• 1. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
 • 1.1. Основні формули
 • 1.2. Рішення типових задач
 • 1.3. контрольні завдання
 • 1.4. Контрольні питання
 • 2. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ
 • 2.1. контрольні завдання
 • 2.2. Контрольні питання
 • 3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
 • 3.1. Основні формули
 • 3.2. Рішення типового завдання
 • 3.3. контрольна завдання
 • 3.4. Контрольні питання
 • 4.1. Основні формули
 • 4.2. Рішення типових задач
 • 4.3. контрольні завдання
 • 4.4. Контрольні питання


 • Дата конвертації25.03.2017
  Розмір73.01 Kb.
  Типнавчальний посібник

  Скачати 73.01 Kb.

  Методичні вказівки і завдання з дисципліни Статистика Частина 1

  Міністерство освіти і науки України

  Севастопольський національний технічний університет

  "СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ"

  "СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ"

  "Підсумок І ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ"

  "СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ"

  Методичні вказівки і завдання з дисципліни "Статистика. Частина 1" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання

  Севастополь, 2008


  "Статистичні показники", "Статистичне спостереження", "Зведення і групування статистичних даних", "Середні величини" Методичні вказівки і завдання з дисципліни "Статистика. Частина 1" для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання / Упоряд. Т.Н. Кашо, І.В. Березина. - 1 - е изд. - Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2008. - 40c.


  Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам у вивченні методів статистичних розрахунків шляхом забезпечення матеріалами для закріплення теоретичних знань і отримання навичок вирішення практичних завдань. Викладаються основні поняття, формули, приклади та рішення типових задач, контрольні питання і тести з досліджуваних тем і бібліографічний список. Вказівки призначені для студентів економічних спеціальностей усіх форм навчання.

  Методичні вказівки розглянуті і затверджені на засіданні кафедри "Облік і аудит" СевНТУ (протокол № 11 від 27 червня 2007 р).

  Допущено навчально-методичним центром СевНТУ в якості методичних вказівок.

  рецензенти:

  О.В. Луняки, канд. екон. наук, доцент кафедри "Менеджмент організацій" СевНТУ,

  О.С. Доценко, ст. преп. кафедри "Облік і аудит" СевНТУ.


  ЗМІСТ

  ВСТУП .. 4

  1. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ .. 6

  1.1. Основні формули .. 6

  1.2. Рішення типових задач. 7

  1.3. Контрольні завдання. 9

  1.4. Контрольні питання .. 13

  1.5. Тести .. 13

  2. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ. 18

  2.1. Контрольні завдання. 18

  2.2. Контрольні питання .. 20

  2.3. Тести .. 21

  3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ .. 25

  3.1. Основні формули .. 25

  3.2. Рішення типового завдання. 26

  3.3. Контрольна завдання. 29

  3.4. Контрольні питання .. 29

  3.5. Тести .. 30

  4. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ .. 34

  4.1. Основні формули .. 34

  4.2. Рішення типових задач. 36

  4.3. Контрольні завдання. 39

  4.4. Контрольні питання .. 44

  4.5. Тести .. 44

  Бібліографічний список .. 48

  ВСТУП

  Справжнє методико-навчальний посібник містить завдання курсу "Статистика. Частина 1" з метою зорієнтувати студентів на підготовку за темами: "Статистичні показники", "Статистичне спостереження", "Зведення і групування статистичних даних", "Середні величини". З цією ж метою в кінці посібника наведено бібліографічний список по всьому курсу.

  Готуючись до практичних занять, студент повинен прочитати рекомендовану літературу і конспект лекцій, самостійно перевірити, як він засвоїв питання тієї теми, по якій буде вирішувати завдання.

  Рішення задач необхідно супроводжувати відповідними формулами, докладними розрахунками, поясненням суті досліджуваних показників і короткими висновками. При цьому особливу увагу слід приділяти економічним змістом показників.

  Розрахунки повинні бути виконані до прийнятої в статистиці точністю: індекси розраховуються з точністю до 0.001, а відсотки - до 0.01. При виконанні робіт рекомендується використовувати статистичні таблиці, які повинні бути побудовані і оформлені за правилами, який вивчається в темі "Зведення і групування статистичних даних".

  Відповідно до навчальної програми студентам усіх форм навчання необхідно мати навик у вирішенні певних завдань, відповідно до вимог і виконати по цьому розділу домашню контрольну роботу. Після закінчення курсу передбачено залік.

  Дані методичні вказівки значно спростять процес вивчення матеріалу, так як в ньому систематизовані теми розділу, основні формули за темами, якими необхідно користуватися. Для підвищення ефективності самостійної роботи наведені докладні викладки всіх розрахункових формул з відповідями по кожній типової задачі, а так само представлені приклади розв'язання поширених завдань для самостійного рішення. В кінці кожної теми наведені контрольні питання і тести, відповіді на які забезпечать позитивний результат при здачі заліку.

  Перед виконанням контрольної роботи або рішенням завдань на практичних заняттях потрібне уважне вивчення цих методичних вказівок.

  1. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

  Абсолютні показники - кількісні показники, які виражають обсяг або розмір соціально-економічного явища в певних межах місця і часу. Абсолютні величини отримують безпосередньо в результаті зведення статистичного матеріалу.

  Відносні показники - показники, які виражають кількісні співвідношення (найчастіше двох абсолютних величин) між соціально-економічними явищами, їх ознаками. Розрізняють такі види відносних величин: виконання плану, планового завдання, динаміки, структури, координації, інтенсивності, порівняння.

  1.1. Основні формули

  Відносний показник планового завдання:

  (1.1)

  де Yпл - запланований рівень на звітний період;

  Y0 - фактичний досягнутий рівень за базисний період.

  Відносний показник виконання плану:

  (1.2)

  де Y1 - фактично досягнутий рівень звітного періоду.

  Відносний показник динаміки:

  (1.3)

  Взаємозв'язок показників:

  (1.4)

  1.2. Рішення типових задач

  Завдання № 1.1

  Робочий виготовив в звітному році 10000 дет. при нормі 9600. У попередньому періоді його вироблення становила 8200 дет.

  Визначити відносні величини виконання плану, планового завдання та динаміки. Показати їх взаємозв'язок.

  Рішення:

  Взаємозв'язок показників:

  Висновок: планом передбачалося збільшення вироблення на 17,1% (Кп. З. = 117,1%). Робочий в звітному періоді план по виготовленню деталей перевиконав на 4,2% (Кв. П. = 104,2%). У поточному році в порівнянні з попереднім робочий виготовив на 21,95% деталей більше (Кд. = 121,95%).

  Завдання № 1.2

  Визначити, які з перелічених нижче статистичних показників є абсолютними (Абс) і відносними (Відносна). Для відносних величин вказати їх вид.

  Рішення:

  1. У 2007 р інвестиції в розвиток промисловості були збільшені в порівнянні з 2006 р на 10% - Від., Коефіцієнт динаміки.

  2. На початку року в області на кожні 1000 чоловік міського населення припадало 594 сільського - Від., Коефіцієнт координації.

  3. Відповідно до укладених договорів за рік передбачається збільшити випуск продукції заводу в 1,15 рази - Від., Коефіцієнт планового завдання.

  4. У звітному році 64,7% всіх видатків бюджету міста припадало на розвиток соціальної сфери - Від., Коефіцієнт структури.

  5. Виробництво морозива на підприємстві в 2007 р збільшилася в порівнянні з 2006 р на 10 тис. Од. - Абс.

  6. У 2007 р в США середня заробітна плата була в 3,3 рази вище, ніж в Україні - Від., Коефіцієнт порівняння.

  7. У Токіо на кожного жителя припадає 4 кв. м. паркової зони - Від., коефіцієнт інтенсивності.

  Завдання № 1.3

  Планувалося обсяг виробництва збільшити на 5%, план був перевиконаний на 2%. Визначити на скільки відсотків обсяг виробництва зріс (зменшився) в поточному періоді в порівнянні з базовим.

  Рішення:

  Визначаємо вихідні дані:

  Необхідно визначити коефіцієнт динаміки.

  Висновок: на 7,1% обсяг виробництва зріс в поточному періоді в порівнянні з базовим.

  1.3. контрольні завдання

  Завдання № 1.1

  Визначити, які з перелічених нижче статистичних показників є первинними і похідними, інтервальними і моментних. Для відносних величин вказати вид і форму вираження:

  1. Виробництво електроенергії на душу населення за рік, кВт * год;

  2. Довжина електрифікованих залізничних ліній на коней року, км;

  3. Кількість лікарів на 10000 населення на початок року;

  4. Введення в дію загальної площі житлових будинків за рік, тис. ;

  5. Співвідношення роздрібного товарообігу продовольчих і непродовольчих товарів;

  6. Індекс роздрібних цін на товари народного споживання за перший квартал,%;

  7. Ступінь використання виробничих потужностей домобудівного комбінату,%;

  8. Частка інвестицій на охорону навколишнього середовища в загальному обсязі капіталовкладень;

  9. Зростання витрат на заходи з охорони праці в поточному році в порівнянні з минулим,%;

  10. Кількість зареєстрованих шлюбів на 1000 осіб населення;

  11. Розмір основних виробничих фондів на 100 га сільськогосподарських угідь на початок року, тис. Ден. од.

  завдання №1.2

  План виробництва продукції підприємством виконаний на 101,8%. У порівнянні з минулим роком приріст випущеної продукції склав 3,5%.

  Визначити, який приріст продукції передбачався планом в порівнянні з минулим роком.

  Завдання № 1.3

  Бізнес-планом підприємства передбачалося зниження собівартості продукції на 2%. Фактично собівартість виросла в порівнянні з попереднім періодом на 3%. Визначте% виконання плану по зниженню собівартості.

  Завдання № 1.4

  Є дані по механічному цеху за місяць в наступній таблиці:

  показники Звітний місяць

  попередній

  місяць,

  фактично

  план факт
  Товарна продукція, тис. У. е. 208,6 * 201,5

  середньооблікова чисельність

  промислово-виробничого

  персоналу, чол.

  135 132 *

  середній виробіток

  на одного працюючого, у. е.

  * 1673 1504

  Обчислити відсутні показники в таблиці; відносні величини планового завдання, виконання плану і динаміки за всіма показниками; перевірити взаємозв'язок обчислених відносних величин.

  Завдання № 1.5

  Споживання палива тепловими електростанціями за рік представлено в наступній таблиці:

  Вид палива

  базисний

  рік

  звітний

  рік

  коефіцієнт

  перекладу

  в умовне паливо

  Вугілля, млн. Т. 9,4 22,6 0,90
  Мазут, млн. Т. 32,5 18,2 1,37
  Газ природний, млн. 11,4 21,0 1, 20

  визначити:

  1. Обсяги спожитого палива за кожен рік;

  2. Структуру спожитого палива. Зробити висновок про структурні зрушення.

  Завдання № 1.6

  Розподіл населення регіону за віком і типом поселень наведені в таблиці:

  вік Населення, млн. Чол.
  міське сільське
  дотрудоспособном 0,8 0,4
  працездатний 2,0 0,8
  старшого за працездатний 0,6 0,5
  Разом 3,4 1,7

  розрахувати:

  а) структуру міського і сільського населення за ознакою працездатності;

  б) співвідношення працездатного і непрацездатного населення в містах і селах;

  в) структуру населення за типами поселень;

  г) співвідношення міського і сільського населення.

  Завдання № 1.7

  Результати діяльності страхової компанії за майновим страхуванням характеризуються даними:

  1. Кількість застрахованих об'єктів - 1800;

  2. Вартість застрахованого майна, у. е. - 81900;

  3. Кількість об'єктів, які отримали ушкодження - 56;

  4. Сума виплат страхового відшкодування, у. е. - 72800.

  Визначити відносні показники, що характеризують:

  а) середню вартість застрахованого майна;

  б) частку об'єктів, які отримали пошкодження;

  в) середню суму виплат страхового відшкодування;

  г) рівень страхового відшкодування (на 100 у. е. страхової вартості майна).

  Завдання № 1.8.

  Є дані про виробництво двигунів електромеханічним заводом в натуральному вираженні в наступній таблиці:

  Потужність двигуна,

  кВт

  базисний період Звітний період
  120 800 820
  150 940 970
  180 1700 1800
  300 2300 2410
  Разом - -

  Обчислити відносні величини динаміки:

  а) в натуральному вираженні;

  б) умовно-натуральному вираженні.

  За умовну одиницю виміру слід прийняти двигун потужністю 120 кВт.

  Завдання № 1.9

  Є дані по підприємству хімічної промисловості:

  Продукція Випуск, тис. Т.

  Оптова ціна 1 т.,

  у. е.

  плановий фактичний
  Сірчана кислота 280 286,7 18
  суперфосфат простий 564 578,6 16

  суперфосфат

  гранульований

  325 336,1 24

  Обчислити відносні величини виконання плану:

  а) за кожним видом продукції в натуральному вираженні;

  б) по всій продукції підприємства у вартісному вираженні.

  Завдання № 1.10

  Є дані по підприємству за два роки, представлені в таблиці, тис. У. е .:

  показник попередній рік Звітній рік
  товарна продукція 8580 9680

  Середньорічна повна вартість

  промислово-виробничих фондів

  4250 4400

  визначити:

  а) відносну величину інтенсивності (фондовіддачу) за кожен рік;

  б) відносні величини динаміки за всіма показниками.

  1.4. Контрольні питання

  1. Сутність і види узагальнюючих статистичних показників.

  2. Абсолютні статистичні показники, їх значення в статистиці і одиниці вимірювання.

  3. Види відносних величин, техніка їх розрахунку і форми вираження.

  4. Залежність між відносними величинами динаміки і планового завдання.

  5. Що висловлюють відносні величини структури та координації.

  6. Для характеристики яких явищ використовують відносні величини інтенсивності і порівняння.

  1.5. тести

  1. Показники, за допомогою яких характеризують сукупності одиниць в цілому або їх окремих груп називають:

  а) узагальнюючі показники;

  б) індивідуальні показники;

  в) надійні показники;

  г) свою відповідь.

  2. В залежності від характеру досліджуваного явища статистичні показники поділяються на:

  а) індивідуальні і загальні;

  б) об'ємні і якісні;

  в) інтервальні і моментні;

  г) немає вірної відповіді.

  3. В залежності від суті досліджуваного явища статистичні показники поділяються на:

  а) індивідуальні і загальні;

  б) об'ємні і якісні;

  в) інтервальні і моментні;

  г) немає вірної відповіді.

  4. Кількісні показники, які виражають обсяг або розмір соціально-економічного явища в певних межах місця і часу називають

  а) відносними показниками;

  б) абсолютними показниками;

  в) середніми показниками;

  г) свою відповідь.

  5. Безпосередньо в процесі статистичного спостереження отримують:

  а) сумарні абсолютні показники;

  б) індивідуальні абсолютні показники;

  в) відносні показники;

  г) середні показники.

  6. Одиниці виміру абсолютних величин:

  а) натуральні;

  б) вартісні (грошові);

  в) умовно-натуральні;

  г) відсотки;

  д) коефіцієнти.

  7. Для характеристики різнорідних явищ використовують одиниці вимірювання:

  а) натуральні;

  б) вартісні (грошові);

  в) умовно-натуральні;

  г) відсотки;

  д) коефіцієнти.

  8. Показники, які виражають кількісні співвідношення між соціально-економічними явищами називаються

  а) відносними показниками;

  б) абсолютними показниками;

  в) середніми показниками;

  г) узагальнюючими показниками.

  9. Основна умова правильності розрахунку відносних величин - це:

  а) однорідність сукупності;

  б) масовість досліджуваних даних;

  в) порівнянність порівнюваних показників;

  г) всі відповіді вірні.

  10. Ступінь виконання плану за певний період часу відображає коефіцієнт:

  а) планового завдання;

  б) виконання плану;

  в) інтенсивності;

  г) динаміки;

  д) координації.

  11. За планом підприємство повинно було випустити продукції на суму 600 тис. У. е., а фактично випустило на 450 тис. у. е., то відсоток перевиконання (недовиконання) плану буде дорівнює:

  а) 75%;

  б) 25%;

  в) 101%;

  г) свою відповідь.

  12. Плановане зміна показників в порівнянні з базовим періодом показує коефіцієнт:

  а) планового завдання;

  б) виконання плану;

  в) інтенсивності;

  г) динаміки;

  д) координації.

  13. Ступінь зміни явища в часі відображає коефіцієнт:

  а) планового завдання;

  б) виконання плану;

  в) інтенсивності;

  г) динаміки;

  д) координації.

  14. Бізнес-планом підприємства передбачалося зростання продуктивності праці працівника на 5%, фактично його вироблення знизилася на 2%. Визначити відсоток виконання плану продуктивності праці.

  а) план недовиконано на 6,6%;

  б) план перевиконано на 6,6%;

  в) план виконаний на 90%;

  г) свою відповідь.

  15. При характеристики складу тієї чи іншої сукупності використовують коефіцієнт

  а) структури;

  б) порівняння;

  в) інтенсивності;

  г) динаміки;

  д) координації.

  16. Визначити питому вагу продукції вищої якості в загальному обсязі продукції, якщо відомо, що продукція вищої якості = 100 од., А загальний обсяг випущеної продукції = 120 од.

  а) 83,3%;

  б) 0,83;

  в) 1,2;

  г) 120%.

  17. Число хлопчиків на 100 дівчаток серед новонароджених - це показник:

  а) структури;

  б) порівняння;

  в) інтенсивності;

  г) динаміки;

  д) координації.

  18. Кількість великої рогатої худоби з розрахунку на 100 га с / г угодій- це показник:

  а) структури;

  б) порівняння;

  в) інтенсивності;

  г) динаміки;

  д) координації.

  29. Кількість банків на район - це показник:

  а) структури;

  б) порівняння;

  в) інтенсивності;

  г) динаміки;

  д) координації.

  2. СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

  Статистичне спостереження - планомірний, науково-обгрунтований збір масових даних або відомостей про соціально-економічні явища і процеси. У статистиці традиційно склалися дві основні організаційні форми статистичного спостереження: звітність і спеціально-організовані спостереження (перепису, бізнес-обстеження, моніторинги, пілотні обстеження та ін.).

  Залежно від часу реєстрації фактів виділяють наступні види статистичного спостереження: безперервне, періодичне і одноразове; за ступенем охоплення одиниць сукупності розрізняють: суцільне і несуцільне (вибіркове, монографічне, за способом основного масиву) спостереження. Виділяють наступні способи збору даних: безпосередній, документальний і опитування.

  2.1. контрольні завдання

  Завдання № 2.1

  Визначити вид статистичного спостереження за ступенем охоплення одиниць і за часом реєстрації даних:

  1. Облік кількості зареєстрованих злочинів;

  2. Реєстрація даних торгів на універсальних біржах;

  3. Реєстрація рівня цін на сільськогосподарські продукти, які продаються на ринках великих міст;

  4. Обстеження бюджетів найменш захищених верств населення;

  5. Облік чисельності новонароджених;

  6. Опитування молодих сімей регіону з питань планування сім'ї.


  Завдання № 2.2

  По таблиці визначте форму і види статистичних спостережень:

  статистичне

  спостереження

  форма вид
  звітність

  спеціально

  організоване

  спостереження

  регістр

  за

  ступеня

  охоплення одиниць

  По часу

  реєстрації

  суцільне несуцільне поточне періодичне Єдино-тимчасове
  Анкетне опитування пасажирів авіакомпанії, яка обслуговує щотижневі рейси
  Перелік всіх релігійних громад країни
  Обстеження фінансової діяльності інвестиційної компанії
  Реєстрація розлучень в загсі
  Списки виборців регіональних виборчих кіл
  Опитування окремих учасників презентації фірми.

  Завдання № 2.3

  Проведіть логічний контроль правильності заповнення мігрантом відривного талона до "Лісту вибуття":

  стать чоловіча

  Вік 15 років

  Національність українець

  Сімейний стан: одружений

  Місце народження м Харків

  Місце роботи учень ПТУ

  громадянство російське

  Термін приїзду постійне проживання

  Мета приїзду відпочинок

  Місце прописки г. Харьков

  Кількість членів семьі1

  в т. ч. дітей 2

  Завдання № 2.4

  Здійснити арифметичний контроль даних про кількість затриманих в нетверезому стані органами внутрішніх справ по наступній таблиці:

  затримано

  в стані

  алкогольного

  сп'яніння

  Кількість осіб,

  тис. чол.

  темп

  зростання,

  %

  Питома вага,

  %

  структурні зрушення

  (- / +) п. П.

  2006 р 2007 р 2006 р 2007 р
  всього 580 853 147 - 100 -

  В т.ч.

  неповнолітніх

  9 15 116 1,6 17,6 +16

  Завдання № 2.5

  Проведіть арифметичний контроль даних звіту акціонерних товариств по наступній таблиці:

  Тип

  акціонерного

  суспільства

  кількість

  товариств

  Розмір

  статутного фонду,

  млн. у. е.

  сума

  акціонерних внесків,

  млн. у. е.

  чисельність

  акціонерів,

  чол.

  Середній розмір внеску одного акціонера, тис. У. е.

  Питома вага,

  %

  кількість

  акціонерів в розрахунку на одне АТ

  статутного фонду

  суми

  акціонерних внесків

  Відкрите 150 1400 1200 16 74,1 72 81 112
  Закрите 100 600 800 5200 57,7 28 20 50
  В цілому 50 2000 1500 22000 68,2 100 100 88

  2.2. Контрольні питання

  1. Сутність, джерела, і організаційні форми статистичного спостереження.

  2. Види статистичного спостереження за часом реєстрації фактів і повноти охоплення одиниць сукупності.

  3. Способи отримання даних.

  4. Склад і призначення елементів плану спостереження.

  5. Програма статистичного спостереження та вимоги до неї вимоги.

  6. Критичний момент спостереження і мета його встановлення.

  7. Статистичні формуляри і принципи їх розробки.

  8. Способи забезпечення точності спостереження.

  9. Первинний облік і звітність. види звітності

  10. Спеціальні статистичні спостереження.

  11. Види помилок, що виникають при проведенні статистичних спостережень.

  12. Способи запобігання і виявлення помилок спостереження.

  2.3. тести

  1. Статистичне спостереження - це:

  а) планомірний, науково обгрунтований збір масових даних;

  б) планомірний, науково обгрунтований аналіз даних;

  в) планомірна, науково обґрунтована обробка матеріалів;

  г) всі відповіді вірні.

  2. Вимоги, що пред'являються до зібраних даними:

  а) достовірність;

  б) порівнянність;

  в) масовість;

  г) всі відповіді вірні.

  3. Статистичне спостереження, при якому органи державної статистики отримують відомості про діяльність підприємства - це:

  а) спеціально організоване спостереження;

  б) звітність;

  в) перепис;

  г) свою відповідь.

  4. Спеціально організовані спостереження проводяться у вигляді:

  а) подання звітності до органів статистики;

  б) переписів;

  в) бізнес - обстежень;

  г) моніторингів.

  5. За часом реєстрації фактів розрізняють наступні види статистичного спостереження:

  а) суцільне;

  б) вибіркове;

  в) періодичне;

  г) опитування;

  д) одноразова.

  6. Перепис населення відноситься до наступного вигляду статистичних спостережень:

  а) суцільне;

  б) вибіркове;

  в) періодичне;

  г) опитування;

  д) одноразова.

  7. Перепис організацій оптової торгівлі, яка охоплює всю країну відноситься до наступного вигляду статистичних спостережень:

  а) суцільне;

  б) вибіркове;

  в) періодичне;

  г) опитування;

  д) одноразова.

  8. Зняття залишків товарно-матеріальних цінностей при проведенні їх інвентаризації відноситься до наступного вигляду статистичних спостережень:

  а) суцільне;

  б) вибіркове;

  в) періодичне;

  г) безпосереднє;

  д) одноразова.

  9. У програмно-методологічну частину плану статистичних спостережень включаються питання визначення:

  а) цілі;

  б) програми спостереження;

  в) об'єкта;

  г) всі відповіді вірні.

  10. Статистичним інструментарієм називається:

  а) вся документація по спостереженню;

  б) статистичні дані;

  в) організаційні питання;

  г) свою відповідь.

  11. В організаційній частині плану спостереження вказується

  а) цілі;

  б) програми спостереження;

  в) органи спостереження;

  г) сезон і критичний момент спостереження.

  12. Розрізняють такі види помилок статистичного спостереження:

  а) репрезентативності;

  б) реєстрації;

  в) угруповання;

  г) всі відповіді вірні.

  13. Виявлення та усунення помилок, допущених під час статистичного спостереження допомагає:

  а) арифметичний контроль;

  б) поточний контроль;

  в) логічний контроль;

  г) всі відповіді вірні.

  14. Всі форми статистичної звітності затверджуються:

  а) Міністерством фінансів;

  б) державним комітетом статистики;

  в) самостійно підприємством;

  г) свою відповідь.

  15. Реєстрація споживчих цін на товари та послуги, що здійснюється щомісяця, відноситься до наступного вигляду статистичних спостережень:

  а) суцільне;

  б) вибіркове;

  в) періодичне;

  г) опитування;

  д) одноразова.

  3. ЗВЕДЕННЯ І ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

  Статистичні дані - це науково-організована обробка матеріалів спостереження, що включає в себе систематизацію, угруповання даних, складання таблиць, підрахунок групових і загальних підсумків, розрахунок похідних показників (середніх, відносних величин).

  Статистична угруповання - це процес утворення однорідних груп на основі розчленування статистичної сукупності на частини або об'єднання досліджуваних одиниць у приватні сукупності за істотними для них ознаками, кожна з яких характеризується системою статистичних показників.

  3.1. Основні формули

  Кількість інтервалів (n), формула Стерджесс:

  (3.1)

  де N - чисельність одиниць сукупності.

  Співвідношення між N і n представлені в наступній таблиці:

  N 15 - 24 25 - 44 45 - 89 90 - 179 180 - 359 360 - 719
  N 5 6 7 8 9 10

  Величина рівного інтервалу (i):

  (3.2)

  де Xmax - найбільше значення варьирующего ознаки;

  Xmin найменше значення варьирующего ознаки.

  3.2. Рішення типового завдання

  Є такі дані про роботу 25 підприємств однією з галузей промисловості:

  номер

  підприємств

  середньорічна

  вартість основних виробничих

  фондів,

  млн. у. е.

  середнє

  облікове число

  працюючих,

  чол.

  Фактичний випуск товарної продукції, млн. У. е.
  1 4,2 350 5,6
  2 1,8 220 2,2
  3 2,6 200 1,9
  4 4,8 340 6,1
  5 3,5 400 4,5
  6 2,9 280 3,8
  7 2,9 250 3,8
  8 5,6 450 8,1
  9 3,1 250 3,6
  10 3,5 380 4,5
  11 3,1 310 3,0
  12 7,1 260 9,1
  13 3,1 310 3,5
  14 3,3 250 2,4
  15 5,3 400 6,4
  16 3,9 350 4,2
  17 2,5 280 3,0
  18 2,0 220 1,8
  19 7,2 270 8,9
  20 3,2 390 3,2
  21 1,7 330 2,4
  22 4,7 390 4,6
  23 2,0 270 2,8
  24 1,8 210 1,8
  25 6,5 200 6,6

  Для вивчення залежності випуску продукції заводами від розміру основних фондів розподілити всі заводи по вартості всіх виробничих фондів на 5 груп з рівними інтервалами. Кожну групу заводів охарактеризувати:

  1. Числом заводів;

  2. Розміром основних фондів (всього і в середньому на один завод);

  3. Чисельністю працюючих (всього і в середньому на один завод);

  4. Фактичним випуском товарної продукції (всього та в середньому на одного працюючого);

  5. Випуском продукції на у. е. основних фондів.

  Рішення:

  Визначаємо величину інтервалу:

  Розбиваємо на групи: [1,7-2,8), [2,8-3,9), [3,9-5,0), [5,0-6,1), [6,1-7 ,].

  Будуємо такі допоміжні таблиці для розрахованих інтервалів:

  Розмір

  інтервалу

  номер

  підприємств

  вартість

  ОПФ,

  млн. у. е.

  чисельність

  працюючих,

  чол.

  випуск

  товарної

  продукції,

  млн. у. е.

  [1,7 - 2.8) 2 1,8 220 2,2
  3 2,6 200 1,9
  17 2,5 280 3,0
  18 2,0 220 1,8
  21 1,7 330 2,4
  23 2,0 270 2,8
  24 1,8 210 1,8
  Разом 7 14,4 1730 15,9
  [2,8 - 3,9) 5 3,5 400 4,5
  6 2,9 280 3,8
  7 2,9 250 3,8
  9 3,1 250 3,6
  10 3,5 380 4,5
  11 3,1 310 3,0
  13 3,1 310 3,5
  14 3,3 250 2,4
  20 3,2 390 3,2
  Разом 9 28,6 2820 32,3

  [3,9-5,0)

  1 4,2 350 5,6
  4 4,8 340 6,1
  16 3,9 350 4,2
  22 4,7 390 4,6
  Разом 4 17,6 1430 20,5
  [5,0-6,1) 8 5,6 450 8,1
  15 5,3 400 6,4
  Разом 2 10,9 850 14,5
  [6,1-7,] 12 7,1 260 9,1
  19 7,2 270 8,9
  25 6,5 200 6,6
  Разом 3 20,8 730 24,6

  Будуємо підсумкову таблицю 3.1:

  Таблиця 3.1. - Угруповання підприємств за вартістю основних виробничих фондів ... галузі за ... рік

  Групи п / п

  за вартістю ОПФ,

  млн. у. е.

  число

  заводів

  Вартість ОПФ,

  млн. у. е.

  чисельність

  працюючих, чол.

  випуск

  товарної продукції,

  млн. у. е.

  випуск

  продукції на

  1 у. е.

  ОПФ

  всього в середньому на 1 завод всього в середньому на 1 завод

  всього

  в середньому на 1 працюючого, тис. у. е.

  1 2 3 4 = 3/2 5 6 = 5/2 7 8 = 7/5 9 = 7/3
  1,7-2,8 7 14,4 2,1 1730 247 15,9 9, 19 1,10
  2,8-3,9 9 28,6 3,2 2820 313 32,3 11,45 1,13
  3,9-5,0 4 17,6 4,4 1430 357 20,5 14,34 1,16
  5,0-6,1 2 10,9 5,4 850 425 14,5 17,06 1,33
  6,1-7,2 3 20,8 6,9 730 243 24,6 33,7 1,18
  Разом: 25 92,3 3,7 7560 302 107,8 14,26 1,2

  Висновок: для перших 4-х груп підприємств характерна наступна тенденція: вартість основних фондів і чисельність працюючих в середньому на 1 завод ростуть (гр.4 і гр.6), відповідно пропорційно зростає і випуск продукції в середньому на 1 працюючого, і фондовіддача ( гр.8 і гр.9). Для підприємств, що входять в 5-у групу, ситуація інша: очевидно, що відбувається модернізація процесу виробництва, в зв'язку з чим ручна праця замінюється машинним (вартість основних фондів в середньому на 1 завод збільшується до 6,9 млн. У. Е., а чисельність різко зменшується до 243 чол) і, як наслідок, збільшується випуск продукції в середньому на 1 працюючого до 33,7 тис. у. е. Однак фондовіддача різко скорочується (до 1,18 у. е), швидше за все це пов'язано з тим, що не всі закуплене обладнання було введено в виробництво чи ні кваліфікованих кадрів для роботи на ньому, тобто гроші були вкладені, а фонди не використовуються в повному обсязі.

  3.3. контрольна завдання

  Є дані про 23 робочих-відрядників, представлені в наступній таблиці:

  номер

  робочих

  Стаж роботи,

  років

  Місячне вироблення продукції,

  у. е.

  1 1,0 220
  2 6,5 310
  3 9,2 327
  4 4,5 275
  5 6,0 280
  6 2,5 253
  7 2,7 245
  8 16,0 340
  9 13,2 312
  10 14,0 352
  11 11,0 325
  12 12,0 308
  13 10,5 306
  14 1,0 252
  15 9,0 290
  16 5,0 265
  17 6,0 282
  18 10,2 288
  19 5,0 240
  20 5,4 270
  21 7,5 278
  22 8,0 288
  23 8,5 295

  Для вивчення залежності між наведеними показниками Неунікальна робочих за стажем роботи, виділивши 5 груп з рівними інтервалами. По кожній з них і сукупності підрахувати кількість робочих (абсолютне і у відсотках до підсумку), середній стаж роботи, середньомісячну вироблення продукції. Результати представити в таблиці, зробити короткі висновки.

  3.4. Контрольні питання

  1. Сутність статистичної угрупованням і основні її завдання.

  2. Класифікація группіровочнихознак, вимоги до них.

  3. Види угруповань.

  4. Основні класифікатори України.

  5. Визначення кількості груп і розміру інтервалів в кількісних угрупованнях.

  6. Особливості комбінаційної угруповання.

  7. Правила побудови рядів розподілу.

  8. Відмінність атрибутивних рядів розподілу від варіаційних.

  9. Характеристика графічного зображення рядів розподілу.

  10. Статистична таблиця, основні її елементи.

  11. Підлягає і присудок статистичної таблиці.

  12. Правила побудови статистичних таблиць.

  13. Аналіз таблиць. Розробка макетів таблиць.

  3.5. тести

  1. Процесом освіти однорідних груп на основі розподілу всієї сукупності на окремі групи за істотними для них ознаками називається:

  а) угруповання;

  б) зведення;

  в) деталізація;

  г) спостереження.

  2. Виділяють наступні групувальні ознаки:

  а) атрибутивні, кількісні; альтернативні, дискретні; факторні, результативні;

  б) якісні, кількісні; альтернативні, варіаційні; факторні, результативні;

  в) дискретні, безперервні; альтернативні, варіаційні; факторні, результативні;

  г) атрибутивні, кількісні; альтернативні, варіаційні; незалежні, факторні.

  3. Яким видом ознаки є заробітна плата працівника:

  а) кількісним, дискретним;

  б) якісним;

  в) кількісних, безперервним;

  г) варіаційним.

  4. За допомогою методу угруповань вирішуються такі завдання:

  а) виділення соціально - економічних типів явищ;

  б) вивчення структури явища і структурних зрушень;

  в) вивчення зв'язків і залежностей між окремими ознаками;

  г) всі відповіді вірні.

  5. Виділяють наступні види угруповань:

  а) типологічні;

  б) аналітичні;

  в) інтервальні;

  г) статистичні.

  6. Якщо групи, утворені за однією ознакою, діляться на підгрупи по другому, а останні - на підгрупи по третьому і т.д. ознаками, то таке угрупування називається

  а) складною;

  б) комбінаційної;

  в) багатовимірної;

  г) аналітичної.

  7. Група працівників за розміром заробітної плати 600 - 780 грн є інтервалом:

  а) рівним;

  б) відкритим;

  в) закритим;

  г) немає вірної відповіді.

  8. Впорядковане розподіл одиниць досліджуваної сукупності на групи за певною варьирующему ознакою називається _____________.

  9. Ряди розподілу, побудовані за кількісною ознакою, називаються:

  а) варіаційними;

  б) атрибутивними;

  в) статистичними;

  г) ранжируваних.

  10. Числові значення кількісної ознаки в варіаційному ряду розподілу називаються:

  а) частотами;

  б) частостей;

  в) кумулятивними частотами;

  г) варіантами.

  11. Числа, що показують кількість повторень того чи іншого варіанту в ряду розподілу називаються:

  а) частотами;

  б) частостей;

  в) кумулятивними частотами;

  г) варіантами.

  12. Підлягають в статистичній таблиці - це:

  а) об'єкт вивчення, то про що йдеться в таблиці;

  б) перелік кількісних показників, що характеризують об'єкт;

  в) це одиниці статистичної сукупності або групи одиниць;

  г) всі відповіді вірні.

  13. Залежно від структури підмета розрізняють наступні статистичні таблиця:

  а) складні, групові, комбінаційні;

  б) з простою розробкою підлягає і зі складною розробкою підлягає;

  в) територіальні, групові, комбінаційні;

  г) перечневий, територіальні, хронологічні, групові, комбінаційні.

  14. Побудувати гістограму, полігон розподілу і кумулятивну криву за даними, наведеними в таблиці нижче:

  Група робітників за стажем роботи,

  років

  Кількість робочих,

  чол.

  до 4 3
  4-6 8
  6-8 6
  8-10 3
  10 і вище 2
  всього 22

  15. Якщо в статистичній таблиці в графі відсутні дані, то ставиться:

  а) три крапки;

  б) прочерк;

  в) хрест;

  г) нічого не ставиться.

  16. Якщо заповнення графи в статистичній таблиці не має сенсу, то ставиться:

  а) три крапки;

  б) прочерк;

  в) хрест;

  г) нічого не ставиться.

  17. Для позначення підсумку по всій сукупності в статистичній таблиці пишеться:

  а) разом;

  б) всього;

  в) сума;

  г) немає вірної відповіді.

  4. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ

  Середні величини - це узагальнюючі числові характеристики досліджуваного кількісної ознаки по всім одиницям статистичної сукупності. Обов'язковими умовами розрахунку середніх є: масовість даних і якісна однорідність сукупності, за якою визначається середня величина. У статистиці застосовують статечні (арифметична, гармонійна, хронологічна, квадратическая, геометрична) і структурні середні (мода, медіана). Середня має ті ж одиниці вимірювання, що і варіанти Х.

  4.1. Основні формули

  Статечна середня ( ):

  (4.1)

  де Х - рівень ознаки, варіант;

  n - число варіантів;

  m - показник ступеня середньої.

  Середня арифметична ( ):

  а) проста:

  (4.2)

  б) зважена:

  (4.3)

  де f - ваги (частоти або частості) кожного варіанта.

  Середня гармонійна ( ):

  а) проста:

  (4.4)
  б) зважена: (4.5)

  де Z = X * f.

  Середня квадратична ( ):

  а) проста:

  (4.6)
  б) зважена: (4.7)

  Середня геометрична ( ):

  (4.8)

  де П - знак твори.

  Розрахунок середньої арифметичної "способом моментів" для інтервальних рядів розподілу:

  (4.9)

  де i - величина інтервалу;

  m1 - момент першого порядку.

  При цьому (4.10)

  де А - умовний нуль, в якості якого зручно використовувати середину інтервалу, що володіє найбільшою частотою.

  Структурні середні для інтервальних рядів розподілу:

  а) мода для інтервальних рядів розподілу ( ):

  (4.11)

  де Хm - початкове значення інтервалу, що містить моду;

  im - величина модального інтервалу;

  fm - частота модального інтервалу;

  fm-1 - частота інтервалу, що передує модальному;

  fm + 1 - частота інтервалу, наступного за модальним.

  б) медіана для інтервальних рядів розподілу ( ):

  (4.12)

  де Хmе - початкове значення інтервалу, що містить медіану;

  imе - величина медіанного інтервалу;

  - Сума частот ряду;

  Sme-1 - кумулятивна частота в інтервалах, що передують медіанного;

  fmе - частота медіанного інтервалу.

  4.2. Рішення типових задач

  Завдання № 4.1

  Середній виробіток продукції на одного робітника за зміну в двох цехах заводу, які б виробляли однорідну продукцію, характеризується даними, наведеними в таблиці нижче:

  Номі

  бригади

  Цех № 1

  Номі

  бригади

  Цех № 2

  денна

  вироблення

  продукції,

  шт.

  число

  робочих,

  чол.

  денна

  вироблення

  продукції,

  шт.

  Об `єм

  виробленої

  продукції,

  шт.

  1 20 8 4 38 418
  2 30 11 5 36 432
  3 35 16 6 20 140

  Визначити середньоденну вироблення продукції робітниками в кожному з цехів.


  Рішення:

  Оскільки даний згрупований ряд розподілу з нерівними частотами між ознакою Х (виробленням), то застосовуємо для розрахунку середньої формулу середньої арифметичної зваженої:

  Кожен робочий першого цеху за зміну виробляє в середньому 30 одиниць продукції.

  За другим цеху відомі значення усредняемого ознаки X і обсяг виробленої продукції. Останній визначається множенням виробітку одного робітника X на число робочих f, тобто кількість виробленої продукції є обсягом усредняемого ознаки: Z = X * f. Тому для розрахунку середньої по цеху № 2 необхідно застосувати формулу середньої гармонійної зваженої:

  Кожен робочий другого цеху за зміну виробляє в середньому 33 одиниці продукції.

  Завдання № 4.2

  Обчислити середній відсоток виконання плану випуску продукції і середній відсоток стандартної продукції у фактичному її випуску за даними, наведеними в таблиці:

  підприємство

  фактичний

  випуск

  продукції,

  млн. у. е.

  виконання

  плану,

  %

  частка

  стандартної

  продукції,

  %

  1 665 95 80
  2 880 110 90

  Рішення:

  Так як усереднюються ознака (відсоток виконання плану) є відносною величиною, то спочатку записуємо логічну формулу для його розрахунку:

  У цій формулі відомий фактичний випуск продукції - чисельник, отже, розрахунок середнього відсотка виконання плану випуску продукції двома підприємствами виробляємо по середньої гармонійної зваженої, позначивши фактичний випуск Z.

  Розглянуті підприємства перевиконали план випуску продукції в середньому на 3%.

  Частка стандартної продукції у фактичному випуску також є відносною величиною структури, логічна формула якої має вигляд:

  d = Обсяг випуску стандартної продукції

  Загальний обсяг фактичного випуску.

  У вихідних даних присутній знаменник логічної формули, отже, для розрахунку використовуємо формулу середньої арифметичної зваженої, прийнявши за ваги f фактичний випуск продукції:

  Частка стандартної продукції розглянутих підприємств становить в середньому 85,7%.

  4.3. контрольні завдання

  Завдання № 4.1.

  Є такі основні показники роботи вугільних шахт по одному з шахтоуправлінь за вересень:


  Шахта

  середньооблікова

  число

  працівників,

  чол.

  середньомісячна заробітна

  плата

  працівника,

  у. е.

  середньомісячна видобуток

  на одного

  працівника,

  т.

  собівартість

  1 т.,

  у. е.

  1 тисяча вісімсот сорок один 302 66,2 12,2
  2 920 286 42,6 15,3
  3 860 238 41,8 9,7

  Визначити в цілому по шахтоуправління:

  а) середньомісячну видобуток вугілля на одного працівника;

  б) середньомісячну заробітну плату працівника;

  в) середню собівартість 1т вугілля;

  г) обсяг видобутку вугілля в середньому на одну шахту.

  Завдання № 4.2

  Є дані по трьом заводам, що виробляють однорідну продукцію, представлені в таблиці:

  завод 1 квартал 2 квартал

  витрати

  часу на

  од. продукції,

  година

  виготовлено

  продукції,

  тис. шт.

  витрати

  часу на

  од. продукції,

  година

  витрати

  часу

  на всю

  продукцію,

  година

  1 0, 20 22,0 0,18 4020
  2 0,24 42,0 0,22 7860
  3 0,26 28,0 0,23 5750

  Визначити середні витрати часу на од. вироблення продукції за трьома заводам:

  а) за 1 квартал;

  б) за 2 квартал.

  Завдання № 4.3.

  У кожній з трьох партій деталей - 1800, 3200, 7500 шт. - Браковані вироби становили відповідно 1,8; 2,4 і 3,2%. Визначити середній відсоток бракованих деталей у всіх трьох партіях.

  Завдання № 4.4

  Вироблення суворих тканин по цехам фабрики представлена ​​в наступній таблиці:

  цех Лютий Березень

  чисельність

  робочих,

  чол.

  Середня

  вироблення

  за зміну

  одним робочим,

  м

  Середня

  вироблення

  за зміну

  одним робочим,

  м

  Вироблено тканини,

  м

  1 50 85 86 4650
  2 40 78 80 6810
  3 70 82 85 7800

  Визначити вироблення тканини на одного робітника в середньому по фабриці:

  а) за лютий;

  б) за березень.

  У якому місяці і наскільки середній виробіток була вище?

  Завдання № 4.5

  Є такі дані по трьом швейним фабрикам за третій і четвертий квартали звітного року, представлені в наступній таблиці:

  фабрика 3 квартал 4 квартал

  план випуску

  продукції,

  тис. у. е.

  виконання

  плану,

  %

  фактичний

  випуск

  продукції,

  тис. у. е.

  виконання

  плану,

  %

  1 600 100 650 104
  2 400 96 420 98
  3 500 102 560 103

  Визначити відсоток виконання плану випуску продукції в середньому по трьох фабриках за:

  а) 3 квартал;

  б) 4 квартал;

  в) друге півріччя.

  Завдання № 4.6

  Розподіл підприємств регіону за розміром прибутку характеризуються даними, наведеними в таблиці нижче:

  Балансовий прибуток,

  млн. у. е.

  1 - 20 20 - 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 понад 60

  Питома вага

  підприємств,%

  4 12 36 24 16 8

  Визначити середню прибуток підприємств.

  Завдання № 4.7

  За звітний рік виконання плану по трьох фабриках представлено в наступній таблиці:

  фабрика

  фактичний

  випуск

  продукції,

  тис. у. е.

  виконання

  плану,

  %

  Продукція

  вищого сорту,

  %

  1 6820 101,8 90
  2 8900 104,0 82
  3 3260 103,5 86,0

  Визначити середній відсоток:

  а) виконання плану з об'єднання;

  б) продукції вищого сорту.

  Вказати, які види середніх слід використовувати для вирішення завдання.

  Завдання № 4.8

  У трьох однакових за обсягом партіях деталей виявлено 1,8; 2,4 і 3,2% бракованих виробів. Визначити середній відсоток бракованих деталей у всіх трьох партіях.

  Завдання № 4.9

  В результаті перевірки трьох партій встановлено, що в першій партії 60 бракованих деталей, або 1,8%; в другій - 140, або 2,4%; в третій - 220, або 3,2%. Визначити середній відсоток бракованих деталей у всіх трьох партіях.

  Завдання № 4.10

  У трьох перевірених партіях деталей виявлено однакову кількість бракованих, що для кожної з них становила 1,8; 2,4 і 3,2%. Визначити загальний відсоток бракованих деталей в трьох партіях.

  Завдання № 4.11

  Є дані про фінансові показники фірм, представлені в наступній таблиці, тис. У. е .:


  номер

  фірми

  отримано

  прибутку

  акціонерний

  капітал

  рентабельність

  акціонерного

  капіталу,

  %

  Питома вага

  акціонерного

  каптала,

  %

  1 1500 5000 30 80
  2 500 1250 40 20

  Визначити середній відсоток рентабельності акціонерного капіталу фірм, використовуючи показники:

  а) групи 1 і 2;

  б) групи 2 і 3;

  в) групи 1 і 3;

  г) групи 3 і 4.

  Завдання № 4.12

  Ефективність роботи акціонерного товариства характеризується показниками, представленими в таблиці нижче:

  номер

  підприємства

  Перше півріччя втричі півріччя

  акціонерний

  каптал,

  млн. у. е.

  рентабельність

  акціонерного

  капіталу,

  %

  прибуток,

  млн. у. е.

  рентабельність

  акціонерного

  капіталу,

  %

  1 2040 30 770 35
  2 760 40 378 42
  3 1500 25 480 30

  визначити:

  а) середній відсоток рентабельності акціонерного капіталу на підприємствах АТ за кожне півріччя;

  б) абсолютний приріст прибутку по кожному підприємству і в цілому по АТ.

  Завдання № 4.13

  Є такі дані про оплату праці працівників малих підприємств, представлені в наступній таблиці:

  Номі

  фірми

  фонд

  заробітної

  плати,

  у. е.

  середньооблікова

  чисельність

  працівників,

  чол.

  середньомісячна

  заробітна

  плата,

  у. е.

  Питома вага

  працівників,

  %

  1 270 000 300 900 60
  2 240 000 200 1200 40

  Визначте заробітну плату працівників підприємств, використовуючи показники:

  а) групи 1 та 2;

  б) групи 2 і 3;

  в) групи 1 і 3;

  г) групи 3 і 4.

  Завдання № 4.14

  Є дані про фінансові показники фірм за два періоди, представлені в наступній таблиці:

  Номі

  групи

  базисний період Звітний період

  прибуток

  на одну

  акцію,

  у. е.

  кількість

  акцій,

  тис. шт.

  прибуток

  на одну акцію,

  у. е.

  Сума прибутку,

  тис. у. е.

  1 8,0 60 9,0 810
  2 4,0 40 8,0 480

  Визначити середню прибуток на одну акцію за двом фірмам в кожному періоді.

  Завдання № 4.15

  Розрахувати моду і медіану за даними про розподіл сімей міста за розміром середнього доходу за поточний рік, представлених в таблиці:

  Групи сімей за розміром доходу,

  у. е.

  число сімей
  до 500 600
  500 - 600 700
  600 - 700 1700
  700 - 800 2500
  800 - 900 2200
  900 - 1000 1500
  понад 1000 800
  Разом 10000

  4.4. Контрольні питання

  1. Сутність і умови використання середніх величин.

  2. Види середніх.

  3. Порядок обчислення середньої арифметичної простої і зваженої. Область їх застосування.

  4. Середня гармонійна і техніка її обчислення.

  5. Особливості розрахунку середніх з відносних величин.

  6. Область застосування медіани і моди.

  7. Розрахунок медіана і мода в інтервальному ряду розподілу.

  4.5. тести

  1. Середні величини - це:

  а) узагальнюючі показники, які характеризують типовий рівень варіаційної ознаки одиниці неоднорідної сукупності;

  б) узагальнюючі числові характеристики досліджуваного кількісної ознаки по всім одиницям статистичної сукупності;

  в) середній рівень варіаційного ряду розподілу одиниць сукупності за кількісною ознакою;

  г) немає вірної відповіді.

  2. Умови розрахунку середніх величин:

  а) визначення середніх на підставі масових даних;

  б) визначення середніх тільки по вариационному ряду розподілу одиниць сукупності;

  в) якісна однорідність, за якою визначається середня величина;

  г) всі відповіді вірні.

  3. До статечним середнім відносяться такі види:

  а) арифметична;

  б) хронологічна;

  в) мода;

  г) гармонійна.

  4. Середні величини вимірюються

  а) в тих же одиницях виміру, що і варіанти X;

  б) в коефіцієнтах;

  в) у відсотках;

  г) свою відповідь.

  5. Якщо кожне значення ознаки X зустрічається один раз або значення f = 1, то застосовується:

  а) середня арифметична зважена;

  б) гармонійна проста;

  в) хронологічна;

  г) свою відповідь.

  6. Якщо відомі значення усредняемого ознаки і кількість одиниць сукупності з певним значенням ознаки, то застосовується:

  а) середня арифметична;

  б) середня гармонійна;

  в) середня квадратична;

  г) середня геометрична.

  7. Формула середньої арифметичної зваженої має вигляд ___________.

  8. Якщо значення ознаки X помножити на 5, то середня арифметична:

  а) не зміниться;

  б) зменшитися на 5;

  в) збільшиться на 5;

  г) збільшиться в 5 разів.

  9. Якщо всі частоти розділити на 3, то середня арифметична:

  а) не зміниться;

  б) зменшитися на 3;

  в) збільшиться на 3;

  г) збільшиться в 3 раз.

  10. Якщо дані розміри мінімального і максимального виграшу, то для розрахунку середнього значення необхідно застосувати:

  а) середню арифметичну;

  б) середню гармонійну;

  в) середню квадратичну;

  г) середню геометричну.

  11. Дана чисельність працівників на 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06. Для розрахунку середньої чисельності працівників необхідно використовувати:

  а) середню арифметичну зважену;

  б) гармонійну просту;

  в) хронологічну;

  г) гармонійну зважену.

  12. Є дані про розподіл робітників цеху за стажем роботу. Який середній стаж роботи робочого?

  Стаж роботи, років До 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 і вище
  Кількість робочих, чол 10 20 5 12 3

  а) 5 років;

  б) 12 років;

  в) 10,3 років;

  г) 11,5 років.

  13. Формула середньої гармонійної простої має вигляд ___________.

  14. Якщо у вихідних даних дана врожайність окремих культур, ц / га і валовий збір сільськогосподарських культур з усієї площі, то для розрахунку середньої врожайності необхідно скористатися:

  а) середньої арифметичної зваженої;

  б) гармонійної простої;

  в) хронологічній;

  г) гармонійної зваженої.

  15. Обчислити середній відсоток бракованих виробів, якщо відомі дані в наступній таблиці:

  підприємство

  Фактичний випуск виробів,

  тис. шт.

  частка бракованих

  виробів,

  %

  1 25 6
  2 40 8

  а) 5,3%;

  б) 6,8%;

  в) 7,9%;

  г) свою відповідь.

  16. Для характеристики найбільш часто зустрічається значення ознаки застосовується:

  а) медіана;

  б) мода;

  в) середня кубічна;

  г) свою відповідь.

  17. Варіанта, яка ділить варіаційний ряд навпіл - це:

  а) медіана;

  б) мода;

  в) середня кубічна;

  г) свою відповідь.

  18. Дано дані про розподіл студентів гр. ЕП - 110д по зростанню в наступній таблиці:

  Зростання, см 165 170 175 182 185

  Число студентів,

  чол.

  6 8 11 3 1

  Знайти номер варіанти, що є медіаною і розмір медіани.

  19. Знайти моду для розподілу робочих цеху за стажем роботи за даними питання 12.

  бібліографічний список

  1. Україна. Закони. Про державну статистику: закон України // Голос України. - 1993. - № 2. - Ст.56.

  2. Україна. Закони. Про інформацію: закон України // Голос України. -1992. - № 10. - ст.71.

  3. Про заходи щодо розвитку державної статистики: указ Президента України від 22.11.97 р № 1299/97 // Статистика України. - 1998. - № 1. - Ст.23.

  4. Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики: указ Президента України від 14.04.95 р № 312/95 // Голос України. - 1999. - № 70. - Ст.11.

  5. Альбом наочних посібників з загальної теорії статистики: навч. посібник для вищих з-х навч. закладів з екон. спец. / Відп. ред.С. С. Сергєєв [и др.]. - М .: Фін. і статистика, 1991. - 79 с.

  6. Гусаров В.М. Статистика: навчальний посібник для вузів / В.М. Гусаров. -М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 463 с.

  7. Еронова В.Н. Загальна теорія статистики: підручник / В.М. Еронова, М.В. Едронова. - М .: Юрист, 2001. - 511 с.

  8. Єлісєєва І.І. Загальна теорія статистики: підручник для вузів, навчання за спеціальністю "Статистика" / І.І. Єлісєєва, М.М. Юзбашева; під ред. Єлісєєвої І.І. - М .: Фінанси і статистика, 1996. - 366 с.

  9. Єфімова М.Р. Загальна теорія статистики: підручник для студ. вузів, навчання за спеціальністю фін., банківський, виробничий менеджмент, бух. облік і аудит, міжнародні економ. Відносини / М.Р. Єфімова, О.В. Петрова, В.М. Румянцев; під ред. Ефимовой М.Р. - М .: Инфра - М, 2001. -412c.

  10. Захошай В.Б. Статистика праці та зайнятості: навчально-метод. Посібник / В.Б. Захошай, А.В. Калініна; під ред. Захошай В.Б. - К .: МАУП, 2000. - 79 с.

  11. Класифікатор системи визначення одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96. - К .: Держстандарт України, 1997. - 95 c.

  12. Кожухар Л.І. Основи загальної теорії статистики / Л.І. Кожухар. -М .: Фінанси і статистика, 2001. - 144 с.

  13.Кулинич О.І. Теорiя статистики: підручник / О.І. Кулинич. - Кіровоград: Держ. Центр-укр. вид-во, 1996. - 227 с.

  14. Загальна теорія статистики: Статистична методологія до вивчення комерційної діяльності: навч. для студ. вузів, що навчаються за напрямом "Економіка", загальноекономічним спеціальностями / відп. ред.А. А. Спіріна [та ін.]. - 4-е изд. - М .: Фінанси і статистика, 1997. - 295 с.

  15. Практикум з теорії статистики: навч. Посібник / відп. ред. проф.Р.А. Шмойлов [и др.]. - М .: Фінанси і статистика, 2000. - 416 с.

  16. Сіденко А.В. Статистика: підручник / А.В. Сіденко, Г.Ю. Попов, В.М. Матвєєва; під ред. Сіденко А.В. - М .: Изд-во "Справа і Сервіс", 2000. - 464 с.

  17. Статистика: Сботнік завдань: навч. посібник для екон. вузів і фак. / Відп. ред. А.В. Головач [и др.]. - К .: Вища шк., 1994. - 445 с.

  18. Статистика: підручник / відп. ред. С. С. Герасименко [и др.]. - К .: КНЕУ, 2000. - 450 c.

  19. Теорія статистики: підручник / відп. ред. Г.Л. Громико [и др.]. - М .: Инфра - М, 2002. - 414 с.

  20. Теорія статистики: підручник / відп. ред. Р.А. Шмойлов [и др.]. - 3-е изд., Перер. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - 240 c.

  21. Еріна А.М. Теорія статистики: практикум / А.М. Еріна, З.О. Пальям; під ред. Еріна А.М. - К .: Знання, 2002. - 323 с.


  Замовлення № _____ від "___" ________ 20 ___ г. Тираж ________ прим.

  Вид-во СевНТУ


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Методичні вказівки і завдання з дисципліни Статистика Частина 1

  Скачати 73.01 Kb.