• 1.Особлівості торгівлі Послуги України в мире
 • 2.Основні фактори, что обумовлюють роль послуг
 • 3.Інформаційні послуги в міжнародної економічної діяльності.


 • Дата конвертації10.06.2018
  Розмір15.75 Kb.
  Типреферат

  Скачати 15.75 Kb.

  Міжнародна торгівля Послуги

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Кафедра міжнародної економіки

  індивідуальне завдання

  На тему: "№8 Міжнародна торгівля послуги"

  Виконала:

  Студентка 43 гр. ФМЕ

  Маломан Ю.С.

  Перевіріла:

  Викл. Насадюк І.Б.

  Одеса 2010

  Зміст:

  1.Особлівості торгівлі Послуги України в мире

  2.Основні фактори, что обумовлюють роль послуг

  3.Інформаційні послуги в міжнародної економічної діяльності.

  Список використаної літератури

  1.Особлівості торгівлі Послуги України в мире

  Зовнішня торгівля є найбільш розвинення формою зовнішньоекономічніх отношений. Вона Виступає каталізатором МІЖНАРОДНОГО поділу праці, тісно пов'язана з іншімі формами світогосподарських зв'язків и відіграє дедалі важлівішу роль як фактор економічного розвитку в усіх странах світу.

  Отже, в условиях глобалізації світогосподарських зв'язків для багатьох стран актуальним є дослідження та наукове обґрунтування перспективних напрямків и форм їх зовнішньоторговельніх отношений. Дана проблема вівчається багатьма Українськими та зарубіжнімі навчання, проти для стран, что здійснюють перехід від замкненому національніх господарств до економіки відкритого типу, таких як Україна, дослідження особливо зовнішньої торгівлі Послуги як важлівого індікатору уровня конкурентоспроможності национальной економіки є недостатньо вісвітленім, а тому залішається Досить актуальними . [2]

  Метою даної роботи є Виявлення та Розкриття характерних особливо зовнішньої торгівлі Послуги України з країнамі ЄС, а такоже оцінка уровня конкурентоспроможності України на Сайти Вся послуг стран ЄС.

  На сучасности етапі економічного розвитку торгівля товарами ставити примерно 80% СВІТОВОГО зовнішньоторговельного обороту, а торгівля послуги - 20%, проти за 1999-2009 рр. наблюдается тенденція зростання Частки сектору послуг в міжнародній торгівлі, тому Досить важлівім є дослідження даного сектору. [3]

  Течение 2005-2009 рр. ОБСЯГИ Світової торгівлі Послуги зростан рекордними темпами - середньорічне зростання становило 12%, причому цею Показник Постійно растет та виробляти до Збільшення Частки сектора послуг в мировой торговли.

  Як результат, у 2009 р. Загальний ОБСЯГИ Світової торгівлі Послуги стає 7,25 трлн. дол., з якіх більша частки (51,7%) припадала на країни ЄС. Частка України в загально обсязі Світової торгівлі поки що залішається незначна и ставити Всього 0,35%. Важлівім крітерієм успішного розвитку економіки України є Зміцнення своих позіцій у зовнішньоекономічніх відносінах, особливо з країнамі ЄС. Основним видом ціх отношений є зовнішня торгівля, значний Частка в Якій, а самє 90% в Україні (152,5 млрд. Дол. У 2009 р.), Займає торгівля товарами. Останні 10% (18,3 млрд. Дол.) Пріпадають на зовнішню торгівлю послуги, что є Досить низька Показники для України, но слід відмітіті тенденцію зростання сектору послуг в Зовнішній торгівлі за останні роки, а такоже Зазначити зростання кількості торгових партнерів з надання послуг до 221 країни світу у 2009р. з 209 стран у 2005 р. Цей факт говорити, про Розширення зовнішньоекономічніх зв'язків України та Залучення Нових стран-партнерів до МІЖНАРОДНОГО співробітніцтва. [1]

  Географічна структура зовнішньої торгівлі Послуги України за 2005-2009 р. змінілася в БІК Збільшення долі стран ЄС у зовнішньоторговельному обороті України до 43,1% у 2009 р., проти основних Країною-партнером залішається Російська Федерація (25,8% Всього СОТ). Росія експортувала в Україну у 2009р. послуг на 3,85 млрд. дол., в тій же година ее імпорт Склаві 0,89 млрд. дол., почти Стільки ж, скільки експортувала Великобританія в Україну (0,86 млрд. дол.). Тож Великобританія є іншим партнером України у Зовнішній торгівлі послуги. Такоже можна відмітіті Кіпр, Германію, Бельгію, США, як основних торгових партнерів країни. [4]

  Галузева структура зовнішньої торгівлі Послуги у 2009 р. НЕ змінілася. Лідером в Україні залішаються транспортні послуги, на іншому місці знаходяться фінансові послуги. Достатньо розвинута в стране є імпорт державних послуг з стран ЄС, Який складає 0,11 млрд. Дол. Експорт туристичних послуг более їх імпорту на 3%, а ЗТО наближається до 1 млрд. Дол. [4]

  На транспортні послуги у Зовнішній торгівлі України з країнамі ЄС доводитися половина всех зовнішньоторговельніх операцій. Растет й частка фінансових послуг, хоча їх імпорт перевіщує експорт у 3 рази. До других послуг Належить 38,9% ЗТО України, у тому чіслі з надання туристичних, ліцензійних, будівельних, комп'ютерних та інформаційних послуг, а такоже послуг зв'язку, страхування, державних, ремонтних та послуг приватна особа. У 2009 р. відбулося зростання ЗТО по всім переліченім видам послуг, окрім последнего, ОБСЯГИ которого зменшівся на 30,2%.

  Досить важлівім залішається питання Подальшого співробітніцтва України та стран ЄС в сфері послуг, особливо в розвитку туризму, транспортних та фінансових послуг, что за ОБСЯГИ в загально зовнішньоторговельному обороті займають лідіруючі місця. Тому подальша ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА політика України винна формуватіся в зазначеним напрямку. [3]

  Отже, на сьогоднішній день важлівім є завдання относительно Реформування зовнішньоторговельного режиму України, Пожалуйста має стати фактором забезпечення економічної безпеки країни, транспарентності економічних реформ, пріваблівості економічного середовища, СКОРОЧЕННЯ дефіціту державного бюджету, Залучення іноземних інвестіцій. Все це має стати Вагомий Поштовх для Подальшого Реформування национальной економіки і входження України до економічного співтоваріства Європейського союзу як повноправного и стабільного партнера.

  2.Основні фактори, что обумовлюють роль послуг

  Сфера послуг є однією з перспективних, что Швидко галузь економіки, заснованої на знаннях. Послуги представляються собою доцільну діяльність людини, результат якої має корисний ефект, что задовольняє будь-які спожи людини.

  Послуги - це Різні види ДІЯЛЬНОСТІ людини, в результате якої НЕ створюються матеріальні блага, и Які відносяться до невіробнічій сфере. При цьом сектор послуг є важлівою частина реального сектора економіки. [2]

  Роль сфера послуг в условиях сучасної економіки візначається Наступний умів:

  - У сфері послуг Постійно створюються Нові робочі місця;

  - Сфера послуг збільшує свою частко у валовому внутрішньому продукті країни;

  - За рахунок сфера послуг идет СКОРОЧЕННЯ годині обслуговування домашнього господарства, что підвіщує якість життя населення. [4]

  Домашнє господарство та фірми вімагають все более послуг, причому більш складних и високих за якістю. Підвищення роли послуг у домашньому господарстві має Різні причини.

  Можна віділіті следующие основні Чинник Підвищення роли послуг в жітті сучасного домогосподарством:

  - Зростаючий достаток;

  - Прагнення до кращої якості життя;

  - Збільшення вільного часу;

  - Урбанізація, что Робить необхіднімі Нові види послуг (например, забезпечення безпеки);

  - демографічні Зміни, что ведуть до Збільшення числа дітей и літніх людей, Які потребують у багатьох послуги;

  - Соціально-економічні Зміни, Такі як з'явилися сімей, де чоловік и дружина Працюють, шлюб особістом годині и т.д .;

  - Ускладнення купівельного Попит, что веде до Розширення самого набору необхідніх послуг (например, относительно ведення особістом ФІНАНСОВИХ справ);

  - Технологічні Зміни, что підвіщують якість послуг або створюють Нові види послуг (например, в Галузі медичного обслуговування, кабельного телебачення, Отримання Даних з комп'ютерної мережі). [1]

  Зростання потреб в послугах у фірм та установ стімулюється Зростаючий складністю, інтернаціоналізацією и комплексністю керівніцтва ними. Створюються Спеціалізовані сервісні фірми (например, тимчасова допомога, вирішенню конфліктів), так само як и комплекси потреб у таких усталеніх галузь послуг, як реклама, бухгалтерський облік і звітність, консультування, інформаційні системи, ведення інвестіційніх Банківських операцій, маркетингові дослідження. Більш доладна продукція и більш досконалі технології, что вплівають на ланцюжки цінності фірм, вімагають все БІЛЬШОГО Переліку послуг у Галузі дизайну, управління та ремонту. Інтернаціоналізація конкуренції спріяє зростанню послуг, необхідніх для забезпечення торгівлі та керівніцтва територіально розосередженімі підприємствами (таких як послуги зв'язку та набір персоналу). Зміни в технологіях и в управлінні прізводять до з'явиться зовсім Нових сфер послуг. [1]

  3.Інформаційні послуги в міжнародної економічної діяльності.

  Найдінамічнішою формою послуг, что візначає характер розвитку НЕ только усієї системи міжнародної економічної діяльності, й саму парадигму прогресу, є комерційна діяльність в інформатізаційній, програмувальній сфере. Справді, сучасні прояви науково-технічного прогресу віявляються у радікальній зміні змісту продукту сфера послуг на основе інформаційних технологій и комп'ютерної техніки. [2]

  Відтак НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ у сфері послуг «збліжують» їх віробніків и спожівачів, допомагають долаті часові та географічні бар'єри для контактів, Надаються змогу розшірюваті міжнародні ринкі збуту. Використання комп'ютерних систем та інформаційних мереж відкріває доступ як для віробніків, так и для спожівачів до Безпрецедентний масиву информации. Причем інформаційні послуги дають змогу в режімі реального часу контактуваті з потенційнімі партнерами, оперативно формуваті економічну стратегію, Здійснювати торговельні и фінансові операции. С помощью СУЧАСНИХ інформаційних мереж вінікає можлівість надаваті даже освітні та медичні послуги, Інколи безвідносно национальной належності сторон.

  Цю сферу Інколи назівають «новою економікою». Вона дедалі более пошірюється в мире, про что, зокрема, свідчіть и постійне зростання витрат на технології. Лідером у Цій сфере течение останніх десятіліть ХХ ст. та на качана ХХІ ст. є США та інші провідні рінкові держави. [1]

  Через Механізми Сайти Вся інформаційних послуг и Взагалі Завдяк ЕКСПЛУАТАЦІЇ інформаційного ресурсу створюється 50-60% Сукупний суспільного продукту Індустріально розвинутих стран. Причем розвиток інформаційних технологій ставши дінамізатором економічного зростання починаючі з кінця ХХ ст. Так, американська модель «нової» економіки відбулася як така самє Завдяк інформаційнім технологіям, что зумов СКОРОЧЕННЯ Безробіття. Мало значення й Поширення венчурних інвестіцій.

  У сучасности мире лідерство на Сайти Вся інформаційних послуг зумовлюється лідерством у Галузі інформаційних технологій, закріплюючі его. Все це дает змогу віграваті й боротьбу и за ресурси - фінансові, матеріальні и даже Людські. І действительно, оскількі самє люди (фахівці) є головні носієм цього ресурсу, виїзд найкращих фахівців з біднішіх стран до багатшіх ще более посілює технологічний розрив.

  Фактично країна (а точніше - група стран, так звань «золотий мільярд») Завдяк технологічно-інформаційному лідерству Забезпечує перерозподіл ресурсов, практично - їх перелив до себе. І очевидно, что Основним постачальником ціх ресурсов розвинення країнам стають усі інші, Менш розвінуті країни, Які НЕ ма ють доступу до действительно стратегічного виду ресурсов - інформаційно-технологічних [4].

  У странах Західної Європи АТР (передусім в Японії, Кореї та на Тайвані) Швидко темпами растет Кількість Користувачів інтернету. Водночас и в багатьох других странах відбувається Швидкий прогрес вісокотехнологічніх галузь. Так, в Индии відбувалося щорічне зростання у сфері послуг з програмного забезпечення на 50-60%. При цьом очікується, что именно Такі країни, як Індія, Китай та інші держави азії (незважаючі на відчутній дефіціт кадрів и традіцій універсітетського технологічного навчання, у них значний ніжчі, чем у США та Західній Европе витрати на НДДКР), забезпечать у дерло декадах ХХІ ст. «Масовість» зростання Користувачів послуги та провайдерів інтернету и Поширення характерних для «нової економіки» об'єктів вісокотехнологічного виробництва, ЗАСОБІВ мобільного телефонного зв'язку.

  Удосконалення та діверсіфікація Електрон ІНСТРУМЕНТІВ міжнародної торгівлі, а такоже їх ширше использование є предметом спільніх зусіль Урядовий та КОМЕРЦІЙНИХ структур стран Заходу.Уряди Індустріально розвинутих стран, як и провідні корпорації, пріділяють велику Рамус розвіткові електронного бізнесу. [3]

  Отже, під Вплив науково-технічного прогресу, а такоже унаслідок цілеспрямованіх зусіль на макро- та мікрорівнях відбувається подалі Поширення Електронної торгівлі, и лідером у Цій сфере є Сполучені Штати. Согласно з Деяк експертними оцінкамі, до 2009 р. ОБСЯГИ продаж через Інтернет у США дорівнюватімуть 200 млрд дол. (В Японії аналогічній Показник становітіме только 30 млрд дол.). Щоправда, Загальний очікуваній Показник Електронної торгівлі между японська компаніямі Міністерство зовнішньої торгівлі та промісловості Японії на Цю ж саму дату оцінює в 650 млрд дол., Но и ця цифра более чем удвічі поступається очікуваному аналогічному американском Показники.

  Поширення Електрон ІНСТРУМЕНТІВ торгівлі значний зніжує ВАРТІСТЬ витрат на Взаємний поиск контрагентів - покупців та продавців товарів та послуг. Електронні мережі Надаються інформацію НЕ только про наявні Попит и пропозіцію, ціни та технічні Параметри продукції. [1] Дедалі більшою мірою смороду Використовують як інструмент укладання Контрактів и розрахунків относительно них, а такоже спріяють Подолання технічних перешкоду у торгівлі. Причем інформаційні послуги Самі є окремий, причому дуже дінамічною, статтю в номенклатурі міжнародніх послуг.

  Електронізація та інформатізація сфера послуг, ее абсолютне та співвідносне Збільшення помітно вплівають на структурну політику, міграційні Тенденції. Під вплива пов'язаних з комп'ютерізацією інновацій відбувається перебудова усієї мережі ФІНАНСОВИХ рінків. Спочатку США, а потім країни Західної Європи, а такоже така традіційно «закрита» країна, як Японія, схіляються до розширенню использование кваліфікованої РОБОЧОЇ сили з-за кордону, передусім молодих фахівців - випускників Вищих Навчальних Закладів. [2]

  Важлівім виявило впліву з боку інформатізаційніх та Електрон послуг на характер МІЖНАРОДНОГО бізнесу є подальша концентрація виробництва у виде зліттів та поглінань, а такоже Поширення венчурних проектів. Тільки по західноєвропейському регіону на качана ХХІ ст. Загальний ОБСЯГИ інвестіцій Капіталу в Такі проекти перевіщував 20 млрд дол.

  Збирання первісної информации, ее експертно-аналітична обробка, Збереження й Поширення на комерційній та некомерційній Основі є предметом ДІЯЛЬНОСТІ чисельність спеціалізованіх ОРГАНІЗАЦІЙ. Серед них - Державні статистичні, науково-академічні заклади, консультаційно-Дослідницькі фірми, асоціації віробніків, торговельно-промислові палати, підрозділі КОМЕРЦІЙНИХ структур. Сучасні комп'ютерні системи та телекомунікаційні мережі дають змогу як фізичним, так и юридичним особам отрімуваті з пізнавально-розважальний та комерційно-діловими цілямі доступ до велетенськіх масівів информации, різноманітніх Інтернет-сайтів та автоматизованого баз Даних. [4]

  Список використаної літератури:

  1.Міжнародна економічна діяльність України /Н.О. Кухарська, С.К.Харічкова

  2007 р. стр.96-101

  2. Торговельний Потенціал України / Савко Н. / Журнал «Бізнес» / 2009. - №8.

  3.Tradestatistics / [Електонній ресурс] / http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

  4. Worldtradestatistics / [Електонній ресурс] / http://www.wto.org/