• Вступ
 • Р озділ 1. Р озпад СРСР та Реакція на него провідніх держав світу
 • Розділ 2. Значення розпад СРСР для конфігурації глобальної системи міжнародніх отношений


 • Дата конвертації08.02.2018
  Розмір51.14 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 51.14 Kb.

  Міжнародні Наслідки розпад СРСР

  Міжнародні Наслідки розпад СРСР

  план

  • Вступ
  • Розділ 1. Розпад СРСР та Реакція на него провідніх держав світу
   • 1.1 Передумови та процес розпад СРСР
   • 1.2 Реакція провідніх держав світу на розпад СРСР
  • Розділ 2. Значення розпад СРСР для конфігурації глобальної системи міжнародніх отношений
   • 2.1 Зміна балансу сил на мировой Арені в результате розпад СРСР
   • 2.2 Наслідки розпад СРСР для ідеологічніх, нормативних та інстітуційніх засідок глобальної системи
  • Розділ 3. Зрушення в системе міжнародніх отношений в Европе під Вплив розпад СРСР
   • 3.1 Значення розпад СРСР для процесса завершення «холодної Війни» на європейському контіненті
   • 3.2 Трансформація інстітуційніх засідок європейської системи внаслідок розпад СРСР
   • 3.3 Наслідки розпад СРСР для Нових незалежних держав, что утворілісь на его теренах. Феномен пострадянського простору
   • 3.4 Утворення незалежної України як один з головних НАСЛІДКІВ розпад СРСР
  • Висновки
  • Список використаної літератури

  Вступ  Актуальність теми. Розпад СРСР спричинив геополітічні, економічні, Суспільно-політичні та інші зрушення почти на всех континентах та странах світу, Створив передумови ідеологічної перебудови Суспільства та перерозподілу сил на міжнародній Арені. Всі ЦІ Наслідки є неоднозначними з точки зору стратегічної перспективи и вместе с тім вімагають ОЦІНКИ для того, щоб в подалі избежать можливий СИТУАЦІЙ знищення усталеніх світогосподарських зв'язків. Наслідки розпад СРСР для всіх стран пострадянського та постсоціалістічного простору Важко оцініті однозначно, сам факт создания Нових стран свідчіть про Досягнення ПіКу розвитку самосвідомості націй, однак рівень розвитку соціально-економічних та Суспільно-політічніх отношений дает Підстави Говорити про певні негатівні Тенденції саморозвитку зокрема колішніх Радянська республік .

  Особлівої актуальності проблема розпад СРСР получила в процесі становлення нового СВІТОВОГО порядку та каталізації глобалізаційніх та інтеграційніх процесів. Можна Говорити, что ретроспективний погляд на Історію СРСР наштовхнув дослідніків на гіпотезу віключної важлівості розвитку держав самє в процесі інтеграції з подалі по націооланнямнальніх, расової, релігійніх чи других бар'єрів.

  Степень Вивчення тими. АНАЛІЗУ НАСЛІДКІВ розпад СРСР присвячено безліч наукових, публіцістічніх та даже художніх творів и праць. Разом з тим в мире панує декілька концептуальних течій, представник якіх є вітчізняні, російські та західні, в основном американські та англійські, досліднікі Такі як: С. Коен, К.Г. Мяло, З. Бзежінській, Ч. Кіглі, Р. Інгліш, Л. Ганн. М. Хоган, А.С. Черняєв, А.Б. Вебер, П.Р. Палажченко, Б.Ф. Славін, В.Т. Логінов, Л.Н. Пучкова, Н.Ф. Корольова, Т.А. Александрова та ін.

  Метою даної роботи є виокремлено та аналіз НАСЛІДКІВ розпад СРСР відповідно до рівнів архітектури міжнародніх отношений: глобальний (міжнародний) рівень, регіональний (європейський), локальний (рівень республік колишня СРСР).

  Віходячі з поставленої мети слід вірішіті следующие завдання:

  - проаналізуваті передумови та власне процес розпад СРСР;

  - візначіті реакцію провідніх держав світу на розпад СРСР;

  - провести аналіз Зміни балансу сил на мировой Арені в результате розпад СРСР;

  - візначіті Наслідки розпад СРСР для міжнародної спільноті на глобальному Рівні;

  - візначіті Наслідки розпад СРСР для європейської спільноті;

  - провести аналіз трансформаційніх процесів європейської системи отношений внаслідок розпад СРСР;

  - візначіті Наслідки розпад СРСР для Нових незалежних держав, в тому чіслі и для України.

  Об'єктом даного дослідження є система міжнародніх, регіональніх та локальних зв'язків та взаємовідносін незалежних держав та наддержавніх інстітуціональніх Формування после розпад СРСР.

  Предметом дослідження є Механізм розбудови світогосподарських зв'язків в процесі становлення новой архітектури міжнародніх отношений после розпад СРСР.

  Теоретико-методологічна база дослідження. При проведенні дослідження були вікорістані загальнонаукові та філософські методи дослідження, зокрема методи індукції и дедукції, веріфікації, суб'єктивний, порівняльній, синхронний аналіз, контент-аналіз, узагальнення и синтез документальної Даних, проблемно-хронологічній підхід Із врахування спеціфікі Суспільно-політічного життя СРСР в период перебудови та Подальшого розпад міжнародної спільноті после розпад СРСР.

  Р озділ 1. Р озпад СРСР та Реакція на него провідніх держав світу  1.1 Пе редумові та процес розпад СРСР  СРСР успадкував більшу часть территории й багатонаціональну структуру Російської імперії. У 1917-1921 р. Фінляндія й Польща здобули незалежність, були проголошені Литва, Латвія, Естонія й Тува. Деякі территории в 1939-1946 р. були прієднані до СРСР (польський похід РСЧА, Приєднання Прибалтики, Приєднання Тувінської Народної Республики, Приєднання Бессарабії й Північної Буковини). После Закінчення Другої Світової Війни СРСР МАВ у своєму розпорядженні величезне теріторію в Европе й азії, что мала вихід до морів і океанів, колосальні природні ресурси, розвинення економіку соціалістичного типу, Заснований на Регіональній спеціалізації й міжрегіональніх економічних зв'язках. Кроме того, керівництво Опис «стран соціалістичного табору» перебувало під частковий контролем влади СРСР. У 80-і роки міжнаціональні конфлікти (безладдя 1972 року в Каунасі, Масові Демонстрації 1978 року в Грузії, події 1980 року в Мінську, грудневі події 1986 року в Казахстані) були незначні, радянська ідеологія підкреслювала, что СРСР - дружна родина братніх народів.

  Керівництво багатонаціональною державою Було централізовано - країну очолювалі центральні органи КПРС, что контролювалі всю ієрархію ОРГАНІВ власти. Керівники союзних республік затверджуваліся центральним керівніцтвом. Це документальні положення справ немного відрізнялося від ідеалізованої конструкції, опісаної в Конституції СРСР. Білоруська РСР и Українська РСР за результатами досягнутості на Ялтінській конференции домовленностей, малі своих представителей в ООН з моменту ее свторення. После смерти Сталіна мала місце Деяка децентралізація влади. Зокрема, стало неухильне правилом на посаду первого секретаря в республіках прізначаті представника титульних націй відповідної РЕСПУБЛІКИ. Другий секретар партии в республіках БУВ ставленик ЦК. Це прізвело до того, что Місцеві Керівники малі Певна самостійність и Безумовно силу у своих регіонах. После розпад СРСР много хто Із ціх керівніків трансформуваліся в презідентів відповідніх держав (кроме Шушкевича). Однако у радянські часи їхня частка залежався від центрального керівніцтва. Саме таким підійшов СРСР до процесса «перебудови» [30].

  На сегодня среди історіків немає єдиної точки зору на ті, что явилося основною причиною розпад СРСР, а такоже на ті, чи можливо Було запобігті або хоча б Зупинити процес розпад СРСР. Серед можливий причин назівають следующие [5; 28; 16; 41; 34; 55; 50; 46; 23; 57]:

  - відцентрові націоналістічні Тенденції, властіві, на мнение Деяк авторів, Кожній багатонаціональній стране й бажання, что проявляються у віді міжнаціональніх протіріч, окремий народів самостійно розвіваті свою культуру й економіку; авторитарний характер радянського Суспільства, зокрема гоніння на церкву, переслідування КДБ дісідентів, примусове колектівізація, панування однієї ідеології, Заборона на спілкування Із закордоном, цензура, Відсутність вільного Обговорення альтернатив (особливо важліво для інтелігенції);

  - Зростаючий невдоволення населення через перебої Із продовольством, особливо в епохи застою й «перебудову», и самими необхіднімі товарами (холодильники, телевізори, туалетний папір и т.д.), заборонено й обмеження (на розмір садової ділянки й т.д.) , постійне відставання в Рівні життя від розвинення стран Заходу;

  - діспропорції екстенсівної економіки (характерні для Всього годині Існування СРСР), наслідком якіх ставала Постійна нестача товарів народного споживання, зростання технологічного відставання у всех сферах обробної промісловості (компенсуваті Пожалуйста в условиях екстенсівної економіки можна только вісокорозвіненімі мобілізаційнімі заходам, комплекс таких ЗАХОДІВ під загальною назв « прискореного »БУВ чинний в 1987 году, но економічних можливий Виконати его Вже НЕ Було);

  - криза довіри до економічної системи: в 1970-і рр. головного способом Боротьба з неминучий, при плановій економіці, дефіцітом товарів народного споживання булу звертаючись ставка на масовість, простоту й дешевизну матеріалів, більшість підприємств працювала в три Зміни, робілі подібну продукцію з матеріалів невісокої якості. Кількісній план БУВ Єдиним способом ОЦІНКИ ефектівності підприємств, контроль якості БУВ мінімізованій. Результатом цього стало Падіння якості Вироблення у СРСР товарів народного споживання. Криза довіри до якості товарів стала криз довіри до всієї економічної системи в цілому;

  - ряд техногенних катастроф (авіакатастрофі, чорнобильська аварія, катастрофа «Адмірала Нахімова», вибухи газу й ін.) И Приховане информации про них;

  - невдалі спроба Реформування Радянської системи, что прізвелі до стагнації, а потім розвалу економіки, что в свою черга спричинило розвал Політичної системи (економічна реформа 1965 року);

  - ініційоване американська УРЯДОМ зниженя світовіх цен на НАФТА, что сколіхнуло економіку СРСР;

  - моноцентризм Прийняття РІШЕНЬ (только в Москві), что прізвело до неефектівності управління регіонамі й Втрата часу;

  - Афганська війна, «холодна війна», фінансова допомога країнам соцтабору, розвиток ВПК на шкоду іншім сферам економіки розорялі бюджет.

  На нашу ж мнение, початок розпад СРСР - це наслідок КОМПЛЕКСНОЇ взаємодії всех переліченіх факторів, что в конкретний момент часу превратился в потужній синергетичний Поштовх, Який спричинив дестабілізацію соціально-економічної и Політичної рівновагі в СРСР. Все це сталося в середіні 1980-х рр., Коли з одного боку Невдалий керівніцтвом Союзною Владніл верхівкою, з Іншого послаблення економічної ситуации в стране та МІЖНАРОДНОГО становища СРСР заставил М. Горбачова проголосіті курс «перебудови». Каталізатором краху долі політічного курсу «перебудови», політики «розрядкі», на наш погляд, Було, что ее ініціаторі НЕ змоглі розв'язати комплекс назріліх, гостре проблем, что склалось у міжнаціональніх відносінах, успадкованіх від сталінсько-брежнєвськіх часів. Очолювана М.Горбачовім КПРС найбільше зусіль докладать для Збереження цілісності СРСР. Всіляко декларуваліся тверджень про ті, что Завдяк «віваженій енінській національній політіці» в стране сформувалася нова історична спільність людей - радянський народ.

  Разом з тим, «перебудова», хоч и формально, декларувала більшу свободу и повноваження національнім республікам, что входили до складу СРСР. Передбачало вірівнювання стану економічного, СОЦІАЛЬНОГО, духовного розвитку. За ціх умів швідше ожили наболілі, Смертельні образи, нанесені комуністічнім тоталітарнім режимом національнім меншин - в некогда репресованім чеченців, інгушам, татарам Криму и ін. Гостра постала проблема повернення належно до ціх меншин громадян до попередніх Місць проживання.

  Національна самосвідомість, Прагнення до набуття самостійності, что десятіріччямі тавруваліся російською імперією, а Згідно сталінськім тоталітарнім режимом, стали набуваті ознака життя, масового виявило у всех республіках СРСР. Так, у лютому 1988 року розпочаліся маніфестації у Вірменії, Які Незабаром Набуль Гостра політічного характером. Маніфестанті протестувалі проти поганого відношення сусідньої РЕСПУБЛІКИ Азербайджан до жителей населеної в основном вірменамі Нагірно-Карабахської Автономної РЕСПУБЛІКИ. Між вірменськімі християнами та Азербайджанська мусульманами - шіїтамі візрів Конфлікт, Який переріс у затяжне кровопролитних Збройних противостояние [29].

  Набрали сили, масовості національні Рухи в республіках Прибалтики.У серпні 1987 року Масові маніфестації прізвелі до опублікування таємних протоколів про Підписання радянсько-німецького пакту від 23 серпня 1939 року, Які призвели до Втрата незалежності країнамі Прибалтики. 16 лістопада1988 року Верховна Рада Естонії прийнять поправку до Конституції, яка проголосила незастосування союзних Законів в Естонії без погодження матеріалів їх Естонський Верховною Радою. Тенденції до набуття национальной самостійності в республіках Прибалтики набувалі сили. На дерло ВИБОРИ депутатов місцевіх ОРГАНІВ власти, проведених на качана грудня 1989 року в Естонії, Літві та Латвії, абсолютно предпочтение здобулі опозіційні націоналістічні Рухи.

  У 1990 году поступово назрівав параліч союзних структур СРСР. 11 березня 1 990 року литовський парламент проголосує незалежність РЕСПУБЛІКИ. 30 березня це ж Зробив парламент Естонії. Латвія оголосіла про свою незалежність 4 травня 1990 року. Кремль реагував на ЦІ, з его точки зору, руйнівні процеси в Дусі сталінського тоталітаризму - жорстоке розправамі над мирними демонстрантами в Вільнюсі, Тбілісі, Баку, спроба військового заколоти на Москві. Альо ЦІ Дії керівніцтва КПРС лишь пришвидшити розпад СРСР [21].

  На рубежі 90-х рр. XX століття СРСР и соціалістічні країни Східної Європи стали епіцентром широкомасштабних подій и процесів, что ма ють всесвітньо-історичне значення. Перебудова Радянської зовнішньої політики в Епоха Горбачова, на базі нового політічного мислення, основними постулатами которого були деідеологізація міжнародніх отношений и невтручання у внутрішні справи других стран, спріяла розвитку антітоталітарніх революцій у східноєвропейськіх соціалістичних странах (1989-1991 р.).

  У 1990 р. відбулося об'єднання Німеччини. Одночасно Пішов розрив традіційніх економічних и військово-політічніх зв'язків Радянського Союзу зі Східною Європою. Навесні тисяча дев'ятсот дев'яносто одна р. состоялся офіційний розпуск Ради Економічної взаємодопомоги (РЕВ) и организации Варшавська Договору (ОВД). А Незабаром состоялся розпад СРСР, что прізвів до Виникнення в грудні 1 991 р. на территории СРСР 15 незалежних держав. ЦІ події за часом збігліся з початком якісніх змін НЕ только в геостратегічній структурі, что склалось в післявоєнні десятиліття, но кож у Суспільно-політічному жітті найбільш розвинення стран Світу.

  Розпад СРСР став як останнім потужного стимулом, так и наслідком процесів и явіщ, что прізвелі до таких змін. Радикальна зміна геополітічної ситуации у всепланетарної масштабах відбулася практично мирно. Самим значним ее результатом ставши кінець «холодної Війни» и постійної фронтальної сістемної конфронтації двох потужного військово-політічніх блоків, что ґрунтувалася на їхньому воєнно-стратегічному парітеті.

  Фатальним прорахунком імперіалізму Радий, что надмірно роздувся, як писав Г. Кісінджер, Було, что его Керівники на цьом шляху Втратили почуття Міри и переоцінілі здібності своєї системи консолідуваті зроблені надбання як у військовому, так и в економічному відношенні, а до того ж забули , что смороду в буквальному розумінні кидають виклик всім іншім великим державам при наявності Надто Слабкий фундаменту. Та й не в змозі були радянські Керівники Визнати самим Собі, что їх система булу смертельно вража нездатністю генеруваті ініціатіву и творчий порів; что насправді Радянський Союз, чи не Дивлячись на всю свою військову Могутність, залишавсь все ще відсталою Країною ... Розвал комунізму, - стверджував Г.Кісінджер, - був помітнім Вже у другий срок перебування Рейгана на посаді президента, а до того часу, коли ВІН покинувши тієї пост, ставши неминучий [26].

  Впродовж серпня - вересня - жовтня 1990 року свою незалежність проголосують 13 з 15 союзних республік колишня Радянського Союзу. У грудні одна тисячі дев'ятсот дев'яносто один року Україна, Білорусь, Росія - ініціаторі саморозпуску Союзу РСР - оголосілі про Заснування на теренах Вже неіснуючого СРСР нового демократичного об'єднання держав - Співдружності Незалежних Держав (СНД). Згідно до них прієдналісь ще Вісім союзних республік колишня Союзу РСР.

  Таким чином, Союз Радянський соціалістичних Республік - Комуністична імперія, одна з наймогутнішіх держав світу у XX столітті - переставши існуваті. Пришвидшити крах СРСР як оплоту СВІТОВОГО комунізму головного чином внутрішні Чинник, позначені вищє, Які обумовілі невідворотне саморуйнування соціалістічної системи. Однако, на нашу мнение, механізмом, что запустивши цею розпад є діверсійна діяльність США на всех Напрямки: економічному, соціальному, культурному, ментальному ТОЩО.

  1.2 Реакція провід них держав світу на розпад СРСР  Найвплівовіші країни Заходу у своих оцінках относительно розпад СРСР Було настолько ж неоднозначними, Наскільки й вітчізняні досліднікі. Однако незаперечно є тверджень про ті, что победу у «холодній війні» для стран Заходу прініс не прямий військовий чи економічний Тиск з їх боку, чи з боку НАТО. Розпад колись могутнього Радянського Союзу, припиненням Дій непереможної, як твердила радянська пропаганда, ОРГАНІЗАЦІЇ Варшавська Договору, крах трівкої соціалістічної системи в Европе звершилися в результате трагічно саморуйнівніх процесів, что малі місце и особливо загостріліся в 70-80 - роки Минулого століття, внутріполітічні процеси, что все сильніші в СРСР, ОРГАНІЗАЦІЇ Варшавська Договору, соціалістичних странах Європи.

  Цікавою є позиція Великої Британії, относительно розпад СРСР, оскількі самє Британська політика 1970-1980-х рр. Вважаю взірцем дипломатично інтріг. Радянсько-британські отношения загаль, Із самого качана «холодної Війни» були ворожими й перебувалі трівалій годину у Постійній напрузі. Значне послаблення й покращення отношений между СРСР та Великою Брітанією відбувалося на качана 1980-х років, коли до влади прийшов радянський лідер М. Горбачов й значний мірою почалась активно налагоджуватісь двостороння співпраця почти в усіх сферах, передусім, у Політичній. После розпад СРСР, Британія відреагувала на Цю подію як победу Заходу, в основном США, та поразка Радянського Союзу. В англійській прессе Реакція країни на розпад СРСР опісувалася як несподівана глобальна Подія, якій ніхто з усіх стран світу даже НЕ очікував [10]. Тім НЕ менше, за словами Тетчер, Великобританія, якоюсь мірою, передбачало можливе знищення Радянського Союзу, но робіла усе можливе для того, щоб цього не став. У результате світ Втрата, в Першу Черга, наймогутнішого гегемона та країну з Величезне ядерної потенціалом й соціалістічною ідеологією.

  На зустрічі между Маргарет Тетчер и Михайлом Горбачовим у Москві у вересні 1989 року Маргарет Тетчер виступив з несподіваної позіції. Вона заявила, что Захід НЕ зацікавленій в об'єднанні Німеччини, что ВІН НЕ допомагатіме декомунізації Європи и не спріятіме жодних змінам, Які б загрожувалі існуванню и стабільності СРСР и Варшавська договором. Це не лишь позиція Великобритании, но Всього Заходу.

  З точки зору сьогоднішньої Британії Нагальне є питання: Чи закінчілася «холодна війна»? У широкому політічному СЕНСІ, ймовірно, так. Початок ее кінця, можна датуваті 1985 роком, коли до влади Прийшли Нові Керівники СРСР на чолі з М. Горбачовим. У тій же година, можна легко довести, что «холодна війна" не Цілком закінчена. І один з найсільнішіх аргументів на Користь такого висновка - Збереження доктрини ядерного стримування, яка є органічнім елементом системи міжнародної безпеки, что склалось после Другої Світової Війни. Ця доктрина ядерного стримування России як и Ранее є органічною и невід'ємною складового Частина військово-політічного мислення США, Пожалуйста, таким чином, и после Оголошення Закінчення «холодної Війни» не зазнається суттєвіх змін. Тім більш, что для Заходу «холодна війна» остаточно закінчілася, а Схід считает навпаки - ідеологічна конфронтація й напруженість досі триває. Тому й Не дивно, что через 20 років после ее Закінчення про події «холодної Війни» й досі згадують, бо смороду залиша суттєвий відбіток на сучасні міжнародні отношения загаль. З точки зору Великої Британії холодна війна продовжується Однако Вже у економічному СЕНСІ, при чому Росія, яка колись на свою сторону змогла перетягнуті країни Варшавська договором, в СУЧАСНИХ условиях змогла досягті економічного альянсу з Германію, про что свідчіть Спільна енергетична програма [46].

  Що стосується Іншого Європейського лідера, то Президент Франции Франсуа Міттеран НЕ БУВ зацікавленій в розпаді Радянського Союзу, точніше ВІН НЕ БУВ зацікавленій у об'єднанні Німеччини, что могло стати можливий при розпаді Варшавська договором. Міттеран даже предложили М. Горбачову создать франко-радянську бригаду для того, Щоб не допустіті об'єднання Германій. Міттеран НЕ розділяв Ідеї Маргарет Тетчер, хоча и говорів про німецький «реваншизм». Альо як віявляється з его Бесід з Горбачовим «за Закритого акціонерного дверіма», це БУВ демагогічній прийом для мобілізації Громадської думки в західніх странах. А Справжній его план, спільно з Горбачовим, стосувався создания єдиної європейської наддержаві з соціалістічнім ухилу. Міттеран думав, что Москва и Париж спільно управлятімуть ЦІМ наднаціональнім об'єднанням. Міттеран прямо говорити Горбачову про ЦІ два полюси новой конфедерації, Які спільно контролюватімуть Східну Європу и Німеччіну. Тому ВІН НЕ Хотів, щоб об'єднання Німеччини сталося Швидко і на західніх условиях. Це Було питання про владу. Вільну, швідше праву, потужного єдину Німеччіну Неможливо Було б поставити під контроль. А Міттеран Хотів, щоб Німеччина в обмін на об'єднання, віддала много своих суверенних повноважень. Отже, ЄВРОПЕЙСЬКІ країни бачили в СРСР реально силу, что может стрімуваті Германію від реваншісьтськіх настроїв, Які ширше в ФРН после приходу до влади К. Аденауера [45].

  Цікавою реакцію на події, что передувалі розпад СРСР та власне на сам розпад булу в одного з найбільшіх союзніків Союзу - Китаю. На XIII з'їзді Комуністичної партії Китаю (1987 р.) Було дано детальне Тлумачення Теорії початкових етапах соціалізму, согласно якої Соціалістичний лад и соціалістична економічна система - Різні РЕЧІ, тобто Соціалістичний політичний режим не має на увазі безумовної планової централізації всієї економіки, а дозволяє використовуват и рінкові Механізми, особливо в Парі «держава-підприємство». На XIV з'їзді КПК (1992 р.) БУВ проголошеній курс на побудову соціалістічної рінкової економічної системи з китайських спеціфікою. Фактично введення «Економічної реформи» означало Справжня «революцію зверху», что пролягав в поступовому и частково згортанні тоталітарної сталінсько-маоістської моделі жорсткоцентралізованої економіки і переведенні части галузь народного господарства на рінкові принципи Функціонування, но при Повністю незмінній Політичній надбудові в особі КПК, что монопольно управляє Країною.

  На качану XXI-го століття Китай превратился в «Світову фабрику» куди переводиться ряд виробництв з розвинення країн Європи, Північної Америки и Японії. Бурхливий економічне зростання много в чому пов'язане з дешевизною РОБОЧОЇ сили, Слабкий рівнем техніки безпеки и низьких контролем за екологією. У тій же година економічний и політичний Вплив країни в мире останнімі рокамі Постійно растет. Так Китаю в 1997 и один тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять роках були повернені «Орендовані» ще в Піднебесної імперії территории Гонконг (Сянган) и Макао (Аоминь). Постійно растет рівень обороноздатності країни.

  Лібералізація економіки КНР доки НЕ супроводжується пом'якшення політічного режиму. У стране продовжуються Політичні репресії проти опозиції. У тій же година останнімі рокамі Зроблено ряд важлівіх змін статуту КПК, например, в партію дозволено вступаті представник підпріємніцькіх Кіл, введена ротація Вищих кадрів керівніцтва КПК. У Внутрішній політіці зняті всі обмеження на зростання особістом статків и дозволено володіння особістом автомобілями. Політика лібералізації дала сенсаційно Високі результати, спріяла переведених економіки Китаю на Інший якісний рівень [33].

  Тобто Китай не Стільки віробляв свою зовнішньополітічну позицию чи формулював своє загальнопрійняте відношення относительно розпад СРСР, скільки максимально Вивчай причини цього явіща. А керівництво Опис КПК вжився ВСІХ можливий ЗАХОДІВ щоб избежать повторення радянського сценарію в Китаї.

  Що стосується позіції США та Реакції американской спільноті на розпад СРСР, зауважімо, что вона булу дуже різною.Ця Подія стала визначальності моментом новой американской переможної історії. Надія американського правительства, віраж президентами Рональдом Рейганом и Джорджем Х.В. Бушем про ті, что проголошена Михайлом Горбачовим радянська демократична й ринкова реформи 1985-91 років, так кличуть входити «перебудова» завершитися успіхом, булу Забута. Все складне різноманіття Радянської історії засоби масової информации стали позіціонуваті як «сім десятіліть російської жорстокої, нещадної поліцейської держави», історія, «Кожному шматочок якої даже більш діявольській, чем ми думали». Один з колумністів «NewYorkTіmes», припустивши, что даже «фашістська Росія би була краще» [49].

  Схоже реагувалі й американські академічні фахівці, хоча Кожний и на свой лад. За невеликим вінятком, смороду кож, забувші, что смороду писали про горбачовську політику, стверджував что система всегда булу НЕ Гнучкий, а отже НЕ піддавалася реформам та булу приречена. Опозіційній погляд про Існування других можливий у Радянській історії - "не обрані дороги» - був знову відкінутій як «неправдоподібна ідея», засновано на «сумнівніх» гіпотезах. Горбачовські реформи, незважаючі на їхній неймовірній успіх у руйнуванні диктатури Комуністичної партії до 1990 року, були оголошені «Химери», и Радянський Союз, в такому випадка, знік через «Відсутність альтернативного шляху».

  Відповідно, більшість американских фахівців, даже у Світлі Величезне Людський трагедій, что малі місце в 1990-і роки, больше не задавалися харчування про ті, чи могло мати місце Взагалі Реформування Радянського Союзу Із Кращим Вибори для пост-комуністічного майбутнього России й других колішніх республік . Навпаки, провідні універсітетські спеціалісти наполягалі на тому, что все радянське винне буті відкінуто Шляхом «руйнування Всього ладу економічних и політічніх взаємозв'язків». Цей економічний нігілізм ліг в основу «шокової терапії», так наполеглива нав'язаної России в 1990-х роках клінтонівською адміністрацією. Ця «шокова терапія» превратилась країну в зону катастрофи. Жоден Із пріхільніків цієї політики - ні Ларі Саммерс, ні Джефрі Сакс, ні сам Колишній президент Клінтон, - Ніколи привселюдно НЕ вирази жалю з приводу Повністю знищені жіттєво важлівого СПОЖИВЧОГО сектору економіки: від виробництва ліків до м'яса; або про масово бідність населення, віклікану реформами [34].

  Жоден з американских політіків а не задавити харчування: а не Було б для всього світу краще, Якби Радянський Союз - весь або на три-чотири РЕСПУБЛІКИ менше - віжів и БУВ демократично Перетворення? Якби за останні двадцять років Було менше ідеологічного фанатизму, агресивного націоналізму, Громадянських воєн, тероризму, Поширення ядерної оружия, нерозумніх американских и натовськіх Військових інтервенцій, разрегульованіх глобальних фінансів и даже поділу Європи? Майже напевно це Було б так, но в Амеріці Тріумфальна Впевненість продолжает домінуваті в Політичній й медійній сферах.

  Розділ 2. Значення розпад СРСР для конфігурації глобальної системи міжнародніх отношений  2.1 Зміна балансу сил на мировой а Рені в результате розпад СРСР  Причини й Наслідки розпад СРСР у сучасній російській и закордонній історіографії розглядаються, як правило, у контексті глобальних соціально-економічних, політічніх, наукових и технологічних процесів ХХ століття. У широких хронологічніх рамках досліджують Цю проблему розпад СРСР авторизованого - прихильники системного підходу [43; 44; 40]. Смороду Виходять Із того, что сучасний світ - світ Другої половини ХХ століття - представляет цілісну систему. Розвиток капіталізму на основе європейської цівілізації направивши з ХІХ ст. процес інтеграції в русло економічного прогресу. Світ став західноцентрічнім (при цьом Поняття «Захід» Тлумач широко, охоплюючі НЕ только країни Західної Європи й Північної Америки, но й Такі країни як Австралія и Японія) у техніко-економічному плане, одночасно зберігаючі, а годиною и погліблюючі культурну й історічну самобутність окремий стран. Інтернаціоналізація виробництва сформувала систему СВІТОВОГО капіталістичного господарства (СКГ). З РОЗВИТКУ и поглиблення науково-технічної революції (НТР) європейська цивілізація усе более ставала техногенної. Техногенна - тому что вона булу породжена технічним Прогресо и Постійно породжувала его. Сутність європейської цівілізації стали віражаті науково-технічні Параметри й пов'язані з ними соціально-економічна й політична організація. Одночасно європейська цивілізація розглядається як «світова цивілізація», оскількі в центрі суспільного розвитку стоит світовий інтеграційній розвиток, Який віражається в тому, что система й Механізм СКГ функціонують по загально принципах и Вимогах технологічної цівілізації. Новий світовий інтеграційній лад перетворює всі національні економіки в его підсістемі. ЦІ підсістемі (Субструктура), включаються країни або групи стран, місце якіх у системе візначається ступенів їх включення в зазначені глобальні процеси й здатністю використовуват результати ціх процесів у своєму внутрішньому економічному й Суспільно-політічному розвитку. Опісані процеси розглядаються в рамках «Світової перехідності» від «незахідної» моделі розвитку до «західної. Розпад СРСР БУВ породженій Протистояння «Захід» - «Незахід», что завершівся перемогою «Заходу».

  Деякі вітчізняні и західні досліднікі розглядають причини й Наслідки розпад СРСР у контексті «холодної Війни» (доречі цею срок БУВ Уперше вжитися радником президента США, американська фінансістом Б.Барухом у ході дебатів в американском конгресі в 1947 р). В цьом аспекті розпад СРСР слід розглядаті более в Економічній площіні. Так, США витрати за роки «холодної Війни» на військові цілі 9471 млрд. Дол. або 5,6% їхнього національного доходу. Таким чином, більш багаті США витрати на військові цілі менше, чем СРСР (22% наіонального доходу). Це пояснюється більшою ефектівністю американской економіки, что зуміла краще використовуват Новітні Досягнення науково-технічної революції, и тім, что Частка США у витрати на підтрімку необхідного військового потенціалу НАТО становила 30%, у тій годину як Частка СРСР у Військових витрати стран Варшавська договором становила 80 % [7].

  Очевидно, что вітримати військово-політичне противостояние з таким потужного економічнім суперники в течение более сорока років СРСР зміг лишь Завдяк надмілітарізації своєї економіки й підтрімці низьких - у порівнянні Із стандартами розвинення промислових стран - життєвого уровня свого населення. Гонка озброєнь прізвела до деформування всієї економіки СРСР у якому ВПК стає до 80% Усього промислового виробництва. Цівільні Галузі промісловості й сільське господарство були придатками гігантського радянського ВПК. Гіпертрофованій розвиток радянського ВПК спріяв посилений до кінця 70-х рр. Загальної економічної відсталості СРСР, что прізвело до якісного погіршення радянського військово-технічного потенціалу, и у свою черга - до послаблення міжнародніх позіцій СРСР. Економічне відставання негативно позначали на внутрішньому соціально-економічному розвитку СРСР и его союзніків.

  Слід кож Сказати, что гонка озброєнь значний деформувалася Світову економіку загаль, оскількі Приплив грошової масі БУВ можливий лишь за рахунок проведення Військових операцій, Які в свою черга спричиняв Постійний дисбаланс на існуючіх в середіні ХХ ст. світовіх ринках.

  У ході перебудови керівництво Опис СРСР, спробувавші застосуваті традіційні для него методи Підвищення ефектівності економіки ( «стратегія прискореного»), дійшло Висновки про ті, что ее вихід на світовий техніко-економічний рівень Неможливо без ее інтеграції у Світову економіку, что Вимагаю, у свою Черга , що не только радікальної Зміни форм господарювання, но й Зміни всієї державно-Політичної системи СРСР. Перебудова булу Неможливо без демілітарізації економіки й Суспільно-політічного життя, без рятування країни від тягара гігантськіх Військових витрат, что йшлі на підтрімку глобального противостояние зі США и їхнімі союзниками. Політика нового мислення, якові проголосує й спробувало реалізуваті радянське керівництво Опис в 1987-1991 р., Булу Спроба Зберегти, з упахуванням Нових політічніх реалій, СРСР як велику Світову державу. Це Було можливо лишь при глобальній перебудові всієї системи міжнародніх отношений, при Якій всім державам повінні були буті забезпечені безпека й вільний економічний и політичний розвиток. Перебудова всієї системи міжнародніх отношений на основе нового мислення НЕ відбулася. Однієї з головних причин цього БУВ сортаменту розпад СРСР [50].

  Если Наслідки розпад СРСР розглядаті в геополітічному й економічному аспектах, то слід зауважіті, что розпад СРСР є геополітічною катастрофою, яка виходе за рамки Поняття «системи міжнародніх отношений» и могут буті оцінені лишь на Рівні історії взаємодії цівілізацій. Кроме того розпад СРСР можна трактуваті як кінець системи міжнародніх отношений, основу й Стрижень якої утворювалі Підсумки и Наслідки Другої Світової Війни, а такоже ідеологічне й військово-політичне противостояние двох систем, и самперед їхніх держав-лідерів: СРСР и США - комуністичної и капіталістічної. После розпад СРСР спостерігається повернення до однополярного світу й Менш великих держав. Відбувається перебудова глобальної системи міжнародніх отношений, что породжує нестабільність в окремий регіонах світу.

  Регіоном нестабільності й локальних Збройних конфліктів стала й територія Колишня СРСР. Его розпад віклікав ліквідацію єдиного МІЖНАРОДНОГО правового простору, что унеможлівіло вирішенню конфліктів у рамках загальносоюзної констітуційної процедури Під захистом загальносоюзної й через ті нейтральної армії. Незалежні держави, Які вініклі на его місці, дотепер НЕ нашли ефектівної форми економічного й політічного співробітніцтва. Співдружність Незалежних Держав (СНД) існує, но немає підстав думати, что ее подальша дезінтеграція Зупинити. Причина цього у різному розумінні его засновниками суті Співдружності. Для колішніх республік СРСР, что стали Незалежності державами, постає питання про своє місце в новому мире [45].

  Сама ж Росія, як правонаступницею СРСР прагнем ввімкнутіся у Світові економічні інтеграційні процеси. Спроба інтегруватіся в європейське, а через него у світове економічне співтоваріство поки НЕ відбулася й найближче годиною навряд чи состоится. Це пояснюється як Слабкий участь СРСР у міжнародному поділі праці, коли ВІН Виступає в основном в роли постачальника енергоносіїв, так и нінішнім станом России, яка у доступному для Огляду Майбутнього залиша непередбаченою Країною Із основном сіровінноорієнтованою економікою.

  Статі «передбачуваності» Країною Росія може, лишь зосередівші свои зусилля на вірішенні внутрішніх проблем. Зміцнення правової держави, успішне Здійснення економічної реформи, поглиблення економічної й Політичної інтеграції з колішнімі республікамі СРСР, розробка Концепції національніх інтересів и национальной безопасности Із чітко визначеними зовнішньополітічнімі орієнтірамі повінні Забезпечити їй Подолання соціально-економічної й Політичної кри й прогрес у всех сферах громадського життя.

  Розпад СРСР обумовів Істинно масштабні історичні Наслідки, что віклікалі Цілком нову геополітічну сітуацію в Европе и мире.

  По-перше, практично Припін, хоч в певній мірі формально, «холодна війна», оскількі один з ее ініціаторів - Радянський Союз - переставши існуваті, а основний его спадкоємець - Росія об'єктивно НЕ булу зацікавлена ​​в продовженні «холодної Війни». Протіборство полярних політічніх сил продовжу, хоча и в менших формах.

  Кінець «холодної Війни» по-різному БУВ спрійнятій у різніх странах світу. Деколи при всій упередженості смороду були Дуже близько до істини. Г. Кісінджер писав: «Кінець« холодної Війни », что БУВ метою американской політики впродовж восьми адміністрацій обох політічніх партій, дуже нагадував ті, что Джордж Кенан пророкував в 1947 году. Незалежності від того, якові б послужліву політику не проводив по відношенню до Радянського Союзу Захід, Радянській системе потрібна булу примара вічного зовнішнього ворога, щоб віправдаті страждань свого народу и Утримання громіздкіх Збройних сил и апарату безпеки. Коли під лещата сукупної Відсічі з боку Заходу, кульмінацією которого стали роки президентства Рейгана, XXVII з'їзд партии замінів офіційну доктрину співіснування на взаємозалежність, знік моральний базис внутрішніх репресій. Громадяни Радянського Союзу, віховані в Дусі дисципліни, не могли міттєво переключаться на компроміс и взаємні поступки. А це означало, як и пророкував Кенан, что Радянський Союз превратилась водночас в Одне з найбільш Слабкий національніх суспільств, таких, что віклікають найбільшій шкода »[26];

  Як і друга, перестала діяті Організація Варшавська Договору, яка в некогда без санкції керівніцтва СРСР Ніколи ніякої Самостійної роли НЕ відігравала.Отже, з Розпад СРСР значний зменшіть Небезпека новой Світової Війни, Порушення теріторіальної цілісності держав, збройної агресії;

  Як і Третє, розпад СРСР став серйозною Пересторога багатонаціональнім Державним Утворення. Ставка на насільніцьку асіміляцію національніх меншин, обмеження чи репресивно переслідування виявило национальной самосвідомості чи Прагнення до национальной самостійності, як свідчіть досвід СРСР, может віклікаті серйозний Збройний Конфлікт, чісленні Людські жертви.

  Альо найголовнішій наслідок розпад СРСР Полягає у докорінній зміні геополітічної ситуации на Європейській, мировой аренах, у новій розстановці політічніх и Військових сил, Які домінуватімуть у XXI столітті. США, НАТО, як виявило, що не здійснюючі безпосередно силового тиску, що не провокуючі, точніше унікаючі Збройних Зіткнення з СРСР, військовімі формуваннями ОРГАНІЗАЦІЇ Варшавська Договору, опінію у роли переможця у «холодній війні». Західні країни, НАТО продемонструвалі, что відстоювання ідеалів демократії, Громадянських прав и свобод, послідовна боротьба проти тіранії, тоталітарніх репресивно режімів, что уособлювалі собою комунізм у XX столітті, як и гітлерівській фашизм, справжнє - НЕ уявно - відстоювання світу, міжнародної безпеки спроможні Забезпечити підтрімку, Довіру Світової спільноті.

  2.2 Наслідки розпад СРСР для ідеологічніх, нормативних та інстіту ційніх засідок глобальної системи  Велику значімість в аспекті розпад СРСР, здобуває тенденція до перегляду роли держави в Економічній и соціальній сферах почти у всех Індустріально розвинення странах, яка получила свой розвиток в середіні 70-х років. Це пояснюється тім, что кінець 70-х - початок 80-х років стали тім кордоном, коли система державного втручання у тому виде, у якому вона ратифікувала й функціонувала на Западе в течение Усього XX ст., Досягла свого апогею й, у питань комерційної торгівлі аспектах вичерпана собі, опінію в глібокій кризі. Показники цього стала так кличуть входити неоконсервативної хвиля 80-х років, у ході якої ліві Політичні партії й Рухи були відсунуті на задній план и в багатьох странах победу здобули праві й консерватівні сили. Центральне місце в їхніх програмах Займаюсь зроблені ними акценти на СКОРОЧЕННЯ роли держави в економіці, децентралізацію, роздержавлення, денаціоналізацію, приватизацію, відродження пріватної ініціативи, конкуренції, ринкова Принципів в Економічній и соціальній сферах. Гаслом дня стала формула: «Менше - це краще». Захист прав людини получил статус однієї з основних проблем державної й міжнародної політики.

  Прихід в 1980 р. до власти в США Р. Рейгана и его избрания на другий строк в 1984 р., перемога три рази ПІДРЯД Консервативної партии на чолі з М. Тетчер у Великобритании, результати парламентських и місцевіх віборів у ФРН, Италии, Франции показали, что Ідеї й гасла , Які вісуваліся цімі силами, виявило співзвучнімі настроям Досить широких верств населення, что мова идет про глібокі, що не обмежені Національними рамками держав, зрушення в Суспільно-Політичній й соціально-Економічній площинах. ЦІ Ідеї й гасла були підхоплені, по суті справи, всіма іншімі провіднімі Суспільно-політічнімі силами, у тому чіслі соціал-демократичними й соціалістічнімі партіями. Показове, что в 90-х роках XX ст. соціал-демократичні партии, что перебувалі при власти, провадиться Фактично неоконсервативної економічну політику денаціоналізації, роздержавлення, децентралізації [9].

  Тому кризу державної централізованої планової економіки СРСР и других соціалістичних стран слід розглядаті як один Із проявів кризиса лівіх сил Взагалі, что охопіла всі країни й регіони сучасного світу. Останні два-три десятиліття характерізуваліся неухильного падінням впліву лівіх рухів и партій, особливо комуністів, у політічному жітті розвинення капіталістічніх стран. Серед факторів, что Зроби негативний Вплив на цею процес, очевидно, чималий роль зіграла невдача соціалістичного експеримент в рамках СРСР и других странах. Тобто, после розпад СРСР, Було те, що бере ще одне реальне підтвердження міфічності, нездійсненності Марксистська-Ленінської Концепції побудова соціалізму, зокрема за сталінсько-брежнєвською моделлю. Чи не Менш міфічною виявило Марксистська-Ленінська концепція комуністічного «оновлення світу», забезпечення «всезагальної рівності, добра и багатства». Убогість, злидні, терор, репресії, что панували в СРСР, других соціалістичних странах відштовхувалі людей від ідеалів комунізму.

  Позбувшісь свого лідера - КПРС, по-суті, переставши існуваті єдиний міжнародний Комуністичний рух. Много компартій, зокрема європейськіх стран, что змоглі війт з шокового стану после розпад СРСР, переорієнтуваліся на Програмні, ідейні засади СВІТОВОГО соціал-демократизму.

  Кроме того, остаточно розвіяліся сумніві относительно Подальшого Існування соціалістичного табору, Який утворювалі країни Східної и Центральної Європи. Обмеження демократії, грубі Порушення прав и свобод громадян, зростаючі злидні населення, поєднані з сваволею, репресивно діямі, зловжіванням властью з боку компартійніх верховодів, зіткнуліся зі Зростаючий протідією народних мас. Компартії повсюдне були рішуче відсторонені від влади. До керівніцтва державами Прийшли, в основному, демократичні сили, здебільшого орієнтовані на Співробітництво з заходить;

  Зокрема з цього приводу у життя без Книзі «Великий провал» Бжезинський Зазначає, что розпад Радянського Союзу не только Створив можлівість для потенційного Проникнення американського впліву в євразійській вакуум, особливо Шляхом консолідації геополітічної розрізненості колишня простору СРСР, но й має вірішальні геополітічні Наслідки на Південно-західній окраїні Євразії. Близько Схід і Перська затока Вже трансформовані в область віняткової американской Преимущества [4].

  Готовність сполучення Штатів почату в однобічному порядку масівні воєнні Дії проти будь-якої держави, что стоит на шляху американського імперіалістічного експансіонізму й самопрійнятої роли СВІТОВОГО жандарма, є першоосновою прийдешнього американського СВІТОВОГО панування.

  Бжезинський такоже стверджує, что в результате перемоги в «холодній війні» США удалось нав'язати Версальський порядок спершись Радянська Союзу, а потім и России. Підписання 19 листопада 1990 року в Паріжі договору про об'єднання Німеччини на американских условиях Горбачова, «БУВ функціональнім еквівалентом Підписання акту капітуляції переможеної Німеччини в залізнічному вагоні в Комп'єні в 1918 году». Частка Росії - жити під Версальський Чоботом СВІТОВОГО жандарма, что втоптує ее у свой Новий світовий порядок. Свое мнение про Версальський порядок З. Бжезинський розвиватись далі. ВІН считает, что американське партнерство с Россией НЕ існує й існуваті НЕ может. Росія НЕ є партнером США, Росія - клієнт США. Росія НЕ может претендуваті на роль наддержаві, вона булу переможе сполучення Штатами. Коли ми вікорістовуємо вираженість партнерство, ми маємо на увазі Рівність. Росія ж тепер переможе країна. Політичний реалізм почінається Із правильної ОЦІНКИ Політичної реальності. а політична реальність сегодня така, что Росія - переможе країна [10].

  Такоже у відповідність Із ідеямі Маккіндера Бжезинський віношує плани розчленування России. Це необходимо для того, щоб Росія Ніколи НЕ змогла у Майбутнього консолідуватіся в Одне геополітічне ціле, что володіє потенціалом конкуруваті зі США.

  Плани розчленовування России давно обговорюються Бжезинський. Зокрема Бжезинський считает, что Россию треба розчленуваті на три держави: Одне Із центром у Петербурге, інше Із центром у Москві, а Сибір відокреміті в самостійну державу. Таким же цілям служити и Їм вісунута концепція встановлення так званого «геополітічного плюралізму» у пострадянському пространстве.

  Оцінка розпад СРСР З. Бжезинський є ключовими для розуміння сутності ідеологічніх, нормативних та інстітуційніх засідок глобальної міжнародної системи отношений архітектура якої будували самє США и самє за участю цього політолога. Саме тому можна сделать Висновок, что в подалі противостояние на мировой Арені буде точить самє между двома зазначеним вищє доктринами Із поправкою на Усунення від боротьбу за світове лідерство будь-якої Іншої третьої сили. При чому таке Усунення буде відбуватіся за участия обох сторон: США та России.

  Підводячі Підсумки АНАЛІЗУ НАСЛІДКІВ, что спричинив розпад СРСР для конфігурації глобальної системи міжнародніх отношений слід Зазначити, что Західний и Східний світи по різному спрійнялі цею факт. Если для США розпад СРСР це Перш за все кінець «холодної Війни», то для Китаю и других стран азії розпад СРСР розглядався як Втрата потужного союзника.

  Отже, протягом Всього ПЕРІОДУ «холодної Війни» пропагандістські центри США активно співпрацювалі з аналогічнімі центрами в Великобритании, ФРН, Франции, Италии та других західніх странах. Ця співпраця дозволила налагодіті широкомасштабну Видавнича діяльність, систематичне проведення представніцькіх міжнародніх наукових конференцій, сімпозіумів, різноманітніх вплівовіх політічніх акцій - на захист прав людини в СРСР, на відзначення 200-річчя утворення США, 200-річчя американской Конституції та ін., Підтрімуваті націоналістічні, релігійні , дісідентські Рухи в СРСР, зокрема в Латвії, Літві, Естонії, Грузії, Вірменії та других Радянська республіках. Особлива увага пріділялася Посилення ідеологічного впліву на населення України. Запровадження офіційнімі владою США «тіжнів поневоленним народів», тісна співпраця з емігрантськімі організаціямі - ОУН, Антібільшовіцькім блоком народів, Дисидентський діячамі в Україні - дозволяли більш ефективного Здійснювати інформаційний, пропагандистсько Вплив на населення України, погліблюваті его національну самосвідомість [47].

  Зауважімо, что «психологічна війна» відіграла Брудно, руйнівну роль у розпалюванні протіборства, ворожнечі, ненавісті между народами, что населяли соціалістічні и західні країни. Альо незаперечно Висновки є и, что «психологічна війна» пришвидшити розпад СРСР, розпад усієї соціалістічної системи в Европе. Це чималий мірою пришвидшити Закінчення «холодної Війни».

  Питання чи перемогли США в холодній війні, на нашу мнение, є достаточно риторичність та неоднозначним. Дійсно Історики та політологі США, Такі як. З. Бжезинський, Ч. Кіглі, Р. Інгліш, Л. Ганн та ін. - вважають, что Радянський Союз програв стратегічне противостояние, Заснований на амбіціях Досягнення СВІТОВОГО лідерства Перш за все в озброєнні. Економічна складових противостояние відіграла ключовими роль на етапі Завершення Війни, оскількі економічні сателіті обох стран дозволили США вірівняті дисбаланс економіки, а у випадка СРСР - пришвидшити розлад та ще й обумовілі подалі розвиток незалежних стран потужного фінансовою та Економічною кризами [2; 47; 49].

  Однако, на мнение М. Хогана, холодна війна завершилася поразка для обох систем. Если для СРСР поразка очевидна: розпад и економічна дестабілізація, то для США поразка кріється у площіні більш завуальованій від пересічних наблюдателей. Справа в тому, что для США после розпад СРСР знік орієнтир розвитку та стимул прогресу. США не могут буті світовім лідером Самі по Собі, смороду могут лишь буті лідером Із Боротьба з кімсь чи чімось. У 19 ст. це булу Англія та Франція, в 20 ст. - Комуністична ідеологія. Сама Сутність США як корпоратівної форми организации Суспільства та держави предполагает, что розвиток может відбуватіся лишь за умови панування в суспільстві антагоністічніх настроїв по відношенню до зовнішніх ворогів [50].

  Тому для США после розпад СРСР найбільшою проблемою.Більше стала дилема Вибори следующего «ворога». Як відомо, таким ворогом спочатку ставши Ірак, за часів С. Хусейна, Югославія С. Мілошевіча, потім Терористи на чолі з Осама бін Ладеном, далі Муаммар Каддафі и т.д.

  Політичний вакуум, Який утворівся, США Заповнена тотального гегемонією у всех можливий міжнародніх організаціях та фондах, Які ма ють хоч Якийсь Вплив на міжнародні інтеграційні процеси. Актівізувалася діяльність НАТО, НАФТА, ООН (особливо міротворчіх контінгентів), МВФ ТОЩО. Прямому, відкрітому Протистояння США Вже НЕ надавали Преимущества користуючися економічнімі механізмамі та інструментами експансії, як например у випадка з Аргентиною в 1990-х р.

  Для других неєвропейськіх стран розпад СРСР МАВ Наслідки неоднозначні.Так, Китай, Куба, Північна Корея та ін. країни комуністічного табору Гостра відчувалі економічні та Політичні насліді того, что смороду були позбавлені основного джерела ПІДТРИМКИ. Всі ЦІ країни були змушені шукати виходи Із ситуации, что склалось Шляхом або перегляду концептуальних засад внутрішньої та зовнішньої політики (країни Варшавська договором, Китай ін.), Або помірної консервації міжнародніх зносин (Куба, Північна Корея ін.). Разом з тім знікнення СРСР з Політичної карти світу створі передумови для перерозподілу сил на всех ринках світу. І тут треба зауважіті, что США Цю боротьбу програли, оскількі смороду Фактично були втягнуті Кітаєм та Японією у торгівельну войну Наслідки якої ми бачим сегодня: Величезне експортний Потенціал Китаю значний перевіщує Потенціал США, надлишок долару и протекціоністські Дії по відношенню до юаня создали умови перманентної Валютної кризиса, перенасічення економіки США кредитних доларами ТОЩО. Між тім, сама Японія, яка позіціонувала собі в певній мірі союзником США актівізувала експансію в країни колишня СРСР як економічну так и військову (спроба Захоплення Курильський о-в).

  Суттєві Зміни відбуліся й у відносінах на около Сході, де Ізраїль превратился в регіонального лідера и значний посил позіції США в цьом РЕГІОНІ, оскількі є его вірнім союзником. Країни арабської світу малі б згуртуватіся вокруг єдиного зовнішнього ворога Яким смороду Бача Ізраїль, однак вместо цього деякі країни: ОАЕ, Саудівська Аравія ПІШЛИ на зустріч політіці США ставши їх союзниками.