• РАЗОМ
 • Завдання №5.


 • Дата конвертації04.04.2018
  Розмір35.04 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 35.04 Kb.

  Методика побудови рівняння регресії і кореляції

  Контрольна робота №2

  завдання №1

  Для вивчення зв'язку між активами-нетто і обсягом капіталу по 30 комерційним банкам (згідно з Вашим варіантом):

  а) покажіть зв'язок між досліджуваними ознаками графічно побудовою поля кореляції;

  б) побудуйте рівняння регресії. Параметри рівняння визначте методом найменших квадратів. Розрахуйте теоретичні значення обсягу кредитних вкладень і нанесіть їх на побудований графік.

  Рішення:

  Малюнок 1

  Розрахункова таблиця для визначення параметрів рівняння регресії залежності чистих активів і капіталу комерційних банків.

  Таблиця 1.1

  № банку

  Капітал, млн.руб. (X)

  Чисті активи, млн.руб. (Y)

  X * Y

  Yx

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  1

  1,46

  1,68

  2,13

  2,82

  2,45

  232,1

  2

  1,51

  2,81

  2,28

  7,9

  4,24

  240,4

  3

  2,63

  21,84

  6,92

  476,9

  57,44

  422,0

  4

  1,72

  7,38

  2,96

  54,46

  12,7

  264,8

  5

  1,50

  9,82

  2,25

  96,43

  14,73

  240,1

  6

  1,64

  4,26

  2,69

  18,15

  6,99

  258,2

  7

  1,36

  4,61

  1,85

  21,25

  6,27

  228,4

  8

  1,21

  3,32

  1,46

  11,02

  4,02

  219,6

  9

  1,49

  2,33

  2,22

  5,43

  3,47

  234,9

  10

  1,35

  3,08

  1,82

  9,49

  4,16

  227,6

  11

  1,61

  15,14

  2,59

  229,2

  24,37

  254,8

  12

  1,78

  7,12

  3,17

  50,7

  12,67

  266,1

  13

  1,42

  1,68

  2,01

  2,82

  2,38

  229,7

  14

  1,41

  4,60

  1,99

  21,16

  6,49

  229,2

  15

  1,46

  2,20

  2,13

  4,84

  3,21

  232,1

  16

  3,65

  20,21

  13,32

  408,4

  73,77

  587,4

  17

  1,57

  7,74

  2,46

  59,9

  12,15

  252,1

  18

  1,10

  2,72

  1,21

  7,4

  2,99

  173,8

  19

  0,94

  1,59

  0,88

  2,53

  1,49

  151,9

  20

  3,89

  22,37

  15,13

  500,42

  87,02

  598,4

  21

  0,78

  1,42

  0,61

  2,02

  1,11

  121,9

  22

  2,74

  12,61

  7,51

  159,01

  34,55

  439,8

  23

  0,87

  10,26

  0,76

  105,27

  8,93

  136,6

  24

  1,08

  6,12

  1,17

  37,45

  6,61

  169,9

  25

  1,08

  5,27

  1,17

  27,8

  5,69

  169,9

  26

  2,90

  7,33

  8,41

  53,73

  21,26

  465,8

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  27

  1,13

  6,30

  1,28

  39,69

  7,12

  178,7

  28

  0.94

  22,67

  0,88

  513,93

  21,31

  151,9

  29

  1.92

  3,42

  3,69

  11,7

  6,57

  306,8

  РАЗОМ

  48,14

  221,9

  96,95

  2941,81

  456,16

  7684,9

  Система нормальних рівнянь для знаходження параметрів парної регресії методом найменших квадратів має наступний вигляд:

  а0 = (221,9 - 48,14а1) / 29

  48,14 * ((221,9 - 48,14а1) / 29) + 96,95а1 = 456,16

  368,354 - 79,912а1 + 96,95а1 = 456,16

  17,037а1 = 87,806

  а1 = 5,154

  а0 = (221,9 - 48,14 * 5,154) / 29 = -0,9

  Yx = а0 + а1 * х = 5,154х - 0,9

  завдання №2

  За даними завдання 1 обчисліть показники тісноти зв'язку між досліджуваними ознаками. У разі лінійного зв'язку для оцінки тісноти зв'язку необхідно застосувати формулу лінійного коефіцієнта кореляції, при нелінійної зв'язку - теоретичного кореляційного відносини.

  Зробіть висновки про тісноті і напрямку зв'язку між досліджуваними ознаками.

  Рішення

  Лінійний коефіцієнт кореляції розраховується за формулою:

  σх = √х² - (х) ²

  σу = √у² - (у) ²

  х² = Σ х² / 29 = 96,95 / 29 = 3,34

  (Х) ² = (Σ х / 29) ² = (48,14 / 29) ² = 2,756

  у² = Σ у² / 29 = 2941,81 / 29 = 101,441

  (У) ² = (Σ у / 29) ² = (221,9 / 29) ² = 58,549

  X = Σ х / 29 = 48,14 / 29 = 1,66

  Y = Σ у / 29 = 221,9 / 29 = 7,65

  XY = Σх * у / 29 = 456,16 / 29 = 15,73

  σх = √3,34 - 2,756 = 0,764

  σу = √101,441 - 58,549 = 6,55

  завдання №3

  За даними будь-якого статистичного щорічника або періодичної преси виконайте наступне:

  1. Виберіть інтервальний ряд динаміки, що складається з 8-10 рівнів.

  2. Зобразіть графічно динаміку ряду за допомогою статистичної кривої.

  3. За даними вибраного ряду обчисліть абсолютні та відносні показники динаміки. Результати розрахунків викладіть в табличній формі.

  4. Обчисліть середні показники динаміки.

  Рішення

  1. Виберемо інтервальний ряд динаміки, що складається з восьми рівнів і відобразимо його в таблиці 3.1

  Таблиця 3.1. Середньомісячне споживання гарячої води протягом 8-ми місяців, куб.м.

  місяць

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  куб.м.

  10,5

  9,8

  7,4

  9,6

  10,9

  9,2

  13,7

  11,3

  Розглянемо динамічний ряд споживання гарячої води в таблиці 3.2

  Таблиця 3.2. Динаміка споживання гарячої води за 8 місяців

  місяць

  Споживання, куб.м. (уi)

  Абсолютні прирости, куб.м.

  Темпи зростання, %

  Темпи приросту,%

  Абсолютне значення 1% приросту, куб.м.

  ланцюгові

  базисні

  ланцюгові

  базисні

  ланцюгові

  базисні

  1

  10,5

  -

  -

  -

  100

  -

  -

  -

  2

  9,8

  -0,7

  -0,7

  93,3

  93,3

  -6,7

  -6,7

  0,105

  3

  7,4

  -2,4

  -3,1

  75,5

  70,5

  -24,5

  -29,5

  0,098

  4

  9,6

  2,2

  -0,9

  129,7

  91,4

  29,7

  -8,6

  0,074

  5

  10,9

  1,3

  0,4

  113,5

  103,8

  13,5

  3,8

  0,096

  6

  9,2

  -1,7

  -1,3

  84,4

  87,6

  -15,6

  -12,4

  0,109

  7

  13,7

  4,5

  3,2

  148,9

  130,5

  48,9

  30,5

  0,092

  8

  11,3

  -2,4

  0,8

  82,5

  107,6

  -17,5

  7,6

  0,137

  Разом

  82,4

  0,8

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2. Зобразимо графічно динаміку ряду за допомогою статистичної кривої.

  Малюнок 2. Динаміка ряду у вигляді статистичної кривої

  3. За даними вибраного ряду обчислимо абсолютні та відносні показники динаміки.

  Середній абсолютний приріст:

  ,

  або

  Середній темп зростання:

  ,

  або

  Середній темп приросту:

  Середній рівень інтервального ряду визначається за формулою середньої арифметичної:

  Середній рівень моментального ряду визначається за формулою:

  Згідно проведеним обчислень можна зробити наступні висновки:

  Найбільше споживання гарячої води було в 7-му місяці, а найменше в 3-му місяці. Середнє споживання гарячої води 10,3 куб.м.

  завдання №4

  За даними завдання 3 зробіть згладжування досліджуваного ряду динаміки за допомогою ковзної середньої і аналітичного вирівнювання.Розрахункові рівні нанесіть на побудований раніше графік.

  Зробіть висновки про характер тенденції розглянутого ряду динаміки.

  Рішення

  1. Згладжування ряду динаміки за допомогою ковзної середньої полягає в тому, що обчислюється середній рівень від певного числа перших по порядку рівнів ряду, потім середній рівень з такого ж числа рівнів, починаючи з другого і т.д.

  Розрахунок ковзної середньої за даними про фактичне споживання гарячої води за вісім місяців наведено в таблиці 4.1.

  Таблиця 4.1. Згладжування споживання гарячої води за вісім місяців методом ковзної середньої

  місяці

  Споживання гарячої води, куб.м.

  змінна

  середня

  тримісячна

  п'ятимісячна

  1

  10,5

  2

  9,8

  (10,5 + 9,8 + 7,4) / 3 = 9,2

  3

  7,4

  (9,8 + 7,4 + 9,6) / 3 = 8,9

  (10,5 + 9,8 + 7,4 + 9,6 + 10,9) / 5 = 9,6

  4

  9,6

  (7,4 + 9,6 + 10,9) / 3 = 9,3

  (9,8 + 7,4 + 9,6 + 10,9 + 9,2) / 5 = 9,4

  5

  10,9

  (9,6 + 10,9 + 9,2) / 3 = 9,9

  (7,4 + 9,6 + 10,9 + 9,2 + 13,7) / 5 = 10,2

  6

  9,2

  (10,9 + 9,2 + 13,7) / 3 = 11,3

  (9,6 + 10,9 + 9,2 + 13,7 + 11,3) / 5 = 10,9

  7

  13,7

  (9,2 + 13,7 + 11,3) / 3 = 11,4

  8

  11,3

  2. Аналітичне вирівнювання ряду динаміки рівні низки представляються як функції часу:

  При використанні рівняння прямої

  Параметри обчислюються за такими формулами:

  Таблиця 4.2. Вирівнювання по прямій ряду динаміки споживання гарячої води відображено в таблиці 4.2

  місяці

  Споживання гарячої води, куб.м. i)

  t

  t ²

  y i t

  y t

  (Y i - y t i) ²

  1

  10,5

  -4

  16

  -42,0

  8,98

  2,31

  2

  9,8

  -3

  9

  -29,4

  9,31

  0,24

  3

  7,4

  -2

  4

  -14,8

  9,64

  5,02

  4

  9,6

  -1

  1

  -9,6

  9,97

  0,14

  5

  10,9

  1

  1

  10,9

  10,63

  0,07

  6

  9,2

  2

  4

  18,4

  10,96

  3,1

  7

  13,7

  3

  9

  41,1

  11,29

  5,8

  8

  11,3

  4

  16

  45,2

  11,62

  0,1

  сума

  82,4

  0

  60

  19,8

  82,4

  16,78

  а0 = 82,4 / 8 = 10,3 куб.м.

  а1 = 19,8 / 60 = 0,33 куб.м.

  Рівняння прямої, що представляє собою трендовую модель шуканої функції, матиме вигляд:

  Yt = 10,3 + 0,33 t

  Отримане рівняння показує що, незважаючи на коливання в окремі місяці, спостерігається тенденція збільшення споживання гарячої води.

  Споживання гарячої води в середньому зростала на 0,33 куб.м. в місяць.

  Малюнок 3. Динаміка ряду споживання гарячої води з фактичними і вирівняними даними

  Завдання №5.

  За даними варіанту наступне:

  1) індивідуальні та загальні (агрегатні) індекси цін;

  2) індекси цін в середньогармонічні формі;

  3) зведені індекси фізичного обсягу проданих товарів;

  4) зведені індекси товарообігу двома способами;

  а) за формулою індексу товарообігу в поточних цінах;

  б) на основі раніше розрахованих індексів цін і фізичного обсягу товарообігу.

  Таблиця 5.1

  № п / п

  продукт

  базисний період

  Звітний період

  Розрахункові графи

  Кількість реалізованих одиниць, шт., Q0

  Ціна за одиницю,

  Руб., P0

  Q, шт., Q1

  P1,

  руб,

  P1

  P1 * q1

  P0 * q1

  P 1 * q 1

  i

  P0 * q0

  1

  Б

  175

  120

  180

  135

  24300

  21600

  21504

  21000

  2

  В

  400

  50

  360

  42

  15120

  18000

  18000

  20000

  3

  Г

  150

  115

  89

  126

  11214

  10235

  10195

  17250

  Σ

  3

  -

  -

  -

  -

  50634

  49835

  49699

  58250

  1.Індивідуальні та загальні індекси цін розраховуються за формулою:

  ,

  де - відповідно ціни звітного і базисного періодів.

  (+ 12,5%)

  (-16%)

  (+ 9,6%)

  Загальний (зведений) індекс цін має такий вигляд:

  ,

  де q 1 - кількість проданих товарів у звітному періоді.

  Ціни в звітному періоді в порівнянні з базисним зросли на 1,6%.

  2. середньогармонічні індекс тотожний агрегатному і обчислюється за такою формулою:

  3. Зведені індекси фізичного обсягу проданих товарів:

  Фізичний обсяг проданих товарів у звітному періоді в порівнянні з базисним зменшився на 14,4%.

  4. Зведені індекси товарообігу:

  a) за формулою індексу товарообігу в поточних цінах:

  б) на основі раніше розрахованих індексів цін і фізичного обсягу товарообігу:

  I pq = I p I q = 1,016 * 0,856 = 0,869

  Товарообіг в звітному періоді в порівнянні з базисним скоротився на 13,1%.