Дата конвертації30.11.2018
Розмір12.39 Kb.
Типдипломна робота

Скачати 12.39 Kb.

Мотивація праці працівників організації та шляхи підвищення її ефективності за матеріалами організації: "Філія" Гомельводпроект "ВАТ" Полесьегіпроводхоз "

Малюнок 11 - Система факторів активізації персоналу підприємства

Примітка - Джерело: власні розробки

При аналізі продуктивності праці, після внесення відповідних змін, ми отримаємо наступні результати (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1 Вихідні дані для аналізу продуктивності праці після внесення пропозиції

показники

наявний результат

прогнозований результат

Відхилення, +/-

Обсяг виробництва продукції, тис. Р.

10083

15124,5

5041,5

Середньооблікова чисельність всього

69

69

0

Відпрацьовано днів одним робочим за рік (Д)

212

230

18

Середня тривалість робочого дня, год. (П)

7,8

8

0,2

Загальна кількість відпрацьованого часу всіма робітниками за рік, чол. / Год.

114098,4

126960

12861,6

Середньорічне виробництво 1 робітника, тис. Р. (ГВ):

146,13

219,20

73,07

Середньоденна вироблення робочого, тис. Руб. (ДВ)

18,73

18,73

-

Середньогодинна вироблення робочого (ЧВ)

2,40

2,40

-

Розрахунок впливу факторів на рівень середньорічної вироблення працівників підприємства зробимо способом абсолютних різниць:

ДГВД = УД2013 * ДД * ДВ прогноз;

ДГВД = 0,69 * (230 - 212) * 219,2 = 1209,984 (тис. Р.);

ДГВП = УД2013 Ч * Д2013 * ДП * ЧВ прогноз;

ДГВП = 0,69 * 212 * 0,2 * 2,4 = 70,2144 (тис. Р.);

Таким чином, за рахунок збільшення кількості відпрацьованих днів одним робочим до 230 і тривалості робочого дня до - 8 чол / год середньорічна вироблення збільшилася на 73,03 тис. Р, що говорить про збільшення продуктивності праці.

Отже, ми отримаємо відповідну вигоду від проведених заходів, так як збільшимо доходи від виробленої продукції за рахунок збільшення середньорічного виробітку.

Якби ми застосували інший спосіб підвищення продуктивності праці, а саме, спосіб, який передбачає впровадження нових технологій, вкладення грошових коштів в основний капітал, професійну перепідготовку фахівців, ми б отримав набагато більші витрати.

Звичайно ж, рано чи пізно кожне підприємство стикається з необхідністю витратитися на технічне переозброєння. Однак набагато ефективніше і дешевше підвищувати продуктивність праці за допомогою запропонованих управлінських методів.

ВИСНОВОК

Підсумовуючи виконану роботу можна сказати, що мета курсової роботи виконана і вирішені всі поставлені завдання.

У процесі написання роботи було встановлено, що основним стимулом, що спонукає працівника до ефективної праці, є його матеріальна зацікавленість, що реалізується посредствам заробітної плати. Заробітна плата - частина системи оплати і стимулювання праці. Однак, важливими складовими цієї системи є доплати, премії і бонуси, які можуть становити більше 70% від сукупних доходів працівника. Слід так само відзначити, що при матеріальному стимулюванні необхідно також враховувати і психологічні аспекти, що впливають на мотивацію співробітників.

Так само в процесі написання роботи було встановлено, що на сьогоднішній момент матеріальне стимулювання праці це одна з найефективніших систем для спонукання працівників до активної трудової діяльності.

В аналітичній частині курсової роботи було встановлено, що Філії «Гомельводпроект» фінансово стійко і не має проблем з розрахунками.

В цілому можна зробити висновок, що Філії «Гомельводпроект» здійснює досить ефективну торговельну діяльність, яка забезпечує прийнятний рівень рентабельності реалізованої продукції.

При проведенні оцінки матеріальної зацікавленості персоналу було встановлено, що на підприємстві фактично не існує положення про заробітну плату та преміювання - заробітна плата працівникам встановлюється індивідуально, за домовленістю з керівництвом і прописується в контракті.

Що стосується системи преміювання, то вона повністю залежить від волі керівництва Філії «Гомельводпроект», яке на свій розсуд щомісяця встановлює відсоток премії кожному співробітнику.

Таким чином, було зроблено висновок про те, що матеріальна зацікавленість персоналу підприємства знаходиться на низькому рівні, тому що не залежить безпосередньо від результатів їхньої праці.

Необхідно відзначити, що для правильної організації матеріальної зацікавленості працівників Філії «Гомельводпроект», керівництву підприємства необхідно розробити ряд заходів щодо усунення недоліків, виявлених в результаті аналізу.

Для усунення виявлених недоліків були запропоновані наступні заходи:

1. Розробка Положення про заробітну плату та преміювання. Розробка і впровадження подібного положення про оплату і преміювання дозволить працівникам Філії «Гомельводпроект» чітко розуміти, яким чином формується їх заробітна плата. Як результат, передбачається, що прозорість формування заробітної плати і незалежність даного процесу від волі керівника Філії «Гомельводпроект» підвищить матеріальну зацікавленість працівників в кінцевих результатах праці.

2. Поряд з матеріальним стимулюванням доцільно більше уваги приділяти моральному стимулюванню праці. Зокрема, ширше застосовувати нагородження дипломами та грамотами, вивішувати фотографії на Дошці пошани, повідомляти про досягнення в засобах масової інформації, не скупиться на похвалу за хорошу роботу.

Для подальшого стимулювання трудової діяльності працівників райпо необхідно застосовувати не тільки матеріальні способи, але і націлитися на зміну положення провідних фахівців в організації, суспільне визнання їх заслуг, зростання моральної і професійної авторитету найбільш активних в трудовому відношенні працівників. Слід сконцентрувати увагу на прагненні людей до професійного, службового росту і використовувати цю схильність для досягнення найвищих результатів діяльності підприємства.

Список використаних джерел

1. Трудовий Кодекс Республіки Білорусь. Закон Республіки Білорусь від 30 грудня 2010 року № 225-З (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 4, 2/1777).

2. Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 26 травня 2000 № 764 «Про затвердження примірного переліку посад і робіт, які заміщаються або виконуються працівниками, з якими наймачем можуть укладатися письмові договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, і примірного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ». Зміни та доповнення: Постанова Ради Міністрів Республіки Білорусь від 9 липня 2011 року № 936 (Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь, 2011 р, № 81, 5/34137).

3. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: навчальний посібник / А.А. Канке, І.П. Кошова. - 2-е вид. испр. і доп. - М.: Форум: ИНФРА-му, 2007

4. Бовикін І.В. Новий менеджмент. - М., Рік випуску 2008 - 368с.

5. Бурлаков Г.Р. Мотиваційний клімат організації. //Управління персоналом. - №87. - 2009.

6. Веснін В.Р. Менеджмент: Підручник. - М .: Проспект, 2007.

7. Виханский О.С. Менеджмент: Підручник / Виханский О.С., Наумов А.І. М .: Економіст, 2006

8. Бабосов Е.М. Управління персоналом: навчальний посібник для студентів виклик за фахом «Менеджмент» / О.М. Бабосов, Є.Г. Вайнілович, Е.С. Бабосов. - Мінськ: ТетраСистемс, 2012. - 288с.

9. Економіка праці: посібник для студентів спеціальності 1-25 01 07 «Економіка і управління на підприємстві» і 1-26 02 02 «Менеджмент» / ав.сост .: Т.В. Гасанова (і ін.) - Гомель: заклад освіти «Білоруський торгово-економічний університет петребітелькой кооперації», 2010. - 112с.

10. Герчикова І.М. Менеджмент: Підручник. М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.

11. Гур'янов С. Н., Поляков І. А., Ремізов К. С. Довідник економіста з праці. - 5-е изд., Доп. і перераб. - М.: Економіка, 2002.

12. Дорофєєв В.Д. Менеджмент: Учеб. Посібник / Дорофєєв В.Д., Шмельова А.М., Шестопал Н.Ю. - М .: ИНФРА-му, 2008.

13. Єрохіна Р.І., Самраілова Е. К. Аналіз і моделювання трудових показників на підприємстві: навч. посібник / під ред. проф. А. І. Роде. - М.: Изд-во «МІК», 2000..

14. Зазека П.В. Матеріальна зацікавленість керівників організацій / Павло Володимирович Зазека // Управління персоналом.-2011. № 5? С. 23? 34

15. Зазека П.В. Нове в стимулюванні праці керівників організацій П. В. Зазека // Управління персоналом.-2010. ? № 5.? С. 6? 8

16. Кабушкин Н. І. Основи менеджменту - К .: Юрінком Інтер-Пресс 2009 - 336 с.

17. Коротков Е.М. Менеджмент. - М .: ИНФРА-М, 2009. (гриф УМО).

18. Кравченко А.І. Історія менеджменту: Навчальний посібник. - М .: Академічний проект, 2007.

19. Менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.В.Лукашевіча, Н.І.Астаховой. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.

20. Мескон М.Х. Основи менеджменту: Пер. з англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоурі Ф. - М .: Вільямс, 2007.

21. Міснікова Л.В. Управління працею і його мотивація в торгівлі: Порівняльний аналіз / Л.В. Міснікова - Мн .: Бел. Наука, 2001 - 87с.

22. Огарков А.А. Управління організацією: Підручник. - М .: Ексмо, 2006.

23. П.В. Журавльов, С.А. Карташов, Н.К. Маусов, Ю.Г. Одегов. Технологія управління персоналом М .: Думка, 2012. - 576с.

24. Поршнев А.Г. Управління організацією: Підручник / Поршнев А.Г., Румянцева З.П., Саломатін Н.А. - М .: ИНФРА-му, 2008.

25. Пугачов В.П. Управління персоналом організації: Підручник. - М .: Аспект Пресс, 2011. - 279 с.

26. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: ИНФРА-му, 2006.

27.Скамай Л.Г., Трубочкіна М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств. - М.: ИНФРА-М, 2004.

28. Слегінгер Г. Е. Праця в умовах ринкової економіки: уч. посіб. - М.: ИНФРА-М, 1996..

29. Стук Т.Ю. Аналіз і моделювання трудових показників в управлінні персоналом: навчальний посібник. - Омськ, 2002.

30. Тебекін А.В. Менеджмент організації: Підручник / Тебекін А.В., Касаєв Б.С. - М .: КНОРУС, 2007.

31. Травін В.В., Дятлов В.А. Основи кадрового менеджменту. М., Рік випуску 2008 - 59с.

32. Чуєв І.М., Чуєва Л.Н. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: підручник для вузів. - М.: ІТК «Дашков і Ко», 2006.

33. Шекшня С.В. Управління персоналом сучасної організації. Навчально-практичний посібник М .: ЗАТ «Бізнес-школа« Інтел-Синтез », 2010 - 352с.

34. Чернишова Ю.Г. Аналіз фінансово-господарської діяльності: 100 екзаменаційних відповідей / Ю.Г.Чернишева, Е.А. Чернишов - 2-е видання - Ростов н / Д: Видавничий центр «Мірт»; Фенікс 2010 - 264с.


Головна сторінка


    Головна сторінкаМотивація праці працівників організації та шляхи підвищення її ефективності за матеріалами організації: "Філія" Гомельводпроект "ВАТ" Полесьегіпроводхоз "

Скачати 12.39 Kb.