• 1. Математична модель
 • Список літератури


 • Дата конвертації23.03.2017
  Розмір12.24 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 12.24 Kb.

  Моделювання фізичних процесів 2

  ГОУ ВПО "Сибірський державний університет телекомунікацій та інформатики"

  Уральський технічний інститут зв'язку та інформатики (філія)

  Кафедра інформаційних систем і технологій

  Моделювання фізичних процесів

  Єкатеринбург 2009


  Зміст

  Вступ

  1. Математична модель

  2. Опис теорії застосовуваної до задачі

  3. Блок - схеми

  4. Лістинг програми

  5. Фотографія графіка

  6. Рішення завдання в MathCAD

  висновок

  література


  Вступ

  Завдяки цій роботі, я отримаю основні навички: в моделювання фізичних процесів, грамотного розподілу інформації та грамотного використання можливостей мови програмування Pascal.

  Курсова робота є першою об'ємної самостійною роботою для мене в ролі програміста. Ця робота завершує підготовку з дисципліни "Програмування на мовах високого рівня" і стає базою для виконання наступних курсових проектів зі спеціальних дисциплін. Після виконання даної курсової роботи, я розраховую навчитися будувати графіки функцій, працювати в MathCAD, і розуміти геометричний сенс методів: Ейлера модифікованого і Рунге-Кутта.

  Математична модель, постановка задачі.

  1. Обрахувати першу точку методами Рунге-Кутта і Ейлера модифікованого.

  2. Побудувати графік до першої точки.

  3. Скласти блок - схеми.

  4. Написати програму.

  5. Побудувати графік в MathCAD.

  6. Зробити висновки


  1. Математична модель

  Метод Рунге-Кутта

  теорія:

  Нехай дано диференціальне рівняння першого порядку

  = F (x, y), з початковою умовою y ( ) = .

  Виберемо крок h і введемо позначення:

  = + I * h, = Y ( ), Де

  i = 0, 1, 2, ...

  - Вузли сітки,

  - Значення інтегральної функції в вузлах.

  Аналогічно Модифікованого методу Ейлера вирішуємо диференціальне рівняння. Відмінність полягає в розподілі кроку на 4 частини.

  Згідно з методом Рунге - Кутта 4 порядку, послідовні значення шуканої функції y визначаються за формулою:

  = + Δy, де

  Δ = ( + 2 + 2 + ), I = 0, 1, 2, ...

  А числа , , , на кожному кроці обчислюються за формулами:

  h * f ( , )

  , )

  , )

  h * f ( , + )

  Обрахування першої точки методом Рунге-Кутта:

  Задано рівняння руху матеріальної точки: = X * sin (t), з умовою

  t 0 = 1, t к = 1.4, h = 0.05, x 0 = 2.

  Необхідно побудувати фізичну і математичну модель руху.

  tg (a) = x * sin (t) = 2 * sin (1) = 1.6829

  / (A) = 1.0346

  t (b) = 1.6829 + 0.125 = 1.8079

  x (b) = 2 + 0.125 * 1.8079 = 2.2259

  tg (b) = 2.2259 * sin (1) = 1.8730

  / (B) = 1.0803

  t (c) = 1.6829 + 0.025 = 1.7079

  x (c) = 2 + 0.025 * (1.7079) = 2.0426

  tg (c) = 2.0426 * sin (1) = 1.7187

  / (C) = 1.0438

  t (d) = 1.6829 + 0.0375 = 1.7204

  x (d) = 2 + 0.0375 * 1.7204 = 2.0645

  tg (d) = 2.0645 * sin (1) = 1.7372

  / (D) = 1.0484

  Обрахунок першої точки модифікованим методом Ейлера

  Задано рівняння руху матеріальної точки: = X * sin (t), з умовою

  t 0 = 1, t к = 1.4, h = 0.05, x 0 = 2.

  Необхідно побудувати фізичну і математичну модель руху.

  A (1; 2)

  tg (a) = x * sin (t) = 2 * sin (1) = 1.682

  / (A) = 1.034

  = + * F ( , )

  = 2 + 0.025 * (1.6829) = 2.042

  C (0.025; 2.042)

  tg (c) = x * sin (t) = 2 * sin (1.025) = 1.709

  / (C) = 1.041

  = + H * f ( + ; + * F ( ; ))

  = 2 + 0.05 * (1.041) = 2.05205

  Таблиця вимірювань в Pascal, Mathcad:

  t X1 X2 Xm
  0 0 0 0
  0.1 0.1778 0.1677 0.168
  0.2 0.3354 0.3201 0.32
  0.3 0.4804 0.4621 0.462
  0.4 0.6165 0.5964 0.596
  0.5 0.7460 0.7249 0.725
  0.6 0.8705 0.8487 0.849
  0.7 0.9909 0.9688 0.969
  0.8 1.1079 1.0857 1.086

  X1 - метод Ейлера модифікований, X2 - метод Рунге - Кутта, Xm - рішення в Mathcad

  Фотографія графіка.

  Рішення в Mathcad

  висновок

  В результаті проведеної роботи, я навчився вирішувати диференціальні рівняння і будувати до них графік, ще я навчився вирішувати такі рівняння в середовищі TurboPascal.Дізнався, як вирішувати різні рівняння в MathCAD. Ще я зрозумів, як можна будувати різний функції по точках, за допомогою циклів. Так само я зрозумів, як потрібно правильно масштабувати графіки, в залежності від заданої функції. Внаслідок того, що дана курсова, була для мене першою серйозною і об'ємної роботою, я навчився оформляти серйозні роботи.

  Список літератури

  1. Демидович Б.П., Марон І.А., Шувалова Е.З., Чисельні методи аналізу: Физматгиз, 1963.

  2. НемюгінС.А. turbo Pascal. Практикум - СПБ .: Питер, 2005.

  3. НемюгінС.А. turbo Pascal. Програмування на мові високого рівня: Підручник для вузів. - СПБ .: Пітер 2009.

  4. М.М. Боженова, Л.А. Москвіна. Практичне програмування. Прийоми створення програм на мові Паскаль.

  5. Основні процедури та функції модуля graph: http://rsc-team.ru/cgi-bin/index.pl?rzd=2&group=lection&ind=21