Дата конвертації08.07.2017
Розмір10.97 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 10.97 Kb.

Міжнародні валютні відносини

7

Контрольна робота по курсу

"Міжнародні валютні отн ошень"

варіант 5

завдання 1

Використовуючи модель попиту і пропозиції іноземної валюти поясніть і проиллюстрируйте на графіку що станеться з курсом національної валюти в наступних ситуаціях (Кожен раз повертайтеся до вихідного стану):

а) продаж Центральним банком країни державних короткострокових цінних паперів;

б) зростання національного доходу у торгових партнерів країни;

в) зменшення експортних та імпортних мит;

г) поповнення Центральним банком країни своїх валютних резервів.

Рішення:

а) Продаж ЦБ державних короткострокових цінних паперів веде до зниження попиту на інші ощадні активи. Оскільки однією з функцій іноземної валюти є функція збереження капіталу, то попит на валюту зменшитися (рис.1)

б) Зростання національного доходу у торгових партнерів країни означає також і збільшення експорту з цих країн, відповідно і збільшення попиту на їх валюту (рис.2).

Мал. 1 рис.2

в) Зменшення експортних і імпортних мит веде до збільшення торгового обороту з іншими країнами, а значить і збільшення кількості валютних операцій, в загальному випадку це означає збільшення як попиту, так і пропозиції іноземної валюти. (Рис.3)

г) Поповнення Центральним банком країни своїх валютних резервів призведе до зменшення пропозиції валюти (рис.4).

Мал. 3 рис.4


завдання 2


Виберіть неправильне твердження і поясніть відповідь:


а) країна, яка проводить рестрикційну (обмежувальну) грошово-кредитну політику може розраховувати на те, що міжнародна вартість її валюти підвищиться;

б) якщо помітне пожвавлення у торгових партнерів країни, то курс її валюти підвищиться;

в) валюта країни подорожчає, якщо процентні ставки в ній нижче, ніж за кордоном;

г) якщо темп зростання грошової маси в країні вище, ніж у зарубіжного партнера, а темп економічного зростання нижче, то в довгостроковому періоді курс іноземної валюти підвищиться.

відповідь:


Затвердження в) невірно. Зазвичай вірно зворотне твердження: якщо валюта країни дорожче, то процентні ставки в країні нижче. Тобто приблизно рівний зростання вкладів. Т.ч. якщо процентні ставки в країні нижче, а її валюта дешевше іноземної, то її валюта буде дешевшати.

завдання 3

Припустимо, що внутрішні ціни зростають повільніше зовнішніх. Поясніть:


а) що станеться з номінальним курсом валюти, якщо паритет купівельної спроможності валют дотримується?

б) що станеться з експортом і імпортом країни, якщо номінальний курс зміниться в меншій мірі, ніж вимагають умови паритету купівельної спроможності?

відповідь:


а) Якщо паритет купівельної спроможності валют дотримується, то номінальний курс національної валюти буде зростати, а іноземної падати.

б) Якщо номінальний курс зміниться в меншій мірі, ніж вимагають умови паритету купівельної спроможності, то стає більш вигідним експорт товарів з країни і невигідний імпорт товарів. Отже експорт товарів збільшитися, а імпорт зменшиться

завдання 4Поясніть, чим визначається негативний нахил попиту на іноземну валюту і позитивний нахил пропозиції валюти? Як на положення кривої попиту вплине очікування майбутньої девальвації національної валюти? Відповідь обґрунтуйте.

відповідь:


Негативний нахил кривої попиту залежить від того, що при меншій ціні за одиницю іноземної валюти, все більший її обсяг хотіли б придбати покупці. Позитивний нахил кривої пропозиції валюти визначається, тим, що зі зростанням ціни одиниці валюти, все більший обсяг хотіли б продати продавці.

Девальвація передбачає зміцнення національної валюти, тобто зниження курсів купівлі іноземної валюти. Тому очікування девальвації повинно позначитися на зниженні попиту на іноземну валюту з боку покупців. При цьому крива попиту зміщується вниз і вправо.

завдання 5Обгрунтуйте таке твердження: "Якщо уряд хоче впливати на рівень безробіття і темпи інфляції за допомогою грошово-кредитної політики, воно не повинно використовувати режим фіксованого валютного курсу".

відповідь:


Фіксований валютний курс - офіційно встановлене співвідношення між національними валютами, основне на що визначаються в законодавчому порядку валютних паритетів, при строгому обмеженні коливань ринкових курсів валют.

Грошово-кредитна політика - один з чотирьох основних макроекономічних інструментів, що спирається на здатність грошово-кредитної системи впливати на грошову пропозицію і, відповідно, на ставку відсотка, а через неї на інвестиції та реальний ВВП.

Для підтримки режиму фіксованого валютного курсу уряд повинен або обмежити валютні операції, або витрачати кошти на підтримання курсу. У першому випадку національна валюта ставати неконвертованій, що призводить до різкого зменшення іноземних інвестицій, а також проблемам з експортом і імпортом. У другому випадку уряд повинен тримати якийсь фінансовий резерв для парирування змін валютного курсу. Ці кошти відволікаються з економіки і недоступні для використання при грошово-кредитному регулюванні.

завдання 6Дайте визначення основних форм конвертованості валют (за ступенем і сферам конвертованості). Визначте тип конвертованості російського рубля.

відповідь:


За ступенем конвертованості валюти поділяються на: вільно конвертовані (ВКВ), частково конвертовані і неконвертовані.

За формою конвертованості поділяють внутрішню і зовнішню сферу конвертованості валют. Внутрішня конвертованість означає, що валюта може вільно обмінюватися резидентами на товари, послуги та інші валюти без обмеження. Зовнішня конвертованість означає, що валюта може обмінюватися нерезидентами на будь-яку іноземну валюту за валютним курсом без обмежень.

ВКВ володіють повною конвертованість і можуть обмінюватися на будь-які інші види валют будь-якими категоріями власників. Частково конвертовані валюти мають обмеження за зовнішньоекономічними операціями, оборотність таких валют поширюється не на всі категорії власників. До неконвертованих відносяться валюти країн, які застосовують жорсткі заборони та обмеження щодо ввезення та вивезення, обміну, продажу та покупок національній та іноземних валют.

За формою конвертованості російський рубль можна віднести до валют з зовнішньої конвертованості.

За ступенем конвертованості до частково конвертованих валют.


завдання 7Дайте порівняльну характеристику Бреттон-Вудської та Ямайської (сучасної) світових валютних систем.

відповідь:


В основі Бреттон-Вудської системи лежав золотовалютний стандарт, де в якості резервів виступали золото і долари США. Країни підписали угоду, зафіксували курси своїх валют в золоті або доларах. Долар був пов'язаний з золотом (35 $ за унцію) і зізнавався основною резервною і розрахунковою валютою.

У Ямайської системі на відміну від Бреттон-Вудської для валют офіційно не зафіксовано їх золоті курси або тверді паритети по відношенню до інших валют. Нова система заснована не на одній, а на декількох ключових валютах, її можна назвати Багатовалютність стандартом. Крім того, роль світових грошей була передана від долара новій формі міжнародних кредитних грошей - СДР (спеціальне право запозичення).

завдання 8


Дайте визначення і опишіть основні види валютного ризику.

відповідь:


Валютні ризики це небезпека валютних втрат у результаті зміни курсу валюти ціни (позики) стосовно валюти платежу в період між підписанням контракту або кредитної угоди і здійсненням платежу. В основі валютного ризику лежить зміна реальної вартості грошового зобов'язання в зазначений період. Валютному ризику піддаються обидві сторони-учасники угоди.

Інше визначення валютного ризику звучить наступним чином

Валютний ризик - ризик збитків від непередбачених змін валютних курсів, що включає:

- безпосередні зміни обмінних курсів;

- нестійкість обмінного курсу;

- зміни розмірів прибутку, отриманого за кордоном в результаті операцій конвертації.

Розрізняють операційний, трансляційний, бухгалтерський і економічні валютні ризики.

Операційний валютний ризик - ризик реальних втрат або упущеної вигоди в конкретній операції. Трансляційний валютний ризик - ризик валютних втрат при перерахунку суми з однієї валюти в іншу. Бухгалтерський валютний ризик - ризик втрат при перерахунку статей балансу в національну валюту. Економічний валютний ризик, пов'язаний з певною країною - події в національній економіці, які можуть вплинути на результати міжнародної фінансової угоди.


завдання 9Торговий баланс країни (в млрд. Дол.) Зведений з дефіцитом, рівним -110, рахунок поточних операцій має сальдо -105. Баланс руху офіційних резервів дорівнює -5. Яке з наведених нижче тверджень невірно

а) позитивне сальдо офіційних розрахунків одно +5;

б) країна має чистий приплив капіталу, що дорівнює 5 млрд.дол .;

в) офіційні резерви країни скоротилися;

г) імпорт країни перевищує її експорт;

д) баланс послуг г поточних переказів в сумі мають позитивне сальдо.

відповідь:


Неправильна відповідь б) тому що сальдо офіційних розрахунків (що дорівнює сумі торгового балансу і рахунку поточних операцій), сальдо руху капіталу і баланс руху офіційних резервів повинні в сумі давати нуль.

В даному випадку сальдо офіційних розрахунків одно +5 (- 110 - (- 105) = +5), баланс руху офіційних резервів дорівнює -5, отже сальдо руху капіталу дорівнює 0.

завдання 10


Поточний курс долара США до євро становить 1,1275. Ставки LIBOR на 6 міс. (128 дня) рівні: по доларах США 5,53% річних, по євро 7,32%. Пояснити, чому в даному випадку долар котирується з премією (або дисконтом) по відношенню до євро.

відповідь:


Ставки відсотка на півроку складуть для долара США

2,765% (5,53 / 2 = 2,765) і для євро 3,66% (7,32 / 2 = 3,66).

Для даних ставок відсотків через 6 місяців курс долара до євро повинен скласти:

1,1275 · 1,0366 / 1 · 1,02765 = 1,2011


Отже, долар котирується з дисконтом по відношенню до євро