• «Міжнародна
 • Зміст
 • Вступ
 • Сутність міжнародної технічної допомоги
 • Аналіз стратегічніх направлений ДІЯЛЬНОСТІ донорів міжнародної технічної допомоги
 • Висновки
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації03.05.2017
  Розмір26.02 Kb.
  Типреферат

  Скачати 26.02 Kb.

  Міжнародна технічна допомога та ее роль у розвитку економіки України

  2

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  МАРІУПОЛЬСЬКИЙ державний гуманітарний університет

  Кафедра міжнародної економіки

  РЕФЕРАТ

  З дисципліни «Міжнародна економіка»

  На тему:

  «Міжнародна технічна допомога

  та ее роль у розвитку економіки України »

  студента денної форми навчання

  курсу ІІ групи Б

  спеціальності "МЕК"

  Мельниченко Валерії Сергіївні

  Маріуполь - 2007

  Зміст

  • Зміст 2
  • Вступ 3
  • Сутність міжнародної технічної допомоги 4
  • Аналіз стратегічніх направлений ДІЯЛЬНОСТІ донорів міжнародної технічної допомоги 7
  • Стратегія розвитку МТД як напряму міжнародніх отношений 9
  • У існовкі 11
  • З писок використаних джерел 12
  • Вступ
  • Міжнародна технічна допомога (МТД) сегодня є важлівім інструментом реализации політики міжнародної інтеграції України, економічного розвитку, забезпечення інтересів держави на зовнішніх ринках. Міжнародна технічна допомога надається Україні практично в усіх галузь народного господарства та суспільного життя більш чем 20 країнамі світу, а такоже міжнароднімі організаціямі. У 2005 году донорами для Впровадження Нових та продовження діючіх проектів МТД в Україні віділено примерно 463 млн. Долларов США.
  • Актуальність. Впровадження проектів МТД допомагає вірішенню тих проблем, Які Україна сегодня не в змозі вірішіті самостійно, зменшує НАВАНТАЖЕННЯ на державний бюджет, спріяє Створення Додатковий робочих Місць. Світовий досвід, что набуває Україна в рамках МТД спріяє ее став соціально-економічному розвитку, пріскорює ее міжнародну інтеграцію. Подалі дослідження МТД та ее впліву на стан економіки України допомогло б візначіті найбільш раціональне размещения коштів, что поступають від донорів, з метою покращення стану в окремий галузь економіки; такоже це спріятіме розвитку більш тісніх отношений з міжнароднімі фондами та іншімі країнамі.
  • Мета - визначення приоритетних направлений техніко-економічного співробітніцтва между іноземними фондами-донорами та Україною.
  • Завдання цієї роботи - Розглянуто Вже діючі програми та проекти МТД з метою Виявлення тенденцій покращення положення окремо в галузь та в економіці України в цілому; проаналізуваті програми та проекти співробітніцтва Нашої країни з іноземними фондами та країнамі з метою Спроба Розробити найбільш раціональну та взаємовігідну програму МТД; візначіті подальші напрямки співробітніцтва з фондами та іншімі країнамі, относительно технічної допомоги Україні у тих галузь економіки країни, Які ее найбільш потребують.
  • Обєкт дослідження - економіка України та стан ее окремий галузь, на розвиток якіх отримується МТД.
  • Предмет дослідження -програмі та проекти МТД, что були спрямовані донорами на покращення економічного стану України.
  • Методологічнімі основами цієї курсової роботи є: фундаментальні положення та принципи політекономії; законодавство України; інформаційні ресурси, Інтернет.
  • Комплекс методів: метод АНАЛІЗУ та синтезу, статистичний, індукції, метод прогнозування.
  • Сутність міжнародної технічної допомоги
  • Міжнародна технічна допомога - це допомога у прідбанні знання та навичок у відповідніх Сфера діяльності, зазвічай в Галузі економіки та управління.
  • Согласно з Указом Президента України "Про міжнародну технічну допомогу" (5 червня 1999 року) [1] й ухвалив N 153 Кабінету міністрів України "Про создания єдиної системи Залучення, использование та моніторингу міжнародної технічної допомоги" (15 лютого 2002 року) [2] , міжнародна технічна допомога - це ресурси, Які відповідно до міжнародніх договорів України Надаються донорами (Державами, Уряд іноземних держав, а такоже організаціямі, установами, фондами, уповноваженими Уряду іноземних держав, міжнароднімі організаціямі, что Надаються міжнародну технічну допомогу Україні) на безоплатній Основі Україні для Здійснення програм, проектів міжнародної технічної допомоги з метою проведення реформ та реализации програм соціально -економічного розвитку України.
  • Вона может залучатісь у виде будь-которого майна, необхідного для забезпечення Виконання завдання проектів (програм), Пожалуйста ввозитися або набувається в Україні; робіт и услуг; прав інтелектуальної власності; ФІНАНСОВИХ ресурсов (грантів) у національній чи іноземній Валюті; других ресурсов, що не заборонених законодавством, у тому чіслі стіпендій.
  • Міжнародна технічна допомога может надаватіся у форме передачі у власність, Користування майна и майновий прав; консультацій Із залучених експертів, у тому чіслі іноземних; фінансування витрат на навчання та Підвищення кваліфікації спеціалістів реціпієнта; обміну спеціалістами; грантів.
  • Грошові кошти, віділювані міжнароднімі економічнімі організаціямі й окремий країнамі в рамках МТД, що не надходять безпосередно в Розпорядження пріймаючої боку, а направляються на оплату й організацію роботи відповідніх фахівців-консультантів.
  • Для здобуття міжнародної технічної допомоги потенційні реціпієнті (візначені у Програмі, проекті міжнародної технічної допомоги резиденти України, Які одержують міжнародну технічну допомогу) подаються Предложения до спеціально уповноваженого органу, Який проводити експертизу Запитів та за ее результатами звертається до донорів з Проханов Прийняти решение про фінансування програм , проектів міжнародної технічної допомоги.
  • Проектна пропозиція складається у довільній форме-русски та англійською мовами (або мовою, прийнятною для донора) та винна містіті: аналіз проблеми, розв'язання якої потребує Залучення міжнародної технічної допомоги; мету та завдання проекту (програми); ПЕРЕЛІК відів ДІЯЛЬНОСТІ, что здійснюватімуться за рахунок міжнародної технічної допомоги; Стислий інформацію про потенційного реціпієнта; очікувану ВАРТІСТЬ проекту (програми) и срок его реализации; очікувані результати від реализации проекту (програми) та Вплив проекту (програми) на розвиток відповідної Галузі або регіону.
  • Програми, проекти міжнародної технічної допомоги підлягають державній реєстрації Агентством коордінації міжнародної технічної допомоги Із включенням до Державного реєстру програм и проектів міжнародної технічної допомоги. Державна реєстрація програм и проектів є підставою для акредитації їх віконавців, а такоже Надання підтверджень относительно забезпечення відповідніх пільг, прівілеїв, імунітетів, передбачення законодавством України та ее міжнароднімі договорами.
  • У разі использование товарів та других предметів, робіт (послуг), относительно якіх Було ОТРИМАНО пільги, не для відповідніх програм, проектів міжнародної технічної допомоги Податок на додану вартість та ввізне мито за Такі товари сплачуються на загально підставах.
  • Міжнародна технічна допомога має використовуват лишь для цілей, визначених у програмах, проектах міжнародної технічної допомоги. Контроль за реалізацією програм, проектів міжнародної технічної допомоги здійснюється спеціально уповноваженим органом.
  • У разі Виявлення порушеннях законодавства України, міжнародніх договорів України, невідповідності реализации програми, проекту міжнародної технічної допомоги завдання, Попередньо визначення відповідно у Програмі, проекті міжнародної технічної допомоги, спеціально уповноважений орган має право Зупинити Здійснення програми, проекту в порядку, что візначається Кабінетом Міністрів України .
  • Історично склалось два підході до донорської допомоги у процесі трансформації. Їх ефективність віпробувана на історичному досвіді.
  • Перший підхід - "інтеграційній", Полягає на відповідальності донорів за результати и наголошує на розбудові інституцій та інфраструктур, что відповідають рівню стран-донорів. Це відбувається Шляхом запровадження Суворов стандартів, Які перекладаються на мову конкретних вимог та ЗАХОДІВ, что в свою черга закладаються в календарні плани реформ.
  • Цей підхід застосовувався лишь до стран, что візначені як майбутні члени розвинення світу - зокрема, Західної Європи после Другої Світової Війни та Японії. На сучасности етапі цею підхід застосовується в странах, что є кандидатами на членство в ЄС. Цей підхід є всегда успішнім. Причинами его успіху є:
  • · Технічна допомога, реалізована в странах, что вступають в ЄС, Забезпечує стратегічну рамку для процесів трансформації.
  • · Країни-кандидати зобовязані Прийняти інстітуційні стандарти ЄС та Розробити необхідні інфраструктурі;
  • · Ефективність допомоги безпосередно повязується з календарним Виконання крітеріїв інтеграції.
  • ! Застосування первого підходу відбувається внаслідок Прийняття політічного решение Уряд стран-донорів и не Залежить від таких факторів, як історична та культурна схожість; Готовність до змін; внутрішня політична воля; рівень багатства. Например, в 1948 году у Звіті СВІТОВОГО Банку про Японію Було Зроблено Висновок, что з Огляду на Історію та культурні традиції, Японія Ніколи не стану Країною з ринкового економікою та демократією.
  • Друга форма міжнародної допомоги более нагадує Доброчинність и як така НЕ ​​спріяє довгостроковій відповідальності донорів за результати. Допомога надається біднім країнам, что розвіваються, та країнам з перехідною економікою; но ця допомога Ніколи НЕ є успішною.
  • Неможливо зрозуміті, чому процес публічної політики, что є фундаментом демократії, які не є центральним у програмах технічної допомоги в странах колишня Радянського Союзу та странах, что розвіваються.
  • Аджея Механізми публічної політики є невідємнімі для західніх демократій и означають Розподіл політічніх посад та державних СЛУЖБОВЦІВ-аналітіків політики в Уряді; наявність процедур, стандартів, інструкцій для консультацій та комунікацій з публічної політики; інструкції, стандарти документів з розробки державної політики, "зелені книги", "білі книги"; доля громадськості в процедурах та інстітуціях; кафедри АНАЛІЗУ політики та публічної політики в універсітетах.
  • Ця система створює возможности для партнерства между УРЯДОМ та громадянам, что створює підваліні для здорового, ефективного демократичного Суспільства.
  • Що до України, то Міністерство економіки та по вопросам європейської інтеграції України Забезпечує технічне Співробітництво з 14 Європейськими країнами-донорами, США, Канада, 5 країнамі азії, а такоже з Європейською Комісією, Програма розвитку ООН (ПРООН), міжнароднім агентством по вопросам атомної ЕНЕРГІЇ (МАГАТЕ), Світовім банком, іншімі міжнароднімі організаціямі.
  • Аналіз стратегічніх направлений ДІЯЛЬНОСТІ донорів міжнародної технічної допомоги
  • Проекти МТД є різнімі за ОБСЯГИ фінансування та видами Виконання робіт: від надання консультацій, експертних оцінок, обмінів та навчань в різніх секторах економіки до шірокомасштабної ПІДТРИМКИ ЗАХОДІВ Уряду в реализации масштабних проектів з суттєвімі технічнімі компонентами.
  • Найбільшім донором для України були та залішаються Сполучені Штати Америки, друге місце посідає ЄС. Іншімі найбільшімі донорами є Канада, Великобританія, ФРН, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Японія, Данія, Корея, ООН, Світовий банк, ЄБРР ТОЩО. Грошові ОБСЯГИ МТД, что булу Надал Україні за 1999 - 2005 роки, складають чималого суму [Додаток А]. На сегодня впроваджено та знаходяться в стадії Виконання проекти, на фінансування якіх з 1992 року донорами віділено понад 5,8 мільярдів долларов США. Розглянувші таблицю ми маємо право стверджуваті, что на сегодня США є найбільшім донором технічної допомоги Україні. Бюджет допомоги США для України перевіщує Загальну суму допомоги других донорів. Із 5,8 млрд. Дол. США, віділеніх донорами з качана Надання технічної допомоги, примерно 3 млрд. Дол. США віділено Уряд США. Технічна допомога, якові отрімує Україна від США з 1992 року, спріяла Створення базової рінкової інфраструктурі, проведенню структурних реформ [11].
  • Ресурси, что надавали країнами-донорами та міжнароднімі організаціямі, були зосереджені в Різні періоді часу на окремий сферах соціально-економічного життя України.Так на початкових етапі з 1991 по 1997 роки у центрі уваги програм та проектів МТД знаходится питання розбудови основних засад та інфраструктурі рінкової економіки, Подолання негативних НАСЛІДКІВ перехідного ПЕРІОДУ. У період з 1997 по 2004 роки головна увага пріділялася макроекономічній стабілізації, поглиблення структурним, правовим реформам, демократизації Суспільства, переходу до етапу сталого економічного зростання, підтрімці екологічної та ядерної безпеки, покращення життя людей в регіонах, відродженню культури та духовності.
  • Характерною рісою 2005 року стало затвердження на засіданні Кабінету міністрів України, Пожалуйста відбулось 17 серпня 2005року, "стратегії Залучення МТД на 2005 - 2007 роки", Якою визначили пріорітетні напрями та завдання Залучення допомоги відповідно до Програми ДІЯЛЬНОСТІ Кабінету міністрів України "Назустріч людям" та Плану Дій "Україна - ЄС на 2005 - 2008 роки" [11]. Стратегія покликали зорієнтуваті донорів относительно пріорітетів Уряду та заохотіті скорегуваті свои стратегії та Стратегічні плани относительно техніко-економічного співробітніцтва з Україною на короткострокову перспективу [Додаток Б]. Інформація з додатка Б вказує на ті, что багатьох з стран-донорів турбує Загальний екологічний стан України, тому смороду спріяють Підвищення уровня екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, Подолання НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ катастрофи.
  • З Іншого боку, Україна залішається перспективних на Співробітництво Країною, тому чісленні фонди та Іноземні країни наголошують на підвіщенні конкурентоспроможності национальной економіки, забезпеченні стало темпів економічного зростання, впровадженні інноваційної моделі ее розвитку. Кроме цього Міністерство економіки України Забезпечує [8]:
  • · Підготовку стратегічніх щорічніх програм, планів Дій, секторальних програм двостороннього та багатостороннього техніко-економічного співробітніцтва между Україною та країнами-донорами України, міжнароднімі організаціямі з метою забезпечення їх максімальної ефектівності та спрямованості на соціально-економічний розвиток України;
  • · Розробка та Вдосконалення договірно-правової бази технічного співробітніцтва;
  • · Координацію ДІЯЛЬНОСТІ центральних та місцевіх ОРГАНІВ віконавчої власти по вопросам Залучення та использование міжнародної технічної допомоги;
  • · Забезпечення повноважень, что віплівають з міжнародніх договорів України та членства України в міжнародніх організаціях;
  • · Оперативніше Здійснення спеціфічніх коордінаційніх, регуляторних та дозвільно-реєстраційніх функцій держави в рамках міжнародніх договорів, Які включаються акредітацію ОРГАНІЗАЦІЙ, державну реєстрацію проектів, Надання підтверджень относительно вїздніх віз іноземним громадянам, Митний та податкових пільг, прівілеїв ТОЩО;
  • · Проведення моніторингу проектів та Здійснення ОЦІНКИ относительно їх впліву на розвиток України.
  • Важлівім аспектом ДІЯЛЬНОСТІ Міністерства економіки є погодження та Підписання щорічніх ФІНАНСОВИХ Меморандумів, Впровадження затверджених програм та проектів технічної допомоги. В рамках цієї роботи визначаються основні РІСД проектів, на підставі якіх готуються Технічні завдання, Які Погоджують з кінцевім отримувачем міжнародної технічної допомоги та забезпечується Підписання бенефіціантом відповідного Протоколу про намірі.
  • Постійно віконуються заходь Стосовно супроводження Виконання проектів міжнародної технічної допомоги (державна реєстрація проектів; підготовка свідоцтв (довідок), других документів, что підтверджують пільги, прівілеї та імунітеті при реализации в Україні Програми ТACIS, у т. Ч. Податкові, Митні та інші пільги относительно обладнання, матеріалів та Іншого майна, Пожалуйста Надходить в рамках такого співробітніцтва).
  • Здійснюється інформування всех украинских партнерів про цілі, процедури та діяльність Програми TACIS. У співробітніцтві з Інформаційнім агентством TACIS та Представництвом Єврокомісії в Україні здійснюється інформаційна діяльність для громадськості З метою підвищення іміджу Програми TACIS.
  • Завдяк донорам міжнародної технічної допомоги існують програми та проекти, что Працюють на покращення економічного стану в Україні [10]. До других напрямків, Які отримуються найбільше фінансування за рахунок міжнародної технічної допомоги, відносіться Підвищення уровня екологічної безпеки та мінімізація НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ катастрофи (около 1,5 млрд. Долларов, 50 проектів), поглиблення демократичних Перетворення, формирование інстітутів розвинення громадянського суспільства (понад 200 млн . долларов, 30 проектів).
  • Стратегія розвитку МТД як напряму міжнародніх отношений
  • Міжнародна донорська спільнота, через програми технічної допомоги, відіграє важліву роль у процесі розбудови демократії та ринкового реформ стран, что знаходяться у процесі трансформації. Течение останніх років український уряд получил много консультацій, порад та рекомендацій в рамках ціх програм. Запровадження рекомендацій та порад мало на меті пріскоріті розвиток и усталення демократії та рінкової економіки
  • Альо міжнародна технічна допомога НЕ всегда Виконує свои завдання в Україні. На качана співробітніцтва України з донорами міжнародної технічної допомоги проекти та програми НЕ всегда узгоджувалося з задекларованого завдання правительства. Треба взяти до уваги й ті, что Отримання порад від іноземних консультантів Було явіщем новим, уряд НЕ БУВ готов спрійматі ЦІ поради. Чи не Було недержавних інституцій, Які б забезпечен Ефективне Виконання технічної допомоги.
  • Зважаючі на Недоліки Були запропоновані Зміни до підходу до Надання міжнародної технічної допомоги Україні. Міжнародний центр перспективних ДОСЛІДЖЕНЬ (МЦПД) предложили міжнародній донорській спільноті переглянутися підході до Надання технічної допомоги Україні:
  • Ефективне использование міжнародної технічної допомоги можливо за допомоги з боку аналітичних центрів. Аналітичні центри спроможні провадіті незалежний аналіз, Проводити тренінги та реалізовуваті policy campaigns. Профільні аналітичні центри володіють знаннями та досвідом, Які необхідні правительства для розбудови его інстітуційної спроможності. Іноземні Експерт - з стран-кандидатів на вступ до ЄС - передаються свой досвід розбудови інституцій у процесі трансформації через аналітичні центри.
  • Використання технічної допомоги может стать ефектівнішім, як свідчіть досвід МІЖНАРОДНОГО центру перспективних ДОСЛІДЖЕНЬ, створи необхідні інстітуційні спроможності в Уряді та других НДО. За таких умов:
  • · Всі продукти проектів віробляються русски стороною;
  • · Іноземні консультанти супроводжують процес через тренінги, консультування та Коментарі;
  • · Досвід консультантів узагальнюється у виде manuals (процедури, стандарти, формати, підході) та вікорістовується у подалі проектах.
  • Україна может Залишити без технічної допомоги ЄС в 2007 году. Фінансової перспективи, відповідно до которого розмір бюджету має Зменшити до 1,03% від валового національного продукту (ВНП) ЄС (847 млрд. Євро) порівняно з пропозіцією, зроблений Люксембурзький головуванням у червні - 1,06% ЄС (871 млрд. Євро) .
  • Головні опоненти Зменшення бюджету - Інституції ЄС, зокрема Європейська комісія и Європейський Парламент, Франція и Нові члени ЄС. Согласно з їхнім контраргументом, з розширення єс бюджет теж має збільшуватіся, аби НЕ створюваліся розділові Лінії между багатою и бідною Європою. Нові члени ЄС НЕ хотят втрачати почти 10% допомоги зі структурних ФОНДІВ. Розширення ЄС автоматично виробляти до Збільшення розміру відшкодування Великій Британії. 2004 року відшкодування зросли на 15% до 5,4 млрд. Євро, а у наступній Фінансовій перспектіві має зроста на 64% до 7,7 млрд. Євро. Зростання відшкодування Великій Британії буде більшім, чем зростання бюджету загаль (для 27 стран). Проти Збільшення відшкодування Виступає Франція, намагаючися при цьом заручітіся підтрімкою Німеччини. Велика Британія аргументує свою позицию относительно Зменшення фінансування САП тім, что на сільське господарство, Пожалуйста "поглінає" 40% бюджету, пріпадає лишь 5% зайнятості. Проти Зменшення фінансування САП Виступає Франція, Чиї фермери найбільше Використовують сільськогосподарські дотації ЄС.
  • Дебати вокруг структурі бюджету (та, особливо, Реформування САП) є третім гарячим харчуванням ФІНАНСОВИХ переговорів. Європейська комісія предложили збільшити видатки на дослідження, інновації и Підвищення конкурентоспроможності, модернізуваті аграрної політику, Закласти кошти на нейтралізацію соціально-економічних шоків, спровокованіх глобалізацією, и посіліті роль ЄС як глобального гравця.
  • Ризики несхвалення Фінансової перспективи на 2007-2013 роки є Основним Чинник, что спонукає сторони до подалі переговорів. Компроміс, если его буде досягнуть, найімовірніше, віглядатіме так: Велика Британія Погода на Зменшення ее відшкодування на 12-15%, суттєвої реформи САП Здійснено НЕ буде, загальна видатковим частина бюджету становітіме 1,03% ВНП ЄС, нові члени ЄС погодяться на СКОРОЧЕННЯ на 5% допомоги зі структурних ФОНДІВ, натомість будут звільнені від оплати Британського відшкодування та зможуть гнучкіше використовуват гроші з ФОНДІВ ЄС. Результат майбутніх переговорів продемонструє, чи мож ЄС діяті як єдине ціле и Виконувати взяті на себе Політичні зобовязання.
  • Що це означає для України? Європейський Союз - Найбільший донор України. Допомога ЄС Україні з тисяча дев'ятсот дев'яносто-один року сягнула 2 млрд. Євро. Допомога Надходить головного чином через програму TACIS (зокрема через ее національну, регіональну, транскордонного и ядерної компоненти), а такоже через Європейську ініціатіву за демократію та права людини, програми гуманітарної та макрофінансової допомоги. Технічна допомога через програму TACIS Постійно зростан (2002 року вона становила 47 млн. Євро, 2005 року - 88 млн. Євро, а 2006 року ее ОБСЯГИ очікуються на Рівні 100 млн. Євро). Від 2007 року технічна допомога Україні надходітіме в рамках інструменту Європейського сусідства та партнерства (ENPI), Який замінить TACIS. Очікуються НЕ только Збільшення розміру допомоги (ЕКСПЕРТИ прогнозують щонайменш ее подвоєння), а й прінціпові Зміни у структурі фінансування, что вімагатіме від України и ЄС більшіх зусіль з управління новімі інструментами.
  • Доки Фінансову перспективу ЄС НЕ буде Прийнято, Неможливо ані візначіті, Які ОБСЯГИ фінансування получит Україна у 2007-2013 роках, ані плануваті Довгострокові програми. Затримка з Прийняття Фінансової перспективи ЄС может прізвесті до затримки качана Виконання ціх програм 2007 року.
  • Висновки
  • У період з 1997 по 2004 рік Основна увага пріділялася макроекономічній стабілізації, поглиблення структурним, правовим реформам, демократизації Суспільства, переходу до етапу сталого економічного зростання, підтрімці екологічної та ядерної безпеки, покращення життя людей в регіонах, відродженню культури та духовності. Найбільше ФІНАНСОВИХ ресурсов спрямовується на Підвищення конкурентоспроможності национальной економіки, забезпечення сталого економічного розвитку.
  • Для забезпечення інтересів України на зовнішніх ринках має буті розроблено Механізм Надання нашою Країною міжнародної технічної допомоги іншім країнам. Таке решение Було ухвалено на Колегії Міністерства економіки та по вопросам європейської інтеграції. Україна винна Изменить статус країни-отримувача міжнародної технічної допомоги на статус країни-донора такой допомоги. Надання міжнародної технічної допомоги дозволяє країнам просуваті та презентуваті на іноземних ринках товари та послуги своих компаний, розшірюваті експортний Потенціал.
  • Альо на сьогоднішній час Україна залішається Країною-отримувачем міжнародної технічної допомоги. Впровадження проектів міжнародної технічної допомоги спріяє вірішенню тих проблем, Які Україна сегодня не в змозі вірішіті самостійно, зменшує НАВАНТАЖЕННЯ на державний бюджет, спріяє Створення Додатковий робочих Місць. Світовий досвід, Який отрімує Україна в рамках міжнародної технічної допомоги спріяє ее став соціально-економічному розвитку, пріскорює ее міжнародну інтеграцію.
  • Список використаних джерел
  • 1.Про міжнародну технічну допомогу - Указ Президента України // "УК". - 1999. - 5 червня.
  • 2. Про создания єдиної системи Залучення, использование та моніторингу міжнародної технічної допомоги - Постанова N 153 Кабінету міністрів України // "УК". - 2002. - 15 лютого.
  • 3. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Ржепішевській К.Т. Міжнародна економіка: в харчуванні та відповідях: Навчальний посібник. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. - 670 с.
  • 4. Макогон Ю.В. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, управління, прогнозування: Підручник. - Донецьк: Альфа-прес, 2004. - 344 с.
  • 5. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К .: КНЕУ, 2003. - 948 с.
  • 6. Румянцев А.П., Румянцев Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навчальний посібник. - К .: Центр навчальної літератури, 2004. - 377 с.
  • 7. Якименко В.І, Міжнародна економіка: Навчальний посібник (рос. Мовою). - Донецьк: ДІТБ, 2002. - 384 с.
  • 8. Міжнародна економічна діяльність України: Навчальний посібник / Багрова І.В., Гетьман О.О., Власик В.Є. / за ред. І.В. Багрової. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. - 384 с.
  • 9. Міжнародні организации: Навцальній посібник / За редакцією Ю.Г.Козака, В.В.Ковалевського. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 288 с.
  • 10. Світова економіка: Підручник / За ред. проф. А.С. Булатова. - М .: МАУП, 2000. - 734 с.
  • 11. www.icps.com.ua
  • 12. www.ukrstat.gov.ua
  • 13. www.news.ua
  • 14. www.led.org.ua
  • 15. www.irf.kiev.ua/ukr


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Міжнародна технічна допомога та ее роль у розвитку економіки України

  Скачати 26.02 Kb.