• 1.2.1 Декомпозиція контекстної діаграми
 • 1.2.2 Декомпозиція блоку «Розробити інноваційний проект»
 • 1.2.3 Декомпозиція блоку «Підготувати інноваційний проект»
 • 1.2.4 Декомпозиція блоку «Провести маркетингові та патентно-конюнктурні дослідження»
 • 1.2.5 Декомпозиція блоку «Провести науково-технічну подготовкупроізводства»
 • 1.2.6 Декомпозиція блоку «Оцінити інноваційний проект»
 • 1.2.7 Декомпозиція блоку «Визначити критерії ефективності»
 • 1.2.8 Декомпозиція блоку «Провести науково-технічну експертизу»
 • 1.2.9 Декомпозиція блоку «Визначити ринок реалізації інноваціонногопроекта»
 • 1.2.10 Декомпозиція блоку «Визначити причини, що заважають повишеніюконкурентоспособності»
 • 1.2.11 Декомпозиція блоку «Реалізувати інноваційний проект увиробництві»
 • 1.2.12 Декомпозиція блоку «Підготувати документацію»
 • 1.2.13 Декомпозиція блоку «Організувати основне виробництво»
 • 3.1 Критерії оцінки ефективності можливої ​​комерціалізації обєкта


 • Дата конвертації25.05.2017
  Розмір37.71 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 37.71 Kb.

  Моделювання виробничого процесу, пов'язаного зі створенням результату інноваційної діяльності

  Федеральне агентство з освіти

  Державна освітня установа

  вищої професійної освіти

  Пермський державний технічний університет

  Кафедра МСА

  Курсова робота

  з дисципліни

  «Моделювання та аналіз економічних систем»

  по темі «Моделювання виробничого процесу, пов'язаного зі створенням результату інноваційної діяльності»

  Виконала: ст. групи АУЦ-06

  Чазова Н.А.

  Перевірив: професор каф. МСА,

  д.т.н. Бочкарьов С.В.

  Перм 2010  АНОТАЦІЯ

  Даний курсовий проект присвячений дослідженню теми «Виробничий процес, пов'язаний зі створенням результату інноваційної діяльності».

  Мета досліджень - Моделювання виробничого процесу, пов'язаного зі створенням результату інноваційної діяльності.

  В результаті роботи над проектом був описаний виробничий процес за допомогою методологій IDEF0 і IDEF3, і проведена оцінка його ефективності.

  35 стр., 19 рис., 3 джерела.

  ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, МОДЕЛЮВАННЯ, НОРМАТИВНІ І законодавчих актів, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС, НДР, ДКР, ДОСЛІДЖЕННЯ.

  Чазова Н.А., Пермський державний технічний університет, м Перм.


  ЗМІСТ

  Вступ

  Короткий опис об'єкта і область його застосування

  1. Опис процесу за допомогою методології IDEF0

  1.1 Контекстна діаграма «Дослідити виробничий процес, пов'язаний зі створенням результату інноваційної діяльності»

  1.2 Деталізація діаграми «Дослідити виробничий процес, пов'язаний зі створенням результату інноваційної діяльності»

  1.2.1 Декомпозиція контекстної діаграми

  1.2.2 Декомпозиція блоку «Розробити інноваційний проект»

  1.2.3 Декомпозиція блоку «Підготувати інноваційний проект»

  1.2.4 Декомпозиція блоку «Провести маркетингові та патентно-кон'юнктурні дослідження»

  1.2.5 Декомпозиція блоку «Провести науково-технічну підготовку виробництва»

  1.2.6 Декомпозиція блоку «Оцінити інноваційний проект»

  1.2.7 Декомпозиція блоку «Визначити критерії ефективності»

  1.2.8 Декомпозиція блоку «Провести науково-технічну експертизу»

  1.2.9 Декомпозиція блоку «Визначити ринок реалізації інноваційного проекту»

  1.2.10 Декомпозиція блоку «Визначити причини, що заважають підвищенню конкурентоспроможності»

  1.2.11 Декомпозиція блоку «Реалізувати інноваційний проект у виробництві»

  1.2.12 Декомпозиція блоку «Підготувати документацію»

  1.2.13 Декомпозиція блоку «Організувати основне виробництво»

  2. Опис процесу за допомогою методології IDEF3

  2.1 Декомпозиція блоку «Провести НДР»

  2.2 Декомпозиція блоку «Провести ОКР"

  2.3 Декомпозиція блоку «Сформувати план виробництва»

  2.4 Декомпозиція блоку «Описати технологічні процеси»

  2.5 Декомпозиція блоку «Виготовити продукт»

  3. Оцінки ефективності проекту

  3.1 Критерії оцінки ефективності можливої ​​комерціалізації об'єкта

  висновок

  Список використовуваних скорочень

  Список літератури


  Вступ

  У сучасних умовах економічного розвитку одним з найважливіших напрямків виробничої діяльності промислового підприємства є формування системи управління інтелектуальною власністю.

  Промислове підприємство в сучасних умовах веде, як стратегічну (інноваційну), так і тактичну (поточну виробничу) діяльність, в умовах постійного впливу факторів зовнішнього середовища і з урахуванням особливостей внутрішнього середовища.

  Інноваційна діяльність включає дані про проведені і передбачуваних до проведення ідеях науково-технічного характеру, що реалізуються НДР і ДКР, винаходи і раціоналізаторські пропозиції. Поточна діяльність включає в себе дані про виробничу діяльність - обсязі продукції, що випускається, витратах, пов'язаних з її випуском, обсяг реалізованої продукції і цінову політику.

  Підрозділи, які беруть участь в інноваційній діяльності промислового підприємства, повинні перебувати в постійній взаємодії зі службою інтелектуальної власності в сфері патентно-кон'юнктурних досліджень, науково-технічної та економічної експертизи, дослідження результатів інноваційної діяльності на патентну чистоту, а також в галузі правової охорони нових технічних рішень. Дане взаємодія, в рамках АСУ ОІВ, реалізується з використанням інноваційного порталу.


  Короткий опис об'єкта і область його застосування

  Об'єктом автоматизації є система управління інтелектуальною власністю промислового підприємства.

  Результатом роботи має стати реалізація інтегрованого інформаційного сховища даних забезпечення інноваційної діяльності підприємства, а також допомога в прийнятті управлінських рішень при комерціалізації.

  У сферу застосування інформаційної системи входять:

  - відділ науково-технічної та інноваційної діяльності Департаменту промисловості та науки Пермського краю;

  - центр науково-технічної інформації;

  наукові організації та наукомісткі промислові компанії.


  1. Опис процесу за допомогою методології IDEF0

  комерціалізація інноваційний моделювання виробничий

  1.1 Контекстна діаграма «Дослідити виробничий процес, пов'язаний зі створенням результату інноваційної діяльності»

  Рис.1. Контекстна діаграма «Дослідити виробничий процес, пов'язаний зі створенням результату інноваційної діяльності»

  Для опису найбільш загального уявлення модельованої системи служить контекстна діаграма (рис. 1). Вона складається з прямокутного блоку і стрілок. Прямокутний блок являє собою узагальнену функцію системи і його назва розповідає мета функціонування системи - дослідити виробничий процес, пов'язаний зі створенням результату інноваційної діяльності.

  На основі результатів інноваційної діяльності (РІД) починається виробничий процес, пов'язаний зі створенням результату інноваційної діяльності. Процес управляється нормативними і законодавчими актами. Виконується процес за допомогою фінансових, кадрових, інформаційних та матеріальних ресурсів. На виході процесу маємо продаж інноваційного проекту, а також випуск, реалізацію інноваційного продукту.

  1.2 Деталізація діаграми «Дослідити виробничий процес, пов'язаний зі створенням результату інноваційної діяльності»

  1.2.1 Декомпозиція контекстної діаграми

  У контекстну діаграму «Дослідити виробничий процес, пов'язаний зі створенням результату інноваційної діяльності» входять блоки:

  - Розробити інноваційний проект;

  - Реалізувати інноваційний проект у виробництві.

  На рис. 2. представлена ​​декомпозиція контекстної діаграми «Дослідити виробничий процес, пов'язаний зі створенням результату інноваційної діяльності».

  Рис.2. Декомпозиція блоку «Дослідити виробничий процес, пов'язаний зі створенням результату інноваційної діяльності»

  Для опису внутрішньої структури контекстної діаграми, тобто структурування узагальненої функції по її підфункції, використовується декомпозиція (рис. 2). Декомпозицией називається процес деталізації функції на дочірньої діаграмі.

  1. При надходженні інформації про РІД запускається функція розробки інноваційного проекту. Керуючими впливами для функції є нормативні та законодавчі акти. Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси. На виході отримуємо продаж інноваційного проекту і сам інноваційний проект.

  2. Функція реалізації інноваційного проекту в виробництво запускається під час вступу на вхід інноваційного проекту. Керуючими впливами для функції є нормативні та законодавчі акти. Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси. На виході отримуємо випуск, реалізацію інноваційного продукту.

  1.2.2 Декомпозиція блоку «Розробити інноваційний проект»

  Рис.3. Декомпозиція блоку «Розробити інноваційний проект»

  На рис.3 описуються процеси розробки інноваційного проекту.

  1. При надходженні інформації про РІД запускається функція підготовки інноваційного проекту, також на вхід надходить зворотний зв'язок - доробка інноваційного проекту. Керуючими впливами для функції є нормативні та законодавчі акти. Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси. На виході отримуємо інноваційний проект і результати проведених робіт.

  2. Функція оцінки інноваційного проекту запускається під час вступу на вхід результатів проведених робіт і РІД. Керуючими впливами для функції є нормативні та законодавчі акти. Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси. На виході отримуємо продаж інноваційного проекту і доопрацювання інноваційного проекту у вигляді зворотного зв'язку.

  1.2.3 Декомпозиція блоку «Підготувати інноваційний проект»

  На рис. 4 описуються процеси підготовки інноваційного проекту.

  Рис.4. Декомпозиція блоку «Підготувати інноваційний проект»

  1. При надходженні інформації про РІД запускається функція проведення маркетингових та патентно-кон'юнктурних досліджень. Керуючими впливами для функції є нормативні та законодавчі акти. Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси. На виході отримуємо інформацію про проект.

  2. Функція проведення науково-технічної підготовки виробництва запускається під час вступу на вхід інформації про проект. Керуючими впливами для функції є нормативні та законодавчі акти. Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси. На виході отримуємо інноваційний проект і результати проведених робіт.

  1.2.4 Декомпозиція блоку «Провести маркетингові та патентно-кон'юнктурні дослідження»

  На рис. 5 представлені процеси проведення маркетингових та патентно-кон'юнктурних досліджень.

  1. При надходженні інформації про РІД запускається функція дослідження споживчого попиту. Керуючими впливами для функції є нормативні та законодавчі акти, а також дані громадської думки. Інструментами є фінансові, кадрові (маркетологи, експерти) і інформаційні ресурси. Далі запускається функція дослідження і прогнозування обсягу реалізації. Потім запускається функція дослідження і прогнозування ціни. Керуючими впливами для функцій є експертні дані. Інструментами є фінансові, кадрові (експерти) і інформаційні ресурси.

  2. При надходженні інформації про РІД запускається функція проведення експертизи на новизну, патентну чистоту. Керуючими впливами для функції є інструкція по експертизі об'єктів на патентну чистоту. Інструментами є фінансові, кадрові (патентознавці, розробники), інформаційні та матеріальні ресурси. Потім запускається функція проведення аналізу кон'юнктури світового ринку і конкретної продукції. Керуючими впливами для функції є бюлетені БИКИ кон'юнктурного Інституту та інші фірмові каталоги. Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси. Далі запускається функція визначення конкурентоспроможності. Керуючими впливами для функції є експертні дані. Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси.

  На виході виконання всіх функцій отримуємо інформацію про проект.

  Рис.5. Декомпозиція блоку «Провести маркетингові та патентно-кон'юнктурні дослідження»

  1.2.5 Декомпозиція блоку «Провести науково-технічну подготовкупроізводства»

  На рис. 6 описуються процеси проведення науково-технічної підготовки виробництва.

  При надходженні інформації про проект запускаються функції проведення НДР і ДКР. Керуючими впливами для функції є нормативні та законодавчі акти (дані по патентним дослідженням - ОІВ). Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси. На виході отримуємо інноваційний проект і результати проведених робіт.

  Рис.6 Декомпозиція блоку «Провести науково-технічну підготовку виробництва»

  1.2.6 Декомпозиція блоку «Оцінити інноваційний проект»

  На рис. 7 описані процеси оцінки інноваційного проекту.

  1. При надходженні на вхід інформації про результати проведених робіт і РІД запускається функція визначення критеріїв ефективності. На виході отримуємо продаж інноваційного проекту і бізнес-план.

  2. При надходженні бізнес-плану на вхід запускається функція визначення ринку реалізації інноваційного проекту, а на виході отримуємо продаж інноваційного проекту і особливості ринку реалізації.

  3. При надходженні особливостей ринку реалізації на вхід запускається функція визначення причин, що заважають підвищенню конкурентоспроможності. На виході отримуємо продаж інноваційного проекту.

  Керуючими впливами для функцій є нормативні та законодавчі акти, інструментами - фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси.

  Рис.7. Декомпозиція блоку «Оцінити інноваційний проект»

  1.2.7 Декомпозиція блоку «Визначити критерії ефективності»

  На рис. 8 описані процеси визначення критеріїв ефективності.

  При надходженні інформації про РІД і результати проведених робіт запускаються функції проведення науково-технічної експертизи і розрахунку економічних критеріїв. Керуючими впливами для функції є нормативні та законодавчі акти. Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси. На виході отримуємо продаж інноваційного проекту і бізнес-план.

  Рис.8. Декомпозиція блоку «Визначити критерії ефективності»

  1.2.8 Декомпозиція блоку «Провести науково-технічну експертизу»

  Рис.9. Декомпозиція блоку «Провести науково-технічну експертизу»

  На рис. 9 описані процеси проведення науково-технічної експертизи.

  При надходженні на вхід результатів проведених робіт та інформації про РІД запускаються функції перевірки ОІВ на патентну чистоту і проведення експертної оцінки. На виході отримуємо продаж інноваційного проекту і бізнес-план. Керуючими впливами для функцій є нормативні та законодавчі акти (для перевірки ОІВ на патентну чистоту це інструкція по експертній оцінці об'єктів на патентну чистоту і офіційні видання патентних відомств країн). Інструментами є фінансові, кадрові (патентознавці, розробники і експерти), інформаційні та матеріальні ресурси.

  1.2.9 Декомпозиція блоку «Визначити ринок реалізації інноваціонногопроекта»

  Рис.10. Декомпозиція блоку «Визначити ринок реалізації інноваційного проекту»

  На рис. 10 описані процеси визначення ринку реалізації інноваційного проекту.

  При надходженні бізнес-плану на вхід запускається функція визначення ринку. Потім запускається функція пошуку інвесторів, далі функція визначення джерел коштів. Керуючими впливами для функцій є нормативні та законодавчі акти. Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси. На виході отримуємо продаж інноваційного проекту і особливості ринку реалізації.

  1.2.10 Декомпозиція блоку «Визначити причини, що заважають повишеніюконкурентоспособності»

  На рис. 11 описані процеси визначення причин, що заважають підвищенню конкурентоспроможності.

  Ріс.11.Декомпозіція блоку «Визначити причини, що заважають підвищенню конкурентоспроможності»

  При надходженні інформації про особливості ринку реалізації на вхід запускається функція дослідження причин. За нею запускається функція визначення механізмів взаємодії. Керуючими впливами для функцій є нормативні та законодавчі акти. Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси. На виході отримуємо продаж інноваційного проекту.

  1.2.11 Декомпозиція блоку «Реалізувати інноваційний проект увиробництві»

  На рис. 12 описані процеси реалізації інноваційного проекту у виробництві.

  Рис.12. Декомпозиція блоку «Реалізувати інноваційний проект у виробництві»

  1. При надходженні інформації про інноваційний проект на вхід запускається функція підготовки документації. На виході отримуємо інноваційний проект, готовий для передачі в виробництво.

  2. При надходженні на вхід інноваційного проекту, готового для передачі у виробництво запускається функція організації основного виробництва, на виході якої отримуємо випуск, реалізацію інноваційного продукту.

  Керуючими впливами для функцій є нормативні та законодавчі акти. Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси.

  1.2.12 Декомпозиція блоку «Підготувати документацію»

  На рис. 13 описані процеси підготовки документації.

  При надходженні на вхід інформації про інноваційний проект на вхід запускаються функції розробки конструкторської та технологічної документації, а також функція проведення організаційних заходів. На виході отримуємо інноваційний проект, готовий для передачі в основне виробництво.

  Керуючими впливами для функцій є нормативні та законодавчі акти (в які входять Правила Єдиної системи конструкторської документації ЕСКД, а також Стандарти Єдиної системи технологічної підготовки виробництва ЕСТПП). Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси.

  На виході отримуємо продаж інноваційного проекту.


  Рис.13. Декомпозиція блоку «Підготувати документацію»

  1.2.13 Декомпозиція блоку «Організувати основне виробництво»

  На рис. 14 описані процеси організації основного виробництва.

  Рис.14. Декомпозиція блоку «Організувати основне виробництво»

  При надходженні інноваційного проекту, готового для передачі у виробництво, на вхід запускається функція формування плану виробництва, потім функція опису технологічних процесів, і самої останньої запускається функція виготовлення продукту, на виході якої отримуємо випуск, реалізацію інноваційного продукту.

  Керуючими впливами для функцій є нормативні та законодавчі акти (до складу яких також входять стандарти підприємств). Інструментами є фінансові, кадрові, інформаційні та матеріальні ресурси.  2. Опис процесу за допомогою методології IDEF3

  Для того щоб наочно зрозуміти, які операції виконуються при підготовці виробництва продукції, кожен процес Промоделюємо в IDEF3. Нижче представлені назви процесів, які описані вище за допомогою IDEF0 і їх моделі в IDEF3.

  2.1 Декомпозиція блоку «Провести НДР»

  Рис.15. Декомпозиція блоку «Провести НДР»

  На рис.15 ми бачимо, як проходять науково-дослідні роботи. Етапи і склад НДР наступні:

  1) Розробка ТЗ НДР (Наукове прогнозування, аналіз результатів фундаментальних і пошукових досліджень, вивчення патентної документації, облік вимог замовників).

  2) Вибір напрямку дослідження (Збір і вивчення науково-технічної інформації. Складання аналітичного огляду. Проведення патентних досліджень. Формулювання можливих напрямків вирішення завдань, поставлених у ТЗ НДР, і порівняльна оцінка. Вибір і обгрунтування прийнятого напрямку досліджень і способів вирішення завдань. Зіставлення очікуваних показників нової продукції після впровадження результатів НДР з існуючими показниками виробів-аналогів. Оцінка орієнтовною економічної ефективності нової продукції. Разр аботка загальної методики проведення досліджень (програми робіт, план-графіки, мережеві моделі). Складання проміжного звіту).

  3) Теоретичні та експериментальні дослідження (Розробка робочих гіпотез, побудова моделей об'єкта досліджень, обґрунтування припущень.Виявлення необхідності проведення експериментів для підтвердження окремих положень теоретичних досліджень або для отримання конкретних значень параметрів, необхідних для проведення розрахунків. Розробка методики експериментальних досліджень, підготовка моделей (макетів, експериментальних зразків), а також випробувального устаткування. Проведення експериментів, обробка отриманих даних; зіставлення результатів експерименту з теоретичними дослідженнями. Коригування теоретичних моделей об'єкта. Проведення при необхідності додаткових експериментів. Проведення техніко-економічних досліджень. Складання проміжного звіту).

  4) Узагальнення і оцінка результатів досліджень (Узагальнення результатів попередніх етапів робіт. Оцінка повноти вирішення завдань. Розробка рекомендацій щодо подальших досліджень і проведення ДКР. Розробка проекту ТЗ на ДКР. Складання підсумкового звіту. Приймання НДР комісією).


  2.2 Декомпозиція блоку «Провести ОКР"

  Після завершення прикладних НДР за умови отримання позитивних результатів економічного аналізу, які відповідають фірму з точки зору її цілей, ресурсів і ринкових умов, приступають до виконання дослідно-конструкторських робіт (ДКР). ОКР - найважливіша ланка матеріалізації результатів попередніх НДР. На основі отриманих результатів досліджень створюються і відпрацьовуються нові товари.

  Основні етапи ДКР:

  1) Розробка ТЗ на ДКР (Складання проекту ТЗ замовником. Опрацювання проекту ТЗ виконавцем. Встановлення переліку контрагентів і узгодження з ними приватних ТЗ. Узгодження і затвердження ТЗ).

  2) Технічна пропозиція (є підставою для коригування ТЗ і виконання ескізного проекту) - Виявлення додаткових або уточнених вимог до виробу, його технічними характеристиками і показниками якості, які не можуть бути вказані в ТЗ: - опрацювання результатів НДР; - опрацювання результатів прогнозування; - вивчення науково-технічної інформації; - попередні розрахунки і уточнення вимог ТЗ.

  3) Ескізне проектування (служить підставою для технічного проектування) - Розробка принципових технічних рішень (- виконання робіт по етапу технічної пропозиції, якщо цей етап не виконується; - вибір елементної бази розробки; - вибір основних технічних рішень; - розробка структурних і функціональних схем вироби ; - вибір основних конструктивних елементів; - метрологічна експертиза проекту; - розробка та випробування макетів.).

  4) Технічне проектування (Остаточний вибір технічних рішень по виробу в цілому і по його складових частин: - розробка принципових електричних, кінематичних, гідравлічних та інших схем; - уточнення основних параметрів вироби; - проведення конструктивної компонування вироби та видача даних для його розміщення на об'єкті ; - розробка проектів ТУ на поставку і виготовлення виробу; - випробування макетів основних приладів вироби в натурних умовах).

  5) Розробка робочої документації для виготовлення і випробування дослідного зразка (Формування комплекту конструкторських документів: - розробка повного комплекту робочої документації;
  - узгодження її з замовником і заводом-виготовлювачем серійної продукції; - перевірка конструкторської документації на уніфікацію і стандартизацію; - виготовлення в дослідному виробництві дослідного зразка; - настройка і комплексна регулювання дослідного зразка).

  6) Попередні випробування (Перевірка відповідності дослідного зразка вимогам ТЗ і можливості пред'явлення його на державні (відомчі) випробування: - стендові випробування; - попередні випробування на об'єкті; - випробування на надійність).

  7) Державні (відомчі) випробування (Оцінка відповідності ТЗ і можливості організації серійного виробництва).

  8) Відпрацювання документації за результатами випробувань (Внесення необхідних уточнень і змін до документації. Присвоєння документації літери " ". Передача документації організації-виробника).


  Рис.16. Декомпозиція блоку «Провести ОКР"

  2.3 Декомпозиція блоку «Сформувати план виробництва»

  На рис.17 ми бачимо, з яких етапів складається формування плану виробництва, яка є невід'ємною частиною основного виробництва.

  На підставі виробничого плану ми можемо перейти до опису наступних функцій, а саме - до опису технологічних процесів і безпосереднього виготовлення продукту.

  Для організації виробничого процесу необхідно здійснити технічну підготовку виробництва, яка складається з:

  - Конструкторської підготовки виробництва КПП;

  - Технологічної підготовки виробництва ТПП;

  - Організаційно-технічних заходів.

  КПП будується на основі:

  - ТЗ, в якому визначаються цілі, параметри і терміни виконання;

  - Технічного додатку, ескізного проекту;

  - РКД - робітничо-конструкторської документації.

  Завдання ТПП: забезпечити плановану трудомісткість, собівартість, рівень автоматизації і механізації, якість. Метою ТПП є оптимальне за термінами і ресурсів забезпечення технологічної готовності виробництва до виготовлення продукту відповідно до вимог замовника або ринку.

  ТПП взаємопов'язане зі стадіями життєвого циклу продукту (ЖЦП) і передбачає проведення робіт, спрямованих на:

  - Раціональне за термінами і ресурсів суміщення стадій розробки продукту при підготовці виробництва;

  - Формування визначають і технологічних і організаційних рішень з виробництва продуктів в процесі проектування;

  - Виявлення вирішення принципових проблем технології, застосування матеріалів і організацій виробництва до початку виготовлення продуктів;

  - Своєчасне забезпечення виробництва якісними технологічними процесами (прийомами робіт), матеріалами, комплектуючими, засобами технологічного оснащення (ергономіка).

  На основі використання при їх створенні або придбанні інформаційних масивів, описів конструкторських, технологічних рішень (описати роботу фірми).

  - Своєчасне забезпечення вихідної технологічною інформацією матеріально-технічних і організаційно-економічних процесів підготовки, в т.ч. реконструкції розширення або нового будівництва;

  - Створення умов для організаційної, інформаційної та технічної сумісності робіт.

  Основа ТПП - розробка технологічного процесу - частину виробничого процесу, яка містить цілеспрямовані дії по зміні і (або) визначення стану предмета праці.

  На представленій нижче декомпозиції (рис.17) представлені етапи:

  - План по виробництву продукції підприємства;

  - План випуску продукції на експорт;

  - План по підвищенню якості продукції;

  - План реалізації продукції.

  Рис.17. Декомпозиція блоку «Сформувати план виробництва»

  2.4 Декомпозиція блоку «Описати технологічні процеси»

  На рис.18 представлена ​​функція опису технологічних процесів.


  Рис.18. Декомпозиція блоку «Описати технологічні процеси»

  Основу технологічного процесу становить операція - закінчена частина технологічного процесу, виконувана на одному робочому місці.

  На початку визначається склад і послідовність виконання технологічних операцій.

  Операція служить підставою для розробки норм часу, планування виробництва, розрахунку кількості обладнання, робочих місць і роботи для виконання програми, а також для нарахування оплати за працю.

  Безліч технологічних операцій становить технологічне безліч, і воно є кінцевим.

  Кожна операція має свій номер. Для кожної операції характерно наступне відношення груп, що беруть участь в даній операції:

  1) Виконавці - працівники;

  2) Технічні засоби (обладнання, засоби контролю);

  3) Уражені матеріали;

  4) Що випускається операцією продукт.

  Потім визначається перелік документації, що супроводжує кожну операцію в даному технологічному процесі.

  2.5 Декомпозиція блоку «Виготовити продукт»

  На рис.19 описана функція виготовлення продукту, в результаті виконання якої на виході отримуємо випуск, реалізацію інноваційного продукту.

  Рис.19. Декомпозиція блоку «Виготовити продукт»

  Виготовлення продукту складається з таких етапів:

  - Конструювання;

  - Оцінка надійності;

  - Проведення аналізу, який в свою чергу поділяється на:

  - Ергономічний аналіз;

  - Аналіз терміну служби;

  - Аналіз витрат на обслуговування і ремонт.

  - Лабораторне тестування.

  Метою виробництва є випуск продуктів, які реалізуються споживачем.

  Підприємство можна розділити на:

  - Матеріально-виробничу систему;

  - Інформаційно-управлінську систему (ІКС).

  У процесі виробництва беруть участь працівники, засоби виробництва, а в функціонуванні ІКС - працівники управління та інформаційно-обчислювального пристрою.

  Працівники, засоби виробництва переробляють продукти, звані інгредієнтами. Безліч інгредієнтів кінцеве, тому можна дати номер або код. Список найменувань інгредієнтів і їх номерів називають класифікатором. При наявності класифікатора будь інгредієнт може бути пізнаний за своїм індексом.

  В якості основної структури елементів довільній системи розглядають виробничі ланки (агрегат) і ланки зберігання (накопичувачі). Ланка зберігання описується списком технічних засобів і виконавців, списком продуктів, які можуть в ньому зберігатися. Поповнення ланок зберігання відноситься до функцій системи збуту і постачання. Як правило, виділяється в окреме провадження, в деяких випадках - поза підприємства.

  Функціонування виробничої системи може бути описано як зберігання агрегату системи - перехід однієї операції в іншу, і зміна стану складів. Функціонування виробничої системи не визначено її внутрішнім станом, а залежить від прийнятих рішень, що є виходами ІУС. Самі ці рішення - це результати відбуваються в ІКС процесів обробки інформації. Входом в ІУС є інформація, частково надходить з виробничої системи, тобто виходить замкнута система. Розклад роботи можна представляти у вигляді діаграм Ганта.

  Інформаційно-управлінська система реалізує функцію управління на підприємстві. Найголовніша інформація ззовні. Опис ІКС може бути дано на мові інгредієнтів і операцій, як і у виробничій системі.

  Кожна операція реалізується інформаційних управляючих ланкою - працівники, технічні засоби.

  Сукупність інформаційно-управлінських ланок і накопичувачів становить інформаційну структуру.

  У програму передачі інформації виділяють чотири елементи:

  1) Які продукти, в яких кількостях випускають до певного моменту часу.

  2) Яка технологія випуску продуктів повинна бути обрана, і яка програма розгортання технологічних процесів.

  3) Оскільки програма не обов'язково реалізується в ідеальному вигляді, то порушення її реалізації створює загрозу виконання плану, а й як наслідок порушення зобов'язань перед замовниками, програма повинна оперативно обробляти поточну інформацію.

  4) Які вихідні продукти, в яких кількостях, до якого моменту часу споживається для реалізації плану.

  Кінцева інформація може надсилатися в власну виробничу систему, але і споживачам, і постачальникам.

  Реальне підприємство - це рухома нестаціонарна система, структура і технології якої змінюються. Ці зміни наслідок діяльності самого підприємства. Тому підприємство можна вважати, що самоорганізується. До її функцій можна віднести:

  - Створення нової технології схем виробництва (ІКС - результат діяльності ланок самого підприємства, або інформація ззовні);

  - Зміна структури виробництва і ІКС - пов'язано або з переміщенням складу працівників і технічних засобів, або зі зміною загального складу.

  В роботі ІКС виділяють дві важливі обставини:

  - Роль регламентує інформації;

  - Виділення об'єкта управління.

  З одного боку, підприємство не підлягає зміні і є елементи управління, а з іншого боку при ізольованості підприємства доводиться відносити більшу частину ІКС до об'єкта управління, оскільки вона виконує операції на базі незмінності, що регламентує інформації.


  3. Оцінки ефективності проекту

  3.1 Критерії оцінки ефективності можливої ​​комерціалізації об'єкта

  Основна мета виробничого процесу - оцінка конкурентоспроможності інноваційного продукту.

  Відповідно до поставленої мети можна вибрати наступні основні критерії оцінки ефективності можливої ​​комерціалізації об'єкта:

  - Кількість доведених до впровадження об'єктів;

  - Кількість проданих об'єктів.


  висновок

  У роботі був змодельований виробничий процес, пов'язаний зі створенням результату інноваційної діяльності, за допомогою побудови діаграм IDEF0 і IDEF3.

  Також були обрані критерії оцінки ефективності, за допомогою яких можна прийняти рішення про доцільність подальшої комерціалізації об'єкта. Були визначені недоліки процесу, розроблено технічне завдання з урахуванням усунення недоліків процесу.


  Список використовуваних скорочень

  НДР - науково-дослідні роботи

  ОКР - дослідно-конструкторські розробки

  НДДКР - науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи

  АСУ - автоматизована система управління

  ОІВ - об'єкти інтелектуальної власності

  БД - база даних

  СУБД - система управління базами даних

  ГІС - геоінформаційна система

  ГОСТ - державний галузевий стандарт

  КПО - коефіцієнт природного освітлення

  ПЕОМ - персональна електронно-обчислювальна машина

  РІД - результат інноваційної діяльності

  ЕСКД - єдина система конструкторської документації

  ЕСТПП - єдина система технологічної підготовки виробництва

  ТЗ - технічне завдання

  ЖЦП - життєвий цикл продукції

  КПП - конструкторська підготовка виробництва

  ТПП - технологічна підготовка виробництва

  ІКС - інформаційно-управлінська система


  Список літератури

  1. Автоматизація управління життєвим циклом продукції: Учеб. посібник / С.В.Бочкарев, А.Б.Петроченков, А.В.Ромодін. - Перм: Перм. держ. техн. ун-т, 2007. - 262 с.

  2. Проектування систем управління. Навчальний посібник / А.В.Трусов. - Перм: ПДТУ, 2004. - 211 с .: іл.

  3. Методологія функціонального моделювання. Частина I. IDEF0: Навчальний посібник / С.В.Бочкарев, І.А.Шмідт. - Перм: Перм. держ. техн. ун-т, 2007. - 107 с.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Моделювання виробничого процесу, пов'язаного зі створенням результату інноваційної діяльності

  Скачати 37.71 Kb.