• 1. Міжнародна валютна ліквідність
 • 2. Чинник, что вплівають на формирование валютного курсу (курсоутворюючі Чинник)


 • Дата конвертації08.05.2017
  Розмір15.69 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 15.69 Kb.

  Міжнародна валютна ліквідність

  Кафедра фінансів

  Контрольна робота

  з дисципліни:

  «Валютне регулювання»

  Зміст контрольної роботи

  1. Міжнародна валютна ліквідність

  2. Чинник, что вплівають на формирование валютного курсу (курсоутворюючі Чинник)

  література

  1. Міжнародна валютна ліквідність

  Під міжнародною валютному ліквідністю розуміють сукупність усіх джерел фінансування та кредитування СВІТОВОГО платіжного обороту, до якіх належати Валютні резерви, золоті запаси, Міждержавні кредити, міжнародний ринок позичкового капіталів, сукупність різніх джерел фінансування та кредитування зовнішньої торгівлі. Показники міжнародної ліквідності кожної країни пріскіпліво вівчаються та аналізуються фінансістамі, економістамі и політікамі, а тому Уряди пріділяють велику Рамус Публікації та розповсюдження відповідної информации.

  У квітні 1 992 р. на прохання України Міжнародний валютний фонд (МВФ) и Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР - Світовий банк) прийнять решение про членство України в ціх авторитетних ФІНАНСОВИХ організаціях. Верховна Рада України 3 червня тисячу дев'ятсот дев'яносто дві р. прийнять Закон України "Про вступ України до МІЖНАРОДНОГО валютного фонду, міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної Фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій". З вересня одна тисяча дев'ятсот дев'яносто два р. наша держава стала членом МВФ та МБРР.

  У життя без політіці та ДІЯЛЬНОСТІ МВФ керується Статутом, прийнятя у 1994р. на Бреттон-Вудській валютно-фінансовій конференции, Який відомій як "Статті догоди про МВФ". Согласно Із "Стаття догоди про МВФ" країна-член винна надаваті Фонду інформацію, якові ВІН считает необхідною для своєї ДІЯЛЬНОСТІ.

  Із грудня одна тисяча дев'ятсот дев'яносто два р. Національний банк України надає Міжнародному валютному фонду Зведені Балансові Звіти національного та КОМЕРЦІЙНИХ банків України, а такоже інформацію относительно валютних курсів та відсотковіх ставок, а з 1993 р. складається Платіжний баланс України.

  Розпорядження Кабінету міністрів та національного банку України від 14 грудня 1995 р. Національний банк БУВ призначення відповідальнім за підготовку показніків и проектів публікацій грошово-кредитної статистики та статистики платіжного балансу в Збірнику "Міжнародна фінансова статистика".

  Збірник "Міжнародна фінансова статистика" ( "International Financial Statistics", IFS) є Основним Статистичний виданням МІЖНАРОДНОГО валютного фонду, Який публікується англійською мовою щомісяця починаючі з січня 1 948 р. МФС містіть Сторінки стран - Членів Фонду. Сторінки стран демонструють основні агреговані економічні показатели, Які Використовують для АНАЛІЗУ економічного розвитку та містять інформацію про Валютні курси, міжнародну ліквідність, гроші та банківські операции, відсоткові ставки, виробництво, цінові показатели, міжнародні трансакції, рахунки державного сектора та національні рахунки. Кроме міжнародніх ОРГАНІЗАЦІЙ и донорів інформація цього видання широко вікорістовується на ФІНАНСОВИХ ринках, а такоже потенційнімі іноземними інвесторамі.

  Перше видання СТОРІНКИ УКРАЇНИ Було надруковано в Липневій випуску збірника МФС за 1996 р. и містіло показатели грошово-кредитної статистики починаючі з грудня +1992 р. и статистики платіжного балансу починаючі з первого кварталу 1994 р. Показники розраховуються за методологією МІЖНАРОДНОГО валютного фонду. Перелік показніків, что входять до збірника, стандартний для всіх стран - Членів МВФ. Дані Опубліковано в Збірнику на тематічній странице, прісвяченій Україні.

  Дані для публікацій у Збірнику МВФ "Міжнародна фінансова статистика" готуються на основе статистичної звітності, якові щомісяця складає Економічний департамент національного банку України й надає Міжнародному валютному фонду.

  Міжнародні резерви - це Зовнішні активи, что контролюються органами грошово-кредитного регулювання и могут буті вікорістані для фінансування дефіціту платіжного балансу, а такоже для проведення інтервенцій на валютних ринках та ін. До складу міжнародніх резервів входять:

  - монетарне золото - вісокочісте золото у форме монет, злітків або брусків НЕ нижчих 995-ї проби, что перебуває у власності за або під контролем центрального банку або ОРГАНІВ державного управління и є частина їх міжнародніх резервів;

  - СДР, что належати Україні (у доларовому еквіваленті);

  - Резервне позиція України в Міжнародному валютному Фонді;

  - Валютні активи (валюта, вклади та депозити й цінні папери).

  Показник "іноземна валюта" Включає вимоги монетарних ОРГАНІВ до нерезидентів у виде Банківських депозітів, Казначейське векселів, коротко- та довгострокову державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ, євро та інші вимоги, Які Використовують при потребі платіжного балансу Незалежності від того, деноміновані смороду у Валюті дебіторів чи кредіторів.

  Квота в Міжнародному валютному Фонді - це Частка країни - члена МВФ у Капіталі Фонду. Залежних від квоти у МВФ візначається Кількість голосів країни в керівніх органах

  Фонду, сума СДР при розподілі, ОБСЯГИ одержаний кредитів. Статутом МВФ предусмотрена, что величина квоти (внески) встановлюється для кожної країни окремо з урахуванням ее роли у мировой економіці, самперед - у міжнародній торгівлі (враховуються такоже валовий Внутрішній продукт и міжнародні резерви). Внески у МВФ здійснюються у національній Валюті, СДР або іноземній Валюті, что візначається МВФ. До 1 квітня 1 978 р. 25% квоти сплачувалося золотом. Розмір квоти у МВФ переглядається не частіше одного разу на п'ять років.

  Авуари в СДР (СПЗ) - це резервні активи, что належати учасникам Фонду та встановленим міжнароднім фінансовим установам и є частина міжнародніх резервів стран - Членів МВФ. Запровадження у 1969 р. Спеціальний рахунок запозичення МВФ надає країнам - членам МВФ додаткові міжнародні резерви. СПЗ НЕ є зобовязань МВФ. Смороду розглядаються як активи, оскількі дають право на Отримання других актівів - іноземної валюти або других резервних актівів. Починаючі з січня 1996 р. ВАРТІСТЬ одиниці СПЗ візначається Фондом Щодня як середньозважене значення валютних курсів п'яти провідніх валют.

  У цілому позицию України в Міжнародному валютному Фонді можна візначіті як стабільну, однак слід Зазначити, что сума заборгованості за кредитами и позички Фонду за останні роки значний Зросла.

  2. Чинник, что вплівають на формирование валютного курсу (курсоутворюючі Чинник)

  Валютний курс є ціною, в Якій грошова одиниця однієї країни віражається (відображується) в грошовій одиниці Іншої країни, а тому, як и на Ціну будь-которого Іншого товару, на рівень и дінаміку валютного курсу впліває Ціла низка чінніків. Розрізняють Чинник структурного (макроекономічного) характеру, тобто Такі, что відображають стан економіки даної країни, та конюнктурні, Які Постійно змінюються під Вплив тенденцій внутрішнього та СВІТОВОГО рінків.

  До структурних чінніків належати:

  - показатели економічного зростання;

  - ОБСЯГИ грошової масі в обігу;

  - рівень інфляції;

  - рівень облікової ставки;

  - стан и структура платіжного балансу країни;

  - ОБСЯГИ дефіціту державного бюджету;

  - Платоспроможність країни та довіра до национальной валюти на внутрішньому и зовнішньому ринках;

  - ОБСЯГИ внутрішніх та зовнішніх запозичення ТОЩО.

  Конюнктурнімі Чинник можна вважаті:

  - спекулятівні Валютні операции;

  - формирование інфляційніх очікувань;

  - часті Зміни Урядів;

  - лобіювання у Вищих ешелону влади інтересів питань комерційної торгівлі політічніх та економічних структур;

  - рівень розвіненості других секторів фінансового Сайти Вся та ін.

  Стан платіжного балансу, Який характерізує ефективність зовнішньоекономічної діяльності країни, безпосередно впліває на рівень и дінаміку валютного курсу. При цьом Найбільший Вплив на него спричиняють Поточні операции балансу (купівля товарів, послуг, доходи від інвестіцій ТОЩО). Дефіціт поточного балансу свідчіть про низьких Конкурентоспроможність національніх товарів и услуг на світовіх ринках та більшу пріваблівість іноземних товарів. За наявності дефіціту платіжного балансу відбувається Збільшення зовнішньої заборгованості країни та вінікають умови для Підвищення курсу национальной валюти. Активне сальдо платіжного балансу свідчіть про Підвищення Попит на національну валюту и зниженя ее курсу по відношенню до іноземних валют.

  Суттєвий Вплив на валютний курс ма ють Збільшення обсягів грошової масі, Підвищення темпів інфляції та наявність інфляційніх очікувань. Практично у всех странах, особливо за умови спаду виробництва, ЦІ Чинник прізвелі до Підвищення курсів національніх валют. Показове прикладом может буті фінансова криза 1998р. Інфляційні Очікування начали проявлятіся ще в травні - червні 1998 p., Коли з Сайти Вся ОВДП ПІШЛИ нерезиденти. У серпні фінансова криза розпочалася спочатку в России, а потім перекинулися й до України. Однако Завдяк того, что Національному банку України удалось частково погасіті інфляційні Очікування, Перші Наслідки Фінансової кризиса в Україні НЕ були такими руйнівнімі, як в России, коли з полиць магазинів за кілька днів Зниклий товари широкого вжитку. Оскількі Чинник Фінансової кризиса в Україні та России були схожими, ее Наслідки нашли свой прояв у суттєвому підвіщенні курсів и гривні, й рубля по відношенню до більш стабільніх валют.

  Підвищення відсотковіх ставок означає Подорожчання грошей, а тому спріяє зміщенню (переміщенню) ІНВЕСТИЦІЙНОГО та спекулятивного Попит з іноземної валюти на Внутрішній грошовий ринок. Маневрування відсотковімі ставками спричиняє перетоки значний сум капіталів на міжнародніх ФІНАНСОВИХ ринках. Підвищення відсотковіх ставок спріяє притоку іноземних інвестіцій и стабілізації валютного курсу.

  В цілому слід Зазначити, что Чинник, Які формують Валютні курси, Досить мобільні, и їх Взаємний Вплив часто может нейтралізуваті або підсіліті дію один одного, а тому, Керуючий Загальна тенденціямі динаміки валютних курсів, нужно в Кожній конкретній ситуации аналізуваті дію шкірного Чинник у взаємозвязку з іншімі.

  У СУЧАСНИХ условиях валютний курс формується, як и будь-яка ринкова ціна, під Вплив попиту та пропозиції. Зрівноважування останніх на валютному Сайти Вся приводити до встановлення рівноважного уровня ринкового курсу валюти. Це так називані «фундаментальна рівновага».

  Розмір Попит на іноземну валюту візначається потребами країни в імпорті товарів и услуг, витратами туристов даної країни, что віїжджають в Іноземні держави, Попит на Іноземні фінансові активи и Попит на іноземну валюту в звязку з намірамі резидентів Здійснювати інвестиційні проекти за кордоном.

  Чим вищє курс іноземної валюти, тим менше Попит на неї; чим нижчих курс іноземної валюти, тим более Попит на неї.

  Розмір Пропозиції іноземної валюти візначається Попит резидентів іноземної держави на валюту даної держави, Попит іноземних туристов на послуги в даній державі, Попит іноземних інвесторів на активи, віражені в національній Валюті даної держави, и Попит на національну валюту в звязку з намірамі нерезидентів Здійснювати інвестиційні проекти в даній державі.

  Так, чим вищє курс іноземної валюти Стосовно вітчізняного, тім Менша Кількість національніх субєктів валютного Сайти Вся готового Запропонувати вітчізняну в обмін на іноземну и навпаки, чим нижчих курс национальной валюти Стосовно іноземного, тім більша Кількість субєктів національного Сайти Вся готового прідбаті іноземну валюту.

  Як будь-яка ціна, валютний курс відхіляється від вартісної основи - купівельної спроможності валют - під впливи попиту та пропозиції валюти. Співвідношення такого попиту та пропозиції Залежить від ряду факторів, Багатофакторність валютного курсу відбіває его звязок з іншімі економічнімі категоріямі - вартістю, ціною, грошима, відсотком, Платіжним балансом и т.д. Причем відбувається складне їхнє переплетення и вісування в якості вірішальніх то одних, то других факторів.

  Фактори, что вплівають на величину валютного курсу, підрозділяються на структурні-діючі в довгострокову періоді и конюнктурні-віклікаючі короткострокове коливання валютного курсу та повязані Із коливання ділової актівності в стране, Політичної ситуации, чуйно и прогнозами (табл. 1.).

  Таблиця 1.

  Класифікація факторів впліву на розмір валютного курсу

  Структурні Чинник

  Кон юнктурні Чинник

  Конкурентоспроможність товарів країни на світовому Сайти Вся и ее Зміни

  діяльність валютних рінків

  стан платіжного балансу країни

  спекулятівні Валютні операции

  купівельна спроможність копійчаних одиниць и Темпи інфляції

  кризиса, Війни, стіхійні лиха

  різніця% -х ставок у різніх странах

  прогноз

  державне регулювання валютного курсу

  ціклічність ділової актівності в стране

  степень відкрітості економіки

  список літератури

  1. Банківська справа [Текст]: підручник / Фінансова академія при уряді РФ; ред. О. І. Лаврушин. - Изд. 4-е, стер. - М.: КНОРУС, 2006. - 768 с.

  2. Бездітко, Ю. М. Валютне регулювання [Текст]: навчальний посібник / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. - Херсон: Олді-плюс, 2004. - 272 с.

  3. Валютне регулювання [Текст]: навчальний посібник / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. - Херсон: Олді-плюс, 2004. - 272 с.

  4. Віднійчук-Вірван, Л.А. Міжнародні розрахунки и Валютні операции [Текст]: навчальний посібник / Л. А. Віднійчук-Вірван. - Львів: Магнолія 2006, 2007. - 214 с.

  5. Дзюблюка, О.В. Валютна політика [Текст]: підручник / О. В. Дзюблюк. - К.: Знання, 2007. - 422 с.

  6. Єпіфанов, А.О. Операції КОМЕРЦІЙНИХ банків [Текст]: навчальний посібник / А. О. Єпіфанов, Н. Г. Маслак, І. В. Сало. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2007. - 523 с.

  7. Завальна, Ж.В. Валютне право України [Текст]: навчальний посібник / Ж. В. Завальна, М. В. Старинський; УАБС НБУ. - 2-е вид., Перероб. и доп. - Суми: Університетська книга, 2006. - 384 с.

  8. Попов, Є. Є. Фактори впліву на валютний курс та его регулювання [Текст] / Є. Є. Попов // Формування ринкового отношений в Україні. - 2007. - N 8. - C.31-35

  9. Рогач, Ф. Щодо цілей валютно - курсового регулювання в Україні [Текст] / Ф. Рогач // Економіст. - 2008. - N 1. - C.25-28