Дата конвертації09.08.2018
Розмір11.08 Kb.
Типреферат

Скачати 11.08 Kb.

Мультиплікатори і моделі фінансового ринку

.


Мультиплікатор має вигляд:

У цьому мультипликаторе тільки один параметр rr є екзогенним. Інші параметри cr і er залежать від схильності банку здійснювати ті чи інші операції. Те від чого залежить мультиплікатор в довгостроковій перспективі буде розглянуто в цій лекції і для того щоб це розглянути потрібно розглянути наступні параметри.


Ставлення готівки до депозитів залежить від ринкової ставки відсотка якщо ставка відсотка по депозитах зростає то населення більше коштів поміщає на депозити. Тут залежність негативна. Другий фактор який може вплинути на наші рішення це фактор ризику (s), з яким стикається економічна система. Чим вище ризик в країні тим більше небезпечно що банки не повернуть гроші, то ми відповідно не несемо гроші в банки. Від цього депозити скорочуються і вся дріб збільшується, отже, залежність позитивна.

Третій фактор¾ інфляційні очікування. Якщо ми очікуємо інфляцію, то ми намагаємося не тримати гроші в готівковій формі і намагаємося від них позбутися. У період інфляції в нормальних країнах ставка відсотка по депозитах зростає тому депозити стають більш прівлекательним¾ знаменник зростає і вся дріб зменшується. Отже, залежність негативна.

Ще один фактор який може вплинути на наші рішення це особливість оподаткування (t) Тау¾ це просто деяка середня ставка податків. Оскільки населення поводиться раціонально то отже воно прагне щоб мінімізувати виплачуються податки. Тому чим вище буде рівень податкової ставки тим менше люди будуть намагатися виплачувати податки, тим більше вони будуть намагатися їх уникнути. Податкова поліція відстежує надходження вкладів на банківські рахунки. Тому чим вище тау тим більше люди будуть прагнути здійснювати операції в готівковій формі. Люди будуть здійснювати операції в готівковій формі і не класти гроші на депозит. Гроші переходять більше в бік готівкового обігу, а обсяг депозитів скорочується. Отже, залежність позитивна. Існують інші фактори, які впливають на ставлення готівки до депозитів.


Другий параметр який цікавить нас в мультипликаторе це норма надлишкового резервування. Надлишкові резерви формуються комерційним банком виходячи з того які завдання які цілі ставить перед собою комерційний банк. Оскільки головною метою банку є максимізація прибутку, то банк зацікавлений вкладати всі наявні ресурси на фінансові ринки а, а не тримати їх в надлишкових резервах. Тому чим вище ставка відсотка, тим вигідніше банку вкладатися на фінансових ринках і менш вигідно залишати гроші в сейфі. Тому чим вище ставка відсотка на фінансових ринках тим менше буде норма надлишкового резервування.

Друга передумова раціональної поведінки це передумова відторгнення ризику тому чим вище ризик тим більше намагається банк себе від цього ризику убезпечити. Для банку страшний насамперед ризик неплатежу по кредитах. Для уникнення цього ризику банк буде накопичувати надлишкові резерви для того що б розплатиться з населенням. В ре слідстві підвищення ризику надлишкові резерви зростають. Другий ризик з яким стикається банк це ризик пов'язаний з набігами вкладників. У цій ситуації банк зацікавлений в тому щоб мати великі надлишкові резерви. Тому від цього ризику також залежність буде позитивна. Ще один фактор це фактор кріменогенной обстановки (f) тут лектор пропонує подумати над впливом цього чинника самим.

Ставка рефінансування впливає на всі ставки ринкових кредитів. Збільшення ставки рефінансування призведе до збільшення мультиплікатора. У короткостроковому періоді збільшення ставки рефінансування веде до зменшення грошової маси, в довгостроковому періоді збільшення ставки рефінансування призводить до розширення грошової маси і збільшення мультиплікатора, т. Е. Це політика грошового розширення.


Відносно інфляційних очікувань. Якщо з'явилися побоювання щодо інфляції тобто інфляційні очікування зростають в цій ситуації відношення готівки до депозитів зменшується, якщо зменшується cr значить зростає мультиплікатор якщо зростає мультиплікатор то зростає пропозиція грошей, отже зростає інфляція і зростають ціни. Навіть якщо реально уряд не друкує грошей, а газети посилено підігрівають населення, то вже в цьому випадку може статися інфляція.

Нова форма в якій може бути записаний мультиплікатор:


Ділячи мультиплікатор на 1 + cr отримуємо:

Де норма депонування дорівнює:

Загальна норма резервів дорівнює:

Далі перетворюємо:

Звідки отримуємо:

Це є новий запис мультиплікатора. Ця запис більш придатна для розрахунків і аналізу. Вона більш зручна.


Розписуючи M2 як:

Можна отримати для неї мультиплікатор:


Де t є:

Модель відкритого фінансового ринку.

Попит на фінансові активи.


Перший параметр це ціна фінансового активу або котирування. Фінансовий актив своїх властивостей не втрачає. Залежність негативна. Риса означает¾ при наявності наступних чинників.

Другий чинник пов'язаний з властивостями самих актівов¾ це прибутковість. При зростанні прибутковості попит на актив зростає. Але на думку лектора є контрприклад:

актив R R1
А 10% 20%
В 20% 25%

А, В¾ активи, R, R1¾ прибутковість в першому і в другому періоді. На думку лектора у другому періоді ми не можемо говорити про те що попит на актив У збільшився в другому періоді, хоча прибутковість його вище. На думку лектора попит на актив В дещо знизиться, тому що зросте попит на актив А. Тому для будь-якого фінансового активу ми будемо записувати відносну прибутковість.

Прибутковість ринкового портфеля.

Наступний фактор це ризик. Ризик це характеристика активу. Тут також відносний ризик. Ще один фактор це фактор ліквідності. Тут також відносна ліквідність.

Для побудови функції попиту необхідно шестімерное простір, оскільки його побудувати важко, то тут буде продемонстрірованна функція попиту від двох змінних ціни активу і благосостоятельності населення в тривимірному просторі.

У новій січної площини при збільшенні добробуту відстань від кривої попиту до осі цін і осі активу збільшується, що говорить про більший об'єм активу, яке населення хоче купити.

Крива буде віддаляться від початку координат, буде зсув вправо. Також можна виконати для інших змінних. Всееті ефекти показані на малюнку стрілками. Функція зсувається паралельно в силу торемми Тейлора. Теоремма Тейлора накладає на функцію умова гладкості тобто існування першої похідної. Друга умова теореми Тейлора говорить про те, що можна розкласти функцію в точці. Економічною мовою ці умови інтерпрітіруются наступним чином: не відбувається ніяких шоків, тобто гладка функція, відповідає бесшоковой економічної ситуації, коли ми говоримо про околиці ми говоримо про деякої равновестной ситуації.

Якщо зажадати той факт що економіка знаходиться близько стану рівноваги і при цьому не існує шоків по аргументам, то в цій ситуації ми можемо наблизити цю поверхню площиною і як тільки вона буде площиною в цій ситуації ми отримаємо, що сама крива стане прямий і буде відбуватися паралельний зрушення. У разі не плоскій поверхні зрушення буде не паралельним. Якщо порушується передумова про те лінійної залежності між усіма аргументами функції попиту на активи. Те вийде ситуація в якій нелінійна крива попиту але з негативним нахилом. І вона буде зрушуватися не паралельно. У разі шоків або криз не буде лінійних моделей. І паралельних зрушень.


Функція пропозиції фінансових активів. Пропозиція буде позитивно залежати від ціни, на становище пропозиції буде залежати інвестиційні можливості фірми. Якщо інвестиційні можливості хороші то очікувана прибутковість вкладень буде висока. Залежність буде позитивна. При інфляційних очікуваннях пропозиція буде більше. Обсяг державних витрат також впливає. Чим більше держвидатки тим більше держава буде робити запозичення на ринку тим більше буде пропозиція.

Ставки відсотка. Ставкою відсотка за визначенням називається така величина дисконту при якій нинішня ціна фінансового активу дорівнюватиме його поточної вартості.


Поточна вартість є наведена дисконтована сума всіх майбутніх доходів фінансового інструменту.

Прирівнявши сьогоднішню котирування до поточної вартості облігацій, розрахованої таким чином ми можемо знайти ставку відсотка. Звідси випливає один висновок ціна і ставка відсотка залежать отріцательно¾ між ставкою відсотка і ціною існує негативна залежність.

У разі купівлі державних цінних паперів ЦБ виступає на стороні тих хто формує попит бо ЦУБ збирається скупити цінні папери .. Це призводить до збільшення попиту, переміщення кривої сукупного попиту вправо вниз. Це призводить до зменшення ставки відсотка.

Продаж ЦБ на відкритому ринку. В цьому випадку ЦБ виступає в ролі продавця. Крива сукупної пропозиції зсувається вправо пропозицію зсувається вправо вгору і призводить до збільшення ставки відсотка.

Основний висновок: операції на відкритому ринку повинні відбуватися в невеликому масштабі і основне завдання операцій на відкритому ринку в тому щоб коригувати результати інших заходів уряду.