• «Міжнародний
 • ЗМІСТ
 • З РОЗВИТКУ товарного виробництва, особливо коли воно набуває загально характеру, кредит становится обовязковим атрибутом СВІТОВОГО господарювання.
 • Найменша Порушення в будь-Якій з ціх ланок может Зупинити нормальний обмін товарами между окремий виробник.
 • Міжнародний кредит Виступає опорою сучасної Світової економіки, невідємнім елементом економічного розвитку Суспільства.
 • Предметом
 • 2. Сучасні форми МІЖНАРОДНОГО кредиту
 • 3. Основні аспекти сучасного МІЖНАРОДНОГО кредитування
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації03.06.2017
  Розмір25.87 Kb.
  Типреферат

  Скачати 25.87 Kb.

  Міжнародний кредит у мировой економіці

  4

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  МАРІУПОЛЬСЬКИЙ державний гуманітарний університет

  Кафедра «Міжнародної економіки»

  РЕФЕРАТ

  З курсу «Гроші та кредит»

  На тему:

  «Міжнародний кредит у мировой економіці»

  студентки

  III курсу спеціальності

  «Міжнародна економіка»

  Мельниченко Валерії

  Маріуполь - 2007

  ЗМІСТ


  Вступ .......................................................................................... .3

  1. Міжнародний кредит як економічна категорія .................................... 4

  2. Сучасні форми МІЖНАРОДНОГО кредиту ............................................. .7

  3. Основні аспекти сучасного МІЖНАРОДНОГО кредитування ..................... .13

  Висновки .................................................................................... 16

  Список використаних джерел ......................................................... ..17

  Вступ  Кредит, безперечно, необхідній у функціонуючому товаровіробніцтві. Однако ще більшою мірою ВІН Потрібний того, хто только прагнем організуваті виробництво, но НЕ має для цього Власний коштів. Для здобуття кредиту нужно, щоб тієї, хто его надає, довіряв тому, хто хоче ним скористати. Звідсі и срок "кредит", что походити від латинську сrеdо, что означає "вірю". Коли ж однієї довіри недостатньо, оскількі існує великий ризико относительно своєчасного та полного повернення кредиту, необхідні певні гарантії того, хто має відповідні кошти, або страхової компанії.

  З РОЗВИТКУ товарного виробництва, особливо коли воно набуває загально характеру, кредит становится обовязковим атрибутом СВІТОВОГО господарювання. Пояснюється це тим, что внаслідок міжнародної спеціалізації на віготовленні питань комерційної торгівлі товарів и спрічіненого нею кооперування суспільне виробництво превращается у Величезне замкненому ланцюг тісно повязаних между собою ланок. Найменша Порушення в будь-Якій з ціх ланок может Зупинити нормальний обмін товарами между окремий виробник. Саме в цьом Полягає абстрактно-теоретична можлівість кризиса збуту товарів у суспільстві, котра становится реальною, если подібні Порушення набуваються масового характеру. В цьом Полягає акт уальність обраної теми. тому метою даної роботи є розвиток СУЧАСНИХ теоретичного пізнань в області міжнародніх кредитних отношений, Вивчення якіх допомагає избежать кризових явіщ, безперебійно Здійснювати виробництво товарів та обмін ними у світовому масштабі.

  Міжнародний кредит Виступає опорою сучасної Світової економіки, невідємнім елементом економічного розвитку Суспільства.

  Обєктом Самостійної роботи є сучасні міжнародні кредитні отношения в структурі міжнародніх отношений.

  Предметом є сучасні форми міжнародніх кредитів.

  1. Міжнародний кредит як економічна категорія

  Міжнародний кредит - це рух позичкового Капіталу у сфері міжнародніх економічних отношений, повязаний з надання валютних и товарних ресурсов на условиях повернення, терміновості и Сплата відсотків. Кредиторами и позичальниками віступають ПРИВАТНІ підприємства (банки, фірми), Державні установи, уряд, міжнародні та регіональні валютно-кредитні и фінансові организации. Обєктівною основою розвитку МІЖНАРОДНОГО кредиту стали вихід виробництва за національні Межі, Посилення інтернаціоналізації господарських звязків. Інтенсіфікація світогосподарських звязків, поглиблення МІЖНАРОДНОГО поділу праці обумовілі Збільшення обсягів, подовжений и діференціацію термінів МІЖНАРОДНОГО кредиту.

  Будучи різновідом категорії "кредит" і забезпечуючі продвижения товарів, послуг и капіталів, міжнародний кредит повязаний з іншімі економічнімі категоріямі (прибуток, ціна, гроші, валютний курс, Платіжний баланс ТОЩО) i всією сукупністю економічних Законів Сайти Вся. Як елемент механізму Дії закону вартості міжнародний кредит зніжує індівідуальну ВАРТІСТЬ товарів порівняно з їхньою суспільною вартістю, например, на Основі Впровадження імпортного устаткування, купленого в кредит.

  Міжнародний кредит бере участь у кругообігу Капіталу на всех его стадіях: при перетворенні грошового Капіталу у виробничий у результате експорт устаткування, сировини, паливо; у процесі виробництва у форме кредитування під незавершене виробництво; при реализации товарів на світовіх ринках.

  Джерелами МІЖНАРОДНОГО кредиту є: тимчасово вівільнена в підприємств у процесі кругообороту частина Капіталу в грошовій форме; Грошові нагромадження держави й особістом сектору, що мобілізуються банками. Міжнародний кредит відрізняється від внутрішнього міждержавною міграцією й укрупненням ціх традіційніх джерел за рахунок їх Залучення з ряду стран. Хоча міжнародний кредит опосередковує рух товарів, послуг и капіталів у зовнішньому обігу, рух позичкового Капіталу за національнім кордоном е відносно самостійнім Стосовно товарів, Вироблення за рахунок позичкового коштів. Це зумовлено погашенням кредиту за рахунок прибутку від ЕКСПЛУАТАЦІЇ введеного в дію с помощью позичковий коштів підприємства, а такоже Використання кредиту в некомерційніх цілях.

  Звязок МІЖНАРОДНОГО кредиту з відтворенням віявляється в его принципах:

  1) повернення: если отрімані кошти НЕ повертаються, то має місце безповоротно передання грошового Капіталу, тобто фінансування;

  2) терміновість: Забезпечує повернення кредиту у Встановлені кредитною угідь Терміни;

  3) платність: відображає дію закону вартості та способ Здійснення діференційованіх умів кредиту;

  4) забезпеченість: віявляється в гарантіях его погашення;

  5) цільовій характер: предполагает визначення конкретних обєктів позики (например, "звязані" кредити) та ее! Застосування самперед для стимулювання експорту країни-кредитора.

  Принципи МІЖНАРОДНОГО кредиту віражають его звязок з економічнімі законами Сайти Вся и Використовують для Досягнення потокової стратегічніх Завдання субєктів Сайти Вся и держави.

  Міжнародний кредит Виконує певні Функції, Які відображають спеціфіку руху позичкового Капіталу у сфері міжнародніх економічних отношений:

  1. Перерозподіл позичкового капіталів между країнамі для забезпечення потреб Розширення відтворення. Через Механізм МІЖНАРОДНОГО кредиту позичковий капітал потрапляє в ті сфери, Яким віддають предпочтение економічні агенти з метою Отримання прібутків. Тім самим кредит спріяє вірівнюванню національного прибутку в середній прибуток и підвіщенню его масі.

  2. Економія витрат обігу у сфері міжнародних розрахунків через заміну справжніх грошей кредитними, а такоже Шляхом розвитку и прискореного безготівковіх платежів, заміні готівкового валютного обігу міжнароднімі кредитних операціямі. На Основі МІЖНАРОДНОГО кредиту вініклі кредитні кошти міжнародних розрахунків - Векселі, чеки, а такоже банківські перекази, Депозитні сертифікати та ін. Економія часу обігу позичкового Капіталу в міжнародніх економічних відносінах збільшує час продуктивного Функціонування Капіталу, забезпечуючі Розширення виробництва и зростання прібутків.

  3. прискореного концентрації и централізації Капіталу. Завдяк Залучення іноземних кредитів пріскорюється процес капіталізації додаткової вартості, розсуваються Межі індівідуального нагромадження, капіталі підприємців однієї країни збільшуються за рахунок Приєднання до них коштів других стран.

  Значення функцій МІЖНАРОДНОГО кредиту нерівноцінне и змінюється в міру розвитку національного и СВІТОВОГО господарства. У СУЧАСНИХ условиях міжнародний кредит Виконує функцію регулювання економіки і сам є обєктом регулювання.

  2. Сучасні форми МІЖНАРОДНОГО кредиту

  Різноманітні форми МІЖНАРОДНОГО кредиту загаль можна класіфікуваті за кількома Головними ознака, Які характеризують ОКРЕМІ сторони кредитного отношений.

  За Джерелами розрізняються Внутрішнє, ІНОЗЕМНЕ та змішане кредитування й фінансування зовнішньої торгівлі. Смороду тісно взаємозвязані й обслуговують усі стадії руху товару від експортера до імпортера, включаючі виробництво експортного товару, перебування его в шляху и на складі, у тому чіслі за кордоном, а такоже использование товару імпортером у процесі виробництва и споживання. Чим Ближче товар до реализации, тім спріятлівіші, як правило, для позичальника умови МІЖНАРОДНОГО кредиту.

  За призначення залежних від того, яка зовнішньоекономічна угода покрівається за рахунок позичкового коштів, розрізняють:

  § комерційні кредити, безпосередно повязані з зовнішньою торгівлею та послуги;

  § фінансові кредити, что Використовують на будь-які інші цілі, включаючі Прямі капіталовкладення, будівництво інвестіційніх обєктів, придбання ЦІННИХ ПАПЕРІВ, погашення зовнішньої заборгованості, валютну інтервенцію;

  § "проміжні" кредити, прізначені для обслуговування змішаних форм Вивезення капіталів, товарів и услуг, например у виде Виконання підрядніх робіт.

  Кредити за видами поділяються на: товарні (в основному Надаються експортера своим покупцям), и Валютні (видають банками в грошовій форме). Часто валютний кредит є однією з умов комерційної справи относительно постачання устаткування і вікорістовується для кредиту місцевіх витрат на будівництво обєкта на базі імпортного устаткування.

  За валютою позики розрізняють міжнародні кредити, надані у Валюті країни-позичальника чи країни-кредитора, у Валюті третьої країни, а такоже у міжнародній рахунковій валютній одиниці, что базується на валютному "кошику".

  Міжнародні кредити за термінамі поділяються на: короткострокові - до року, іноді до 18 місяців (надкороткострокові - до трьох місяців, одноденні, тіжневі); середньострокові - від року до п'яти років; Довгострокові - понад п'ять років.

  У багатьох странах середньостроковімі вважаються кредити до семи років, а довгострокова - понад сім років. Короткостроковій кредит Звичайно забезпечується оборотним КАПІТАЛОМ підприємців и вікорістовується в Зовнішній торгівлі, у міжнародному платіжному обороті, обслуговуючий неторговельні, необхідних для планування та спекулятівні догоди. Довгострокова міжнародний кредит призначення, як правило, для інвестіцій в основні засоби виробництва, ВІН Обслуговує до 85% експорту машин и комплектного устаткування, нові форми міжнародніх економічних отношений (велікомасштабні проекти, науково-дослідні роботи, упровадження новой техніки). Если короткостроковій кредит пролонгується (продовжується), ВІН становится середньо-, а іноді й довгострокового. У процесі трансформації короткостроковіх кредитів у середньо- и Довгострокові активно бере участь держава, віступаючі як гарант.

  З подивимось забезпечення кредити могут буті бланкові та забезпечені. Забезпечення Звичайно службовців товари, товаророзпорядчі та інші комерційні документи, цінні папери, Векселі нерухомість та цінності. Застава товару для здобуття кредиту здійснюється в трьох формах: тверда застава (Певна товарна маса віддається у заставу на Користь банку); застава товару в обороті (Враховується Залишок товару відповідного асортименту на Певної суму); застава товару в переробці (із заставленого товару можна виготовляти вироби, які не передаючі їх у заставу Банкові).

  Кредитор в основном бере в заставу товари, что ма ють Великі возможности реализации, и, визначаючи розмір забезпечення, враховує кон'юнктури товарного Сайти Вся.Іноді як забезпечення кредиту Використовують часть офіційніх золотих запасів, оцінюваніх за середньорінковою ціною (Фінляндія в 1963 p., Італія, Уругвай, Португалія в середіні 70-х років). Країни, что розвіваються, стали ширше практікуваті (особливо на качану 80-х років) депонування золота під заставу отриманий іноземних кредитів для погашення своєї заборгованості. Проти позички під заставу золота не Набуль великого Поширення через "негативні золоті застереження", характерне для багатьох міжнародніх кредитів. Сутність его стисло можна сформулюваті так: если позичальник надасть Додаткове забезпечення за іншімі кредитами, то кредитор может Вимагати такого самого забезпечення и для даної позики. Отже, если країна одержує кредит під заставу золота, у неї могут Вимагати золотого забезпечення Ранее отриманий позічок. Тому деякі країни прагнуть краще продавати золото. Оскількі застава є способом забезпечення зобовязань за кредитною угідь, то кредитор має право при невіконанні боржником зобовязання здобудуть компенсацію з вартості застави.

  Бланковий кредит Видається під просте зобовязання позичальника погасіті его у Певний срок. Звичайно документом за ЦІМ кредитом служити соло-вексель з одним підпісом позичальника. Різновідамі бланкових кредитів є контокорент и овердрафт.

  Фірмовий комерційний кредит - це позички, нада Фірмою, Звичайно експортером однієї країни імпортеру Іншої країни у виде відстрочкі платежу за продані товари; комерційний кредит у Зовнішній торгівлі поєднується з розрахунку за товарними операціямі. Терміни фірмовіх кредитів різноманітні (Звичайно 2-7 років). Смороду визначаються умови кон'юнктури світовіх рінків, видом товарів та іншімі Чинник. З Розширення експорту машин и складного устаткування новим явіщем стало подовжений їхніх термінів. Фірмовий кредит Звичайно оформляється векселем або дається за відкрітім Рахунка.

  Вексельний кредит предполагает, что експортер, постелили догоду про продаж товару, віставляє переказній вексель (тратту) на імпортера, Який, получил комерційні документи, акцептує его, тобто дает згоду на оплату в вказівок на ньом срок.

  Кредит за відкрітім Рахунка надається с помощью догоди между експортером и імпортером, за Якою постачальник запісує на рахунок покупця як его борг ВАРТІСТЬ проданих и відвантаженіх товарів, а імпортер зобовязується погасіті кредит у встановлений срок. Кредит за відкрітім Рахунка практікується при регулярних поставках товарів Із періодічнім погашенням заборгованості в середіні чи в кінці місяця.

  Різновідом фірмовіх кредитів є Авансовий платіж імпортера (аванс покупця), Який во время Підписання контракту дається імпортером іноземному постачальнику Звичайно в размере 10-15% вартості замовлення машин, устаткування, суден. Аванс покупця є однією з форм кредитування експорту й одночасно засоби забезпечення зобовязання іноземного покупця, оскількі імпортер повинен Прийняти замовлення товар. У відносінах Із країнамі, что розвіваються, фірми-імпортері розвинутих стран Використовують аванси покупця для Вивезення сільськогосподарської продукції з ціх стран.

  У разі невиконання договору з вини особи, котра Надала аванс, его слід повернути з Вирахування збитків На Відміну Від завдатку, Який при цьом втрачається. Если договір НЕ виконан з вини одержувача задатку, то ВІН зобовязань повернути его з покриття збитків покупцю. Аванс стімулює Виконання контракту На Відміну Від відступного, что надає право звільнітіся від зобовязання за договором без відшкодування збитків іншій стороні. Іноді купівельній аванс комбінується з відстрочкою платежу, причому рівнімі Частка з визначеними інтерваламі (квартал, півроку, рік). Хоча фірмовий кредит віражає отношения между постачальником и покупцем, ВІН Звичайно поєднується з банківськім кредитом. Во время продаж машин, устаткування фірмовий кредит надається на більш трівалі Терміни (до 7 років), что відволікає значні кошти експортера. Тому експортер, як правило, звертається до Банківських кредитів або рефінансує свой кредит у банків. Оскількі фірмові кредити не могут вірішіті проблему кредитування експорту машин и устаткування за ОБСЯГИ й умів фінансування, посілюється роль банківського кредиту.

  Банківське кредитування експорту й імпорту Виступає у форме позічок під заставу товарів, товарних документів, векселів, а такоже обліку тратт. Іноді банки Надаються великим фірмам-експортера, з Якими смороду тісно повязані, бланковий кредит, тобто без формального забезпечення.

  У міжнародній торгівлі банківські кредити ма ють Преимущества перед фірмовімі. Смороду дають можлівість Одержувач вільніше використовуват кошти на купівлю товарів, звільняють его від необхідності звертатися за кредитом до фірм-постачальніків, робити з останнімі розрахунки за товари готівкою за рахунок банківського кредиту. Залучаючі Державні кошти и застосовуючі гарантії, ПРИВАТНІ банки нерідко Надаються Експортні кредити на 10-15 років за ставками, нижчих від ринкового. Проти банки, як правило, обмежують использование кредиту рамками своєї країни и нерідко ставлять умови про витрачання его на певні цілі, например, на купівлю товарів у фірм, у якіх смороду Заінтересовані. При цьом банківський кредит набуває властівостей фірмового кредиту. Банківський кредит дається банками, банкірськімі будинками, іншімі кредитних установами.

  Для коордінації операцій з кредитування зовнішньоекономічніх операцій, мобілізації значних кредитних ресурсов и рівномірного розподілу ризики банки організовують консорціумі, синдикати, банківські кулі. Банки Надаються Експортні та фінансові кредити.

  Експортний кредит - кредит, что Видається банком країни-експортера банку країни-імпортера для кредитування поставок машин, устаткування й других інвестіційніх товарів. Банківські кредити видають в грошовій форме и мають "повязаний" характер, тому что позичальник зобовязань використовуват позички только для купівлі товарів у стране -кредіторі. Однією з форм кредитування експорту банками з 60-х років став кредит покупцю (на 5-8 и более років).

  Особлівість кредиту покупцю Полягає в тому, что банк експортера безпосередно кредітує НЕ національного експортера, а іноземного покупця, тобто фірми країни-імпортера та їхні банки. Тім самим імпортер купує необхідні товари з оплатою рахунків постачальника за рахунок коштів кредитора и віднесенням заборгованості на покупця або его банк. Звичайно Такі кредити повязуються з придбанням товарів и услуг у певної фірми. При цьом експортер НЕ бере участия у кредітуванні догоди, что віключає можлівість завіщення ціни кредиту. Стоимость Банківських кредитів покупцеві, як правило, фіксується на ряд років на Рівні нижчих від вартості позичкового коштів на Сайти Вся позичковий капіталів, что підвіщує їх Конкурентоспроможність. Термін кредиту покупцю перевіщує срок кредиту постачальника; в основному це середньо- и Довгострокові позики. Банки при цьом могут Відкривати кредитні Лінії для іноземних позічальніків на оплату закуплених товарів. У цьом напрямку відбувається еволюція кредитування експорту. Банківські кредити покупцю відтісняють кредити постачальнику (експортера) i фірмові кредити.

  Фінансовий кредит дает змогу закуповуваті товари на будь-якому Сайти Вся І, отже, на максимально вігідніх рівнях. Найчастіше фінансовий кредит не повязаний Із товарними поставками и призначення, например, для погашення зовнішньої заборгованості, Підтримання валютного курсу, поповнення авуарів (рахунків) в іноземній Валюті.

  Великі банки Надаються акцептний кредит у форме акцепту тратти. Експортер домовляється з імпортером, что платіж за товар буде зроблений через банк Шляхом акцепту останнім виставленна експортером тратт.

  3. Основні аспекти сучасного МІЖНАРОДНОГО кредитування

  Загальновізнані у мировой практике основні принципи проектного фінансування зводяться в основному до таких:

  По-перше, оцінюючі проект, банк виходом Із песімістічного прогнозом. При візначенні запасу міцності проекту (відношення чистих надходження від его реализации до суми заборгованості за кредитом, включаючі проценти) у розрахунки закладається найменша сприятливі варіант розвитку подій. Висновок за проектом погоджується з усіма заінтересованімі Підрозділами и розглядається Комітетом міжнародніх операцій І Генеральна дірекцією банку.

  Як і друга, до Підписання кредитної догоди детально аналізується динаміка Попит и цен на продукцію, для виробництва якої береться кредит Із метою визначення тренду на період ЕКСПЛУАТАЦІЇ обєкта, что кредітується.

  Вівчається динаміка цен на компоненти, необхідні для реализации проекту. Звичайно проводитися порівняльній аналіз трьох варіантів: проекту спонсора, песімістічного сценарію банку і базового варіанта, підготовленого Незалежності експертами.

  Як і Третє, загальновізнаній принцип обмеженої відповідальності клієнта, что означає, что банк может претендуваті на погашення кредиту лишь за рахунок прібутків від реализации даного проекту. Цей принцип начинает діяті после технічного випробування, передбачення кредитною угідь банку з Клієнтом и підтверджуючого, что продуктивність досягла певної проектної потужності (Звичайно 75%). Тоді проект вважається завершеним, и Єдиним ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ Погашення цієї части кредиту є доходи від его ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

  За-четверте, додаткова ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ Погашення кредитів службовців Такі гарантії спонсорів проекту:

  а) платіжна гарантія - Безумовно зобовязання при настанні гарантійного випадки перерахуваті банку Певна суму;

  б) гарантія завершення проекту Включає зобовязання спонсорів НЕ відмовлятіся від Здійснення проекту;

  в) гарантія забезпечення постачання всім необхіднім фірми, что займається реалізацією проекту. Банк может запросіті контракт между спонсором и цією Фірмою (Звичайно Філією спонсора) про умови его постачання;

  г) додаткова гарантія у форме депозиту спонсора або фірми, что реалізує проект, у банку-кредіторі.

  ЦІ гарантії спонсора або его банку страхують ту часть кредиту, яка надається в период розроблення та будівництва до нормального Функціонування обєкта.

  Як і п'яті, банки пріймають ризики, что вінікає во время ЕКСПЛУАТАЦІЇ обєкта, что кредітується. Смороду наполягають на укладенні Контрактів фірми зі споживача продукції, страхуючі собі від комерційного ризики на період до полного погашення кредиту. Кредитор компенсує підвіщеній ризики збільшенням розміру банківської маржі.

  Як і шосте, фінансовий монтаж операции при проектному фінансуванні предполагает Різні умови надання кредитів, включаючі процентні ставки в межах відповідніх часток. Во время розроблення моделі проектного фінансування співвідношення между Власний й позіченімі Кошта колівається залежних від Галузі (20:80; 30:70; 40:60). Залучення коштів позичальника, особливо на початковій стадії, міцніше "прівязує" його до проекту, чем у разі реализации последнего вінятково за рахунок позіченіх коштів.

  Як і сьоме, оцінюючі кредитувань обєкт, банк Аналізує відношення Загальної суми очікуваніх чистих надходження (за Вирахування витрат) до Загальної суми основного Боргу и відсотків за кредитом. Коефіцієнт покриття Боргу, як правило, повинен буті НЕ меншим 1,3 (іноді 1,8), залежних від ступенів ризики та спеціфікі Галузі.

  По-восьме, погашення кредиту здійснюється послідовно и его графік повязаний Із експлуатаційним циклом таким чином, что повернення кредиту почінається после Досягнення Певного уровня продуктівності. При цьом темпи погашення повязані зі зростанням виробництва (например, відобутку нефти), стабілізацією его уровня та спаду. Банки намагають Завершити погашення кредиту до фази спаду.

  Висновки

  На даного етапі розвитку СВІТОВОГО господарства міжнародний кредит є подекуді основним фактором розвитку виробництва.Власний коштів подекуді НЕ вістачає для нормального Функціонування, тоді постає питання про додаткові джерела фінансування. Міжнародний кредит у цьом випадка может мати вірішальне значення. Проти міжнародний кредит вікорістовується НЕ только у практике ведення приватного бізнесу, но й для налагодження Функціонування держави в цілому. Масштабні Державні проекти самперед потребують масштабного фінансування, тоді коли сама держава не має может Забезпечити належно фінансування. У цьом випадка держава має звернути до Світової спільноті. Обєктівною основою розвитку МІЖНАРОДНОГО кредиту стали вихід виробництва за національні Межі, Посилення інтернаціоналізації господарських звязків. Інтенсіфікація світогосподарських звязків, поглиблення МІЖНАРОДНОГО поділу праці обумовілі Збільшення обсягів, подовжений и діференціацію термінів МІЖНАРОДНОГО кредиту.

  Як ми побачим з даної рефератівної роботи, існує много різноманітніх форм МІЖНАРОДНОГО кредитування й всі смороду ма ють свои Преимущества та Недоліки у конкретній ситуации. За будь-якіх умів міжнародний кредит получил великий розвиток та набуває все Нових аспектів, стаючі невідємною частина СВІТОВОГО господарства.

  Список використаних джерел

  Грінченка О. Гроші та грошово-кредитна політика. - К .: Основи, 1996. - 180с.

  Дробозина Л. П. Окунева Л. А. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Підручник для ВНЗ. - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 1997 - 479 с.

  Жуков Е. Ф. Гроші. Кредит. Банки: Учень. - Москва: "Банки і біржі", 1999. -с .: 165-218.

  Іванов В. М. Гроші і Кредит: курс лекцій - Київ, 1999. -с, 113 -181.

  Лаврушин О. І. Гроші. Кредит. Банки: Учень. - Москва.: Фінанси і статистика, 1998. - с.143-227.

  Савлук М. І., Мороз А. М., та ін. Гроші та кредит: Підручник /. - К .: Либідь, 1998.-123-182.