• Дисципліна: Економіка підприємства Виконала: студентка Агєєва Маргарита Рифатовна
 • 2.1 Загальні відомості про підприємство


 • Дата конвертації02.03.2019
  Розмір80.07 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 80.07 Kb.

  Кошторис витрат і її роль в економіці фірми

  МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ БІЗНЕСУ ТА УПРАВЛІННЯ


  Курсова робота

  на тему: «Кошторис витрат і її роль в економіці фірми»

  Спеціальність: Економіка і бухгалтерський облік

  Дисципліна: Економіка підприємства  Виконала: студентка

  Агєєва Маргарита Рифатовна

  перевірив

  Тарасов Олександр Іванович

  ВСТУП  В сучасних умовах управлінський облік є невід'ємною і ефективною частиною управління підприємством. Однак на більшості з них він ще не сформувався як цілісна система збору, аналізу, інтерпретації та подання корисної інформації менеджерам з метою прийняття на її основі оперативних, тактичних і стратегічних рішень. На шляху його впровадження існують певні перешкоди, які полягають у подоланні дискусійних проблем методології обліку і в необхідності здійснення наступних організаційних заходів щодо здійснення цього процесу 1:

  1. Слід звернути увагу на опис системи контролю за витратами на обслуговування виробництва і управління. Їх відносять до непрямих і для контролю за ними становлять кошторису витрат по підрозділах і підприємству в цілому. Однак планові кошторису витрат складають з розрахунку на плановий обсяг виробництва, який, як правило, істотно відрізняється від фактичного. Для запобігання цього може вводитися система гнучких кошторисів (бюджетів), де витрати планують за вариантное - перевиконання плану виробництва і його недовиконання в межах 5-7%.

  2. Застосування методу "директ-костинг", який набув широкого поширення в зарубіжній практиці і який ще називають методом обліку неповної собівартості. Він дозволяє знизити трудомісткість облікових операцій і оперативно здійснювати розробку проектів управлінських рішень з урахуванням впливу собівартості продукції. Однак при цьому спостерігається ототожнення прямих витрат зі змінними. Даний метод базується саме на визначенні останніх. У цьому випадку основні труднощі полягають у відділенні постійних витрат.

  У цьому випадку основні труднощі полягають у відділенні постійних витрат.

  3. Суттєвим гальмом поширення управлінського обліку в країні залишається відсутність чіткого визначення переліку його складових. Адже саме завдяки управлінському обліку бухгалтер за потребою, крім власне обліку і калькулювання собівартості продукції, займається нормативним плануванням, економічним аналізом і підготовкою управлінських рішень.

  4. Найбільші складності для успішного впровадження управлінського обліку обумовлені особливостями галузей вітчизняної економіки. При цьому повинні бути враховані конкретні методичні підходи, які б дали можливість побудувати облік витрат і систему бюджетування відповідно до технології, узгодити з функціями витрат, а також запропонувати такі методи, які б допомогли створити належну систему контролю витрат 2; 3.

  Управлінський облік відіграє важливу роль для підприємства як інструмент його ефективного функціонування, тому що створює конкурентні переваги в ринковому середовищі. Він надає інформацію для:

  - визначення стратегії та планування майбутніх операцій організації;

  - контролю і оцінки ефективності її поточної діяльності;

  - оптимізації використання ресурсів;

  - зниження рівня суб'єктивізму в процесі прийняття рішень системою управління.

  Тобто головною метою управлінського обліку є допомога керівництву в досягнення стратегічної мети підприємства. Він забезпечує менеджерів інформацією, яка розширює можливості збільшувати капітал його власникам, а працівникам підприємства - підвищувати їхній добробут 5; 6.

  Отже, проблемний управлінський облік дозволяє не тільки сконцентрувати інформацію, пов'язану з очікуваними господарськими операціями, а й створити передумови для проведення стратегічного аналізу і аудиту. Його цінність для системи управління підприємством визначається кількістю і якістю прогнозів, які дозволяють приймати рішення в умовах невизначеності.

  завдання:

  1-Проаналізувати динамізм витрат.

  2-Дослідити різноманіття витрат.

  3-Вивчити складання кошторису витрат на прикладі ТОВ «Магнолія».

  4-Розглянути загальні відомості про підприємство.

  Методологічну і теоретичну основу дослідження становлять концепції та погляди провідних російських і зарубіжних вчених, що розробляють проблематику кошторису витрат.

  Теоретична значимість роботи, полягає у вивченні, узагальненнях, висновках і рекомендації.

  Структура роботи. Курсова робота складається з вступу, трьох розділів чотирьох параграфів, висновків, списку використаної літератури.

  1. Теоретико-методологічні основи економічного аналізу витрат в економіці фірми

  1.1 Динамізм витрат

  При формуванні системи управління витратами необхідно враховувати їх особливості як економічної категорії.

  Динамізм витрат постійно рухаються і змінюються. Так, в ринкових умовах постійно змінюються ціни на покупні сировину і матеріали, комплектуючі деталі і вироби, тарифи на енергоносії та послуги. Оновлюється продукція, переглядаються норми витрат матеріалів, що відбивається на собівартості продукції. Тому, витрати в статистиці розглядаються дуже умовно і без відображення їх рівня в реальному житті.

  1.2 Різноманіття витрат

  Різноманіття витрат вимагає застосування широкого спектра прийомів і

  методів в управлінні ними, що ускладнюється відсутністю абсолютно точних методів вимірювання та обліку витрат. Важливу роль відіграє і те обставина, що витрати складно і суперечливо впливають на економічний результат. Наприклад, підвищити прибуток підприємства можна за рахунок зниження поточних витрат на виробництво, що забезпечується підвищенням капітальних витрат на техніку і технологію. Високий прибуток від виробництва продукції нерідко значно скорочується за високі витрати на її утилізацію та ін. З огляду на наведені особливості категорії витрат можна сформулювати ряд вимог до формування системи управління витратами, будуть визначатися особливостями практичної діяльності підприємства.

  Оскільки ефективність функціонування підприємства пов'язана з виникненням витрат, це визначає необхідність органічної інтегрованості управління витратами з іншими функціональними системами управління та загальною системою управління підприємством.

  Однак, навіть найбільш ефективні управлінські рішення в області використання ресурсів і управління витратами, не завжди можуть бути повторно застосовні на підприємстві.

  Доцільність зниження витрат вимагає обґрунтування. Знижувати витрати на виробництво постійно неможливо, оскільки це призведе до зниження якості продукції та ефективності виробництва в цілому. А як наслідок, до втрати ринків збуту продукції та банкрутства.

  Рівень витрат, для обраного варіанту розвитку підприємства, необхідно розрахувати ще на стадії планування. Конкретизація поточних планів управління витратами в системі стратегічного розвитку підприємства здійснюється за допомогою складання кошторисів витрат.

  Доцільність окремого розгляду розподілу витрат за ступенем регулювання очевидна, оскільки будь-яка інша класифікація в кінцевому рахунку призначена саме для виявлення релевантних витрат, а даний підхід дозволяє полегшити це завдання. Однак єдину методику класифікації видатків за ступенем регулювання, що підходить для будь-якого підприємства розробити неможливо, оскільки необхідно врахувати специфіку діяльності конкретного підприємства.

  При організації обліку витрат діяльності підприємства необхідно визначити нормативні показники в бізнес-плані, закріпити обрану методику обліку витрат в Наказі про облікову політику, сформувати робочий План рахунків, організувати облік витрат за центрами відповідальності. Це дасть можливість чітко відслідковувати, аналізувати і контролювати витрати і оперативно формувати інформацію, необхідну для прийняття заходів по підвищенню ефективності управління.

  економічний аналіз витрати кошторис


  2. СКЛАДАННЯ кошторису ВИТРАТ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «Магнолія»  2.1 Загальні відомості про підприємство

  Меблева Фабрика ТОВ "АРТ-МАЙСТЕР" - один з найбільших виробників корпусних, офісних, учнівських меблів в місті Надежін.

  Компанія працює на ринку меблів вже більше 14 років. Географія розповсюдження продукції обширна. Меблі поставляється в багато регіонів Росії. Ціновий сегмент - середній. Модельний ряд продукції, що випускається постійно оновлюється. Меблі реалізується як власного виробництва так і партнерів. Завдяки цій системі продажів є можливість придбати меблі прямо з виробництва минаючи посередників і таким чином заощадити бюджет покупців.

  Працівниками підприємства, перш ніж запропонувати покупцеві товар довго працюють над тим, щоб вивчити купівельний попит, переваги і симпатії клієнтів. Компанія веде свою діяльність з високою якістю і культурою обслуговування. Індивідуальний підхід до кожного клієнта допомагає постійно розширювати коло партнерів і клієнтів. Забезпечуючи це, звичайно, не тільки завдяки професіоналізму співробітників і дисципліни всередині компанії, але, перш за все значним і постійним інвестиціям в розвиток компанії, її подальшому зростанні.

  Меблі виробляються висококласними фахівцями, які пропрацювали в цій галузі багато років. Партнери та клієнти - найцінніший капітал будь-якої компанії. Налагодження нових контактів, розширення і зміцнення сформованих взаємин у співпраці, є підтвердженням і важливим визнанням правильності обраного напрямку розвитку.

  Основні напрямки діяльності Мебельной Фабрики ТОВ "АРТ-МАЙСТЕР" - виробництво та продаж корпусних меблів для дому, офісу, м'яких меблів, меблів для кухні, дитячих меблів. В даний час в провадженні знаходиться понад 1000 моделей.


  2.2 Складання кошторису на прикладі ВАТ «Магнолія»  Кошторис II витрат на виробництво продукції відкритого акціонерного товариства Таблиця 1

  № стор.

  Стаття витрат

  Варіант кошторису 2.1.

  всього на 2013 рік

  в т.ч. на IV квартал

  1.

  Матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів)

  10520

  2630

  2.

  Витрати на оплату праці

  17300

  4325

  3.

  Амортизація основних фондів *

  3167

  792

  4.

  Інші витрати - всього, * в тому числі:

  5738

  одна тисяча чотиреста тридцять шість

  4.1.

  сплата відсотків за короткостроковий кредит

  35

  10

  4.2.

  податки, що включаються в собівартість

  5487

  тисяча триста сімдесят два

  4.2.1.

  а) Єдиний соціальний податок (26%) *

  4498

  1125

  4.2.2.

  б) інші податки

  989

  247

  4.3.

  орендні платежі та інші витрати

  216

  54

  5.

  Разом витрат на виробництво *

  36725

  9183

  6.

  Списано на невиробничі рахунки

  400

  100

  7.

  Витрати на валову продукцію *

  36325

  9083

  8.

  Зміна залишків незавершеного виробництва *

  269

  67

  9.

  Зміна залишків за витратами майбутніх періодів

  30

  8

  10.

  Виробнича собівартість товарної продукції *

  36026

  9008

  11.

  Позавиробничі (комерційні) витрати

  1 463

  369

  12.

  Повна собівартість товарної продукції *

  37489

  9377

  13.

  Товарна продукція у відпускних цінах (без ПДВ і акцизів)

  81560

  20390

  14.

  Прибуток на випуск товарної продукції *

  44071

  11013

  15.

  Витрати на 1 карбованець товарної продукції

  0,46

  0,46

  * Визначити.


  Пояснення розрахунків до таблиці 1.

  Рядок 3: Амортизація основних фондів:

  всього за рік = середньорічна вартість амортизованих основних фондів *

  * Середня норма амортизації / 100% = 25333 * 12.5 / 100 = 3167 тис.руб.

  в т.ч. на IV квартал = рік / 4 = 3167/4 = 792 тис.руб.

  Рядок 4.2.1 .: Єдиний соціальний податок (26%):

  всього за рік = витрати на оплату праці (рік) * 26% / 100% = 17300 * 26% 100% = 4498 тис.руб.

  в т.ч. на IV квартал = витрати на оплату праці (4 квартал) * 26% / 100% = 4325 * * 26% / 100% = 1 125 тис.руб.

  Рядок 4.2 .: Податки, що включаються в собівартість: Рядок 4.2.1 + рядок 4.2.2.

  всього за рік = 4498 + 989 = 5487 тис.руб.

  в т.ч. на IV квартал = 1 125 + 247 = тисячі триста сімдесят два тис.руб.

  Рядок 4 .: Інші витрати всього: рядок 4.1. + Рядок 4.2. + Рядок 4.3.

  всього за рік = 35 + 5487 + 216 = 5738 тис.руб.

  в т.ч. на IV квартал = 10 + 1372 + 54 = 1436 тис.руб.

  Рядок 5 .: Разом витрат на виробництво = Матеріальні витрати (за вирахуванням зворотних відходів) + Витрати на оплату праці + Амортизація основних фондів + Інші витрати

  всього за рік = 10520 + 17300 + 3167 + 5738 = 36725 тис.руб.

  в т.ч. на IV квартал = 2630 + 4325 + 792 + 1436 = 9183 тис.руб.

  Рядок 7 .: Витрати на валову продукцію = разом витрат на виробництво - списано на невиробничі рахунки

  всього за рік = 36725 - 400 = 36325 тис. руб.

  в т.ч. на IV квартал = 9183 - 100 = 9083 тис. руб.

  Рядок 8 .: Зміна залишків незавершеного виробництва беремо з Таблиці 10

  всього за рік = 269

  в т.ч. на IV квартал = 269/4 = 67

  Рядок 10 .: Виробнича собівартість товарної продукції = витрати на валову продукцію - зміна залишків незавершеного виробництва - зміна залишків за витратами майбутніх періодів

  всього за рік = 36325 - 269 - 30 = 36026 тис. руб.

  в т.ч. на IV квартал = 9083 - 67 - 8 = 9008 тис. руб.

  Рядок 12 .: Повна собівартість товарної продукції = виробнича собівартість товарної продукції + позавиробничі (комерційні) витрати

  всього за рік = 36026 + 1 463 = 37489 тис. руб.

  в т.ч. на IV квартал = 9008 + 369 = 9377 тис. руб.

  Рядок 14 .: Прибуток на випуск товарної продукції = товарна продукція у відпускних цінах (без ПДВ і акцизів) - повна собівартість товарної продукції

  всього за рік = 81560 - 37489 = 44071 тис. руб.

  в т.ч. на IV квартал = 20390 - 9377 = 11013 тис. руб.

  Рядок 15 .: Витрати на 1 карбованець товарної продукції = повна собівартість товарної продукції / товарна продукція у відпускних цінах (без ПДВ і акцизів)

  всього за рік = 37489/81560 = 0,46 коп.

  в т.ч. на IV квартал = 9377/20390 = 0,46 коп.

  Дані до розрахунку амортизаційних відрахувань на основні виробничі фонди

  До кошторисі II

  Вартість основних фондів, на які нараховується амортизація на початок року - 22 420 тис. Руб.

  Таблиця 2

  I кв. лютий

  II кв. травень

  III кв. Серпень

  IV кв. листопад

  Плановий введення в дію основних фондів, тис. Руб.

  5200

  10450

  Планове вибуття основних фондів, тис. Руб.

  9890


  Середньорічна вартість повністю амортизованого обладнання (в діючих цінах) - 2780 тис. Руб.

  Середньозважена норма амортизаційних відрахувань для варіанту 2.1. 12,5

  Розрахунок планової суми амортизаційних відрахувань і її розподіл Таблиця 3

  № стор.

  показник

  Сума, тис.руб.

  1

  2

  3

  1

  Вартість амортизованих основних виробничих фондів на початок року

  22420

  2

  Середньорічна вартість вводяться основних фондів

  6517

  3

  Середньорічна вартість вибувають основних виробничих фондів

  824

  4

  Середньорічна вартість повністю амортизованого обладнання (в діючих цінах)

  2780

  5

  Середньорічна вартість амортизованих основних фондів (в діючих цінах) - всього

  25333

  6

  Середня норма амортизації

  12,5

  7

  Сума амортизаційних відрахувань - всього

  3167

  8

  Використання амортизаційних відрахувань на капітальні вкладення

  -


  Пояснення розрахунків до таблиці 3.

  Рядок 1 .: Вартість амортизованих основних виробничих фондів на початок року (див. Таблицю 2): = 22420 тис. Руб.

  Рядок 2 .: Середньорічна вартість вводяться основних фондів:

  де ОФ ст. - вартість вводяться в експлуатацію основних фондів в плановому періоді;

  К1 - кількість місяців до кінця року, в якому об'єкт вводиться в експлуатацію.

  тис. руб.

  Рядок 3 .: Середньорічна вартість вибувають основних виробничих фондів:

  де ОФ виб. - вартість вибувають з експлуатації в плановому періоді основних фондів;

  К2 - кількість місяців з початку року до місяця, в якому об'єкт вибуває з експлуатації.

  тис. руб.

  Рядок 4 .: Середньорічна вартість повністю амортизованого обладнання (в діючих цінах) (див. Таблицю 2) = 2780 тис. Руб.

  Рядок 5 .: Середньорічна вартість амортизованих основних фондів (в діючих цінах) - всього = вартість амортизованих основних виробничих фондів на початок року + середньорічна вартість вводяться основних фондів - середньорічна вартість вибувають основних виробничих фондів - середньорічна вартість повністю амортизованого обладнання (в діючих цінах) = 22420 + 6517 - 824 - 2780 = 25333 тис. руб.

  Рядок 6 .: Середня норма амортизації (див. Таблицю 2) = 12,5%

  Рядок 7 .: Сума амортизаційних відрахувань - всього = середньорічна вартість амортизованих основних фондів (в діючих цінах) - всього *

  * Середня норма амортизації / 100% = 25333 * 12,5% / 100% = 3167 тис. Руб.

  Рядок 8 .: Амортизаційні відрахування повністю використовуються на капітальні вкладення - 3167 тис. Руб.

  Дані до розрахунку обсягу реалізації і прибутку Таблиця 4

  № стор.

  показник

  Варіант кошторису, тис. Руб.

  2.1.

  1

  2

  3

  1.

  Фактичні залишки нереалізованої продукції на початок року:

  1.1.

  а) в цінах базисного року без ПДВ і акцизів

  2430

  1.2.

  б) за виробничою собівартістю

  1460

  2.

  Плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року:

  2.1.

  а) в днях запасу

  9

  2.2.

  б) в діючих цінах (без ПДВ і акцизів) *

  2039

  2.3.

  в) за виробничою собівартістю *

  901

  Інші доходи і витрати

  3.

  Виручка від реалізації колишнього майна

  8200

  4.

  Доходи, отримані з цінних паперів (облігацій)

  2040

  5.

  Прибуток від пайової участі в діяльності інших підприємств

  3442

  6.

  Витрати від реалізації колишнього майна

  4900

  7.

  Відсотки до сплати *

  899

  8.

  Витрати на оплату послуг банків

  120

  9.

  Доходи від інших операцій

  17942

  10.

  Витрати за іншими операціями

  12460

  11.

  Податки, які відносять на фінансові результати

  2658

  12.

  Утримання об'єктів соціальної сфери - всього *, в тому числі:

  1820

  12.1.

  а) закладу охорони здоров'я

  800

  12.2.

  б) дитячі дошкільні установи

  730

  12.3.

  в) зміст пансіонату

  290

  13.

  Витрати на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР)

  1000

  Пояснення розрахунків до таблиці 4.

  Рядок 2.2 .: Плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року в

  діючих цінах (без ПДВ і акцизів) = товарна продукція у відпускних цінах (без ПДВ і акцизів) (Таблиця 1 ст.13.) в т. ч. на IV квартал) кількість днів у кварталі плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року в днях запасу = 20390/90 9 = 2039 тис.руб.

  Рядок 2.3 .: Плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року за виробничою собівартістю = виробнича собівартість товарної продукції (Таблиця 1 ст.10.) В т. Ч. На IV квартал) / кількість днів в кварталі плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року в днях запасу = 9008/90 9 = 901 тис.руб.

  Рядок 7 .: Відсотки до сплати - Таблиця 8 рядок 9.

  Рядок 12 .: Утримання об'єктів соціальної сфери - всього = рядок 12.1 + рядок 12.2 + рядок 12.3. = 800 + 730 + 290 = 1820 тис.руб.

  Розрахунок обсягу реалізованої продукції і прибутку Таблиця 5

  № стор.

  показник

  Сума, тис. Руб.

  1

  2

  3

  1.

  Фактичні залишки нереалізованої продукції на початок року:

  1.1.

  а) в цінах базисного року без ПДВ і акцизів

  2430

  1.2.

  б) за виробничою собівартістю

  1460

  1.3.

  в) прибуток

  970

  2.

  Випуск товарної продукції (виконання робіт, надання послуг):

  2.1.

  а) у діючих цінах без ПДВ і акцизів

  81560

  2.2.

  б) по повній собівартості

  37489

  2.3.

  в) прибуток

  44071

  3.

  Плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року:

  3.1.

  а) в днях запасу

  9

  3.2.

  б) в діючих цінах без ПДВ і акцизів

  2039

  3.3.

  в) за виробничою собівартістю

  901

  3.4.

  г) прибуток

  1 138

  4.

  Обсяг продажів продукції в планованому році:

  4.1.

  а) у діючих цінах без ПДВ і акцизів

  вісімдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-один

  4.2.

  б) по повній собівартості

  38048

  4.3.

  в) прибуток від продажу товарної продукції (робіт, послуг)

  43903

  Пояснення розрахунків до таблиці 5.

  Рядок 1 .: Фактичні залишки нереалізованої продукції на початок року:

  1.1.) В цінах базисного року без ПДВ і акцизів - див. Таблицю 4 пункт 1.1. = 2430 тис. Руб.

  1.2.) По виробничої собівартості - див. Таблицю 4 пункт 1.2. =
  = 1460 тис.руб.

  1.3.) Прибуток = фактичні залишки нереалізованої продукції на початок року в цінах базисного року без ПДВ і акцизів - фактичні залишки нереалізованої продукції на початок року за виробничою собівартістю = 2430 - 1460 = 970 тис.руб.

  Рядок 2 .: Випуск товарної продукції (виконання робіт, надання послуг):

  2.1.) В діючих цінах без ПДВ і акцизів: див. Таблицю 1 пункт 13 (рік) = 81560 тис. Руб.

  2.2.) По повній собівартості: див. Таблицю 1 пункт 12 (рік) = 37489 тис. Руб.

  2.3.) Прибуток = випуск товарної продукції (виконання робіт, надання послуг) в діючих цінах без ПДВ і акцизів - випуск товарної продукції (виконання робіт, надання послуг) по повній собівартості = 81560 - 3 7489 = 44071 тис. Руб.

  Рядок 3. Плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року:

  3.1. в днях запасу: див. таблицю 4 пункт 2.1. = 9 днів

  3.2. в діючих цінах без ПДВ і акцизів: див. таблицю 4 пункт 2.2. = 2039 тис. Руб.

  3.3. за виробничою собівартістю: див. таблицю 4 пункт 2.3. = 901 тис.руб.

  3.4. прибуток = плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року в діючих цінах без ПДВ і акцизів - плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року за виробничою собівартістю = 2039 - 901 = 1138 тис. руб.

  Рядок 4 .: Обсяг продажів продукції в планованому році:

  4.1. в діючих цінах без ПДВ і акцизів = фактичні залишки нереалізованої продукції на початок року в цінах базисного року без ПДВ і акцизів + випуск товарної продукції (виконання робіт, надання послуг) в діючих цінах без ПДВ і акцизів - плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року в діючих цінах без ПДВ і акцизів = 2430 + 81560 - 2039 = вісімдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятьдесят один тис.руб.

  4.2. по повній собівартості = фактичні залишки нереалізованої продукції на початок року за виробничою собівартістю + випуск товарної продукції (виконання робіт, надання послуг) по повній собівартості - плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року за виробничою собівартістю = 1460 + 37489 - 901 = 38048 тис. руб .

  4.3. прибуток від продажу товарної продукції (робіт, послуг) = обсяг продажів продукції в планованому році в діючих цінах без ПДВ і акцизів - обсяг продажів продукції в планованому році по повній собівартості = вісімдесят одна тисячі дев'ятсот п'ятьдесят один - 38048 = 43903 тис. руб.

  Показники по капітальному будівництву Таблиця 6

  № п / п

  показники

  II варіант кошторису, тис. Руб.

  1

  2

  3

  1.

  Капітальні витрати виробничого призначення, в тому числі:

  16725

  1.1.

  обсяг будівельно-монтажних робіт, виконуваних господарським способом

  8100

  3.

  Капітальні витрати невиробничого призначення

  6000

  4.

  Норма планових накопичень за кошторисом на БМР, що виконуються господарським способом,%

  8,2

  5.

  Кошти, що надходять в порядку пайової участі в житловому будівництві

  1000

  6.

  Ставка відсотка за довгостроковий кредит, що направляється на капітальні вкладення,%

  18

  Дані до розрахунку потреби в оборотних коштах Таблиця 7

  № стор.

  показники

  Варіант кошторису, тис. Руб.

  2.1.

  1

  2

  3

  1.

  Зміна витрат майбутніх періодів

  30

  2.

  Приріст стійких пасивів

  280

  3.

  Норматив на початок року:

  3.1.

  виробничі запаси

  1416

  3.2.

  незавершене виробництво

  539

  3.3.

  витрати майбутніх періодів

  70

  3.4.

  готова продукція

  1567

  4.

  Норми запасу в днях:

  4.1.

  виробничі запаси

  53

  4.2.

  незавершене виробництво

  8

  4.3.

  готові вироби

  9

  Розрахунок джерел фінансування капітальних вкладень, тис. Руб.

  Таблиця 8

  № стор.

  джерело

  Капітальні вкладення виробничого призначення

  Капітальні вкладення невиробничого призначення

  Разом

  1.

  Асигнування з бюджету

  -

  -

  -

  2.

  Прибуток, яку направляють на капітальні вкладення

  8900

  4000

  12900

  3.

  Амортизаційні відрахування на основні виробничі фонди

  3167

  -

  3167

  4.

  Планові накопичення за кошторисом на БМР, що виконуються господарським способом

  664

  -

  664

  5.

  Надходження коштів на житлове будівництво в порядку пайової участі

  -

  1000

  1000

  6.

  Інші джерела

  -

  -

  -

  7.

  Довгостроковий кредит банку

  3994

  1000

  4994

  8.

  Разом вкладень у необоротні активи

  16725

  6000

  22725

  9.

  Відсотки по кредиту до сплати (ставка 18% річних)

  719

  180

  899

  Пояснення розрахунків до таблиці 8.

  Рядок 1 .: Асигнування з бюджету: не надходили.

  Рядок 2 .: Прибуток, яку направляють на капітальні вкладення:

  ь капітальні вкладення виробничого призначення (див. таблицю 9 пункт 2) - реконструкція цеху = 8900 тис.руб.

  ь капітальні вкладення невиробничого призначення (див. таблицю 9 пункт 3) - будівництво житлового будинку = 4000 тис.руб.

  ь Разом: 8900 + 4000 = 12900 тис.руб.

  Рядок 3. Амортизаційні відрахування на основні виробничі фонди:

  ь капітальні вкладення виробничого призначення (див. таблицю 1

  пункт 3) - амортизація основних фондів = 3167 тис. руб.

  ь капітальні вкладення невиробничого призначення: немає.

  ь Разом: 3167 тис. руб.

  Рядок 4. Планові накопичення за кошторисом на БМР, що виконуються господарським способом:

  ь капітальні вкладення виробничого призначення = капітальні витрати виробничого призначення (обсяг будівельно-монтажних робіт, виконуваних господарським способом) * норма планових нагромаджень за кошторисом на БМР, що виконуються господарським способом,% = 8100 * 8,2% / 100% = 664 тис. руб .

  ь капітальні вкладення невиробничого призначення: немає.

  ь Разом: 664 тис. руб.

  Рядок 5. Надходження коштів на житлове будівництво в порядку пайової участі:

  ь капітальні вкладення виробничого призначення: немає

  ь капітальні вкладення невиробничого призначення (див. таблицю 6 пункт 5) - кошти, що надходять в порядку пайової участі в житловому будівництві = 1000 тис.руб.

  ь Разом 1000 тис. руб.

  Рядок 6. Інші джерела: немає

  Рядок 7. Довгостроковий кредит банку = разом вкладень у необоротні активи - прибуток, яку направляють на капітальні вкладення у необоротні активи - амортизаційні відрахування на основні виробничі фонди -

  - планові накопичення за кошторисом на БМР, що виконуються господарським способом.

  ь капітальні вкладення виробничого призначення = 16725 - 8900 - 3167 - 664 = 3994 тис.руб.

  ь капітальні вкладення невиробничого призначення = 6000 - 4000 -1000 - 0 = 1000 тис.руб.

  ь Разом: 3994 + 1000 = 4994 тис. руб.

  Рядок 8. Разом вкладень у необоротні активи:

  ь капітальні вкладення виробничого призначення (див. таблицю 6 пункт 1) - капітальні витрати виробничого призначення = 16725 тис.руб.

  ь капітальні вкладення невиробничого призначення (див. таблицю 6 пункт 3) - капітальні витрати невиробничого призначення = 6000 тис.руб.

  ь Разом: 16725 +6000 = 22725 тис. руб.

  Рядок 9. Відсотки по кредиту до сплати (ставка 18% річних) = довгостроковий кредит банку * 18% / 100%

  ь капітальні вкладення виробничого призначення = 3994 * 18% / 100% = 719 тис. руб.

  ь капітальні вкладення невиробничого призначення = 1000 * 18% / 100% = 180 тис. руб.

  ь Разом 719 + 180 = 899 тис. руб.

  Дані до розподілу прибутку Таблиця 9

  № п / п

  показник

  Варіант кошторису, тис. Руб.

  2.1.

  1

  2

  3

  1

  Відрахування в резервний фонд

  5000

  2

  реконструкція цеху

  8900

  3

  Будівництво житлового будинку

  4000

  4

  Відрахування в фонд споживання - всього, в тому числі:

  7980

  4.1.

  а) на виплату матеріальної допомоги працівникам підприємства

  4980

  4.2.

  б) здешевлення харчування в їдальні

  1500

  4.3.

  в) на виплату додаткової винагороди

  1500

  5

  Податки, що сплачуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства

  2500

  6

  Погашення довгострокових кредитів

  одна тисячі вісімсот дев'яносто вісім

  Розрахунок потреби підприємств в оборотних коштах Таблиця 10

  № стор.

  Статті витрат

  Норматив на початок року, тис. Руб.

  Витрати IV кв., Тис. Руб. - всього

  Витрати IV кв., Тис. Руб. / день

  Норми запасів, у днях

  Норматив на кінець року, тис. Руб.

  Приріст (+), зниження (-)

  1

  виробничі запаси

  1416

  2630

  29

  53

  1 537

  121

  2

  Незавершене виробництво

  539

  9082

  101

  8

  808

  269

  3

  Витрати майбутніх періодів

  70

  -

  -

  -

  100

  30

  4

  Готові вироби

  1567

  9008

  100

  9

  900

  - 667

  5

  Разом

  3592

  -

  -

  -

  3345

  - 247

  джерела приросту

  6

  стійкі пасиви

  280

  7

  прибуток

  -

  Пояснення розрахунків до таблиці 10.

  Рядок 1 .: Виробничі запаси:

  ь Норматив на початок року: див. таблицю 7 пункт 3.1. = 1416 тис.руб.

  ь Витрати IV кв, всього: див. таблицю 1 пункт 1 (матеріальні витрати 4 кв.) = 2630 тис. руб.

  ь Витрати IV кв., тис. руб. / День: витрати IV кв, всього / 90 днів (в кварталі) =

  ь = 2630/90 = 29 тис. руб. в день

  ь Норми запасів, у днях: див. таблицю 7 пункт 4.1. = 53 днів

  ь Норматив на кінець року: витрати IV кв., тис. руб. / День * норми запасів, в днях = 29 * 53 = 1 537 тис. Руб.

  ь Приріст (+), зниження (-): Норматив на кінець року - норматив на початок року = 1537 - 1416 = 121 тис. руб.

  Рядок 2 .: Незавершене виробництво:

  ь Норматив на початок року: див. таблицю 7 пункт 3.2. = 539 тис. Руб.

  ь Витрати IV кв, всього: див. таблицю 1 пункт 7 (витрати на валову продукцію) = 9083 тис. руб.

  ь Витрати IV кв., тис. руб. / День: витрати IV кв, всього / 90 днів (в кварталі) = = 9083/90 = 101 тис.руб. в день

  ь Норми запасів, у днях: див. таблицю 7 пункт 4.2. = 8 дня

  ь Норматив на кінець року: витрати IV кв., тис. руб. / День * норми запасів, в днях = 101 * 8 = 808 тис. Руб.

  ь Приріст (+), зниження (-): Норматив на кінець року - норматив на початок року = 808 - 539 = 269 тис. руб.

  Рядок 3 .: Витрати майбутніх періодів:

  ь Норматив на початок року: див. таблицю 7 пункт 3.3. = 70 тис. Руб.

  ь Норматив на кінець року: норматив на початок рік + Приріст (+), зниження (-) = 70 + 30 = 100 тис. руб.

  ь Приріст (+), зниження (-): див. таблицю 1 пункт 9 (зміна залишків за витратами майбутніх періодів, рік) = 30 тис. руб.

  Рядок 4 .: Готові вироби:

  ь Норматив на початок року: див. таблицю 7 пункт 3.4. = Тисяча п'ятсот шістьдесят сім тис. Руб.

  ь Витрати IV кв, всього: див. таблицю 1 пункт 10 (виробнича собівартість товарної продукції, 4 квартал) = 9008 тис. руб.

  ь Витрати IV кв., тис. руб. / День: витрати IV кв, всього / 90 днів (в кварталі) = 9008/90 = 100 тис. Руб. в день

  ь Норми запасів, у днях: див. таблицю 7 пункт 4.3. = 9 днів

  ь Норматив на кінець року: витрати IV кв., тис. руб. / День * норми запасів, в днях = 100 * 9 = 900 тис. Руб.

  ь Приріст (+), зниження (-): Норматив на кінець року - норматив на початок року = 900 - 1567 = - 667 тис. руб.

  Рядок 5 .: Разом:

  1) Норматив на початок року: 1416 + 539 + 70 + 1567 = 3592 тис. Руб.

  2) Норматив на кінець року: 1537 + 808 + 100 + 900 = 3345 тис. Руб.

  3) Приріст (+), зниження (-): 121 + 269 + 30 - 667 = - 247 тис. Руб.

  Рядок 6. Стійкі пасиви: див. Таблицю 7 пункт 2 (приріст стійких пасивів) = 280 тис. Руб.

  З розрахунку видно, що відбувається зменшення оборотних коштів.

  Дані до розрахунку джерел фінансування соціальної сфери та НДДКР Таблиця 11

  № п / п

  показник

  Варіант кошторису, тис. Руб.

  II

  1.

  Кошти батьків на утримання дітей у дошкільних установах

  60

  2.

  Кошти цільового фінансування

  210

  3.

  Загальна сума коштів, спрямованих на утримання дитячих дошкільних установ

  730

  4.

  Засоби замовників за договорами на НДДКР

  200

  5.

  Загальна сума коштів, спрямованих на НДДКР

  1000

  Проект звіту про прибутки і збитки Таблиця 12

  № стор.

  показник

  Сума, тис. Руб.

  1

  2

  3

  I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

  1

  Виручка (нетто) від продажу продукції в планованому році

  вісімдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-один

  2

  Собівартість реалізованої продукції в планованому році

  38048

  3

  Прибуток (збиток) від продажу

  43903

  II. Інші доходи і витрати

  4

  відсотки до отримання

  2040

  5

  Відсотки до сплати

  899

  6

  Доходи від участі в інших організаціях

  3442

  7.

  інші прибутки

  26142

  8

  Інші витрати - всього, в тому числі:

  10498

  8.1.

  а) утримання установ охорони здоров'я

  800

  8.2.

  б) утримання дитячих дошкільних установ

  730

  8.3.

  в) зміст пансіонату

  290

  8.4.

  г) витрати на проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

  1000

  8.5.

  д) податки, зараховують на фінансові результати

  2658

  8.6.

  е) Інші витрати

  5020

  9

  Прибуток (збиток) планованого року

  64130

  Пояснення розрахунків до таблиці 12.

  Рядок 1 .: Виручка (нетто) від продажу продукції в планованому році
  (Див. Таблицю 5 пункт 4.1.) - обсяг продажів продукції в планованому році в діючих цінах без ПДВ і акцизів = вісімдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятьдесят один тис. Руб.

  Рядок 2 .: Собівартість реалізованої продукції в планованому році
  (Див. Таблицю 5 пункт 4.2.) - обсяг продажів продукції в планованому році по повній собівартості = 38048 тис. Руб.

  Рядок 3 .: Прибуток (збиток) від продажу = виручка (нетто) від продажу продукції в планованому році - собівартість реалізованої продукції в планованому році = вісімдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятьдесят одна - 38048 = 43903 тис. Руб.

  Рядок 4 .: Відсотки до отримання (див. Таблицю 4 пункт 4.) - доходи отримані з цінних паперів (облігацій) = 2040 тис. Руб.

  Рядок 5 .: Відсотки до сплати (див. Таблицю 4 пункт 7) = 899 тис. Руб.

  Рядок 6 .: Доходи від участі в інших організаціях (див. Таблицю 4 пункт 5.) - прибуток від пайової участі в діяльності інших підприємств = 3442 тис. Руб.

  Рядок 7 .: Інші доходи = виручка від продажу вибулого майна (див. Таблицю 4 пункт 3.) + доходи від інших операцій (див. Таблицю 4 пункт 9.) = 8200 + 17942 = 26142 тис. Руб.

  Рядок 8 .: Інші витрати - всього = рядок 8.1. + Рядок 8.2. + Рядок 8.3. + Рядок 8.4. + Рядок 8.5. + Рядок 8.6. = 800 + 730 + 290 + 1000 + 2658 + 5020 = 10498 тис. Руб.

  Рядок 8.1 .: Зміст закладів охорони здоров'я (див. Таблицю 4 пункт 12.1.) = 800 тис. Руб.

  Рядок 8.2 .: Зміст дитячих дошкільних установ (див. Таблицю 4 пункт 12.2.) = 730 тис. Руб.

  Рядок 8.3 .: Зміст пансіонату (див. Таблицю 4 пункт 12.3.) = 290 тис. Руб.

  Рядок 8.4 .: Витрати на проведення НДДКР (див. Таблицю 4 пункт 13.) = = 1000 тис. Руб.

  Рядок 8.5 .: Податки, які відносять на фінансові результати (див. Таблицю 4 пункт 11.) = 2658 тис. Руб.

  Рядок 8.6 .: Інші витрати = Витрати від реалізації вибулого майна (див. Таблицю 4 пункт 6.) + витрати на оплату послуг банків (див. Таблицю 4 пункт 8) = 4900 + 120 = 5020 тис. Руб.

  Рядок 9. Прибуток (збиток) планованого року = прибуток (збиток) від продажу + відсотки до отримання - відсотки до сплати + доходи від участі в інших організаціях + інші доходи - інші витрати = 43903 + 2040 - 899 + 3442 + 26142 - 10498 = 64130 тис. руб.

  Розрахунок податку на прибуток Таблиця 13

  № п / п

  показник

  Сума, тис. Руб.

  1

  2

  3

  1.

  Прибуток - всього, в тому числі:

  64130

  1.1.

  прибуток, оподатковується за ставкою 9%

  3442

  1.2.

  прибуток, оподатковується за ставкою 20%

  60688

  2.

  Сума податку до сплати за ставкою 20% - всього, в тому числі:

  12138

  2.1.

  до федерального бюджету

  3945

  2.2.

  в бюджет суб'єкта федерації

  10620

  2.3.

  до місцевого бюджету

  3.

  Сума податку до сплати за ставкою 9% - всього, в тому числі:

  310

  3.1.

  до федерального бюджету

  310

  3.2.

  в бюджет суб'єкта федерації

  3.3.

  до місцевого бюджету

  4.

  Загальна сума податку до федерального бюджету

  4255

  5.

  Загальна сума податку в бюджет суб'єкта федерації

  10620

  6.

  Загальна сума податку до місцевого бюджету

  7.

  Разом сума податку на прибуток (за ставками 20% та 9%)

  12448

  8.

  Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток (за ставками 20% та 9%)

  51682

  Пояснення розрахунків до таблиці 13.

  Рядок 1 .: Прибуток - всього (див. Таблицю 12 пункт 9) = 64130 тис.руб.

  Рядок 1.1 .: Прибуток, оподатковується за ставкою 9% = доходи від участі в інших організаціях (див. Таблицю 12 пункт 6) - 3442 тис. Руб.

  Рядок 1.2 .: Прибуток, оподатковується за ставкою 20% = прибуток всього - прибуток, оподатковується за ставкою 9% = 64130 - 3442 = 60688 тис. Руб.

  Рядок 2 .: Сума податку до сплати за ставкою 24% = прибуток, оподатковується за ставкою 20% 0,2 = 60688 0,2 = 12138 тис. Руб.

  Рядок 2.1 .: у федеральний бюджет - 6,5%: 60688 0,065 = 3945 тис. Руб.

  Рядок 2.2 .: в бюджет суб'єкта федерації -17,5%: 60688 0,175 = 10620 тис.руб.

  Рядок 3 .: Сума податку до сплати за ставкою 9% = прибуток, оподатковується за ставкою 9% 0,09 = 3442 0,09 = 310 тис. Руб.

  Рядок 7 .: Разом сума податку на прибуток: 12138 + 310 = 12448 тис. Руб.

  Рядок 8 .: Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податку на прибуток: 64130 - 12448 = 51682 тис. Руб.

  Розподіл прибутку планованого року Таблиця 14

  № п / п

  показник

  Сума, тис. Руб.

  1

  2

  3

  1.

  всього прибуток

  64130

  2.

  Відрахування в резервний фонд

  5000

  3.

  Кап. вкладення виробничого призначення (реконструкція цеху)

  8900

  4.

  Кап. вкладення невиробничого призначення (будівництво житлового будинку)

  4000

  5.

  Відрахування в фонд споживання - всього, в тому числі:

  7980

  5.1.

  а) на виплату матеріальної допомоги працівникам підприємства

  4980

  5.2.

  б) здешевлення харчування в їдальні

  1500

  5.3.

  в) на виплату винагороди за підсумками року

  1500

  6.

  Приріст оборотних коштів

  -

  7.

  Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства

  51682

  8.

  Податок на прибуток 20%

  12138

  9.

  Податок на інші доходи 9%

  310

  10.

  Погашення довгострокового кредиту

  одна тисячі вісімсот дев'яносто вісім

  11.

  Залишок нерозподіленого прибутку до виплати дивідендів

  23904

  12.

  Виплата дивідендів

  10297

  13.

  Нерозподілений прибуток після виплати дивідендів

  23904

  Пояснення розрахунків до таблиці 14.

  Рядок 1. Прибуток як фінансовий результат: див. Таблицю 12 пункт 9 (прибуток (збиток) планованого року)

  Рядок 2. Відрахування в резервний фонд: див. Таблицю 9 пункт 1 (відрахування в резервний фонд) = 5000 тис. Руб.

  Рядок 3.Реконструкція цеху: див. Таблицю 9 пункт 2 (реконструкція цеху) = 8900 тис. Руб.

  Рядок 4. Будівництво житлового будинку: див. Таблицю 9 пункт 3 (будівництво житлового будинку) = 4000 тис. Руб.

  Рядок 5. Відрахування в фонд споживання - всього: виплата матеріальної допомоги працівникам підприємства + здешевлення харчування в їдальні + виплата винагороди за підсумками року = 4980 + 1500 + 1500 = 7980 тис. Руб.

  Рядок 5.1. виплата матеріальної допомоги працівникам підприємства: див. таблицю 9 пункт 4.1 = 4980 тис. руб.

  Рядок 5.2. здешевлення харчування в їдальні: див. таблицю 9 пункт 4.2 = 1500 тис. руб.

  Рядок 5.3. виплата винагороди за підсумками року: див. таблицю 9 пункт 4.3 = 1500 тис. руб.

  Рядок 6. Приріст обігових коштів: див. Таблицю 10 пункт 7 (прибуток)

  Рядок 7. Прибуток, що залишаються в розпорядженні підприємства: див. Таблицю 13 пункт 8

  Рядок 8. Податок на прибуток 20%: див. Таблицю 13 пункт 2.

  Рядок 9. Податок на інші доходи 9%: див. Таблицю 13 пункти 3.

  Рядок 10. Погашення довгострокового кредиту:

  довгостроковий кредит банку (таблиця 8 пункт 7) / 5 + відсотки по кредиту до сплати (таблиця 8 пункт 9) = 4994/5 + 899 = 1898 тис. руб.

  Рядок 11. Нерозподілений прибуток:

  - прибуток як фінансовий результат

  - відрахування в резервний фонд

  - реконструкція цеху

  - будівництво житлового будинку

  - відрахування до фонду споживання - всього

  - податки, що сплачуються з прибутку - податок на прибуток

  - податок на інші доходи 9%

  - приріст оборотних коштів - погашення довгострокового кредиту - виплата дивідендів = 64130 - - 5000 - 8900 - 4000 - 7980 - 12138 - 310 - 0 - 1898 - 0 = 23904 тис. Руб.

  Рядок 12. Виплата дивідендів: 10297 тис. Руб.

  Рядок 13. Рядок 11 - рядок 12.

  Баланс доходів і витрат (фінансовий план) Таблиця 15

  Шифр рядка

  Розділи і статті балансу

  Сума, тис. Руб.

  1

  2

  3

  001

  1. Надходження (приплив грошових коштів)

  002

  А. Від поточної діяльності

  003

  Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і митних зборів)

  вісімдесят одна тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-один

  004

  Інші надходження:

  005

  кошти цільового фінансування

  210

  006

  надходження від батьків за утримання дітей в дошкільних установах

  60

  007

  Приріст стійких пасивів

  280

  008

  Разом у розділі А

  82501

  009

  Б. Від інвестиційної діяльності

  010

  Виручка від іншої реалізації (без ПДВ)

  8200

  Інші операційні доходи

  011

  Доходи від позареалізаційних операцій

  17942

  012

  Накопичення з будівельно-монтажних робіт, що виконуються господарським способом

  664

  013

  Кошти, що надходять від замовників за договорами на НДДКР

  200

  014

  Кошти, що надходять в порядку пайової участі в житловому будівництві

  1000

  015

  Вивільнення коштів з обороту (мобілізація)

  -247

  Разом у розділі Б

  27759

  016

  В. Від фінансової діяльності

  017

  Збільшення статутного капіталу

  018

  Доходи від фінансових вкладень

  5482

  019

  Збільшення заборгованості, в тому числі:

  020

  отримання нових позик, кредитів

  4994

  021

  випуск облігацій

  022

  Разом у розділі У

  10476

  023

  Разом доходів

  120736

  024

  II. Витрати (відтік грошових коштів)

  025

  А. За поточною діяльністю

  026

  Витрати на виробництво реалізованої продукції (без амортизаційних відрахувань і податків, що відносяться на собівартість)

  29389

  027

  Платежі до бюджету - всього,

  23093

  в тому числі:

  податки, що включаються в собівартість продукції

  5487

  028

  податок на прибуток

  12448

  029

  податки, що сплачуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства

  2500

  030

  податки, зараховують на фінансові результати

  2658

  032

  виплати з фонду споживання (матеріальна допомога та ін.)

  7980

  033

  Приріст власних оборотних коштів

  -

  034

  Разом у розділі А

  60467

  035

  Б. За інвестиційної діяльності

  036

  Інвестиції в основні фонди і нематеріальні активи - всього, з них:

  22725

  037

  вкладення у необоротні активи виробничого призначення

  16725

  038

  вкладення у необоротні активи невиробничого призначення

  6000

  039

  витрати на проведення НДДКР

  1000

  040

  платежі за лізинговими операціями

  041

  довгострокові фінансові вкладення

  042

  витрати по іншої реалізації

  4900

  043

  витрати по позареалізаційних операцій

  12460

  044

  утримання об'єктів соціальної сфери

  2090

  045

  Інші витрати

  046

  Разом у розділі Б

  42175

  047

  В. Від фінансової діяльності

  048

  Погашення довгострокових кредитів

  одна тисячі вісімсот дев'яносто вісім

  049

  Сплата відсотків за довгостроковими кредитами

  899

  050

  Короткострокові фінансові вкладення

  051

  Виплата дивідендів

  10297

  052

  Відрахування в резервний фонд

  5000

  053

  Інші витрати

  054

  Разом у розділі У

  18094

  055

  Разом витрат

  120736

  056

  Перевищення доходів над видатками (+)

  057

  Перевищення витрат над доходами (-)

  058

  Сальдо по поточній діяльності

  22034

  059

  Сальдо по Інвестиційної діяльності

  -14416

  060

  Сальдо по фінансовій діяльності

  -7618

  Пояснення розрахунків до таблиці 15.

  1. Надходження (приплив) грошових коштів:

  1. А. Від поточної діяльності:

  1.1. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і митних зборів): див. Таблицю 12 (виручка від продажу, разом доходів)

  1.2. Інші надходження:

  - кошти цільового фінансування: див. Таблицю 11 (кошти цільового фінансування) надходження від батьків за утримання дітей в дошкільних установах: див. Таблицю 11 (надходження від батьків за утримання дітей в дошкільних установах) Приріст стійких пасивів: див. Таблицю 7 (приріст стійких пасивів, разом доходів)

  2. Разом у розділі А = Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизів і митних зборів) + Інші надходження + Приріст стійких пасивів

  3.Б. Від інвестиційної діяльності:

  3.1. Виручка від іншої реалізації (без ПДВ): див. Таблицю 4 пункт 3.

  3.2. Інші операційні доходи:

  доходи від позареалізаційних операцій: див. таблицю 4 пункт 9.

  - накопичення з будівельно-монтажних робіт, що виконуються господарським способом: див. Таблицю 8 (накопичення з СМР, виконуваних господарським способом, разом доходів)

  - кошти, що надходять від замовників за договорами на НДДКР: див. Таблицю 11 (кошти, що надходять від замовників за договорами на НДДКР, разом доходів).

  - кошти, що надходять в порядку пайової участі в житловому будівництві: див. Таблицю 8 (кошти, що надходять в порядку пайової участі в житловому будівництві, разом доходів)

  - вивільнення коштів з обороту (мобілізація) - таблиця 10, рядок 5, стовпець 8

  4. Разом у розділі Б = виручка від іншої реалізації (без ПДВ) + доходи від позареалізаційних операцій + накопичення по будівельно-монтажних робіт, виконуваних господарським способом + кошти, що надходять від замовників за договорами на НДДКР + кошти, що надходять в порядку пайової участі в житловому будівництві + вивільнення коштів з обороту (мобілізація)

  5. В. Від фінансової діяльності

  5.1. Отримання нових позик, кредитів: див. Таблицю 4 пункт 4 + пункт 5.

  6. разом по розділу В

  7. Разом доходів:

  Разом у розділі А + Разом у розділі Б + разом по розділу В

  2. Витрати (відтік) грошових коштів:

  1. А. За поточною діяльністю

  1.1.Затрати на виробництво реалізованої продукції (без амортизаційних відрахувань і податків, що відносяться на собівартість): таблиця 5 п.4.2 - таблиця 3 п.7 - таблиця 1 п.4.2 ст.3

  1.2. Платежі до бюджету - всього = податки, що включаються в собівартість продукції + податок на прибуток + податки, що сплачуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства + податки, зараховують на фінансові результати - податки, що включаються в собівартість продукції.

  - податки, що включаються в собівартість продукції, таблиця 1 п.4.2 ст.3

  - податок на прибуток: див. Таблицю 13 (податок на прибуток, разом витрат) = - податки, що сплачуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства: див. Таблицю 9 (податки, що сплачуються за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, разом витрат ) - податки, які відносяться на фінансові результати: див. таблицю 4 (податки, які відносяться на фінансові результати, разом витрат)

  1.3. виплати з фонду споживання (матеріальна допомога та ін.): див. таблицю 14

  1.4. Приріст власних оборотних коштів: див. Таблицю 10 (приріст власних оборотних коштів, разом витрат)

  2. Разом у розділі А = Витрати на виробництво реалізованої продукції + Платежі до бюджету - всього + виплати з фонду споживання (матеріальна допомога та ін.) + Приріст власних оборотних коштів.

  3. Б. За інвестиційної діяльності:

  3.1. Інвестиції в основні фонди і нематеріальні активи - всього = вкладення у необоротні активи виробничого призначення + вкладення у необоротні активи невиробничого призначення = вкладення у необоротні активи виробничого призначення: див. Таблицю 8 (вкладення у необоротні активи, разом витрат) - вкладення у необоротні активи невиробничого призначення: див. таблицю 8 (вкладення у необоротні активи невиробничого призначення, разом витрат)

  3.2. витрати по іншої реалізації: див. таблицю 4 п.6

  3.3. витрати по позареалізаційних операцій: див. таблицю 4 п.10

  3.4. утримання об'єктів соціальної сфери: табл. 4 п.12 + табл.11 п.1, п.2.

  3.5. Інші витрати:

  4. Разом у розділі Б = Інвестиції в основні фонди і нематеріальні активи, всього + витрати по іншої реалізації + витрати по позареалізаційних операцій + утримання об'єктів соціальної сфери + інші витрати.

  5. В. Від фінансової діяльності:

  5.1. Погашення довгострокових кредитів: див. Таблицю 14 (погашення довгострокових кредитів, разом витрат)

  5.2. Сплата відсотків за довгостроковими кредитами: див. Таблицю 12 (сплата відсотків за довгостроковими кредитами)

  5.3. Виплата дивідендів не проводилася.

  5.4. Відрахування в резервний фонд: див. Таблицю 9 (відрахування в резервний фонд, разом витрат)

  5.5. Інші витрати:

  6. Разом у розділі У = Погашення довгострокових кредитів + ​​Сплата відсотків за довгостроковими кредитами + Виплата дивідендів + Відрахування в резервний фонд + Інші витрати.

  7. Разом витрат:

  Разом у розділі А + Разом у розділі Б + Разом у розділі В.

  3. Перевищення доходів над видатками (+) = Разом доходів - Разом витрат.

  4. Перевищення витрат над доходами (-) = Разом витрат - Разом доходів.

  5. Сальдо по поточній діяльності = разом по розділу А (доходи) - разом по розділу А (витрати).

  6. Сальдо по Інвестиційної діяльності = разом по розділу Б (доходи) - разом по розділу Б (витрати).

  7. Сальдо по фінансовій діяльності = разом по розділу В (доходи) - разом по розділу В (витрати).

  Коротка пояснювальна записка до фінансового плану.

  У процесі підготовки фінансового плану на першому етапі нами була визначена амортизація основних фондів. Розрахунок проводився, виходячи з вартості основних виробничих фондів на початок року, що вводяться і вибулих основних засобів. Амортизаційні відрахування були отримані шляхом множення середньорічної вартості обладнання на норму амортизації.

  Складаючи кошторис, нами були розраховані наступні показники:

  · Податок на прибуток за ставкою 20% і на інші доходи за ставкою 9%.

  · Витрати на виробництво (що включають матеріальні витрати, витрати на оплату праці, амортизацію основних фондів та інші витрати);

  · Витрати на валову продукцію, що складаються з витрат на виробництво і суми, списаної на невиробничі рахунки;

  · Виробнича собівартість товарної продукції, що складається з витрат на валову продукцію, зміни залишків незавершеного виробництва і зміни залишків за витратами майбутніх періодів;

  · Повна собівартість товарної продукції (сума виробничої собівартості товарної продукції і витрат на продаж).

  При розрахунку обсягу реалізованої продукції і прибутку було спрямовано плановані залишки нереалізованої продукції на кінець року і обсяг продажів продукції в планованому році.

  Отриманий прибуток, то вона була розподілена таким чином:

  · Відрахування в резервний фонд - 5000 тис. Руб .;

  · Реконструкція цеху - 8900 тис. Руб .;

  · Будівництво житлового будинку - 4000 тис. Руб .;

  · Відрахування до фонду споживання - 7980 тис. Руб .;

  · Податки: за ставкою 20% - 12138 тис. Руб., За ставкою 9% - 310 тис.руб.

  Виплата дивідендів склала 10297 тис. Руб., На погашення довгострокового кредиту направлено 1898 тис. Руб.

  Позитивне сальдо у підприємство зберігається тільки по поточній діяльності, з фінансової та інвестиційної - сальдо негативне. Тобто частина витрат за цими видами діяльності фінансується за рахунок виручки від продажів і деяких інших надходжень. Отже, підприємству необхідно прийняти рішення про проведення заходів по підвищенню інвестиційної та фінансової привабливості фірми.
  висновок  Кожне підприємство прагне до розвитку, що вимагає вкладення коштів у створення нових виробів, формування ринків збуту, створення відповідного технічного та кадрового потенціалу. Розвиток підприємства часто вимагає великих капітальних вкладень в обладнання та інші елементи основного капіталу. При цьому важлива роль відводиться також і поточної діяльності. Адже діяльність будь-якого підприємства неможлива без здійснення витрат. А для того, щоб забезпечити високий рівень прибутковості, необхідно використовувати наявні ресурси, мінімізувати витрати.

  Система управління витратами повинна впроваджуватися на комплексній основі, забезпечуючи взаємозалежне вирішення поставлених здач. Тільки такий підхід буде сприяти різкому зростанню економічної ефективності роботи підприємства.  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ  1. Баханькова, О.Р. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник / Є.Р. Баханькова. - М .: ВЦ РІОР, ИНФРА-М, 2011. - 255 c.

  2. Блек, Д. Введення в бухгалтерський управлінський облік: Пер. з англ. / Д. Блек. - М .: Весь Світ, ИНФРА-М, 2009. - 424 c.

  3. Вахрушева, О.Б. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник / О.Б. Вахрушева. - М .: Дашков і К, 2012. - 252 c.

  4. Воронова, Є.Ю. Управлінський облік: Підручник для бакалаврів / Є.Ю. Воронова. - М .: Юрайт, 2013. - 551 c.

  5. Іванов, В.В. Управлінський облік для ефективного менеджменту / В.В. Іванов, О.К. Хан. - М .: ИНФРА-М, 2013. - 208 c.

  6. Івашкевич, В. Б. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник / В.Б. Івашкевич. - М .: Магістр, ИНФРА-М, 2011. - 576 c.

  7. Івашкевич, О.В. Управлінський облік і аналіз в роздрібній торгівлі одягом: Навчальний посібник / О.В. Івашкевич. - М .: Магістр, ИНФРА-М, 2010. - 127 c.

  8. Калиновський, С.А. Управлінський облік і аналіз використання технологічного оснащення: Монографія / С.О. Калиновський. - М .: НДЦ ИНФРА-М, 2013. - 156 c.

  9. Керімов, В. Е. Бухгалтерський управлінський облік: Практикум / В.Е. Керімов. - М .: Дашков і К, 2012. - 100 c.

  10. Керімов, В. Е. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник / В.Е. Керімов. - М .: Дашков і К, 2012. - 484 c.

  11. Кондраков, Н.П. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник / Н.П. Кондраков, М.А. Іванова. - М .: НДЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c.

  12. Лисенко, Д.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник / Д.В. Лисенко. - М .: НДЦ ИНФРА-М, 2012. - 478 c.

  13. Мизиковский, І.Є. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник І.Є. Мизиковский, А.Н. Милосердова, В.Н. Ясенів. - М .: Магістр, НДЦ ИНФРА-М, 2012. - 112 c.

  14. Молчанов, С.С. Управлінський облік за 14 днів. Експрес-курс / С.С. Молчанов. - СПб .: Пітер, 2013. - 480 c.

  15. Муравицкая, Н.К. Тести з бухгалтерського обліку: теорія бухгалтерського обліку, бухгалтерський фінансовий облік, управлінський облік, бухгалтерська фінансова звітність: Навчальний посібник / Н.К. Муравицкая, Г.І. Лук'яненко; Під ред. Т.В. Воропаєва. - М .: ФиС, 2008. - 272 c.