• 1. Малий бізнес-невідємна частина народно-господарського комплексу
 • 1,2 Переваги і недоліки малого бізнесу
 • 2.Развитие малого бізнесу в РБ
 • 2,2 Аналіз проблем розвитку малого бізнесу в РБ
 • 3.Меропріятія, спрямовані на розвиток малого підприємництва
 • Міністерству фінансів про ставку ПДВ
 • Адміністрації Президента про можливі напрямки стимулювання інвестиційної діяльності
 • Міністерству з податків і зборів про контрольної діяльності
 • До проекту Положення про порядок організації та проведення перевірок
 • 3,2 Франчайзинг як форма взаємовідносин великого і малого підприємництва
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації12.04.2017
  Розмір52.75 Kb.
  Типзакон

  Скачати 52.75 Kb.

  Малий бізнес поняття і суцщность

  Зміст.

  Запровадження ................................................................................................ 2стор.

  1. Малий бізнес-невід'ємна частина народно-господарського комплексу ............ .4стр.

  1.1 Поняття і сутність малого бізнесу та підприємництва ................... ... 4стор.

  1.2 Переваги і недоліки малого бізнесу .................................... .. ...... 5стор.

  2.Развитие малого бізнесу в РБ ..................................................................... 8.стр.

  2,1 Соціально-економічна роль малого бізнесу і динаміка його розвитку ................................................................................................ ... 8стр.

  2,2 Аналіз проблем розвитку малого бізнесу в РБ ............................................. 13стор

  3. Заходи, спрямовані на розвиток малого підприємництва ............... 15стор.

  3,1 Шляхи вирішення основних проблем подальшого розвитку малого підприємництва ....................................... .................................................. ................... 15стор.

  3,2 Франчайзинг як форма взаємовідносин великого і малого підприємництва ................................................................................. 18.стр.

  Висновок ............................................................................................. .21стр.

  Список використаної літератури ............................................................... 23стор.

  ВСТУП

  Малий бізнес-один з найважливіших компонентів ринкових відносин. Він сприяє розвитку підприємництва, створенню нових робочих місць, швидкому перетікання капіталу в нові сфери діяльності, прискоренню інноваційних процесів, більш повному розкриттю творчого потенціалу человека.Малие підприємства відрізняються гнучкістю, здатністю швидко переорієнтуватися на нові потреби, значно підвищити ефективність використовуваних ресурсів.

  Малий бізнес почав розвиватися з кінця 1980-х годов.В відповідно до Указу Президента від 19.07.1996..№262 «Про державну підтримку малого підприємництва» та Законом Республіки Білорусь «Про державну підтримку малого підприємництва в Республіці Білорусь» (ст. 98 Закону ), під суб'єктами малого підприємництва розуміються підприємці, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, і юридичні особи з середньооблікової чисельності працівників: у промисловості та на транстпорте-до 100 чоловік, в сіль ом господарстві і науково-технічної сфері-до 60, в будівельній і оптової торговле- до 50, в роздрібній торгівлі та побутовому обслужіваніі- до30, в інших галузях невиробничої сфери- до 25 осіб.

  Відповідно до Закону Республіки Білорусь «Про підприємництво», підприємництво є самостійною, ініціативну діяльність громадян, спрямовану на отримання прибутку або особистого доходу і здійснювану від свого імені, на свій ризик і під свою майнову відповідальність або від імені та під майнову відповідальність юридичної особи (підприємства, організації) .суб'єктів підприємництва можуть бути як фізичні, так і юридичні ліца.Юрідіческіе особи є організації, які про адают відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражі або третейському суде.Юрідіческое особа характеризується організаційною єдністю (наявністю статуту та державної реєстрації), майновому сенсі відокремлені, (наявність самостійного балансу ), цивільно-правовою відповідальністю (можливість брати участь у цивільно-правових відносинах). Відповідно до Закону «Про підприємництво», підприємницька діяльність може проводитися не тільки юридичними особами, а й у вигляді індивідуальної трудової діяльності. Підприємець, який здійснює свою діяльність без створення юридичної особи, відповідає за зобов'язаннями майном, що належить йому на правах власності. Перелік майна, на яке не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів, визначено Цивільним процесуальним кодексом Республіки Білорусь. [Економіка підприємства: Учеб.пособие під ред. Л.Н.Нехорошевой, 59стор.]

  1. Малий бізнес-невід'ємна частина народно-господарського комплексу

  1,1 Поняття і сутність малого бізнесу та підприємництва

  Створення кожної нової фірми на ринку пов'язане з досить високим ризиком. Закріпитися на ринку послуг складно подвійно, тому що клієнти таких компаній, як правило, довіряють репутації та імені.

  На відміну від реального виробництва, де потрібні великі виробничі потужності, значне число співробітників і технології, компанії в сфері послуг можуть складатися з декількох чоловік і мати невеликий початковий капітал. При цьому основною цінністю в момент створення такої компанії стають ідеї її засновників. Через низький бар'єру входження на ринок малий бізнес із завидною періодичністю поповнюється новими учасниками, які пропонують своїм клієнтам різні послуги.

  Нова компанія стикається з безліччю питань на початку своєї діяльності:

  Де брати замовлення? Що робити, щоб про тебе почули? Як забезпечити постійний приплив грошових коштів? Перші замовлення нова компанія, як правило, отримує за допомогою підтримки рідних, близьких і знайомих організаторів бізнесу. Ще одне джерело замовлень на початковому етапі стають старі замовники, якщо частина співробітників або засновників вже працювали в даній сфері. Цей етап дуже важливий для розподілу різноманітних функцій і повноважень всередині компанії, формування і коригування вартості послуг. Чим менше буде період адаптації компанії до ринку, тим швидше вона перейде до сталого розвитку.

  Представляється можливим спрогнозувати найважливіші умови перспективного функціонування компанії. За допомогою бізнес-плану у власників з'являється бачення цілей та етапів розвитку фірми, що виводить зі стану невизначеності керівництво, виявляє локальні цілі і показники, що відображають ефективність діяльності на конкретному етапі. Саме перший етап виявляється визначальним для подальшого розвитку фірми. Протягом першого року ентузіазм учасників бізнесу починає поступово згасати під гнітом різних складнощів, з якими доводиться стикатися.

  Другий етап розвитку - це стадія стійкого зростання фірми, яка характеризується продуманої рекламною кампанією, організованою системою управління і налагодженим механізмом фінансування. Це вже новий рівень розвитку підприємства, коли торгова марка стає впізнаваною, з'являються постійні клієнти і збільшується обсяг продажів.

  Протягом одного або декількох років стадія стійкого зростання поступово переходить в етап "крейсерській швидкості" розвитку, який характеризується сформованим колом клієнтів, налагодженими саморегулюючими механізмами управління співробітниками, фінансами, маркетингу і т. П. Обсяг реалізації стабілізується або незначно збільшується, таким чином фірма досягає певної межі зростання. У ситуації, що склалася допустимі три стратегії поведінки керівництва:

  - консервативна стратегія: уникнення значних змін в роботі організації, отримання більш-менш фіксованого доходу;

  - екстенсивна стратегія: укрупнення бізнесу і перехід від малої фірми до середньої за величиною організації (цей процес вимагає перегляду політики управління, зміни функціональних обов'язків, а також ускладнення фінансового механізму компанії; як правило, для застосування даної стратегії використовуються кредитні ресурси і створюється бізнес-план інвестування залучених або позикових коштів і перспективного розвитку компанії);

  - інтенсивна стратегія: характеризується заняттям специфічної ніші на ринку, часто підвищенням цін (користуючись репутацією і наданням невеликого числа високоякісних і дорогих послуг) і вимагає ефективної діяльності в минулому.

  Останні дві стратегії означають вихід на якісно новий рівень у розвитку організації. При цьому компанія може перетворитися з об'єкта малого бізнесу в середню або навіть велику за величиною (або обороту) фірму. Розвиток на новому рівні можна розділити на аналогічні етапи: становлення - сталий розвиток - крейсерська швидкість. [Газета "Біржа"]

  1,2 Переваги і недоліки малого бізнесу

  Сьогодні малий бізнес розвивається досить швидкими темпами і робить це успішно. З'являється все більше і більше невеликих компаній, зі штатом близько 20-30 чоловік. Потім компанії «обростають» мережею філій і поступово розширюються. Чим зумовлена ​​така еволюція? Багато фахівців визначають наступні причини. Малий бізнес досить гнучкий і може легко змінюватися в залежності від виникаючих умов і непереборних обставин. Однак, при організації підприємства малого бізнесу є свої переваги і недоліки.

  До першої групи можна віднести невеликий початковий капітал, наявність великої кількості вільних ніш, гнучкість структури і можливість оперативного зміни асортиментної, цінової, рекламної та фінансової політики в залежності від вимог ринку. Однак невелика за величиною компанія фінансово нестійка через малих оборотів і відсутності власних коштів. Проте і ризики у малих компаній нижче, так як початкові вкладення власників можна досить швидко вивести в разі, якщо бізнес "не піде". Мале підприємство, як правило, має нескладну управлінську структуру, коли офіційний керівник і практичний директор (керуючий) виражаються в одній особі.

  Ще одна перевага малого бізнесу - це тісний взаємозв'язок співробітників, високий ступінь згуртованості колективу в досягненні спільної мети.Крім того, мала кількість фахівців дозволяє уникнути такого явища, часто зустрічається на великих підприємствах, як дублювання повноважень. Крім того, будь-яке мале підприємство може відзначитися високою швидкістю передачі інформації. Керівники і підлеглі безпосередньо спілкуються один з одним, що дозволяє швидко отримувати завдання, задавати й обговорювати робочі питання, вносити зміни. Це ж дозволяє уникнути недомовленості і розбіжності в думках. Невисокі витрати на утримання великого штату управлінців дозволяють значно економити і здійснювати хорошу керованість. Але, мабуть, основною перевагою малого бізнесу, яке привертає велику кількість бізнесменів, є те, що для відкриття своєї справи, не потрібні великі матеріальні вкладення.

  Але не будемо забувати і про недоліки такого бізнесу. Він більш схильний до змін економічної ситуації в країні і в світі. Зовнішні фактори впливають на таке підприємство часто досить жорстко. Малий бізнес рідко використовується як об'єкт інвестування капіталу і взагалі мало здатний до значного розширення. Закупівлі зазвичай обмежуються обсягом виробництва, і немає можливості для отримання суттєвих знижок. Найбільш значущим сповільнює фактором у розвитку малого бізнесу є відсутність альтернатив в пошуку позикових коштів, які потрібні малому бізнесу: банки не дуже охоче видають кредити під start-up (тільки відкривається компанію). З цієї причини творці нових підприємств акумулюють кошти, закладаючи майно, залучаючи поручителів, оформляючи іпотечні кредити або використовуючи власні кошти, "витягує" з іншого бізнесу власників. [Газета "Біржа"]

  2.Развитие малого бізнесу в РБ

  2,1 Соціально-економічна роль малого бізнесу і динаміка його розвитку.

  Підприємництво в Республіці Білорусь, в тому числі малий і середній бізнес, грає важливу роль в соціально-економічному розвитку країни, сприяючи формуванню конкурентного середовища, зростання виробництва споживчих товарів, розширенню сфери послуг, надання економіці додаткової стабільності. У поточному п'ятилітті Уряд робить велику ставку на внесок малого і середнього підприємництва в розвиток економіки країни. До кінця 2010 року його частку в обсязі валової виручки планується збільшити до 30%, чисельність зайнятих в цій сфері - до 23-25% від загальної чисельності економічно активного населення країни. Урядом Республіки Білорусь затверджений Комплекс заходів по досягненню прогнозних параметрів розвитку малого і середнього підприємництва на період до 2010 року, яким передбачено прийняття низки кардинальних заходів, спрямованих на дебюрократизацію роботи державних органів і організацій щодо юридичних осіб і індивідуальних підприємців, спрощення оподаткування та вдосконалення процедур податкового адміністрування, вдосконалення майнової підтримки малого підприємництва, створення сприятливих умов для доступу суб'єктів малого та середнього підприємництва до кредитно-фінансових ресурсів, включаючи подальший розвиток механізмів мікрофінансування, спрощення процедури отримання мікрокредитів, розвиток системи гарантування кредитів, забезпечення прискореного розвитку малого підприємництва в містах районного підпорядкування, селищах міського типу, сільських населених пунктах, агромістечках та інші.

  Розглянемо як проходив розвиток малого бізнесу в РБ в попередньому 2009 році.

  У 2009 році відбулося безліч зустрічей і бізнес-форумів, присвячених міжнародному співробітництву в сфері малого підприємництва.

  У період з 2 по 5 лютого 2009 році під егідою торгово-промислових палат Республіки Білорусь та Республіки Азербайджан за сприяння Посольства Республіки Білорусь в Республіці Азербайджан відбувся візит до Республіки Азербайджан (м.Баку) делегації представників ділових кіл Білорусі.

  В ході азербайджансько-білоруського бізнес-форуму, на якому були присутні представники органів державного управління Азербайджанської Республіки, більше 50 азербайджанських компаній і підприємств, ЗМІ при обговоренні питань, що сприяють активізації двостороннього торговельно-економічного співробітництва, учасники домовилися на постійній основі здійснювати обмін інформацією про плановані виставково -ярмарочних заходах, про інвестиційні проекти та комерційні пропозиції суб'єктів господарювання, а також про прин імаемих заходи щодо лібералізації здійснення зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності, умов для створення спільних підприємств, розвитку виробничої кооперації (субконтрактації).

  Крім того, 5 травня 2009 року в місті Мінську відбулося п'яте засідання Міжурядової білорусько-Азербайджанської комісії з торговельно-економічного співробітництва, на якому серед інших були досягнуті домовленості про опрацювання переліку заходів, спрямованих на розширення контактів між малими підприємствами, суб'єктами інфраструктури, а також громадськими об'єднаннями підприємців обох сторін.

  9 квітня 2009 р Міністерстві економіки відбулася зустріч представників торгово-економічних служб закордонних установ іноземних держав, акредитованих в Республіці Білорусь, з керівництвом Департаменту з підприємництва Міністерства економікі.В рамках даної зустрічі представники іноземних держав були ознайомлені з інформацією щодо стану та перспектив розвитку малого та середнього бізнесу в Республіці Білорусь, співробітництво в сфері підприємництва представників бізнесу і влади, яка існує в країні за онодательной базі по підтримці і розвитку підприємництва, ролі підприємництва в прийнятих державою заходи щодо виходу з кризи.

  Проведення зустрічей представників торгово-економічних служб закордонних установ іноземних держав, акредитованих в Республіці Білорусь, з представниками республіканських органів державного управління здійснюється з 2008 року і стало доброю традицією. Такі зустрічі були організовані з керівництвом Національного банку, Міністерства з податків і зборів, Державного комітету з майна, Міністерства транспорту, Мінського міськвиконкому, Міністерства закордонних справ.

  Заходи в такому форматі сприяють доведенню до представників дипломатичних місій достовірної та актуальної інформації про розвиток нашої держави, реформуванні економіки, вдосконалення нормативно-правової бази, можливості співпраці в різних сферах економіки.

  В рамках виконання Плану заходів щодо реалізації Угоди про співробітництво між Міністерством економіки Республіки Білорусь і Департаментом підтримки і розвитку малого підприємництва міста Москви в сфері підприємництва на 2008-2009 роки в м Москві 23 квітня 2009 року відбулось засідання "круглого столу" на тему: "Про державну підтримку малого і середнього бізнесу в умовах світової фінансово-економічної кризи", приуроченого до Днів економіки Республіки Білорусь в місті Москві.

  У зустрічі також взяли участь представники державних органів, організацій інфраструктури та бізнес-співтовариств міста Москви і Республіки Білорусь.

  За підсумками здійсненого обміну думками учасниками "круглого столу" основними напрямками подальшого співробітництва в сфері малого та середнього підприємництва між м Москвою і Республікою Білорусь визначені наступні: надання мікрофінансових послуг суб'єктам підприємницької діяльності; навчання учасників електронних торгів на розміщення державного і муніципального замовлень; здійснення інформаційного обміну і підтримки підприємців міста Москви і Республіки Білорусь.

  В рамках реалізації положень Угоди між Департаментом по підприємництву Міністерства економіки Республіки Білорусь і Польським агентством розвитку підприємництва (ПАРП) про співробітництво в сфері малого та середнього підприємництва в період з 6 по 11 вересня 2009 року в м Варшаві (Республіка Польща) відбувся семінар по питань фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва в Польщі. Від білоруської сторони участь в семінарі взяв заступник директора Департаменту з питань підприємництва Міністерства економіки Білорусі А.В. Топілін.

  В ході семінару його учасники обмінялися інформаційними матеріалами з питань реалізації державної політики у сфері малого і середнього підприємництва двох країн, встановили особисті контакти, що в подальшому дозволить активізувати двостороннє співробітництво на рівні профільних структур.

  У період з 8 по 9 вересня 2009 року в м Логойську Мінської області пройшов десятий спільне засідання Робочої групи зі співробітництва Республіки Білорусь та Московської області.

  В рамках даного заходу пройшли засідання "круглих столів" з питань співпраці в області промисловості, агропромислового комплексу, спорту і туризму, соціально-гуманітарного співробітництва, а також взаємодії на споживчому ринку. В ході роботи вищеназваної Робочої групи підписано Угоду між Міністерством економіки Республіки Білорусь і Міністерством економіки Московської області про співпрацю в сфері малого та середнього підприємництва. Від білоруської сторони дану Угоду підписав заступник Міністра економіки А.Н. Тур, від російської - Перший заступник Міністра економіки В.А. Фільченков. В Угоді визначені основні напрямки білорусько-російського співробітництва в сфері малого та середнього підприємництва, що сприяють встановленню прямих ділових зв'язків між громадськими об'єднаннями підприємців і підприємцями Білорусі і Підмосков'я, а також розширенню торговельних та інших економічних відносин суб'єктів підприємництва Білорусі і Московської області.

  11 вересня 2009 року в Міністерстві економіки Республіки Білорусь відбулася зустріч керівництва Департаменту з підприємництва Мінекономіки Білорусі з членом офіційної угорської делегації, старшим радником департаменту з розвитку ділової навколишнього середовища Міністерства національного розвитку та економіки Угорської Республіки паном Аттікула Куном, які прибули в м Мінськ для участі в першому засіданні Міжурядової білорусько-Угорської комісії з економічного співробітництва. Учасники зустрічі обговорили питання, що стосуються стану і розвитку підприємницького сектора економіки Білорусі та Угорщини; поінформували про заходи, які вживаються урядами обох держав щодо підтримки малих і середніх підприємств в умовах фінансової кризи; обговорили питання формування і діяльності новостворюваної робочої групи з розвитку співробітництва в галузі промисловості, стандартизації та малого підприємництва. Учасники зустрічі обмінялися думками про перспективи двосторонньої співпраці та висловили надію на подальшу плідну взаємодію. Так, досягнуто домовленості направити угорській стороні перелік білоруських підприємств, для яких може бути цікавою співпраця з угорськими суб'єктами підприємницької діяльності, щоб підібрати комерційні структури Угорської Республіки, зацікавлені у встановленні і розвитку партнерських відносин з білоруськими колегами, і організувати зустріч ділових кіл двох країн. [Газета «БелТА»]

  Державна підтримка малого підприємництва в 2009 році:

  Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 21 січня 2009 р№ 65 затверджено Програму державної підтримки малого підприємництва в Республіці Білорусь на 2009 рік (далі - Програма).

  Заходи Програми спрямовані на подальше формування сприятливих умов для сталого розвитку малого підприємництва на основі вдосконалення форм і методів державної підтримки даного сектора економіки.

  Програма передбачає:

  вдосконалення законодавства, що регулює діяльність суб'єктів малого підприємництва;

  фінансову підтримку суб'єктів малого підприємництва;

  вдосконалення інфраструктури розвитку та підтримки малого підприємництва;

  розвиток виробничої кооперації суб'єктів малого підприємництва з великими організаціями;

  розвиток малого підприємництва в малих і середніх міських поселеннях, сільських населених пунктах;

  інформаційне забезпечення малого підприємництва;

  міжнародне співробітництво та розвиток зовнішньоекономічної діяльності в сфері малого підприємництва;

  підготовка і перепідготовка кадрів для малого підприємництва.

  Реалізація заходів Програми сприятиме доведенню частки малого підприємництва в загальному обсязі виручки, отриманої в народному господарстві від реалізації товарів (робіт, послуг), до 18,5 відсотків; чисельності зайнятих в сфері малого підприємництва, включаючи чисельність індивідуальних підприємців, до 18,5 відсотків від загальної чисельності зайнятих в економіці республіки, дозволить вивести сферу підприємництва на якісно новий рівень розвитку, підвищити його внесок в економіку країни.

  На фінансування заходів Програми в I півріччі 2009 року направлено 3 337,2 млн. Рублів. З республіканського бюджету виділено 45,0 млн. Рублів, місцевих бюджетів - 2 426,4 млн. Рублів, Білоруського фонду фінансової підтримки підприємців - 865,8 млн. Рублів, що дозволило надати підтримку в реалізації 81 інвестиційного проекту суб'єктів малого підприємництва під створення 262 нових робочих місць.

  Станом на 1 липня 2009 року кількість які перебувають на обліку малих підприємств склало більше 72 тисяч, індивідуальних підприємців - близько 216,5 тис. Осіб. Загальна сума податкових надходжень від суб'єктів малого підприємництва за I півріччя 2009 року склала близько 2,5 трлн. рублів.

  2,2 Аналіз проблем розвитку малого бізнесу в РБ

  Галузева структура

  «Малий і середній бізнес не повинен охоплювати тільки сферу послуг, - переконаний пан Невіак. - Він повинен брати участь в процесах матеріального виробництва.

  У Білорусі майже половина підприємств малого і середнього бізнесу працює в торгівлі і громадському харчуванні-42,5%. «Нічого поганого в цьому немає-це нормальний процес накопичення капіталу, розвитку», - підкреслює Георгій Бадей. «Хоча, звичайно, хотілося б, особливо маючи і державну підтримку, щоб більш високими темпами збільшувалася частка підприємств зайнятих в промисловості» .Поки ж в білоруській промисловості зайнято всього 21% підприємницьких структур, в сільському господарстві 3,5%, в транспорті і зв'язку - 9,6%, в нерухомості - 2,3%. [Вісник БСПН "Бізнес-прес", вип. грудень 2009 року.]

  субконтрактація

  «На участю малого і середнього бізнесу в процесі матеріального виробництва будується субконтрактация - економічні відносини між виробником якогось кінцевого продукту і постачальниками різних комплектуючих, різних послуг, - підкреслює доктор Невіак ще одну особливість. «Фольксваген», наприклад, має близько 2,5 тисячі постачальників. Свої високоякісні кінцеві продукти «Фольксваген» монтує на основі наданих малим і середнім бізнесом сучасних компонентів.

  Виходячи з того, що лише кожна п'ята підприємницька структура в Білорусі працює в промисловості, займатися Субконтрактація просто нікому, констатує Георгій Бадей. «Ми якось зайнялися розкруткою ідеї субконтрактації, зібрали спеціальний круглий стіл в Могильові, запросили і великі, і малі підприємства. Великі готові запропонувати замовлення на виготовлення комплектуючих, та тільки нікому, на жаль, їх брати », - зазначає лідер підприємців.

  До речі, більшість підприємницьких структур працює в Мінську - 38,3%. На столицю разом з обласними містами припадає 61% від загальної кількості малих і середніх білоруських підприємств. [Вісник БСПН "Бізнес-прес", вип. грудень 2009 року.]

  3.Меропріятія, спрямовані на розвиток малого підприємництва

  3,1 Шляхи вирішення основних проблем подальшого розвитку малого підприємництва

  Для вирішення проблем подальшого розвитку малого бізнесу дирекція БСПН підготувала і направила в різні інстанції тематичні записки, листи і запити. У цій темі ми наведемо зміст переписки з держорганами з найбільш актуальних питань.

  Міністерству фінансів про ставку ПДВ

  Бізнес союз підприємців і наймачів імені професора М.С.Кунявского, розглянувши пропозицію Міністерства фінансів Республіки Білорусь про підвищення ставки ПДВ до 20%, повідомляє про свою незгоду з підвищенням ставки з таких підстав:

  Збільшення ставки ПДВ не вирішує головного завдання - зниження податкового навантаження для суб'єктів господарювання. Передбачені в проекті Податкового кодексу: скасування податку на підтримку сільгоспвиробників, зменшення податкової бази по податку на нерухомість, скасування податку з продажів і т.д. приведуть лише до спрощення податкової системи.

  Збільшення ставки ПДВ призведе до збільшення потреби суб'єктів господарювання в оборотному капіталі, особливо, в перші 2-3 місяці, коли готова продукція буде відвантажена, але не сплачена, а організації-виробники зобов'язані будуть сплатити авансовий ПДВ (після закінчення 60 днів з моменту відвантаження) . Наслідком даної ситуації стане збільшення попиту на кредитні ресурси, які, як відомо обмежені, а процентна ставка висока. У підсумку, підприємства будуть змушені збільшувати ціни на продукцію (товари, роботи, послуги).

  Збільшення ставки ПДВ з 18% до 20% призведе до зростання роздрібних і оптових цін. Приблизні розрахунки показують, що оптові ціни можуть збільшитися приблизно на 0,5-0,8 процентних пункту.

  Зменшення дефіциту бюджету пропонуємо розглядати не за рахунок підвищення ставки ПДВ і відповідно дохідної частини, а за рахунок зменшення витрат. Наприклад, в країнах Прибалтики (Литва) видаткова частина бюджету скорочується за рахунок зниження на 10% оплати праці державних службовців. В умовах оголошеної лібералізації функції і органи державного управління повинні скорочуватися.

  Адміністрації Президента про можливі напрямки стимулювання інвестиційної діяльності

  В останні три роки Керівництвом і Урядом Республіки прийнято ряд дієвих заходів, спрямованих на активізацію інвестиційної діяльності, особливо в малих містах та населених пунктах. Внаслідок цього кількість малих підприємств збільшилася в 2008 році в порівнянні з 2005 роком більш ніж в 2 рази. Навіть, якщо врахувати, що в цьому показнику присутні певні «натяжки», пов'язані з компанією перереєстрації індивідуальних підприємців і зміною методики рахунку (віднесення у 2006 році до малих підприємств більше 2 тис. Фермерських господарств), тим не менше, прогрес очевидний.

  Відомо, що інвестиційна діяльність та активність визначається, головним чином, інвестиційним і діловим кліматом, який характеризується стабільністю і досконалістю законодавства, обраною моделлю розвитку і правозастосовча практика; наявністю потенціалу фінансових і матеріально-технічних ресурсів, споживчого попиту і конкуренцією; організаційною роботою державних та інших органів із залучення інвестицій, інформаційним і правовим забезпеченням інвестицій.

  I. Що стосується інвестиційного та ділового клімату, то слід зауважити, що прийняті Урядом заходи щодо лібералізації та поліпшення ділового середовища носять несистемний і половинчастий характер. Так, наприклад, Указом Президента від 6 лютого 2009 р № 70 «Про внесення змін і доповнень до Указу Президента Республіки Білорусь від 19 травня 1999 № 285» передбачено лише скасування реєстрації цін (тарифів) на нові товари (роботи, послуги) . Але порядок формування цін, а значить і контролю, встановлений постановами Мінекономіки № 183 і № 184 збережений без змін.

  З перевищенням своїх повноважень Міністерство освіти прийняло рішення «про доцільність з 2009 року організації підготовки моделей (демонстрантів одягу) тільки в вищих навчальних закладах», і на цій підставі відмовляє у видачі ліцензії одному з малих підприємств. Хоча підготовка моделей (демонстрантів одягу) з вищою освітою, на нашу думку, ніяк не пов'язана. Ні Декрет Президента від 14 липня 2003 року № 17 «Про ліцензування окремих видів діяльності», ні Положення про ліцензування освітньої діяльності, затверджене Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 17 жовтня 2003 року № 1348, подібних вимог не містять.

  БСПН звернувся до Ради Міністрів з проханням доручити відповідним органам і службам дати правову оцінку рішенню Міносвіти про підготовку моделей в ВУЗах країни.

  Є факти використання права ліцензування як інструмента в боротьбі з конкурентами.Тим часом, кожен такий приклад ставати незмивною плямою на діловому та інвестиційному кліматі Республіки Білорусь.

  Для вирішення названих та інших подібних питань і проблем вважаємо за доцільне активізувати роботу Міжвідомчої комісії з підтримки і розвитку малого підприємництва, створену постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь від 8 квітня 2003 № 466 (голова А.В. Кобяков), а також відповідних комісій облвиконкомів . Для цього слід організувати експертизу чинного і прийнятого законодавства на предмет усунення адміністративних бар'єрів, в тому числі за участю об'єднань роботодавців (роботодавців) і Ради з розвитку підприємництва в Республіці Білорусь.

  Проблема адміністративних бар'єрів у всьому світі вважається найбільш актуальною, перш за все, для малого бізнесу. Як показують розрахунки європейських експертів, адміністративні бар'єри в країнах ЄС обходяться підприємствам в суму, що становить близько 3-4% від ВВП. Хоча там вже сформувалася практика по мінімізації їх впливу на підприємницьку, а отже, і інвестиційну діяльність. Вона являє собою систему заходів, що включає:

  збір інформації та проведення досліджень щодо розміру та областей присутності адміністративних бар'єрів;

  інформаційно-консультаційну підтримку підприємств щодо вимог до них; вдосконалення і спрощення форм звітності;

  спрощення процедур, що регулюють діяльність підприємств, скорочення частоти їх використання, а також скорочення кількості організацій, що вимагають надання інформації;

  заміна існуючих законів новими (в меншій кількості і більш простими);

  вивчення проектів нових законів на предмет усунення адміністративних бар'єрів.

  Такий системної роботи щодо вдосконалення законодавства в Білорусі, на жаль, немає, і її слід організувати, а також необхідно прискорити розробку та прийняття нового закону «Про підтримку малого і середнього підприємництва в Республіці Білорусь». [Вісник БСПН "Бізнес-прес", вип. грудень 2009 року. ]

  З метою сприяння розвитку малого та мікро бізнесу в регіонах країни БСПН реалізує в 3-х областях проект міжнародної технічної допомоги ПРООН «Активізація підприємницької діяльності в регіонах через посилення потенціалу суб'єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва». Йдеться про ЦПП як мультиплікатора підприємництва, створення демонстраційних бизне-сов як моделей для консультування і поширення досвіду (тиражування) підприємницької діяльності в сільській місцевості.

  На надання допомоги підприємцям-початківцям спрямований і інший проект «Підтримка малого і середнього бізнесу в регіонах Білорусі». Цей проект буде здійснюватися в усіх областях, і спрямований на організацію тренінгів з менеджменту, спеціалізовані консультації, в тому числі щодо доступу до кредитних ресурсів для бізнесів, включаючи жінок і сільських підприємців. Донорами проекту є Фонд Євразія та МЗС Норвегії, і він поки знаходиться на узгодженні в Раді Міністрів.

  З огляду на, що однією з проблем розвитку підприємництва є доступ до кредитних фінансових ресурсів БСПН за підтримки Ініціативи «Глобальний договір в Білорусі» підготовлено техніко-економічне обґрунтування по створенню Гарантійного інвестиційного фонду. Готовність участі в такому фонді висловили ВАТ «Бєлгазпромбанку» і Мінський міськвиконком. Але, проблема залучення капіталу для створення Фонду залишається.

  Міністерству з податків і зборів про контрольної діяльності

  Проект Указу Президента Республіки Білорусь «Про вдосконалення контрольної діяльності в Республіці Білорусь» (далі Указ) на даному етапі при його прийнятті буде сприяти зниженню контрольного навантаження на суб'єктів господарювання.

  Разом з тим пропонуємо внести в проект Указу і його додатки такі зміни і доповнення.

  1. У проект Указу:

  Пункт 2.6. виключити, тому що проведення відомчого контролю поряд з позавідомчим знищує сенс даного указу про вдосконалення контрольної діяльності.

  Пункт.2.17.2 абзац другий порушує конституційні права громадян. Наприклад, учасник (акціонер) акціонерного товариства ліквідованого по підставі зазначеного в абзаці першому цього пункту, не винен у ліквідації ВАТ карається без провини.

  2. До проекту Положення про порядок організації та проведення перевірок:

  Пункт 2 абзац 3 термін «відомчий контроль» розкривається, як складова частина державного контролю. Однак за текстом проекту Указу і додатків виходить, що це дублююча структура, яка зможе проводити контроль частіше, ніж позавідомчий. Вважаємо, що відомчий контроль необхідно виключити, так як позавідомчий контроль здійснюється незалежно від підпорядкованості.

  Пункт 8 в абзаці 2 зазначено про відповідальність за обгрунтованість включення перевірок в плани. Однак не вказано, яка відповідальність і ким встановлюється. Вважаємо, що цей пункт треба конкретизувати.

  Пункт14 підпункт 14.1. і подп. 14.3, 14.9, 14.14. «Позапланові перевірки» - це виняток із загального правила, тобто виключний випадок. Однак занадто багато осіб наділене цим винятковим правом. Вважаємо, що список осіб за дорученнями, яких проводяться позапланові перевірки необхідно скоротити.

  Вважаємо також, необгрунтованим вводити таку кількість обґрунтувань для позапланових перевірок. Всі ці відступи від основних правил перевірок порушують систему контролю з боку держави.

  Пункт 18 абзац 4. Не чітке формулювання даного абзацу. З тексту повчає, що маючи припис на перевірку одного суб'єкта господарювання можна проводити зустрічні перевірки у інших суб'єктів, хоча в приписі цього не буде вказано. Необхідно цей пункт ісключіть.Пункт 73 абзац другий перед словом «представником» необхідно додати уповноваженим. В іншому випадку виходить, що акт може підписати прибиральниця. Сам факт підписання акта тягне за собою терміни для оскарження, тому підпис може ставити тільки «уповноважений представник». Ті ж доводи відносяться до п. 75 і 76 і далі по тексту.

  Пункти 91, 92. Необгрунтовано розширено перелік органів імеющіхправо проведення внеплановихте-тичних перевірок і перелік перевірених питань. Це суперечить меті Указу про скорочення перевірок контрольними органами. По суті в будь-який момент і з будь-якого питання можна призначити позапланову тематичну перевірку.

  По пунктах 156 і 157. Вважаємо, що перевірки проводяться профспілками, повинні здійснюватися на підставі документа визначеного цим Указом та з відміткою в Книзі обліку перевірок. Це підвищить відповідальність осіб, які здійснюють перевірку. [Вісник БСПН "Бізнес-прес", вип. грудень 2009 року. ]

  3,2 Франчайзинг як форма взаємовідносин великого і малого підприємництва

  Франчайзинг - розвинена форма ліцензування, при якій одна сторона (франчайзер) надає іншій стороні (франчайзі) оплатне право діяти від свого імені, використовуючи торгові марки і / або бренди франчайзера.Міровая практика довела можливість формування в сучасних умовах нових моделей підприємництва, які дозволяють багаторазово підвищувати ефективність використання ресурсів і створюють умови для лідерства в конкурентній боротьбі.

  Малі підприємства мають і ряд проблем, обумовлених їх малими розмірами: не можуть мати розгалужену систему управління зі спеціалізованими відділами, які виконують різноманітні функції з планування, маркетингу, організації і підготовці нового виробництва і т.д. Великі підприємства можуть акумулювати значно більші капітали, мати філії в різних регіонах, в інших країнах і т.д. Але необхідно розуміти, що великі і малі підприємства не є прямими конкурентами, так як переваги одних є недоліками інших, тому в умовах жорсткої конкуренції ефективно розвиваються різні форми співпраці великих і малих підприємств. На основі субпідрядної системи велике підприємство передає значну частину робіт малим підприємствам, зосереджуючись на стратегічних питаннях, що визначають конкурентоспроможність підприємства. Малі підприємства зацікавлені в субпідрядної системі, так як отримують можливість гарантованого збуту продукції (послуг) відповідно до субпідрядним договором.

  Система «мале підприємство -" лоцман "великого підприємства» характеризується тим, що відповідно до договору мале підприємство здійснює розробку та (або) вихід на ринок з новою продукцією (технологіями, послугами). Перевага для великого підприємства полягає в значному зниженні ризику при переході на продукцію нового виду, а для малого - в можливості здійснення і реалізації нової ідеї за фінансової підтримки великого підприємства практично за відсутності ризику своїм майном.

  Франчайзний договір дозволяє великому підприємству просувати свій товар в нові регіони, покращувати імідж компанії, вести більш ефективну цінову політику, а малому підприємству - використовувати розроблену технологію виробництва, бізнесу, торгову марку, знижувати ризик при реалізації товару. Розвиток франчайзной системи значно впливає на підвищення інвестиційної активності регіону так як дозволяє залучати до бізнес кошти окремих підприємців, недостатні для відкриття свого бізнесу.

  Підприємництво є дуже складний економічний феномен, тому його розвиток відбувається по ряду напрямку.До найважливіших з них можна отнесті- розвиток культури підприємництва; формування менталітету, сприймає підприємництво; зростання числа підприємницьких структур, різноманітність їх видів і ін.

  У той же час в економічно розвинених країнах формуються якісно нові моделі підприємництва. Розвиваються форми, які передбачають об'єднання зусиль якісно різних учасників, які несуть відповідальність за прийняті рішення. Ці форми являють собою більш високу ступінь взаємодії структур управління різного рівня. Нові моделі підприємницької діяльності дозволяють створювати форми взаємодії державних і підприємницьких структур, державно-суспільно-приватних організацій.

  Нові моделі підприємництва можна класифікувати за різними ознаками: суб'єктам (учасникам), виконуваних функцій, фаз вирішення проблеми, рівням розв'язуваних проблем і ін. [Економіка підприємства: Учеб.пособие під ред. Л.Н.Нехорошевой, 68стор.]

  Висновок.

  Принципи сучасної економіки, характерні не тільки для Німеччини, але і для всіх розвинених економік Європи, за словами доктора Невіака, такі: захист приватної власності; конкуренція на ринку через конкуренцію серед підприємств малого та середнього бізнесу; кожен виробник сам вирішує, що він виробляє, як він виробляє і для кого, і це обмежує прямий вплив держави на бізнес.

  У Білорусі, як зазначає Георгій Бадей, на розвиток малого і середнього бізнесу впливають, перш за все, політекономічні фактори. «На жаль, соціально-орієнтованої моделі розвитку нашої економіки зараз притаманне дуже сильне директивне початок. Прогноз соціально-економічного розвитку затверджується указом президента з доведенням відповідних завдань по всім структурам держуправління. І якщо в Німеччині держава - законодавець, то в Білорусі - комерсант », - говорить експерт.

  Програми розвитку приватного бізнесу передбачають передачу йому тих напрямків економіки, які не є ефективними, де державний сектор не може впоратися. А то, що ефективно, держава монополізує. Це теж накладає певний відбиток на потенціал розвитку підприємництва. [Владислав Протаскан, «Завтра твоєї країни»]

  Комплекс заходів по досягненню прогнозних параметрів розвитку малого і середнього підприємництва на період до 2010 року (Затверджено Постановою Ради Міністрів від 11.08.2006 №1029) включає в себе:

  -Удосконалення нормативної ПРАВОВОЇ БАЗИ

  -спрощення СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ДЛЯ СУБ'ЄКТІВ

  МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  -Удосконалення МАЙНОВОЇ ПІДТРИМКИ СУБ'ЄКТІВ

  МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  -Удосконалення ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  -Розвиток виробничої кооперації СУБ'ЄКТІВ МАЛОГО І

  СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА З ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

  -Взаємодія З НЕКОМЕРЦІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ПІДПРИЄМЦІВ З ПИТАНЬ ПІДТРИМКИ І РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  -Удосконалення ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ

  МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  Підготовка кадрів ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  -Міжнародний СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ

  МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  -Моніторинг РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

  Основні цілі і завдання на 2006  2010 роки: доведення частки малого і середнього підприємництва в загальному обсязі виручки, отриманої в народному господарстві від реалізації товарів і послуг, до 30 відсотків, кількості юридичних осіб - суб'єктів малого та середнього підприємництва - до 44  46 тис ., чисельності зайнятих в сфері малого та середнього підприємництва, включаючи чисельність індивідуальних підприємців,  до 23  25 відсотків від загальної чисельності економічно активного населення.

  Список використаної літератури:

  1 Газета "Біржа"

  2. Газета «БелТА»

  3. Вісник БСПН "Бізнес-прес", вип. грудень 2009 року.

  4. Економіка підприємства: Учеб.пособие / Л.Н.Нехорошева, Н.Б.Антонова, Л.В.Грінцевіч [и др.]; під ред. д-ра екон. наук, проф. Л.Н.Нехорошевой - Мінськ .: БГЕУ, 2008.

  5.Владіслав Протаскан, «Завтра твоєї країни»

  22