Дата конвертації27.03.2017
Розмір257.05 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 257.05 Kb.

Математичне моделювання послуг Інтернет

Федеральне агентство з освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ (ТУСУР)

Кафедра теоретичних основ радіотехніки (ТОР)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

теоретичних основ

радіотехніки

_________ Пуговкін А. В.

«___» ___________2006 Р

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОСЛУГ ІНТЕРНЕТ

Пояснювальна записка до дипломної роботи

РТФ ДР.466453.001.ПЗ

Погоджено

Консультант Студентка гр. 141-2

по економічній частині

________ Е. В. Дерябіна ________ Ю. С. Саморядова

«___» __________2006 Р «___» __________2006 р

консультант Керівник

з питань охорони праці дипломної роботи

ст. преп. кафедри РЕТЕМ зам. директора. УПЦ

________ Л. І. Кодолова «Телекомунікації»

«___» __________2006 Р ________ І. А. Леднева

«___» ___________ 2006

2006

реферат

Дипломна робота 115 с., 35 рис., 28 табл., 36 джерел, 1 додаток., 6 л. графич. матіріала.

ISDN, ADSL, ПОСЛУГА, МАТЕМАТІЧЕСАЯ МОДЕЛЬ, СИСТЕМА ДИФЕРЕНЦІЙНИХ РІВНЯНЬ, ТАРИФНИЙ ПЛАН, АНАЛІЗ, МАРКЕТИНГ.

Об'єктом дослідження є послуги ISDN і ADSL.

Мета роботи - створення математичної моделі для оперативного моніторингу продажу послуг в Регіональному відділенні ВАТ «Сибирьтелеком» - «Томсктелеком».

В процесі роботи була вивчена технологія надання послуг ISDN і ADSL, проаналізовані статистичні дані по галузях.

В результаті розробки отримана модель, проведені розрахунки і розроблені рекомендації для служби маркетингу підприємства. Проведено аналіз практики впровадження послуг ISDN і ADSLна мережах - «Томсктелеком».

Ступінь впровадження: модель розроблена на основі статистичних даних підприємства «Томський центр телекомунікацій» (ГТС) ВАТ «Сибирьтелеком» - «Томсктелеком». Планується використання моделі службою маркетингу даного підприємства. Створена загальна математична модель послуги ADSL на основі статистичних даних підприємства «Цифрові Інформаційні Мережі» ВАТ «Сибирьтелеком» - «Томсктелеком».

Пояснювальна записка до дипломної роботи оформлена в текстовому редакторі MicrosoftOfficeWord 2003.


Федеральне агентство з освіти

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА радіоелектроніки (ТУСУР)

Кафедра теоретичних основ радіотехніки (ТОР)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою ТОР

___________ Пуговкін А.В.

«__» ______________ 2006р.

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу студентки групи 141-2 радіотехнічного факультету

Саморядова Юлії Сергіївні

1. Тема роботи: Математичне моделювання послуг Інтернет (затверджена наказом ректора по університету від _________ № наказу ___)

2. Термін здачі студентом закінченої роботи ______________

3. Мета дослідження і області можливого використання результатів:

Створення математичної моделі і математичне моделювання Інтернет-послуг для системи оперативного моніторингу відділів маркетингу і служб продажів в структурних підрозділах «Томський центр телекомунікацій» і «Цифрові інформаційні мережі» Регіонального філіалу ВАТ «Сибирьтелеком» - «Томсктелеком».

4. Вихідні дані для дослідження:

4.1 Дипломний проект 2001 року Венокуровой Е.А., студентки гр.166

4.2 Випускна робота на тему «Дослідження регіонального ринку Інтернет-послуг», виконана слухачем Центру підготовки управлінських кадрів ТГУ Леднева І.А., 2004 рік

4.3 Стаття «Математичне моделювання регіонального ринку Інтернет - послуг» А.В. Пуговкін, Е.А. Венокурова, І.А. Леднева.

5. Питання, що підлягають дослідженню і розробці:

5.1 Аналіз ринку телекомунікаційних технологій

5.1.1 Світовий ринок і його вплив на російський ринок телекомунікацій

5.1.2 Стан і тенденції розвитку телекомунікаційного ринку в Росії

5.1.3 Аналіз ринку телекомунікацій в Томському регіоні

5.2 Специфіка надання послуг ISDN і ADSL

5.2.1 Структурна схема мережі доступу

5.2.2 Опис послуги

5.2.2.1 Прийнята термінологія

5.2.2.2 Технічні характеристики і схеми підключення послуг

5.2.2.3 Варіанти конфігурації

5.2.2.4 Розвиток послуги

5.2.3 Обладнання, що використовується для надання послуги

5.3 Створення математичної моделі

5.3.1 Класифікація моделей

5.3.2 Способи побудови моделюючих алгоритмів

5.3.3 Огляд математичних методів прогнозування. Вибір і обгрунтування методу

5.3.4. Методологія створення моделі

5.3.4.1 Послуги. Опис, класифікація, оцінка економічної значимості

5.3.4.2 Конкуренти. Класифікація, оцінка впливу

5.3.4.3 Тарифи і витрати на розвиток

5.3.4.4 Рекламні заходи.

5.3.4.5 Встановлення меж за кількістю абонентів і витрат на користування послугами

5.4 Математичне моделювання Інтернет - послуг

5.4.1 Моделювання конкурентної послуги (dial-up)

5.4.2 Моделювання монопольної послуги (ISDN)

5.4.3 Моделювання ситуації конкуренції двох послуг одного оператора (ADSL, ISDN)

5.4.4 Аналіз отриманих даних і практичні рекомендації

5.4.4.1 Вплив змін зовнішніх умов

5.4.4.2 Конкурентні послуги. Умови успішного продажу

5.4.4.3 Перспективи розвитку ISDN і ADSL

5.4.4.4 Організація системи оперативного моніторингу маркетингу

5.4.5. Розрахунок абонентської мережі доступу

5.5 Розробка організаційно - економічних питань

5.5.1 Техніко-економічне обґрунтування проведення робіт

5.5.2 Планування роботи

5.5.3 Розрахунок кошторису витрат на проведення робіт

5.5.4 Оцінка ефективності дослідження

5.6 Вимоги до розробки питань охорони праці

5.6.1 Аналіз факторів виробничих небезпек і шкідливостей на робочому місці інженера

5.6.2 Вимоги до ергономіки робочого місця

5.6.3 Розробка інструкції з охорони праці

6. За результатами досліджень і розробки представити наступну документацію:

6.1 Креслення

Функціональна схема абонентського доступу до ТМЗК (ISDN) ___ 1 лист

Функціональна схема абонентського доступу до СПД (ADSL) ___ 1 лист

6.2 Демонстраційні плакати

Математичне представлення моделі і результатів моделювання економічного процесу ________________________________1 лист

Графічне представлення результату моделювання економічного процесу послуги ISDN___________________________________1 лист

Математичне представлення моделі економічного процесу послуги ADSL__________________________________________1 лист

Мережевий графік виконання робіт ________________________ 1 лист

6.3 Пояснювальна записка повинна відображати такі особливості роботи:

огляд і аналіз ситуації на ринку Інтернет-послуг і технічних рішень Інтернет-підключень в світі, Росії та в Томському регіоні (на прикладі ВАТ «Сибирьтелеком»;

аналіз технічних особливостей та економічної доцільності для різних категорій абонентів ISDN і ADSL підключень;

вибір математичної моделі і моделювання послуг ISDN і ADSL підключень;

таблиці і графіки з розрахунковими та статистичними даними;

аналіз отриманих результатів;

практичні рекомендації до організації рекламно-маркетингових заходів і організації системи оперативного моніторингу на підприємстві.

7. Завдання прийняла до виконання:

Саморядова Юлія Сергіївна, студентка гр. 141-2 РТФ

___ ________ 2006р. ______________ / Саморядова Ю.С. /

8. Завдання погоджено:

Консультант з організаційно - економічної частини проекту:

Дерябіна Олена Володимирівна, ст. преп. кафедри економіки

____ _________2006 Р __________ / Дерябіна Є.В. /

Консультант з питань охорони праці та ТБ:

Кодолова Любов Іванівна, ст. преп. кафедри РЕТЕМ

___ _________ 2006р. ____________ / Кодолова Л.І. /

Керівник дипломної роботи:

Леднева Ірина Анатоліївна,

Заступник директора УПЦ «Телекомунікації»

___ ___________ 2006р. _____________ / Леднева І.А. /


зміст

Вступ

1. Аналіз ринку телекомунікаційних технологій

1.1 Світовий ринок і його вплив на російський ринок телекомунікацій

1.2 Стан і тенденції розвитку телекомунікаційного ринку в Росії

1.3 Аналіз ринку телекомунікацій в Томському регіоні

2. Специфіка надання послуг ISDN і ADSL

2.1 Схема мережі доступу

2.1.1 Цифрові мережі доступу

2.2 Опис послуги ISDN

2.2.1 Введення

2.2.2 Основна ідея та історія розвитку мережі ISDN

2.2.3. Принцип побудови ISDN

2.2.4. ISDN BRI - Основний тип підключення

2.2.4.1. NTBA - Мережеве закінчення

2.2.4.2. Шина S0 - Абонентська проводка

2.2.5 Переваги, вартість і перспективи розвитку послуг ISDN

2.3 Опис послуги ADSL

2.3.1 Технологія ADSL

2.3.2 Коротка історія розвитку

2.3.3 Основні принципи роботи ADSL

2.3.4 Обладнання, що використовується при підключенні ADSL

2.3.4.1 Різновиди ADSL-модемів

2.3.5 Якість зв'язку і вартість послуг

2.3.6 Переваги послуги ADSL

2.3.7 Перспективи ADSL

2.4 Розвиток послуг ISDN і ADSL в Томську і томської області

3. Створення математичної моделі

3.1 Поняття моделі

3.2 Класифікація моделей

3.3 Вибір і обгрунтування математичного методу прогнозування

3.4 Методологія створення моделі

4. Математичне моделювання Інтернет - послуг

4.1 Математичне моделювання dial-up підключень

4.2 Математичне моделювання монопольної послуги ISDN

4.3 Математичне моделювання конкурентної послуги ADSL

4.4 Розрахунок абонентської бази

5. Організаційно - економічна частина

5.1 Техніко-економічне обґрунтування проведення роботи

5.2 Планування роботи

5.3 Розрахунок кошторису витрат на проведення роботи

5.4 Оцінка ефективності дослідження

6.Питання охорони праці

6.1 Аналіз виробничих небезпек і шкідливості на робочому місці

6.1.1 Вимоги до відеотерміналів

6.1.2 Вимоги до електробезпеки

6.1.3 Вимоги до пожежної безпеки

6.1.4 Вимоги до рівня шуму

6.1.5 Вимоги до мікроклімату в приміщенні

6.1.6 Вимоги до освітленості приміщень

6.2 Вимоги до ергономіки робочого місця

6.3 Інструкція з охорони праці на робочому місці

6.3.1 Загальні вимоги безпеки

6.3.2 Вимоги безпеки перед початком роботи

6.3.3 Вимоги безпеки під час роботи

6.3.4 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

6.3.5 Вимоги безпеки після закінчення робіт

висновок

Список використаної літератури

додаток А


Вступ

Метою даної дипломної роботи є створення математичної моделі, найбільш точно описує економічний процес. Як моделируемого процесу розглядається надання послуг доступу в Інтернет через телефонну мережу загального користування (ТМЗК) та мережі передачі даних (СПД) - ISDN і ADSL.

Для створення адекватної моделі крім знання економічних чинників, що впливають на вартість послуги, необхідно досить глибоке вивчення фізичних основ її надання та технічних характеристик. З цією метою в процесі роботи були вивчені, а в цій пояснювальній записці викладено основні технічні характеристики послуг ISDN і ADSL.

За базу для моделювання були надані дані про результати роботи підприємства: витрати, існуючі тарифи - повний звіт про проведені статистичних даних.

Попит визначається здатністю споживати традиційні послуги зв'язку і певною мірою генерувати потребу в нових. Попит і пропозиція складаються під впливом безлічі чинників, які, взаємодіючи, формують закономірності розвитку ринку послуг зв'язку та його кон'юнктуру.

Проблема прогнозування, унаслідок швидких, часом погано передбачуваних змін зовнішнього середовища, за останнє десятиліття стала особливо складної. З урахуванням цих труднощів і критичності помилок у прогнозах деякі фахівці були змушені заговорити про даремність прогнозування. Насправді прогнозування - це обов'язок, що у явній або неявній формі неминуче повинні виконувати всі фірми.

Ясно, що в умовах турбулентної зовнішнього середовища інтуїція і уява здатні стати важливими інструментами сприйняття реальності, доповнюючи кількісні підходи, які, за визначенням, спираються тільки на спостережувані фактори. З іншого боку, зрозуміло, що чисто якісному методу також притаманні значні похибки і що інтуїція повинна якомога більшою мірою перевірятися за допомогою доступних фактів і знань. Таким чином, слід забезпечити спільне використання цих двох підходів [34].

Методи математичного моделювання і створювана модель, покликані допомогти співробітникам служби маркетингу, зокрема особам, які приймають рішення, у виборі найбільш ефективних маркетингових заходів, а також у виборі і обгрунтуванні тарифних планів.


1. Аналіз ринку телекомунікаційних технологій

1.1 Світовий ринок і його вплив на російський ринок телекомунікацій

Сучасна інформаційна інфpастpуктуpа передових країн будується таким чином, щоб впоратися з потужним трафіком, створюваним мультимедіа (голос, дані, образ, текст і відео), і виходячи з пpедположения, що в найближчому майбутньому сфоpміpуется величезний pинок для тоpговли "електpонной" инфоpмацией [4] , сьогодні вже можна говорити про цілком сформованою інформаційно - комунікаційної індустрії, що включає в себе і телекомунікації, і комп'ютерну, і аудівізуальной техніку.

Одна з проблем маркетингу в галузі телекомунікацій полягає в тому, що ніхто не знає точно, які нові послуги завоюють ринок, а які - так і не будуть затребувані [15]. Це викликає побоювання, що сpедства, вкладені в такі послуги, не окупляться. На даний момент развівются послуги стільникового зв'язку та мереж передачі даних, причому спостерігається тенденція до їх зближення. Це обумовлено необхідністю і з'являються технічними можливостями виходу в Інтернет з мобільних терміналів на швидкостях, достатніх для передачі не тільки електронної пошти, але і відеозображень [18]. По послугах передачі даних до найбільш пеpспектівним видам сервісу можна віднести «відео за тpебований» і інтерактивні відеоігpи, електpонную тоpговля і послуги банку на дому. У найближчі роки збережені потpебность з боці ділової сфеpе в потужностях, пpедоставлять за допомогою технологій швидкісного доступу (ADSL, оптоволоконная техніка та ін.). Є кілька основних послуг, якому користуються спpоса в pазного областях бізнесу (відеоконфеpенціі і пеpедачи повідомлень за допомогою електpонних сpедств).

На совpеменном етапі pазвития телекомунікацій походить междунаpодной інтегpація фінансових і технологічних pесуpсов з метою pасшиpения номенклатуpи послуг зв'язку та охоплення нових теppитоpий. Цей пpоцесс тpебует оновлення всієї структури галузі шляхом створення глобальної інформаційної інфраструктури [7].

Концепція оновлення полягає в об'єднанні pесуpсов інфоpмаціонних технологій і Pазвитие інфpастpуктуpи електpосвязі з метою забезпечення взаємозв'язку і взаємодії всіх користувачів для отримання будь-якого виду КВАЛІФІКАЦІЙНА в реальному масштабі часової незалежно від pасстояния і використовуваних технічних сpедств.

Світовий ринок телекомунікацій та інформаційної техніки хаpактеpизуется в останні роки стабільним зростанням. Так в кінці 2004 року дохід від сервісів VoIP в Азії склав 5,5 млрд. Дол., А провайдери мали 8,7 млн. Абонентських ліній VoIP. У 2005-2009 роках обсяг ринку послуг VoIP в азіатському регіоні (включаючи Японію) буде щорічно збільшуватися на 1 млрд. Дол. У результаті до 2009 року ринок досягне обсягу 10 млрд. Дол., А число користувачів сервісів більш ніж подвоїться.

Аналіз ринку телекомунікацій показує, що середньосвітовий рівень зростання мережі в останні роки становить 7,2% (для порівняння, в Росії він дорівнює 7.0%) [2]. Так, в 2006 році частка послуг передачі даних в загальному обсязі ринку послуг стільникового зв'язку в Європі досягне 36,5%, а сукупні темпи річного приросту ринку цих послуг в період 2000-2006 рр. перевищать 47%. На даний момент 82% мобільних абонентів користуються послугами передачі повідомлень, 6% - доступ до різної корпоративної інформації і додатків, 5% - активно використовувати мобільні пристрої для отримання інформаційно-розважальних послуг, 48% транзакцій будуть робитися з використанням мобільних платежів. [3]

Комплексний річний приріст обсягу ринку ІТ - послуг (за винятком сегмента послуг, пов'язаних з Internet-вмістом) в 2005 році обсяг ринку досяг 392 млрд. Дол. Ринок ІТ - послуг зростає в три з гаком рази швидше, ніж індустрія ІТ в цілому. Північна Америка займає перше місце за обсягом ринку ІТ - послуг серед регіонів; на частку США припадає 41% обороту світового ринку [21].

У 2004 році сукупний обсяг світового ринку систем захисту електроживлення склав 13,5 млрд. Дол. З них 650 млн. Дол. Припадають на продажу ПО (програмне забезпечення), 1 млрд. Дол. - На сервіси, а 11,8 млрд. - на поставки обладнання. Світовий обсяг ринку ДБЖ склав 6 млрд. Дол., З яких 3,33 млрд. Дол. Припадають на системи потужністю до 10 кВА, а 1,45 млрд. Дол. - На продукти важкого класу потужністю більше 10 кВА. До 2008 року сумарний обсяг поставок ДБЖ і супутніх послуг збільшиться на 25%, досягнувши 7,6 млрд. Дол. [3]

Потрібно зауважити, що між сегментами світового ринку телекомунікацій відбувається постійне перерозподіл. Зростає частка мобільного зв'язку та передачі даних за рахунок традиційної телефонії.

Що стосується послуг Інтернет, то вони в свою чергу поділяються на:

· Доступ до джерел інформації по комутованих (dial-up) і виділених (on-line) лініях, які характеризуються більш високою швидкістю доступу;

· електронна пошта;

· Створення корпоративних інформаційних мереж підприємств і організацій.

Крім традиційних послуг останнім часом з'являються Інтернет - послуги нового покоління: IP-телефонія, передача телепрограм, «відео на вимогу» і ін.

Подібний сервіс передбачає дотримання умов більш високої якості передачі даних: наявність широкої смуги частот і малої затримки сигналу. Ці вимоги можна визначити в назві «широкосмуговий доступ», який реалізується за допомогою різних технологій:

· Доступ по волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ);

· Доступ по мідним телефонним лініям з використанням спеціальних модемів (HDSL, ADSL, VDSL) [6].

Більше половини ринку широкосмугового доступу сьогодні належить технології (DSL), потім йдуть кабельні модеми та бездротовий доступ. Така ситуація, за прогнозами експертів, збережеться до кінця поточного десятиліття. З червня 2003 року по липень 2004 року світове абонентська база передплатників DSL-послуг збільшилася на 66% і на сьогоднішній день в світі налічується близько 100 млн. Широкосмугових користувачів. Обсяг ринку широкосмугового доступу тільки в Європі зростає щорічно на 68%, а в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону ця цифра становить не менше 51% в рік. У поширенні технології і послуг DSL є свої лідери. На першому місці Китай - 10,95 млн. Абонентів, на другому Японія з 10,27 млн. Користувачів, США з 9,12 млн.- на третьому, а Південна Корея з 6,43 млн. Абонентів - на четвертому. Зростання DSL-підключень прогнозується і далі і до 2008 р число підключених абонентів досягне 195 млн. [5,14]

Для того щоб це відбулося, абонентам потрібно запропонувати привабливий сервіс: онлайнові ігри по мережі, трансляція музики, кінофільмів і телевізійних програм і т.п.

Іншою важливою рисою розвитку сучасних телекомунікацій є інтеграція послуг (мультимедіа), коли до абонента по одній лінії зв'язку приходить і телефонія, і дані, і відео. Зрозуміло, що технологія передачі тут повинна бути широкосмугового, з використанням усіх описаних вище методів. Що стосується об'єднання і передачі різних видів трафіку, то і в цій області також існує різноманіття технологій.

На мережах доступу зараз поширені такі технології:

ISDN-інтеграція цифровий якісної телефонії та передачі даних на базі тимчасового розподілу каналів. Швидкість передачі даних порівняно невисока (до 144 Кб / с). Не вимагає спеціальної прокладки кабелю. Працює в режимі комутації (dial-up).

ADSL-інтеграція аналогової (звичайної) телефонії і передачі даних на базі частотного поділу каналів. Швидкість передачі даних до абонента до 8 Мб / с. Також не вимагає прокладки кабелю. Працює в режимі постійного з'єднання (без комутації).

Кабельне телебачення - можлива інтеграція всіх видів трафіку на базі частотного поділу каналів. Швидкість передачі даних до 30 Мб / с. Технологія вимагає будівництва спеціальної магістральної мережі і мережі доступу на основі ВОЛЗ і коаксіальногокабелю.

Всі описані вище технології застосовуються на сучасних мережах зв'язку [12].

Стрімкий розвиток технологій на базі постійного з'єднання (ADSL, кабельне TV та ін.) Принципово змінює модель бізнесу Інтернет - послуг. Вся справа в тому, що зараз в якості основної розрахункової одиниці починає виступати не час (хвилини, години), а обсяг прийнятого і переданого трафіку (Мегабайти). Отже, провайдер Інтернет - послуг зацікавлений розміщувати джерела інформації у себе на сервері, купуючи інформацію у її розробників (бази аудіо і відео, навчальні сайти і т.п.). Потім за передачу інформації провайдер бере плату з абонентів. Плата за зовнішній трафік з інших віддалених джерел мінімізується. Таким чином, бізнес-модель стає такою:

виробник товару (контенту) - оптовий продавець (провайдер) -Звичайно покупець (користувач Інтернету).

1.2 Стан і тенденції розвитку телекомунікаційного ринку в Росії

В останні роки відзначається стійка тенденція до зростання темпів економічного розвитку країни в цілому та галузі зв'язку зокрема. За підсумками 2004 року загальні доходи російської галузі зв'язку збільшилися на 38%, що на 7% менше, ніж роком раніше.

У 2005 році сумарні доходи операторів стільникового зв'язку зросли до 10,7 млрд. Дол., Що на 35% більше, ніж в 2004 році. Росія вже має 116 млн. Стільникових абонентів, а значить, показник проникнення мобільного зв'язку становить близько 80%, але в дійсності частка власників стільникових трубок коливається на рівні 50-55% .Спеціфіка російського стільникового ринку полягає і в тому, що 90% доходів на ньому ділять між собою три провідні гравці - МТС, «Вимпелком» і «Мегафон».

Великі теми зростання демонструє ринок послуг електрозв'язку. За останні п'ять років це зростання щорічно становив близько 40%. За 2005 рік обсяг ринку склав 540 млрд. Руб., Що на 37% вище показників 2004 року. При цьому доходи операторів від послуг електрозв'язку склали понад 500 млрд. Руб., А від послуг поштового зв'язку - 34 млрд. Руб.

Зростання ринку телекомунікацій супроводжується розвитком і модернізацією інфраструктури. У 2004 р здано в експлуатацію більше 60 тис. Км кабельних і радіорелейних ліній зв'язку, понад 5 млн. Телефонних номерів фіксованого зв'язку. Введено понад 300 тис. Каналів міжміських і міжнародних телефонних станцій.

Приріст числа абонентів рухомого телефонного зв'язку склав 36 млн. Збільшення кількості основних телефонних апаратів місцевої телефонної мережі склало понад 2 млн., В основному, за рахунок телефонних апаратів, встановлених у населення.

Телефонна щільність збільшилася за рік з 26,6 до 28,8 стаціонарних телефонних апаратів на 100 чоловік. Кількість нетелефонізованих населених пунктів скоротилося з 50 до 46 тисяч. Відповідно до Федеральної цільової програмою "Соціальний розвиток села до 2010 р." В 2004 р тривало розвиток сільського телефонного зв'язку. Підприємства електрозв'язку ввели в експлуатацію 600 тис. Номерів, що на 69% більше, ніж у 2003 р [19].

Ще в першій половині 2002 р був завершений перший етап укрупнення залежних компаній ВАТ «Связьинвест», що передбачав об'єднання регіональних операторів зв'язку. В даний час компанії холдингу «Ростелеком» і «Транстелеком» (ТТК), мають у своєму розпорядженні власною інфраструктурою оптичних ліній зв'язку в національному масштабі. Щорічний обсяг ринку транзиту трафіку між Європою і Азією приблизно в 500 млн дол., З яких 300 млн дол. Компанії витрачають на передачу даних по IP. «Ростелеком» першим проклав мережу з оптичним ущільненням каналів по довжинах хвиль (DWDM) від західного до східного кордони нашої країни, а ТТК став першим оператором, який забезпечив на всій протяжності транзитної магістралі географічне резервування каналів. Після закінчення будівництва (у листопаді 2005 року) ділянки мережі довжиною близько 6 тис. Км (від залізничної станції Вхідна Омської області до станції каримська Читинської області) і здачі його приймальній комісії Россвязьнадзора загальна протяжність введених в дію DWDM-магістралей не досягла 18 925 км.

Перший етап передбачав будівництво найдовшого ділянки (довжиною 8 тис. Км) - від Каменогорськ Ленінградської області до Забайкальска на кордоні з Китаєм. На цій ділянці був змонтований 101 вузол оптичної передачі (мультиплексори і підсилювачі).

Другим етапом стало створення географічно резервного шляху на ділянці від Виборга до Омська. Його довжина склала 4 тис. Км; потрібна була установка 52 приймально-передавальних і підсилюють станцій. На третьому етапі Омськ, Тинду і Читу пов'язав резервний маршрут протяжністю понад 6 тис. Км. На цьому відрізку встановили 70 вузлів оптичної мережі.

Четвертий етап повинен зв'язати в єдину оптичну петлю Москву, Воронеж, Ростов-на-Дону, Волгоград і Самару. На цьому відрізку довжиною «всього» 3,5 тис. Км планується встановити 69 мультиплексорів і підсилювачів. Здача його приймальній комісії була намічена на лютий 2006 року. Шостий і сьомий етапи будуть здійснюватися на Далекому Сході [3].

Крім того, успішно розвивається російський сегмент мережі Інтернет. Про розвиток та перспективи Російського Інтернет можна судити по стрімкому і стійкого зростання, як телекомунікаційного ринку, так і ринку інформаційних і комп'ютерних технологій. Російський ринок інформаційно-комунікаційних технологій і послуг (ІКТ) поки далекий від насичення, в той же час він зберіг високі темпи зростання. Зростання обсягу ринку по всіх секторах склав 30,5%, що в чотири з гаком рази перевищує загальні темпи зростання економіки. Обсяг російського ринку інформаційних технологій в 2005 році оцінювався в сумі 255,6 млрд. Руб., Що на 20% вище показників попереднього року.

У порівнянні з 2004 роком загальна кількість персональних комп'ютерів в Російській Федерації перевищила 15 млн. Штук, що склало 15%.

Позитивна динаміка розвитку інформаційних і комп'ютерних технологій в Росії визначається зростаючим попитом як в області бізнесу і держави, так і з боку населення. Якщо в період початкового освоєння Інтернету зростання числа користувачів в основному відбувалося за рахунок привілейованих груп населення та корпоративних користувачів, то з 2000 року почався новий етап розвитку Інтернет в Росії. В даний час, за існуючими оцінками, доступ в Інтернет мають понад 17,3 млн. Російських громадян, що склало 16%. За останні пару років приріст чисельності користувачів склав 8,6 млн. Чоловік. У Москві ці показники склали 3,4 млн. (Або 42%). За 2 роки зростання склало 1,3 млн. Чоловік або трохи менше 16%. При цьому доступ до Інтернет забезпечено майже у всіх федеральних органах влади. Це - понад 20% співробітників федеральних міністерств і відомств, які є сьогодні найбільшими споживачами Інтернет-ресурсів та Інтернет - послуг.

Цілком природно, що поряд із загальним зростанням числа користувачів відбувається перерозподіл часток корпоративних клієнтів і фізичних осіб в бік корпоративних користувачів, що мають доступ в Інтернет з місця роботи, навчання і не оплачують послуги з персонального, або сімейного бюджету [6]. Користувачами Інтернету є в більшості своїй найбільш забезпечені громадяни (в розрахунку на члена сім'ї) з вищою освітою у віці від 18-24 років (по Росії 37% користувачів, в Москві 28% користувачів). При чому в Москві 64% користувачів Інтернет є людьми з вищою освітою (в Росії 36% користувачів), 90% мають дохід 100 у. е. в місяць і більше на члена сім'ї (для Росії цей показник становить 59%).

З'ясувалося також, що росіяни і москвичі виходять в Інтернет з робочого комп'ютера майже стільки ж, скільки і вдома. На роботі Інтернетом користуються 43% російських і 59% московських користувачів. 47% російських і 64% московських користувачів ним користуються будинки, так само за місцем навчання 17 і 12 відсотків, в Інтернет-кафе 13 і 13 відсотків, у друзів 18 і 16 і в інших місцях по 4 відсотки відповідно.

Найбільший інтерес представили відповіді на питання про способи підключення з дому до Інтернету. Примітно, що 9% опитаних не змогли відповісти на питання про спосіб підключення до Мережі. Дві третини домашніх Інтернет - користувачів (68%) використовують для виходу в Мережу комутований доступ, при цьому для 60% він є єдиним каналом для «домашнього виходу». Однак тільки 15% з числа використовують dial-up не збираються переходити на виділений доступ. Решта користувачів dial-up готові перейти на «швидкий» Інтернет вдома, але при цьому в середньому вони готові заплатити за підключення тільки 40 доларів.

Якщо ж говорити про поточний стан ринку домашнього доступу, то найбільш помітним конкурентом комутованого доступу зараз є будинкові мережі (абонентами яких є 18% відсотків опитаних, що мають домашній Інтернет) і GPRS (яким користуються 12% опитаних, що мають домашній Інтернет). У той же час технології, які в Європі, США, Південно-Східної Азії домінують на ринку домашніх виділених підключень - ADSL і мережі кабельного ТБ, - в Росії поки отримали слабке поширення. Навіть в найбільш активної частини аудиторії кількість абонентів ADSL та кабельних мереж не перевищує відповідно 4% і 2% [20].

Для здійснення досить амбітних намірів Мінзв'язку і Уряду Росії - довести в найближчі 4-5 років число користувачів Інтернет в Росії до 45-50 млн., Необхідно подолати ряд серйозних проблем:

· Недостатній розвиток інфраструктури доступу;

· Нерівномірність покриття території країни мережами зв'язку, внаслідок чого цілі регіони мають дуже обмежені можливості підключення до Інтернет, в тому числі з-за невисокої якості телефонного зв'язку;

· Низькі доходи значної частини населення. Для ряду громадян придбання комп'ютера і модему до сих пір досить обтяжливо;

· Пропозиція нових недорогих видів сервісу.

Чи не перестає демонструвати вражаючі темпи зростання рухомий зв'язок. На кінець 2004 року число абонентів склало 72 млн., Що в 2 рази більше в порівнянні з попереднім роком. Рівень проникнення рухомого зв'язку в Росії склав 50 телефонних апаратів на 100 чоловік, а в Москві на початку 2005 р він перевищив 100%. До кінця 2005 року кількість стільникових телефонів склало 100 штук.

Говорячи про досягнуті результати, не можна не згадати про роботи зі створення космічних апаратах нового покоління серії "Експрес - АМ". Введений в експлуатацію супутник зв'язку і мовлення "Експрес - АМ2", запущений в березні 2005 року, дозволив державному підприємству "Космічний зв'язок" увійти і десятку провідних міжнародних операторів супутникового зв'язку.

Одночасно з заповненням космічного угруповання проводилися заходи з розвитку наземного сегмента супутникового зв'язку. Це дає можливість забезпечити прийом однієї регіональної та трьох федеральних програм телерадіомовлення практично у всіх регіонах Росії за допомогою універсальної приймальні станції "Москва".

Введення в експлуатацію супутників нового покоління дозволив організувати канали супутникового зв'язку в важкодоступних районах Сибіру, ​​Крайньої Півночі, Далекого Сходу, Чеченській Республіці, реалізувати проекти Центробанку Росії, "КіберПочт", ГАС "Вибори" [19].

Низький рівень ринкового ризику підприємств-операторів електрозв'язку обумовлений їх монопольними позиціями на ринку традиційного зв'язку. В умовах стабільного попиту на телекомунікаційні послуги, це гарантує постійний мінімальний рівень доходів, який практично не залежить від економічних умов і політичної ситуації в країні. Однак це не позбавляє підприємства галузі від політичних ризиків, пов'язаних, в першу чергу, з істотним впливом держави на галузь.

Відповідно до Федерального закону «Про зв'язок» [1], загальне регулювання галузі відноситься до компетенції Міністерства РФ по зв'язку та інформатизації, яка:

1. видає ліцензії телекомунікаційним компаніям,

2. сертифікує обладнання,

3. регулює порядок надання послуг зв'язку загального користування,

4. здійснює виділення частотного ресурсу.

Державні органи зберігають за собою повноваження в регулюванні і затвердження тарифів на послуги міжміського та місцевого телефонного зв'язку.

Звичайно ж, вплив держави позначається на інвестиційній привабливості галузі, причому позитивно в одних випадках і негативно - в інших. Зокрема, значна частина дебіторської заборгованості традиційних операторів зв'язку припадає на державні установи та інші бюджетні організації, які не підлягають відключенню від телефонної мережі.

Прийнятий у 2003 році Закон «Про зв'язок», що містить близько 70 статей, зазнав деяких змін. З 1 січня 2006 року російський ринок зв'язку почне жити за новими правилами. З цього моменту вступає в силу постанова Уряду РФ № 310, що закріплює нові правила надання послуг телефонного зв'язку. Вперше в російській практиці встановлена ​​норма, яка забороняє операторам брати повторну плату за установку телефону з абонента, якщо належне йому приміщення вже телефонізовано. Максимальна вартість підключення послуг в цьому випадку не може перевищувати розмірів місячної абонентської плати.

З 1 січня у росіян з'явиться можливість вибирати оператора міжміського та міжнародного зв'язку, причому в двох режимах: попереднього вибору і вибору при здійсненні кожного дзвінка.До сих пір більшість абонентів при наборі «вісімки» автоматично підключалися до мережі "Ростелекома".

З початку 2006 року в Росії набрали чинності і правила надання послуг рухомого зв'язку. Одне з принципових нововведень полягає в тому, що відтепер оператори мобільного зв'язку зобов'язані завчасно повідомляти абонентів про зміну вартості послуг або введення нових тарифних планів.

З 1 січня вступають в силу нові правила взаємодії операторів зв'язку з організаціями, які проводять оперативно-розшукові заходи. Як і раніше, постачальники послуг повинні періодично оновлювати базу даних про абонентів, але тепер влада зобов'язала операторів зберігати в своїх базах даних актуальні відомості про закріплення телефонних номерів за кожним співробітником підприємства із зазначенням його паспортних даних [3].

Також до позитивних змін останніх років слід віднести передачу функції регулювання тарифів на послуги зв'язку з компетенції місцевих органів влади Федеральної антимонопольної служби (ФАС). Це знизило вплив суб'єктивного підходу регіональних влад на роботу компаній. Тарифна політика стала більш прогнозованою і економічно обгрунтованою, а вплив політичного чинника в ній, безумовно, знизилося.

В даний час в Росії, крім традиційних операторів електрозв'язку, діють незалежні компанії цього профілю. Вони створюються, як правило, національними корпораціями, чий бізнес розосереджений по всій території Російської Федерації. На сьогоднішній день свої мережі є у МПС (оператор «Транстелеком»), РАО «ЄЕС Росії» (оператор - холдинг «Еніфком»), РАО «Газпром» ( «Газком»), «Транснефти» [9].

Забезпечення нормального внутрішньокорпоративного трафіку інформаційно-комунікативних систем відомчих операторів стало можливим, головним чином, завдяки власним оптоволоконних магістралях. У ряді регіонів оператори надають послуги зв'язку місцевим жителям та підприємствам і прагнуть отримати право на надання послуг міжнародного та міжміського зв'язку. У зв'язку з цим аналітики розглядають мережі відомчих підприємств зв'язку як потенційну базу для створення мереж місцевого та міжміського зв'язку, а самих операторів як можливих майбутніх конкурентів традиційним операторам і "Ростелекому" (останній може виявитися в положенні «власника однієї з магістральних мереж зв'язку»). Однак поки що жоден з відомчих операторів не має первинної мережі зв'язку [10].

До іншої категорії гравців ринку телекомунікаційних послуг відносяться так звані альтернативні оператори, що будують корпоративні мережі і надають комплексні послуги зв'язку великим клієнтам (бізнес-центрам, готелям, банкам і ін.). Найбільшими російськими альтернативними компаній зв'язку є, наприклад, «Совінтел», «Комстар», «Комбеллга» і «Телмос» в Москві; «Петерстар», «Бі-Сі-Ел» та «Ст. Петербург інтернешнл »- в Санкт-Петербурзі.

Головними ринковими перевагами цих операторів є висока якість, широкий спектр послуг та відсутність соціального тягаря. За деякими оцінками, на частку альтернативних операторів, що працюють в секторах ринку з найбільш високими рівнями прибутковості, припадає близько 15% всього російського трафіку міжнародного телефонного зв'язку.

Більшість альтернативних операторів використовує телефонні мережі загального користування традиційних операторів. Однак деякі з них будують цифрові накладені мережі, що забезпечують пряму якісний зв'язок між російськими абонентами і власними міжнародними станціями або міжнародними станціями "Ростелекома". У цих мережах надаються послуги голосової пошти та високошвидкісні послуги передачі даних.

Аналізуючи регіональний ринок, можна також говорити про те, що перспективи розвитку бізнесу альтернативних операторів можуть бути пов'язані як з подальшим розгортанням регіональних цифрових накладених мереж, так і з залученням нових комерційних клієнтів в регіонах, охоплених їх мережами [16]. Декларована органами влади поетапна демонополізація російського телекомунікаційного ринку навряд чи в найближчі роки зможе похитнути монопольні позиції дочірніх компаній "Связьинвеста", таких, наприклад, як «Сибирьтелеком», на ринку традиційних послуг зв'язку: діючі мережі місцевого, міжміського та міжнародного зв'язку є незаперечною перевагою операторів електрозв'язку в конкурентній боротьбі. З огляду на масштаби регіону, низьку щільність населення, суворі кліматичні умови і, відповідно, величезні обсяги коштів і часу, необхідні для розгортання мереж, лише деякі з конкурентів готові будувати свої мережі місцевого та міжміського телефонного зв'язку.

Один з найбільших операторів зв'язку ВАТ «Связьинвест» багато в чому визначає економічний стан телекомунікаційного ринку Росії. Статутний капітал ВАТ "Связьинвест" утворений консолідацією закріплених в федеральної власності акцій акціонерних товариств електрозв'язку, створених в процесі приватизації державних підприємств електрозв'язку. Сьогодні основні активи акціонерного товариства «Связьинвест» складають контрольні пакети акцій міжрегіональних телекомунікаційних компаній - "Північно-Західний Телеком", "Центртелеком", "Південна Телекомунікаційна Компанія", "Волгателеком", "Уралсвязьинформ", "Сибирьтелеком", "Дальсвязь", національного оператора міжнародного та міжміського зв'язку "Ростелеком" і науково-дослідного інституту "Діпрозв'язок". Суспільство "Связьинвест" володіє також значними пакетами акцій шести регіональних операторів зв'язку, в тому числі 28% звичайних акцій ВАТ "Московська міська телефонна мережа", 37% - Костромської ГТС, 25% - ВАТ "Зв'язок" Республіки Комі, бере участь в діяльності підприємств: "РусЛізінгСвязь", "СвязьБанке", "Реєстратор-Зв'язок", "Мобител", "Стартком", "Рткомм.РУ".

1.3 Аналіз ринку телекомунікацій в Томському регіоні

За останнє десятиліття Томська область зробила великий крок вперед в області телекомунікацій і інформаційних технологій. Одну з ключових, домінуючих позицій на ринку телекомунікацій Томської області, займав і продовжує займати Томський філія ВАТ «Сибирьтелеком». У його структуру входять 10 підрозділів - міські і міжрайонні вузли зв'язку і спеціалізовані підрозділи, в тому числі Цифрові інформаційні мережі, Обласний центр телекомунікацій, Томський центр телекомунікацій, крім того, Навчально-виробничий центр "Телекомунікацій".

ВАТ «Сибирьтелеком» на території Томської області пропонує широкий спектр послуг мережі зв'язку загального користування. У тому числі: надання можливості виходу на міжміські і міжнародні з'єднання, місцевого й внутрізонового зв'язку; передача даних і Інтернет, радіотрансляції, телеграфний зв'язок, радіо і телевізійне мовлення, стільниковий зв'язок, а також додаткові види обслуговування, супутні непрофільні послуги. Компанія активно розвивається на ринку області, розширюючи спектр нових послуг, покращуючи культуру обслуговування і якість сервісу.

ВАТ "Сибирьтелеком" об'єднує філії, розташовані в регіонах Сибіру і Алтаю: "Алтайтелеком", "Гірничо-Алтайтелеком", "Чітателеком», «Томсктелеком», «Електрозв'язок» Омської, Іркутської, Кемеровської, Новосибірської областей, Республіки Бурятія. «Томсктелеком», будучи регіональним філіалом в складі об'єднаної компанії, одночасно є найбільшим оператором зв'язку в Томській області (чисельність населення 1 078 000 чоловік). У 2005 році було зроблено важливе придбання контрольного пакета акцій ВАТ «Алтайсвязь» - оператора мобільного зв'язку стандарту GSM в Алтайському краї і Республіці Алтай. Протягом року також здійснені угоди з продажу непрофільних активів і міноритарних часток власності в ряді компаній.

На початку 90-х років по щільності телефонів на 100 жителів Томська область займала 57-е місце серед суб'єктів Федерації. Сьогодні наша область знаходиться в першій трійці в Росії і утримує перше місце в Сибірському федеральному окрузі. З огляду на стрімкий розвиток нових технологій, вимог до швидкості передачі інформації, починаючи з 2002 року проводиться реконструкція внутрізонових ліній зв'язку. Для цього, побудовані і введені в експлуатацію внутрізоновие волоконно-оптичні лінії зв'язку на трасах: Томськ - Мовчанове - Колпашево, Леботер - Підгірне, Підгірне - Бакчар - Парбіг, Мельниково - Кожевниково, Кожевниково - Базою, Кожевниково - Воронівка (ШПІ), Томськ - Асино, Велико-Дорохово - Зирянське, Колпашево - Білий Яр - ст. Кеть, введені в експлуатацію цифрові канали Томськ - Тегульдет. Крім того, для поліпшення якісних показників сільського зв'язку в населені пункти області прокладено ще 260 км. ВОЛЗ.

У 2005р замкнуті два оптичних кільця: «велике» - Томськ - Мельниково -Крівошеіно - Мовчанове - Колпашево - Білий Яр - Батурин - Асино - Томськ і «мале» - Мельниково - Кожевниково - Бакчар - Підгірне - Мовчанове - Кривошеїн - Мельниково (кільцеві структури забезпечать живучість мережі в разі пориву кабелю, для чого було побудовано більше 375км. ВОЛЗ). Також планується будівництво магістральної волоконно-оптичної лінії зв'язку Томськ - Юрга, в цілому протяжність волоконно-оптичного кабелю, прокладеного по території Томської області силами Томського філії, в кінці 2005р склало більше 2000 км. Це дозволило забезпечити жителів області послугами зв'язку, що відповідають найвищим вимогам, як за якістю, так і за номенклатурою.

У чотирнадцяти райцентрах Томської області (Мельниково, Зирянське, Підгірне, Кривошеїна, Молчаново, Кожевниково, Бакчар, Парабель, Каргасок, Олександрівське, Білий Яр, Первомайське, Тегульдет, Асино) проведена реконструкція АТС із заміною на електронні типу SI-2000 (введення монтованої ємності по цих районах 36492 номерів). У Томському, Колпашевском, Бакчарское, Молчановському, Шегарський, Крівошеінском, Олександрівському, кожевніковської, Каргасокского, Асіновскій, Тегульдетском Верхнекетском Парабельском, районах проведено реконструкцію селищних АТС загальною монтированной ємністю 12142 номери з заміною на електронні АТС типу Квант-Е.

У 2005р. після перекладу двох АТС в райцентрах Зирянське і Підгірне на електронні SI2000, закінчена програма цифровізації АТС у всіх райцентрах області.

Томський філія успішно продовжує освоювати нові телекомунікаційні напрямки. В останні роки акцент робиться на розвиток послуг, що надаються на мережі передачі даних. За 2005 рік в даному напрямку були досягнуті наступні результати:

· Запуск технології ADSL в усіх районах області під брендом Webstream;

· Запуск технології ADSL 2+ в обласному центрі, (максимальна швидкість до 24 Мб / сек, що в 3 рази вище традиційного ADSL і в 500 разів швидше звичайного модемного з'єднання);

· Кількість високошвидкісних портів на мережі в порівнянні з початком року збільшилася більш ніж в 2,7 рази, і досягла позначки 10800;

· Організація високошвидкісних каналів зв'язку (50 Мбіт / с) між Томському і 9 райцентрами: Мельниково, Кривошеїна, Молчаново, Колпашево, Білий Яр, Підгірне, Бакчар, Кожевниково, Асино (раніше пропускна здатність каналів становила 2 Мбіт / с);

· Побудована MPLS-мережа - повністю захищена мережа передачі даних з гарантованою якістю обслуговування корпоративних клієнтів.

З метою забезпечення жителів і підприємств Томської області сучасними якісними послугами, на 2006 рік заплановано вкладення інвестицій в розвиток нових технологій:

· Будівництво мережі бездротового доступу за технологією WiMax, - дозволить жителям міста з'єднаються на високій швидкості з мережею Інтернет в будь-якій точці міста з персонального комп'ютера, зі швидкістю до 100 Мбіт / с;

· Будівництво мережі широкосмугового доступу на основі технології ETTH ємністю 5000 портів, дозволить забезпечити квартирним абонентам високошвидкісний доступ до мережі Інтернет (до 100 Мбіт / сек);

· Розширення мережі доступу до Інтернет на основі технології ADSL на 5000 портів (загальна ємність мережі в 2006 р, 10000 портів);

· Будівництво сервісної мережі надання послуг передачі відео по мережі Інтернет (IpTv);

· Мобільний зв'язок третього покоління (3G).Володіючи цілим рядом переваг перед системами GSM, системи стільникового зв'язку, засновані на технології CDMA (технології множинного доступу з кодовим розділенням каналів), в силу своїх особливостей відкривають перед споживачами мобільного зв'язку, поряд з голосовими послугами, широкі перспективи щодо доступу до глобального інформаційного простору.

Томський філія завершив в 2005 р. пусконалагоджувальні роботи мережі нового стандарту стільникового зв'язку IMT- MC-450 засновану на технології CDMA. Зв'язок нового покоління в Томську встановлять під брендом «Wellcom». На даний момент встановлено п'ять базових станцій в м Томську. Ведуться підготовчі роботи по установці ще 42 базових станцій в Томську і Томської області. У 2006 році «Wellcom» буде діяти на всій території області.

Безсумнівно, майбутніх користувачів 3G приверне головна перевага мобільного зв'язку третього покоління «Wellcom» -високоскоростной доступ в Інтернет. Вже на даному етапі мережу ВАТ «Сибирьтелеком» забезпечує пікову швидкість в 153 Кбіт / сек, що майже в три рази вище, ніж пропонує GPRS. У найближчому майбутньому, при дооборудовании, швидкість передачі даних зросте до 2,4 Мбіт / сек - що в десятки разів швидше існуючих дротових модемів.

Модернізація мережі та впровадження сучасного обладнання, відповідного світовим стандартам є важливим фактором на шляху реалізації головного завдання компанії ВАТ «Сибирьтелеком» - дарувати радість спілкування [8].

Аналізуючи ринок телекомунікацій на території м Томська і Томської області, необхідно зауважити, що вплив на його розвиток надають і, безсумнівно, будуть надавати в майбутньому основні тенденції розвитку ринку світового. Це, по-перше, глобальний характер ринку телекомунікацій, обумовлений розподілом виробничих потужностей і джерел інформації по всьому світу. По-друге, це - можливість кожного користувача отримати будь-яку інформацію практично миттєво, а для компаній - можливість управляти cвоей діяльністю за допомогою корпоративних мереж. І, нарешті, ще один дуже важливий напрям розвитку - персоналізація і інтеграція послуг.

Телеграф, телефонія, цифрові системи передачі послужили основою створення нових сучасних видів послуг - стільникового зв'язку і передачі даних. Мережа передачі даних почала функціонувати в серпні 1997 року, зараз вона охоплює всю Томську область і має 12 вузлів маршрутизації в м Томську і 16 - в містах і районах області. У Томську магістральна мережа реалізована як виділена, що має власні волоконно-оптичні лінії зв'язку зі швидкісною технологією передачі Gigabit Ethernet (1000 Мб / с). Технологія абонентського доступу - Fast Ethernet (100 Mб / с), Ethernet (10 Мб / с), синхронної і асинхронної передачі по виділеним лініям (115-2000 Кб / с), доступ по комутованих лініях (dial-up).

Вихід в світовий Інтернет організовано по двох незалежних каналах ВАТ «Ростелеком» і ВАТ «Транстелеком» із загальною пропускною спроможністю 24 Мб / с. Крім доступу в Інтернет надаються такі послуги, як: електронна пошта, побудова корпоративних мереж, IP-телефонія, Web-хостинг та інші.

За останні роки активно розвиваються процеси інтеграції послуг, коли по одній лінії зв'язку, що приходить до абонента, реалізується телефонний зв'язок, доступ в Інтернет і передача відеоінформації. Сьогодні популярні такі технології, як:

1. ISDN - цифрові мережі з інтеграцією послуг - за допомогою технології комутації каналів якісний цифровий телефонний зв'язок і доступ в Інтернет на швидкості до 128 Кб / с надаються за двома цифрових каналах (2х64 Кб / с).

2. Інтернет-телефонія - ця технологія пакетної комутації забезпечує передачу телефонного трафіку по мережах передачі даних шляхом «оцифровки» мовного сигналу, розбиття його на пакети, і потім передачі разом з пакетами традиційного Інтернет-трафіку.

3. широкосмугова мережа доступу в Інтернет - ADSL. Ця технологія використовує властивості частотного поділу сигналів електрозв'язку. Так за звичайними проводам, що приходять до абонента, йдуть одночасно телефонний сигнал і сигнал передачі даних, зрушений в область високих частот. За рахунок спеціальних методів модуляції і кодування за допомогою модемів швидкість передачі інформації до абонента може досягати 8 Мб / с. При цьому, телефонна розмова і доступ в Інтернет йдуть одночасно.

Сьогодні можна говорити про те, що послуги електрозв'язку в Томській області стали масовими, доступними кожному бажаючому. Загальна монтована ємність ВАТ «Сибирьтелеком» становить 4 193 тис. Ліній, в тому числі використовувана ємність становить 3 870 тис. Ліній.

Місцеві телефонні мережі. Питома вага монтованої ємності електронних станцій в загальній монтованої ємності телефонних станцій на місцевих телефонних мережах (рівень цифровізації по системам комутації) - 52%, в тому числі ГТС - 64%, СТС - 24%. Загальна протяжність внутрішньозонових ліній передачі становить 29616,15 км.

Системи міжміського та міжнародного телефонного комутації. Комутаційна потужність підприємства становить - 96 376 (каналів і ліній зонового зв'язку) цифрових АМТС типу AXE-10, EWSD, S-12. У 2005 році в ВАТ «Сибирьтелеком» виведена остання аналогова АМТС випуску 1985 року типу ARE-13, монтированной ємністю 3 812 каналів і ліній зонового зв'язку.

Телеграфні мережі. Загальна кількість телеграфних каналів всіх видів, утворених каналообразующей апаратурою, становить 8 347,5 включаючи 1 324,5 магістральних, 7 023 внутрішньообласних і внутрішньорайонних каналів.

Мережа проводового мовлення. Загальна кількість радіовузлів становить 1 110, в тому числі 159 в містах і 951 - в сільській місцевості.

У структурі доходів компанії основними складовими залишаються доходи від надання місцевих і міжміських телефонних з'єднань (26,5% і 25,6% відповідно), послуг стільникового зв'язку (22,0%). Суттєвою статтею в структурі доходів є доходи, отримані компанією за установку і підключення абонентів фіксованого зв'язку (4,5%), від надання нових послуг - Інтернету, ISDN, IP-телефонії, послуг інтелектуальних мереж (4,2%) і послуг російським операторам зв'язку (3,9%).


2. Специфіка надання послуг ISDN і ADSL

2.1 Схема мережі доступу

Останнім часом телекомунікаційні мережі поділяють на транспортні, магістральні і мережі доступу [33]. Це пов'язано з тим, що цифрові сигнали від телефонії і від терміналів передачі даних мають однакову структуру і між мережевими вузлами передаються цифрові потоки з мультисервісних змістом.

Мережа доступу - це сукупність абонентських і сполучних ліній, вузлів концентрації навантаження і станцій місцевої мережі, що забезпечують вихід абонентів через свої термінали в транспортну мережу або місцевий зв'язок без використання транспортної мережі. Оскільки мережа доступу є мультисервісної (телефон, дані, відео), то в її складі необхідні вузли розподілу по різних послугах. Узагальнена структурна схема мережі доступу приведена на малюнку 2.1.


Малюнок 2.1 - Структурна схема мережі доступу

Тут абонентські термінали (АТ) - телефони, модеми тощо - Через мережеві закінчення (СО) (розетки, роз'єми) підключаються до мережі доступу. Від мережевих закінчень до концентраторів (К) або відразу до вузла розподілу послуг (уру) йдуть абонентські лінії (АЛ). Концентратори, уру і вузли уявлення послуг (УПУ) пов'язані більш швидкісними сполучними лініями. Концентратори навантаження служать для ущільнення сигналів, що йдуть по абонентських ліній. Якщо мережу мультисервисная, то необхідні уру. Якщо послуга одна, то такий вузол не потрібен. В цьому випадку вузол уявлення послуг буде один. Вхідні порти УПУ можна віднести до мережі доступу, а вихідні порти вже підключені до транспортної мережі.

2.1.1 Цифрові мережі доступу

Розвиток транспортних цифрових мереж змушує шукати рішення по цифрових мережах доступу з метою підвищення якості та зручності телекомунікаційних послуг. Для цього цифровий сигнал потрібно якомога більше наблизити до абонента. В цьому випадку всі або більшість компонент мережі доступу повинні функціонувати з цифровими сигналами. Розглянемо деякі варіанти.

Цифрові комутовані лінії. Приватним прикладом комутованих ліній може служити підключення ISDN. У даних лініях цифровий сигнал формується в термінальному обладнанні абонента (комп'ютер, цифровий телефон), а потім передається по лінії зв'язку, але вже не в смузі 3.1кГц, а в тій, яку дозволяє середовище передачі. Найбільш поширеною є все та ж пара або дві пари мідних проводів (рисунок 2.2).

Малюнок 2.2 - Схема доступу ISDNBRI

Тут, приміром термінального обладнання служить цифровий телефон, який безпосередньо працює в стандарті ISDN.

Точка підключення даного термінальних пристрої S або Т містить стандартний роз'єм RJ45 для підключення двох ліній передачі та харчування. Через інтерфейс в точці S відбувається безперервна передача бітів в обох напрямках. У точці S можуть бути підключені до 8 термінальних пристроїв, проте одночасно передавати інформацію можуть тільки 2.

В системі ISDNBRI можуть працювати не тільки термінальні пристрої стандарту ISDN, а й інші, наприклад, найбільш поширені аналогових телефонних апаратів, або комп'ютери. Для їх узгодження з інтерфейсом S застосовується термінальний адаптер.

Інтерфейс U визначає процедуру передачі сигналів між обладнанням абонента і АТС. Цей інтерфейс не стандартизований, тому допускаються різні його варіанти. Найбільш поширений базовий доступ по двухпроводной лінії із загальною швидкістю 160 Кбіт / с (2B + D + службова інформація синхронізації і управління). Для стиснення смуги частот використовується код 2BIQ і для забезпечення двобічної передачі метод ехокомпенсаціі. Суть цього методу полягає в тому, що приймач і передавач працюють одночасно. Оскільки рівень сигналу передавача і час дії імпульсу відомий, то він віднімається від сумарного сигналу (передається плюс приймається). Більш детально специфіку надання послуги ISDN розглянемо в пункті 2.2.

Цифрові лінії xDSL. Як приклад розглянемо технологію ADSL. Асиметричні технології і, перш за все ADSL в першу чергу призначені для швидкісного доступу в Інтернет, коли трафік з мережі до абонента набагато більше, ніж зворотний, який містить тільки запити. Для того щоб ця технологія стала масовою, необхідно було використовувати існуючі двопровідні абонентські лінії без всяких переробок і зі збереженням існуючої телефонного зв'язку (аналогової або цифрової). Таким чином, для технологій ADSL необхідне застосування лінійних кодів, в спектрі яких відсутні низькочастотні спектральні складові. При цьому телефонний сигнал, спектр якого знаходиться в області низьких частот, не створює перешкод сигналу передачі даних. Поділ цих сигналів у абонента і на вузлі мережі реалізується за допомогою частотних разветвителей (фільтрів) - ЧР, званих також сплітерами (рисунок 2.3). На даному малюнку ТМЗК - це телефонна мережа загального користування, АТС - автоматизована телефонна станція.

Малюнок 2.3 - Схема ADSL підключення

ADSL технологія є альтернативою режиму dialup.Она найбільш ефективна на невеликих відстанях (до 3 км) при діаметрі провідника електричної пари 0.4 - 0.5 мм.

2.2 Опис послуги ISDN

2.2.1 Введення

Як правило, ідеї з'являються на світ задовго до виникнення потреби в їх практичному застосуванні при цьому найбільш неординарні з них вимагають значно більшого часу для загального визнання їх актуальності і початку інтенсивного втілення в життя. Доля ISDN - оригінальної концепції побудови цифрової мережі з інтегрованими послугами (IntegratedServicesDigitalNetwork) - служить прекрасною ілюстрацією згаданої закономірності, специфіковані ще в середині сімдесятих Міжнародним Консультативним комітетом по телефону і телеграфу (ConsultativeCommitteeforInternationalTelephonyandTelegraphy - CCITT), дана технологія стала об'єктом пильної уваги світової інформаційної спільноти лише в початку дев'яностих [23].

2.2.2 Основна ідея та історія розвитку мережі ISDN

Мережа ISDN є необхідним етапом еволюційного розвитку мереж електрозв'язку. Технологія ISDN була розроблена в 1974 році. Перша ISDN станція була введена в експлуатацію в 1976 р. До середини 80-х років уже практично в усьому світі була створена інфраструктура цифрових каналів і систем комутації на місцевому, міжміському і міжнародному рівнях мереж зв'язку. Оскільки реконструкція абонентської мережі є найбільш трудомісткою і дорогою частиною модернізації всієї мережі, то саме тут розгорнулися найширші дискусії про тип інтерфейсів і перевершила інтереси самих різних фірм. До 90-х років в Європі існували окремі острови ISDN і абонент ISDN, наприклад, Франції не міг зв'язатися з абонентами ISDNАнгліі і тільки в 1993 році 22 країни європейського економічного співтовариства змогли спільними зусиллями розробити єдині стандарти в Європі - EUROISDN, які регламентують систему сигналізації на абонентському ділянці мережі EDSS1 (європейська цифрова абонентська сигналізація - ЦАС 1) і підтримувані більшістю європейських телекомунікаційних провайдерів і виробників обладнання. EDSS1 (EuroDigitalSubscriberSignalingSystemNo.1) служить для забезпечення взаємодії між обладнанням користувача та мережею. У Німеччині, США, Японії, Франції, Англії була встановлена ​​значна кількість ліній ISDN. Так, в США в 1995 р кількість ліній ISDN збільшилася на 80% і склало 450 тис. Приблизно така ж тенденція існує і в Європі, де на сьогоднішній день встановлено більше 5 млн. Ліній ISDN.

Основна ідея ISDN - використовуючи існуючу абонентську мережу і спеціальні технічні засоби, довести цифровий потік до кожного абонентського терміналу. Абонентські комплекти повинні працювати на наявних мережах двопровідними кабелям, які розведені практично в кожен будинок і квартиру. Однак за традиційними крученим парам необхідно передавати не аналоговий сигнал, а цифровий. Устаткування як комутаційне, так і встановлюється у абонента має передбачати поступовий перехід і існування одночасно великої кількості аналогових абонентів і збільшення кількості цифрових абонентів [24].

Спочатку ISDN сприймалася як засіб модернізації існуючої телекомунікаційної інфраструктури, або, якщо говорити більш конкретно, як новий спосіб передачі мовних повідомлень. Однак використання ISDN тільки в якості звукового сервісу явно не виправдовувало фінансових витрат на розвиток і впровадження нової технології. Спочатку концепція ISDN передбачала набагато ширший спектр можливостей, ніж проста заміна застарілих аналогових телефонних апаратів на більш модні цифрові термінали. З точки зору користувача найбільша привабливість ISDN полягає в можливості одночасного обміну промовою, текстом, даними і рухомим зображенням за стандартними аналогових телефонних лініях з більш високими швидкостями передачі, ніж у звичайних модемів, і за ціною значно меншою, ніж у орендованих ліній. При цьому гарантується висока якість і висока надійність передачі, а також широкий набір сервісних функцій. Проте, не дивлячись на первинний інтерес потенційних користувачів до нової комунікаційної технології, протягом майже двох десятиліть цивілізований світ не робив активних кроків щодо практичного освоєння ISDN, продовжуючи жити по "старому": або використовуючи принципи аналогової телефонії, або - при необхідності передачі даних - користуючись звичними мережними технологіями, такими, наприклад, як X.25. Однак, в силу зазначених вище причин, два-три роки тому ставлення до ISDN кардинально змінилося [23].

2.2.3 Принцип побудови ISDN

Найбільшого поширення набули два види доступу користувача до мережі ISDN: первинний (PrimaryRateAccess - PRA) і базовий (BaseRateAccess - BRA), яким відповідають інтерфейси PrimaryRateInterface - PRI і BaseRateInterface - BRI.

ISDN- поступовий перехід від аналогової мережі до цифрового, коли до кожного абонентського терміналу доводиться цифровий потік так званого базового доступу або інтерфейс BRI, мають канальну структуру 2B + D, тобто два каналу В по 64 кбіт / с кожен (Basicchannel) для інформаційного обміну (передачі мови, тексту, даних, зображення) і один службовий канал D (Deltachannel) по 16 кбіт / с для сигналізації: B + B + D = 64 + 64 + 16 = 144 кбіт / с. Причому По-канали працюють зі швидкістю 64 кбіт / с і є відкритими, тобто ніяких обмежень на формати і типи передається по ним інформації немає. Для надання різних послуг ISDN у абонента, як правило, встановлюється термінал NTBA (NetworkTerminatorforBasicAccess), який підключається до мережі по двох провідної лінії (U-інтерфейс). З боку користувача пристрій NTBA має 4-х провідний вихід (S-інтерфейс), до нього можна підключати через спеціальний разветвители до звичайної двопровідної телефонної лінії до восьми кінцевих термінальних пристроїв ISDN або УАТС з функціями ISDN. Стандартними 4-х провідними абонентськими пристроями ISDN можуть бути: телефон, факсимільний апарат, пристрій телетексту, кінцеве обладнання передачі даних (наприклад, комп'ютер з платою ISDN 2B + D), міст / маршрутизатор, обладнання для проведення телеконференцій і т.д. З восьми підключених пристроїв два можуть працювати одночасно по одній і тій же абонентської лінії. Користувач ISDN (ЦСИО) зможе здійснювати 2 режиму одночасно. Тобто телефонна розмова може супроводжуватися передачею паралельно тексту, графіки, тим самим створюється більш природна і ефективна форма спілкування. Кожен В канал може бути використаний незалежно один від одного, тому дана послуга і називається (2B + D) або ISDN. Припустимо, можна по одному каналу В вести телефонну розмову з Лондоном, а по іншому приймати-передавати дані або факсимільний інформацію в (або з) Москву. Даний тип інтерфейсу знайшов в Росії найбільше застосування, тому його структуру і обладнання, що використовується для надання послуги, розглянемо більш докладно в пункті 2.2.4.

U-інтерфейс допускає видалення користувача від опорної станції на відстань до 5 км, в той час як інтерфейс PRI (без застосування спеціальних пристроїв) - до 180 м. Збільшення дальності роботи по PRI досягається за допомогою підсилювачів (до 1 км), регенераторів (до 5 км) або цифрових систем передачі.

Первинний доступ надає користувачеві 30 каналів типу Bі один канал типу D (30B + D) по цифровій сполучної лінії зі швидкістю передачі 2048 Кбіт / с (стандарт E1) або 23 каналу типу В і один канал типу D (23В + D) по цифровій сполучної лінії 1544 Кбіт / с (північноамериканський стандарт Т1). Канал В - інформаційний, зі швидкістю 64Кбіт / с - є універсальним для передачі мови і даних, а канал D - допоміжний (виділений), зі швидкістю 64 Кбіт / с - служить для передачі сигналів взаємодії, управління та службової інформації (сигналів тривоги, дистанційного управління, телеметрії). Фізично сполучна лінія являє собою дві кручені пари або два коаксіальних кабелі (прийом / передача). З боку замовника ця лінія включається в учрежденческую АТС (УАТС) з функціями ISDN, яка розділяє груповий цифровий потік на окремі В - канали, доступні користувачеві. При великому обсязі передачі даних (наприклад, в довідково-інформаційних системах, банківських службах або в системі готельного сервісу) сполучна лінія може підключатися безпосередньо до великої ЕОМ або до мосту / маршрутизатора локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) [24].

2.2.4 ISDN BRI - Основний тип підключення

BRI (Basic Rate Interface - Доступ на основний швидкості) - основний тип підключення, який використовується для дому та малих офісів. При такому вигляді підключення необхідно звернутися до місцевого оператора зв'язку для перемикання на ISDN звичайної телефонної лінії, або проводці нової абонентської лінії. Після цього абоненту необхідно придбати ISDN обладнання (телефон, факс, модем). На малюнку 2.1 показаний приклад підключення ISDN.

Малюнок 2.1 - Схема ISDN-підключення.

Важливо зауважити що, на сьогоднішній день доступний широкий перелік ISDN обладнання від найпростішого телефонного апарату до багатофункціонального ISDN-маршрутизатора. До однієї звичайної телефонної лінії можна підключити до 8 цифрових кінцевих пристроїв. Це можуть бути однотипні пристрої, наприклад, 8 цифрових телефонних апарату, або комбінація різнотипної обладнання - цифровий телефон, комп'ютер, цифровий факс і т. Д., Яким може бути надано від одного до 8 абонентських номерів. При установці ISDN, необхідно замінити звичайну телефонну розетку на пристрій NTBA (Мережеве закінчення).

ISDN BRI - підключення надає два інформаційні канали, пропускною спроможністю 64 Кбіт / с і один канал сигналізації (рис.2.2). Таким чином, два різних сполуки можуть здійснюватися одночасно і незалежно один від одного по одній телефонній лінії.

Малюнок 2.2 - Схема підключення ISDNBRI.

Інформаційний B-канал дозволяє передавати будь-які дані абонентського обладнання. При наборі номера на ISDN - телефоні займається один B-канал для розмови, а другий B-канал, може бути зайнятий передачею даних зі швидкістю 64 Кбіт / с через ISDN - модем. Для збільшення пропускної спроможності можлива організація передачі даних через два B-канали одночасно, цим самим, збільшуючи загальну пропускну здатність до 128 Кбіт / с. Канал сигналізації (D-канал) необхідний для обміну службовою інформацією з АТС (набір номера, вхідний дзвінок і т.д.). Останнім часом деякі оператори зв'язку організовують засоби передачі даних і по D-каналу (загальна швидкість обміну до 144 Кбіт / с). Біти синхронізації символічно виділені в окремий канал пропускною спроможністю 16 Кбіт / с, який не може бути використаний для потреб абонента.

2.2.4.1 NTBA - Мережеве закінчення

NTBA (Network Terminator for Basic Access) - це мережне закінчення для основного тип доступу, яке встановлюється в місце телефонної розетки і не вимагає конфігурації (рис.2.3). Саме на цьому пристрої і лежать всі функції взаємодії абонентського обладнання та телефонною станцією.

Як видно з малюнка NTBA можна розділити на два функціональних модуля:

· DSL - модем (D igital S ubscriber L ine - цифрова абонентська лінія).

· Модуль формування шини S 0

Малюнок 2.3 - Структурна схема NTBA.

DS L - модем організовує цифрову абонентську лінію з пропускною спроможністю 160 Кбіт / с на звичайному 2-х жильному телефонному дроті. Саме така пропускна здатність необхідна для доставки до абонента ISDN BRI (2 × 64Кбіт + 16Кбіт + 16Кбіт).

Модуль формування шини S 0 взаємодіє з абонентськими пристроями та організовує контроль за захопленням і звільненням B-каналів.

2.2.4.2 Шина S 0 - Абонентська проводка

Шина S 0 монтується в приміщенні абонента по топології "шина" і може мати максимальну довжину 1км, але найчастіше в монтажі немає необхідності, досить скористатися кабелем, що йде в комплекті з устаткуванням.

Малюнок 2.4 - Структурна схема шини S 0.

Важливо зауважити, що абонентська шина S 0 є власністю абонента і не обслуговується місцевим оператором зв'язку. Це обумовлено тим, що шина S 0 не вимагає додаткових засобів монтажу і конфігурації.

Як видно з малюнка 2.4, керуючий D-канал на шині S 0 має більший обсяг (64Кбіт / с) ніж подаються станцією, це обумовлено необхідністю організації стека протоколів взаємодії для 8 - рівноправних пристроїв (максимальна кількість пристроїв ISDN на одній шині S 0). Протокол побудований на основі еталонної моделі OSI, і включає в себе 3 рівня:

· 1 рівень (формат блоків фізичного рівня)

· 2 рівень (Процедура доступу до каналу зв'язку, D-канал)

· 3 рівень (Процедури організації з'єднання)

Стек протоколів обслуговує або запобігає спробам неактивних пристроїв захопити для обміну B-канал. Весь стек протоколів описаний в стандартах CCITT 1.430, CCITT Q.920, CCITT Q.930 і все обладнання ISDN проводиться відповідно до них. У зв'язку з цим ніяких проблем з несумісністю і конфигурированием у абонента не виникне [22].

2.2.5 Переваги, вартість і перспективи розвитку послуг ISDN

Властивості ISDN дають широкі переваги, як операторам мережі, так і кінцевим користувачам [13]. На відміну від інших технологій ISDN пропонує переваги, які описані в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 -Переваги послуги ISDN.

характеристика ISDN Застосовність / Переваги
Адаптований доступ. Доступи ISDN легко адаптуються для задоволення потреб різних абонентів - від індивідуальних користувачів до великих компаній. Це важливо для компаній, що мають філії різних розмірів, оскільки доступ ISDN може рости в залежності від змін в потребах зв'язку цих філій.
Базові стандарти. Є національні та міжнародні стандарти ISDN, тому різні постачальники поставляють сумісне обладнання та послуги.
Низькі ціни. ISDN пропонує тарифи, що базуються на тривалості використання. На відміну від орендованих каналів абонент платить залежно від того, як довго використовується з'єднання ISDN.
Високі швидкості. ISDN пропонує більш високі швидкості передачі, ніж аналогові мережі. BRA забезпечує до 128 кбіт / с без стиснення. Нові алгоритми стиснення постійно вносять удосконалення, так що зараз швидкості від 256 Кбіт / с до 1 Мбіт / с стають реальними. Ще більш високі швидкості можливі при використанні PRA.
Гнучкість. ISDN забезпечує ширину смуги, необхідну Замовником, простим додаванням В-каналів.
Висока якість. Цифрова передача мови і даних від абонента до абонента. Мова, дані, зображення та відео можуть бути закодовані терміналом користувача і передані в цифровому вигляді, без помилок, по повністю цифрової мережі.
Розвинена сигналізація.

Швидка сигналізація по D-каналу гарантує дуже короткий час сигналізація встановлення з'єднання.

Велика розмаїтість інформації, якою користувач обмінюється з мережею, значно збільшує якість послуг і робить можливим широкий спектр додатків. Більш того, по каналу D можуть передаватися дані.

Інтегрований доступ. Користувач має доступ до мереж доступ комутації пакетів Х.25 і "FrameRelay" або через канал В, або через D-канал.

До числа важливих чинників, що дозволяють будувати оптимістичні прогнози щодо ISDN, слід також віднести простоту використання, дружній і зручний інтерфейс, ефективні засоби управління, велика кількість сервісних функцій (до 230), висока якість передачі інформації і високу гарантію її збереження при її проходженні по каналах зв'язку. Особливо слід сказати про вартість засобів ISDN і послуг, що надаються даною технологією. Відсутність єдиного стандарту є однією з основних причин несумісності засобів ISDN, що виготовляються різними виробниками. Звідси, зокрема, і дуже висока вартість ISDN на сьогоднішній день. Однак в концепції ISDN спочатку закладено, що вартість засобів і послуг цифрової передачі даних повинна бути значно нижче вартісних показників, прийнятих в аналоговій телефонії. У перспективі, коли ISDN стане явищем буденним і повсюдним, а проблеми стандартизації будуть нарешті вирішені, ціни на обладнання та ISDN-сервіс, безумовно, стануть доступними для найширшого кола користувачів. Проте, вже сьогодні намітилися позитивні зрушення щодо зниження цінна ISDN. Так, ціни на обладнання для кінцевого користувача протягом останніх п'яти років знизилися більш ніж на 50%. Що ж стосується вартості сервісу, то вона залежить, перш за все, від інтенсивності використання ISDN-мережі, тобто часу реального використання каналів зв'язку по хвилинах плюс відстані до абонента, з яким встановлюється зв'язок. Крім цього з користувачів утримується плата за установку і щомісячна абонентна плата за домашній телефон [23].

Узкополосная мережу з інтеграцією послуг ISDN стала однією з перших спроб замінити аналогову телефонну систему на цифрову для передачі і голосу, і даних. На жаль, стандартизація зайняла занадто багато часу (а технології розвиваються дуже швидко), так що, тільки-но з'явившись, стандарти вже застаріли. Крім того, вимоги користувачів значно зросли. На жаль, але на сьогоднішній день базового інтерфейсу обміну не вистачає швидкості для нових видів сервісу, наприклад для відео на вимогу або зв'язку високошвидкісних локальних мереж. Однак ISDN - аж ніяк не мертва технологія. Наприклад, вона знайшла собі нове несподіване застосування - забезпечення доступу в Internet.

Але все-таки, на даний момент по Томськ і Томська областіуслугамі ISDN користуються 66 квартирних абонента і 433 підприємства.

2.3 Опис послуги ADSL

2.3.1 Технологія ADSL

В останні роки зростання обсягів передачі інформації привів до того, що спостерігається дефіцит пропускної здатності каналів доступу до існуючих мереж. Збільшення потоків інформації, що передаються по мережі Інтернет компаніями і приватними користувачами, а також потреба в організації віддаленого доступу до корпоративних мереж, породили потреба в створенні недорогих технологій цифрової високошвидкісної передачі даних по самому «вузькому» місця цифрової мережі - абонентської телефонної лінії. Якщо на корпоративних рівнях ця проблема частково вирішується (орендою високошвидкісних каналів передачі), то в квартирному секторі, і в секторі малого бізнесу ці проблеми існують.

На сьогоднішній день основним способом взаємодії кінцевих користувачів з приватними мережами і мережами загального користування є доступ з використанням телефонної лінії і модемів, пристроїв, що забезпечують передачу цифрової інформації по абонентським аналогових телефонних лініях. Швидкість такого зв'язку невелика, максимальна швидкість може досягати 56 Кбіт / с [11]. Цього поки вистачає для доступу в Інтернет, однак насичення сторінок графікою і відео, великі обсяги електронної пошти і документів найближчим часом знову поставить питання про шляхи подальшого збільшення пропускної здатності [29].

Найбільш перспективною в даний час є технологія ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - асиметрична цифрова абонентська лінія). Цей стандарт, входить в цілу групу технологій високошвидкісної передачі даних, під загальною назвою xDSL, де x - це буква характеризує швидкість каналу, а DSL - вже відоме нам скорочення Digital Subscriber Line - цифрова абонентська лінія. Це нова модемний технологія, що перетворює стандартні абонентські телефонні аналогові лінії в лінії високошвидкісного доступу. Технологія ADSL дозволяє передавати інформацію до абонента зі швидкістю до 8 Мбіт / с. У зворотному напрямку використовується швидкість до 1,5 Мбіт / с. Це пов'язано з тим, що весь сучасний спектр послуг мережі передбачає досить незначну швидкість передачі від абонента.

2.3.2 Коротка історія розвитку

Вперше назва DSL прозвучало в далекому 1989 році, саме тоді вперше виникла сама ідея цифрових комунікацій з використанням пари мідних телефонних проводів замість спеціалізованих кабелів. Фантазія розробників цього стандарту явно кульгає, тому назви технологій входять до групи xDSL досить одноманітні, наприклад HDSL (High data rate Digital Subscriber Line - високошвидкісна цифрова абонентська лінія) або VDSL (Very high data rate Digital Subscriber Line - дуже високошвидкісна цифрова абонентська лінія). Всі інші технології цієї групи значно швидше ADSL, але при цьому вимагають використання спеціальних кабелів, в той час як ADSL може працювати на звичайній мідній парі, яка повсюдно застосовується при прокладанні телефонних мереж.

Активна розробка і вдосконалення технологій цифрових абонентських ліній почалися в 90-х роках минулого століття. У ролі піонера DSL-руху виступила компанія Bellcore (нині Telcordia Technologies), яка запустила в роботу перший стандарт сімейства xDSL в телефонних мережах США. В середині 90-х років сімейство xDSL поповнилося асиметричними модифікаціями цифрової абонентської лінії ADSL, яка була розроблена для надання широкосмугового доступу до мережі Інтернет як альтернатива дорогим підключенням типу E1, ISDN PRI, і з 1998 року технологія ADSL пішла, що називається, в світ [ 26].

З тих пір вона активно проникає на ринок високошвидкісних з'єднань. ADSL забезпечує доступ в Інтернет на швидкостях, в десятки разів перевищують швидкості звичайних аналогових модемів. Правда, впроваджувалася технологія істотно повільніше тих оптимістичних прогнозів, які висловлювали провідні аналітичні агентства і досліджують ринок компанії. За даними Dataquest, вже до кінця 99-го року число xDSL-ліній повинно було досягти позначки в 6 мільйонів. Це був досить скромний прогноз, оскільки все в світі налічувалося близько 800 мільйонів телефонних пар - цифри несумірні. Однак навіть він не збувся. На сьогоднішній день серед усіх провайдерів інтернет-послуги зв'язку за допомогою ADSL надають лише одиниці. Проте, поступово зона охоплення ADSL розширюється і економічна цифрова технологія повільно, але вірно набирає на широкосмуговий ринок послуг [25].

ADSL є лише одним представником з цілого сімейства стандартів DSL, але тільки дана послуга має популярність на Томському ринку телекомунікацій. Умовно ADSL поділяють на три групи, що включають в себе ADSL / RADSL / ADSL G.lite / ADSL2, HDSL / SDSL / SHDSL і VDSL.

2.3.3 Основні принципи роботи ADSL

Як працює ADSL? За рахунок, яких технологій ADSL дозволяє перетворити пару телефонних проводів у широкосмуговий канал передачі даних? Давайте спробуємо розібратися в даному питанні.

Для створення з'єднання ADSL потрібні два ADSL модему - один у провайдера і ще один у кінцевого користування. Між цими двома модемами - звичайний телефонний дріт (рис.2.5). Швидкість з'єднання може варіюватися в залежності від довжини "останньої милі" - чим далі від провайдера, тим менше максимальна швидкість пересилки даних.

Малюнок 2.5 - Схема з'єднання ADSL.

Обмін даними між ADSL модемами йде на трьох різко рознесених між собою частотних модуляціях (рис.2.6).

Малюнок 2.6 - Схема розподілу частотних модуляцій в телефонній лінії


Як видно з малюнка, голосові частоти (1) абсолютно не задіяні в прийомі / передачі даних, і використовуються виключно для телефонного зв'язку. Смуга частот прийому даних (3) чітко розмежована з передавальної смугою (2). Таким чином, на кожній телефонній лінії організуються три інформаційних канали - вихідний потік передачі даних, що входить потік передачі даних і канал звичайного телефонного зв'язку. Технологія ADSL резервує смугу частот шириною в 4 КГц для використання звичайного телефонного зв'язку або POTS - Plain Old Telephone Service (проста стара телефонний зв'язок). Завдяки цьому телефонна розмова реально можна вести одночасно прийомом / передачею не знижуючи швидкості пересилання даних. І при відключенні електроенергії телефонний зв'язок нікуди не зникне, як це буває при використанні ISDN на виділеному каналі, що, безумовно, є перевагою ADSL.

Малюнок 2.7 - Схема організації зв'язку за технологією ADSL.

Щоб зробити цифрову високошвидкісну лінію, до закінчень «мідної пари» підключаються спеціальні цифрові пристрої (сплітери або мікрофільтри) - один на АТС, інший в квартирі абонента- які забезпечують одночасну роботу в лінії телефону та Інтернету. Один вихід станційного спліттера підключений з АТС, а інший до мультиплексору (DSLAM), пов'язаному з Інтернетом. Абонентський спліттер встановлюється біля входу в квартиру, від нього йдуть два дроти - один до ADSL-модему, а інший до всіх телефонних розеток. Більш зручною для абонента є схема підключення з мікрофільтрами, коли модем підключається до лінії безпосередньо, а все телефони, факси та ін. Аналогові пристрої підключаються до лінії через мікрофільтри (рис.2.7). Вони використовуються також для підвищення надійності телефонного зв'язку. Мікрофільтри ефективно розділяють аналогові і цифрові складові зв'язку між собою, не виключаючи при цьому спільної одночасної роботи на одній парі проводів.

Але що ж відбувається в лінії? Вся смуга пропускання «мідної пари» за допомогою спліттера (мікрофільтра) ділиться на два діапазони: низькочастотний для телефонного зв'язку і високочастотний для передачі даних.

Високочастотний діапазон розбивається на 247 окремих каналів, кожен з частотою 4 кГц (рис.2.8). Якщо відволіктися від технічних деталей, то це можна уявити собі так, як ніби між абонентом і будівлею АТС прокладено 247 незалежних телефонних ліній. Частина з них служить для прийому вхідного потоку (від Інтернету до абонента), частина - для вихідного потоку. Система управління побудована так, що все-час йде моніторинг стану кожного каналу, і інформація направляється в ті з них, які мають найкращі характеристиками.


Малюнок 2.8 - Поділ смуги пропускання на два діапазони.

Технологія ADSL є асиметричною. Швидкість вхідного потоку даних в рази більше, ніж швидкість вихідного потоку даних, що логічно, так як користувач завжди більше інформації закачує, ніж передає. І швидкість передачі, і швидкість прийому у технології ADSL значно вище, ніж у її найближчого конкурента ISDN. Чому? Здавалося б, що система ADSL працює не з дорогими спеціальними кабелями, що представляють собою ідеальні канали для передачі даних, а зі звичайним телефонним кабелем. Але ADSL ухитряється створювати канали високошвидкісної передачі даних по звичайному телефонному кабелю, при цьому показуючи результати вищі, ніж ISDN.

Висока швидкість прийому / передачі досягається наступними технологічними прийомами. По-перше, передача в кожній із зон модуляції зображених на малюнку 2 в свою чергу підрозділяється ще на кілька частотних смуг - так званий метод поділу смуги пропускання, який дозволяє передавати кілька сигналів по одній лінії одночасно. Виходить, що інформація передається або приймається одночасно через кілька зон модуляції, які називаються несучими частотними смугами - метод, давно використовується в кабельному телебаченні і дозволяє дивитися кілька каналів по одному кабелю при використанні спеціальних перетворювачів. Цей процес називають так само частотним ущільненням лінії зв'язку (Frequency Division Multiplexing - FDM). При використанні FDM діапазони прийому і передачі діляться на безліч низькошвидкісних каналів, які в паралельному режимі забезпечують прийом / передачу даних.

Другим способом прискорення пересилання даних, особливо при прийомі / пересилання великих обсягів однотипної інформації є використання спеціальних апаратно-реалізованих алгоритмів стиснення з корекцією помилок. Високоефективні апаратні кодеки дозволяють стискати / розтискати великі масиви інформації - ось один із секретів швидкостей показуються ADSL.

По-третє, ADSL використовує на порядок більший діапазон частот в порівнянні з ISDN, що дозволяє створювати значно більшу кількість паралельних каналів передачі інформації. Для технології ISDN стандартним є діапазон частот 100 КГц, тоді як ADSL використовує діапазон близько 1,5 МГц. Зрозуміло, телефонні лінії великої протяжності, особливо вітчизняні, послаблюють сигнал прийому / передачі модульований в такому високочастотному діапазоні вельми значно. Так на відстані в 5 кілометрів, що є межею для даної технології, високочастотний сигнал послаблюється на величину до 90 дБ, але при цьому все ще продовжує впевнено прийматися апаратурою ADSL, що потрібно по специфікації. Це змушує виробників оснащувати ADSL модеми високоякісними аналого-цифровими перетворювачами і високотехнологічними фільтрами, які могли б в тій мішанині хаотичних хвиль, яку приймає модем виловити цифровий сигнал. Аналогова частина ADSL модему повинна мати великий динамічний діапазон прийому / передачі і низький рівень шумів при роботі. Все це безсумнівно позначається на кінцевій вартості ADSL модемів, але все одно, в порівнянні з конкурентами витрати на апаратну частину ADSL для кінцевих користувачів значно нижче [26].

2.3.4 Обладнання, що використовується при підключенні ADSL

Щоб реалізувати технологію ADSL, провайдеру потрібно встановити на Вашому АТС (автоматичної телефонної станції) спеціальне обладнання - мультиплексор DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer), а користувачеві слід придбати ADSL-модем та Splitter (роздільник, фільтруючий високочастотний сигнал, який може створювати перешкоди на лінії). Після цього, всі сигнали, що йдуть по абонентській телефонній лінії, будуть розділятися за допомогою спеціальних фільтрів-спліттеров (Splitter) на звичайну аналогову мова і цифрові дані. На стороні телефонної станції аналоговий сигнал піде на PSTN-обладнання ATC, цифровий - на мультиплексор DSLAM, а потім - через АТМ-комунікатор до Інтернет-провайдера. На стороні абонента до спліттеру відповідно буде підключений з одного боку аналоговий телефон, а з іншого - ADSL-модем (рис.2.9).

Малюнок 2.9 - Схема підключення ADSL-модему у абонента (вид ззаду).

На своєму боці провайдер також встановлює ADSL-модем. В результаті утворюється три канали зв'язку, як згадувалося раніше, за допомогою однієї телефонної лінії, а саме: швидкісний канал передачі даних з мережі в комп'ютер зі швидкістю до 8 мегабайт в секунду, зворотний канал передачі даних з комп'ютера в мережу з невисокою швидкістю, що досягає 1 мегабайта в секунду (властивість асиметричності), а також звичайний канал телефонного зв'язку, що дозволяє здійснювати телефонні розмови навіть під час доступу в Інтернет. Остання властивість є наслідком того, що обмін даними між ADSL-модемами йде на трьох різних діапазонах частотної модуляції, при цьому голосові частоти залишаються незадіяними. Свобода ліній поряд з більш високою швидкістю - головні достоїнства ADSL в порівнянні з комутованим доступом. Правда, необхідно враховувати, що конкретна швидкість передачі даних все ж знаходиться в прямій залежності від довжини телефонної лінії. Орієнтовна швидкість зв'язку в залежності від відстані при перетині дроту 0,4 мм приведена в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 Залежність швидкості передачі інформації від відстані.
вхідний потік вихідний потік відстань
8,160 Мбіт / с 1,216 Мбіт / с 1,8 км
7,872 Мбіт / с 1,088 Мбіт / с 2,7 км
3,648 Мбіт / с 864 Кбіт / с 3,7 км
1,984 Мбіт / с 640 Кбіт / с 4,3 км
1,408 Мбіт / с 544 Кбіт / с 4,6 км
960 Кбіт / с 416 Кбіт / с 4,9 км
576 Кбіт / с 320 Кбіт / с 5,2 км
320 Кбіт / с 224 Кбіт / с 5,5 км
128 Кбіт / с 128 Кбіт / с 5,8 км

Крім цього, на швидкості зв'язку також відбивається стан і якість самої лінії, а саме: перетин мідного дроту, наявність кабельних відводів і т.д. Характеристики лінії погіршуються зі збільшенням його довжини і зменшенням перетину дроту.

Незважаючи на те, що технологія ADSL використовує в якості каналів для передачі інформації звичайні телефонні лінії, з'єднання з провайдером здійснюється за допомогою спеціального ADSL-модему. Тому потрібно пам'ятати, що використання факс-модемів для будь-якого ПК, що стали вже традиційними, для цієї мети категорично не підходять [30].

2.3.4.1 Різновиди ADSL-модемів

Глобально всі існуючі на ринку моделі ADSL-модемів поділяються на два великі класи продуктів, принципово відрізняються один від одного інтерфейсом підключення. Серед усього розмаїття пристроїв виділяють модеми, які використовують для з'єднання з ПК шину USB або порт мережевої карти Ethernet. Однак, оскільки на цьому їх відмінності один від одного не закінчуються, познайомимося з кожним класом окремо.

USB-модеми спочатку розроблялися як рішення, орієнтовані в першу чергу на бюджетний сегмент ринку і масового споживача. Звідси - їх очевидні переваги і недоліки. Головною перевагою подібних моделей, безумовно, є порівняно низька ціна. Однак необхідно співвідносити можливості товару, що купується з завданнями, які йому доведеться вирішувати.

USB-модеми не вимагають зовнішнього джерела живлення: все, що необхідно для плідної роботи, вони отримують через шину Universal Serial Bus. Це властивість, поряд з невисокою вартістю, відноситься до плюсів даного класу модемів. Але є у нього і суттєві мінуси. Так, наприклад, USB-модеми в більшості своїй є спрощеними пристроями, які, діючи за аналогією з так званими програмними (або софтверними) факс-модемами, перекладають ряд апаратних функцій на центральний процесор персонального комп'ютера.

Робота ADSL-модемів в зв'язці з ПК через інтерфейс USB вимагає установки спеціальних драйверів, що робить подібні моделі сильно залежними від операційної системи. Абсолютна більшість пристроїв даного класу виявляють стовідсоткову працездатність лише в середовищах Windows 98 / ME / 2000 / XP, а також в класичній Mac OS. Однак при переході на FreeBSD, Unix або Linux починають позначатися проблеми сумісності і брак драйверів, які ускладнюють настройку і негативно відбиваються на надійності функціонування USB-модемів. До недоліків USB-модемів відноситься і той факт, що для установки сесій PPPoE або PPPoA їм найчастіше потрібна спеціальне програмне забезпечення (ПЗ), яке коштує грошей і при цьому здатне ставати причиною появи різного роду помилок, на кшталт переповнення пам'яті, вичерпання системних ресурсів в процесі роботи і т.д.

Недоліки USB-модемів проявляються в різному ступені у різних моделей. Однак це зовсім не означає, що їх не варто розглядати як альтернативу більш дорогим рішенням. У разі якщо вам хочеться заощадити на об'єкті придбання обладнанні, а також вас влаштовує найпростіший функціонал, що має на увазі одноразовий вихід в Інтернет через ADSL лише з одного (наприклад, домашнього) ПК, USB-модеми в більшості випадків впораються з поставленим завданням.

Ethernet-модеми (або LAN ADSL модеми) завжди обходяться значно дорожче, ніж їх USB-аналоги. Хоча б просто тому, що для їх підключення до комп'ютера потрібна наявність мережевої карти Ethernet, яку домашнім користувачам, які не потребують локальної мережі, доводиться купувати спеціально для цієї мети. Проте більшість фахівців в області телекомунікацій схиляються до думки, що не дивлячись на істотні витрати, саме Ethernet-модеми є найкращим рішенням для здійснення виходу в Інтернет за допомогою технології ADSL.

Переваг у функціоналі у Ethernet-рішень перед USB-модемами маса.Вони здатні працювати в будь-якій операційній системі і зовсім не завантажують ПК завдяки власним вбудованому процесору. Такі модеми часто самі по собі представляють маленький комп'ютер з власної операційної середовищем і набором прикладного ПО начебто програмного брандмауера. Деякі моделі мають вбудований USB-портом і можуть при необхідності "прикидатися" USB-модемами, будучи підключеними до ПК через відповідний інтерфейс. Однак ключовою відмінністю сучасних LAN ADSL - модемів від USB-рішень є підтримка функцій маршрутизатора і роутера. Наявність оних дозволяє за допомогою одного Ethernet-модема організувати доступ в Інтернет з розподіленим трафіком відразу для декількох комп'ютерів в невеликій локальній мережі. Таким чином, LAN ADSL - модеми підійдуть не тільки домашнім користувачам, які є щасливими володарями декількох ПК, але і власникам невеликих офісів, чиї комп'ютери необхідно оснастити недорогим і ефективним виходом в Глобальну інформаційну мережу. Крім того, деякі Ethernet-рішення в залежності від позиціонування можуть оснащуватися брандмауером і навіть комутатором на кілька портів (від 4 і більше).

Недоліки модемів LAN ADSL менш істотні в порівнянні з найпростішими USB-моделями. Так, продукти, в яких реалізовані функції роутерів і файерволов, виконують їх за допомогою вбудованих малопотужних RISC-процесорів. З одного боку, це добре, оскільки центральний процесор ПК оберігається від додаткового навантаження, а з іншого - через невисоку продуктивності такого роду чіпів абсолютна більшість Ethernet-рішень можуть під час роботи несподівано втрачати пропускну здатність, а то і зовсім намертво зависати внаслідок проходження через модем великого потоку маленьких пакетів даних. Крім того, деякі різновиди спеціалізованого софту для доступу в закриті корпоративні мережі (на кшталт VPN) конфліктують з функціями роутера і брандмауера модему. Частенько такого роду проблеми виникають через те, що софт для самих Ethernet-модемів вимагає чіткої і уважною настройки в відповідності з прикладеною до обладнання і ПЗ документацією [28].


2.3.5 Якість зв'язку і вартість послуг

Так як телефонна мережа загального користування має високий рівень шумів і перешкод, виникає значна різниця в якості ADSL і звичайної телефонної лінії. Імовірність помилки на ADSL лінії становить 10Е-8 - 10е-10. Для порівняння в звичайній телефонній лінії ймовірність помилки 10Е-3 - 10Е-5.

На сьогоднішній день оплата послуг ADSL становить: оплата за установку і щомісячна оплата за домашній телефон + щомісячна абонентська плата за підключення послуг ADSL. Також з абонента стягується оплата за кожен скачаний мегабайт, в разі виходу за межі Томко області.

На кінець 2005 року в Томську і томської області послугами ADSL користувалися 261 підприємство та 558 квартіртірних абонента.

2.3.6 Переваги послуги ADSL

Хотілося б перерахувати головні переваги послуги ADSL, якими є:

· Швидкісне підключення до мережі Інтернет. При використанні ADSL абонент отримує постійний доступ в Інтернет, зв'язок не розривається, Інтернет доступний з моменту завантаження операційної системи і до виключення комп'ютера при швидкості істотно більшою, ніж у аналогових модемів (від 1,5 Мб / с до 8 Мб / с - вхідна та від 640 КБ / с до 1,5 МБ / с - вихідна).

· Підтримка голосу ніяк не відбивається на паралельній передачі даних за двома швидким каналам в порівнянні з аналоговими модемами і протоколами ISDN.

· Висока стабільність швидкості. На відміну від кабельних модемів кожен користувач має свою гарантовану смугу пропускання і не поділяє її з ким-небудь.

· Постійне підключення до мережі Інтернет 24 години на день, 7 днів на тиждень. Якщо навіть Ви відключіться, то під час наступного з'єднання буде присвоєно виділений тільки Вам IP-адреса.

· Практично моментальне підключення до мережі Інтернет без необхідності набору телефонного номера.

· Широкосмуговий канал передачі даних по вже існуючій телефонній лінії.

· Можливість одночасного використання телефону або факсу та передачі даних по одній і тій же телефонній лінії.

· Не потрібно прокладки спеціальних кабелів, що дозволяє задіяти вже існуючі двопровідні мідні телефонні лінії.

· Безпека переданих даних. Телефонна лінія, на якій працює ADSL модем, використовується тільки одним абонентом і підключена тільки до нього.

· Можливість використовувати підключення ADSL для декількох комп'ютерів, об'єднаних в локальну мережу [17].

2.3.7 Перспективи ADSL

ADSL - практично єдина технологія, якої «по плечу» зробити широкосмуговий доступ в Інтернет масовою послугою. У поєднанні з технологією домашніх мереж вона незабаром дозволить зробити постійний доступ в Інтернет настільки ж популярним, яким сьогодні є комутований доступ [27].

2.4 Розвиток послуг ISDN і ADSL в Томську і томської області

За даними служби маркетингу томського філії компанії «Сибирьтелеком» розвиток телекомунікаційної інфраструктури області, а значить і частка ринку таких послуг як ISDN і ADSL, буде рости і надалі.

У 2005р. Томський філія продовжував розвивати мережу доступу. В даний час у всіх районних центрах області надається послуга ADSL-доступу в Інтернет під торговою маркою Webstream, а в обласному центрі організований доступ в мережу за технологією ADSL2 +. У 2006р. томські зв'язківці планують подвоїти кількість монтованих ADSL-портів, довівши цей показник до 10 тис. Судячи з усього, в Томському філії сибірської міжрегіональної компанії (МРК) в 2006 році не планується різке збільшення попиту на ADSL-сервіс, і найближчим часом введення доступних безлімітних тарифів на ADSL не очікується. У грудні в Томському філії оновили тарифи на послуги ADSL-доступу. Крім авансової системи оплати була введена і кредитна - з оплатою за фактично спожитий трафік в кінці місяця роботи. Принципових змін у вартості не відбулося - споживання 1 Гб трафіку за межами області обійдеться користувачам в першому випадку в 1741 руб., У другому - в 1814 руб. [8]

У планах Томського філії на найближчі час - розвиток нових технологій - подальше розширення мережі доступу до Інтернет на основі технології ADSL - загальна ємність мережі на кінець 2006 р повинна скласти більше 10000 портів.

У Томській області на базі закладів освіти вже створено 22 районних ресурсних центру, об'єднаних в єдину абонентську мережу. Абонентські мережі створюються на основі Ethernet-технологій і корпоративних повітряних багатомодових волоконно-оптичних ліній зв'язку. На даний момент здійснено підключення до мережі Інтернет 340 шкіл області, в тому числі, за технологією ADSL - 73 міських школи.

Технологія ISDN знаходиться в стадії свого життєвого зростання. Звичайно, щорічне підключення абонентів до даної технології менше ніж у технології ADSL, але число абонентів поступово зростає. У середньому щорічне підключення досягає до 100 абонентів. Надалі очікується рівномірна тенденція до зростання. До періоду насичення послуги, як мінімум, ще 2-3 роки. Монтована ємність, тобто можливість максимального підключення ліній, становить 661 лінію. Але на даний момент використано тільки 2/3 всіх ліній.

Тарифи на підключення до послуги ISDN залишаються незмінними вже протягом трьох років: для підприємств вартість підключення становить 12 тис. Руб., Перемикання - 6 тис. Руб., Для населення дана цифра трохи нижче - 8 тис. Руб. і 4 тис. руб. відповідно. З вересня 2005 року був введений понижуючий коефіцієнт для осіб, що включають кілька телефонів одночасно. Також існують знижки для підприємств, що включають від чотирьох і більше телефонів. З листопада весь вхідний трафік для населення став нетарифікованих. Заходи щодо зниження тарифів на підключення очікується до кінця 2006 року.


3. Створення математичної моделі

3.1 Поняття моделі

Модель - об'єкт будь-якої природи, який створюється дослідником з метою отримання нових знань про об'єкт-оригіналі і відображає тільки істотні (з точки зору розробника) властивості оригіналу [32].

Звідси слідує що:

· Будь-яка модель суб'єктивна, вона несе на собі печатку індивідуальності дослідника;

· Будь-яка модель гомоморфна, тобто в ній відображаються не всі, а тільки істотні властивості об'єкта-оригіналу;

· Можливе існування безлічі моделей одного і того ж об'єкта-оригіналу, що відрізняються цілями дослідження і ступенем адекватності.

Модель вважається адекватною об'єкту-оригіналу, якщо вона з достатнім ступенем наближення на рівні розуміння моделюється процесу дослідником відображає закономірності процесу функціонування реальної системи в зовнішньому середовищі.

Розробник моделі економічної системи, зацікавлений в створенні математичної моделі з метою отримання максимально можливого прибутку, повинен чітко уявляти, які змінні є незалежними (вхідними) і які залежними (вихідними), які чинники впливають на процес, що протікає в економічній системі, і які з них є в тій чи іншій мірі невизначеними (невідомими). Необхідно вибрати показник, за яким буде оцінюватися ефективність майбутньої економічної системи.

Особи, відповідальні за прийняття рішень, що стосуються проектування і створення економічних систем, можуть оцінювати їх ефективність одним із таких способів.

По-перше, є можливість (принаймні, теоретична) проводити керовані експерименти з економічною системою фірми галузі або країни. Однак прийняття неоптимальних рішень може завдати шкоди економічній системі. При цьому, чим більше масштаб системи, тим відчутніше збитки. Проте, на практиці такі експерименти нерідко проводилися і проводяться (в деяких країнах) з незмінним негативним результатом.

Навіть в разі оптимальних рішень, що стосуються, наприклад, управління діяльністю фірми, при проведенні натуральних експериментів важко зберегти сталість чинників і умов, що впливають на результат, а отже, складно забезпечити надійну оцінку різних економічних рішень.

По-друге, якщо є дані про розвиток економічної системи за деякий період часу в минулому, то можна провести уявний експеримент на цих даних. Однак для цього потрібно знати точно, які зміни яких вхідних змінних привели до нинішнього зміни вихідних змінних, що характеризують ефективність економічної системи. Іноді причинами змін можуть виявитися випадкові обурення, або так званий "шум". Тому не можна занадто довіряти оцінкам економічних рішень, отриманим на основі даних про розвиток системи в минулому.

По-третє, можна побудувати математичну модель даної системи, яка б пов'язала вхідні (незалежні) змінні з вихідними (залежними) змінними, а також з економічною стратегією, тобто способом управління економічною системою. Якщо є підстави для того, щоб вважати розроблену математичну модель адекватної розглянутій економічній системі, то за допомогою моделі можна проводити розрахунки або машинні експерименти. За результатами цих експериментів можна вибрати рекомендації щодо підвищення ефективності існуючої або проектованої економічної системи.

Умовою для розробки моделі є наявність так званої інформаційної достатності. Це означає, що розробник повинен мати достатнє уявлення про те, що є вхідними та вихідними змінними в досліджуваній системі і які чинники впливають на процес її функціонування. Якщо рівень інформаційної достатності невисокий, то створити модель, за допомогою якої можна отримувати нові знання про об'єкт оригіналі, неможливо. Якщо ж рівень інформаційної достатності великий, тобто система вже добре вивчена, то питання про створення моделі втрачає сенс, тому що нових знань вона також не дасть.

Отже, розробляти модель має сенс тільки в тому випадку, якщо об'єкт-оригінал ще недостатньо вивчений або взагалі не існує в природі і тільки проектується.

Якщо об'єкт-оригінал існує, то модель вважається адекватною йому в тому випадку, якщо залежність вихідних змінних від вхідних параметрів в моделі і в об'єкті-оригіналі практично збігається. При спрощення моделей ступінь адекватності знижується.

Запорукою адекватності є повнота опису модельованого процесу, тобто врахування всіх факторів піддаються формалізації.

Існує безліч різних типів моделей: фізичні, аналогові, інтуїтивні і т.д. Особливе місце серед них займають математичні моделі. Вони, в свою чергу, діляться на дві групи: аналітичні та алгоритмічні (які іноді називають імітаційними).

3.2 Класифікація моделей

Існуючі математичні моделі економічних процесів, які прийнято називати моделями економічних систем, можна умовно розділити на три групи [31].

До першої групи можна віднести моделі, досить точно відбивають якусь одну сторону певного економічного процесу, що відбувається в системі порівняно малого масштабу. З точки зору математики вони представляють собою досить прості співвідношення між двома-трьома змінними. Зазвичай це рівняння алгебри 2-й або 3-го ступеня, в крайньому випадку, система алгебраїчних рівнянь, що вимагає для вирішення застосування методу ітерацій (послідовних наближень). Вони знаходять застосування на практиці.

До другої групи можна віднести моделі, які описують реальні процеси, що протікають в економічних системах малого і середнього масштабу, схильні до дії випадкових і невизначених факторів. Розробка таких моделей вимагає прийняття припущень, що дозволяють вирішити невизначеності. Наприклад, потрібно задати розподілу випадкових величин, що відносяться до вхідних змінних. Ця штучна операція до певної міри породжує сумнів в достовірності результатів моделювання. Однак іншого способу створення математичної моделі не існує.

Серед моделей цієї групи найбільшого поширення набули моделі так званих систем масового обслуговування. Існують два різновиди цих моделей: аналітичні та алгоритмічні. Аналітичні моделі не враховують дію випадкових факторів і тому можуть використовуватися тільки як моделі першого наближення. За допомогою алгоритмічних моделей досліджуваний процес може бути описаний з будь-яким ступенем точності на рівні його розуміння постановником завдання.

До третьої групи належать моделі великих і дуже великих (макроекономічних) систем: великих торгових і промислових підприємств і об'єднань, галузей народного господарства і економіки країни в цілому. Створення математичної моделі економічної системи такого масштабу є складною науковою проблему, вирішення якої під силу лише великому науково-дослідній установі.

За формою подання об'єктів моделі можна розділити на дві групи: матеріальні і ідеальні.

Матеріальні моделі, в свою чергу, діляться на фізичні і аналогові. У фізичних моделях забезпечується аналогія фізичної природи і моделі (прикладом може служити аеродинамічна труба). В аналогових моделях добиваються схожості процесів, що протікають в оригіналі і моделі (так за допомогою гідроінтегратора моделюється передача тепла).

Ідеальні моделі можна розділити на знакові (семіотичні) і інтуїтивні (уявні). Знакові моделі можна розділити на логічні, геометричні і математичні.

Математичні моделі діляться на аналітичні, алгоритмічні і комбіновані.

Для аналітичного моделювання характерно те, що для опису процесів функціонування системи використовуються системи алгебраїчних, диференціальних, інтегральних або звичайно різницевих рівнянь. Аналітична модель може бути досліджена такими методами:

· Аналітичним, коли прагнуть отримати в загальному вигляді явні залежності для шуканих характеристик;

· Чисельним, коли, попри своє невміння вирішувати рівняння в загальному вигляді, прагнуть отримати числові результати при конкретних початкових даних;

· Якісним, коли, не маючи рішення в явному вигляді, можна знайти деякі властивості рішення (наприклад, оцінити стійкість рішення).

Бажаючи використовувати аналітичний метод, часто йдуть на істотні спрощення початкової моделі, щоб мати можливість вивчити хоча б загальні властивості системи. Аналітичні моделі бувають детерміновані і статистичні. Чисельний метод проведення аналітичних розрахунків за допомогою датчиків випадкових чисел отримав назву методу статичних випробувань, або методу Монте-Карло.

При алгоритмічній моделюванні описується процес функціонування системи в часі, причому імітуються елементарні явища, що становлять процес, зі збереженням їх логічної структури і послідовності протікання в часі. Алгоритмічні моделі також можуть бути детермінованими і статистичними. В останньому випадку в моделі за допомогою датчиків випадкових чисел імітується дія невизначених і випадкових факторів. Такий метод моделювання отримав назву методу статистичного моделювання. В даний час цей метод вважається найбільш ефективним методом дослідження складних систем, а часто і єдиним практично допустимим методом отримання інформації про поведінку гіпотетичної системи на етапі її проектування.

Комбіноване моделювання дозволяє об'єднати гідності аналітичного і алгоритмічного моделювання. При побудові комбінованих моделей виробляється попередня декомпозиція процесу функціонування моделі на складові підпроцеси. Для тих з них, де це можливо, використовуються аналітичні моделі, а для інших процесів будуються алгоритмічні моделі.

Процес побудови концептуальної моделі включає наступні підетапи:

· Постановку задачі моделювання

· Визначення вимог до вихідної інформації і її збір

· Висунення гіпотез і припущень

· Визначення параметрів і змінних моделі

· Обґрунтування вибору показників і критеріїв ефективності системи

· Складання змістовного опису моделі [32].

При постановці задачі моделювання дається чітке формулювання цілей і завдань дослідження реальної системи, обґрунтовується необхідність машинного моделювання, вибирається методика рішення задачі з урахуванням наявних ресурсів, визначається можливість поділу завдання на підзадачі.

При зборі необхідної вихідної інформації, необхідно пам'ятати, що саме від якості вихідної інформації про об'єкт моделювання залежить як адекватність моделі, так і достовірність результатів моделювання.

Гіпотези при побудові моделі системи служать для заповнення "прогалин" в розумінні завдання дослідником. Припущення дають можливість провести спрощення моделі. У процесі роботи з моделлю системи можливо багаторазове повернення до цього підетапів в залежності від отриманих результатів моделювання і нової інформації про об'єкт.

При визначенні параметрів і змінних складається перелік вхідних, вихідних і керуючих змінних, а також зовнішніх і внутрішніх параметрів системи.

Вибрані показники і критерії ефективності системи називають правило, за допомогою якого вибирається найвигідніший варіант структури системи, що моделюється. За наявності кількох показників ефективності, то критерій об'єднує їх в єдине вираження.

Розробка концептуальної моделі завершується складанням змістовного опису, яке використовується як основний документ, що характеризує результати роботи на першому етапі.

У процесі створення математичної моделі відбувається перехід від змістовного опису до формального алгоритму. Проміжною ланкою між ними може служити математична схема.

Існує ряд типових математичних схем, які можуть лягти в основу розроблюваного конкретного моделює алгоритму.

До них належать такі схеми (моделі):

· Безперервно-детерміновані моделі (D-схеми: dynamic, відображають динаміку досліджуваної системи, описуються системами звичайних диференціальних рівнянь або рівнянь в приватних похідних, де в якості незалежної змінної виступає час);

· Дискретно-детерміновані моделі (F-схеми: finiteautomata, кінцевий автомат - деякий пристрій, на яке подаються вхідні сигнали і знімаються вихідні і яке може мати деякий внутрішній стан);

· Дискретно-стохастичні моделі (Р-схеми: probabilisticautomata, в загальному вигляді можна представити, як дискретний потактний перетворювач інформації з пам'яттю, функціонування якого в кожному такті залежить тільки від стану пам'яті в ньому і може бути описано стохастически);

· Безперервно-стохастичні моделі (Q-схеми: queueingsystem, схема системи масового обслуговування (СМО))

Розглянемо детальніше останню.

Як процесу обслуговування в СМО можуть бути представлені різні за фізичну природу процеси функціонування економічних, виробничих, технічних та інших систем, наприклад потоки товарів, потоки продукції, потоки деталей, потоки клієнтів і т.п.

Для будь-якої системи масового обслуговування характерна наявність трьох відмінних властивостей:

· Об'єктів, у яких може виникнути потреба в задоволенні деяких заявок;

· Агрегатів, призначених для задоволення заявок на обслуговування;

· Спеціальної організації прийому в систему заявок та їх обслуговування.

Схема СМО показана на Малюнок 3.1


Малюнок 3.1. - Схема системи масового обслуговування.

Сукупність заявок розглядається як потік подій, тобто послідовність подій, що відбуваються в випадкові моменти часу. Час обслуговування заявки також вважаються випадковими величинами.

Через спільної дії цих двох випадкових факторів кількість обслужених заявок в заданому інтервалі часу є величиною випадковою.

Існує кілька різновидів СМО:

1. за кількістю каналів обслуговування СМО діляться на одноканальні і багатоканальні;

2. за кількістю фаз (послідовно з'єднаних агрегатів) СМО діляться на однофазні та багатофазні;

3. по наявності зворотного зв'язку СМО діляться на розімкнуті (з нескінченним числом заявок) і замкнуті (з кінцевим числом заявок);

4. по наявності черги СМО діляться на системи без черг (з втратами заявок), системи з необмеженим очікуванням (за часом або довжині черги) і системи з обмеженим очікуванням (за часом або довжині черги);

5. за принципом формування черг СМО діляться на системи із загальною чергою і системи з декількома чергами;

6. за наявністю відмов СМО діляться на системи з відмовами і системи без відмов;

7. по виду пріоритету СМО діляться на системи із статичним пріоритетом (обслуговування в порядку надходження заявок) і системи з динамічним пріоритетом, який в свою чергу має три різновиди:

-відносний пріоритет (заявка високого пріоритету очікує закінчення обслуговування заявки з більш низьким пріоритетом);

абсолютний пріоритет (заявка високого пріоритету при надходженні негайно витісняє заявку з більш низьким пріоритетом);

Змішати пріоритет (якщо заявка з нижчим пріоритетом обслуговувалася протягом часу, менше критичного, то використовується нижчий пріоритет, в іншому випадку використовується відносний пріоритет).

Існують наступні способи (або принципи) побудови моделюючих алгоритмів:

-Спосіб погодинного моделювання з постійним кроком;

-Спосіб погодинного моделювання зі змінним кроком;

-Спосіб послідовної проводки заявок;

-Спосіб поетапної послідовної проводки заявок.

3.3 Вибір і обгрунтування математичного методу прогнозування

Попит визначається здатністю споживати традиційні послуги зв'язку і певною мірою генерувати потребу в нових.Попит і пропозиція складаються під впливом безлічі чинників, які, взаємодіючи, формують закономірності розвитку ринку послуг зв'язку та його кон'юнктуру [31].

Маркетингова діяльність підприємства повинна забезпечувати не тільки отримання надійної і своєчасної інформації про ринок, а й створення такої номенклатури послуг, яка найбільш повно задовольняла б вимогам споживачів. Конкурентоспроможність послуги забезпечить не тільки якість технічного рішення і необхідні маркетингові дослідження, а й грамотно спланована рекламна компанія.

За результатами дослідження ринку Інтернет - послуг в м Томську можна зробити висновок не тільки про збереження попиту на Інтернет-підключення, але і про істотне зростання його найближчим часом. Тим більш актуальною стає задача порівняння різних технічних рішень, що дозволяють абоненту здійснювати передачу даних і телефонна розмова одночасно по одній лінії, а також вибору найбільш раціонального варіанту в кожному конкретному випадку.

Лінія ISDN - цифрова лінія, що має два канали, швидкість передачі даних по кожному з них - 64 Кбіт / сек, підключення dial-up, оплачується час в Інтернет. Цю послугу надає СПРФ ГТС. Послуги монопольних, конкурентів на телекомунікаційному ринку міста у ГТС немає, ціни на послуги зв'язку регулюються державою. Тому при розгляді моделі, яка описує дану послугу впливом зміни тарифу і поведінки конкурентів можна знехтувати.

Підключення ADSL (on-line) - варіант широкосмугового доступу, швидкість передачі даних до абонента - 8 Кбіт / сек, абонентська плата 500 для фізичних осіб (1500 для юридичних) руб. / Місяць + прогресивна оплата за МБт інформації, що перевищують квоту (100 / 300 Мбайт). Цю послугу надає СПРФ ЦІС. Послуга знаходиться в стадії виведення на ринок, у багатьох районах міста існує черга абонентів, які бажають використовувати саме це технічне рішення.

Будь-технічний фахівець з упевненістю буде стверджувати, що передача даних зі швидкістю 8 Мбіт / сек у багато разів краще, ніж зі швидкістю 128 Кбіт / сек. Навіть з огляду на різницю передачі сигналу по цифровій і аналоговій лініях, з цим варто погодитися. Але, при консультації потенційного абонента не можна оцінювати ситуацію тільки виходячи з порівнянності технічних параметрів, необхідно оперувати і економічними категоріями теж. З огляду на дохід абонента, як нецінової фактор попиту, можна абсолютно точно бути впевненим, що при необхідності тільки електронної пошти і невеликому трафіку немає сенсу пропонувати клієнтові послугу, абонентська плата за яку в 2-2,5 рази перевищить його Інтернет - платежі за місяць. Грунтуючись на результатах оцінки ринку Інтернет - послуг, наведених в 1 главі цієї роботи, можна вважати клієнтами dial-up, для яких доцільно було б рекомендувати послугу ISDN, всіх тих клієнтів, чий обсяг трафіку оплачується сумою менше 500 руб. в місяць. При більшому обсязі трафіку абонента - маємо справу з клієнтом, для якого підключення on-line, можливо, дозволить мати необхідну швидкість і істотно економити кошти. Разом з тим, досвід роботи з абонентами, що мають сьогодні в особистому користуванні і лінію ISDN і підключення ADSL, дає підстави вважати, що при «скачуванні» обсягів інформації, набагато перевищують передбачувану абонентською платою квоту, більш економічно вигідна все-таки лінія ISDN. Якість передачі оцифрованого сигналу дозволяють без «зависань» приймати досить об'ємні файли, оплачуючи тільки час, для цього витрачений.

Кожне технічне рішення повинно знайти «свого» клієнта, максимально задовольняючи його очікування, запити та, разом з цим, приносячи прибуток підприємству. Мета ж даної роботи - визначити прогноз існування на ринку кожної послуги методом математичного моделювання для того, щоб позиціонувати кожну послугу для конкретної групи абонентів.

Застосування методів економічного прогнозування IP-послуг необхідно також для оптимізації інвестицій, тарифної політики, позиціонування на ринку в умовах зростання продажів, насичення і подальшого спаду.

Методи прогнозування, як частина маркетингових досліджень, можна класифікувати на евристичні, при застосуванні яких переважають суб'єктивні оцінки, і на економіко-математичні, методи з переважанням об'єктивних оціночних факторів. До числа останніх методів відносяться і статистичні варіанти економічних прогнозів.

Евристичні методи припускають, що підходи, які використовуються для формування прогнозу, що не викладені в явній формі і невіддільні від особи, що робить прогноз, при розробці якого домінують інтуїція, колишній досвід, творчість і уява. До даної категорії методів відноситься соціологічні дослідження та експертні оцінки. Причому, опитувані респонденти, роблять свої висновки, як тільки на інтуїції, так і використовуючи певні причинно-наслідкові зв'язки і дані статистичних розрахунків.

При використанні економіко-математичних методів, підходи до прогнозування чітко сформульовані і можуть бути відтворені іншими особами, які неминуче прийдуть до одержання такого ж прогнозу.

Найбільш поширені в даний час статистичні методи, які в свою чергу поділяються на методи екстраполяції і методи моделювання. При екстраполяції в якості бази прогнозування використовується минулий досвід, який пролонгується на майбутнє. Робиться припущення, що система розвивається еволюційно, в достатньо стабільних умовах. Рекомендований термін прогнозу не повинен перевищувати однієї третини від тривалості попередньої розрахункової бази [31]. При статистичному моделюванні будується прогнозна модель, яка характеризує залежність досліджуваного параметра від ряду факторів, що впливають на нього. Вона пов'язує умови, які як очікується, будуть мати місце, і характер їх впливу на досліджуваний параметр. Дані моделі не використовують функціональні залежності, вони засновані тільки на експериментальних статистичних залежностях. При побудові прогнозних моделей найчастіше використовується парний або багатофакторний регресійний аналіз.

Основними недоліками статистичних методів є:

· Погана здатність до опису динамічних (змінюються в часі) об'єктів,

· Складність проведення аналізу системи при варіаціях її параметрів (інвестиції, тарифи і т.д.),

· Обмежена область прогнозу (приблизно 1/3 від бази),

· Неможливість обліку швидких змін зовнішнього середовища.

Дані недоліки частково долаються застосуванням детермінування при математичному моделюванні на основі балансних диференціальних рівнянь [31]. Цей метод вимагає врахування багатьох факторів, що впливають на залежні змінні (наприклад, число абонентів і прибуток) у вигляді функціональних залежностей. Основною вимогою при застосуванні цього методу є умова стійкого попиту на товар або послугу. Телекомунікаційні послуги, а особливо Інтернет - послуги цілком задовольняють цій вимозі. Тому в даній роботі для прогнозування і аналізу будуть застосовані методи диференціальних рівнянь в поєднанні з магічними методом соціологічних досліджень.

Для відпрацювання методів будуть розглянуті три типи моделей:

· Поведінка абонентів на ринку конкурентних послуг, прибуток не враховується;

· Розрахунок числа абонентів і прибутку на ринку монопольної послуги;

· Створення загальної моделі поведінки абонентів і зміни прибутку на ринку конкурентних послуг.

3.4 Методологія створення моделі

В даний час на ринку Інтернет - послуг найбільш популярні такі види підключень і варіанти виходу в глобальну мережу, як: dial-up, online, ISDN, ADSL.

Послуги dial-up і ADSL є конкурентними, тому при математичному моделюванні необхідно враховувати вплив конкурентів, а також потрібно оцінити займану ними частку сегментів ринку. Сьогодні регіональна філія Томсктелеком займає лідируюче положення на регіональному ринку Інтернет-підключень. Частка послуг цього підприємства на ринку на початок 2006 року становить 53,9%. Разом з цим, необхідно зазначити, що три великих оператори-конкурента в сумі також претендують на чималу частку ринку, і було б невірним не враховувати вплив діяльності та маркетингової політики цих підприємств. Всі ці фактори вносять суттєві корективи в процеси моделювання і прогнозування послуг. Тому обов'язково потрібно враховувати такі коефіцієнти, як кількість абонентів конкурентів, коефіцієнт, що залежить від зміни тарифів конкурентного підприємства та впливає на число реально наявних на сьогоднішній день клієнтів, а також ймовірність переходу клієнтів від підприємства до конкурентам і від конкурентів до підприємства. Конкурентна ситуація на ринку Інтернет представлена ​​в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 -Розподіл ринку Інтернет серед його учасників.

Оператори Інтернет Частка ринку виділеного Інтернет,%
ТОВ «Стек» 18,4
ТОВ «Томика» 8,8
ТОВ «Консультант» 1,4
ЗАТ «Томсккосмоссвязь» 2,1
ТОВ «CISA +» 1,0
ТОВ «НТС» 0,5
ТОВ «Томська Транковая компанія» 13,9
Регіональний філіал Томсктелеком 53,9

Більш докладний розподіл сегментів ринку з його повним описом запропоновано в Додатку А.

При розгляді монопольної послуги, такий як ISDN, вплив зовнішніх умов (закон «Про зв'язок», введення погодинної тарифікації та ін.) Майже непомітно, тому даними умовами ми можемо знехтувати. Значить при моделюванні ISDN доцільно зосередитися на зміні внутрішніх факторів і їх характеризують змінних в першу чергу, розподіл доходів між наступними статтями витрат: витрати на обладнання, заробітну плату і рекламу.

На прикладі послуги dial-up ми можемо показати взаємозв'язок між діями конкурентів і підприємством, що надає послугу. При підвищенні тарифів на послугу число абонентів різко зменшиться, при поганій якості зв'язку вони теж можуть піти до конкурентів (див. Рисунок 3.2), тому необхідно грамотно розподіляти витрати на оплату праці + витрати на рекламу.

Малюнок 3.2 - Вплив маркетингової політики підприємства на чисельність абонентів.

У різні періоди часу зміна витрат може змінюватися і це неминуче. На початковому періоді, коли тільки послуга починає виходити на ринок телекомунікацій необхідно виділяти велику частку грошей на закупівлю нового дорогого обладнання, з урахуванням того, щоб дане обладнання в майбутньому хоча б не застаріло за свій амортизаційний термін. А також потрібно виділити гроші на початок рекламної компанії.

На наступному етапі, коли устаткування вже закуплено, основна частина витрат може бути виділена на заробітну плату і рекламу. При підвищенні тарифів і збереженні собівартості послуги, існує можливість збільшення прибутку, але це загрожує переходом абонентів до конкурентів. Але так як послуга ISDN є монопольною, абоненти не мають можливості піти до іншого оператора. Підприємство не втратить, але і не набуде нових абонентів, тому на початковому етапі розвитку послуги, доцільно ввести пільгові тарифи, наприклад таких як, підключення ДВО (додаткових видів обслуговування) без абонентської плати, абонент платить тільки за підключення даної послуги, щоб сформувати життєздатну мережу .

Правильно організувати рекламну компанію, значить показати переваги однієї послуги перед іншою - це запорука гарантованого залучення цільової аудиторії, тих абонентів, які нікуди не підуть і точно, будуть отримувати послугу саме у вас і сформувати діючу мережу. Дані абоненти знайшли те, що їм потрібно.

На підприємстві повинен бути досвідчений фахівець високої кваліфікації, не менше категорії інженер, який розбирається в технічних складнощах послуги і допоможе зробити правильний вибір варіанта технічного рішення.Значить витрати на заробітну плату зростуть. Але сумарні витрати не можуть бути вищими за доходи від послуг, послуга повинна приносити прибуток підприємству. Тому співвідношення коефіцієнтів при моделюванні має забезпечувати вигляд кривої, зростаючої постійно вгору, або бути в стадії насичення стабільним. Це можливо при рентабельності послуги. Потрібно вирішити в якому, співвідношенні будуть розподілені кошти, щоб найбільшою мірою вигідно для підприємства отримати прибуток.

При активному просуванні послуги може відчуватися нестача коштів на розвиток, наприклад, можуть бути заповнені всі касети ISDN підключення і може не бути вільних номерів в будь - якому районі міста. Тому має регулярно проводитися дослідження телекомунікаційного ринку попиту на послуги і своєчасне розподіл коштів на розвиток. Даними питаннями я і займаюся в цій дипломній роботі.


4. Математичне моделювання Інтернет - послуг

4.1 Математичне моделювання dial-up підключень

Спочатку розглянемо моделювання послуги надання доступу в Інтернет по dial-up, так як дана послуга є показником потенційних абонентів для монопольної послуги ISDN і конкурентної їй послуги ADSL.

За базу для моделювання можуть бути взяті дані Інтернет-провайдера: витрати, існуючі тарифи, результати практики впровадження, результати проведених маркетингових досліджень [31].

Наведена модель дозволяє в умовах стрімкого зростання абонентської бази, оптимальним чином планувати розподіл інвестиційних потоків з метою своєчасної модернізації та розвитку мережі для забезпечення високої якості Інтернет - послуг.

В основі динамічного моделювання лежить система диференціальних рівнянь першого порядку. Розглядаються обсяги послуг, що споживаються клієнтами підприємства і клієнтами конкурентів, а також потенційно можливий споживаний обсяг послуг.

Тут важливі такі параметри як ефективність маркетингових, в тому числі і рекламних зусиль фірми, ймовірності переходів клієнтів між підприємствами, приріст кількості клієнтів у часі.

На першому етапі моделювання розглянемо тільки поведінку абонентів споживають послугу, вважаючи, що їх чисельність прямо пропорційно впливає на отримані доходи.


В системі (1) - (4):

- Кількість абонентів підприємства,

- Кількість абонентів конкурентів,

- Кількість потенційних абонентів на сьогоднішній день, тобто тих у кого є комп'ютер,

- Кількість суб'єктів, які не мають комп'ютер, але мають потенційну можливість його придбання,

b - коефіцієнт, що залежить від впливу таких факторів як реклама, зміна тарифів, інформація, одержувана потенційними абонентами від реально існуючих,

a 4 - коефіцієнт, що залежить від зміни тарифів аналізованого підприємства і впливає на число реально наявних на сьогоднішній день клієнтів і відмінний від нуля тільки в разі збільшення тарифів,

l 4 - аналогічний коефіцієнт для конкурентів,

g - коефіцієнт, що характеризує швидкість «комп'ютеризації» по області,

, - Ймовірності переходу клієнтів від підприємства до конкурентам і від конкурентів до підприємства відповідно.

Коефіцієнти w залежать, по-перше, від ефективності маркетингових зусиль фірм, а по-друге, від нестабільності пристрастей користувачів, так як завжди існує певна кількість потенційних абонентів, що відносяться до категорії «шукаючих». Таким чином:

,

,

де коефіцієнтом позначена описана вище нестабільність.

Розглянемо докладніше коефіцієнти b.

,

,

тут a 1, l 1 - коефіцієнти неявній реклами (відповідно розглянутого підприємства і конкурентів), а саме, швидкості приросту абонентів, за рахунок дізналися про підприємство від знайомих. Природно припустити, що ці швидкості залежать від кількості наявних клієнтів.

a 2, l 2 - коефіцієнти, що залежать від ефективності явною реклами (тобто реклами в ЗМІ).

a 3, l 3 - коефіцієнти, які є додатковими до коефіцієнтів a 4 і l 4, і відмінні від нуля лише в разі зниження тарифів.

Розглянемо, який вплив на кінцевий результат надає кожен з цих параметрів.

Від величини w залежить, в основному, яку максимальну кількість клієнтів зможе дістати оператор, і значно менше, за який термін це станеться. Але, як бачимо, w безпосередньо залежить від b. Таким чином, найважливішим параметром в цих рівняннях, а, отже, в моделюється системі є ефективність маркетингових заходів. Даний коефіцієнт неможливо визначити теоретично, так як немає залежностей, що описують зміни витрат на рекламу, тарифів, якості в часі (це і є політика підприємства), хоча є залежності попиту від цих параметрів. Тому b визначається з статистичних даних, тобто з накопиченого досвіду підприємства.

Так коефіцієнт a 2 може бути оцінений з отриманої експериментальної залежності , В припущенні, що в рівнянні (2) член , а . Ці наближення означають, що послуга тільки почала розвиватися, і зростання абонентів лине в часі і не залежить від стану конкурентів. Аналогічно, знаючи a 2, можна оцінити коефіцієнт a 1, вважаючи і . У цьому випадку зростання кількості абонентів буде вже експоненціальним. При моделюванні за одиницю часу приймаємо місяць, враховуючи швидкість зміни ситуації на ринку Інтернет - послуг.

Наведені на малюнку 4.1 графіки описують зміна кількості клієнтів у операторів в часі при незмінній сукупної ефективності всіх маркетингових заходів.

Малюнок 4.1 - Зміна кількості абонентів в часі.

При цьому значення параметрів були оцінені таким чином:

, , ,

, , , .

Для оцінки адекватності моделі були розглянуті результати моделювання, де в якості вихідних даних були взяті дані на момент виходу основного оператора на ринок. Це дозволило спрогнозувати результати діяльності підприємства, і вони виявилися дуже близькі до реальних. Варто зазначити, що підприємство виходило на вже існуючий ринок з нуля.

Аналіз кривих на малюнку 4.1 показує наявність стадій лінійного і експоненціального зростання числа абонентів. Разом з тим, для керівника підприємства важливим є прогноз переходу в стадію насичення. За результатами моделювання цей момент настане на інтервалі 54-60 місяців від початку роботи підприємства.

Зауважимо, що дана модель дозволяє не тільки прогнозувати поведінку результатів роботи підприємства при незмінних вихідних даних. Можна подивитися результати роботи при зміні таких показників, як витрати на рекламу, підвищення-зниження тарифів та ін.

Зміна визначається щодо щомісячних показателей.Такім чином, бездіяльність означає дію в сторону зменшення. Не зраджуючи тарифи в грошовому вираженні, підприємство змінює їх у вартісному вираженні, так як інфляція впливає на вартість грошей. Те ж можна сказати і щодо якості зв'язку: зі збільшенням кількості абонентів навантаження на лінії збільшується, тобто якість обслуговування падає. Це стосується всіх заходів.

Збільшення кількості та ефективності реклами і (а з економічної точки зору це збільшення витрат на рекламу) спричинить за собою збільшення числа абонентів. Причому можна помітити, що збільшення числа клієнтів відбудеться і у підприємств-конкурентів. Це пов'язано з тим, що послуги доступу до мережі Інтернет досить нові і інформованість про них ще низька. Наслідком збільшення тарифів є перерозподіл абонентської маси між провайдерами, причому догляд спостерігається, природно, у підприємства підвищив тариф.

Розроблена модель може бути застосована до різних галузей зв'язку: стільниковий зв'язок, IP - телефонія, послуги виходу в Інтернет і т. Д. При цьому в рівняннях з'являються деякі нові члени і, відповідно, змінюються коефіцієнти.

Даний підхід може бути використаний при створенні спеціалізованого комплексу підтримки прийняття рішень, необхідних для ефективного адміністрування діяльності підприємства.

4.2 Математичне моделювання монопольної послуги ISDN

Важливим аспектом проведення маркетингових досліджень є прогнозування розвитку ринку і вплив на нього таких факторів як якість послуг, рекламна діяльність, тарифна політика та ін.

Найбільш гнучким інструментом прогнозування мені видається математична модель на основі балансних диференціальних рівнянь, яка дозволяє аналізувати поведінку в часі відразу декількох величин. Так для ринку телекомунікаційних послуг це прибуток і кількість абонентів у основного оператора і його конкурентів.

Використання таких програмних продуктів комп'ютерної математики, як Mathcad, Matlab, дозволяють вирішувати досить складні системи нелінійних диференціальних рівнянь. Це дає можливість враховувати вплив на бізнес - процеси багатьох параметрів і створювати моделі з урахуванням максимальної кількості існуючих умов реальної ситуації.

Підключення до цифрової мережі з інтегрованими послугами (ISDN) можна вважати монопольної послугою, так як технічну можливість надавати її споживачеві в даний час має тільки СПРФ ГТС. Її монопольний характер пояснюється тим, що апаратні і програмні засоби ISDN інтегровані в сучасні цифрові комутаційні станції, що утворюють складну систему зв'язку. Витрати на створення подібних систем поки недоступні альтернативним операторам. Отже, коефіцієнтами впливу маркетингових стратегій конкурентів в математичної моделі оцінки цієї послуги можна знехтувати. Така модель, будучи досить простий, дає можливість відпрацювати методику знаходження коефіцієнтів, складання системи рівнянь і її аналізу.

Запишемо систему балансних рівнянь монопольної послуги для числа абонентів , Які отримують послугу, і прибутку P.

У цих рівняннях ліві частини відображає зміни числа абонентів і прибутку в одиницю часу, наприклад за місяць або квартал, W 01 і W 10 - ймовірності того, що абонент почав або припинив отримувати послугу відповідно, n 0 - число потенційних абонентів. У рівнянні (2) в правій частині n 1 d cp - це дохід, отриманий в даному місяці від n 1 абонентів при середньому доході від одного рівному d cp. R s, R про, і R p - витрати в даному місяці на оплату праці, обладнання та рекламу відповідно.

Розглянемо коефіцієнти детальніше:

W 01 = W 0 01 + γ n n 1 + γ p R p (3)

Сенс цього співвідношення полягає в тому, що частина абонентів відчуває потребу в послузі незалежно від зовнішніх чинників (W 0 01), інші дізнаються про неї від абонентів, які вже отримують цю послугу (сусіди, знайомі і т.п.) - «неявна» реклама . Нарешті, абоненти третьої категорії дізнаються про послугу через рекламу p R p). У рівнянні (3) W 0 01, γ n і γ p - постійні коефіцієнти.

аналогічно для

W 10 = W 0 10 + ς s R s + ς т Р т.ср (4)

Однак, зміст членів в правій частині (4) зовсім інше. W 0 10 - це абоненти, які припинили отримувати послугу незалежно від її змісту (якість, тарифи та ін.) - Це випадкові люди, абоненти, які прийшли на зміну місце проживання. Другий член рівняння відображає низьку якість послуги (неуважність низькооплачуваної персоналу і погане обладнання). Нарешті, третій член рівняння характеризує вплив тарифів. Р т.ср - середній тариф.

R s = R so + α s n 1 (5)

R про = R oo + α про n 1 (6)

R p = R po + β p P (7)

Витрати в (5) - (7) містять постійну частину, незалежну від обсягу послуг і прибутку і змінну, коли з ростом абонентів лінійно зростають витрати на обслуговуючий персонал і устаткування, а обсяг одержуваного прибутку дозволяє збільшити витрати на рекламу. Підставляючи (3) - (7) в (1) і (2), отримаємо систему нелінійних диференціальних рівнянь.

де

А 0 = W 0 01 + γ p R po, (10)

Г = γ n 0 - (W 0 10 + W 0 01) - ς s R S 0 - γ p R p 0 - ς т Р т.ср, (11)

Δ 2 = ς s α s + γ n, (12)

Δ пр = γ р β р, (13)

R 0 = R so + R oo + R po (14)

D 1 = d ср - α s - α об (15)

Перш ніж вирішувати систему (8) - (9) чисельно, знайдемо аналітичне рішення для лінійного випадку, коли β р = 0 (витрати на рекламу не залежать від прибутку) і Δ 2 = 0 (якість послуги не впливає на кількість абонентів, які припинили отримувати послугу і неявній рекламою можна знехтувати). Це дозволить якісно оцінити придатність моделі і вибрати діапазон зміни коефіцієнтів. Підставляючи β р = 0 і Δ 2 = 0 в (8) - (9) і задаючи початкові умови

= 0 t = 0 (16)

= t = t пр,

отримаємо = (17)

(18)

Оцінка отриманих аналітичних рішень дає наступні результати:

· Рішення має фізичний сенс за умови Г <0, що зазвичай виконується, так як приріст абонентів через реклами n 0) зазвичай не перевищує інші чинники,

· При обраних початкових умовах значення числа абонентів в проміжній момент часу береться з експерименту (статистика оператора зв'язку). При цьому типова залежність розвитку абонентської бази наведена на рис.4.2, де є фази лінійного росту і насичення. Крутизна кривої і швидкість насичення визначаються коефіцієнтом Г. Модель не містить фази деградації послуги.

Малюнок 4.2 - Розвиток абонентської бази

· Поведінка прибутку наростаючим підсумком наведено на малюнку 4.3.

Малюнок 4.3 - Динаміка наростання прибутку

У міру того як наростає абонентська база, доходи починають превалювати над витратами, крутизна наростання прибутку збільшується, а потім процес переходить в стаціонарний лінійний режим.

Проведені аналітичні розрахунки переконують у правильності моделі і дозволяють перейти до чисельних рішень рівнянь (8) - (9), для чого необхідно визначити постійні коефіцієнти рівнянь за результатами аналізу експериментальних даних про кількість абонентів, доходи та витрати за послугою за деякий початковий відрізок часу, ( точка t пр). Наприклад, при моделюванні послуги на кілька років вперед нам потрібно знати дані за перший рік. Далі в якості прикладу будемо розглядати розвиток послуги ISDN в одній географічній зоні (район міста). Дані по цій послузі (щоквартальні) наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 - Кількість ISDN-підключень і отримані доходи

час Показник 4кв1999г. 1кв.2000г. 2 кв.2000 р 3кв.2000г. 4 кв.2000 р
абоненти (1) 1 = 7 (2) 1 = 8 (3) 1 = 12 (4) 1 = 14 (5) 1 = 12
Доходи (тис.руб)

-

-

24

51

75

Як проміжний точки t пр вибираємо 4 кв. 2000р. Аналізуємо монтувати ємність портів ISDN на АТС району, отримаємо = 500.

Знаходження коефіцієнтів: почнемо з W 01. Відповідно до рівняння (1) приріст абонентів за квартал на початковій ділянці при >> дорівнює:

=

Підставляючи експериментальні дані, отримаємо W 01 = 2 · 10 -2.

Вважаючи, що .

Для оцінки γ п і γ p проведемо наступні міркування. Неявна реклама найбільш ефективна тоді, коли число абонентів, які отримують послугу, велике, наприклад, як мінімум, дорівнює . Нехай в цей момент частка γ n дорівнює 0,2 W 01. Тоді γ n = .

Для оцінки γ p треба знати величину витрат. За статистичними даними підприємства за останні 10 років, рівень витрат становить 60% від доходів. З них постійні і змінні витрати відносяться приблизно як 1: 1. Витрати на обладнання складають 50%, на оплату праці - 30%, на рекламу - 20%. У відлікової точці (4 кв. 2000 р.) Витрати за квартал складають 45 тис. Руб. і R s 0 = 0,5 · 0,3 · 45 = 6,75 тис.руб.

Так як W 01 = W 0 01 + γ п 1 + γ p R p, то частка γ p R p становить . Тоді в точці відліку R p = 9 тис.руб. і γ p = 0,16 · 10 -2 .

Проводячи аналогічні міркування і обчислення, знайдемо R оо = 11,25 тис. Руб., R po = 4,5 тис. Руб., Α s = 0,127 , Α про = 0,21 , Β р = 0,15.

Для оцінки W 10 враховуємо, що в квартал убуває один абонент. Для простоти вважаючи, що ς s = 0 і , Отримаємо, = 4 · 10 -3.

Для оцінки ς т, припустимо, що ς т. ср = ς т · P т.ср = 0,8 W 10 і тариф P т.ср = 40 . Тоді ς т = 4 · 10 -4 .

У точці початку відліку дохід D = 75тис. руб. і = 53. Тоді d ср =

Підставляючи знайдені значення знайдемо:

А 0 = 9,2 · 10 -3

Г = - 2 · 10 -2

Δ 2 = 1,7 · 10 -5

Δ пр = 2,4 · 10 -6

R 0 = 22,5 тис. Руб.

D 1 = 1,06 тис. Руб / аб

β р = 0,15.

Тоді система (8) - (9) набуде вигляду, придатний для чисельного інтегрування

(19)

(20)

З початковими умовами

= 0 t = 0

P = 0 t = 0.

За аналогією з методикою розрахунку короткочасного ділянки (4 квартал 2000 року) були розраховані середньостроковий (кінець 2001 року) і довгостроковий (кінець 2002 року) ділянки.

Розрахунок рівнянь (19-20), а також інших систем диференціальних рівнянь на більш тривалі проміжки часу був проведений за допомогою системи комп'ютерного моделювання Matlab. При цьому змінювався інтервал інтегрування від 1,5 до 6 років. Також було змінено процентне співвідношення внутрішніх витрат на виплату заробітної плати, обладнання та рекламу з 30% - 50% - 20% на 30% - 40% - 30%. Результати моделювання наведені на малюнках 4.4 - 4.7.

На малюнках 4.4 і 4.5 видно, що поведінка числа абонентів і зростання прибутку практично збігається на всіх часових відрізках зі статистичними даними для середньострокового ділянки. На даному етапі залежність числа абонентів знаходиться в стадії наростання і близька до стадії насичення. Збільшення чисельності потенційних абонентів проявляється у збільшенні прибутку і більш швидкому її наростанні (рис. 4.5 і 4.7).

Малюнок 4.4 - Залежність числа абонентів при внутрішніх витратах на заробітну плату, обладнання та рекламу як 30% - 50% - 20%.

Малюнок 4.5 - Накопичення прибутку при співвідношенні внутрішніх витрат як 30% - 50% - 20%.


Малюнок 4.6 - Залежність числа абонентів при внутрішніх витратах на заробітну плату, обладнання та рекламу як 30% - 40% - 30%.

Малюнок 4.7 - Накопичення прибутку при співвідношенні внутрішніх витрат як 30% - 40% - 30%.

Порівняння теоретичної і експериментальної залежностей для кількості абонентів при початкових умовах P = 0 і = 0 виявляє таку закономірність:

· Теоретична і експериментальна криві практично збіглися на середньостроковому відрізку - кінець 2001 року, коли число потенційних абонентів = 400. Це свідчить про те, що оцінка коефіцієнтів була проведена вірно і дана модель для монопольної послуги ISDN працює в повній мірі.

Фактичні дані підприємства про кількість підключених абонентів за даною послугою показані на графіку малюнка 4.8.

Малюнок 4.8. - Кількість абонентів, підключених до мережі ISDN.

Мабуть, послуга ISDNнаходітся в стадії росту свого життєвого циклу.

Очевидно, що дана модель на основі системи диференціальних рівнянь вірна і отримані криві накопичення абонентської бази і прибутку збігаються з кривими, побудованими на основі статистичних даних підприємства. Для здійснення наступного етапу досліджень - прогнозування - необхідний детальний аналіз отриманих результатів.

На малюнку 4.4, де добре спостерігається збіг моделі зі статистикою, було розглянуто класичний приклад співвідношення постійних і змінних витрат як 1: 1. Тепер спробуємо змінювати витрати на обладнання і рекламу з кроком в 10% і співвіднесемо більш точно постійні і змінні коефіцієнти, наприклад, як 0,3: 0,7, при незмінних витратах на заробітну плату - 30%. Результати даного варіанту прогнозу для числа абонентів і накопичення прибутку наведені на малюнку 4.9 і 4.10.

Малюнок 4.9 - Зміна числа абонентів при різному співвідношенні витрат на обладнання і рекламу.

З малюнка 4.9 добре видно, що при зменшенні витрат на рекламу накопичення абонентської бази різко падає - багато людей просто не здогадуються про вихід на ринок такої послуги, як ISDN. В даному випадку, навіть якщо ми поставимо суперобладнання, проблема зі зменшенням числа абонентів вирішена не буде. Дана послуга є досить складним технічним послугою, тому недостатньо короткої згадки про послугу в рекламних джерелах або реклами кількох послуг «списком». Клієнт якнайповнішу інформацію про подібній послузі може отримати тільки зі спеціалізованої реклами (наприклад, серія статей в профільних газетах і журналах: «Комп'ютери та зв'язок», «Компьютерра»). Але в той же час, якщо на підприємстві не буде достатньо добре забезпечена технічна база, то будь-яка реклама не має сенсу: при нестачі вільних номерів жоден з потенційних і добре поінформованих абонентів не може бути підключений і приріст абонентів буде нульовим. Значить, розподіл змінних витрат має бути оптимальним. На малюнках 4.9 і 4.10 крива оптимального розподілу змінних витрат - це крива, при розподілі витрат на заробітну плату, обладнання та рекламу як 30% -50% -20%. Це класичний варіант розподілу постійних і змінних витрат як 1: 1, який є оптимальним. Навіть крива, що характеризує найбільш оптимістичний прогноз отримання прибутку (найвища), при співвідношенні коефіцієнтів 0,3: 0,7 не так точно збігається зі статистичними даними як сама верхня крива на цих малюнках.

Малюнок 4.10 - Накопичення прибутку при різному співвідношенні витрат на обладнання і рекламу.

Використовуючи дані малюнки, були побудовані збільшення по прибутку і числу абонентів, для виведення тенденції до їх зміни в залежності від перерозподілу витрат на обладнання і рекламу. Результати представлені на малюнках 4.11 - 4.12.


Малюнок 4.11 - Залежність збільшення числа абонентів від внутрішніх витрат на обладнання.

Безсумнівно, при збільшенні витрат на обладнання число абонентів починає рости і малюнок 4.13 цю залежність добре демонструє.

Малюнок 4.12 - Залежність збільшення прибутку від внутрішніх витрат на обладнання.

З малюнка 4.12 спостерігається пряма залежність збільшення прибутку підприємства від збільшення витрат на обладнання.

Тепер розглянемо варіант скорочення витрат (режим економії коштів підприємства і перерозподілу фінансових потоків) за рахунок внутрішніх витрат, які складають 60% від доходів і рівні 325,8 тис. Руб. Сума виділених грошей на заробітну плату залишилася незмінною - 97,74 тис. Руб. Разом з вирішенням цього завдання проаналізуємо вплив змінних R про і R р на вигляд кривої. Результати прогнозування представлені на малюнках 4.13 і 4.14.

Малюнок 4.13 - Зміна числа абонентів при різному відсотку економії грошей від внутрішніх витрат.

Малюнок 4.14 - Зміна прибутку при різному відсотку економії грошей від внутрішніх витрат.

Очевидно, що при різкому зменшенні витрат на рекламу починаються синусоїдальні коливання, але з економічної точки зору цього бути не повинно. На початковому етапі надання послуги повинен бути період наростання обсягів абонентської бази і прибутку, потім наступний цикл життя послуги - стадія насичення і тільки потім починається скорочення обсягів продажів (криві відповідних графіків характеризують спад активного споживання послуги). Тому, з метою оптимізації співвідношення «витрати - прибуток» можна прийняти витрати на рекламу не менше 15% від загальних внутрішніх витрат. Якщо ж ми починаємо зменшувати витрати на обладнання, відбувається різкий спад числа абонентів, що не вигідно для підприємства. Тому оптимальним є співвідношення, коли витрати на обладнання складають 50% від загальних сумарних витрат.

Тепер спробуємо подивитися прогноз на майбутнє при зміні тарифів (рисунок 4.15, 4.16) на послугу ISDN. На даний момент P т.ср = 40 , Що на протязі декількох пару років залишається незмінним.

Малюнок 4.15 - Зміна числа абонентів при зміні тарифів на послугу ISDN.


Малюнок 4.16 - Зміна прибутку при зміні тарифів на послугу ISDN.

З графіків добре помітно, що при зменшенні тарифів всього на 20 різко зростає число абонентів - це було б добре, якби так різко не падали доходи. Така картина не вигідна для підприємства надає дану послугу. Тому напевно, оптимальною є картина, коли P т.ср = 40 . Обмеження по зміні (збільшення) тарифів пояснюються наявністю контролюючих і регламентують заходів комітету з антимонопольної політики. Саме ця ситуація існує зараз на ринку телекомунікацій з тарифами на послугу ISDN, яку можна вважати на кілька років досить перспективною.

Поява гармонійних коливань можна пояснити ще й тим, що абоненти хотіли б припинити отримувати цю послугу, але вони просто не можуть це зробити, так як в першу чергу, їх тримає договір, укладений з підприємством на дану послугу, по-друге, перехід до підключення іншого формату пов'язаний з втратою певної суми грошей. Тому, якщо в певний період ми помічаємо за результатами моделювання наміри абонентів припинити отримувати послугу, підприємству необхідно терміново почати здійснення заходів для утримання абонентів (пільгові тарифи, додатковий сервіс) або заходи для виведення на ринок нової послуги. Даний комплекс заходів і називається - грамотна маркетингова політика підприємства.

За малюнками 4.15 і 4.16 можна побудувати залежність зміни періоду коливань від зміни тарифів - малюнок 4.17.

Малюнок 4.17 - Залежність зміни періоду коливань від зміни тарифів

Економічний сенс цієї залежності періоду коливань абонентської бази від зміни тарифної політики підприємства теж цілком зрозумілий: чим менше тарифи - тим рідше абоненти приймають рішення припинити користування послугою, тим стабільніше абонентська мережа і менше ймовірність переходу клієнта до оператора-конкуренту. У разі монопольної послуги і прив'язки абонента організаційними моментами (договором або високою ціною перемикання лінії, а значить - вийти з послуги), наміри абонентів не означають неодмінна скорочення абонентської бази. У разі ж конкурентних послуг ця обставина може виявитися вирішальним як в плануванні заходів щодо зміни тарифів, так і плануванні маркетингової політики.

Завдяки даній моделі, на мій погляд, було добре переглянуто вплив різних коефіцієнтів на криву залежності зміни числа абонентів і зростання прибутку в часі, з початку надання послуги ISDN. На етапі моделювання були розглянуті зміни процентного співвідношення внутрішніх витрат підприємства, режим економії коштів і перерозподілу фінансових потоків, а також зміна тарифів на підприємстві ВАТ «Томсктелеком».

Але у даній моделі впродовж всієї роботи з нею спостерігається невеликий недолік: у всіх кривих є період наростання послуги та етап насичення, але немає спаду кривої. Це пояснюється тим, що послуга ISDN монопольним і стадія насичення триватиме до тих пір, поки не з'являться конкуренти в області електрозв'язку (альтернативний оператор, який має ТМЗК), але цього скоріше за все, в найближчі кілька років не відбудеться.

4.3 Математичне моделювання конкурентної послуги ADSL

Перші підключення до портів широкосмугового доступу ADSL зроблені в квітні 2003 року. Цей період можна вважати початком надання послуги. Життєвий цикл послуги ADSL в даний час знаходиться в стадії росту і поки про період насичення говорити ще рано. Фактична кількість ADSL-абонентів показано на графіку, наведеному на малюнку 4.18.


Малюнок 4.18 - Кількість ADSL-абонентів, з початку виходу послуги на ринок телекомунікацій.

Для обґрунтування перспективності роботи в цьому напрямку і прогнозування на кілька років вперед мною була розроблена загальна модель (21 - 28), на основі моделювання монопольної послуги ISDN.Общая система диференціальних рівнянь першого порядку для послуги ADSL має вигляд:

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

Поясню введені коефіцієнти в даній системі:

- Кількість потенційних абонентів на сьогоднішній день (по суті, це абоненти dial-up), тобто ті, у кого є комп'ютер;

- Кількість абонентів підприємства для послуг ADSL та ISDN відповідно;

- Кількість абонентів конкурентів;

- Число суб'єктів, які не мають комп'ютер, але мають потенційну можливість його придбання;

- Коефіцієнт, що залежить від зміни тарифів аналізованого підприємства на послугу ADSL і впливає на число реально наявних на сьогоднішній день клієнтів і відмінний від нуля тільки в разі збільшення тарифів;

, - Аналогічні коефіцієнти для конкурентів і послуги ISDN, відповідно;

- Коефіцієнт, що характеризує швидкість «комп'ютеризації» по області;

- Тимчасові затримки виведення послуг dial-up, ADSL, послуг конкурентів і ISDN на ринок відповідно;

- Ймовірність переходу клієнтів з послуги dial-up на послуги ADSL та ISDN, і до конкурентам відповідно;

- Ймовірність переходу клієнтів від підприємства з послуги ADSL до конкурентам і від конкурентів на послугу ADSL відповідно;

- Ймовірність переходу абонентів з послуги ADSL на послугу ISDN всередині аналізованого підприємства і навпаки;

- Ймовірність переходу клієнтів від конкурентів на послугу ISDN і з послуги ISDN до конкурентам відповідно;

- Прибуток;

- Це дохід, отриманий за час від абонентів при середньому доході від одного рівному ;

- Витрати за час на оплату праці, обладнання та рекламу відповідно.

При моделюванні даної послуги необхідно пам'ятати, що як для конкурентної послуги ADSL, так і для монопольної послуги ISDN число потенційних абонентів береться безпосередньо з послуги комутованого доступу - dial-up. Так як у даної послуги є конкуренти, потрібно більш продумано вести політику підприємства. Адже при істотній зміні умов всередині підприємства, які будуть не влаштовувати абонентів, це може позначитися на їх догляді до конкурентам.

Наступним етапом, на мій погляд, буде період оптимізації даної системи для послуги ADSL і зіставлення її з умовами ринку.

4.4 Розрахунок абонентської бази

До станційним обладнанням цифрової АТС одночасно можна підключити і абонентів ISDN і абонентів ADSL (рисунок 4.19).


Малюнок 4.19 - Структурна схема вузла ТМЗК і мережі передачі даних зв'язку.

З початку надання послуги ISDN по лютий 2006 року число абонентів становила 511 осіб. Тепер спробуємо порахувати, скільки обладнання нам треба закупити і на яку суму з перспективою розвитку послуги в найближчі 3 роки.

Для простоти розрахунку, нехай число абонентів становить 1000 осіб. За цей час підприємство має підключити 489 абонентів. По різних районах міста щільність населення різна, тому завантаженість по АТС, яких в місті всього 6, теж відповідно різна. Всі АТС поділяються на: АТС 520 (їх в місті 3), АТС 630 (їх 2) і одна АТС модифікації 444.

Так як АТС 520 і 444 знаходяться в більш жвавих районах міста, то число абонентів, які припадають на ці АТС, будемо брати з коефіцієнтом 0,4. Значить, на кожну з цих АТС доводиться по 195,6 людина, на АТС 630 можна підключити 97,8 абонентів.

Знаючи, що на АТС 630 і 444 можна підключати плати ISDN тільки на 64 абонента, а на АТС 520 - на 32, приходимо до висновку, що підприємству необхідно закупити 7 плат по 32 абонента і 6 плат по 64 абонента. Нехай підприємство закупить плати фірми Siemens. Для покупки плат на 32 абонента марки "KX-TD50288 плата BRIISDN" вартістю 50.025 руб. кожна, знадобитися 350.175 руб. Значить, для придбання плат на 64 абонента марки "KX-TDA0288 плат 64-інтерфейсів ISDNBRIS 0 (2B + D)" вартістю 173.400 руб. кожна, необхідно заплатити 1.040.400 руб. Тому, загальна сума для закупівлі обладнання для послуги ISDN на 3 роки, складе 1.390.575 руб.

Проводячи аналогічні міркування для послуги ADSL, і припускаючи що число абонентів зросте до 5000 отримаємо, що необхідно виділити 9.836.225 руб. для покупки 175 DSLAM тієї ж фірми, марки "DAS-3216 / RU 24 портовий маршрутизатор IP DSLAM (до 48 портів)" вартістю 56.207 руб. кожен.

В результаті, для того, щоб число абонентів на підключення послуги ISDN склало 1000 чоловік, а на послугу ADSL - 5000 осіб протягом наступних трьох років необхідно, щоб підприємство виділило гроші на закупівлю обладнання в розмірі 11.226.800 руб.


5. Організаційно - економічна частина

5.1 Техніко-економічне обґрунтування проведення роботи

В даний час рівень розвитку комп'ютерної техніки і програмного забезпечення дозволяє створювати різні моделі, в тому числі і моделі економічного прогнозування для телекомунікацій.

У даній роботі були створені математичні моделі на основі мови програмування пакету Matlab, виконують розрахунки певних економічних показників.

Завдання розробника полягали в наступному:

· Вибрати / розробити математичну модель;

· Виконати комп'ютерну обробку даних.

Ринок телекомунікаційних послуг, і в тому числі Інтернет - послуг, стрімко розвивається. Сильна конкуренція технологій, конкуренція операторів зв'язку змушує дуже виважено ставиться до капітальних витрат на розвиток мереж зв'язку, до маркетингової і тарифної політики. Шлях «виживання», рівняння на передових зменшує ризик, але призводить до втрати нових сегментів ринку і втрати доходів. У зв'язку з цим прогнозування і моделювання процесів розвитку послуг стає необхідним.

Застосування методів економічного прогнозування телекомунікаційних послуг необхідно для оптимізації інвестицій, тарифної політики, позиціонування на ринку в умовах зростання продажів, насичення і подальшого спаду.

Реалізована математична модель допоможе менеджерам виявити сильні і слабкі сторони підприємства і прогнозувати стан ринку, що суттєво полегшить процес прийняття рішення, а також вибір стратегії.


5.2 Планування роботи

Проведення будь-якого дослідження вимагає проведення ретельного планування комплексу робіт. Використовуємо принцип мережевого планування, який складається в складанні графіка процесу дослідження і забезпечення можливості оцінки поточного ходу проектування.

Перед побудовою графіка складемо перелік виконуваних робіт, який представимо у вигляді таблиці 5.1, з урахуванням того, що в процесі досліджень зайняті інженер і керівник.

Для визначення очікуваної тривалості робіт t ожид використовуємо співвідношення (28):

, (5.1)

де t min - мінімальна тривалість роботи,

t max - максимальна тривалість роботи,

t в - найбільш ймовірна на думку експертів оцінка тривалості роботи.

Таблиця 5.1 - Перелік основних робіт з проектування

№ п / п Назва роботи код роботи t min, раб. дні t в, роб. дні t max, раб. дні t ожид, раб. дні
1 Погодження та затвердження ТЗ 0 - 1 3 4 8 5
2 Пошук літератури 1 - 2 5 6 10 7
3 Вивчення методичних вказівок по БЖД 1 - 3 1 2 4 2
4 Вибір і обгрунтування моделі (1) 2 - 4 1 2 3 2
5 Розробка питань БЖД 3 - 5 2 3 4 3
6 Складання списку необхідних даних 4 - 7 1 2 4 2
7 Збір і аналіз даних по ринку телекомунікаційних технологій 4 - 6 3 5 8 6
8 Здача роботи по БЖД 5 - 8 1 3 5 4
9 Збір необхідних даних 7 - 8 4 5 7 6
10 Реалізація моделі (1) в Matlab 6 - 8 4 5 8 6
11 Розробка моделі (2) 8 - 10 6 8 10 8
12 Вивчення методичних вказівок по економіці 8 - 9 1 2 4 2
13 Збір даних послуг ISDN і ADSL 10 - 11 4 5 9 6
14 Виконання економічної частини 9 - 12 2 3 5 3
15 Збір необхідних даних 11 - 13 2 3 5 3
16 Здача економічної частини 12 - 14 3 5 7 5
17 Реалізація моделі (2) в Matlab 11 - 14 4 5 8 6
18 аналіз коефіцієнтів 13 - 14 1 2 3 2
19 оформлення ПЗ 14 - 15 6 7 9 8

Мережевий графік виконання робіт побудований за даними таблиці 5.1 і представлений на рис. 5.1.

Малюнок 5.1 - Мережевий графік виконання робіт

Критичний шлях позначений жирними лініями і становить 54 робочих дня (рис.5.1).

5.3 Розрахунок кошторису витрат на проведення роботи

При проектуванні будь-якого пристрою або науково - дослідницької роботи важливо знати економічні показники, які поряд з технічними характеристиками визначатимуть ефективність проведення розробки. При проведенні роботи враховуються такі статті витрат:

· Основні матеріали і комплектуючі вироби;

· Покупні і комплектуючі вироби;

· Основна і додаткова заробітна плата виконавців;

· Відрахування по єдиному соціальному податку;

· Витрати на спеціальне обладнання;

· Витрати на послуги сторонніх організацій;

· накладні витрати;

· Інші прямі витрати.

Загальну суму витрат на розробку можна розрахувати, виходячи з формули:

, (5.2)

де До -едіновременние витрати на проведення досліджень;

ФЗП -фонд заробітної плати виконавців роботи (ОЗП + ДЗП);

ОЗП - основна заробітна плата;

ДЗП - додаткова заробітна плата;

М - вартість матеріалів;

АТ - амортизаційні відрахування;

ЕЕ - витрати на споживання електроенергії;

СН - відрахування на соціальні потреби;

СО - витрати на послуги сторонніх організацій;

НР - накладні витрати;

ПР - інші прямі витрати.

Проведемо розрахунок всіх витрат відповідно до запропонованого плану.

1. Основні матеріали і комплектуючі вироби.

На етапі проектування матеріальні витрати в основному являють собою витрати на папір і носії інформації.

Таблиця 5.2 - Матеріали і комплектуючі вироби

Найменування Тип Кількість, шт. Вартість 1шт., Руб. Сума, руб.
папір газетний А4 500 аркушів 0,30 150
Папка під роздатковий матеріал А4 6 10 60
CD диск RW 2 30 60
Разом 270

2.Основні і додаткова заробітна плата.

Кошторис витрат на проведення досліджень складається з накладних і прямих витрат. Для складання кошторису необхідно розрахувати витрати на заробітну плату, яка складається з основної та додаткової (ОЗП і ДЗП), а також відрахування на соціальні потреби. Також в кошторис входять витрати на матеріали, орендна плата, амортизація обладнання і витрати на роботи, що виконуються іншими організаціями.

Розмір ОЗП встановлюється, виходячи з чисельності працівників, трудомісткості і середньої заробітної плати (СЗП) за один робочий день. ОЗП розраховується підсумовуванням прямої заробітної плати (ЗП пр), надбавки (для керівника) і районного нарахування (РН). РН дорівнює 30% від суми прямої заробітної плати та надбавки. Надбавка керівникові дорівнює 900 руб.

Пряма заробітна плата перебувати перемножением базової ставки за один робочий день на кількість витрачених на роботу днів. ДЗП розраховується наступним чином:

, (5.3)

де% ДЗП - відсоток додаткової заробітної плати, що дорівнює 13%;

Для учасників розробки (виконавець-інженер і керівник) встановлені наступні розряди тарифної сітки, які занесені в таблицю 5.3, де денна ставка розраховується за формулою:

(5.4)

де З Міс - місячний оклад виконавця;

Ф Міс - фонд часу в днях.

При шестиденному робочому тижні фонд часу становить 26 днів.

Таким чином, денна ставка, помножена на кількість робочих днів, дасть місячний оклад виконавця.

Результати розрахунків витрат на оплату роботи виконавців представимо в таблиці 5.3.

Таблиця 5.3- Розрахунок витрат на оплату роботи виконавців

виконавці Розряд по ЕТС Трудо-ємність, дні

Месяч.

оклад, руб.

Денна ставка, руб. ОЗП, руб. ДЗП, руб. Разом, руб.
Руков-ль 15 25 2904 111.7 4800.25 624.03 5424.28
Інженер 7 54 1479 56.9 3994.38 519.27 4513.65
Разом, руб 8734.63 1143.3 9937.93

3. Відрахування по єдиному соціальному податку.

Наведемо розрахунки відрахувань на соціальні потреби (СН). Ця стаття витрат є відрахування по єдиному соціальному податку (види відрахувань різні, це пенсійний фонд, медичне страхування, соціальне страхування і т.д.).

Відрахування від заробітної плати по єдиному соціальному податку становлять 26% від суми основної та додаткової заробітної плати і розраховуються за формулою:

, (5.5)

де ОЗП - основна заробітна плата, руб;

ДЗП - додаткова заробітна плата, руб.

Згідно (5.5), відрахування на СН складуть:

руб.

Фонд заробітної плати (ФЗП) розраховується за формулою:

(5.6)

руб.

Таким чином, фонд заробітної плати (ФЗП) склав 12446.16 рублів.

4. Розрахунок витрат на амортизацію.

Витрати на спецобладнання (ЗО) представляють собою амортизаційні відрахування (АТ) за експлуатацію ПЕОМ в період проведення досліджень плюс витрати на споживання електроенергії (ЕЕ): ЗО = АТ + ЕЕ. Вся робота в основному проводиться за комп'ютером (75%). Норма амортизації для комп'ютера - 33%. Суму амортизаційних відрахувань за період проектування розраховуємо за формулою:

, (5.7)

де C b - балансова вартість комп'ютера (30000 руб.),

N a - норма амортизаційних відрахувань (33%),

g i - кількість використовуваних комп'ютерів (1),

t - час роботи комп'ютера (54 * 0,75 раб. дня),

- Ефективний фонд часу роботи комп'ютера (252 роб. Дні).

.

Отже, сума амортизаційних відрахувань становить 1 591 рублів.

5. Витрати на електроенергію.

Витрати на електроенергію (ЕЕ) складаються з електроспоживання комп'ютера і можуть бути розраховані за формулою (5.8):

, (5.8)

де W у - встановлена потужність, кВт (комп'ютер з монітором - 230Вт + 360Вт = 0,59кВт),

t - час роботи комп'ютера (54 * 0,75 днів * 8 годин),

З ел - тариф на електроенергію (0.96 руб. за кВт / год).

Витрати на електроенергію складають 183,5 рубля.

Таким чином витрати на спецобладнання (ЗО) рівні:

рублів.

6. Послуги сторонніх організації.

У розрахунок витрат на роботи, виконаними сторонніми організаціями (СО), можна включити роздруківку тексту пояснювальної записки і плакатів, брошюровка. Дані витрати наведені в табл. 5.4.

Таблиця 5.4 - Послуги сторонніх організацій

найменування послуги Кількість, шт. Вартість 1шт., Руб. Сума, руб
Роздруківка листів ПЗ 120 1 120
Роздруківка роздаткового матеріалу 6 5 30
Брошюровка 1 30 30
Разом 180

Таким чином, СО склало 180 рублів.

7. Накладні витрати.

Це витрати на управління і господарське обслуговування при розробці проекту. Накладні витрати (НР) складають 20% від загальної суми фонду заробітної плати. Використовуючи значення з таблиці 5.3, отримаємо:

(5.9)

8. Інші прямі витрати.

Інші прямі витрати являють собою витрати на транспорт і непередбачені витрати (3% від суми попередніх статей витрат) і становлять 516,6 рублів.

Тепер уявімо результати розрахунку витрат у вигляді таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 - Результати розрахунку витрат

№ п.п. Статті витрат Сума, рублях
1 Матеріали і комплектуючі 270,0
2 Сума ОЗП і ДЗП виконавців 9937,93
3 Відрахування по єдиному соціальному податку 2568,26
4 Витрати на спеціальне обладнання 1774,5
5 Послуги сторонніх організацій 180,0
6 Накладні витрати 2489,23
7 Інші прямі витрати 516,6
Разом 17736,52

5.4 Оцінка ефективності дослідження

Для того, щоб оцінити ефективність проведеної роботи, слід порівняти базову методику, яка використовується для розрахунків економічних показників, і розроблені моделі.

Оскільки в даний час на підприємстві немає спеціальної розрахункової методики, то порівняння не представляється можливим.

В такому випадку зробимо оцінку ефективності розробки шляхом розрахунку коефіцієнта науково-технічної результативності (КНТР):

(5.5)

де - Коефіцієнт значущості (КЗН) i-го фактора, який використовується для оцінки;

- Коефіцієнт досягнутого рівня (КДУ) i-го фактора;

m - кількість факторів науково-технічної результативності.

Величина коефіцієнта значущості по кожному з факторів встановлюється експертним шляхом, і при цьому їх сума повинна дорівнювати одиниці. Аналогічно КЗН, величина коефіцієнта досягнутого рівня визначається експертним шляхом з урахуванням якості ознаки чинника і його характеристики (КДУ≤1). Фактори та ознаки, що характеризують науково-технічну результативність, їх числові значення наведені в таблиці 5.6.

Таблиця 5.6 - Характеристика факторів і ознак роботи

Фактор науково-технічної результативності Коефіцієнт значімос-ти фактора якість фактора характеристика фактора Коефіцієнт досягнутого рівня
Перспектив-ність використання результатів 0,4 важливе Результати роботи допоможуть в процесі прийняття рішень та виборі стратегії 0,75
Завершеність отриманих результатів 0,3 достатня Автоматична обробка даних, зручність використання, рекомендації 0,8
Масштабність можливої ​​реалізації результатів 0,3 Окремі організації

час реалізації

до трьох років

0,8

Відповідно до даних табл. 5.6 і співвідношенням (5.5):

Оскільки отримане значення До н.т.р досить висока, і дуже близьке до одиниці, можна зробити висновок про високу ефективність проведеної роботи.


6. Питання охорони праці

6.1 Аналіз виробничих небезпек і шкідливості на робочому місці

У даній роботі розроблялася математична модель і проводилися розрахунки. Для виконання цих завдань застосовувався ПЕОМ. Тому в даному розділі необхідно розглянути питання безпеки роботи з ПЕОМ.

Вивчення і рішення проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових і безпечних умов, в яких протікає праця людини - одна з найбільш важливих завдань у розробці нових технологій і систем виробництва. Вивчення і виявлення важливих причин виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж і розробка заходів і вимог, спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні і сприятливі умови для праці людини. Комфортні і безпечні умови праці - один з основних факторів, що впливають на продуктивність службовців обчислювальних центрів.

Працюючі на ПЕОМ, в першу чергу, відзначають порушення зору, стомлення м'язів рук і спини, загальну слабкість. Основними факторами шкідливого впливу комп'ютера на організм людини є:

· Електромагнітне поле і випромінювання;

· Видиме випромінювання екрану;

· Відблиски і мерехтіння;

· Порушення ергономічних норм при роботі з комп'ютером.

6.1.1 Вимоги до відеотерміналів

З точки зору випромінювання найбільш небезпечний монітор. Він випромінює в електромагнітному діапазоні від 1 Гц до 1 ГГц. Для того щоб знизити емісійні характеристики техніки, в сучасних комп'ютерах передбачена внутрішня захист. Однак для неї необхідно заземлення пристрою. При цьому дуже важливо простежити, щоб провід заземлення не просто «був присутній в розетці», але не переривався по всьому ланцюжку. Однак заземлення часто відсутня, і всі сучасні розробки щодо захисту від випромінювань стають марні.

Дисплей комп'ютера є джерелом іонізуючого опромінення людини у виробничому середовищі і доза опромінення при = 10 см дорівнює 0.025 - 0.05 Бер / рік.

Для визначення заходів щодо захисту від іонізуючого випромінювання екрану монітора зробимо розрахунок потужності випромінювання і еквівалентної дози випромінювання за рік і порівняємо її з діючими «Нормами радіаційної безпеки (НРБ)», наведених у таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 - Потужність випромінювання і доза випромінювання за рік по НРБ

Найменування параметрів Допустиме значення

Напруженість електромагнітного поля на відстані 50 см навколо ВДТ по електричній складовій повинна бути не більше:

У діапазоні частот 5 Гц - 2 кГц;

В діапазоні частот 2 - 400 кГц.

25 В / м

2.5 В / м

Щільність магнітного потоку повинна бути не більше:

У діапазоні частот 5 Гц - 2 кГц

В діапазоні частот 2 - 400 кГц

250 нТл

25 нТл

Поверхневий електричний потенціал не повинен перевищувати 500 В

Інтенсивність опромінення на робочих місцях при випробуваннях кольорових електронно-променевих трубок становить 1 мкбер / хв, тобто 60 мкбер / год. Протягом року оператор ЕОМ проводить близько 235 днів за екраном, тобто випромінювання становить близько 0.112 Бер / рік при восьмигодинний робочий день. У НРБ-76/87 нормується межа дози іонізуючого випромінювання здійснюватиме для осіб категорії Б, яка становить 0.5 Бер / рік.

Еквівалентну дозу випромінювання можна обчислити за формулою:

, (7.1)

де - Еквівалентна доза, Бер;

- Інтенсивність випромінювання, Р / год;

- Кількість робочих годин, ч;

- Коефіцієнт перерахунку.

Інтенсивність рентгенівського випромінювання монітора згідно ГОСТ 25861-83 дорівнює 0.03 мкР / с, тобто 108 мкР / год. Природний фон випромінювання 4 ... 20 мкР / год. Тому інтенсивність випромінювання становить величину:

. (7.2)

Доза опромінення за рік (47 тижнів) при роботі 41 годину в тиждень складе за формулою (7.1):

. (7.3)

Відповідно до НРБ ця доза відноситься до категорії «Б», для якої гранична доза (ПД) дорівнює 0.5 Бер / рік. Щоб знизити дозу до категорії «В» (ПД - 0.05 Бер / рік), необхідно встановити захисний фільтр з коефіцієнтом фільтрації, згідно з формулою, що дорівнює:

; . (7.4)

Для захисту від рентгенівського випромінювання скористаємося скляним фільтром категорії «повний захист». Він усуває електростатичні поля і ультрафіолетове випромінювання, значно знижує інтенсивність НЧ магнітних і рентгенівських випромінювань, практично не дає відблисків. Ці фільтри виготовляють зі спеціального сорту скла, легованого атомами важких металів і мають складну багатошарове покриття. Випромінювання частот 1-300 МГц послаблюються цими фільтрами на 50-60%, частот 1-8 ГГц на 60-80%. Рентгенівське випромінювання ослабляється фільтром «повного захисту» більш ніж в 20 разів. Ці фільтри підвищують контрастність зображення в 34 рази, послаблюють відображення від яскравих предметів і джерел світла в 10 разів, знижуючи яскравість зображення в 2-3 рази.

Спектр випромінювання комп'ютерного монітора включає в себе рентгенівську, ультразвукову та інфрачервону області, а також широкий діапазон електромагнітних хвиль інших частот. В даний час увагу дослідників привертають біологічні ефекти низькочастотних ЕМП, які до недавнього часу вважалися нешкідливими. На відміну від іонізуючих випромінювань, наприклад рентгенівських променів, низькочастотні ЕМП не можуть розщеплювати атоми. Вважалося, що неіонізуюче випромінювання не може шкідливо впливати на організм, якщо воно недостатньо сильно, щоб викликати теплові ефекти або електрошок. Однак в ряді експериментів було виявлено, що ЕМП з частотою 50 - 60 Гц, що виникають навколо відеодисплеїв, можуть ініціювати біологічні зрушення аж до порушення синтезу ДНК в клітинах тварин. На відміну від рентгенівських променів електромагнітні хвилі мають незвичайну властивість - небезпека їх впливу зовсім необов'язково зменшується при зниженні інтенсивності опромінення. Певні ЕМП діють не клітини лише при малих інтенсивностях випромінювання або на конкретних частотах, в так званих «вікнах прозорості». Таким чином, існує небезпека впливу ЕМП Дмитрий Мансуров, незважаючи на те, що такі поля дуже слабкі. Медичні дослідження показали, що випромінювання, що супроводжують роботу комп'ютера, можуть досить негативно позначатися на здоров'ї людини.

Видиме випромінювання, відблиски і мерехтіння екрану, як показують дані експериментів, сприяють виникненню:

· Короткозорості і перевтоми очей;

· Мігрені і головного болю;

· Дратівливості, нервової напруги і стресу.

Низькочастотні поля:

· Деякі захворювання шкіри можуть загостритися за дисплеєм;

· Може впливати на метаболізм і біохімічні реакції крові на клітинному рівні, в результаті чого у оператора виникають симптоми стресу;

· Вплив низькочастотних полів може сприяти виникненню раку.

Електростатичне поле викликає катаракту очей і помутніння кришталика.

Вимоги до якості електромагнітної безпеки визначається «Санітарними правилами і нормами».

Електромагнітне поле має електричну і магнітну складову, причому їх взаємозв'язок складна. Вважається, що магнітна складова викликає велику реакцію, ніж електрична. Найбільш чутливі до магнітного впливу психічно хворі люди. На відстані від відеотерміналів до оператора електрична і магнітна складові поля оцінюються окремо. Згідно зі стандартами РФ з урахуванням широкополосности спектра ЕМІ відеотермінала запропонований найширший норматив в діапазоні частот 0.06 ... 300 МГц - 10.0 В / м по електричної складової і 0.3 А / м по магнітної складової електромагнітного поля. Заміри проводяться на відстані 0.05 м від центру екрану і бічних стінок. Гранично допустима величина електричного поля - 2.5 В / м.

За «Санітарним правилам і нормам» потужність експозиційної дози рентгенівського випромінювання в будь-якій точці на відстані 0.05 м від екрану і корпусу ВДТ при будь-яких положеннях регулювальних пристроїв не повинна перевищувати 7.74 * 10 А / КГ мбер / год, 100мкр / год.

6.1.2 Вимоги до електробезпеки

Електричні установки, до яких відноситься практично все обладнання ПЕОМ, представляють для людини велику потенційну небезпеку. Специфічна небезпека електроустановок: струмоведучі провідники, корпуси стійок ПЕОМ та іншого устаткування, яка під напругою в результаті пошкодження (пробою) ізоляції, не подають будь-яких сигналів, які здатні попередити людину про небезпеку.

При цьому необхідна правильна організація праці, під якою розуміється строге виконання ряду організаційних і технічних заходів і засобів, встановлених діючими «Правилами установки електроустановок» (ПУЕ).

Використовувалося приміщення з ПЕОМ відноситься до класу приміщень без підвищеної небезпеки з точки зору ураження електричним струмом. Температура навколишнього середовища + 205С, відносна вологість повітря 6020%. У приміщенні повинні бути непровідні підлоги, відсутні струмопровідна пил, бути відсутнім електрично активне середовище, відсутня можливість одночасного дотику до металевих частин приладу і заземлювального пристрою, відсутні висока температура і вогкість (ПУЕ 1.1.13).

Прилади харчуються від електричної мережі напругою 220 В з частотою 50 Гц [36]. Опір тіла людини при часу взаємодії струму з тілом людини t B = 1c становить 1кОм ± 10%, а при t B> 1c - 6кОм ± 10%. Тому при замиканні на людину напруги електромережі (t B = 1с), струм буде дорівнює:

(t B = 1с) (7.5)

Таким чином, в разі замикання напруги на людину, протягом хоча б однієї секунди, через нього буде протікати струм 220 мА.

Для захисту від ураження електричним струмом всі струмопровідні частини повинні бути захищені від випадкових дотиків кожухами (ПУЕ 1.1.32), пристрої повинен бути заземлений. Заземлення виконується ізольованим мідним дротом перетином 1.5 мм 2 (ПУЕ 1.7.78). Загальна шина приєднується до заземлення, опір якого не повинен перевищувати 4 Ом (ПУЕ 1.7.65). Пристрій працює має здійснюватися від силового щита через автоматичний запобіжник, що спрацьовує при короткому замиканні навантаження.

6.1.3 Вимоги до пожежної безпеки

Приміщення, в яких встановлені персональні ЕОМ, з пожежної небезпеки відносяться до категорії Д, і повинні задовольняти вимогам щодо запобігання та гасіння пожежі за ГОСТ 12.1.004-91. Обов'язкова наявність телефонного зв'язку і пожежної сигналізації.

Матеріали, що застосовуються для огороджувальних конструкцій та оздоблення робочих приміщень повинні бути вогнестійкими. Щоб попередити займання в зоні розташування ЕОМ звичайних горючих матеріалів (папір) і електроустаткування, необхідно вжити таких заходів:

· В машинному залі повинні бути розміщені вуглекислотні вогнегасники типів ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8. Згідно з типовими правилами пожежної безпеки на кожні 100 м 2 площі приміщення ВЦ має припадати один вогнегасник;

· Як допоміжний засіб гасіння пожежі можуть використовуватися гідрант або пристрої з гнучкими шлангами;

· Для безперервного контролю машинного залу та зони зберігання носіїв інформації необхідно встановити систему виявлення пожеж, для цього можна використовувати комбіновані сповіщувачі типу КИ-1 з розрахунку один сповіщувач на 100 м 2 приміщення.

Заходи пожежної безпеки визначені в ГОСТ 12.1.004-91.

Користувачі допускаються до роботи на персональних ЕОМ тільки після проходження інструктажу з безпеки праці та пожежної безпеки в лабораторії в цілому і на кожному робочому місці.

6.1.4 Вимоги до рівня шуму

Інший шкідливий чинник - шум. Основним джерелом шуму є друкують устрою, розмножувальна техніка та установки для кондиціонування повітря, а в самих ВДТ - вентилятори систем охолодження і трансформатори. Також шум, що проникає з поза. За «Санітарним правилам і нормам» рівень шуму не повинен перевищувати 60 дБ.

При тривалому впливі шуму знижується гострота слуху, змінюється кров'яний тиск, послаблюється увагу, погіршується зір, відбувається зміна в дихальних центрах, що викликає зміни в координації рухів, крім того, значно збільшується витрата енергії при однаковій фізичному навантаженні. Інтенсивний шум є причиною порушень нормальної роботи серцево-судинної системи, нормальної функції шлунка і ряду інших функціональних порушень в організмі людини.

6.1.5 Вимоги до мікроклімату в приміщенні

Великий вплив на роботу надають метеорологічні умови, які не повинні відхилятися від СанПин 1340-03. Реально, метеорологічні умови відповідають вимогам зазначеного стандарту і, зокрема, хоча приміщення не обладнане кондиціонером, в цілому температура повітря відповідає нормам.

Шкідливі чинники:

· Підвищена або знижена температура повітря робочої зони. Температура в приміщенні, згідно з нормами (СанПіН 1340-03), повинна підтримуватися рівною 20 - 22 ° С в холодну і 20 - 25 ° С в теплу пору року;

· Підвищена або знижена вологість повітря робочої зони. Відносна вологість повинна бути в межах 40 - 60% (СанПин 1340-03 ССВТ);

· Підвищений або знижений барометричний тиск у робочій зоні і його різка зміна;

· Підвищена або знижена рухливість повітря. Швидкість руху повітря не повинна перевищувати 0.2 м / с в холодну пору року і 0.5 м / с в тепле;

· Підвищена забрудненість повітря робочої зони.

З усіх параметрів мікроклімату для тих, хто працює з обчислювальною технікою, особливе значення має вологість повітря. У сухому повітрі підвищені рівні електростатичного поля зростають ще більше. Під дією електростатичного поля поляризуються частки, які «збирають» на себе мікроби і пил - це може привести до ряду алергічних захворювань.

Таблиця 6.2 - Вимоги до мікроклімату в приміщенні

період року холодний перехідний теплий
Категорія робіт легка легка легка
Температура, ° С 17 22 23 25 до 28
Відносна вологість, % 30 60 не більше 75 не більше 55
Швидкість руху повітря, м / с 0.3 0.5 0.5

Для підтримки нормальних параметрів повітряного середовища на виробництві необхідно враховувати період року (теплий, холодний або перехідний), тяжкість виконуваної роботи (легка - 1 категорія) і характеристику приміщення. Для підтримки в приміщеннях параметрів повітряного середовища, які відповідають вимогам СНиП (Опалення, вентиляція і кондиціювання повітря), а також вимогам СанПіН 1340-03, необхідне застосування загальнообмінної вентиляції, систем опалення та кондиціонерів. Крім того, необхідно проводити вологе прибирання не частіше, ніж один раз в день, так як вологість повітря дуже впливає на терморегуляцію організму: підвищена вологість (вище 85%) утрудняє терморегуляцію через зниження випаровування поту, а занадто низька (нижче 20% ) викликає пересихання слизових оболонок дихальних шляхів.

6.1.6 Вимоги до освітленості приміщень

Особливо велике значення освітлення, тому що при його нестачі можуть виникнути такі захворювання, як захворювання очей, короткозорість, різь в очах, катаракта. Правильно виконана система освітлення має велике значення в зниженні виробничого травматизму, зменшуючи потенційну небезпеку багатьох виробничих факторів, створює нормальні умови для роботи органам зору і підвищує загальну працездатність організму [35]. Освітленість на поверхні стола в зоні розміщення робочого документа повинна бути 300 - 500 лк. У приміщенні використовується комбіноване освітлення - штучне і природне. Природне освітлення проникає в приміщення через вікно. Цим забезпечується бічне освітлення. Необхідно пам'ятати, що місцеве освітлення не повинно створювати відблисків на поверхні екрану і збільшувати освітленість екрана більш 500 лк.

Коефіцієнт природної освітленості повинен бути не менше 1%. При одночасній роботі з паперовими документами та використанням відеотерміналів, а також при введенні даних в комп'ютер рівень освітленості повинен бути не менше 500 лк. Слід зауважити, що використання ламп денного світла, пульсуючих з частотою 50 Гц, спільно з моніторами, частота кадрів яких 50 60 Гц, викликає у людини серйозні тривалі порушення нервової системи. Тому рекомендується використовувати змішане освітлення і міняти частоту кадрової розгортки моніторів в бік збільшення до 70 90 Гц.

Проведемо перевірочний розрахунок мінімального значення коефіцієнта природної освітленості. Мінімальне значення коефіцієнта природної освітленості розраховується за формулою:

, (7.6)

де - Мінімальне значення коефіцієнта природної освітленості;

- Площа вікна (10 м 2);

- Загальний коефіцієнт світлопропускання;

- Коефіцієнт, що враховує характеристики вікна;

- Площа статі (30 м 2);

- Світлова характеристика вікна;

- Коефіцієнт, що враховує затемнення вікон ворогуючими будинками.

Загальний коефіцієнт світлопропускання визначається за формулою:

(7.7)

де , , , - Коефіцієнти, що враховують характеристики вікна:

- Скло звичайне листове подвійне;

- Плетіння дерев'яний подвійний;

- В громадських будівлях;

- Втрати внаслідок затінення конструктивами будівлі.

Звідси по формулі отримаємо:

для знаходження знайдемо середньозважений коефіцієнт відбиття за формулою:

(7.8)

де - Середньозважений коефіцієнт відбиття;

- Коефіцієнт відображення статі;

- Коефіцієнт відбиття стелі;

- Коефіцієнт відбиття стін;

- Площа стелі;

- Площа стін.

За формулою (7.8), визначимо, що

По таблиці знаходимо і . Так як по близькості немає будівель, то . Тоді за формулою 7.6 знаходимо, що

Значення коефіцієнта природної освітленості менше допустимого значення, тому в приміщенні використовується штучне освітлення.

Зробимо перевірочний розрахунок освітленості, яку створює штучне освітлення. мінімальна освітленість знаходиться за формулою:

(7.9)


де - Мінімальна освітленість, лк;

- Світловий потік від лампи в світильнику, лм;

число ламп;

- Коефіцієнт запасу, що враховує запиленість світильників і їх знос ( для приміщень при нормальній експлуатації світильників);

- Площа приміщення, м 2;

- Коефіцієнт нерівномірності освітлення ( при оптимальному освітленні світильників);

- Коефіцієнт використання світлового потоку; залежить від типу світильників, коефіцієнта відбиття світлового потоку від стін , стелі , А також геометричних розмірів приміщення і висоти підвісу світильників над робочою поверхнею, що враховується i-індексом приміщення, розраховується за формулою:

(7.10)

де - Площа приміщення, м 2;

- Висота підвісу світильників над робочою поверхнею, м 2;

- Сторони приміщення, м.

Висота столу становить 0,7 м, отже, h = 3,5-0,7 = 2,8 м. За відомим даними знайдемо i, підставляючи їх в формулу 7.10:

Визначимо коефіцієнти: , , Тоді для світильників типу ОДОР R = 0,38.

Світловий потік від однієї лампи ЛБ-40 2480 лм, всього в кімнаті 8 світильника по дві лампи в кожному. Підставивши всі відомі дані в формулу 7.9, знайдемо мінімальну освітленість:

.

З отриманих результатів бачимо, що цього штучного освітлення вистачає для забезпечення нормальної роботи в темний час доби.

Необхідні візуальні ергономічні параметри ВДТ і межі їх змін наведені в таблиці 6.3.

Таблиця 6.3 - Ергономічні параметри ВДТ по НРБ

Найменування параметрів Межі значень параметрів

мінімальний

(не менше)

Максимальний

(не більше)

Яскравість знака (яскравість фону), кд / м 2 (виміряна в темряві) 35 120
Зовнішня освітленість екрана, лк 100 250
Кутовий розмір знака, кут. Мін. 16 60

Слід обмежувати відбиту блескость на робочих поверхнях за рахунок правильного вибору типів світильників і розташування робочих місць по відношенню до джерел природного та штучного освітлення, при цьому яскравість відблисків на екрані ВДТ не повинна перевищувати 40 кд / м 2 і яскравість потоку, при зміні системи відбитого освітлення, не повинна перевищувати 200 кд / м 2.

Дизайн ВДТ повинен передбачати фарбування корпусу в спокійні м'які тони з дифузним розсіюванням світла. Корпус ВДТ і ПЕОМ, клавіатура та інші блоки і пристрої ПЕОМ повинні мати матову поверхню одного кольору з коефіцієнтом відображення 0.4 - 0.6 і не мати блискучих деталей, здатних створювати відблиски.

Для виключення відблисків відображення на екранах від світильників загального освітлення необхідно застосовувати спеціальні фільтри для екранів, захисні козирки або розташовувати джерела світла паралельно напрямку погляду на екран з обох сторін. Не допускається розташування дисплеїв екранами один до одного.

6.2 Вимоги до ергономіки робочого місця

Раціональна організація робочого місця забезпечує зручність при виконанні робіт, економію сил і часу працюючого, безпеку умов праці. До цього кола питань відносяться також розміщення робочого місця з урахуванням психофізіологічних характеристик, загальне оформлення приміщень з точки зору естетичних вимог. Для створення умов безпечної та ефективної роботи існує певні вимоги. Технічні вимоги забезпечують безпеку і нешкідливість праці.

Правильне положення тіла також важливо при тривалій роботі з ПЕОМ. Необхідно дотримуватись рекомендацій ергономіки в організації робочого місця. Неправильна організація робочого місця і порядку роботи може призводити до захворювань нервової системи, таким як стрес, стенокардія і головні болі, захворювань кістково-м'язової системи:

· Ревматизм, остеохондроз, радикуліт, зап'ястний синдром і синдром тривалих статичних навантажень (СДСН), захворювань очей;

· Короткозорість, запальні захворювання очей, катаракта, відшарування сітківки, косоокість.

За «Санітарним правилам і нормам» при конструюванні устаткування та організації робочого місця користувача ВДТ і ПЕОМ слід забезпечувати відповідність конструкції всіх елементів робочого місця та їх взаємного розташування ергономічними вимогами з урахуванням характеру виконуваної користувачем діяльності, комплексності технічних засобів, форм організації праці та основного робочого положення користувача.

Наведемо вимоги по ергономіки та технічної естетики для робочого столу (ГОСТ 12.2.032-78). Робоча поверхня стола повинна бути гладкою, легко миється (правильний вибір основного технологічного обладнання, зручність виконання робіт):

а) висота робочої поверхні - 870 мм;

б) висота сидіння - 420 мм;

в) розмір простору для ніг - 600 мм х 500 мм х 650 мм.

При наявності підставки для ніг її розміри повинні складати 300 х 400 мм.

Для зменшення навантаження на очі і зниження рівня зорової стомлюваності приміщення повинно містити не більше двох - трьох основних кольорів.

Робота інженера по характеристикам зорових робіт відноситься до третього розряду. Рекомендоване освітлення при роботі з екраном дисплея комп'ютера становить 300 лк, при роботі з екраном в поєднанні з роботою над документами 400 лк.

Площа і об'єм приміщень повинні відповідати кількості працюючих. Для забезпечення нормальних умов праці, санітарні норми СанПіН 2.2.2.542-96 встановлюють обсяг на одну працюючу людину не менше 20 м 3, а площа 6 м 2. Необхідно врахувати ергономічні властивості людини, силові і швидкісні можливості його аналізаторів (слуху, зору, дотику, сприйняття, пам'яті і мислення), швидкість реакції.

При операторської діяльності 25% часу надається людині для відпочинку. Потік інформації обмежується з урахуванням пропускної здатності працюючого - 30 од / сек.

Переважний кут спостереження дорівнює 90 ° до площини екрану. Оптимальний кут зору - в межах 10 - 30 ° в бічному або вертикальному напрямках від горизонталі.

Екран відеомонітора повинен знаходитися від очей користувача на оптимальній відстані 600 - 700 мм, але не ближче 500 мм з урахуванням розмірів алфавітно-цифрових знаків і символів.

Конструкція робочого стільця (крісла) повинна забезпечувати підтримку раціональної робочої пози під час роботи на ВДТ і ПЕОМ, дозволяти змінювати позу з метою зняття статичного напруження м'язів шийно-плечової області і спини для попередження розвитку і втоми. Тип робочого стільця (крісла) мусить вибиратися залежно від характеру та тривалості роботи з ВДТ і ПЕОМ з урахуванням зростання користувача.

Робочий стілець (крісло) повинен бути підйомно-поворотним і регульованим по висоті і кутам нахилу сидіння і спинки, а також відстані спинки від переднього краю сидіння, при цьому регулювання кожного параметра повинна бути незалежною, легко здійснюваної плюс надійну фіксацію.

Схеми розміщення робочих місць з ВДТ і ПЕОМ повинні враховувати відстані між робочими столами з відеомоніторами (у напрямі тилу поверхні одного відеомонітора і екрану іншого), яке повинно бути не менше 2.0 м, а відстань між бічними поверхнями відеомоніторів - не менше 1.2 м.

Для зниження напруги при роботі і подальшого стомлення зорових аналізаторів повинен бути правильно організований режим роботи, введені паузи і перерви.

Положення тіла повинно відповідати напрямку погляду. Розташування клавіатури не повинно призводити до напруги рук. Рівень клавіатури - трохи вище колін. Клавіатура повинна мати регулюючу підставку для зміни кута її нахилу, так як при тривалій роботі навантаження на руки дуже велика.

6.3 Інструкція з охорони праці на робочому місці

При роботі в лабораторії слід керуватися правилами техніки безпеки при роботі з електроустановками до 1000 В. Користувач повинен попередньо пройти вступний інструктаж на робочому місці. За невиконання вимог, що містяться в інструкції, мчить відповідальність в дисциплінарному порядку.

6.3.1 Загальні вимоги безпеки

· До роботи в технічному відділі на ПЕОМ допускаються особи, які досягли 18 річного віку, які пройшли відповідне навчання, а також інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.

· Дане приміщення є службовим і присутність сторонніх осіб суворо забороняється.

· У приміщенні суворо забороняється палити і розпивати спиртні напої.

· Весь пожежний інвентар і протипожежне обладнання повинні утримуватися в справному стані і перебувати на видному місці.

· Відповідальність за дотримання правил охорони праці та техніки безпеки несе безпосередній керівник організації, а контроль здійснює керівник технічного відділу.

6.3.2 Вимоги безпеки перед початком роботи

· Перед початком роботи на ПЕОМ необхідно зняти з себе електростатичний розряд, переконатися в справності апаратури і перевірити заземлення на наявність пошкоджень.

· Для зменшення навантаження на очі слід добре помити екран від пилу вологою серветкою раз на добу.

· У приміщенні використовується природна вентиляція, тому для її поліпшення рекомендується відкривати кватирку, а в теплу пору року - вікно.

6.3.3 Вимоги безпеки під час роботи

· Під час роботи не рекомендується пересувати блоки включення ПЕОМ щоб уникнути пошкодження накопичувачів на жорстких дисках і інших електромеханічних вузлів ПЕОМ, а також небезпеку ураження електрострумом.

· Через кожну годину роботи рекомендується робити перерву на 10 хвилин, згідно з вимогою санітарних норм. Якщо перерви робляться через дві години, їх тривалість треба збільшувати до 15-20 хвилин.

· Під час роботи забороняється знімати захисний екран з монітора.

6.3.4 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

Під час роботи можливий ряд аварійних ситуацій вид:

· Потрапляння корпусу пристрою під напругу при короткому замиканні в електросистемі, пробої ізоляції і відсутність або несправність заземлення.

· Вихід з ладу окремих вузлів пристрою викликаний перевантаженням або порушенням правил його експлуатації.

При виявленні ознак горіння електрообладнання необхідно знеструмити приміщення центральним вимикачем і скористатися засобами вогнегасіння, застосовуваними в даній ситуації. У технічних приміщеннях слід застосовувати тільки вуглекислотні і брометіловие вогнегасники. Слід пам'ятати, що порушення вентиляції ПЕОМ, викликане блокування вентиляційних решіток, прорізів, крім можливого пошкодження, може призвести до займання елементів електричних схем.

6.3.5 Вимоги безпеки після закінчення робіт

· В кінці робочого дня, перш ніж покинути приміщення, необхідно навести порядок на робочому місці.

· Про всі неполадки виявлені під час роботи потрібно сповістити свого безпосереднього керівника.


висновок

Не так давно на ринок телекомунікаційних послуг м Томська вийшли послуги доступу в мережу Інтернет по звичайних телефонних лініях - ISDN, а зовсім недавно - ADSL. Дані послуги, звичайно ж, є конкурентними, але у кожної з них є свої переваги і недоліки в порівнянні з традиційним виходом в Інтернет, але при грамотному підході до реалізації нової послуги, вигода від її використання переважує пов'язані з цим втрати.

Фірмам виходять на ринок з новим товаром або послугою слід пам'ятати, що ефективність нововведення, буде позитивною в разі, коли і економічна і технологічна його складові мають позитивну величину. У разі, коли нововведення демонструє високу технологічну ефективність, але не має попиту, загальна його ефективність виявиться негативною.

Проблему ефективного здійснення даних досліджуваних послуг можна істотно спростити, якщо підключати для дослідження та аналізу стану ринку апарат математичного моделювання. Таким чином, в даній роботі була поставлена ​​задача створення моделей, які зможуть вирішувати питання знаходження факторів, що впливають на ринкову поведінку споживачів, а також прогнозувати стан ринку при заданих умовах.

В результаті роботи були реалізовані модель для послуги ISDN і запропонована загальна модель для послуги ADSL, засновані на системі диференціальних рівнянь першого порядку.

Важливим моментом є те, що розроблена модель не строго прив'язана до конкретної послуги. При деяких додатках і уточнень вона може застосовуватися для опису інших послуг в галузі зв'язку.

Результатом виконаної роботи, крім цього, є аналіз накопичених даних з надання послуги ISDN. А також, прогноз розвитку послуги доступу в Інтернет при різних варіантах поведінки підприємства ВАТ «Сибирьтелеком» - «Томсктелеком».


Список використаної літератури

1. Федеральний закон «Про зв'язок». - М. «Зв'язок», 2004 р

2. Ю. В. Деарт, А. Ю. Цим, І. В. Бурцев. Прогноз зростання числа користувачів Інтернету в Росії. - «Електрозв'язок», №6, 2005 р

3. Журнал «NetworkWorld» - адреса web-сайту журналу в Internet: http://www.networld.ru

4. Основи економіки телекомунікацій: Навчальний посібник / За редакцією Горелик М. А., Голубицької Е. А. - М. Радіо і зв'язок, 1999 г.

5. М. Р. Амарян. Проблематика, тенденції та шляхи розвитку широкосмугового доступу в Інтернет. - «Вісник зв'язку», №12, 2004 р

6. Перспективи розвитку телекомунікаційного комплексу Росії до 2015 року: Праці МАС / Варакин Л. Є., Москвітін В. Д. - М., 2002 р

7. Аналітичний огляд ринку: Корпоративна розсилка Департаменту інформаційного забезпечення «Связьинвест», січень 2003

8. Інформаційний сайт підприємства ВАТ «Томсктелеком»

9. А. В. Голишко. На шляху в інформаційне суспільство. - «Електрозв'язок», № 4, 2003 р

10. М. Жірновскій. Що робити? Персональний підхід - ваш резерв в конкурентній боротьбі. - «Бізнес і технологія», № 2, 2004 р

11. А. Кутовенко. Технології DSL. - «HI-TECH», №11, 2004 р

12. А. Крупнов. Перспективи впровадження в Росії мереж зв'язку третього покоління. - М. «Вісник зв'язку», № 12. 2003 р

13. Офіційний сайт адміністрації томської області: http://tomsk.gov.ru

14. А. В. Голишко. Незавершений роман «Про зв'язок». - «Вісник зв'язку», №4, 2004 р

15. Рєзнікова Н. П. Маркетинг в телекомунікаціях. Друге видання, перероблене і доповнене - М .: Еко-Трендз, 2002 г.

16. Л. А. Сафонова, А. В. Кожевникова. Оцінка пріоритетних напрямків розвитку телекомунікаційної інфраструктури регіонів. Новосибірськ. Вид-во СібГУТІ. 2003 р

17. Інформаційний сайт підприємства ВАТ «Связьинвест»

18. Шехтман Л.І. Системи телекомунікацій: проблеми і перспективи. (Досвід системного дослідження.). - М .: Радио и связь, 1998 г.

19. Підсумки розвитку галузі інформаційних технологій і зв'язку в 2004 році та завдання на 2005 рік. - «Електрозв'язок», №4, 2005 р

20. Адреса в Internet: http://ssg.h14.ru/?article=overview&view=1

21. Адреса в Internet: http://text.marsu.ru/osp/news/events/2001/11/05_02.htm

22. Інформаційний сайт: www.alcatel.ru

23. ІнформаціоннийсайтООО «Телепейдж-Восток», 1999-2002, Siemens Information and Communication Networks.

24. Інформаційний сайт: www.beltelecom.ru

25. Адреса в Internet: http://www.dlink.ru/products/adsl.php

26. Адреса в Internet: http://www.3dnews.ru/communication/adsl/

27. Адреса в Internet: http://www.tochka.ru/technology/

28. Адреса в Internet: http://www.comprice.ru/

29. Адреса в Internet: http://www.ixbt.com/comm/adsl.html

30. Адреса в Internet: http://host.north.kz/ADSL.shtml

31. Брискін В.В. Математичні моделі маркетингу. - Н .: ВО «НАУКА», 1992.

32. Варфоломєєв В. І. Алгоритмічне моделювання елементів економічних процесів: практикум. Навчальний посібник - М .: Фінанси і статистика, 2000. - 210 с.

33. Пуговкін А.В.Основи побудови телекомунікаційних систем і мереж. Частина 2. Системи передачі: Навчальний посібник. - Томськ: Томський міжвузівський центр дистанційної освіти, 2004. - 120 с.

34. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Финпресс. - 2000. - 464 с.

35. Ткачук К. Н., Слонченко А. В., Степанов А. Г., Сабарно Р. В. Охорона праці в приладобудуванні: Учеб. посібник для вузів. - Київ: Вища школа. Головне вид-во, 1980. - 192.

36. Смирнов Г. В., Кодолова Л. І. Безпека життєдіяльності. Учеб. посібник для дипломників тех. спеціальностей ТУСУРа. - 2003. - 80с.

додаток А

Ринок Інтернет - послуг і передачі даних

На ринку Інтернет - послуг на кінець 2005 року функціонує більше десятка провайдерів, серед яких Р.Ф. "Томсктелеком". Діяльність філії характеризується високою часткою ринку як в сегменті комутованого Інтернет, так і виділеного. Загальна частка, яку займає Р.Ф. "Томсктелеком", становить 73,1%, в тому числі по dial-up доступу - 82,9% і 53,9% по виділеному. У 2005 році філія почала активно розвивати надання послуг Інтернет по ADSL-технології, майже в 5 разів приростивши кількість абонентів.

За даними, отриманим в результаті опитування населення, стало ясно, що у 37,8% домогосподарств є вдома комп'ютер, і у 56,6% - підключений до Інтернет. Як виявилося, не у всіх організаціях є персональні комп'ютери, а лише в 89,3%, серед яких 78,3% користуються Інтернет.

Серед організацій-користувачів Інтернет послугами РФ "Томсктелеком" користуються 71,4%, серед яких 82,4% - послугами комутованого Інтернет і 17,6% - виділеного.

Більшість з опитаних організацій (68,3%) має парк комп'ютерів до 10 одиниць (рисунок 1)


Малюнок 1. - Наявність комп'ютерів у підприємств.

За результатами опитування з'ясувалося, що середнє споживання одного підприємства-користувача Інтернет становить 885,4 руб., А у одного домогосподарства - 115,0 руб. Далі необхідно порахувати, скільки витрачають на Інтернет всі категорії користувачів в місяць (таблиця 1.)

Таблиця 1.- Обсяг ринку Інтернет в грошовому вираженні.

комп'ютерів Тис. рублів на місяць
домогосподарства 61 768 7103,3
організації 58 873 5211,4

Щоб оцінити динаміку ринку Інтернет необхідно знати кількість комп'ютерів, що знаходяться у споживачів на кінець 2004 року. Виходячи з даних, отриманих від населення, 90,7% нинішніх споживачів вже користувалися даними послугами.

Таблиця 2. - Динаміка ринку Інтернет в 2004-2005 рр.

домогосподарства організації
комп'ютерів Рублів / місяць комп'ютерів Рублів / місяць
2004 рік 56 023 4818,1 52 507 3532,2
2005 рік 61 768 7103,3 58 873 5211,4

Повний потенційний попит на послуги Інтернет для населення береться, як всі сім'ї, які не мають доступу до домашнього Інтернет, крім літніх. Таких - 277,8 тис. Домогосподарств. Для організацій же даний показник розраховується виходячи із загальної кількості персональних комп'ютерів. Таких за даними опитування 130 614 одиниць. Загальний потенційний попит на послуги Інтернет знаходиться в таблиці 3.

Таблиця 3. - Потенційна місткість ринку Інтернет.

Кількість комп'ютерів, шт. Ємність річного ринку, тис. Руб.
домогосподарства 277 800 383 364
підприємства 130 614 156 312
Разом 408 414 539 676

У той час як потенційний попит залежить від усього населення Томської області, актуальний попит розраховується виходячи з кількості домогосподарств, що мають комп'ютери. Таких - 37,8% населення, або 131 128 користувачів. Для організацій - актуальне попит еквівалентний повного потенційному (таблиця 4).

Таблиця 4. - Актуальний потенціал ринку.

Кількість комп'ютерів, шт. Ємність річного ринку, тис. Руб.
домогосподарства 131 128 180 956,6
підприємства 130 614 156 312
Разом 261 742 337 268,6

За даними опитування організацій 67,2% користуються виходом в мережу Інтернет через модем, інші 32,8% - по виділеній лінії. На сьогоднішній день користувачами послуг високошвидкісного Інтернет є всі категорії споживачів, це пов'язано з постійним зниженням цін провайдерами, тому необхідно оцінити динаміку виділених підключень і зіставити її з загальним зростанням ринку Інтернет (таблиця 5).

Таблиця 5. - Зіставлення обсягу споживання по виділених і комутованих з'єднань.

загальне зростання комутований Інтернет виділений Інтернет
2003 рік 100 203 71 044 29 159
2004 рік 149 202 98 876 50 326
Зріст, % 148,9 139,2 172,6

Виходячи з отриманих в таблиці 5 даних, темп зростання виділеного Інтернет випереджає темп зростання комутованого Інтернет і темп зростання ринку в цілому, що говорить про все більшої зацікавленості користувачів в швидкісному Інтернет.

Серед організацій-користувачів мережі Інтернет 32,1% мають віддалені офіси, між якими лише у 20,7% налагоджений зв'язок, причому 1,7% - зв'язок через віртуальну корпоративну зв'язок, а у 19% - виділені лінії зв'язку між підрозділами.

З урахуванням наявного актуального попиту і тенденцій зростання ринку Інтернет за 2004-2005 роки можна спрогнозувати динаміку ринку на 2006 і 2007 роки (таблиця 6).

Таблиця 6. Прогноз ринку Інтернет на 2006-2007 рр.

Загальний прогноз комутований Інтернет виділений Інтернет
2006 рік 199 173 118 651 80 522
2007 рік 258 418 137 635 120 783

За отриманими в таблиці 6 даними, якщо збережуться існуючі тенденції зростання ринку в наступні роки, то до кінця 2007 р актуальна місткість ринку буде вичерпана на 80,0%.

Необхідно оцінити обсяги ринку індивідуально для 20% споживачів з максимальним об'ємом споживання (таблиці 7).


Таблиця 7. - Обсяги споживання послуг Інтернет 20% групи підприємств.

20% 80%
Обсяг споживання, тис. Руб. на рік 50 029,4 12 507,4

Обсяг споживання послуг Інтернет підприємствами, що входять до групи найбільш активних користувачів, становить 80,0%. 35,7% групи, користується послугами Інтернет РФ "Томсктелеком", з них - все підключені по виділеній лінії. Серед підприємств, що користуються послугами Інтернет по некомутованої лінії, 58,3% мають віддалені офіси або філії, і у 42,9% з них є корпоративна мережа, організована по виділених каналах зв'язку. Підприємства, які використовують комутований доступ в мережу, на 100% є абонентами РФ "Томсктелеком". Середнє число комп'ютерів у організацій, що належать до активних користувачів, 34 одиниці.

Організації, що входять до 80% групу, приносять 20% доходу провайдерам Інтернет. Середня кількість комп'ютерів - 10 одиниць. Комутованих виходом в Інтернет користуються 75,8%, серед яких 80% - послугами РФ "Томсктелеком".

Далі необхідно оцінити динаміку даного ринку за сегментами AD (таблиця 8).

Таблиця 8. - Попит на послуги Інтернет за сегментами.

A В C D
2004 року, фактичний обсяг 43570,4 50870,6 12217,6 26440,4
2005 р фактичний обсяг 48841,4 56087,9 13695,6 29152,1
актуальний обсяг 122079,7 119069,7 34232,3 61887,3
Повний об'єм 122079,7 179913,0 34232,3 203 451,0

Тепер виділимо структурні сегменти ринку стільникового зв'язку. Розподіл обсягів ринку за сегментами проводиться за аналогічними критеріями і зведені в таблиці 9 - 12.

Таблиця 9. - Обсяги ринку для населення за критерієм "демографія".

молоді сім'ї повні сім'ї Велика родина Дорослі діти сім'я з дітьми
2003 рік, фактичний обсяг 19173,1 20410,1 6958,0 16158,0 14611,8
2004 рік, фактичний обсяг 21139,5 22503,4 7671,6 17815,2 16110,4
актуальний обсяг 44877,3 47772,6 16286,1 37820,0 34200,9
Повний об'єм 95074,3 101208,1 34502,8 80123,1 72455,8

Таблиця 10. - Обсяги ринку для населення за критерієм "дохід".

Менш 2500 руб. на члена сім'ї Від 2500 до 5000 руб. на члена сім'ї Понад 5000 руб. на члена сім'ї
2003 рік, фактичний обсяг 37077,7 26033,3 14200,0
2004 рік, фактичний обсяг 40880,4 28703,3 15656,3
актуальний обсяг 86785,5 60934,5 33237,0
Повний об'єм 183858,2 129092,0 70413,8

Таблиця 11. - Обсяги ринку для організацій за критерієм "кількість співробітників".

10 співробітників і менш 11-50 співробітників 51-100 співробітників Понад 100 співробітників
2003 рік, фактичний обсяг 27341,6 20161,0 4695,0 3590,3
2004 рік, фактичний обсяг 30649,3 22600,0 5263,0 4024,7
актуальний обсяг 88686,8 65395,4 15229,1 11645,7
Повний об'єм 88686,8 65395,4 15229,1 11645,7

Таблиця 12. - Обсяги ринку для організацій за критерієм "сфери діяльності".

Виробництво, будівництво, транспорт зв'язок Торгівля послуги Освіта, медицина, культура Держ. управління, правоохр. органи
2003 рік, фактичний обсяг 9024,5 546,9 20236,8 14767,4 6836,8 1640,8
2004 рік, фактичний обсяг 10116,3 613,1 22685,0 16553,9 7663,8 1839,3
актуальний обсяг 29272,5 1774,1 65641,3 47900,4 22176,1 5322,3
Повний об'єм 29272,5 1774,1 65641,3 47900,4 22176,1 5322,3

Конкурентна ситуація на ринку Інтернет представлена ​​в таблиці 13.

Таблиця 13. - Розподіл ринку Інтернет серед його учасників.

Оператори Інтернет Частка ринку виділеного Інтернет,% Частка ринку комутованого Інтернет,%
ТОВ "Стек" 18,4 -
ТОВ "Томика" 8,8 4,9
ТОВ "Консультант" 1,4 1,1
ЗАТ "Томсккосмоссвязь" 2,1 1,3
ТОВ "CISA +" 1,0 4,1
ТОВ "НТС" 0,4 5,7
ТОВ "Томська Транковая компанія" 13,9

-

регіональна філія Томсктелеком 53,9 82,9

Дані таблиці 13 свідчать про лідируючому положенні РФ "Томсктелеком" на регіональному ринку послуг Інтернет.

На ринку виділеного Інтернет, крім РФ "Томсктелеком", можна виділити ще трьох великих операторів - це ТОВ "Стек", ТОВ "Томика" і ТОВ "Томська Транковая компанія".

ТОВ "Стек", починаючи з 1997 р., Веде роботи з побудови міської інформаційної мережі "Магістраль" в м Томську. На сьогоднішній день частка даної компанії на ринку Інтернет по виділеній лінії становить 18,4%. За оцінками експертів, швидкість росту даної компанії в 2005 році склала 120% рівня минулого року. Більшість експертів не змогли оцінити максимальні інвестиційні можливості даної компанії, оскільки ТОВ "Стек" є не тільки провайдером Інтернет, але і виробником і продавцем комп'ютерної та офісної техніки. У своїй рекламній діяльності використовує, в основному, щитову рекламу і рекламні ролики на радіо. Послуги Інтернет не рекламуються. У даного оператора один офіс для роботи з клієнтами. Загальна чисельність персоналу компанії експертами залишилася оціненої в зв'язку з диверсифікацією діяльності.

Вагому частку на ринку виділеного Інтернет займає ТОВ "Томська Транковая компанія", 13,9%. Оскільки даний оператор був представлений на ринку телекомунікації, то його опис знаходиться у відповідному розділі даного звіту. За оцінками експертів, в 2005 році зростання даного провайдера на ринку Інтернет м Томська становить 140% рівня минулого року. Всі продажу послуг Інтернет здійснюються в одному офісі. У 2005 році з'явилася послуга телевізійного мовлення через Інтернет.

Два перерахованих вище оператора пропонують послуги Інтернет тільки по виділеному каналу, інші оператори працюють на обох сегментах рику Інтернет.

ТОВ "Томика" здійснює свою діяльність з 1997 року і на кінець 2005 року обіймає 8,8% ринку виділеного Інтернет. Даний оператор росте не так впевнено, як це роблять його конкуренти, за оцінками експертів, зростання в 2005 році склав не більше 115% рівня 2004 року. Пропонує наступні види послуг Інтернет: комутований сеансовий доступ, доступ по виділеній лінії, а також розробка і розміщення Інтернет-сайтів. Рекламна активність мінімальна, обмежується рекламою в Інтернет. Чисельність персоналу організації - 18 осіб, а максимальні інвестиційні можливості оцінюються в кілька мільйонів рублів. Ціни у даного оператора одні з найнижчих в регіоні. Тільки один офіс продажів.

ТОВ "Нові Телесистеми" поряд з послугами IP-телефонії також надають послуги комутованого та некомутованого Інтернет. Швидкість зростання провайдера на ринку Інтернет оцінюється в 150%, це пов'язано з виходом на ринок в кінці 2004 року. Високошвидкісний Інтернет надає з IIIквартала 2005 роки трьома способами: dial-up доступ, доступ по мережі кабельного телебачення, доступ по виділеній лінії і бездротовий доступ.


Доброго ранку, шановні члени атестаційної державної комісії. Здрастуйте, шановні глядачі. Вашій увазі надається дипломна робота по темі "Математичне моделювання послуг Інтернет».

Сучасна інформаційна інфpастpуктуpа передових країн будується таким чином, щоб впоратися з потужним трафіком, створюваним мультимедіа, і виходячи з пpедположения, що в найближчому майбутньому сфоpміpуется величезний pинок для тоpговли "електpонной" инфоpмацией, сьогодні вже можна говорити про цілком сформованою інфоpмаціонно-комунікаційної індустpіі.

Одна з проблем маркетингу в галузі телекомунікацій полягає в тому, що ніхто не знає точно, які нові послуги завоюють ринок, а які - так і не будуть затребувані. Це викликає побоювання, що сpедства, вкладені в такі послуги, не окупляться. На даний момент развівются послуги стільникового зв'язку та мереж передачі даних, причому спостерігається тенденція до їх зближення. Це обумовлено необхідністю і з'являються технічними можливостями виходу в Інтернет з мобільних терміналів на швидкостях, достатніх для передачі не тільки електронної пошти, але і відеозображень.

На даний момент успішно розвивається російський сегмент мережі Інтернет. Про його розвитку можна судити по стрімкому і стійкого зростання, як телекомунікаційного ринку, так і ринку інформаційних і комп'ютерних технологій. Російський ринок по даним послуг поки далекий від насичення, в той же час він зберіг високі темпи зростання. Для порівняння, обсяг російського ринку інформаційних технологій в 2005 році, був на 20% вище показників попереднього року. Загальна кількість персональних комп'ютерів в РФ перевищило 15 млн. Штук.

Позитивна динаміка розвитку інформаційних і комп'ютерних технологій в Росії визначається зростаючим попитом як в області бізнесу і держави, так і з боку населення.

За останнє десятиліття Томська область зробила великий крок вперед в області телекомунікацій і інформаційних технологій. «Томсктелеком», будучи регіональним філіалом в складі об'єднаної компанії, одночасно є найбільшим оператором зв'язку в Томській області.

Телеграф, телефонія, цифрові системи передачі послужили основою створення нових сучасних видів послуг - стільникового зв'язку і передачі даних. За останні роки активно розвиваються процеси інтеграції послуг, коли по одній лінії зв'язку, що приходить до абонента, реалізується телефонний зв'язок, доступ в Інтернет і передача відеоінформації. Сьогодні популярні такі технології, як: ISDN, Інтернет-телефонія, широкосмуговий доступ в Інтернет - ADSL. У своєму дипломі я розглядала технічні особливості послуг ISDN і ADSL, тому зупинюся більш детально саме на даних послугах.

ISDN - Цифрові мережі з інтеграцією послуг - це інтеграція цифровий якісної телефонії та передачі даних на базі тимчасового поділу каналів. Швидкість передачі даних до 144 Кб / с. Не вимагає спеціальної прокладки кабелю. Працює в режимі комутації. Працює тільки в межах міста. Діапазон використовуваних частот - 100 кГц.

У даних лініях цифровий сигнал формується в термінальному обладнанні абонента (комп'ютер, цифровий телефон), а потім передається по лінії зв'язку, але вже не в смузі 3.1кГц, а в тій, яку дозволяє середовище передачі.

Тут, приміром термінального обладнання служить цифровий телефон, який безпосередньо працює в стандарті ISDN.

Точка підключення даного термінальних пристрої S або Т містить стандартний роз'єм RJ45 для підключення двох ліній передачі та харчування. Через інтерфейс в точці S відбувається безперервна передача бітів в обох напрямках. У точці S можуть бути підключені до 8 термінальних пристроїв, проте одночасно передавати інформацію можуть тільки 2.

Інтерфейс U визначає процедуру передачі сигналів між обладнанням абонента і АТС. Цей інтерфейс не стандартизований, тому допускаються різні його варіанти. Найбільш поширений базовий доступ по двухпроводной лінії. Для стиснення смуги частот використовується код 2BIQ і для забезпечення двобічної передачі метод ехокомпенсаціі. Суть цього методу полягає в тому, що приймач і передавач працюють одночасно. Оскільки рівень сигналу передавача і час дії імпульсу відомий, то він віднімається від сумарного сигналу (передається плюс приймається).

ADSL - Асиметрична цифрова абонентська лінія - інтеграція аналогової (звичайної) телефонії і передачі даних на базі частотного поділу каналів. Швидкість передачі даних до абонента до 8 Мб / с. Також не вимагає прокладки кабелю. Працює в режимі постійного з'єднання (без комутації). Дана послуга працює як в Томську, так і по області. Діапазон використовуваних частот - 1,5 МГц.

ADSL в першу чергу призначені для швидкісного доступу в Інтернет, коли трафік з мережі до абонента набагато більше, ніж зворотний, який містить тільки запити. Для технологій ADSL необхідне застосування лінійних кодів, в спектрі яких відсутні низькочастотні спектральні складові. При цьому телефонний сигнал, спектр якого знаходиться в області низьких частот, не створює перешкод сигналу передачі даних. Поділ цих сигналів у абонента і на вузлі мережі реалізується за допомогою частотних разветвителей - ЧР, званих також сплітерами. На даному малюнку ТМЗК - це телефонна мережа загального користування, АТС - автоматизована телефонна станція.

Кожне технічне рішення повинно знайти «свого» клієнта, максимально задовольняючи його очікування, запити та, разом з цим, приносячи прибуток підприємству. Мета ж даної роботи - визначити прогноз існування на ринку кожної послуги методом математичного моделювання для того, щоб позиціонувати кожну послугу для конкретної групи абонентів. На основі статистичних даних підприємства ВАТ «Томсктелеком» по послуги ISDN мною була розглянута система диференціальних рівнянь першого порядку.

Так як послуги монопольних, то для числа абонентів , Які отримують послугу, і прибутку P система має вигляд:

У цих рівняннях ліві частини відображає зміни числа абонентів і прибутку в одиницю часу, наприклад за місяць або квартал, W 01 і W 10 - ймовірності того, що абонент почав або припинив отримувати послугу відповідно, n 0 - число потенційних абонентів; n 1 d cp - це дохід, отриманий в даному місяці від n 1 абонентів при середньому доході від одного рівному d cp. R s, R про, і R p - витрати в даному місяці на оплату праці, обладнання та рекламу відповідно. Якщо розглянути більш детально кожен з членів і привести подібні, то ми прийдемо до системи нелінійних диференціальних рівнянь (3) - (4).

При моделюванні послуги на кілька років вперед нам потрібно знати дані за перший рік. Як проміжний відрізка на початковому етапі розглядався 4кв 2000 року, потім кінець 2001р і кінець 2002року. Результати моделювання представлені на малюнках слайда 3. З малюнків добре видно, що теоретична і експериментальна криві практично збіглися на середньостроковому відрізку - кінець 2001 року. Це свідчить про те, що оцінка коефіцієнтів була проведена, вірно і дана модель для монопольної послуги ISDN працює в повній мірі.

Далі йшов етап прогнозування - де розглядався вплив різних коефіцієнтів на криву залежності зміни числа абонентів і зростання прибутку в часі. На даному етапі було розглянуто зміна процентного співвідношення внутрішніх витрат підприємства, режим економії коштів і перерозподілу фінансових потоків, а також зміна тарифів на підприємстві ВАТ «Томсктелеком». Результати моделювання послуги представлені на малюнках слайда 4.

Перші підключення до портів широкосмугового доступу ADSL зроблені в квітні 2003 року. Цей період можна вважати початком надання послуги. Життєвий цикл послуги ADSL в даний час знаходиться в стадії росту і поки про період насичення говорити ще рано. Фактична кількість ADSL-абонентів показано на малюнках слайда 5.

На основі моделювання монопольної послуги ISDN мною була розроблена загальна модель системи диф. ур. для послуги ADSLдля обґрунтування перспективності роботи і прогнозування на кілька років вперед. Дана система має вигляд:

В результаті, в даній дипломній роботі була перевірена модель для монопольної послуги ISDN для різних часових відрізків, проведено етап прогнозування, де був проведений детальний аналіз отриманих результатів. Також була створена система диф. ур. для конкурентної послуги ADSL. Крім цього, проведено розрахунок абонентської бази, прорахована економічна частина з техніко - економічним обгрунтуванням поведінки робіт і розглянуті питання охорони праці.

Дякую за увагу! Якщо вам щось на зрозуміло, задавайте будь ласка свої питання, на які я спробую відповісти.