• Теоретичне питання 8. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства
 • Міжнародний поділ праці, науково-технічне и виробниче Співробітництво
 • ТНК и розвиток міжнародніх виробничих звязків
 • Сутність и форми МІЖНАРОДНОГО поділу праці
 • Фактори розвитку и причини участия стран у міжнародному поділі праці
 • Етапи розвитку поділу праці як економічного процесса
 • Показники участия країни в міжнародному поділі праці
 • Квес>
 • Нові Тенденції в розвитку МІЖНАРОДНОГО поділу праці и Світової економіки
 • Інтернаціоналізація та глобалізація економічного розвитку
 • Теоретичне питання 40. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринкі
 • Глобальні напрямки маркетінгової стратегії
 • ЕКСПОРТ
 • Спільна підприємницька діяльність
 • Значення сертифіката № «ІХХ»
 • Висновок


 • Дата конвертації04.05.2017
  Розмір116.29 Kb.
  Типконтрольна робота

  Скачати 116.29 Kb.

  Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринкі

  Міністерство освіти и науки України

  Національний університет харчових технологій

  Кафедра маркетингу

  Контрольна робота

  з дисципліни: "Міжнародний маркетинг"

  Виконаю:

  студент 6 курсу

  (З.ф.н.) спеціальність МЗЕД

  Меркулов Олександр

  Перевірів:

  викладач

  Крайнюченко Ольга Феодосіївна

  Київ - 2009

  Зміст

  Теоретичне питання 8. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства

  Теоретичне питання 40. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринкі

  завдання

  Список використаної літератури

  Теоретичне питання 8. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства

  Інтернаціоналізація господарському ого життя в СУЧАСНИХ условиях

  Міжнародний поділ праці, науково-технічне и виробниче Співробітництво

  Система міжнародніх економічних отношений формується на основе інтернаціоналізації продуктивних сил, яка у свою Черга віростає Із МІЖНАРОДНОГО поділу праці (МПП). Суть МІЖНАРОДНОГО (як и будь-которого) поділу праці Полягає у єдності двох процесів - розчленування й обєднання виробництва, відособлення и спеціалізації різніх відів Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, в їх взаємодії, взаємодоповненні. Міжнародний поділ праці здійснюється З метою підвищення ефектівності виробництва, економії витрат суспільної праці, раціонального размещения продуктивних сил.

  Спочатку визначальності факторами МІЖНАРОДНОГО поділу праці були природні фактори: Відмінності между країнамі в наявності природних багатств, грунтово-кліматичні умови, географічне положення, розміри трудових ресурсов. Альо у второй половіні XX ст. в условиях НІР головного фактором формирование МПП становится науково-технічний прогрес, рівень розвитку продуктивних сил у різніх странах, стан їх науки й техніки. Зменшення значення природних и географічних факторів для МПП особливо помітно на прікладі Японії и Нових індустріальніх стран - Південної Кореї, Тайваню, Сінгапуру, Гонконгу. Міжнародна спеціалізація ціх стран практично НЕ пов'язана ні з наявністю у них природних ресурсов, ні даже з їх географічним положенням.

  Іншим безпосередньо впліву НТР на МПП стало обмеження возможности окремий стран создать надміру багатогалузеві національні промислові комплекси. Сьогодні номенклатура продукції, особливо промислових галузь, настолько велика, что Жодна країна НЕ зможу Забезпечити Економічно вігідне виробництво всієї цієї номенклатури. Тому досвід багатьох стран показує, что найефектівнішою є концентрація зусіль на створенні спеціалізованіх галузь виробництва, органічно вписаного у систему МІЖНАРОДНОГО поділу праці. Зворотнього стороною МПП є міжнародне науково-технічне и виробниче Співробітництво, кооперація. Так, сегодня дедалі важлівішім безпосередньо внутрігалузевого поділу праці становится спеціалізація нема за кінцевою продукцією, а за деталями, Вузли и комплектуючими виробами. В сучасности машинобудуванні только 15-20% усіх деталей машин є орігінальнімі, а решта 75-85% - це взаємозамінні деталі або даже деталі з однакової технічнімі характеристиками для багатьох тіпів машин и обладнання. Відособлення ціх відів деталей машин в ОКРЕМІ виробництва - основа розвитку як внутрішньо-Національної, так и міжнародної промислової КООПЕРАЦІЇ.

  НТР доповнено промислову кооперацію науково-технічним и виробничим співробітніцтвом, тобто різноманітнімі формами ДІЯЛЬНОСТІ в Галузі виробництва, прикладної науки, техніки, торгівлі, технічного обслуговування та в других сферах. Особливого розмахом таке Співробітництво Набуль в галузь, Які стали породженням НТР. Так, корпорації, что лідірують у Галузі виробництва інформаційної техніки, укладають велику Кількість Угода про Співробітництво з іншімі фірмамі, у тому чіслі й зарубіжнімі.

  Саме міжнародна спеціалізація и кооперація виробництва, всесвітній поділ праці в кінцевому підсумку породжують інші форми міжнародніх економічних отношений: вивіз товарів и капіталів, міграцію РОБОЧОЇ сили, а такоже інтеграційні процеси в різніх регіонах.

  ТНК и розвиток міжнародніх виробничих звязків

  У СУЧАСНИХ условиях відбувається Безперервна зростання роли транснаціональніх корпорацій (ТНК) у світовому ВИРОБНИЦТВІ, міжнародному поділі праці й міжнародному економічному обміні. ТНК - це найбільші компании, національні за КАПІТАЛОМ и контролем, но міжнародні за сферою своєї ДІЯЛЬНОСТІ, їхня Відмінна особлівість - наявність актівів за кордоном, Які вінікають на базі прямих інвестіцій. Виникнення ТНК відносіться до ПЕРІОДУ после Другої Світової Війни, коли смороду стали панівною формою міжнародніх монополій, прийшовши на зміну міжнароднім картелів.

  ТНК якісно відрізняються від міжнародніх картелів на качана віку. Останні створювалі підприємства в основном у сировина и добуваючіх галузь, продукція якіх прізначалася для реализации в стране, де базувалася дана монополія. Альо головна відмінність пролягав в тому, что зарубіжні підприємства залишились технологічно відособленімі одиниць, малі повний виробничий цикл, виступали самостійно даже у збутовій ДІЯЛЬНОСТІ.

  Зростання суспільного характеру виробництва, его інтернаціоналізація в условиях НТР привели до трансформації міжнародніх компаний, Виникнення ТНК. У межах СУЧАСНИХ ТНК склалось міжнародні виробничі комплекси, єдність якіх забезпечується чисельність виробничими, фінансовімі й управлінськімі звязку. ЦІ виробничі комплекси базуються на внутріфірмовому поділі праці, коли Філіали однієї корпорації в різніх странах спеціалізуються на випуску окремий вузлів и деталей, здійсненні окремий операцій, спільно беручи участь у ВИРОБНИЦТВІ готової продукції. Так, ТНК, Які діють у Галузі Радіоелектронної промісловості, перенесли за Межі стран базування (в основному в Південну Корею, Сінгапур и на Тайвань) найбільш трудомістку часть виробничого циклу, вікорістовуючі при цьом Значний розрив у Рівні заробітної плати в розвинутих державах и странах, Які розвіваються.

  Ще однією особлівістю СУЧАСНИХ ТНК є Збільшення в їх чіслі пітомої ваги корпорацій Японії и Західної Європи. Однако корпорації США продолжают зберігаті лідіруючі позіції в Деяк галузь, тісно повязаних з реалізацією досягнені НТР. Так, найкрупнішою компанією в Галузі виробництва ЗАСОБІВ телекомунікації є американська корпорація АТТ, а в десятку найкрупнішіх ТНК світу за Показник ОБСЯГИ продаж (як и в 80-ті роки) входять Такі американські корпорації, як "Ексон", "Дженерал моторз", "Мобіл "," Форд моторз "та ін.

  Діяльність ТНК всебічно спріяє зміцненню міжнародніх господарських звязків, інтернаціоналізації господарського життя. Например, корпорація "Ексон" має 44 нафтопереробні заводи в 23 странах, ее дочірні й Асоційовані з нею компании діють более чем у 80 странах. Величезне ОБСЯГИ товарів и услуг, Які віробляють ТНК у різніх регіонах світу, спріяє поглиблення МІЖНАРОДНОГО поділу праці: поділ праці между країнамі доповнюється міжнароднім поділом праці Всередині фірм.

  Інтернаціоналізація господарського життя й економічна інтеграція

  Економічна інтеграція - якісно новий етап інтернаціоналізації господарського життя. Вона предполагает зближені и взаємо-переплетіння національніх економік, проведення узгодженої державної економічної політики. Інтеграційні Тенденції є природнім процесом, Який віпліває Із обєктівніх потреб МІЖНАРОДНОГО поділу праці й науково-технічного прогресу.

  Суть економічної інтеграції проявляється в ее найважлівішіх характеристиках.

  Це, - По-перше, міждержавне регулювання економічних процесів;

  по-друге, поступове формирование, вместо більш або Менш незалежних один від одного національніх народногосподарський комплексів, регіонального господарського комплексу Із загальною структурою відтворення;

  по-Третє, Усунення адміністратівніх и економічних барєрів, перешкоджаючіх вільному рухові товарів, РОБОЧОЇ сили и ФІНАНСОВИХ ресурсов у межах регіону;

  по-четверте, зближені внутрішніх економічних умов у державах, Які беруть участь в інтеграційніх обєднаннях.

  Існують Такі основні види інтеграційніх об'єднань:

  зона Вільної торгівлі, коли країни-учасниці обмежуються відміною Митний барєрів у взаємній торгівлі;

  митний союз. коли вільне переміщення товарів и услуг Всередині угруповання доповнює єдиний митний тариф Стосовно до третіх стран;

  Загальний ринок, коли ліквідуються барєрі между країнамі НЕ только у взаємній торгівлі, а й для переміщення РОБОЧОЇ сили й Капіталу;

  економічний союз, коли на ДОПОВНЕННЯ до всіх переліченіх вищє інтеграційніх ЗАХОДІВ гармонізуються Різні аспекти економічної політики.

  Повна інтеграція предполагает Узгодження та проведення комунальної Валютної, фіскальної, кредитної політики и т. Ін., Утворення ОРГАНІВ наднаціональної влади.

  Найбільший Розма інтеграційні процеси здобули в Західній Европе. Ще З першого післявоєнніх років функціонував митний, а потім и економічний союз Бельгії, Нідерландів и Люксембургу (Бенілюкс). У тисяча дев'ятсот п'ятьдесят-один р. Було Створено Європейське обєднання вугілля и Сталі (ЄОВС). Нарешті, 25 березня тисяча дев'ятсот п'ятьдесят сім р. у Риме Шість західноєвропейськіх стран - Бельгія, Люксембург, Італія, Нідерланди, Франція и ФРН - постелили договір про создания Європейського співтоваріства (ЄЕС), Пожалуйста нерідко називали "Спільнім ринку". Відповідно до Маастріхтського договору (лютий 1992 р.) ЄЕС трансформувалося з 1 січня 1994р. у Європейський Союз (ЄС), а число стран-членів зросли до 15. До держав-засновніків прієдналіся Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Португалія, Австрія, Фінляндія та Швеція.

  Реальні Досягнення ЄЕС за 30-річну Історію его Існування Великі. Вже в 1962 р. були Відмінені кількісні обмеження у взаємній торгівлі стран ЄЕС, а в 1968 р. - мито у взаємній торгівлі промисловими товарами. Був введений єдиний митний тариф относительно третіх стран и до 1969 р. в основному завершівся процес создания митного союзу. Неухильного зростан ОБСЯГИ торгового обороту между країнамі ЄЕС и Питома вага цього обороту в загально обсязі їх зовнішньоторговіх операцій.

  Зросла світове господарське значення ЄЕС. У 1994р. експорт стран, Які входять у це угруповання, стає 40% від ОБСЯГИ СВІТОВОГО експорт (у 1980 р. цею Показник дорівнював 34,1%). У межах ЄЕС проводитися єдина аграрна політика, здійснюються Великі Спільні науково-технічні програми, Створений Загальний бюджет, кошти которого направляються передусім у фонд ПІДТРИМКИ й розвитку сільського господарства и в фонд розвитку Економічно відсталіх районів, функціонують наднаціональні Адміністративні органи - Рада Міністрів, комісія Європейського товариства , Європейський парламент та ін.

  У відповідності з положеннями Єдиного Європейського Акту, з 1 січня +1993 р. Було введено вільне пересування факторів виробництва в межах Співтоваріства - капіталів, РОБОЧОЇ сили, товарів та послуг. Маастріхтській договір предполагает создание єдиного валютного союзу держав-членів ЄС з Заснування єдиного Європейського банку з правами емісії єдиної валюти ЄВРО з 1999р.

  Європейський Союз не єдиний приклад регіональної інтеграції.Сьогодні в мире нараховується понад три десятки зон Вільної торгівлі, митний та економічних союзів. Альо найбільш прімітнім, дінамічнім інтеграційнім процесом ставши процес организации и Функціонування північноамеріканської зони Вільної торгівлі - НАФТА. З 1 січня 1994р. Діє договір между США, Канада та Мексика, Який предполагает зняття Митний барєрів на товари в торгівлі между цімі країнамі, лібералізацію режиму іноземного інвестування и міграції РОБОЧОЇ сили. Перспективи розвитку економічної інтеграції в Східній азії повязують зі створеня Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітніцтва (АТЕС). У него входять 18 держав азії, Північної та Південної Америки. У відповідності з планами АТЕС передбачається до 2020 р. создать найбільшу в мире зону Вільної торгівлі.

  Інтеграційні процеси актівізуються и в других регіонах. Найвідомішімі інтеграційнімі об'єднаннями є торговий пакт "МЕР-КОСУР", что Діє между Аргентина, Бразілією, Уругваєм та Парагваєм з 1 січня 1 995 р .; Асоціація держав Південно-Східної азії (АСЕАН), в якові входять Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіні, Бруней, а з 1995 р. - Вєтнам, Латіноамеріканська асоціація Інтеграції (ЛАІ) у складі Аргентини, Бразилии, Венесуела, колумбії, Мексики, Парагваю, Перу, Уругваю, Чилі и Еквадор.

  Інтернаціоналізація и глобалізація економічного розвитку

  Сутність и форми МІЖНАРОДНОГО поділу праці

  Суспільний поділ праці - відокремлення окремий відів Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, что стало причиною й умів Виникнення товарного виробництва.

  Суспільний поділ праці буває трьох функціональніх відів:

  1. Загальна - поділ праці между великими сферами матеріального и нематеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, транспорт та ін.);

  2. частковий - поділ праці усередіні великих сфер за галузь и підгалузямі (важка и легка промисловість, скотарство, землеробство та ін.), А такоже усередіні них (металургія, автомобілебудування та ін.);

  3. одінічній - поділ праці усередіні одного підприємства, что розглядається як цикл создания закінченого товару.

  Віділяється такоже два види теріторіального поділу праці:

  1. Міжрегіональний - поділ праці между регіонамі однієї и тієї ж країни;

  2. міжнародний - поділ праці между різнімі країнамі.

  Причиною й умів Виникнення и розвитку міжнародної економіки став міжнародний поділ праці (МПП) у всех трьох его функціональніх формах.

  Міжнародний поділ праці - вища степень розвитку суспільного теріторіального поділу праці между країнамі, что предполагает стійку концентрацію виробництва візначеної продукції в окремий странах.

  Головного напрямком розвитку МПП стало Розширення міжнародної спеціалізації и кооперування виробництва, что є формами МПП и віражають его Сутність.

  Міжнародна спеціалізація - це спеціалізація підприємств різніх стран на віготовленні частково продуктів, пов'язана з науково-технічною революцією. Розвівається вона за двома напрямку.

  1. Виробничий напрямок Включає спеціалізацію: міжгалузеву; внутрі шньогалузеву; Окремо підприємств.

  2. Територіальний напрямок Включає спеціалізацію окремий стран, групи стран або регіонів на виробництві визначених товарів и їхніх частин для СВІТОВОГО Сайти Вся.

  Основні види міжнародної спеціалізації виробництва:

  1. предметна (виробництво продуктів);

  2. подетальна (виробництво компонентів продуктів);

  3. технологічна або стадійна (Здійснення окремий технологічних процесів).

  Обєктівною основою МІЖНАРОДНОГО кооперування виробництва є Зростаючий рівень розвитку продуктивних сил и процес стійкіх виробничих звязків между самостійнімі підприємствами як усередіні стран, так и на світовому Рівні.

  Міжнародне кооперування як определена система отношений характерізується сфері, галузі ДІЯЛЬНОСТІ и методом співробітніцтва.

  Міжнародне кооперування охоплює следующие СФЕРИ співробітніцтва:

  1. Виробничо-технологічне Співробітництво, что Включає:

  передачу ліцензій и прав власності за;

  розробка й Узгодження проектно-конструкторської документації, технологічних процесів, технічного уровня и якості продукції, будівельних и монтажних робіт, модернізацію підприємств, что кооперуються;

  удосконалювання керування виробництвом, стандартизацію, уніфікацію, сертифікацію, Розподіл виробничих програм.

  2. Торгово-економічні процеси, повязані з реалізацією кооперованої продукції.

  3. Післяпродажне обслуговування техніки.

  При налагодженні коопераційніх звязків Використовують следующие методи:

  1. Здійснення спільніх програм, что реалізується в двох формах:

  підрядне виробниче кооперування - Виконання певної роботи Виконавцю з доручення замовника, что обумовлюється термінамі, ОБСЯГИ, якістю Виконання и т. д .;

  СПІЛЬНЕ виробництво.

  1. Спеціалізація в договірному порядку - це розмежування виробничих програм между учасниками виробничого кооперування, что дозволяє усунуті або Зменшити дублювання виробництва и пряму конкуренцію между собою на Сайти Вся.

  2. Створення спільніх підприємств - обєднання Капіталу декількох учасников для реализации окремий, взаємно погоджений цілей.

  Фактори розвитку и причини участия стран у міжнародному поділі праці

  Існує определена сукупність факторів, что вплівають на розвиток МПП, степень и масштаби участия в ньом тих або других стран.

  1. Національні фактори МПП:

  природно-географічні розходження (природно-кліматичні умови, природні ресурси, величина территории, чісельність населення, економіко-географічне положення);

  соціально-економічні умови (досягнутості рівень економічного и науково-технічного розвитку, історичні традиції розвитку Окремо відів виробництв, Механізм организации національного виробництва, Механізм организации зовнішньоекономічніх звязків).

  2. Міжнародні фактори МПП:

  рівень НТП в мире: чим ВІН вищє, тім более наукомісткімі стають Галузі (продукти) спеціалізації стран;

  Попит на світовому Сайти Вся;

  система міжнародних розрахунків;

  екологічні проблеми, что по-новому порушують питання про ВАРТІСТЬ природних ресурсов и якість товарів.

  Умів, что визначаються доля країни в МПП, є елементи продуктивних сил - засоби праці, предмети праці, робоча сила. З усіх факторів, что визначаються доля країни в МПП, вірішальну роль відіграють засоби праці. Від наявності цього фактора, у кінцевому підсумку, покладах ті місце, что країна займає в системе МПП. Если засоби праці в стране Досить розвінуті, то вона может буті постачальником на світовий ринок в основном готових виробів и мати такий народногосподарський комплекс, что Забезпечує національне Функціонування всех галузь национальной економіки.

  У МПП вступають спочатку підприємці різніх стран. Смороду прагнуть продати свою продукцію за кордоном дорожча, купити там товари подешевше и перепродаті їх у життя без стране з прибутком. Прагнення здобудуть більш значний вигоди від експортно-імпортних операцій у порівнянні з купівлею-продажем на внутрішньому Сайти Вся и є основним мотивом участия підприємців різніх стран у МПП.

  Причиною, что спонукує країни вступаті в МПП, є протіріччя между зростанням суспільніх потреб и недостатнім рівнем існуючіх ресурсов для їхнього удовольствие. Коли це протіріччя вінікає, постає питання про ощадливості использование наявний ресурсов, тому что інакше задовольніті вініклі спожи Неможливо. Найважлівішім Шляхом Здійснення такой економії є доля країни в МПП. Так, закон Зростаючий потреб обумовлює Чинність закону економії праці, Який и прімушує країну до вступу в МПП.

  Етапи розвитку поділу праці як економічного процесса

  Поділ праці як економічний процес пройшов у своєму розвитку следующие основні етапи:

  I етап. Відділення землеробства від скотарство.

  II етап. Відділення ремесла від землеробства.

  III етап. Відділення торгівлі від ремесла.

  На Першому и іншому етапах в основному завершується Загальний поділ праці, суспільне виробництво розчленовується на Великі сфери - промисловість, сільське господарство, транспорт, будівництво і т. Д. На третьому етапі одержує всебічній розвиток частковий (усередіні окремий галузь) i одінічній (усередіні окремий підприємств ) поділ праці. При цьом поряд з поділом праці за видами Корисної ДІЯЛЬНОСТІ формується и погліблюється територіальний поділ праці, у тому чіслі поділ праці между країнамі.

  Показники участия країни в міжнародному поділі праці

  Для характеристики різніх аспектів участия країни в міжнародному поділі праці (МПП) в его народногосподарській форме необходимо самперед знаті ОБСЯГИ валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, тому что ВІН характерізує зосередження зусіль окремий стран на виробництві части валового СВІТОВОГО продукту.

  При знаходженні сертифіката № концентрації виробництва ВВП в одній Із стран необходимо мати Відомості про ОБСЯГИ его виробництва як в окремий странах, так и в усіх странах світу Взагалі. На Основі ціх Даних Установлюється Питома вага кожної країни у ВИРОБНИЦТВІ валового СВІТОВОГО продукту, а потім можна найти число стран, у якіх зосереджена Основна частина его виробництва.

  Питома вага країни у загально ВИРОБНИЦТВІ стран СВІТОВОГО економічного співтоваріства обумовлює місце ее економіки в системе МІЖНАРОДНОГО виробництва, но НЕ дает уявлення про рівень включення национальной економіки країни в систему МПП. Тому необходимо використовуват и Відомості про розвиток зовнішньої торгівлі между цією Країною й іншімі учасниками МПП.

  Дані про обєм ВВП окремий стран и величину їхнього валового експорту на світовий ринок є віхіднімі моментами для визначення ступенів Залучення ресурсов країни в процес МПП. Показник цею розраховується відношенням Величини Всього експорт окремої країни на світовий ринок до ОБСЯГИ ее ВВП. Цей Показник назівається ЕКСПОРТНА квота. Вона свідчіть про степень залежності виробництва национальной економіки від збуту своих товарів на ринках других стран, показує возможности даної країни делать Певна Кількість продукції для продажу на світовому Сайти Вся.

  Важлівім Показники, Який застосовується для віміру ступенів Залучення всех ресурсов окремої країни в систему МПП, є коефіцієнт віпередження темпами зростання валового експорту темпів зростання валового внутрішнього продукту даної країни. На его основе можна судити про Тенденції Зміни ступенів участия країни в МПП. Если Темпи зростання Всього експорт віпереджають Темпи зростання виробництва всієї сукупності товарів и услуг у стране, то можна Говорити про подалі Залучення всех ее ресурсов у МПП, коли віпередження відбувається з недостатньою послідовністю, то наявні певні Невикористані возможности для Подальшого включення ресурсов у систему МПП, відставання свідчіть про ослаблення процесса втягування ресурсов даної країни в систему МПП.

  Цей коефіцієнт характерізує такоже тенденцію розвитку концентрації виробництва ВВП в окремий странах.Кроме того, ВІН может буті використаних для порівняльного АНАЛІЗУ. Зіставлення національніх коефіцієнтів віпередження дозволяє віявіті певні національні Особливості участия тієї чи Іншої країни в МПП. Більш активно будут задіяні в систему МПП ресурси тієї країни, у якої цею коефіцієнт вищє, чем у ее партнерів.

  Про степень включення економіки країни в МПП можна судити и по імпортній квоті. Вона показує, якові часть імпорт ставити від ВВП. Ее можна порівняті з експортно квотою й у такий способ Установити співвідношення между експортом та імпортом. Смороду могут буті Рівні, но найчастіше ЦІ величина не збігаються.

  Застосовується кож коефіцієнт віпередження темпами зростання імпорту темпів зростання валового внутрішнього продукту. На Відміну Від імпортної квоти цею Показник дает уявлення про Тенденції розвитку імпорту, про степень залежності национальной економіки від закупівель товарів за кордоном.

  Для віміру уровня развития зовнішньоекономічніх звязків даної країни Використовують и зовнішньоторговельну квоту, что представляет собою відношення Величини зовнішньоторговельного обігу країни до обєму ее ВВП. Вона показує Загальний ОБСЯГИ зовнішнього товарообігу даної країни з країною-партнером чи з усім світовім співтоваріством, но НЕ дает при цьом его якісної характеристики. Зовнішньо-торговельна квота як Показник розвитку МПП носити обмеження характер, и для цього краще використовуват експортно та імпортну квоту.

  Кроме Розглянуто показніків, что характеризують степень Залучення ресурсов у систему МПП, існує група других показніків, Вивчення якіх допомагає простежіті розвиток окремий аспектів цього процесса, например, Установити місце которого-небудь МІЖНАРОДНОГО регіону - ЄС, Північної Америки, Африки и т. Д. - у всій системе зовнішньоекономічніх звязків окремої країни. У цьом випадка так само, як и при візначенні уровня Залучення ресурсов країни в МПП, можна застосуваті дані з експорту, імпорту и зовнішньому товарообігу, провести аналіз на основе даних по одному з ціх параметрів. Зокрема, ми розглянемо лишь ті показатели, что застосовуються при проведенні експортно операцій.

  Одним Із показніків, что характеризують місце МІЖНАРОДНОГО регіону в системе зовнішньоекономічніх звязків окремої країни, служити частка у ее валовому експорті експорту у Певний міжнародний регіон. Цей Показник обчіслюється на основе Даних про продажі окремої країни в країни регіону, в ее валових постачання на світовий ринок.

  Важлівім Показники, Який вікорістовується для характеристики становища зовнішньоекономічніх звязків, є коефіцієнт Зміни Величини експорт окремої країни в Сейчас регіон у порівнянні Із зростанням ее валових постачання на світовий ринок. Цей коефіцієнт такоже назівають коефіцієнтом віпередження. ВІН обчіслюється відношенням темпів зростання експорту окремої країни у відповідній регіон до темпів зростання ее валових постачання на світовий ринок. Цей коефіцієнт дает уявлення про ШВИДКІСТЬ розвитку взаємного економічного співробітніцтва країни з груп стран у порівнянні з розвитку усієї системи зовнішньоекономічніх звязків, а такоже про ті, як змінюється місце даного регіону в системе зовнішньоекономічніх звязків країни.

  Кроме ціх показніків існують інші, котрі дозволяють візначіті місце окремий стран у системе взаємніх економічних отношений стран даного регіону. Одним Із таких показніків є Частка експорту окремої країни у взаємному експорті групи стран. Взаємний експорт - це Сукупний експорт стран-партнерів на регіональний ринок. Хоча Взаємний експорт групи стран у залишковим підсумку и візначається загально ОБСЯГИ їхнього Спільного виробництва, но твердої залежності между цімі величина не існує. При одних условиях Взаємний експорт может розвіватіся паралельно з виробництвом, при других - відставаті. Оптимальним варіантом є тією, при якому Взаємний експорт віпереджає зростання Загальне ОБСЯГИ виробництва: відбувається більш Глибоке Залучення ресурсов країни в процес МПП.

  Рівною мірою й Частка експорту окремий стран у взаємному експорті регіональної групи НЕ має стабільного характеру. Вона змінюється НЕ только в залежності від Величини експорт других стран, но и от уровня вітчізняного виробництва всієї сукупності товарів и услуг, від ОБСЯГИ їхнього споживання Всередині країни и від других факторів. Зміни Частки експорту окремий стран у взаємному експорті могут йти в різніх напрямку. Ее Збільшення свідчіть про зростання роли даної країни у взаємному обміні стран, что співробітнічають.

  Частка експорту окремої країни у взаємному експорті даної групи стран дает обємне уявлення про долю цієї країни в їхньому зовнішньому обміні. Про Тенденції ж розвитку цієї величини можна судити за коефіцієнтом віпередження темпами зростання експорту окремої країни визначеного регіону темпів взаємного експорту стран даного регіону. Чим вищє цею коефіцієнт, тим более місце дана країна займає у взаємному експорті регіональної групи. Про співвідношення всех Розглянуто показніків дает уявлення таблиця 1.

  Таблиця 1. Класифікація показніків, что характеризують доля країни в МПП

  № п / п

  Найменування показніків

  Група А. Рівень розвитку МПП на прікладі експортно-імпортних операцій

  1

  2

  3

  4

  5

  Експортна квота країни в ее ВВП

  Коефіцієнт віпередження темпами зростання експорту темпів зростання ВВП

  Імпортна квота країни в ее ВВП

  Коефіцієнт віпередження темпами зростання імпорту темпів зростання ВВП

  ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА квота

  Група Б. Місце МІЖНАРОДНОГО регіону (ЄС, НАФТА, СНД та ін.) У системе зовнішньоекономічніх звязків окремий стран на прікладі Експортний операцій

  6

  7

  8

  9

  Частка експорту країни в міжнародний регіон у ее валовому експорті

  Коефіцієнт віпередження темпами зростання експорту країни в міжнародний регіон темпів зростання ее валового експорту

  Частка експорту окремої країни у взаємному експорті стран МІЖНАРОДНОГО регіону

  Коефіцієнт віпередження темпами зростання експорту окремої країни в міжнародний регіон темпів зростання взаємного експорту групи стран даного регіону

  Віщерозглянуті показатели характеризують Різні аспекти участия країни в системе МІЖНАРОДНОГО поділу праці в народногосподарській форме. Альо кроме народного-сподарської існують и інші форми МПП - внутрішньогалузева, міжгалузева и міжродова. Кожна з них віклікає великий самостійній Інтерес для АНАЛІЗУ процесса розвитку МІЖНАРОДНОГО поділу праці. Для цього могут буті вікорістані ті ж Самі показатели и методи їхнього розрахунку, но кількісні Величини ціх показніків будут Вже іншімі, тому что внутрішньогалузева, міжгалузева и міжродова форми пріпускають поділ праці нема на Рівні всех обсягів валових внутрішніх продуктів стран, а в масштабах окремий підрозділів національніх економік.

  Можна кож проаналізуваті Різні аспекти участия национальной економіки і ее окремий підрозділів у МПП. Например, могут буті вівчені стан пітомої ваги Галузі у вартості Всього експорт країни на світовому Сайти Вся, темпи зростання галузь міжнародної спеціалізації у порівнянні з темпами зростання всієї промісловості країни й ін.

  Міжнародна спеціалізована галузь - це галузь, что візначає характер міжнародної спеціалізації країни. Ее характерними ознака є:

  значний більш висока Частка експорту в даній Галузі в порівнянні з частко експорт в других галузь;

  більш висока Питома вага такой Галузі у ВИРОБНИЦТВІ даної країни в порівнянні з ее Частка у світовому ВИРОБНИЦТВІ.

  Основний Показник уровня міжнародної спеціалізації Галузі - коефіцієнт відносної експортної спеціалізації (Квес), что дорівнює відношенню пітомої ваги товару в експорті країни до пітомої ваги товару у світовому експорті. С помощью цього коефіцієнта можна візначіті товари й Галузі, что є міжнародноспеціалізованімі для даної країни:

  При Квес> 1 чим более Квес, тім более явною є міжнародна спеціалізація даної Галузі. При Квес <1 чим нижчих Квес, тім менше підстав вважаті Дану галузь (товар) міжнародноспеціалізованою.

  Іншім Показники, Який характерізує міжнародну спеціалізацію країни, є міжнародноспеціалізована продукція, что є предметом двосторонніх и багатосторонніх Угод міжнародної спеціалізації й КООПЕРАЦІЇ виробництва про поділ виробничих програм. Міжнародноспеціалізованімі є такоже товари, віроблені в одній чи декількох странах и покріваючі спожи СВІТОВОГО Сайти Вся в них.

  Чим більш Значне місце в складі експортованої продукції міжнародно-спеціалізованіх галузь займають вироби передових галузь обробної промісловості, тім более прогресивний характер носити міжнародна спеціалізація, й тім вищє ее реальний рівень, та навпаки, явна перевага в експорті продукції видобувна галузь и сільського господарства - Свідчення Звичайно пасівної роли країни в МПП, відносної відсталості міжнародної спеціалізації.

  Нові Тенденції в розвитку МІЖНАРОДНОГО поділу праці и Світової економіки

  МПП сегодня и сформованому и на его основе світове господарство являються собою складаний и суперечліву систему, у Якій не без зусіль удається підтрімуваті баланс різноспрямованіх інтересів и взаємодію его окремий систем. Світове господарство усе більш віявляє собі як неподільне глобальне ціле, у якому формуються и розвіваються суперечліві та різноспрямовані Тенденції, самперед глобалізація й водночас регіоналізація економічного життя.

  Тенденція до глобалізації СВІТОВОГО економічного життя знаходится прояв у все більш вільному переміщенні у світовому економічному пространстве товарів и усіх факторів виробництва. Смороду стають усе більш доступними всім и за більш низьких ціною. Тенденція до регіоналізації віражається самперед у створенні регіональніх торговельних блоків (ЄС, НАФТА - Північноамеріканська угода про вільну торгівлю, АСЕАН - Асоціація держав Південно-Східної азії та ін.).

  Характерною рісою сучасного СВІТОВОГО господарства стала інтернаціоналізація господарського життя, під Якою розуміється зближені національніх економік, что віявляє собі в зростанні виробничої взаємозалежності, МІЖНАРОДНОГО товарообігу, руху капіталів и РОБОЧОЇ сили, взаємного впліву на найважлівіші економічні процеси в странах, у тому чіслі на Рівні цен, ставки відсотка и т. д. У ее основе лежить поглиблення міжнародної спеціалізації й інтернаціоналізація виробництва, транснаціоналізація Капіталу й Утворення транснаціональніх корп орацій (ТНК). Вона відбівається як у сферах виробництва матеріальніх благ, розподілу, обміну и споживання, так и в розвитку усіх форм МЕВ, и спріяє цьом розвіткові.

  У СУЧАСНИХ условиях ЦІ процеси назівають глобалізацією економіки, что представляет собою новий степень інтернаціоналізації.Для сучасного етапу процесса глобалізації характерне поступове Залучення усе БІЛЬШОГО числа стран у процес інтернаціоналізації господарського життя, упровадження єдініх міжнародніх стандартів (технологічних, екологічних, статистичних, бухгалтерських, ФІНАНСОВИХ и ін.), Использование однаково крітеріїв у макроекономічній політіці, а такоже уніфікація вимог до податкової політики, політики в області зайнятості и т. д.

  Під інтернаціоналізацією виробництва мається на увазі встановлення безпосередніх, більш-Менш стійкіх виробничих звязків между підприємствами різніх стран, унаслідок чого виробничий процес в одній стране становится Частина процесса, что протікає в міжнародному або світовому масштабі. Це обєктівній процес, что є наслідком поглиблення МПП, в Основі которого лежить міжнародна спеціалізація виробництва. У СУЧАСНИХ условиях інтернаціоналізація виробництва підсілюється під Вплив різніх факторів, самперед - НТР.

  Відображенням інтернаціоналізації виробництва в сфері економічних отношений є такоже інтернаціоналізація Капіталу, яка представляет собою процес переплетення й обєднання національніх капіталів, что знаходять прояв як у створенні окремий компаніямі господарських обєктів у других державах, так и в розвитку міжнародніх форм звязків и контактів между капіталамі різніх стран. Інтернаціоналізація Капіталу веде до з'явиться нового явіща у мировой економіці - транснаціоналізації и ТНК. З'явилися и розвиток ТНК підсілює процеси спеціалізації и кооперування между підприємствами різніх стран.

  Розвиток Світової економіки, починаючі з останньої чверті XX ст., Відбувається під Зростаючий Вплив глобальних або загальносвітовіх проблем, Виникнення якіх - очевидно прояв глобалізації всесвітнього господарства, что протікає в конфліктній, проблемній, суперечлівій форме.

  У 90-і роки склалось наступна класифікація глобальних проблем:

  1. Політичні и соціально-економічні проблеми (Збереження світу и Запобігання ядерній Війни, обмеження гонки озброєнь и роззброєння, стійкість розвитку СВІТОВОГО співтоваріства).

  2. Проблеми, повязані з природно-економічнім розвитку (екологічні, енергетичні, сіровінні, продовольчі, Збереження клімату та ін.).

  3. Соціальні проблеми (міжнаціональні конфлікти, демографічні проблеми, питання культури, освіти й охорони здоровя).

  4. Змішані проблеми, Виникнення и нерозвязаність якіх пріховує загроза масової загібелі людей (військові и Регіональні конфлікти, злочинність, Техногенні катастрофи, стіхійні лиха).

  5. Наукові проблеми (Освоєння космічного простору, довгострокове прогнозування в різніх областях и ін.).

  Глобальні проблеми нельзя вірішіті Швидко і на Рівні окремий стран. Необхідній єдиний міжнародний Механізм їхнього решение и регулювання, визначення міжнародніх правових и економічних норм. Рішення ціх проблем покладається на ООН, МВФ, СОТ, Регіональні и галузеві организации, что ма ють великий досвід коордінації міжнародніх зусіль, использование ресурсов, регулювання МЕВ.

  Регіоналізація в СУЧАСНИХ условиях має виявило у розвитку інтеграційніх процесів и є найважлівішою характеристикою сучасного СВІТОВОГО господарства.

  Міжнародну економічну інтеграцію можна візначіті як процес господарсько-політічного обєднання стран на основе розвитку Глибока стійкіх взаємозвязків и поділу праці между Національними господарствами, взаємодії їхніх відтворювальніх структур на різніх рівнях и в різніх формах.

  На мікрорівні цею процес идет Шляхом взаємодії відтворювальніх субєктів національніх господарств (підприємств, фірм), что спріяє взаємопронікненню и зрощуванню національніх економік. На макрорівні - Шляхом розвитку міжнародної торгівлі товарами та послуги и зростання МІЖНАРОДНОГО руху факторів виробництва (Капіталу, РОБОЧОЇ сили, технології), что пріймають форму міждержавніх договорів за узгодженням національніх стратегій економічного и політічного розвитку.


  Інтернаціоналізація та глобалізація економічного розвитку

  Важлівою особлівістю сучасності є зростання взаємозалежності економік різніх стран, розвиток інтеграційніх процесів, Інтенсивний перехід цівілізованіх стран від замкнутих національніх господарств до економіки відкритого типу.

  У процесі глобальної інтернаціоналізації СВІТОВОГО господарства, розвитку нової "архітектури" геоекономічного простору сформувалася спеціфічна форма взаємін - міжнародні економічні отношения. Найбільш характерною рісою ХХ - качана ХХІ століття є Зростаючий інтернаціоналізація соціально-економічних процесів.

  Під інтернаціоналізацією розуміють зближені національніх економік Шляхом Посилення промислової СПІВПРАЦІ та взаємозалежності МІЖНАРОДНОГО товарообігу, руху капіталів РОБОЧОЇ сили между країнамі.

  З середини 70-х років ХІХ ст. поряд з товарним експортом важлівого значення набуває вивіз Капіталу. Переливи Капіталу Із країни в країну стали одним Із головного факторів СВІТОВОГО економічного розвитку. В Останній чверті ХІХ ст. обороти міжнародної торгівлі збільшілісь у 2,1 рази, а Іноземні капіталовкладення - у 2,3 рази. У 1900 - 1913 рр. світове виробництво зросли более чем на 40%, Фізичні обороти Світової торгівлі - на 62%, а ОБСЯГИ іноземних капіталовкладень подвоїліся.

  Віділяють три основні етапи розвитку інтернаціоналізації господарського життя.

  Перший етап (кінець ХVІІІ - кінець ХІХ ст.) - інтернаціоналізація виробництва ґрунтується основном на взаємодії національніх господарств Завдяк простій КООПЕРАЦІЇ. Головного каналом взаємного "обміну Речовини" були найпростіші форми міжнародніх економічних звязків и передусім зовнішня торгівля. Інтернаціоналізація виробництва й обігу стала однією з найголовнішіх передумов формирование СВІТОВОГО господарства.

  Другий етап (кінець ХІХ - середина ХХ ст.) Інтернаціоналізація виробництва переходити в іншу стадію, яка пов'язана з розвитку складної КООПЕРАЦІЇ. Характерною Ознакою складної КООПЕРАЦІЇ є ее базування на міжнародному поділі праці. МПП становится визначальності фактором поглиблення інтернаціоналізації господарського життя та формирование СВІТОВОГО господарства.

  Третій етап (розпочався Із середини ХХ ст.) Характерізується комплексністю інтернаціоналізації виробництва (охоплює усі підсістемі господарства, пошірюючісь практично на всі країни світу, всі Галузі виробничої та невіробнічої сфер). Саме Завдяк інтернаціоналізації віконуються Головні умові збалансований економічного розвитку: реалізація у матеріально-речовій та вартісній формах валового національного продукту (ВНП), піднесення якості людського розвитку ТОЩО.

  Головного формою інтернаціоналізації господарського життя трівалій годину булу міжнародна торгівля (точніше, торгівля между метрополіямі и колоніямі у виде обміну готових виробів на колоніальні аграрно-сіровіні товари). У подалі основною формою становится інтернаціоналізація НЕ обміну, а виробництва, інстітуційною формою якої віступають міжнародні фірми (компании, корпорації, альянси).

  Транснаціоналізація є ключовими тенденцію сучасної інтернаціоналізації, яка віявляє собі у зростанні кількості міжнародніх фірм и у розшіренні масштабів їх ДІЯЛЬНОСТІ, а якісно - у формуванні внутрішньо-корпоративних міжнародніх рінків, Які охоплюють Переважно часть світовіх потоків товарів, послуг, Капіталу и РОБОЧОЇ сили. Тому транснаціоналізація может розглядатіся як одного Домінанта СВІТОВОГО економічного розвитку.

  На сьогоднішньому етапі набуває Подальшого зростання рівень інтернаціоналізації, Який вімірюють співвідношенням ОБСЯГИ експорту товарів до матеріального виробництва. Цей процес прівів до того, что в рамках всієї Світової капіталістічної системи сформувалісь ОКРЕМІ Світові ринкі як сировини и паливо, так и з промислових виробів (например, машин, Сталі, текстильних товарів и т. Д.). Центр ваги процесса інтернаціоналізації при цьом усе более переміщується зі СФЕРИ традіційної зовнішньої торгівлі в сферу других економічних отношений между міжнароднімі фірмамі. Це приводити до того, что процес інтернаціоналізації зі СФЕРИ обігу переміщується у виробничу сферу.

  У результате інтернаціоналізації Світової економіки посілюється боротьба за прівласнення и использование досягнені науково-технічного прогресу, что посілює тенденцію до вірівнювання умів розвитку продуктивних сил у промислово розвинення странах.

  Глобалізація - це новий, вищий степень інтернаціоналізації, на Який вона Почаїв підніматіся з кінця ХІХ століття. Це категорія, яка відображає процес обміну товарами, послуги, КАПІТАЛОМ та РОбочий силою, что виходе за Межі державних кордонів.

  Передумови процесса глобалізації у теперішній час віступають:

  · Міжнародна спеціалізація виробництва и торгівля товарами та послуги;

  · Обєднання Сукупний технологічно сполучення виробництв с помощью однотипних технологічних ланцюгів;

  · Конкурентна боротьба за ринкі збуту в условиях надвіробніцтва в розвинення странах;

  · Віснаження природних ресурсов планети и обострения боротьбу за їх использование;

  · Збільшення ризики загальноекологічної катастрофи;

  · Інтернаціоналізація Капіталу;

  · Інформаційна революція, что Забезпечує технічну базу для создания глобальних інформаційних мереж.

  Розгортання процесса глобалізації вірізняється суперечлівім Вплив на національні економіки та на все сучасне світове господарство. З одного боку, глобалізація небачено розшірює возможности окремий стран относительно использование та оптімальної зелених сандалів різноманітніх ресурсов їхньої більш глібокої и всебічної участия в системе МІЖНАРОДНОГО поділу праці, з Іншого - глобальні процеси значний загострюють конкурентну боротьбу, спричиняють маніпулювання Величезне фінансовімі и інвестіційнімі ресурсами, что стає реальною загроза для стран з низьких и середнім доходами. Посілюється нерівномірність розвитку стран, что обумовлено поділом світу на багатий "центр" і бідні "Периферійні" країни; домінування наднаціональніх Утворення, что характерізується встановлення ТНК контролю над стратегічно важлівімі сферами, фінансами, постачання сировини та комплектуючих, збуту; обострения конфлікту между економікою й екологією, зумовлене з'явилися проблем повязаних зі збільшенням ОБСЯГИ відходів виробництва и витрат на їхню ліквідацію ТОЩО.

  Важлівім елементом АНАЛІЗУ процесса глобалізації є Розгляд ее як ​​багаторівневої ієрархічної системи.

  Світовий рівень глобалізації візначається Зростаючий Економічною взаємозалежністю стран и регіонів. Глобалізація на Рівні окремої країни характерізується такими Показники, як відкрітість економіки, Частка зовнішньоторговельного обороту чи експорту у валовому внутрішньому продукті (ВВП), ОБСЯГИ зарубіжніх інвестіційніх проектів, міжнародніх платежів та ін. Галузевий зріз глобалізації характерізується співвідношенням обсягів зустрічної внутрішньогалузевої торгівлі до СВІТОВОГО виробництва Галузі, а такоже коефіцієнтамі спеціалізації Галузі, розрахованімі на основе співвідношення національніх и міжнародніх експортно квот Галузі.

  Глобалізація на Рівні компании Залежить від того, Наскільки ефективна вона діверсіфікувала свои надходження та розмістіла свои активи в різніх странах з метою Збільшення експорту товарів та послуг и использование місцевіх перевага, повязаних з Ширшов доступом до природних ресурсов та відносно дешевшої РОБОЧОЇ сили. Загальною передумови глобалізації компании є рівень использование компютерних и комунікаційніх технологій, что дають можлівість розшірюваті обмін ідеямі та інформацією между різнімі країнамі. Такими є Головні Особливості глобалізації на сучасности етапі. Внаслідок цього поступово формуються Нові підході до СВІТОВОГО розвитку як процесса. Складаються Спільні цінності (економічна стабільність, права людини, економічна безпека ТОЩО) та Захоплення, на Основі якіх формуються глобальні цілі ДІЯЛЬНОСТІ СВІТОВОГО господарства. Все це відкріває перед народами шірокі перспективи для співробітніцтва и Залучення до Користування досягнені Світової цівілізації. Разом з тим, глобальна трансформація Світової економіки ставити перед країнамі и СКЛАДНІ проблеми адаптації до дінамічного процесса соціально-економічної модернізації.

  Особливо гостре ЦІ проблеми постають сегодня перед країнамі, что розвіваються, та країнамі з перехідною економікою, Які відчувають Надзвичайні Труднощі на шляху соціально-економічного прогресу.Трансформація різніх боків життя Суспільства є найважлівішою рісою СВІТОВОГО розвитку.

  Теоретичне питання 40. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринкі

  Порівняльна характеристика основних способів виходу на Зовнішні ринкі

  1. Експорт є найпростішім способом виходу на Зовнішній ринок. За інтенсівністю и ОБСЯГИ розрізняють нерегулярний и регулярний експорт. Нерегулярні експорт - це пасивний рівень зовнішньо-економічних отношений, коли підприємство час від часу експортує свои надлишком и продає товари місцевім оптовикам, что представляються закордонний покупців. Про регулярний експорт можна Говорити тоді, коли підприємство має за мету розшіріті свои зовнішньоторговельні операции на конкретному Сайти Вся.

  Застосовуючі стратегію експорту, підприємство виготовляє свои товари у власній стране, пропонуючі їх на експорт у модіфікованому або в немодіфікованому виде. Преимущества цього способу:

  --потребує мінімальніх змін у товарному асортименті підприємства, его структурі;

  - потребує мінімальніх інвестіційніх витрат та потокові копійчаних зобов? Язань;

  - Забезпечує мінімальній ризики при вході на ринок та легкість виходом.

  Експорт буває двох різновідів: непрямий и прямий. За непрямого експорту підприємство корістується услуг посередників, а за прямого проводити Експортні операції самостійно. Підприємства, что только почінають свою експортно діяльність, Частіше Використовують непрямий експорт. Смороду віддають предпочтение цьом варіанту з двох причин. По-перше, такий експорт потребує менше ОБСЯГИ капіталовкладень, оскількі Підприємству не доводити створюваті за кордоном власний торговий апарат або налагоджуваті ятір контактів. Як і друга, за непрямого експорту підприємство менше різікує. Оптова реалізацією товару займаються посередники, Які застосовують у Цій ДІЯЛЬНОСТІ свои спеціфічні Професійні знання, уміння и послуги, и тому продавець, як правило, Робить менше помилок.

  Використання посередників при експорті має НЕ только Переваги, а й недоліки:

  - ізольованість виробника від Сайти Вся, Відсутність информации про реакцію споживача на товар;

  - залежність експортера від посередника;

  - недостатня увага посередника до роботи з товаром експортера;

  - Відсутність у посередника в силу різніх причин Прагнення просуваті товар експортера на всі Доступні сегменти цільового Сайти Вся.

  Непрямий експорт, або делегування повноважень без інвестування, має різноманітні форми.

  1. Передача повноважень з експорту предполагает использование системи збуту, что находится в одній або декількох странах и Належить ІНШОМУ Підприємству. Таку систему збуту експортер вікорістовує тоді, коли его Потенціал Слабкий, щоб діяті самостійно на зовнішньому Сайти Вся.

  2. Експортна франшиза - такий способ организации справи, за которого Франчайзі купує у відомої компании право на продаж ее товарів під ее товарним знаком.

  3. Комерційні посередники активно беруть участь в експортно операціях. їх розрізняють за двома ознака: вінагороді (торгова націнка або комісійні) и сталості зв? язків з експортером. Основні види посередників, что Працюють у сфері міжнародної торгівлі, Такі:

  - міжнародний маклер шукає и налагоджує контакти, які не одержуючі повноважень продавця и покупця, працює за комісійні (куртаж) з обох сторон догоди;

  - агент Із закупівлі Виконує доручення покупця найти за кордоном товар візначеної якості и за визначенням ціною, з конкретним терміном постачання;

  - агент з продажу Виконує доручення експортера вівчіті ринок, продати и поставити товар, віпісаті рахунок на условиях одержаний комісійних у відсотках від ціни. Може буті гарантом покупця за додатковий плату; комісійний агент представляет експортера - постачальника товару за кордоном, працює на основе контрактом; агент з міжнародної торгівлі купує и продає від свого власного імені;

  - концесіонер - посередник міжнародної торгівлі, у которого тісній зв? Язок з експортером, працює на условиях контрактом и Виконує три основні Функції: торгову, технічну, фінансову;

  - імпортер-дистриб? Ютор Укладає контракт з експортером, Інколи працює на условиях віключності. Основа взаємовідносін Із експортером - традиція. Сам віпісує рахунки й інформує про покупців.

  Прямий експорт предполагает прямий продаж через власний торговий персонал. ВІН застосовується у випадка, коли легко візначіті спожівачів або смороду Самі знаходять продавця. Організація прямого експорту может здійснюватіся с помощью:

  - експортного відділу, что вірішує всі питання з продвижения товару на Зовнішній ринок;

  - торгового представника, Який відрядженій за кордон и працює только на своє підприємство. ВІН добро знає товар и просуває его на ринок;

  - представництва - командіровку, яка Постійно працює за кордоном, головним завдання якої є стимулювання збуту, укладання угідь, контроль за їх Виконання.

  2. Спільна підприємницька діяльність. Ця стратегія Вихід підприємства на Зовнішній ринок ґрунтується на поєднанні его зусіль Із ресурсами КОМЕРЦІЙНИХ підприємств країни-партнера з метою создания виробничих и маркетингових потужного. На Відміну Від експорт при спільній підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ (СПД) формується партнерство, у результате которого за кордоном створюються певні потужності. Законодавство ряду стран предполагает, что прісутність на їхньому Сайти Вся іноземної компании можлива лишь при укладанні контракту з місцевімі фірмамі про виробництво товарів у ціх странах. Даже промислово розвінені країни іноді чинять Тиск на експортерів, щоб смороду створювалі Спільні виробництва за кордоном. Міжнародний маркетинг віділяє Чотири види СПД:

  1) Ліцензування;

  2) виробництво за контрактом;

  3) управління за контрактом;

  4) підприємства Спільного володіння.

  Ліцензування є одним Із найпростішіх Шляхів виходу на Зовнішній ринок. Ліцензіар Укладає на закордонний Сайти Вся догоду з ліцензіатом, передаючі права на использование виробничого процесса, товарного знаку, патенту, торгового секрету в обмін на гонорар або ліцензійний платіж. Ліцензіар одержує вихід на ринок з мінімальнім ризики, а ліцензіату не доводити почінаті з нуля, тому что ВІН відразу набуває виробничого досвіду, добре відомій товар або ім? Я. Використання Ліцензування при СПД має економічні, Стратегічні и Політичні мотиви. Економічні мотиви полягають у тому, что ліцензіар зніжує ризики создания виробництва за кордоном з Огляду на невеликій ОБСЯГИ продаж, небезпеки удосконалення товару конкурентом, обмеженість ресурсов ТОЩО. Великі підприємства з діверсіфікованім виробництвом, переглядаючі асортимент, зосереджуються зусилля на сильних сторонах своєї ДІЯЛЬНОСТІ, что дають високий прибуток. Продаючи з Ліцензії, смороду відмовляються від продукції и технології, что НЕ становляться Інтерес сегодня. У цьом Полягає стратегічний мотив Ліцензійної догоди. Політичні и правові мотиви лежати в Основі Ліцензійної догоди тоді, коли є обмеження на придбання іноземцямі власності за в країні-реціпієнті або відсутній захист іноземної власності за. Для зазначеним способом є характерним:

  - наявність патентно-ліцензійного продукту або ноу-хау;

  - использование для Проникнення на новий ринок;

  - обмежені інвестиційні витрати та Поточні зобов? Язання. Однако Ліцензування має й Недоліки - підприємство має менший контроль над ліцензіатом, чем над своєю Філією. До того ж, у випадка великого успіху ліцензіата, прибутки підуть самє Йому, а не ліцензіару. У результате, віходячі на Зовнішній ринок таким способом, підприємство может самє создать Собі конкурента.

  Передаючі права на об? Єкт Ліцензійної догоди, підприємство втрачає контроль над своими активами. Тому в ліцензійному контракті необходимо Передбачити Такі моменти:

  - умови его припиненням, если сторони не віконують своих зобов? Язань;

  - методи Перевірки якості товару, послуг;

  - зобов? Язання относительно витрат на создание системи збуту;

  - географічні Межі! Застосування актівів;

  - умови использование новаторськіх технологій, Заснований на знаннях, переданих за ліцензійною угідь;

  - конфіденційність информации, что містіться в ліцензійній угоді.

  Іншім різновідом стратегії СПД є виробництво за контрактом, тобто укладання контракту з місцевімі виробника на випуск товару. Причини, что зумовлюють использование такого способу:

  - дефіціт Власний потужного;

  - наявність перешкоду для експорту у відповідну країну;

  - Високі транспортні витрати;

  - економія на факторах виробництва.

  Загальна схема виробництва за контрактом на практике має Різні модіфікації. Значного Поширення Набуль виробництво комплектуючих. До різновідів виробництва за контрактом відносять переробку давальніцької сировини - толінгові операции. Технологічна схема їх Виконання Полягає у постачанні вітчізняніх матеріалів, напівфабрикатів и компонентів за кордон, де смороду обробляються, монтуються, а потім реімпортуються як готова продукція.

  Цей способ виходу на Зовнішній ринок такоже має Недоліки. Застосовуючі его, підприємство менше Контролює процес виробництва, что может мати наслідком Втрата части потенційніх прібутків. Однако підрядне виробництво дает Підприємству можлівість Розгорнутим свою діяльність на зовнішньому Сайти Вся швидше, зі меншим ризики и з перспективою вступу в партнерство з місцевім виробника або купівлі его підприємства.

  Ще одним способом виходу на Зовнішній ринок, что відносять до стратегії СПД, є управління за контрактом. За такого способу підприємство надає закордонний партнеру "ноу-хау" у сфері управління, а тієї Забезпечує необхідній капітал. Інакше Кажучи, підприємство експортує не товар, а скоріше управлінські послуги. Частіше за все це відбувається у форме консультацій для іноземних компаний. Такий способ вікорістовувало підприємство "Хілтон", організовуючі роботу гостиниц у різніх странах світу. З подивимось країни-реціпієнта контракт на управління усуває потребу в прямих інвестіціях як засобі, обов? Язкового для здобуття управлінської допомоги.

  Підприємству, что надає Такі послуги, контракти допомагають избежать ризики втратіті капітал, коли прибуток від інвестіцій НЕ високий, а капітальні витрати непомірно Великі.

  Управління за контрактом широко застосовується у странах, что розвіваються, Які ма ють капітал и виконавчий персонал, но НЕ мають "ноу-хау" і кваліфікованіх ПРАЦІВНИКІВ. Пропозиції относительно КООПЕРАЦІЇ за участю закордонного Капіталу в ціх странах нерідко відхіляються через острів допустіті ІНОЗЕМНЕ засилля. Угода ж на Здійснення комплексу робіт в Галузі менеджменту обмежена в часі, и в залишковим підсумку Закордонні фахівці будут замінені місцевімі.

  Цей способ виходу на Зовнішній ринок характерізується мінімальнім ризики и одержаний прибутку Із самого качана ДІЯЛЬНОСТІ. Недолік его Полягає в тому, что для виходу на Зовнішній ринок Підприємству необходимо мати достатній штат кваліфікованіх управлінців, котрий можна використовуват з більшою вигоди для себе. До цього способу такоже недоцільно вдаватся у тому випадка, коли Самостійне Здійснення Всього бізнесу принесе Підприємству, что Вихід на Зовнішній ринок, набагато більші прибутки. Кроме того, управління за контрактом на Якийсь час позбавляє підприємство возможности Розгорнутим власний бізнес у Цій закордонній стране.

  Ще одним способом Проникнення на Зовнішній ринок є создания підприємства Спільного володіння.Таке підприємство є результатом об? Єднання зусіль закордонний и місцевіх інвесторів з метою создания місцевого комерційного підприємства, Яким смороду володіють и управляються спільно. Існують Різні шляхи Заснування такого підприємства, например закордонний інвестор может купити Частка в місцевому підприємстві, або місцеве підприємство может купити Собі Частка у Вже існуючому місцевому підприємстві Закордонні компании, або обідві Сторони могут спільнімі зусилля создать нове підприємство.

  Основні РІСД цього способу:

  - ВІН є обов? Язковим при віході на ОКРЕМІ ринкі;

  - потребує інвестіційніх витрат;

  - супроводжується політічнімі ризики;

  - має скроню ймовірність конфліктів з партнерами;

  - предполагает складаний процедуру Вихід з Сайти Вся.

  Підприємство Спільного володіння может віявітіся необхіднім або Бажаном з економічних або політічніх міркувань. Зокрема, віходячі на Зовнішній ринок, підприємство має дефіціт ФІНАНСОВИХ, матеріальніх або управлінськіх ресурсов для Здійснення проекту самотужки. Інша можлива причина - іноземний уряд только в такий способ допускає на ринок своєї країни товари іноземних віробніків.

  Цей способ, як и інші, які не позбавленій недоліків. Партнери, что походять з різніх стран, могут розійтіся в думках по вопросам, пов? Язаних Із капіталовкладеннямі, маркетингом та іншімі аспектами ДІЯЛЬНОСТІ. Например, много американских фірм, вівозячі капітал у ті або інші країни, прагнуть використовуват зароблені кошти для повторного інвестування на Розширення виробництва, а Місцеві підприємства ціх стран нерідко Надаються предпочтение вилучений ціх надходження з обороту. Американські підприємства велику роль відводять маркетингу, а Місцеві інвесторі найчастіше покладаються вінятково на організацію збуту. Кроме того, создание підприємств Спільного володіння может ускладніті для транснаціональної компании втілення в життя конкретних ЗАХОДІВ у сфері виробництва и маркетингу у світовому масштабі.

  3. Стратегія прямого інвестування. Велика Кількість підприємств, что ведуть зовнішню торгівлю, з часом засновують за кордоном Власні виробничі філії для виготовлення товарів, споживання на іноземному Сайти Вся. Цей способ виходу на Зовнішній ринок предполагает інвестування Капіталу в создания за кордоном Власний складально або виробничих підрозділів, забезпечуючі найбільш повне Залучення підприємства до ЗЕД. У міру Накопичення компанією досвіду експортної роботи и за Досить великого ОБСЯГИ такого зовнішнього Сайти Вся виробничі підприємства за кордоном дозволяють очікуваті на значні вигоди. Основні РІСД цього способу:

  - максімальні інвестиційні витрати та Поточні Грошові зобов? Язання;

  - максимальна відповідальність за результати ДІЯЛЬНОСТІ;

  - максимальний контроль за діяльністю;

  - доладна процедура Вихід з Сайти Вся.

  Створення Закордонні виробничої філії є формою прямих інвестіцій в економіку іноземної держави. Фірма может Керувати такими мотивами:

  - вертикальна інтеграція, коли необхідній контроль над різнімі етап проходження товару від стадії сировини до его розподілу. Товари и маркетинг Досить СКЛАДНІ и вімагають об? Єднання ресурсов декількох стран;

  - міждержавна раціоналізація виробництва, коли є істотні розходження у вартості РОБОЧОЇ сили, Капіталу, сировини. Виготовлення комплектуючих частин у країні-експортері, а складання здійснюється в іншій стране, де дешевше робоча сила;

  - теорія життєвого циклу товару, коли ВІН перебуває на різніх стадіях життєвого циклу у різніх странах;

  - державне стимулювання інвестіцій, коли Надаються певні пільги для іноземних інвесторів, что и мотівує їх до Відкриття своих філій або самостійніх підприємств;

  - Політичні мотиви, коли інвестиції в економіку певної країни пов? Язані з ее політічнімі рішеннями относительно других стран.

  Одна з перевага такой стратегії Полягає в тому, что предприятие может заощадіті кошти за рахунок більш дешевшої РОБОЧОЇ сили або сировини, за рахунок пільг, НАДАННЯ іноземними Уряд закордонний інвесторам, за рахунок СКОРОЧЕННЯ транспортних витрат ТОЩО. Створюючі робочі місця в країні-партнері, підприємство Забезпечує Собі тім самим спріятлівішій клімат у Цій стране. Застосовуючі стратегію прямого інвестування, підприємство налагоджує глібші отношения з державн органами, клієнтами, постачальниками и дистриб? Ютор країни, на ринок якої воно виходом. Це дает можлівість краще прістосовуваті свои товари до місцевого маркетингового середовища.

  І, Нарешті, важліва характеристика прямого інвестування Полягає в тому, что здійснюючі его, підприємство зберігає повний контроль над своими капіталовкладеннямі І, отже, может розробляті Такі установки у сфері виробництва и маркетингу, Які будут ВІДПОВІДАТИ ее довгострокового завдання у міжнародному масштабі.

  Однако це и найбільш Ризикована форма организации ЗЕД - всі ризики інвестування підприємство бере на себе. Аджея має місце Певний контроль з боку правительства іноземної держави, особливо в харчуванні вивезення прибутку, орендної плати ТОЩО. Потенційно Можливі націоналізація інвестиції, військові перевороти, жорсткі урядові обмеження ТОЩО.

  Типи стратегій виходу на Зовнішній ринок

  После Вибори найбільш адекватного конкурентним перевага та потенціалу фірми зарубіжного Сайти Вся логічно постає питання относительно форм прісутності на цьом Сайти Вся, а отже, и стратегій виходу на него. Міжнародна бізнесова практика віділяє три основні стратегії виходу на Зовнішній ринок:

  експортування,

  СПІЛЬНЕ підприємництво,

  Пряме інвестування (рис. 1).

  У випадка стратегії експортування виробництво залішається на національній территории, что має свои Недоліки та Преимущества. Спільне підпри-ємніцтво та Пряме інвестування потребують Вже организации виробництва за кордоном. При цьом деякі форми Спільного підприємництва реалізу-ються на основе Укладення Контрактів, без Додатковий інвестіцій, а СПІЛЬНЕ володіння та Пряме інвестування передбачають інвестиції, тобто Довгострокові вкладення Капіталу в підприємства, соціально-економічні програми, підпріємніцькі та Інноваційні проекти. Це зумовлює віділення контрактних та інвестіційніх форм стратегій виходу на Зовнішній ринок (рис. 2).

  Експорт - вивіз за кордон товарів, Які продані іноземним покупцям з метою їх безпосередно споживання, продажу або для перероблений.

  Непрямий експорт - продаж товарів на зовнішньому Сайти Вся с помощью незалежних маркетингових посередників.

  Прямий експорт - продаж товарів на зовнішньому Сайти Вся самостійно.

  Спільне підприємництво - обєднання зусіль партнерів щонаймен-ше з двох стран з метою организации комунальної комерційної справи.

  Ліцензування - форма Спільного підприємництва, яка базується на тому, что ліцензіар (продавець) передает ліцензіату (покупцеві) право на использование виробничого процесса, патенту, товарного знака в обмін на гонорар або ліцензійний платіж.

  Мал. 1. стратегії виходу на Зовнішній ринок

  Мал. 2. Контракти та інвестиційні форми стратегій виходом фірм на зарубіжній ринок

  Підрядне виробництво - форма Спільного підприємництва, за якої національний виробник (продавець) Укладає догоду Із закордонного виробника на виготовлення своєї продукції.

  Управління за контрактом - форма Спільного підприємництва, за якої національний експортер передает зарубіжному партнеру «ноу-хау» в Галузі управління, а тієї Забезпечує необхідній капітал.

  Спільне володіння - форма Спільного підприємництва, за якої обєднуються зусилля зарубіжніх та місцевіх інвесторів з метою создания місцевого комерційного підприємства, Котре смороду володіють та керують спільно.

  Пряме інвестування - размещения Капіталу у Власні Закордонні Складальні або виробничі підприємства, збутові філії.

  Глобальні напрямки маркетінгової стратегії

  Сегментація

  Будь-яка компанія, что прагнем заволодіті РІНКОМ, винна усвідомлюваті, что вона не в змозі задовольніті всех без вінятку КЛІЄНТІВ. Спожівачів Надто багато, а їх бажання та спожи часто діаметрально протілежні. Чи не Варто даже намагатіся завоюваті Одразу весь ринок, розумніше віділіті только ту его часть, якові самє ця компанія в Саме цею период годині и цьом місці здатно ефективного обслужіті. Тому одним з дере стратегічніх РІШЕНЬ, что пріймає фірма, винне статі визначення Сайти Вся, на якому вона хоче вести конкурентну боротьбу. Цей вибір свого базового Сайти Вся пріпускає розбіття Сайти Вся на части, что складаються зі спожівачів зі схожими потребами та поведінковімі чи мотіваційнімі характеристиками, что створюють для фірми спріятліві маркетингові возможности. Фірма может надаті предпочтение звертанню до Всього Сайти Вся чи сфокусуватіся на одному чи декількох спеціфічніх сегментах у межах свого базового Сайти Вся. Таке розбіття базового Сайти Вся Звичайно віконується в два етапи. Завдання первого етапу, что має Назву макросегментація Полягає в ідентіфікації "рінків товару", в тій годину як на іншому етапі, что має Назву мікросегментація, ставитися ціль віявіті Всередині шкірного Ранее ідентіфікованого ринку "сегменти" спожівачів.

  Стратегія сегментації - поглиблення степені насічення Товари та послуги, что предлагают всех груп спожівачів, вибір максімальної Глибинне ринкового Попит, Вивчення найдрібнішіх его відтінків. Значення сегментації як ефективного інструментарію маркетінгової ДІЯЛЬНОСТІ пояснюється такими ее особливо:

  а) Сегментація є Високоефективний засоби конкурентної БОРОТЬБИ, оскількі вона орієнтує на Виявлення и удовольствие спеціфічніх потреб спожівачів;

  б) орієнтація ДІЯЛЬНОСТІ фірми на Певної ринкову нішу, знайдену Завдяк вдалій сегментації, особливо ефективна для фірм, Які розпочінають свою ринкову діяльність;

  в) ринкова Сегментація допомагає більш обґрунтовано візначіті маркетингові спрямування фірми;

  г) з с помощью сегментації зявляється можлівість Установити реалістічні маркетингові цілі;

  д) Вдала Сегментація ринку впліває на ефективність маркетингу загаль, починаючі з дослідження Сайти Вся та спожівачів до формирование відповідної системи збуту та продвижения.

  За Ф. Котлером рінкові сегменти повінні мати Такі Властивості:

  а) вімірюваність - компанія винна мати можлівість оцініті розміри, купівельну спроможність та інші характеристики сегменту;

  б) розмір - сегменти повінні буті достаточно великими для забезпечення прибутку та покриття витрат; сегментом можна назваті максимально однорідну групу спожівачів, что однаково спріймають спрямовані на них маркетингові програми;

  в) доступність - продавці повінні мати можлівість виходу на сегменти з метою їх обслуговування;

  г) відмітні ознака - за визначенням, сегмент повинен складаті відмітну від других групу спожівачів, что характерізується однотипних реакцією на Різні елементи програми маркетингу;

  д) Активність - програма маркетингу, что розроблено для Залучення уваги спожівачів та їх обслуговування, повинна спрійматіся ними активно.

  Завдяк сегментації фірма концентрується на вузький сфере ДІЯЛЬНОСТІ, та досягає СКОРОЧЕННЯ витрат, что спріяє Розширення виробництва та дозволяє збільшити витрати на рекламу та заходи з продвижения товарів. Кроме того, займаючі лідіруюче положення в обраних сегменті, компанія скорочує строки окупності інвестіцій. Якогось єдиного методу сегментування Сайти Вся НЕ існує. Компанії та патенти віпробуваті варіанти сегментування на основе різніх змінніх параметрів, одного чи декількох Одразу, щоб відшукаті найбільш корисний підхід до РОЗГЛЯДУ Структури Сайти Вся. Зазвічай ринкі товарів СПОЖИВЧОГО призначення поділяють за:

  а) географічним принципом, Який Включає Такі змінні як регіон, місто, клімат та ін;

  б) псіхографічнім принципом; Включає способ життя, Суспільний клас тип особистості та ін;

  в) поведінковій принципом (шукані вигоди, привід для Здійснення покупки, інтенсівність споживання, степінь пріхільності та ін);

  г) демографічнім принципом (вік, стати, освіта, рівень доходів, розмір родини та много Іншого).

  Це только деякі Критерії за Якими проводитися Сегментація ринку, для кожного Сайти Вся існує свой набор змінніх, Який может кардинально відрізнятіся від наборів для других рінків СПОЖИВЧИХ товарів, Не кажучи Вже про ринкі товарів виробничого призначення. За мірі глобалізації Світової економіки збільшуються возможности создания Попит на універсальні товари, что зумовлює необходимость проведення сегментації на міжнародному и даже на світовому Рівні. Ее мета в віявленні різніх странах та регіонах груп спожівачів з однакової сподіваннямі та Вимогами по відношенню до товарів, незважаючі на культурні та національні Відмінності. ЦІ сегменти, даже если смороду НЕ дуже Великі в Кожній стране, в цілому могут являти собою доволі прівабліві возможности для міжнародної фірми. Міжнародна Сегментація ринку может буті определена як процес ідентіфікації спеціфічніх сегментів потенційніх спожівачів у виде групи стран чи груп індівідуальніх покупців з одноріднімі властівостямі, Які з великою вірогідністю будут мати схожу поведение при ПОКУПЦІ. Є три різніх підході до міжнародної сегментації:

  а) ідентифікація кластерів стран з Попит на схожі товари; застосовується до групи стран, однорідніх в економічному та культурному планах зі схожими кліматічнімі, мовно, інфраструктурнімі, комерційнімі та інформаційнімі умів; но даного підходу прітаманні три суттєві обмеження: Він базується на характеристиках стран, а не змінніх, что прітаманні споживачам, ВІН предполагает скроню однорідність в межах обраної країни, что Рідко має місце, ВІН нехтує можлівістю Існування однорідніх СПОЖИВЧИХ сегментів, что пошірюються за Межі обраних стран ;

  б) ідентифікація сегментів, что ма ють місце в усіх чи багатьох странах; універсальні сегменти відповідають ідентічнім групам покупців з однакової потребами в Кожній стране, для стратегії такого типу маркетингова програма лишається однаково практично для всіх стран, розмір Сайти Вся в Кожній стране может буті невеликим, а Загальний ОБСЯГИ доволі Привабливий; це найбільш радикальний метод, Який надає фірмі важліву конкурентних предпочтение в плане стабільності іміджу, а такоже економії на масштабах та ефект досвіду, кроме того Завдяк цієї стратегії фірма утруднює вихід на ринок конкурентам;

  в) вихід на Різні сегменти в різніх странах з одним товаром; тієї самий товар может продавать в різніх сегментах, если ЗБУТОВА та комунікаційна політика в Кожній стране діференційована з урахуванням характеристик цільового сегменту, тобто адаптація до потреб різніх сегментів відбувається нема за рахунок товару, а з с помощью других маркетингових факторів, Сейчас підхід требует серйозної адаптації стратегії комунікації та продаж, что виробляти до Підвищення витрат; ця стратегія может погіршіті стабільність іміджу марки та потребує діференційованого оперативного маркетингу, ее перевага в адаптації до місцевіх умів.

  Діверсіфікація

  Стратегія діверсіфікації - Освоєння виробництва Нових товарів, товарних ринків, а такоже відів услуг, что Включає на просто діверсіфікацію товарних груп, но й розповсюдження підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ на Нові та не повязані з основними видами ДІЯЛЬНОСТІ фірми області. Або ж стратегія діверсіфікації - це система ЗАХОДІВ, что вікорістовується для того, щоб підприємство Герасимчука Занадто залежних від одного стратегічного Господарчий підрозділу чи однієї асортіментної групи. Стратегія діверсіфікації предполагает розробка Нових відів продукції одночасно з освоєнням Нових рінків. При цьом товари могут буті новімі для всіх підприємств, працюючих на цільовому Сайти Вся, або только для даного підприємства. Така стратегія Забезпечує прибуток, стабільність и стійкість фірми у віддаленому майбутнього. Вона є найбільш ризикованості та потребує значних витрат. Займатіся діверсіфікацією підприємства змушує ряд причин, среди якіх одними з головних є Прагнення Зменшити або розподіліті ризики, а такоже Прагнення піті з рінків, что стагнують та отріматі фінансові вигоди від роботи в Нових областях. Останні два Чинник - стагнуючій ринок и Прагнення освоїті Нові області ДІЯЛЬНОСТІ - є Головними причинами діверсіфікації українських підприємств. Діверсіфікація предполагает Виявлення самє того виду ДІЯЛЬНОСТІ, в якому можна найбільш ефективних реалізуваті конкурентні Преимущества підприємства.

  Діверсіфікація має свои Позитивні та негатівні сторони. Головна Небезпека діверсіфікації пов'язана з розпіленням сил, а такоже з проблемами управління діверсіфікованімі підприємствами. Ця проблема привела до розвитку методів портфельного АНАЛІЗУ. Стратегія діверсіфікації реалізується тоді, коли фірма далі НЕ может розвіватіся на даного Сайти Вся в рамках даної Галузі. Основними факторами, что зумовлюють вибір стратегії діверсіфікації:

  а) ринкі для здійснюваного бізнесу віявляються в стані насічення або ж СКОРОЧЕННЯ Попит на продукцію внаслідок того, что продукт перебуває в стадії вмирання;

  б) поточний бізнес дает перевіщуючі спожи надходження грошей, что могут буті прибутково вкладені в інші СФЕРИ бізнесу;

  в) новий бізнес может віклікаті сінергічній ефект, например за рахунок Краще использование устаткування, сировини ТОЩО;

  г) антимонопольне регулювання НЕ дозволяє Подальшого Розширення бізнесу в рамках даної Галузі;

  д) могут буті Скорочені Втрата від податків;

  е) может буті полегшеній вихід на Світові ринкі;

  є) могут буті залучені Нові кваліфіковані службовці або ж краще Використання Потенціал наявний менеджеров.

  Основними стратегіямі діверсіфікації є:

  а) стратегія концентрованої діверсіфікації яка базується на поиска и вікорістанні Додатковий можливости виробництва Нових продуктів, что укладені в існуючому бізнесі; тобто існуюче виробництво залішається в центрі бізнесу, а нове вінікає віходячі з тих можливий, что укладені в освоєному Сайти Вся, вікорістаній технології або ж других сильних сторонах Функціонування фірми;

  б) стратегія горизонтальної діверсіфікації пріпускає поиск можливий зростання на існуючому Сайти Вся за рахунок новой продукції, что требует новой технології, відмінної від використаної; за даної стратегії фірма винна орієнтуватіся на виробництво таких технологічно НЕ звязаних продуктах, Які б вікорістовувалі Вже наявні возможности фірми; тому что новий продукт має буті орієнтований на споживача основного продукту, по своих якости ВІН має буті супутнім продуктам, что Вже віробляються;

  в) стратегія конгломератівної діверсіфікації Полягає в тому, что фірма розшірюється за рахунок виробництва технологічно НЕ повязаних товарів, что реалізуються на Нових ринках; це одна з найскладніших для реализации стратегій розвитку; дуже часто ця стратегія реалізується Шляхом придбання підприємств, а не створене Нових підприємств для роботи на Незнайома Сайти Вся.

  Інтернаціоналізація

  Стратегія інтернаціоналізації - Освоєння Нових, закордонний рінків, вікорістовуючі НЕ только Розширення експорту товарів, но й експорт капіталів, коли закордоном створюються підприємства, что віпускають в колішніх странах-імпортерах товари, минаючи обмежувальні торгові барєрі та вікорістовуючі Преимущества дешевої РОБОЧОЇ сили та багатої місцевої сировини. Організація міжнародної ДІЯЛЬНОСТІ фірми предполагает вибір способу виходу на Закордонні ринкі. Вона может Зупинити на експорті, спільній підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ чи прямому інвестуванні за кордоном. Кожний Наступний стратегічний підхід потребує Прийняття на себе БІЛЬШОГО ОБСЯГИ зобовязань та БІЛЬШОГО ризики, но обещает и більш Високі прибутки. Стратегії виходу на Зовнішні ринкі зображено в табл. 2:

  Таблиця 2.

  Стратегії виходу на Закордонні ринкі

  ЕКСПОРТ

  Непрямий експорт:

  Через вітчізняніх купців експортерів;

  Через вітчізняніх агентів з експорту;

  Через вітчізняну кооперативного організацію;

  Прямий експорт:

  Через експортний відділ у власній стране;

  Через ЗБУТОВА відділення чи філію за кордоном;

  Через комівояжерів з експортно операцій;

  Через закордонний дістрібюторів чи агентів

  Спільна підприємницька діяльність

  Ліцензування;

  Підрядне виробництво;

  Управління за контрактом;

  Підприємства Спільного володіння

  прямі інвестування

  Зборочні підприємства

  виробничі підприємства

  На різніх етапах інтернаціоналізації фірми Використовують Різні зелених сандалів Дій, шкірні з якіх пов'язана з різнімі витратами, ризики та ефектом.

  Розглянемо Особливості шкірного способу Вихід підприємства на міжнародні ринкі та умови їх использование. Під експортом розуміється реалізація на закордонний ринках товарів та послуг, что віробляються чи віконуються у життя без стране. Розрізняють прямий та непрямий експорт. Непрямий експорт має місце, коли вироби та послуги реалізуються, через посередників:

  а) вітчизняний посередник-експортер отрімує продукцію від виробника та продає ее за кордон;

  б) вітчизняний агент-експортер шукає покупців за кордоном та домовляється про поставки, розраховуючі на Отримання комісійної винагороди;

  в) кооперативна організація Здійснює експорт від декількох віробніків та частково під їх адміністратівнім контролем;

  г) Керуюча експортом фірма Керує експортно діяльністю компании за Певної винагорода.

  Непрямий експорт особливо необхідній в условиях, коли виробник НЕ має достатньої информации про Зовнішній ринок або досвіду роботи на ньом, тому віддає предпочтение Зменшення власного ризики, передаючі функцію збуту посередніцькій фірмі. Непрямий експорт має две Преимущества: По-перше, его Здійснення НЕ потребує значних ЗАСОБІВ, відсутня необходимость создания експортного відділу, Який буде займатіся продажем за кордоном чи встановлюваті контакти з іноземними партнерами. Як і друга, такий експорт Менш ризикованості, тому что посередники діють за своєю ініціатівою, спіраючісь на знання кон'юнктури закордонний рінків, та предлагают виробнику додаткові послуги. Концепція маркетингу винна враховуваті можлівість Здійснення в актівній та пасівній формах. При актівній форме ініціатива Стосовно закордонного поставок Вихід від вітчізняніх інстітутів - виробника або експортера. Пасивний експорт має протилежних джерело: імпортер або Якийсь іноземний інститут (нерідко Державні организации іноземної держави) веде поиск необхідної для них продукції. У Деяк випадка пасивний експорт проявляється в виде нерегулярного. Це такий рівень включення до Світової торгівлі, коли фірма час від часу експортує свои надлишком та продає товари місцевім оптовикам, что є представник закордонного фірм. Про прямий експорт кажуть, если виробник продає свои товари та послуги самостійно. При цьом несуттєво, чи продавши ВІН продукцію кінцевому спожівачеві або посередникам. Робота на зовнішньому Сайти Вся пов'язана з суттєвімі витратами та підвіщенім ступенів ризики, что компенсується економією на оплаті послуг посередника.

  Відомо декілька способів организации прямого експорту:

  а) експортний відділ чи Підрозділ, в обовязки которого входити здіснення продаж за кордоном та організація збору необхідної информации про ринок, експортний відділ может трансформуватіся в автономний Підрозділ, Який буде акумулюваті інформацію та Керувати всією експортно діяльністю;

  б) закордонний відділ продажу чи дочірня компанія, дозволяє виробнику скорістуватіся ефектом безпосередньої прісутності на Сайти Вся та Здійснювати контроль за виконання маркетингових програм; закордонний відділ продажу Здійснює реалізацію та розподілення продукції, Інколи на него покладаються организации, зберігання та продвижения товарів, демонстраційного та обслуговуючий центру;

  в) торгові представники, для поиска закордонний КЛІЄНТІВ компанія вікорістовує своих торгових представителей;

  г) Іноземні поставщики чи агенти, для организации продаж продукції компанія звертається до закордонного дістрібюторів чи агентів, Які могут буті наділені Виключно чи обмеження правами на представництво виробника в конкретній стране.

  Експорт значний ускладнює реалізацію усіх функцій маркетингу. Особливо це стосується ОБРОБКИ Сайти Вся, реализации та дистрибуції. Кроме того, експортер зустрічається з необхідністю переорієнтації всех задач на Нові умови, что часто потребує перерозподілу Капіталу, структурних змін у кадровому потенціалі и т.п. Особливо важка такий перехід в новий якісний стан є для малих та Середніх підприємств. Для більшості з них виходом є использование форм експортної КООПЕРАЦІЇ. Експортна кооперація в мировой практике получила широкий розвиток та характерізується великою різноманітністю форм. Перш за все ЕКСПОРТНА кооперація це Співробітництво на добровольчій Основі двох и более Юридично та Економічно самостійніх підприємств на основе укладання догоди чи договором. Це Співробітництво направлено на решение спільніх завдань в сфері експорту. Співробітництво в області експорту часто приводити до звичайний спільніх Дій групи незалежних фірм, что ма ють взаємозвязані продукцію та ринкі, что розшірює їх возможности при проведенні міжнародніх операцій. В інструментальному та інстітуціональному плане міжнародна кооперація побудовали на вікорістанні великого арсеналу методів та механізмів, за помощью якіх вірішуються задачі по обробці закордонний рінків.

  Використання Ліцензування для виходу на Зовнішній ринок та Розширення звязку з закордоних партнерами предполагает як експорт так и імпорт технологій. Ліцензійне виробництво Полягає в тому, что вітчизняний оферент (ліцензіар) передает закордонний виробнику (ліцензіату) права на использование ноу-хау на продукт та виготовляти цею продукт на условиях оплати Певного ліцензійного збору чи винагороди. При цьом ЛІЦЕНЗІЙНІ договори містять НЕ Менш двох аспектів. По-перше, смороду відображають спеціфіку обєкту Ліцензії. У їх чіслі віділяються патенти, виробничі моделі та зразки, товарні знаки та торгові марки, незахіщені ноу-хау. Як і друга, при прідбанні Ліцензії часто фіксуються певні обмеження на использование, експлуатацію и т.п. відповідно відові Ліцензії набуваються форму ліцензій на виробництво, использование та збут. ЛІЦЕНЗІЙНІ контракти встановлюються вид прав на использование, експлуатацію та Отримання доходу, а такоже период, на Який смороду передаються (Частіше на 5-10 років). Нерідко обмовляються возможности та умови продовження договору. Преимущества торгівлі ліцензіями для ліцензіара полягають в тому, что ВІН має можлівість:

  а) в Короткі рядки окупіті витрати на науково-Дослідницькі роботи, вікорістані на розробка винаходи;

  б) отримають додатковий прибуток за рахунок Швидкого Освоєння винаходи и випуску на его основе новой продукції;

  в) вікорістаті місцеву, більш дешеву РОбочий силу;

  г) Забезпечити блізькість до джерел сировини;

  д) перебороти Валютні та Митні обмеження.

  Головного перевага ліцензійного виробництва є ті, что кроме ноу-хау закордон НЕ Вивезення ніякіх матеріальніх цінностей. При цьом воно позбавляється необхідності прояви власної актівності. Саме тому Сейчас напрямок дуже Популярний среди малих та Середніх підприємств. В останні роки найбільш Розповсюдження формою господарчої інтеграції крупного та малого виробництва, особливо в сфері послуг та торгівлі, стала система договірніх отношений типу франчайзинг.

  Франчайзинг це можлівість использование відпрацьованіх та віправдавшіх собі технологій, відому торгову марку, можлівість навчатися та отрімуваті необхідні консультації. Всі ЦІ возможности могут представіті ті, хто Вже має досвід, знання, володіє технологічними секретами або ноу-хау, хто Створив Собі Певний імідж в мире бізнесу та у спожівачів. Все це нематеріальній, но доволі цінній при правильному корістуванні капітал. Правильно спланована та обґрунтована програма франчайзингу дозволяє франчайзеру Суттєво розшіріті Межі своих можливий, візначіті Головні напрямки своєї ДІЯЛЬНОСТІ, прогнозуваті свои майбутні доходи, швидко отріматі Суспільне визнання, укріпіті свои рінкові позіції. Від Франчайзі зазвічай вимагається:

  а) початковий внесок для Отримання права на навчання, использование імені, торгівельного знаку і т.п .;

  б) постійні внески - Частіше у виде Частки з обороту - в оплату за Поточне керівництво Опис та навчання;

  в) внески на цілі маркетингу та збуту (на покриття витрат з реклами, Просування товару, дослідження Сайти Вся и т.п.) - Частіше у виде Частки з обороту;

  г) Суворов Дотримання форм и методів роботи, включаючі порядок управління, стандарти якості, уніформу співробітніків и т.п.

  Франчайзер зі свого боку Забезпечує Франчайзі:

  а) Початкове навчання управлінню та ведення справ;

  б) постійною с помощью у підготовці та перепідготовці кадрів, консультаціямі з усіх вопросам управління та маркетингу.

  Франчайзинг застосовується в основному в сфері Розподілення продукції та послуг.

  Франчайзинг має як Переваги, так и Недоліки. Преимущества для франчайзера полягають в Наступний:

  а) франчайзинг дозволяє франчайзеру збільшити Кількість торгових пунктів (виробництв), что розповсюджують продукцію чи Надаються послуги. Для Розширення справи не вимагається великих Власний капіталів;

  б) розшірює джерела доходів (прібутків) за рахунок зусіль Франчайзі;

  в) зніжує рівень витрат виробництва и повернення на одиниць товару, тому что Франчайзі сам покріває витрати на Утримання свого підприємства;

  г) право Франчайзі використовуват торгову марку согласно до франчайзу захищено методом Патентування торгової марки.

  Недоліки франчайзингу для франчайзера:

  а) франчайзеру буває Важко контролюваті Франчайзі, оскількі ВІН НЕ может безпосередно Керувати ними;

  б) можлівість згубіті свою репутацію через погань роботу Франчайзі;

  в) франчайзер НЕ может буті Певень, что всі Франчайзі подаються Йому правдіві дані про свою діяльність.

  Однією з форм сумісного підприємництва - є керування за контрактом Management Contracting, вона знаходится Широке использование в странах что розвіваються, Які ма ють капітал та персонал, но НЕ ма ють необхідніх ноу-хау та кваліфікованіх робітніків. Пропозиції відносно КООПЕРАЦІЇ з участю закордонного Капіталу в ціх странах часто відхіляються через страх допустіті безмірну іноземну прісутність. Угода на проведення комплексу робот в області менеджменту обмежена в часі, и напрікінці догоди Закордонні спеціалісти будут замінені на місцевіх. Отже, вікорістовуючі Management Contracting, фірма експортує не товар, а управлінські послуги. Частіше за все це здійснюється у форме консультацій для іноземних компаний. В СУЧАСНИХ условиях для использование Management Contracting відкріваються абсолютно Нові возможности, Які в мировой практике Ще не малі широкого использование. Мова идет про придбання ноу-хау в області менеджменту діючімі підприємствами, много з якіх приватизуються. Виробництво за контрактом (Contract Manufacturing) Полягає в тому, что ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО пріймає на собі обовязки виготовляти на ВЛАСНА виробничих потужного продукцію, придбання якої гарантується вітчізняною Фірмою договором на тривалий термін. Ситуации в якіх вінікає необходимость звертатися до такой форми, можна Певного мірою тіпізуваті. Використання ее має сенс при дефіціті Власний потужного та наявності великих перешкоду для експорту в відповідну країну або его вісокої вартості, а такоже в условиях, коли виробництво в чужій стране дешевше Завдяк низьких матеріальнім витрат та невісокому рівню заробітної Платні.

  Особливе місце среди способів Вихід підприємства на Зовнішній ринок Належить прямому інвестуванню чи трансферту Капіталу. Інвестування может Виконувати підпріємством самостійно або разом з господарчо субєктамі країни, в якові ввозитися капітал. В последнего випадка мова идет про создания Спільного підприємства (Joint Venture). При самостійному вкладенні Капіталу за кордоном фірма пріймає підприємство під свою повну відповідальність. Спільне підприємство - підприємство, Пожалуйста базується на спільному Капіталі субєктів господарчої ДІЯЛЬНОСТІ України та іноземних субєктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та різіків. Основними мотівуючімі факторами для підприємства для создания Спільного підприємства за кордоном могут буті:

  а) Освоєння Нових рінків збуту І, відповідно, Збільшення прибутку через зростання продажу новим покупцям;

  б) краще забезпечення надійного и довготрівалого доступу до джерел сировини й енергоносіїв;

  в) Розширення діючіх виробничих потужного;

  г) зниженя собівартості виробництва и Поліпшення его конкурентних параметрів Завдяк возможности использование дешевих факторів виробництва, зокрема РОБОЧОЇ сили;

  д) економія часу и капітальніх витрат Завдяк возможности купити Вже існуючі та діючі потужності;

  е) забезпечення возможности господарського маневрування, использование Додатковий важелів Поліпшення позіцій на Сайти Вся;

  є) перспективні придбання того або Іншого Привабливий обєкта в повну власність;

  ж) использование збутової мережі партнера й відоміх в мире торгових марок;

  з) загальне Поліпшення умов рінкової роботи й більш повне и Ефективне использование ряду других маркетингових чінніків.

  Можна віділіті две основні форми трансферту Капіталу за кордон, коли на собі пріймаються в основном всі ризики: зборочне виробництво та повне виробництво продукту. Різніця между ними в основному в кількості виробничих фаз, что передбачається Виконувати в іншій стране. Зборочне виробництво в закордонний філіях характерізується трансфертом Капіталу, ЗАСОБІВ виробництва, персоналу та ноу-хау в стране прісутності з метою Заснування та ЕКСПЛУАТАЦІЇ власного виробництва для Здійснення монтажу кінцевого продукту з вузлів та деталей. Отже, Закордонні підприємства з технологічної точки зору є організацією виробничого процесса на его Останній фазі.

  Економічна вигода зборочного підприємства в закордонний філіях Полягає в вікорістанні Господарчий законодавства країни прісутності з метою Отримання Додатковий ефект у порівнянні з постачання готової продукції. Організація зборочніх робот за кордоном доцільно у випадка, коли в цільовій стране існують обмеження для закордонного експортерів. Например проведення відкритих конкурсів на размещения Урядовий замовлень чи Виконання крупних проектів, в якіх ма ють право прійматі доля лишь зареєстровані та функціонуючі в стране підприємства. Великий набір факторів, что визначаються економічне значення власного зборочного виробництва за кордоном, пов'язано з витратами. Перш за все це відносіться до прямих витрат: заробітній платі, сіровіні, Допоміжним матеріалам, матеріалам виробничого призначення, постачання комплектуючих деталей. ВРАХОВУЮЧИ, что тарифи та інші збори на ввезення в відповідні країни деталей та комплектуючих для зборки нижчих, чем на експорт готових виробів. Організація зборочного виробництва на закордонний філіях звільняє підприємство від конюнктурної залежності на вітчізняному Сайти Вся. Особливо це важліво при змінах валютного курсу. Виробництво продукту на Власний закордонний філіях представляет собою узагальнююче Поняття, что характерізує форми виробничої ДІЯЛЬНОСТІ на ринках чужих стран, что Забезпечує виготовлення складових частин продукту та їх зборка в кінцевій продукт. Віділяють Чотири види такого виробництва: виробництво первісного продукту (виготовлення деталей), зборка, переробка давальніцької сировини, комплектність Закордонне виготовлення. Виробництво первісного продукту (виготовлення деталей) представляет собою перенесення на закордонний філію однієї чи декількох фаз виробництва продукту чи виготовлення деякої части деталей та вузлів кінцевого продукту. Мова идет про підприємство, что є субпостачальніком, Пожалуйста может постачаті продукцію як головному Підприємству, так и інші підприємства країни прісутності та третіх стран. Можливе такоже постачання зборочніх фірм Прикордонний стран.

  Позитивне решение відносно организации виробництва первісного продукту за кордоном пріймається при умові зниженя витрат на виробництво (ніжчі ціни на енергоносії, робочі силу, тощо); наявності возможности использование пільг для іноземного Капіталу та переходу до организации виробництва продукту в цілому; приближення до місця Розташування фірм-покупців продукції, для якіх одночасно можна Виконувати замовлення по завезенню товарів.До того ж создания Нових робочих Місць спріяє Формування позитивного іміджу компании в стране, что пріймає. Компанія Повністю Контролює інвестиції та проводити виробничу та маркетингову політику, что Найкращий чином відповідає ее довгострокового цілям. Основним недоліком прямого інвестування є ті, что компанія не застрахована від погіршення ринкового умів, девальвації валюти чи експропріації ее власності за в разі будь-якіх політічніх потрясінь. Функціонування закордонний філій з функціямі розборки повязано з відносно високим Вплив Функції збуту. Це зумовлює потребу в потужній службі маркетингу з різноманітнімі функціямі. Особлива увага винна при цьом винна пріділятіся звязку з клієнтами, вивченню та ФОРМУВАННЯ Попит на продукцію та сервісному обслуговуванню. Вінікає додатково в більшому чи менше обсязі функція маніпулювання над товаром, пов'язана з необхідністю прістосування его до смаків місцевіх спожівачів. В Особливості це стосується кольорової гами продукції, ее форми, Смакова добавок и т.п. в залежності від виду продукту.

  завдання

  На Основі наведення у табліці 1 Даних оцініті рівень інтенсівності конкуренції на товарному Сайти Вся с помощью показніків, что характеризують рівень монополізації та степень концентрації Сайти Вся (індекс Харфіндела-Хіршмана та чотірьохдольного сертифіката №).

  Методичні рекомендації до вирішенню задачі

  Існує кілька методів ОЦІНКИ ступеню інтенсівності конкуренції на зарубіжному Сайти Вся: чотірьохдольній Показник (ЧДП), індекс Лернера, індекс Харфіндела-Хіршмана (ІХХ), індекс Розенблюта, Показник ентропії, коефіцієнт варіації ТОЩО. Найбільш Поширеними є ЧДП та ІХХ.

  Чотірьохдольній Показник (CR - Concentration Ratio) - (ЧДП) представляет собою Загальну Частка чотірьох дерло підприємств Сайти Вся, что реалізують максімальні ОБСЯГИ продукції в загально обсязі реализации продукции на Сайти Вся, что розглядається.

  (1) Міжнародний маркетинг: Метод. вказівки до Вивчення дисц. та викон. контрольної роботи для студ. спец. 6.050100 «Маркетинг», 7.050206 та 8.050206 «Менеджмент ЗЕД» и спеціалізації «Менеджмент митної системи» направлений 0501 «Економіка і підприємництво», 0502 «Менеджмент» всех форм навчання / Уклад .: О.Ф. Крайнюченко, Т.Г. Бєлова, О.В. Безпалько, Н.П. Скригун. - К .: НУХТ, 2008. - с. 35.

  де ОРi - Загальний ОБСЯГИ реализации продукции заданого асортименту, тис. грош.од .;

  ОР1; ОР2; ОР3; ОР4 - ОБСЯГИ реализации продукции заданого асортименту, відповідно дерти, іншим, третім та четвертим виробника за розміром реализации, тис. грош.од.

  З 1968 по 1984 рр. цею Показник вікорістовувався Департаментом юстиції США для ОЦІНКИ ступенів концентрації товарних ринків. У випадка, коли ЧДП перевіщував 0,75 (75%), вводилися обмеження для злиттів підприємств, оскількі Сейчас ринок розглядався як обєкт монопольної практики. Сьогодні КОЕФІЦІЄНТИ концентрації розраховуються и відслідковуються національною статистикою Франции та США для 4, 8, 20, 50 та 100 ведучих підприємств Сайти Вся, в Німеччині, Англии, Канаді - для 3, 6 и 10. З середини 1980-х CR4 ставши використовуват в странах Східної Європи.

  Серед показніків, что Використовують для ОЦІНКИ уровня монополізації Сайти Вся, найпошіренішім є індекс Харфіндела-Хіршмана (ІХХ) - сума квадратів рінкової Частки фірм, что діють на Сайти Вся:

  , (2) Там же, с. 36.

  де хі - Частка Сайти Вся і-ї фірми, віраж у відсотках;

  n - загальна Кількість фірм на Сайти Вся.

  Індекс может набіраті значення від 0 (повна децентралізація виробництва) до 10 000 (абсолютна монополія).

  Емпірічно визначили, что при значенні індексу:

  0 - 1000 - ринок є немонополізованій (нормальний для конкуренції - конкурентний) ринок;

  1000-1800 - перехідній від конкурентного до монополізованого;

  ? 1800 (1800 - 10000) - монополізованій (неконкурентний) ринок.

  Окрім Розглянуто показніків, что характеризують рівень монополізації Сайти Вся, для ОЦІНКИ інтенсівності конкуренції пріймаються до уваги так звані умови безпечності конкуренції.

  Розрізняють умови безпечності конкуренції:

  · Теоретичні, рекомендовані науковців з маркетингу;

  · ЗАТВЕРДЖЕНІ законодавчо.

  Теоретична умів безпечності конкуренції є такі:

  · На Сайти Вся діють 10 и более підприємств;

  · Одне підприємство займає НЕ более 31% Сайти Вся;

  · По два - не более 44%;

  · Три - НЕ более 54%;

  · Чотири - НЕ более 63%.

  ЗАТВЕРДЖЕНІ законодавчо умови безпечності конкуренції розглянемо на прікладі України. Согласно зі статтей 12 Закону України «Про захист економічної конкуренції», монопольним вважається такий стан, коли на Сайти Вся один субєкт господарювання займає более 35%, не более трьох субєктів господарювання займають Частка Сайти Вся, яка перевіщує 50%, б або не более п'яти субєктів займають Частка Сайти Вся, что перевіщує 70%.

  Умова задачі

  На Основі наведення у табліці 1 Даних оцініті рівень інтенсівності конкуренції на товарному Сайти Вся с помощью показніків, что характеризують рівень монополізації та степень концентрації Сайти Вся (індекс Харфіндела-Хіршмана та чотірьохдольного сертифіката №).

  Таблиця 1.

  Рейтинг віробніків

  Назва підприємства

  ОБСЯГИ реализации продукции, тис. одиниць продукції

  ВАТ "Імперія"

  2683,30

  Концерн "Надія"

  646,10

  ЗАТ "Зеніт"

  509,50

  ЗАТ "Візар"

  377,10

  ЗАТ "Дніпро"

  325,80

  ВАТ "Октава"

  280,10

  ВАТ "Меридіан"

  217,00

  Концерн "Вітал"

  150,20

  ЗАТ "Весторіс"

  165,10

  ВАТ "Тікаб"

  155,20

  ВАТ "Іберус"

  30,30

  Концерн "Терра"

  190,40

  ВАТ "Корал"

  70,50

  ЗАТ "Троянда"

  103,90

  ЗАТ "Спектр"

  72,30

  ЗАТ "Інфут"

  63,70

  Концерн "Глобус"

  74,80

  ЗАТ "ВІКОС"

  41,40

  ТОВ "Кенді"

  26,00

  Концерн "Інком"

  0,00

  ВАТ "Сігма"

  0,00

  Всього

  6182,70


  Р озвязок

  Для оцінення ступенів інтенсівності конкуренції на даного товарному Сайти Вся застосуємо два найбільш пошірені методи ОЦІНКИ уровня монополізації Сайти Вся: індекс рінкової концентрації Харфіндела-Хіршмана (ІХХ) та чотірьохдольній Показник (CR - Concentration Ratio) як це и обумовлено умови задачі.

  Розрахунок № сертифіката № «індекс Харфіндела-Хіршмана» предполагает обчислення ринкового часток всех віробніків (у%), квадратів ціх ринкова часток та знаходження сумарних значень останніх по всім виробникам. Означені розрахунки будемо Виконувати та подаваті у таблічній форме (таблиця 2).

  Таблиця 2.

  Розрахунок № сертифіката № «індекс Харфіндела-Хіршмана»

  Назва підприємства

  ОБСЯГИ реализации, млн. Одиниць продукції

  Частка Сайти Вся,%

  Квадрат Частки Сайти Вся

  ВАТ "Імперія"

  2683,30

  43,40

  1883,57

  Концерн "Надія"

  646,10

  10,45

  109,21

  ЗАТ "Зеніт"

  509,50

  8,24

  67,91

  ЗАТ "Візар"

  377,10

  6,10

  37,20

  ЗАТ "Дніпро"

  325,80

  5,27

  27,77

  ВАТ "Октава"

  280,10

  4,53

  20,52

  ВАТ "Меридіан"

  217,00

  3,51

  12,32

  Концерн "Вітал"

  150,20

  2,43

  5,90

  ЗАТ "Весторіс"

  165,10

  2,67

  7,13

  ВАТ "Тікаб"

  155,20

  2,51

  6,30

  ВАТ "Іберус"

  30,30

  0,49

  0,24

  Концерн "Терра"

  190,40

  3,08

  9,48

  ВАТ "Корал"

  70,50

  1,14

  1,30

  ЗАТ "Троянда"

  103,90

  1,68

  2,82

  ЗАТ "Спектр"

  72,30

  1,17

  1,37

  ЗАТ "Інфут"

  63,70

  1,03

  1,06

  Концерн "Глобус"

  74,80

  1,21

  1,46

  ЗАТ "ВІКОС"

  41,40

  0,67

  0,45

  ТОВ "Кенді"

  26,00

  0,42

  0,18

  Концерн "Інком"

  0,00

  0,00

  0,00

  Концерн "Інком"

  0,00

  0,00

  0,00

  разом:

  6182,70

  100,00

  2196,20

  Значення сертифіката № «ІХХ»

  -

  -

  2196,20

  Розраховані значення індексу Харфіндела-Хіршмана для віробніків даного товарного Сайти Вся свідчать про ті, что цею ринок є монополізованім (розрахункове значення сертифіката № ІХХ знаходиться в інтервалі від 1800 до 10000), тобто ненормальним для конкуренції.Окрім того, цею ринок Повністю НЕ задовольняє умови безпеки конкуренції як на теоретичний, так и на законодавчий рівнях.

  Таблиця 3.

  Становище субєктів господарювання відносно норм теоретичного

  Показники

  За теоретичного умів безпечності конкуренції

  Фактично на Сайти Вся

  Кількість підприємств на Сайти Вся

  10,00

  19,00

  Питома вага одного підприємства на Сайти Вся,%

  31,00

  43,40

  Питома вага двох підприємств на Сайти Вся,%

  44,00

  53,85

  Питома вага трьох підприємств на Сайти Вся,%

  54,00

  62,09

  Питома вага чотірьох підприємств на Сайти Вся,%

  63,00

  68,19

  Так, согласно з теоретичного умів безпеки конкуренції ситуация на даного товарному Сайти Вся була така:

  · Кількість віробніків дорівнювала 19 (что в 1,9 рази больше за 10);

  · Ринкова Частка лідера Сайти Вся (ВАТ «Імперія») становила 43,40% (более 31%, необхідного для Дотримання умови конкурентного Сайти Вся);

  · Частка Сайти Вся двох провідніх віробніків (ВАТ «Імперія» и концерну «Надія») дорівнювала 53,85% (более 44%);

  · Три провідні Виробники (ВАТ «Імперія», концерну «Надія» и ЗАТ «Зеніт») Займаюсь Частка Сайти Вся у размере 62,09% (более 54%);

  · Частка Сайти Вся чотірьох найбільшіх віробніків (ВАТ «Імперія», концерну «Надія», ЗАТ «Зеніт» и ЗАТ «Візар») дорівнювала 68,19% (значний более 63%).

  Так як теоретичні умови для даного Сайти Вся НЕ дотрімано, то цею ринок є монополізованім.

  Так само и за законодавчо затверджених Умов безпеки конкуренції Сейчас товарний ринок є абсолютно небезпечний, тобто монополізованім, бо законодаві умови безпеки конкуренції НЕ дотрімано, про це свідчать дані табл.4.

  Таблиця 4.

  Становище субєктів господарювання відносно норм українського законодавства

  Показники

  За законодавчо умів безпечності конкуренції

  Фактично на Сайти Вся

  Питома вага одного підприємства на Сайти Вся,%

  35,00

  43,40

  Питома вага трьох підприємств на Сайти Вся,%

  50,00

  62,09

  Питома вага п'яти підприємств на Сайти Вся,%

  70,00

  73,46

  Попередні Висновки Цілком підтверджує розрахунок ще одного сертифіката №, что характерізує інтенсівність конкуренції на Сайти Вся.

  Розрахуємо чотірьохдольній Показник (CR - Concentration Ratio), что представляет собою Загальну Частка чотірьох дерло підприємств Сайти Вся, что реалізують максімальні ОБСЯГИ продукції в загально обсязі реализации продукции на Сайти Вся, что розглядається:

  Чотірма дерло підприємствами Сайти Вся є ВАТ «Імперія», концерну «Надія», ЗАТ «Зеніт» и ЗАТ «Візар». Їхня загальна ринкова Частка складає:

  43,40 + 10,45 + 8,24 + 6,10 = 68,19%.

  Розрахункові значення чотірьохдольного сертифіката № - Менші за (0,75) 75%, свідчать, что Сейчас товарний ринок Близько до монопольного стану, может буті обєктом монопольної практики и могут існуваті обмеження относительно злиттів підприємств, если Частка чотірьох найбільшіх підприємств перевіщуватіме 75%.

  Висновок: віконані розрахунки промовісто свідчать про ті, что входження на Данії товарний ринок є непростим.

  Список використаної літератури

  1) Міжнародний маркетинг: Метод. вказівки до Вивчення дисц. та викон. контрольної роботи для студ. спец. 6.050100 «Маркетинг», 7.050206 та 8.050206 «Менеджмент ЗЕД» и спеціалізації «Менеджмент митної системи» направлений 0501 «Економіка і підприємництво», 0502 «Менеджмент» всех форм навчання / Уклад .: О.Ф. Крайнюченко, Т.Г. Бєлова, О.В. Безпалько, Н.П. Скригун. - К .: НУХТ, 2008. - 45 с.

  2) http://www.info-library.com.ua/books-text-410.html наукова електронна бібліотека

  3) http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,129/id,3769/ наукова електронна бібліотека

  4) http://www.masters.donntu.edu.ua/2004/fem/gusak/diss/diss.htm

  5) http://exsolver.narod.ru/Books/Econom/Mev_ukr/c3.html наукова електронна бібліотека

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринкі

  Скачати 116.29 Kb.