Дата конвертації30.11.2018
Розмір89.27 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 89.27 Kb.

Мотивація праці працівників організації та шляхи підвищення її ефективності за матеріалами організації: "Філія" Гомельводпроект "ВАТ" Полесьегіпроводхоз "

Головною метою діяльності Філії є забезпечення проектно-кошторисною документацією замовників, отримання від господарської діяльності прибутку для задоволення соціальних і економічних інтересів членів колективу та інтересів власника майна (Додаток А).

Філія має наступні підрозділи:

Проектно-кошторисна підрозділ:

- Проектна група 1;

- Проектна група 2;

- Проектна группа3;

- Кошторисна група.

Грунтово-дослідницьке підрозділ:

- Група ґрунтознавців;

- Дослідницькі група.

- Бюро випуску проектів;

- Відділ кадрів;

- Юридичний відділ;

- Бухгалтерія;

- Архів.

Важливим елементом у вирішенні завдань поставлених перед організацією є підвищення ефективності організаційної структури управління. Чітке розмежування функцій, прав і обов'язків кожного підрозділу та окремих виконавців забезпечує чітку взаємодію всіх підрозділів і служб.

В організації прийнята лінійно-функціональна система управління.

Функції, завдання, права і відповідальність кожного структурного підрозділу визначені положеннями.

Трудовий розпорядок для працівників визначений локальними нормативними актами:

- правилами внутрішнього трудового розпорядку;

- штатний розклад;

- посадовими інструкціями;

- графіками роботи (змінності);

- графіками відпусток;

-становище і інструкціями з охорони праці та техніки безпеки;

- колективним договором.

З метою поліпшення організації виробництва і праці, зниження трудомісткості продукції, що випускається, вдосконалення оперативно-виробничого планування, посилення матеріальної зацікавленості працівників, встановлення прямої залежності розмірів праці від результатів роботи розроблені документи регламентують чисельність, продуктивність праці, заробітну плату.

В основу формування фонду заробітної плати покладена державна Єдина тарифна сітка працівників Республіки Білорусь і порядок її застосування і ставкою першого розряду встановленої в об'єднанні. В організації застосовується відрядно-преміальна, почасово-преміальна системи оплати праці.

У роботі з персоналом застосовуються методи морального та матеріального стимулювання. Преміювання працівників проводиться за основні показники робіт організації.

Підрозділи служби тісно пов'язані між собою, кожне з них вирішує свої завдання, спрямовані в кінцевому підсумку на отримання прибутку від своєї діяльності.

Філія здійснює свою роботу відповідно до Загальнодержавним класифікатором «Види економічної діяльності», і відповідно до переліку, затвердженого Декретом Президента Республіки Білорусь від 14 липня 2003 року №17 «Про ліцензування окремих видів діяльності».

У таблиці 2.1 представлені основні показники результативності діяльності Філії «Гомельводпроект» ВАТ «Полесьегіпроводхоз».

Таблиця 2.1 - Економічні показники діяльності Філії «Гомельводпроект» ВАТ «Полесьегіпроводхоз» за 2011-2013.

показники

роки

Темпи зростання, %

Відхилення (+ ;-)

2011

2012

2013

2012р. до 2011р.

2013р. до 2012р.

2012р. до 2011р.

2013р. до 2012р.

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Обсяг виконаних робіт, млн р.

4320

5927

10083

137,20

170,12

1607

4156

2. Виручка від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг за вирахуванням податків і зборів, млн р.

4532

6051

10638

133,52

175,81

1 519

4587

3. Прибуток (збиток) до оподаткування, млн р.

190

279

1190

146,84

426,52

89

911

3. Середньорічна вартість основних засобів, млн р.

1944,5

2853

3341,5

146,72

117,12

908,5

488,5

4. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

78

72

69

92,31

95,83

-6

-3

5. Фондовіддача, р.

2,33

2,12

3,18

90,99

150,00

-0,21

1,06

6. Фондомісткість, р.

0,43

0,47

0,31

109,30

65,96

0,04

-0,16

7. Фондоозброєність, млн р.

24,93

39,63

48,43

158,97

122,21

14,7

8,8

8. Фондорентабельность,%

19,95

27,27

49,17

-

-

7,32

21,9

9. Одноденний обсяг платних послуг населенню, млн р.

11,8

16,2

27,6

137,29

170,37

4,4

11,4

10. Середньорічна вартість оборотних активів, млн р.

1120

2111,5

2969

188,53

140,61

991,5

857,5

11. Коефіцієнт оборотності оборотних активів, раз

4,05

2,87

3,58

70,86

124,74

-1,18

0,71

12. Оборотність оборотних активів, днів

88,9

125,4

100,6

141,06

80,22

36,5

-24,8

13. Рентабельність,%

0,35

0,37

0,55

-

-

0,02

0,18

14. Фонд заробітної плати, млн р.

2064,7

3018,9

5106,3

146,21

169,14

954,2

2087,4

15. Фонд заробітної плати у відсотках до обсягу платних послуг,%

2205,9

3494,1

6167

-

-

1288,2

2672,9

16. Середньомісячна заробітна плата, тис.р.

172,1

251,6

425,5

146,19

169,12

79,5

173,9

17. Економічний потенціал, всього, млн р.

6069,7

8942,9

11803,3

147,34

131,99

2873,2

2860,4

18. У тому числі функціонуючий капітал, млн р.

4005

5924

6697

147,92

113,05

1919

773

19. Ресурсоотдачи:

0

- ресурсів (економічного потенціалу), р.

0,71

0,66

0,85

92,96

128,79

-0,05

0,19

- функціонуючого капіталу, р.

1,08

1

1,5

92,59

150,00

-0,08

0,5

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних організації

Висновок: Основними завданнями оцінки фінансового стану підприємства є загальна оцінка фінансового становища підприємства і факторів його зміни. З наведеної вище оцінки можна побачити, що показники 2013 року до порівнянні з показниками 2012 року зросли, за винятком середньої чисельності працівників (-3 людини) і витрат на рубль обсягу (-0,02 руб.), Але зниження цих показників не вплинуло на обсяг виконаних робіт (+ 170,32%). Можна відзначити збільшення прибутку до оподаткування в 2013 в порівнянні з 2012 р вона збільшилася на 326,52%, що склало 911 млн.р., в 2012р. в порівнянні з 2011р. прибуток до оподаткування збільшився на 46,4%, що склало 89 млн.р. Відзначається зростання ресурсів (економічного потенціалу) в 2013 р на 28,79%, що склало 0,19р., І їх снеженіе в 2012р. на 7,31%, що склало 0,05р. Спостерігається зростання функціонуючого капіталу в 2013р. на 50%, і його зниження на 7,41% в 2012р.

Для здійснення господарської діяльності філія підприємство має в своєму розпорядженні необхідної матеріально-технічною базою. Ефективність використання основних засобів характеризується даними, представленими в таблиці

Основні засоби Філії «Гомельводпроект» ВАТ «Полесьегіпроводхоз» зросли в 2013 році в порівнянні з 2012 роком на 17,12%, а в порівнянні з 2011 роком збільшилися на 71,84%, що пов'язано з їх переоцінкою. У зв'язку з тим, що в організації здійснювалося технічне переозброєння і оновлення активної частини основних засобів збільшилася фондовіддача активної частини основних засобів. У 2013 році фондовіддача всіх основних засобів склала 3,18 р., Що на 1,06 р. вище, ніж в 2012 році і на 0,85 р. в порівнянні з 2011 роком. Зростання фондовіддачі сприяв зниженню фондомісткості в 2013 році на 0,16 р. в порівнянні з 2012 роком і на 2,75 р. в порівнянні з 2011 роком. Фондорентабельность в 2013 році в порівнянні з 2012 роком зросла на 21,9%, в порівнянні з 2011 роком - на 29,22%. Як позитивний момент також слід відзначити зростання фондоозброєності на 8,8 млн.р. в 2013 році в порівнянні з 2012 роком і на 23,5 млн р. в порівнянні з 2011 роком.

Таким чином, зростання фондовіддачі, фондоозброєності, а також зниження фондомісткості свідчать про ефективне використання основних засобів унітарного підприємства

Ефективності використання оборотних коштів організації.

Про досить ефективне використання оборотних коштів свідчить зміна такого показника, як тривалість одного обороту оборотних коштів. У 2013 році тривалість одного обороту склала 102 дня, що на 26 днів менше в порівнянні з 2012 роком і на 12 більше днів у порівнянні з 2011 роком. Отже, йде прискорення коефіцієнта оборотності оборотних коштів (на 0,72 - в порівнянні з 2012 роком). У 2013 році в порівнянні з 2011 роком коефіцієнт оборотності знизився на 0,46 обороту. Як позитивний момент слід відзначити збільшення рентабельності оборотних коштів (на 0,21% в порівнянні з 2012 роком і на 0,18% в порівнянні з 2011 роком).

У 2013 році оборотні кошти поверталися в організацію у вигляді виручки від реалізації протягом 102 днів. Протягом 2013 року оборотні кошти зробили 3,58 обороту. Зниження тривалості одного обороту (прискорення оборотності оборотних коштів в днях) і прискорення коефіцієнта оборотності, свідчать про ефективне використання оборотних коштів.

Економічним результатом прискорення оборотності оборотних коштів є вивільнення частини цих коштів в оборот, так як організація повинна здійснювати виробничу діяльність з меншим їх об'ємом. Основний внесок у формування оборотних активів організації в аналізований період внесли такі статті активу балансу: запаси і витрати; дебіторська заборгованість.

Для аналізу показників з праці Філії «Гомельводпроек» необхідно вивчити структуру персоналу організації, використовуючи дані статистичної звітності форми № 6-т. (Таблиця 2.2).

Таблиця 2.2 - Функціональна структура персоналу Філії «Гомельводпроек» за 2010 і 2012 рр.

категорії персоналу

роки

Відхилення (+/-)

Темп зростання, %

2010

2012

кол-во, чол.

уд. вага,%

кол-во, чол.

уд. вага,%

кол-во, чол.

уд. вага,%

Всього персонал, в тому числі:

78

100,00

82

100,0

4

0

105,1

- службовці, з них:

54

69,2

56

68,3

2

-0,9

103,7

керівники

12

9,4

8

9,8

-4

0,4

66,7

фахівці

40

31,2

47

57,3

7

26,1

117,5

інші службовці

2

1,6

1

1,2

-1

-0,4

50

- робочі

24

30,8

26

31,7

2

0,9

108,3

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних організації

Аналіз даних таблиці 2.2 показує, що спискова чисельність працівників організації в 2012 році збільшилася на 5,1% в порівнянні з 2010 роком.

Ряд структурних перетворень привів до необхідності зміни чисельності робітників. У 2012 році вона збільшилася на 8,3% і склала 31,7% від загальної чисельності в зв'язку з закриттям нерентабельних виробництв. Питома вага службовців склав 68,3% від загальної чисельності, керівників 9,8%.

Розглянемо освітній рівень працівників Філії «Гомельводпроек» за 2010 і 2012рр. (Таблиця 2.3).

Таблиця 2.3 - Освітній рівень працівників Філії «Гомельводпроек» за 2010 і 2012 рр.

Освіта

роки

Відхилення (+/-)

Темп зростання, %

2010

2012

кол-во, чол.

уд. вага,%

кол-во, чол.

уд. вага,%

кол-во, чол.

уд. вага,%

Всього працівників, в т.ч. які мають освіту:

78

100,0

82

100,0

4

0

105,1

вища

42

53,8

43

52,4

1

-1,4

102,4

Середньо-спеціальна

13

16,7

17

20,7

4

4

130,8

Профессійно-технічне

12

15,4

7

8,5

-5

-6,9

58,3

Загальна середня

11

14,1

14

17,1

3

3

127,3

Загальна базове

0

0

1

1,2

1

1,2

0

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних організації

Як показують наведені дані (таблиця 2.3) відбулося збільшення частки працівників, які мають вищу освіту в 2012 році на 2,4%. Частка працівників з професійно-технічною освітою в загальній чисельності персоналу підвищилася в 2012 році на 4% в порівнянні з 2010 роком і склала 20,7%. В цілому можна відзначити збільшення освітнього рівня працівників, оскільки спостерігається збільшення питомої ваги працівників, які мають вищу освіту і зниження мають базову. Як позитивний момент відзначимо, що питома вага працівників з вищою освітою високий для галузі.

Набір кадрів в Філія «Гомельводпроект» здійснює відділ по роботі з персоналом.

Далі розглянемо половозрастную структуру працівників Філія «Гомельводпроект» за 2010 і 2012 рр.(Таблиця 2.4).

Таблиця 2.4 - Статево-вікова структура працівників Філія «Гомельводпроект» за 2010 і 2012 рр.

показники

роки

Відхилення (+/-)

Темп зростання, %

2010

2012

кол-во, чол.

уд. вага,%

кол-во, чол.

уд. вага,%

кол-во, чол.

уд. вага,%

Всього працівників, в т. Ч. Мають вік

78

100,0

82

100,0

4

0

105,1

18-24

17

21,8

6

7,3

-11

14,5

352,9

25-29

11

14,1

19

23,2

8

9,1

172,7

30

4

5,1

4

4,9

0

-0,2

100

31

3

3,8

2

2,4

-1

-1,4

66,7

32-39

7

8,9

13

15,9

6

7

185,7

40-49

13

16,7

9

10,9

-4

-5,8

69,2

50-54

5

6,4

12

14,6

7

8,2

240

55-59

10

12,8

5

6,1

-5

-6,7

50

60 років і старше

8

10,3

12

14,6

4

4,3

150

У тому числі із загальної кількості:

жінки

44

56,4

44

53,6

0

-28,

100

Кадровий склад організації характеризується наступними показниками: за 2012 рік 44 чол. (53,6%) належать до вікової групи від 18 до 39 років, 38 чол. (46,3%) до віковій групі від 40 років і старше (включаючи працюючих пенсіонерів). За 2010 рік 42 чол. (53,8%) належать до вікової групи від 18 до 39 років, 36 чол. (46,2%) до віковій групі від 40 років і старше (включаючи працюючих пенсіонерів). Керівники структурних підрозділів, зав. магазинами, зав. секціями мають різний досвід керівної роботи в організації: від 1 року до 10 років. Найбільшу питому вагу в структурі кадрів займають жінки (53,65% на кінець аналізованого періоду), що пов'язано зі специфікою діяльності організації.

Організації важливо оцінити не тільки склад і освітній рівень працівників організації, але і їх рух. Рух працівників характеризують показники обороту кадрів і заповнення.

Зокрема:

1. Коефіцієнт загального обороту:

2. Коефіцієнт обороту по прийом:

3. Коефіцієнт обороту по звільненню:

4. Коефіцієнт заповнення який характеризує заповнення працівників звільнилися прийнятими:

5. Коефіцієнт плинності кадрів:

Де: П - прийняті працівники;

У - звільнені працівники;

Чсред.за пров. - чисельність працівників в середньому за період;

У по сог.стор. - звільнені за угодою сторін;

У нар. - звільнені за порушення трудового договору;

У до. - звільнені за іншими неповажних причин.

Розрахуємо показники руху персоналу організації, розрахунок представимо в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Дані про рух працівників в Філія «Гомельводпроект» за 2011-2013 рр.

показники

роки

Відхилення (+/-)

2011

2012

2013

2012 До 2011

2013 До 2012

Прийнято на роботу, чол.

19

16

16

-3

-

Звільнено працівників, всього, чол.

14

22

12

8

-10

В тому числі:

за прогул та інші порушення трудової дисципліни, чол.

-

1

-

1

-1

за власним бажанням, чол.

14

21

16

7

-5

Облікова чисельність працівників в середньому за період, чол.

82

72

77

-10

5

Коефіцієнт обороту кадрів

0,40

0,53

0,36

0,13

-0,16

В тому числі:

по прийому

0,23

0,22

0,21

-0,01

-0,01

по звільненню

0,17

0,31

0,16

0,13

-0,15

по плинності кадрів

0,17

0,31

0,21

0,13

-0,10

Як показує аналіз даних таблиці 2.5, рівень плинності кадрів дуже високий. Плинність кадрів була на максимальному рівні в 2012р. Показник плинності досяг 31%.

Зниження чисельності працівників у 2013 році супроводжується зниженням коефіцієнта прийому і зниженням коефіцієнта звільнення. Така динаміка показників свідчить про збільшення стабільності трудового колективу. Це підтверджується зниженням рівня показника плинності кадрів на 10%. Однією з причин плинності кадрів є незадоволеність працівників оплатою праці.

Різниця в оплаті праці призводить до постійного переміщення людей. Причому ця причина в більшій мірі стосується робочих, хоча велике її вплив і на процес плинності серед службовців. Друга причина - рівень нормування праці. Там, де вдосконалення нормування не приділяється належної уваги, своєчасно не забезпечується перегляд норм виробітку, там з'являються так звані вигідні і невигідні роботи.

Певний вплив на плинність надають і побутові умови. Сюди можна віднести погане транспортне обслуговування, відсутність деяких соціально-культурних об'єктів. Причинами звільнення молоді, є незадоволеність професією, а також погана організація дозвілля і неможливість підвищити професійний і загальноосвітній рівень.

Таким чином, причини плинності кадрів численні, як різноманітні і конкретні шляхи її скорочення. Частина з них може бути реалізована організацією тільки за рахунок організаційних заходів, інші вимагають певних матеріальних витрат, треті - прийняття відповідних нормативних актів.

2.2 Економічний аналіз матеріального стимулювання праці працівників в організації

На першому етапі проведення аналізу системи матеріальної зацікавленості співробітників Філії «Гомельводпроект» необхідно проаналізувати Положення про оплату праці та преміювання в організації. В організації існує положення про заробітну плату працівникам, яке встановлюється індивідуально, за домовленістю з керівництвом і прописується в контракті.

Основними локальними нормативними актами, що регулюють матеріальне стимулювання працівників, є Колективний договір Філії «Гомельводпроект» і Положення про оплату праці.

Оплата праці працівників Філії проводиться відповідно до «Положення про оплату праці та преміювання», узгодженим Відкритим акціонерним товариством і затвердженим директором Філії.

Виплати всіх видів премій директору Філії проводиться за погодженням з Відкритим акціонерним товариством відповідно до умов контракту і «Положення про порядок визначення умов праці керівникам», затвердженим Міністерством сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь. (Додаток А, пункт 8 - Оплата праці).

Заробітна плата працівників складається з:

- тарифних ставок робітників (посадових окладів службовців);

- надбавки за складність і напруженість у роботі;

- надбавки водіям за класність;

- доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування, виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;

- надбавки за стаж роботи за фахом (в галузі);

- підвищення посадового окладу (тарифної ставки), передбаченого нормативно-правовими актами (Декрет Президента РБ від 26.07.1999 року №29, постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 09.11.1999 р № 1748);

- оплати за роботу в державні свята, святкові і вихідні дні;

- оплати за тимчасове заступництво;

- доплати за роботу зі шкідливими умовами праці;

- доплати за керівництво практикою студентів середніх та вищих навчальних закладів;

- підвищення тарифної ставки за кваліфікаційну категорію;

- підвищення тарифної ставки за внесок в ефективність роботи підрозділу;

- премії за основні результати фінансово-господарської діяльності.

Розглянемо порядок розрахунку заробітної плати в організації Філія «Гомельводпроект», використовуючи дані штатного розкладу за 2013 рік, на прикладі головного інженера, архіваріуса, інженера-проектувальника 1 категорії.

Таблиця - 2.6 - Порядок розрахунку заробітної плати працівників Філії «Гомельводпроект», руб.

головного інженера

Інженера-проектувальника 1 категорії

архіваріуса

Елементи заробітної плати

сума

Елементи заробітної плати

сума

Елементи заробітної плати

сума

Тарифна ставка 1-го розряду - 375000 руб.

тарифний розряд

18

тарифний розряд

13

тарифний розряд

5

тарифний коефіцієнт

4,26

тарифний коефіцієнт

3,04

тарифний коефіцієнт

1,73

тарифний оклад

1 597,5

тарифний оклад

1 140

тарифний оклад

648 750

Тарифний оклад на основі ЄТС

1 597,5

Тарифний оклад на основі ЄТС

1 140

Тарифний оклад на основі ЄТС

648 750

Відсоток підвищення К3- 40%

639 000

Відсоток підвищення К3- 15%

К2 - 30%

513 000

Відсоток підвищення К3- 30%

194 625

Підвищення за укладення контракту - 40%

639 000

Підвищення за укладення контракту - 25%

285 000

Підвищення за укладення контракту - 30%

194 625

За кінцевий результат роботи - 7%

111 825

Посадовий оклад

2 987,325

Посадовий оклад

1 938,000

Посадовий оклад

1 038,000

Надбавка за стаж - 10%

298 733

Надбавка за стаж - 15%

290 700

Надбавка за стаж - 5%

51 900

Надбавка за складність і напруженість - 35%

1 045,564

Надбавка за складність і напруженість - 35%

678 300

Надбавка за складність і напруженість - 30%

311400

Сума заробітної плати за місяць

4 331,622

Сума заробітної плати за місяць

2 907,000

Сума заробітної плати за місяць

1 404,300

К2 - підвищення посадового окладу за кваліфікаційну категорію

К3 - підвищення посадового окладу за внесок в ефективність роботи підприємства

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних організації

Середня заробітна плата в організації склала приблизно 4 225 000 руб., В той час як середня заробітна плата по області за 2013 рік склала 6 140 771 руб., В Мінську 7 571 736 руб.

Розмір середньої заробітної плати у філії в порівнянні з обласною середньою заробітною платою і середньою заробітною платою в Мінську можна відобразити графічні, рисунок 7.

З метою підвищення матеріальної зацікавленості працівників у досягненні високих результатах роботи на основі професійної майстерності, згідно з Декретом Президента від 23.01.2009 року №2 «Про стимулювання працівників організації галузей економіки» у витрати по виробництву і реалізації продукції (товарів, послуг), що враховуються при оподаткуванні ціноутворенні, включаються виплати стимулюючого характеру (премії за виробничі результати, надбавки всіх видів) в межах 80% суми заробітної плати.

В організації підвищувальні коефіцієнти тарифної ставки (окладу), розрахованого від ЕТС, встановлюються:

· При укладанні з працівником контракту відповідно до норм Декрету Президента Республіки Білорусь від 26.07.1999 року №29 «Про додаткові заходи щодо вдосконалення трудових відносин, зміцненню трудової і виконавської дисципліни», передбачається додаткова міра стимулювання праці - підвищення тарифної ставки (окладу) в розмірі до 50%;

· За високопродуктивну і якісну працю може застосовуватися збільшення тарифної ставки (окладу) в межах 50%;

· За наявність присвоєної в установленому порядку кваліфікаційної категорії: 1 категорія - до 30%, 2 категорія - до 20%;

Малюнок 7 - Розмір середньої заробітної плати в порівнянні

· За внесок в ефективність роботи організації - до 220%.

Відповідно до норм постанови Ради Міністрів Республіки Білорусь від 09.11.1999 р № 1748 «Про додаткові заходи матеріального стимулювання високопродуктивної та якісної праці» з метою посилення прямої залежності заробітної плати працівників від кінцевого результату роботи підрозділу, в якому зайнятий працівник, застосовуються:

· Підвищення до 10% тарифних ставок присвоєного розряду для робітників з погодинною оплатою праці;

· Підвищення до 7% тарифних окладів керівників, фахівців та інших робітників.

Підвищення тарифної ставки першого розряду проводиться, в межах наявних коштів на оплату праці, відповідно до Інструкції про порядок підвищення тарифної ставки першого розряду комерційними організаціями, затвердженої постановою Міністерства економіки, Міністерства фінансів і Міністерства праці та соціального захисту від 24.02.2005 р № 18 / 23/34 (зі змінами та доповненнями).

Надбавка водіям за класність виплачується виходячи з місячної тарифної ставки за фактично відпрацьований час в наступному розмірі:

- водіям 1 класу - 25%;

- водіям 2 класу - 10%.

Надбавка за складність і напруженість роботи, за високі досягнення у праці встановлюється в розмірі не більше 50% від величини посадових окладів фахівців і службовців по організації в цілому.

Надбавка за стаж роботи встановлюється працівникам організації в залежності від стажу роботи за фахом (в галузі) в наступних розмірах:

- при стажі роботи від 0 до 5 років - 5% посадового окладу;

- при стажі роботи від 5 до 10 років - 10% посадового окладу;

- при стажі роботи від 10 до 15 років - 15% посадового окладу;

- при стажі понад 15 - 20% посадового окладу.

Згідно Колективного договору працівникам Філії «Гомельводпроект» ВАТ «Полесьегіпроводхоз» встановлюються такі доплати до тарифних ставок і окладу:

- за роботу в шкідливих і важких умовах праці - в розмірі від 0,1% до 0,14% тарифної ставки 1-го розряду, встановленої в організації за кожну годину роботи з урахуванням шкідливості і ступеня тяжкості умов праці;

- за роботу в нічний час і за багатозмінний режим роботи - в розмірі 40% посадового окладу працівника за кожну годину роботи в нічний час.

При тимчасовому заступництві заміщає виплачується різниця між тарифними окладами за ЄТС по замещаемой і основною посадою.

В якості додаткових заходів стимулювання праці при укладанні з працівником контракту, йому надається додаткова заохочувальний відпустку зі збереженням заробітної плати до 5-ти календарних днів і підвищенням тарифної ставки до 50%.

Також в організації практикуються такі додаткові надбавки, за рахунок власних коштів і для працівників, які відпрацювали на підприємстві не менше одного року, як:

- при досягненні працівником пенсійного віку і виході на пільгову пенсію - одноразову матеріальну допомогу в розмірі 20 базових величин;

- при досягненні 30-ти і 40-ка річного віку - одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 і 10 базових величин;

- при досягненні 50-ти, 60-ти, 65-ти і 70-ти річного віку - одноразову матеріальну допомогу в розмірі 15 базових величин;

- при досягненні ювілейних дат (для жінок - 60, 70, 80 і т.д .; для чоловіків - 65, 70, 80 років і т.д.) пенсіонерам, які вийшли на пенсію з підприємстві - одноразову матеріальну допомогу в розмірі 10 базових величин ;

- при вступі в шлюб - 20 базових величин (для кожного з подружжя, що працюють в організації);

- при народженні дитини - 20 базових величин (для кожного з подружжя, що працюють в організації);

- до Дня захисника Вітчизни та Збройних Сил Республіки Білорусь - до 10 базових величин;

- до Міжнародного Жіночого дня працюють і пенсіонерам - до 10 базових величин;

- до Дня меліоратора - до 50% посадового окладу;

- до новорічних свят працівникам організації, пенсіонерам - до 5 базових величин;

- працівникам, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 16 років або дитину-інваліда віком до 18 років, а також одиноким матерям одноразову матеріальну допомогу в розмірі 5 базових величин;

- на заготівлю овочів - 10 базових величин;

- на оздоровлення, лікування та відпочинок при наданні трудового відпустки - 10 базових величин;

- у випадку смерті працівника членам його сім'ї 50 базових величин;

- у випадку смерті близьких родичів (мати, батько, діти, дружина, чоловік, сестра, брат) - 50 базових величин;

-виплачівать працівникам і пенсіонерам філії, нагородженим нагрудним знаком «Ганарови меліяратар», щомісяця по 3 базові величини з фонду споживання.

Таким чином можна зробити висновок, що матеріальна зацікавленість персоналу підприємства знаходиться на низькому рівні, так як заробітна плата не залежить безпосередньо від результатів праці працівників.

  • 2.3 оцінка моральної і організаційної мотивації праці в організації

З огляду на той факт, що в умовах фінансової кризи у багатьох суб'єктів господарювання складне фінансове становище, слід більше уваги приділити нематеріальному стимулюванню працівників. Крім того, публічна похвала дуже добре оцінюється людьми і стимулює їх до активної і більш якісної діяльності, що сприятливо позначається на становищі організації.

Саме тому у Філії «Гомельводпроект» досить чималу увагу приділяється нематеріальному стимулюванню.

Так, наприклад, в суспільстві існує моральне заохочення і преміювання кращих працівників (занесення на Дошку Пошани, нагородження Почесною грамотою, Грамотою, оголошення Подяки). Дане заохочення вводилося з метою посилення морального стимулювання працівників і підвищення їх зацікавленості у виконанні планових показників, досягнення економічної ефективності, пошуків резервів підвищення рентабельності організації, поліпшення якості послуг, що надаються.

Відомо, що такі фактори, як поганий психологічний клімат в колективі, незадоволеність корпоративною культурою і відсутність можливості кар'єрного росту, є найбільш частими причинами звільнення (після незадоволеності оплатою праці). Тому на відповідних видах нематеріального стимулювання зупиняють свою увагу керівники Філія «Гомельводпроект». Наймачі намагаються створити сприятливі умови для роботи персоналу, а також намагається заохочувати тих працівників, які проявили себе з позитивного боку.

Серед методів морально-психологічного стимулювання слід зазначити також оптимізацію робочого місця відповідно до норм (модернізація основних засобів, вдосконалення умов праці, поліпшення дизайну і інші естетичні аспекти). Організація свят: Новий рік, 23 лютого, 8 березня, День меліоратора. Використовується також надання безпроцентної позики на поліпшення житлових умов, придбання товарів тривалого користування, безоплатна допомога суспільства (народження дитини, весілля, важка хвороба або смерть близького родича, оплата мобільних телефонів при використанні їх співробітниками в службових цілях, оплата проїзних квитків працівникам які за службовим обов'язком змушені користуватися громадським транспортом).

Все це стимулює працівників до активної громадської діяльності, що веде до прояву активності у виконанні професійних функцій і вирішенні професійних завдань.

В організації існує моральне заохочення і преміювання кращих працівників, оптимізація робочого місця, вдосконалення умов праці, організація свят, надання безпроцентної позики на поліпшення житлових умов, придбання товарів тривалого користування, безоплатна допомога суспільства (народження дитини, весілля, важка хвороба або смерть близького родича) .

2.4 Оцінка впливу мотивації праці на кінцеві результати діяльності філії

Проаналізуємо: динаміку ефективності управління персоналом та динаміку продуктивності праці працівників в діючих цінах за три роки Філія «Гомельводпроект» за 2011-2013 рр. на підставі даних бухгалтерських балансів, звітів про прибутки і збитки, звітів з праці представлені в таблиці 2.7 і 2.8.

Таблиця 2.7 - Динаміка показників ефективності управління персоналом у Філії «Гомельводпроект» за 2011-2013 рр.

показники

роки

Темп зростання, %

Відхилення (+ ;-)

2011

2012

2013

2012 До 2011

2013 До 2012

2012 До 2011

2013 До 2012

1.Об 'ем виконаних робіт і послуг, млн.р

4320

5927

10083

137,2

170,1

1607

4156

2.Прібиль від реалізації продукції, товарів, послуг, робіт, млн.р.

388

778

1643

200,5

211,2

390

865

3.Расходи на оплату праці, млн.р.

+1927

2836

4918

147,2

173,4

909

2082

4.Чістая прибуток, млн.р.

99

161

885

162,6

549,7

62

724

5.Проізводітельность праці, вимірювана:

- прибутком від реал.млн.р.

4,97

10,81

23,81

217,2

220,4

5,8

13

- чистим прибутком, млн.р.

1,27

2,24

12,83

176,2

573,6

1

10,6

6.Среднеспісочная чисельність, чол.

78

72

69

92,3

95,8

-6

-3

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних організації

На підставі даних таблиці 2.6 за період 2011 - 2013 роки. господарська діяльність Філії «Гомельводпроект» характеризується позитивною динамікою основних показників: зростанням прибутку від реалізації, чистого прибутку, продуктивності праці. За аналізований період обсяг діяльності збільшився в 2012р. в порівнянні з 2011р. на 37,2%, що склало 1607 млн. р., в 2013р. в порівнянні з 2012р. на 70,1%, що склало 4156 млн.р. Прибуток від реалізації склала в 2012р. в порівнянні з 2011р. збільшилася на 100,5%, що склало 390 млн. р., в 2013р. в порівнянні з 2012р. на 111,2%, що склало 865 млн.р. Витрати на оплату праці також зросли в 2012р. в порівнянні з 2011р. збільшилася на 47,2%, що склало 909 млн. р., в 2013р. в порівнянні з 2012р. на 73,4%, що склало 2082 млн.р. Відзначимо і зростання продуктивності праці: виміряний прибутком від реалізації в 2012р. в порівнянні з 2011р. збільшилася на 117,2%, що склало 5,8 млн. р., а в 2013р. в порівнянні з 2012р. на 120,4%, що склало 13 млн.р; виміряний чистим прибутком в 2012р. в порівнянні з 2011р. збільшилася на 76,2%, що склало 1 млн. р., а в 2013р. в порівнянні з 2012р. на 473,6%, що склало 10,6 млн.р; Таким чином, господарську діяльність даної організації можна визнати ефективною.

Таблиця 2.8 - Динаміка продуктивності праці по Філії «Гомельводпроект» за 2011-2013 роки.

показники

роки

Темп зростання, %

Откланеніе, +/-

2011

2012

2013

2012 До 2011

2013 До 2012

2012 До 2011

2013 До 2012

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, млн р., Млн р.

4320

5927

10083

137,20

170,12

1607

4156

Середньооблікова чисельність працівників, чол.

78

72

69

92,31

95,83

-6

-3

Прибуток до оподаткування, млн р.

190

279

1190

146,84

426,52

89

911

Продуктивність праці по виручці від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, млн р.

55,38

82,32

146,13

148,63

177,52

26,93

63,81

Продуктивність праці по прибутку, млн р.

2,44

3,88

17,25

159,08

80,60

1,44

13,37

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних організації

Продуктивність праці по виручці від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг одного працюючого в 2013 році в порівнянні з 2012 роком зросла на 77,5%, в порівнянні з 2011 роком - збільшилася на 163,7%. Негативною тенденцією в діяльності організації є зниження продуктивності праці по прибутку: на 19,4% по всім в порівнянні з 2012 роком і на 44,8% в порівнянні з 2011 роком.

Розрахуємо вплив зміни виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг і чисельності персоналу на продуктивність праці в 2013 р в порівнянні з 2012 р (таблиця 2.9).

Таблиця 2.9 - Вплив зміни виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг і чисельності персоналу на продуктивність праці по Філії «Гомельводпроект» в 2013 р в порівнянні з 2012 р

показники

рік

Темп зростання, %

скоригований показник

Відхилення (+/-)

2012

2013

всього

в тому числі за рахунок зміни

виручки від реалізації

чисельності працівників

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, млн р.

5927

10083

175,81

5927

4156

-

-

Середньооблікова чисельність працівників, всього, чол.

72

69

95,83

69

-3

-

-

Вироблення на одного працівника, млн р.

82,3

146,1

177,5

100,5

54,14

57,72

-3,58

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних організації

Зниження чисельності персоналу на 3 людини сприяло зниженню продуктивності праці на 3,58 млн р.

Негативною тенденцією в діяльності унітарного підприємства є зниження продуктивності праці по прибутку. У 2013 році в порівнянні з 2012 роком темпи зростання середньорічної вироблення на одного працівника персоналу випереджали темпи зростання середньорічної заробітної плати. Позитивно на динаміку продуктивності праці вплинуло зростання виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, зміна середньогодинного виробітку, зростання середнього виробітку персоналу. Негативно на динаміку продуктивності праці вплинуло зниження питомої ваги персоналу.

Для оцінки впливу мотивації праці на кінцеві результати діяльності Філія, проведемо аналіз показників оплати праці. Оплата праці працівників є головним показником матеріального стимулювання праці, і, як наслідок, найбільш важливим мотивом для підвищення продуктивності праці.

Визначимо джерела формування фонду заробітної плати працівників Філії «Гомельводпроект» за 2011-2013годи, розрахунки представлені в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10 - Структуру фонду заробітної плати працівників організації Філія «Гомельводпроект» за період 2011-2013 рр.

показники

роки

Темп зростання %

відхилення +/-

2011

2012

2013

2012 До 2011

2013 До 2012

2012 на 2011

2013 від 2012

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, млн.р.

4532

6051

10638

133,5

175,8

1 519

4587

Фонд заробітної платні:

- в сумі, млн.р.

2071

3057,7

5169,9

147,6

169,1

986,7

2112,2

- у відсотках до виручки від реалізації,%

45,70

50,53

48,6

4,83

-1,93

4,83

-1,93

в тому числі

а) відносяться на собівартість по реалізації товарів:

- в сумі, млн.р.

+1927

2836

4918

147,2

173,4

909

2082

- у відсотках до виручки від реалізації,%

42,5

46,9

46,2

4,35

-0,64

4,4

-0,7

- у відсотках до фонду заробітної плати,%

93,0

92,7

95,1

-0,3

2,38

-0,3

2,4

б) Отнасімий за рахунок прибуток

- в сумі, млн.р

144

221,7

251,9

154

113,6

77,7

30,2

- у відсотках до виручки від реалізації,%

3,2

3,7

2,4

0,49

-1,3

0,5

-1,3

- у відсотках до фонду заробітної плати,%

7,0

7,3

4,9

0,3

-2,38

0,3

-2,4

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних організації

Проведений аналіз фонду заробітної плати, динаміки його розвитку і джерел формування, виявив зростання фонду заробітної плати в 2,3 рази за 2 роки і показав зниження ефективності його використання. Збільшення фонду заробітної плати з 2011 по 2013 проходило в більшій мірі (249,6) ніж збільшення виручки від реалізації товарів і послуг, за той же період, (234,7%). Зниження ефективності використання коштів на оплату праці було цілком обумовлено зниження ефективності витрат на оплату праці, що відносяться на собівартість. Це проявилося в збільшенні рівня витрат на 3,71% до виручки. У виплатах за рахунок одержуваного прибутку відзначається зниження щодо всього фонду заробітної плати на 0,81%, що вказує на досить ефективний механізм преміювання, застосовуваний в організації. Зниження частки виплат з прибутку в структурі фонду заробітної плати на 2,08%, оцінюється негативно, оскільки вказує на зниження тісноти зв'язку між результатами праці і розмірами матеріальної винагороди за нього, що призводить до зниження ефективності праці.

У таблиці 2.11 представлений розрахунок впливу зміни факторів, пов'язаних зі стимулюванням праці на фонд заробітної плати працівників філії.

Вплив факторів визначається за допомогою факторного аналізу за формулами (7) - (12):

; (10)

; (11)

(12)

Де: ПТ - продуктивність праці;

В - виручка від реалізації товарів, робіт, послуг;

Ч - чисельність працівників організації;

ЗП - середня заробітна плата;

ФЗП - фонд заробітної плати.

Таблиця 2.11 - Розрахунок впливу зміни факторів, пов'язаних зі стимулюванням праці, на фонд заробітної плати працівників філії «Гомельводпроект» за 2012-2013 рр.

показники

роки

скориговані показники

Темп зростання, %

Вплив (+/-)

Відхилення (+/-)

2012

2013

ЗП0 * В1 / ПТ0

ЗП0 * В1 / ПТ1

1. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, млн.р.

6051

10638

10638

10638

175,8

2317,9

4587

2. Фонд заробітної плати, млн.р.

3057,7

5169,9

5375,6

3190,6

169,1

2112

2112

3. Середньооблікова чисельність працівників торгівлі, чол

69

72

-

-

104,3

-

3

4.Проізводітель-ність праці працівників, млн.р.

87,70

147,75

87,70

147,75

168,5

-2185,0

60

5. Середньорічна заробітна плата, млн.р.

44,314

71,804

44,314

44,314

162,0

1979,3

27

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних організації

У 213 році фонд заробітної плати збільшився на 69,1%, що склало 2112 млн.р.

У тому числі за рахунок збільшення виручки від реалізації на 75,8% фонд заробітної плати збільшився на 2317,9 млн.р. Збільшення продуктивності праці на 68,5% фонд заробітної плати зменшився на 2185,0 млн.р. Збільшення середньої заробітної плати на 62% фонд заробітної плати збільшився на 1979,3 млн.р.

Відобразимо графічно, на малюнку 8, випереджаюче зростання фонду заробітної плати над продуктивністю праці, що вказує на недотримання співвідношення зростання фонду заробітної плати і продуктивності праці

Малюнок 8 - Графік випереджаючого зростання фонду заробітної плати над продуктивністю праці

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних таблиці

На підставі даних штатного розкладу за 2013 рік розглянемо постійну частину заробітної плати за структурою кадрового складу Філія «Гомельводпроект» в таблиці 2.12.

Таблиця 2.12 - Розподіл постійної частини фонду заробітної плати за категоріями працівників Філії «Гомельводпроект» згідно зі штатним розкладом на 01.01.2013г.

категорії персоналу

середньооблікової чисельність

посадові оклади

сума

питома вага, %

1. Адміністрація

7,5

19 824 972

10,32

2. Служба бухгалтерського обліку та фінансової діяльності

4,2

11 867 224

6,18

3.Адміністратівно-господарське обслуговування

6

6 047 259

3,15

4. Проектний відділ

2,5

7 205 524

3,75

4.1. Проектна група №1

7

17 880 813

9,31

4.2. Проектна група №2

7

18 675 165

9,72

4.3. Проектна група №3

6

16 378 174

8,53

4.4. Група агроекономіки

4

10 771 088

5,61

4.5. Група по проектно-кошторисній роботі

2

7 051 350

3,67

5. Експедиція інженерних вишукувань

5.1. Партія топографо-геодезичних вишукувань

8

12 797 738

6,66

5.2. Партія інженерно-геологічних і грунтово-меліоративних вишукувань

12

23 382 630

12,17

6. Бюро оформлення та випуску проектів

5,5

11 005 791

5,73

7. Відділ автотранспорту та бурової техніки

15

26 752 294

13,93

РАЗОМ:

87,7

192 056 857

100

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних організації

Згідно з проведеним аналізом можна сказати, що найбільшу питому вагу посадових окладів займає відділу автотранспорту та бурової техніки і становить 13,93% від загальної суми.

Малюнок 9 -Діаграмма Розподіл постійної частини фонду заробітної плати за категоріями працівників

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних таблиці

Вихідні дані для розрахунку факторного впливу на продуктивність праці працівників Філія «Гомельводпроект» за 2012 - 2013 рр. представлені в таблиці 2.13.

Таблиця 2.13 - Вплив обсягу виробленої продукції і чисельності працівників проектної групи на продуктивність праці працівників Філія «Гомельводпроект» за 2012 - 2013 роки.

показники

роки

скоригований показник

Відхилення, (+/-)

Темп зростання, %

2012

2013

всього

У тому числі за рахунок

Обсягу виробленої продукції

чисельності

1.Об 'ем виробленої продукції, млн.р.

5927

10083

5927

4156

-

-

170,12

2. Чисельність працівників, чол.

72

69

69

-3

-

-

95,83

3. Чисельність працівників проектних груп, чол

20

20

20

0

-

-

100,00

4. Вироблення на одного працівника, млн.р.

82,32

146,13

85,90

63,81

60,23

3,58

177,52

4. Вироблення на одного працівника проектної групи, млн.р.

296,35

504,15

296,35

207,8

207,8

0,00

170,12

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних організації

За результатом проведеного розрахунку можна сказати, що вироблення на одного працівника організації в 2013 році збільшилася на 63,81 млн.р. У тому числі за рахунок зростання зниження чисельності на 4,17%, вироблення збільшилася на 3,58 млн.р., а за рахунок збільшення обсягу виробництва на 70,12%, збільшилася на 60,23 млн.р. Вироблення на одного працівника проектної групи збільшилася на 207,8 млн.р. за рахунок збільшення обсягів виробництва, а за рахунок відсутності зміни в складі кадрів проектних груп змін не відбулося.

Для більш детального аналізу мотивації праці працівників Філії «Гомельводпроект» так само слід зробити аналіз по праці і заробітної плати по організації. Індекс цін у 2013 році склав 1,107. Індекс споживчих цін становив 3,1.

Таблиця 2.14 - Динаміка показників по праці і заробітній платі працівників Філії «Гомельводпроект» за 2012-2013 рр.

показники

2012 рік

2013 рік

Темпи зростання,%, Відхилення, (+/-)

1.Об 'ем виробленої продукції, млн.р.

5927

10083

170,12

2. Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, млн.р.

6051

10638

175,81

2. Витрати на оплату праці, млн.р.

2836

4918

173,41

3. Чисельність працівників, чол.

69

72

104,35

4. Продуктивність праці в діючих цінах, млн.р.

85,9

140,04

163,03

- в порівнянних цінах, млн.р.

85,9

126,51

147,28

5. Витрати заробітної плати на одну людину, р.

41,1

68,31

166,20

6. Рівень витрат по заробітній платі

47,85

48,78

101,94

7. Собівартість, млн.р.

3469

5273

152,00

8. Фонд заробітної плати, млн.р.

3054

5169

169,25

9. Середня заробітна плата, млн.р.

44,26

71,79

162,20

10. Сума реальної заробітної плати, млн.р.

14,28

23,16

162,20

11. Віддача витрат на матеріальне стимулювання, млн.р.

1,98

2,06

103,87

12. Ємність витрат на матеріальне стимулювання, млн.р.

0,50

0,49

96,27

14. Частка витрат на матеріальне стимулювання у витратах, млн.р.

1,74

2,02

115,66

15. Коефіцієнт співвідношення темпів зростання продуктивності праці і заробітної плати

-

-

1,04

16.Регіональна конкурентоспроможність заробітної плати

5927

10083

170,12

Примітка - джерело: власна розробка на основі даних організації

Також слід визначити суму відносної перевитрати коштів на оплату праці в 2013 році в порівнянні з 2012 роком.

Комплексний аналіз показників з праці і заробітної плати працівників Філії «Гомельводпроект» за 2012 - 2013 рік показав, порушення співвідношення зростання заробітної плати по відношенню зростання продуктивності праці. Зростання заробітної плати за аналізований період склав 66,19%, при зростанні продуктивності праці 47,27%, так само з аналізу можна побачити, що продуктивність праці в звітному році в порівнянні з базисним збільшилася: в діючих цінах на 63,03%, в порівнянних цінах на 47,27%. Витрати на оплату праці збільшилися на 73,41% при збільшенні чисельності на 4,35%. Також за рахунок зростання чисельності можна відзначити перевитрата заробітної плати на 0,93% або 93 771 300 рублів.

З чого видно, що при збільшенні чисельності працівників організації, продуктивність виросла не значно, що може свідчити про недостатньою моральної та матеріальної мотивації праці працівників організації, керівництву слід переглянути способи заохочення працівників за більш високі досягнення і перевиконання планів.

Висновок: Найбільш значущим для працівників Філії «Гомельводпроет» є матеріальне стимулювання. Саме наявність матеріального стимулювання змушує працівника більш якісно виконувати доручену йому роботу. Наступними не маловажно факторами, що впливають, на персонал є соціально-психологічні та можливість самореалізації у праці. Відомо, що від психологічного клімату в трудовому колективі залежить як благополуччя членів колективу, так і їх працездатність. А безпосередньо від працездатності колективу залежить доля самої організації. Саме тому керівникам Філії слід приділяти увагу розвитку умов зростання персоналу, можливості для самореалізації працівників.

До необхідних заходів, які дозволять утримувати співробітників на підприємстві і стимулювати їх до ефективної праці, можуть бути віднесені:

- складання програм розвитку кваліфікації, дублювання, освіти, кадрового резерву;

- кредитування, довгострокові бонуси, опціони та ін .;

- компенсацію інфляційних, податкових втрат і ін .;

- гнучке формування соціального пакета та надання пільг з урахуванням вислуги, кваліфікації і виробничих досягнень;

- розвиток корпоративної культури.

3. Шляхи вдосконалення мотивації праці працівників у Філії «Гомельводпроект» ВАТ «Полесьегіпроводхоз»

Створення системи мотивації до ефективної праці - найважче завдання для більшості компаній, в цьому сенсі Філія «Гомельводпроект» не виняток. Наявність в організації алгоритмів спонукання до продуктивної праці дозволяє можливі протиріччя між працівником і роботодавцем, стабілізує баланс інтересів. Однак рішення цього завдання викликає найбільше конфліктів, оскільки безпосередньо впливає на справедливість оцінки праці та її оплати.

Кадри, і заробітна плата - ці поняття тісно пов'язані між собою. У кожній організації повинен розроблятися план по праці і заробітної плати. Мета, якого полягає у вишукуванні резервів щодо поліпшення робочої сили і на цій основі підвищення продуктивності праці. При цьому план повинен бути розроблений так, щоб темпи зростання продуктивності праці випереджали темпи зростання заробітної плати.

Численні взаємозалежні чинники підвищення показників продуктивності праці можна умовно об'єднати в наступні основні групи, що характеризують:

- вдосконалення техніки і технології. У цю групу факторів входить все, що визначається сучасним науково-технічним прогресом;

- поліпшення організації виробництва, раціональне розміщення продуктивних сил, спеціалізацію організації і галузей промисловості, найбільш повне використання наявного обладнання, ритмічність виробництва тощо .;

- вдосконалення організації праці, т. Е. Поліпшення використання живої праці (підвищення кваліфікації кадрів, культурно-технічного рівня трудящих, зміцнення трудової дисципліни і вдосконалення системи заробітної плати, нормування праці та особистої матеріальної зацікавленості всіх працівників; забезпечення середньої інтенсивності праці).

Ефективним засобом підвищення мотивації є публічна висока оцінка хорошої роботи, компетентності та вмінь членів колективу. Мотивація трудової діяльності є сукупністю внутрішніх і зовнішніх сил, які спонукають людину до діяльності, визначають поведінку, форму діяльності, надають цій діяльності спрямованість, яка орієнтована на досягнення особистих цілей і цілей організації. Це досягається за допомогою методів, які класифікуються в певний спосіб (рисунок 10).

Малюнок 10 - Класифікація методів мотивації

Примітка - джерело власні розробки.

Від того як організована система мотивації роботи значною мірою залежить ефективність роботи колективу, а значить, і конкурентоспроможність фірми на ринку. Системи оплати праці повинні бути в постійному розвитку. Адміністрації організації спільно з профспілковою організацією треба систематично оцінювати ефективність засобів на оплату праці.

Важливим напрямком роботи з персоналом є кадрове планування, мета якого полягає в забезпеченні робочих місць в необхідний момент часу і в необхідній кількості тими, хто їх шукає, відповідно до своїх здібностей, кваліфікації і вимог виробництва. Разом з тим, робочі місця повинні, з точки зору продуктивності і мотивації, дозволити працюючим розвивати свої здібності, підвищувати продуктивність роботи, відповідати вимогам умов і організації роботи. Кадрове планування базується на оперативному плані роботи з персоналом, виконання якого є основою успіху суб'єкта ринкових відносин в конкурентній боротьбі. Оперативний план роботи з персоналом - це комплекс взаємопов'язаних заходів, після здійснення яких реалізується кадрове планування в організації. Ефект самоорганізації роботи формується під впливом складної системи соціально-психологічних факторів, аналіз яких показує, що активізація трудової поведінки персоналу багато в чому визначається створенням умов для самовиявлення особистості (малюнок 11).

У трансформаційній економіці менеджери організації повинні звертати особливу увагу на зазначені фактори, які впливають на персонал підприємства, так як від цього залежать результат роботи колективу і його конкурентоспроможність на ринку.

При аналізі продуктивності праці (таблиця 2.13) ми зробили висновок про те, що на збільшення середньорічного виробітку одного працівника організації позитивно вплинули кілька фактора:

- збільшення обсягу виробництва продукції;

- збільшення вироблення одного робітника за рахунок скорочення загальної кількості працівників.

Для скорочення цілоденних простоїв і внутрізмінних втрат, методом:

- зміцнення трудової дисципліни;

- вдосконалення системи заробітної плати;

- нормування праці та особистої матеріальної зацікавленості всіх працівників;

- забезпечення середньої інтенсивності праці.

Працівникам організації, безпосередньо розробляють проекти (працівникам проектних груп, працівниками групи агроекономіки, працівником партії топографо-геодезичних вишукувань і партії інженерно-геологічних грунтово-меліоративних досліджень) пропоную підвищена заробітна плата на 10%. Виплату премій виробляти тільки при виконанні планів, встановлених на місяць, з урахуванням якості їх виконання. Проектувальникам, які розробили та склали проект вчасно, з урахуванням успішного проходження експертизи виплачується премія в розмірі 100%, працівнику, який відпрацював в організації понад 10 років надання земельних ділянок з можливістю викупу, в дачному кооперативі Кути; молодим фахівцям не мають вищої освіти матеріальна допомога для навчання в вищих навчальних закладах; протягом усього навчання, з умовами зацікавленості організації в даних спеціальностях; працівника не мають власного житла, надання кредитів, іпотек для придбання такого (при наявності в організації фінансових коштів), проведення спільних заходів для згуртування колективу, і створення сприятливої ​​обстановки.


Головна сторінка


    Головна сторінкаМотивація праці працівників організації та шляхи підвищення її ефективності за матеріалами організації: "Філія" Гомельводпроект "ВАТ" Полесьегіпроводхоз "

Скачати 89.27 Kb.