Дата конвертації12.06.2018
Розмір71.7 Kb.
Типконтрольна робота

Методи планування фонду заробітної плати

Міністерство освіти і науки України

кафедра «Фінанси»

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Економіка праці»

Харків, 2008 р


Методи планування фонду заробітної плати

Основною економічною оцінкою праці є його оплата, в основі якої лежать різні системи і форми заробітної плати (оплати праці). Планові розрахунки фонду заробітної плати базуються на фонді часу працівників. При цьому виходять з того, що працівник на підприємстві виконує певну роботу, за яку і отримує оплату. У ринкових умовах господарювання недержавні підприємства можуть самостійно встановлювати форми і системи оплати праці. Однак на державних і, як показує практика, на багатьох недержавних підприємствах використовують загальні методичні підходи до планування і нарахування заробітної плати, в основу якої покладено поділ всіх категорій і груп працівників освіта в галузі управління праці.

Кожному розряду відповідає тарифний коефіцієнт, який визначає співвідношення годинної тарифної ставки відповідного розряду і годинної тарифної ставки робітника першого розряду.

В плановий денний фонд заробітної плати робітників З дн включається годинний фонд заробітної плати робітників З пп, а також різні доплати за час, що не враховується як відпрацьований, але входить до складу відпрацьованих людино-днів:

З дн = З пп + З чд

Фактичний (звітний) денний фонд заробітної плати (З дн) включає також ряд доплат, що не враховуються в плановому фонді (З ДДН):

З ДДН = З чф + З чд + З чн

де З чф - фактичний часовий фонд заробітної плати;

З чд - доплати, що включаються в плановий і звітний фонди денної заробітної плати, в тому числі: оплата за години, пов'язані з виконанням в робочий час державних та інших громадських обов'язків; доплати за пільгові години підліткам; доплати годуючим матерям за час годування дитини;

З чн - доплати, що включаються понад суми З чд в звітні; денний фонд заробітної плати, в тому числі: оплата за час поточних простоїв протягом робочого дня; доплати за годинник понаднормової роботи; оплата акордних робіт понад ті, за якими обліковується відпрацьований час і оплата яких включена в годинний фонд заробітної плати.

Доплата за навчання учнів (З ду) - планова або фактична сума доплат робітникам за індивідуальне навчання учнів:

З ду = (З оу * n + З пу) * Р уч,

де З оу - сума доплати на місяць за (навчання одного учня в індивідуальному порядку, грн .;

n - середній термін навчання одного учня, місяців;

З пу - премія за навчання одного учня у встановлений термін, грн .;

Р уч - число учнів, які підлягають навчанню в індивідуальному порядку в планованому періоді, чол.

Доплата за роботу в святкові дні (З ДПД) визначається окремо по робочим-відрядникам і почасових:

З ДПД = Ч ст * q н * Ф ч * Р * Д пр,

де Ч ст - середня годинна тарифна ставка робітників-почасовиків або середньогодинної відрядний заробіток робітників-відрядників, зайнятих у святкові дні, грн .;

q н - коефіцієнт виконання норм виробітку робітниками-відрядниками;

Ф ч - середня тривалість робочої зміни, год;

Р - планова чисельність робітників, зайнятих в святкові дні (визначається відповідно до встановлених графіків роботи підприємства, цеху, дільниці), чол .;

Д пр - кількість святкових днів у планованому періоді.

Доплата, незвільнена бригадирам (З дб) за керівництво бригадою розраховується на плановий період по формулі:

З дб = З т * d зб * Р б / 100,

де З т - середня заробітна плата по тарифу одного незвільнена бригадира в планованому періоді, грн .;

d зб - встановлений нормативом розмір доплати незвільнена бригадиру (в% до середньої тарифної ставки);

Р б - середньооблікова чисельність незвільнених бригадирів у планованому періоді, чол.

Доплата підліткам за пільгові години (З дл), що працюють на скорочений робочий день, розраховується за формулою:

З дл = Ч л * Р п * З ч * Д р,

де Ч л - кількість пільгових годин на даний час, ч;

Р п - число підлітків, зайнятих на підприємстві, чол .;

Ч т - годинна тарифна ставка на роботі, що виконується підлітками, грн / год;

Д р - кількість робочих днів у даному періоді.

Доплата по районному коефіцієнту (З ДРК) враховується при виплаті заробітної плати працівникам промисловості північних районів і віддалених підприємств ряду інших районів

З ДРК = З о * З до,

де З о - основний заробіток працівника, який є базою для нарахування доплати по районних коефіцієнтах, або частина заробітку, що не перевищує встановленої межі;

З к - районний коефіцієнт до заробітної плати, що встановлюється диференційовано відповідно до чинних положень.

Доплата робітникам за оволодіння декількома професіями (З дп) визначається за формулою:

З дп = Д р * ΣЗ д i * а i / 100,

де Д р - число робочих днів в планованому періоді;

З д i - денна тарифна ставка i-го робітника, грн .;

а i - доплати i-му робочому за оволодіння декількома професіями (за кваліфікацію) до його тарифної ставки,%.

Доплата робітникам за роботу в нічний час (З нв) дорівнює

З нв = З т * d н * q н / 100 або З нв = Ч ст * Ф н * q н,

де З т - тарифний (прямий) фонд заробітної плати робітників за даний період, грн .;

d н - питома вага часу нічної роботи,%;

q н - коефіцієнт, що показує розмір доплати до тарифу за роботу в нічний час;

Ч ст - середня годинна тарифна ставка робітників, грн. / Год;

Ф н - фонд нічного часу роботи в даному періоді, ч.

Доплата резервним робочим (З ін) за роботи, які вони виконують в операціях, що тарифікуються нижче, ніж розряд запасного робітника, розраховуються за формулою:

З ін = (q зр - q с) * З д * Р з * Д з,

де q зр - середній тарифний коефіцієнт (середнього розряду) запасних робітників;

q з - середній тарифний коефіцієнт робітників, заміщаються запасними працівниками;

З д - денна тарифна верстата робітника першого розряду, грн .;

Р з - загальна кількість використовуваних запасних робітників на даний час, чол .;

Д з - середня кількість робочих днів, які підлягають відпрацюванні кожним запасним робочим на роботах, що тарифікуються нижче його розряду.

Одноразова винагорода за вислугу років (З вл) - це розмір виплат одноразової винагороди за вислугу років (на підприємствах окремих галузей промисловості) визначається на планований період за формулою

З вл = З т * До вл / 100,

де З т - річний фонд заробітної плати по тарифу даної групи працівників в плановому періоді, грн .;

До вл - плановий розмір винагороди за вислугу років, що встановлюється відповідно до чинних положень для даної категорії працівників, в% до фонду заробітної плати по тарифу.

При збільшенні норми виробітку, пов'язаному з удосконаленням виробництва і організації праці, змінюється відрядна розцінка.

Зміна відрядної розцінки (у%) (У зр), пов'язане зі збільшенням норми виробітку на даній операції (виробі) ΔУ в (в%) може бути визначено за формулою:

У зр = 100 * ΔУ в / (100 + ΔУ в).

Якщо зі зміною норм вироблення одночасно переглядаються тарифні ставки (здійснюється перехід на нові тарифні умови), то зміна відрядної розцінки визначиться наступною залежністю:

У зр = 100 * (ΔУ в ƒ ΔУ з) / (100 + ΔУ в),

де ΔУ з - розмір підвищення (мінус) або зниження (плюс) годинної тарифної ставки,%.

Заробітна плата на наведену одиницю складності ремонту (З ЕР) визначається наступним чином:

З ЕР = ΣЗ / (ΣQ (К з + К м - 1) * q c),

гдеΣЗ - сума витрат по заробітній платі на обслуговування і ремонт парку певного типу обладнання, грн .;

q з - середній коефіцієнт змінності роботи устаткування;

До з - коефіцієнт приведення певного типу обладнання різної складності до найпростішого виду з урахуванням матеріальних витрат;

До м - коефіцієнт приведення обладнання різного віку до найпростішого виду з урахуванням матеріальних витрат;

Q - кількість нормальних (прийнятих єдиною системою ППР) одиниць складності ремонту парку обладнання.

Заробіток при непрямій відрядній системі оплати праці (З к) визначається твором наступних величин

З к = ΣЗ рк i * У ф i,

де З рк i - непряма відрядна розцінка за одиницю продукції (роботи), виробленої i обслуговуються робітником (об'єктом, агрегатом), грн .;

У ф i - фактична кількість продукції (роботи), виробленої в даному періоді i-м обслуговуються робітником (об'єктом агрегатом), у відповідних одиницях виміру.

Розрахунок загального заробітку допоміжного робочого при непрямій відрядній оплаті може бути виконаний також за такою формулою

З к = Ч т * Ф ч * J сп / 100,

де Ч т - годинна тарифна ставка допоміжного робітника, переведеного на непряму відрядну оплату, грн. / год;

Ф ч - фактично відпрацьований даними допоміжним робочим кількість чол. / Год;

J сп - середньозважений відсоток виконання норм виробітку (продуктивності) усіма обслуговуються цим працівником робітниками (об'єктами, агрегатами).

Заробіток при погодинній оплаті праці (З п) розраховується як добуток годинної (денної) тарифної ставки робочого даного розряду (Ч т) (в грн.) На відпрацьований час у даному періоді t р відповідно в годинах або робочих днях, т. Е. З п = Ч т * t р.

При місячній оплаті праці (по окладу) (З ок) погодинний заробіток працівника визначається за формулою:

З ок = О до * t р / t рк,

де О к - місячна погодинна заробітна плата працівника (оклад), грн./ Міс .;

t рк - число відпрацьованих працівником годин за графіком в даному місяці; t р - кількість годин, фактично відпрацьований працівником.

Заробіток при почасово-преміальною системою оплати праці (З пп) і преміювання в однаковому розмірі за виконання і перевиконання плану розраховується за формулою:

З пп = З п + З п * J пр / 100,

а при диференційованому нарахуванні премій за виконання або перевиконання встановлених показників преміювання розрахунок заробітку проводиться у разі формулам:

З пп = З п + З п * J пп * J вп / 100 або

З пп = З п + З п * (J в + J пп * J вп) / 100,

де З п - погодинний основний заробіток робітника за тарифом, грн .;

J пр - розмір премії у% до почасовим основного заробітку робітника з тарифом незалежно від ступеня перевиконання показників преміювання;

J пп - відсоток премії, встановлений до почасовим заробітку за тарифом за кожен відсоток перевиконання показників преміювання;

J в - розмір премії у% до почасовим основного заробітку робітника з тарифом, встановлений за виконання показників преміювання;

J вп - відсоток перевиконання показників преміювання.

Заробіток при відрядній оплаті праці (З тс) по прямій індивідуальній відрядній системі оплати праці визначається твором

З тс = З р * В,

де З р - пряма відрядна розцінка за одиницю виробленої продукції (роботи, послуг), що дорівнює добутку годинної тарифної ставки робітника на норму часу на операцію (виріб, роботу, послугу), грн .;

В - обсяг продукції (роботи, послуг), виробленої робочим в даний час.

При виготовленні робочим кількох видів продукції (виконанні декількох робіт, послуг), що мають різні розцінки, загальний відрядний заробіток визначається підсумовуванням заробітку, яка належить за кожен вид продукції (робіт, послуг).

Заробіток при відрядно-преміальною системою оплати праці (Зпр) розраховується в разі виконання і перевиконання показників преміювання і проводиться по одній з наступних формул (в залежності від прийнятих систем преміювання):

З пр = З тс + З тс * (J в + J пп * J вп) / 100,

З пр = З тс + З тс * J пр / 100,

З пр = З тс + З тсо * J про / 100,

де З тс - сума основного (прямого) заробітку робочого відрядника, обчислена за відрядними розцінками, грн .;

З тсо - основний (прямий) заробіток робітників-відрядників, обчислений за тарифними ставками, грн .;

J в - розмір премії у% до основного відрядного заробітку робітника, встановлений за виконання показників преміювання;

J пп - відсоток премії, встановлений за кожен відсоток перевиконання показників преміювання;

J вп - відсоток перевиконання показників преміювання;

J пр - розмір премії у% до основного відрядного заробітку робітника, встановлений незалежно від ступеня перевиконання показників преміювання;

J про - розмір премії у% до основної заробітної плати робітника, обчисленої за тарифними ставками.

Заробіток при відрядно-прогресивній системі оплати праці (З сп) в залежності від прийнятої системи прогресивної оплати (за весь обсяг або за частину обсягу робіт, виконаних понад норму) нараховується за однією з наступних формул:

З сп = З тс + З тс * (J п - J б) * q пр / J п;

З сп = З тс + З тс * (J п - J б) * q пр / J п;

З сп = З тс + З тп * (q про - 1),

де З тс - сума основного заробітку робітника, обчислена за прямими відрядними розцінками, грн .;

З тп - сума відрядного заробітку робітника-відрядника, нарахована за прямими відрядними розцінками за частину роботи (продукції), оплачувану за прогресивною системою оплати, грн .;

J п - виконання норм виробітку даними робочим,%;

J б - базовий рівень виконання норм виробітку, понад якого застосовується оплата за підвищеними розцінками,%;

q пр - коефіцієнт у частках одиниці, що показує, наскільки збільшується відрядна розцінка за вироблення продукції понад встановлену норму;

q про - коефіцієнт, що показує відношення прогресивної відрядної розцінки (за шкалою) до основної відрядної розцінки.

Тарифний заробіток робітника (сдельщика, почасового) З зт - визначається множенням годинної (денної) тарифної ставки робочого даного розряду (Ч т) на кількість відпрацьованого за даний період робочого часу (t р) (у ч., Днях), тобто З зт = Ч т * t р.

При здійсненні різних заходів, спрямованих на вдосконалення виробництва та впровадження новітніх досягнень науково-технічного прогресу визначається коефіцієнт впливу на заробітну плату чинників зростання продуктивності праці (К сз)

До сз = (q СТН - q стс) / (q тм - q т1),

де q СТН і q стс - відповідно середні тарифні коефіцієнти, які застосовуються при оплаті праці робітників при новій і застарілої технології;

q тм і q т1 - максимальний і мінімальний тарифні коефіцієнти відповідно вищого і першого розряду робіт по тарифній сітці.

Коефіцієнт витрат по заробітній платі на виробництво одиниці продукції (J дз) може бути визначено ставленням індексу середньої заробітної плати одного працівника за даний період (J з) до індексу продуктивності праці за той же період (J п):

J дз = J з / J п.

Порівняння планового коефіцієнта з фактичним дозволяє судити про ступінь дотримання запланованого співвідношення темпів зростання продуктивності праці і темпів зростання середньої заробітної плати в даному періоді.

Межразрядная різниця (ΔЗ) виплачується у випадках, коли кваліфікованих робітників використовують на менш кваліфікованих роботах (якщо кваліфікація робітника перевищує розряд виконуваної роботи на два і більше розряду). Межразрядная різниця нараховується за умови виконання виконавцем норм виробітку понад основну заробітну плату, яка належить за виконану роботу за встановленими розцінками. Розмір межразрядной різниці може бути визначений за формулою (в грн.)

ΔЗ = (Ч т - Ч тр) * Ф,

де Ч т - годинна тарифна ставка робітника, що відповідає його тарифного розряду, грн. / год;

Ч тр -Часовий тарифна ставка відповідно до розряду виконуваної роботи, грн. / Год .;

Ф - час виконання роботи, розряд якої не менше ніж на два розряди нижче тарифного розряду робітника, ч.

Місячний фонд заробітної плати, робочих (З м) включає весь денний фонд заробітної плати за відпрацьований період, а також всі види доплат, що не враховуються при розрахунку годинного і денного фондів. Плановий місячний фонд зарплати (З м) дорівнює сумі:

З м = З дн + З мн.

Фактичний (звітний) місячний фонд заробітної плати (З фм) визначиться як сума:

З фм = З ФДН + З мд + З мн,

де З ФДН і З дн - звітний і плановий денні фонди заробітної плати;

З мд - додаткові виплати, що включаються в плановий і звітний місячні фонди заробітної плати, в тому числі оплата основних та додаткових відпусток, виплата вихідної допомоги, які видаються при звільненні з підприємства у зв'язку з призовом на службу в армію, компенсація за невикористану відпустку особам, які виходять на службу в армію, оплата цілоденних невиходів на роботу, пов'язаних з виконанням громадських і державних обов'язків, виплати учням, які перебувають в штаті підприємства, але спрямованим для довгострокового навчання поза перед ємства;

З мн - виплати, що включаються понад суми З мд в звітний місячний фонд заробітної плати, в тому числі виплата компенсації за невикористану відпустку особам, які звільняються з підприємства, оплата цілоденних простоїв, що відбуваються не з вини робітника, виплата вихідної допомоги звільняються особам, які мають право на його отримання (крім працівників, що призиваються в армію).

Норматив заробітної плати на 1 грн. товарної продукції З н (грн., коп.):

З н = З нф / В,

де З нф - нормативний фонд заробітної плати примушує-леннопроізводственного персоналу в розрахунковому році, грн .;

В - обсяг товарної продукції в розрахунковому році, грн.

Норматив заробітної плати на 1 грн. товарної продукції З нп на черговий плановий рік може бути визначений таким чином:

З нп = З нб * К н,

де З нб - фактичні (очікувані) витрати заробітної плати на 1 грн. товарної продукції в базисному році, грн;

До н - нормативний коефіцієнт зниження витрат заробітної плати на 1 грн. товарної продукції.

Норматив заробітної плати на 1 грн. товарної продукції підлягає коригуванню, коли значно змінюється номенклатура виробів, які мають трудомісткість, що відрізняється від передбаченої раніше в плані. У цих випадках скоригований норматив заробітної плати (З Н1) дорівнює:

З Н1 = З Н * К 1 / К 2,

де З Н - норматив заробітної плати на 1 грн. товарної продукції, передбачений на плановий рік;

До 1 - коефіцієнт коригування нормативу заробітної плати, що враховує зміну структури випуску продукції в плановому році в порівнянні з базисним роком;

До 2 - коефіцієнт коригування нормативу заробітної плати, що враховує зміну структури випуску продукції в плані підприємства.

Нормативний коефіцієнт зниження витрат заробітної плати на 1 грн. товарної продукції До н обчислюється за формулою:

До н = (100 + Кз *? П) / (100 +? П),

де Кз - планове співвідношення між зростанням середньої заробітної плати і зростанням продуктивності праці (приріст середньої заробітної плати без заохочувальних доплат з фонду споживання на 1% підвищення продуктивності праці) в даному періоді;

? П - приріст продуктивності праці, намічений в плановому році,%.

Нормативний фонд заробітної плати (З ф) промислово-виробничого персоналу по підприємству визначається множенням планованого обсягу товарної продукції в даному періоді В (грн.) На встановлений норматив витрат заробітної плати на 1 грн. товарної продукції (без заохочувальних виплат з фонду споживання) (З н):

З ф = В * З н

Загальний індекс середньої заробітної плати (J з) розраховується за формулою:

J з = (ΣЗ 1 * Р 1 / ΣР 1) / (ΣЗ 0 * Р 0 / ΣР 0),

де Р 1 і Р 0 - середньооблікова чисельність даної категорії працівників або відпрацьований ними час в звітному і базисному періодах;

З 1 і З 0 - рівні середньої заробітної плати даної категорії працівників у звітному і базисному періодах, грн.

Якщо необхідно виключити вплив структурних зрушень в складі працівників, то індекс середньої заробітної плати розраховують за формулою:

J З = (ΣЗ 1 * Р 1) / (ΣЗ 0 * Р 1).

Зазвичай на підприємстві організовується робота, спрямована на економію матеріальних ресурсів, в якій беруть участь всі категорії персоналу. З метою стимулювання успіхів в економії ресурсів вводиться премія за економію матеріальних ресурсів (З пм), що розраховується за формулою

З пм = Е * П З / 100,

де: Е - сума зекономлених матеріальних ресурсів, грн .;

П Е - величина премії, встановлена і відсотках до суми зекономлених матеріальних ресурсів.

Приробіток відрядний (ΔЗ тп) робітників-відрядників до заробітної плати за тарифом розраховується з урахуванням коефіцієнта перевиконання норм і визначається в загальному вигляді за формулою:

ΔЗ тп = З тс * П пн / 100 - З тс,

де З тс - розмір тарифної заробітної плати робітників-відрядників за даний період, грн .;

П пн - середній плановий відсоток перевиконання робітниками норм виробітку.

Приріст середньої заробітної плати за рахунок зростання продуктивності праці (ΔЗ с) визначається у відсотках наступним твором:

ΔЗ з = Δ П * К сз,

де? П - відсоток приросту продуктивності праці на одного працівника на даний період;

До сз - коефіцієнт зв'язку зростання заробітної плати зі зростанням продуктивності праці і зміною кваліфікації працівників.

При використанні бригадної форми оплати праці встановлюється відрядна бригадна розцінка З РБ на одиницю продукції (роботи, послуг), яка розраховується залежно від особливостей виконуваної роботи, різноманітності вироблюваних операцій і видів продукції за формулами:

З РБ = ΣЧ Т I / в н;

З РБ = ΣЧ Т I * t НI;

З РБ = Σ ΣЗ TIJ / в Б,

де ΣЧ Т I - сума годинних тарифних ставок всіх постійних працівників, які входять до складу даної бригади і працюють одночасно, грн. / год;

Ч Т I - годинна тарифна ставка члена бригади I-го розряду, грн. / Год;

t НI - норма часу на виконання всіх операцій членом бригади i-го розряду на одиницю продукції (роботи), нормо / год;

в н - годинна норма вироблення бригадою продукції (обсяг виконуваних робіт) у відповідних одиницях виміру;

Σ ΣЗ TIJ - сумарні витрати заробітної плати за тарифними ставками членів бригади i-го розряду по всім j-м бригадам, які виконують спільно певний комплекс робіт (операцій), руб .;

в Б - нормативний загальний обсяг кінцевої продукції (роботи, послуг), виробленої за нормою при комплексній організації праці бригад, у відповідних натуральних одиницях виміру.

Відрядна непряма розцінка (З рк) розраховується (у гривнях на одиницю продукції) з урахуванням норм виробітку обслуговуваних робочих і їх чисельності за формулою

З рк = Ч т / (в * р),

де Ч т - тарифна годинна ставка обслуговується робітника, оплачуваного за непрямої відрядній системі, грн. / год;

в - годинна норма вироблення (продуктивності) одного обслуговується основного робочого чи іншого об'єкта (верстата, машини, агрегату) в одиницях продукції;

р - кількість обслуговуваних робочих об'єктів (агрегатів), норма обслуговування.

Відрядна розцінка (З р) використовується при прямій відрядній оплаті праці в порядку індивідуальної відрядної розцінки за одиницю продукції (роботи) і визначається наступним розрахунком:

З р = Ч т / в або З р = Ч т * t н,

де Ч т - годинна тарифна верстата, що встановлюється відповідно до розряду виконуваної роботи, грн. / год;

в - норма виробітку даної продукції за годину;

t н - норма часу на одиницю продукції (роботи), ч.

Відрядний заробіток бригади робітників (З Б) визначається множенням бригадній відрядній розцінки (З РБ) (в грн.) За одиницю виробленої продукції (роботи) на фактично виконаний бригадою обсяг продукції (роботи) (В ф), тобто З Б = З РБ * У Ф. Коли бригада проводить різноманітні i-е види продукції (робіт, послуг), оплачувані за різними i-м розцінками, загальний заробіток бригади визначиться розрахунком:

З Б = ΣЗ РБ I * У Ф I,

Відрядний заробіток члена бригади (З БС) може бути визначено по одній з наступних формул:

З БС = З Б * Ч Т I / З БТ або З БС = З Б * q ТЧ I / Σq ТЧ I,

де З Б - сума загального відрядного заробітку бригади відповідно до встановлених розцінками, грн .;

З БТ - сума загального тарифного заробітку бригади за даний період, обчисленого за тарифними ставками, грн. (Або сума тарифних ставок при рівній кількості годин роботи у кожного робочого);

Ч Т I - тарифний заробіток i-го члена бригади з урахуванням його тарифної ставки і відпрацьованого часу, грн. (Або тарифна ставка робітника, якщо всі члени бригади відпрацювали рівне число годин);

Σq ТЧ I - сума коефіцієнт-годин, відпрацьованих всією бригадою в даний час (або тарифних коефіцієнтів робочих бригади, якщо кожен з них відпрацював однаковий час);

q ТЧ I - число коефіцієнт-годин, що припадають на i-го робочого бригади в даний час (або тарифний коефіцієнт i-го робочого бригади, якщо всі члени бригади відпрацювали рівна кількість годин).

Скоригований фонд заробітної плати (З фк). При аналізі використання фонду заробітної плати промислово-виробничого персоналу визначаються абсолютні і відносні відхилення від плану, які співвідносять зі ступенем виконання плану за обсягом випуску товарної (валовий) або реалізованої продукції. При перевиконанні за обсягом продукції плановий фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу коригується з урахуванням встановлених для підприємства поправочних коефіцієнтів, оскільки зарплата адміністративно-управлінського персоналу, фахівців і службовців не змінюється пропорційно обсягу виробництва. Плановий розмір фонду заробітної плати, скоригований з урахуванням виконання плану за обсягом продукції (валовий, товарної, реалізованої), розраховується за формулою:

З фк = З п + З пф / В п - 1) * q зк або

З фк = З п (100 + ΔУ з) * q зк / 100,

де З п - плановий фонд заробітної плати підприємства, грн .;

У ф і В п - фактичний і плановий обсяги продукції, що випускається в даний час, грн .;

q зк - коефіцієнт коригування фонду заробітної плати, що складає розмір збільшення заробітної плати на 1% зростання обсягу продукції;

ΔУ з - приріст (зменшення) обсягу продукції за даний період (в% до планового завдання).

При невиконанні завдань за обсягом виробництва фонд заробітної плати коригується з урахуванням можливих скорочень персоналу або зменшення індивідуальних виплат.

При аналізі використання річного фонду зарплати економія або перевитрата визначаються окремо за кожний місяць з урахуванням ступеня виконання місячних планів.

Середньомісячна (середньорічна) заробітна плата робітників, фахівців і службовців (З с) визначається діленням фактично нарахованого фонду заробітної плати (З ф) включаючи основну та додаткову зарплату (З о), нараховані суми виплат за чергові відпустки З л, суми премій, одноразових заохочень і винагород за підсумками роботи за рік, що виплачуються з фонду споживання (матеріального заохочення) (з п) на середньоспискову чисельність робітників, фахівців і службовців підприємства (Р с) в даний час

З з = (З о + З л + З п) / Р з = З ф / Р с.

Чи не включають до фонду заробітної плати і до середньої заробітної плати одержувані робітниками, фахівцями та представниками допомоги з коштів соціального страхування.

При визначенні планової середньомісячної і середньорічної заробітної плати на одного працівника необхідно плановий місячний (річний) фонд заробітної плати розділити на планову середньоспискову чисельність працівників усіх категорій на даний час. Середньогодинна (З рах) і середньоденна (З сд) заробітна плата визначаються діленням відповідного фонду заробітної плати - годинного (З чф) або денного (З дн) - на кількість відпрацьованого часу відповідно в чол. / Год (t) або в чол. / днями (Ф д):

З рах = З чф / t; З сд = З дн / Ф д.

При визначенні планової середньої заробітної плати на одного працівника планові фонди вартовий і денної заробітної плати діляться відповідно на планове число людино / годин і людино / днів в даному періоді.

Середній тарифний коефіцієнт робітників (робіт) q ст, визначається як середньоарифметична величина, зважена за кількістю робітників, а для робіт - зважена по їх трудомісткості. Розрахунок проводиться за формулами:

а) для робітників:

q СТ = Σq TI * Р I / ΣР I;

б) для робіт:

q СТ = Σq TI * t I / Σt I,

де q TI - тарифний коефіцієнт i-ї групи робітників або i-ї групи робіт;

Р I - чисельність робітників, які мають розряд з i-м тарифним коефіцієнтом, чол .;

ΣР I - загальне число робочих, по групі яких визначається середній тарифний коефіцієнт, чол .;

Σt I - сумарна трудомісткість всіх i-х видів робіт, нормо / год .;

t I - трудомісткість i-го виду робіт, нормо / год.

Середній тарифний розряд роботи (q рах) визначається як середньоарифметична величина, зважена по трудомісткості робіт:

q СЧ = Σq ЧI * t I / Σt I,

де q Ч I - тарифний розряд відповідного виду робіт;

t I - трудомісткість i-го розряду робіт, нормо / год;

Σt I - сумарна трудомісткість всіх видів робіт, нормо / год.

Середня тарифна ставка робітників (Ч ст) розраховується як середньозважена величина з урахуванням числа (питомої ваги) робочих з однаковими тарифними ставками за формулою:

Ч СТ = ΣЧ TI * Р I / ΣР I

або:

Ч СТ = ΣЧ TI * t I / Σt I

або:

Ч СТ = Ч TI * q СТ,

де Ч Т - годинна i-я тарифна ставка групи робітників, грн.;

Р I - група робітників, які мають однакову i-ю тарифну ставку, чол .;

t I - трудомісткість робіт, що оплачуються за i-й тарифну ставку, нормо / год;

q СТ - середній тарифний коефіцієнт групи робітників (робіт);

Ч TI - годинна тарифна ставка робітників i-го розряду, грн.

Сума виплат за основними і додаткових відпусток (З від) розраховується в планованому періоді за відпускний час за формулою

З від = (З м - З вп - З к + З нт) * q од / (100 - q од),

де З м - плановий місячний фонд заробітної плати даної категорії працівників без виплат за відпустку, грн .;

З вп - вихідну допомогу працівникам, що виплачується при звільненні, грн .;

З к - сума компенсації за невикористану відпустку, грн .;

З нт - сума допомоги, яка виплачується з тимчасової непрацездатності, грн .;

q од - коефіцієнт, що відображає кількість невиходів з чергових і додаткових відпусток, у відсотках до загальної кількості людино / днів, які підлягають відпрацюванні в планованому періоді.

Розрахунок суми і оплати чергових і додаткових відпусток на планований період в ряді випадків проводиться також за формулою:

З від = З дн * Д ог / Д р,

де З дн - сума денного фонду заробітної плати даної категорії працівників у планованому періоді, грн .;

Д від - середня тривалість основної та додаткової відпусток даної категорії працівників, днів:

Д р - середнє число робочих днів на одного працівника в планованому періоді.

Сума оплати часу виконання державних і громадських обов'язків (З го) розраховується на запланований період в межах, визначених чинним законодавством і з урахуванням кількості часу, необхідного для цих цілей:

З го = З дн * Д ог / Д р,

де З дн - сума денного фонду заробітної плати робітників у планованому періоді, грн .;

Д ог - кількість робочих днів, необхідних для виконання державних і громадських обов'язків, що припадають в середньому на одного робітника в планованому періоді;

Д р - фонд робочого часу на одного робітника в планованому періоді, робочих днів.

Сума преміальних доплат робітникам за продукцію (роботу), вироблену понад встановлену норму, при відрядно-прогресивній системі оплати праці (ΔЗ т - планова або фактична) визначається з урахуванням планованого відсотка перевиконання норм виробітку в даний час і розраховується за формулами:

ΔЗ т = З тс * (J п - J б) * q пр / J п,

ΔЗ т = З тп * (q опр - 1)

або

ΔЗ т = З тп * (J п - J б) * q пр / J п,

де З тс - загальна сума основної заробітної плати робітників відрядників, обчислена за прямими відрядними розцінками, грн .;

J п - плановане виконання норм виробітку робітниками,%;

J б - базовий рівень виконання норм виробітку, понад якого застосовують оплату за підвищеними розцінками,%;

q пр - коефіцієнт у частках одиниці, що показує, наскільки збільшується розцінка за вироблення продукції понад встановлену норму;

З тп - відрядний приробіток робітників-відрядників до заробітної плати за тарифом, що отримується за рахунок перевиконання норм і обчислений за прямими відрядними розцінками, грн .;

q опр - коефіцієнт, що показує відношення прогресивної відрядної розцінки (за шкалою) до основної відрядної розцінки (цей коефіцієнт завжди більше одиниці).

Сума преміальних доплат до заробітної плати робітників-відрядників (ΔЗ ін) при відрядно-преміальною системою оплати праці визначається за однією з формул:

ΔЗ пр = З тс * (У в + У п + У т) / 100,

ΔЗ пр = З тс * У / 100,

ΔЗ пр = З стс * У тс / 100,

де З тс - основна (пряма) заробітна плата робітників-відрядників, обчислена за відрядними розцінками, грн .;

З стс - заробітна плата робітників-відрядників, обчислена за тарифними ставками, грн .;

У - розмір премії у відсотках до прямої відрядної заробітної плати робітника незалежно від ступеня перевиконання норм виробітку;

У ст - розмір премії у відсотках до заробітної плати робітника, обчисленої за тарифними ставками;

У в - розмір премії у відсотках до основного відрядного заробітку робітника, встановлений за виконання показників преміювання;

У п - відсоток премії, встановлений за кожен відсоток перевиконання показників преміювання;

У т - відсоток перевиконання показників преміювання.

Тарифна ставка робітника i-го розряду (Ч TI) може бути визначена множенням тарифної ставки першого розряду (Ч T1) на тарифний коефіцієнт i-го розряду по тарифній сітці q TI, тобто

Ч TI = Ч T1 * q TI

Тарифний заробіток бригади робітників (З бт) визначається з урахуванням годинної тарифної ставки (в грн.) I-го члена бригади Ч TI і кількості відпрацьованих i-м робочим робочих годин t PI за даний період:

З бт = ΣЧ TI * t PI.

Тарифний розряд робітників (середній) q c визначається як середньоарифметична величина наступними відносинами:

q C = Σq I * P I / ΣP I,

q C = q M + (q CT - q TM) / (q - q TM)

або

q C = q Б + (q ТБ - q СТ) / (q - q TM),

де q I - тарифний розряд робітників даної групи;

P I - чисельність робітників i-го розряду, чол .;

ΣP I - загальне число робочих всіх розрядів, чол .;

q M - тарифний розряд, відповідний меншому з двох суміжних тарифних коефіцієнтів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній тарифний коефіцієнт;

q CT - середній тарифний коефіцієнт робітників (робіт);

q Б - тарифний розряд, відповідний більшого з двох суміжних тарифних коефіцієнтів тарифної сітки, між якими знаходиться відомий середній тарифний коефіцієнт;

q TM - найменший з двох суміжних тарифних коефіцієнтів по тарифній сітці, між якими знаходиться відомий середній тарифний коефіцієнт;

q ТБ - найбільший з двох суміжних тарифних коефіцієнтів по тарифній сітці, між якими знаходиться відомий середній тарифний коефіцієнт.

Тарифний фонд заробітної плати (З тс) або (З тп) включає заробітну плату за вироблений обсяг продукції (робіт) за відрядними (відрядно-прогресивною) розцінками при відрядній оплаті праці або за відпрацьований час за тарифними ставками (окладами) при погодинній оплаті праці:

а) при простій відрядній оплаті:

З тс = ΣВ i * ΣЗ PJ;

б) при відрядно-преміальної оплати з урахуванням преміальних доплат (відрядно-преміальна система оплати праці застосовується за умови перевиконання плану і збільшення відрядних розцінок як для надпланової продукції, так і для продукції, виготовленої в межах планового завдання):

З тс = ΣВ i * Σ (З PJ + З PJ * У / 100);

в) при відрядно-прогресивній системі оплати, коли відрядні розцінки збільшуються тільки по виробах, виробленим понад норму виробітку (з урахуванням цих доплат):

З тс = ΣВ i * ΣЗ PJ + ΣΔВ i * Σ (З PJ + З PJ * У 0/100);

г) при погодинній оплаті (розрахунок заробітної плати за тарифом):

З тп = Ч Т1 * q т * Ф е * Р,

де В i - обсяг виробленої продукції i-го виду в натуральних одиницях на даний час (сума за всіма видами продукції, що виробляється або робіт);

З PJ - відрядна розцінка на одну i-ту операцію по даному виду продукції або роботи (сума за всіма операціями при виробництві даного виду продукції або роботи, оплачуваних за прямими відрядними розцінками) грн .;

Ч Т1 - годинна тарифна ставка робітника-почасового 1 розряду, грн .;

q т - середній тарифний розряд робітників-почасовиків;

Ф е - корисний фонд часу роботи робітників за даний період, ч;

Р - явочна чисельність робітників-почасовиків, чол .;

У - планований відсоток приросту відрядних розцінок у зв'язку з перевиконанням норм виробітку по всьому об'єму продукції, оплачуваної по відрядно-преміальною системою оплати праці;

У 0 - планований відсоток приросту відрядних розцінок на частину продукції (роботи), виробленої понад встановленого плану на даний час;

ΔВ I - додатковий випуск продукції i-го виду, який намічається виробити понад план, в натуральних одиницях виміру.

Фонд заробітної плати керівників, фахівців, службовців і технічних виконавців (З фс) розраховується на запланований період виходячи з встановлених для даної категорії працівників місячних посадових окладів (З м i), середньооблікової чисельності цих працівників за штатним розписом (P i), суми виплат одноразової винагороди за вислугу років (З вл i), суми інших доплат, що включаються до фонду заробітної плати i-ї категорії працівників (виплата різниці в окладах при заміщенні працівників під час відпустки, доплати за нічні години раб Оти, за роботу в святкові дні і т.п.) (З д i) і числа місяців роботи в даному періоді М:

З фс = Σ (З м i * Р i * М + З вл i + З д i).

Фонд заробітної плати на черговий рік (Ф г) по промислово-виробничому персоналу (ППП) орієнтовно може бути визначений для підприємства або його виробничої одиниці наступним чином:

Ф г = Ф б * В г / В б? Р г * З г,

де Ф я - базисний фонд заробітної плати ППП, передбачений в базисному році, грн .;

В г і В б - річний обсяг випуску продукції відповідно в планованому і базисному році, грн .;

? Р г - зміна чисельності працівників ППП за рахунок додаткових чинників економії в порівнянні з базисним роком, чол .;

З г - середньорічна заробітна плата одного працівника в планованому році без заохочувальних виплат з фонду споживання (фонду матеріального заохочення), грн.

Фонд заробітної плати на перспективний період (З фп) може бути визначено укрупненно з урахуванням встановлених на перспективний період темпів зростання продуктивності праці і обсягу продукції, що випускається, а також заданого співвідношення між зростанням продуктивності праці та заробітної плати:

З фп = d з * (100 +? П * J) * У п / (100 +? П)

або

З фп = (З ФФ / 100) * (100 +? П * J) * (100 + ΔВ) / (100 +? П)

де З фп - річний фонд заробітної плати в планованому періоді, грн.;

d з - нормативна питома заробітна плата на 1 грн. продукції в звітному періоді, грн .;

? П - приріст продуктивності праці в планованому періоді в порівнянні з рівнем звітного періоду,%;

J - приріст заробітної плати в розрахунку на 1% підвищення продуктивності праці в планованому періоді;

У п - обсяг продукції в планованому періоді (за показником, прийнятим для планування заробітної плати), грн .;

З ФФ - річний фонд заробітної плати у звітному періоді, грн .;

ΔВ - приріст обсягу продукції за відповідним показником в планованому періоді в порівнянні з рівнем звітного періоду,%. Плановий фонд заробітної плати визначається без сум премій і винагород працівникам, які виплачуються з фонду споживання (фонду матеріального заохочення).

Часовий фонд заробітної плати робітників (З год) включає тарифний (прямий) фонд зарплати робітників (З т), а також різні доплати (З д), що відносяться до вартового фонду зарплати.

Часовий фонд заробітної плати плановий (З пп) дорівнює сумі:

З пп = З т + З д,

а годинний фонд заробітної плати фактичний (звітний) (З чф) включає ряд додаткових виплат (З дв):

Зчф = 3 ^ + 3д + 3дд,

де З д - доплати, що включаються в плановий і звітний годинні фонди заробітної плати, в тому числі надбавки до відрядними розцінками і тарифними ставками, передбачені чинним законодавством за особливі умови роботи, за віддаленість місця роботи і т.п., доплати за кваліфікацію резервним робочим , контролерам, Бракер і т-п., доплати за роботу в нічний час, доплати робітникам і бригадирам за навчання учнів в індивідуальному порядку, сума виплачуваних премій за діючими на підприємстві преміальних системах за економію енергії, палив , Матеріалів, за підвищену якість продукції (роботи) і т.п .;

З дв - доплати понад суми, що входять в З д, що включаються в звітний (фактичний) фонд годинної заробітної плати, в тому числі оплата за понаднормову роботу в одинарному розмірі, оплата за виконання акордних робіт, за якими обліковується відпрацьований час, оплата забраковану продукцію не з вини робітника.

Витрати на заробітну плату відображаються в собівартості продукції і впливають на рентабельність як конкретних видів продукції (робіт), так і на рентабельність виробництва в цілому. Тому завдання щодо зниження трудовитрат і по зниженню собівартості продукції тісно пов'язані.

Завдання щодо зниження собівартості продукції зазвичай представляється як сума планового зниження собівартості продукції, що випускається (Е с) (в грн.) І може бути визначена за формулою:

Е з = ΣС * q in - ΣC in * q in.

Планове завдання по зниженню собівартості продукції (у%) Е сп розраховується за формулою

Е сп = ΣС i * q in * 100 / ΣC io * q in -100,

де: З io і С in - собівартість одиниці i-го виду продукції відповідно в базисному (середньорічна) і в плановому періодах, грн .;

q in - річний обсяг виробництва i-го виду продукції в плановому періоді у відповідних одиницях виміру.

Заробітна плата на один руб. товарної продукції в планованому періоді з урахуванням зміни темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати розраховується за формулою

d СЗ1 = d СЗ0 * J З / J П,

де: d СЗ0 і d СЗ1 - заробітна плата, включаючи відрахування на соціальне страхування, на 1 грн. товарної продукції відповідно в базисному і плановане періодах;

J З і J П - відповідно індекси зростання середньої заробітної плати і зростання продуктивності праці в планованому періоді.

Абсолютна економія або перевитрата фонду заробітної плати (Е з) розраховується як різниця між фондом заробітної плати за планом (З п) і фактично нарахованої ЗФ:

Е з = З п - З ф.

Абсолютна економія від зниження собівартості продукції Е з порівнянної товарної продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним розраховується як різниця:

Е з = ΣС 1 * q 1 - ΣС 0 * q 1.

Відносна економія фонду заробітної плати (Е дз) визначається різницею між скоригованими фондом заробітної плати підприємства з урахуванням виконання плану за обсягом валової, товарної, реалізованої продукції (З фк) і фактично нарахованих фондом заробітної плати підприємства за даний період (З ф):

Е дз = З фк - З ф,

або у відсотках:

Еодз = (З фк - З ф) * 100 / З фк.

Відносна економія (або зі знаком мінус перевитрата) фонду заробітної плати робітників Е ін визначається різницею між плановим фондом їх заробітної плати (З пр), скоригованими на індекс виконання плану за обсягом валової (товарної, реалізованої) продукції (J в) і фактично нарахованих фондом заробітної плати за цей період (З фр):

Е ін = З пр * J в - З фр.

Відносна економія (перевитрата) фонду заробітної плати робітників за рахунок відносного нестачі (надлишку) чисельності робітників Е одр розраховується за формулою:

Е одр = З спр * (Р пр * J в - Р фр),

де З спр - середня планова заробітна плата одного робітника, грн .;

Р пр і Р фр - планова і фактична середньооблікова чисельність робітників на даний час, чол.

Економія заробітної плати і відрахувань на соціальне страхування (Е з) може бути досягнута по заробітній платі робітників за рахунок здійснення різних організаційно-технічних заходів, що забезпечують зниження трудомісткості продукції, що виробляється:

Е з = (t 0 * З 0 - t 1 * З 1) * (1 + З д / 100) * (1 + З н / 100) * N,

де t 0 і t 1 - трудомісткість одиниці продукції до і після проведення заходів, нормо / год;

З 0 і З 1 - середньогодинна заробітна плата робітника до і після проведення заходу, грн .;

З д - середній відсоток додаткової заробітної плати для даної категорії робітників;

З н - встановлений відсоток відрахувань на соціальне страхування;

N - кількість виробів, по яким знижується трудомісткість за рахунок проведення заходів в планованому періоді.

Аналогічним чином розраховується економія за рахунок зниження трудомісткості по всіх виробах, а потім визначається загальна сума економії на рік. У разі, якщо дане організаційно-технічний захід реалізується не з початку року, то при розрахунку зниження собівартості продукції враховується частина суми економії, яка повинна бути отримана в даному періоді.

При проведенні організаційно-технічних заходів, що забезпечують вивільнення працівників з погодинною оплатою праці, економія визначається за формулою:

Е з = (Е п * З з (1 + З пс / 100)) * n,

де Е п - намічене до вивільнення кількість працівників, чол .;

З с - середньомісячна заробітна плата даної категорії працівників, грн .;

З пс - встановлений відсоток відрахувань на соціальне страхування;

n - число місяців з моменту проведення заходів до кінця року.

У складі умовно-постійних витрат вагому частину складають витрати по оплаті праці персоналу, зайнятого в сфері управління виробництвом, обслуговування устаткування і основних робочих і т.п. Тому при збільшенні обсягу виробництва виникає економія, яку необхідно вміти визначати. Економія умовно-постійних витрат (Е пп), що виникає при збільшенні обсягу виробництва, визначається за формулою (в грн.)

Е пп = J т - З пп / 100 або Е пп = J т * С 0 * d пп / 10 000,

де С пп - сума наведених умовно-постійних витрат (без амортизації) в базисному році, тис. грн .;

J т - темп приросту товарної продукції в планованому році в порівнянні з базисним,%;

З 0 - собівартість товарної продукції або окремі елементи витрат (статті витрат) в базисному році, тис. Грн .;

d пп - питома вага наведених умовно-постійних витрат у собівартості товарної продукції або в окремих елементах витрат (статтях витрат) базисного року,%.

Економія фонду заробітної плати (Е з) у зв'язку з різницею і темпах зростання продуктивності праці і темпах зростання середньої заробітної плати працівників розраховується за формулою:

Е з = (З D 1 - З D 0) * В або Е з = З ф (J D 3 - 1) / J D 3,

де З D1 і З D0 - питомі витрати по заробітній платі на 1 грн. продукції відповідно в звітному (планованому) і базисному періодах;

В 1 - обсяг продукції, виробленої в звітному (планованому) періоді, грн .;

З ф - фонд заробітної плати всього персоналу за даний період, грн .;

J D 3 - коефіцієнт витрат по заробітній платі на виробництво одиниці продукції в даному періоді, який визначається відношенням індексу середньої заробітної плати одного працівника до індексу продуктивності праці.

Отримання результату зі знаком мінус означає перевитрата фонду заробітної плати.

Економія фонду заробітної плати (Е З2) за рахунок відхилення планового і фактичного рівнів середньої заробітної плати працівників:

Е З2 = (З сп - З сф) * Р ф,

де З сп і З сф - плановий і фактичний рівень середньої заробітної плати одного працівника на підприємстві (в цеху, на ділянці) за даний період, грн .;

Р ф - фактична середньооблікова чисельність працівників підприємства (цеху, дільниці) в аналізованому періоді, чол.

Подібним чином проводиться розрахунок економії або перевитрати (зі знаком мінус) фонду заробітної плати всього промислово-виробничого персоналу і окремо з урахуванням чисельності та середньої заробітної плати різних категорій працівників (робітників, фахівців, службовців і т.д.).

Економія фонду заробітної плати (Е З1) за рахунок зменшення (збільшення) чисельності працівників промислово-виробничого персоналу:

Е З1 = З сп * (Р п - Р ф),

де З сп - середня планова заробітна плата одного працівника підприємства (цеху, дільниці) за даний період, грн .;

Р п і Р ф - планова і фактична середньооблікова чисельність працівників на підприємстві (в цеху, на ділянці) в даний час, чол.

Подібним чином розраховується як економія, так і перевитрата фонду заробітної плати - як в середньому на одного працюючого, так і на одного працівника певної категорії (спеціаліста, службовця, робітника і т. П.) Виходячи з їх середнього заробітку. Економія фонду заробітної плати (у%) (Е 0З) за рахунок розриву в темпах зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати:

Е = 100 - 100 * J з / J п,

де J з і J п - темпи зростання відповідно заробітної плати та продуктивності праці в порівнянні з базисним періодом.

При оцінці співвідношення темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати в розрахунок приймається середня заробітна плата на одного працівника, включаючи виплати з фондів споживання (матеріального заохочення).


Завдання № 2

Планова і фактична чисельність ППП на підприємстві характеризується даними, наведеними в табл. 1. Визначити абсолютне і відносне відхилення фактичної чисельності від планової за категоріями, а також структуру ППП. Дослідити зміну складу і структури і дати рекомендації щодо вдосконалення кадрової політики.

Таблиця 1

ППП план факт

1. Всього:

2. В тому числі:

2.1. працюючі

2.2. фахівці

2.3 Службовці

2.4 МОП

3.% виконання плану

1848

348

100

15

99%

тисяча дев'ятсот двадцять чотири

444

95

10

99%

Рішення

1. Визначаємо абсолютне відхилення фактичної чисельності від планової

абс. = Ч ф. - Ч пл. = 1924 - 1848 = 76 чол.

Висновок: спостерігається абсолютний перевитрата чисельності робітників в кол-ве 76 чол.

2. При розрахунку абсолютного надлишку чисельності не враховується ступінь виконання плану по випуску продукції, тобто чисельність планова (Ч пл.) розрахована на плановий обсяг випуску. Тому необхідно визначити чисельність, скориговану на фактичний обсяг випуску (Ч пл скор) за умови незмінної продуктивності праці:

Ч пл скор = Ч пл. * До вип. пл. (% Вип. Пл.)

Ч пл скор = 1848 * 0,99 = 1830 (чол.) Або

Ч пл скор = 1848 * 99/76 = 2408 чол.

Висновок: таким чином для виконання плану на 99% і незмінною продуктивності праці підприємству необхідно 2408 раб.

3. Фактично робочих було менше. Визначимо їх нестачу щодо виконання плану (відносне відхилення):

отн. = Ч пл скор - Ч ф. = 2408 - 1924 = 484 чол.

Висновок: Спостерігається відносна нестача чисельності робітників в кол-ве 484 чол. Це свідчить про високу продуктивність праці на підприємстві, отже, необхідно проводити заходи щодо раціонального використання трудових ресурсів.

Проаналізуємо зміну складу і структури кадрів підприємства.

Таблиця 2

показник план факт Відхилення +, -

структура ППП

(Уд. В.%)

викл. по уд. в.,%
план факт

Чисельність персоналу, чол. всього

в тому числі:

1. ППП

1.1 працюють

1.2 фахівці

1.3 службовці

2. МОП

2311

1848

348

100

15

2473

тисяча дев'ятсот двадцять чотири

444

95

10

+162

+76

+96

-5

-5

100

79.96

15.06

4.33

0.65

100

77.8

17.95

3.84

0.4

-2.16

2.89

-0.49

-0.25

Висновок: чисельність персоналу фактично збільшилася на 162 людини. Це відбулося за рахунок збільшення промислово-виробничого персоналу (фахівців), непромисловий персонал скорочується на 5 осіб. Знижується також і його питома вага на 0.25%, а питома вага фахівців збільшується на 2.89%. У свою чергу ППП збільшився в основному за рахунок фахівців (на 96 чол.), Отже, в структурі спостерігається тенденція в бік збільшення питомої ваги фахівців і зниження питомої ваги працюючих, незважаючи на абсолютне збільшення чисельності працюючих (на 76 чол.).

Завдання № 4.

На підставі даних, наведених у таблиці 3, визначити виконання плану по середньогодинної, середньоденний і середньорічний заробітної плати робітників, пояснити причину відмінності цих показників і провести факторний аналіз їх впливу на відповідні фонди заробітної плати робітників.

Таблиця 3

ППП план факт
1. Фонд часовий з / п робітників, тис. Грн. 548 620
2. Фонд денної з / п робітників, тис. Грн. 632 720
3. Фонд річної з / п робітників, тис. Грн. 654 744
4. Відпрацьовано робітниками, тис. Чол. годин 684 821
5. Відпрацьовано робітниками, тис. Чол. днів 155 168
6. Середньооблікова кількість робітників 420 435

Середньогодинна заробітна плата є оплата праці робітника за одну відпрацьовану людино-годину і дорівнює відношенню фонду годинної заробітної плати робітників до загальної кількості відпрацьованих людино-годин. Це оплата за середньогодинну вироблення, тобто за фактично відпрацьований час або фактично виконану роботу.

ЗП пл. среднечасовая = 548/684 = 0,8;

ЗП факт. среднечасовая = 620/821 = 0,76;

Середньоденна заробітна плата є оплата праці робітника за одну відпрацьовану людино-день і дорівнює відношенню фонду денної заробітної плати робітників до загальної кількості відпрацьованих людино-днів. Це оплата за середньоденну вироблення, тому залежить від фактичної тривалості робочого дня і внутрішньозмінних втрат робочого часу.

ЗП пл. середньоденна = 632/155 = 4,08;

ЗП факт. середньоденна = 720/168 = 4,29;

Середньорічна заробітна плата - оплата праці, яка припадає на одного робітника і визначається як відношення фонду річної зарплати робітників до середньооблікової чисельності робітників. Вона відповідає середньорічній виробленні робочих і залежить від цілоденних і внутрізмінних втрат робочого часу тобто від ефективного використання бюджету часу одного робітника.

ЗП пл. середньорічна = 654/420 = 1,56;

ЗП факт. середньорічна = 744/435 = 1,71;

Зробимо факторний аналіз впливу середньогодинної, середньоденний і середньорічний заробітної плати на відповідні фонди заробітної плати.

Таблиця 4

ППП план факт відхилення % Виконан-ня
1. Фонд часовий з / п робітників, тис. Грн. 548 620 72 113,14
2. Фонд денної з / п робітників, тис .грн. 632 720 88 113,92
3. Фонд річної з / п робітників, тис. Грн. 654 744 90 113,76
4. Відпрацьовано робітниками, тис. Чол. годин 684 821 137 120,03
5. Відпрацьовано робітниками, тис. Чол. днів 155 168 13 108,39
6. Середньооблікова кількість робітників 420 435 15 103,57
7. Середньогодинна з / п грн. 0,8 0,76 -0,04 95
8. Середньоденна з / п грн. 4,08 4,29 0,21 105,15

9. Середньорічна з / п

тис. грн.

1,56 1,71 0,15 109,62

Розрахуємо вплив кожного з факторів на фонд заробітної плати.

1. Вплив зміни середньогодинної заробітної плати.

-0,04 * 821 = -32,84 тис. Грн.

Під впливом зменшення середньогодинної плати на 0,04 грн. фонд годинної заробітної плати зменшився на 32,84 тис. грн.

2. Вплив зміни відпрацьованими робочими тис. Чол. годин.

137 * 0,76 = 104,12 тис. Грн.

Під впливом збільшення відпрацьованого робітниками тис. Чол. годин на 137 тис. чол. годину фонд годинної заробітної плати підвищився на 104,12 тис. грн.

Перевірка:

-32 + 104 = 72 тис. Грн.

В результаті план по фонду годинної з / п робітників перевиконано на 13,14%.

Розрахуємо вплив кожного з факторів на фонд денної заробітної плати робітників.

1. Вплив середньоденної заробітної плати.

0,21 * 155 = 32,55 тис. Грн.

Під впливом підвищення середньоденної заробітної плати на 0,21 грн., Фонд денної з / п підвищився на 32,55 тис. Грн.

2. Вплив відпрацьованих робітниками чол. днів:

13 * 4,29 = 55,77 тис. Грн.

Під впливом збільшення відпрацьованих робітниками чол. днів на 13 тис. чол. днів підвищить фонд денний з / п на 55,77 тис. грн.

Перевірка 32 + 56 = 88 тис. Грн.

В результаті план по фонду з / п робітників перевиконано на 13,92%.

Розрахуємо вплив кожного з факторів на фонд річної з / п робітників.

1. Вплив середньорічної з / п:

0,15 * 420 = 63 тис. Грн.

Під впливом збільшення середньорічної з / п на 0,15 грн. фонд річної з / п збільшився на 63 тис. грн.

2. Вплив середньооблікового числа робочих:

15 * 1,71 = 25,65 тис. Грн.

Під впливом збільшення середньооблікової кількості робочих на 15 чол., Підвищився фонд річної з / п на 25,65 тис. Грн.

В результаті план по фонду річної з / п робітників перевиконано на 13,76%. З двох факторів, що впливають найбільший вплив робить середньорічна з / п.

Література.

1. «Економіка і соціологія праці». Серія «Підручники і навчальні посібники». Під редакцією Б.Ю. Сербиновского і В. А. Чулякова. Ростов-на-Дону, «Фенікс», 1999 - 512 с.

2.Жуков Л.І., Погосян Г.Р. "Економіка праці", підручник, - М .: 1998 р

3. Жуков Л.І., Погосян Г.Р. "Практикум з економіки, організації та планування праці", - М .: 1997 р

4. Рофе А.І. "Економіка і соціологія праці", - М .: 2004 р