• Фінансова стійкість
 • Список використаної літератури.


 • Дата конвертації03.07.2017
  Розмір22.57 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 22.57 Kb.

  Методика и организация процесса использование чистого прибутку та аналіз результатів господарської діяльності підприємства

  про доходу.

  Коефіцієнт покриття виробничих витрат, показує что на 1 грн. чистого доходу покріває виробничі витрати у размере 0,85 грн. на початок звітного ПЕРІОДУ та 0,72 грн. на кінець звітного ПЕРІОДУ.

  Коефіцієнт окупності виробничих витрат, показує величину виробничих витрат, яка здійснюється для того, щоб отріматі 1 грн.

  Чиста рентабельність виручки показує, скільки прибутку знаходити Підприємству в Кожній гривні від продажу продукції, товарів, робіт, послуг. Цей Показник, як правило, характерізує прібутковість торгівельної ДІЯЛЬНОСТІ, в тій же година его доцільно використовуват и при аналізі виробничих підприємств. Его зростання может буті наслідком однієї з двох причин. По-перше, це может свідчіті про Зменшення витрат на виробництво і продаж або цен придбання ресурсов. Як і друга, це может буті результатом зростання цен на продані товари, продукцію, роботи и послуги.

  Чиста рентабельність продаж продукції (товарів, робіт, послуг) показує, что розмір чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу від реализации продукції (товарів, робіт, послуг) на початок звітного ПЕРІОДУ дорівнював 9,39 грн., а на кінець звітного ПЕРІОДУ Склаві 11,40грн.

  До показніків прібутковості підприємства, відносіться рентабельність актівів, яка характерізує величину одержаний прибутку в розрахунку на одну гривню актівів підприємства, Які Постійно знаходяться на его балансі. Прібутковість всех актівів можна розглядаті як Показник ефектівності управління підприємством.

  Рентабельність актівів показує, что на 1,80 грн. прибутку на початок звітного ПЕРІОДУ та 1,21 грн. на кінець звітного ПЕРІОДУ, пріпадає 1 грн. актівів.

  Важлівімі Показники, Які співвідносять витрати и доходи підприємства, є КОЕФІЦІЄНТИ окупності и покриття витрат. Коефіцієнт покриття візначається як відношення витрат підприємства, Які формують собівартість проданої продукції, до суми продаж, одержаної підпріємством, и показує, скільки витрат Здійснює підприємство щоб здобудуть 1 гривню від продажу. Відношення чистого доходу до витрат характерізується коефіцієнтом окупності витрат підприємства.

  Коефіцієнт покриття виробничих витрат показує, что 1 грн. чистого доходу покріває виробничі витрати 0,85 грн. на початок звітного ПЕРІОДУ, та 0,72 грн. на кінець звітного ПЕРІОДУ.

  Коефіцієнт окупності виробничих витрат показує величину виробничих витрат, яка здійснюється для того, щоб отріматі 1 грн. чистого доходу, и Які складають 1,18 грн. на початок звітного ПЕРІОДУ, та 1,38 грн. на кінець звітного ПЕРІОДУ.

  Оцінка ефектівності формирование витрат в сфері управління субєктом господарювання та збуту продукції здійснюється за коефіцієнтамі їх окупності та покриття. Коефіцієнт покриття характерізує рівень адміністратівніх витрат або витрат на збут на 1 грн. чистого доходу підприємства. Коефіцієнт окупності показує скільки формує чистого доходу 1 грн. витрат, повязано з управлінням підпріємством або збуту продукції.

  Рівень ефектівності господарської ДІЯЛЬНОСТІ в сфере оптімізації актівів підприємства візначається за Показник покриття та окупності актівів в цілому, а такоже тієї частині, яка формує власний капітал.

  Коефіцієнт покриття актівів показує, что 1 грн. чистого доходу покріває активи підприємства у размере 5,20 грн. відповідно на початок звітного ПЕРІОДУ, та 9,45 грн. на кінець звітного ПЕРІОДУ.

  Коефіцієнт окупності актівів Показує величину актівів, яка пріпадає на 1 грн. чистого доходу, и Які складають 0,19 грн. на початок звітного ПЕРІОДУ, та 0,11 грн. на кінець звітного ПЕРІОДУ.

  При аналізі ефектівності господарської ДІЯЛЬНОСТІ за Показник Фінансової звітності ставлять Такі основні завдання: вівчіті ОБСЯГИ и структуру абсолютної величини чистого прибутку підприємства; візначіті показатели відносної прібутковості або рентабельності.

  Показники рентабельності доцільно розраховуваті як в цілому, так и за его структурними Підрозділами, окремий напрямами ДІЯЛЬНОСТІ та видами продукції.

  У процесі АНАЛІЗУ рентабельності оцінюється рівень Виконання прийнятя параметрів (плану, прогнозу ТОЩО), вівчається динаміка показніків, фактори Зміни їх рівня, здійснюється порівняльній багатоваріантний аналіз, визначаються резерви зростання рентабельності.

  Фінансова стабільність підприємства є однією з найважлівішіх характеристик фінансового стану підприємства. Вона Залежить від Структури зобовязань підприємства и характерізується співвідношенням власного и Залучення Капіталу.

  Фінансова стійкість предполагает, что ресурси, вкладені у підпріємніцьку діяльність, повінні окупітіся за рахунок копійчаних надходження від господарювання, а одержаний прибуток Забезпечувати самофінансування и незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формирование майна (актівів).

  Фінансова стійкість - це стан актівів підприємства, что гарантує Йому постійну Платоспроможність.

  Фінансово стійкім можна вважаті таке підприємство, Пожалуйста за рахунок Власний актівів спроможне Забезпечити запаси, які не допустіті невіправданої кредитної заборгованості, своєчасно розрахуватіся за своими зобовязань.

  Розрахуємо аналіз Фінансової стійкості підприємства за Наступний Показники табл. 5.4.

  Таблиця 5.4. Показники Фінансової стійкості підприємства.

  Показники

  На початок звітного ПЕРІОДУ

  На кінець звітного ПЕРІОДУ

  відхилення

  1. Коефіцієнт автономії (концентрації власного Капіталу)

  0,97

  0,95

  -0,02

  3. Коефіцієнт Фінансової залежності

  1,03

  1,05

  0,02

  5. Коефіцієнт концентрації залучених Капіталу

  0,03

  0,05

  0,02

  6. Коефіцієнт довгострокового зобовязань (х)

  0,014

  0,013

  0,001

  7. Коефіцієнт потокової зобовязань

  0,98

  0,99

  0,01

  8. Коефіцієнт співвідношення залучених и власного Капіталу (фінансування)

  0,03

  0,05

  0,02

  10. Коефіцієнт Фінансової стабільності

  31,35

  19,79

  -11,56

  Про аналізувавші дані розраховані в табліці 5.4., Можна сделать Висновок, что фінансове становище підприємства, Дещо погіршілося, оскількі коефіцієнт автономії зменшівся порівняно з попереднім періодом на 0,02 пункту. Водночас, значення цього коефіцієнта вищє від критичних оцінок, Які прійняті в мировой практике. На кінець звітного ПЕРІОДУ 97% майна підприємства Покривало за рахунок власного Капіталу, а отже, фінансування господарської ДІЯЛЬНОСТІ за рахунок залучених коштів здійснюється в доступних межах.

  Зворотнього Показники коефіцієнта автономії буде коефіцієнт Фінансової залежності. ВІН показує, что у звітному періоді в Кожній гривні вкладеній в активи підприємства 5 коп. - залучені НЕ від власніків.

  Важлівім Показники для визначення Фінансової стійкості підприємства є коефіцієнт Фінансової стабільності, Який характерізує співвідношення Власного та позіковіх коштів, у звітному періоді це співвідношення зменшіть на -11,56 тис грн., Це свідчіть про ті что предприятие стало фінансуватіся в більшій мірі за рахунок Власний коштів .

  Стабільність фінансового стану підприємства может буті відновлена ​​за умови:

  · Прискореного оборотності оборотних актівів та їх Зменшення на 1 грн. чистого доходу;

  · Дотримання залишків запасів у відповідності до визначених норматівів;

  · Збільшення РОбочий Капіталу за рахунок прібуткової господарської ДІЯЛЬНОСТІ.

  После Вирахування з доходів всех витрат (табл.5.3.), Понесених для Отримання ціх доходів, підприємство отрімує чистий прибуток. ВІН є одним з найважлівішіх показніків кінцевіх ФІНАНСОВИХ результатів підприємства. Порядок его формирование наведено в табліці 5.2.

  Таблиця 5.2. Характеристика доходів підприємства за Звітом про фінансовий результат.

  Показники

  На початок звітного ПЕРІОДУ

  На кінець звітного ПЕРІОДУ

  відхилення

  1. Чистий дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг)

  1800

  991

  -809

  2. Валовий прибуток

  273

  274

  1

  3. Прибуток від операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  183

  65

  -118

  4.Інші фінансові доходи

  117

  94

  -23

  5 Чистий прибуток

  169

  113

  -90

  разом

  2542

  +1537

  -1005

  Таблиця 5.3. Характеристика витрат підприємства за Звітом про фінансовий результат.

  Показники

  На початок звітного ПЕРІОДУ

  На кінець звітного ПЕРІОДУ

  відхилення

  1. Адміністративні витрати

  90

  101

  11

  2. Фінансові витрати

  3

  8

  5

  3. Інші витрати

  128

  38

  -90

  разом

  221

  147

  -74

  Проаналізувавші доходи підприємства на кінець звітного ПЕРІОДУ, можна сделать Висновок, что чистий дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг) зменшівся на 809 тис. грн. (Зменшівся почти у двічі, у порівнянні з попереднім періодом). Такоже, и зменшівся чистий прибуток підприємства на 90 тис. грн. В загально доходи підприємства за звітний период у порівнянні з минулим зменшено на 1005 тис. грн.

  Разом зі Зменшення доходу підприємства, відбуліся и Зменшення витрат на 74 тис. грн., в основному за рахунок других витрат, Які зменшіть на 90 тис. грн. Поряд з тим, збільшіліся певні статті витрат, Адміністративні витрати на 11 тис грн., А такоже фінансові витрати на 5 тис. грн.

  Розподіл чистого прибутку дает змогу Підприємству розшірюваті діяльність за рахунок Власний, відносно дешевих джерел фінансування. При цьом значний зніжуються витрати на Залучення Додатковий позіковіх джерел, на випуск Нових акцій, что зберігає систему контролю за діяльністю підприємства, оскількі Кількість власніків НЕ збільшується.

  Розподіл чистого прибутку, зокрема в акціонерних товариств, є основним харчуванням его дівідендної політики. Цім регулюється курс акцій, розміри, структура та Темпи зростання Капіталу товариства.

  Согласно П (С) БО 5 "Звіт про власний капітал" Можливі следующие шляхи использование чистого прибутку:

  - Розподіл прибутку между учасниками (Дивіденди, інші виплати);

  - поповнення Статутного капіталу;

  - поповнення резервного Капіталу.

  В установчих документах підприємства могут буті передбачені такоже інші напрями розподілу чистого прибутку.

  Методика АНАЛІЗУ розподілу чистого прибутку Полягає у порівнянні Фактично Даних з прогнозними за Минулі періоді за основними напрямами розподілу прибутку. На підставі такого АНАЛІЗУ визначаються відхилення и їх причини. Підлягає оцінці Питома вага кожного напряму розподілу прибутку в Загальній его сумі.

  Джерелами информации є форма № 3 "Звіт про фінансові результати", форма № 4 "Звіт про власний капітал", фінансовий план, розрахунки использование чистого прибутку.

  За результатами проведеного АНАЛІЗУ розробляються рекомендації относительно змін пропорцій у розподілі прибутку та найбільш раціональному его вікорістанні.

  Висновки.

  Чистий прибуток - один з найважлівішіх показніків, Який характерізує економічної діяльності підприємства, ВІН відображає як ефективного функціонує підприємство. Чистий прибуток - це той прибуток, Який підприємство может використовуват на власний розсуд.

  Курсова робота булу присвячено Використання прибутку на прікладі ОП «Сузіря». В работе були вікорістані звітні дані з підприємства и проведень Загальний аналіз підприємства, а такоже аналіз Фінансової стійкості та платоспроможності.

  Без АНАЛІЗУ фінансового стану сегодня становится Неможливо Функціонування будь-которого субєкта економічної діяльності, включаючі й тих, что з питань комерційної торгівлі причини не переслідують мету максімізації прібутків. Если ефективність господарювання є добровільною делом агента економічної діяльності, то фінансова звітність - обовязково: даже дрібні ПРИВАТНІ підприємства зобовязані аналізуваті свою фінансову діяльність, на Основі якої смороду будують звітність перед органами державної податкової адміністрації.

  Проаналізувавші баланс можна сделать деякі Висновки по діяльності підприємства. У звітному періоді порівняно з попереднім збільшівся обєм виробництва готової продукції (на 45 тис. Грн.), Что свідчіть про Ефективне использование основних ФОНДІВ та ресурсов. Такоже, при незначна підвіщені виробництва, збільшілося запаси готової продукції на складах на 115 тис. грн. Поряд Із збільшенням виробництва, збільшіліся и Адміністративні витрати, а такоже амортизація. Все це вплінуло на Зменшення чистого прибутку підприємства на 56 тис. грн., Що є негативним для підприємства так як свідчать про Відсутність джерела поповнення Власний ЗАСОБІВ.

  В загально аналіз фінансового стану ОП «Сузіря» має тенденцію до Поліпшення ряд Наступний показніків:

  платоспроможності

  ліквідності балансу

  оборотності оборотних коштів

  Альо деякі показатели малі тендненцію за ЦІ роки до погіршення. До таких показніків відносяться:

  зростання кредіторської заборгованості за товари, роботи, послуги - з 55 тис.грн. до 69 тис.грн. Слід відмітіті, что НЕ зважаючі на зростання абсолютної Величини кредіторської заборгованості на 14 тис.грн

  Так як кредиторська заборгованість на підприємстві в основному складається з заборгованості за товари відвантажені, строк оплати за Які Ще не настав, керівніцтву підприємства можна рекомендуваті СКОРОЧЕННЯ строків платежу, что обумовлені в договорах. Це дасть змогу скоротіті период очікувань Погашення кредіторської заборгованості та Зменшення ее абсолютної величини.

  Позитивним моментом діяльності підприємства є зростання его валової рентабельності, тобто прібутковість - на 9,77%. Чиста рентабельність (прібутковість) віучкі від реализации продукції (товарів, робіт, послуг) - на 2.01%.

  Проаналізувавші Загальний стан підприємства можна сделать Пропозиції по покращення фінансового стану підприємства:

  Перш за все підприємство винне реалізуваті всю продукцію, что застоюється на складах. Реалізацією и продвижения продукції на ринок на підприємстві займається відділ маркетингу (Який на підприємстві Ще не організованій в окремий відділ). Саме цею відділ повинен Забезпечити продвижения товару не только у власний магазин, а такоже вести поиск других рінків збуту. Введення сучасної моделі відділу маркетингу Забезпечує звязок цього відділу з всіма іншімі відділамі підприємства, что Забезпечує їх ефективного роботу.

  Знищення собівартості продукції - дозволити Підприємству буті конкурентноспроможним на Сайти Вся збуту. Можливе за рахунок Впровадження новой техніки, технологій, більш раціонального использование як матеріальніх так и трудових ресурсов, Зменшення пітомої ваги постійніх витрат в собівартості продукції, Аджея зниженя собівартості продукції прямо пропорційно впліває на Збільшення прибутку підприємства.

  Збільшення копійчаних коштів на розрахунковому Рахунку підприємства, что збільшіть коефіцієнт абсолютної ліквідності и дозволити Підприємству брати довга і короткострокові позики в банку для фінансування поточної ДІЯЛЬНОСТІ, Які видають лишь платоспроможнім підпріємствам, в якіх коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення копійчаних коштів можна Забезпечити за рахунок реализации Зайве виробничих и невіробнічіх ФОНДІВ, здачі їх в оренду.

  Виробництво і розробка Нових відів продукції, яка зацікавіть спожівачів.

  Незважаючі на ті, что предприятие має добрі результати по Деяк Показники, воно знаходиться в нестійкому Фінансовому стані через нестача копійчаних коштів. Великі ОБСЯГИ готової продукції на складі свідчать про ті, что дана продукція НЕ дуже корістується Попит через скроню Ціну, яка, в свою черга, обумовлена ​​великою собівартістю.

  Світовий досвід вчитись нас тому, что дійсне продвижения на шляху реформ Залежить від змін у віробнічій сфере та знаходженні ефективних форм господарювання. Важліву роль в цьом процесі в Україні відіграє обєктівній аналіз фінансового стану підприємств.

  Список використаної літератури.

  1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р. Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ.

  2. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91р. Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ.

  3. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 року

  4. Панасюк Б. "Формування напрямків розвитку економіки в ринковому умовах" Економіка України №3 +1992 р.

  5. Бойчик І.М. Економіка підприємства. Навчальний посібник. - к .: АТІКА, 2002. - 480с.

  6. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піга Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. Друге видання, виправлення и доповнене. - К .: "Каравела"; Львів: Новий світ. - 200, - 298 с. В.М. Шаповал, Р.Н. Аврамчук, О.В. Ткаченко. Економіка підприємства: Уведення у спеціальність: Навчальний посібник / За Наукова и загальною редакцією д-ра ек. Наук, проф. В.А. Ткаченка. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 288 с.

  7. В.М. Шаповал, Р.Н. Аврамчук, О.В. Ткаченко. Економіка підприємства: Уведення у спеціальність: Навчальний посібник / За Наукова и загальною редакцією д-ра ек. Наук, проф. В.А. Ткаченка. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 288 с.

  8. Завадський Й.С., Осовська Г.В., Юшкевич О. О. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво. Навч. - метод. посібник - Житомир: ЖІТІ, 1999. - 444 с.

  9.Зятковський І.В. Фінанси підприємства: Навч. Посібник. - 2-ге вид., Перероб. та доп. - К .: Кондор, 2003.- 364 с.

  10. Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А. П. Наливайко та інші; за ред. С.Ф. За Кропивного. - 2-ге вид., Перероблений и доповнене. - К .: КНЕУ, 2001. - 528 с.

  11. Економіка підприємства: Навч. - метод. посібник для самост. Вівче. дісц. / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С. М. Клименко та ін. - К.: КНЕУ, 2000. - 284 с.

  12. Економіка підприємства: Навч. посіб. / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін .; За ред. А.В. Шегди. - 2 - ге вид., Стер. - К .: Знання - Прес, 2002. - 335 с.

  13. Економічний словник - довідник: За ред. проф. С.В. Мочерного / Худож. оформ. В.М. Шторіна. - К .: Феміна, 1995. - 368 с.

  14. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. - К .: Ніка-Центр, Ельга, 2004. - 216 с.

  15. Мельник Л.Г., Карінцева О.І. Економіка підприємства: Конспект лекцій: Навч. посіб. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2003. - 412 с

  16. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. - К .: Скарби, 2002. - 336 с.

  17. Філімоненко О.С. Фінанси підприємства: Навчальний посібник. - К .: Ельга, Ніка-Центр, 2002. - 363 с.

  18. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол.і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., Перероб. та доп. -К .: КНЕУ, 2000., 480 с.

  19. Цал-Цалко Ю.С., Холод Б.І. Економіка підприємства: навчальний посібник. - К .: Центр навч. літератури, 2003. с.

  20. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та ее аналіз: Навч. Посібник. - 2-ге вид., Перероб., Доп. - Житомир: ЖІТІ, 2001. - 300 с.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Методика и организация процесса использование чистого прибутку та аналіз результатів господарської діяльності підприємства

  Скачати 22.57 Kb.