• ГЛАВА 1. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УГОРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • 1.1 Населення Угорщини
 • 1.2 Трудові ресурси Угорщини
 • 1.3 Макроекономічні показники
 • 1.4 Зовнішня торгівля
 • 2.1 Основні показники розвитку туризму в Угорщині
 • 2.2 Інфраструктура туризму
 • 2.3 Туризм в економіці
 • 2.3 Регіональні та сезонні особливості
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації22.04.2018
  Розмір26.29 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 26.29 Kb.

  Місце галузі туризму в економіці Угорщини

  Білоруський державний університет
  Факультет міжнародних відносин
  Кафедра міжнародного туризму

  Аналітична робота з дисципліни «Статистика» на тему

  «Місце галузі туризму в економіці Угорщини»

  Мінськ 2008 р

  ЗМІСТ

  ВСТУП

  ГЛАВА 1. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УГОРЩИНИ

  1.1 Населення

  1.2 Трудові ресурси

  1.3 Макроекономічні показники

  1.4 Зовнішня торгівля

  ГЛАВА 2. СФЕРА ТУРИЗМУ УГОРЩИНИ

  2.1 Основні показники розвитку туризму

  2.2 Інфраструктура туризму

  2.3 Туризм в економіці

  2.3 Регіональні та сезонні особливості

  ВИСНОВОК

  Список використаних джерел

  ВСТУП

  Протягом останніх років туризм є важливою галуззю світової економіки. За оцінками Всесвітньої ради з туризму і подорожей в 2008 р частка туризму у світовому валовому продукті складе 9,9%, частка туризму у світовому експорті буде дорівнює 11%, в туризмі і суміжних галузях буде зайнято 8,4% економічно активного населення, на сферу туризму доведеться 9,4% світових капітальних вкладень [9].

  Про значний розвиток світової сфери туризму свідчать такі дані: в 2007 р доходи від міжнародного туризму досягли 856 мільярдів доларів США, туристські прибуття склали 903 мільйони (в 1950 році цей показник дорівнював 25 млн.). Особливо швидкими темпами туризм розвивався в останні 15 років. За період 1995 - 2007 рр., Темпи приросту міжнародних прибуттів в середньому склали 4%, а доходів від міжнародного туризму - 3.7% [7].

  Макрорегіон Європа - найбільш розвинений туристичний регіон світу, на нього припадає більше половини всіх міжнародних прибуттів і надходжень від міжнародного туризму. Найбільш динамічно розвивається європейський мікрорегіон - Центрально-Східна Європа. У 2001-2007 рр. середній темп приросту міжнародних туристських прибуттів в країни ЦСЄ (4,7%) перевищив середньоєвропейський показник більш ніж в 1,5 рази [7].

  Угорщина - один з лідерів серед країн ЦСЄ з міжнародних туристських прибуття і доходам від міжнародного туризму. У 2007 р за кількістю прийнятих туристів Угорщина поступилася лише Росії, Україні, Польщі, Чехії та Хорватії (серед країн ЦСЄ). За обсягом доходів від туризму Угорщина знаходиться на 5-й позиції в ЦСЄ, поступаючись Росії, Польщі, Чехії та Хорватії.

  Метою даної роботи є проаналізувати стан і розвиток сфери туризму в Угорщині, використовуючи ряд соціально-економічних статистичних показників. Робота побудована таким чином: в 1-му розділі аналізуються основні соціально-економічні показники (населення, трудові ресурси, ВВП, зовнішня торгівля і ін.), Що характеризують стан економіки Угорщини в цілому і основні передумови для розвитку туризму; у 2-му розділі детально розглядаються показники, що описують стан і динаміку розвитку сфери туризму в Угорщині, а також роль туризму в економіці країни. Основні показники розвитку економіки і, зокрема, сфери туризму наведені в порівнянні з країнами «Вишеградської четвірки» і Республікою Білорусь.

  В роботі використовувалися 1) звіти Угорського центрального статистичного бюро і Центрального банку Угорської Республіки; 2) звіти з розвитку туризму в Європі Європейського статистичного комітету (EUROSTAT); 3) статистичні звіти Всесвітньої туристської організації; 4) звіти Білоруського статистичного комітету і Національного банку Республіки Білорусь.


  ГЛАВА 1. ОСНОВНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ УГОРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

  Таблиця 1. Основні економічні показники Угорської Республіки в порівнянні з країнами В-4 і Республікою Білорусь в 2007 р

  Площа (тис. Км2)

  населення
  млн. чоловік

  ВВП (ПКС)
  (Млрд дол США)

  ВВП (офіц. Курс) (млрд дол. США)

  ВВП (ПКС) \ на душу населення
  дол США

  Темп зростання реаль-ного ВВП (%)

  експорт
  (Млрд дол США)

  Імпорт (млрд дол США)

  Сальдо (млрд дол США)

  Темпи інфляції (%)

  Безробіття (%)

  Угорщина

  93,03

  10,043

  191,7

  138,4

  19100

  1,1

  87,77

  86,88

  0,89

  7,6

  7,4

  Слова-кия

  48,85

  5,455

  110,2

  74,00

  20200

  10,4

  57,53

  58,4

  -1.1

  2,8

  8,4

  Чехія

  78,867

  10,221

  251

  175,3

  24500

  6,6

  122,3

  116,6

  5,7

  2,9

  6,6

  поль-

  ша

  312,68

  38,5

  623,1

  420,3

  16200

  6,6

  144,6

  160,2

  -15,6

  2,5

  12,8

  Бела-русь

  207,6

  9,69

  103,5

  44,77

  10600

  8,2

  24,47

  28,32

  -3,85

  8,4

  1

  ЄС

  4324

  491,02

  14430

  16620

  32700

  3

  1330

  1466

  -136

  1,8

  6

  мир

  -

  6707

  65610

  54620

  10000

  5,2

  13890

  13740

  150

  1-4 (роз-ті)

  5-20 (роз-вающий)

  0,30

  Джерело: складено автором за [6]

  Висновки по таблиці:

  o за рівнем економічного розвитку, Угорщина найближче до країн Вишеградської Четвірки (Польща, Чехія, Словаччина); зокрема до Чехії.

  o слід зазначити нехарактерно високий для країн ЄС показник інфляції в Угорщині (на порядок вище, ніж в інших країнах) і дуже низький темп приросту ВВП (1,1%).

  o Білорусь за рівнем економічного розвитку (ВВП на душу населення, темпи інфляції) значно поступається країнам В-4. При цьому, можна відзначити високі темпи приросту ВВП (8,2%) і низький рівень безробіття.

  1.1 Населення Угорщини

  Діаграма 1. Динаміка населення Угорщини 1995-2007 рр.

  Джерело: складено автором за [1]

  Діаграма 2. Темпи приросту населення в Угорщині, Чехії, Польщі, Словаччини, Білорусі 1990-2007 рр.

  Джерело: складено автором за [1]


  Діаграма 3. Вікова структура населення Угорщини в 2007 р

  Джерело: складено автором за [6].

  На перше січня 2008 року населення Угорщини становила 10,043 млн. Чол, в порівнянні з 2006 р населення зменшилося на 21 000 чоловік. Динаміка населення країни визначається, перш за все, негативним природним приростом і позитивним сальдо міграції.

  Характеристики населення Угорщини:

  o негативний природний приріст з 1981 р .;

  o старіюче населення (з 2006 р частка людей старше 65 років перевищує частку дитячого населення (від 0 до 14 років));

  o сильні регіональні відмінності, які обумовлені різними соціально-економічними умовами;

  o позитивне сальдо міграції;

  o динаміка населення інших країн В-4 і Білорусі також характеризується негативними темпами приросту; до старіючої нації з розглянутих країн відносяться Чехія і Білорусь; слід відзначити відносно високий серед порівнюваних країн сальдо міграції в Угорщині.


  1.2 Трудові ресурси Угорщини

  Діаграма 4. Зайнятість та безробіття в Угорщині 1992-2007 рр.

  Джерело: складено автором за [1].

  Діаграма 5. Розподіл зайнятих в Угорщині по галузях економіки

  Джерело: [3].


  Діаграма 6. Зайнятість і безробіття в регіонах

  Джерело: [3].

  Основні характеристики трудових ресурсів Угорщини:

  o низький рівень зайнятості (57,3%) працездатного населення, пов'язаним з тим, що в Угорщині важко знайти роботу особам, з елементарним рівнем освіти, а також мало можливостей знайти працевлаштування з неповним робочим днем.

  o високий рівень безробіття.

  o більшість зайнятих - наймані робітники (88%).

  o сильні регіональні відмінності


  1.3 Макроекономічні показники

  Діаграма 7. Динаміка ВВП на душу населення і реального ВВП в% від базового рівня (1990 р)

  Джерело: складено автором за [2]

  Діаграма 8. Динаміка темпів приросту реального ВВП 1992-2007 рр.

  Джерело: складено автором за [1,10]

  Діаграма 9. Виробництво валової доданої вартості по секторах економіки в 2007 р (в% від ВВП).

  Джерело: складено автором за [2]

  Діаграма 10. Валовий випуск і виробництво валової доданої вартості по галузях економіки в 2007 р (в% від загального).

  Джерело: складено автором за [2]

  Діаграма 11.ВВП на душу населення в регіонах Угорщини 2007 р

  Джерело: складено автором за [3]


  Діаграма 12. Приплив ПІІ в Угорщину і країни В-4 в 1993-2006 рр.

  Джерело: складено автором за [1]

  Таблиця 3: Іноземні інвестиції в Угорщині.

  Основні країни-донори інвестицій в Угорщині

  Основні країни-реципієнти інвестицій з Угорщини

  Німеччина, Нідерланди,

  Австрія, Великобританія, Франція

  Словаччина, Нідерланди, Хорватія, Болгарія, Румунія, Чорногорія, Сербія

  Накопичені інвестиції до кінця 2006 р .: 81,8 млрд дол США

  Інвестиції Угорських підприємств за кордон до кінця 2006 р .: 12,7 млрд дол США

  Джерело: складено автором за [4]

  Основні характеристики економіки Угорщини:

  o Угорщина займає 5-е місце в ЦСЄ і 22-е місце в ЄС по ВВП на душу населення (за ПКС). ВВП на душу населення в Угорщині становить 64% від середнього показника по ЄС.

  o Протягом 1997-2005 рр. економіка Угорщини розвивалася стабільними темпами (темпи приросту ВВП - 4-4,5% на рік). Але з 2006 р урядом почала проводитися активна політика по зниженню дефіциту держ. бюджету, в результаті якої значно зменшилися витрати домашніх господарств, комерційних підприємств і держави. - Низькі темпи зростання ВВП, починаючи з 2007 р (в порівнянні з 2006 р реальний приріст ВВП Угорщини в 2007 році склав 1,3% - найнижчий показник серед 27 країн-членів ЄС).

  o У зв'язку з політикою щодо зниження бюджетного дефіциту, основним фактором зростання ВВП є експорт.

  o З середини 90-х рр. для Угорщини характерно переважання приватного сектора у виробництві валової доданої вартості (ВДВ). У 2007 р 49% ВДВ було вироблено внутрішнім приватним сектором, 24% - підприємствами з іноземними капіталом і 26% - громадським сектором.

  o У 2006 р Угорщина займала 25-е місце в світі по накопиченим іноземних інвестицій, які склали 81,8 млрд дол США. 75% всіх інвестицій припадають на обробну промисловість і фінанси.

  o Для Угорщини характерні сильні регіональні відмінності. Центральна Угорщина, де проживає 28% населення виробляє 47% ВВП країни; ВВП на душу населення в цьому регіоні в 1,66 разів перевищує середній показник по країні.

  o У 2007 р споживчі ціни зросли на 8% (в порівнянні з 2006 р). Це збільшення було обумовлено політикою поліпшення бюджетного балансу (зокрема, зміною податкової ставки), збільшенням акцизних зборів, трансформацією системи регулювання цін на газ, поруч зовнішніх факторів (недолік зернових на світовому ринку і т.п.).

  o серед країн-членів ЄС тільки в Латвії в 2007 р було зареєстровано більш високе підвищення рівня цін (10,1%); високі темпи інфляції (7,6%) були подібні тільки з Болгарією.

  1.4 Зовнішня торгівля

  Діаграма 13. Динаміка експорту та імпорту в Угорщину 1995-2007 рр

  Джерело: складено автором [4]

  Діаграма 14. Динаміка експорту та імпорту товарів і послуг в Угорщині 1995-2007

  Джерело: складено автором [4]

  Діаграма 15. Основні торгові партнери Угорщини в 2007


  Діаграма 16. Структура експорту та імпорту послуг в 2007 р

  Джерело: складено автором [4]

  Основні характеристики зовнішньої торгівлі:

  o Сальдо зовнішньої торгівлі з 1995 по 2006 рр. відрізнялося стабільністю: імпорт трохи випереджав експорт; при чому сальдо торгівлі послугами було позитивним, а сальдо торгівлі товарами негативним.

  o У 2007 р, вперше за 12 років, обсяг експорту перевищив обсяг імпорту, що було зокрема обумовлено зниженням внутрішнього попиту і високими темпами зростання експорту товарів.

  o Експорт послуг становить 15,4% від обсягу експорту; імпорт послуг - 14,3%. Важливе місце в структурі експорту та імпорту послуг займають «Поїздки», на які припадає майже 30% всього експорту послуг і майже 20% імпорту.

  ГЛАВА 2. СФЕРА ТУРИЗМУ УГОРЩИНИ

  2.1 Основні показники розвитку туризму в Угорщині

  Діаграма 17. Динаміка туристських прибуттів в Угорщину 2000-2007 рр.

  Діаграма 18. Міжнародні туристські прибуття і виїзди в Угорщині, Польщі, Чехії, Білорусі 2007 р

  Діаграма 19. Структура міжнародних туристських прибуттів в Угорщину в2007 по макрорегіону

  Діаграма 20. Динаміка надходжень від міжнародного туризму і витрат угорців за кордоном

  Джерело: складено автором [4]

  Діаграма 21. Доходи і витрати від міжнародного туризму в 2006 р

  Джерело: складено автором [7,11]

  2.2 Інфраструктура туризму

  Таблиця 4. Колективні засоби розміщення в Угорщині та ін. В 2006 р

  Країна

  Кількість коштів розміщень

  Кількість готелів та анал. ср-в розміщення

  Ємність готелів та анал. ср-в розміщення (тис.)

  Коеф. завантаження (%)

  Ночівлі в отель в% від загального числа ночівель

  Угорщина

  3056

  2032

  159

  27,3

  80,4

  Чехія

  7616

  4314

  236

  30

  62,5

  Польща

  6694

  2301

  178

  33,6

  42,6

  Словаччина

  2043

  922

  58

  33,3

  64,1

  Білорусь

  294

  259

  24

  49

  ...

  ЄС-27 (в середньому)

  15645

  7609

  428

  36,2

  66,2


  Таблиця 5. Кількість туристичних фірм в Угорщині та ін. В 2000 і в 2006 р

  Країна

  Кількість туристичних фірм

  2000

  2006

  Угорщина

  208

  1799

  Чехія

  4901

  6396

  Польща

  6005

  5184

  Словаччина

  285

  402

  Білорусь

  ЄС-27 (в середньому)

  2195

  2768

  Джерело: складено автором [5]

  2.3 Туризм в економіці

  Діаграма 22. Частка доходів від туризму в експорті послуг і частка витрат угорців за кордоном в імпорті послуг Угорщини 1995-2007 рр.

  Таблиця 6. Внесок галузі туризму в економіку Угорщини та інших країн в 2008 р (за оцінками Всесвітньої ради з туризму та подорожей)

  Країна

  Частка туризму у ВВП (%)

  Витрати відвідувачів в% від експорту

  Кількість зайнятих в сфері туризму

  в% від ЕАН

  Частка інвестицій в туризм від усіх капіталовкладень (%)

  Угорщина

  6,4

  5,1

  6,1

  7,6

  Чехія

  10,4

  4,4

  9,6

  11,3

  Польща

  7,7

  5,6

  7,1

  8,6

  Словаччина

  14,9

  5,9

  13,1

  11,9

  Білорусь

  5,6

  5,6

  4,6

  7,3

  В середньому по світу

  9,9

  8,4

  9,4

  11


  2.3 Регіональні та сезонні особливості

  Діаграма 23. Сезонне розподіл міжнародних туристських прибуттів в Угорщину в 2007 р

  Джерело: складено автором [8]

  Діаграма 24. Міжнародні туристські прибуття в колективні засоби розміщення по регіонах Угорщини в 2007 р

  Джерело: складено автором [8]


  Діаграма 25. Прибуття в колективні засоби розміщення і ВВП на душу населення по регіонах Угорщини

  Джерело: складено автором [8, 2]

  ВИСНОВОК

  Проаналізувавши ряд соціально-економічних статистичних показників, можна зробити наступні висновки:

  o Сфера туризму Угорщини розвивається стабільними темпами, про що свідчать показники динаміки міжнародних туристських прибуттів в країну. Середній темп приросту прибуттів за 2001-2007 рр. склав 4,68%, що практично дорівнює середньому показнику по країнах Центральної Європи і більш ніж в 1,5% вище середньоєвропейського рівня. Зі вступом Угорщини до ЄС значно збільшилася кількість одноденних відвідувачів і почала зменшуватися кількість ночують відвідувачів.

  o Надходження від туризму в Угорщину збільшувалися швидкими темпами до кінця 1990-х рр., Що багато в чому пояснюється підвищеним інтересом іноземців до колишньої соціалістичної країні. У 1998-1999 рр., 2002-2004 і 2006 рр. спостерігається спад темпів приросту надходжень від туризму, що було багато в чому обумовлено несприятливими зовнішніми і внутрішніми економічними факторами.

  o Позитивне сальдо між доходами і витратами від туризму відповідає загальному стану економіки країни, яке характеризується зменшенням внутрішнього попиту.

  o Значне збільшення кількості засобів розміщень і туристичних підприємств в 2000-2006 рр. свідчить про перспективи розвитку туризму в Угорщині.

  o Розвиток туризму, як в цілому і всієї економіки Угорщини, має сильні регіональні відмінності. Депресивні регіони на північному сході країни можна було б спробувати вивести з кризи за рахунок розвитку там туризму.

  o Внесок сфери туризму в економіку країни значний (на експорт за статтею «Поїздки» припадає близько 30% всього експорту послуг до Угорщини). Значне зниження частки надходжень від туризму (в 1997 рр. Цей показник перевищив 60%) більше пов'язано з розвитком інших послуг, а не зі значним зменшенням доходів від туризму.

  o По ряду показників розвитку туризму (прибуття, доходи, інфраструктура) Угорщина поступається своїм основним конкурентам Чехії і Польщі, що багато в чому пов'язано з яскраво вираженою сезонністю прийому туристів в Угорщині (країну відвідує щодо мало туристів під час зимового сезону).

  o Угорщина є одним з популярних напрямків серед жителів Республіки Білорусь. Кількість білоруських туристів, які відвідали Угорщину, і кількість білоруських тур. фірм, що пропонують цей напрям, збільшується.

  o Білорусь за всіма показниками значно поступається Угорщини за рівнем розвитку сфери туризму. Туристські потоки між двома країнами в даний час характеризуються однобічністю (з Білорусі в Угорщину).

  Список використаних джерел

  .

  1. Country Profiles 2008: Додати Hungary // OECD Stat Extracts [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://stats.oecd.org/wbos/viewhtml.aspx?queryname=466&querytype=view&lang=en. Дата доступу: 24.12.2008

  2. GDP Development 2007 // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.oecd.org/country/0,3377,en_33873108_33873438_1_1_1_1_1,00.html Дата доступу: 24.12.2008

  3. Hungary 2007 // Hungarian Central Statistical Office [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.oecd.org/country/0,3377,en_33873108_33873438_1_1_1_1_1,00.html Дата доступу: 24.12.2008

  4. Hungary: Balance of Payment // Magyar Nemzeti Bank [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mnb.hu/Engine.aspx?page=mnbhu_statisztikai_idosorok&ContentID=11139 Дата доступу: 24.12.2008

  5. Panorama on Tourism 2008 // EUROSTAT [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2953,66450428,2953_66450743&_dad=portal&_schema=PORTAL Дата доступу: 24.12.2008

  6. The World Factbook (World, EU, Belarus, Slovakia, Poland, Hungary, Czech Republich) // Central Intelligence Agency [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html Дата доступу: 24.12.2008

  7. Tourism Barometer 2008 // World Tourism Organization [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.world-tourism.org/facts/eng/highlights.htmДата доступу: 24.12.2008

  8. Tourism Statistics of Hungary // Hungarian Central Statistical Office [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://portal.ksh.hu/portal/page?_pageid=38,447568&_dad=portal&_schema=PORTAL Дата доступу: 24.12.2008

  9. World at Glance: Executive summary // World Tourism and Travel Council [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.wttc.org/download.php?file=http://www.wttc.org/bin/pdf/original_pdf_file/exec_summary_final.pdf Дата доступу: 24.12.2008

  10. Соціально-економічні показники РБ .// Національний статистичний комітет Республіки Білорусь. [Електронний ресурс] Режим доступу: http: //belstat/gov/by/homep/ru/indicatorc/tansport.php. Дата доступу: 24.12.2008

  11. Статистичний щорічник 2007. - Мн .: Міністерство статистики та аналізу РБ, 2008. - 617 с.