• Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "


 • Дата конвертації25.06.2017
  Розмір473.77 Kb.
  ТипМагістерська робота

  Скачати 473.77 Kb.

  Маркетингове дослідження МІЖНАРОДНОГО Сайти Вся продукту та продуктові Експортні стратегії вітчізняніх товаровіробніків (на прікладі конкретного продукту)

  d>

  Інші Зміни

  040

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Скоригований Залишок на початок року

  050

  148.5

  0

  13592.2

  17981.6

  84.1

  28316.3

  0

  0

  60122.7

  Переоцінка актівів:

  Дооцінка основних засобів

  060

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Уцінка основних засобів

  070

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  Дооцінка незавершеного будівництва

  080

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Уцінка незавершеного будівництва

  090

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  Дооцінка нематеріальніх актівів

  100

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Уцінка нематеріальніх актівів

  110

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  (0)

  120

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Чистий прибуток (збиток) за звітний период

  130

  0

  0

  0

  0

  0

  11315.5

  0

  0

  11315.5

  Розподіл прибутку:

  Виплати власникам (Дивіденди)

  140

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Спрямування прибутку до Статутного капіталу

  150

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Відрахування до резервного Капіталу

  160

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  170

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Внески учасников:

  Внески до Капіталу

  180

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Погашення заборгованості з Капіталу

  190

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  200

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Вилучення Капіталу:

  Викуп акцій (часток)

  210

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Перепродажів викуплення акцій (часток)

  220

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Анулювання викуплення акцій (часток)

  230

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Вилучення Частки в Капіталі

  240

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Зменшення номінальної вартості акцій

  250

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Інші Зміни в Капіталі:

  Списання невідшкодованіх збитків

  260

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Безкоштовно отрімані активи

  270

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  280

  0

  0

  0

  -588.9

  0

  0

  0

  0

  -588.9

  Разом змін в Капіталі

  290

  0

  0

  0

  -588.9

  0

  11315.5

  0

  0

  10726.6

  Залишок на кінець року

  300

  148.5

  0

  13592.2

  17392.7

  84.1

  39631.8

  0

  0

  70849.3

  Примітки

  Структура та призначення власного капiталу вiдповiдає Загальні положення та вимоги положення (стандарту) бухгалтерського облiку №5 "Звiт про власний Капiтал".

  Керівник

  Мацко Олександр Петрович

  Головний бухгалтер

  Василенко Анастасiя Василiвна

  ДОДАТОК Ж

  КОДІ

  Підприємство

  ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД шампанське ВИН "СТОЛИЧНИЙ"

  Дата

  31.12.2006

  за ЄДРПОУ

  30373419

  за КОАТУУ

  8038500000

  Територія

  м.Київ

  за КФВ

  Орган державного управління

  без пiдпорядкування

  за СПОДУ

  0

  за ЗКГНГ

  0

  галузь

  Харчова

  за КВЕД

  15.93.0

  Вид економічної діяльності

  виробництво вин

  Контрольна сума

  Одиниця виміру:

  тис. грн.

  ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2006 р.

  Стаття

  код

  Статутний капітал

  Пайовий капітал

  Додатковий вкладень капітал

  Інший додатковий капітал

  резервний капітал

  Нерозподілений прибуток

  Неоплачений капітал

  вилучений капітал

  разом

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Залишок на початок року

  010

  148,5

  0

  14 206,8

  8 495,7

  84,1

  19 849,5

  0

  0

  42 784,6

  коригування:

  Зміна облікової політики

  020

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  виправлення помилок

  030

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Інші Зміни

  040

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Скоригований Залишок на початок року

  050

  148,5

  0

  14 206,8

  8 495,7

  84,1

  19 849,5

  0

  0

  42 784,6

  Переоцінка актівів:

  Дооцінка основних засобів

  060

  Уцінка основних засобів

  070

  Дооцінка незавершеного будівництва

  080

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Уцінка незавершеного будівництва

  090

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Дооцінка нематеріальніх актівів

  100

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Уцінка нематеріальніх актівів

  110

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  120

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Чистий прибуток (збиток) за звітний период

  130

  0

  0

  0

  0

  0

  8 466,8

  0

  0

  8 466,8

  Розподіл прибутку:

  Виплати власникам (Дивіденди)

  140

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Спрямування прибутку до Статутного капіталу

  150

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Відрахування до резервного Капіталу

  160

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  -

  170

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Внески учасников:

  Внески до Капіталу

  180

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Погашення заборгованості з Капіталу

  190

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  200

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Вилучення Капіталу:

  Викуп акцій (часток)

  210

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Перепродажів викуплення акцій (часток)

  220

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Анулювання викуплення акцій (часток)

  230

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Вилучення Частки в Капіталі

  240

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Зменшення номінальної вартості акцій

  250

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Інші Зміни в Капіталі:

  Списання невідшкодованіх збитків

  260

  0

  0

  -614,6

  0

  0

  0

  0

  0

  -614,6

  Безкоштовно отрімані активи

  270

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  280

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Разом змін в Капіталі

  290

  0

  0

  -614,6

  9 485,9

  0

  8 466,8

  0

  0

  17 338,1

  Залишок на кінець року

  300

  148,5

  0

  13 592,2

  17 981,6

  84,1

  28 316,3

  0

  0

  60 122,7

  Примітки: Структура та призначення власного капiталу вiдповiдає Загальні положення та вимоги положення (стандарту) бухгалтерського облiку №5 "Звiт про власний Капiтал".

  Керівник:

  Мацко Олександр Петрович

  Головний бухгалтер:

  Василенко Анастасiя Василiвна

  210

  ДОДАТОК З

  Преимущества та барєрі спорідненої діверсіфікації

  Стратегія діверсіфікації

  характеристики діверсіфікації

  Потенційні Преимущества

  Потенційні барєрі

  І. Діверсіфікація, пов'язана з Використання торгово-ЗБУТОВА потенціалу

  Використання / розділення ДІЯЛЬНОСТІ за збут / точками збуту

  Низькі збутові витрати (использование тих самих каналів);

  краще розуміння Сайти Вся;

  посил технічна сторона Пропозиції покупцям;

  Розширення ПЕРЕЛІК зручностями для покупців (использование одного джерела);

  кращий доступ до покупців (декілька пропозіцій для одного покупця)

  Наявність різніх звичок споживання продуктів (послуг) у однієї групи спожівачів;

  різна ефективність продавців у пропонуванні різніх продуктів (послуг);

  різна увага до різніх продуктів, ураховуючі їхню пріваблівість для споживача

  Використання / розділення післяпродажніх послуг и ремонту

  Низькі витрати на обслуговування (роз-ділення існуючої, налагодженої системи);

  краще использование персоналу, что надає послуги (за рахунок ефективнішого использование РОбочий годині);

  швидке обслуговування при виклику

  Спожи в різному обладнанні та / чи навички персоналу при наданні послуг и ремонті;

  возможности обслуговування та ремонту безпосередно самими споживача

  Використання єдиної тор-гової марки

  Підвищення торгової марки та іміджу підприємства;

  Збільшення довіри до торгової марки з боку спожівачів (ще один якісний продукт процві-таючої фірми)

  Втрата репутації внаслідок виготовлення та спроба продаж одного з виробів ніжчої якості

  Використання каналів продвижения та реклами

  Низькі витрати на продвижения Нових товарів (использование тих самих каналів);

  великий Вплив реклами на продвижения Нових продуктів

  Підходящі форми та методи реклами для Нових товарів могут буті іншімі;

  підходящі Терміни продвижения для Нових товарів могут буті іншімі

  Використання тих самих каналів розподілу

  Низькі витрати на Розподіл (для Нових товарів);

  Розширення можливости в укладанні договорів з відомімі оптової та роздрібнімі торговців по Нових продуктах, а отже, розширення Частки Сайти Вся, конкурентної позіції у ділерів, прібутковості підприємства

  Ділері НЕ Погоджують з домінуванням одного постачальника и віддають предпочтение різнім Джерело та лініям постачання;

  Важко розділяті та використовуват канали розподілу в тій годину, як існують інші канали, здатні просуваті Вироблення продукцію

  Використання наявної системи ОБРОБКИ замовлень

  Низькі витрати на обробка замовлень новой продукції;

  затримка в купівлі продукту «на заміну» у покупця створює потребу в додатково послуги з ремонту, розшірює послуги

  Розбіжність у циклах замовлень старих / Нових продуктів и в додатковий послуги зніжує ефективність системи замовлень

  ІІ. Діверсіфікація, пов'язана з Використання виробничого потенціалу

  Використання наявної системи постачання

  Низькі витрати на постачання для Нових продуктів;

  удосконалення системи постачання та якості поставок;

  Поліпшення обслуговування з боку постачальника (як клієнта, что розвівається)

  Спожи у МТР, что постачаються, Різні за термінамі, якістю та іншімі спеціфіка-ційнімі ознака;

  постачання для різніх виробництв (заводів) потребує размещения Додатковий елементів системи постачання в децентралізованому режімі;

  централізована система не дает в таких условиях суттєвіх перевага

  Використання (розділення) виробничих потужного

  Низькі витрати на создание Нових виробництв;

  краще использование виробничих потужного: Підвищення Попит на один вид продукту супроводжується зниженя Попит на Інший;

  Збільшення масштабу ДІЯЛЬНОСТІ створює умови Спрощення доступу до кращої технології та Підвищення якості

  Додаткові витрати при переході з виготовлення одного виду продукту на Інший (чим Частіше ЦІ переходь, тім Вищі витрати);

  дорозі Спеціальне обладнання та інстру-менти Використовують недостатньо або потребують якісного переналагодження (з скроню витратами) для виготовлення «непро-фільної продукції»

  Використання (розділення) налагодженої системи експорту / імпорту та управ-ління запасами

  Низькі витрати на фрахт та витрати на управління запасами (порівняно з налагодження новой системи);

  Підвищення надійності постачання (більша увага солідному замовнікові);

  у разі Збільшення кількості замовлень на постачання витрати на МТП зменшуються

  Джерела постачання або заплави з виробництва новой продукції могут буті так географічно розташовані, что Преимущества наявної системи не могут буті вікорістані;

  спожи в частоті та надійності поставок з експорту / імпорту для різніх продуктів могут буті різнімі

  Нове использование продукту, технології виготовлення та / чи системи конструкторсько-технологічної розробки

  Зниженя витрат на Вдосконалення продукту та / чи Зміни в конструкції за рахунок економії часу, набуття знань и навичок при переході від однієї до Іншої Сфера діяльності;

  Збільшення інноваційніх можливий организации за рахунок розвитку масштабів ДІЯЛЬНОСТІ та Залучення найкращих наукових та інженерних фахівців

  Деякі технології віявляються непригодна для использование в різніх напрямку (за умов вузької спеціалізації);

  витрати на переходь до других продуктів Вищі за їхню реальну ВАРТІСТЬ

  Використання (розділення) існуючої системи адміністратівної ПІДТРИМКИ

  Низькі витрати на забезпечення функціону-вання адміністратівної та операційної підсіс-тем (порівняно зі створеня новой)

  Використання тієї самой системи адмі-ністратівної ПІДТРИМКИ стрімує розвиток нового напрямку;

  економія від использование існуючої системи не має суттєвого значення

  ІІІ. Діверсіфікація, орієнтована на использование організаційно-управлінськіх елементів виробничого потенціалу

  Використання (розділення) наявної технології управ-ління, навичок персоналу та інформаційної системи (в Особливості запатентований know-how різніх тіпів)

  Ефективна система переходу до Нових Сфера діяльності может создать умови для загально зниженя витрат та подальшої діферен-ціації;

  Підвищення ефектівності управління за рахунок удосконалення системи розробки та Виконання стратегій, а такоже розуміння Переліку й змісту ключовими факторів конкурентоспроможності підприємства

  Наявна система управління недосконала та надвітратна;

  при переході до Нових напрямків ДІЯЛЬНОСТІ почти НЕ Використовують наявні досвід та навички персоналу;

  Ризики, что запатентована інформація может буті Використана конкурентом

  Джерело: http://www.vuzlib.net/strat_upr/372.htm

  озрізняють Первинні маркетингові дослідження и дослідження зворотнього звязку.

  Первинні дослідження ма ють своєю метою Вивчення такого обєкту, Який досі НЕ Браво до уваги, або Ніколи НЕ вівчався. При цьом головна увага пріділяється статичному стану обєкта, его якісним и кількіснім характеристикам. Дослідження зворотнього звязку організуються для визначення Реакції обєкта на певні Дії, тобто першочергова увага пріділяється дінаміці процесів або змінам, что відбуваються з об? Єктом.

  > В залежності від форми организации розрізняють сістематічні и СПЕЦІАЛЬНІ дослідження.

  Сістематічні дослідження провадяться регулярно впродовж достаньо Довгого проміжку часу. Смороду Частіше прівязані до конкретних обєктів, здійснюються спеціальнімі Підрозділами, и власне Самі є частина стратегії підприємства.

  СПЕЦІАЛЬНІ дослідження є разовими заходами, что пов? Язані з вивченню таких факторів, значущість якіх растет настолько, что потребує обовязкового їх врахування в формуванні стратегій підприємства. Це могут буті або Нові фактори, або Вже відомі, но Такі, что змінились настолько, что змінюється характер їх впліву на діяльність підприємства.

  > За методами збору информации розрізняють кабінетні та польові, та змішані дослідження.

  Кабінетні дослідження - спрямовані на Вивчення вторинної информации, або информации, яка Вже існує по проблемі, что вівчається. Дослідник Провадо дослідження "в кабінеті".

  Польові дослідження - при їх здійсненні дослідник максимально наближається до обєкту дослідження, тобто Використовують методи безпосередно збирання информации.

  Змішані дослідження - це ті, что поєднують РІСД кабінетніх и польових.

  > В залежності від цілей, Які переслідуються маркетинговими дослідженнямі, розрізняють комерційні и некомерційні дослідження.

  Комерційні дослідження ма ють своєю метою Досягнення комерційного прибутку. Некомерційні ма ють на меті Досягнення СОЦІАЛЬНИХ або суспільніх цілей. Можливо, щоб дослідження, Які провадяться з некомерційною метою, у подалі дива комерційнімі.

  > За форме организации розрізняють дослідження, что проводяться Власний силами, и дослідження, Які провадяться Спеціалізовані организации [25, c. 272-274].

  Щоб Виконувати своє призначення маркетингові дослідження повінні Забезпечувати керівництво Опис підприємство для прийняття РІШЕНЬ.

  1.3 Стадії та типи міжнародніх маркетингових досліджень

  Стадії МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження

  Міжнародне Маркетингове дослідження має Чотири логічно взаємоповязані, послідовні стадії:

  I. Визначення вимог до информации;

  II. Збір Даних;

  III. аналіз;

  IV. Упровадження (рис. 1.3).

  Якісне Виконання робіт на Кожній з попередніх стадій є запорукою успішного проходження наступної стадії та Вчасно Завершення дослідження (Досягнення цілей та завдання маркетингового дослідження).

  Визначення вимог до информации, як перший етап дослідження, містіть в Собі проблему ідентіфікації цілей та завдання. Если маркетолог (чи замовник дослідження) может чітко сформулюваті мету майбутньої роботи, то завдання стають Певна етап, складових Досягнення цілі. У цьом класичному підході визначення вимог до информации формується зверху вниз: мета, завдання, ПЕРЕЛІК необхідніх показніків та процесів, что необходимо дослідіті (табл. 1.4).

  У разі необхідності проведення комплексного маркетингового дослідження (например, з метою розробки міжнародної стратегії та организации усіх складових міжнародної маркетінгової ДІЯЛЬНОСТІ) формулюється основних мета, яка розпадається на конкретні цілі, а останні, у свою черга, - на завдання. У цьом разі визначення вимог до информации відбувалося одночасно як зверху-вниз, так и знизу-вгору.

  Зміст Другої стадії процесса МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження Полягає в зборі Даних и має Такі СКЛАДОВІ:

  - інвентаризація банку Даних (зіставлення наявної вторинної информации з потребами, визначеними на попередня етапі);

  - збір вторинної информации (оновлення банку Даних согласно з визначеними Вимогами до информации);

  - планування дослідження (розробка плану проведення Польових досліджень з метою Отримання первинної информации);

  - проведення дослідження (Отримання первинної информации с помощью інтервю, розсілання опітувальніх листів, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, телефонного опитування ТОЩО).

  Мал. 1.3. Стадії процесса МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження

  Послідовність проведення маркетингового дослідження візначається алгоритмом.

  Перший етап предполагает: Виявлення проблеми в системе маркетингу товарів и услуг, розбіття ее на підпроблемі та визначення глобальної (пріорітетної) підпроблемі.

  На іншому етапі встановлюється ціль и завдання относительно вирішенню проблеми. Цілі могут буті пошуково (добір будь-якіх попередніх Даних, на підставі чого можна віробіті гіпотезу), Описова (описание певної проблеми або явіща), експериментальний (перевірка гіпотезі про будь-який причинно-наслідковій звязок).

  Третій етап складається з процедур визначення джерел, Здійснення поиска та АНАЛІЗУ вторинної информации. Незалежності від того, чи Достатньо вона для здобуття кінцевого результату, низька ціна та порівняно оперативна доступність ее є обовязково умів опрацювання спочатку вторинної информации, а потім Вже переходу до Запитів ПЕРВИННА Даних.

  На четвертому етапі візначається ОБСЯГИ и склад первинного Даних, необхідніх для проведення дослідження.

  П'ятий етап предполагает планування процесса маркетингового дослідження.

  На шостому и сьомий етапах здійснюється збирання, обробка і аналіз маркетінгової информации відповідно до плану.

  Восьмий етап містіть розроблення відповідніх рекомендацій. Рекомендації - це Пропозиції про майбутні Дії підприємства, засновані на зібраніх Даних. Смороду повінні буті зрозумілімі для тих, хто має намірі їх використовуват.

  Останній, дев'ятий етап предполагает Здійснення контролю за ВПРОВАДЖЕННЯ розроблення рекомендацій [24, c. 128-129].

  План проведення маркетингового дослідження складається у разі необхідності у ПЕРВИННА Даних и містіть:

  · Визначення відповідальніх за збирання и Обробка даних;

  · Виявлення обєктів дослідження та порядок їх Вибори;

  · Визначення методів збирання й Обробка даних;

  · Розрахунок кошторису витрат;

  · Визначення способів оформлення результатних Даних.

  Мета - оцінка можливий експортування медичної продукції на ринок країни N (табл. 1.4).

  Таблиця 1.4.

  Зміст Першої стадії МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження "Визначення вимог до інформації" (приклад)

  ціль

  завдання

  Необхідна інформація

  Вимоги до информации

  1.Загальна оцінка економічного середовища

  1.Демографічна характеристика Сайти Вся

  Кількість населення, трудові ресурси, вікова та Статева Структури, темпи зростання населення, рівень урбанізації, професійна структура ТОЩО

  Офіційна статистика в дінаміці и за Останній рік, ОЦІНКИ експертів, Державні заходи

  2. Характеристика рівнів доходу

  Рівень середньої заробітної плати, рівень заробітної плати в різніх сферах национальной економіки, доходи жителей сільської місцевості та міст ТОЩО

  Офіційна статистика в дінаміці и за Останній рік; дані СПОСТЕРЕЖЕНЬ та опитувань

  3. Оцінка фінансового середовища

  Рівень та динаміка інфляції, обмінній курс, заходь правительства относительно стабілізації становища

  Офіційна статистика, аналіз Дій правительства, прогноз експертів

  2.Загальна оцінка правового середовища

  1.Характерстіка законодавчої бази, что регулює ім-портні операции

  Перелік и Зміст Законів та законодавчо АКТІВ

  Вторинна інформація; Актуальність; аналітичні Пояснення

  2.Оцінка механізмів та ІНСТРУМЕНТІВ валютного регулювання

  ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ з валютного регулювання

  Вторинна інформація; Актуальність; аналітичні Пояснення

  3.Оцінка альтернативних форм Вихід фірми на ринок країни N

  ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, что регулюють создания спільніх підприємств, Відкриття представництв, пряме інвестування ТОЩО

  Вторинна інформація, Актуальність, прикладом, алгоритми

  3. Характеристика системи оподаткування

  1.Характеристика податкової політики та відів податків

  ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, что регулюють оподаткування імпортних товарів

  Вторинна інформація, Актуальність, алгоритми

  2.Мітне оподаткування

  Розміри ставок митного оподаткування продукції перелогових від торговельного режиму между країнамі; додаткові податки

  Вторинна інформація, Актуальність, розрахунки

  4.Характе-ристика існуючіх каналів Розподілення продукції

  1.Характеристика аптечної мережі країни

  Кількість та торговельна площа аптек, размещения аптек на территории країни, степень спеціалізації аптек, система закупівлі товарів

  Інформація Міністерства охорони здоровя, польові дослідження

  2.Державна мережа великих магазинів та супермаркетів

  Кількість та торговельна площа, размещения на территории, система закупівлі товарів

  Офіційна статистика, польові дослідження

  3.Характеристика мережі приватних та кооперативних магазинів

  Кількість та торговельна площа, размещения на территории, система закупівлі товарів

  Офіційна статистика, польові дослідження

  4.Характеристика мережі оптових баз та КОМЕРЦІЙНИХ центрів

  Кількість та торговельна площа, размещения на территории, система закупівлі товарів

  Офіційна статистика, польові дослідження

  5.Велікі промислові підприємства, что ма ють відомчі медичні заклади та аптеки

  Кількість таких підприємств, Потужність медичних закладів, існуюча система їх забезпечення, фінансовий стан підприємств

  Польові дослідження, опитування, розсілання анкет, спостереження ТОЩО

  5.Оцінка кокурентного середовища

  1.Характерстіка національніх конкурентів

  Кількість та Потужність заводів, что віробляють Дану продукцію; їх размещения, перспективи розвитку, широта асортименту, Частка Сайти Вся ТОЩО

  Актуальність, польові дослідження (інтервю) зразки рекламної продукції та товарів

  2.Характерістіка зарубіжніх конкурентів

  Кількість, назви фірми національна незалежність, частка Сайти Вся, стратегії виходу на ринок, конкурентні Переваги, сприйняттів населення ТОЩО

  Актуальність, Надійність, польові дослідження, зразки рекламної продукції, фотографии

  6.Характе-ристика спожівачів

  1.Прогноз Попит на товар

  Реальна місткість Сайти Вся, експертні ОЦІНКИ динаміки Сайти Вся, результати опитування

  Офіційна статистика, прогнозні дані, результати опитування спожівачів

  2.Прійнятна для спожівачів ціна реализации товару

  Думка спожівачів

  Опитування спожівачів

  3.Зясування найбільш зручне, традіційніх Місць закупівлі

  Ставлення спожівачів

  Опитування спожівачів

  7.Умові для организации ефектівної рекламної кампании

  1. Характеристика сукупності носіїв рекламної информации та рекламних агенцій

  Кількість телевізорів та радіопріймачів на 100 чол. населення, тіражі найбільш популярних видань, рейтинг телевізійніх програм, возможности использование великих рекламних щітів та реклами на транспортних засоби; Кількість, спеціалізація та професійний рівень рекламних агентств

  Польові дослідження

  - Телефонні опитування

  - інтервю

  - спостереження

  Кабінетні дослідження

  - офіційна статистика

  - Оглядова, статті

  2.Характерістіка ФІНАНСОВИХ аспектів организации рекламної кампании

  Тарифи на всі види рекламних послуг

  Первинна та вторинна інформація; зрозумілість, Надійність, Актуальність

  Найскладнішою стадією є аналіз информации. Отримав кількісна та якісна інформація аналізується за помощью методів статистики, економетрії, соціометрії, кваліметрії, біхевіорізму. Если получил інформація НЕ відповідає крітеріям якості для прийняття маркетингових РІШЕНЬ (релевантність, точність, Надійність, Актуальність ТОЩО), то необходимо вернуться на Попередній етап та оновіті банк Даних.

  На залишуся етапі дослідницький колектив представляет результати та рекомендації (у випадка Виконання дослідження на замовлення). Если дослідження проводилося Власний силами (працівнікамі маркетингового підрозділу), то цею колектив Несе відповідальність и за залишковими Впровадження, тобто использование во время Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ.

  У практике дослідження зарубіжніх рінків віділілося Чотири основних типи ДОСЛІДЖЕНЬ:

  - попереднє,

  - поглиблення,

  - Спеціальне,

  - тест.

  Попереднє Маркетингове дослідження зарубіжного Сайти Вся дает варіанти можливий прибутку фірми залежних від місткості Сайти Вся, можливий ОБСЯГИ продажу товарів та між можлівої ціни реализации (табл. 1.5).

  Серед маркетологів вважається, что попереднє дослідження винне проводитись Власний силами, и только после него слід замовляті поглиблення міжнародне Маркетингове дослідження.

  Як бачим з табліці 1.5, варіантність и обґрунтованість попередня дослідження значний мірою Залежить від того, Наскільки точно определена місткість Сайти Вся, яка может буті реальною та потенційною.

  Реальна місткість Сайти Вся - це ОБСЯГИ (Кількість чи ВАРТІСТЬ) товару, Який может прідбаті (купити, взяти в кредит) ринок уже сегодня. Як реальна, так и потенційна місткість (Ємність, Ємкість) Сайти Вся вимірюється в натуральних або вартісніх Показники за рік.

  Таблиця 1.5.

  Зміст попередня МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження

  Необхідна інформація

  Дії маркетолога

  результат

  Макроекономічні показатели

  (ВВП, ВНП, структура виробництва, ОБСЯГИ виробництва, Позитивні та негатівні Тенденції попиту та пропонування, демографічна статистика ТОЩО)

  Аналіз с помощью методів статистики, економетрії, соціометрії ТОЩО; прогнозування методами екстраполяції, експертних оцінок, статистичного моделювання, аналогових моделей ТОЩО

  Місткість Сайти Вся (реальна та потенційна)

  Дані про місцевіх та іноземних конкурентів (Кількість, ОБСЯГИ продаж, степень Відомості товарної чи торгової марки, досвід роботи на цьом Сайти Вся, конкурентні Преимущества ТОЩО)

  Оцінка власної конкурентної позіції, прогнозування ОБСЯГИ продаж

  Варіанти можливий ОБСЯГИ продаж (V)

  Реакція місцевого Попит на ціни и ціни конкурентів (Ставлення спожівачів до показніків "ціна - якість", цінові стратегії конкурентів ТОЩО)

  Розрахунок варіантів можлівої ціни продажу (Ц)

  Оцінка потенційного товарообігу

  Т = V · Ц

  Варіанти можливий товарообігу

  Дані про собівартість виробництва та Експортні витрати

  Розрахунки можливий прибутку

  Варіанти можливий прибутку

  Для визначення реальної місткості зарубіжного Сайти Вся доцільно користуватись такою формулою:

  M p = Bн + I - E, (1.1)

  де Мр - реальна місткість зарубіжного Сайти Вся;

  Вн - національне виробництво даного товару на территории країни;

  І - імпорт даного товару;

  Е - експорт товару.

  За необхідності більш точної ОЦІНКИ реальної місткості зарубіжного Сайти Вся, та у випадка, коли товар может експортуватіся чи імпортуватіся у складі Іншого товару (например, акумуляторні батареї в складі транспортних ЗАСОБІВ), доцільно використовуват Розширення варіант формули:

  Mp = Bн + I - E + З + Ік - Ек, (1.2)

  де Мр - реальна місткість зарубіжного Сайти Вся;

  Вн - національне виробництво даного товару на территории країни;

  І - імпорт даного товару;

  Е - експорт товару;

  З - Залишки товару, нереалізованого в некогда году;

  Ік - імпорт даного товару в складі комплексного вироби;

  Ек - експорт даного товару в складі комплексного вироби.

  Потенційна місткість зарубіжного Сайти Вся - це ОБСЯГИ (Кількість чи ВАРТІСТЬ) товару, Який зможите прідбаті ринок за питань комерційної торгівлі умів. Залежних від умов, Які прогнозуються, потенційна місткість может буті як більшою, так и менше за реальну місткість.

  Для ОЦІНКИ потенційної місткості зарубіжного Сайти Вся Доречний вікорістаті формулу:

  МP = Ч · kc · ke - (H - З? - З?) - A + I - E, (1.3)

  де МР ---- потенційна місткість зарубіжного Сайти Вся;

  Ч - чісельність групи спожівачів товару;

  kc - рівень (коефіцієнт) споживання в базисному періоді, або норматив споживання товару (нормативи: фізіологічні - для продуктів харчування; раціональні - для непродовольчих товарів та послуг; техніко-технологічні - для ЗАСОБІВ виробництва, сировини та матеріалів);

  ke - коефіцієнт еластічності Попит від цен та доходів;

  Н - насіченість Сайти Вся (ОБСЯГИ товарів, Які є в корістуванні населення, або ЗАСОБІВ виробництва на підпріємствах);

  ЗF - Фізичне зношування товарів у корістуванні;

  ? M - моральне зношування товарів у корістуванні;

  А - Альтернативні Сайти Вся форми удовольствие потреб (тіньовій ринок, натуральні джерела споживання) та товари - субститути;

  І - імпорт даного товару;

  Е - експорт даного товару.

  Поглиблення Маркетингове дослідження дает змогу зрозуміті Механізми та Особливості Функціонування зарубіжного Сайти Вся.

  Структура поглиблення МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження складається з трьох блоків:

  - обовязкові (Стандартні) елементи Вивчення;

  - результат (кон'юнктури та прогноз);

  - методи Вивчення Сайти Вся (рис. 1.4).

  Стандартні (обовязкові) елементи дослідження - це той мінімум маркетінгової информации, яка необхідна для розуміння особливо зарубіжного Сайти Вся. Програма конкретного поглиблення дослідження Залежить від особливо товару (послуг), особливо ДІЯЛЬНОСТІ фірми, уровня інтернаціоналізації виробництва та других чінніків. Водночас доцільно віділіті найбільш типові напрями АНАЛІЗУ.

  ринок:

  - геополітічні характеристики;

  - структура національного виробництва;

  - Кількість національніх віробніків та їх размещения;

  - конкурентна ситуация на Сайти Вся товару;

  - імпортна місткість Сайти Вся та можлива Частка фірми за оптімістічнім та песімістічнім прогнозами;

  - кон'юнктури Сайти Вся та ее прогноз на 0,5 - 1,5 року;

  - Тенденції розвитку та довгострокового прогноз на 5 - 10 років.

  товар:

  - відповідність вимог місцевого законодавства, існуючім правилами, традіціям, звичаєм (для товарів народного споживання), технічним стандартам, екологічнім нормам ТОЩО (для товарів виробничо-технічного призначення);

  - новизна та конкурентоздатність порівняно з товарами конкурентів;

  - необходимость адаптації відповідно до Виявлення "технічних барєрів" та побажань спожівачів;

  Споживачі:

  - Можливі ПОКУПЦІ товару фірми: 1) для товарів народного споживання складається список за 3 - 4 основними характеристиками покупців; 2) для товарів народного споживання складається ПЕРЕЛІК основних (за обраності крітерієм) спожівачів;

  Мал. 1.4. Структура поглиблення МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження

  - типові засоби использование товару, прітаманні покупцям;

  - мотиви закупівлі товару цього типу;

  - Чинник, Які формують спожівацькі Преимущества и вплівають на їх ринкову поведение;

  - попередня Сегментація та оцінка розміру кожного з сегментів;

  - традіційній засіб Здійснення купівлі споживач даного сегмента;

  - незадоволені спожи спожівачів товарів даного типу;

  - Вплив технічного прогресу на розвиток потреб спожівачів та техніко-технологічної бази продуцентів.

  конкуренти:

  - якомога точнішій список усіх конкурентів;

  - окремо список національніх конкурентів та список зарубіжніх конкурентів;

  - основні конкуренти, Які ма ють найбільшу частко Сайти Вся (3-5 фірм);

  - конкуренти, Які найбільш дінамічно розвівають свою діяльність на цьом Сайти Вся (2 - 3 фірми);

  - славнозвісність торгових марок (знаків) конкурентів;

  - характерні Особливості товарів конкурентів, за Якими Їм віддають предпочтение Споживачі;

  - Особливості побудова МІЖНАРОДНОГО маркетингового комплексу;

  - упаковування товарів конкурентів (материал, колір, характерні Особливості);

  - цінова політика конкурентів;

  - заходи та Особливості системи продвижения;

  - побудова каналів Розподілення та робота з посередниками;

  - показатели та ОЦІНКИ фінансового стану;

  - інформація относительно науково-дослідніх розробок: основні напрями, витрати ТОЩО;

  - інформація относительно Звернення до консалтингових фірм: тими (проблеми) ДОСЛІДЖЕНЬ, ВАРТІСТЬ, Можливі результати, клієнтами якіх консалтингових фірм є конкуренти;

  - купівля і продаж дочірніх фірм, злиттів та поглинання;

  - інформація в місцевіх та міжнародніх засоби масової информации.

  Вимоги та обмеження: правові норми, вимоги та обмеження, что Суттєво могут вплінуті на Управлінське решение относительно ДІЯЛЬНОСТІ на цьом Сайти Вся.

  Аналізуючі за такою програмою обовязкові елементи МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження, ми отрімаємо оцінку існуючої ситуации (кон'юнктури) та прогноз розвитку Сайти Вся.

  Кон'юнктури зарубіжного Сайти Вся - це конкретна економічна ситуация, что склалось на Сайти Вся на Данії годину.

  Ринкову сітуацію візначає така сукупність крітеріїв:

  -ступінь збалансованості Сайти Вся (співвідношення попиту та пропонування);

  -тенденції розвитку (что сформуваліся, намітіліся, або змініліся);

  - рівень усталеності або коливання основних параметрів Сайти Вся;

  - масштаби ринкового операцій та степень ділової актівності;

  - рівень комерційного (ринкового) ризики;

  - конкурентне середовище и конкурентна боротьба;

  - знаходження Сайти Вся в певній точці (стадії) економічного або сезонного циклу.

  Мета поглиблення МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження НЕ вічерпується констатацією фактічної ситуации. Маркетинговий аналіз повинен завершуватіся прогнозом Подальшого розвитку Сайти Вся, самперед попиту та пропонування. Зважаючі на турбулентність МІЖНАРОДНОГО середовища, в міжнародніх маркетингових дослідженнях Прийнято розробляті прогноз только на 1,5 - 2 роки.

  У прогнозуванні попиту та пропонування Використовують Різні Прийоми та методи:

  - Аналогові моделі;

  - імітаційні моделі;

  - Нормативні, прогнозні розрахунки;

  - прогнозування за коефіцієнтамі еластічності;

  - методи екстраполяції;

  - методи статистичного моделювання;

  - прогнозування за експертними оцінкамі.

  Останнім блоком у структурі поглиблення МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження є методи Вивчення Сайти Вся. Загальновідомім є їх поділ на кабінетні та польові дослідження за крітерієм типу информации, яка вікорістовується дослідніком (вторинна чи первинна).

  Вторинна інформація - це інформація, яка Вже відображена в будь-якіх Друкований джерелах, або зберігається на других носіях информации у виде результатів попередніх ДОСЛІДЖЕНЬ, Даних относительно виробничо-економічної діяльності фірм за Певний период ТОЩО.

  Первинна інформація - це інформація, яка собирается Вперше з Певної метою основном методами опитування (індивідуальне або групове інтервю, опитування через пошту, телефон опитування, опитування с помощью компютерної мережі).

  Кабінетні дослідження - здійснюються на основе вторинної информации и дають, як правило, ЗАГАЛЬНІ Відомості относительно стану та перспектив розвитку обєкта дослідження.

  Польові дослідження - здійснюються на основе первинної информации, дають змогу отріматі унікальну маркетингову інформацію Стосовно обєкта дослідження.

  У міжнародніх маркетингових дослідженнях Використовують Частіше кабінетні дослідження, что зумовлено характеристиками первинної та вторинної информации (табл. 1.6).

  Таблиця 1.6.

  Порівняльна характеристика первинної та вторинної информации в міжнародніх маркетингових дослідженнях (+ добре, - погано)

  Ознака порівняння

  первинна інформація

  вторинна інформація

  ? релевантність

  ? точність

  ? Надійність

  ? зрозумілість

  ? Актуальність

  ? гнучкість

  ? повнотіла

  ? ВАРТІСТЬ

  ? висока +

  ? середня

  ? середня

  ? середня

  ? висока +

  ? середня

  ? середня

  ? висока -

  ? середня

  ? висока +

  ? висока +

  ? висока +

  ? середня

  ? висока +

  ? висока +

  ? середня

  Певна "негатівність" оцінок первинної информации в міжнародніх маркетингових дослідженнях пов'язана з особливими І, в Першу Черга, з технічнімі труднощамі збору первинної информации на зарубіжному Сайти Вся. Водночас слід Зазначити, что жодних дослідження НЕ может буті виконан на основе только первинної або только вторинної информации.

  СПЕЦІАЛЬНІ дослідження ма ють на меті зясування вузьких технічних, технологічних, законодавчо та других вопросам, Які необхідні для обґрунтування окремий аспектів інвестіційніх форм МІЖНАРОДНОГО бізнесу.

  Тест (випробування) - це перевірка одного чи декількох елементів МІЖНАРОДНОГО маркетингового комплексу и Вироблення на Цій Основі прогнозом вірогідної Реакції Сайти Вся. Тестуються, як правило, Такі ключові елементи:

  - товар (его сприйняттів, зясування перевага та недоліків, визначення конкурентоспроможності, необходимость адаптації ТОЩО);

  - ціна продажу;

  - тип пакування та розмір партии;

  - посередники (за системою показніків);

  - слоган [69].

  1.4 Нормативно-правова база у сфері експорту продовольчої (алкогольної) продукції

  Виробники пива з 2009 року платітімуть державі удвічі более - 60 коп. / Л. ЦІ витрати, зрозумілу дело, відібють на споживача: деякі Виробники Вже заявили про Підвищення роздрібніх цен на 1,5 грн. за пляшку 0,5 л. У народних обранців дійшли руки и до пива. Розібравшісь з акцизами на спирт (смороду були підвіщені на 40%), минув тижня Верховна Рада прийнять закон "Про внесення змін до державного бюджету України на 2009 рік", передбачаючій Підвищення акцизного збору на пиво з нінішніх 34 коп. до 60 коп. за літр (заздалегідь пропонувалося підняті пивний акциз на 20 коп. - до 54 коп. за л). Документ набуває ЧИННОСТІ з іншого півріччя 2009 р. Платіті по підвіщеніх рахівніцях разом з пивоварами повінні були и вінарі, Аджея законопроект передбачало Збільшення акцизного збору на віноградні вина з 1 коп. до 25 коп. за літр, а на кріплені - з 50 коп. до 1,4 грн. Внесення цієї норми в проект закону активно лобіювалі найбільші вінарі, что затверджуються, что їх колеги, что реалізовують змішаний з фарбники и водою спирт під вигляд кріпленого напою, підрівають засади Галузі [76].

  Согласно з Декретом Кабінету міністрів України від 26.12.92 р. N 18-92 "Про Акцизний збір" товари, что експортуються за умови розрахунків в іноземній Валюті, звільняються від оподаткування акцизним Зборів. Експорт товарів за Межі митної территории України законодавчо звільнений від ПДВ (податок обчіслюється за Нульовий ставкою). Податок на додану вартість застосовується відповідно до Закону України "Про Податок на додану вартість" від 03.04.97 N 168/97-ВР.

  РОЗДІЛ II. Дослідження ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ "Київського заводу шампанських вин" Столичний "

  2.1 Огляд Сайти Вся шампанських вин України

  Виноробний промисловість Включає усі види ДІЯЛЬНОСТІ, повязані з виробництвом та переробка винограду, а самє виноградарство (вирощування винограду технічних сортів, призначення для промислової переробки); ПЕРВИННА виноробство (виробництво виноматеріалів з винограду); Вторинна виноробство (переробка виноматеріалів у вино).

  Виробництво винограду в Нашій стране зосереджено в таких регіонах, як АР Крим, Одеська, Херсонська, Миколаївська та Закарпатська області. Вирощування цієї культури займаються Спеціалізовані сільськогосподарські підприємства. Досить часто смороду тісно інтегровані Із заводами первинного Виноробство, оскількі переробляті виноград має сенс только у зоне его вирощування.

  Много підприємств первинного Виноробство за Останнє десятиліття начали самостійно віробляті вино (з точки зору економічної науки, цею процес назіваєтся прямою вертикальною інтеграцією). Виноматеріали здебільшого віробляються з таких сортів винограду, як Ркацітелі, Аліготе, Совіньйон зелений, Каберне-Совіньйон, Фетяска біла, Ріслінг Рейнську, Сухоліманській білий, Бастардо магарачській, Мерло, Кокур білий, Одеський чорний, Трамінер рожевий, Сапераві, Шардоне, сортів груп Ізабелла , Мускат, Піно. Виноробний промисловість України представлена ​​підприємствами первинного та вторинно Виноробство. Загаль в області зареєстровано понад 400 підприємств-віробніків. Підприємства первинного Виноробство віробляють зазначені вищє виноматеріали для так званні "тихих" вин (без вуглекислий газу), шампанські та коньячні виноматеріали. Відповідно, підприємства вторинна Виноробство закуповують їх та переробляють у вино - продукт, отриманий Завдяк спиртовому бродінню соку або мезги (м'якоть винограду з кісточкамі та шкурки) свіжого чи в'яленого (Не більш як до 40% цукрістості) винограду. Окрім виноматеріалів, смороду кож потребують Різні Допоміжні матеріали у чімалій кількості: Скляна тару, вітчізняні полімерні та імпортні коркові пробки, етикетки ТОЩО.

  З шкірних роком асортимент вин українського виробництва збільшується. Виробники Розробляють та рекламують на Сайти Вся вин ексклюзивні продукти, Які б асоціюваліся у свідомості споживача вінятково з Певного підпріємством.

  Найбільша Частка вина (95-97%), Пожалуйста реалізується на Сайти Вся, пріпадає на ордінарні вина, и лишь 3-5% - на марочні. У тій же година, міцні та десертні вина забезпечують більшу часть ОБСЯГИ продажів вина (понад 60%). Саме любов вітчізняного споживача до міцніх та солодких напоїв є его характерною особлівістю. В странах Західної Європи фаворитами є сухі вина з низьким вмістом цукрів.

  ОБСЯГИ виробництва виноградних вин в Україні перевіщує 7 млн. Дал. У вартісному віраженні це почти $ 8,5 млн. 30% зазначеним ОБСЯГИ пріпадає на сухі вина и 70% - на міцні. Кроме того, з плодово-ягідної сировини віробляють около 3 млн. Дал на рік.

  Чи не более 1 млн. Дал вина України уходит на експорт. Більше половини цього ОБСЯГИ пріпадає на Російську Федерацію.

  За результатами первого кварталу 2005 року основними країнами-імпортерамі вина в Україну є Молдова та Грузія, на частку якіх пріпадає 74% Усього імпорту, но безперечно лідером все ж таки залішається Молдова, випереджуючи свого найближче суперникам Грузію на 12% [70].

  Согласно з офіційнімі данімі, Переробка винограду, випуском вина, шампанських вин и коньяку займається около сімдесяті підприємств України. Серед них чітко віділяються две Великі групи: традіційні підприємства, что ма ють Власні виноградники, и компании новой Хвилі, что займаються Виключно розливом вина. Головний Козир останніх - уміле розкручування торгової марки. Если оволодіті ЦІМ мистецтвом, то на винно-коньячний ринок можна прийти практично з будь-которого сектору харчової промисловості.

  Проти ЕКСПЕРТИ схіляються до думки, что майбутнє все-таки за, власною сировина базою. Саме вона дает гарантію стабільної якості вина. Проти з Іншого боку, даже коріфеї Виноробство НЕ всегда прагнуть Забезпечувати себе виноградом на 100%. Більшість віробніків вважають оптимальним співвідношенням своєї и покупної сировини - 70:30.

  Если простежіті дінаміку виробництва вина, то легко помітіті, что вона набагато нижчих за рівень, Який спостерігався до 1985 р., Качана антіалкогольної кампании, но водночас дані относительно виробництва вина останнімі рокамі свідчать про зростання виробництва.

  Постійні експеримент з акцизами прізвелі до унікальної для світу ситуации, коли вино оподатковується двічі. Податок стягується Із спирту, з виноматеріалів и Вже готової продукції. Останні Зміни в акцизному законодавстві заставил віноробів переорієнтуватіся на виробництво сухих вин, відмовівшісь від кріпленіх, хоча візітною карткою України всегда були останні.

  Окремо від Іншого Виноробство стоит виробництво шампанського. Як Виробники НЕ намагались переламаті тенденцію, но шампанське в свідомості споживача залішається продуктом, призначення для Святкування Нового року. Его виробництво актівізується в Жовтні, різко падає в січні и практично затіхає до квітня. Сейчас ринок шампанських вин контролюють 11 основних заводів. 90% продукції віпускається прискореного (акратофорним) методом, и только три підприємства Використовують класичну французьку технологію. Остання требует более зусіль, годині и ЗАСОБІВ, но, з Іншого боку, в Україні зростання споживчий Попит на шампанське, Вироблення за класичну технологією.

  Согласно з думкою більшості експертів, український ринок вин все ще знаходиться у стадії формирование. После практично повної відсутності вин зарубіжного виробництва на территории України за часів Існування СРСР на качана 1990-х рр. спостерігався сплеск імпорту даного товару при одночасному зніженні виробництва українських вин. У 1990-х рр. імпорт вин більш-Менш упорядкувався. До країни стало менше надходіті сурогатної продукції и более продукції відоміх віробніків. Упорядкувався такоже асортимент ввезених вин відповідно до Попит, Який формувався на них в Україні.

  Останні роки легальний імпорт вина растет Досить великими темпами. Цьом спріяє як Прагнення зарубіжніх віробніків Із Західної Європи, дере за все з Франции, збільшити Частка своих продажів на Українському Сайти Вся, де дінамічно розвіваються мережі ресторанів и роздрібніх продуктових магазинів західного бланках, так и Відновлення виробництва вина в странах ближнього зарубіжжя, дере за все, в Молдові та Грузії, у звязку з припливи інвестіцій у Дану галузь ціх стран.

  Виноградне вино віготовляється з виноградних виноматеріалів, Які отримуються з винограду. У середіні 1980-х рр. у ході антіалкогольної компании Було Здійснено Масові вирубки віноградніків в Криму и на півдні України. У 1990-х рр. через тотальний дефіціт ЗАСОБІВ и руйнування господарських звязків оновлення віноградніків в Україні практично не проводилося. Зараз велика частина віноградніків перебуває в малопродуктивних віці.

  За оцінкамі фахівців, висадка одного гектара обходитися в 8-15 тис. USD. Перший урожай з посадженої ділянки можна буде отріматі через чотири-п'ять років. Незважаючі на це, існує імпорт до України саджанців винограду, что свідчіть про ті, что украинские компании ведуть роботу относительно оновлення віноградніків. Вісаджуються в основному червоні сорти винограду, оскількі самє на червоні вина в странах СНД, зокрема и в Україні, традіційно існує високий Попит.

  Загальна площа віноградніків в Україні скороти на 30,6%, або 43,9 тис. га до 99,4 тис. га з 1990 по 2000 рр. Тенденція спаду продовжено и в следующие роки. У 2006 г.. площа під виноградниками в Україні склалось 75,8 тис. га, что на 6%, або 4,8 тис. га менше, чем у попередня году. Аналогічно скорочував виробництво винограду з 835,7 тис. т в 1990 р. до 513,8 тис. т через десять років. У 2005 р. виробництво склалось Всього 374 тис. т, что на 25,9% менше уровня 2003 р., и в 2,2 рази менше, чем за Радянську часів. У 2006 г.. виробництво знизу на 32%, або 142 тис. т до 301 тис. т. У звязку з дуже суперечлівімі Статистичний данімі относительно виробництва вина І частина випадки контрабанди виноматеріалів, Досить складно точно оцініті ОБСЯГИ винограду, Який вікорістовується русски виноробний промісловістю. Ґрунтуючись на більш-Менш достовірніх Даних статистики з 2000 по 2002 рр., Можна сделать Висновок, что примерно до 65% Вироблення винограду вікорістовується для переробки на вино.

  Останні кілька років ОБСЯГИ виробництва вина в Україні ма ють тенденцію до зростання после спаду в першій половіні 1990-х рр. Особливо суттєве зростання, согласно з офіційною статистикою, спостерігалося в период 1999-2002 рр. (Офіційні дані): 1999р. - 8,558 млн дал, 2000р. - 9,48 млн. Дал, 2001. р. - 14,254 млн дал, 2002 р. - 20,808 млн дал. Водночас, согласно з оцінкамі "Держзовнішінформу", ОКРЕМІ підприємства, что декларують виробництво вина, віроблялі міцніші Спиртні напої у вказані роки. Аналітікі українського Сайти Вся вина схільні вважаті, что офіційні дані з виробництва вин завіщені примерно на 40% (реально віробляється горілка за схемою, что дозволяє унікат сплата акцизу на спирт). Проти даже без урахування Даних підприємств спостерігається Безумовно зростання виробництва: 1998 р. - 5,983 млн дал, 1999р. - 8,547 млн ​​дал, 2000р. - 9,445 млн дал, 2001. р. - 10,842 млн дал, 2002 р. - 13,008 млн дал. За Попередніми данімі, в 2007 р. ОБСЯГИ випуску вина Складанний 19,166 млн дал, что на 13% більше, чем в 2006 р.

  Зазначімо, что даже показатели останніх років випуску даної продукції в декілька разів менше, чем в середіні 1970-х рр. Основними причинами СКОРОЧЕННЯ виробництва є Наслідки масової вирубки віноградніків в середіні 1980-х рр., Економічний спад в стране на качана 1990-х рр., Погіршена ситуация з виробництвом виноматеріалів на українських підпріємствах первинного Виноробство.

  Віходячі з офіційніх Даних относительно ОБСЯГИ виробництва, розрахункових Даних относительно імпорту и експорт, середній ОБСЯГИ споживання виноградних вин в Україні в 2003-2004 рр. Склаві 14,413 млн дал. Можна з упевненістю пріпустіті, что завіщені офіційні дані НЕ вікрівляють картину ОБСЯГИ виробництва, оскількі статистика не враховує ОБСЯГИ контрабандного ввезення и виробництва фальсіфікатів. Ґрунтуючись як на експертних Даних, так и на офіційній статістіці, в стране останнімі рокамі існує тенденція Збільшення споживання виноградних вин. За данімі аналітіків Сайти Вся в 2007 р., Загальний ОБСЯГИ споживання виноградних вин, базуючісь на офіційніх Даних относительно їх виробництва, експорту та імпорту, склав 23 млн дал. При цьом Частка вітчізняніх вин у даного обсязі склалось 76% (в Середньому 93% в 2003-2004 рр.).

  Експерт вісловлюють мнение, что зараз український ринок НЕ має чіткої сегментації. Винний ринок має ділітіся на три Великі сегменти. Нижній - ордінарні вина, середній - марочні вина, елітний - вітрімані вина (і з ними колекційні). При цьом Нижній сегмент, як Найбільший за фізичних ОБСЯГИ продажів, діліться ще на декілька сегментів, в рамках якіх Різні Виробники позіціонують свой товар. При цьом особлівістю українського Сайти Вся до ціх пір є можлівість того, что ординарне вино может коштуваті дорожча марочного того ж сорту Завдяк віщому рівню впізнанності торгової марки.

  За Історію Існування незалежної України в неї завозилося вино виробництва примерно 45 стран. Останні декілька років вино завозиться примерно з 25-30 стран. Початок 1990-х характерізувався СКОРОЧЕННЯ виробництва продовольчих товарів в Україні, в т.ч. и вина, та їх бурхливих імпортом з-за кордону. У чіслі імпортних товарів ввозівся як якісний товар, так и его сурогат-підробкі, в основному з стран Східної Європи. З часом відновілося місцеве виробництво вин, збільшіліся офіційні поставки якісніх вин західніх віробніків и віробніків стран СНД, покращало положення у сфері роздрібної торгівлі, населення стало з більшою ретельністю и знанням ухвалюваті решение при ПОКУПЦІ імпортного товару, что прізвело до СКОРОЧЕННЯ Попит на товар сумнівного походження и відповідно до СКОРОЧЕННЯ его імпорту. Прикладом могут буті поставки з стран Східної Європи, дере за все Болгарії и Угорщини.

  Окрім зростання Загальне імпорту, іншою основною тенденцією імпорту вина до України можна назваті СКОРОЧЕННЯ поставок товару за останні роки з країн Європи и Збільшення поставок товару з стран СНД, дере за все з Грузії и Молдови.

  Основними Європейськими країнами-постачальниками останні роки є Франція и Італія. При цьом поставки з обох стран Досить стабільні, что свідчіть про Стійкий Попит на продукцію виробництва Даних стран. Імпорт вина з стран СНД впродовж 1998-2000 рр. скорочувався, проти надалі ВІН Швидко відновівся и МАВ тенденцію до зростання. Останні роки поставки вина з ціх стран набагато перевіщілі рівень 1998р. и продолжают збільшуватіся. Лідерамі поставок вина з стран СНД до України є Молдова, Грузія.

  За оцінкамі "Держзовнішінформу", в 2007 р. імпорт виноградного вина до України Склаві 5,59 млн. дал, что на 24% більше, чем у попередня году.

  Експорт виноградних вин з України характерізується Досить нестабільнім ОБСЯГИ поставок, хоча в 2003-2004 рр. спостерігалася Певна тенденція до Збільшення поставок за кордон. Проти в 2007 р. експорт даного товару знізівся. З одного боку, збільшенню поставок спріяє Збільшення обсягів виробництва вина в Україні, виробництво конкурентоспроможної продукції з конкурентоспроможнімі ценам, а такоже зростання добробуту населення в основних странах - імпортерах даного товару. З Іншого боку, на основних ринках збуту української продукції, Якими є країни СНД (до 80-100% експорту), за останні роки значний збільшілася конкуренція з боку продукції других стран-віробніків. Основними и постійнімі імпортерамі українського вина віступають Россия и Білорусь.

  Основними факторами, что спріяють експорт продукції в дані країни, є налагоджені торгові отношения з данімі країнамі, конкурентоспроможні ціни на українську продукцію, високий Попит населення Даних стран на український товар. Водночас ЦІ країни є найбільшімі імпортерамі Молдавська вин, что, поза сумнівом, спріяє скороченню Частки українських вин на ринках Даних стран. З країн Європи більш-Менш постійнімі покупця є Німеччина и Польща. Такоже українське вино поставляється до Ізраїлю.

  За оцінкамі "Держзовнішінформу", експорт виноградних вин до України в 2007 р. Склаві 1,771 млн дав, что на 35,7% менше, чем в попередня году.

  Ринок вина в Україні продолжает розвіватіся и зараз. Незважаючі на негатівні Тенденції, что все ще існують в даній Галузі, Україна На Відміну Від сусідньої России має виробничу базу, что дісталася в спадщину від СРСР, и кліматичні умови для виробництва якісної сировини для віноробної промісловості. Віходячі з наявний Даних, можна вважаті, что ринок Досить перспективний для українських віробніків, оскількі ОБСЯГИ споживання дінамічно растет. Ознайомлення все більшої части українського народу з європейськім стилем життя, зміна поколение, что виросло при Радянська Союзі, поколінням, что виросло при ІНШОМУ політічному, соціальному та економічному устрої, Наближення до Європейського, поза сумнівом, спріятіме скороченню споживання горілки и збільшенню споживання вина в найбліжчі декілька років.

  Розвиток економічної ситуации в Україні в останні роки свідчіть про ті, что масовий Попит буде зростаті, в Першу Черга, на якісну дешеву продукцію, что має елемент престіжності. Поки під Цю категорію підпадають ордінарні вина відоміх торгових марок українських и Молдавська віробніків.

  Зростаючий споживання вина Українським населення - надії українських віноробів в їх борьбе за споживача алкогольної продукції. Однако набагато ніжчі капіталовкладення в горілчану продукцію порівняно з виробництвом якісніх вин, поза сумнівом, дають предпочтение виробникам горілки в проведенні тієї ж рекламної кампании. Іншімі негативними моментами в борьбе українських віноробів за вітчізняного споживача є его низька обізнаність про класіфікацію и якісні Параметри вин, Відмінності у винах різніх відів, а такоже все ще відносно низька Платоспроможність населення.

  З першого з Вказаним негатівів вітчізняні Виробники намагають боротися Шляхом шірокої реклами своєї торгової марки, щоб збільшити ее впізнанність и найти постійне коло пріхільніків свого товару. Що стосується іншого негативного моменту, то українські віноробі ма ють Надію на Поліпшення економічного положення в стране и матеріального добробуту населення, что, як в других странах, має Сприяти скороченню обсягів споживання міцніх алкогольних напоїв.

  За всіма характерними ознака життєвий цикл української вінної Галузі находится на етапі зростання. Продукція Галузі корістується Попит, відбувається Гостра конкурентна боротьба віробніків продукції за більшу Частка на Зростаючий Сайти Вся збуту [71].

  Виноградарство та виноробство в Україні всегда були важлівою галуззя агропромислового комплексу. Займаючі незначна пітому Вагу в площади сільськогосподарських угідь (від 0,9% в Міколаївській и Херсонській областях, до 4,4% - в АР Крим), ця галузь Суттєво впліває на рівень соціально-економічного розвитку регіонів.

  Продукція виноградарства та виноробство має віняткове значення для Підвищення якості життя населення України. До того ж, Галузі виноградарства и Виноробство були и є важлівімі бюджетоутворюючих складових агропромислового комплексу України.

  В условиях зниженя платоспроможності населення споживання в розрахунку на одну людину у 2006 году (порівняно з 1990 роком): вина - зменшіть на 62,4%, ігрістіх вин та коньяку збільшілось на 12,9% и 90,5% відповідно; порівняно з 2000 р. - споживання вина та коньяку зросли вдвічі, ігрістіх вин - на 12,9% и склалось (у цифровому віраженні): вина - 2,03 л / люд / рік, ігрістіх вин - 0,79 л / люд / рік, коньяку - 0 , 40 л / люд / рік. Виробництво столового винограду скороти до 0,9 кг, при науково-обгрунтованій нормі споживання - 8 кг / люд / рік.

  Сучасний стан виноградарства та виноробство характерізується СКОРОЧЕННЯ загальною площею насаджень віноградніків, Зменшення їхньої урожайності. Спостерігається загальне Падіння економічної ефектівності виробництва винограду та віноробної продукції.

  Площа виноградних насаджень у сільськогосподарських підпріємствах України у 2007 р. скороти почти вдвічі порівняно з 1990 роком, проти, Завдяк державній підтрімці за рахунок 1% збору на розвиток садівництва, виноградарства та хмелярства, збільшілася на 2,1% порівняно з 2000 роком и склалось 93,3 тис.га (всі категорії господарств). З 2000 року в господарство з товарним виробництвом винограду розкорчовано віноградніків более (43,5 тис. Га), чем посаджено (26,9 тис.га). Урожайність порівняно з потенційно можливий почти вдвічі нижчих та значний колівається в ОКРЕМІ роки, но й у найліпші за кліматічнімі умів роки НЕ перевіщує 55 ц / га. На низьких рівень урожайності віноградніків впліває висока зрідженість (22% від Загальної площади), недосконалостей размещения та їхнє старіння. ВРАХОВУЮЧИ нормативний рівень витрат, на сегодня виробництво винограду Ефективне при урожайності НЕ менше, чем 50 ц / га.

  Виробництво вина в Україні у 2006 г.. порівняно з 1990 роком скороти на 37,2%, а ігрістіх вин та коньяку, навпаки збільшілося - на 41,5% и 151,6% відповідно. Починаючі з 2000р. спостерігається Збільшення виробництва: вина на 81,5%, ігрістіх вин - 51,5%, коньяку - 76,1%, что у кількісному віраженні складає: вина - 17097 тис. дав, ігрістого вина - 5177 тис. дав, коньяку - 2763 тис. дав. Виробничі потужності Використовують неповністю: Лінії переробки винограду - на 42,6%; ємкості одночасного зберігання вина - 63,7%, а післякупажного відпочинку коньяку - 93,1%; Лінії розливу вина - 60,7%, коньяку - 50%. Зростання цен на виноград віпереджає ріст цен на вінопродукцію. За період 2001-2006 рр. зростання цен на виноград становило 290,4%, тоді як на вино лишь 189,3%, шампанське - 159,8%, коньяк - 198,4%.

  Вінікло протіріччя между потребою виноробний виробництва в сіровіні и можливости СИРОВИННОЇ бази, что проявляється:

  o у дефіціті сировини, Який поповнюється за рахунок імпорту виноматеріалів, наливом вин;

  o у відносно вісокій ціні на вітчізняну сировини порівняно з цінамі на імпортну;

  o у невідповідному сортовому складі виноградних насаджень: недостатньо сортів шампанського напряму (Шардоне, групи Піно), червоних та аборигенних сортів.

  Сьогоднішній стан виноградарства НЕ спріяє розвитку вітчізняного Виноробство [72].

  За підсумкамі десяти місяців 2007 року Загальний ОБСЯГИ Вироблення в Україні шампанського стає 39 млн 564 тис. літрів. Торік це Було 33 млн 246 тис. літрів. У Києві від січня до жовтня 2007 року виготовлено 7 млн ​​407 тис. літрів, а 2006-го - 7 млн ​​38 тис. літрів шампанського.

  Чи не відстають від КЗШВ інші заводи. ЗАТ "Одеський завод шампанських вин" (ОЗШВ) збільшіло виробництво (порівняно з 2006-м) на 16%, тобто до 12,5 млн пляшок. На підприємстві повідомілі, что сировини и матеріалами смороду забезпечені, согласно з Угодами постачання, на 100%. До слова, Одеський завод шампанських вин продукує 33 види продукції ТМ "Одеса" і LOdessika. ОЗШВ входити до складу Створення в 1994-му концерну "Оверлайн". Частка компании на внутрішньому Сайти Вся алкогольних напоїв ставити почти 8% в натуральному віраженні й 9,5% - у вартісному. Продукцію концерну експортують у 20 держав світу.

  Ще один вітчизняний виробник популярного напою - Артемівський завод шампанських вин (АЗШВ) - Одне з найбільшіх підприємств Європи, что виготовляє ігрісті за класичну французькою технологією. Понад 30 млн пляшок як мінімум три роки зберігаються в печерах загальною площею 26 га на глібіні понад 72 м и чекають свого часу. За понад піввікову Історію Існування в Артемівську віготовілі понад 300 млн пляшок шампанського. На підприємстві повідомілі, что виноматеріали з елітних сортів винограду отримуються з Криму, Херсонської, Міколаївської и Одеської областей. На заводі вважають, что фінансова ситуация істотно поліпшілася после обєднання АЗШВ з торговими марками Krimsekt, "Артемівське" і "Крим" під Єдиним трендом "Artyomovsk Winery". Завдяк цьом значний зріз Попит на продукцію на ринках Німеччини, Австрії, Бельгії, Швейцарии, США, Чехії, Ізраїлю [73].

  2.2 Загальна характеристика ЗАТ КЗШВ "Столичний"

  Юридична адреса (місце знаходження підприємства): 04073, м. Київ, вул. Сирецька, 27, iдентіфiкaцiйній код: 30373419.

  Согласно статуту ЗАТ "Київський завод шампанських вин" Столичний "(додається), зареєстрованого Подільською районна державна адмiнiстрацiею від 14.05.2003 №02096, та довідки про включення до єдиного державного реєстру підприємств i ОРГАНІЗАЦІЙ за № 4534 від 02.04.2001, яка видана Київським Міським управлінням статистики Державного комiтeтy статистики зазначилися діяльність підприємства виробництво вин (в Т. ч ігрістіх вин), слабоалкогольної та безалкогольної продукції, виробництво лікеро-горілчаніх виробів, виробництво та розлив мінеральної води, здійсне ння вcix відів торгівлі (в т.ч. роздрібної, оптової, фермової).

  Cвiдoцтвo про державну реєстрацію субєкта підпріємніцької дiяльноcтi юридичної особи виданє Подільською районна державна адмiнiстрaцiею у м. Києві (нaтaрiально завірена копія додається) за. № 02096 вiд 14.04.1999 року.

  Довідка про взяття на облік платника податків вiд 22.04.1999 р. за № 773/183/172, видана у Спецiалiзованiй ДПI у м. Києві по роботі з великими платниками податків (копія додається).

  Форма власності за - колективна.

  Сировинна база підприємства - закупівля виноматеріалів вiд ПЕРВИННА виноробний підприємств Одеської, Херсонської, Міколаївської областей та АР Крим.

  Виробничі потужності підприємства на момент Перевірки складають: по місткостям одночасного зберігання - 850 тис.дал, по шампанське - 25000 млн. Пляшок на рік, 62% виробничих потужного належати Підприємству, 38% - Орендовані потужності.

  Історична довідка ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Історія Київського заводу шампанських вин почінається з Другої половини девятнадцятого сторіччя, коли у 1860 году колоніст Волинської губернії Вільгельм Якович Рихерт побудував на власній территории, в передмісті Києва - Куренівці пивоварний завод, Який вважався одним з найпотужніших на тій годину.

  После Великої Вітчізняної Війни, радянський уряд Виступивши з ініціатівою відродження Виноробство на теренах СРСР, предложили на підпис Й.Сталіну Постанову Ради Міністрів СРСР "Про прискореного будівництва заводів шампанських вин и Виноробство для первинної переробки винограду". Пропозиція булу схвалена и як результат, у грудні +1949 року Виконавчий Комітет Київської міської ради депутатов трудящих прийнять решение закріпіті за Комбінатом шампанських вин України земельну ділянку площею около 8,5 гектарів и всі будинки, по вулиці Сірецькій 19, (на городе заводу Вільгельма Рихерта) , для будівництва Київського заводу шампанських вин.

  Київський завод шампанських вин розпочав свою господарчо діяльність 1 квітня 1950 року. Було заплановано зберігання коньячного спирту в кількості 60 тисяч декалітрів та виноматеріалів 4940 декалітрів; начали комплектуваті персонал та робочі кадри підприємства.

  Одночасно, у 1953 году, Радянська вчений-шампаністамі Було вінайдено новий способ шампанізації вина у Безперервна потоці. Суть методу полягае у тому, что процес вторинно бродіння відбувається Вже не у Закритому резервуарі, а у потоці - системе з 7-8 послідовно зєднаніх резервуарів-акратофорів - з однією завдань швідкістю та при постійному тиску. Цей метод Було впроваджено у виробництво у тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-чотири году. Одним з дере підприємств, что застосувались метод "Безперервна потоку" став Київський завод шампанських вин.

  Під кінець 1 955 року завод МАВ Такі підрозділі: цех шампанських виноматеріалів, цех виноградних вин, цех шампанізації, посуд отарних цех, цех оформлення и пакування, цех готової продукції та Експедиції, транспортний відділ, відділ головного механіка, механічну майстерню, будівельну групу, паросилове господарство , електрогосподарство, матеріальний склад. Проведено роботи з телефонізації заводу.

  У Перші роки своєї ДІЯЛЬНОСТІ, підприємство активно нарощувало Темпи виробництва и удосконалювало технологію. Так, перша черга заводу склалось 1,5 млн. Пляшок, а Вже через рік ця цифра Зросла у двічі. Такі Темпи розвитку за короткий проміжок часу забезпечен Підприємству провідне місце у віноробній Галузі Радянського Союзу, а в подалі позицию безсумнівного лідера на Сайти Вся ігрістіх вин України.

  Альо такий успіх БУВ бі Неможливо без проведення політики модернізацій та нововведень. Зміни відбуваліся почти КОЖЕН рік. У 1957 году з метою Розширення асортименту та впровадження Нових тіпів вісокоякісніх ігрістіх вин, завод освоїв випуск нового типу ігрістого вина "Советское шампанское мускатное" - оригінального ігрістого світло-золотого вина, что відрізнялося від звичайний ігрістого особливо ніжнім ароматом и пріємнім смаком, властівому свіжому мускатному винограду, что входять до складу напою. Напій МАВ великий Попит у спожівачів Усього колишня Радянського Союзу. Висока якість цього вина булу відзначена срібною й золотою медалями на міжнародніх конкурсах вин в Угорщині та Югославії.

  У +1959 году завод випустить експериментальну партію ігрістого вина "Мускат Ігристий" у кількості 10 тисяч пляшок. На Відміну Від мускатного шампанського, "Мускат Ігристий" готувався вінятково з мускатних виноматеріалів. Це ігрісте відрізнялося більш вираженість тонами, и більш повну гармонічнім смаком.

  За Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 22 червня тисяча дев'ятсот шістьдесят-сім року Було розпочато роботи з реконструкції Київського заводу шампанських вин. У 1968 году разработали техніко-економічне обґрунтування реконструкції, в якому передбачало Збільшення потужності заводу з 4,8млн пляшок за рік до 6,6. за період з 1968 по 1972 роки Потужність заводу Зросла за рахунок проведення низки організаційно-технічних ЗАХОДІВ и досягла 6млн пляшок за рік.

  У 1971 году около 12 млн пляшок шампанського Було вивез за Межі України, в основному в віддалені області СРСР, де его НЕ віроблялі, та на експорт. Близько 70% шампанського, Пожалуйста віробляв КЗШВ, реалізувалі у межах України, в тому чіслі 25% у м. Києві. У Білорусію відвантажілі 2,7% продукції, в Литву - 14,5%, Россию - 8,9%, вкрай Північ - 2,1% .на експорт відвантажілі 1,1% віпущеної продукції.

  З серпня +1976 року Було Створено Київське виробниче обєднання віноробної промісловості. До его складу ввійшлі Київський вин завод та Київський завод шампанських вин.

  Напрікінці 1992 року, беручи до уваги, что наша держава прийнять нове законодавство, Пожалуйста дало Нові возможности относительно ведення господарської ДІЯЛЬНОСТІ, колектив заводу одним Із дере розпочав поиск Нових Шляхів розвитку підприємства.

  15 жовтня 1992 року Було проведено Загальні збори трудового колективу Київського заводу шампанських вин, на якіх Було Створено організацію орендарів орендного підприємства "Київський завод шампанських вин". У результате проведеної організаційної роботи підприємство дістало змогу самостійно візначаті структуру джерел ФІНАНСОВИХ коштів и вірішуваті питання їх розподілу та использование, керуючий Статутом підприємства та чіннім законодавством.

  Перебуваючих на оренді, Вкладай кошти в Розширення виробництва та в оновлення основних виробничих ФОНДІВ. Значний досягнені стало придбання найсучаснішої розлівної машини "Рола Тронік" фірми КХС, в Якій були сконцентровані найновіші технології в Галузі наливу шампанського вина в пляшки. После розлівної Придбай у цієї ж фірми мюзельній та етікетувальній автомати. Кроме того, Придбай в італійськіх фірм етікетувальні автомати для наклеювання акцізної марки, автомат для нанесення капсул на Шийка пляшок та машину для споліскування внутрішньої поверхні пляшок.

  Течение років віноробі Київського заводу шампанських вин, створювалі Нові види ігрістого вина, что відразу ж завойовувалі приверженность вітчізняного споживача та перетворюваліся на традіцію. На початок 1 993 року асортимент продукції, складався Із ігрістого таких кондіцій: брют, сухе, напівсухе, напівсолодке, солодке, а такоже "Мускат Ігристий", "Південне Ігрісте біле", "Київське Ігрісте рожеве". З рокамі асортимент продукції поповнівся торговельно марками ігрістого спеціальніх найменувань: "Гетьманське", "Ювілейне" і "Золоте".

  За годину, что минувши з качана оренди, змінілося законодавство. Закон України "Про господарські товариства" передбача Різні види товариств, однак такой форми, як організація орендарів, у цьом законі НЕ Було. 19 лютого 1999 року відбулісь Загальні збори организации орендарів орендного підприємства "Київський завод шампанських вин", на якому прийнять решение про создания Закритого акціонерного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Київський завод шампанських вин" Столичний ". 14 квітня 1999 року Подільською державною районі адміністрацією міста Києва зареєстровано ЗАТ" КЗШВ "Столичний" та видано Свідоцтво про державну реєстрацію субєкта підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ.

  За 59 років свого Існування завод ставши одним з найсучаснішіх підприємств в Україні. На сьогоднішній день, підприємство є лідером среди украинских віробніків ігрістіх вин. Асортимент заводу складається з около 30 відів ігрістого восьми різніх кондіцій. Основні Торгівельні марки Досить відомі НЕ только Українському споживачу, це: ТМ "Українське" - 5 відів, ТМ "Советское шампанское", ТМ "Советское Преміум" - 5 відів ТМ "Золоте" - 4 види та інші. Регулярно лінійкі ігрістого від КЗШВ поповнюються новімі позіціямі. Смакові Властивості шкірного напою розробляються провіднімі технологами заводу, віходячі з ДОСЛІДЖЕНЬ, Які проводяться експертами з Вивчення алкогольного Сайти Вся та Попит спожівачів. На підприємстві такоже віробляється питна вода "Криничка Рихерта" і безалкогольне дитяче ігрісте "Шампусик". Продукція КЗШВ є популярною не только в Україні, но й за кордоном. Поставки ігрістого, протягом багатьох років ведуться в Такі країни як Німеччина, Англія, Іспанія, Швейцарія, Естонія та інші. Сировина базою для виробництва ігрістого є кримський, Молдавська та український віноматеріал. Завод має свои віноробні господарства, что знаходяться в Одеській та Міколаївській областях.

  Київський завод шампанських вин Постійно пріймає доля у міжнародніх виставках та дегустаційніх конкурсах, де здобув більш чем 50 медалей, среди якіх более половини золотих. Кроме того, Чотири роки поспіль, ігрісте виробництва КЗШВ Перемагай на міжнародному фестивалі-конкурсі "Choice of the year" ( "Вибір року"). Окрім вищє зазначеним, у 2007 году на VII Міжнародному конкурсі виноградних вин, коньяків, ігрістого та плодово-ягідних вин "Ялта. Золотий грифон-2007", позиція "Українське" брют червоний взяла гран-прі у категорії ігрісті вина. За результатами щорічного рейтингу "Гвардія 500", Київський завод шампанських вин Визнання однією з найдорожчих компаний алкогольного Сайти Вся Україна. Кроме того керівництво Опис заводу считает за патенти, підтрімуваті й соціальну сферу життя, спріяючі розвитку науки й мистецтва, вкладаючі кошти у благодійність спрямованостей на підтрімку малозахищених верств населення.

  2007 рік став вірішальнім в історії заводу. 17 жовтня Київський завод шампанських вин "Столичний" увійшов до групи європейськіх віробніків ігрістіх вин - компанії "Henkell & Sohnlein Sektkellereien KG".

  Корпорація "Henkell & Sohnlein Sektkellereien KG" є одним з провідніх гравцім Європейського Сайти Вся та володіє підприємствами з виробництва ігрістіх вин у таких странах як Німеччина, Франція, Австрія, Чехія, Словакія, Угорщина, Румунія та Італія. За результатами 2006 року корпорацією Було реалізовано 204, 8 млн. Пляшок. Річний грошовий обіг компании складає 513 млн. Євро. Це єдина в мире корпорація нерезидент, что має виробництво в провінції Шампань. Входження до групи компаній "Henkell & Sohnlein Sektkellereien KG" для Київського заводу шампанських вин означає, дере за все, укріплення позіції підприємства та его торгівельних марок на Сайти Вся, а такоже Отримання інвестування у виробництво та маркетинг.

  Технологічна схема и описание технологічного процесса.

  1. Приймання, обробка шампанських виноматеріалів, їх купажування и підготовка до шампанізації, Приготування розводок Чистої культури дріжджів, Приготування резервуарного та експедіційного лікерів, шампанізація періодічнім способом, обробка холодом здійснюється согласно з чіннім "Технологічними інструкціями по виробництву і конролю якості Совєцького шампанського", затверджених МХП СРСР 21.06.82

  2. бродильних суміш готовится з розлівостійкого купажу, резервуарного лікеру и Чистої культури дріжджів. Складових частин купажу для виготовлення шампанського є виноматеріали Із сортів винограду Ріслінг, Фетяска, Совіньон.

  Бродильні суміш готовится з вмістом цукрів 2,2 г100см3.

  Віброджування проводитися за температури не вищє 15 С. В процесі бродіння, что триває НЕ менше 20 діб, має буті зброджено НЕ менше 1,8г100см3 цукрів. Досягнутості Тиск в акратафорі винен буті НЕ менше 480 кПа при температурі НЕ вищє 20 С.

  3. Розводка Чистої культури дріжджів готовится согласно з чіннімі технологічними інструкціямі у дріжджанці, обладнаній перемішуючім та керуючий прилаштувати. Розводка дріжджів в бродильних суміш вводитися з розрахунку 2-3 млнсм3 дріжджовіх клітін.

  4. одержаний шампанізоване вино витримується на дріжджах в течение двух місяців.

  5. Шампанізоване вино охолоджується до мінус 3 ос мінус 4 ° С, после чого витримується при Цій температурі НЕ менше 48 годин.

  6. После ОБРОБКИ холодом шампанізоване вино фільтрується в акратофорі- приймальники. В процесі фільтрації насосом - дозатором задається експедіційній Лікер з розрахунку до відповідної масової концентрації цукрів в готовому шампанського.

  7. В приймальниках шампанське вино витримується перед розливом не менше 8 годин.

  8. Розлив, закупорювання та оформлення пляшок, зберігання, пакування та транспортування вина здійснюється согласно з Вимогами ГОСТ 13918.

  Приймання, обробка шампанських виноматеріалів и виготовлення шампанського вина здійснюється з використаних обладнання и тари, Виготовлення з корозійностійкіх матеріалів, чи Із спеціальнім покриття, дозволеного Міністерством охорони здоровя України для віноробної промісловості.

  Вибір проб здійснюється согласно ГОСТ 14137, перевірка якості готової продукції у відповідності з Вимогами ГОСТ 13918 и цієї продукції.

  Виробництво шампанського та ігрістіх вин - це дуже складаний и кропіткій процес, повязаний з необхідністю! Застосування складного, а іноді й унікального обладнання. Основне технологічне обладнання ліній фасування шампанського вітчизняна Машинобудівна галузь НЕ віпускає. Це пояснюється тім, что загальна Кількість заводів шампанських вин булу и залішається невелика. Було кілька Спроба Розробити та віготовіті таке обладнання в Нашій стране, однак позитивного результату досягті НЕ удалось, почти всі Спроба були Марні. Замовляті и купуваті обладнання доводилося за кордоном.

  Одними з дере одиниць такого обладнання були емальовані стальні цистерни для зберігання виноматеріалів. Їх получил з НДР. У 1968-1969 роках завод получил автоматичності лінію фасування шампанського західнонімецької фірми "Антон Олерт", продуктивність 6 тисяч пляшок за годину. З того часу розпочався новий етап у розвитку міжнародніх СТОСУНКІВ з закордоних країнамі. ! Застосування вісокопродуктівного и новітнього обладнання позитивно вплінуло на якість продукції. У 1980 году Було закуплено обладнання в ФРН, среди которого - розливного-закупорювальній моноблок фірми "Зейтц", та етікетувальній автомати фірми "Ягенберг", мюзельній автомат фірми "Дратомат", пластінчаті фільтри фірми "Оріон". У 1985 году Було закуплено автоматичності лінію фасування шампанського французької фірми "Баль Ганглоф". Все це обладнання постачалось централізовано через зовнішньоекономічні Структури СРСР.

  После розпад СРСР колектив БУВ змушеній самотужки шукати шляхи постачання обладнання з-за кордону. На качану 90-х років лідерство у ВИРОБНИЦТВІ обладнання для фасування шампанського и напоїв, насіченіх вуглекислий газом, мала німецька фірма КХС, з представником якої були налагоджені тісні стосунки та розроблено довгострокову програму постачання нового обладнання.

  У липні 1995 року група спеціалістів заводу перебувала з візітом на фірмі КХС, де пройшла навчання и стажування по вопросам ЕКСПЛУАТАЦІЇ нового обладнання, что Виготовляю фірма. Відвідалі заплави, де встановлен та успешно функціонує обладнання, виготовлення на КХС. Тут наші спеціалісти Переконайся, что акционерное общество КХС займає високе місце среди фірм - віробніків обладнання для фасування шампанського и напоїв, насіченіх вуглекислий газом, де провідна роль у технології є дінамічнім елементом, что веде відділи Нових розробок до Нових досягнені. Піком досягнені фірми традіційно є фасувально техніка, что проста в управлінні та технічному обслуговуванні, має високий коефіцієнт использование та нізькі виробничі витрати.

  У 1995 году Придбай найсучаснішу на тій годину розливного-закупорювальну машину "Рола - Тронік", яка й доніні бездоганно працює. Фірма КХС віготовіла такоже мюзельній та етікетувальній автомати. У Сейчас годину фірма КХС має своє представництво в городе Киеве.

  Завод має контакти й з італійськімі виробника обладнання для зовнішнього оформлення пляшок. У італійськіх фірм Було закуплено автомат для нанесення на Шийка пляшок капсул Із фольги, етікетувальній автомат, автомат для нанесення акцізної марки, машину для споліскування внутрішньої поверхні пляшок.

  Кроме постачання обладнання, підприємство налагодиться тісні звязки з виробника сировини та допоміжніх матеріалів и закуповує у разі, если в Україні їх немає зовсім б або не вістачає в достатній кількості. Виноматеріали вісокої якості поставляли з Молдови, Македонії, Франции, Угорщини. Пляшки для фасування шампанського поставляли з Словаччини, Молдови; пляшки, коркові пробки та мю зло для фасування сувенірної продукції - з Франции; коркові пробки - з Испании та Португалії; фільтрувальній картон - з Німеччини та Беларуси.

  За спріянні Центру МІЖНАРОДНОГО співробітніцтва "Схід - Захід" група спеціалістів заводу у травні 1997 року пройшла стажування у Франції за програмою "Сучасні вимоги до виробництва виноматеріалів. Досягнення в області технологій виробництва ігрістіх вин методом Закритого акціонерного резервуарів. Виробництво Класичний шампанських вин". Стажування проходило в провінціях Бургундія та Шампань, Паризька районі.

  У Бургундії спеціалісти ознайомитись з виробництвом ігрістіх вин "Креман Бургундське", что почти нічім НЕ відрізняється від технології виробництва класичного шампанського. В місті Бон ознайомитись Із знаменитим виробництвом "Patriarche", Делегація которого свого часу відвідала КЗШВ "Столичний" і в Книзі відгуків вислови Сподівання Прийняти наших спеціалістів у собі, в Бургундії. Завод розміщується на территории колишня монастиря и вважається одним з найбільшіх у Бургундії. Его підвалі, площею в два гектари, розташовані під центром міста Бон. Кроме штабелів з пляшки, в підвалі розміщеній дегустаційний зал.

  У провінції Шампань Було проведено конференцію та прийом у виноробний ліцеї шампанських вин провінції Шампань міста Авіз.

  Стажування у Франції дало Значний Поштовх относительно змін в якості продукції Київського заводу шампанських вин. Зявились Нові види продукції, поліпшілось ее Зовнішнє оформлення, Було організовано відділ з виготовлення сувенірної продукції в пляшках, ємністю 0,375; 1,5; 3 та 6 літрів.

  2.3 Аналіз виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ КЗШВ "Столичний"

  Для дослідження стану та ефектівності использование актівів доцільно розрахуваті Індивідуальні показатели ефектівності использование основних засобів.

  1. Коефіцієнт знос:

  Кз = ЗОЗ / ОЗк.р. (2.1)

  де ЗОЗ - сума Знос ОЗ;

  ОЗк.р. - балансова (Первісна) ВАРТІСТЬ ОЗ на кінець року.

  Кз 2006 = 100258,9 / 127844,6 = 0,7842

  Кз 2007 = 103071,8 / 133874,8 = 0,7699

  2. Коефіцієнт прідатності:

  Кп = (ОЗк.р.- ЗОЗ) / ОЗк.р. (2.2)

  Кп 2006 = (127844,6 - 100258,9) / 127844,6 = 0,2158

  Кп 2007 = (133874,8 - 103071,8) / 133874,8 = 0,2301

  3. Коефіцієнт оновлення:

  Конов. = ОЗвв / ОЗк.р. (2.3)

  де ОЗвв - ВАРТІСТЬ Введення ОЗ за звітний период.

  Конов. 2006 = 93326,1 / 127844,6 = 0,7300

  Конов. 2007 = 7599,6 / 133874,8 = 0,0568

  3. Коефіцієнт вибуття:

  Квіб = ОЗвіб. / ОЗп.р. (2.4)

  де ОЗп.р. - балансова (Первісна) ВАРТІСТЬ ОЗ на початок року;

  ОЗвіб - ВАРТІСТЬ Виведення ОЗ за звітний период.

  Квіб 2006 = 372,6 / 34891,1 = 0,0107

  Квіб 2007 = 1569,4 / 127844,6 = 0,0123

  5. Коефіцієнт приросту: (2.5)

  Кпрір = (ОЗвв - ОЗвіб) / ОЗк.р.

  Кпрір 2006 = (93326,1 - 372,6) / 127844,6 = 0,7271

  Кпрір 2007 = (7599,6 - 1569,4) / 133874,8 = 0,0451

  Узагальнюючі показатели ефектівності использование основних засобів КЗШВ "Столичний" можна проаналізуваті с помощью Даних табліці 2.1.

  Таблиця 2.1.

  Склад основних засобів у 2006-2007 рр. на ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  група ОЗ

  Стоимость основних засобів, тис. грн.

  відхилення

  2006 рік

  2007 рік

  абсолютне, тис. грн.

  відносне,%

  Будинки, споруди та передавальні пристрої

  71854,3

  73606,8

  1752,5

  2,44

  Машини та обладнання

  41455,7

  43338,9

  1883,2

  4,54

  транспортні засоби

  10142,9

  11675,0

  1532,1

  15,11

  Інструменти, прилади, інвентар

  3455,9

  3738,7

  282,8

  8,18

  Інші основні засоби

  695,8

  1034,9

  339,1

  48,74

  Бібліотечні фонди

  69,4

  96,4

  27,0

  38,90

  Малоцінні необоротні

  170,6

  275,3

  104,7

  61,37

  Інші необоротні матеріальні активи

  -

  108,8

  108,8

  -

  разом

  127844,6

  133874,8

  6030,2

  4,72

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Отже, ВАРТІСТЬ основних засобів в 2007р. збільшілась почти на 5%. Структура основних засобів КЗШВ більш детально подана в табліці 2.2.

  Таблиця 2.2.

  Структура основних засобів в 2006-2007 рр. на ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  група ОЗ

  2006 рік

  2007 рік

  Абсолютне відхилення,%

  Вартість, тис. грн.

  Питома вага,%

  Вартість, тис. грн.

  Питома вага,%

  Будинки, споруди та передавальні пристрої

  71854,3

  56,21

  73606,8

  54,98

  -1,23

  Машини та обладнання

  41455,7

  32,43

  43338,9

  32,37

  -0,06

  транспортні засоби

  10142,9

  7,94

  11675,0

  8,72

  0,78

  Інструменти, прилади, інвентар

  3455,9

  2,70

  3738,7

  2,79

  0,09

  Інші основні засоби

  695,8

  0,54

  1034,9

  0,78

  0,24

  Бібліотечні фонди

  69,4

  0,05

  96,4

  0,08

  0,03

  Малоцінні необоротні

  170,6

  0,13

  275,3

  0,19

  0,06

  Інші необоротні матеріальні активи

  -

  -

  108,8

  0,09

  0,09

  разом

  127844,6

  100,00

  133874,8

  100,00

  -

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  У структурі основних засобів в 2007р. збільшілась Частка вартості транспортних ЗАСОБІВ (на 0,78%).

  Таблиця 2.3.

  Показники стану основних засобів за 2006-2007 рр. на ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Показник

  значення

  відхилення

  2006 рік

  2007 рік

  абсолютне

  відносне,%

  Коефіцієнт знос

  0,7842

  0,7699

  -0,0143

  -1,82

  Коефіцієнт прідатності

  0,2158

  0,2301

  0,0143

  6,63

  Коефіцієнт оновлення

  0,7300

  0,0568

  -0,6732

  -92,22

  Коефіцієнт вибуття

  0,0107

  0,0123

  0,0016

  14,95

  Коефіцієнт приросту

  0,7271

  0,0451

  -0,6820

  -93,80

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Показники стану основних засобів в 2007р. Зменшіть, окрім коефіцієнту прідатності та коефіцієнту вибуття.

  Для дослідження ефектівності использование основних засобів доцільно розрахуваті следующие показатели:

  1. Фондовіддача:

  Фвід = ОВП /, (2.6)

  де ОВП - річний ОБСЯГИ віробленої продукції в вартісніх одиниць;

  - середньорічна ВАРТІСТЬ ОЗ.

  = (34891100 + 127844600) / 2 = 81367850 грн.

  = (127844600 + 133874800) / 2 = 130859700 грн.

  Фвід 2006 = 132550500/81367850 = 1,63 грн. / Грн.

  Фвід 2007 = 157479800/130859700 = 1,20 грн. / Грн.

  2. Фондорентабельність:

  Френ = Приб /, (2.7)

  Френ 2006 = 8466800/81367850 = 0,10 грн. / Грн.

  Френ 2007 = 11315500/130859700 = 0,09 грн. / Грн.

  3. Фондомісткість продукції:

  Фміст. прод. = / ОВП, (2.8)

  Фміст. прод. 2006 = 81367850/153704800 = 0,53 грн. / Грн.

  Фміст. прод. 2007 = 130859700/184019700 = 0,71 грн. / Грн.

  4. Фондоозброєність праці:

  Фозб. пр. = /, (2.9)

  де - середньо облікова чісельність промислово-виробничого персоналу підприємства.

  Фозб. пр. 2006 = 81367850/380 = 135404,34 грн. / чол.

  Фозб. пр. 2007 = 130859700/391 = 334679,54 грн. / чол.

  Узагальнюючі показатели ефектівності использование основних засобів КЗШВ подані в табліці 2.4.

  Таблиця 2.4.

  Ефективність использование основних засобів у 2006-2007 рр. на ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Показники

  Од. віміру

  значення

  відхилення

  2006 рік

  2007 рік

  абсолютне

  відносне,%

  ОБСЯГИ віробленої продукції в натуральних одиниць

  тис. пл.

  16145,0

  16542,0

  397,0

  2,46

  ОБСЯГИ віробленої продукції в порівняльніх цінах

  тис. грн.

  132550,5

  157479,8

  24929,3

  18,81

  ОБСЯГИ віробленої продукції в діючіх цінах

  тис. грн.

  153704,8

  184019,7

  30314,9

  19,72

  Основні засоби

  тис. грн.

  81367,9

  130859,7

  49491,8

  60,82

  Чісельність ПВП

  чол.

  380

  391

  11

  2,89

  Фондовіддача

  грн. / грн.

  1,63

  1,20

  -0,43

  -26,38

  Фондорентабельність

  грн. / грн.

  0,10

  0,09

  -0,01

  -1,00

  Фондомісткість продукції

  грн. / грн.

  0,53

  0,71

  0,18

  33,96

  Фондоозброєність праці

  тис. грн. / чол.

  214,1

  334,7

  120,6

  56,33

  продуктивність праці

  тис. грн.

  348,8

  402,8

  54,0

  15,48

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Отже, загаль всі показатели ефектівності использование основних засобів за 2006-2007рр. на ЗАТ "КЗШВ" Столичний "зросли. Зокрема найбільше збільшілісь фондоозброєність, фондомісткість, ВАРТІСТЬ основних засобів. проти зменшіть фондовіддача та фондорентабельність.

  Для більш полного АНАЛІЗУ стану КЗШВ нужно проаналізуваті склад оборотних актівів, вихідні дані для АНАЛІЗУ подані в табліці 2.5.

  Таблиця 2.5.

  Динаміка оборотних актівів у 2006-2007 рр. на ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Оборотні активи

  Значення, тис. грн.

  відхилення

  2006 рік

  2007 рік

  абсолютне,

  тис. грн.

  відносне,%

  виробничі запаси

  17677,8

  22588,4

  4910,6

  27,78

  Незавершене виробництво

  3238,7

  4104,9

  866,2

  26,75

  готова продукція

  1426,0

  2168,9

  742,9

  52,10

  товари

  281,1

  248,9

  -32,2

  -11,46

  дебіторська заборгованість

  34831,4

  34289,4

  -542

  -1,56

  Грошові кошти

  570,6

  11818,0

  11247,4

  1971,15

  Інші оборотні активи

  987,4

  475,4

  -512,0

  -51,85

  Витрати майбутніх періодів

  78,2

  465,2

  387,0

  494,89

  разом

  59091,2

  76159,1

  17067,9

  28,88

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Отже, оборотні активи в 2007р. збільшілісь почти на 29%, за рахунок Збільшення вартості виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, копійчаний коштів, витрат майбутніх періодів. Структура оборотних актівів КЗШВ подана в табліці 2.6.

  Таблиця 2.6.

  Структура та динаміка оборотних актівів у 2006-2007 рр. на ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Оборотні активи

  2006 рік

  2007 рік

  Абсолютне відхилення,%

  Значення, тис. грн.

  Питома вага,%

  Значення, тис. грн.

  Питома вага,%

  виробничі запаси

  17677,8

  29,92

  22588,4

  29,66

  -0,26

  Незавершене виробництво

  3238,7

  5,48

  4104,9

  5,39

  -0,09

  готова продукція

  1426,0

  2,41

  2168,9

  2,85

  0,44

  товари

  281,1

  0,48

  248,9

  0,33

  -0,15

  дебіторська заборгованість

  34831,4

  58,94

  34289,4

  45,02

  -13,92

  Грошові кошти

  570,6

  0,97

  11818,0

  15,52

  14,55

  Інші оборотні активи

  987,4

  1,67

  475,4

  0,62

  -1,05

  Витрати майбутніх періодів

  78,2

  0,13

  465,2

  0,61

  0,48

  разом

  59091,2

  100,00

  76159,1

  100,00

  -

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Отже, найбільшу пітому Вагу в структурі оборотних актівів займають дебіторська заборгованість, виробничі запаси, Грошові кошти.

  Розрахуємо такоже показатели ефектівності использование оборотних актівів:

  1. Коефіцієнт оборотності ОА:

  Коб. = ОРП /, (2.10)

  де ОРП - річний ОБСЯГИ реалізованої продукції підприємства в вартісніх одиниць;

  - середній Залишок нормованіх ОА.

  Коб.2006 = 174644,5 / 59091,2 = 2,96 обертів

  Коб.2007 = 202219,4 / 76159,1 = 2,66 обертів

  Коефіцієнт оборотності характерізує Кількість оборотів, здійсненіх оборотних активів за Певний проміжок часу (в даного випадка за рік).

  2. Рентабельність ОА:

  R = П / * 100, (2.11)

  де П - річний прибуток підприємства.

  R2006 = 31064,9 / 59091,2 * 100 = 52,57%

  R2007 = 44455,0 / 76159,1 * 100 = 58,37%

  Рентабельність оборотних актівів характерізує Частка прибутку від вартості оборотних актівів, якові отримуються на підприємстві за рік.

  3. длительность одного обороту ОА:

  Тоб. = Д / Коб. , (2.12)

  де Д - число календарних днів в періоді, Який аналізується.

  Тоб.2006 = 360 / 2,96 = 122 днів

  Тоб.2007 = 360 / 2,66 = 135 днів

  4. Коефіцієнт закріплення ОА:

  Кзак. = / ОРП, (2.13)

  Кзак. 2006 = 59091,2 / 174644,5 = 0,3384 грн.

  Кзак. 2007 = 76159,1 / 202219,4 = 0,3766 грн.

  Коефіцієнт закріплення характерізує Кількість оборотних актівів, яка необхідна для виготовлення та реализации продукции вартістю в 1 грн. 5. Відносна економія ОА:

  ? Овідн. = / ОРП0 * ОРП1 -, (2.14)

  де і - Середні Залишки ОА відповідно в базовому та звітному роках;

  ОРП0 и ОРП1 - річний ОБСЯГИ реалізованої продукції підприємства в вартісніх одиниць відповідно в базовому та звітному роках.

  ? Овідн. 2006 = 51274,0 / 133075,8 * 174644,5 - 59091,2 = 8199,2 тис. грн.

  ? Овідн. 2007 = 59091,2 / 174644,5 * 202219,4 - 76159,1 = -7737,9 тис. грн.

  За результатами проведених розрахунків, можна Запропонувати напрямки Підвищення ефектівності использование основних засобів підприємства:

  Інтенсівні напрямки:

  технічне переозброєння підприємства;

  механізація и автоматизація виробництва;

  удосконалення технологічних процесів;

  СКОРОЧЕННЯ трівалості виробничого циклу;

  комплексне использование та покращення якості сировини;

  ! застосування прогресивних форм организации виробництва и праці.

  Екстенсівні напрямки:

  СКОРОЧЕННЯ простоїв устаткування;

  Підвищення коефіцієнту змінності роботи устаткування;

  Зменшення кількості непрацюючий устаткування.

  До основних напрямків Підвищення ефектівності использование оборотних коштів слід Віднести:

  На етапі формирование виробничих запасів:

  создания оптимальних Розмірів виробничих запасів;

  ! застосування при купівлі виробничих запасів принципу оптимального співвідношення ціни и якості;

  использование раціональних схем постачання матеріальніх ресурсов.

  У сфері виробництва:

  Ш СКОРОЧЕННЯ трівалості виробничого процесса;

  Ш Впровадження прогресивних ресурсозберігаючих технологій;

  Ш економна использование матеріальніх ресурсов.

  У сфері обігу:

  Ш удосконалення маркетінгової діяльності підприємства;

  Ш стимулювання збуту продукції

  Асортимент продукції ЗАТ "Київського заводу шампанських вин" Столичний "уявлень в основному ігрістім вином, но на теперішній час завод віпускає Тихі вина, питна воду та солодкий напій" Шампусик ".

  Відповідно до технологічної схеми контролю на заводі контролюються следующие показатели: Зовнішнє оформлення, прозорість та Відсутність сторонніх домішок, смак, аромат, колір, повнотіла наливу, масова частка СО2.

  Шампанське винне ВІДПОВІДАТИ Вимоги ГОСТ 13918.

  Готова продукція винна ВІДПОВІДАТИ Вимоги за органолептичними Показники Вказаним в табліці 2.7.

  Таблиця 2.7.

  Органолептічні показатели

  Назва показніків

  характеристика

  Забарвлення

  Світло - Соломяная з відтінком золотистого

  букет

  Розвинутості, тонкий

  Смак

  Свіжий, гармонійній

  Ігрісті та пінліві

  Властивості

  При наліванні у келих винна утворюватісь Піна у бульбашки вуглекислий газу

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Шампанське виготовлення на КЗШВ повинною ВІДПОВІДАТИ Вимоги за фізико-хімічними Показники Вказаним в табліці 2.8.

  Таблиця 2.8.

  Фізико - хімічні показатели

  Назва показніків

  норма

  Обємна Частка етилового спирту,%

  10,5-12,5

  Масова концентрація цукрів, у перерахунку на інвертній, г / 100 см3:

  сухе

  Напівсухе

  Напівсолодке

  2,0-2,5

  4,0-4,5

  6,0-6,5

  Масова концентрація титрованих кислот в перерахунку на Вінну кислоту, г / дм3

  5,5-8,0

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Інші показатели и Допустимі відхилення від норм повінні ВІДПОВІДАТИ Вимоги ГОСТ 13918.

  Вміст цієї токсичної елементів не винних перевіщуваті Допустимі Рівні, Встановлені в "Медико-біологічних Вимогах и санітарних нормах якості продовольчої сировини та харчових продуктів", затверджених Міністерством охорони здоровя СРСР 01.08.89 р. № 5061.

  Для виготовлення вина шампанського Використовують:

  - виноматеріали шампанські согласно з ТУ 10.04.05.41, віготовлені з сортів винограду Ріслінг, Фетяска, Совіньон;

  - решта сировини та Допоміжні матеріали согласно з Вимогами ГОСТ13918.

  В основу своєї ДІЯЛЬНОСТІ завод вклав принцип довгострокового взаємовігідного співробітніцтва з господарства первинного Виноробство. Саме Завдяк цьом, у заводу встановилися стабільні звязки з господарствами, дозволяє з скроню ступінню впевненістю стверджуваті про гарантованого забезпечення виробництва віноматеріаламі на весь период Існування підприємства. Постачальником виноматеріалів являються господарства первинного Виноробство Херсонської, Міколаївської, Одеської областей, Республики Крим, Молдови.

  Такоже до основних відів сировини відносяться цукор та Лікер, с помощью якіх підвіщують солодкість та вміст алкоголю.

  Основні постачальником сировини на ЗАТ "Київський завод шампанських вин" Столичний ":

  - Агрофірма "Золота балка" (Автономна Республіка Крим);

  ВАТ "Ударний" (Автономна Республіка Крим);

  ВАТ "Цюрупинське" (Херсонська область);

  ВАТ "Чорноморська перлина" (Одеська область);

  ВАТ "Радсад" (Миколаївська область);

  ДП р / з "Бурлюк" (Автономна Республіка Крим);

  ДП ТОВ "Південь тара" агроторговий фірма солоду (Одеська область);

  ДСП АПК "Виноградний" (Автономна Республіка Крим);

  ЗАСТ Агрофірма "Чорноморець" (Автономна Республіка Крим);

  Радгосп "Більшовик" (Одеська область);

  СВК "Лиманський" (Миколаївська область) та інші.

  Виробнича Потужність ЗАТ "КЗШВ" Столичний "ставити 22,3 млн. Пляшок на рік (табл.2.9).

  Таблиця 2.9.

  Виробнича Потужність та Пропускна спроможність на ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Показник

  Одиниця виміру

  значення

  Виробнича Потужність:

  - Безперервна способом

  - періодічнім способом

  млн. пл. / Рік млн. Пл. / рік

  15,74 6.56

  Всього Потужність

  млн. пл. / рік

  22,3

  Пропускна спроможність:

  - віноматеріальній цех

  - лікерне відділення

  - приймальні апарати

  млн. пл. / Рік млн. Пл. / Рік млн. Пл. / рік

  10,32

  22,9

  19,7

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Асортимент продукції КЗШВ

  КЗШВ виготовляє Такі види продукції: шампанське, Тихі вина, воду питна, солодкий газованій напій. ЗАТ "КЗШВ" Столичний "віробляє та реалізує Такі види шампанських вин:

  ь Вино ігрісте "Ukrainskoye Sekt v. Krim" ROT-mild, червоне;

  ь Вино ігрісте "Ukrainskoye Sekt v. Krim" HALBTROCKEN, біле;

  ь "Jaltiskoye" Sekt von der Krim, rot mild, червоне;

  ь "Jaltiskoye" Sekt von der Krim, weiss halbtrocken, біле;

  ь Вино ігрісте "Радянське Ігристе", Sweet, біле, солодке;

  ь Вино ігрісте "Радянське Ігристе", Sweet, біле, напівсолодке;

  ь Вино ігрісте "Радянське Ігристе", Sweet, біле, напівсухе;

  ь Вино ігрісте "Радянське Ігристе", червоне, напівсухе;

  ь Вино ігрісте "Мій Львів", біле, напівсолодке;

  ь Вино ігрісте "Мій Львів", біле, солодке;

  ь Вино ігрісте "Мій Львів", біле, мускатний;

  ь Вино ігрісте "Мій Львів", червоне, напівсолодке;

  ь Вино ігрісте "Радянське Напівсолодке", semisweet, біле;

  ь Вино ігрісте "Радянське Напівсолодке", semidry, біле;

  ь Вино ігрісте "Українське Ігристе", біле, напівсолодке;

  ь Вино ігрісте "Українське Ігристе", біле, солодке;

  ь Вино ігрісте "Українське Ігристе", червоне, напівсолодке

  Детальніше асортимент заводу поданий в табліці 2.10.

  Таблиця 2.10.

  Асортимент продукції КЗШВ "Столичний"

  Назва віпущеної продукції

  Значення, тис. пляшок

  Питома вага,%

  відхилення

  2006 рік

  2007 рік

  2006 рік

  2007 рік

  абсолюті, тис. пл.

  відносне,%

  1.Шампанське на Внутрішній ринок, тис.дал

  1138,9

  1171,4

  91,1

  91,6

  32,5

  2,9

  2.Шампанське на експорт, тис.дал

  56,9

  57,1

  4,6

  4,5

  0,2

  0,4

  3. Тихі вина:

  Столове

  36193

  40716,0

  десертне

  22103,0

  24866,0

  Всього Тихі вина

  58296,0

  65582,0

  Всього Тихі вина, тис. дав

  4,4

  4,6

  0,3

  0,4

  0,2

  5,2

  4. Напій "Шампусик"

  309145,0

  220545,0

  Всього напій "Шампусик", тис. дав

  23,2

  16,5

  1,9

  1,3

  -6,6

  -28,7

  5. Вода питна, тис. дав

  26,3

  29,4

  2,1

  2,3

  3,1

  11,8

  Всього, тис.дал

  1249,7

  1279,0

  100,0

  100,0

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Для більш детального АНАЛІЗУ обсягів виробництва та реализации шампанського, нужно вікорістаті дані табліці 2.11.

  Таблиця 2.11.

  ОБСЯГИ виробництва шампанського ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Назва віпущеної продукції

  Значення, тис. пляшок

  Питома вага,%

  відхилення

  2006р.

  2007р.

  2006р.

  2007р.

  абсо-

  лютні,

  тис. пл.

  Від-

  носно,%

  Всього шампанське на Внутрішній ринок

  15185333

  15618217

  95,24

  95,35

  432883,7

  2,85

  брютбілій

  107621

  123892

  0,67

  0,76

  16271

  15,12

  брютчервоне

  32002

  37774

  0,20

  0,23

  5772

  18,04

  сухе

  78065

  80557

  0,49

  0,49

  2492

  3,19

  напівсухе

  359011

  379032

  2,25

  2,31

  20021

  5,58

  напівсолодке

  13227404

  13471594

  82,96

  82,24

  244189,7

  1,85

  мускатний

  432101

  504227

  2,71

  3,08

  72126

  16,69

  рожеве

  48567

  62677

  0,30

  0,38

  14110

  29,05

  солодке

  900562

  958464

  5,93

  5,93

  57902

  6,43

  Всього шампанське на експорт

  758872

  +761828

  4,76

  4,65

  2956

  0,39

  напівсухе

  209100

  209489

  1,31

  1,28

  389

  0,19

  напівсолодке

  6472

  6697

  0,04

  0,04

  225

  3,48

  солодке

  31190

  31528

  0,20

  0,19

  338

  1,08

  червоне

  512110

  514114

  3,21

  3,14

  2004

  0,39

  Всього шампанське реалізовано

  15944205

  16380045

  100,00

  100,00

  435839,7

  2,73

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Отже, Всього ОБСЯГИ реалізованіх пляшок в 2007р. на внутрішньому Сайти Вся віріс на 2,85%. ОБСЯГИ реалізованіх пляшок в 2007р. на експорт віріс на 0,39%. Всього шампанського в 2007р. реалізовано на 2,73% більше.

  Що стосується организации ефектівної збутової системи, то домінуючою моделлю дістрібьюції шампанського є непрямі продажі. Причем останнім часом намітілася тенденція до фокусної продвижения продукції через дістрібюторів в містах- "мільйонниках".

  Організовуючі ЗБУТОВА систему, виробник шампанського борються з двома Вже згадуванімі Чинник, что обмежують зростання продажів їх продукції: сезонністю и регіональнім споживанням. У звязку з ЦІМ на Сайти Вся останнім часом наголошується тенденція Розширення географії продажів, побудова дістрібюторськіх мереж на всій территории України. Не залишимося роль тут Грають торгові мережі, что ростуть. Например, в Києві на їх частко доводитися около 50% продажів шампанського. Осмислення побудову дістрібьюції и відмова від неврегульованіх оптових продажів дозволяють КЗШВ збільшити збут в ті місяці за якіх продажів мінімальній І, таким чином, згладжуваті Сезонні Перепаді продажів.

  На продажі шампанського під конкретними торговими марками впліває кож и тієї факт, что останнім часом роздріб (даже мережева) при формуванні асортименту відступів від принципу ризикованості достатку и вернулся до принципу розумної достатності. Сьогодні немає резону тримати асортиментного лінійку, в Якій би була представлена ​​продукція всех заводів, Досить сделать ставку декількох перевіреніх віробніків. ВРАХОВУЮЧИ такий підхід роздрібу до Вибори постачальніків, КЗШВ прагнем такоже знаходіті для себе перевіреніх ЗБУТОВА партнерів и планомірно вібудовуваті Довгострокові отношения з ними.

  Велику Популярність в плане реализации своєї продукції у КЗШВ набірає сегмент HoReCa, підприємства которого такоже НЕ прагнуть до широкого асортименту, прагнучі обмежуватіся продукцією 2-3 віробніків. При цьом Основним крітерієм для формирование вінної карти рестораном служити Кількість грошей, якові виробник готов Заплатити за "присутність". Таким чином, українське громадське харчування предлагает кінцевому спожівачеві ограниченной Кількість торгових марок.

  Тім годиною при просуванні своєї продукції на ринок українські Виробники шампанського Рідко удаються до рекламних кампаній в національному масштабі. Набагато Частіше смороду Використовують Різні PR- и BTL-інструменти. Например, ТМ "Нове Світло" сьогодні находится на етапі репозіціонування, и, щоб досягті поставлених цілей, компанія активно проводити Різні PR-акції: проведення прес-конференцій для ЗМІ з презентацією Нових сортів шампанського, проведення дегустацій на заводі Із запитаних провідніх вінарів регіону та інші. КЗШВ провівші подібні Акції теж МІГ бі збільшити ОБСЯГИ своєї реалізованої продукції.

  Аналогічної стратегії дотрімується и Артемівський ЗШВ, Який не так давно БУВ перейменованій в Arteomovsk Winary, что, на мнение керівніцтва компании-власника, винне підсіліті его пріваблівість як експортера. Слід Зазначити такоже зусилля Одеського ЗШВ по перетворенню шампанського з продукту "особливого споживання" в свого роду щоденно розкіш. Іншімі словами, підприємство позіціонує своє шампанське як напій для будь-якої значущої для споживача події, даже если це просто сонячний день. Тож для КЗШВ Було б теж непогано позіціонуваті свою продукцію як продукт, Який спожівається НЕ лишь на свята.

  Чи не Менш активний поводять и постачальником імпортного шампанського: Величезна увага пріділяється PR-кампаніям брендів, дегустаціям для сомельє, кінцевіх спожівачів.

  Український ринок шампанського все ще находится на етапі активного розвитку, тому требует серйозної рекламної и маркетінгової ПІДТРИМКИ. Тому КЗШВ "Столичному" потрібно вдалині Здійснювати и ЗБУТОВА політику та вірно позіціонуваті свою продукцію, Завдяк чому завод зможу збільшуваті свою частко Сайти Вся.

  Внаслідок того, что смаки спожівачів в прінціпі Вже сформуваліся, сегодня НЕ дуже Популярний вельми Ефективний Ранее способ Ротації асортиментного ряду. Головна причина зниженя его популярності - Опір роздрібу. Тім годиною висока вірогідність того, что, Якби з'явилася Нових найменувань продукції на Сайти Вся шампанське супроводжували активна реклама, роздрібні оператори більш ОХОЧЕ брали б новинки на реалізацію. Проти поки що Виробники шампанського, зокрема КЗШВ вважають за краще працювати по-старому, зводячі до мінімуму витрати на создания и продвижения своих брендів.

  Основні ПОКУПЦІ продукції ЗАТ "Київського заводу шампанських вин" Столичний ": ДП ВТП" Київський "; ЗАТ" Фоззі ";" Баядера "/ філія; ПП" Вест Лайн Дісстрібьюшн "; СП" Київ-Захід "; ТОВ" Торгова Компанія Продімпортторг " ; ТОВ НВП Гамма; СП ЗАТ "Волиньпак"; Західно-українська ТК "Продторг" та інші.

  2.4 Аналіз фінансово-економічного стану підприємства

  Аналіз собівартості, прибутку, рентабельності та фінансового стану є одним з найважлівішіх у економічному аналізі. ВІН базується на загально результатах результатх діяльності підприємства. Аналіз фінансово-майнового стану підприємства Здійснено у відповідності до Положення про порядок Здійснення АНАЛІЗУ фінансового стану державних підприємств, Пожалуйста ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів Наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України від 26.01 2001 року № 49/121 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2001 р. за № 121/5312.

  Аналіз ліквідності підприємства дает змогу візначіті спроможність підприємства доповідна свои Поточні зобовязання.

  Аналіз ліквідності підприємства Здійснено Шляхом розрахунку наступна показніків (коефіцієнтів): коефіцієнта покриття; коефіцієнта швидкої ліквідності; коефіцієнта абсолютної ліквідності; чистого оборотного капіталу.

  Коефіцієнт покриття розрахованій як відношення оборотних актівів до потокової зобовязань підприємства та показує достатність ресурсов підприємства, Які могут буті вікорістані для погашення его потокової зобовязань.

  Коефіцієнт швидкої ліквідності розрахованій як відношення найбільш ліквідніх оборотних ЗАСОБІВ (копійчану ЗАСОБІВ та їх еквівалентів, потокові ФІНАНСОВИХ інвестіцій та дебіторської заборгованості) до потокової зобовязань підприємства. ВІН відображає Платіжні возможности підприємства до сплати потокової зобовязань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторамі.

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності розрахованій як відношення копійчаних ЗАСОБІВ та їх еквівалентів и потокової ФІНАНСОВИХ інвестіцій до потокової зобовязань та показує, яка частина боргів підприємства может буті сплачена Негайно.

  Чистий оборотний капітал розрахованій як різніця между оборотними активами підприємства та его потокової зобовязань. Его наявність та величина свідчать про спроможність підприємства доповідна свои Поточні зобовязання та розшірюваті подалі діяльність.

  Таблиця 2.12.

  Показники ліквідності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "в 2006-2007 рр.

  Показники

  значення

  абсолютне відхилення

  Нормативне значення

  2006 рік

  2007 рік

  Коефіцієнт готівкової ліквідності

  0,0186

  0,3112

  0,2926

  > 0,2

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  1,9275

  1,9934

  0,0659

  > 1,0

  Коефіцієнт швидкої ліквідності

  1,1886

  1,2268

  0,0382

  > 0,7

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,0186

  0,3112

  0,2926

  > 0,2

  Чистий оборотний капітал, тис. грн.

  28397,2

  37722,0

  9324,8

  > 0

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  1. Коефіцієнт готівкової ліквідності:

  Кгот.лікв. = Грошові кошти / Поточні зобовязання (2.15)

  Кгот.лікв. 2006 = (409,4 + 161,2) / 30615,8 = 0,0186

  Кгот.лікв. 2007 = (9038,8 + 2779,2) / 37972,0 = 0,3112

  2. Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття Загальний):

  Кпот.лікв. = Оборотні активи / Поточні зобовязання зобовязання (2.16)

  Кпот.лікв. 2006 = 59013,0 / 30615,8 = 1,9275

  Кпот.лікв. 2007 = 75693,98 / 37972,0 = 1,9934

  3. Коефіцієнт швидкої ліквідності (коефіцієнт покриття проміжній):

  Кшв.лікв. = (Оборотні активи - Виробничі запаси - Незавершене виробництво - Чи готова продукція - Товари) / Поточні зобовязання (2.17)

  Кшв.лікв. 2006 = (59013 - 17677,8 - 3238,7 - 1426 - 281,1) / 30615,8 = 1,1886

  Кшв.лікв. 2007 = (75693,98 - 22588,4 - 4104,9 - 2168,9 - 248,9) / 37972,0 = 1,2268

  Коефіцієнт швидкої ліквідності набагато перевіщує нормативне значення.

  4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (коефіцієнт платоспроможності):

  Кабс.лікв. = (Грошові кошти + Поточні фінансові інвестиції) / Поточні зобовязання зобовязання (2.18)

  Кабс.лікв. 2006 = (409,4 + 161,2) / 30615,8 = 0,0186

  Кабс.лікв. 2007 = (9038,8 + 2779,2) / 37972,0 = 0,3112

  5. Чистий оборотний капітал:

  ОКчістій ​​= Оборотні активи - Поточні зобовязання (2.19)

  ОКчістій ​​2006 = 59013,0 - 30615,8 = 28397,2 тис. грн.

  ОКчістій ​​2007 = 75693,98 - 37972,0 = 37722,0 тис. грн.

  Чистий оборотний капітал відповідає нормативному значенню, спостерігається зростання цього сертифіката № у 2007 году порівняно з 2006 роком.

  Аналізуючі показатели ліквідності КЗШВ "Столичний" видно, что смороду відповідають нормативним значенням, кроме коефіцієнтів поточної ліквідності та швидкої ліквідності.

  Отже, результати розрахунків свідчать про ті, что предприятие в цілому ліквідне, может доповідна свои зобовязання та розшірюваті подалі діяльність.

  Для АНАЛІЗУ Фінансової стійкості підприємства нужно розрахуваті показатели платоспроможності підприємства.

  Коефіцієнт платоспроможності (автономії) розрахованій як відношення власного Капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства, ВІН показує пітому Вагу власного Капіталу в Загальній сумі ЗАСОБІВ, авансованих у его діяльність.

  Коефіцієнт Фінансової залежності розраховується як відношення підсумку балансу до власного Капіталу.

  Коефіцієнт фінансування розраховується як відношення суми забезпечення Наступний витрат и платежів, довгостроково зобовязань, потокові зобовязань, доходів майбутніх періодів до власного Капіталу. Характерізує залежність підприємства від залучених ЗАСОБІВ.

  Коефіцієнт забезпеченості Власний оборотних засоби розраховується як відношення різниці оборотних актівів та потокові зобовязань до оборотних актівів. ВІН показує забезпеченість підприємства Власний оборотних засоби.

  Коефіцієнт маневреності власного Капіталу показує, яка частина власного Капіталу вікорістовується для фінансування поточної ДІЯЛЬНОСТІ, тобто внесок в оборотні засоби, а яка - капіталізована. Розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного Капіталу

  Коефіцієнт концентрації залучених Капіталу розраховується як відношення суми відстроченіх податкових зобовязань та потокові зобовязань до підсумку балансу.

  Коефіцієнт Загальної заборгованості розраховується як відношення підсумку балансу за мінусом власного Капіталу плюс забезпечення Наступний витрат и платежів плюс доходи майбутніх періодів до підсумку балансу.

  Коефіцієнт фінансового лівереджу розраховується як відношення довгострокового зобовязань до суми власного Капіталу, резервного Капіталу та доходів майбутніх періодів.

  Таблиця 2.13.

  Показники Фінансової стійкості (платоспроможності) КЗШВ "Столичний"

  Коефіцієнт

  значення

  абсолютне відхилення

  Нормативне значення

  2006 рік

  2007 рік

  Коефіцієнт платоспроможності

  0,6533

  0,6429

  -0,0104

  > 0,5

  Коефіцієнт Фінансової залежності

  1,5307

  1,5553

  0,0246

  <0,5

  Коефіцієнт фінансування

  0,5307

  0,5553

  0,0246

  1: 1

  Коефіцієнт забезпеченості Власний оборотних засоби

  0,4812

  0,4083

  -0,0729

  0,5

  Коефіцієнт маневреності власного Капіталу

  0,4723

  0,5324

  0,0601

  > 0,2

  Коефіцієнт концентрації залучених Капіталу

  0,3335

  0,3446

  0,0111

  -

  Коефіцієнт Загальної заборгованості

  0,3599

  0,3695

  0,0096

  -

  Коефіцієнт фінансового лівереджу

  0,0013

  0,0000

  -0,0013

  > 1

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії):

  Кавт. = Власний капітал / Підсумок балансу (2.20)

  Кавт. 2006 = 60122,7 / 92029,7 = 0,6533

  Кавт. 2007 = 70849,3 / 110194,4 = 0,6429

  Отже, в 2006 и 2007 рр. коефіцієнт автономії відповідає нормативному значенні.

  2. Коефіцієнт Фінансової залежності:

  Кфін.зал. = Підсумок балансу / Власний капітал (2.21)

  Кфін.зал. 2006 = 92029,7 / 60122,7 = 1,5307

  Кфін.зал. 2007 = 110194,4 / 70849,3 = 1,5553

  У 2006 и 2007 рр. коефіцієнт Фінансової залежності НЕ відповідає нормативному значенні, окількі є більшім 0,5. Це означає, что власний капітал займає дуже малу Частка в підсумку балансу.

  3. Коефіцієнт фінансування:

  Кфін-ня = (Забезпечення Наступний витрат и платежів + Довгострокові зобовязання + Поточні зобовязання + Доходи майбутніх періодів) / Власний капітал (2.22)

  Кфін-ня 2006 = (1214,5 + 76,7 + 30615,8) / 60122,7 = 0,5307

  Кфін-ня 2007 = (1373,1 + 37972,0) / 70849,3 = 0,5553

  У 2006 и 2007 рр. коефіцієнт фінансування НЕ відповідає нормативному значенні, окількі є меншим за 1.

  4. Коефіцієнт забезпеченості Власний оборотних засоби:

  Кзаб.вл.об.зас. = (Оборотні активи - Поточні зобовязання) /

  Оборотні активи (2.23)

  Кзаб.вл.об.зас. 2006 = (59013 - 30615,8) / 59013 = 0,4812

  Кзаб.вл.об.зас. 2007 = (75693,98 - 37972,0) / 75693,98 = 0,4083

  У 2006 р. коефіцієнт забезпеченості Власний оборотних засоби відповіда нормі, оскількі примерно дорівнював 0,5. У 2007р. коефіцієнт забезпеченості Власний оборотних засоби зменшівся.

  5. Коефіцієнт маневреності власного Капіталу:

  Кманевр.вл.кап. = (Оборотні активи - Поточні зобовязання) /

  Власний капітал (2.24)

  Кманевр.вл.кап. 2006 = (59013 - 30615,8) / 60122,7 = 0,4723

  Кманевр.вл.кап. 2007 = (75693,98 - 37972,0) / 70849,3 = 0,5324

  Цей коефіцієнт показує, яка частина власного Капіталу вікорістовується для фінансування поточної ДІЯЛЬНОСТІ, тобто внесок в оборотні засоби, а яка - капіталізована. У 2006 и 2007 рр. цею коефіцієнт відповідає нормі.

  6. Коефіцієнт концентрації залучених Капіталу:

  Кконц.зал.кап. = (Відстрочені податкові зобовязання + Поточні зобовязання) / Підсумок балансу (2.25)

  Кконц.зал.кап. 2006 = (76,7 + 30615,8) / 92029,7 = 0,3335

  Кконц.зал.кап. 2007 = 37972,0 / 110194,4 = 0,3446

  7. Коефіцієнт Загальної заборгованості:

  Кзаг.заборг. = (Підсумок балансу - Власний капітал + Забезпечення Наступний витрат и платежів + Доходи майбутніх періодів) / Підсумок балансу (2.26)

  Кзаг.заборг. 2006 = (92029,7 - 60122,7 + 1214,5) / 92029,7 = 0,3599

  Кзаг.заборг. 2007 = (110194,4 - 70849,3 + 1373,1) / 110194,4 = 0,3695

  8. Коефіцієнт фінансового лівереджу:

  Кфін.лівереджу = Довгострокові зобовязання / (Власний капітал + Резервний капітал + Доходи майбутніх періодів) (2.27)

  Кфін.лівереджу 2006 = 76,7 / (60122,7 + 84,1) = 0,0013

  Кфін.лівереджу 2007 = 0 / (70849,3 + 84,1) = 0

  Значення коефіцієнт фінансового лівереджу в обох роках НЕ відповідають нормі, оскількі є меншим за 1.

  Отже, аналіз показніків платоспроможності показавши, что предприятие має достаточно нормальну фінансову стійкість.

  Аналіз ділової актівності підприємства дает змогу проаналізуваті ефективність ОСНОВНОЇ діяльності підприємства, что характерізується швідкістю Обертаном ФІНАНСОВИХ ресурсов підприємства.

  Коефіцієнт оборотності актівів Обчислення як відношення Чистої виручки від реализации продукції (робіт, послуг) до середньої Величини підсумку балансу підприємства, ВІН характерізує ефективність использование підпріємством усіх наявний ресурсов, Незалежності від джерел їхнього Залучення.

  Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача) розрахованій як відношення Чистої виручки від реализации продукції (робіт, послуг) до середньорічної вартості основних засобів, ВІН показує ефективність использование основних засобів підприємства.

  Коефіцієнт оборотності власного Капіталу розрахованій як відношення Чистої виручки від реализации продукції (робіт, послуг) до середньорічної Величини власного Капіталу підприємства, ВІН показує ефективність использование власного Капіталу підприємства.

  Значення показніків ділової актівності підприємства представлені у табліці 2.14.

  Таблиця 2.14.

  Показники ділової актівності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "в 2006-2007 рр.

  Показники

  значення

  абсолютне відхилення

  Нормативне значення

  2006 рік

  2007 рік

  Коефіцієнт оборотності актівів

  1,5411

  1,4856

  -0,0555

  Збільшення

  Коефіцієнт оборотності основних засобів

  1,5586

  1,1448

  -0,4138

  Зменшення

  Коефіцієнт оборотності власного Капіталу

  2,4648

  2,2876

  -0,1772

  Збільшення

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  1. Коефіцієнт оборотності актівів:

  Коб. акт. = Чистий дохід від реализации продукції / Середньорічна ВАРТІСТЬ актівів (2.28)

  Коб. акт. 2006 = 126822,1 / ((72562,0 + 92029,7) / 2) = 1,5411

  Коб. акт. 2007 = 149803,7 / ((92029,7 + 110194,4) / 2) = 1,4856

  2. Коефіцієнт оборотності основних засобів:

  Коб. О.З. = Чистий дохід від реализации продукції / Середньорічна ВАРТІСТЬ основних засобів (2.29)

  Коб. О.З. 2006 = 126822,1 / ((34891,1 + 127844,6) / 2) = 1,5586

  Коб. О.З. 2007 = 149803,7 / ((127844,6 + 133874,8) / 2) = 1,1448

  3. Коефіцієнт оборотності власного Капіталу:

  Коб. в.к. = Чистий дохід від реализации продукції / Середньорічна ВАРТІСТЬ власного Капіталу підприємства (2.30)

  Коб. в.к. 2006 = 126822,1 / ((42784,6 + 60122,7) / 2) = 2,4648

  Коб. в.к. 2007 = 149803,7 / ((60122,7 + 70849,3) / 2) = 2,2876

  Проаналізувавші ділову Активність підприємства, можна сделать Висновок про ті, что всі показатели відповідають нормативним значенням. Деякі показатели ма ють позитивні тенденцію до змін: коефіцієнт оборотності кредіторської заборгованості, строк Погашення кредіторської заборгованості, коефіцієнт оборотності матеріальніх запасів. Альо срок Погашення дебіторської заборгованості збільшується, что свідчіть про відвантаження продукції без поперед оплати и затримки в розрахунках за неї. А також зніжується ефективність использование власного Капіталу підприємства.

  Аналіз рентабельності підприємства дает змогу візначіті ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього использование.

  Коефіцієнт рентабельності актівів розрахованій як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості актівів и характерізує ефективність использование актівів підприємства.

  Коефіцієнт рентабельності власного Капіталу розрахованій як відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного Капіталу и характерізує ефективність вкладання коштів до даного підприємства.

  Коефіцієнт рентабельності ДІЯЛЬНОСТІ розрахованій як відношення чистого прибутку підприємства до Чистої виручки від реализации продукції (робіт, послуг) i характерізує ефективність господарської діяльності підприємства.

  Результати розрахунку показніків для АНАЛІЗУ рентабельності підприємства відображені в табліці 2.15.

  Таблиця 2.15.

  Показники рентабельності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "в 2006-2007 рр.

  Показники

  Значення,%

  Абсолютне відхилення,%

  2006 рік

  2007 рік

  Рентабельність актівів

  10,29

  11,19

  0,90

  Рентабельність власного Капіталу

  16,46

  17,28

  0,82

  Рентабельність операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  6,68

  7,55

  0,87

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Проаналізувавші показатели рентабельності, можна сделать Висновок, что всі показатели рентабельності КЗШВ "Столичний" мають тенденцію до Збільшення.

  Для АНАЛІЗУ собівартості нужно порівняті Фактично собівартість Вироблення шампанського "Советское" за 2006-2007 роки (табл. 2.16).

  Собівартість віробленої продукції - це віражах в грошовій форме сукупність витрат по ее виробництву та ее реализации.

  Таблиця 2.16.

  Фактична собівартість Вироблення шампанського "Советское" за 2006-2007 роки

  Найменування статей калькуляції

  Витрати, грн.

  відхилення

  2006 рік

  2007 рік

  абсолют.,

  грн.

  відносне,%

  Сировина та основні матеріали

  26407101

  30253147

  3846046

  14,56

  Допоміжні матеріали

  22108648

  25245927

  3137279

  14,19

  Паливо й енергія на технологічні цілі

  867801

  1220808

  353007

  40,68

  Основна заробітна плата

  5555548

  6895657

  1340109

  24,12

  Додаткова заробітна плата

  3576637

  4377741

  801104

  22,40

  Відрахування на соціальні заходи

  3211674

  3986701

  775027

  24,13

  Витрати на Утримання та експлуатацією обладнання

  1727492

  2231790

  504298

  29,19

  Загальновиробничі витрати

  7031620

  8412130

  1380510

  19,63

  Виробнича собівартість

  70486521

  82623901

  12137380

  17,22

  Адміністративні витрати

  7404694

  8154616

  749922

  10,13

  Витрати на збут

  3211674

  4597105

  1385431

  43,14

  Повна собівартість

  81102889

  95375622

  14272733

  17,60

  ОБСЯГИ виробництва в натуральних одиниць, пл.

  15933770

  16387564

  453794  >

  2,85

  Собівартість за 1 пляшку, грн.

  5,09

  5,82

  0,73

  14,34

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "
  Повна собівартість шампанського "Советское" в 2007 году Зросла на 14,34%, це пов`язано Із збільшенням витрат по випуску продукції. Зокрема найбільш збільшілісь витрати на збут продукції, на паливо та Енергію, витрати на Утримання та експлуатацією обладнання.
  Для Збільшення прибутку ЗАТ "КЗШВ" Столичний "потрібно намагатісь Зменшити собівартість продукції, но нема за рахунок зниженя якості продукції.

  2.5 Дослідження зовнішньоекономічної діяльності КЗШВ "Столичний"

  Зовнішньоекономічна діяльність всегда булу и залішається важлівою складових суспільного розвитку України, незважаючі на Зміни в Політичній ситуации, Економічній конюнктурі та правовому середовіщі країни. Відповідно до ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність": "зовнiшнього-Економiчна дiяльнiсть - дiяльнiсть субєктiв господарської дiяльностi України та iноземніх субєктiв господарської дiяльностi, побудовали на взаємовiдносінах мiж ними, что має мiсце як на територiї України, так i за ее межами".

  Віходячі на Зовнішні ринкі кожному Підприємству самперед необходимо вібрато найбільш прідатній вид зовнішньоекономічної діяльності. Согласно статуту ЗАТ "КЗШВ" Столичний "має право самостійно Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-Якій сфере, повязаній з предметом его ДІЯЛЬНОСТІ, керуючий принципом самофінансування. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності товариство корістується повну ОБСЯГИ прав субєкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

  Закрите акціонерне товариство "КЗШВ" Столичний "з 1993 року займається зовнішньоекономічною діяльністю. Завод Здійснює Експортні та імпортні опнерації, а такоже займався бартерними операціямі. Проти законодавством України заборонено Здійснювати давальніцькі операции з віноматеріалом, оскількі з него виготовляють пiдакцізну готовий продукцiю. На протязі 1993 - 1996 років займався операціямі з Давальницька сировина, та вироби 22 млн. пляшок шампанського.

  Недостатня Кількість якісного українського віноматеріалу змушує КЗШВ Імпортувати его з Молдови. При імпорті КЗШВ "Столичний" повинен Сплатити:

  - імпортне мито в размере 10% на підставі ЗУ "Про Митний тариф України";

  - Податок на додану вартість в розмірі 20% на підставі ЗУ "Про Податок на додану вартість";

  - єдиний збір в пункті пропуску на підставі ЗУ "Про єдиний збiр, Який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України".

  В рамках дiючіх мiждержавніх Угода про вiльну торгiвля (з країнамі СНД та республікою Македонія) можливе звільнення від сплат мита при імпорті віноматеріалу. Таке звільнення здійснюється при дотріманні всех умів, что Встановлені шкірних окремий угідь. Це наявність сертифіката про походження товару (сертифікату переміщення), Виконання правил прямого відвантаження (прямого транспортування) та безпосередньої закупівлі. Тобто КЗШВ НЕ сплачує мито при імпорті віноматеріалу з таких стран: Азейбаржан, Вірменія, Грузія, Молдова, Узбекистан, Туркменістан, Казахстан, Киргистан, Таджикистан.

  Ввезення в Україну віноматеріалу здійснюється после проведення обовязкового фiтосанiтарного контролю службою Головної державної iнспекцiї з карантину рослин в пунктi пропуску через державний кордон України. Підставою для переміщення через митний кордон України обєктів регулювання є:

  - фітосанітарній сертифікат, что Видається органами з карантину и захисту рослин країни-експортера;

  - Карантинний Дозвіл на імпорт, что Видається Головдержінспекцією з карантину рослин України.

  Во время ввезення в Україну віноматеріалу здійснюється обовязковий санітарно-Епідеміологічний контроль в пункті пропуску через митний кордон України. Віноматеріал має такий код УКТ ЗЕД 0806 10 90 00.

  Такоже КЗШВ "Столичний" імпортує скло пляшку (код УКТ ЗЕД 7010 90 53 00) з Молдова і Білорусії. При цьом спалачується:

  - імпортне мито (повне та пільгове) в размере 6,5% на підставі ЗУ "Про Митний тариф України";

  - Податок на додану вартість в розмірі 20% на підставі ЗУ "Про Податок на додану вартість";

  - єдиний збір в пункті пропуску на підставі ЗУ "Про єдиний збiр, Який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України".

  Такоже завод імпортує коркову пробку (код УКТ ЗЕД 4503 10 10 00) з Німеччини. При цьом спалачується:

  - імпортне мито (повне та пільгове) в размере 5% на підставі ЗУ "Про Митний тариф України";

  - Податок на додану вартість в розмірі 20% на підставі ЗУ "Про Податок на додану вартість";

  - єдиний збір в пункті пропуску на підставі ЗУ "Про єдиний збiр, Який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України".

  ОБСЯГИ імпортних операцій КЗШВ "Столичний" в 2006 году наведі в табліці 2.17.

  Таблиця 2.17.

  Імпортні операции ЗАТ "КЗШВ" Столичний "за 2006 рік

  Країна

  Фірма

  Продукція

  Од. віміру

  значення

  Стоимость

  Білорусь

  ВАТ "Гродненська склозавод"

  ВАТ "Світлогорській целюлоза-картонний комбінат"

  Склопляшка ємністю

  0,75 л

  Фільткартон (марка "КФМ", "КФВ", "Т")

  шт.

  кг.

  1337600

  21780

  321024 дол.

  1797734 грн.

  500000 дол.

  2800000 грн.

  Німеччина

  "Профіль Бератунгс унд Хандельс Гмбх"

  "KHS"

  Коркова пробка

  Запасні частини до машини INNOFILL-DR

  шт.

  -

  450000

  -

  9000 євро

  59400 грн.

  71715 євро

  473319 грн.

  Молдова

  SRL "GCC-Service"

  SRL "Lapusna-Vin"

  АТ "Маргарітар"

  СП ТОВ "Текке"

  SRL "Invintorg"

  SRL "Negvin-Prod"

  АТ "Fabrica de vinuri" Slobozia Mare "

  SRL "Recevinagro"

  Склопляшка ємністю

  0,75 л

  Виноматеріали (совіньон, Аліготе, шардоне)

  шт.

  л.

  109824

  7336415

  22514 євро

  148592 грн.

  3961664 дол.

  22185318 грн

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Отже, з табліці видно, что в 2006р. КЗШВ найбільше імпортував виноматеріали з Молдови на суму 3961664 дол.США або 22185318 грн.

  ОБСЯГИ імпортних оперцій в 2007р. наведені втабліці 2.18.

  Таблиця 2.18.

  Імпортні операции ЗАТ "КЗШВ" Столичний "за 2007 рік

  Країна

  Фірма

  Продукція

  од.

  віміру

  значення

  Стоимость

  Білорусь

  ВАТ "Гродненська склозавод"

  ВАТ "Світлогорській целюлоза-картонний комбінат"

  Склопляшка ємністю

  0,75 л

  Фільткартон (марка "КФМ", "КФВ", "Т")

  шт.

  кг.

  1719846

  31708

  412763 дол.

  2084453 грн.

  727911 дол.

  3675951 грн.

  Німеччина

  "Профіль Бератунгс унд Хандельс Гмбх"

  "KHS"

  Коркова пробка

  Запасні частини до машини INNOFILL-DR и нове обладнання

  шт.

  -

  525100

  -

  10502 євро

  77715 грн.

  82614 євро

  611344 грн.

  Молдова

  SRL "GCC-Service"

  SRL "Lapusna-Vin"

  АТ "Маргарітар"

  СП АТ "Vinia Traian"

  СП ТОВ "Текке"

  SRL "Invintorg"

  SRL "Negvin-Prod"

  АТ "Fabrica de vinuri" Slobozia Mare "

  SRL "Recevinagro"

  Склопляшка ємністю

  0,75 л

  Виноматеріали (совіньон, Аліготе, шардоне)

  шт.

  л.

  174838

  9615311

  35842 євро

  265231 грн.

  5192268 дол.

  26220953 грн

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Отже, з табліці видно, что в 2007р. КЗШВ "Столичний" найбільше імпортував виноматеріали з Молдови на суму 5192268дол. або 26220953грн.

  Для більш детального АНАЛІЗУ імпортних операцій за 2006-2007 рр. нужно вікорістаті дані з табліці 2.19.

  Таблиця 2.19.

  Динаміка імпортних операцій підприємства в течение 2006-2007 рр.

  Країна

  Стоимость контрактом, тис. грн.

  Питома вага,%

  відхилення

  2006 рік

  2007 рік

  2006 рік

  2007 рік

  абсолютне, тис. грн ..

  відносне,

  %

  Білорусь

  4597,7

  5760,4

  16,8

  17,5

  1162,7

  25,3

  Німеччина

  532,7

  689,1

  1,9

  2,1

  156,4

  29,4

  Молдова

  22333,9

  26486,2

  81,3

  80,4

  4152,3

  18,6

  разом

  27464,3

  32935,7

  100,0

  100,0

  5471,4

  19,9

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Отже, КЗШВ "Столичний" показує хорошу дінаміку зростання імпортних операцій, а самє 19,9%, что свідчіть про Швидкі Темпи розвитку в 2007р. Найбільшу пітому Вагу в структурі імпортних операцій ма ють імпортні операции з Молдови, а найменша з Німеччини.

  КЗШВ Здійснює такоже операции з експорту шампанського в Такі країни: Росія, Німеччина, Естонія, Кіпр, Бельгія, Люксембург, Перу, Данія, Швейцарія, Великобританія. Додатково ведуться переговори про постачання шампанського Вироблення КЗШВ до сполучення Штатів та Франции. Шампанське, Пожалуйста експортується повинною пройти санітарний контроль. Розміщення Вказаним шампанського на митний ліцензійний склад заборонено, оскількі ця продукція є підакцізною. Шампанське має такий код УКТ ЗЕД 2204 10 11 00 грн.

  Відповідно до ЗУ "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнова виробів", шампанське відносіться до алкогольних напоїв. Алкогольнi напої - продукти, одержанi Шляхом спиртового бродiння цукромiсткіх матерiалiв або віготовленi на основi харчових спіртiв з вмiстом спирту етилового понад 1,2% обємніх одиниць, якi вiдносять до товарних груп Гармонiзованої системою опису та кодування товарiв пiд кодами 22 04, 22 05, 22 06 , 22 08. Тому відповідно постанови КМУ "Про Тимчасовий порядок відачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнова виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоїли та тютюново виробами" експорт шамп анського здійснюється за наявностi лiцензiй лишь ДЕРЖАВНИЙ пiдпріємствамі, спецiально уповноваженими на це Кабiнетом Мiнiстрiв України. Лiцензiї видають Мiнекономiкі або уповноваженими ним органами Термiн на 5 рокiв, а плата за Ліцензії ставити 5000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, справляється щорiчно i зараховується до Державного бюджету України.

  Для здобуття лiцензiї подаються такi документи:

  а) заява на те, що бере лiцензiї;

  б) нотарiально засвiдчена копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю субєкта пiдпріємніцької дiяльностi;

  в) Довiдка державної податкової iнспекцiї про взяття на облiк юридичної особи або свiдоцтво про державну реєстрацiю фiзічної особини як субєкта пiдпріємніцької дiяльностi, засвiдчене печаткою державної податкової iнспекцiї;

  г) Довiдка державної податкової адмiнiстрацiї про реєстрацiю мiсць зберiгання оптових партiй алкогольних напоїв та тютюнова виробiв.

  Рiшенням про видачу або про вiдмову у відачi лiцензiї пріймається НЕ пiзнiше нiж через 15 днiв вiд дати реєстрацiї заяви.

  У второй половіні 90-х років особливого розвитку Набуль ОБСЯГИ поставок продукції до России. Однако после Введення особливо Митний ЗАХОДІВ, ОБСЯГИ постачання шампанського до России значний скороти. Орієнтацію в експортній торгівлі Було перенесено на західні регіони. Особливого успіху досяглі в експорті продукції до Німеччини. Одним Із основних торгових партнерів з експорту продукції до Німеччини є німецька фірма "Профіль". А також КЗШВ "Столичний" співпрацює з такими провіднімі мережами, як EDEKA Nord (Германія), Nielsen (Данія), "Gary Magan & CO.LTD" (Англія), дюті-фрі Weitnauen (Швейцарія) та Heinemann (Германія),

  Сейчас годину ведуться маркетингові дослідження относительно можливий Розширення рінків постачання продукції на експорт.

  ОБСЯГИ експортно операцій КЗШВ в 2006 р. наведені в табліці 2.20.

  Таблиця 2.20.

  Експортні операції ЗАТ "КЗШВ" Столичний "в 2006 р.

  Країна

  Продукція

  Кількість, пл.

  Німеччина

  Вино ігрісте "Ukrainskoye Sekt v. Krim" ROT-mild, червоне

  Вино ігрісте "Ukrainskoye Sekt v. Krim" HALTBTROCKEN, біле

  326592

  60480

  Швейцарія

  "Jaltiskoye" Sekt von der Krim, rot mild, червоне

  "Jaltiskoye" Sekt von der Krim, weiss halbtrocken, біле

  12528

  5148

  Естонія

  Вино ігрісте "Радянське Ігристе", Sweet, біле, солодке

  Вино ігрісте "Радянське Ігристе", Sweet, біле, н / солодке

  Вино ігрісте "Радянське Ігристе", Sweet, біле, н / сухе

  Вино ігрісте "Радянське Ігристе", червоне, н / солодке

  Вино ігрісте "Мій Львів", біле, н / солодке

  Вино ігрісте "Мій Львів", біле, солодке

  Вино ігрісте "Мій Львів", біле, мускатний

  Вино ігрісте "Мій Львів", червоне, н / солодке

  12432

  8940

  1 488

  2856

  3186

  2988

  3240

  816

  Великобританія

  Вино ігрісте "Радянське Напівсолодке" semisweet, біле

  Вино ігрісте "Радянське Напівсухе" semidry, біле

  Вино ігрісте "Українське Ігристе", біле, н / солодке

  Вино ігрісте "Українське Ігристе", біле, солодке

  Вино ігрісте "Українське Ігристе", червоне, н / солодке

  9384

  тисяча шістсот тридцять два

  576

  1014

  816

  Всього

  454116

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Отже, з наведенням даних до табліці видно, что в 2006 р. найбільші Експортні поставки були здійснені в Німеччіну.

  ОБСЯГИ експортно операцій КЗШВ в 2007 р. наведені в табліці 2.21.

  Таблиця 2.21.

  Експортні операції ЗАТ "КЗШВ" Столичний "в 2007 р.

  Країна

  Продукція

  Значення, пл.

  Німеччина

  Вино ігрісте "Ukrainskoye Sekt v. Krim" ROT-mild, червоне

  Вино ігрісте "Ukrainskoye Sekt v. Krim" HALTBTROCKEN, біле

  218717

  61052

  Швейцарія

  "Jaltiskoye" Sekt von der Krim, rot mild, червоне

  "Jaltiskoye" Sekt von der Krim, weiss halbtrocken, біле

  12945

  5236

  Естонія

  Вино ігрісте "Радянське Ігристе", Sweet, біле, солодке

  Вино ігрісте "Радянське Ігристе", Sweet, біле, н / солодке

  Вино ігрісте "Радянське Ігристе", Sweet, біле, н / сухе

  Вино ігрісте "Радянське Ігристе", червоне, н / солодке

  Вино ігрісте "Мій Львів", біле, н / солодке

  Вино ігрісте "Мій Львів", біле, солодке

  Вино ігрісте "Мій Львів", біле, мускатний

  Вино ігрісте "Мій Львів", червоне, н / солодке

  12521

  8987

  1514

  +2981

  3204

  3162

  3386

  829

  Великобританія

  Вино ігрісте "Радянське Напівсолодке" semisweet, біле

  Вино ігрісте "Радянське Напівсухе" semidry, біле

  Вино ігрісте "Українське Ігристе", біле, н / солодке

  Вино ігрісте "Українське Ігристе", біле, солодке

  Вино ігрісте "Українське Ігристе", червоне, н / солодке

  9694

  1853

  598

  1124

  831

  Всього

  348634

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Отже, з наведенням даних до табліці 2.21 можна сделать Висновок, что в 2007 р. як и в 2006 р. найбільші Експортні поставки були здійснені в Німеччіну. Для детальнішого АНАЛІЗУ динаміки експортно операцій нужно вікорістаті дані з табліці 2.22.

  Таблиця 2.22.

  Динаміка експортно операцій ЗАТ "КЗШВ" Столичний "за 2006-2007 рр.

  Країна

  Стоимость Контрактів, тис. грн.

  Питома вага,%

  відхилення

  2006 рік

  2007 рік

  2006 рік

  2007 рік

  абсолютне, тис. грн.

  відносне,

  %

  Німеччина

  3069,5

  2316,5

  86,8

  82,3

  -753,0

  -24,5

  Швейцарія

  128,7

  136,9

  3,6

  4,9

  8,2

  6,4

  Естонія

  232,2

  246,1

  6,6

  8,7

  13,9

  6,0

  Великобританія

  105,7

  115,1

  3,0

  4,1

  9,4

  8,9

  разом

  3536,1

  2814,6

  100,0

  100,0

  -721,5

  -20,4

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Отже, Найбільший ОБСЯГИ експортно поставок в 2006-2007 рр. здійснювався в Німеччіну, а найменша в Велікобрітанію. Загаль динаміка експорту КЗШВ в 2006-2007 рр. має негативне значення -20,4%. Це спричинено тим, что в 2007р. ОБСЯГИ експорту в Німеччіну зменшівся на 24,5%. Незважаючі на це ОБСЯГИ експорту в 2007р. в Швейцарію, Естонію та Велікобрітанію збільшівся.

  ЗАТ "КЗШВ" Столичний "з шкірних роком намагається збільшити ОБСЯГИ експортно та імпортних визна Цій. Так за 2005 рік КЗШВ" Столичний "здійснів 14 імпортних угідь. У порівнянні з попереднім роком це на 4 догоди менше. Слід Зазначити, что завод співпрацює з Деяк іноземними контрагентами на основе довгострокового договорів, тому у Загальній кількості Укладення Угод за 2005 рік 2/3 складають самє смороду.

  Виконання зобовязань за торговими Угодами заклечається у дотріманні сторонами взятих на себе обовязків: зі сторони продавця - в передачі (поставці) покупцю товару, Котре є предметом контракту, зі сторони покупця - повну оплату встановленої контрактом ціни.

  Для того, щоб Виконати свои зобовязання, продавець (ЗАТ "КЗШВ" Столичний ") повинен своєчасно підготуваті товар (вино ігрісте) до відвантаження и Оформити документацію, необхідну для відправкі товару и Отримання належно платежів.

  Підготовка товару до відвантаження предполагает Виконання заводом (у разі експорту продукції) відповідніх вимог, зазначеним у контракті, что предявляються до упаковки та маркування товару, з урахуванням умов транспортування, кліматичних особливо та спеціфікі митного режиму країни призначення. Например, Перу знаходиться у полосі жаркого клімату- тропіках, де вологість Повітря досягає 90%, а середня температура складає 30-400С. Тому температура и відстань враховуються при упакуванні товару для перевезень: контейнери з Постійно підтрімуючою температурою 8-100С, особливо міцна упаковка, Виготовлена ​​Із спеціальніх матеріалів.

  Шампанське КЗШВ "Столичний" повинною мати відповідне маркування. Під маркуванням розуміються необхідні написи, зображення та Умовні Позначення, что поміщаються на упаковці, бірках, необхідніх для належно транспортування та передачі вантажу отримувачу. Маркування допомагає полегшіті перевантаження товару в дорозі, кількісного відбору окремий коробів, а такоже для унікнення непорозумінь при відачі товару.

  На продукції містяться Такі маркування:

  - найменування вантажоодержувача и відправника, вага нетто и брутто, номери контракту и поряд, номер даного місця. ЦІ Позначення назіваються товарних маркуванням;

  - вантажне маркування;

  - транспортне маркування;

  - Спеціальне маркування.

  Позначення, як нужно поводітісь з товаром во время транспортування та ін.

  Відомо, что при здійсненні експорту завод Несе певні накладні витрати. До накладних витрат ЗАТ "КЗШВ" Столичний "відносяться витрати на збут, а самє:

  - Митні витрати;

  - витрати на Отримання Сертифікатів;

  - витрати на розробки етикеток.

  За умови договору, постачальник відповідає за якість поставленого товару и если на протязі гарантійного терміну товар виявило неякіснім НЕ з вини покупця, покупець складає рекламаційній акт за участия незалежної експертизи и надає его продавцю. Продавець зобовязань замініті товар новим відповідної якості чи повернути Грошові засоби на рахунок продавця. За період 2004 року на адресу заводу подібніх рекламацій НЕ Надходить, что характерізує его як надійного торгівельного партнера.

  Виконання договорів здійснюється через поставку товарів партіями. Так, у 2005 году завод експортував сорок партій (партія містла 2000 коробів, у якіх вміщується 12000 пляшок) вина ігрістого "Ukrainskoye Sekt v.Krim" у Німеччіну, по одній партии (яка містіть 4080 пляшок) Було відвантажено у Велікобрітанію та Перу.

  За умови договору, за несвоєчасну поставку (кроме віпадків несвоєчасної подачі покупцем транспорту) продавець віплачує покупцю пеню в размере 0,1% від вартості не поставленого в строк товару за кожен день прострочки. Подібніх віпадків в течение 2005 року НЕ вінікало.

  Для детального АНАЛІЗУ Виконання зобовязань ЗАТ "КЗШВ" Столичний "за імпортнімі влучив у 2006р. Нужно вікорістаті дані з табліці 2.23.

  Таблиця 2.23.

  Кількість и загальна сума Укладення Київським заводом шампанських вин імпортних торгових Угод за 2006 рік

  Фірма

  Країна

  Найменування продукції

  Сума контракту, тис. грн.

  1

  АТ "Маргарітар"

  Молдова

  Віноматеріал

  4258,5

  2

  СП ТОВ "Текке"

  Молдова

  Віноматеріал

  3384,8

  3

  АТ "Fabrica de vinuri" Slobozia Mare "

  Молдова

  Віноматеріал

  3967,6

  4

  SRL "Lapusna-vin"

  Молдова

  Віноматеріал

  2564,9

  5

  SRL "Invintorg"

  Молдова

  Віноматеріал

  2851,3

  6

  SRL "Negvin - Prod"

  Молдова

  Віноматеріал

  2412,7

  7

  SRL "Recevinagro"

  Молдова

  Віноматеріал

  2745,5

  8

  SRL "GCC-Service"

  Молдова

  Скляна пляшка

  148,6

  9

  ВАТ "Гродненська склозавод"

  Білорусь

  Скляна пляшка

  1797,7

  10

  ВАТ "Світлогорській целюлоза-картонний комбінат"

  Білорусь

  Фільткартон

  2800,0

  11

  "Профіль Бератунгс унд Хандельс Гмбх"

  Німеччина

  Коркова пробка

  59,4

  12

  "KHS"

  Німеччина

  Запасні частини

  473,3

  Всього:

  27464,3

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  З табліці 2.23 видно, что загальна сума за імпортнімі торгівельнімі влучив у 2006р. Складанний 27464,3 тис. грн. Зовод в 2006р. Повністю виконан свои зобовязання за Укладення імпортнімі угідь. На імя заводу не Надходить жодних рекламацій.

  При аналізі Виконання зобовязань ЗАТ "КЗШВ" Столичний "за імпортнімі влучив у 2007р. Нужно вікорістаті дані з табліці 2.24.

  Таблиця 2.24.

  Кількість и загальна сума Укладення ЗАТ "КЗШВ" Столичний "імпортних торгових Угод за 2007 рік

  Фірма

  Країна

  Найменування продукції

  Сума контракту, тис. грн.

  1

  АТ "Маргарітар"

  Молдова

  Віноматеріал

  4321,7

  2

  СП ТОВ "Текке"

  Молдова

  Віноматеріал

  3438,2

  3

  АТ "Fabrica de vinuri" Slobozia Mare "

  Молдова

  Віноматеріал

  4158,9

  4

  SRL "Lapusna-vin"

  Молдова

  Віноматеріал

  2612,3

  5

  SRL "Invintorg"

  Молдова

  Віноматеріал

  3036,1

  6

  SRL "Negvin - Prod"

  Молдова

  Віноматеріал

  2597,6

  7

  SRL "Recevinagro"

  Молдова

  Віноматеріал

  2883,5

  8

  СП АТ "Vinia Traian"

  Молдова

  Віноматеріал

  3172,7

  9

  SRL "GCC-Service"

  Молдова

  Скляна пляшка

  265,2

  10

  ВАТ "Гродненська склозавод"

  Білорусь

  Скляна пляшка

  2084,4

  11

  ВАТ "Світло Горський целюлоза-картонний комбінат"

  Білорусь

  Фількартон

  3676,0

  12

  "Профіль Бератунгс унд Хандельс Гмбх"

  Німеччина

  Коркова пробка

  77,7

  13

  "KHS"

  Німеччина

  Запасні частини и

  нове обладнання

  611,3

  Всього:

  32935,7

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  З табліці 2.24 видно, что загальна сума за імпортнімі торгівельнімі влучив у 2007р. Складанний 32935,7 тис. грн. Зовод в 2007р. Повністю виконан свои зобовязання за Укладення імпортнімі угідь. На імя заводу не Надходить жодних рекламацій.

  Проаналізувавші укладені імпортні контракти 2006-2007 років видно, что в 2007 году збільшівся почти на 20% імпорт заводу. Такоже можна звернути Рамус, что предприятие веде справи в основному з постійнімі контрагентами, Які Вже довели свою відповідальність перед зобовязань. Зявився новий вид операцій - Тимчасовий Ввіз продукції.

  Для АНАЛІЗУ Виконання зобовязань ЗАТ "КЗШВ" Столичний "за експортно влучив у 2006р. Нужно вікорістаті дані з табліці 2.25.

  Таблиця 2.25.

  Кількість та ОБСЯГИ Укладення Київським заводом шампанських вин експортного торгових Угод за 2006 рік

  Фірма

  Країна

  Найменування продукції

  Сума контрактутіс. грн.

  1

  "Профіль Бератунгс унд Хандельс Гмбх"

  Німеччина

  "Ukrainskoye Sekt v.Krim",

  2455,6

  2

  "Campana Gastro-und Weinhandel Gmbh"

  Німеччина

  "Ukrainskoye Sekt v.Krim"

  613,9

  3

  "Ernst Trade"

  Швейцарія

  "Yaltinskoe"

  128,7

  4

  "AS Monotal"

  Естонія

  "Мій Львів"

  "Радянське ігристе"

  232,2

  5

  "Gary Magan"

  Великобританія

  "Радянське напівсолодке"

  "Радянське напівсухе"

  "Українське ігристе"

  105,7

  Всього:

  3536,1

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  З табліці 2.25 видно, что загальна сума за експортно торгівельнімі влучив у 2006р. Складанний 3536,1 тис. грн. Зовод в 2006р. Повністю виконан свои зобовязання за Укладення експортно угідь. На імя заводу не Надходить жодних рекламацій.

  Дані для АНАЛІЗУ Виконання зобовязань ЗАТ "КЗШВ" Столичний "за експортно влучив у 2007р. Подані в табліці 2.26.

  Таблиця 2.26.

  Кількість та ОБСЯГИ Укладення ЗАТ "КЗШВ" Столичний "Експортний торгових Угод за 2007 рік

  Фірма

  Країна

  Найменування продукції

  Сума контракту, тис. грн.

  1

  "Профіль Бератунгс унд Хандельс Гмбх"

  Німеччина

  "Ukrainskoye Sekt v.Krim"

  1701,8

  2

  "Campana Gastro-und Weinhandel Gmbh"

  Німеччина

  "Ukrainskoye Sekt v.Krim"

  614,7

  3

  "Ernst Trade"

  Швейцарія

  "Yaltinskoe"

  136,9

  4

  "AS Monotal"

  Естонія

  "Мій Львів"

  "Радянське ігристе"

  246,1

  5

  "Gary Magan"

  Великобританія

  "Радянське напівсолодке"

  "Радянське напівсухе"

  "Українське ігристе"

  115,1

  Всього:

  2814,6

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  З Даних табліці 2.26 видно, что загальна сума за експортно торгівельнімі влучив у 2007р. Складанний 2814,6 тис. грн. Зовод в 2007р. Повністю виконан свои зобовязання за Укладення експортно угідь. На імя заводу не Надходить жодних рекламацій.

  Проаналізувавші укладені Експортні контракти 2006-2007 років видно, что в 2007 году експорт ЗАТ "Київського заводу шампанських вин" Столичний "зменшівся на 20,4%.

  Результати ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ "КЗШВ" Столичний "показують, что ОБСЯГИ експорту з шкірних роком зніжуються. Це має Надзвичайно негативний Вплив на зовнішньоекономічну діяльність заводу, Аджея:

  - звужуються ринкі збуту власної готової продукції;

  - зніжуються Валютні надходження на розрахункові рахунки підприємства.

  Все це так чи інакше требует от ЗАТ "КЗШВ" Столичний "удосконалюваті технологію та завойовуваті Нові ринкі збуту своєї продукції.

  Проаналізувавші Експортні операції на Виконання експортно Контрактів за термінамі поставок, за ОБСЯГИ та за вартістю, Зробив Висновок, что Терміни поставок не порушуваліся и були здійснені согласно заключених договорів.

  Для АНАЛІЗУ Структури зовнішньоекономічної діяльності заводу нужно вікорістаті дані з табліці 2.27.

  Таблиця 2.27.

  Структура зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "за 2006-2007 рр.

  вид ЗЕД

  Значення, тис. грн.

  Структура,%

  відхилення

  2006 рік

  2007 рік

  2006 рік

  2007 рік

  Імпорт

  27464,3

  32953,7

  88,6

  92,1

  3,5

  експорт

  3536,1

  2814,6

  11,4

  7,9

  -3,5

  Всього

  31000,4

  35768,3

  100,0

  100,0

  -

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  З Даних поданих індивідуальних в табліці 3.5 видно, что в 2006-2007 рр. в структурі зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "більшу пітому Вагу має імпорт. Тобто ОБСЯГИ операцій з імпорту почти в 10 раз більшій від експорту.

  Для АНАЛІЗУ динаміки експорту за 2006-2007 рр. нужно розрахуваті за формулами 3.1-3.6 следующие показатели:

  1. Індекс вартості:

  , (2.31)

  де Qi1 та Pi1 - Кількість и ціна товару и у звітному періоді;

  Qi0 та Рі 0 - Кількість и ціна товару и у базовому періоді;

  n - Кількість відів товарів.

  Іварт. = 2814612/3536047 = 0,7960

  Індекс вартості показує, что ОБСЯГИ експорту в 2007р. зменшівся примерно на 20% в порівнянні з 2006р.

  2. Індекс ціни:

  , (2.32)

  Іціні = 2814612 / (279769 * 7,93 + 18181 * 7,28 + 26003 * 6,52 + 10581 * 6,31 + 11547 * 7,90 + 2553 * 7,78) = 2814612/2698315 = 1,0431

  Індекс ціни показує, як змініліся в Середньому ціни на продукцію. Величина вартості експорту збільшілась на 4% за рахунок Зміни ціни.

  3. Індекс фізічного ОБСЯГИ:

  , (2.33)

  Іфіз.обсягу = 2698315/3536047 = 0,7631

  Індекс фізічного ОБСЯГИ показує, як змінілася ВАРТІСТЬ ОБСЯГИ за незмінніх цен. Тобто ВАРТІСТЬ ОБСЯГИ за незмінніх цен зменшіть на 24%.

  4. Індекс кількості:

  , (2.34)

  Ікільк. = 348634/454116 = 0,7677

  Індекс кількості відображає кількісну зміну за роки. Отже в 2007р. кількісній ОБСЯГИ експорту зменшівся на 24%.

  5. Індекс кількісної структури.

  , (2.35)

  де - середня ціна товару и у базовому періоді.

  Перед тім як розрахуваті індекс кількісної структури, нужно візначіті СЕРЕДНЯ Ціну товарів у некогда году за формулою 2.36.

  , (2.36)

  = 3536047/454116 = 7,79 грн.

  Іструк. = 2698315 / (279769 * 7,79 + 18181 * 7,79 + 26003 * 7,79 + 10581 * 7,79 + 11547 * 7,79 + 2553 * 7,79) = 2698315/2715859 = 0,9935

  Індекс кількісної Структури показує, что в межах товарної групи підвіщілась Частка дешевої продукції, за рахунок зниженя більш дорогої.

  Отже, проаналізувавші дінаміку експорт за 2006-2007рр. можна Сказати, что вцілому ВАРТІСТЬ та ОБСЯГИ експорту має дінаміку Зменшення.

  Визначення ефектівності експортної ДІЯЛЬНОСТІ заводу в 2006-2007рр. здійснюється Шляхом розрахунку за формулами 2.37-2.41 таких показніків:

  1. Ефективність виробництва продукції на експорт:

  , (2.37)

  де Цекс - ВАРТІСТЬ реалізованіх товарів в експортно цінах;

  Среал. - собівартість виробництва и реализации товарів на експорт.

  3536,1 / 2572,0 = 1,3748

  2814,6 / 2173,2 = 1,2951

  Отже, в 2006 та 2007 роках експорт продукції БУВ ефективного, показатели за два роки більші за 1.

  2. Валютна ефективність експорту:

  , (2.38)

  де - валютна ціна і-го експортованого товару;

  - ОБСЯГИ експорту і-го товару;

  - витрати на виробництво та реалізацію одиниці і-го товару;

  m - Кількість назв товарів.

  Оберненій валютний курс БУВ такий:

  2006р .: 1 / 5,1 = 0,1960

  2007р .: 1 / 5,2 = 0,1923

  (387072 * 1,22 + 17676 * 1,12 + 25716 * 1,00 + 10236 * 0,97 + 11016 * 1,21 + 2406 * 1,20) / 2572000 = 544007/2572000 = 0,2115> 0, 1960

  Отже, в 2006р. ЕКСПОРТНА діяльність заводу булу ефективного.

  (279769 * 1,27 + 18181 * 1,16 + 26003 * 1,04 + 10581 * 1,01 + 11547 * 1,26 + 2553 * 1,24) / 2173200 = 433015/2173200 = 0,1993> 0, тисячу дев'ятсот двадцять три

  При порівнянні сертифіката № Валютної ефектівності експорту з оберненім валютним курсом, видно, что в 2007р. ЕКСПОРТНА діяльність заводу булу ефективного.

  3. Економічна ефективність реализации експортно товарів:

  , (2.39)

  де Внетто - нетто (чистий Виторг) в іноземній Валюті, переведень у гривні за офіційнім курсом;

  Вбрутто - брутто виручка в іноземній Валюті, переведена в гривні за офіційнім курсом;

  Среал - повні витрати реалізованої на експорт продукції, грн .;

  Свір - виробнича собівартість експортованого товару;

  НВвал - інвалютні накладні витрати, переведені в гривні за офіційнім курсом;

  НВгрн - накладні витрати, понесені у гривнях.

  3359,2 / 2572,0 = 1,3061> 1

  Економічна ефективність реализации експортно товарів показує суму доходу в іноземній Валюті на шкірні вітрачену гривню. З розрахунку видно, что в 2006р. експорт для заводу БУВ вігіднім.

  2673,9 / 2173,2 = 1,2304> 1

  Оскількі Показник економічної ефектівності реализации експортної продукції в 2007р. більшій за 1, це означає, что в 2007р. експорт для КЗШВ БУВ вігіднім.

  4. Ефективність реализации експортно товарів на внутрішньому Сайти Вся:

  , (2.40)

  де - ціни на продукцію, аналогічну експортованій на внутрішньому Сайти Вся;

  - ОБСЯГИ експорту, натур. од .;

  - витрати на виробництво та реалізацію товару;

  169302,7 / 132931,6 = 1,2736 1 <1,2736 <1,3061

  197961,7 / 172864,2 = 1,1452 1 <1,1452 <1,2304

  Отже, з розрахунків видно, что в 2006р. та 2007р. для заводу "Столичний" Було вігідно експортуваті продукцію, а чем реалізовуваті ее на внутрішньому Сайти Вся.

  5. Ефект експорт:

  , (2.41)

  Векс - виручка від експорту продукції, вал.од .;

  kв - валютний курс;

  Среал - витрати на виробництво та реалізацію експортованої продукції.

  3536,1 - 2572,0 = 964,1 тис. грн.

  2814,6 - 2173,2 = 614,4 тис. грн.

  Ефект експорт характерізує діяльність КЗШВ від експорту.

  Отже, проаналізувавші дані розрахунки можна сделать Висновок, что ЕКСПОРТНА діяльність в 2006-2007рр. для ЗАТ "КЗШВ" Столичний "була ефективна.

  Для більш детального Вивчення причин Зміни ефектівності зовнішньоекономічної діяльності підприємства та патенти побудуваті факторний модель. До зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "Належить як експорт, так и імпорт. Однако, весь імпорт вікорістовується заводом для власного виробництва и его ВАРТІСТЬ входити до собівартості віробленої продукції, тому будуваті факторний модель нужно лишь по експортній ДІЯЛЬНОСТІ, оскількі від експорту підприємство отрімує прибуток и лишь его зміна впліває на ефективність ЗЕД заводу.

  Для побудова факторної моделі нужно вікорістаті Похідні показатели для АНАЛІЗУ рентабельності ЗЕД підприємства за аналітичний (2007 р.) Та базовий (2006 р.) Роки з табліці 2.28.

  Таблиця 2.28.

  Показники для АНАЛІЗУ рентабельності ЗЕД ЗАТ "КЗШВ" Столичний "за 2006-2007 рр.

  Показник

  індекс

  Од.віміру

  значення

  відхилення

  2006р.

  2007р.

  абсолютне

  відносне,%

  ефективність ЗЕД

  Езед

  %

  137,48

  129,51

  -7,97

  -21,26

  Прибуток від експ.операцій

  Пекс

  тис.грн.

  964,10

  641,40

  -322,70

  -33,47

  Експортні витрати

  Векс

  тис.грн.

  2572,00

  2173,20

  -398,80

  -15,51

  Виручка від експорту

  ВР екс

  тис.грн.

  3536,10

  2814,60

  -721,50

  -20,40

  Витрати на експорт

  З реал

  тис.грн.

  2572,00

  2173,20

  -398,80

  -15,51

  Виробнича собівартість

  З вир

  тис.грн.

  2522,80

  2133,10

  -389,70

  -15,45

  Позавіробнічі витрати

  З пв

  тис.грн.

  49,20

  40,10

  -9,10

  18,50

  Прибуток від експорту

  П екс

  тис.грн.

  964,10

  641,40

  -322,70

  -33,47

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Ефективність експортної діяльності підприємства в 2007 году порівняно з 2006 роком знизу на 7,97%. Це Було зумовлено значним зниженя обсягів експорту, а відповідно и прібутків від експортної ДІЯЛЬНОСТІ. Зниженя ефектівності експортної ДІЯЛЬНОСТІ такоже спрічінене переважанням темпів Збільшення собівартості над темпами Збільшення прибутку продукції.

  2.6 Конкурентна позиція ЗАТ "КЗШВ" Столичний "на внутрішньому Сайти Вся

  Аналіз ділового навколишнього середовища необхідній для передбачення майбутніх процесів его развития. ВІН (аналіз) є базою макроекономічніх, соціально-політічніх, виробничих и технологічних прогнозів, служити для оцінювання довгострокового можливий ОРГАНІЗАЦІЙ в условиях передбачення розвитку відповідніх процесів.

  Макроекономічній аналіз. Метою его є оцінювання тенденцій и динаміки розвитку макроекономічніх процесів, економічної ситуации в стране и Галузі. Аналіз загальногосподарської кон'юнктури Включає прогнози розвитку економіки, віражені с помощью таких макроекономічніх показніків, як рівень інфляції, зайнятості, цикли ділової актівності, стан грошового обігу и т.п. Найбільш узагальненім Показники, что вікорістовується у прогнозах, є розмір валового національного продукту.

  Найбільш простим інструментом прогнозування ціклів ділової актівності службовців провідні Індикатори. Смороду являються собою числові економічні ряди, что спадають або зростають подібно до ВНП. До таких змін належати Нові замовлення на товари, середня длительность РОбочий тижня, Загальний ОБСЯГИ Контрактів, ціни на Акції, деякі оптові ціни и т.д. Провідні Індикатори застосовуються для оцінювання уровня Наближення економіки до "точки перегину". Если більшість провідніх індікаторів растет, (чи падає вниз), це служити сигналом Настанов ПіКу діяльності підприємства.

  Цикл ділової актівності ( "дно" економічного циклу, розширення, пік и спад ділової актівності) є предметом посиленої уваги економістів. Важлівім вважається НЕ только визначення трівалості етапу в часі й розміру Зміни економічних показніків, но й Наближення "точки перегину" (ПіКу або "дна" економічного циклу).

  Кроме циклу ділової актівності важлівім для підприємства є своєчасне оцінювання НАСЛІДКІВ змін у державній Економічній політіці. Самперед це стосується ЗАХОДІВ относительно Вдосконалення господарського механізму, особливо у сфері оподаткування и кредитування, державне замовлення на продукцію, антіінфляційніх ЗАХОДІВ, державних інвестіцій и т.д.

  Аналіз соціально-політічного середовища. У центрі АНАЛІЗУ внутрішнього и зовнішнього соціально-політічного середовища перебуває оцінка загальнополітічної ситуации в стране, стабільності и віконавчої власти, а такоже політічного ризики капіталовкладень у даного РЕГІОНІ. Значення АНАЛІЗУ міжнародніх чінніків для українських ОРГАНІЗАЦІЙ істотно зросли после Скасування монополії на зовнішню торгівлю. Підприємства, что Працюють чи збіраються працювати на світовому Сайти Вся повінні пріділяті першорядну Рамус соціальнім и політичним процесам, что відбуваються в реально існуючіх и потенційніх странах-експортера та імпортерах. Необходимо пріділяті постійну Рамус політіці Урядів других стран, змінам у їхніх зовнішньоторговельніх режимах, спрямованостей на захист внутрішніх віробніків, розширенню національніх рінків у цілому чи окремий галузь. З урахуванням чінніків зовнішнього середовища стратегія организации может буті спрямована на поиск захисту з боку правительства України проти іноземних конкурентів, на Зміцнення внутрішнього Сайти Вся або на Розширення зовнішньоекономічної актівності.

  Зовнішньоекономічна діяльність буде найбільш успішною лишь в тому випадка, если буде проаналізоване й Внутрішнє середовище підприємства, Сильні та слабкі Сторони его ДІЯЛЬНОСТІ.

  Аналіз виробничого середовища. У центрі АНАЛІЗУ виробничого середовища знаходяться виробничі прогнози, засновані на вівченні виробничих напрямків можливий розвитку.

  Аналіз технологічного середовища. Предполагает оцінювання очікуваніх змін у процесі науково-технічної конкуренції.

  Цей аналіз проводиться з урахуванням науково-технічних тенденцій и змін, что відбуваються в науке и належати до даної Галузі виробництва. Особлива увага пріділяється передбачення можливий технологічного прориву, появі товарів з принципова новімі характеристиками.

  У цілому аналіз зовнішнього технологічного середовища дает можлівість в кінцевому результате, візначіті спрямованість впліву економічних, політічніх, ринкова, СОЦІАЛЬНИХ, технологічних, конкурентних и міжнародніх чінніків на умови Функціонування обєктів управління. Це полегшує для керівніцтва заводу поиск Відповідей на запитання про ті, Які Зміни в зовнішньому оточенні вплінуть на потокових стратегію, Які з них віклічуть загроза для ее обґрунтованості, а Які полегшало Досягнення стратегічніх цілей.

  Для ОЦІНКИ Слабкий и сильних сторон компании, як факторів внутрішнього середовища, та ее зовнішніх можливо і загроза, и з метою розробки стратегії Досягнення цілей підприємства доцільно використовуват SWOT - аналіз.

  SWOT - аналіз - Полягає в тому, что вона дает змогу, Завдяк різнім комбінаціям сильних и Слабкий сторон, можливо і загроза, формуваті оптимальну стратегію фірми согласно з умів ринкового середовища.

  Етапи проведення SWOT - АНАЛІЗУ:

  1. Оцінюємо фактори внутрішнього середовища фірми. Заповнюємо поля "Сильні сторонни", "Слабкі стороні".

  2. Оцінюємо фактори зовнішнього середовища. Візначаємо возможности и Загрози підприємства и відносімо їх до полів "возможности", "Загрози".

  3. Формуємо поля Сім, СіЗ, Слім, сліз.

  4. Віявляємо Стратегічні альтернативи Досягнення стратегічніх цілей підприємства.

  Таблиця 2.30.

  SWOT - аналіз

  возможности:

  1.Можліівсть Розширення асортименту продукції;

  2. Створення Нових тохнолгій.

  Загрози:

  1. Неспріятліві коливання валютних курсів;

  2. Можлівість з'явилися Нових конкурентів з меншими витратами.

  Сильні сторони:

  1.Сучасні технології;

  2. Налагоджені стосунки з постачальниками и Споживача;

  3.Досвід персоналу;

  4. Висока репутація у замовніків.

  Сім

  Підприємству нужно збільшити ОБСЯГИ виробництва, вікорістовуючі власний досвід роботи, підвіщіті якість продукіцї, здійсніті більш Глибоке Проникнення на ринок.

  СіЗ

  Використання свого потенціалу для вітіснення конкурентів, Зміцнення позіцій на Сайти Вся, Зміцнення СТОСУНКІВ з покупціямі, підвіщіті Конкурентоспроможність підприємства.

  Слабкі сторони:

  1.Внутрішні Оперативні проблеми;

  2. Обмежені фінансові возможности для розвитку виробництва.

  Слім

  Необходимо ліквідуваті свои слабкі сторони: підвіщіті виробничий Потенціал, покращіті свой фінансовий стан.

  сліз

  Необходимо сконцентруваті Рамус на найбільш рентабельних видах продукції и за рахунок Зменшення накладних витрат Зменшити витрати.

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Загаль ЗАТ "КЗШВ" Столичний "має Досить стабільний стан на ринках, має достаточно можливий, сильних сторон, таким чином, можна сделать Висновок, что предприятие Досить конкуренто стійке до можливости змін на ринках збуту продукції, а такоже має достаточно велику частко Сайти Вся, скроню якість товарів и позитивний імідж.

  Для визначення стратегічної позиции кожної асортіментної групи підприємства з подалі Формування стратегічніх підходів до оптімізації Структури асортименту та стратегічніх господарських підрозділів підприємства побудуємо матрицю Бостонської консалтінгової групи. Ця матриця дозволяє класіфікуваті шкірних асортиментного групу за ее Частка на Сайти Вся, относительно основних конкурентів и темпів річного зростання Галузі. Залежних від того, якові позицию займає тієї чи Інший бізнес підприємства (СГП), тобто в якому квадранті матриці ВІН перебуває, вібірається відповідна стратегія даного бізнесу. Вихідні дані для матриці БКГ подані в табліці 2.31.

  Таблиця 2.31.

  Вихідні дані для матриці БКГ

  асортиментного група

  ОБСЯГИ продаж СГП, тис. грн.

  Реальна Ємність Сайти Вся, тис. грн.

  Кількість конкурентів на Сайти Вся

  ОБСЯГИ продаж 3-х найбільшіх конкурентів, тис.грн

  Темпи зростання Сайти Вся,%

  1

  2

  3

  Тихі вина

  402,8

  2378536,5

  15

  193500,7

  169700,5

  152400,6

  5

  Шампанське

  121089,0

  363958,4

  12

  117035,1

  105600,8

  103400,1

  9,8

  вода питна

  180,5

  594234,5

  10

  103758,9

  93257,2

  73459,7

  11

  Напій "Шампусик"

  847,2

  6405,6

  6

  785,1

  502,3

  301,0

  7

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Розрахуємо КОЕФІЦІЄНТИ Частки Сайти Вся Який візначається за формулою:

  Кч.р. = ОБСЯГИ продаж СГП / Частка Сайти Вся найбільшого конкурента (1.30)

  Кч.р. (Тихі вина) = 402,8 / 193500,7 = 0,002

  ТЗВ. = 5%

  Кч.р (шампанське) = 121089,0 / 117035,1 = 1,030

  ТЗВ. = 9,8%

  Кч.р. (вода питна) = 180,5 / 103758,9 = 0,002

  ТЗВ. = 11%

  Кч.р. (напій "Шампусик") = 847,2 / 705,1 = 1,079

  ТЗВ. = 7%

  Вікорістовуючі вищє наведені дані можна побудуваті матрицю БКГ (рис.2.2).

  Мал. 2.2. Матриця БКГ

  Аналізуючі матриці БКГ можна сделать Такі Висновки:

  СГП "Шампанське" та напій "Шампусик" характеризуються значний Частка Сайти Вся и скроню темпами зростання Сайти Вся, тобто знаходяться в секторі "Зірки". Підприємство є лідером за Частка Сайти Вся. Саме ЦІ СГП визначаються прібутковість підприємства. Пропонується стратегія природного розвитку: СГП розвиватиметь природним чином без использование Додатковий інвестіцій (ОБСЯГИ продаж підприємства перевіщують ОБСЯГИ продаж конкурентів). Такоже можна Запропонувати стратегію Підтримання своих конкурентних перевага на даного Сайти Вся.

  СГП "Тихі вина" знаходиться в секторі "Собака" і характерізується обмеження обємом збуту в зрілій Галузі. Дивлячись на НЕ достаточно трівалу прісутність на Сайти Вся, Підприємству НЕ удалось прикрутити до себе Достатньо Кількість спожівачів та істотно відстає від конкурентів по збуту, структурі витрат и т.д. Альтернативною стратегією может стать стратегія розвитку, оскількі ринок має перспективу до Збільшення.

  СГП "Питна вода" відповідає сегменту "Важка дитина". Бізнес, что НЕ має стійкіх конкурентних позіцій (низька Частка продукції підприємства на Сайти Вся), но Діє на швідкозростаючіх перспективних ринках. Потребує значних вкладень, щоб превратить "знаки питання" на "зірки". Тобто майбутнє такого бізнесу Ще не визначене. ВІН становится або "зіркою", або "собакою" і знімається з виробництва. Слід застосуваті стратегію підсілювання: актівізація маркетингових зусіль на продвижения, поиск Нових каналів збуту, Поліпшення якості, зниженя цен або вихід з Сайти Вся.

  Для стратегічного АНАЛІЗУ застосовують кож багатофакторну портфельних матриць "Мак-Кінсі". Матриця Мак-Кінсі є ее більш детальної варіантом и Вже багатофакторною матрицею. У матриці Мак-Кінсі фактор "Відносна Частка ринку", что знаходиться у матриці БКГ, превращается в багатофакторне Поняття "Конкурентоспроможність підприємства" або по-ІНШОМУ "Стратегічне становище підприємства" (горизонтальна вісь). А фактор "Темп зростання ринку" - на "Пріваблівість Галузі (Сайти Вся)" (вертикальна вісь). Як наслідок, матриця складається вже не з чотірьох, а з дев'яти квадратів и характерізує довгострокову пріваблівість Сайти Вся (Галузі) та конкурентну позицию стратегічного господарського підрозділу (СГП) підприємства на ньом (рис. 2.3). Дані для побудова матриці "Мак Кінсі" подані в табліці 2.32.

  Таблиця 2.32.

  Вихідні дані для побудова матриці "Мак Кінсі"

  Показники

  Коефіцієнт вагомості

  Ранг

  Тихі вина

  Шам-Панське

  питна вода

  шампусик

  Тихі вина

  Шам-Панське

  питна вода

  шампусик

  1. Пріваблівість Сайти Вся

  Ємність Сайти Вся

  0,2

  0,3

  0,1

  0,1

  3

  5

  2

  3

  Темп зростання Сайти Вся

  0,08

  0,12

  0,25

  0,2

  4

  3

  5

  5

  рівень конкуренції

  0,15

  0,3

  0,3

  0,3

  3

  4

  5

  5

  Технологічна укомплектованість

  0,15

  0,25

  0,3

  0,3

  4

  5

  3

  3

  Схильність до інфляції

  0,2

  0,1

  0,15

  0,15

  2

  1

  4

  4

  2. Конкурентний статус

  ринкова Частка

  0,2

  0,3

  0,1

  0,2

  4

  5

  1

  2

  Якість товару

  0,25

  0,3

  0,2

  0,2

  5

  5

  3

  3

  Темп зростання рінкової Частки

  0,05

  0,1

  0,15

  0,15

  3

  2

  2

  2

  Імідж

  0,15

  0,2

  0,07

  0,07

  4

  5

  2

  2

  Сукупні витрати

  0,1

  0,03

  0,15

  0,15

  5

  3

  4

  4

  ефективність реклами

  0,09

  0,05

  0,03

  0,03

  3

  4

  1

  1

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Пріваблівість Сайти Вся та конкурентний статус розраховується Шляхом знаходження суми добутків коефіцієнта вагомості та ранг кожного сертифіката №.

  Тихі вина:

  Пріваблівість Сайти Вся = 0,2 * 3 + 0,08 * 4 + 0,15 * 3 + 0,15 * 4 + 0,2 * 2 = 2,37

  Конкурентний статус = 0,2 * 4 + 0,25 * 5 + 0,05 * 3 + 0,15 * 4 + 0,1 * 5 + 0,09 * 3 = 3,57

  Шампанське:

  Пріваблівість Сайти Вся = 0,3 * 5 + 0,12 * 3 + 0,3 * 4 + 0,25 * 5 + 0,1 * 1 = 4,41

  Конкурентний статус = 0,3 * 5 + 0,3 * 5 + 0,1 * 2 + 0,2 * 5 + 0,03 * 3 + 0,05 * 4 = 4,49

  Питна вода:

  Пріваблівість Сайти Вся = 0,1 * 2 + 0,25 * 5 + 0,3 * 5 + 0,3 * 3 + 0,15 * 4 = 4,45

  Конкурентний статус = 0,1 * 1 + 0,2 * 3 + 0,15 * 2 + 0,07 * 2 + 0,15 * 4 + 0,03 * 1 = 1,57

  шампусик:

  Пріваблівість Сайти Вся = 0,1 * 3 + 0,2 * 5 + 0,3 * 5 + 0,3 * 3 + 0,15 * 4 = 4,3

  Конкурентний статус = 0,2 * 2 + 0,2 * 3 + 0,15 * 2 + 0,07 * 2 + 0,15 * 4 + 0,03 * 1 = 2,07.

  Мал. 2.4. Матриця "Мак Кінсі"

  Аналізуючі матрицю Мак Кінсі можна сделать Такі Висновки:

  СГП "Шампанське" має високий конкурентний статус и скроню пріваблівість Сайти Вся. Підприємство займає вигідну позицию на Сайти Вся, а его діяльність є Досить ефективна. У даного випадка Варто Запропонувати стратегію зростання и Посилення позіцій Шляхом інвестування, оскількі, інвестиції в Сейчас сектор принесуть Значний ефект.

  СГП "Тихі вина" має низька пріваблівість Сайти Вся та низька конкурентний статус бізнесу. Тому бізнес-стратегія для даного підрозділу винна передбачаті ліквідацію або Швидкий вихід з Галузі. Альо перед ЦІМ необходимо піддаті сектор додатково АНАЛІЗУ на предмет возможности рінкової модіфікації ТОЩО.

  СГП "Питна вода" характерізується скроню пріваблівістю Сайти Вся, но при цьом перехідній конкурентний статус. Для такого бізнесу можна Запропонувати оцінку потенціалу для лідірування через сегментацію, визначення Слабкий сторон та Запобігання Їм, підтрімку сильних сторон через контрольне інвестування ТОЩО.

  СГП "Шампусик" має середній конкурентний статус и скроню пріваблівість Сайти Вся. Підприємство займає вигідну позицию на Сайти Вся, а его діяльність є Досить ефективна. У даного випадка Варто Запропонувати стратегію зростання и Посилення позіцій Шляхом інвестування, оскількі, інвестиції в Сейчас сектор принесуть Значний ефект.

  Матриця Артура Д.Літла ґрунтується на Концепції життєвого циклу Галузі (ЖЦГ), яка представляет собою модель Зміни в часі ряду ринкова змінніх (параметрів): збуту, прибутку, уровня конкуренції ТОЩО.

  Таблиця 2.33.

  Вихідні дані для побудова матриці Артура Д. Літла

  Показники конкурентно-спороможності СГП

  Коефіцієнт вагомості

  Ранг

  Тихі вина

  Шам-Панське

  питна вода

  шампусик

  Тихі вина

  Шам-Панське

  питна вода

  шампусик

  ринкова Частка

  0,2

  0,3

  0,1

  0,2,

  4

  5

  1

  2

  Якість товару

  0,25

  0,3

  0,2

  0,2

  5

  5

  3

  3

  Темп зростання рінкової Частки

  0,05

  0,1

  0,15

  0,15

  3

  2

  2

  2

  Імідж

  0,15

  0,2

  0,07

  0,07

  4

  5

  2

  2

  Сукупні витрати

  0,1

  0,03

  0,15

  0,15

  5

  3

  4

  4

  ефективність реклами

  0,09

  0,05

  0,03

  0,03

  3

  4

  1

  1

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Стратегічні господарські підрозділі КЗШВ та їх характеристика подані в табліці 2.34.

  Таблиця 2.34.

  Характеристика стратегічніх господарських підрозділів

  Показники

  значення сертифіката №

  Тихі вина

  Шампанське

  питна вода

  "Шампусик"

  ОБСЯГИ збуту

  Невеликий

  Зростаючий

  Невеликий

  Невеликий

  прибуток

  низька

  великий

  низька

  низька

  Кількість конкурентів

  велика

  растет

  велика

  растет

  рівень витрат

  Повільно скорочуються

  зменшуються

  Високі

  зростають

  Цільова група спожівачів

  масовий ринок

  масовий ринок

  новатори

  масовий ринок

  Частка Сайти Вся

  0,0001

  0,2013

  0,0019

  0,1322

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Тихі вина:

  Конкурентний статус = 0,2 * 4 + 0,25 * 5 + 0,05 * 3 + 0,15 * 4 + 0,1 * 5 + 0,09 * 3 = 3,57

  Стадія життєвого циклу - стадія Впровадження на ринок

  Шампанське:

  Конкурентний статус = 0,3 * 5 + 0,3 * 5 + 0,1 * 2 + 0,2 * 5 + 0,03 * 3 + 0,05 * 4 = 4,49

  Стадія життєвого циклу - стадія зрілості

  Питна вода:

  Конкурентний статус = 0,1 * 1 + 0,2 * 3 + 0,15 * 2 + 0,07 * 2 + 0,15 * 4 + 0,03 * 1 = 1,57

  Стадія життєвого циклу - стадія зростання

  шампусик:

  Конкурентний статус = 0,2 * 2 + 0,2 * 3 + 0,15 * 2 + 0,07 * 2 + 0,15 * 4 + 0,03 * 1 = 2,07

  Стадія життєвого циклу - стадія зростання

  Мал. 2.5. Матриця Артура Д.Літла

  СГП "Шампанське": продукція находится на стадії зрілості, ОБСЯГИ реализации продолжают збільшуватісь, сектор приносити прибуток, здатно до самофінансування, має великий Потенціал. Інвестування в Сейчас сектор прізведе до зростання и прискореного розвитку продукції на Сайти Вся. Інвестиції будут спрямовані на Збільшення випуску діференційованої продукції и актівізацію рекламної ДІЯЛЬНОСТІ.

  СГП "Питна вода": продукція находится на стадії зростання, ОБСЯГИ реализации дуже малі. На Сайти Вся функціонує много учасников, підприємство НЕ є лідером Сайти Вся. Оскількі для Галузі є найбільш прийнятною стратегія оптимальних витрат, підприємство має підвіщіті якість продукції, для того щоб війта в Лідери. Прібутків, Які приносити СГП, достаточно для удосконалення ДІЯЛЬНОСТІ. Сектор розвівається пріроднім чином, що не потребує інвестіцій (но вкладення коштів в Розширення ДІЯЛЬНОСТІ принесе Значний результат).

  СГП "Тихі вина": продукція находится на стадії Впровадження, ОБСЯГИ реализации дуже малі. Інвестиції могут буті спрямовані на актівізацію рекламної ДІЯЛЬНОСТІ.

  СГП "Шампусик": продукція находится на стадії зростання, ОБСЯГИ реализации дуже малі. На Сайти Вся функціонує много учасников, підприємство НЕ є лідером Сайти Вся. Оскількі для Галузі є найбільш прийнятною стратегія оптимальних витрат, підприємство має підвіщіті якість продукції, для того щоб війта в Лідери. Прібутків, Які приносити СГП, достаточно для удосконалення ДІЯЛЬНОСТІ. Сектор розвівається пріроднім чином, що не потребує інвестіцій (но вкладення коштів в Розширення ДІЯЛЬНОСТІ принесе Значний результат).

  Основою стратегічного менеджменту є стратегічне планування, Пожалуйста тут розуміється як процес планування, оцінювання и Прийняття стратегій розвитку бізнесу. До вопросам стратегічного планування Належить такоже контроль реализации планів и їхнє коригування. Стратегічні плане базуються на прогнозуванні майбутнього стану підприємства и зовнішнього середовища. Їхнім призначення є мобілізація ресурсов и коордінація ДІЯЛЬНОСТІ всех підрозділів заводу в напрямку Досягнення заявлених довгострокового цілей (Збільшення прибутку, зниженя собівартості, вихід на міжнародний ринок, Збільшення масштабів ДІЯЛЬНОСТІ, создание спільніх підприємств та ін.).

  Чісленні дослідження показують, что стратегічне планування підвіщує якість управління, приводити его у відповідність до вимог швидких и часто вже не передбачуваності змін у зовнішньому середовіщі. Це спріяє зростанню обґрунтованості управлінськіх РІШЕНЬ и концентрації довгострокової и поточної ДІЯЛЬНОСТІ менеджеров, спрямованої на Досягнення глобальних цілей підприємства.

  У розробці стратегії Враховується много факторів: характер діяльності підприємства, его структура и кадровий Потенціал, Особливості Галузі, Тенденції розвитку макроекономічніх процесів, стан правової бази, что регламентує умови господарської ДІЯЛЬНОСТІ та ін.

  У цілому процес стратегічного планування і управління обовязково предполагает использование широкого кола інформаційних джерел й інтенсівної аналітичної роботи, Зміст и послідовність етапів Виконання якої наведено на рис.2.6.

  Таким чином, у розробці стратегії планування умовно віділяють Такі етапи:

  - стратегічний аналіз и прогностичність забезпечення;

  - визначення мети и Завдання підприємства;

  - варіантна розробка стратегії (власне стратегічне планування);

  - реалізація;

  - контроль за виконання;

  - оцінювання и коригування стратегічного плану.

  Процес стратегічного планування є Безперервна річним циклом робіт, в якому беруть участь практично всі підрозділі підприємства. Як правило, кінцевій варіант плану и бюджету Розглядає комітет зі стратегічного планування, а Затверджує плани вищє керівництво Опис. На рис. 2.6 показано календарний план процесса стратегічного планування, розроблення для ЗАТ "Київський завод шампанських вин" Столичний ".

  Мал. 2.6. Календарний план процесса стратегічного планування ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  У підрозділах на нижньому Рівні організаційної структури заводу аналізуються его Сильні и слабкі боку, Зовнішні сили, конкуренти, а такоже визначаються ресурси, необхідні для Досягнення цілей заводу. ЦІ плани передаються у Стратегічні центри бізнесу для РОЗГЛЯДУ Узгодження. Узагальнені плани далі подаються в комітет зі стратегічного планування, что складається з керівного складу заводу, Які представляються п'ять відділів заводу. Плани шкірного центру розглядаються НЕ менше чем двома керівнікамі. Результати РОЗГЛЯДУ обговорюються з керівніцтвом центру, узгоджуються всі розбіжності между керівніцтвом відділів и центру. У ліпні правления заводу Розглядає Загальний стратегічний план и Затверджує Пріоритети бюджетних витрат, Які потім передаються у відділи и нижчих за службових підрозділах. У підрозділах розробляються плани Дій и формуються бюджети. На Вищих Ланка плани агрегуються І, Нарешті, у грудні на засіданні правления затверджується залишкової варіант плану и бюджет.

  У рамках діяльності підприємства на зовнішньому Сайти Вся ключовими факторами успіху в конкурентній борьбе є: завоювання стійкого фінансового положення на Сайти Вся; наявність передової технології и високого потенціалу Власний науково-дослідніх и дослідно-конструкторських розробок; уміння Проводити й ефективного використовуват маркетингові дослідження; здатність до маневрування за рахунок Зміни якісніх и ціновіх характеристик реалізованого товару, а такоже Надання комплексу послуг, что включаються інжінірінгові, консалтингові, технічного обслуговування, послуги транспорту, звязку, посередницькі й ін .; наявність власної мережі постачання и збуту, что обслуговують досвідченімі фахівцямі; реалізація діючої реклами і системи звязку з комерційними; аналіз Слабкий и сильних сторон основних фірм-конкурентів на основе обєктівної информации.

  Випускаючий конкурентноздатні товари, виробник Забезпечує для себе стійке місце на Сайти Вся.

  Головного моментом у стратегічному плануванні є вибір базової стратегії.

  Віхіднімі данімі для Вибори базової стратегії службовців як макроекономічні Чинник, так и внутрішні возможности підприємства, что визначаються циклом его розвитку, а основне завдання, что вірішується при цьом, Полягає у забезпеченні узгодженості между цілямі и ресурсами.

  У практике МІЖНАРОДНОГО бізнесу сформувалося Чотири основних стратегічніх профілі міжнародніх компаний, з урахуванням якіх доцільно віробляті основні Стратегічні решение. Зазначені профілі Такі: етноцентризм, поліцентрізм, регіоноцентрізм и геоцентризм.

  Етноцентризм. Етноцентричного підприємство Розглядає свой міжнародний розвиток як вторинна Стосовно "внутрішньої експансії", а Зовнішній ринок - як "поглінач" надлішків продукції. Підприємство іде до централізації основних маркетингових РІШЕНЬ и має тенденцію створюваті на зовнішніх ринках політику и процедури, Які віконуються спочатку на внутрішньому Сайти Вся.

  Поліцентрізм. Підприємство візнає важлівість спеціфічніх чінніків, что вплівають на его міжнародну діяльність, а такоже Вплив цієї ДІЯЛЬНОСТІ на оборот Капіталу и рентабельність. Для повної гарантії найкращого врахування Назва чінніків допускається високий степень автономії, даже незалежності, щоб для кожної країни віробіті свою політику. Таким чином, маркетинг здійснюється на теріторіальній основі, и акцент робиться не так на теперішній чи довгостроковій подібності рінків, як на розбіжностях между ними.

  Регіоноцентрізм и геоцентризм. ЦІ два Поняття означають Певний степень зрілості у спрійнятті підпріємством своєї міжнародної актівності. Регіоноцентрізм Розглядає світ як сукупність рінків, что ма ють деякі ЗАГАЛЬНІ характеристики. Геоцентризм трактує світ як єдиний ринок.

  Заводу "Столичний", найбільше Підходить етноцентричний Профіль, тому что частка експорту Надзвичайно мала, і менеджмент Розглядає поки що Зовнішній ринок як вторинна. Тобто заводу доцільно розвіваті свою зовнішньоекономічну діяльність Додатковий малими ОБСЯГИ збуту и ​​на майбутнє поступово розшірюваті свой міжнародний продажів.

  Останні кілька років ОБСЯГИ виробництва шампанських вин в Україні ма ють тенденцію до зростання после спаду в першій половіні 1990-х рр.

  Даже показатели останніх років випуску цієї продукції в декілька разів менше, чем в середіні 1970-х рр. Основними причинами СКОРОЧЕННЯ виробництва є Наслідки масової вирубки віноградніків в середіні 1980-х рр., Економічний спад в стране на качана 1990-х рр., Погіршена ситуация з виробництвом виноматеріалів на українських підпріємствах первинного Виноробство.

  Справді переломним для українських віробніків шампанського ставши 2004 рік, коли, в порівнянні з 2003-го, Приріст продажів Склаві 22%. З тих пір щорічно аналітікі Сайти Вся прогнозують Швидкий переділ Сайти Вся и Збільшення долій основних гравців за рахунок поглінання дрібнішіх. Проти Настанов цього моменту Постійно що-небудь заважає. Так, в 2005 году Приріст продажів шампанського знаходівся на Рівні 18%.

  Ще однією характерною особлівістю українського Сайти Вся шампанське є так звань регіональний розкід споживання. Так, сегодня Основний обєм продажів більшості віробніків доводитися на "Материнська" регіон. Кроме того, Левову частко продажів традіційно Забезпечує Київ і Київська область. До зростання цен на шампанське такоже призвело и Подорожчання тари: випуск скляної тари - дуже енергоємній процес, и в Світлі зростання цен на Енергоресурси ее собівартість істотно збільшілася.

  Виробництво шампанської пляшки на Україні, як и Попит на неї, декілька років находится на одному Рівні - в Середньому 70-80 млн. Пляшок в рік (+/- 5 млн.). Технологія виробництва такой тари НЕ відрізняється частими оновлення. Єдиною важлівою інновацією в Цій сфере стало виробництво полегшеної пляшки - від 450 грамів (тоді як вага традіційною складає 800-900 грамів). Завдяк цьом виробникам такой тари удалось Зменшити ее собівартість, проти подалі зниженя ваги пляшки Неможливо, оскількі для Приготування шампанського за класичну технологією необхідна тара, что вітрімує Тиск в 25 атмосфер.

  Як Виробники НЕ намагались переламаті тенденцію, но шампанське в свідомості споживача залішається продуктом, призначення для Святкування Нового року. Друге місце утрімує 8 березня, Третє - кінець червня и Випускні вечори у навчальний заклад. За спостереження маркетологів, напередодні новорічних свят продажів шампанського растет на 300%. Виробництво шампанських вин актівізується в Жовтні, різко падає в січні и практично затіхає до квітня. 90% продукції віпускається прискореного (акратофорним) методом, и только три підприємства Використовують класичну французьку технологію. Остання требует более зусіль, годині и ЗАСОБІВ, но, з Іншого боку, в Україні зростання споживчий Попит на шампанське, Вироблення за класичну технологією.

  За данімі компании Comcon Ukraine, більшість спожівачів шампанського - це жінки у віці 25-54 років: їх Частка складає 41,8% всех спожівачів. Починаючі з 2003 року на Українському Сайти Вся шампанського спостерігається тенденція зростання heavy спожівачів, тобто тих, хто ПЄ шампанське 2-3 рази на місяць и Частіше. У квітні-травні 2005 року їх Частка Складанний 18,1%.

  Понад 70% спожівачів пють шампанське вдома або в гостях, около 15% - замовляють цею напій в кафе, барах, ресторанах. Слід Зазначити, что Частка тих, хто ПЄ шампанське НЕ вдома, Постійно зростанні.

  Більшість спожівачів НЕ розрізняють продукцію, проведену Класичним (у пляшках) и акратофорним (у резервуарах) способами. Хоча деякі Виробники наполягають на принципова відмінностях, деякі вважають, что різніця между цімі двома технологіямі незначна. За суті, акротофорна технологія дозволяти Проводити шампанське аналогічної якості, но в набагато більшій кількості, тобто всі процеси, что відбуваються в пляшці, аналогічнім чином відбуваються в ємкості БІЛЬШОГО обєму.

  У тій же година Виробники шампанського за класичну технологією традіційно запрошуються за свою продукцію Ціну, більшу чем в 2 рази вартості напою, приготовання акратофорним методом. При цьом різніця в собівартості акратофорного и класичного шампанського складає НЕ более 30-35%, оскількі ні сировина, ні склотари практично НЕ відрізняються.

  Проти український споживач готов платіті за легенду, что позначається на ціновій сегментації Сайти Вся. Нижній сегмент (до 20 грн. За пляшку) займає акратофорним ігрісте. Решта ціновіх сегментів - верхній (20-45 грн.) И преміум (понад 45 грн.) - займають сорти шампанського, пріготовані Класичним методом, у тому чіслі и колекційні.

  У перспектіві Прагнення українських віробніків розшіріті продуктовий портфель за рахунок класичного шампанського приведе до Збільшення сегменту дорожчої продукції (в основному верхнього цінового сегменту).

  Проти з подивимось економічних показніків виробництва для українських компаний найпріваблівішімі все ще залішаються Середні цінові сегменти, робота в якіх Забезпечує заводам основні обємі випуску продукції при 15-процентній рентабельності.

  Український ринок шампанського сегодня вельми розвинення - на нім Працюють більше 10 віробніків (табл. 2.35). Близько 70% Сайти Вся шампанських вин в Україні контролюють 4 компании - Київський, Артемівський, Харьківській и Одеський заплави шампанських вин. Всі разом смороду віпускають понад 160 найменувань продукції.

  Таблиця 2.35.

  Рейтинг віробніків шампанського в Україні за 2006-2007рр.

  Виробник

  Значення, тис. дав.

  Питома вага,%

  відхилення

  2006р.

  2007р.

  2006р.

  2007р.

  абсолютне

  відносне,%

  1. Київський ЗШВ

  1195

  тисяча двісті двадцять дев'ять

  22,98

  20,15

  34

  2,85

  2. Артемівський ЗШВ

  881

  972

  16,95

  15,95

  91

  10,33

  3. Одеський ЗШВ

  816

  831

  15,70

  13,63

  15

  1,84

  4. Харківський ЗШВ

  747

  1055

  14,37

  17,30

  308

  41,23

  5. Севастопольський ВЗ

  440

  457

  8,46

  7,49

  17

  3,86

  6. Одесавинпром

  423

  594

  8,14  gn = "left"> 9,74

  171

  40,43

  7. Золота балка

  206

  250

  3,96

  4,10

  44

  21,36

  8. Одеський коньячний завод

  116

  102

  2,23

  1,67

  -14

  -12,07

  9. Черкаський ЛГЗ

  107

  126

  2,06

  2,07

  19

  17,76

  10. Новий Світ

  104

  122

  2,00

  2,00

  18

  0,17

  11. Кримський винний дім

  86

  134

  1,65

  2,20

  48

  55,81

  12. Нива

  65

  107

  1,25

  1,75

  42

  64,62

  13. Вина Лівандії

  13

  119

  0,25

  1,95

  106

  815,38

  Всього

  5199

  6098

  100,00

  100,00

  899

  17,29

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Аналізуючі малюнок 2.7, можна візначіті, что виробництво шампанських вин з 1940 р. до 1995 р. мало Стрімкий Злет. З 2000 по 2003 роки спостерігається незначна зниженя виробництва, и з 2004 р. знову зростання. Найбільша Кількість шампанського вина булу Вироблено підприємствами України в 1995 р.

  Мал. 2.7. Виробництво шампанського 1940 - 2006 рр., Млн. Дал.

  Окрім підприємств-старожілів з багатим Радянська минулим на Сайти Вся активно Працюють и компании суміжніх галузь, что діверсіфікувалі свой бизнес. Наочно приклад- ЗАТ "Одессавінпром" и его "молода" торгова марка "Французький бульвар". Це підприємство багатьох років успешно випускає так звані Тихі вина, а 12 років тому звернули свою Рамус на ринок шампанського и ВСТАНОВИВ технологічну акратофорним лінію для виробництва цього напою.

  Ще один новачок Сайти Вся - ТОВ "Агрофірма" Золота балка "(м. Севастополь, Крим) з однойменною продукцією, что зявилася на прилавках кілька років тому. У 2009 году на ринок шампанських вин виходом зі своєю продукцією компанія" Шабо ".

  У структурі продажів ігрістіх вин около 90% натурального обєму доводиться на напівсолодкі, 10% - це екстра-брют, брют, сухі и напівсухі вина. Строго Кажучи, сьогодення шампанське - це только брют. У Европе только італійці дозволяють Собі маленькі вільності, Випускаючий кроме сухих и напівсухі ігрісті провини. Пристрасть українських спожівачів до напівсолодкіх вин Цілком закономірно. На жаль, грунти під виноградниками на Україні и Особливості вжіваної технології їх вісадження и культівування відрізняються від французьких, тому досягаті гармонії смаку доводиться за рахунок підсолоджування напою. Кроме цього, провести солодкий напій простіше - цукор нівелюють більшість можливий недоліків виробництва.

  У лістопаді 2008 р., Перед сезоном продажів виробництво в Галузі впало на 4%. Попит на шампанське в цею период начинает поступово спадаті. Для актівізації Попит, виробник частково почінають переміщаті продажі в найбільш низьких ціновий сегмент. Например, Вже булу зафіксована ціна на шампанське в роздрібній торгівлі - 8 грн. за 0,75 л. До таких кроків віробніків підштовхує повільне загальне зниженя СПОЖИВЧОГО Попит - Аджея шампанське та ігрісті вина в Україні так и не стали "товарами Першої необхідності" в алкогольній групі, на відміно від пива чи горілки. Проти в 2008 р. зявилась цікава тенденція, а самє виробництво ігрістіх вин перевіщіло в 3 рази виробництво шампанського. Така динаміка пояснюється Вступ України в СОТ. Це означає, что поступово вітчізняні Виробники будут вімушені відмовітісь від терміну шампанського. Аджея, даже в Бургундії (Франція) ігрісте вино назівають "Креман", хоча ця провінція находится на відстані Всього 50 км. від Шампанії.

  До ігрістіх вин відносяться всі мускатні, розові и червоні ігрісті вина, Попит на Які Постійно зростанні. Структура виробництва шампанських та ігрістіх вин в Україні показана на малюнку 2.8.

  Рис.2.8. Структура виробництва шампанських та ігрістіх вин в Україні

  Як и прогнозувалось, вступ України в СОТ відобразівся на імпорті шампанських вин в Україну. Кардінальні Зміни відбуліся в самій структурі імпортованого шампанського. У 2008р. в структурі поставок лідером булу продукція Із Італії (более 150 тис. л.), випередив традіційного лідера - Молдавії (біля 149 тис. л.). Проти очікуваного значного зниженя цен на імпортоване шампанське поки НЕ відбулось. Більш того, в условиях постійного зростання курсу валют імпортері збільшують ціни на продукцію. Результатом цієї невтішної цінової Тенденції, ймовірно, стане зниженя Попит на імпортоване шампанське як середньої, так и ніжньої цінової категорії. При цьом Попит на дорозі імпортоване шампанське почти НЕ змініться.

  Детальніше динаміка зовнішньої торгівлі шампанське України показана на малюнку 2.9.

  Рис.2.9. Зовнішня торгівля шампанського в Україні

  Ще до качана кризиса в 2008 году ринок шампанського почав втрачати темпи зростання, Які малі місце в 2007р. Найбільше крізові явіща в Галузі проявилися в східному РЕГІОНІ України, де реалізація ігрістіх вин почти Зупини.

  В теперішній крізовій ситуации аналітікі проводять аналогії з попередня криз, яка Почаїв в 1998р. Слід пом? Ятати, что в тій годину українське виробництво шампанського скороти з 5,5 млн.дал (в 1997р.) До 3,4 млн.дал (в 2001р.). Проти, як зазначаються Виробники, що не можна Проводити Прямі аналогії, оскількі з? Явилися Нові фактори:

  - нужно враховуваті наростання кризиса в мережевих рітейлі. Велику частку продажів шампанського забезпечують самє національні мережі, а останнім часом почастішалі випадки непогашення рітейлом боргів за подане продукцію.

  - нестабільність економічної ситуации впліває и на структуру Сайти Вся: в останні роки просліджувалась тенденція до Збільшення Попит на більш дорогий алкоголь, и вітчізняні Виробники намагались переорієнтуватісь на середній и преміальній ціновий сегмент.

  РОЗДІЛ III. Вдосконалення маркетингових досліджень з метою Розширення експорту ЗАТ "Київського заводу шампанських вин" Столичний "

  3.1 Обґрунтування доцільності проведення маркетингових досліджень ЗАТ "КЗШВ" Столичний "в мережі Інтернет

  На розвиток маркетингу, як и на інші економічні дисципліни, ма ють Вплив НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ. Если на початку XX століття маркетинг розглядався як дистрибуція, потім, як управління продажами и на кінець, як управління торговими марками, то на сьогодні, розвиток інформаційних технологій змінює характер маркетінгової ДІЯЛЬНОСТІ компании.

  Поняття маркетингу в Інтернет є найменша Вивчення и чи не основною проблемою.Більше компании, яка решила займатіся бізнесом в мережі чи використовуват Інтернет для комунікації зі споживача. На сьогодні, Досліджень маркетингу в мережі Інтернет (інтернет-маркетингу) займаються Такі Вчені: Ф. Котлер, О.К. Ойнер, Е.В. Попов та інші. Інтернет-маркетинг як нова дисципліна поки що находится на стадії формирование. Ф. Котлер Розглядає маркетинг в Інтернет з точки зору Електронної комерції. У цьом пункті буде Розглянуто Вплив інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства в цілому.

  З РОЗВИТКУ мережі Інтернет поступово змінюються підході до управління компанією и відповідно маркетинговою діяльністю. Весь комплекс маркетингу можна розглядаті з позіцій! Застосування его в середовіщі Інтернет. Інтернет-маркетинг - це процес, Який напрямків на удовольствие потреб спожівачів Із ЗАСТОСУВАННЯ інтернет-технологій та управління інструментами маркетингу.

  Маркетингова діяльність компании базується на функціях маркетингу. У літературі з маркетингу віділяють Такі основні Функції маркетингу:

  1. Аналітична (Вивчення Сайти Вся, спожівачів, конкурентів).

  2. Управлінська (стратегічне Маркетингове планування, організація внутрішніх маркетингових процесів).

  3. Організація збуту (організація маркетингових каналів, формирование Попит).

  4. Організація виробництва (розробка вимог до Нових продуктів на основе информации про ринкову кон'юнктуру та управління якістю).

  5. Комунікаційна (реклама, ПР, стимулювання збуту).

  Аналітична функція маркетингу заснована на проведенні маркетингових досліджень. Мережа Інтернет як засіб та середовище комунікації может буті ефективного Використана для проведення маркетингових досліджень. У мережі Інтернет можна Проводити як Первинні, так и Вторинні маркетингові дослідження.

  Одним з основних методів проведення маркетингових досліджень в Інтернет є опитування. Опитування в мережі можна Проводити Шляхом размещения анкети на сайтах з цільовою аудіторією, Розсилка анкети по електронній пошті та Заповнення анкети в телеконференціях. Відміннімі особливо проведення опитування в Інтернет є невісока ВАРТІСТЬ, автоматизація процесса опитування та АНАЛІЗУ его результатів, а такоже можлівість точного фокусування опитування на цільову аудіторію. Ограниченной опитування через Інтернет та електронна пошта є НЕ репрезентатівність Вибірки на всю генеральну совокупність в більшості сфер бізнесу та встановлення особи, яка Дійсно відповідає на питання анкети.

  На сайті можна Проводити спостереження поведінкі відвідувачів на основе статистичних Даних. С помощью спостереження віконується систематичне Вивчення поведінкі субєкта. Аналіз статистики відвідувань сайту є Досить ефективна інструментом маркетингу. На Відміну Від опитування, спостереження дозволяє збіраті інформацію, що не залучаючі відвідувачів до активних Дій. Більш повну інформацію загаль про відвідувачів та їх спожи можна дізнатіся з Даних статистики по ключовими словами.

  Ефективність! Застосування комплексу маркетингу в значній мірі залежався від Сайти Вся, особливо продукції, уровня конкурентної БОРОТЬБИ. З точки зору практичного маркетингу его інструменти повінні застосовуватісь індивідуально до кожного продукту, Сайти Вся, компании. Такий Диференційований підхід справедливий такоже до побудова організаційної струкрурі підприємства. Досягнення цілей підприємства много в чому Залежить від правильної организации та Функціонування організаційної структури. Оргструктура відділу маркетингу Залежить від Величини підприємства, спеціфікі продукції та величина Сайти Вся, на якому працює компанія. Найчастіше організаційну структуру відділу маркетингу будують по функціям або товарам.

  Нові Тенденції в побудові організаційніх структур управління маркетингом проявляються в тому, что в рамках відділу маркетингу зявляється Підрозділ, працівники которого займаються Використання можливости Інтернет - Підрозділ інтернет-маркетингу та Електронної комерції.

  Підсілення роли маркетингових комунікацій спріяє появі підрозділу, Який займається інтегрованімі маркетингових комунікаціямі як в традіційніх ЗМІ, так и в Інтернет. На мнение дослідніків при формуванні такого підрозділу маркетингових інтегрованіх комунікацій створюються передумови для формирование єдиного комунікаційного бюджету и его збалансований розподілу между окремий комунікаційнімі засоби. Таким чином, на рис. 3.1 зображено функціональну організаційну структуру відділу маркетингу з урахуванням спеціфікі роботи компании в середовіщі Інтернет.

  Мал. 3.1. Організаційна структура відділу маркетингу з урахуванням спеціфікі роботи компании в середовіщі Інтернет

  З точки зору маркетінгової Функції збуту Вважаємо, что Електрон комерцію можна Віднести до функцій інтернет-маркетингу, як це зроби Ойнер О. К. та Попов Е. В. Хоча, на сьогодні, електронна комерція є Повністю самостійною діяльністю, а не только Додатковий інформаційнім каналом чи каналом розповсюдження товарів або послуг. За життя без суті, електронна комерція інтегрує Функції збуту, КОМУНІКАЦІЙНІ и аналітичні Функції (на основе баз Даних). Саме тому Пропонуємо окремий від підрозділу збуту Підрозділ Електронної комерції та інтернет-маркетингу.

  Організація збуту повзана з побудова маркетингових каналів. Сучасні методи управління маркетинговими каналами базуються на створенні інтеграції на основе партнерств та стратегічніх союзів в каналі. Така інтеграція направлена ​​на раціоналізацію фізичних та інформаційних потоків в каналі Шляхом реорганізації процесса розподілу. Реорганізація каналу досягається за рахунок использование інформаційних и телекомунікаційніх технологій, а такоже мережі Інтернет І, відповідно, технологій електронного бізнесу.

  В условиях современного СВІТОВОГО Сайти Вся Нові інформаційні технології та мережа Інтернет дозволяють Зменшити затрати на Виконання маркетингових функцій. Управління та обмін інформацією є Надзвичайно Важливі для забезпечення ефектівності та результатівності будь-якого маркетингового каналу. Таким чином, Інтернет має Вплив на традіційні маркетингові канали. Інтернет-технології Надаються возможности змінюваті Межі рінків (перехід від локальних до міжнародніх), міняті принципи конкуренції та надаваті Нові засоби для ведення конкурентної БОРОТЬБИ. Розвиток СУЧАСНИХ інформаційних технологій та мережі Інтернет спричинили Зміни в управлінні маркетинговими каналами. Чим більша степень сумісного использование Електрон Даних і розробки СУЧАСНИХ технологій учасниками каналу, тим більшу вигоди для себе отрімує КОЖЕН учасник.

  Варто Зазначити, что дедалі более компаний Виходять на інтернет-ринок з метою надаті покупцям Індивідуальні послуги чи Запропонувати Індивідуальні товари. На такому Рівні сегментування проводять кастомізованій маркетинг. "Під масовим індівідуальнім обслуговування (масового кастомізацією) розуміють использование можливий масового виробництва для виготовлення товарів по індівідуальнім замовленням". Кастомізація підвіщує СПОЖИВЧИХ Цінність товарів та послуг компании.

  До недавнього часу кастомізуваті (адаптуваті товари чи послуги до потреб індівідуальніх спожівачів) решение у відповідності з конкретними потребами спожівачів могли компании, Які Працювала з невелика кількістю покупців. С помощью мережі Інтернет можна реалізуваті модель масового виготовлення під замовлення (например, компании Dell и Nike), что буде спонукати підвіщенню уровня лояльності спожівачів до бренду та залучаті Нових КЛІЄНТІВ.

  Сучасний стан більшості міжнародніх рінків характерізується підвіщенням значімості та цінності информации як з боку Користувачів, так і - продавців. Інформатізація Суспільства щоразу растет. І хоча споживачам надається что разу все более информации, підприємство НЕ может Постійно збільшуваті обємі своих комунікацій. Отже, необходимо пріділяті Рамус НЕ только кількіснім характеристикам комунікацій, но и якісній складовій - ефектівності использование комунікаційніх ІНСТРУМЕНТІВ.

  Як и в сучасности маркетинговому управлінні комунікаціямі, так и в інтернет-маркетингу велику роль відіграють інтегровані маркетингові комунікації. Інтегровані маркетингові комунікації - це концепція планування маркетингових комунікацій, яка виходе з необхідності оцінювання стратегічної роли ее окремий напрямків (реклами, стимулювання збуту, звязків громадскістю та інші) та поиска їх оптимального поєднання для забезпечення чіткості, послідовності и максімізації Дії комунікатівніх програм посередництво інтерграції всех дискретних Звернення.

  З'явилися мережі Інтернет та ее подалі розвиток внесли Зміни в сучасний погляд на засоби реклами та комунікації. Інтернет обєднала в Собі інтерактивний характер комунікації та возможности персоналізації. Мережа Інтернет представляет собою нове комунікаційне середовище, відмінне від традіційніх ЗАСОБІВ масової информации. Відмінною є багатонаправлена ​​комунікаційна модель "багато до багатьох", в Якій КОЖЕН абонент мережі має можлівість звертатися до інших абонентів та можлівість зворотнього звязку. Такоже, особлівість середовища Інтернет пов'язана з активною рол спожівачів (в традіційніх засоби масової информации їх роль є пасивний), обумовлених контролем над поиск информации за рахунок різніх механізмів поиска та навігації. Інтерактивний характер середовища мережі дозволяє підвіщіті ефективність взаємодії учасников комунікації.

  Таким чином, Вплив інтернет-технологій на маркетингову діяльність підприємства растет. В условиях современного СВІТОВОГО Сайти Вся Нові інформаційні технології та мережа Інтернет дозволяють Зменшити затрати на Виконання маркетингових функцій компании.

  Перспективою подалі розвідок у даного напрямку є поглиблення дослідження! Застосування інтернет-технологій у маркетінговій ДІЯЛЬНОСТІ компании [75].

  Однією з основних завдань маркетингових досліджень є, безсумнівно, маркетинговий аналіз. Маркетингові дослідження необхідні в будь-якому бізнесі. Добиться успеха в комерційній ДІЯЛЬНОСТІ можна только при наявності информации, необхідної для ефектівної организации цієї ДІЯЛЬНОСТІ. Щоб плануваті вихід на Нові ринкі чи Розширення Сайти Вся нужно знаті існуючій Попит и пропозіцію, Особливості цільової аудіторії, політику конкурентів. Інтернет дает Нові возможности для розвитку бізнесу, но має свою спеціфіку в проведенні маркетингових досліджень. З одного боку, технології дозволяють одержуваті Досить много необхідної маркетінгової информации, но з Іншого боку - вімагають від маркетолога знань и вмінь використовуват ЦІ технології.

  Роль информации в процесах керування, зростання вимог фахівців з маркетингу до оператівності, якості и форми представлення информации зумов необходимость использование СУЧАСНИХ апаратних, програмних, інформаційних и технологічних ЗАСОБІВ для ее ОБРОБКИ. Найпошіренішім варіантом системного! Застосування ціх ЗАСОБІВ у складних економічних обєктах є організація інформаційних систем. Інформаційна система маркетингу - це сукупність інформаційних, технічних, програмних и технологічних ЗАСОБІВ, ЗАСОБІВ телекомунікацій, баз и банків Даних, методів и процедур, інженерно-технічного персоналу, что реалізують функцію збору, передачі, ОБРОБКИ, АНАЛІЗУ, прогнозування и Накопичення информации для подготовки и Прийняття ефективних управлінськіх РІШЕНЬ у маркетингу.

  Сучасна концепція использование обчіслювальної техніки й інформаційних технологій предполагает создание інформаційних систем у конкретних предметних сферах діяльності: інформаційні системи менеджменту, статистики, МІЖНАРОДНОГО бізнесу, фондового Сайти Вся и т.п. З урахуванням термінології, прійнятої в компютерних інформаційних системах керування економічнімі обєктамі вікорістовується назва "інформаційні системи маркетингу" - (ІСМ).

  Головна мета Функціонування ІСМ - Підвищення якості маркетингу, забезпечення фахівців необхідною інформацією для прийняття маркетингових РІШЕНЬ. Результат Функціонування ІСМ - доведення до кожного користувача (керівника, фахівця) информации, что по змісту, часу представлення и методам відображення дает можлівість ефективного Виконувати Функції и процедури керування. Це зумовлює візначені вимоги до формирование бази даних, встановлення актуальності и цінності информации, формам передачі, методам аґрегування з мінімальнімі витратами на технологію превращение Даних.

  В ІСМ вірішується комплекс взаємозалежніх завдань, реалізація якіх на основе использование СУЧАСНИХ методів керування,! Застосування економіко-математичних методів и моделей, комплексу технічних засобів и інформаційних технологій Забезпечує автоматізацію Виконання функцій и процедур маркетингу.

  Відомо, что в ІСМ ціркулюють значні ОБСЯГИ різнобічної информации, но ціль Функціонування ІСМ - представлення користувач только необхідної информации - мінімальної, но достатньої для прийняття решение. В ІСМ забезпечується обробка и фільтрація информации, вибір необхідніх показніків и варіантів розрахунків; при вікорістанні систем ПІДТРИМКИ Прийняття РІШЕНЬ можна отріматі й обґрунтування альтернативного варіанту. Одночасно можна корістатіся базою Даних для деталізації окремий розрахунків, для Зміни вхідних Даних чи методів вирішенню завдань.

  Розробка и создание ІСМ - довгий и трудомісткій процес, что проходити кілька етапів:

  - обстеження обєкту й обґрунтування необхідності создания інформаційної системи маркетингу;

  - розробка Концепції інформаційної системи;

  - складання технічного завдання;

  - розробка технічного и РОбочий проектів.

  Інформаційні, організаційні и методичні звязки маркетингу з іншімі обєктамі підприємства (виробництво, збут, конструкторсько-технологічні розробки и т.ін.) обумовлюють необходимость їх проектування як єдиної системи. Це знаходится відображення в обґрунтуванні комплексу вікорістовуваніх технічних засобів, програмного забезпечення, организации баз и банків Даних.

  Варто врахуваті, что розробка и Впровадження інформаційних систем маркетингу повязані зі значними витратами на проектування и підтрімку Функціонування (например, повсякденного Відновлення й актуалізація бази даних).

  Вважаю, что доцільність розробки ІСМ візначається не по Зменшення витрат на обробка, а по впліву проектованої системи на Прийняття маркетингових РІШЕНЬ, встановлений Нових цілей и через них на Збільшення прібутків фірми, виявлення перспектив ее ДІЯЛЬНОСТІ.

  Існує два варіанти Впровадження ІСМ:

  1) адаптація компютерних інформаційних технологій и комунікацій до існуючої Структури керування и розподілу обовязків между фахівцямі з маркетингу;

  2) розробка новой організаційної Структури керування (Не только маркетингу, но и Всього підприємства), при Якій ефективність Функціонування ІСМ буде найбільшою.

  При Першому варіанті ризики Впровадження системи зводу до мінімуму, при іншому - система может розвіватіся відповідно до вимог и потреб удосконалення керування обєктом.

  Оскількі Інтернет є полем ДІЯЛЬНОСТІ для маркетологів, та патенти, Розглянуто Преимущества роботи в цьом комунікаційному середовіщі. Головного перевага использование Інтернет є оператівність - с помощью інтернету легко І ШВИДКО можна здобудуть найрізноманітнішу інформацію. Більш того, свіжа інформація в ятір поставляється набагато оперативніше, чем у традіційні ЗМІ. Це не Варто доводіті, важлівість Вчасно отріманої информации для ведення бізнесу й обслуговування клієнтів очевидна.

  Компанії, Які Використовують Інтернет, як засіб комунікації, звертають до своих потенційніх КЛІЄНТІВ у форме діалогу, причому в найбільш кращій для них форме - у масштабі реального часу або в режімі роботи Електронної пошта. Користувач может сам ініціюваті и контролюваті ту інформацію, якові ВІН одержує, и ті контакти, у Які ВІН вступає.

  Інтернет-технології не стояти на місці и, что здавай Неможливо кілька років тому, сегодня успешно втілюється в життя. Це стосується и персонального підходу до кожного потенційного клієнта, коли его Індивідуальні спожи могут буті враховані в переважній більшості віпадків. Например, деякі новостійні сайти предлагают размещения на життя без першій странице новин только на ту тему, что цікавить користувача, а для великих замовніків могут формуватіся так звані премєр-сторінки, де представляється только та інформація, что цікавить даного клієнта.

  Чи не можна віпустіті з уваги и глобальність, властіву інтернету, яка знімає всі географічні обмеження, і "віртуалізацію" учасников інтернет-контактів, что дозволяє Зберегти Інкогніто в разі спожи. Відбуваються Зміни в логічніх заходах підприємств, что зєднують постачальника и кінцевого споживача, тобто Зменшення кількості посередників (або даже їх знікнення).

  Если в області традіційніх комунікацій Діє схема Відправник-одержувач, и активною Ланка є Відправник, то в інтернет-маркетингових комунікаціях система отношений побудовали по-ІНШОМУ - клієнт сам запітує потрібну Йому інформацію. Саме клієнт ініціює процес одержаний информации и потім Здійснює над нею контроль. Саме клієнт вірішує, коли Йому почату отношения з конкретною Фірмою І, відповідно, коли має сенс їх Завершити. Через Зміни в характері комунікацій змістіліся акценти й у маркетингових підходах. Зокрема, у продавця відбувається Певна переорієнтація з мислення постачальника на мислення клієнта. У традіційному маркетингу все ще відчутна тенденція до Збереження пріорітетності постачальника. Інтернет-магазин допомагає перемістіті центр ваги вбік інтересів клієнта. "Завоювання" клієнта перестало буті самоціллю, основний увага пріділяється довгострокового партнерства. Відомо, что придбання нового клієнта коштує набагато дорожча (по Деяк дослідженнях у 5-7 разів), чим Утримання старого. Тім очевідніше, что зусилля та патенти направляти в Першу Черга на Збереження старого клієнта.

  Як бі НЕ Було, но даже если інтернет-магазин розглядаті просто як Одне з можливіть джерел Поширення информации поряд зі ЗМІ, то інтернет-маркетинг повинен буті як мінімум невідємнім атрибутом маркетінгової політики компании.

  Найчудовішій сайт залиша мертвим, если Користувачі НЕ БУДУТЬ зупінятіся на его страницах, для того щоб помілуватіся ними, сделать покупку. Саме в цьом и Полягає проблема більшості підприємців, Які Ніколи не стануть мільйонерамі, володіючі відміннімі товарами и услуг, тому что при цьом смороду НЕ ма ють Поняття про тонкощі мистецтва електронного маркетингу.

  Реальне использование Інтернет для розвитку бізнесу можливо только при наявності свого сайту. І создания ефективного сайту требует проведення маркетингових досліджень в Інтернеті. Тільки на підставі отриманий Даних можна Сформувати Точні завдання сайту, его маркетингову й інформаційну політику, функціональність, комплекс необхідніх Дій по его Просування. І сделать все це нужно ще до создания самого сайту, тому что много чего з комплексу необхідніх Дій по створеня сайту реалізується самє в процесі его создания. Варто памятати, что іноді простіше создать новий сайт, чим виправити існуючій.

  У процесі Функціонування сайту та патенти Керувати Наступний принципами: залучайте відвідувачів на свій сайт, надаючі Їм велику Кількість якісної безкоштовної информации; ознайомлюйте відвідувачів зі своими товарами и услуг. Ефективна політика прісутності в Інтернет поможет компании Сформувати комплекс необхідніх Дій и отріматі реальний прибуток [74].

  3.2 Розрахунок експорту вина ігрістого та мінеральної води у Словаччині

  Для Підвищення конкурентоспроможності продукції КЗШВ "Столичний" на центральноєвропейському Сайти Вся Ми пропонуємо розпочаті співпрацю з торгова мережа "TESCO", яка є рітейлером №1 у Великій Британії та №4 в мире (2 700 торгівельних центрів, прибуток у 2006 году - 1 576 млн. фунтів стерлінгів).

  Розрахунок експорту вина ігрістого "Мускат рожевий"

  в обсязі 10 000 пляшок та "Мускат білий" в обсязі 15 000 пляшок

  На качана СПІВПРАЦІ Пропонуємо Здійснювати експорт вина ігрістого "Мускат рожевий" та "Мускат білий" до логістичного складу "TESCO" у городе пролом (Словаччина), збудованого у 2005 году, Який є найбільшім у Европе (30 000 м2) та Обслуговує 47 супермаркетів у Словаччині, 32 - в Угорщині та 38 - у Чехії.

  Аналіз центральноєвропейського Сайти Вся показавши, что у вина ігрістого виробництва КЗШВ "Столичний" на ньом немає прямих конкурентів. Непрямі ж конкурентами є ігрісті вина виробництва Франции та Италии, віроблені за традіційною технологією та значний дорожчі за ціною, а такоже мускатні вина виробництва Угорщини, Які НЕ є ігрістімі. Попередній розрахунок показав, что КЗШВ "Столичний" може експортуваті до Словаччини 25 тисяч пляшок ігрістого вина за рахунок СКОРОЧЕННЯ продаж на внутрішньому Сайти Вся.

  Нижчих у табліці 3.1 наведено дані относительно уровня собівартості та прибутку-вості даного виду продукції підприємства.

  Таблиця 3.1.

  Собівартість вина ігрістого "Мускат рожевий" та "Мускат білий", грн. / Пл.

  Статті калькуляції

  "Мускат рожевий"

  "Мускат білий"

  Сировина та матеріали

  7,04

  6,26

  Паливо та енергія

  0,11

  0,11

  Основна заробітна плата

  2,27

  2,27

  Додаткова заробітна плата

  0,89

  0,89

  Відрахування на соціальні заходи

  0,32

  0,32

  Утримання та експлуатація устаткування

  0,49

  0,49

  Загальновиробничі витрати

  0,98

  0,98

  Виробнича собівартість

  12,10

  11,32

  Адміністративні витрати

  0,31

  0,31

  Витрати на збут

  0,36

  0,36

  Повна собівартість

  12,77

  11,99

  прибуток

  3,69

  3,50

  Відпускна ціна

  16,46

  15,49

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Доставку товару передбачається Здійснювати автомобільнім транспортом на условиях DDU - Бреше (Словаччина). Відпускна ціна (EXW) 25000 пляшок вина ігрістого, Пожалуйста Пропонується на експорт, складає:

  16,46 • 10 000 + 15,49 • 15000 = 396,95 (тис. Грн.).

  Розрахуємо витрати на транспортування експортованої продукції та інші Експортні витрати.

  1. Витрати на завантаження на КЗШВ "Столичний" одиниці автомобільного транспорту, что доставлятіме товар до Словаччини, складають 250 грн. Для транспортування 25000 пляшок вина ігрістого буде нужно 6 автомашин (по 10 тонн). Отже, ЗАГАЛЬНІ витрати на завантаження становляться:

  0,25 • 6 = 1,5 (тис. Грн.).

  2. Витрати на страхування перевезення вантажу (3% від страхової суми):

  (396,95 + 1,5) • 0,03 = 11,95 (тис. Грн.).

  3. Відстань від Києва до Брешова (Словаччина) дорівнює 1500 км, в тому чіслі до кордону Україна-Словаччина (митний пункт Ужгород) - 810 км, ВАРТІСТЬ автомобільного перевезення складає 10 грн. / Км. Оскількі нужно 6 автомашин (по 10 тонн), то ВАРТІСТЬ перевезення складі:

  - до кордону Україна-Словаччина (митний пункт Ужгород):

  810 • 10 • 6 = 48,6 (тис. Грн.);

  - від кордону Україна-Словаччина (митний пункт Ужгород) до Брешова (Словаччина):

  690 • 2 • 6 = 8,28 (тис. Дол. США) = 41,4 (тис. Грн.).

  При складанні контракту курс фіксується на Рівні 1 дол. США = 5 грн.

  4. Митна ВАРТІСТЬ складі:

  396,95 + 1,5 + 11,95 + 48,6 = 459 (тис. Грн.).

  5. Експортні формальності (Отримання Сертифікатів якості та відповідності) (0,1% від митної вартості) складають:

  459 • 0,001 = 0,459 (тис. Грн.).

  6. Митний збір (0,2% від митної вартості) становітіме:

  459 • 0,002 = 0,918 (тис. Грн.).

  7. Витрати на оформлення ВМД складають 800 грн. на всю партію товару.

  Таким чином, накладні витрати при експорті складають:

  1,5 + 11,95 + 48,6 + 41,4 + 0,459 + 0,918 + 0,8 = 105,63 (тис. Грн.).

  Експортні витрати на 1 пляшку вина ігрістого становітімуть:

  105,63 / 25 000 = 4,23 (грн.).

  Повна собівартість експорту партии вина ігрістого "Мускат рожевий" складає:

  (12,10 + 0,31 + 4,23) • 10 000 = 166,4 (тис. Грн.).

  Повна собівартість експорту партии вина ігрістого "Мускат білий" складає:

  (11,32 + 0,31 + 4,23) • 15 000 = 237,9 (тис. Грн.).

  Повна собівартість експорту вина ігрістого буде становитися:

  166,4 + 237,9 = 404,3 (тис. Грн.).

  Контрактна ВАРТІСТЬ складатіме:

  459 + 0,459 + 0,918 + 41,4 + 0,8 = 396,95 + 105,63 = 502,58 (тис. Грн.).

  Загальний прибуток від експорту складе:

  502,58 - 404,30 = 98,28 (тис. Грн.).

  В результате експорт партии (25 000 пляшок) вина ігрістого до Словаччини прибуток складе 98,28 тис. грн.

  Розрахунок експорту мінеральної води до Словаччини

  Вже 15 років у странах Західної Європи існує програма виходу на ринок продукції під торгівельною маркою великих торгових мереж (privatе label). 20% продукції у торговельній мережі "TESCO" реалізується під, власною торговою маркою. До такой продукції Належить и мінеральна вода, яка віробляється для "TESCO" підприємствами Словаччини та Польщі. З метою підвищення конкурентоспроможності товарного сегменту "мінеральна вода" ЗАТ КЗШВ "Столичний" може Запропонувати постачання мінеральної води для мережі "TESCO" під ее торговою маркою за конкурентною ціною в обсязі 70 тисяч пляшок місткістю 1,5 л на рік (за рахунок СКОРОЧЕННЯ продаж на внутрішньому Сайти Вся Україна).

  У табліці 3.2 наведено дані относительно уровня собівартості та прібутковості даного виду продукції підприємства.

  Доставку товару планується Здійснювати автомобільнім транспортом на условиях DDU - Бреше (Словаччина).

  Відпускна ціна (EXW) 70 000 пляшок мінеральної води, яка Пропонується на експорт, складає:

  1,65? 70 000 = 115,5 (тис. Грн.).

  Витрати на транспортування становляться:

  Таблиця 3.2.

  Зведена калькуляція на мінеральну воду у пляшках місткістю 1,5 л, грн. / Пл.

  Статті витрат

  Стоимость

  Сировина та матеріали

  0,65

  Паливо та енергія

  0,04

  Основна заробітна плата

  0,11

  Додаткова заробітна плата

  0,02

  Відрахування на соціальні заходи

  0,10

  Утримання та експлуатація устаткування

  0,25

  Загальновиробничі витрати

  0,17

  Виробнича собівартість

  1,34

  Адміністративні витрати

  0,05

  Витрати на збут

  0,05

  Повна собівартість

  1,44

  прибуток

  0,21

  Відпускна ціна

  1,65

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Витрати на завантаження на КЗШВ? Столичний? одиниці автомобільного транспорту, Який доставлятіме товар до Словаччини, складають 250 грн. Для транспортування 70 000 пляшок мінеральної води буде нужно 13 машин (по 10 тонн). Отже, ЗАГАЛЬНІ витрати на завантаження складуть:

  250 • 13 = 3,25 (тис. Грн.).

  2. Витрати на страхування перевезення вантажу (3% від страхової суми):

  (115,5 + 3,25)? 0,03 = 3,56 (тис. Грн.).

  3. Відстань від Києва до Брешова (Словаччина) дорівнює 1500 км, у той-му чіслі до кордону Україна-Словаччина (митний пункт Ужгород) - 810 км, ВАРТІСТЬ автомобільного перевезення складає 10 грн. / Км. Оскількі нужно 13 автомашин (по 10 тонн), то ВАРТІСТЬ перевезення складі:

  - до кордону Україна-Словаччина (митний пункт Ужгород):

  810 • 10 • 13 = 105,3 (тис. Грн.);

  - від кордону Україна-Словаччина (митний пункт Ужгород) до Брешова (Словаччина):

  690 • 2 • 13 = 17,94 (тис. Дол. США) = 89,7 (тис. Грн.).

  При складанні контракту курс фіксується на Рівні 1 дол. США = 5 грн.

  4. Митна ВАРТІСТЬ складі:

  115,5 + 3,25 + 3,56 + 105,3 = 227,61 (тис. Грн.).

  5. Експортні формальності (0,1% від митної вартості) становітімуть:

  227,61 • 0,001 = 0,227 (тис. Грн.).

  6. Митний збір (0,2% від митної вартості) складатіме:

  227,61 • 0,002 = 0,454 (тис. Грн.).

  7. Стоимость оформлення ВМД - 800 грн. на всю партію товару.

  Таким чином, Експортні витрати складають:

  3,25 + 3,56 + 105,3 + 89,7 + 0,227 + 0,454 + 0,8 = 203,29 (тис. Грн.).

  Експортні витрати на 1 пляшку мінеральної води становітімуть:

  203,29 / 70000 = 2,90 (грн.).

  Повна собівартість експорту мінеральної води складає:

  (1,34 + 0,05 + 2,90) • 70 000 = 300,30 (тис. Грн.).

  Контрактна ВАРТІСТЬ складі:

  115,5 + 203,29 = 318,79 (тис. Грн.).

  Загальний прибуток від експорту складає:

  318,79 - 300,30 = 18,49 (тис. Грн.).

  В результате експорт партии (70 000 пляшок) мінеральної води до Словаччини прибуток складе 18,49 тис. грн.

  3.3 Вплив запропонованіх ЗАХОДІВ на діяльність Київського заводу шампанських вин "Столичний"

  Тепер оцінімо економічну ефективність впроваджуваніх ЗАХОДІВ. Почнемо Із економічної ефектівності впроваджуваніх ЗАХОДІВ.

  Таблиця 3.3.

  Економічна ефективність запропонованіх ЗАХОДІВ

  Назва показніків

  Експорт вина до Словаччини

  Експорт мінеральної води до Словаччини

  Всього

  Виручка від реализации експорт, грн

  502580,00

  318790,00

  821370,00

  Контрактна ВАРТІСТЬ, грн

  502580,00

  318790,00

  821370,00

  Витрати на виробництво експортованої продукції, грн

  290800,00

  93800,00

  384600,00

  Адміністративні витрати

  7750,00

  3500,00

  11250,00

  Накладні витрати при експорті, грн

  105630,00

  203290,00

  308920,00

  Повна собівартість експортованої продукції

  404300,00

  300300,00

  704600,00

  Прибуток, грн

  98280,00

  18490,00

  116770,00

  Чистий прибуток, грн

  73710,00

  13867,50

  87577,50

  Ефект експорт, грн

  98280,00

  18490,00

  116770,00

  Рентабельність експорту,%

  24,31

  6,16

  16,57

  Ефективність експорту, грн / грн

  1,24

  1,06

  1,17

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  У табліці 3.3 показатели пораховано Наступний чином:

  Прибуток, грн = виручка від реализации експорт, грн - Витрати на виробництво експортованої продукції, грн - Накладні витрати при експорті, грн

  Чистий прибуток, грн = Прибуток, грн * 0,75

  Ефект експорт, грн = виручка від реализации експорт, грн - Витрати на виробництво експортованої продукції, грн - Накладні витрати при експорті, грн.

  Ефективність експорту,% = Ефект експорту, грн * 100% / (Витрати на виробництво експортованої продукції, грн + Накладні витрати при експорті, грн). Як видно Із розрахунків, експорт у вина у Словаччині є ефектівнішім, чем експорт мінеральної води у Словаччині, что пов'язано Із меншими витратами.

  Таблиця 3.4.

  Ефективність зовнішньоекономічної діяльності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "та Вплив запропонованіх ЗАХОДІВ на ее зміну

  Назва показніків

  2006

  2007

  Проек-тній рік

  Відхилення проектного року від 2007

  Абсо-лютні, грн

  Від-носно,

  %

  Виручка від реализации експорт, грн

  3536100,00

  2814600,00

  3635970,00

  821370,00

  29,18

  Контрактна ВАРТІСТЬ, грн

  3536100,00

  2814600,00

  3635970,00

  821370,00

  29,18

  Витрати на виробництво експортованої продукції, грн

  2522800,00

  2133100,00

  2517700,00

  384600,00

  18,03

  Накладні витрати при експорті, грн

  36900,00

  30075,00

  41325,00

  11250,00

  37,41

  Адміністративні витрати

  12300,00

  10025,00

  318945,00

  308920,00

  3081,50

  Повна собівартість експортованої продукції

  2572000,00

  2173200,00

  2877800,00

  704600,00

  32,42

  Прибуток, грн

  964100,00

  641400,00

  758170,00

  116770,00

  18,21

  Чистий прибуток, грн

  723075,00

  481050,00

  568627,50

  87577,50

  18,21

  Ефект експорт, грн

  964100,00

  641400,00

  758170,00

  116770,00

  18,21

  Ефективність експорту,%

  37,48

  29,51

  26,35

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Із табліці 3.4 видно, что у проектному году порівняно Із 2007 роком збільшаться Такі показатели зовнішньоекономічної діяльності підприємства: виручка від реализации експорт, контрактна ВАРТІСТЬ експортованіх товарів, витрати на виробництво експортованої продукції, Адміністративні витрати, накладні витрати при експорті, прибуток від експорту, чистий прибуток від експорту, ефект експорту, ефективність експорту, что пов'язано Із Розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємства у проектному году.

  Дані проектного року знаходится як сума показніків витрат та ефектів експорт вина та мінеральної води до Словаччини разом узятіх та аналогічніх показніків витрат та ефектів експорт вмна та мінеральної води у 2007 году.

  Таблиця 3.5.

  Структура витрат ЗАТ "КЗШВ" Столичний "тавплів запропонованіх ЗАХОДІВ на їх зміну

  Показник

  2007

  Пі-томи вага,

  %

  Проектний рік

  Відхилення проектного року від 2007

  Пі-томи вага,

  %

  Абсо-лютні,

  грн

  Від-

  Ніс

  ні,

  %

  Податок на додану вартість

  32489300,00

  16,36

  32489300,00

  16,27

  0,00

  0,00

  Акцизний збір

  18782000,00

  9,46

  18782000,00

  9,41

  0,00

  0,00

  Інші Вирахування з доходу

  1198400,00

  0,60

  1198400,00

  0,60

  0,00

  0,00

  Собівартість реалізованої продукції

  105348700,00

  53,05

  106053300,00

  53,12

  704600,00

  0,67

  Адміністративні витрати

  13111300,00

  6,60

  13122550,00

  6,57

  11250,00

  0,09

  Витрати на збут

  10033700,00

  5,05

  10342620,00

  5,18

  308920,00

  3,08

  Інші операційні витрати

  9105600,00

  4,59

  9105600,00

  4,56

  0,00

  0,00

  фінансові витрати

  774500,00

  0,39

  774500,00

  0,39

  0,00

  0,00

  Втрата від участия у Капіталі

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Інші витрати

  2839000,00

  1,43

  2839000,00

  1,42

  0,00

  0,00

  Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

  4903200,00

  2,47

  4932392,50

  2,47

  29192,50

  0,60

  Надзвичайні витрати

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Податки з надзвичайного прибутку

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  разом

  198585700,00

  100,00

  199639662,50

  100,00

  1053962,50

  0,53

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Як видно Із табліці 3.5 у проектному году порівняно Із 2007 роком збільшаться собівартість реалізованої продукції на 0,67%, Адміністративні витрати та витрати на збут відповідно на 0,09% та 3,08%, что пов'язано зі Зростаючий ОБСЯГИ експорту підприємства порівняно Із 2007 роком. Витрати разом збільшіліся у проектному году на 0,53%.

  У табліці 3.6 наведено звіт про фінансові результати до и после Впровадження ЗАХОДІВ з експорту вина та мінеральної врді до Словаччини. Як видно Із табліці 3.6 фінансовий результат (прибуток) підприємства зменшено, но пріпускаючі, что завод у проектному году буде працювати Із таким же фінансовим результатом, як це було у 2007 году.

  Таблиця 3.6.

  Звіт про фінансові результати до и после Впровадження заходу

  Стаття

  код рядка

  2007

  Проектний рік

  1

  2

  3

  4

  Дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  10

  202219400,0

  203040770,0

  Податок на додану вартість

  15

  32489300,0

  32489300,0

  Акцизний збір

  20

  18782000,0

  18782000,0

  Інші Вирахування з доходу

  30

  1198400,0

  1198400,0

  Чистий дохід (виручка) від реализации (товарів, робіт, послуг)

  35

  149803700,0

  150571070,0

  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

  40

  105348700,0

  106053300,0

  валовий:

  прибуток

  50

  44455000,0

  44517770,0

  збиток

  55

  Інші операційні доходи

  60

  5971900,0

  5971900,0

  Адміністративні витрати

  70

  13111300,0

  13122550,0

  Витрати на збут

  80

  10033700,0

  10342620,0

  Інші операційні витрати

  90

  9105600,0

  9105600,0

  Фінансові результати від операційної діяльності:

  прибуток

  100

  18176300,0

  17918900,0

  збиток

  105

  Дохід від участия у Капіталі

  110

  0,0

  0,0

  Інші фінансові доходи

  120

  26400,0

  26400,0

  Інші доходи

  130

  1629500,0

  1629500,0

  фінансові витрати

  140

  774500,0

  774500,0

  Втрата від участия у Капіталі

  150

  0,0

  0,0

  Інші витрати

  160

  2839000,0

  2839000,0

  Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування:

  прибуток

  170

  16218700,0

  15961300,0

  збиток

  175

  Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

  180

  4903200,0

  4932392,5

  Фінансові результати від звічайної діяльності:

  прибуток

  190

  11315500,0

  11028907,5

  збиток

  195

  Надзвичайні:

  доходи

  200

  0,0

  0,0

  витрати

  205

  0,0

  0,0

  Податки з надзвичайного прибутку

  210

  Чистий:

  прибуток

  220

  11315500,0

  11028907,5

  збиток

  225

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Із табліці 3.6 видно, что у результате експорт (позитивного ефект від него) прибуток підприємства у проектному году зменшіть, за умови, что у проектному году звичайна господарська діяльність підприємства (на внутрішньому Сайти Вся буде мати такий же фінансовий результат, як и у 2007 році) .

  Таблиця 3.7.

  Структура доходів ЗАТ "КЗШВ" Столичний "та Вплив запропонованіх ЗАХОДІВ на їх зміну

  Показник

  2007

  Пі-томи вага,

  %

  Проектний рік

  Пі-томи вага,

  %

  Відхилення проектного року від 2007

  Абсо-лютні,

  грн

  Від-носно,

  %

  Дохід (виручка) від реализации продукції

  202219400,00

  96,37

  203040770,00

  96,38

  821370,00

  0,41

  Інші операційні доходи

  5971900,00

  2,85

  5971900,00

  2,83

  0,00

  0,00

  Дохід від участия у Капіталі

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  Інші фінансові доходи

  26400,00

  0,01

  26400,00

  0,01

  0,00

  0,00

  Інші доходи

  1629500,00

  0,78

  1629500,00

  0,77

  0,00

  0,00

  Надзвичайні доходи

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  0,00

  разом

  209847200,00

  100,00

  210668570,00

  100,00

  821370,00

  0,39

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Із табліці 3.7. видно, что дохід (виручка) від реализации продукції збільшіться у проектному году на 0,41%, а інші операційні доходи, дохід від участия у Капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи, Надзвичайні доходи за прогнозами у проектному году Ніяк НЕ зміняться. Сума усіх доходів у проектному году збільшіться на 0,39%.

  Таблиця 3.8.

  Структура прибутку ЗАТ "КЗШВ" Столичний "та Вплив запропонованіх ЗАХОДІВ на его зміну

  Показник

  2007

  проек-

  тній рік

  Відхилення проектного року від 2007

  Абсолютне, грн

  Відно-сні,%

  Валовий прибуток (збиток)

  44455000,00

  44517770,00

  62770,00

  0,14

  Прибуток (збиток) від операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  18176300,00

  17918900,00

  -257400,00

  -1,42

  Прибуток (збиток) від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування

  16218700,00

  15961300,00

  -257400,00

  -1,59

  Прибуток (збиток) від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

  11315500,00

  11028907,50

  -286592,50

  -2,53

  Чистий прибуток (збиток)

  11315500,00

  11028907,50

  -286592,50

  -2,53

  Джерело: склад автором за матеріалами звітності ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  Як видно Із табліці 3.8 валовий прибуток збільшіться у проектному году порівняно Із 2007 роком на 0,14%, прибуток від операційної ДІЯЛЬНОСТІ зменшіть на 1,42%, прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування зменшено на 1,59%, тобто підприємство у проектному году зазнатіме менших прібутків, чем у 2007 году.

  Висновки

  У Першому розділі даної магістерської роботи Було Розглянуто теоретико-методичні засади маркетингових досліджень підприємства на зовнішньому Сайти Вся та продуктових експортно стратегій.

  Міжнародне Маркетингове дослідження - це система збору, ОБРОБКИ, АНАЛІЗУ та прогнозування Даних, необхідніх для прийняття РІШЕНЬ у міжнародній маркетінговій ДІЯЛЬНОСТІ.

  Метою будь-которого МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження є Зменшення ризики від РІШЕНЬ Стосовно міжнародної актівності фірми. Мінімізація ризики досягається на основе использование вісновків МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження в прійнятті РІШЕНЬ. Під Висновки МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження розуміється сістематізована інформація про стан та Можливі варіанти розвитку обєкта дослідження.

  Стан информации візначає степень обґрунтованості МІЖНАРОДНОГО маркетингового решение.

  Для визначення якості та уровня забезпеченості інформацією для прийняття міжнародніх маркетингових РІШЕНЬ Використовують Такі Критерії:

  * Релевантність (змістовна значущість, інформація Стосовно только конкретного обєкта чи проблеми дослідження);

  * Точність (недвозначність, можлівість чіткої діференціації);

  * Надійність (гарантія правільності, Відсутність синтаксичних та технічних помилок);

  * Зрозумілість (Відсутність семантичного помилок, кодування однаково набором знаків);

  * Актуальність (своєчасність представлення, ШВИДКІСТЬ Отримання);

  * Гнучкість (можлівість охарактерізуваті Різні аспекти обєкта дослідження);

  * Кількість (повнотіла, достатність для прийняття управлінського решение).

  Проведення МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження та патенти для прийняття РІШЕНЬ з таких вопросам:

  * Сегментація СВІТОВОГО чи зарубіжного Сайти Вся, ее необходимость, Критерії та умови успішної сегментації;

  * Вибір Сайти Вся, країни для розвитку міжнародної ДІЯЛЬНОСТІ;

  * Обгрунтування стратегії виходу на зарубіжній ринок (експортування, СПІЛЬНЕ підприємництво чи Пряме інвестування);

  * Обгрунтування елементів МІЖНАРОДНОГО маркетингового комплексу (товарної та цінової стратегії, каналів Розподілення, системи продвижения);

  * Розробка міжнародної маркетінгової стратегії;

  * Создания МІЖНАРОДНОГО маркетингового плану.

  Особливості МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження:

  1. Велике поле дослідження

  2.Технічні Труднощі збору информации:

  - повна Відсутність информации,

  - ненадійна статистична інформація,

  - обмеження на доступ до информации,

  - мовні Труднощі (переклад, діалекти),

  - поведінка респондентів.

  3.Вісока ВАРТІСТЬ ДОСЛІДЖЕНЬ, особливо збору первинної информации.

  4.Труднощі порівнянь та пояснень.

  5.Проблема розробки рекомендацій.

  Стадії МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження

  Міжнародне Маркетингове дослідження має Чотири логічно взаємоповязані, послідовні стадії:

  I. Визначення вимог до информации;

  II. Збір Даних;

  III. аналіз;

  IV. Упровадження.

  Якісне Виконання робіт на Кожній з попередніх стадій є запорукою успішного проходження наступної стадії та Вчасно Завершення дослідження (Досягнення цілей та завдання маркетингового дослідження).

  Визначення вимог до информации, як перший етап дослідження, містіть в Собі проблему ідентіфікації цілей та завдання. Если маркетолог (чи замовник дослідження) может чітко сформулюваті мету майбутньої роботи, то завдання стають Певна етап, складових Досягнення цілі. У цьом класичному підході визначення вимог до информации формується зверху вниз: мета, завдання, ПЕРЕЛІК необхідніх показніків та процесів, что необходимо дослідіті.

  У разі необхідності проведення комплексного маркетингового дослідження (например, з метою розробки міжнародної стратегії та организации усіх складових міжнародної маркетінгової ДІЯЛЬНОСТІ) формулюється основних мета, яка розпадається на конкретні цілі, а останні, у свою черга, - на завдання. У цьом разі визначення вимог до информации відбувалося одночасно як зверху-вниз, так и знизу-вгору.

  Зміст Другої стадії процесса МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження Полягає в зборі Даних и має Такі СКЛАДОВІ:

  - інвентаризація банку Даних (зіставлення наявної вторинної информации з потребами, визначеними на попередня етапі);

  - збір вторинної информации (оновлення банку Даних согласно з визначеними Вимогами до информации);

  - планування дослідження (розробка плану проведення Польових досліджень з метою Отримання первинної информации);

  - проведення дослідження (Отримання первинної информации с помощью інтервю, розсілання опітувальніх листів, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, телефонного опитування ТОЩО).

  Найскладнішою стадією є аналіз информации. Отримав кількісна та якісна інформація аналізується за помощью методів статистики, економетрії, соціометрії, кваліметрії, біхевіорізму. Если получил інформація НЕ відповідає крітеріям якості для прийняття маркетингових РІШЕНЬ (релевантність, точність, Надійність, Актуальність ТОЩО), то необходимо вернуться на Попередній етап та оновіті банк Даних.

  На залишуся етапі дослідницький колектив представляет результати та рекомендації (у випадка Виконання дослідження на замовлення). Если дослідження проводилося Власний силами (працівнікамі маркетингового підрозділу), то цею колектив Несе відповідальність и за залишковими Впровадження, тобто использование во время Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ.

  У практике дослідження зарубіжніх рінків віділілося Чотири основних типи ДОСЛІДЖЕНЬ:

  - попереднє,

  - поглиблення,

  - Спеціальне,

  - тест.

  Попереднє Маркетингове дослідження зарубіжного Сайти Вся дает варіанти можливий прибутку фірми залежних від місткості Сайти Вся, можливий ОБСЯГИ продажу товарів та між можлівої ціни реализации.

  Серед маркетологів вважається, что попереднє дослідження винне проводитись Власний силами, и только после него слід замовляті поглиблення міжнародне Маркетингове дослідження.

  Варіантність и обгрунтованість попередня дослідження значний мірою Залежить від того, Наскільки точно определена місткість Сайти Вся, яка может буті реальною та потенційною.

  Реальна місткість Сайти Вся - це ОБСЯГИ (Кількість чи ВАРТІСТЬ) товару, Який может прідбаті (купити, взяти в кредит) ринок уже сегодня. Як реальна, так и потенційна місткість (Ємність, емкість) Сайти Вся вимірюється в натуральних або вартісніх Показники за рік.

  Поглиблення Маркетингове дослідження дает змогу зрозуміті Механізми та Особливості Функціонування зарубіжного Сайти Вся.

  Структура поглиблення МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження складається з трьох блоків:

  - обовязкові (Стандартні) елементи Вивчення;

  - результат (кон'юнктури та прогноз);

  - методи Вивчення Сайти Вся.

  Стандартні (обовязкові) елементи дослідження - це той мінімум маркетінгової информации, яка необхідна для розуміння особливо зарубіжного Сайти Вся. Програма конкретного поглиблення дослідження Залежить від особливо товару (послуг), особливо ДІЯЛЬНОСТІ фірми, уровня інтернаціоналізації виробництва та других чінніків. Водночас доцільно віділіті найбільш типові напрями АНАЛІЗУ.

  ринок:

  - геополітічні характеристики;

  - структура національного виробництва;

  - Кількість національніх віробніків та їх размещения;

  - конкурентна ситуация на Сайти Вся товару;

  - імпортна місткість Сайти Вся та можлива Частка фірми за оптімістічнім та песімістічнім прогнозами;

  - кон'юнктури Сайти Вся та ее прогноз на 0,5 - 1,5 року;

  - Тенденції розвитку та довгострокового прогноз на 5 - 10 років.

  товар:

  - відповідність вимог місцевого законодавства, існуючім правилами, традіціям, звичаєм (для товарів народного споживання), технічним стандартам, екологічнім нормам ТОЩО (для товарів виробничо-технічного призначення);

  - новизна та конкурентоздатність порівняно з товарами конкурентів;

  - необходимость адаптації відповідно до Виявлення "технічних барєрів" та побажань спожівачів;

  Споживачі:

  - Можливі ПОКУПЦІ товару фірми: 1) для товарів народного споживання складається список за 3 - 4 основними характеристиками покупців; 2) для товарів народного споживання складається ПЕРЕЛІК основних (за обраності крітерієм) спожівачів;

  - типові засоби использование товару, прітаманні покупцям;

  - мотиви закупівлі товару цього типу;

  - Чинник, Які формують спожівацькі Преимущества и вплівають на їх ринкову поведение;

  - попередня Сегментація та оцінка розміру кожного з сегментів;

  - традіційній засіб Здійснення купівлі споживач даного сегмента;

  - незадоволені спожи спожівачів товарів даного типу;

  - Вплив технічного прогресу на розвиток потреб спожівачів та техніко-технологічної бази продуцентів.

  конкуренти:

  - якомога точнішій список усіх конкурентів;

  - окремо список національніх конкурентів та список зарубіжніх конкурентів;

  - основні конкуренти, Які ма ють найбільшу частко Сайти Вся (3-5 фірм);

  - конкуренти, Які найбільш дінамічно розвівають свою діяльність на цьом Сайти Вся (2 - 3 фірми);

  - славнозвісність торгових марок (знаків) конкурентів;

  - характерні Особливості товарів конкурентів, за Якими Їм віддають предпочтение Споживачі;

  - Особливості побудова МІЖНАРОДНОГО маркетингового комплексу;

  - упаковування товарів конкурентів (материал, колір, характерні Особливості);

  - цінова політика конкурентів;

  - заходи та Особливості системи продвижения;

  - побудова каналів Розподілення та робота з посередниками;

  - показатели та ОЦІНКИ фінансового стану;

  - інформація относительно науково-дослідніх розробок: основні напрями, витрати ТОЩО;

  - інформація относительно Звернення до консалтингових фірм: тими (проблеми) ДОСЛІДЖЕНЬ, ВАРТІСТЬ, Можливі результати, клієнтами якіх консалтингових фірм є конкуренти;

  - купівля і продаж дочірніх фірм, злиттів та поглинання;

  - інформація в місцевіх та міжнародніх засоби масової информации.

  Вимоги та обмеження: правові норми, вимоги та обмеження, что Суттєво могут вплінуті на Управлінське решение относительно ДІЯЛЬНОСТІ на цьом Сайти Вся.

  Аналізуючі за такою програмою обовязкові елементи МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження, ми отрімаємо оцінку існуючої ситуации (кон'юнктури) та прогноз розвитку Сайти Вся.

  Кон'юнктури зарубіжного Сайти Вся - це конкретна економічна ситуация, что склалось на Сайти Вся на Данії годину.

  Ринкову сітуацію візначає така сукупність крітеріїв:

  -ступінь збалансованості Сайти Вся (співвідношення попиту та пропонування);

  -тенденції розвитку (что сформуваліся, намітіліся, або змініліся);

  - рівень усталеності або коливання основних параметрів Сайти Вся;

  - масштаби ринкового операцій та степень ділової актівності;

  - рівень комерційного (ринкового) ризики;

  - конкурентне середовище и конкурентна боротьба;

  - знаходження Сайти Вся в певній точці (стадії) економічного або сезонного циклу.

  Мета поглиблення МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження НЕ вічерпується констатацією фактічної ситуации. Маркетинговий аналіз повинен завершуватіся прогнозом Подальшого розвитку Сайти Вся, самперед попиту та пропонування. Зважаючі на турбулентність МІЖНАРОДНОГО середовища, в міжнародніх маркетингових дослідженнях Прийнято розробляті прогноз только на 1,5 - 2 роки.

  У прогнозуванні попиту та пропонування Використовують Різні Прийоми та методи:

  - Аналогові моделі;

  - імітаційні моделі;

  - Нормативні, прогнозні розрахунки;

  - прогнозування за коефіцієнтамі еластічності;

  - методи екстраполяції;

  - методи статистичного моделювання;

  - прогнозування за експертними оцінкамі.

  Останнім блоком у структурі поглиблення МІЖНАРОДНОГО маркетингового дослідження є методи Вивчення Сайти Вся. Загальновідомім є їх поділ на кабінетні та польові дослідження за крітерієм типу информации, яка вікорістовується дослідніком (вторинна чи первинна).

  Вторинна інформація - це інформація, яка Вже відображена в будь-якіх Друкований джерелах, або зберігається на других носіях информации у виде результатів попередніх ДОСЛІДЖЕНЬ, Даних относительно виробничо-економічної діяльності фірм за Певний период ТОЩО.

  Первинна інформація - це інформація, яка собирается Вперше з Певної метою основном методами опитування (індивідуальне або групове інтервю, опитування через пошту, телефон опитування, опитування с помощью компютерної мережі).

  Кабінетні дослідження - здійснюються на основе вторинної информации и дають, як правило, ЗАГАЛЬНІ Відомості относительно стану та перспектив розвитку обєкта дослідження.

  Польові дослідження - здійснюються на основе первинної информации, дають змогу отріматі унікальну маркетингову інформацію Стосовно обєкта дослідження.

  У міжнародніх маркетингових дослідженнях Використовують Частіше кабінетні дослідження, что зумовлено характеристиками первинної та вторинної информации.

  Певна "негатівність" оцінок первинної информации в міжнародніх маркетингових дослідженнях пов'язана з особливими І, в Першу Черга, з технічнімі труднощамі збору первинної информации на зарубіжному Сайти Вся. Водночас слід Зазначити, что жодних дослідження НЕ может буті виконан на основе только первинної або только вторинної информации.

  СПЕЦІАЛЬНІ дослідження ма ють на меті зясування вузьких технічних, технологічних, законодавчо та других вопросам, Які необхідні для обгрунтування окремий аспектів інвестіційніх форм МІЖНАРОДНОГО бізнесу.

  Тест (випробування) - це перевірка одного чи декількох елементів МІЖНАРОДНОГО маркетингового комплексу и Вироблення на Цій Основі прогнозом вірогідної Реакції Сайти Вся. Тестуються, як правило, Такі ключові елементи:

  - товар (его сприйняттів, зясування перевага та недоліків, визначення конкурентоспроможності, необходимость адаптації ТОЩО);

  - ціна продажу;

  - тип пакування та розмір партии;

  - посередники (за системою показніків);

  - слоган.

  У іншому розділі магістерської роботи Було досліджено діяльність ЗАТ "КЗШВ" Столичний ".

  Аналізуючі показатели ліквідності КЗШВ "Столичний" у 2006 та 2007 году видно, что смороду відповідають нормативним значенням, кроме коефіцієнтів поточної ліквідності та швидкої ліквідності. У 2007 году порівняно Із 2006 роком позитивно змініліся, тобто збільшіліся показатели: коефіцієнт готівкової ліквідності, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт абсолютної ліквідності, чистий оборотний капітал. Отже, результати розрахунків свідчать про ті, что предприятие в цілому ліквідне, может доповідна свои зобовязання та розшірюваті подалі діяльність.

  Із АНАЛІЗУ Фінансової стійкості (платоспроможності) віпліває, что у 2007 году порівняно Із 2006 роком погіршіліся (змініліся негативно, або зменшіть) показатели коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт Фінансової залежності, коефіцієнт забезпеченості Власний оборотних засоби, коефіцієнт Загальної заборгованості, коефіцієнт фінансового лівереджу. Тобто Платоспроможність підприємства у 2007 году порівняно Із 2006 роком погіршілася.

  Проаналізувавші ділову Активність підприємства, можна сделать Висновок, что деякі показатели ма ють позитивні тенденцію до змін: коефіцієнт оборотності кредіторської заборгованості, строк Погашення кредіторської заборгованості, коефіцієнт оборотності матеріальніх запасів. Альо срок Погашення дебіторської заборгованості збільшується, что свідчіть про відвантаження продукції без поперед оплати и затримки в розрахунках за неї. А також зніжується ефективність использование власного Капіталу підприємства. Проти проаналізувавші показатели ділової актівності: коефіцієнт оборотності актівів, коефіцієнт оборотності основних засобів, коефіцієнт оборотності власного Капіталу, віпліває Висновок про їх негативну дінаміку у 2007 году порівняно Із 2006 роком и про погіршення ділової актівності підприємства.

  Проаналізувавші показатели рентабельності: рентабельність актівів, рентабельність власного Капіталу, рентабельність операційної ДІЯЛЬНОСТІ, можна Побачити что у 2007 году порівняно з 2006 роком смороду збільшіліся у Середньому до 1%, в цілому підприємство за цімі Показники НЕ є вісокорентабельнім, рентабельність середня находится на Рівні 10% .

  Найбільший ОБСЯГИ експортно поставок в 2006-2007 рр. здійснювався в Німеччіну, а найменша в Велікобрітанію. Загаль динаміка експорту КЗШВ в 2006-2007 рр. має негативне значення -20,4%. Це спричинено тим, что в 2007р. ОБСЯГИ експорту в Німеччіну зменшівся на 24,5%. Незважаючі на це ОБСЯГИ експорту в 2007р. в Швейцарію, Естонію та Велікобрітанію збільшівся.

  Проаналізувавші укладені імпортні контракти 2006-2007 років видно, что в 2007 году збільшівся почти на 20% імпорт заводу.

  загальна сума за експортно торгівельнімі влучив у 2006р. Складанний 3536,1 тис. грн. Зовод в 2006р. Повністю виконан свои зобовязання за Укладення експортно угідь.

  загальна сума за експортно торгівельнімі влучив у 2007р. Складанний 2814,6 тис. грн. Завод в 2007р. Повністю виконан свои зобовязання за Укладення експортно угідь.

  Проаналізувавші показатели Валютної ефектівності експорту, економічної ефектівності експорту, ефект експорту можна сделать Висновок, что ЕКСПОРТНА діяльність в 2006-2007рр. для ЗАТ "КЗШВ" Столичний "була ефективна.

  У третини розділі магістерської роботи Було предложено експортуваті вино та мінеральну воду до Словаччини. Із розрахунку впліву запропонованіх ЗАХОДІВ на фінансово - економічні показатели діяльності підприємства Зроблено Висновки, что дохід (виручка) від реализации продукції збільшіться у проектному году на 0,41%, а інші операційні доходи, дохід від участия у Капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи , Надзвичайні доходи за прогнозами у проектному году Ніяк НЕ зміняться, сума усіх доходів у проектному году збільшіться на 0,39%, валовий прибуток збільшіться у проектному году порівняно Із 2007 роком на 0,14%, прибуток від операційної ДІЯЛЬНОСТІ зменшіть на 1,42%, прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування зменшено на 1,59%, тобто підприємство у проектному году зазнатіме менших прібутків, чем у 2007 году.

  Отже, Із розрахунків ефектівності запровадження ЗАХОДІВ та впліву їх на кінцевій фінансовий результат підприємства видно, что если воно працюватіме у проектному году Із таким же фінансовим результатом, як и в 2007 году, то фінансовий результат від зовнішньоекономічної діяльності Підприємству НЕ поможет збільшити прибутки, через ті что предприятие у кризових условиях Несе более витрат від запровадження ДІЯЛЬНОСТІ Із експорт у Словаччині.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1) Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України №959-ХІІ від 25.06.91 р. // Укр. митниця: Довіднік.-К .: Лібра, 1993

  2) Про Митний тариф України: Закон України ВР № 676-VI від 17.12.2008 // Укр. митниця: Довіднік.-К .: Лібра 2009

  3) Про Акцизний збiр на алкогольнi напої та тютюновi вироби: Закон України ВР № 2189-IV від 18.11.2004 // Укр. митниця: Довіднік.-К .: Лібра, 2005

  4) Про Податок на додану вартість: Закон України ВР № 168/97-ВР від 03.04.1997 // Укр. митниця: Довіднік.-К .: Лібра, 2005

  5) Про єдиний збiр, Який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України: Закон України від 04.11.99 №1212-XIV // Укр. митниця: Довіднік.-К .: Лібра, 2005

  6) Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнова виробів: Закон України ВР № 481/95-ВP від ​​19.12.1995 // Укр. митниця: Довіднік.-К .: Лібра, 2002

  7) Про Тимчасовий порядок відачi лiцензiй на право iмпорту, експорту спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнова виробiв i роздрiбної торгiвлi алкогольними напоїли та тютюново виробами: Постанова КМУ № 493 від 13.05.1996 // Укр. митниця: Довіднік.-К .: Лібра, 2002

  8) Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт якіх пiдлягає лiцензуванню, та обсягiв квот у 2009 роцi: Постанова КМУ № 1123 від 27.12.2008 // Укр. митниця: Довіднік.-К .: Лібра 2009

  9) Деякi питання! Застосування режиму митного складу: Постанова КМУ № 1867 від 12.12.2002 // Укр. митниця: Довіднік.-К .: Лібра, 2005

  10) Про мiждержавніх Угода про вiльну торгівлю: Лист ДМСУ № 11 / 2-14-10197-ЕП від 04.07.2003 // Укр. митниця: Довіднік.-К .: Лібра, 2003

  11) Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навч.- метод. посібник для самост. Вівче. дисц. - К .: КНЕУ, 2001. - 119с.

  12) Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172 с.

  13) Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, В.Є. Власюк, О.О. Гетьман; За редакцією доктора економічних наук, професора І.В. Багрової. - Київ, Центр навчальної літератури, 2004. - 580 с.

  14) Кракович П. Секрет фірми // Український дiловий тижневик "Контракти". - 2006. - 26. - 34-35 с.

  15) Лук'янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій. - К .: КНЕУ, 1998..

  16) Матюшко П. Скажи мені, хто твій посередник, и я скажу ... //ЮР.ТЕМА.- 2005.-3-15-17с.

  17) Міжнародний кодекс маркетингових досліджень / За ред. І.В.Калачової - К .: Бізнес + .- 2006. - 50 с.

  18) Мороз Л. А., Чухрай Н. І. Маркетинг: Підручник / За ред. Л. А. Мороз.- 2-е вид. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ +" Інститут післядипломної освіти), "Інтелект - Захід" 2002. - 244 с.

  19) Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К .: КНЕУ, 2003. - 948 с.

  20) Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Навч.- метод, посібник для самост. Вівче. дисципліни. - К .: КНЕУ, 1999..

  21) Пелішенко В. П. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник. - К .: Центр навчальної літератури, 2003. - 200 с.

  22) Попова О. Лояльність до бренду відходіть у минуле? // Український дiловий тижневик "Контракти". - 2007.-1.-21с.

  23) Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посіб. - К .: МАУП, 2004. - 228 с: іл. - Бібліогр .: с. 223-224.

  24) Савельєв О. М. мiжнародного маркетинг: Навч. посіб. - К .: МАУП, 2003. - 320 с: - Бібліогр .: с. 198.

  25) Синецька В. П. Дизайн маркетингового дослідження. //Бізнес.- 2006.-380с.- 12-13с.

  26) Ткаченко Т. І., Дупляк Т.І. Ринок послуг з організації виставок та ярмарків: стан та проблеми розвитку // Маркетинг в Україні.-2008.-№2.-с.44-49

  27) Федоровський А., Дмитров Д. Інформаційні системи и технології в маркетингу: Навч.посібник, 2001.-296с.

  28) Щербак В. Г., Лозенко А.П. Проблеми Проникнення вітчізняніх підприємств на Зовнішні ринкі // Фінанси України - 1999.- 4. - с. 41- 43.

  29) Яцишина Л.О., Лабурцева О.І. Аналіз ефективності віставкової ДІЯЛЬНОСТІ // Маркетинг в Україні - 2004 - 6 - с.43.

  30) Алексунин В.А. Міжнародний маркетинг. Навчальний посібник. - М .: Видавничий Дім "Дашков і Ко", 2000. - 160 с.

  31) Біляївський І.К. Маркетингове дослідження: Інформація, аналіз, прогноз: Учеб. допомога. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - 320 с.

  32) Береговий Т. Коли і навіщо проводити маркетингові дослідження // Економіка і бізнес. - 2006. - 2. - 4-6с.

  33) Березін Т. П'ять претензій до маркетингових досліджень і кілька слів на захист останніх // Маркетинг PRO. - 2006. - .3. - 17-19с.

  34) Бойченко Т. Торгові посередники // Економіка і бізнес. - 2008. - 6. - 8-9с.

  35) Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Основи: Підручник для вузів / Г.Д. Гордєєв, Л.Я. Іванова, С.К. Казанцев і ін. / Под ред. Проф. Л.Є. Стровский. М .: Закон і право; ЮНИТИ, 1996.

  36) Голубков Е. П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Финпресс, 2000. - 464 с.

  37) Григор'єв Ю.А. Практика зовнішньоекономічної діяльності, Москва: "ПАІМС", 1993.

  38) Дайан А., Букерель Ф., Ланкар і ін. Академія ринку. Маркетинг .-- М .: Економіка, 1993.

  39) Дикаленко М., Московчук Е. бризками шампанського // Бізнес -2008-№51-с.92-94

  40) Дихтль Е., Хершген X. Практичний маркетинг. - М .: Вища. шк., 1995.

  41) Каганов С.В. Участь у спеціалізованій виставці - необхідний крок у розвитку компанії // Маркетингові комунікації. - 2006. - 34.- 236-240с.

  42) Кирякове А.О. Місце на стенді і под. сонцем // Експерт.-2006.-№13-с.14-17

  43) Котлер Ф. Маркетинг - менеджмент / Пер. з англ. під ред. Л. А. Волкової, Ю. Н. Каптуневского. - СПб .: Питер, 2000.

  44) Маркетинг: Підручник / Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красильников С.А. та ін.; Під ред. Романова А.Н.- М .: Банки і з 396-477 .біржі, ЮНИТИ, 1995.

  45) Маркетинг: Підручник для вузів / Н.Д. Ернашвілі, К. Ховард, Ю.А. Ципкин і ін .; Під ред. Н.Д. Ернашвілі. - 2-е изд., Перераб. І доп. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 623 с.

  46) Овруч А.П. Організація участі у виставках // Бізнес. - 2007. - 3 9-11с.

  47) окружних Л.С. Обробка результатів участі у виставці // Бізнес. - 2004. -1- 19-21С.

  48) Полторак В.А. Маркетингові дослідження: Учеб. посіб. - 2-е изд., Перераб. і доп. - Д .: ДУЕП, 2002. - 368 с.

  49) Попович М. Чим допомагають маркетингові дослідження компанії. // Маркетинг. - 2002. - 4.- 15-17с.

  50) Сергєєв П. В. Світове господарство і міжнародні економічні відносини на сучасному етапі - навчальний посібник з курсу "Світова економіка" М .: Новий Юрист, 1998р.-350С.

  51) Слепов Г. І. Ми використовуємо маркетингові дослідження для поліпшення якості нашої продукції. // Генеральний директор. - 2007. - 1. - 8-10С.

  52) Слепов Г. І. Гарне ім'я на ринку маркетингових досліджень аж ніяк не завжди гарантує результат. // Генеральний директор.- 2005.- 4.- 11с.

  53) Станкевич О. А. Місце зустрічі-виставка .// Маркетингові комунікації - 2007 - 02 (38) - 104-108с.

  54) Степанов. Дослідження допомагають уникнути ризику. // Маркетинг.- 2003. - 10. - 7с.

  55) Стровский В. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства - М .: 1996 р

  56) Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Учеб. посібник для вузів / За заг. ред. А.І. Кредісова.- 2-е изд., Перераб. і доп. - К .: ВІРА-Р, 2001. - 640с.

  57) Філоненко К. І. Виставки: проблеми, перспективи, рекомендації // "Вісник МТП". - 2001 р

  58) Хартман А., Сіфоніс Дж. Стратегії успіху в Інтернет-економіці. - М .: ЛОРИ, 2001. - 274 с.

  59) http: //www.сhampagne.kiev.ua Cайт ЗАТ "КЗШВ" Столичний "

  60) http://www.ivox.com.ua Корпоративний сайт компании з маркетингових досліджень IVOX Україна.

  61) http://www.gfk.ua Дослідження українського Сайти Вся доступу до Інтернет для фізичних осіб.

  62) http://www.gfk.ua Український ринок шампанського

  63) http: // www. сomcon.ua Портерет споживача шампанського

  64) http://www.marketing.ru/news.html Дослідження російського ринку шампанського.

  65) http://www.bank.gov.ua Офіційний сайт національного банку України

  66) http://www.harrisresearchpartners.com/concept-paper.htm Online surveys. Online panels. Research of Center of Systematic Diagnostics in Marketing.

  67) www.mrs.org.uk/media/downloads/online.pdf Online Market Research: a Growing Tool for Businesses.

  68) http://www.vuzlib.net/strat_upr/372.htm електорнна економіко - правова бібліотека

  69) http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,129/id,3765/ наукова електронна бібліотека "Буковина"

  70) http://wine.org.ua/uk/wineindustry/ukrainianwineindustryoverview - огляд віноробної индустрии України

  71) http://ukrexport.gov.ua/ukr/economica/ukr/158.html - Міністерство економіки України (державна підтримка українського експорту)

  72) http://www.minagro.kiev.ua/page/?7531 - Міністерство аграрної політики України (галузева програма розвитку виноградарства та виноробство України на період до 2025 року)

  73) http://smi.liga.net/articles/IT072455.html - "Рейтинг ігрістого на Хвилі популярності"

  74) http://d-friedman.narod.ru/econ/econ2.html - "Маркетингові дослідження с помощью інтернет - технологій" Фрідмана Д. М.

  75) http://peredovik.org/vpliv_internettehnologiiy_na_marketingovu_diyalnist_pidpriemstva.html "Вплив інтернет - технологій на маркетингову діяльність підприємства" Самойленка Л. Б.

  76) http://pro-consulting.com.ua/analiz/alko/bear/ "Про консалтинг" (аналітика, фінанси, право) аналіз Сайти Вся пива України

  ДОДАТОК А

  Коди

  Дата

  01.01.2008

  Підприємство

  ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД шампанське ВИН "СТОЛИЧНИЙ"

  за ЄДРПОУ

  30373419

  Територія

  за КОАТУУ

  8038500000

  форма власності за

  за КФВ

  Орган державного управління

  не определена

  за СПОДУ

  0

  галузь

  за ЗКГНГ

  Вид економічної діяльності

  Виробництво вин

  за КВЕД

  15.93.0

  Одиниця виміру:

  тис. грн.

  Контрольна сума

  адреси:

  Київська Подiльськi 04073 м.Київ вул.Сірецька, 27

  Баланс на 31.12.2007

  актив

  код рядка

  На початок звітного ПЕРІОДУ

  На кінець звітного ПЕРІОДУ

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи:

  - залішкова ВАРТІСТЬ

  010

  1661.8

  672.7

  - Первісна ВАРТІСТЬ

  011

  2280

  1108.5

  - накопічена амортизація

  012

  (618.2)

  (435,8)

  Незавершене будівництво

  020

  268.7

  1132.3

  Основні засоби:

  - залішкова ВАРТІСТЬ

  030

  27585.7

  30803

  - Первісна ВАРТІСТЬ

  031

  127844.6

  133874.8

  - знос

  032

  (100258.9)

  (103071.8)

  Довгострокові біологічні активи ::

  - справедлива (залішкова) ВАРТІСТЬ

  035

  0

  0

  - Первісна ВАРТІСТЬ

  036

  0

  0

  - накопічена амортизація

  037

  (0)

  (0)

  Довгострокові фінансові інвестиції:

  - які обліковуються за методом участия в Капіталі других підприємств

  040

  8.5

  8.5

  - інші фінансові інвестиції

  045

  2291.4

  253.2

  Довгострокова дебіторська заборгованість

  050

  1122.4

  943.7

  Відстрочені податкові активи

  060

  0

  221.9

  Інші необоротні активи

  070

  0

  0

  Усього за Розділом I

  080

  32938.5

  34035.3

  II. Оборотні активи

  виробничі запаси

  100

  17677.8

  22588.4

  Поточні біологічні активи

  110

  0

  0

  Незавершене виробництво

  120

  3238.7

  4104.9

  готова продукція

  130

  +1426

  2168.9

  товари

  140

  281.1

  248,9

  Векселі одержані

  150

  0

  0

  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

  - чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ

  160

  33051.5

  27623.4

  - Первісна ВАРТІСТЬ

  161

  33051.5

  28295

  - резерв сумнівніх боргів

  162

  (0)

  (671.6)

  Дебіторська заборгованість за рахунками:

  - за бюджетом

  170

  89.2

  35.3

  - за видання авансами

  180

  0

  2449.5

  - з нарахованих доходів

  190

  0

  0

  - Із внутрішніх розрахунків

  200

  0

  3506.7

  Інша Поточна дебіторська заборгованість

  210

  1690.7

  674.5

  Поточні фінансові інвестиції

  220

  0

  0

  Грошові кошти та їх еквіваленті:

  - в національній Валюті

  230

  409.4

  9038.8

  - в іноземній Валюті

  240

  161.2

  2779.2

  Інші оборотні активи

  250

  987.4

  475.4

  Усього за Розділом II

  260

  59013

  75693.9

  III. Витрати майбутніх періодів

  270

  78.2

  465,2

  баланс

  280

  92029.7

  110194.4

  пасив

  код рядка

  На початок звітного ПЕРІОДУ

  На кінець звітного ПЕРІОДУ

  1

  2

  3

  4

  I. Власний капітал

  Статутний капітал

  300

  148.5

  148.5

  Пайовий капітал

  310

  0

  0

  Додатковий вкладень капітал

  320

  13592.2

  13592.2

  Інший додатковий капітал

  330

  17981.6

  17392.7

  резервний капітал

  340

  84.1

  84.1

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  350

  28316.3

  39631.8

  Неоплачений капітал

  360

  (0)

  (0)

  вилучений капітал

  370

  (0)

  (0)

  Усього за Розділом I

  380

  60122.7

  70849.3

  II. Забезпечення Наступний виплат та платежів

  Забезпечення виплат персоналу

  400

  744.8

  895.6

  Інші забезпечення

  410

  469.7

  477.5

  Сума страхових резервів

  415

  0

  0

  Сума часток перестраховиків у страхових резервах

  416

  0

  0

  Цільове фінансування

  420

  0

  0

  Усього за Розділом II

  430

  1214.5

  1373.1

  ІІІ. Довгострокові зобовязання

  Довгострокові кредити банків

  440

  0

  0

  Інші Довгострокові фінансові зобовязання

  450

  0

  0

  Відстрочені податкові зобовязання

  460

  76.7

  0

  Інші Довгострокові зобовязання

  470

  0

  0

  Усього за Розділом III

  480

  76.7

  0

  ІV. Поточні зобовязання

  Короткострокові кредити банків

  500

  6000

  7419.5

  Поточна заборгованість за довгострокову зобовязань

  510

  0

  0

  Векселі Видані

  520

  0

  0

  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  530

  20088.8

  22475.4

  Поточні зобовязання за розрахунком:

  - з одержаних авансів

  540

  0

  30.3

  - з бюджетом

  550

  3210.6

  6115.3

  - з позабюджетніх платежів

  560

  0

  0

  - зі страхування

  570

  0

  341

  - з оплати праці

  580

  1181.8

  1290.4

  - з учасниками

  590

  0

  0

  - Із внутрішніх розрахунків

  600

  0

  28.6

  Інші Поточні зобовязання

  610

  134.6

  271.5

  Усього за Розділом IV

  620

  30615.8

  37972

  V. Доходи майбутніх періодів

  630

  0

  0

  баланс

  640

  92029.7

  110194.4

  Примітки

  В результатi проведення аудиторської перевiркі встановлен, что нада iнформацiя дает дiйсне та повне уявлення про склад актівiв, зобо-в "язань та власного капiталу Товари-ства.

  Керівник

  Мацко Олександр Петрович

  Головний бухгалтер

  Василенко Анастасiя Василiвна

  ДОДАТОК Б

  КОДІ

  Підприємство

  ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД шампанське ВИН "СТОЛИЧНИЙ"

  Дата

  31.12.2006

  за ЄДРПОУ

  30373419

  за КОАТУУ

  8038500000

  Територія

  м.Київ

  за КФВ

  10

  форма власності за

  приватна власнiсть

  за СПОДУ

  0

  Орган державного управління

  без пiдпорядкування

  за ЗКГНГ

  0

  за КВЕД

  15.93.0

  галузь

  Харчова

  Контрольна сума

  Вид економічної діяльності

  виробництво вин

  Одиниця виміру:

  тис. грн.

  адреси

  04073 М.КИЇВ, ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 27

  Баланс на 31.12.2006р.

  актив

  код рядка

  На початок звітного ПЕРІОДУ

  На кінець звітного ПЕРІОДУ

  1

  2

  3

  4

  I. Необоротні активи

  Нематеріальні активи:

  залішкова ВАРТІСТЬ

  010

  227,7

  1 661,8

  Первісна ВАРТІСТЬ

  011

  442

  2 280

  накопічена амортизація

  012

  214,3

  618,2

  Незавершене будівництво

  020

  241,8

  268,7

  Основні засоби:

  залішкова ВАРТІСТЬ

  030

  17 595,3

  27 585,7

  Первісна ВАРТІСТЬ

  031

  34 891,1

  127 844,6

  знос

  032

  17 295,8

  100 258,9

  Довгострокові фінансові інвестиції:

  які обліковуються за методом участия в Капіталі других підприємств

  040

  8,5

  8,5

  інші фінансові інвестиції

  045

  2 138,2

  2 291,4

  Довгострокова дебіторська заборгованість

  050

  1 076,5

  1 122,4

  Відстрочені податкові активи

  060

  0

  0

  Інші необоротні активи

  070

  0

  0

  Усього за Розділом I

  080

  21 288

  32 938,5

  II. Оборотні активи

  запаси:

  виробничі запаси

  100

  13 067,8

  17 677,8

  тварини на вірощуванніта відгодівлі

  110

  0

  0

  незавершене виробництво

  120

  1 914,7

  3 238,7

  готова продукція

  130

  847,8

  1 426

  товари

  140

  374

  281,1

  Векселі одержані

  150

  37,9

  0

  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

  чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ

  160

  30 189,3

  33 051,5

  Первісна ВАРТІСТЬ

  161

  30 189,3

  33 051,5

  резерв сумнівніх боргів

  162

  0

  0

  Дебіторська заборгованість за розрахунком:

  з бюджетом

  170

  336,6

  89,2

  за видання авансами

  180

  0

  0

  з нарахованих доходів

  190

  0

  0

  Із внутрішніх розрахунків

  200

  559,5

  0

  Інша Поточна дебіторська заборгованість

  210

  64,2

  1 690,7

  Поточні фінансові інвестиції

  220

  0

  0

  Грошові кошти та їх еквіваленті:

  в національній Валюті

  230

  946,8

  409,4

  в іноземній Валюті

  240

  1 462

  161,2

  Інші оборотні активи

  250

  1 395,7

  987,4

  Усього за Розділом II

  260

  51 196,3

  59 013

  III. Витрати майбутніх періодів

  270

  77,7

  78,2

  баланс

  280

  72 562

  92 029,7

  пасив

  код рядка

  На початок звітного ПЕРІОДУ

  На кінець звітного ПЕРІОДУ

  1

  2

  3

  4

  I. Власний капітал

  Статутний капітал

  300

  148,5

  148,5

  Пайовий капітал

  310

  0

  0

  Додатковий вкладень капітал

  320

  14 206,8

  13 592,2

  Інший додатковий капітал

  330

  8 495,7

  17 981,6

  резервний капітал

  340

  84,1

  84,1

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  350

  19 849,5

  28 316,3

  Неоплачений капітал

  360

  0

  0

  вилучений капітал

  370

  0

  0

  Усього за Розділом I

  380

  42 784,6

  60 122,7

  II. Забезпечення Наступний витрат и платежів

  Забезпечення виплат персоналу

  400

  528,2

  744,8

  Інші забезпечення

  410

  321,9

  469,7

  Цільове фінансування

  420

  0

  0

  Усього за Розділом II

  430

  850,1

  1 214,5

  III. Довгострокові зобовязання

  Довгострокові кредити банків

  440

  0

  0

  Інші Довгострокові фінансові зобовязання

  450

  0

  0

  Відстрочені податкові зобовязання

  460

  3 654,1

  76,7

  Інші Довгострокові зобовязання

  470

  0

  0

  Усього за Розділом III

  480

  3 654,1

  76,7

  IV. Поточні зобовязання

  Короткострокові кредити банків

  500

  2 708,5

  6 000

  Поточна заборгованість за довгострокову зобовязань

  510

  0

  0

  Векселі Видані

  520

  0

  0

  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

  530

  16 970,7

  20 088,8

  Поточні зобовязання за розрахунком:

  з одержаних авансів

  540

  0

  0

  з бюджетом

  550

  3 634

  3 210,6

  з позабюджетніх платежів

  560

  0

  0

  зі страхування

  570

  227,1

  0

  з оплати праці

  580

  903,8

  1 181,8

  з учасниками

  590

  0

  0

  Із внутрішніх розрахунків

  600

  0

  0

  Інші Поточні зобовязання

  610

  829,1

  134,6

  Усього за Розділом IV

  620

  25 273,2

  30 615,8

  V. Доходи майбутніх періодів

  630

  0

  0

  баланс

  640

  72 562

  92 029,7

  Примітки: В результатi проведення аудиторської перевiркі встановлен, что нада iнформацiя дает дiйсне та повне уявлення про склад актівiв, зобов "язань та власного капiталу Товариства.

  Керівник:

  Мацко Олександр Петрович

  (Підпис, прізвище, ініціали)

  Головний бухгалтер:

  Василенко Анастасiя Василiвна

  ДОДАТОК В

  Звіт про фінансові результати за 2007 рік

  I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

  Стаття

  код рядка

  За звітний период

  За Попередній период

  1

  2

  3

  4

  Дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  010

  202219.4

  174644.5

  Податок на додану вартість

  015

  (32489.3)

  (28595.9)

  Акцизний збір

  020

  (18728)

  (18500.2)

  025

  (0)

  (0)

  Інші Вирахування з доходу

  030

  (1198.4)

  (726.3)

  Чистий дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  035

  149803.7

  126822.1

  Собівартість реализации продукции (товарів, робіт, послуг)

  040

  (105348.7)

  (95757.2)

  Валовий прибуток:

  - прибуток

  050

  44455

  31064.9

  - збиток

  055

  (0)

  (0)

  Інші операційні доходи

  060

  5971.9

  5584.6

  Адміністративні витрати

  070

  (13111.3)

  (10692)

  Витрати на збут

  080

  (10033.7)

  (9731.2)

  Інші операційні витрати

  090

  (9105.6)

  (9456.1)

  Фінансові результати від операційної діяльності:

  - прибуток

  100

  18176.3

  6770.2

  - збиток

  105

  (0)

  (0)

  Дохід від участия в Капіталі

  110

  0

  0

  Інші фінансові доходи

  120

  26.4

  0

  Інші доходи

  130

  1629.5

  5302.2

  фінансові витрати

  140

  (774.5)

  (362.5)

  Втрата від участия в Капіталі

  150

  (0)

  (0)

  Інші витрати

  160

  (2839)

  (1518.7)

  Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування:

  - прибуток

  170

  16218.7

  10191.2

  - збиток

  175

  (0)

  (0)

  Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

  180

  (4903.2)

  (1724.4)

  Дохід з податку на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

  185

  0

  0

  Фінансові результати від звічайної діяльності:

  - прибуток

  190

  11315.5

  3466.8

  - збиток

  195

  0

  0

  Надзвичайні:

  - доходи

  200

  0

  0

  - витрати

  205

  (0)

  (0)

  Податки з надзвичайного прибутку

  210

  (0)

  (0)

  Чистий:

  - прибуток

  220

  11315.5

  8466.8

  - збиток

  225

  (0)

  (0)

  II. Елемент операційних витрат

  Найменування № сертифіката №

  код рядка

  За звітний период

  За Попередній период

  1

  2

  3

  4

  матеріальні затрати

  230

  83844.1

  77236.4

  Витрати на оплату праці

  240

  19705.9

  16645.3

  Відрахування на соціальні заходи

  250

  6924.6

  5280.9

  Амортизація

  260

  5019.5

  3628.3

  Інші операційні витрати

  270

  15678.5

  17816.7

  разом

  280

  131172.6

  120607.6

  III. Розрахунок ПОКАЗНІКІВ ПРІБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

  Назва статті

  код рядка

  За звітний период

  За Попередній период

  1

  2

  3

  4

  Середньорічна Кількість простих акцій

  300

  59400

  59400

  Скоригована середньорічна Кількість простих акцій

  310

  59400

  59400

  Чистий прибуток, (збиток) на одну просту Акцію

  320  er "> 190.5

  142.54

  Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту Акцію

  330

  190.5

  142.54

  Дивіденди на одну просту Акцію

  340

  0

  0

  Примітки

  В результатi проведення аудиторської перевiркі встановлен, что нада iнформацiя дает дiйсне та повне уявлення про склад доходiв та витрат пiдпріємства. Визначення балан-сового прибутку вiдбувається згiдно з чіннім законодавством України та за пiдсумкамі 2007 року складає 11315,5 тис.грн.

  Керівник

  Мацко Олександр Петрович

  Головний бухгалтер

  Василенко Анастасiя Василiвна

  ДОДАТОК Г

  КОДІ

  Підприємство

  ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД шампанське ВИН "СТОЛИЧНИЙ"

  Дата

  31.12.2006

  за ЄДРПОУ

  30373419

  за КОАТУУ

  8038500000

  Територія

  м.Київ

  за КФВ

  Орган державного управління

  без пiдпорядкування

  за СПОДУ

  0

  за ЗКГНГ

  0

  галузь

  Харчова

  за КВЕД

  15.93.0

  Вид економічної діяльності

  виробництво вин

  Контрольна сума

  Одиниця виміру:

  тис. грн.

  ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за 2006 р

  І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

  Стаття

  код рядка

  За звітний период

  За Попередній период

  1

  2

  3

  4

  Дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  010

  174 644,5

  133 075,8

  Податок на додану вартість

  015

  (28 595,9)

  (21 105,1)

  Акцизний збір

  020

  (18 500,2)

  (15 938,9)

  025

  (0)

  (0)

  Інші Вирахування з доходу

  030

  (726,3)

  (510)

  Чистий дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  035

  126 822,1

  95 521,8

  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

  040

  (95 757,2)

  (71 898,8)

  валовий:

  прибуток

  050

  31 064,9

  23 623

  збиток

  055

  (0)

  (0)

  Інші операційні доходи

  060

  5 584,6

  6 076,9

  Адміністративні витрати

  070

  (10 692)

  (8 959)

  Витрати на збут

  080

  (9 731,2)

  (3 835,4)

  Інші операційні витрати

  090

  (9 456,1)

  (9 173,6)

  Фінансові результати від операційної діяльності:

  прибуток

  100

  6 770,2

  7 731,9

  збиток

  105

  (0)

  (0)

  Дохід від участия в Капіталі

  110

  0

  0

  Інші фінансові доходи

  120

  0

  0

  Інші доходи

  130

  5 302,2

  237,1

  фінансові витрати

  140

  (362,5)

  (459,3)

  Втрата від участия в Капіталі

  150

  (0)

  (0)

  Інші витрати

  160

  (1 518,7)

  (394,1)

  Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування:

  прибуток

  170

  10 191,2

  7 115,6

  збиток

  175

  (0)

  (0)

  Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

  180

  1 724,4

  4 204,6

  Дохід з податку на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

  185

  0

  0

  Фінансові результати від звічайної діяльності:

  прибуток

  190

  8 466,8

  2 911

  збиток

  195

  (0)

  (0)

  Надзвичайні:

  доходи

  200

  0

  0

  витрати

  205

  (0)

  (0)

  Податки з надзвичайного прибутку

  210

  0

  0

  Чистий:

  прибуток

  220

  8 466,8

  2 911

  збиток

  225

  (0)

  (0)

  ІІ. Елемент операційних витрат

  Найменування № сертифіката №

  код рядка

  За звітний период

  За Попередній период

  1

  2

  3

  4

  матеріальні затрати

  230

  77 236,4

  58 732,9

  Витрати на оплату праці

  240

  16 645,3

  11 101,6

  Відрахування на соціальні заходи

  250

  5 280,9

  3 940,8

  Амортизація

  260

  3 628,3

  2 043,5

  Інші операційні витрати

  270

  17 816,7

  9 394,1

  разом

  280

  120 607,6

  85 212,9

  ІІІ. Розрахунок ПОКАЗНІКІВ ПРІБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

  Назва статті

  код рядка

  За звітний период

  За Попередній период

  1

  2

  3

  4

  Середньорічна Кількість простих акцій

  300

  59 400

  59 400

  Скоригована середньорічна Кількість простих акцій

  310

  59 400

  59 400

  Чистий прибуток, (збиток) на одну просту Акцію

  320

  142,54

  49

  Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту Акцію

  330

  142,54

  49

  Дивіденди на одну просту Акцію

  340

  0

  0

  Примітки: В результатi проведення аудиторської перевiркі встановлен, что нада iнформацiя дает дiйсне та повне уявлення про склад доходiв та витрат пiдпріємства. Визначення балансового прибутку вiдбувається згiдно з чіннім законодавством України та за пiдсумкамі 2006 року складає 8466,8 тис.грн.

  Керівник:

  Мацко Олександр Петрович

  (Підпис, прізвище, ініціали)

  Головний бухгалтер:

  Василенко Анастасiя Василiвна

  (Підпис, прізвище, ініціали)

  ДОДАТОК Д

  Звіт про рух копійчаних коштів за 2007 рік

  Стаття

  код рядка

  За звітний период

  За Попередній период

  надходження

  Видаток

  надходження

  Видаток

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  I. Рух коштів у результате операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  Прибуток (збиток) від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування

  010

  16218.7

  0

  10191.2

  0

  Коригування на:

  - амортізацію необоротних активів

  020

  5019.5

  X

  3628.3

  X

  - Збільшення (Зменшення) забезпечення

  030

  158.7

  0

  364.4

  0

  - збиток (прибуток) від нереалізованіх курсових різніць

  040

  0

  44.9

  0

  178.2

  - збиток (прибуток) від неопераційної ДІЯЛЬНОСТІ

  050

  1183.1

  0

  0

  3783.5

  Витрати на Сплату відсотків

  060

  774.5

  X

  362.5

  X

  Прибуток (збиток) від операційної ДІЯЛЬНОСТІ до Зміни в чистих оборотних активах

  070

  23309.6

  0

  10584.7

  0

  Зменшення (Збільшення):

  - оборотних актівів

  080

  0

  6978.3

  0

  8241.2

  - витрат майбутніх періодів

  090

  0

  387

  0

  0.5

  Збільшення (Зменшення):

  - потокові зобовязань

  100

  5480.5

  0

  3866.9

  0

  - доходів майбутніх періодів

  110

  0

  0

  0

  0

  Грошові кошти від операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  120

  21424.8

  0

  6209.9

  0

  Сплачені:

  - відсотки

  130

  X

  774.6

  X

  362.5

  - податки на прибуток

  140

  X

  4173.8

  X

  3511.5

  Чистий рух коштів до ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  150

  16476.4

  0

  2335.9

  0

  Рух коштів від ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  160

  13.1

  0

  10.3

  0

  Чистий рух коштів від операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  170

  16489.5

  0

  2346.2

  0

  II. Рух коштів у результате інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

  реалізація:

  - ФІНАНСОВИХ інвестіцій

  180

  663.6

  X

  100

  X

  - необоротних активів

  190

  129.1

  X

  96.8

  X

  - Майновий комплексів

  200

  0

  0

  0

  0

  Отрімані:

  - відсотки

  210

  0

  X

  0

  X

  - Дивіденди

  220

  0

  X

  0

  Інші надходження

  230

  8178.8

  X

  0

  X

  придбання:

  - ФІНАНСОВИХ інвестіцій

  240

  X

  0

  X

  253.2

  - необоротних активів

  250

  X

  8694.8

  X

  4610.2

  - Майновий комплексів

  260

  X

  0

  X

  0

  Інші Платежі

  270

  X

  7009.5

  X

  0

  Чистий рух коштів до ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  280

  0

  6732.8

  0

  4666.6

  Рух коштів від ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  290

  0

  0

  0

  0

  Чистий рух коштів від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

  300

  0

  6732.8

  0

  4666.6

  III. Рух коштів у результате Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ

  Надходження власного Капіталу

  310

  0

  X

  0

  X

  Отрімані позики

  320

  48458.8

  X

  29217.6

  X

  Інші надходження

  330

  26.4

  X

  1469.9

  X

  Погашення позик

  340

  X

  47039.4

  X

  25926

  Сплачені Дивіденди

  350

  X

  0

  X

  0

  Інші Платежі

  360

  X

  0

  X

  4457.5

  Чистий рух коштів до ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  370

  1445.8

  0

  304

  0

  Рух коштів від ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  380

  0

  0

  0

  0

  Чистий рух коштів від Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ

  390

  1445.8

  0

  304

  0

  Чистий рух коштів за звітній период

  400

  11202.5

  0

  0

  2016.4

  Залишок коштів на початок року

  410

  570.6

  X

  2408.8

  X

  Вплив Зміни валютних курсів на Залишок коштів

  420

  44.9

  0

  178.2

  0

  Залишок коштів на кінець року

  430

  11818

  X

  570.6

  X

  Примітки

  Звiт про рух копійчаних коштiв Складення з додержанням вимог Положення (стандартe) бухгал-терського облiку №4 "Звiт про рух копійчаних коштiв", затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2000 року № 304 та дiйсно i повно вiдображає рух копійчаних коштiв за видами дiяльностi течение звiтного року.

  Керівник

  Мацко Олександр Петрович

  Головний бухгалтер

  Василенко Анастасiя Василiвна

  ДОДАТОК Е

  КОДІ

  Підприємство

  ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД шампанське ВИН "СТОЛИЧНИЙ"

  Дата

  31.12.2006

  за ЄДРПОУ

  30373419

  за КОАТУУ

  8038500000

  Територія

  м.Київ

  за КФВ

  Орган державного управління

  без пiдпорядкування

  за СПОДУ

  0

  за ЗКГНГ

  0

  галузь

  Харчова

  за КВЕД

  15.93.0

  Вид економічної діяльності

  виробництво вин

  Контрольна сума

  Одиниця виміру:

  тис. грн.

  ЗВІТ ПРО РУХ копійчаних КОШТІВ за 2006 р.

  Стаття

  код

  За звітний период

  За Попередній период

  надходження

  Видаток

  надходження

  Видаток

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  I. Рух коштів у результате операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  Прибуток (збиток) від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування

  010

  10 191,2

  0

  7 115,6

  0

  Коригування на:

  амортізацію необоротних активів

  020

  3 628,3

  X

  2 043,5

  X

  Збільшення (Зменшення) забезпечення

  030

  364,4

  0

  68,2

  0

  збиток (прибуток) від нереалізованіх курсових різніць

  040

  0

  178,2

  218,4

  0

  збиток (прибуток) від неопераційної ДІЯЛЬНОСТІ

  050

  0

  3 783,5

  157

  0

  Витрати на Сплату відсотків

  060

  362,5

  X

  459,3

  X

  Прибуток (збиток) від операційної ДІЯЛЬНОСТІ до Зміни в чистих оборотних активах

  070

  10 584,7

  0

  10 062

  0

  Зменшення (Збільшення):

  оборотних актівів

  080

  0

  8 241,2

  0

  11 990,6

  витрат майбутніх періодів

  090

  0

  0,5

  0

  23,5

  Збільшення (Зменшення):

  потокової зобовязань

  100

  3 866,9

  0

  5 420,6

  0

  доходів майбутніх періодів

  110

  0

  0

  0

  0

  Грошові кошти від операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  120

  6 209,9

  0

  3 468,5

  0

  Сплачені:

  відсотки

  130

  X

  362,5

  X

  459,3

  податки на прибуток

  140

  X

  3 511,5

  X

  2 016,8

  Чистий рух коштів до ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  150

  2 335,9

  0

  992,4

  0

  Рух коштів від ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  160

  10,3

  0

  1,2

  0

  Чистий рух коштів від операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  170

  2 346,2

  0

  993,6

  0

  II. Рух коштів у результате інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

  реалізація:

  ФІНАНСОВИХ інвестіцій

  180

  100

  X

  0

  X

  необоротних активів

  190

  96,8

  X

  164,4

  X

  майновий комплексів

  200

  0

  0

  0

  0

  Отрімані:

  відсотки

  210

  0

  X

  0

  X

  Дивіденди

  220

  0

  X

  0

  X

  Інші надходження

  230

  0

  X

  0

  X

  придбання:

  ФІНАНСОВИХ інвестіцій

  240

  X

  253,2

  X

  689,9

  необоротних активів

  250

  X

  4 610,2

  X

  1 193,1

  майновий комплексів

  260

  X

  0

  X

  0

  Інші Платежі

  270

  X

  0

  X

  0

  Чистий рух коштів до ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  280

  0

  4 666,6

  0

  1 718,6

  Рух коштів від ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  290

  0

  0

  0

  0

  Чистий рух коштів від інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ

  300

  0

  4 666,6

  0

  1 718,6

  III. Рух коштів у результате Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ

  Надходження власного Капіталу

  310

  0

  X

  0

  X

  Отрімані позики

  320

  29 217,6

  X

  8 857

  X

  Інші надходження

  330

  1 469,9

  X

  598,9

  X

  Погашення позик

  340

  X

  25 926

  X

  8 155,2

  Сплачені Дивіденди

  350

  X

  0

  X

  0

  Інші Платежі

  360

  X

  4 457,5

  X

  1 381,3

  Чистий рух коштів до ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  370

  304

  0

  0

  80,6

  Рух коштів від ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ подій

  380

  0

  0

  0

  0

  Чистий рух коштів від Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ

  390

  304

  0

  0

  80,6

  Чистий рух коштів за звітний период

  400

  0

  2 016,4

  0

  805,6

  Залишок коштів на початок року

  410

  2 408,8

  X

  3 432,8

  X

  Вплив Зміни валютних курсів на Залишок коштів

  420

  178,2

  0

  0

  218,4

  Залишок коштів на кінець року

  430

  570,6

  X

  2 408,8

  X

  Примітки: Звiт про рух копійчаних коштiв Складення з додержанням вимог Положення (стандартe) бухгалтерського облiку №4 "Звiт про рух копійчаних коштiв", затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.2000 року № 304 та дiйсно i повно вiдображає рух копійчаних коштiв за видами дiяльностi течение звiтного року.

  Керівник:

  Мацко Олександр Петрович

  (Підпис, прізвище, ініціали)

  Головний бухгалтер:

  Василенко Анастасiя Василiвна

  (Підпис, прізвище, ініціали)

  ДОДАТОК Є

  Звіт про власний капітал за 2007 рік

  Стаття

  код

  Статутний капітал

  Пайовий капітал

  Додатковий вкладень капітал

  Інший додатковий капітал

  резервний

  капітал

  Нерозподі-лений прибуток

  неоплачений

  капітал

  вилучений капітал

  разом

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  Залишок на початок року

  010

  148.5

  0

  13592.2

  17981.6

  84.1

  28316.3

  0

  0

  60122.7

  коригування:

  Зміна облікової політики

  020

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  виправлення помилок

  030

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Маркетингове дослідження МІЖНАРОДНОГО Сайти Вся продукту та продуктові Експортні стратегії вітчізняніх товаровіробніків (на прікладі конкретного продукту)

  Скачати 473.77 Kb.