• Аналіз показніків ліквідності и платоспроможності ВАТ "ІнГЗК" протягом 2008-2009 рр.
 • Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів ВАТ "ІнГЗК" за 2008-2009 рр. (тис. грн.)
 • Аналіз рентабельності ВАТ "ІнГЗК", 2008 - 2009 рр.
 • Матриця оцінок експертів относительно фінансування витрат відповіднім видом доходу ВАТ "ІнГЗК"
 • Вихідні дані транспортної задачі
 • Баланс станом на 2009 рік
 • Звіт про фінансові результати за рік


 • Дата конвертації18.04.2017
  Розмір113.28 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 113.28 Kb.

  Моделювання бюджету доходів та витрат методом транспортної задачі

  Анотація

  Курсова робота: ____ с., ___ рис., ___ табл., ____ джерел.

  Об'єкт дослідження - доходи та витрати ВАТ "ІнГЗК"

  Предмет дослідження - моделювання бюджету доходів та витрат методом транспортної задачі.

  Мета роботи - розробка оптімізаційної моделі бюджету доходів та витрат ВАТ "ІнГЗК".

  У курсовій работе були застосовані методи наукового АНАЛІЗУ и синтезу, порівняння, збору і обробка информации, дедукції и індукції, моделювання ТОЩО. При написанні курсової роботи Було Використано ЗАКОНОДАВЧІ и Нормативні акти, підручники, навчальні посібники, статті з журналів и газет провідніх СУЧАСНИХ фахівців.

  У Сейчас годину оптимізація знаходится! Застосування в науке, техніці и в будь-Якій іншій області людської ДІЯЛЬНОСТІ. Оптимізація - цілеспрямована діяльність, что Полягає в отріманні якнайкращіх результатів за відповідніх умів.

  У Сейчас годину Лінійне програмування є одним з найбільш споживання апаратів математичної Теорії оптимального Ухвалення решение. Для вирішенню завдання лінійного програмування розроблено складне програмне забезпечення, что дает можлівість ефективного и надійно вірішуваті Практичні завдання великих об'ємів. ЦІ програми і системи забезпечені розвинення системами подготовки початкових Даних, засоби їх АНАЛІЗУ и представлення отриманий результатів.

  Ключові слова: модель, дослідження операцій, Лінійне моделювання, транспортна задача, бюджет доходів та витрат, дохід.

  Зміст

  Вступ

  Розділ 1. Теоретичні аспекти! Застосування моделі транспортної задачі в економічних процесах та загальна характеристика ДІЯЛЬНОСТІ ват "ІнГЗК"

  1.1 Економічна и математична постановки транспортної задачі

  1.2 Методи розв'язання транспортної задачі

  1.3 Загальна характеристика підприємства ВАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат"

  Розділ 2. ЗАСТОСУВАННЯ моделі транспортної задачі для бюджетування доходів и витрат ВАТ "ІнГЗК"

  2.1 Аналіз динаміки доходів та витрат ВАТ "ІнГЗК"

  2.2 Моделювання бюджету доходів та витрат Із ЗАСТОСУВАННЯ транспортної задачі ВАТ "ІнГЗК"

  2.3 Аналіз реализации моделі бюджету доходів та витрат

  Висновок

  Список використаних джерел  Вступ

  Однією Із найпошіренішіх завдань математичного програмування є транспортна задача.

  При розв'язанні задачі нужно найти такий план доставки вантажів від постачальніків до спожівачів, щоб ВАРТІСТЬ перевезення булу найменша.

  Існує много різніх алгоритмів розв'язки транспортної задачі: метод потенціалів, симплекс-метод, розподільний метод, дельта-метод, угорський метод, метод диференціальних рент, Різні мережні методи и т.д.

  Транспортна задача может буті розв'язано симплекс-методом. Альо использование цього методу до транспортної задачі є недоцільнім, бо симплекс-метод ускладнює розрахунки внаслідок своєї універсальності через ті, что НЕ ураховує спеціфічні Особливості транспортної задачі.

  Метод потенціалів набув широкого розповсюдження самє через Спрощення розрахунків порівняно Із симплекс-методом. Альо его суттєвім недоліком є ​​Слабкий формалізація создания циклу перерозподілу постачання вантажу.

  Транспортна задача часто вікорістовується для розв'язання економічних задач, Які за умови НЕ ма ють Нічого Спільного з транспортування вантажів, и Величини могут залежних від конкретної задачі означать відстань, час, продуктивність ТОЩО.

  Предмет дослідження - моделювання бюджету доходів та витрат методом транспортної задачі.

  Об'єкт дослідження - доходи та витрати Відкрите акціонерне товариство "Інгулецький ГЗК"

  Мета роботи - розробка оптімізаційної моделі бюджету доходів та витрат ВАТ "ІнГЗК".

  Для Досягнення візначеної мети необходимо Виконати следующие завдання:

  - візначіті економічну и математичних постановки транспортної задачі;

  - дослідіті методи розв'язування транспортних задач;

  - дослідіті Загальна характеристика ДІЯЛЬНОСТІ об'єкта дослідження

  - проаналізуваті дінаміку доходів та витрат об'єкту дослідження

  У курсовій работе були застосовані методи наукового АНАЛІЗУ и синтезу, порівняння, збору і обробка информации, дедукції и індукції, моделювання ТОЩО.

  При написанні курсової роботи Було Використано ЗАКОНОДАВЧІ и Нормативні акти, підручники, навчальні посібники, статті з журналів и газет провідніх СУЧАСНИХ фахівців.


  Розділ 1. Теоретичні аспекти! Застосування моделі транспортної задачі в економічних процесах та загальна характеристика ДІЯЛЬНОСТІ ват "ІнГЗК"

  1.1 Економічна и математична постановки транспортної задачі

  Транспортна задача є типові завдання лінійного програмування, отже, ее розв'язок можна отріматі Звичайно симплексним методом. Однако, у Деяк випадка! Застосування універсальніх алгоритмів є нераціональнім. Спеціфічна структура транспортної задачі дает змогу отріматі альтернативний метод відшукання оптимального плану у виде простішої у порівнянні з симплексним методом обчіслювальної процедури. Транспортна задача Належить до типу розподільчіх завдань лінійного програмування. Економічний Зміст таких завдань может стосуватись різноманітніх проблем, что в основном зовсім НЕ пов'язана із перевезених вантажів, як, например, задачі оптимального размещения виробництва, складів, оптимального призначення ТОЩО.

  Класична транспортна задача лінійного програмування формулюється так: Деяк однорідній продукт, что знаходиться у m постачальніків А в ОБСЯГИ , , ..., одиниць відповідно необходимо перевезти n споживачам в ОБСЯГИ , , ..., одиниць. При цьом віконується Умова, что Загальний наявний ОБСЯГИ продукції у постачальніків дорівнює Загальне Попит всех спожівачів. відомі вартості перевезень одиниці продукції від шкірного -го постачальника до шкірного -го споживача, что подані як елементи матриці виду: = .

  Необходимо візначіті план перевезень, за которого вся продукція би була вивез від постачальніків, Повністю задоволені спожи спожівачів и загальна ВАРТІСТЬ ВСІХ перевезень булу б мінімальною.

  У такій постановці задачі ефективність плану перевезень візначається его вартістю и така задача має Назву транспортної задачі за крітерієм вартості перевезень.

  Запис математичної моделі. через позначається ОБСЯГИ продукції, что перевозитися від постачальника до споживача ( ; ). Тоді умови задачі Зручне подати у виде такой табліці:

  Таблиця 1.1

  Споживачі

  постачальником

  ...
  ...
  ...
  ...
  ... ... ... ... ... ...
  ...

  Ма ють Виконувати Такі умови:

  1) сумарний ОБСЯГИ продукції, что Вивезення з шкірного -го пункту, має дорівнюваті запасу продукції в даного пункті:

  2) сумарний ОБСЯГИ продукції, что ввезених кожному -му спожівачеві, має дорівнюваті его буде потрібно:

  3) сумарна ВАРТІСТЬ ВСІХ перевезень винна буті мінімальною:

  Очевидно, что .

  У скороченій форме запису математична модель транспортної задачі за крітерієм вартості перевезень має такий вигляд:

  (1.1)

  за обмежень:

  ; (1.2)

  ; (1.3)

  ( ; ). (1.4)

  У розглянутій задачі має Виконувати Умова:

  . (1.5)

  Транспортну задачу назівають збалансований, або закритою, если віконується Умова (1.5). Если ж така Умова НЕ віконується, то транспортну задачу назівають незбалансованою, або відкрітою.

  Планом транспортної задачі назівають будь-який невід'ємній розв'язок системи обмежень (1.2) - (1.4), Який позначають матриці ( ). Значення невідоміх величин - ОБСЯГИ продукції, что ма ють буті перевезені від х постачальніків до х спожівачів, назіватімемо перевезених.

  Оптимальним планом транспортної задачі назівають матриці ( ), Яка задовольняє умови задачі, и для якої цільова функція (1.1) набірає найменшого значення.

  Теорема (Умова Існування розв'язки транспортної задачі): необхідною и Достатньо умів Існування розв'язки транспортної задачі (1.1) - (1.4) є ее збалансованість: .

  Доведення. Необходимость. Нехай задача (1.1) - (1.4) має розв'язок , Тоді для него віконуються Рівняння-обмеження (1.2) і (1.3). Підсумуємо відповідно ліві та праві части систем рівнянь (1.2) і (1.3). Матімемо:

  , (1.6)

  . (1.7)

  Оскількі ліві части рівнянь (1.6) та (1.7) збігаються, то праві такоже Рівні одна одній, отже, віконується Умова:

  . (1.8)

  Достатність. Потрібно Показати, что за заданої умови (1.8) існує хоча б один план задачі, и цільова функція на множіні планів обмежена.

  Нехай . Розглянемо величину ( ). Підставівші значення в систему обмежень задачі (1.1) - (1.4), матімемо:

  ;

  .

  Оскількі умови (1.2) та (1.3) віконуються, то ( ) Є планом Наведеної транспортної задачі.

  Віберемо з елементів ( ) Найменша значення и позначімо его через . Если замініті в цільовій Функції (1.1) всі КОЕФІЦІЄНТИ на , То, ВРАХОВУЮЧИ (1.2), функція набуває вигляд:

  .

  Тобто цільова функція на множіні допустимих планів транспортної задачі є обмеженою: . Теорему доведено.

  Если при Перевірці збалансованості (1.5) виявило, что транспортна задача є відкрітою, то ее необходимо звесті до закритого типу. Це здійснюється введенням фіктівного (умовно) постачальника у разі перевіщення Загальна Попит над запасами ( ), Із ресурсом ОБСЯГИ . Если ж ЗАГАЛЬНІ запаси постачальніків перевіщують Попит спожівачів ( ), То до закритого типу задача зводу Введення фіктівного (умовно) споживача з потребою

  .

  Стоимость перевезення одиниці продукції від фіктівного постачальника (Або фіктівного споживача ) До шкірного зі спожівачів (віробніків) має дорівнюваті нулю або буті набагато більшою за реальні витрати ( ). Як правило, у такому разі Використовують нульові значення вартостей перевезень, что дает змогу спростіті обчислення.

  Як згадувать вищє, транспортна задача (1.1) - (1.4) є звичайна задачею лінійного програмування и может буті розв'язано симплексним методом, однак Особливості побудова математичної моделі транспортної задачі дають змогу розв'язати ее простіше. Всі КОЕФІЦІЄНТИ при змінніх у рівняннях (1.2), (1.3) дорівнюють одиниці, а сама система обмежень (1.2), (1.3) задана в канонічній форме. Кроме того, система обмежень (1.2), (1.3) складається з mn невідоміх та m + n рівнянь, Які пов'язані между собою співвідношенням (1.8). Если Додати відповідно праві та ліві части систем рівнянь (1.2) та (1.3), то отрімаємо два однаково Рівняння:

  ; .

  Наявність у системе обмежень двох однаково рівнянь свідчіть про ее лінійну залежність. Если Одне з ціх рівнянь відкінуті, то в загально випадка система обмежень буде містіті лінійно незалежне Рівняння, отже, їх можна розв'язати відносно базисних змінніх. Опорний план транспортної задачі такий допустимий ее план, что містіть НЕ більш чем додатних компонент, а всі інші его компоненти дорівнюють нулю. Такий план є невіродженім. Если ж Кількість базисних змінніх Менша чем , То маємо вироджених опорний план.


  1.2 Методи розв'язання транспортної задачі

  Один Із способів розв'язування транспортної задачі ґрунтується на розгляді двоїстої задачі.

  Розглянемо транспортну задачу (1.1-1.4). Позначімо змінні двоїстої задачі, які відповідають рівнянням (1.2), через , А для рівнянь (1.3) - через . Оскількі всі обмеження транспортної задачі є рівняннямі, то пара спряжених задач є несіметрічною и Ніякі обмеження на знаки змінніх двоїстої задачі та НЕ накладаються.

  Для побудова двоїстої задачі поставімо у відповідність обмеження початкової задачі змінні двоїстої:

  (1.9),

  (1.10),

  Согласно з загально правилами побудова двоїстіх завдань маємо:

  (1.11)

  за умов

  (1.12)

  Змінні та задачі (1.11), (1.12) двоїстої до транспортної ма ють Назву потенціалів.

  Для того, щоб плани відповідніх спряжених задач були оптимальними, та патенти, и достаточно, щоб віконуваліся умови доповнюючої нежорсткості:

  1) (1.13)

  2) (1.14)

  Друга група умов для транспортної задачі віконується автоматично, оскількі всі обмеження задачі є рівняннямі.

  Перша Умова віконується у двох випадка:

  а) если . другий співмножнік бо за умови ( );

  б) если , То за умови транспортної задачі , тоді ( ).

  Необходимость и достатність Виконання таких умов для оптімальності планів прямої та двоїстої задач Було доведено Ранее. Отже, як наслідок Другої теореми двоїстості для транспортної задачі отримай необхідні та достатні умови оптімальності плану.

  Теорема (Умова оптімальності опорного плану транспортної задачі). Если для Деяк опорного існують числа та , Для якіх віконуються умови:

  1) , ;

  2) ,

  для всіх , То ВІН є оптимальним планом транспортної задачі.

  Вікорістовуючі наведені умови Існування розв'язки транспортної задачі, методи побудова опорних планів та умову оптімальності опорного плану транспортної задачі, сформулюємо алгоритм методу потенціалів, Який по суті повторює кроки алгоритму симплексного методу.

  Алгоритм методу потенціалів складається з таких етапів:

  1. Визначення типу транспортної задачі (Відкрита чи закрита). За необхідності слід звесті завдання до закритого типу.

  2. Побудова первого опорного плану транспортної задачі одним з відоміх методів.

  3. Перевірка опорного плану задачі на віродженість. За необхідності що вводять нульові постачання.

  4. Перевірка плану транспортної задачі на оптімальність.

  4.1.Візначення потенціалів для кожного рядка и стовпчики табліці транспортної задачі. Потенціалі опорного плану визначаються Із системи рівнянь , Які записують для всіх заповнений клітінок транспортної табліці, Кількість якіх дорівнює , А Кількість невідоміх - . Кількість рівнянь на Одне менше, чем невідоміх, тому система є невизначенності, и одному з потенціалів Надаються Нульовий значення. После цього всі інші потенціалі розраховують однозначно.

  4.2.Перевірка Виконання умови оптімальності для пустих клітін. С помощью розрахованіх потенціалів перевіряють умову оптімальності для незаповненіх клітінок табліці. Если хоча б для однієї Клітини ця Умова НЕ віконується, тобто , То поточний план є неоптимальним, и від него необходимо перейти до нового опорного плану.

  4.3.Вібір змінної для введення в базис на Наступний кроці. Загальне правило переходу від одного опорного плану до Іншого Полягає в тому, что з попередня базису віводять Певна змінну (вектор), а на ее місце що вводить іншу змінну (вектор), яка має покращіті значення цільової Функції. Аналогічна операція здійснюється и в алгорітмі методу потенціалів.

  Перехід від одного опорного плану до Іншого віконують заповнений клітінкі, для якої порушене умову оптімальності. Если таких клітінок кілька, то для Заповнення вібірають таку, что має найбільше Порушення, тобто .

  4.4 Побудова циклу и перехід до следующего опорного плану. Вибравши порожня клітина разом з іншімі заповнений ставити , Отже, з ціх клітін обов'язково утворіться цикл. У межах даного циклу здійснюють Перерахування, Які приводять до перерозподілу постачання продукції. Кожній вершіні циклу пріпісують Певний знак, причому вільній клітінці - знак "+", а всім іншім - за черговістю знаки "-" та "+". У клітінках зі знаком "-" вібірають значення и переносячи его у порожню клітинку. Одночасно це число додаються до відповідніх чисел, Які містяться в клітінках зі знаком "+", та віднімають від чисел, что позначені знаком "-". Если значення відповідає кілька однаково перевезень, то при відніманні залішаємо у відповідніх клітінках нульові Величини перевезень у такій кількості, что дает змогу Зберегти невіродженість опорного плану.

  Внаслідок наведення правила Вибори дістаємо новий опорний план, Який НЕ містіть від'ємніх перевезень и задовольняє умови транспортної задачі. Оскількі Кількість всех клітін табліці, что входять у цикл, є парні и до половини з них ті самє чисті додається, а від половини віднімається, то загальна сума перевезень по всех колонках и рядках залішається незмінною.

  Доведемо аціклічність нового плану. Вектор умов, Який відповідає прієднаній клітіні, є лінійною комбінацією векторів базису, Які утворюють разом з ним цикл, бо ЦІ Вектори входять у згадану комбінацію з відміннімі від нуля коефіцієнтамі. Віключення з циклу одного з базисних векторів приводити до новой системи з лінійно Незалежності векторами, бо інакше введень у новий базис вектор МАВ бі два різніх Расписание через вектор попередня базису, что Неможливо. А системе лінійно незалежних векторів відповідає аціклічна сукупність клітін табліці транспортної задачі, что й нужно Було довести.

  Отже, клітінка, что булу вільною, становится заповнений, а відповідна клітінка з мінімальною величиною вважається порожнє. У результате такого перерозподілу перевезень продукції дістанемо новий опорний план транспортної задачі.

  5. Перевірка умови оптімальності следующего опорного плану. Если Умова оптімальності віконується - маємо оптимальний план задачі, інакше необходимо перейти до следующего опорного плану (тобто вернуться до пункту 3 даного алгоритму).

  Зауважімо, что аналогічно з розв'язування Загальної задачі лінійного програмування симплексним методом, если за Перевірки оптимального плану транспортної задачі для Деяк клітін віконується Рівність , То це означає, что задача має Альтернативні оптімальні плани. Отріматі їх можна, если побудуваті цикли перерозподілу обсягів перевезень для відповідніх клітін.

  На практике в задачах, что пов'язані з перевезених, часто доводиться враховуваті додаткові умови: неможлівість Здійснення перевезень за окремий маршрутами; необходимость перевезень неоднорідної продукції ТОЩО. Такі умови ускладнюють математичний постановку транспортної задачі та вімагають особливо підходів до ее розв'язання.

  Особливості відкритих транспортних задач з Додатковий умів.

  1. Додаткова Умова Заборона перевезень від Певного постачальника до Певного споживача. У такому разі в оптимальному плане відповідні Клітини обов'язково ма ють буті вільнімі ( ).

  Розв'язуючі транспортну задачу з Додатковий умів на запретили окремий постачання, та патенти, у відповідніх клітінах замініті значення вартостей перевезень одиниці продукції на деяке велике число (ставиться Досить велике число ). Оскількі розглянуті вищє методи розв'язання транспортних задач уможлівлюють організацію перевезень у такий способ, что мінімізується загальна ВАРТІСТЬ витрат на транспортування, то це зумов з РОЗГЛЯДУ перевезень з Надто великими вартости, что забезпечен Виконання такой додаткової умови.

  2. Додаткова Умова перевезення за окремий маршрутами строго визначеного ОБСЯГИ продукції, тобто Виконання обов'язкових постачання. В оптимальному плане Відкритої транспортної задачі з такою Додатковий умів Клітини відповідніх фіктівно Введення постачальніків чи спожівачів ма ють буті вільнімі.

  Розв'язуючі такого типу транспортну задачу, та патенти, у відповідніх клітінах такоже збільшити значення вартостей перевезень (ставиться Досить велике число ).

  3. Додаткова Умова необхідності перевезення від -го постачальника -му спожівачеві НЕ менше одиниць продукції, тобто вводитися Додаткове обмеження виду: .

  Розв'язуючі транспортну задачу з такою Додатковий умів, та патенти, Изменить Початкові умови: ОБСЯГИ постачання відняті від ОБСЯГИ запасу -го постачальника ( ) Та від спожи -го споживача ( ). Знайденій оптимальний план транспортної задачі зі зміненімі умів (де вікорістані значення ) Корігується, ВРАХОВУЮЧИ обмеження .

  1.Додаткова Умова необхідності перевезення від -го постачальника -му спожівачеві НЕ более одиниць продукції, тобто вводитися Додаткове обмеження виду:

  Для Виконання такой додаткової умови та патенти в транспортної таблиці -го споживача Записати двічі. Один раз его спожи візначатімуться величиною , А другий раз - різніцею . Витрати на перевезення одиниці продукції в обох стовпцях повінні буті однаково за вінятком Клітини на перетіні -го постачальника и -го споживача з потребою .У Цій клітіні ставитися Досить велике число . У такій постановці завдання розв'язується відомімі методами.

  2.На практике часто нужно візначіті оптимальний план перевезень неоднорідної продукції, тобто розв'язати багатопродуктову завдання. Ее математична модель має такий вигляд:

  ;

  ;

  ;

  ,

  де - індекс виду продукції, что необходимо перевезти.

  Розв'язуючі багатопродуктову транспортну задачу, нужно заблокуваті ті Клітини, Які зв'язують постачальніків и спожівачів относительно постачання різної продукції. Таке Блокування здійснюється введенням Досить високих вартостей перевезень одиниці продукції (великого числа ), Но слід зауважіті, что наявність заблокованості клітін может прізвесті до неможлівості розв'язання задачі. Тому в такому разі необходимо перевіряті, чи є Достатньо Кількість незаблокованіх перевезень для побудова опорного плану задачі, Який винен містіті додатного змінну.


  1.3 Загальна характеристика підприємства ВАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат"

  ВАТ "ІнГЗК" входити до складу групи "Метінвест", яка уявляє собою інтегровану Компанію, что має дівізіонну структуру побудова бізнесу, что найбільшою мірою відповідає поставленим базовим принципам: Забезпечувати скроню інвестіційну пріваблівість и прозорість корпоратівної структури.

  Корпоративний центр є ядром управління и центром Ухвалення найбільш значущих стратегічніх РІШЕНЬ групи "Метінвест". Корпоративному центру підпорядковані дівізіоні: Дівізіон вугілля та коксу, что Включає три підприємства по відобутку вугілля та виготовлення коксу; Гірнічорудній дівізіон, что Включає сім підприємств, Які займаються ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ процесса відобутку та безпосередно відобутком залізної руди; Дівізіон Сталі та прокату Включає 12 підприємств, что займаються виготовлення з ресурсов, Які Надаються дерло двома дівізіонамі, Сталі та виробами зі Сталі (прокату), а такоже его реалізацією.

  Дівізіоні (Утворення, что здійснюють Координацію Дій підприємств однієї Галузі) здійснюють стратегічне и оперативніше керівництво Опис підприємствами. Підприємства є самостійнімі юридичними особами, розвиток якіх сплановано на Довгі роки наперед в рамках збалансованої стратегії компании.

  ВАТ "ІнГЗК" входити до гірнічорудного дівізіону.

  Головного видом ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "ІнГЗК" згідно зі Статутом є виробництво залізорудного концентрату.

  ВАТ "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат" засновано відповідно до решение регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській області від 9 січня 1997 року № 12/274-АТ Шляхом превращение Інгулецького державного гірничо-збагачувальний комбінату у Відкрите акціонерне товариство, відповідно до Указу Президента України від 19 березня 1996 року № 194/96 "Про завдання та Особливості ПРИВАТИЗАЦІЇ державного майна в 1996р.", з метою забезпечення народного господарства України та других держав залізоруднім концентратом, такоже одержаний прибутку від усіх відів виробничої, торгової, комерційної, Фінансової та іншої ДІЯЛЬНОСТІ, дозволеної законодавчо актами України, з метою удовольствие СОЦІАЛЬНИХ и економічних інтересів акціонерів та трудового колективу. Характерною особлівістю роботи у 2000 году є Виконання плану ПРИВАТИЗАЦІЇ согласно наказу ФДМУ № 1838 від 05.09.2000р. Системи корпоративного менеджменту ВАТ "ІнГЗК" Сертифіковані на відповідність міжнароднім стандартам якості (ІSO 9001: 2000), екології (ІSO 14001: 2004) та промислової безпеки (OHSAS 18001).

  У 2003р. З метою підвищення змісту заліза в товарному концентраті з 64% до 70% (при одночасному зніженні змісту оксиду кремнію з 10,5% -9,6% до 3,75% -3,0%) Було введено в експлуатацію комплекс магнітно-флотаційного доведення концентрату потужністю 3 млн. тонн на рік. Кроме цього, на підприємстві введено у лад комплекс по виробництву емульсійної вібухівкі нового покоління "Украініт".

  До складу ВАТ "ІнГЗК" входять следующие структурні підрозділі:

  Кар'єр - видобування та НАВАНТАЖЕННЯ гірнічої масі, укладання розкривних порід на відвалі з виробничою потужністю по скеляній масі 70 млн. Тон на рік;

  Дробарна фабрика - здрібнення рудної масі что Надходить для збагачення, транспортування руди на збагачувальні фабрики з виробничою потужністю более 34 млн. Тон СИРОВИННОЇ руди на рік;

  Рудозбагачувальна фабрика 1 - здобування магнітоспрійнятлівіх матеріалів сухим та мокрим способом та знешламлювання промпродукту потужністю более 14 млн. Тон залізорудного концентрату на рік;

  Рудозбагачувальна фабрика 2 - здобування магнітоспрійнятлівіх матеріалів сухим та мокрим способом та знешламлювання промпродукту потужністю более 14 млн. Тон залізорудного концентрату на рік;

  Цех технологічного автотранспорту - доставка руди до місця приймання, перевезення розкривних порід на перевантажувальні пункти, будівництво дамби шламосховіща потужністю по об'єму перевезень более 60 млн. Тон на рік;

  Автотранспортний цех - перевезення персоналу;

  Залізничний цех - перевезення гірнічої масі на відвал та дамбу шламосховіща, транспортування концентрату;

  Цех технічного водопостачання та шламового господарства - мережі виробничого водопостачання та гідротранспорта, перекачування хвостів збагачення (пульпи) у хвостосховищ;

  Центральна комплексна лабораторія - контроль за якістю продукції;

  Енергоцех - забезпечення енергетична ресурсами;

  Цех технологічної діспетчерізації - забезпечення зв'язком;

  Відділ технічного контролю - контроль за якістю продукції;

  Ремонтно-будівельний цех;

  Цех мереж та підстанцій;

  Інформаційно-обчислювальний центр;

  Цех Управління;

  Цех подготовки виробництва;

  Управління безпеки;

  Управління капітального будівництва та ремонту будинків та споруд;

  Технологічна служба налагодження дробарно-збагачувальний обладнання;

  Цех потокової та капітальніх ремонтів;

  Виробнича дільниця магнітно-флотаційного збагачення;

  Видобуток руди віконується відкрітім способом з широким втіленням прогресивної ціклічно-поточної технології. Транспортування руди з глибоким горізонтів кар'єра здійснюється з використаних автомобільного та конвейєрного транспорту до дробарно-збагачувальний комплексу. Використання в збагаченні двох технологій (з куль помелом та безшаровім) дает можлівість маневруваті кількіснімі та якіснімі Показники концентрату, як для Збільшення вмісту заліза, так и для обсягів виробництва.

  Споживачем продукції ВАТ "ІнГЗК" являються металургійні комбінаті України та держави Східної Європи.

  Основним Напрямки діяльності ВАТ є Видобуток залізної руди зі змістом заліза: Загальне - 34,8%, магнетитового - 27,3%, збагачення залізної руди з Вироблення концентрату, что містіть более 64,8% заліза.

  У 2009 году Господарча діяльність ВАТ "ІнГЗК" віконувалась у відповідності з прийнятя виробничою програмою, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів річним бюджетом та фінансовим планом підприємства. Системи корпоративного менеджменту ВАТ "ІнГЗК" Сертифіковані на відповідність міжнароднім стандартам якості (ІSO 9001: 2000), екології (ІSO 14001: 2004) та промислової безпеки (OHSAS 18001).

  У 2009р. ВАТ "ІнГЗК" признал переможця Всеукраїнського конкурсу "100 кращих товарів України" в номінації "Продукція виробничо-технічного призначення".

  Аналіз динаміки економічної діяльності підприємства досліджується на підставі Даних річніх ФІНАНСОВИХ звітів Відкритого АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", что включаються Баланс станом на 31.12.2009 рок, Звіт про фінансові результати за 2009 рі.

  У 2009р. ОБСЯГИ виробництва товарного концентрату Склаві 11227,7 тис. т, что в зрівнянні з попереднім періодом менше на 1399,8 тис. т (-11,1%). При цьом Із загально ОБСЯГИ товарного концентрату изготовлен концентрату ММС - 8303,5 тис. т, концентрату МФД - 2924,2 тис. т. - високоякісний концентрат з вмістом заліза 67,24%. У звітному періоді збут власної продукції здійснювався Шляхом укладання договорів та Контрактів з металургійнімі підприємствами.

  Основним РІНКОМ збуту є Внутрішній ринок України. ОБСЯГИ реализации продукции на Внутрішній ринок складає 77,7%, на Зовнішній 22,3%. Споживачем продукції на внутрішньому Сайти Вся є: ВАТ "Запоріжсталь", ВАТ "ММК ім. Ілліча", ВАТ мк. "Алчевський", ВАТ мк. "Азовсталь", ВАТ "Єнакієвський МЗ".

  Статутний капітал підприємства станом на 31.12.2009р. відображеній у балансі в сумі 689906,0 тис. грн., Що відповідає розміру затверджених Статутом. Статутний фонд (капітал) поділяється на 2759625600 простих іменніх акцій номінальною вартістю 0,25 гривень шкіряне. Інший додатковий капітал складається з індексації основних ФОНДІВ, дооцінкі актівів та дооцінкі Статутного капіталу в период гіперінфляції. Власний капітал ВАТ "ІнГЗК" станом на 31.12.2009р. сформованому согласно з П (С) БО України та складається Із: - Статутного капіталу; - Іншого Додатковий Капіталу; - резервного Капіталу; - нерозподіленого прибутку, рис.2.2.

  Рис.1.1 Структура власного Капіталу ВАТ "ІнГЗК". 2008-2009 рр.

  За данімі рис.1.1 можна сделать Висновок, что найбільшу пітому Вагу в структурі власного Капіталу підприємства в течение Всього ПЕРІОДУ дослідження займає Нерозподілений прибуток. Так станом на кінець 2009 року его Частка сягнула значення 67% власного Капіталу.

  Для ОЦІНКИ можливий ВАТ "ІнГЗК" Виконати свои короткострокові зобов'язання розраховуються основні показатели ліквідності та платоспроможності, таблиця 1.2.

  Таблиця 1.2

  Аналіз показніків ліквідності и платоспроможності ВАТ "ІнГЗК" протягом 2008-2009 рр.

  № n / n Назва сертифіката № Формула для розрахунку 2008 2009 Зміни
  1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Грошові кошти + короткострокові ЦП) / Поточні зобов'язання 0,06 0,01 -0,05
  2 Коефіцієнт швидкої ліквідності (Оборотні активи - запаси) / Поточні зобов'язання 3,03 3,60 0,57
  3 Коефіцієнт проміжної ліквідності (Оборотні активи - Виробничі запаси - НВЗ) / Поточні зобов'язання 3,04 3,69 0,65
  4 Коефіцієнт покриття Оборотні активи / Поточні зобов'язання 3,13 3,81 0,68
  5 Величина власного оборотного капіталу Оборотні активи - Поточні зобов'язання 4399567 4152890 -246677
  6 Коефіцієнт забезпеченості Власний оборотних засоби (Оборотні активи - Поточні зобов'язання) / Поточні зобов'язання 2,13 2,81 0,68
  7 Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу (Оборотні активи - Поточні зобов'язання) / Власний капітал 0,59 0,57 -0,02
  8 Коефіцієнт маневреності копійчаних коштів Грошові кошти / Власний капітал 0,02 0,00 -0,02
  9 Частка оборотних коштів у активах Оборотні активи / Усього активів 0,62 0,55 -0,07
  10 Частка запасів в оборотних активах Запаси / Оборотні активи 0,03 0,05 0,02
  11 Частка Власний оборотних коштів у покрітті запасів Власні оборотні кошти / Запаси 21,93 13,73 -8, 20

  Аналіз Даних табл.1.2 свідчіть, что всі показатели ліквідності за результатами ДІЯЛЬНОСТІ течение 2009 року ма ють тенденцію до Збільшення. На ВАТ "ІнГЗК" станом на 31.12.2009р. значення даного коефіцієнту складає 3,806, что перевіщує Нормативні значення (1,00 - 2,00) та свідчіть про високий степень ліквідності підприємства. ВІН показує, якові часть потокової зобов'язань підприємство ВАТ "ІнГЗК" "спроможне погасіті, если воно реалізує усі свои оборотні активи, в тому чіслі и матеріальні запаси. Цей коефіцієнт показує, что станом на кінець 2009 р.3,81 гривні оборотних коштів доводитися на шкірні гривню потокової зобов'язань. А отже підприємство спроможне своєчасно розрахуватіся по зобов'язанням своими ліквіднімі активами.

  Коефіцієнт швидкої ліквідності у 2009 году збільшівся на 0,57 пунктів, и сягнув значення 3,6. ВІН показує, что 3,6 части потокової зобов'язань підприємство спроможне погасіті за рахунок найбільш ліквідніх оборотних коштів - копійчаних коштів та їх еквівалентів, ФІНАНСОВИХ інвестіцій та кредіторської заборгованості. Цей Показник показує Платіжні возможности підприємства относительно Погашення потокової зобов'язань за умови своєчасного Здійснення розрахунків з дебіторамі. Даній коефіцієнт перевіщує рекомендованого значення, что є позитивним для Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "ІнГЗК". Коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2009р.0,01 Близько до нульового значення, что вказує на дефіціт копійчаних коштів для покриття короткостроковіх зобов'язань.

  Величина чистого оборотного капіталу станом на 31.12.2009р. складає 4152890 тис. грн., Що свідчіть про спроможність підприємства доповідна свои Поточні зобов'язання та розшірюваті подалі діяльність. Таким чином, в цілому по ВАТ "ІнГЗК" можна Говорити про високий рівень ліквідності.


  Розділ 2. ЗАСТОСУВАННЯ моделі транспортної задачі для бюджетування доходів и витрат ВАТ "ІнГЗК"

  2.1 Аналіз динаміки доходів та витрат ВАТ "ІнГЗК"

  За данімі форми 2 Звіт про фінансові результати за2009 року, ВАТ "ІнГЗК" можна візначіті як Прибуткове. Так станом на кінець 2009 року его чистий прибуток має значення 933571 тис. грн., таблиця 2.1

  Таблиця 2.1.

  Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів ВАТ "ІнГЗК" за 2008-2009 рр. (тис. грн.)

  фінансові результати Абсолютні Величини Зміни
  2008 2009

  в абс. вів.

  (3 - 2)

  у% до попередня. ПЕРІОДУ (4: 2) * 100
  Чистий дохід (виручка) від реализации продукції 6418684 4384200 -2034484 -31,70
  Собівартість реалізованої продукції 1997371 2156233 +158862 +7,95
  Валовий прибуток (збиток) 4421313 2227967 -2193346 -49,61
  Інші операційні доходи 6180146 5626673 -553473 -8,96
  Адміністративні витрати 46677 55112,00 +8435 +18,07
  Витрати на збут 157904 287532,00 +129628 +82,09
  Інші операційні витрати 4633555 5867562,00 +1234007 +26,63
  Прибуток (збиток) від операційної ДІЯЛЬНОСТІ 5763323 1644434,00 -4118889 -71,47
  Інші фінансові доходи 4100 138543,00 +134443 +3279,10
  Інші доходи 258791 33865,00 -224926 -86,91
  фінансові витрати 0,00 176413,00 +176413 *
  Інші витрати 259222 136473,00 -122749 -47,35
  Прибуток (збиток) від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оп-ня 5766992 1503956,00 -4263036 -73,92
  Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ 1044130 570385,00 -473745 -45,37
  Прибуток (збиток) від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ 4722862 933571,00 -3789291 -80,23
  Чистий прибуток (збиток) 4722862 933571,00 -3789291 -80,23

  Аналіз Даних табліці 2.1 свідчіть, что за результатами діяльності підприємства в течение 2009 року, чистий прибуток зменшівся на - 3789291 тис. грн. або на 80,23% відносно фінансового результату 2008 року.

  Такі Зміни стали через Значне Зменшення в 2009 году статті "Інші доходи" на - 224 926 тис. грн. (Або на - 86,91%), рис.2.1

  При цьом спостерігається Збільшення таких витрат як витрати на збут, Які на кінець 2009 року складають 287 532 тис. грн., что более попередня ПЕРІОДУ на 129628 тис. грн або 82,09% відносно 2008 року; інші операційні витрати, Які збільшіліся на 1234007 тис. грн. або на 26,63% відносно попередня ПЕРІОДУ и на кінець 2009 року складають 586 756 тис. грн.

  Рис.2.1 Темпи приросту витрат та доходів ВАТ "ІнГЗК" за результатами ДІЯЛЬНОСТІ в 2009 году.

  Ефективність вкладення коштів у підприємство та раціональність їхнього использование візначається с помощью АНАЛІЗУ показніків рентабельності.

  У табліці 2.2 уявлень ПЕРЕЛІК показніків рентабельності та формули їх розрахунку.

  Таблиця 2.2

  Аналіз рентабельності ВАТ "ІнГЗК", 2008 - 2009 рр.

  Показники прібутковості Формула розрахунку 2008 2009
  Рентабельність продаж,% Прибуток від операційної діяльності / Чиста виручка від реализации 89,79 37,51
  Рентабельність виробництва (ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ),% Прибуток від операційної діяльності / Собівартість реалізованої продукції 288,55 76,26
  Рентабельність сумарного Капіталу,% Чистий прибуток / Загальна ВАРТІСТЬ актівів (середньорічна) x 9,07
  Рентабельність чистих актівів,% Чистий прибуток / (Стоимость актівів (середньорічна) - Короткострокові зобов'язання (середньорічні)) x 10,95
  Рентабельність оборотного капіталу,% Прибуток від операційної діяльності / Стоимость оборотного капіталу (середньорічна) x 27,18
  Рентабельність власного Капіталу,% Чистий прибуток / Величина власного Капіталу (середньорічна) x 12,72
  Показник Зміни валових продажів,% (Виручка за звітний период - виручка за Попередній период) / виручка за Попередній период x -32,18
  Показник валового доходу,% Валовий дохід / виручка від реализации 58,25 43,28
  Показник чистого прибутку,% Чистий прибуток / виручка від реализации 62,22 18,14

  За данімі табл.2.2 можна сделать Висновок, что діяльність ВАТ "ІнГЗК" в досліджуваній период годині булу ефективного. У 2009 году прібутковість чистих актівів та діяльності підприємства склалось відповідно 10,95% та 18,14%. Діяльність підприємства у 2009 году принесла прибуток у сумі 933 571 тис. грн.


  2.2 Моделювання бюджету доходів та витрат Із ЗАСТОСУВАННЯ транспортної задачі ВАТ "ІнГЗК"

  ОЦІНКИ пріорітетів направлення использование отриманий доходу за видами ВИДАТКІВ ВАТ "ІнГЗК" задана матрицею оцінок експертів. При цьом ОЦІНКИ 0,1 надається значення як кращий варіант напрямку фінансування витрат, а оцінка 1 - фінансування витрат за рахунок відповідного виду доходу не рекомендується.

  Таблиця 2.3

  Матриця оцінок експертів относительно фінансування витрат відповіднім видом доходу ВАТ "ІнГЗК"

  Собівартість реалізованої продукції Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати фінансові витрати Інші витрати Дохід
  Чистий дохід 0.1 0.15 0.2 0.7 1 0.8 4384200
  Інші операційні доходи 1 0.8 0.7 0.1 0.4 0.3 5626673
  Інші фінансові доходи 1 0.8 0.7 0.6 0.1 0.6 138543
  Інші доходи 0.95 0.75 0.85 0.7 0.5 0.1 33865
  витрати 2156233 55112 287532 5867562 176413 136473

  Перевірімо необхідна и Достатньо Умова розв'язання задачі.

  За результатами розрахунку можна сделать Висновок, что сумарні доходи перевіщує сумарні витрати. Отже, модель віхідної транспортної задачі є відкрітою. Щоб отріматі Закритого акціонерного модель, та патенти, ввести додатковий (фіктівній) напрямок Із запасом коштів, рівнім 1503956 (10183281-8679325) - прибуток підприємства. Експертна оцінка призначення виду доходу відповідному виду витрат Вважаємо дорівнюють нулю.

  Вихідні дані формуються у розподільну таблицю 2.4.

  Таблиця 2.4.

  Вихідні дані транспортної задачі

  Собівартість реалізованої продукції Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати фінансові витрати Інші витрати прибуток

  Дохід

  Чистий дохід

  0.1

  0.15

  0.2

  0.7

  1

  0.8

  0

  4384200
  Інші операційні доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  0.4

  0.3

  0

  5626673
  Інші фінансові доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  0.6

  0

  138543

  Інші доходи

  0.95

  0.75

  0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  0

  33865

  витрати 2156233 55112 287532 5867562 176413 136473 1503956

  1. Вікорістовуючі метод найменшої вартості, побудуємо перший опорний план транспортної задачі.

  Собівартість реалізованої продукції Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати фінансові витрати Інші витрати прибуток

  Дохід

  Чистий дохід

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [240889]

  1

  [37870]

  0.8

  [102608]

  0

  [1503956]

  4384200

  Інші операційні доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [5626673]

  0.4

  0.3

  0

  5626673

  Інші фінансові доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  [138543]

  0.6

  0

  138543

  Інші доходи

  0.95

  0.75

  0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  [33865]

  0

  33865

  витрати

  2156233

  55112

  287532

  5867562

  176413

  136473

  1503956

  В результате ОТРИМАНО перший опорний план, Який є допустимим, оскількі всі доходи розподілені, витрати задоволені, а план відповідає системе обмежень транспортної задачі.

  1. Підрахуємо число зайнятості клітін табліці, їх 10, а має буті

  m + n-1 = 10.

  Отже, опорний план є невіродженіх.

  2. Перевірімо оптімальність опорного плану. Знайдемо потенціалі u i, v i. по зайнятості клітінам табліці, в якіх u i + v i = c ij, вважаючі, что u 1 = 0.

  v1 = 0.1 v2 = 0.15 v3 = 0.2 v4 = 0.7 v5 = 1 v6 = 0.8 v7 = 0

  u1 = 0

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [240889]

  1

  [37870]

  0.8

  [102608]

  0

  [1503956]

  u2 = -0.6

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [5626673]

  0.4

  0.3

  0

  u3 = -0.9 1 0.8 0.7 0.6

  0.1

  [138543]

  0.6 0

  u4 = -0.7

  0.95

  0.75

  0.85 0.7 0.5

  0.1

  [33865]

  0

  Опорний план є оптимальним.

  Сума експертних оцінок складає:

  F (x) = 0.1 * 2156233 + 0.15 * 55112 + 0.2 * 287532 + 0.7 * 240889 + 1 * 37870 + 0.8 * 102608 + 0 * 1503956 + 0.1 * 5626673 + 0.1 * 138543 + 0.1 * 33865 = 1149883.3


  2.3 Аналіз реализации моделі бюджету доходів та витрат

  За данімі табл.2.4 методом Північно-західного кута, побудуємо перший опорний план транспортної задачі.

  Собівартість реалізованої продукції Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати фінансові витрати Інші витрати прибуток

  Дохід

  Чистий дохід

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [1885323]

  1

  0.8

  0

  4384200

  Інші операційні доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [3982239]

  0.4

  [176413]

  0.3

  [136473]

  0

  [1331548]

  5626673

  Інші фінансові доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  0.6

  0

  [138543]

  138543

  Інші доходи 0.95 0.75 0.85 0.7 0.5

  0.1

  0

  [33865]

  33865

  витрати 2156233 55112 287532 5867562 176413 136473 1503956

  В результате ОТРИМАНО перший опорний план, Який є допустимим, оскількі всі види доходів розподілені, витрати задоволені, а план відповідає системе обмежень транспортної задачі.

  1. Підрахуємо число зайнятості клітін табліці, їх 10, а має буті

  m + n-1 = 10

  Отже, опорний план є невіродженіх.

  2. Перевірімо оптімальність опорного плану. Знайдемо потенціалі u i, v i. по зайнятості клітінам табліці, в якіх u i + v i = c ij, вважаючі, что u 1 = 0.

  v1 = 0.1

  v2 = 0.15

  v3 = 0.2

  v4 = 0.7

  v5 = 1

  v6 = 0.9

  v7 = 0.6

  u1 = 0

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [1885323]

  1

  0.8

  0

  u2 = -0.6

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [3982239]

  0.4

  [176413]

  0.3

  [136473]

  0

  [1331548]

  u3 = -0.6

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  0.6

  0

  [138543]

  u4 = -0.6 0.95 0.75 0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  0

  [33865]

  Опорний план не є оптимальним, тому что існують ОЦІНКИ вільніх клітін для якіх u i + v i> c ij

  (1; 6): 0 + 0.9> 0.8, (1; 7): 0 + 0.6> 0

  (3; 5): - 0.6 + 1> 0.1, (4; 6): - 0.6 + 0.9> 0.1

  Вібіраємо максимально оцінку Вільної Клітини (1; 7): 0

  Для цього в перспективну клітку (1;

  7) поставімо знак "+", а в других вершинах багатокутніка чергуються знаки "-", "+", "-". Цикл наведено в табліці.

  Собівартість реалізованої продукції Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати фінансові витрати Інші витрати прибуток

  Дохід

  Чистий дохід

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [1885323]

  [-]

  1

  0.8

  0

  [+]

  4384200

  Інші операційні доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [3982239]

  [+]

  0.4

  [176413]

  0.3

  [136473]

  0

  [1331548]

  [-]

  5626673

  Інші фінансові доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  0.6

  0

  [138543]

  138543

  Інші доходи

  0.95

  0.75

  0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  0

  [33865]

  33865

  витрати

  2156233

  55112

  287532

  5867562

  176413

  136473

  1503956

  Із сум коштів х ij що стоять в мінусовіх клітінах, вібіраємо найменша, тобто у = min (2,7) = 1331548. Додаємо 1331548 до обсягів коштів, що стоять в плюсових клітінах и віднімаємо 1331548 з Х ij, що стоять в мінусовіх клітінах.


  В результате отрімаємо новий опорний план.

  Собівартість реалізованої продукції Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати фінансові витрати Інші витрати прибуток

  Дохід

  Чистий дохід

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [553775]

  1

  0.8

  0

  [1331548]

  4384200

  Інші операційні доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [5313787]

  0.4

  [176413]

  0.3

  [136473]

  0

  5626673

  Інші фінансові доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  0.6

  0

  [138543]

  138543

  Інші доходи

  0.95

  0.75

  0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  0

  [33865]

  33865

  витрати

  2156233

  55112

  287532

  5867562

  176413

  136473

  1503956

  3. Перевірімо оптімальність опорного плану. Знайдемо потенціалі u i, v i. по зайнятості клітінам табліці, в якіх u i + v i = c ij, вважаючі, что u 1 = 0.

  v1 = 0.1 v2 = 0.15 v3 = 0.2 v4 = 0.7 v5 = 1 v6 = 0.9 v7 = 0

  u1 = 0

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [553775]

  1

  0.8

  0

  [1331548]

  u2 = -0.6

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [5313787]

  0.4

  [176413]

  0.3

  [136473]

  0

  u3 = 0

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  0.6

  0

  [138543]

  u4 = 0

  0.95

  0.75

  0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  0

  [33865]

  Опорний план не є оптимальним, тому что існують ОЦІНКИ вільніх клітін для якіх u i + v i> c ij

  (1; 6): 0 + 0.9> 0.8

  (3, 4): 0 + 0.7> 0.6

  (3; 5): 0 + 1> 0.1

  (3; 6): 0 + 0.9> 0.6

  (4; 5): 0 + 1> 0.5

  (4; 6): 0 + 0.9> 0.1

  Вібіраємо максимально оцінку Вільної Клітини (3; 5): 0.1

  Для цього в перспективну клітку (3; 5) поставімо знак "+", а в других вершинах багатокутніка чергуються знаки "-", "+", "-". Цикл наведено в табліці.

  Собівартість реалізованої продукції Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати фінансові витрати Інші витрати прибуток

  Дохід

  Чистий дохід

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [553775]

  [-]

  1

  0.8

  0

  [1331548]

  [+]

  4384200

  Інші операційні доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [5313787]

  [+]

  0.4

  [176413]

  [-]

  0.3

  [136473]

  0

  5626673

  Інші фінансові доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  [+]

  0.6

  0

  [138543]

  [-]

  138543

  Інші доходи

  0.95

  0.75

  0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  0

  [33865]

  33865

  витрати

  2156233

  55112

  287532

  5867562

  176413

  136473

  1503956

  Із сум коштів х ij що стоять в мінусовіх клітінах, вібіраємо найменша, тобто у = min (3,7) = 138543. Додаємо 138543 до суми коштів, що стоять в плюсових клітінах и віднімаємо 138543 з Х ij, що стоять в мінусовіх клітінах.

  В результате отрімаємо новий опорний план.

  Собівартість реалізованої продукції Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати фінансові витрати Інші витрати прибуток

  Дохід

  Чистий дохід

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [415232]

  1

  0.8

  0

  [1470091]

  4384200

  Інші операційні доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [5452330]

  0.4

  [37870]

  0.3

  [136473]

  0

  5626673

  Інші фінансові доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  [138543]

  0.6

  0

  138543

  Інші доходи

  0.95

  0.75

  0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  0

  [33865]

  33865

  витрати

  2156233

  55112

  287532

  5867562

  176413

  136473

  1503956

  4. Перевірімо оптімальність опорного плану. Знайдемо потенціалі u i, v i. по зайнятості клітінам табліці, в якіх u i + v i = c ij, вважаючі, что u 1 = 0.

  v1 = 0.1 v2 = 0.15 v3 = 0.2 v4 = 0.7 v5 = 1 v6 = 0.9 v7 = 0

  u1 = 0

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [415232]

  1

  0.8

  0

  [1470091]

  u2 = -0.6

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [5452330]

  0.4

  [37870]

  0.3

  [136473]

  0

  u3 = -0.9

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  [138543]

  0.6

  0

  u4 = 0

  0.95

  0.75

  0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  0

  [33865]

  Опорний план не є оптимальним, тому что існують ОЦІНКИ вільніх клітін для якіх u i + v i> c ij

  (1; 6): 0 + 0.9> 0.8

  (4; 5): 0 + 1> 0.5

  (4; 6): 0 + 0.9> 0.1

  Вібіраємо максимально оцінку Вільної Клітини (4; 6): 0.1

  Для цього в перспективну клітку (4;

  6) поставімо знак "+", а в других вершинах багатокутніка чергуються знаки "-", "+", "-".

  Цикл наведено в табліці.

  Собівартість реалізованої продукції Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати фінансові витрати Інші витрати прибуток

  Дохід

  Чистий дохід

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [415232]

  [-]

  1

  0.8

  0

  [1470091]

  [+]

  4384200

  Інші операційні доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [5452330]

  [+]

  0.4

  [37870]

  0.3

  [136473]

  [-]

  0

  5626673

  Інші фінансові доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  [138543]

  0.6

  0

  138543

  Інші доходи

  0.95

  0.75

  0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  [+]

  0

  [33865]

  [-]

  33865

  витрати

  2156233

  55112

  287532

  5867562

  176413

  136473

  1503956

  Із сум коштів х ij що стоять в мінусовіх клітінах, вібіраємо найменша, тобто у = min (4,7) = 33865.

  Додаємо 33865 до суми коштів, що стоять в плюсових клітінах и віднімаємо 33865 з Х ij, що стоять в мінусовіх клітінах.

  В результате отрімаємо новий опорний план.

  Собівартість реалізованої продукції Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати фінансові витрати Інші витрати прибуток

  Дохід

  Чистий дохід

  0.1

  [2156233]

  0.1

  5 [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [381367]

  1

  0.8

  0

  [1503956]

  4384200

  Інші операційні доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [5486195]

  0.4

  [37870]

  0.3

  [102608]

  0

  5626673

  Інші фінансові доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  [138543]

  0.6

  0

  138543

  Інші доходи

  0.95

  0.75

  0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  [33865]

  0

  33865

  витрати

  2156233

  55112

  287532

  5867562

  176413

  136473

  1503956

  4. Перевірімо оптімальність опорного плану. Знайдемо потенціалі u i, v i. по зайнятості клітінам табліці, в якіх u i + v i = c ij, вважаючі, что u 1 = 0.

  v1 = 0.1

  v2 = 0.15

  v3 = 0.2

  v4 = 0.7

  v5 = 1

  v6 = 0.9

  v7 = 0

  u1 = 0

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [381367]

  1

  0.8

  0

  [1503956]

  u2 = -0.6

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [5486195]

  0.4

  [37870]

  0.3

  [102608]

  0

  u3 = -0.9

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  [138543]

  0.6

  0

  u4 = -0.8

  0.95

  0.75

  0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  [33865]

  0

  Опорний план не є оптимальним, тому что існують ОЦІНКИ вільніх клітін для якіх u i + v i> c ij (1; 6): 0 + 0.9> 0.8.

  Вібіраємо максимально оцінку Вільної Клітини (1; 6): 0.8

  Для цього в перспективну клітку (1; 6) поставімо знак "+", а в других вершинах багатокутніка чергуються знаки "-", "+", "-". Цикл наведено в табліці.

  Собівартість реалізованої продукції Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати фінансові витрати Інші витрати прибуток

  Дохід

  Чистий дохід

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [381367]

  [-]

  1

  0.8

  [+]

  0

  [1503956]

  4384200

  Інші операційні доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [5486195]

  [+]

  0.4

  [37870]

  0.3

  [102608]

  [-]

  0

  5626673

  Інші фінансові доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  [138543]

  0.6

  0

  138543

  Інші доходи

  0.95

  0.75

  0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  [33865]

  0

  33865

  витрати

  2156233

  55112

  287532

  5867562

  176413

  136473

  1503956

  Із коштів сум х ij що стоять в мінусовіх клітінах, вібіраємо найменша, тобто у = min (2,6) = 102608.Додаємо 102608 до ОБСЯГИ сум, що стоять в плюсових клітінах и віднімаємо 102608 з Х ij, що стоять в мінусовіх клітінах. В результате отрімаємо новий опорний план.

  Собівартість реалізованої продукції Адміністративні витрати Витрати на збут Інші операційні витрати фінансові витрати Інші витрати прибуток

  Дохід

  Чистий дохід

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [278759]

  1

  0.8

  [102608]

  0

  [1503956]

  4384200

  Інші операційні доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [5588803]

  0.4

  [37870]

  0.3

  0

  5626673

  Інші фінансові доходи

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  [138543]

  0.6

  0

  138543

  Інші доходи

  0.95

  0.75

  0.85

  0.7

  0.5

  0.1

  [33865]

  0

  33865

  витрати

  2156233

  55112

  287532

  5867562

  176413

  136473

  1503956

  3. Перевірімо оптімальність опорного плану. Знайдемо потенціалі u i, v i. по зайнятості клітінам табліці, в якіх u i + v i = c ij, вважаючі, что u 1 = 0.

  v1 = 0.1 v2 = 0.15 v3 = 0.2 v4 = 0.7 v5 = 1 v6 = 0.8 v7 = 0

  u1 = 0

  0.1

  [2156233]

  0.15

  [55112]

  0.2

  [287532]

  0.7

  [278759]

  1

  0.8

  [102608]

  0

  [1503956]

  u2 = -0.6

  1

  0.8

  0.7

  0.1

  [5588803]

  0.4

  [37870]

  0.3

  0

  u3 = -0.9

  1

  0.8

  0.7

  0.6

  0.1

  [138543]

  0.6

  0

  u4 = -0.7 0.95 0.75 0.85 0.7 0.5

  0.1

  [33865]

  0

  Опорний план є оптимальним. Сума експертних оцінок складає:

  F (x) = 0.1 * 2156233 + 0.15 * 55112 + 0.2 * 287532 + 0.7 * 278759 + 0.8 * 102608 + 0 * 1503956 + 0.1 * 5588803 + 0.4 * 37870 + 0.1 * 138543 + 0.1 * 33865 = 1149883.3

  Таким чином, за результатами проведених розрахунків та розробленої оптімізаційної моделі методом транспортної задачі бюджет доходів та витрат повинен Виконувати следующие умови:

  1. ОБСЯГИ чистого доходу від реализации продукції покріває відповідні витрати Наступний чином:

  - 100% собівартість реалізованої продукції (2156233 тис. Грн.),

  - 100% Адміністративні витрати (55112 тис. Грн.),

  - 100% витрати на збут (287532 тис. Грн.);

  - 4,8% других операційних витрати або 278759 тис. грн .;

  - 75,2% других витрат або 102608 тис. грн.

  - 100% прибутку або 1503956 тис. грн.

  2. Інші операційні доходи покрівають витрати Наступний чином:

  - 95,2% других операційних витрати або 5588803 тис. грн;

  - 21,5% ФІНАНСОВИХ витрат або 37870 тис. грн .;

  3. Інші фінансові доходи покрівають 78,5% ФІНАНСОВИХ витрат або 138543 тис. грн.

  4. Інші доходи покрівають 24,8% других витрат або 33865 тис. грн.


  Висновок

  В результате теоретичного дослідження Було визначили, что транспортна задача є типові завдання лінійного програмування, отже, ее розв'язок можна отріматі Звичайно симплексним методом. Однако, у Деяк випадка! Застосування універсальніх алгоритмів є нераціональнім. Спеціфічна структура транспортної задачі дает змогу отріматі альтернативний метод відшукання оптимального плану у виде простішої у порівнянні з симплексним методом обчіслювальної процедури. Транспортна задача Належить до типу розподільчіх завдань лінійного програмування. Економічний Зміст таких завдань может стосуватись різноманітніх проблем, что в основном зовсім НЕ пов'язана із перевезених вантажів, як, например, задачі оптимального размещения виробництва, складів, оптимального призначення ТОЩО.

  Класична транспортна задача лінійного програмування формулюється так: Деяк однорідній продукт, что знаходиться у m постачальніків А в ОБСЯГИ , , ..., одиниць відповідно необходимо перевезти n споживачам в ОБСЯГИ , , ..., одиниць. При цьом віконується Умова, что Загальний наявний ОБСЯГИ продукції у постачальніків дорівнює Загальне Попит всех спожівачів.

  Практика! Застосування транспортної задачі для оптімізації бюджету доходів та витрат досліджувалась на прікладі ВАТ "ІнГЗК", Пожалуйста входити до складу групи "Метінвест" і уявляє собою інтегровану Компанію, что має дівізіонну структуру побудова бізнесу, что найбільшою мірою відповідає поставленим базовим принципам: Забезпечувати скроню інвестіційну пріваблівість и прозорість корпоратівної структури.

  ВАТ "ІнГЗК" входити до гірнічорудного дівізіону. Головного видом ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "ІнГЗК" згідно зі Статутом є виробництво залізорудного концентрату.

  Споживачем продукції ВАТ "ІнГЗК" являються металургійні комбінаті України та держави Східної Європи.

  Основним Напрямки діяльності ВАТ є Видобуток залізної руди зі змістом заліза: Загальне - 34,8%, магнетитового - 27,3%, збагачення залізної руди з Вироблення концентрату, что містіть более 64,8% заліза.

  У 2009р. ОБСЯГИ виробництва товарного концентрату Склаві 11227,7 тис. т, что в зрівнянні з попереднім періодом менше на 1399,8 тис. т (-11,1%). При цьом Із загально ОБСЯГИ товарного концентрату изготовлен концентрату ММС - 8303,5 тис. т, концентрату МФД - 2924,2 тис. т. - високоякісний концентрат з вмістом заліза 67,24%. У звітному періоді збут власної продукції здійснювався Шляхом укладання договорів та Контрактів з металургійнімі підприємствами.

  Статутний капітал підприємства станом на 31.12.2009р. відображеній у балансі в сумі 689906,0 тис. грн., Що відповідає розміру затверджених Статутом. Статутний фонд (капітал) поділяється на 2759625600 простих іменніх акцій номінальною вартістю 0,25 гривень шкіряне. І

  За данімі форми 2 Звіт про фінансові результати за2009 року, ВАТ "ІнГЗК" можна візначіті як Прибуткове. Так станом на кінець 2009 року его чистий прибуток має значення 933571 тис. грн.

  За результатами розрахунків можна сделать Висновок, что діяльність ВАТ "ІнГЗК" в досліджуваній период годині булу ефективного. У 2009 году прібутковість чистих актівів та діяльності підприємства склалось відповідно 10,95% та 18,14%. Діяльність підприємства у 2009 году принесла прибуток у сумі 933 571 тис. грн.

  ОЦІНКИ пріорітетів направлення использование отриманий доходу за видами ВИДАТКІВ ВАТ "ІнГЗК" задана матрицею оцінок експертів. При цьом ОЦІНКИ 0,1 надається значення як кращий варіант напрямку фінансування витрат, а оцінка 1 - фінансування витрат за рахунок відповідного виду доходу не рекомендується.

  оптімізаційна модель транспортна задача

  За результатами розрахунку можна сделать Висновок, что сумарні доходи перевіщує сумарні витрати. Отже, модель віхідної транспортної задачі є відкрітою. Щоб отріматі Закритого акціонерного модель, та патенти, ввести додатковий (фіктівній) напрямок Із запасом коштів, рівнім 1503956 (10183281-8679325) - прибуток підприємства. Експертна оцінка призначення виду доходу відповідному виду витрат Вважаємо дорівнюють нулю.

  Таким чином, за результатами проведених розрахунків та розробленої оптімізаційної моделі методом транспортної задачі бюджет доходів та витрат повинен Виконувати следующие умови: ОБСЯГИ чистого доходу від реализации продукції повинен покріваті 100% собівартості реалізованої продукції (2156233 тис. Грн.), Адміністратівніх витрат (55112 тис. грн.) та витрат на збут (287532 тис. грн.); 4,8% других операційних витрати або 278759 тис. грн .; 75,2% других витрат або 102608 тис. грн.

  При цьом інші операційні доходи покрівають 95,2% других операційних витрати або 5588803 тис. грн. та 21,5% ФІНАНСОВИХ витрат або 37870 тис. грн .; інші фінансові доходи покрівають 78,5% ФІНАНСОВИХ витрат або 138543 тис. грн .; інші доходи покрівають 24,8% других витрат або 33865 тис. грн. Саме такий перерозподіл відповідає умів оптімізації


  Список використаних джерел

  1. Бандурка, Коробов, Орлов, Петрова - Фінансова діяльність підприємства - 2-е видання, перероб. І доп. - К .: Либідь, 2003. - 384 с.

  2. Бойко В.В. Економіка підприємств України: навчальний посібник. - 2-е вид., Переробл. І доп. - Дніпропетровськ: Національна Гірнича академі України, 2002. - 535 с.

  3. Боровик О.Л., Дослідження операцій в економіці: Навч. посіб., К .: ЦНЛ, 2007, 423 с.

  4. Федоренко І.К., Дослідження операцій в економіці: Підручник, К .: Знання, 2007, 558 с.

  5. Охріменко М.Г., Дослідження операцій: Навч. посіб., К .: ЦНЛ, 2006, 182 с.

  6. Соляник Л.Г. Економічний аналіз: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003. - 199 с.

  7. Конюховскій В.П., Математичні методи дослідження операцій [Електронний ресурс], СПб .: Питер, 2000

  8. Ковальов М.Я., Дослідження операцій: Курс лекцій [Електронний ресурс], Мн., 2004

  9. Толок В.О., Кірічевській В.В., Волкова Т.Д. Курс математики для економістів .: Навчальний посібник в трьох частин. - Київ: Наукова думка, 2002.

  10. К.Д. Гурова, В.Б. Сивий. Економетрія / Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів і викладачів. - Харків: Константа, 2003. - 92 с.

  11. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т. П Економетрія: Навчально-методичний посібник. - К .: КНЕУ, 2005. - 296 с.

  12. Капітонова Ю.В., Кривий С.Л., Летічевській О.А., Луцький Г.М., Печурін М.К. Основи діскретної математики. Підручник. - К .: Наукова думка, 2002. - 580с.

  13. Бардачов Ю.М., Соколова Н.А., Ходаков В. Є. Дискретна математика: Підручник. - К .: Вища шк., 2002. - 287с.

  14. Донський В.І. Дискретна математика. - Сімферополь: Вид - во "СОНАТ", 2000. - 360с.

  15. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. - К: Слово, 2003. - 352с.

  16. Кутковецькій В.Я. Дослідження операцій: Навч. посіб. для студ. Вузів .: К .: ВД "Професіонал", 2004.

  17. Ульянченко О.В. Дослідження операцій в економіці: Підручник для студентів вузів .: Харків: Гриф, 2002.

  18.Дослідження операцій в економіці: Навч. посібник для вузів / Н.Ш. Кремер, В.А. Путко, І.М. Тришин, М.Н. Фрідман; Під ред. Проф.Н.Ш. Кремера. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997. - 407с.

  19. Замків О.О., Толстопятенко А.В., Черемних Ю.Н. Математичні методи в економіці. - М .: ДІС, 1997..

  20. Андрейчик А.В., Андрейчикова О.Н. Аналіз, синтез, планування рішень в економіці - М .: Фінанси і статистика, 2000..

  21. Боков О.О. Економіко-математичні моделі економічного зростання. - Наукова думка, 2005. - 189с.

  22. ВарфоломеевВ.І. Алгоритмічне моделювання елементів економічних систем: Практикум. - М .: Фінанси і статистика, 2000..

  23. Вітлінській В.В., Велікоіваненко Г.І. Моделювання економіки: Навч. - метод. посіб. для самост. Вивчення дисципліни - К .: КНЕУ, 2005. - 306с

  24. Вітлінській В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. - К .: КНЕУ, 2003

  Додатки

  Додаток А

  Баланс станом на 2009 рік

  Коди
  Дата 31.12.2009
  Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Iнгулецькій гiрнічо-збагачувальний комбiнат" за ЄДРПОУ 00190905
  Територія Дніпропетровська Iнгулецькій 50064 м. Кривий Рiг Рудна, 47 за КОАТУУ 1211036900
  Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 231
  Орган державного управління не определена за СПОДУ 0
  Вид економічної діяльності за КВЕД 13.10.0
  Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
  адреси: Дніпропетровська Iнгулецькій 50064 м. Кривий Рiг Рудна, 47
  актив код рядка На початок звітного ПЕРІОДУ На кінець звітного ПЕРІОДУ
  1 2 3 4
  I. Необоротні активи
  Нематеріальні активи:
  - залішкова ВАРТІСТЬ 010 5726 10603
  - Первісна ВАРТІСТЬ 011 13186 24823
  - накопічена амортизація 012 (7460) (14220)
  Незавершене будівництво 020 348856 429399
  Основні засоби:
  - залішкова ВАРТІСТЬ 030 3543803 4117950
  - Первісна ВАРТІСТЬ 031 4226710 4218178
  - знос 032 (682907) (100228)
  Довгострокові біологічні активи:
  - справедлива (залішкова) ВАРТІСТЬ 035 0 0
  - Первісна ВАРТІСТЬ 036 0 0
  - накопічена амортизація 037 (0) (0)
  Довгострокові фінансові інвестиції:
  - які обліковуються за методом участия в Капіталі других підприємств 040 0 0
  - інші фінансові інвестиції 045 0 0
  Довгострокова дебіторська заборгованість 050 одна тисяча двісті шістьдесят шість 5351
  Справедлива (залішкова) ВАРТІСТЬ інвестіційної нерухомості 055 0 0
  Первісна ВАРТІСТЬ інвестіційної нерухомості 056 0 0
  Знос інвестіційної нерухомості 057 (0) (0)
  Відстрочені податкові активи 060 0 0
  Гудвіл 065 0 0
  Інші необоротні активи 070 0 0
  Гудвіл при консолідації 075 0 0
  Усього за Розділом I 080
  II. Оборотні активи
  виробничі запаси 100 171330 174714
  Поточні біологічні активи 110 2 2
  Незавершене виробництво 120 6570 2886
  готова продукція 130 13029 124885
  товари 140 9682 29
  Векселі одержані 150 0 0
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
  - чиста реалізаційна ВАРТІСТЬ 160 5654775 5296013
  - Первісна ВАРТІСТЬ 161 5655003 5296393
  - резерв сумнівніх боргів 162 (228) (380)
  Дебіторська заборгованість за рахунками:
  - за бюджетом 170 160 216
  - за видання авансами 180 149673 15020
  - з нарахованих доходів 190 31 24
  - Із внутрішніх розрахунків 200 0 0
  Інша Поточна дебіторська заборгованість 210 335575 2443
  Поточні фінансові інвестиції 220 5865 1428
  Грошові кошти та їх еквіваленті:
  - в національній Валюті 230 102572 14526
  - у т. Ч. В касі 231 8 1
  - в іноземній Валюті 240 9237 530
  Інші оборотні активи 250 7300 0
  Усього за Розділом II 260
  III. Витрати майбутніх періодів 270 135 28739
  IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
  баланс 280

  Додаток Б

  пасив код рядка На початок звітного ПЕРІОДУ На кінець звітного ПЕРІОДУ
  1 2 3 4
  I. Власний капітал
  Статутний капітал 300 689906 689906
  Пайовий капітал 310 0 0
  Додатковий вкладень капітал 320 0 0
  Інший додатковий капітал 330 937381 1566074
  резервний капітал 340 94094 172477
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 5696943 4830531
  Неоплачений капітал 360 (0) (0)
  вилучений капітал 370 (0) (0)
  Накопічена курсова різніця 375 0 0
  Усього за Розділом I 380 7418324 7258988
  Частка меншості 385 0 0
  II. Забезпечення Наступний виплат та платежів
  Забезпечення виплат персоналу 400 374881 403503
  Інші забезпечення 410 14222 11956
  Сума страхових резервів 415 0 0
  Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
  Цільове фінансування 420 0 0
  Усього за Розділом II 430 389103 415459
  ІІІ. Довгострокові зобов'язання
  Довгострокові кредити банків 440 0 0
  Інші Довгострокові фінансові зобов'язання 450 2099 12158
  Відстрочені податкові зобов'язання 460 432950 607983
  Інші Довгострокові зобов'язання 470 0 396514
  Усього за Розділом III 480 435049 1016655
  ІV. Поточні зобов'язання
  Короткострокові кредити банків 500 0 205215
  Поточна заборгованість за довгострокову зобов'язаннями 510 0 0
  Векселі Видані 520 0 0
  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1190393 296294
  Поточні зобов'язання за розрахунком:
  - з одержаних авансів 540 276 240
  - з бюджетом 550 16887 34907
  - з позабюджетніх платежів 560 0 0
  - зі страхування 570 4421 4606
  - з оплати праці 580 9909 11092
  - з учасниками 590 783453 597516
  - Із внутрішніх розрахунків 600 0 0
  Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утрімуванімі для продажу 605 0 0
  Інші Поточні зобов'язання 610 60895 329956
  Усього за Розділом IV 620 2066234 1479826
  V. Доходи майбутніх періодів 630 56877 53830
  баланс 640

  Додаток В

  Звіт про фінансові результати за рік

  I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

  Стаття код рядка За звітний период За Попередній период
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг) 010 5147861 7590319
  Податок на додану вартість 015 763661 1171635
  Акцизний збір 020 (0) (0)
  025 (0) (0)
  Інші Вирахування з доходу 030 (0) (0)
  Чистий дохід (виручка) від реализации продукції (товарів, робіт, послуг) 035 4384200 6418684
  Собівартість реализации продукции (товарів, робіт, послуг) 040 (2156233) (1997371)
  Валовий прибуток:
  - прибуток 050 2227967 4421313
  - збиток 055 (0) (0)
  Інші операційні доходи 060 5626673 6180146
  У т.ч. дохід від первісного Визнання біологічних актівів и сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської ДІЯЛЬНОСТІ 061 0 0
  Адміністративні витрати 070 (55112) (46677)
  Витрати на збут 080 (287532) (157904)
  Інші операційні витрати 090 (5867562) (4633555)
  У т. Ч. Витрати від первісного Визнання біологічних актівів и сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської ДІЯЛЬНОСТІ 091 (0) (0)
  Фінансові результати від операційної діяльності:
  - прибуток 100 1644434 5763323
  - збиток 105 (0) (0)
  Дохід від участия в Капіталі 110 0 0
  Інші фінансові доходи 120 138543 4100
  Інші доходи 130 33865 258791
  фінансові витрати 140 (176413) (0)
  Втрата від участия в Капіталі 150 (0) (0)
  Інші витрати 160 (136473) (259222)
  Прибуток (збиток) від впліву інфляції на монетарні статті 165 0 0
  Фінансові результати від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ до оподаткування:
  - прибуток 170 1503956 5766992
  - збиток 175 (0) (0)
  У т. Ч. Прибуток від пріпіненої ДІЯЛЬНОСТІ та / або прибуток від переоцінкі необоротних активів та групи вибуття у наслідок припиненням ДІЯЛЬНОСТІ 176 0 0
  У т. Ч. Збиток від пріпіненої ДІЯЛЬНОСТІ та / або збиток від переоцінкі необоротних активів та групи вибуття у наслідок припиненням ДІЯЛЬНОСТІ 177 (0) (0)
  Податок на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ 180 (570385) (1044130)
  Дохід з податку на прибуток від звічайної ДІЯЛЬНОСТІ 185 0 0
  Фінансові результати від звічайної діяльності:
  - прибуток 190 933571 4722862
  - збиток 195 (0) (0)
  Надзвичайні:
  - доходи 200 0 0
  - витрати 205 (0) (0)
  Податки з надзвичайного прибутку 210 (0) (0)
  Частка меншості 215 0 0
  Чистий:
  - прибуток 220 933571 4722862
  - збиток 225 (0) (0)
  Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

  II. Елемент операційних витрат

  Найменування № сертифіката № код рядка За звітний период За Попередній период
  1 2 3 4
  матеріальні затрати 230 1510701 1443030
  Витрати на оплату праці 240 287365 317326
  Відрахування на соціальні заходи 250 102076 107891
  Амортизація 260 358849 195169
  Інші операційні витрати 270 415491 129822
  разом 280 2674482 2193238

  III. Розрахунок ПОКАЗНІКІВ ПРІБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

  Назва статті код рядка За звітний период За Попередній период
  1 2 3 4
  Середньорічна Кількість простих акцій 300 2759625600 2754270409
  Скоригована середньорічна Кількість простих акцій 310 2759625600 2754270409
  Чистий прибуток, (збиток) на одну просту Акцію 320 0.3383 1.71474
  Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту Акцію 330 0.3383 1.71474
  Дивіденди на одну просту Акцію 340 1.53434818 0.72473599
  Примітки У звiтi надається iнформацiя про доходи, витрати, прибутки та збитки вiд дiяльностi пiдпріємства за звiтній перiод.

  Головна сторінка


      Головна сторінка  Моделювання бюджету доходів та витрат методом транспортної задачі

  Скачати 113.28 Kb.