• 1. Необхідність розвитку малого бізнесу в Росії, його характеристика.
 • 1.2 Роль малого бізнесу в економіці
 • 1.3 Функції малого підприємства
 • 2. Проблеми і перспективи розвитку малого бізнесу в Росії.
 • адміністративні барєри
 • Індивідуальний підприємець
 • Організація і індивідуальний підприємець, які застосовують спрощену систему оподаткування.
 • 2.2 Рифи в фарватері малого бізнесу сфери послуг
 • На що здатний наш бізнес
 • А як за кордоном
 • 2.3 Переведення в готівку грошових коштів.
 • 2.4Малий бізнес в будівництві: чи є перспективи
 • антикризовий пакет
 • 3. Державна підтримка малого бізнесу


 • Дата конвертації28.07.2018
  Розмір47.27 Kb.
  Типреферат

  Скачати 47.27 Kb.

  Мале підприємництво в Росії, його роль в економіці

  зміст

  Введення ................................................. .................................................. .. ... .. 3

  1. Необхідність розвитку малого бізнесу в Росії, його характеристика:

  1.1 Що таке малий бізнес............................................. ................... .... 5

  1.2 Роль малого бізнесу в економіці............................................ ....... .... 6

  1.3 Функції малого підприємства.............................................. .......... .... 7

  2. Проблеми і перспективи розвитку малого бізнесу в Росії:

  2.1 Проблеми становлення малого бізнесу в Росії........................ ... .. .9

  2.2 Рифи в фарватері малого бізнесу сфери послуг.......................... ... .. 20

  2.3 Переведення в готівку грошових коштів.............................................. ....... ... .. 23

  2.4 Малий бізнес в будівництві: чи є перспективи? ............ ... .. 24

  3. Державна підтримка малого бізнесу:

  3.1 Державна підтримка малого бізнесу.................................... ... 26

  3.2 Фонди підтримки малого підприємництва.............................. ... 28

  Висновок ................................. ...................................... ................... ... ..31

  Список літератури ................................................ ..................................... ... .. 33

  Вступ

  В умовах нестабільної економічної політики держави, важкого податкового тягаря все більш широке поширення набуває малий бізнес. Досвід провідних країн сучасного світу з усією очевидністю доводить необхідність наявності в будь-якій національній економіці високорозвиненої і ефективного малого підприємницького сектора. І так як в 2008 році нашу країну спіткала криза, то відродження Росії неможливо здійснити без відповідного цьому розвитку даного сектора економіки, так як саме він є тим локомотивом, який буквально тягне за собою економічний і соціальний розвиток.

  Малий бізнес зазвичай характеризується тим, що він більш мобільний і легше пристосовується до умов, що змінюються, хоча його інвестиційні можливості невеликі. Тому необхідно дати свободу розвитку малих підприємств. Вони дають Росії необхідну насиченість ринку, середу конкуренції, якої так не вистачало великим монополістам-гігантам, через що страждала якість, а процес впровадження нових технологій завжди був загальмований.

  Отже для появи і розвитку підприємництва в Росії на початку 90-х років стала формуватися інституційна інфраструктура. Вона була покликана надавати малому бізнесу ті послуги, в яких малі підприємства потребують в першу чергу: послуги агентств, підготовка кадрів, бізнес-освіта і т.д. Так само сьогодні в Росії є громадські об'єднання, які повинні виражати консолідовану точку зору малого бізнесу з найважливіших проблем економічної політики: Торгово-промислова плата РФ, Об'єднання підприємницьких організацій Росії ( «Опора») і т.п.

  Р.Р.Сідорчук: «Але в цілому слід погодитися з думкою деяких дослідників, що результати діяльності інфраструктури державно-громадської підтримки малого підприємництва не демонструють істотних досягнень в цій сфері, надаючи, скоріше, контрпродуктивно вплив на малий бізнес». На мій погляд, головним гальмуванням розвитку малого бізнесу є податки, оренда і конкуренція. Адже якщо людина вирішить відкрити своє мале підприємство, перший час, поки всі витрати окупляться, його виручка не буде суттєвою, можлива навіть робота в «мінус» собі. Оренда муніципальних нежитлових приміщень до сих пір в Росії залишається гострим питанням. І зараз, якщо враховувати місце розташування об'єктів, муніципалітети продовжують займати монопольне становище і диктувати ринку умови, які не завжди прийнятні для малого бізнесу. Але з економічної позиції поява малого підприємництва вигідно, тому що поява великої кількості фірм призведе до створення нових робочих місць, та й це принесе реальні гроші до бюджету не тільки центру, а й регіонів, що особливо важливо, враховуючи виділення Москви і величезний занепад суб'єктів Російської Федерації.

  Для того що б зрозуміти чи потрібно підтримувати розвиток малого підприємництва розглянемо деякі питання: Проблеми малого бізнесу? Які його функції? Чи потрібне воно? А так же сутність малого бізнесу та його роль.

  1. Необхідність розвитку малого бізнесу в Росії, його характеристика.

  1.1 Що таке малий бізнес

  Малий бізнес - це підприємницька діяльність, здійснювана суб'єктами ринкової економіки при певних встановлених законами, державними органами або іншими представницькими організаціями критеріях. У ряді наукових робіт під малим бізнесом розуміється діяльність, здійснювана невеликою групою осіб, або підприємство, кероване одним власником. Як правило, найбільш загальними критеріями, на основі яких підприємства відносяться до малого бізнесу є:

  - чисельність персоналу;

  - розмір статутного капіталу;

  - величина активів;

  - обсяг обороту (прибутку, доходу).

  Так міжнародна Організація Економічного Співробітництва та Розвитку (ОЕСР), в яку входять економічно високорозвинені країни, визначає підприємства з числом зайнятих до 19 чол. як «дуже малі», до 99 чол. як «малі», від 100 до 499 чол. як «середні» і понад 500 чол. як великі.

  В даний час малий бізнес все більше визнається як творча сила економіки. Протягом 1980-х років престиж малого бізнесу у світі почав підвищуватися в чималому ступені завдяки його здатності винаходити нові товари та створювати нові робочі місця. Внаслідок цього в останні роки все частіше стали звертати увагу на його досягнення і можливості, перспективи і проблеми.

  1.2 Роль малого бізнесу в економіці

  По-перше, як уже зазначалося, малий бізнес забезпечує необхідну мобільність в умовах ринку, створює глибоку спеціалізацію і кооперацію, без яких немислима його висока ефективність. По-друге, він здатний не тільки швидко заповнювати ніші, що утворюються в споживчій сфері, але і порівняно швидко окупатися. По-третє, - створювати атмосферу конкуренції. По-четверте (і це, мабуть, найголовніше), він створює те середовище і дух підприємництва, без яких ринкова економіка неможлива.

  Дрібні і середні підприємства грають помітну роль в зайнятості, виробництві окремих товарів, дослідницьких і науково-виробничих розробках.

  Про те, що малі підприємства здатні у великих масштабах забезпечувати роботою незайняті трудові ресурси говорить те, що в США в дрібних фірмах в 1990 році було зосереджено 40%, а в Німеччині 49% всієї робочої сили. У цьому полягає соціальна роль підприємств дрібного підприємництва.

  Незважаючи на те, що велика частина наукового потенціалу зосереджена на великих компаніях, малі і середні фірми по широкому колу продукції частіше починають розробку і випуск нових товарів.

  Успіх малого бізнесу в цій області можна пояснити наступними причинами. Поглиблення спеціалізації в наукових розробках привело до того, що в багатьох випадках невеликі фірми йдуть по більш простому або ризикованому шляху, працюють в неперспективних галузях. Дрібні фірми також охоче беруться за освоєння оригінальних нововведень, оскільки при випуску принципово нового виробу знижується значення великих лабораторій з усталеними напрямами досліджень. До того ж малі фірми прагнуть якомога швидше налагодити масове виробництво. Тим самим, значення розробок, що проводяться дрібними підприємствами, досить важливо, перш за все, з точки зору розширення ринку товарів і послуг, що, в свою чергу, активно стимулює процес виробництва з метою найбільш швидкого задоволення (знову народженого) попиту, що мотивується розробками, проведеними фірмами малого і середнього підприємництва. Великі підприємства приваблюють дрібні вузькоспеціалізовані фірми, що виробляють для них окремі деталі і вузли. Навколо монополій, особливо в галузях машинобудування, електронної промисловості, групуються звичайно по декілька десятків тисяч дрібних підприємств, які користуються фінансовою і технічною допомогою монополій.

  Важливість малих підприємств ще і в тому, що, ведучи запеклу конкурентну боротьбу за виживання, вони змушені постійно розвиватися і адаптуватися до поточних умов ринку, адже щоб існувати, треба отримувати кошти для існування, а значить, бути краще за інших, щоб прибуток діставався саме їм .

  Масовий випуск промислових виробів тривалого споживання (автомобілів, холодильників, телевізорів і т. П.) Великими підприємствами викликає потребу у відповідних промислових послугах по ремонту і обслуговування, які часто здійснюють дрібні підприємства.

  Діяльність малих підприємств в менш розвинених районах західноєвропейських країн - це основа всієї їх соціальної і економічного життя і вирішальна передумова їх подальшого господарського розвитку.

  1.3 Функції малого підприємства

  В ряду функцій малого підприємства, перш за все, важливо відзначити економічні функції, які визначаються його роллю як, по-перше, роботодавця; по-друге - виробника продукції і послуг, по-третє - каталізатора науково-технічного прогресу, в четвертих - платника податків, по-п'яте - агента ринкових відносин.

  Не менш значимі функції соціальні. По-перше, через малі форми підприємницької діяльності багато людей розкривають і реалізують свій творчий потенціал. По-друге, в основному тут використовується праця соціально вразливих груп населення (жінок, учнів, інвалідів, пенсіонерів, біженців і т.д.), які не можуть знайти собі застосування на великих підприємствах. По - третє, малі підприємства є головним продуцентом місць виробничого навчання, своєрідним "полігоном" для обкатки молодих кадрів. По-четверте, невеликі підприємства, перш за все в сфері обслуговування, задовольняють потреби людей у ​​спілкуванні (але його вони позбавлені, наприклад, в супермаркетах).

  Уже сьогодні актуальна і буде актуалізуватися і далі екологічна функція малого бізнесу, яка вже має місце в країнах з розвиненою ринковою економікою.

  2. Проблеми і перспективи розвитку малого бізнесу в Росії.

  2.1 Проблеми становлення малого бізнесу в Росії

  Не можна з упевненістю сказати, що для країни таких масштабів як Росія малий бізнес може стати основою економіки: в наших умовах він може стати лише сполучною ланкою, яке забезпечило б безперебійну роботу великих промислових підприємств. Але в деяких галузях і сферах економіки мале підприємництво відіграє вирішальну роль. По-перше, це вся сфера послуг, в тому числі технічні послуги, включаючи ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування; консультаційні послуги; побутове обслуговування населення. По-друге - торгово-закупівельні операції, а також посередницька діяльність. На мій погляд одним з вирішальних умов поглиблення проведених в Росії економічних реформ, здатних вивести країну з кризи, домогтися ефективного функціонування виробництва і сфери послуг, є розвиток малого підприємництва. Цей сектор економіки створює необхідну атмосферу конкуренції, здатний швидко реагувати на будь-які зміни ринкової кон'юнктури, заповнювати які утворюються ніші в споживчій сфері, створює додаткові робочі місця, є основним джерелом формування середнього класу. Але існує багато перешкод для створення, відкриття свого малого підприємництва. Високі податки, зростаюча орендна плата за приміщення і обладнання - все це утрудняє продовження ефективної діяльності і змушує направляти основні зусилля не на розширення виробництва, а на боротьбу за виживання.

  Все це призводить до того, що частина зареєстрованих підприємств малого бізнесу виявляється не в змозі приступити до реального виробництва продукції.

  На основі опитування, проведеного в 2008 р серед керівників ряду московських малих підприємств, були виділені і прокоментував такі проблеми малого бізнесу:

  1. конкуренція

  2. адміністративні бар'єри

  3. кадри

  4. фінансування розвитку малих підприємств

  5. доступ до інформації

  6. впровадження інновацій

  7. аутсорсинг (як спектр послуг, необхідних малому бізнесу)

  конкуренція

  З одного боку саме конкуренція створює атмосферу нестійкості для підприємців і відлякує охочих відкрити власний бізнес. З іншого, конкуренція - це важливий ринковий інструмент, що змушує підприємців шукати шляхи більш повного задоволення потреб покупця і, отже, робити свою роботу більш ефективно. Для ефективної роботи підприємств потрібен справедливий рівень конкуренції, рівний доступ до конкурсів і торгів за державними замовленнями, наприклад через допомогу в підготовці конкурсних документів.

  Конкуренція повинна розвивати в керівниках підприємницькі таланти, для поліпшення роботи та розвитку бізнесу. Адже відсутність підприємницького таланту призводить до «ринкової сліпоти», що посилює проблему конкуренцій для малих підприємств. Для будь-якого малого бізнесу важливо і вміння встановлювати і підтримувати ділові комунікації. Для цього потрібно проводити тренінги для робочого персоналу, підвищувати їх кваліфікацію. Для вирішення даного завдання створюються деякі навчальні центри, технопарки. Дані програми повинні мати суто практичну спрямованість, що б дозволяли в короткий термін виробити необхідні вміння по досліджуваної дисципліни. Так само завданням таких навчальних центрів може стати допомога малим підприємствам в підготовці до участі в тендерах і торгах по державним і приватним закупівель.

  адміністративні бар'єри

  Адміністративні бар'єри в більшості випадків розглядаються як «абсолютне зло» - відбувається зниження ефективності діяльності малого підприємства і підвищення рівня корупції в цілому. Тому в малому бізнесі успіху досягає той, хто, вчасно встиг встановити необхідні «ділові контакти». Одним з найбільш критичних факторів, що впливають на успіх початківців, особливо в сфері інновацій, є недружелюбність вже існуючих об'єднань підприємців. Для вирішення проблеми, пов'язаної з цими адміністративними бар'єрами, створюються центри підтримки малого бізнесу (служба «швидкої допомоги»). Їх метою є захист інтересів малих підприємств в усьому, що стосується їх взаємодії з різними органами влади, перевіряючими та регламентуючими організаціями. Але на даний момент ці організації працюють досить-таки повільно, тому особливої ​​підтримки підприємці в них не побачать.

  кадри

  Ця проблема властива не тільки малим, але і великим підприємствам. Проблема полягає в тому, що спеціалісти не мають великого бажання працювати на малому підприємств і шукають вільні місця в великих компаніях, підприємствах. Однак умови роботи, що на малому, що на великому підприємстві фактично однакові, соціальних гарантій в малому бізнесі істотно менше. Велика кількість персоналу призводить до невисокої зарплати, скорочення часу відпусток, позбавлення від тих хто часто бере «лікарняний», вагітних, молодих матерів і учнів. Крім того, кар'єрний ріст і регулярне підвищення кваліфікації в малому бізнесі практично неможливо. Саме з цієї причини фахівці намагаються не влаштовуватися на роботу в такі підприємства. Вони не бачать перспектив для подальшого кар'єрного зростання. Вирішенням цієї проблеми став би перенесення тяжкості соціальної відповідальності з малого бізнесу на державні або самоорганізуються організації (профспілки). Певною мірою цьому супроводжував «аутстаффінг» - система найму співробітників для малого бізнесу, що дозволяє підвищувати ефективність малих підприємств і збільшувати соціальні гарантії для їх співробітників. До речі, можна помітити, тепер в нашій країні навіть почали відкриватися деякі курси для навчання людей, як і що правильно робити в тій чи іншій сфері діяльності. Спец. підготовка робітників, що позитивно як для малої організації, так і для самої людини.

  фінансування

  Ускладнюють життя підприємців та підготовка документів для отримання кредиту, і вимоги банків по заставі і поручительству. Безумовно, високі банківські відсотки є сильним стримуючим фактором. Звичайно, існує фонд сприяння кредитуванню малого бізнесу, що надає поручительство, але воно поширюється на кредити терміном до одного року на суму, що не перевищує 50% необхідного кредиту. Для оформлення кредиту необхідно самостійно зібрати пакет необхідних документів і відразу сплатити фонду певний відсоток від суми поручительства. Так само потрібно надати банку поручительство або заставу на суму, що залишилася кредиту. Після підрахунку витрат на всю цю організацію, людина вже почне замислюватися про свій бізнес, чи буде він приносити йому істотний прибуток, або буде містити держава або банки. Та й найчастіше багато банків, не виявляють особливого бажання вкладати інвестиції в малі підприємства, а пояснюють це тим, що кількість затраченого часу і зусиль на оформлення кредиту розміром 100 тис.дол. і 10 млн.дол. однаково, а одержуваний дохід різниться у багато разів.

  Але підтримка в фінансовому плані необхідна малому підприємництву саме на початковій стадії виникнення. І найбільш правильний шлях - надання кредитів знову організуйте малим підприємствам, через венчурні або подібні фонди, що фінансуються з державного або регіонального бюджетів або некомерційні організації. Але тут виникає інша проблема, більшість кредитних організацій, які мають зв'язки з малим бізнесом, знаходяться в регіонах і не мають достатньої кількості коштів. Тому в першу чергу кредити отримають ті підприємства, продукція яких користується найбільшим попитом: переробка продуктів харчування, деревообробка, розлив напоїв, транспортні послуги, легка промисловість. І тільки в останню чергу фінансування дійде до інноваційного бізнесу - нових наукоємних технологій, які визначають майбутнє технологічного прогресу. Адже тут вже на 100% не відомо сприймуть пропоновані інновації суспільством чи ні, і чи окупиться цей бізнес. Тому має сенс входження технопарків, навчальних центрів та інших фондів в число засновників підприємства на час надання позики, як для здійснення контролю, так і для допомоги при реалізації затвердженого бізнес-плану.

  інформація

  Для того що б бізнес інтенсивніше розвивався, необхідно рекламувати його послуги, досягнення, товари. Тільки іноді підприємцям часу на це не вистачає. Застосовувані способи поширення інформації - виставки, брошури, інтернет-ресурси - недостатні, так як пропонують активний пошук інформації з боку підприємців, у яких немає або часу, або технічної можливості, або вміння. З цього для того що б інформація швидше доходила до людей, варто розсилати журнали, брошури, флаєри, газети за їхніми адресами. Можна підкреслити що наприклад розповсюджувачі деякої косметики, одягу і книг вже давно користуються цією послугою. Розсилають свої каталоги, приймаючи замовлення поштою. Це дуже зручний спосіб як для покупців, так і для представників тієї чи іншої фірми. Для людей зручності, для фірми вигода, гроші.

  інновації

  Інновація - будь-яке нововведення, що підвищує ефективність підприємства.

  Одне з найважливіших конкурентних переваг малого підприємництва полягає в можливості швидко, без тривалих бюрократичних зволікань приймати і використовувати інновації. Але часто на малих підприємствах не вистачає можливостей і фахівців, що б шукати і відслідковувати, наявні інноваційні рішення. Тим часом в Росії чимало різних науково-технічних і навчальних закладів, які мають необхідними ресурсами і досвідом для здійснення наукового та інформаційного пошуку. Вони могли б створювати і активно пропонувати малим підприємствам опис інновацій у відповідних сферах діяльності. Тут важливим фактором буде актуальність, доступність пропонованої інформації, активність її пропозиції для підприємців, її своєчасність і посильна вартість, що цілком може фінансуватися за рахунок держави чи федерального або регіонального бюджетів.

  Аутсорсинг

  Найчастіше до аутсорсингу звертаються великі підприємства, підвищуючи таким способом власну ефективність за рахунок залучення висококваліфікованих фахівців цих підприємств. Для малого підприємства все набагато складніше. З одного боку, аутсорсинг дозволяє їм вивільнити ресурси і зосередити всю увагу на основній діяльності. З іншого боку, є і серйозні проблеми: невміння або відсутність звички користуватися цими послугами, недовіра до аутсорсерам, відносно висока вартість їх послуг і недостатня кількість фірм, що пропонують необхідні аутсорсингові послуги.

  Слід розвивати аутсорсинг в інфраструктурі малого бізнесу, для того ж - широкої і прогресуючої діяльності компанії. На початковому етапі доцільно структурування та розширення спектра послуг, пропонованих малим підприємствам.

  На мій погляд, якби підприємці малих підприємств зверталися до допомоги аутсорсингу, то перед ними відкривалися б нові, більш широкі можливості в «розкрутці» свого бізнесу, з'являлися б нові знайомства, а отже і нові можливості. Адже головним завданням аутсорсингу є виділення в бізнесі ключового процесу надання послуг. Аутсорсери також можуть залучатися на виконання разових робіт, пов'язаних з реалізацією окремих досить масштабних проектів на досить тривалі терміни. Якщо це, наприклад, будівництво якого-небудь одного проекту, то від 1 до 5 років.

  оподаткування

  Оподаткування суб'єктів малого підприємництва в Росії здійснюється на основі трьох систем: общеустановленная система оподаткування, спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва і система оподаткування за принципом поставлений дохід. Малий бізнес може бути організований як мінімум в наступних формах:

  · Індивідуальний підприємець;

  · Організація;

  · Організація, яка застосовує спрощену систему оподаткування;

  · Індивідуальний підприємець, що застосовує спрощену систему оподаткування

  Індивідуальний підприємець сплачує з суми

  отриманого прибутку податок на доходи фізичних осіб за ставкою 13% .Він також сплачує непрямі податки (ПДВ, податок з продажів). При невеликих доходах (до 1млн. Рублів виручки в квартал) індивідуальний підприємець має право отримати звільнення від сплати ПДВ згідно зі статтею №145 НК РФ.

  Крім того, з суми отриманого доходу, за вирахуванням витрат, пов'язаних з їх збільшенням, сплачується єдиний соціальний податок.

  Організація. З суми отриманого прибутку організація сплачує податок на прибуток за ставкою до 15%. Крім того, є податки, які сплачуються організацією (і не сплачуються індивідуальними підприємцями): податок на користувачів автодоріг, який обчислюється в розмірі 1% від суми виручки від реалізації або при торгової діяльності - різниці між ціною реалізації і придбання товарів; податок на майно організації, який сплачується від балансової вартості майна за ставкою не більше 2%.

  Організація і індивідуальний підприємець, які застосовують спрощену систему оподаткування.

  «Створення спрощеної системи оподаткування, введення єдиного податку на поставлений дохід, безсумнівно, сприяли тому, що проблема оподаткування перестала бути головною бідою для підприємця малого бізнесу. Але можуть виникнути ускладнення в результаті заміни єдиного соціального податку на страхові виплати до фондів, що не тільки збільшить податкове навантаження на бізнес, а й істотно підвищить витрати на ведення податкового обліку ».

  Часто підприємці намагаються ухилитися від виплати податку, вдаючись до різних методів: хтось знімає касові апарати, або містить їх по мінімуму, хтось вважає за краще «чорні» схеми, прибрати на рік-два підприємства з підставним директором.

  Нижче наведена таблиця «впливу використання різних систем оподаткування на витрати малих торгових підприємств».


  У цій таблиці наведено податки за ССО, їх виплачували московські підприємства і податки ЕНВД - підприємства московської області.

  Виходячи з таблиці, автор робить висновок, що більш «спритні» підприємці в умовах відсутності ЕНВД можуть податків не платити. Але, в той же час, використання ЕНВД дозволяє вивести конкуренцію між малими підприємствами на більш справедливий рівень, тим самим замість вирішення проблем щодо оподаткування підвищувати ефективність обслуговування своїх покупців.

  ЕНВД як податок, береться не з фактично отриманого, а з поставлений дохід, тобто з того, який передбачається у вас (і за вас) чиновниками. Цей податок береться з підприємницької діяльності, а не фізичної або юридичної особи, тому ЕНВД добре поєднується зі спрощеною системою оподаткування. Але в основному, багато торговельних фірм реалізують товар не тільки оптовим покупцям, але і в роздріб. Тому в регіонах, де на цей вид торгівлі введений ЕНВД, фірмам доводиться організовувати окремий облік. Це не тільки значно ускладнює облік, а й призводить до збільшення податків.

  Так ми розглянули кілька важливих чинників, які заважають малому підприємництву повністю себе реалізувати. Тут і брак цінних працівників, які вміють грамотно і правильно використовувати і виробляти ресурси, і недостатньо розширені можливості подачі інформації, проблема податків, конкуренція і боязнь впровадження інновацій. Але, таким же значущим чинником як ці є, і проблемна оренда. У наш час це питання, взагалі, напевно, можна помістити з 1-го по 3-тє місця.

  проблемна оренда

  Це питання переслідує підприємців з 90-х років 20 століття. Коли підприємцю доводилося орендувати приміщення (площі) у Дет.сад, житлових будинків та інших муніципалітетів. І зараз, якщо враховувати розташування об'єктів, муніципалітети продовжують займати монопольне становище і диктувати ринку умови, які не завжди прийнятні малому бізнесу:

  · Висновок короткострокових договорів;

  · Вимога проведення капітального ремонту за рахунок власних коштів;

  · Укладання договорів з великими компаніями-посередниками, які передають приміщення в суборенду малому бізнесу за завищеними ставками;

  Вартість оренди залежить ще і від місця розташування муніципалітету, якщо це наприклад центр міста, то відповідно значно дорожче. А для того що б бізнес процвітав необхідно зробити все для зручності споживачів: доступне розташування, яскрава помітна вивіска уздовж центральних вулиць, це знову великі витрати.


  Проведений аналіз місцевих бюджетів показав, що в останні роки частка надходжень від оренди в доходах міських бюджетів має тенденцію до зростання: так зростання за 2003-2006 роки склав в середньому 1,5 рази, якщо виключити Новосибірськ. Даний вид бюджетних доходів збільшився не настільки високими темпами, як земельний податок.


  Аналіз міських бюджетів дозволяє зробити висновок, що роль надходжень від оренди в доходах міських бюджетів в цілому незначна, і її плановане зниження може бути цілком компенсовано земельним податком. Тому аргументи противників приватизації засновані на потенційному скороченні бюджетних надходжень. Проблема приватизації орендованої нині нерухомості полягає не в зменшенні видаткової частини бюджету, а у відсутності матеріальної основи для виконання муніципальними утвореннями своїх функцій економічними методами - надавати оренду нерухомості на пільгових умовах, якщо орендар займається соціально значущими видами діяльності.

  В результаті держава прийняла рішення, що станом на 1 січня 2009 року всі муніципалітети повинні були звільнитися від об'єктів, що не відповідають їх функцій, від нежитлової нерухомості, що здається в оренду. Малим підприємствам це було невигідно, тому що сума платежу була досить високою, а терміни виплати скоротили до мінімуму, тому підприємці малих організацій змушені були відмовлятися від приватизації. Чим довше термін розстрочки, тим лояльніше влади відносяться до середнього і малого бізнесу.

  Питання про приватизацію або орендної плати до сих пір залишається невирішеним до кінця. Влада намагається організувати щось максимально підходяще з фінансів і термінів для підприємств: державне регулювання основних параметрів орендної плати та інші умови надання муніципальної нерухомості в оренду.

  2.2 Рифи в фарватері малого бізнесу сфери послуг

  Основними суб'єктами ринку споживчих послуг міського сфери виступають малі підприємства, чия частка в роздрібній торгівлі, громадському харчуванні, побутовому обслуговуванні населення досить істотна в порівнянні з іншими учасниками галузі. Підприємницьких господарств, здатних вирішити проблему підвищення насиченості ринку послуг у великих мегаполісах регіону, поки недостатньо. Якщо порівнювати 1989 і нині, то можна сміливо сказати, що число підприємств, що надають послуги населенню набагато менше і їх ефективність теж стала менше. І причиною всього цього є все та ж проблема становлення малого підприємства. Статистика опитаних підприємців показує, що основними факторами ускладнюють діяльність компаній у зовнішньому середовищі 60% респондентів вважають високу ставку орендної плати. Проблема податків актуальна для 38% підприємств, причому 75% з них користуються спрощеним оподаткуванням. Для 30% - висока ставка по кредиту і витрат по оплаті тарифів на послуги транспорту, електроенергії, інтернету, опалення, водопостачання. І 25% підприємців хвилює питання адміністративних бар'єрів.

  На що здатний наш бізнес?

  Якщо підрахувати всі щомісячні витрати на оплату праці, оренду та господарські витрати малого підприємства, то виручка на розвиток бізнесу залишиться мізерно мало, для цього подивимося статистику.

  · Зарплата співробітників 10-15 тис.руб., Де кількість осіб 3-5. разом оплата праці приблизно 40 тис.руб.

  · Оренда (приміщення площею 30м ^ 2) = 27 000 руб.

  · Комунальні послуги = 10 000 руб.

  Разом щомісячний витрата в середньому становить 120 000 руб. без вирахування податкових платежів в 7 000 руб. з розрахунку 6% від обороту при спрощеній системі оподаткування.

  Чистий дохід складе 36 000руб. з них 25 000 винагороду за особисті трудові послуги підприємця, звідси 11 000 руб. - це чистий дохід на розвиток бізнесу. З таким доходом рівень кредитоспроможності дуже низький. Тому підприємцю отримати кредит на становлення бізнесу без застави неможливо. Через це підприємства розвиваються погано і повільно, відчуваючи при цьому недостачу фінансів, брак фахівців, плинність кадрів і погану технічну оснащеність. В таких умовах складно повірити, що взагалі коли-небудь настане інше положення - положення стабільності, фінансового зльоту.

  А як за кордоном?

  Німеччина: підтримка середніх та малих підприємств здійснюється по всіх значимих напрямках. Банк виділяє на розвиток бізнесу 15 млрд. Євро кредитних коштів. На субсидування процентної ставки по кредитах 900 млн. Євро додатково.

  США: обсяг гарантій Адміністрації США по приватним кредитах малому бізнесу в 2008р. склав 24,4 млрд.дол. + Терміни кредитування збільшено до 30 років з процентними платежами 3% річних.

  Великобританія: програма «Loon Guarantie Scheme» - надає урядову гарантію підприємцям щодо виконання умов кредитування. Загальний обсяг державних гарантій в 2009р. склав 70% при процентній ставці 2,5%.


  Росія: йде робота по запуску механізмів рефінансування портфельних кредитів. До 60 млн.руб. збільшений поріг граничної величини доходів, що дозволяє платити податок за спрощеною ставкою. Кошти, виділені урядом фінансові ресурси - 36млрд.руб. настільки малі, що планувати подальше зростання малих підприємств не доводиться.

  З таблиці видно, що кредитна підтримка держави в 36 000 руб. при процентній ставці 17% річних не здатна профінансувати розвиток бізнесу. Так що становлення підприємства все так же як і раніше залежить від індивідуума, який при всьому своєму бажанні і підтримці держави не може взяти кредит, так як немає заставного майна. Заставою може служити будівлі, споруди, матеріальні цінності на суму не меншу, ніж надається кредит. І тут виникає питання «де підприємцю взяти такі кошти?» Коштів виручених за продаж квартири або машини на кредит навряд чи вистачить, так плюс ще й 17% річних. Допомога держави у порівнянні з витратами на податки і кредити ніщо. Так де ж взяли фінансові кошти підприємці які вже давно відкрили свій малий бізнес. 18% підприємців отримали підтримку адміністративного характеру. 42% власників не вдавалися ні до чиєї допомоги, а 26% підприємців розраховують тільки на свої можливості. Загалом в даний час в Росії заходи підтримки малим бізнесам не здатні реально полегшити життя діючих підприємців.

  2.3 Переведення в готівку грошових коштів.

  Істотна частина виручки малого підприємства лежить в сфері тіньової діяльності, з якою держава недоотримує або зовсім не отримує податкові відрахування. Існує дві складові податкової конструкції:

  1. Обороти, які держава «не бачить» і не отримує з них доходи.

  2. Обороти, які держава «бачить», але податків також не отримує. Це безготівкові обороти, які виводяться з під контролю оподаткування через схеми укладання фіктивних договорів та списуються на витрати.

  Таким чином для того що б ухилитися від податку проводяться такі махінації. Легальна ( «біла») фірма укладає договір на виконання будь-яких робіт (надання послуг) з фірмою «одноденкою» ( «чорної»). На рахунок «одноденної» фірми переводяться кошти, які потім за вирахуванням комісійних в готівковій формі повертаються «замовнику». Так що гроші знімаються фірмою «одноденкою» і не виплачується ніяких податків державі. Для того що б з цим боротися були задіяні банки, що займаються «безризиковими» операціями. Якби «бізнес по переведенні в готівку» ніяк не був зав'язаний на конкретні банки, то будь-який банк після однієї-двох проводок моментально виявив би фірми- «одноденки» і людей, які діяли від їх імені. В цілому очевидно, що з року в рік триває загальне скорочення тіньового обороту в малому підприємництві. Можливо, одним з факторів стало зниження ви збираєтеся використовувати «неврахованої готівки». Загальне падіння частки тіні пов'язано з тим, що кількість малих підприємств помітно скоротилося (у першій половині 2009 р. На 25%).

  Так що швидше за все із зростанням фірм, тіньова частина так само буде повертатися і приймати значні обороти. А все це випливає з нестачі підтримки держави.

  2.4Малий бізнес в будівництві: чи є перспективи?

  Основними проблемами малого підприємництва, зайнятого в сфері будівництва, як і раніше залишаються адміністративний тиск, недоступність кредитно-фінансових ресурсів, складності з наданням землі. Для вирішення цих проблем генеральним прокурором РФ було доручено прокурорам регіонів забезпечити захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців, особливо малого бізнесу. Ця робота пройшла продуктивно: за 9 місяців 2008 року ними було встановлено близько 35 000 порушень закону.

  Дуже часто органи державної влади, місцевого самоврядування та контролю видають незаконні нормативно-правові акти.Такими ущемляють права будівельників-підприємців актами, найчастіше прийнятими з перевищенням повноважень, встановлюються різні адміністративні бар'єри, вводяться на передбачені законом збори і обов'язки. У той же час окремим суб'єктам, задіяним в будівництві, надають пільги і привілеї, що обмежує конкуренцію. Іншу проблему малого бізнесу, задіяного в сфері будівництва, становить вічний брак фінансових ресурсів. Банки фактично згорнули програми кредитування. Це веде до затримок будівництва. Тому зараз компанії несуть реальні збитки, і саме зараз необхідно дати малому бізнесу можливість спокійно вирішити свої проблеми і не створювати додаткових.

  антикризовий пакет

  Уряд, розуміючи ситуацію, що склалася, взялося допомагати малому бізнесу.

  1. для платників, що потрапляють під спеціальні податкові режими, пропонується ввести безпроцентну розстрочку платежів по податках за 2008р. терміном на один рік

  2. для малих підприємств, що працюють на загальних підставах, пропонується ввести безпроцентну розстрочку платежів по податках на прибуток і ПДВ за 2008р. і нульову ставку з податку на прибуток на 2009р.

  3. підприємці наполягають на введенні мораторію на податкові перевірки збиткових компаній за підсумками 2008р.

  проблему невидачі кредитів пропонується вирішувати за рахунок виділення Зовнішекономбанком цільових фінансових ресурсів для кредитування мікрофінансових організацій.

  Велике значення для розвитку малого бізнесу має державне замовлення.

  Так само держава вимагає перейти від системи державного ліцензування до саморегулювання будівельної діяльності. Але підприємці в будівництві проти скасування ліцензування, тому що тоді ніщо не забезпечить безпеку.

  3. Державна підтримка малого бізнесу

  3.1 Державна підтримка малого бізнесу.

  Як показує вивчення зарубіжного досвіду, неодмінною умовою успіху в розвитку малого бізнесу є положення про те, що малі підприємства і мале підприємництво потребують всебічної і стабільної державної підтримки. Вона здійснюється в різних формах, в першу чергу, шляхом стимулювання виробництва найбільш пріоритетних видів продукції, надання податкових пільг, дотацій, пільгового банківського кредитування, створення інформаційно-консультативних і науково-технічних центрів, розвитку системи страхування, організації матеріально-технічного постачання. Тому найважливіше завдання органів влади визначити пріоритетні напрямки розвитку малого бізнесу. У Росії до таких напрямків відносяться:

  - Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;

  - Виробництво продовольчих, промислових товарів, товарів народного споживання;

  - Лікарських препаратів і медичної техніки;

  - Надання виробничих, комунальних і побутових послуг;

  - Будівництво об'єктів житлового, виробничого і соціального призначення.

  Відповідно, одним з важливих інструментів державного сприяння розвитку дрібного бізнесу є пряма фінансова допомога, яка здійснюється за допомогою пільгового субсидування малих фірм, надання гарантій при отриманні ними позик з інших джерел і пільгового оподаткування.

  Важливою державною підтримкою малим підприємствам в розвинених країн є система державних замовлень. Дана форма відносин дозволяє забезпечити малому бізнесу гарантований ринок збуту, прискорити процес накопичення капіталу, зміцнити конкурентоспроможність.

  Досить широкий розвиток одержали що організуються державними органами і приватними підприємствами спеціальні служби по наданню різноманітних консультаційних послуг малим компаніям.

  Особлива система державної підтримки існує для підприємств, що займаються науково-дослідними роботами. Головне місце в цій системі займають фінансова допомога та інформаційне забезпечення дослідних робіт.

  Зараз, при коригуванні багатьма політичними партіями і рухами своїх програм, в них можна помітити змінюється ставлення до малого бізнесу. Так з усіх програм можна виділити головні загальні ідеї:

  - Пріоритетний розвиток малого підприємництва - не самоціль, а одна з основних умов економічного і соціального відродження Росії.

  - Масове широкомасштабне розвиток малого підприємництва дозволить надати роботу мільйонам громадян, які вивільняються з державних і приватизованих підприємств. За оцінками І. Хакамада: близько 50 млн. Чоловік.

  - Реалізація заходів щодо забезпечення виробничої та інноваційної підтримки малих підприємств дозволить створити значну кількість нових малих підприємств, до 12 млн. Підприємств, і нових робочих місць, насамперед, для соціально незахищених верств населення.

  - Мале підприємство, що грає все більшу роль в регіональних соціально-економічних процесах, враховує своєрідність кожного регіону, формує значну частку дохідної бази бюджету та є вирішальним фактором економічної стабілізації через створення місцевих споживчих ринків і нових робочих місць.

  Якщо не вдаватися в подробиці, то сьогодні виділяють чотири основних напрямки для вирішення проблем малого бізнесу.

  1. поміняти психологію влади до малого бізнесу. Відійти від думки, що малий бізнес не платить податки і знаходиться в сірій економіці.

  2. реформування і спрощення оподаткування. За сьогоднішньої системи, коли віднімається велика частка доходу, підприємства змушені ухилятися від податків.

  3. зробити прозорими і внести ясність в акти купівлі-продажу майна. Вирішити питання з землею, інакше аграрна Росія буде харчуватися імпортом.

  4. стимулювати інвестиції населення, яке вже не довіряє ні банкам, ні державі, в малий бізнес. А це, за деякими оцінками, змусити працювати від 20 до 40 млрд. Дол., Що зберігаються під подушками і матрацами.

  Росія повинна жити за принципом, що держава обслуговує потреби і запити суспільства, а не навпаки.

  3.2. Фонди підтримки малого підприємництва.

  Фондом підтримки малого підприємництва є некомерційна організація. Створена з метою фінансування програм, проектів та заходів, спрямованих на підтримку і розвиток малого підприємництва. Фонд підтримки малого підприємництва є юридичною особою. Основними напрямками діяльності фонду підтримки малого підприємництва є:

  · Сприяння у формуванні ринкових відносин на основі державної підтримки малого підприємництва та розвитку конкуренції шляхом залучення ефективного використання фінансових ресурсів для реалізації цільових програм, проектів та заходів в області малого підприємництва;

  · Участь в розробці, проведенні експертизи та конкурсний відбір, а також в реалізації федеральних, регіональних, галузевих і муніципальних програм розвитку та підтримки малого підприємництва, проектів в області малого підприємництва, демонополізації економіки, розвитку конкуренції, насичення товарного ринку, створення нових робочих місць;

  · Участь у формуванні інфраструктури ринку, що забезпечує рівні умови і можливості для здійснення діяльності в області малого підприємництва;

  · Сприяння в залученні вітчизняних та іноземних інвестицій для реалізації пріоритетних напрямків діяльності по створенню конкурентного середовища і розвитку малого підприємництва;

  · Організація консультацій з питань оподаткування та застосування норм законодавства.

  Фінансове забезпечення федеральної політики в області державної підтримки малого підприємництва здійснює Федеральний фонд підтримки малого підприємництва, створюваний Урядом РФ. Кошти фонду формуються за рахунок коштів федерального бюджету, а також за рахунок інших джерел, передбачених статтею Уряду РФ від 04.12.95г № 1184.

  Федеральний фонд підтримки малого підприємництва взаємодіє з державними і муніципальними фондами. Основними завданнями яких, є:

  · Надання фінансової допомоги на платній та безоплатній основі при здійсненні програм демонополізації, перепрофілювання виробництва з метою розвитку конкуренції та насичення товарного ринку відповідно до чинного законодавства;

  · Виконання функцій заставодавця, поручителя, гаранта за зобов'язаннями малих підприємств;

  · Пайова участь в створенні і діяльності господарюючих суб'єктів, що забезпечують розвиток інфраструктури ринку, спеціалізованих консультаційних організацій та інформаційних систем підтримки малого підприємництва та розвитку конкуренції, систем споживчої експертизи та сертифікації товарів і послуг;

  · Фінансування заходів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для малих підприємств, підтримці нових економічних структур, захисту прав споживачів;

  · Фінансування наукових досліджень, пов'язаних з діяльністю зазначених фондів та інше.

  висновок

  У своїй роботі я охарактеризувала мале підприємництво в Росії в даний час, розглянула його особливості та гострі проблеми становлення і розвитку малого бізнесу.

  І тепер можу позитивно відповісти на питання чи потрібно підтримувати мале підприємництво. З проведеного аналізу можна зробити висновок про те, що його роль дійсно велика: забезпечення роботою незайняті трудові ресурси, створення атмосфери конкуренції на ринку, швидке перепрофілювання області діяльності, безперервний процес впровадження нових технологій; і в загальному, мале підприємництво веде до оздоровлення економіки в цілому. Що ж стосується сфери діяльності, то малий бізнес має свою нішу в економіці, яка забезпечує найбільш ефективну віддачу від роботи, як з цілими підприємствами-гігантами, так і з окремою людиною. Дана позиція обумовлена ​​особливостями і функціями малого підприємства. Особливості малих фірм, в першу чергу, визначаються їх розміром. Звідси випливає і особлива роль керівника, і невеликий ринок збуту, і виняткова гнучкість в наданні товарів і послуг і висока частка оборотного капіталу і багато інших риси, властиві тільки суб'єктам малого бізнесу.

  Негативне ставлення до малого підприємництва держави також є дуже серйозною проблемою, хоча в останні роки ставлення змінюється. Це пов'язано з тим, що навіть в даних умовах малий бізнес робить позитивний вплив на економіку. Якщо торкнутися проблеми фінансування, то її дозвіл знаходиться на нульовій стадії. А що стосується державної допомоги та фондів підтримки, тут можна сказати тільки те що на даний момент яскраво-вираженою користі від них не побачиш, особливо малим підприємствам, тому в цій сфері діяльності процвітає висока криміналізація малого бізнесу: укриття від податків, підставні особи, які не відповідають реальності бух. звіти.

  Говорячи про взаємини малого бізнесу і держави, можна помітити, що тут відбувається монолог з боку держави, яке не хоче почути малий бізнес і вивести взаємини на більш якісно високий рівень. Але будемо сподіватися, що ситуація змінитися.

  Підводячи підсумок, можна сказати, що малий бізнес в Росії - вже реальність, від його розвитку, від ставлення суспільства і держави до цієї сфери економіки залежить і розвиток всієї Росії в цілому.

  Так що будемо сподіватися на удосконалення законів про приватизацію та оренду, так як і держава і підприємці зацікавлені в цьому.

  Список літератури

  1.Економічна теорія / За ред. В.І. Добриніна, Л.С. Тарасевича. - СПб .: Пітер, 1999..

  2. Гребенников П.І., Леусский А.І., Тарасевич Л. С. Мікроекономіка: Підручник, изд-во СПб. Вид-во СПбГУЕФ, 1998.

  3. Радаєв В. Малий бізнес і проблеми ділової етики: надії та реальність. // Питання економіки

  4. Бабаєва Л.Б. Малий бізнес в Росії.

  5. ЕКО, економічний журнал, статті №1 2009, №1 2010 №4 2009 №4 2010 року.

  6. Шахмалов Ф. Мале підприємництво в системі ринкових реформ: проблеми зростання і виживання // Питання економіки