губар Є. Приховане акціонерні товариства / Е.Губарь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.kommersant.ua/doc.html? DocId = 1322946

29. Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

30.Державна комісія з ЦІННИХ ПАПЕРІВ та фондового Сайти Вся [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ssmsc.gov.ua/

29. Рудницький Л. Держкорпорації виявилися на рідкість щедрі до своїх топів / Л. Рудницький [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //fintimes.km.ru/ekonomika-rossii/goskorporatsii/11144

32. Фонд державного майна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.spfu.gov.ua/ukr/
33. Тарасенко О.С. Корпоративна власність: формирование и Функціонування в сучасній економіці: Автореферат дисертації кандидата економічних наук: 27.05.08 / О.С. Тарасенко. - Донецьк, 2008.-17 с.


Додаток 1 Особливості публічніх АТ

  • акціонери могут відчужуваті належні Їм Акції без Згоди других акціонерів та товариства
  • общество может Здійснювати як публічне, так и частное размещения акцій
  • при публічному розміщенні акцій акціонери НЕ ма ють Переважно права на придбання акцій, что додатково розміщуються товариством
  • общество зобов'язане пройти процедуру лістінгу та залішатіся у біржовому Реєстрі прінаймні на одній фондовій біржі, при цьом укладання договорів купівлі-продажу акцій товариства, Пожалуйста пройшло процедуру лістінгу на фондовій біржі, здійснюється лишь на Цій фондовій біржі
  • у разі если умів емісії акцій передбача можлівість їх оплати не копійчані Кошта, общество зобов'язане залучіті незалежного експерта для встановлення рінкової вартості майна, майновий або немайновіх прав, Які передаються в обмін на Акції, при цьом ВАРТІСТЬ негрошового Внески НЕ может відхілятіся від рінкової вартості акцій более чем на 10 відсотків
  • річна фінансова звітність товариства підлягає Обов'язковій Перевірці Незалежності аудитором, а такоже оприлюднення (разом Із Аудиторська Висновки)
  • избрания Членів Наглядової ради и ревізійної КОМІСІЇ товариства здійснюється Виключно Шляхом кумулятивного Голосування
  • окрім вопросам, для вирішенню якіх законом вимагається Кваліфікована більшість (три четвертих голосів від Загальної кількості акціонерів товариства, Які ма ють право голосу), решение Загальне зборів товариства пріймаються простою більшістю голосів прісутніх на зборах акціонерів. Товариство и его акціонери НЕ ма ють право на свой розсуд розшіряті коло вопросам, Які вірішуються кваліфікованою більшістю, а такоже збільшуваті число голосів, Якими вірішуються інші питання.

Головна сторінка


    Головна сторінкаКорпоративний капітал і корпоративна власність в трансформаційної економіці

Скачати 91.43 Kb.