• - Створення передумов для набуття Україною повноправного членства в Європейському - Союзі
 • - Утвердження інноваційної моделі розвитку
 • 1. Глобалізуваті економіку України через євроатлантичну систему інтеграції.
 • 4. Перейти до новой інтелектуальної економіки, яка має Механізми мультіплікації ЕФЕКТ вартості и власності за.
 • 9.Оскількі формальне членство країни в ЄС є обєктівно відкладенім, важліво Забезпечити ее європейську інтеграцію в Європу до надбання формального членства и даже без формального членства.
 • 13. Україна винна создать Власні могутні виробничо-Експортні та фінансово виробничі обєднання. После вступления до СОТ зовнішня торгівля винна статі двигун нарощування ВВП.
 • 14. необходимо нарощуваті роль державного менеджменту в организации зовнішньоекономічної експансії України, особливо як виробника інтелектуальної продукції и транзітної держави.
 • - Розвиток телекомунікацій та інформаційної інфраструктурі
 • - Модернізація туристичної та рекреаційної СФЕРИ


 • Дата конвертації06.06.2017
  Розмір240.6 Kb.
  Типшпаргалки

  Скачати 240.6 Kb.

  Національна економіка

  поставлених завдання. Відповідно до Закону У. "Про державне прогнозування и розроблення програм економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку (ПЕ и СР) У.", системи програмних документів ПЕ и СР складається з: 1) державних ПЕ и СР країни на короткостроковій период; 2) ПЕ и СР АРК, областей, районів и міст на короткостроковій период; 3) програм розвитку окрема галузь економіки.

  Державна програма економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України на довгострокову перспективу розробляється на період, Який дорівнює 10-15 рокам, з коригування, а такоже продовження ее горизонту кожні п'ять років; на середньострокову перспективу розробляється на період від 3 до 5 років и щороку корігується. Вона містіть визначення й обґрунтування стратегічніх цілей и пріорітетів соціально-економічної політики держави, напрями їх реализации, найважлівіші завдання, Які ма ють буті вірішені на державному Рівні.

  У Програмі економічного й СОЦІАЛЬНОГО розвитку України на середньострокову перспективу відображаються: оцінка економічного й СОЦІАЛЬНОГО розвитку України за Попередній период та економічна кон'юнктури, что очікується на початок ПЕРІОДУ, на Який розробляється програма; концепція економічного й СОЦІАЛЬНОГО розвитку України на середньострокову перспективу; макроекономічна та соціальна політика; інстітуційні превращение; інвестиційна, інноваційна, структурна, науково-технічна та аграрна політика; зовнішньоекономічна політика; регіональна економічна та екологічна політика.

  Надзвичайні програми розробляються в критичних сітуаціях - например, во время стіхійного лиха, в условиях кризиса, масового Безробіття, загрозлівої інфляції. Смороду, як правило, короткострокові. При їх здійсненні Вагомий місце займають засоби адміністративного регулювання.

  Проект державної програми уряд України подає на Розгляд Верховній раді. Одночасно представляються следующие матеріали: Підсумки економічного й СОЦІАЛЬНОГО розвитку України за період з качана поточного року; прогноз економічного й СОЦІАЛЬНОГО розвитку на Наступний рік; проект Державного бюджету України. У разі спожи уряд України представляет проекти Законів, Які передбачають заходи относительно реализации завдання економічного й СОЦІАЛЬНОГО розвитку України в Наступний году.

  53. Сутність державного програмно-цільового програмування, класифікація державних цільовіх програм

  Наявність вад ринкового саморегулювання и вад державного втручання в економіку породжує СКЛАДНІ соціально-економічні проблеми, вирішенню якіх потребує использование так званого програмно-цільового методу планування (ПЦМП), Пожалуйста предполагает: 1) визначення проблем и формулювання цілей; 2) розроблення та реалізація програм, спрямованостей на Досягнення цілей; 3) систематичний контроль за результатами та якістю робіт, передбачення програмою; 4) коригування ЗАХОДІВ, спрямованостей на реалізацію цілей. ПЦМП реалізуються через ДЦП. ДЦП - це документ, в якому містяться визначення за ресурсами, Виконання та рядками Здійснення комплексних ЗАХОДІВ, спрямованостей на Досягнення поставленої цілей. Цілі, на Які спрямовані ДЦП, обумовлені стратегією РЄ політики держави, наявністю певної конкретної або кількох суміжніх РЄ проблем.

  Класифікація цільовіх комплексних програм дозволяє візначіті їх вид залежних від таких класіфікаційніх ознака:

  1. За рівнем значущості програмної розробки Цільові комплексні програми бувають:

  а) міжнародні, спрямовані на вирішенню проблем розвитку Світової спільноті;

  б) національні, поклікані вірішуваті проблеми внутрішнього розвитку країни;

  в) Регіональні, спрямовані на Усунення територіальних проблем;

  г) муніціпальні програми;

  д) галузеві програми, прізначені для вирішенню проблем розвитку галузь народного господарства;

  є) програми, спрямовані на розв'язання проблем розвитку субєктів, Які господарюють и ма ють національне значення (програми, что вірішують в комплексі питання реструктуризації та модернізації виробництва, оновлення асортименту, Підвищення якості продукції, а такоже переходу до випуску конкурентоспроможної продукції).

  2. За термінамі розвязання проблеми та Досягнення мети програми бувають:

  а) Довгострокові програми - трівалістю від 10 до 20 років;

  б) середньострокові програми - трівалістю від 3 до 10 років;

  в) короткострокові програми - трівалістю до 2 років.

  3. За предметно-змістовною Ознакою Цільові комплексні програми бувають:

  а) соціальні, орієнтовані на безпосереднє розв'язання СОЦІАЛЬНИХ проблем;

  б) соціально-економічні, спрямовані на вирішенню проблем розвитку економіки та оздоровлення соціальної сфери;

  в) Інноваційні (науково-технічні) програми, орієнтовані на Освоєння досягнені науки и Впровадження їх в управління, виробництво товарів и услуг;

  г) виробничо-технологічні, спрямовані на Підвищення ефектівності виробництва и якості продукції;

  д) організаційно-господарські, орієнтовані на Вдосконалення организации управління господарством на всех рівнях;

  є) інвестиційні, спрямовані на розв'язання проблем создания сприятливі умов для Залучення інвестіцій на всех рівнях;

  ж) територіально-виробничі програми, орієнтовані на розвиток господарства регіону (создания та розвиток територіально-виробничих комплексів);

  з) екологічні програми, поклікані вірішуваті проблеми охорони навколишнього середовища та забезпечення безпечного Існування людей.

  У практике розробки та реализации цільовіх комплексних програм часто бувають програми, Які Неможливо класіфікуваті за Якою-небудь одні-сю класіфікаційною Ознакою, оскількі будь-яка класифікація містіть елемент умовності.

  Цільові комплексні програми (ЦКП) (науково-технічні, соціальні, економічні) Розробляють для Досягнення соціально-економічних цілей на засадах Підвищення ефектівності суспільного виробництва.

  Організаційнімі передумови формирование ЦКП є такі: своєчасне визначення Переліку проблем, для вирішенню якіх треба створюваті Такі програми; формирование колективу розробніків з віділенням головної организации; попереднє орієнтаційне визначення споживи в ресурсах; визначення головних методичних Принципів формирование програм.

  54. Принципи та система державного програмування економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України

  Програма економічного й СОЦІАЛЬНОГО розвитку - це комплексна система цільовіх завдання и планованіх державою ефективних Шляхів и ЗАСОБІВ Досягнення поставленої цілей, термінів Виконання ціх завдання, їх віконавців и джерел фінансування; це адресний документ, у якому передбачається комплекс взаємоповязаніх з ресурсами, виконавцями й термінамі Здійснення ЗАХОДІВ, Які належати до різніх Сфера діяльності.

  Державне програмування економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку підпорядковується Певна принципам. Смороду візначені у Законі У. "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку У.":

  1) цілісність (розроблення взаємноузгодженіх прогнозних и програмних документів соціально-економічного розвитку (СЕР) окремий адміністративно-територіальних одиниць (АТО) та окремий галузь економіки);

  2) обєктівність (розробка здійснюється на Основі Даних Держкомстату, Даних ОРГАНІВ місцевої віконавчої власти, Даних НБУ);

  3) науковість;

  4) гласність (доступність для громадян);

  5) самостійність (розробляється самостійно для кожної АТО);

  6) Рівність (Дотримання прав и врахування інтересів місцевого самоврядування та субєктів господарювання всех форм власності за);

  7) принцип Дотримання загальнодержавних інтересів.

  При розроблені макроекономічніх планів вікорістовується Певна система показніків, Які поділяються на Такі групи: 1) натуральні чи вартісні; 2) кількісні чи якісні; 3) абсолютні чи відносні; 4) обовязкові, розрахункові, інформаційні.

  За рівнем значущості програми поділяють на національні, Державні (Міждержавні), галузеві (міжгалузеві), Регіональні та Цільові комплексні, а такоже Надзвичайні.

  Національна програма, розробляється на основе довгострокового економічних прогнозів, охоплює найважлівіші макроекономічні пропорції. Вона має інформаційно-орієнтований характер, даючі змогу підпріємствам нормально функціонуваті в системе народногосподарський пріорітетів у ВИРОБНИЦТВІ продукції, технічному розвитку, структурній перебудові господарства.

  Програма економічного й СОЦІАЛЬНОГО розвитку України - це комплексна система цільовіх завдання и планованіх державою ефективних Шляхів и ЗАСОБІВ Досягнення поставленої цілей, термінів Виконання ціх завдання, їх віконавців и джерел фінансування; це адресний документ, у якому передбачається комплекс взаємоповязаніх з ресурсами, виконавцями й термінамі Здійснення ЗАХОДІВ, Які належати до різніх Сфера діяльності (Наукової, проектно-конструкторської, будівельної, виробничої та ін.).

  Державна програма економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України на довгострокову перспективу розробляється на період, Який дорівнює 10-15 рокам, з коригування, а такоже продовження ее горизонту кожні п'ять років; на середньострокову перспективу розробляється на період від 3 до 5 років и щороку корігується. Вона містіть визначення й обґрунтування стратегічніх цілей и пріорітетів соціально-економічної політики держави, напрями їх реализации, найважлівіші завдання, Які ма ють буті вірішені на державному Рівні.

  Надзвичайні програми розробляються в критичних сітуаціях -напріклад, во время стіхійного лиха, в условиях кризиса, масового Безробіття, загрозлівої інфляції. Смороду, як правило, короткострокові. При їх здійсненні Вагомий місце займають засоби адміністративного регулювання.

  55.Основні види та джерела доходів населення

  Доходи домогосподарств, або Особисті доходи, - це сума копійчана коштів та продуктів, отриманий або Вироблення домогосподарством за Певний период часу, як правило, за рік.

  Основними каналами доходів населення є:

  трудові доходи робітніків (заробітна плата, премія и т.д.);

  доходи від підприємництва (прибуток);

  доходи від власності за (рента, відсотки и т.д.);

  доходи від індівідуальної Трудової ДІЯЛЬНОСТІ;

  інші надходження (спадщина, аліменти, гонорар).

  Натуральні доходи - це передовсім продукція, Вироблено домогосподарством для власного споживання.

  Усі Грошові доходи, отрімані домогосподарством, без урахування оподаткування и Зміни цен назівають номінальнімі особістом доходами. Если з номінальніх особістом доходів вірахуваті Особисті податки, отрімаємо номінальні вікорістовувані доходи.

  Номінальні вікорістовувані доходи - це та частина грошового доходу, Якою домогосподарством остаточно володіють и могут розпоряджатіся на свой розсуд. Домогосподарством спрямовують свой вікорістовуваній дохід на споживання (С) и особисте заощадження (З):

  ВД = С + З.

  Для вимірювання динаміки купівельної спроможності доходів обчислюють реальні доходи. Реальні доходи характеризують номінальні доходи з урахуванням Зміни роздрібніх цен и тарифів. Например, реальні вікорістовувані доходи дорівнюють відношенню номінальніх до індексу споживчих цін.

  Найважлівішім видом грошового доходу є заробітна плата, что представляет собою Ціну трудових послуг, Які Надаються наймані працівники різніх професій. Номінальна зарплата - це сума грошей, получил найманими працівніком за Певний проміжок часу (місяць, тиждень и т.д.). Реальна зарплата - номінальна зарплата, Скоригована на інфляцію. Если, например, номінальна зарплата Зросла за рік на 25%, а рівень роздрібніх цен підвіщівся на 22%, то реальна зарплата Зросла на 3%. Коли темп інфляції, віміряній ІСЦ, перевіщує темп приросту номінальної зарплати, то реальна зарплата зніжується.

  Неоднаковій рівень доходів домогосподарств або ПРАЦІВНИКІВ назівають діференціацією доходів. Нерівність у доходах має місце в усіх економічних системах - як традіційніх, так и товарних. Посилення діференціації в доходах в условиях переходу від адміністративно-командної до рінкової економіки зумовлене низкою обставинні. Однією з головних є та, что ОКРЕМІ Суспільні групи поводять Вже відповідно до Законів рінкової економіки, в тій годину як інші групи продолжают орієнтуватіся на традиції й цінності попередньої системи, яка відходіть у минуле.

  56. Причини та показатели нерівності в розподілі доходів населення

  Для кількісної ОЦІНКИ діференціації особістом доходів Використовують Різні показатели, найчастіше будують криву Лоренца (рис). Для побудова цієї крівої Загальну Кількість домогосподарств (сімей) ділять на п'ять рівніх за чісельністю груп, тобто Кожна група охоплює 20% населення (горизонтальна вісь). Для кожної групи обчислюють ее Частка в особістом доході за відповідній рік (вертикальна вісь). Інформація, якові дають подібні табліці, свідчіть про ті, Наскільки нерівномірно розподіляється Сукупний дохід у тій чи іншій стране.

  Крива Лоренца

  Например, Якби дохід розподілявся порівну между усіма сімямі України, тоді Кожна їхня п'ята частина отримувалася б 20% цього доходу, 40% сімей - 40% доходу й т.д. Таку сітуацію графічно зображають бісектрісою. Чим Ближче крива до бісектрісі, тім вищий степень рівності розподілу доходу. Інший Крайній випадок спостерігався б тоді, коли в стране почти весь дохід прівласнювалі б кілька казково багатших родин, а решта населення ледве жівотіла (крива максимально Віддалена від бісектрісі). Реальна економіка Звичайно представляет собою Дещо Середнє между цімі двома крайнімі випадки.

  Для характеристики розподілу доходу между групами населення обчислюють коефіцієнт концентрації доходів населення, або коефіцієнт Джіні. Его нерідко обчислюють на підставі крівої Лоренца як відношення площади фігурі, якові утворюють бісектріса та крива Лоренца, до площади трикутника, Утворення горизонтальні віссю та правою ординат. Величина коефіцієнта Джіні колівається від нуля до одиниці. Чим вищий степень полярізації Суспільства за рівнем доходів, тим коефіцієнт Джіні Ближче до одиниці. Із вірівнюванням доходів у суспільстві цею Показник прямує до нуля (нульового значення сертифіката № досягається за абсолютно рівномірного розподілу доходів). Оскількі на нерівномірності розподілу доходів істотно позначаються процеси оподаткування и виплати трансферів, то цею коефіцієнт часто обчислюють на підставі и особиста, и вікорістовуваніх доходів.

  Кінцевою метою Функціонування суспільного виробництва є создания умів для життєдіяльності людей та Досягнення Певного уровня життя.

  Рівень життя - це соціально-економічна категорія, что характерізує рівень удовольствие фізичних и СОЦІАЛЬНИХ потреб людей. Рівень життя візначається ступенів розвитку самих потреб людей та кількістю й якістю жіттєвіх благ и услуг, Які Використовують для їх удовольствие.

  Набір необхідніх для життєдіяльності благ повинен задовольняті різноманітні спожи, что стосують умів праці, освіти, охорони здоровя, якості харчування, житла ТОЩО. Степень удовольствие потреб людей Залежить від індівідуальніх и сімейних доходів Членів Суспільства.

  Розглядаючі проблему нерівності доходів, а значить, и бідності певної части населення, слід згадаті ще один Показник: "індекс зліденності", Який представляет собою суму рівнів інфляції та Безробіття, як двох основних показніків макроекономічної нестабільності.

  Відмінності в Рівні доходів на душу населення або на одного зайнятості назівається діференціацією доходів. Нерівність доходів характерна для всіх економічних систем. При переході від адміністративно-командної до рінкової системи ріст діференціації доходів повязаний з тим, что частина населення живе за старими законами, а одночасно Інша частина населення Діє за законами рінкової економіки. Чим более населення залучається до ринкового отношений, тім швідше скорочується нерівність у доходах.

  Диференціація доходів складається під Вплив різноманітніх факторів, Які повязані з особістом досягнені або незалежні від них, что ма ють економічну, демографічну, політічну природу. Серед причин нерівномірності розподілу доходів віділяють: Відмінності у здібностях (фізичних та інтелектуальніх), Відмінності освіти и кваліфікації, працьовитість и мотівацію, професійну ініціатівність и Схильність до ризико, походження, розмір и склад сімї, володіння власністю и становище на Сайти Вся, удачу, везіння и діскрімінацію.

  57. Бідність: причини з'явилася та прогресування

  Проблема бідності в сучасности мире Набуль рис глобального характеру, оскількі бідні є як у багатших странах, так и в тих, Які нельзя Віднести до числа розвинутих. Звісно, ​​что різний рівень добробуту країни означає й різне розуміння бідності, а відповідно, и кількості людей, якіх відносять до цієї групи. А відповідно, для кожної країни характерні Власні Критерії для визначення бідності. У розвинутих странах до такой категорії відносять людей, Які НЕ ма ють коштів для покращення свого добробуту чи Отримання питань комерційної торгівлі СОЦІАЛЬНИХ благ, например, якісної освіти. А у слаборозвінутіх странах біднімі вважаються люди, что НЕ ма ють змогі регулярно прідбаваті продукти Першої необхідності, а освіта для них Взагалі залішається недоступною.

  Світова наука і практика віокремлюють три Головні підході до визначення бідності: абсолютна, відносна та субєктівна бідність. Абсолютна бідність розраховується за засідках різниці между доходами та розходу, відносна характерізується як відрів від стандартів споживання, притаманних Певна суспільству, субєктівна візначається с помощью Власний оцінок населення относительно свого матеріального становища.

  До соціологічної характеристики слід Додати ще й психологічний зріз бідності. Все Частіше психологічна картина бідності характерізується такими оцінкамі стану людини як Відчуття страху, беззахісність, безсілля перед жіттєвімі обставинні, Відсутність цілей та пріорітетів в жітті, соціальна самітність, стан депресії.

  За офіційною статистикою, в Україні біля 30% людей відносіться до бідних. До цієї групи зараховуються Переважно Кількість пенсіонерів, безробітніх та тих, хто живе на соціальну допомогу держави. Втім, парадоксальна рису української бідності - це бідність працюючих. Показове є й такий феномен Нашої бідності як ее длительность у часі - для Деяк людей бідність Вже превратилась в звичайний стан в течение багатьох років, а іноді й Всього життя. Наслідком Сукупний впліву всех наведення факторів є Втрата соціальної ініціативи та мотівації до покращення свого життя, розповсюдження утріманськіх настроїв, апатія до суспільніх процесів, в кінці-кінців, Взагалі может знікнуті Прагнення до покращення свого життя.

  Причини бідності: «Бідні, тому что дурні; дурні, тому что бідні »

  58. Вартісна величина Прожитковий мінімуму

  Мінімальній споживчий бюджет и величина вартості Прожитковий мінімуму як інструменти соціальної політики могут буті вікорістані в якості орієнтірів для: регулювання доходів и витрат населення; обґрунтування Розмірів оплати праці; ОЦІНКИ матеріальніх и ФІНАНСОВИХ ресурсов, необхідніх для реализации потокової и перспективних СОЦІАЛЬНИХ програм; регулювання зростання заробітної плати, співвідношення оплати праці за галузь. Для ОЦІНКИ вартісної Величини Прожитковий мінімуму слід використовуват Середні ціни купівлі відповідніх товарів и услуг з урахуванням усіх відів торгівлі. Зокрема, витрати на продовольчі товари могут розраховуватісь на основе Середніх цен на продукти харчування, за Якими ведуться подекадні сістематічні спостереження в державній и кооператівній торгівлі и Які друкуються в прессе (експрес-інформація Державного комітету статистики України), а такоже цен на Колгоспна ринках.

  Визначаючи мінімальній споживчий бюджет, Використовують розрахунки мінімальніх «споживчого кошіків» (продовольчих та непродовольчих). Набори кошіків визначаються за нормативами, что їх розраховують наукові заклади. Вартісна оцінка товарів и услуг, Які входять до складу «споживчого кошіків» может відіграваті роль довгострокового СОЦІАЛЬНОГО нормативу малозабезпеченості лишь за Існування Достатньо попиту та пропозиції товарів и услуг. За умов інфляції, спаду виробництва ЦІ «кошики», як и мінімальній бюджет, втрачають практичне значення и не могут використовуват для будь-якіх розрахунків. Величина вартості Прожитковий мінімуму відповідає вартісній оцінці набору відповідніх товарів та послуг, а такоже Включає витрати на податки та інші обовязкові Платежі.

  59. Механізми перерозподілу доходів, что застосовуються в Україні

  После розподілу національного доходу відбувається его перерозподіл. ВІН здійснюється через Механізм Ціноутворення (сфера обігу), сплата різніх відів податків до державного бюджету та СОЦІАЛЬНИХ витрат держави, внесків громадян до Громадського, релігійніх, доброчинних ФОНДІВ та ОРГАНІЗАЦІЙ. Через Державні бюджети розвинутих стран світу перерозподіляється від 40 до 55% національного доходу, а в Україні - почти 70%. На Основі перерозподілу національного доходу формуються Вторинні, або Похідні, доходи. Основними формами таких доходів є виплата пенсій, стіпендій, допомога багатодітнім сімям, платні Військовослужбовцям, Працівникам правоохороних ОРГАНІВ ТОЩО

  Перерозподіл національного доходу здійснюється офіційнімі (мабуть) та неофіційнімі (невидимими) каналами. У Першому випадка це відбувається через Механізм оподаткування, добровільніх внесків у Різні фонди, а такоже частково через Механізм Ціноутворення, коли держава або компании (в основном крупні) Офіційно повідомляють про ті, что ціни на Певної групу товарів та послуг зростуть на Стільки-то відсотків.

  У іншому випадка уряд и компании про це Офіційно НЕ повідомляють, а здійснюють незначна, альо Неодноразово Підвищення цен. Це виробляти до поступового зниженя життєвого уровня населення. Так діяла у застійні часи командно-адміністративна система. Такий метод Певного мірою вікорістовується и в Україні, особливо после Впровадження гривні. Проти наймасштабніше неофіційний перерозподіл національного доходу здійснюється в условиях Існування тіньової економіки.

  Неофіційний перерозподіл національного доходу відбувається внаслідок Існування тіньової економіки. Тіньова економіка - сукупність невраховану и протізаконніх відів діяльності: Ухилення від Сплата податків, виробництво и збут заборонених відів продукції та Надання заборонених послуг,

  На сучасности етапі до таких незаконних відів ДІЯЛЬНОСТІ в Україні додано вивезення товарів за кордон з метою наживи, надання кредитів комерційнімі банками за солідну винагорода, незаконне вивезення валюти за кордон, а такоже незаконні Валютні операции Всередині країни, істотне завіщення цен на експортовану та заниження на імпортовану продукцію, Масове розкрадання державного майна в процесі роздержавлення и ПРИВАТИЗАЦІЇ, шахрайська діяльність багатьох трастових та інвестіційніх компаний, випуск та реалізація неврахованої продукції, корупція, наркобізнес ТОЩО.Певного мірою цьом спріяло недосконалостей законодавство.

  60. Основні джерела фінансування соціальної СФЕРИ

  До соціальної СФЕРИ национальной економіки входять Такі СКЛАДОВІ: освіта, охорона здоровя, культура і мистецтво, туризм, фізична культура і спорт, соціальний захист и соціальне забезпечення населення. їхня діяльність значний мірою Залежить від организации фінансового забезпечення.

  Інструментами формирование ціх джерел фінансування СОЦІАЛЬНИХ проектів и програм є податки соціально-економічного характеру, Які стягуються в основному з населення, и державно-економічного характеру - основними платниками якіх є усі інші СФЕРИ господарської ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже Благодійні внески та ін. Джерела фінансування проектів и програм соціальної політики України поділяються на внутрішні та Зовнішні. Внутрішні джерела фінансування визначаються бюджетною системою України та позабюджетнімі Кошта. До позабюджетніх джерел (коштів) можна Віднести: Державні и недержавні соціальні фонди, соціальні фонди ОРГАНІВ місцевого самоврядування, різноманітні територіальні та муніціпальні позики, фінансові ресурси підприємств, ОРГАНІЗАЦІЙ и установ, Які опосередковано підтрімують соціальні проекти и програми.

  Зовнішні джерела фінансування могут формуватіся за рахунок міжнародніх економічних інституцій (міждержавніх, державних и недержавних), кредитів; позик міжнародніх ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ; гуманітарної допомоги з-за кордону.

  Таким чином, головні фінансовим Джерелом регулювання ДІЯЛЬНОСТІ установ и ОРГАНІЗАЦІЙ державного сектору, ПІДТРИМКИ добробуту населення та ділової актівності, поєднання соціальної справедлівості й економічної ефектівності, потокові и перспективних потреб Суспільства є державний бюджет.

  Витрати на соціальну сферу становляться в Україні около 18% ВВП, однак основна вага СОЦІАЛЬНИХ витрат лежить сегодня на бюджетах регіонів та їх місцевіх структур, з якіх фінансується примерно 80% усієї соціальної сфери.

  Фінансування галузь соціальної СФЕРИ здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, а такоже за рахунок недержавних джерел.

  Метою ДІЯЛЬНОСТІ галузь соціальної СФЕРИ є создания духовних цінностей, соціально-культурних и побутових послуг.

  Джерелами фінансування соціальної СФЕРИ є: Державний бюджет; Місцеві бюджети; Власні доходи установ и ОРГАНІЗАЦІЙ соціальної сфери (самофінансування).

  Віділення коштів з бюджету на Утримання соціальної СФЕРИ здійснюється Шляхом кошторисно-бюджетного фінансування.

  61. кошторисно-бюджетне фінансування Галузь соціальної сфери.

  Кошторисно-бюджетне фінансування - це метод безповоротно, безоплатного Надання коштів на Утримання установ, что перебувають на повну фінансуванні з бюджету, на Основі ФІНАНСОВИХ планів - кошторисів витрат.

  Визначення обсягів фінансування ґрунтується на: Показники, что характеризують кількісні Параметри ДІЯЛЬНОСТІ бюджетної установи (оперативно-сітьові показатели); нормативах ВИДАТКІВ у розрахунку на Певний кількісній Показник.

  Оперативно-сітьові показатели поділяються на две групи: виробничі показатели, Які характеризують Профіль ДІЯЛЬНОСТІ бюджетної установи (например, Кількість студентів у ВУЗі); ЗАГАЛЬНІ показатели, Які технічно характеризують будівлю бюджетної установи (например, площа приміщень, кубатура ТОЩО).

  Виробничі показатели поділяються на: вихідні показатели, Які характеризують бюджетну установу на Данії период часу; Похідні, Які визначаються за Певної нормами (например, Кількість учнів и норма граничної наповнюваності класів).

  Фінансові отношения у соціальній сфере регулюються економічнімі нормативами, Які відображають возможности держави относительно удовольствие СОЦІАЛЬНИХ потреб відповідно до планів СОЦІАЛЬНОГО розвитку.

  Норматив - це обовязкова норма, яка встановлен правовими актами Вищих ОРГАНІВ державної влади та управління и не підлягає зміні.

  Такими нормативами могут стати розміри бюджетних асігнувань на відповідній Показник плану СОЦІАЛЬНОГО розвитку (або в розрахунку на одного жителя, учня, одну установу, например: ставка заробітної плати, розмір стипендії, Відрахування у Цільові фонди). Зазначені нормативи встановлює Кабінет Міністрів України, як правило на 5 років.

  62. Концепція взаємодії економіки та екології.

  Екологія - наука (галузь знань), что вівчає взаємодію організмів та їх угруповань Із середовища Існування. Як самостійна наука вона сформувалася напрікінці XIX ст. Термін «екологія» запровадів німецький біолог Ернст Геккель у 1866 р.

  Як и будь-яка Інша наука, екологія має науковий та прикладний аспекти. Науковий аспект - це Прагнення до Пізнання заради самого Пізнання, и в цьом плане на Перше місце віпліває поиск закономірностей розвитку природи та їх пояснення. Прикладний аспект - це! Застосування зібраніх знань для вирішенню проблем, повязаних з навколішнім середовища. Всезростаюче значення сучасної екології Полягає в тому, что жодних з великих практичних вопросам сьогодення НЕ может вірішуватісь без урахування звязків между живими и неживих компонентів природи.

  Проблеми раціонального использование, охорони и відтворення природних ресурсов на Данії годину Набуль особлівої актуальності и стали предметом поглиблення ДОСЛІДЖЕНЬ. Надмірне техногенне НАВАНТАЖЕННЯ на Навколишнє середовище грозит Небезпечна екологічнімі сітуаціямі. Внаслідок екологічно необгрунтованої промислової ДІЯЛЬНОСТІ и відсутності належно природоохоронних Дій в Україні сформуваліся Великі промислові регіони, Які ніні належати до зон лиха. Це передусім Дніпровсько-Донецький промисловий регіон, Криворіжжя, Північний Крим, де впродовж десятіріч порушувався принцип раціонального природокористування та Було перевіщено антропогенних навантаженості природно-ресурсний Потенціал. На значній части регіонів України особлівої гостроті Набуль проблеми забруднення атмосферного Повітря и природніх вод, а такоже порушених земель во время гірнічіх розробок, Які прізводять до деградації ландшафтів (Донбас, Криворіжжя, Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ) и неправильного проведення гідротехнічної меліорації (осушення и зрошення). Навколо міст формуються ареалу інтенсівного забруднення навколишнього середовища.

  Високий рівень концентрації промислових обєктів, нераціональна структура промислового виробництва з скроню концентрацією екологічно небезпечний виробництв, Відсутність належно природоохоронних систем зумов тут високий рівень забруднення довкілля, дефіціт водних ресурсов та нестача в безвітряні години кисня в приземному кулях атмосфери.

  Види забруднення: інгрідієнтне, параметричного (повязую зі зміною якісніх параметрів - рів шуму, радіації, освітленості), біоценотічне, стадіально-деструкційне (віклікає зміну ландшафтів та еколог системи в проц природокористування)

  63. Основні цілі стратегії сталого розвитку.

  Екологічна політика, програми и Стратегічні плани Дій - усе це атрибутика системного екологічного управління І, зокрема, результати стратегічного екологічного планування як однієї з головних функцій системного екологічного управління. В Україні національну екологічну політику визначили в «Основних безпосередньо державної політики України у Галузі охорони довкілля, использование природних ресурсов та забезпечення екологічної безпеки», затверджених постановою Верховної Ради України від 5 березня 1998р. № 188/98-ВР. Основні розділи цього документа Такі: Пріоритети охорони навколишнього природного середовища и раціонального использование природних ресурсов; стратегія и тактика гармонійного розвитку виробничого та природоресурсного потенціалу в галузевих представленні; заходь относительно збалансований использование и Відновлення природних ресурсов; етапи реализации основних направлений державної екологічної політики; Механізм реализации основних направлений державної екологічної політики України (ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ, правовий, економічний, регіональний); екологічна експертиза; міжнародне Співробітництво ТОЩО.

  Екон передумови сталого розвитку: наявність осн Капіталу, к-ть зайнятості у вир-ві та хар-р їх продуктівності, інстітуціональні возможности.

  Сталий розвиток - це трівалій, Безперервна розвиток, что Забезпечує спожи людей, Які прожівають сегодня без Шкоди забезпечення потреб Майбах поколінь ..

  Для Досягнення цілей у плане рекомендувалось: розпочаті оцінювання (експертизу) впліву проектної ДІЯЛЬНОСТІ на довкілля на якомога ранішій стадії планування проекту; унікат ДІЯЛЬНОСТІ, повязаної з надмірною експлуатацією природних ресурсов та порушеннях екологічної рівновагі; здійсніті необхідні науково-дослідні роботи та Виконати розробки относительно стандартизації в Галузі екології; впроваджуваті, де можливо, принцип «забруднювач платитиме»; запобігаті на Урядовому Рівні ДІЯЛЬНОСТІ, яка має Шкідливий транскордонного екологічний Вплив; враховуваті екологічні Інтереси стран, что розвіваються, беручи до уваги, зокрема, екологічні Чинник в міжнародній торгівлі та міжнародному співробітніцтві; вжіваті ЗАХОДІВ относительно розяснення екологічної політики, залучаті до такой ДІЯЛЬНОСТІ відповідні міжнародні организации и Сприяти Їм у такій ДІЯЛЬНОСТІ; широко залучаті громадськість до ДІЯЛЬНОСТІ, спрямованої на охорону й Збереження довкілля, в основном через екологічне виховання, освіту и пропаганду; правильно розподіліті Владні повноваження (Місцеві, Регіональні, федеральні, національні та на міжнародному Рівні) и відповідальність у борьбе с окремий категоріямі Забруднення з урахуванням особливо територій, Які треба захіщаті; гармонізуваті в межах ЄС національні екологічні стратегії, програми, Концепції, плани Дій ТОЩО; при цьом слід орієнтуватіся на Спільні Довгострокові цілі, ніякім чином не обмежуючі суверенні права та Захоплення окремий націй и не зашкоджуючи інтересам Спільного ринку.

  На Основі наведення цілей и рекомендацій Було розроблено концептуальні підваліні для практичної ДІЯЛЬНОСТІ течение подалі 20-ти років. Розпочався и широкомасштабний процес создания екологічних Громадського и неурядовіх ОРГАНІЗАЦІЙ, міністерств екології.

  Почали впроваджуватіся и застосовуватіся в основном регулювальні інструменти екологічної політики, с помощью якіх забезпечувалісь три основні напрями діяльності: створення наукового обґрунтування екологічних програм и ЗАХОДІВ Шляхом Накопичення, АНАЛІЗУ й сістематізації Даних СПОСТЕРЕЖЕНЬ за екологічнім станом довкілля; Шляхом наукового дослідження впліву ДІЯЛЬНОСТІ на стан довкілля; Шляхом розробки методів економічної ОЦІНКИ вартості природних ресурсов та економічних збитків унаслідок їх пошкодження и Втрата; формулювання політики та стратегій у комплексі з розробки конкретних ЗАХОДІВ; зокрема, розробка й Впровадження екологічних стандартів и практичне! застосування принципу «забруднювач платитиме» через штрафи за забруднення довкілля; формирование та Здійснення екологічної політики на державному Рівні и становлення відповідніх державних інституцій.

  64. техногенного и сталий типи економічного розвитку.

  Сучасне виробництво характерізується НЕ лишь матеріальнімі, а й духовними факторами, поєднанням науки й виробництва. Обовязково елементами виробництва віступають результати науково-технічних ДОСЛІДЖЕНЬ, нові технології, наукові програми, плани та прогнози, Автоматизовані системи управління, системи Наукової организации праці ТОЩО.

  Дедалі Зростаючий роль у ВИРОБНИЦТВІ відіграє наука, яка Забезпечує теоретичну, духовну сторону практичної виробничої ДІЯЛЬНОСТІ.Безпосереднім виявило цього стану є науково-технічний прогрес (НТП), Який превратился в головний Чинник економічного прогресу.

  Аджея щоб успешно Здійснювати сучасне суспільне виробництво необхідне знання основних обєктівніх тенденцій розвитку науки и техніки. Окрім того, Глибока розуміння процесів, повязаних з НТП, має враховуватіся в морально-етичним аспекті виробничої ДІЯЛЬНОСТІ Суспільства, у вірішенні проблем взаємовідносін людини й природи, виживання людства ТОЩО.

  Відомо, что будь-яке соціальне явіще слід розглядаті в розвитку, в чіткому усвідомленні его суті, тобто в сукупності Глибинне звязків, відношень и внутренних Законів, Які визначаються основні РІСД и Тенденції розвитку даного явіща. Сучасний етап НТП Прийнято назіваті науково-технічною революцією (НТР). Самперед необходимо уточніті співвідношення понять "НТП" і "НТР".

  Науково-технічний прогрес - це поступальний рух науки и техніки, еволюційній розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на Основі широкого Пізнання и Освоєння зовнішніх сил природи, це обєктівна, постійнодіюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне Вдосконалення техніки, технології та организации виробництва, Підвищення его ефектівності.

  Науково-технічна революція - це більш вузьке Поняття. Вона представляет собою одну Із стадій чи форм НТП, коли ВІН набуває прискореного, стрібкоподібного характеру. Виявило науково-технічної революції є докорінна перебудова всієї технічної и технологічної основи виробництва, его организации й управління, Які здійснюються на базі практичного использование фундаментальних відкріттів сучасної науки. Виробництво превращается з простого процесса праці в науковий процес, у технологічне! Застосування науки.

  Необходимо правильно візначіті етапи науково-технічної революції, что дает змогу уточнюваті перспективу НТР, накресліті Головні напрямки ее Подальшого розгортання. Це в свою черга спріятіме Вдосконалення управління науково-технічним Прогресо з метою успішного вирішенню основних економічних, політічніх та СОЦІАЛЬНИХ завдання, що стоять перед суспільством.

  Сучасний етап НТР все более повязується з такими ее пріорітетнімі напрямку, як: автоматизація, роботізація, кібернетізація, розвиток мікроелектронікі, біотехнології, інформатики.

  Ядром, основою самой ж автоматизації Виступає компютерна техніка. Водночас дедалі більшу роль у жітті Суспільства відіграє інформатика. "Інформатика" - французький за походження срок, что поєднав у Собі два слова: "інформація" і "автоматика". Тому сучасний етап науково-технічної революції можна назваті комп'ютерно-інформаційнім.

  65. Основні принципи охорони навколишнього природного середовища.

  Охорону навколишнього середовища розглядають зазвічай як комплекс міжнародніх, державних, регіональніх, локальних, адміністративно-господарських, технологічних и Громадського ЗАХОДІВ, спрямованостей на Збереження та забезпечення раціонального природокористування, Відновлення, охорону та прімноження природних ресурсов для блага людського Суспільства и Підтримання біологічної та екологічної рівновагі біосфері .

  Основні принципи охорони навколишнього природного середовища (НПС):

  1) пріорітетність вимог екологічної безпеки, обовязковість Дотримання екологічних стандартів, норматівів и лімітів использование природних ресурсов во время Здійснення господарської, управлінської та іншої ДІЯЛЬНОСТІ;

  2) гарантування екологічно безпечного середовища для життя и здоровя людей;

  3) Запобіжний характер ЗАХОДІВ з охорони НПС;

  4) обовязковість екологічної експертизи;

  5) безоплатність Загальне и платність спеціального использование природних ресурсов для господарської ДІЯЛЬНОСТІ;

  6) Стягнення Сплата за забруднення НПС та компенсація Шкоди, заподіяної порушеннях законодавства "Про охорону НПС";

  7) вирішенню вопросам охорони НПС та использование природних ресурсов з урахуванням Міри антропогенної змінності территории;

  8) Екологізація матеріального виробництва;

  9) Збереження просторової та відової різноманітності природних обєктів та комплексів;

  10) науково обґрунтоване (НО) Узгодження екологічних, економічних и СОЦІАЛЬНИХ інтересів Суспільства;

  11) гласність и демократизм у прійнятті РІШЕНЬ, Прийняття якіх впліває на НПС, формирование у населення екологічного світогляду;

  12) АЛЕ нормування впліву господарської та іншої ДІЯЛЬНОСТІ на НПС;

  13) поєднання ЗАХОДІВ относительно стимулювання охорони и відповідальності за псування НПС;

  14) вирішенню проблем охорони НПС на засадах широкого МІЖНАРОДНОГО співробітніцтва.

  66. Основні СКЛАДОВІ стратегії сталого розвитку.

  Сталий розвиток - це розвиток, Який задовольняє споживи сьогодення и не ставити під загрозою удовольствие потреб майбутніх поколін.

  Сталий розвиток - це гармонійній, збалансований, безконфліктній прогрес всієї земної цівілізації груп стран, а такоже окремо взятих стран за науково-обгрунотованімі планами, коли в процесі неухильного, інноваційного, інтенсівного економічного розвитку стран одночасно позитивно вірішується комплекс вопросам относительно Збереження довкілля, ліквідації ЕКСПЛУАТАЦІЇ, бідності та діскрімінації як шкірного окремо взятої людини, так і ціліх народів чи груп населення, у т.ч. за етнічнімі, расової чи статево ознакою. В его основе лежить Рівність у відносінах: людина-господарство-природа. Цілямі сталого розвитку для України ма ють дива:

  1) Соціальна справедливість

  2) Економ. прогрес

  3) Відтворення природи

  4) Раціональне ресурсокорістування

  5) Демографічна стабільність

  6) Добробут (запровадження єдініх соц. Стандартів)

  7) Освіта

  8) Міжнародне Співробітництво.

  Перехід до сталого розвитку повинен поєднуваті ринкову систему и державне регулювання. Сталий розвиток базується на таких принципах: Гармонізація співіснування людини й природи. Реалізація права на справедливе удовольствие потреб теперішніх и майбутніх поколінь, захист навколишнього середовища відповідальність держави за погіршення стану навк.середов. , Нарощування національного потенціалу, Екологізація господарської ДІЯЛЬНОСТІ, доступ населення до екологічної информации відповідно до законодавства, создание міжнародної економічної Відкритої системи, проведення ОЦІНКИ еколог. НАСЛІДКІВ усіх відів ДІЯЛЬНОСТІ, Зменшення різниці рівнів життя різніх верств населення, Подолання бідності, Залучення всех верств населення до Досягнення цілей сталого розвитку. Загальна мета стратегії сталого розвитку-досгнення на визначення періоді стандартів якості та безпеки життя через гармонізацію нац. європейськіх, глобальних інтересів та тенденцій сталого розвитку.

  Містіть 2 ключові Концепції:

  Концепція потреб, зокрема невідємніх потреб найбіднішої части світу, Яким треба надаті пріоритетного напрямку.

  Ідея накладення держ обмежень на технолог та соц организации, від якіх Залежить зберіг потенціалу довкілля для хв та Майбах поколінь.

  67. Системи ОРГАНІВ державного управління в Галузі довкілля та їх Функції.

  Управління в екологічній сфере - це врегульована правовими нормами організаційно-виконавча діяльність ОРГАНІВ державної влади, місцевого самоврядування та об'єднань громадян, спрямована на использование природних ресурсов, охорону екологічного середовища та забезпечення екологічної безпеки.

  Метою управління в екологічній сфере є Дотримання вимог екологічного законодавства, забезпечення екологічних прав людини та Запобігання екологічнім правопорушення.

  Правовою основою управління в екологічній сфере є законодавство и норми других галузь права, Які створюють нормативно-правову базу для ДІЯЛЬНОСТІ державних та других ОРГАНІВ, повязану з Виконання ними управлінськіх повноважень.

  Функції управління в екологічній сфере за основними напрямами ДІЯЛЬНОСТІ умовно поділяють на две групи: ЗАГАЛЬНІ та СПЕЦІАЛЬНІ.

  До загально функцій управління належати планування и прогнозування, коордінація, Організаційна діяльність, облік, екологічний контроль и нагляд.

  Спеціальніх функцій управління в екологічній сфере значний более. До них можна Віднести стандартизацію та нормування, видачу ліцензій и лімітів на природокористування, екологічний моніторинг, екологічну інформацію, екологічну експертизу, ведення державних природоресурсове кадастрів, ведення Червоної книги України, Розподіл и перерозподіл природних ресурсов ТОЩО. Таким чином, екологічні Функції управління характеризують основні напрями организации та ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ державної віконавчої власти, місцевого самоврядування и Громадського Формування у сфері использование природних ресурсов, охорони екологічного середовища та забезпечення екологічної безпеки людини і довкілля. Смороду здійснюються в питань комерційної торгівлі організаційно-правових формах и різнімі методами.

  1) Функції планування и прогнозування в екологічній сфере характеризують діяльність спеціально уповноважених на ті ОРГАНІВ з розробки й визначення показніків и їх можливий змін у процесі использование природних ресурсов та охорони навколишнього середовища.

  Екологічне планування и прогнозування на певні періоді здійснюється в різніх організаційно-правових формах. Основними з них є проектні територіально-планувальні документи, Цільові комплексні та екологічні програми. Планові показатели та прогнози в екологічній сфере містяться самперед у територіальних комплексних схемах охорони навколишнього середовища, генеральних планах населених пунктів, проекти планування и забудови територій, схемах размещения та розвитку виробничих сил и окремий галузь народного господарства. СПЕЦІАЛЬНІ документи містять планові показатели и загальнодержавні екологічні програми, Які розробляються согласно з Положенням про порядок розроблення екологічних програм, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 31 грудня 1998р.

  Порівняно новою функцією управління в екологічній сфере є проведення екологічного моніторингу.

  2) Державний екологічний моніторинг - це система СПОСТЕРЕЖЕННЯ, збирання, оброблення, передавання, Збереження та АНАЛІЗУ информации про стан навколишнього природного середовища, прогнозування его змін та розроблення науково обґрунтованих рекомендацій относительно Прийняття управлінськіх РІШЕНЬ для Запобігання негативним змінам стану довкілля та Дотримання вимог екологічної безпеки .

  Залежних від призначення моніторинг навколишнього середовища поділяють на Загальний (стандартний), оперативний (призовий) та фоновий (науковий).

  Система державного екологічного моніторингу створюється и здійснюється на трьох рівнях:

  національному - на всій территории України;

  регіональному - у межах адміністративно-територіальних одиниць на теріторіях економічних и природніх регіонів;

  локальному - на территории окремий обєктів (підприємств, міст, ділянках ландшафтів).

  Повноваження относительно Здійснення державного моніторингу покладаючи на Міністерство екології та природних ресурсов, Міністерство охорони здоровя. Державний комітет по земельних ресурсах, інші органи державного управління та їхні органи на місцях.

  Система державного екологічного моніторингу створюється з Дотримання міжнародніх вимог и Сумісна з аналогічнімі міжнароднімі системами.

  68. Основні Механізми зовнішньоекономічніх звязків країни.

  Зовнішньоекономічна політика - складового частина внутрішньої економічної політики держави. Звичайно, вирішенню загально завдання зовнішньоекономічної політики в Кожній стране має свои спеціфічні Особливості.

  Основні СКЛАДОВІ зовнішньоекономічної політики України:

  --зовнішньоторгова політика;

  --інвестіційна політика:

  --політіка науково-технічного співробітніцтва;

  --валютно-фінансова політика;

  --політіка міграції РОБОЧОЇ сили та ін.

  Кожне з напрямків зовнішньоекономічної політики вірішує проблеми з урахуванням етапу розвитку країни и СУЧАСНИХ тенденцій розвитку СВІТОВОГО господарства.

  Регулювання ЗЕД в Україні здійснюється з урахуванням наступної мети:

  - забезпечення збалансованості економіки і рівновагі внутрішнього Сайти Вся країни;

  - стимулювання прогресивних рінковіхній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, Державні податкові інспекції в районах, містах (кроме міст Києва та Севастополя), районах у містах. У складі ОРГАНІВ державної податкової служби перебувають відповідні СПЕЦІАЛЬНІ підрозділі по борьбе с податковими правопорушення - податкова міліція.

  20. Система державних внутрішніх та зовнішніх запозичення: Особливості в Україні.

  За формою Залучення коштів державний борг поділяється на Державні запозичення та гарантії.

  Державні запозичення - Залучення державою в особі Кабінету міністрів України, через Міністерство фінансів України копійчаних коштів, Іншого майна та майновий прав, Пожалуйста предполагает Прийняття зобовязань относительно копійчаних коштів на условиях строковості, платності та повернення.

  Розрізняють: державне Внутрішнє запозичення, что здійснюється Шляхом укладання Угод з резидентами України про позику та випуск державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ, что розміщуються на внутрішньому Сайти Вся;

  державне Зовнішнє запозичення - державне запозичення, что здійснюється Шляхом укладання з нерезидентами України Угода про позику та випуск державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ, что розміщуються на зовнішньому Сайти Вся.

  Право на Здійснення державних внутрішніх и зовнішніх запозичення у межах и на условиях, передбачення законом про Державний бюджет України, Належить державі в особі міністра фінансів України за дорученням Кабінету міністрів України.

  Право Здійснювати внутрішні запозичення ма ють Виключно Верховна Рада Автономної Республики Крим та міські ради. Разом з тим ст. 73 Бюджетного кодексу України предполагает, что для покриття Тимчасових касових розрівів, что вінікають во время Виконання загально фонду місцевого бюджету, Рада міністрів Автономної Республики Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідніх радий за рішенням Верховної Ради Автономної Республики Крим чи відповідної ради могут отріматі короткотермінові позики у фінансово-кредитних установах на срок до 3 місяців, но в межах поточного бюджетного ПЕРІОДУ. Порядок Отримання таких позічок візначається Міністерством фінансів України. Зовнішні запозичення могут Здійснювати лишь міські ради міст з чісельністю населення понад 800 тис. мешканців за офіційнімі данімі державної статистики на годину Ухвалення решение Про здійснення запозичення

  21. Система державних цільовіх ФОНДІВ: склад, джерела та призначення.

  Державні Цільові фонди - це сукупність ФОНДІВ копійчаних коштів, Які знаходяться в розпорядженні центральних та місцевіх ОРГАНІВ власти. Фонді ма ють цільове призначення, Пожалуйста втілюється як у чітко визначених джерелах їх Утворення, так и в напрямку можливий использование коштів. Державні Цільові фонди є однією з ланок загальнодержавних фінансів, порядок їх формирование та витрачання регламентується законодавчо актами. У різніх странах формуються Різні Цільові фонди, Які відображають спеціфічні РІСД ФІНАНСОВИХ систем ціх стран. В Україні на Данії годину створюються Такі основні Цільові фонди: 1). У сфері СОЦІАЛЬНОГО страхування: Пенсійний фонд; Фонд СОЦІАЛЬНОГО страхування з тімчасової Втрата працездатності; Фонд СОЦІАЛЬНОГО страхування на випадок Безробіття; Фонд СОЦІАЛЬНОГО страхування від нещасного віпадків; 2) Тимчасові: Фонд СОЦІАЛЬНОГО захисту інвалідів; Фонд охорони навколишнього природного середовища. Соціальне страхування - це самостійна галузь страхування, что охоплює сукупність отношений з приводу формирование и использование колективних страхових ФОНДІВ, призначення для виплати відшкодування при Постійній чи тімчасовій втраті працездатності або місця роботи. У системе державного СОЦІАЛЬНОГО страхування роль страховика Виконує держава, яка бере на себе зобовязання относительно создания колективних страхових ФОНДІВ и виплати страхового відшкодування. На Сайти Вся страхових послуг могут функціонуваті такоже недержавні компании СОЦІАЛЬНОГО страхування, Які доповнюють и розширюють спектр страхових послуг. Страхувальниками є підприємства й организации, громадяни, держава, а застрахованими - працівники підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ, а з Деяк виплат и непрацюючі громадяни. Систему державного СОЦІАЛЬНОГО страхування становляться Чотири Цільові фонди. При цьом между ними чітко розмежовані СФЕРИ Функціонування. Пенсійний фонд відображає страхування на випадок постійної Втрата працездатності. Формою страхового відшкодування є пенсії. Фонді СОЦІАЛЬНОГО страхування передбачають страхування на випадок: тімчасової непрацездатності у звязку з хворобою, вагітністю и пологами; тімчасової чи постійної Втрата працездатності внаслідок нещасного віпадків; Втрата джерела Отримання доходів унаслідок Безробіття. Формами страхового відшкодування є пенсії и різного роду допомоги та виплати. До цієї групи можна Віднести такоже Фонд СОЦІАЛЬНОГО захисту інвалідів, хоча ВІН відображає отношения Фінансової допомоги, а не страхування. КОЖЕН фонд має закріплені доходи та видатки и відповідну систему управління. Пенсійний фонд формується и вікорістовується за такою схемою: Управління Кошта Здійснює Фонд СОЦІАЛЬНОГО страхування з тімчасової Втрата працездатності, что є некомерційною Самоврядна організацією. Гарантом его ДІЯЛЬНОСТІ є держава.Фонд СОЦІАЛЬНОГО страхування на випадок Безробіття є важлівім атрибутом рінкової економіки. Его формирование и использование характерізується такими Джерелами доходів и напрямами ВИДАТКІВ: Управління Кошта Здійснює Фонд загальнообов'язкове державного СОЦІАЛЬНОГО страхування на випадок Безробіття - некомерційна Самоврядна організація.Фонд СОЦІАЛЬНОГО страхування від нещасного віпадків створюється з метою проведення профілактичних доходів з охорони праці, Відновлення здоровя та працездатності потерпіліх на виробництві від нещасного віпадків, відшкодування Їм завданої матеріальної та моральної Шкода. Функціонування фонду здійснюється за такою схемою: Управління Кошта Здійснює некомерційна Самоврядна організація - Фонд СОЦІАЛЬНОГО страхування від нещасного віпадків, Який Діє під контролем держави, представителей застрахованих осіб и роботодавців.

  22. Розвиток державного СОЦІАЛЬНОГО страхування.

  Фінансові ресурси цільовіх ФОНДІВ державного СОЦІАЛЬНОГО страхування ма ють Забезпечити: 1. Надання громадянам матеріального забезпечення та СОЦІАЛЬНИХ послуг, передбачення законодавством Україні.2. Фінансування ЗАХОДІВ, спрямованостей на профілактику страхових віпадків.3. Створення резерву коштів для забезпечення витрат застрахованим особам.4. Покриття витрат страховика, повязаних Із здійсненням загальнообов'язкове СОЦІАЛЬНОГО страхування. Ресурси ФОНДІВ спрямовуються на фінансування питань комерційної торгівлі програм, Які передбачені законодавством України.

  До них, зокрема, відносяться: 1. Виплата допомоги (з витрати працездатності, у звязку з народженням, похованням) (біля 70% витрат) .2. Фінансування санітарно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб та Членів їх сімей (біля 25% витрат ФОНДІВ) .3. Повне або частково фінансування дитячих та студентських таборів та позашкільного обслуговування учнів.4. Утворення резерву страхових ФОНДІВ для забезпечення непередбаченіх витрат та Надання СОЦІАЛЬНИХ послуг застрахованим особам.5. Забезпечення поточної ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДІВ (біля 4% витрат) .6. Інші витрати.

  При цьом Кожний державний соціальний фонд вірішує певні задачі. Так, страхування у звязку з Тимчасова Втрата працездатності та витратами, зумовленімі народженням та похованням предполагает Здійснення фінансування таких програм: допомоги з тімчасової непрацездатності (включаючі догляд за хворою дитиною); допомоги по вагітності та пологах;

  допомоги при народженні дитини та догляд за нею; допомоги на поховання (кроме пенсіонерів, безробітніх та осіб, Які померли від нещасного випадка на виробництві); забезпечення оздоровчих ЗАХОДІВ. Страхування від Безробіття Включає фінансування таких витрат: допомоги по безробіттю; виплат, повязаних з підготовкою та перепідготовкою безробітніх; Надання допомоги безробітному та членам его сімї; дотації роботодавцем для создания робочих Місць; допомоги на поховання безробітного. Зараз система СОЦІАЛЬНОГО страхування України знаходиться в стадії Реформування. Змінюється роль профспілковіх ОРГАНІЗАЦІЙ в управлінні ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО страхування та в розподілі его коштів. Передбачається формирование місцевіх ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО страхування. Розроблюються та впроваджуються заходи относительно Підвищення ефектівності роботи ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО страхування.

  23. Основні РІСД та Відмінності между однорівневою та дворівневою банківськімі системами.

  Банківська система - Організаційна сукупність різніх відів банків у їх взаємозвязку, яка існує в тій чи іншій стране в Цілком визначення історичний период. Залежних від впорядкованості банків, відповідно до діючого банківського законодавства розрізняють два основних типи побудова банківської системи: однорівнева банківська система; дворівнева банківська система. Однорівнева банківська система предполагает горизонтальні звязки между банками, універсалізацію їх операцій та функцій. Усі банки, что діють у стране (включаючі й центральні банки), перебувають на одній ієрархічній сходінці, віконують аналогічні Функції з кредитно-розрахункового обслуговування клієнтурі. Такий принцип побудова банківської системи характерні для Економічно слаборозвиненості стран, а такоже для стран з тоталітарнім, адміністративно-командний режим управління. Дворівнева банківська система, яка характерна для стран з ринкового економікою, складається з двох рівнів. Верхній рівень - центральні (емісійні) банки, Які є банками в повну значенні цього слова лишь для двох категорій КЛІЄНТІВ: Банківських інстітутів та Урядовий структур. Нижній рівень - комерційні банки, клієнтами якіх є підприємства, организации, населення. Сьогодні в більшості стран світу функціонує дворівнева банківська система. За такою системою отношения между банками будують в двох площинах: по вертікалі и по горізонталі. За вертікалі - це отношения підпорядкування между центральним банком, як керівнім органом усієї банківської системи, и комерційнімі банками. За горізонталі - це отношения рівноправного партнерства та конкуренції между комерційнімі банками. Як відомо, в Україні з 1987 року Почаїв реформа банківської справи, яка завершилася Ухвалення у березні тисячі дев'ятсот дев'яносто одна року Закону України "Про банки и банківську діяльність". Согласно з цим Законом, в Україні Було закладами основи класичної дворівневої банківської системи, яка Включає: Верхній рівень - Національний банк України як центральний банк країни, головний банківський інститут, Який є емісійнім центром держави и відповідає за управління всією грошово-кредитною системою. Нижній рівень - мережа КОМЕРЦІЙНИХ банків, Які за умови здорової конкуренції поклікані задовольніті населення країни и народне господарство относительно банківських послуг и создать для стабілізації та поступового піднесення национальной економіки. Центральним банкам, або банкам первого уровня, прітаманні Функції резервної системи: 1) ЕМІСІЯ кредитних грошей и контроль за копійчану обігом у стране, кредитно-розра-Іхункове обслуговування других кредитних інстітутів, тобто Виконання ролі "банку банків"; 2) кредитно-розрахункове обслуговування держави; 3) реалізація грошово-кредитної політики и регулювання на Цій Основі економічних процесів. Комерційні банки є багатофункціональнімі установами, что займаються практично всіма видами кредитних и ФІНАНСОВИХ операцій, повязаних з обслуговування господарської ДІЯЛЬНОСТІ своих КЛІЄНТІВ Едіт

  24.Інструменти регулювання центральним банком ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ банків.

  Банківське регулювання предполагает визначення Національнім банком своими нормативно-правовими актами ПРОФЕСІЙНИХ вимог до керівніків виконавчих ОРГАНІВ, головного бухгалтерів банків. НБУ має право Вимагати звільнення з ціх посад осіб, Які НЕ відповідають встановленим Вимоги. Если банк або працівник, до которого предявлено вимоги звільніті его з посади, що не згодні з ЦІМ, смороду могут оскаржіті таку Вимоги в суді.

  Наглядові та регулятівні Функції Національний банк может Здійснювати безпосередно або через Створений ним орган банківського Нагляду реалізацією таких повноважень, як: 1) Здійснення всіх видів перевірок банків на місцях (кроме перевірок и ревізій фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ), а такоже Перевірки достовірності информации, что надається юридичними та фізічнімі особами во время реєстрації банків та Ліцензування Банківських операцій; 2) Здійснення вимог относительно проведення загально зборів акціонерів банків і визначення вопросам, Які ма ють буті розглянуті; 3) участь у работе зборів акціонерів, ЗАСіДАНЬ Спостережною радий, правлінь и ревізійніх комісій за банків з правом дорадчого голосу.НБУ має кож право Вимагати обовязково аудиторських перевірок банків та отрімуваті Висновки незалежних аудиторських ОРГАНІЗАЦІЙ про результати діяльності банків.

  У разі Порушення банком банківського законодавства, нормативно-правових АКТІВ НБУ, проведення Надто ризикованості операцій, что загрожують їхній платоспроможності, інтересам вкладніків и кредіторів. Національний банк застосовує адекватні порушенню заходи впліву з метою захисту кредіторів та вкладніків.

  Если банки в установлений рядків не виконан вимог относительно Усунення порушеня, НБУ має право: накладаті штраф на керівніків банків усуваті керівництво Опис и прізначаті тимчасову адміністрацію; пріпініті дію Ліцензії на Здійснення окремий Банківських операцій

  25. Види КОМЕРЦІЙНИХ банків Які функціонують в Україні та їх характеристика.

  Сучасний комерційний банк - це автономне, Економічно Самостійне, незалежне комерційне підприємство, Пожалуйста функціонує за умов повної економічної самостійності, партнерських взаємовідносін з клієнтами в межах державного контролю за его діяльністю з боку ОРГАНІВ банківського наочний. Спеціфіка ДІЯЛЬНОСТІ комерційного банку візначається его функціямі та операціямі. Согласно з Законом України «Про банки та банківську діяльність» банк - це «юридична особа, яка має Виключно право на підставі Ліцензії національного банку України Здійснювати у сукупності Такі операции: Залучення у вклади копійчаних коштів фізичних и юридичних осіб та размещения зазначеним коштів від свого імені, на ВЛАСНА условиях та на власний ризико, Відкриття и ведення Банківських рахунків фізичних та юридичних осіб ». За формою власності за комерційні банки могут буті: унітарнімі, тобто Заснований на принципах єдіновладдя. Такі банки ма ють єдиного власника в особі держави чи пріватної особини; ж Колективне формою власності за. Банки, в якіх переважають певні операции и Які обслуговують ОКРЕМІ Галузі економіки, є спеціалізованімі, например - Ощадний банк України, Укрексімбанк (експортно-імпортний банк) та ін.

  Ощадний банк України та Укрексімбанк - це Державні банки, усі інші банки України найчастіше акціонерні товариства. Створення нового державного банку можливе за наявності відповідного решение Кабінету міністрів України та позитивного висновка НБУ относительно Заснування такого банку. При цьом в Законі про Державний бюджет України на відповідній рік ма ють буті передбачені витрати на формирование Статутного капіталу новостворюваного банку.За організаційно-правовою формою ДІЯЛЬНОСТІ комерційні банки могут створюватісь як: акціонерні товариства відкритого и закритого тіпів (акціонерні банки); ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (пайові банки); кооперативи (кооператівні банки).

  Акціонерні банки формують свой капітал за рахунок обєднання індівідуальніх капіталів засновніків Шляхом випуску и размещения акцій банку. Причем всі емітовані Акції ма ють буті іменнімі, оскількі банки за чіннім законодавством НЕ ма ють права на випуск акцій на предявніка. Власником Капіталу є акционерное общество, тобто банк. Акціонери НЕ ма ють права Вимагати від банку повернення своих внесків. Саме тому акціонерні банки вважаються більш стійкімі и надійнімі. Пайові банки формують свой капітал за рахунок копійчаних внесків (паїв) у Статутний капітал. При цьом за шкірних Із учасников зберігається право власності за на его Частка Капіталу, тобто банк не є власником цього Капіталу. Пайові банки в Україні створюються на принципах ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, в якіх відповідальність кожного учасника обмежена розміром его Внески в Статутний капітал банку. Кооператівні банки в Україні могут створюватісь за теріторіальнім принципом: Місцеві та центральний кооператівні банки.

  За секторами Сайти Вся, на якіх функціонують банківські установи, усі банки можна поділіті на: міжнародні, Які здійснюють свою діяльність як в Україні, так и за ее межами; міжрегіональні, Які здійснюють свою діяльність на территории всієї України; Регіональні, что обслуговують, як правило , КЛІЄНТІВ одного регіону (міста, району, області).

  Міжнародні банки - це самперед банки, Які створюються за участия іноземного Капіталу и могут мати свои філії за кордоном.

  Залежних від діапазону операцій, что їх віконують комерційні банки, у СУЧАСНИХ Банківських системах розрізняють: універсальні банки, Які віконують широкий спектр операцій та Надаються різноманітні послуги своим Клієнтам, Спеціалізовані банки, Які у життя без ДІЯЛЬНОСТІ орієнтуються на: а) обслуговування певної категорії КЛІЄНТІВ - банки з клієнтською спеціалізацією; б) обслуговування в основном юридичних та фізичних осіб у межах певної Галузі - банки з галузевого спеціалізацією; в) Надання невеликого кола послуг для більшості своих КЛІЄНТІВ - банки Із функціональною спеціалізацією. В Україні согласно з чіннім законодавством могут функціонуваті як універсальні, так и Спеціалізовані банки. Причем банк вважається спеціалізованім, если понад 50% его актівів є активами одного типу. Це могут буті інвестиційні, іпотечні, розрахункові (клірингові) банки. Если ж понад 50% пасівів банку є вкладами фізичних осіб, такий банк набуває статусу спеціалізованого ощадного банку.

  26. Роль и місце парабанківської системи у кредитній системе країни.

  Парабанківська система (ПС) складається з спеціалізованіх фінансово-кредитних установ (СФКУ) и поштово-ощадної системи (ПОС). СФКУ характерізується тім, что їх діяльність спеціалізується на обслуговування питань комерційної торгівлі тіпів КЛІЄНТІВ або питань комерційної торгівлі сфер, что є надмірно ризикованості для банків. До СФКУ входять:

  1) Лізингові та факторингові компании;

  2) брокерські и ділерські фірми;

  3) фондові біржі;

  4) планування і компании;

  5) Пенсійні фонди;

  6) інвестиційні компании та фонди;

  7) кредитні спілки и товариства;

  8) Ломбарді.

  Поштово-кредитні установи акумулюють Грошові кошти широких верств населення с помощью своєї розгалуженої системи. Гроші Надаються іншім фінансово-кредитним установам, центральним и місцевім органам віконавчої власти, фондам, спілкам. Такі установи - малорізікові, а% ставки за депозитними вкладами - нізькі.

  Парабанківські встанови нагромаджують Грошові кошти підприємств, установ, ОРГАНІЗАЦІЙ та населення, зобовязання якіх НЕ є платіжнімі засоби, а типові пасивні операции НЕ містять депозітів до запитання юридичних и фізичних осіб, які не є обєктом кредитного регулювання и не вплівають на пропозіцію грошів. Смороду не проводять розрахункових операцій від імені своих КЛІЄНТІВ. Депозити будь-якої парабанківської встанови в чистому виде не входять до складу грошової масі, зокрема, чи не створюючі мультіплікаційного ЕФЕКТ.

  Зростанню впліву ПАРАБАНКОВ. установ спріяють Такі Чинник, як зростання доходів населення, розвиток Сайти Вся ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Надання фізичним та юридичним особам спеціфічніх послуг, Які НЕ могут надаваті банки, або є для них недостатньо Привабливий.

  Спеціфіка небанківськіх кредитно-фін. установ Полягає в тому, что смороду здійснюють діяльність на фін Сайти Вся та не віпускають Власний Боргова зобовязань. Усі Зміни у вартості актівів и пасівів розподіляються среди акціонерів, а єдінімі емітованімі ПАРАБАНКОВ цінними паперами - є інструменти власності за. На Відміну Від них, усі банк. встанови віпускають Власні боргові зобовязання для Додатковий Залучення коштів. Оскількі мета парабанків Полягає у збіранні грошей и забезпеченні потреб КЛІЄНТІВ, смороду НЕ ма ють возможности покріваті свои боргові зобовязання інакше, чем через Додаткове Залучення коштів акціонерів або Отримання зовнішніх кредитів. Проти Останнє є малопрійнятнім, оскількі такий способ погіршує фінансовий стан и авторитет встанови.

  27. Принципи та Особливості ДІЯЛЬНОСТІ небанківськіх фінансово-кредитних установ.

  Інвестиційні компании здійснюють кредитування малих та Середніх фірм. Їх інвестиційні програми розраховані, як правило, на недовготрівалій период и здійснюються в невеликих масштабах На Відміну Від інвестіційніх банків. Інвестиційні компании бувають двох відів: відкритого та закритого типу. У Першому випадка інвестиційні компании зобовязуються вікупіті свои Акції у акціонерів, у другому - ні.

  Фінансові компании здійснюють кредитування КЛІЄНТІВ Шляхом купівлі їх Боргова зобовязань. Серед ФІНАНСОВИХ компаний важліве місце посідають холдинг-компании. Купівля зобовязань дозволяє Їм тримати Великі пакети акцій компаний и Здійснювати контроль за їх діяльністю. До ФІНАНСОВИХ компаний відносяться и кредитні установи, что обслуговують гуртову та роздрібну торгівлю, зокрема, діючі у сфері СПОЖИВЧОГО кредиту.

  Пенсійні фонди створюються фірмамі для виплати пенсій Працівникам и службовця. Створення таких ФОНДІВ дозволяє Зменшити податкові Платежі фірми та використовуват їх для купівлі акцій других компаний, что Забезпечує Зміцнення Фінансової потужності даної компании.

  Кредитні спілки є різновідом КООПЕРАТИВіВ, створюваніх окремий групами населення з метою обєднання коштів для вирішенню практичних проблем. Кредитні спілки створюються на паях для короткострокового кредитування їх учасников (для будівництва або ремонту будинку, купівлі автомобіля ТОЩО). Страхові компании здійснюють страхування життя або майна. У Нашій стране існує Майнове и особисте страхування. Ломбарді - це кредитні установи, Які Надаються Грошові позики під заставу рухомого майна. У Нашій стране смороду вініклі на качана 20-х років. Ломбарді є ДЕРЖАВНИЙ ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ підприємствами. Смороду перебувають у розпорядженні місцевіх Радий у системе установ побутового обслуговування.

  28. необходимость принципи та ефективність роботи страхових компаний.

  ДОГОВІРНІ фінансові посередники - це фінансові посередники, что спеціалізуються на наданні страхових послуг. Їх діяльність Полягає у формуванні на підставі договорів з юридичними и фізічнімі особами спеціальніх копійчаних ФОНДІВ, з якіх здійснюються виплати страхувальникам копійчаних коштів в обумовлених розмірах у разі Настанов питань комерційної торгівлі подій (страхових віпадків).

  Попит на Страхові послуги зумовлюється тім, что в економічних субєктів (юридичних та фізичних осіб) Постійно існує загроза Настанов якіх несприятливим, а то й катастрофічніх подій, что прізводять до значних ФІНАНСОВИХ Втрата (смерть, хвороба чи звільнення з роботи члена сімї, праця которого булу Основним Джерелом доходу; Загибель майна від пожежі; аварія автомобіля ТОЩО). Покриттям ЦІ Втрата з потокової доходів практично Неможливо, накопічуваті для цього кошти через Депозитні рахунки теж дуже складно. Страхування є найбільш вігіднім відшкодуванням таких Втрата, оскількі сума его может буті більшою за Страхові внески.

  З РОЗВИТКУ и ускладненням техніки, технології, погіршенням екологічної ситуации ймовірність Настанов таких подій растет.Тому страховий бізнес у странах з розвинутості ринкового економікамі успешно розвівається, створюючі банкам потужного конкуренцію в борьбе за заощадження населення.

  Страхові компании умовно поділяються на компании страхування життя и компании страхування майна та від нещасного віпадків. Методи роботи у них однакові: продаючи з необхідних для планування полісі, смороду мобілізують певні суми коштів, Які розміщують у дохідні активи. З доходів від цих актівів смороду покрівають свои операційні витрати, одержують прибутки. З мобілізованіх коштів ЦІ компании створюють резерви для виплати відшкодувань при настанні страхових віпадків. Відмінність между ними Полягає в способах размещения мобілізованіх коштів у дохідні активи.

  Компанії зі страхування життя ма ють можлівість Досить точно візначіті коефіцієнт смертності населення и спрогнозуваті на Цій підставі Розподіл своих виплат за страховими полісамі в часі. Це дает Їм можлівість Переважно часть своих резервів розміщуваті в Довгострокові, найбільш дохідні активи - облігації та Акції корпорацій, заставні, Довгострокові депозити ТОЩО.

  Компанії зі страхування майна та від нещасного віпадків страхують від віпадків, Настанов якіх значний Менш прогнозоване, чем смертність населення. Тому смороду НЕ могут розміщуваті свои резерви в Такі ж активи, як компании зі страхування життя, а змушені обмежуватіся основном короткостроковімі цінними паперами (державний, муніціпальнімі) и только частково інвестуваті в Довгострокові облігації чи Акції.

  Структура управління компанією может будуватісь за такими принципами:

  1) Принцип лінійного підпорядкування - Вищі Керівники наділяються правом давати Розпорядження підлеглім співробітнікам з усіх вопросам, что віплівають з їхньої ДІЯЛЬНОСТІ. Например, указівкі керівника страхової компанії є обовязково для Всього персоналу. У разі додержання лишь Функції лінійного підпорядкування центральний апарат, и особливо керівництво Опис, перевантажується РОЗГЛЯДУ порівняно дрібніх вопросам. Внаслідок цього управління втрачає оператівність, найкваліфікованіші працівники відволікаються від опрацювання перспективних, глобальних проблем розвитку компании.

  2) Принцип функціонального підпорядкування - РАВО давати Розпорядження надається относительно Виконання конкретних функцій, Незалежності від того, хто їх Виконує. Например, головний бухгалтер может дати вказівки з обліку матеріальніх и копійчаних цінностей, что перебувають у розпорядженні будь-которого підрозділу компании. Носій функцій может отрімуваті вказівки від кількох керівніків відділів чи других функціональніх підрозділів и має, у свою черга, звітуваті перед ними про Виконання тих чи других відів робіт. Це не пошірюється на дісціплінарну відповідальність. Накласти Стягнення або матеріально заохотіті працівника может керівник компании або та особа, Якій делеговані ЦІ права.

  3) Принцип лінійно-штабного підпорядкування - це, здебільшого, «мозкові» центри (штаби), Які віконують консультаційні Функції у процесі стратегічного планування, підготовкі РІШЕНЬ з других найважлівішіх вопросам роботи компании. До них, кроме штатних ПРАЦІВНИКІВ, нерідко залучають консультантів и експертів з вузів, наукових лабораторій та других установ. Такі фахівці опрацьовують ті чи інші питання та подаються керівніцтву свои Висновки и Предложения. Консультанти не наділяються правом давати Розпорядження Працівникам компании.

  29. необходимость, принципи та ефективність роботи недержавних пенсійніх ФОНДІВ.

  Недержавний пенсійний фонд - це юридична особа, яка має статус непрібуткової організації (непідпріємніцького товариства), функціонує та Провадо діяльність Виключно з метою Накопичення пенсійніх внесків на Користь учасников Пенсионного фонду з подалі управлінням пенсійнімі активами, а такоже Здійснює Пенсійні виплати учасникам зазначеним фонду у визначених законом порядку. Діяльність таких ФОНДІВ НЕ спрямована на Отримання прибутку їх засновниками.

  Розрізняють три види пенсійніх ФОНДІВ: корпоративний, професійний и Відкритий: корпоративний пенсійний фонд - Недержавний пенсійний фонд, засновником которого є юридична особа - роботодавець або кілька юридичних осіб - роботодавців. Учасниками цього фонду є Виключно громадяни, Які перебувають у трудових відносінах з его засновниками та платниками (роботодавцями, Які прієдналіся до фонду после его Заснування). Цей фонд схожий на виробничі Пенсійні фонди у США. Пенсійні внески до таких ФОНДІВ сплачуватімуться за пенсійною схемою, до визначення умов якої засновника залучають и учасников (ПРАЦІВНИКІВ). Внески до ФОНДІВ здійснюють спільно як роботодавці, так и работники, в тому чіслі у форме відрахувань Із заробітної плати; професійний пенсійний фонд - пенсійний фонд, засновниками которого є обєднання громадян або юридичних осіб. ЦІ обєднання утворюються за родом професійної ДІЯЛЬНОСТІ громадян. Відповідно, и учасниками цього фонду є Виключно громадяни, повязані за родом їхньої професійної ДІЯЛЬНОСТІ; Відкритий пенсійний фонд - Недержавний пенсійний фонд, засновниками которого є будь-які юридичні особи. Учасниками цього фонду могут буті громадяни України, іноземці та особи без громадянство Незалежності від місця та характеру їх роботи.

  Засновниками будь-которого Пенсионного фонду могут буті Виключно юридичні особи та їх обєднання. Юридичною формою реализации місії пенсійніх ФОНДІВ - Здійснення Пенсионного забезпечення учасников фонду - є Пенсійні контракти, Які могут буті укладені между пенсійнім фондом та его вкладник. Вкладник за пенсійнім контрактом могут буті учасники або їхні роботодавці, Які сплачують внески на Користь учасников відповідно до умов Пенсионного контрактом. Роботодавець-вкладник, Який утворів корпоративний пенсійний фонд або Робить Відрахування на Користь своих ПРАЦІВНИКІВ до других пенсійніх ФОНДІВ, зобовязань доповідна Пенсійні внески за власний рахунок. Розмір таких внесків до корпоративних недержавних пенсійніх ФОНДІВ винен встановлюватіся: або в однаково відсотку відрахувань від суми заробітної плати ПРАЦІВНИКІВ-учасників, або Із застосовуваного прогресивної шкали відсотків відрахувань відносно суми заробітної плати залежних від віку ПРАЦІВНИКІВ або від їхнього стажу роботи на даного підприємстві Із встановлення однакової відсотка відрахувань пенсійніх внесків для кожної візначеної групи ПРАЦІВНИКІВ.

  30. Економічні ф-ії держави.

  Економічна функція держави Полягає у створенні передумов, необхідніх для ефектівної економічної діяльності Суспільства. Усі Функції держави тісно взаємоповязані. Віділяють следующие ф-ції: 1. Захист конкуренції; 2.Перерозподіл доходу й багатства; 3.Корегування розподілу ресурсов з метою змін Структури національного продукту; 4. Стабілізація економіки, тобто контроль за рівнем зайнятості и інфляції, а такоже стимулювання економічного зростання; 5. Розробка й затвердження правових основ економіки; 6. Визначення мети й пріорітетів Мікро- та макроекономічного розвитку; 7. Реалізація СОЦІАЛЬНИХ цінностей; 8. Регулювання економічної діяльності, спрямованостей на вірівнювання Сукупний Попит й Предложения; 9.Перерозподіл доходів, спрямованостей на Усунення надмірніх відмінностей у Рівні доходів, властівіх рінковій системе. 10. Фінансування суспільніх благ и услуг; 11. Регулювання зовнішньоекономічніх отношений и валютного Сайти Вся; 12. Стабілізація економіки, яка Забезпечує повну зайнятість и стабільний рівень цен; 13. Забезпечення економіки необхідною кількістю грошей. У Цій сфере держава є монополістом и протістоїть Великій кількості покупців, Які формують Попит на гроші. ; 14. Формування правових засад Функціонування економіки. З цією метою держава візначає правовий статус окремий форм власності за, узаконює Існування різніх відів господарської ДІЯЛЬНОСТІ; 15. Усунення вад ринкового саморегулювання. Неспроможність Сайти Вся Забезпечити Ефективний Розподіл ресурсов компенсується Державним втручанням в економіку; 16. Забезпечення людей обовязково товарами. Важлівім аргументом на Користь державного втручання в економіку є відома істина, что юдина здатно діяті всупереч власним інтересам (например, люди курять, уживаються надмірну Кількість алкоголю, порушують правила дорожнього руху, спожівають шкідливі для здоровя продулкті ТОЩО).

  31. Сутність зрозуміти: «економічна політика держави», «державне регулювання економіки».

  Економічна політика держави є елементом Загальної державної політики, яка Включає соціальний, гуманітарний, оборонний, екологічний та інші напрямки. Економічна політика держави ґрунтується на проведенні ДЕРЖАВНИЙ інстітутамі генеральної Лінії стратегічного и тактовного розвитку економічного укладу, Вироблення комплексу Дій і системи ЗАХОДІВ у Галузі управління економікою, Надання визначеного напряму розвитку економічних процесів у відповідності Із цілямі, завдання та інтересами країни. Вона базується на теоретично и методологічних засадах економічної теорії и Включає структурних, інвестіційну, фінансово-кредитну, соціальну, зовнішньоекономічну, науково-технічну, податкова, бюджетну політику ТОЩО. У теоретично аспекті державне регулювання економіки - це система знань про сутність, закономірності Дії та правила! Застосування типових методів и ЗАСОБІВ впліву держави на Хід соціально-економічного розвитку, спрямованостей на Досягнення цілей державної економічної політікі.Конкретні напрями, засоби, методи, масштаби ДРЕ визначаються характером и гостротою соціально-економічних проблем у стране в конкретний период. Тобто держава через відповідні методи и засоби ДРЕ має гнучкий реагуваті на Зміни, Які відбуваються в економіці.Складною теоретичного проблемою.Більше є визначення обєкта ДРЕ. Найбільш агрегованих обєктом ДРЕ національна економіка. У звязку Із схожістю обєктів державного регулювання економіки і макроекономіки як науки, Методологічною основою ДРЕ слід Уважати економічну теорію, и передовсім макроекономіку.

  Обєктамі ДРЕ є також: економічні підсістемі (економіка регіонів, народногосподарський комплексів, галузь, сектор економіки; стадії відтворення); соціально-економічні процеси (економічні цикли, демографія, зайнятість, Інфляція, науково-технічний прогрес, екологія, кон'юнктури и т. д.); отношения (виробничі, фінансові, кредитні, зовнішньоекономічні, орендні ТОЩО); ринкі (товарів, послуг, інвестіцій, ЦІННИХ ПАПЕРІВ, валюти, ФОНДІВ, капіталів и т. д.).

  З практичного подивимось ДРЕ - це сфера ДІЯЛЬНОСТІ держави относительно цілеспрямованого впліву на поведение субєктів господарювання з метою забезпечення пріорітетів державної економічної політики. Уважається, что первинний субєктом державного регулювання є людина (громадянин). У демократичному суспільстві громадянин (споживач) вісловлює та захіщає свои Захоплення як віборець с помощью механізму Голосування. Альо виборці безпосередно обірають НЕ напрями соціально-економічної політики або методи та засоби ДРЕ, а лишь склад ОРГАНІВ державної влади. Отже, субєктом державного регулювання економіки становится держава в особі державних ОРГАНІВ (президента, парламенту, правительства, місцевіх адміністрацій) .Державне регулювання економіки реалізується в різніх формах. Залежних від строкової розмовності розрізняють довгострокове й короткострокове регулювання. Довгострокове регулювання обумовлення необхідністю Досягнення стратегічніх цілей. В его системе головне місце займає цілеспрямований Вплив на ОБСЯГИ и структуру інвестіцій, рівень заощаджень в економіці. Головне завдання довгострокового регулювання Полягає в проведенні структурних зрушень в економіці, розвитку наукоємних виробництв, піднятті відсталіх в економічному відношенні районів. Короткострокове регулювання - це самперед антіціклічне регулювання, основою которого є Вплив на Сукупний Попит (величину СПОЖИВЧИХ та інвестіційніх витрат).У межах цієї форми застосовується антіінфляційне регулювання, Пожалуйста реалізується в основном через політику доходів (контроль над заробітною платою та ценам, обмеження темпів зростання грошової масі).

  32. Ринковий и державний Механізм розподілу доходів и ресурсов

  Проблема розподілу доходів у рінковій економіці є однією Із ключовими, оскількі принципи розподілу передбачають Механізм вирішенню низки як економічних, так и СОЦІАЛЬНИХ проблем. Система розподілу візначає возможности Отримання доходу від володіння Певна ресурсами, систему стімулів до праці, поділ людей на класи и соціальні групи, вирішенню проблеми бідності та ін. Формування доходів у рінковій економіці відбувається на Основі таких Принципів: 1. Усі доходи формуються відповідно до вкладу праці, природних ресурсов, Капіталу и підпріємніцькіх здібностей у виробництво товарів та послуг. 2. Дохід від факторів виробництва пропорційній кількості и якості вкладення ресурсов. ВІН означає, что Кожний учасник має право примножувати своє багатство, збільшуючі при цьом свой вклад у Підвищення ефектівності виробництва. 3. Нерівномірність у Розповіді ресурсов веде до значної нерівності в доходах. 4. Для нормального Функціонування економіки необхідна державна політика перерозподілу доходів через бюджет. 5. У звязку Із Функціонування недосконалої конкуренції у сучасній рінковій економіці розмір доходу может НЕ відображаті вкладу факторів виробництва у випуск готової продукції.

  Взагалі змішаною вважається економіка, у Якій и Державні, и ПРИВАТНІ решение визначаються структуру розподілу ресурсов. Окрім товарів індівідуального споживання, котрі віробляються ринкового економікою, и реалізація якіх Забезпечує приватному бізнесу Грошові доходи, існують певні види товарів и услуг - це, так звані Державні або Суспільні блага. Суспільні блага неподільні, смороду складаються Із крупних одиниць, Які НЕ могут буті продані індівідуальнім покупцям. КОЖЕН член Суспільства может користуватись вигоди суспільного продукту и не нести при цьом індівідуальніх витрат на его виробництво. Прикладами суспільніх благ могут слугуваті національна оборона, міліція, пожежна охорона ТОЩО. Кроме суспільніх, існують ще так звані квазісуспільні блага, на котрі может пошірюватіся принцип віключення, тобто, на ЦІ блага можна встановлюваті ціни. В условиях, коли ринкова система цен НЕ віділяє ресурси на Суспільні блага и послуги, виробництво якіх не приносить прібутків, державний сектор економіки Забезпечує суспільство такими благами, а фінансування їх виробництва відбувається з помощью системи обовязково стягувань у виде податків. Особлівість перерозподілу ресурсов между Приватним и суспільним (квазісу спільнім) секторами економіки Залежить від уровня зайнятості и повнотіла использование факторів виробництва. В условиях неповної зайнятості и неповна использование ресурсов держава Шляхом інвестування Залучає фактори виробництва у ті Галузі народного господарства, котрі продукують Суспільні чи квазісуспільні блага и послуги. Такими діямі держава Забезпечує повну зайнятість та економічне зростання. За ІНШОМУ відбувається перерозподіл ресурсов между Приватним та суспільним секторами в условиях відсутності Безробіття та залученні у виробництво усіх наявний в національній економіці ресурсов. Держава змушена вівільняті ресурси Із виробництва товарів індівідуального споживання для скерування їх у виробництво суспільніх благ. Для цього необходимо обмежіті Попит на споживання товарів приватного сектора. Фактором, что зменшує Попит на товари та послуги індівідуального споживання, зніжуючі приватний Попит на ресурси, Виступає Механізм державного оподаткування. Високі податки в условиях повної зайнятості вілучають Певна часть ресурсов Із приватного сектора и скеровують їх у Суспільний и квазісуспільній секторі економіки.

  33.Податково-бюджетний Механізм перерозподілу ресурсов и доходів

  Чинна податкова система в цілому сформувалася ще на старті трансформаційного процесса. Вона много в чому копіювала системи оподаткування стран з розвинення економікою, належно НЕ враховувала Особливості перехідного етапу национальной економіки, необходимость Здійснення системних ЗАХОДІВ относительно создания умів для сталого економічного зростання.

  Постійні Зміни та ДОПОВНЕННЯ податкового законодавства України прізводять до недоодержання прогнозованіх показніків виробничо-господарської діяльності підприємств та ее недосягнення кінцевого результату - прибутку, рентабельності, окупності капіталовкладень та ін.

  Зміни у податково-бюджетній сфере відіграють ключовими роль у макроекономічній політіці, тому что безпосередно вплівають на перерозподіл доходу в усіх сферах економіки, сукупна использование ресурсов та сукупна Попит, и самє того потребують чіткої розробки и послідовної реализации. Бюджет держави всегда є компромісом между основними соціально-економічнімі групами в стране. Це компроміс между загальнодержавного и приватності інтересами громадян з приводу оподаткування доходів и власності за, между центром и регіонамі - з приводу розподілу податків и субсідій, между інтересами окремий галузь и фірм - Стосовно державних замовлень.

  Державні фінансові ресурси включаються кошти державного бюджету; державних позабюджетніх ФОНДІВ; Национального банку України та других державних банків; підприємств и ОРГАНІЗАЦІЙ державної форми власності за. Через Державні фінанси перерозподіляється значний частина ВВП: в Японії, России та Україні - примерно 1/3; у Франції та Нідерландах - примерно 1/2; у Швеції - понад 2 / 3.Державні фінансові ресурси є Основним інструментом реализации функцій ОРГАНІВ державної влади, Які здійснюються в процесі соціально-економічного розвитку країни. Від того, Наскільки ефективна смороду формуються и вітрачаються, залежаний стан Фінансової основи держави та перспективи Подальшого економічного зростання.

  Бюджет є центральною Ланка Фінансової та бюджетної системи країни, тому від того, Наскільки ефективна організовані процеси его формирование та Виконання, покладах стійкість национальной економіки. У звязку з ЦІМ необходимо Розглянуто структуру зведення бюджету України.

  В системе державного регулювання економіки Зведений бюджет країни Виконує Такі Функції: 1 Акумуляція ФІНАНСОВИХ ресурсов у віданні центральних ОРГАНІВ влади з метою перерозподілу между галузь, областями та населенням країни, Забезпечення Утримання державних обєктів управління та їх інфраструктурі, стимулювання економічного зростання в пріорітетніх безпосередньо розвитку країни. Соціальний захист питань комерційної торгівлі верств населення, Податкова ставка винна встановлюватіся з урахуванням можливий платника податків и уровня дохідності, Оподаткуван я прібутків винне носить одноразовий характер, Податки повінні доповідна обовязково, Податки повінні доповідна в простій и зручній форме, Податкова система винна буті Гнучкий и адаптованості до умов, Які змінюються, Забезпечення регулювальної Функції податків.

  Обєктамі оподаткування є дохід (прибуток); ВАРТІСТЬ товарів; ОКРЕМІ види ДІЯЛЬНОСТІ платників податків; Користування природними ресурсами; передача майна; операции з цінними паперами; інші обєкти, Встановлені законодавством. Субєктамі оподаткування віступають платники податків.

  Податкові пільги є Основним інструментом оперативного регулювання економічної ситуации в державі и ма ють Такі види в Україні: а) неоподатковуваний мінімум обєкта податку; б) вилучення з оподаткування питань комерційної торгівлі елементів обєкта податку (например, витрати на науково-дослідні та дослідніцько-конструкторські роботи); в) зниженя податкових ставок; г) визначення податкової бази (податкове обчислення); д) податковий кредит (відстрочка Стягнення податку або Зменшення суми податку на Певної величину).

  34.Держава як виробник суспільніх благ

  Сутність держави розкрівається та реалізується в ее взаємодії Із суспільством. Діяльність держави относительно впорядкування та Вдосконалення суспільної, колектівної та пріватної життєдіяльності людей характерізується Поняття «Функції держави». Слово «функція» означає: Виконання, обовязок, коло ДІЯЛЬНОСТІ.

  Однією з найважлівішіх функцій держави є забезпечення чистими й змішанімі суспільними товарами. Чітко розмежуваті Суспільні, змішані та ПРИВАТНІ товари складне завдання, розв'язання которого Залежить від багатьох факторів: історічніх, політічніх, економічних, демографічніх, ідеологічніх и т. П. Однако таке розмежування є необхіднім з двох причин. По-перше, сфера чистих суспільніх благ примерно відповідає мінімально можливий межам суспільного сектору. Як і друга, сфера змішаних суспільніх благ є ареною конкуренції суспільного та приватного секторів. На Відміну Від других субєктів економічних отношений держава має законне право вілучаті доходи через оподаткування. Саме податки и є Джерелом фінансування виробництва суспільніх товарів. Отже, відшкодування витрат на виробництво суспільніх товарів здійснюється за рахунок платників податків.

  У сучасности мире держава як субєкт економічних отношений Забезпечує Надання таких суспільніх благ: державне управління (у тому чіслі державне регулювання економіки), оборона, безпека (людини, держави, Суспільства), соціальний захист, охорона здоровя, фізична культура, спорт, освіта, фундаментальні наукові дослідження, культура, мистецтво, охорона навколишнього природного середовища и т. ін.

  35. Фінансування ДІЯЛЬНОСТІ бюджетних установ

  Бюджетні установи безпосередно фінансуються з державного або місцевого бюджетів.Бюджетне фінансування представляет собою віділення коштів з бюджету (державного або місцевого) в Розпорядження керівніків установ та ОРГАНІЗАЦІЙ на Здійснення витрат, передбачення бюджетом. Фінансування - це джерело покриття ВИДАТКІВ бюджетних установ у виде коштів, одержаних з бюджету в межах затверджених асігнувань, тобто в межах планових сум, передбачення кошторис, Які одержуються з бюджету. Граничні розміри фінансування Із бюджету на рік з розбівка по кварталах передбачаються в річному розпісі доходів и ВИДАТКІВ відповідного бюджету, в кошторис доходів и ВИДАТКІВ бюджетних установ и назіваються бюджетних асігнуваннямі.

  Основні принципи бюджетного фінансування та напрями витрачання бюджетних коштів виклади в Законі України "Про бюджетну систему". Согласно зі ст. 18 цього Закону кошти Державного бюджету України вітрачаються Виключно на цілі та в межах, затверджених законом про Державний бюджет України на відповідній бюджетний рік. Фінансуються встанови та организации у сфері освіти, культури, науки, охорони здоровя, фізичної культури, Молодіжної політики, СОЦІАЛЬНОГО забезпечення, что ма ють загальнодержавним значенням. Залежних від того, в підпорядкованості которого органу віконавчої власти перебуває та чи Інша бюджетна організація, фінансування здійснюється або за рахунок коштів Державного бюджету, або за рахунок коштів місцевого бюджету.

  Бюджетні организации могут одержуваті у своє Розпорядження кошти НЕ только з бюджету, а й з других джерел. Кошти, одержувані бюджетними організаціямі, кроме асігнування з бюджету, назіваються позабюджетнімі (Кошта спеціального фонду): кошти, отрімані від Виконання робіт, Надання послуг, реализации продукции чи Іншої ДІЯЛЬНОСТІ, що не забороненої чіннім законодавством.

  Фінансування бюджетних ОРГАНІЗАЦІЙ здійснюється з додержанням таких Принципів: - Безповоротність Надання коштів - суми, что віділяються з бюджету на Утримання установ, ма ють безоплатний характер; - Звязок между ОБСЯГИ фінансування та Виконання планів бюджетною установою - бюджетна установа отрімує кошти НЕ під план, а відповідно до фактичного Виконання плану; - Фінансування в межах асігнувань, передбачення кошторис - віділення коштів з бюджету на Утримання бюджетних ОРГАНІЗАЦІЙ здійснюється только за наявності кошторису доходів и видатки в бюджетних установ и в межах асігунвань, учет кадров.Слід мати на увазі, что Здійснення витрат, які не передбачення кошторис, що не допускається, оскількі учет кадров бюджетної установи представляет собою граничний рівень витрат, Які может Здійснювати установа за тією чи іншою статтю за рахунок бюджетних коштів; -Цільове призначення - использование віділеніх з бюджету коштів провадиться только на цілі, передбачені у відповідній статті кошторису та в межах отриманий сум.Бюджетні встанови повінні вікорістаті кошти, отрімані, например, для виплати заробітної плати, Виключно на ЦІ цілі, а не витра тити на купівлю матеріалів або канцелярського приладдя.

  36. Взаємовідносини бізнесу и держави як суперечліва система співробітніцтва и антагонізму.

  Взаємовідносини держави та підприємців в основному будують за вертікалі, де держава як суверен встановлює правила поведінкі для всіх без віключення субєктів, в тому чіслі підприємців на засадах влади та підкорення. Альо держава в цілому ряді віпадків вступає в горизонтальні підпріємніцькі отношения, например як замовник, як кредитор коштів Із державного бюджету.

  У публічно-правових відносінах держава гарантує підприємцям, в незалежності від обраних ними організаційно-правових форм підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Рівні права та створює Рівні возможности для доступу до матеріально-технічних ФІНАНСОВИХ, трудових, інформаційних, природних та других ресурсов. Такі гарантії не только закріплені в поважної законодавстві, но и створені відповідні Державні органи относительно їх реализации, визначили чітко коло їх обовязків та повноважень.

  Візначені такоже и умови реализации таких прав, Дотримання якіх субєктом підприємництва є запорукою неможлівості відмові зі сторони державних ОРГАНІВ Забезпечення матеріально-технічними та іншімі ресурсами, что централізовано розподіляються державою, здійснюється только за умови Виконання підприємцем робіт та поставок для державних потреб. При цьом держава реалізує Такі ресурси на вігідніх условиях (за Державна оптова ценам). Інші підприємці вправі отріматі Такі ресурси по ринковому цінах. Віключення складає лишь майно, что віключене з Цивільного обігу та может знаходітісь лишь у власності за державних підпріємств.Держава НЕ втручається в управлінську діяльність субєктів підприємництва. Альо в передбачення законом випадка підприємець чи громадянин, что працює у підприємця за трудовим договором (контрактом), может буті залучених до Виконання в робочий час державних обовязків. Например, для участия у слідчіх діях. У разі Виникнення у підприємця збитків, орган, что пріймає таке решение винен відшкодуваті підпріємцю спрічінені ЦІМ збитки. Держава гарантує недоторканність майна підприємців и Забезпечує захист права власності за підприємця, а Рівно захист и других майновий прав та законних інтересів. У разі Порушення таких прав держава через свои правозастосовчі та судові органи пріймає ефектівні та Оперативні заходи относительно їх відновлення.Вілучення майна у підприємця, в тому чіслі основних та зворотних коштів, що не допускається за віключенням передбачення чіннім законодавством України віпадків. Таке вилучення можливе лишь за умови ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, прямо передбачення чіннім законодавством України. Існує декілька моделей взаємовідносін бізнесу и держави: олігархічна - может підтрімуваті потокової стабільність, проти вона НЕ Забезпечує необхідної динаміки руху капіталів и не может стать основою для стратегії економічного зростання. Альтернативна модель засновано на інституціалізації взаємовідносін держави и бизнеса, за якої центральним посередником стають Громадські обєднання - союз и асоціації підприємців. Така модель практікується у переважній більшості розвинення стран світу. Головна перевага інстітуційної моделі Полягає в тому, что вона дозволяє подолати Тенденції до "політізації" капіталу и будуваті Взаємовідносини влади з бізнесом на демократичному підгрунті. У тій же година и Цій моделі прітаманні деякі вади, зокрема - мала гнучкість и висока бюрократізація зазначеним об'єднань, яка Суттєво зніжує їхню дієздатність. Отже, в Україні Співробітництво підприємництва з органами державної влади досі має здебільшого спорадичний характер.

  37. Форми и методи державної ПІДТРИМКИ підприємств

  Согласно із Законом України «Про підприємства» у разі збіткової діяльності підприємств держава, если вона візнає продукцію ціх підприємств суспільне необхідною, может надаваті Їм дотації чи інші пільги. Підтримка орієнтується передовсім на підприємства, Які здатні ее вікорістаті з максимальною віддачею та Забезпечити Збільшення виробництва продукції, что позитивно впліне на дохідну часть бюджету. Централізована санаційна підтримка может здійснюватіся: а) прямого бюджетного фінансуванням; б) непрямими формами державного впліву. Пряме бюджетне фінансування санації підприємств відбувається на поворотних (Бюджетні позики) i безповоротно засідках (субсидії, дотації, повний або частковий викуп державою акцій підприємств, что перебувають На межі банкрутства). Фінансова підтримка на безповоротній Основі надається в таких випадка: 1.якщо збитки, завдані Підприємству стіхійнім лихом, перевіщують суми відшкодувань, передбачення законодавством про обовязкове страхування; 2.для відшкодування збитків конкретним підпріємствам у разі, коли чіннім законодавством встановлен умови господарювання, за якіх НЕ забезпечується покриття витрат на виробництво товарів (послуг), что может прізвесті до банкрутства; 3. Для фінансування витрат на Відновлення платоспроможності окремий підпріємств.В Україні значного Поширення Набуль практика проведення Національнім банком цільовіх кредитних аукціонів для КОМЕРЦІЙНИХ банків під програми санації виробництва. Одним Із методів державної Фінансової допомоги підпріємствам є санаційна підтримка у виде полного або часткового викуп державою акцій підприємств, что перебувають у фінансовій скруті. Непрямі методи державної ПІДТРИМКИ санації підприємств. Одним Із непрямих методів державної санаційної ПІДТРИМКИ підприємств є Надання Їм Дозволу на ТИМЧАСОВЕ недотрімання антимонопольного законодавства. Согласно із Законом України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ» Коли підприємці зловжівають монопольним становищем на Сайти Вся, антімонопольні органи могут Прийняти решение про реорганізацію монопольних Утворення через їхній примусових поділ.Держава зацікавлена ​​в підтрімці підприємництва як прямими так и непрямими способами. Так, з метою создания сприятливі організаційніх та економічних умов для розвитку підприємництва, держава: 1.на передбачення чіннім законодавством условиях и в порядку надає підприємцям земельні ділянки, передает Їм державне майно (виробничі та нежілі приміщення, законсервовані та недобудовані обєкти та споруди, невікорістовуване обладнання ), что необхідне для Здійснення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ .; 2.спріяє организации матеріально-технічного забезпечення та інформаційного обслуговування підприємців, підготовці та перепідготовці кадрів; 3.здійснює попереднє облаштування неосвоєніх територій обєктамі виробничої та соціальної інфраструктурі з Наступний передані їх у кредит підприємцям чи продажем; 4.надає підприємцям Цільові кредити; 5.здійснює підприємцям інші види допомогі.Найбільш Яскрава Взаємовідносини держави та підприємців проявляються через законодавчий забезпечення підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ та Створений державою правовий Механізм. Так, держава законодавчо Забезпечує свободу конкуренції между підприємцями, захіщає спожівачів від проявів недобросовісної конкуренції та монополізму в любих сферах. Держава захіщає и Захоплення національного товаровиробників.

  38. Основні засади Теорії державного управління.

  Практика розвинення індустріальніх стран, свідчіть, что далеко не всі економічні Функції, необхідні для природного перебігу відтворювальніх процесів и забезпечення повноцінної життєдіяльності, реалізуються лишь на основе ринкова отношений.

  После Другої Світової Війни в західній макроекономічній Теорії розпочалі формуватіся две Альтернативні Концепції економічного регулювання - неокейнсіанство и монетаризм.

  Джона М. Кейнса. Ідеї, обгрунтовані в ході «кейнсіанської революції», здійснілі переворот в класичну Переконаний Стосовно рінкової економіки. Смороду довели неможлівість «самозцілення» економічного спаду, необходимость державної політики як засоби, здатно корегувати Сукупний Попит и Сукупний пропозіцію, активно Виводити економіку з кризового стану, Сприяти ее подальшій стабілізації.

  У практичному плане економічну політику, что відображає Ідеї Кейнса, коли через відповідній грошово-кредитний фінансовий інструментарій регулювався Сукупний Попит. Практика підтверділа, что вона много в чому спріяла помякшенню ціклічніх коливання економіки ціх стран.

  Як відомо, в Економічній Теорії Дж. М. Кейнса визначили ряд основних функцій держави, что забезпечують:

  - Розподіл національного доходу на Користь незаможних и частково Середніх груп, прошарків населення;

  - прогресивний оподаткування прібутків и майна фізичних та юридичних осіб;

  - стимулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, в тому чіслі й за рахунок коштів державного бюджету;

  - дію механізму пільгового кредитування з низьких процентною ставкою;

  - формирование державних замовлень на ОКРЕМІ Стратегічні продукти;

  - регулювання Ціноутворення;

  - Суспільно прийнятною Підвищення оплати праці та зайнятості населення.

  Будь-яке втручання держави в економіку всегда повязане з Певного витратами. До них відносяться: По-перше, Адміністративні витрати на організацію и Здійснення регулювання; по-друге, негатівні «побічні ефектів», причина Виникнення якіх Полягає в тому, что Ринок представляет собою обмеження систему, всі агенти якої знаходяться У відносінах власності за, в Якій домінує приватний Інтерес. Державне втручання, Який бі характер воно не носило, змінює умови взаємодії на даного Сайти Вся для всіх учасников: покупців и продавців, віробніків и спожівачів, впливаючих на Ранее прійняті ними решение. Сума повязаних з ЦІМ витрат и адміністратівніх витрат на Здійснення регулювання и є та величина, З якою в кожному конкретному випадка необходимо порівнюваті отриманий «Зіск». У звязку з ЦІМ ефективність ЗАХОДІВ державного втручання, что вжіваються, візначається їх доцільністю й корісністю для всіх учасников Сайти Вся, что на практике НЕ всегда Враховується.

  Концепція монетаризму Вихід з автоматизму макроекономічної рівновагі рінкової системи. Державне регулювання Оголошується шкідлівім для підприємництва внаслідок бюрократичного характеру. Мінімально пріпустіме втручання держави в економіку можливе лишь в проведенні фіскальної політики.

  Радикальна концепція Вихід з Іншого розуміння місця и роли держави в процесі ринкового Перетворення. Чи не відкідаючі загальновізнані в Економічній науке Функції державної влади, вона орієнтується на мінімізацію безпосередньої участия в тих сферах, де ринок працює найбільш ефективних, а прісутність держави веде лишь до розтрат ресурсов, розростання бюрократії, розгортання лобізму и Корупції.

  У останні роки у вітчізняній науке чітко визначили две крайні позіції:

  а) пріменшення роли держави в розвитку економічних процесів;

  б) трактування держави як «Загальна провидця и годувальніка». Між цімі діаметрально протилежних позіціямі лежить весь спектр теоретичного підходів до державного регулювання економіки. Завдання економічної науки Полягає в тому, щоб візначіті направление (вектор) державного втручання, оцініті характер и розміри втручання держави в економічні процеси и як масштабного власника, и як віразніка раціональних інтересів.

  39.Обєкти и субєкті державного управління

  У Концепції адміністратівної реформи в Україні в системе державного управління визначаються Такі СКЛАДОВІ елементи: а) субєкті управління (органи віконавчої власти), б) обєкти управління (сфера та Галузі суспільного життя, что перебувають під організуючім Вплив держави), в) Управлінська діяльність (процес ), тобто певні Суспільні отношения, через Які реалізуються чісленні Прямі та зворотні звязки между субєктамі и обєктамі управління

  РІСД державного управління: 1. Державне управління всегда представляет собою Певної організуючу діяльність, у результате якої вінікають конкретні, управлінські за змістом отношения. 2. Необхідною умів їх Виникнення є наявність субєкта, наділеного Владніл повноваженнямі для Здійснення управлінськіх функцій. 3.Для Виникнення управлінськіх отношений, кроме субєкта, у них повинен брати участь кож и обєкт (обєкти), на діяльність которого спрямовується управлінський Вплив субєкта. 4. Характер отношений, Які вінікають между ними, всегда є Владніл, а в условиях державного управління - державно-Владніл, причому цімі повноваженнямі наділена всегда одна сторона - субєкт управління, а обєкт управління є лишь Виконавцю Вказівок и директив, что надходять від субєкта. Основним субєктом віконавчої власти є апарат державного управління - це доладна система ОРГАНІВ державного управління, что перебувають между собою у різноманітніх звязках та відношеннях и віконують основні завдання І ФУНКЦІЇ держави через повсякдення й оперативну управл інську діяльність.

  Обєктом управління є різноманітні форми суспільніх отношений, звязків, поведінкі й ДІЯЛЬНОСТІ людей, на Які спрямованостей Вплив субєкта управління. Обєкт управління всегда перебуває в діалектічному взаємозвязку з субєктом. Цей звязок віявляється зокрема в тому, что обєкт управління є Певної мірою продуктом ДІЯЛЬНОСТІ субєкта управління. Обєктом управління может буті й субєкт управління, если ВІН перебуває на нижчих Ступені ієрархії управління. Щодо Суспільства загаль, его конкретних, відносно самостійніх осередків, то ЦІ Утворення Певного мірою могут буті водночас и обєктом, и субєктом управління. Обєкт, віконуючі роль відносно самостійного субєкта, может НЕ Виконати явно неправильне, необґрунтоване решение, - ВІН может спонукати субєкт управління скорігуваті або Взагалі Відмінити таке решение

  40.Амеріканській та європейський підході до державного управління

  Щоб зрозуміті американський підхід, слід Розглянуто Історію розвитку державного управління. Підхід Вільсона Вільсон в 1887 р. написавши книгу «Дослідження управління». Центральні Ідеї: 1.Управління має стати точною наукою, яка б ґрунтувалася на питань комерційної торгівлі теоретичного засідках, мала б власний категоріальній апарат, Власний методологічну базу ТОЩО. 2.Управління є продовження Політичної науки. 3.Розмежування політики і управління для того, щоб Державним організаціям и службовця візначіті їх Функції та роль. 4.Зосередження державного управління має концентруватісь у сфері бізнесу та методах управління ним. 5.Піднесення управлінської професії, покліканої служити інтересам власніків бізнесу, а самє, Виконання завдання максимального Збільшення прібутків, а такоже управління людським и фінансовімі ресурсами в найбільш Ефективний, економічний и продуктивно способ.

  Підсумовуючі Головні положення позіції Вільсона, можна Побачити, что ВІН уявляю Собі управління як розвинення науку з конкретними засадами, як розмежування політики й управління у функціях и ролях врядування, а такоже як основу для розвитку управління через методи управління бізнесом. Вільсонівська концепція науки управління зізналася Певного впліву, что зрештою прізвело до заперечення Деяк концепцій.

  Підхід Вайта Концепція науки управління значний мірою булу діскредітована в 40-х рр. У тій годину Вайт написавши підручник «Вступ до Вивчення державного управління». «Мистецтво управління за Вайтом-- це керівництво Опис, коордінування й контроль, Які здійснюються над багатьма людьми для Досягнення певної цілі. Це мистецтво пронізує всі Рівні организации, звязуючі между собою много професій, ремесел, спеціальностей; це внесок, Який, хоч и так само необхідній, що не є внески менеджменту »У 4-му віданні Вайт додає розділ« Політика й управління ». У цьом розділі ВІН спростував вільсонівську позицию розмежування політики і управління. Вайт Робить Висновок: політика й управління - це ОКРЕМІ й автономні структури в амеріканській системе.

  Отже, в амеріканській перспектіві булу Певна плутанини относительно визначення Галузі державного управління. Уся ця галузь, ее Зміст, є сумішшю політики, бізнесу й економіки. За суті, державне управління охоплює такоже соціологію, психологію и даже деякі Точні науки там, де йдет про математичні методи. Отже, державне управління - це галузь, яка складається з багатьох дисциплін та сфокусована на процесах и функціях управління.

  Європейський підхід до визначення Галузі державного управління та его змісту є дуже точним. Досягнення Європейського підходу в державному управлінні можна розпочаті з короткого АНАЛІЗУ державного управління в Німеччині. Німецький підхід підтрімує розмежування політики и адміністрування, спірається на правову основу для визначення ціх завдання. Правові норми визначаються Межі влади, с помощью якої державне управління Здійснює свои обовязки. Німецькі та ЄВРОПЕЙСЬКІ Державні адміністратори Муся діяті в межах Вкрай жорсткої бюрократічної системи. Необхідні умови для розуміння ними своих завдання та методів Ухвалення РІШЕНЬ вінікають Із глибокого й досконале знання конституції, Законів та адміністратівніх процесів. Їхня освіта винна мати в основном юридичний нахил, а це значний мірою впліває на розвиток Європейського державного управління.

  Отже, ми розглянулі два Різні підході до визначення державного управління. Американський підхід Менш чіткій, но відкріває шлях для багатодісціплінного методу Вивчення державного управління. Модель, якові застосовують до американського підходу, ґрунтується на піднесенні методів господарського управління, де основою для Ухвалення РІШЕНЬ є економічна раціональність.

  Європейський метод ґрунтується на давнішій, заснованій на праві традиції, яка візначає Вивчення державного управління як Галузі юридичної чи правової освіти. Європейські Державні адміністратори ма ють чіткіше визначення предмет державного управління. Обидвоє підході добро прістосовані для відповідніх політічніх, економічних та СОЦІАЛЬНИХ умів. КОЖЕН з них дозволяє Державним службовця з скроню якістю Виконувати службові обовязки державного управління, и це підтверджує їхню обґрунтованість.

  41. Система ОРГАНІВ державної влади та їх повноваження

  Державне регулювання економіки в Україні забезпечують органи законодавчої та віконавчої власти, что належати до Загальної організаційної Структури управління державою.

  Відповідно до Конституції України віщим органом у системе ОРГАНІВ віконавчої власти є Кабінет Міністрів України, Який спрямовує и коордінує роботу міністерств, других ОРГАНІВ віконавчої власти.

  Склад Кабінету міністрів України: Премєр-міністр України, Перший віце-прємєр-міністр, три віце-прємєр-міністри (з пріорітетніх напрямків розвитку економіки), міністри.

  Кабінєт Міністрів України:

  1) Забезпечує державний суверенітет и економічну самостійність України, Здійснення внутрішньої и зовнішньої політики держави, Виконання Конституції и Законів України, АКТІВ Президента України;

  2) вжіває ЗАХОДІВ относительно забезпечення прав и свобод людини й громадянина;

  3) Забезпечує проведення Фінансової, цінової, інвестіційної та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, СОЦІАЛЬНОГО захисту, освіти, науки и культури, охорони природи, екологічної безпеки и природокористування;

  4) розробляє и Здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, СОЦІАЛЬНОГО и культурного розвитку України;

  5) Забезпечує Рівні умови розвитку всех форм власності за; Здійснює управління обєктамі державної власності за відповідно до закону;

  6) розробляє проект закону про Державний бюджет України и Забезпечує Виконання затверджених Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній раді України звіт про его Виконання;

  7) Здійснює заходи относительно забезпечення обороноздатності и национальной безпеки України, громадського порядку, БОРОТЬБИ зі злочінністю;

  8) організовує и Забезпечує Здійснення зовнішньоекономічної діяльності України, митної справи;

  9) спрямовує и коордінує роботу міністерств, других ОРГАНІВ віконавчої власти;

  10) Виконує інші Функції, візначені Констітуцією та законами України, актами Президента України.

  Система центральних ОРГАНІВ віконавчої власти України: міністерства, Державні комітеті (Державні служби) та центральні органи віконавчої власти зі спеціальнім статусом, урядові организации.

  Міністерство є головним (провіднім) органом в системе центральних ОРГАНІВ віконавчої власти у забезпеченні реализации державної політики у візначеній сфере ДІЯЛЬНОСТІ.

  Державний комітет (державна служба) є центральним органом віконавчої власти, діяльність которого спрямовує и коордінує Премєр-міністр України або один Із віце-премєр-міністрів чи міністрів. Державний комітет (державна служба) вносити Предложения относительно формирование державної політики відповіднім членам Кабінету міністрів України та Забезпечує ее реалізацію у візначеній сфере ДІЯЛЬНОСТІ, Здійснює управління в Цій сфере, а такоже міжгалузеву Координацію та функціональне регулювання по вопросам, віднесеніх до его відання.

  Центральний орган віконавчої власти зі спеціальнім статусом має візначені Констітуцією та законодавством України особливі завдання та повноваження, относительно него может встановлюватісь Спеціальний порядок Утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а такоже призначення и звільнення керівніків та вирішенню других вопросам. Кабінет Міністрів України вносити Подання Стосовно создания центральних ОРГАНІВ віконавчої власти за визначеними формою и статусом.

  Існують два види місцевіх ОРГАНІВ власти. Це Місцеві органи державної віконавчої власти и органи місцевого самоврядування. Їх Функції Різні.

  Виконавчий владу в областях и районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

  Органи місцевого самоврядування в Україні представляються сільські, селіщні, Районні, міські, Районні у містах и обласні Ради. Смороду наділяються, власною компетенцією, в межах якої діють самостійно.

  Голови Сільських, селищних, районних, міськіх, районних у містах и обласних Рад та очолювані ними виконавчі комітеті у порядку и в межах, визначених законом, здійснюють делеговані Їм повноваження державної віконавчої власти.

  Економічні Функції місцевіх ОРГАНІВ державної влади дуже шірокі. Смороду розвязують проблеми СОЦІАЛЬНОГО обслуговування населення, охорони природного навколишнього середовища, продовольча забезпечення, економічного планування, регулювання земельних отношений, розвитку інфраструктурі Сайти Вся та ін.

  Місцеві органи державної віконавчої власти забезпечують реалізацію на відповідніх теріторіях політики центрального правительства, їх економічні Функції є складового Частина економічних функцій державної віконавчої власти Взагалі.

  Місцеве самоврядування як форма управління теріторіямі на засадах самоорганізації громадян такоже Виконує властіві для него економічні Функції. Серед завдання, Які покладаються законом на ЦІ органи, є розробка, затвердження и Виконання місцевіх бюджетів, Прийняття планів розвитку відповідніх територій, встановлення місцевіх податків и зборів, управління обєктамі комунальної (муніціпальної) власності за, Надання жителям міст и селиши, різноманітніх послуг.

  Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. До повноважень Верховної Ради України по вопросам економіки та соціальної СФЕРИ належить:

  · Ухвалення підконстітуціініх Законів;

  · Затвердження Державного бюджету та Внесення змін до

  · Него;

  · Затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, СОЦІАЛЬНОГО, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

  · Розгляд и Ухвалення РІШЕНЬ относительно одобрения Програми ДІЯЛЬНОСТІ Кабінету міністрів України;

  · Затвердження РІШЕНЬ Про надання Україною позик и економічної допомоги іноземним державам та міжнароднім організаціям, а такоже про те, що бере Україною від іноземних держав, банків и міжнародніх ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ позик, непередбаченіх Державним бюджетом України, Здійснення контролю за їх использование та ін.

  42. Цілі державного управління та їх види

  Сутність ДРЕ потребує налагодження механізму побудова цілей, в тому чіслі логічного продвижения від абстрактного Загальна передбачення до конкретного прогнозування. Ієрархія цілей будується за принципом пріорітетності в потребах та інтересах Суспільства. Оцінка важлівості та ранжування цілей здійснюється відповідно до політики пріорітетів. У даного контексті Пріоритети -це найважлівіші напрямки соціально-економічної політики.

  Обгрунтування цілей необхідне для їх чіткого визначення. Цілі формуються на майбутнє як Невідоме, альтернативне. Передбачаті доводитися на основе информации.

  Основними крітеріямі визначення пріорітетніх напрямків є соціально-економічна ефективність и ШВИДКІСТЬ одержаний позитивних результатів, мінімум необхідніх ресурсов.

  Ранжування цілей здійснюється способом размещения по порядку зниженя пріорітетності. Для впорядкування цілей різніх ієрархічніх рівнів будується дерево цілей. Ціль вважається досягнуть, коли досягнуті всі цілі нижчих уровня. Вершиною дерева цілей є стратегічна ціль, яка зумовлює якість самого Суспільства, Забезпечує его Збереження та Вдосконалення. Тактика візначає цілі, засоби и форми, а такоже Способи ДІЯЛЬНОСТІ, Які найбільше відповідають конкретним обставинних и забезпечують Досягнення стратегічної цілі. Тактічні цілі розгортаються Оперативні цілі, Які повязані з необхідністю Запобігання загрозі Виникнення негативних явіщ и Подолання НАСЛІДКІВ форсмажорних обставинні. Стратегічну ціль назівають головного, інші - забезпечувальнімі. За масштабом віділяють ЗАГАЛЬНІ та часткові, за результатами - кінцеві и проміжні, за часом - короткострокові (до 1 р.), Середньострокові (3-5 років), Довгострокові (5-10 років). З метою втілення стратегічніх, тактичних и оперативних цілей формується концепція соціально-економічного розвитку.

  43. Макроекономічне планування

  В загально розумінні план - це сукупність обґрунтувань цілей та РІШЕНЬ, необхідніх для їх Досягнення.

  Обєктом макроекономічного планування Виступає національна економіка, субєкт - держава.

  Макроекономічній план - Особливий вид ДІЯЛЬНОСТІ держави относительно визначення стратегічніх, тактичних и оперативних цілей планового ПЕРІОДУ, а такоже Способи Досягнення ціх цілей. Розрізняють діректівні та індікатівні плани.

  Принципи макроекономічного планування:

  1. Принцип цілісності

  2. Обєктівності

  3. Науковості

  4. Гласності

  5. Самостійності

  6. Рівності

  7. Дотримання загальнодержавних інтересів

  44. Державне регулювання як головна функція державного управління

  Основною функцією державного управління економіки є державне регулювання. Державне регулювання економіки - це діяльність держави относительно создания правових, економічних и СОЦІАЛЬНИХ передумов для Функціонування економічного механізму, согласно з цілямі и пріорітетамі державної економічної політики. Обєктівна необходимость державного регулювання економіки обумовлена ​​необхідністю Подолання вад ринкового саморегулювання та Виконання економічних функцій держави. Державне регулювання економіки охоплює всі Сторони суспільного відтворення.

  Державне регулювання економіки спірається на обєктівні економічні закони суспільного розвитку. В условиях ринкова отношений - це Перш за все закон Попит и Предложения, закон вартості та ін. Метою державного регулювання являється забезпечення правової бази Функціонування рінкової системи, встановлення законності та ефективних взаємовідносін между виробника и постачальниками и Споживача продукції. Державне регулювання Виступає головного регулятором поведінкі цівілізованого бізнесу и створює умови для відносного нівелювання соціальної нерівності населення країни.

  Мінімальні Функції держави: створення правової бази, захист конкуренції, забезпечення економіки необхідною кількістю грошей, мінімізація негативних зовнішніх чінніків, справедливий Розподіл и перерозподіл доходів, виробництво суспільніх товарів и благ, захист національніх економічних інтересів.

  Форми ДРЕ: бюджетно-податкова, кредитно-грошова, адміністративно-економічна, цінова.

  Принципи: Наукової обгрунтованості, погодження інтересів, сістемності, цілеспрямованості, пріорітетності, комплексності, адаптації, мінімальної достатності (держава винна Виконувати лишь ті Функції, Які ринок Виконати не в змозі; на Вищих рівнях державного управління слід Виконувати ті Функції, яці Неможливо Виконати на нижчих ), ефектівності (організаційно-правове и економіко-організаційне забезпечення), порівнянність витрат на управління та результатів державного втручання в економіку.

  45. Контрольна функція державного управління

  Контроль є важлівою Ознакою змісту державного управління. Контроль явіще багатогранності и багатопланове. Залежних від того, на якому Рівні та Стосовно чого розглядається, контроль может буті охарактеризування як форма чи вид ДІЯЛЬНОСТІ, як принцип, як функція.

  Функція контролю у державному управлінні Полягає в аналізі та співставленні фактичного стану в тій чи іншій Галузі з Вимогами, Які поставлені перед ними, відхіленнямі у віконанні поставлених завдання та причини ціх відхілень, а такоже оцінкою ДІЯЛЬНОСТІ й доцільності самє такого шляху. Така спеціфічність призначення контролю, як зазначаються у своих Працюю досліднікі цієї проблеми, и дает змогу віділіті его среди других функцій управління, создать СПЕЦІАЛЬНІ органи, Які НЕ віконують або почти НЕ віконують других, окрім контролю, державних функцій, візначіті компетенцію ціх ОРГАНІВ.

  У державному управлінні контроль перебуває у тісному звязку з іншімі функціямі управління й разом з тім призначення для ОЦІНКИ відповідності Здійснення ціх функцій завдання, що стоять перед управлінням. Контроль Забезпечує конкретність управління й Здійснення его відповідно до прийнятя РІШЕНЬ. С помощью контролю, Який в кібернетіці назівають «зворотнім звязком», субєкт управління отрімує інформацію про результати ДІЯЛЬНОСТІ, а такоже про ті помилки та Зміни ситуации, что могут прізвесті до невиконання поставлених завдання чи Отримання зовсім других результатів.

  Оскількі мова идет про перехід до ринкового отношений, то, віходячі з досвіду других стран, неважко Передбачити, что субєкті як пріватної, так и державної власності за у життя без господарській ДІЯЛЬНОСТІ будут орієнтуватіся на прибуток, дбати про свои Захоплення, Які НЕ всегда співпадатімуть з інтересами держави та Суспільства. Хоч робляться лишь перші кроки до Сайти Вся, проти примеров Порушення законодавства, умисне пріховування прібутків, невідповідності управлінськіх Дій новим умів та негативних НАСЛІДКІВ господарювання Вже достаточно. До них можна Віднести й монополізацію виробництва окремий груп товарів чи послуг, что дает змогу діктуваті умови споживачам чи користувач, и намагання ухілітіся від податків. Погоня за максимальними прибутку, Відсутність контролю з боку держави за цімі процесами та Недоліки державного управління стали причинами багатьох негативних НАСЛІДКІВ. Стало можливий завезених на теріторію держави цієї токсичної Речовини, Впровадження небезпечний для людини виробничих технологій, хіжацьке Ставлення до навколишнього середовища.

  Тому й в условиях розвитку демократії, переходу до ринкового отношений обєктівною реальністю залішається контроль. Відповідно Нові умови Здійснення управлінської ДІЯЛЬНОСТІ потребують и перегляду завдання контролю, форм и методів его Здійснення.

  Функцію контролю у сфері управління здійснюють у різніх ОБСЯГИ та формах більшість державних ОРГАНІВ. Процес демократизації ВНІС Зміни у співвідношення централізації та децентралізації управління, призначення контролю та форми и методи его Здійснення. Із засоби наказание контроль набув інформаційно-аналітичного характеру, ставши невідємнім фактором Подальшого розвитку управління.

  Таким чином, система державного контролю складається з державних ОРГАНІВ та посадових осіб, что наділені будь-Якими контрольно повноваженнямі относительно ОРГАНІВ державного управління. Разом смороду розглядаються як єдина система, что Виконує функцію контролю.

  Віходячі з сучасної реальності й тих Завдання, що стоять перед контролем, здається можливий віділіті Такі основні принципи контролю:

  обєктівність, дієвість, гласність, сістематічність, регулярність.

  46. Правові та Адміністративні методи ДРЕ

  Методи ДРЕ - це сукупність способів, прійомів та ЗАСОБІВ держ впліву на соц-економ розвиток країни. Методи ДРЕ бувають: - Прямі, -Непрямі, -Адміністратівні, -Правові, -Економічні, -Імператівні, -Індікатівні, -Неформальні, -Спеціфічні.

  Адміністративні методи (у широкому СЕНСІ) - охоплюють ті регулюючі Дії, Які повязані з забезпечення правової інфраструктурі. Завдання ціх ЗАХОДІВ - створення найбільш розумних для приватного сектора правових, "рамковий" умів. Їх функція - забезпечення стабільної юридичної обстановки для ділового життя, захист конкуруючого середовища, Збереження прав власності за и можливости Прийняття економічних РІШЕНЬ;

  Смороду базуються на застосуванні нормативних АКТІВ (Розпорядження, РІШЕНЬ, наказів, постанов ОРГАНІВ державного управління) и грунтуюються на таких управлінськіх відносінах як дисципліна, відповідальність, влада, примус. Використання адміністратівніх методів являється доцільнім тоді, коли ринковий Механізм та економічні засоби державного регулювання економіки віявляються недостатнімі або діють Надто Повільно. До основних ІНСТРУМЕНТІВ адміністративного регулювання відносяться Ліцензії, квоти, санкції, норми, стандарти, Державні замовлення, ціни ТОЩО.

  Правові методи регулювання розвитку економіки передбачають Прийняття Законів и законодавчо АКТІВ ВРУ, видання Указів Президента, а такоже Вироблення механізму їх реализации и контролю;

  Основними формами правового регулювання економіки є Конституція та Закон України; Указ та Розпорядження Президента України; постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови та Розпорядження Кабінету міністрів України; нормативно-правові акти центральних ОРГАНІВ віконавчої власти; Нормативні акти місцевіх державних адміністрацій та ОРГАНІВ місцевого самоврядування.Виключно законами України встановлюються: Державний бюджет України: бюджетна система України; система оподаткування, податки и збори; засади создания и Функціонування фінансового, грошового, кредитного та ІНВЕСТИЦІЙНОГО рінків; статус национальной валюти, а такоже статус іноземних валют на территории України, порядок Утворення и Погашення державного внутрішнього и зовнішнього Боргу; порядок випуску та обігу державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ, їх види и типи.

  47. Економічні методи ДРЕ

  Економічні методи ДРЕ - методи, Які повязані зі створеня державою ФІНАНСОВИХ чи матеріальніх стімулів, здатно впліваті на економічні Інтереси субєктів господарювання та обумовлюваті їх поведение: ставки податків, облікова ставка, Митні тарифи, норми амортізації и т.п.

  Економічні методи дозволяють субєктам Сайти Вся вільно вібіраті напрями своєї ДІЯЛЬНОСТІ. Економічне регулювання здійснюється інструментами фіскальної, бюджетної, податкової, грошово-кредитної, амортізаційної та других направлений державної економічної політики. Одним Із найважлівішіх ІНСТРУМЕНТІВ фіскальної політики являються Державні закупівлі, Які здійснюють через Механізми державних замовлень. Держава Виступає найбільшім замовником продукції, робіт и услуг. Державні закупівлі здійснюються для удовольствие найважлівішіх державних потреб. Розмір закупівель обумовлення ДЕРЖАВНИЙ потребами, можливий державного бюджету Забезпечити фінансування та моделлю фіскальної політики. Ця політика может буті спрямована на стимулювання виробництва через Збільшення закупівель або на стримання виробництва при їх зменшенні.

  Бюджет відіграє роль інструменту регулювання, с помощью которого стрімуються негатівні та стімулюються Позитивні процеси. Регулююча Вплив на економіку значний зніжується, коли бюджет Виконує основном фіскальну політику як центр збору податків. Віконуючі функцію регулювання економіки, та перелогових від стану економіки держави, доходів бюджету та цілей економічної політики з державного бюджету здійснюється Надання субсідій и дотацій областям, галузь, особливо соціальному господарству, окремим підпріємствам, прошаркам населення. З бюджету здійснюється цільове спрямування коштів на напрямки, Які НЕ ма ють стратегічної ефектівності, но ма ють стратегічне значення для Суспільства: витрати на управління, оборону, екологію, соціальний захист, науку и освіту, безпрібуткові, но національно Важливі виробництва. Податки - один з основних ІНСТРУМЕНТІВ, что Забезпечує Ефективне регулювання економіки. Величина податків та методи їх сплата стають Вагомий Чинник впліву на Виникнення та дінаміку найважлівішіх процесів розвитку Суспільства: формирование довіри населення до держави; занепад або зростання економіки і життєвого уровня Членів Суспільства. Сутність регульованої Функції податків - за їх помощью здійснюється регулювання економічної кон'юнктури, структур економіки, інвестіційної актівності, зовнішньоекономічніх звязків та других обєктів; недоліком податкової системи є ті, что вона в основному, Виконує фіскальну функцію. Тому вона має буті переорієнтовано з фіскальної Функції на стімулюючу.

  Грошово-кредитне регулювання напрямку Перш за все на ті, щоб тимчасово Вільні Грошові засоби надійшлі на ринок, тобто в банківську систему, и щоб на ЦІ гроші існував Попит зі сторони покупців и смороду були вікорістані з максимальною Економічною и соціальною ефектівністю. Наступна мета грошово-кредитного регулювання - Досягнення збалансованості Попит и пропозіцій грошей.

  48. Сутність І ФУНКЦІЇ соціально-економічного прогнозування

  Прогноз - це науково обґрунтоване суджень про можливий стан обєкта майбутнього, а такоже Альтернативні шляхи и рядки Досягнення такого стану. Процес розробки прогнозу - прогнозування. Соц-ек прогнозування - складових більш Ширшов Поняття як передбачення. Прогноз ма ють імовірнісній та альтернативний характер. При цьом визначення альтернатив розвитку - один з результатів прогнозування.

  Принципи прогнозування: Наукової обґрунтованості, сістемності, адекватності, альтернатівності, цілеспрямованості, ефектівності (мінімізація вхідних Даних та максімізація вихідних).

  Процес формирование прогнозом:

  1. Формування інформаційної бази

  2. Аналіз обєкту прогнозом

  3. Аналіз зовнішнього середовища та его впліву на обєкт прогнозування

  4. Визначення прогнозної Траєкторії обєкта

  5. Прийняття РІШЕНЬ

  6. Оцінка якості прогнозу

  Головні Функції прогнозування Такі:

  1. науковий аналіз економічних, СОЦІАЛЬНИХ, науково-технічних процесів и тенденцій;

  2. дослідження обєктівніх звязків соціально-економічних явіщ господарського розвитку у конкретних условиях;

  3. оцінка сформованому уровня развития конкретної ситуации и Виявлення тенденцій, Які могут скластись у Майбутнього, передбачення Нових СИТУАЦІЙ та їхня оцінка;

  4. Виявлення можливости альтернатив розвитку економіки у перспектіві, нагромадження наукового матеріалу для обґрунтованого Вибори питань комерційної торгівлі РІШЕНЬ.

  49. Принципи соціально-економічного прогнозування

  Прогноз - це науково обґрунтоване суджень про можливий стан обєкта майбутнього, а такоже Альтернативні шляхи и рядки Досягнення такого стану. Процес розробки прогнозу - прогнозування. Соц-ек прогнозування - складових більш Ширшов Поняття як передбачення. Прогноз ма ють імовірнісній та альтернативний характер. При цьом визначення альтернатив розвитку - один з результатів прогнозування.

  Принципи прогнозування:

  Наукової обґрунтованості - 1прогнозування потребує всебічного врахування Дії обєктівніх економії Законів и Законів розвитку Суспільства. 2прогнозування має базуватісь на Сучасне прогностичність методах. 3прогнозування має враховуваті позитивний світовий та вітчизняний досвід розроблення прогнозів.

  Сістемності - означає, что економіка розглядається як єдиний обєкт прогнозування и водночас як сукупність відносно самостійніх напрямків прогнозування. Дотримання цього принципу зумовлює доцільність использование «блочного» методу побудова прогнозу економіки як системи. Такий метод предполагает создание моделей, Які б відповідалі змісту шкірного окремий блоку и водночас давали б змогу відобразіті цілісну картину можливий розвитку економіки. Для цього обєкт має буті описів: 1) як Підсистема більш шірокої системи; 2) як цілісне явіще; 3) як Певна доладна структура, яка теж складається з елементів.

  Адекватності - обєктівнім закономірностям характерізує НЕ лишь процес Виявлення, а й оцінку стійкіх тенденцій та взаємозвязків у розвитку економіки і создания теоретичного аналога реальних економічних процесів з їх повну и точно. Імітацією. Адекватність означає максимальне Наближення теоретичної моделі до став суттєвіх закономірностей и тенденцій розвитку. Вона предполагает врахування імовірнісного стохастичного (Випадкове) характером розвитку процесів.

  Альтернатівності - прогнозування віпліває з возможности розвитку економіки та соц-ек процесів у різніх напрямку за різніх взаємозвязків и структурних СПІВВІДНОШЕНЬ. Головна проблема практичного втілення даного принципу Полягає в тому, щоб відокреміті ті варіанти розвитку, Які могут буті здійснені, від тих, Які Неможливо реалізуваті.

  Цілеспрямованості - змістовій описание обєкта здійснюється під кутом зору поставлених перед Досліджень завдання. Формування цілей и Завдання вірішує проблему невізначеності. Цілеспрямованість надає прогнозування активний характер, уможлівлює обґрунтування переходу відсталіх тенденцій розвитку до тенденцій, які відповідають Стратегічним цілям

  ефектівності (мінімізація вхідних Даних та максімізація вихідних).

  50. Класифікація соціально-економічних прогнозів

  За обєктамі прогнозування:

  - прогнози ресурсов (прогноз природних ресурсов, запасів природної сировини и стану природного середовища, демографічні прогнози, прогнози науково-технічного прогресу);

  - прогнози розвитку економіки (прогноз розвитку галузь економіки або народногосподарський комплексів, динаміки, темпів и чінніків економічного зростання, міжгалузевіх структурних змін, размещения продуктивних сил);

  - прогнози суспільніх потреб (виробничих, особистий, загальнодержавних, Підвищення життєвого уровня населення, процесів СОЦІАЛЬНОГО розвитку, зовні-політичні и військово-Стратегічні).

  За годин Ознакою:

  - Оперативні (до одного місяця);

  - короткострокові (до одного року);

  - середньострокові (на декілька років);

  - Довгострокові (понад п'ять років и примерно до 15-20 років).

  51. Державне прогнозування економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку України

  Державне прогнозування економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку - науково обгрунтоване передбачення направлений розвитку країни, окрема галузь економіки або окремий адміністративно-територіальних одиниць, можливий стану економіки та соціальної сфери в Майбутнього, а такоже альтернативних Шляхів и строків Досягнення параметрів економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку. Прогноз економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку є засоби обґрунтування Вибори тієї чи Іншої стратегії та Прийняття конкретних РІШЕНЬ органами законодавчої та віконавчої власти, органами місцевого самоврядування относительно регулювання соціально-економічних процесів.

  Відповідно до Закону У. "Про державне прогнозування та розроблення програм соціально-економічного розвитку (СЕР) У." повінні розроблятіся прогнози на середньостроковій (5 років) и короткостроковій (1 рік) періоді. У прогнозах повінні відображатіся: 1) аналіз СЕР країни за Попередній период и характеристика головних проблем СЕР; 2) очікувані Зміни зовнішньополітічної та зовнішньоекономічної СИТУАЦІЙ та їх Вплив на економіку У .; 3) оцінка впліву можливий ЗАХОДІВ державної політики в прогнозному періоді на СЕР; 4) цілі и Пріоритети СЕР; 5) прогноз кон'юнктури на внутрішньому та зовнішньому ринках стратегічно важлівіх товарів и услуг; 6) основні макроекономічні показатели и баланс СЕР, в т.ч. за галузь и регіонамі; 7) Висновки относительно тенденцій розвитку економіки країни у прогнозному періоді.

  Прогноз СЕР на середньостроковій период вікорістовується во время розробки проекту програми ДІЯЛЬНОСТІ Кабміну У. Параметри прогнозу на короткостроковій период вікорістовується для розробки державної програми економіки і СОЦІАЛЬНОГО розвитку та для ОЦІНКИ надходження и формирование показніків державного бюджету.

  Довгострокова цільовій прогноз розвитку НЕ У. Покладення в основу стратегії СЕР У. на 2004-2015рр. "Шляхом євроінтеграції". Ця стратегія Включає 3 етапи: 1) 2004-2005рр. - етап формирование базових основ довгострокового економічного зростання (ЕЗ); 2) 2006-2009рр. - етап прискореного ЕЗ; 3) 2010-2015рр. -етап стабілізації темпів ЕЗ.

  Органи державної влади, Які Розробляють, затверджуються и здійснюють прогнозні та програмні документи економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку, а самє: Кабінет Міністрів України, уповноважений центральний орган віконавчої власти по вопросам економічної політики, інші центральні органи віконавчої власти. Рада Міністрів Автономної Республики Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

  52.Види державних програм економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвитку

  Програма економічного й СОЦІАЛЬНОГО розвитку - це комплексна система цільовіх завдання и планованіх державою ефективних Шляхів и ЗАСОБІВ Досягнення поставленої цілей, термінів Виконання ціх завдання, їх віконавців и джерел фінансування; це адресний документ, у якому передбачається комплекс взаємоповязаніх з ресурсами, виконавцями й термінамі Здійснення ЗАХОДІВ, Які належати до різніх Сфера діяльності.

  Розрізняють Державні макроекономічні програми (ДМП) и Державні Цільові програми (ДЦП). Існують певні ознака, за Якими ЦІ види програм розрізняються: 1) ДЦП орієнтуються на розвиток однієї чи кількох соціально-економічних проблем, тоді як ДМП спрямовуються на вирішенню Всього комплексу завдання економічно-СОЦІАЛЬНОГО розвитку країни; 2) існують розбіжності у форме розроблення усіх програм. ДМП відображаються в основном планових Показники, Які будут досягнуті в кінці планового ПЕРІОДУ. ДЦП в основному представлені набором ЗАХОДІВ, послідовніх Дій, Які будут віконані в течение програмного ПЕРІОДУ для Досягнення цільовіх показніків; 3) ДЦП відрізняються від ДМП и способом їх организации, розробки та реализации. Если ДМП Розробляють и контролюють Постійно діючімі ДЕРЖАВНИЙ органами (Міністерство економіки У.), то для розробки ДЦП і управління їх реалізацією створюються СПЕЦІАЛЬНІ Тимчасові структури.

  З подивимось обовязковості Виконання субєктамі господарювання планових завдання розрізняють діректівні (ДП) та індікатівні плани (ІП) .ДП має силу юридичного закону, адресний та обовязків для Виконання характер. У разі директивного планування (ДП-я) посадові особи несуть відповідальність за невиконання планових завдання. ДП-я притаманне командній економіці. ІП - це рекомендаційна система планових ЗАХОДІВ, спрямованостей на Досягнення цілей соціально-економічної (РЄ) політики держави, что предполагает создание таких умов Функціонування субєктів економіки, Які б спонукалі їх до Виконання структурних змін в економіці;

  - створення сприятливого умов для входження економіки України в систему МІЖНАРОДНОГО розподілу праці.

  Державне регулювання винне Забезпечити:

  - захист економічних інтересів України І Закону інтересів субєктів ЗЕД;

  - створення рівніх можливости для субєктів ЗЕД з метою розвитку всіх видів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Незалежності від форм власності за;

  - розвиток конкуренції и ліквідацію монополії.

  Розрізняють два типи зовнішньоторгової політики держави:

  1. Фритредерство чи вільна торгівля.

  2. протекціонізм.

  Політика Вільної торгівлі представляет собою мінімальне втручання держави у зовнішньоекономічну діяльність, Необмежений доступ на вітчізняні ринкі іноземних товарів.

  Політика протекціонізму предполагает втручання держави у зовнішньоекономічну діяльність, введення різніх обмежень по відношенню до зарубіжніх товарів з метою ПІДТРИМКИ національного виробника.

  Незважаючі на Преимущества політики Вільної торгівлі, всі держави в тій чи іншій мірі Використовують протекціонізм. В реальній дійсності в чистому виде ні один з ціх підходів НЕ вікорістовується, а в тій чи іншій зелених сандалів.

  69. Основні показатели актівності країни у міжнародніх економічних відносінах.

  В условиях ринкова отношений (переходу до них) характер впліву держави на економіку країни, в т.ч. ЗЕД, докорінно змінюється. Цей Вплив набуває форми державного регулювання, что означає создания відповідніх умів, сприятливі ефективного розвитку економіки країни в цілому и ее складових частин.

  Таким чином, державне регулювання ЗЕД підприємства в условиях переходу до рінкової економіки винне полягаті в створенні умов и спріянні розвитку его звязків Із зарубіжнімі партнерами.

  Державне регулювання представляет собою систему ЗАХОДІВ законодавчо, виконавчого и Контролюючим характеру, покликання удосконалюваті ЗЕД в інтересах национальной економіки.

  Організація ЗЕД - дуже доладна и клопітка робота. Вона требует уважний опрацювання таких вопросам як кон'юнктури Сайти Вся, потенціальні ПОКУПЦІ и продавці, встановлення діловіх контактів з ними, проведених переговорів, Підписання Угод и т.д.

  Тому, для ефективного керівніцтва ЗЕД на Рівні підприємства, необхідна адекватна до умов его роботи структура управління.

  Слово "структура" означає каркас, основу. Будь-яке підприємство має відповідній каркас, что повязує всі его підрозділі, служби, органи.

  Розрізняють:

  - організаційно-виробничу структуру;

  - структуру управління;

  - організаційну структуру підприємства.

  На будь-якому підприємстві є системи, Які управляються и Якими управляються. До першої відносяться органи, служби, апарат управління. До Іншої - виробничі підрозділі (цехи, дільниці, відділи).

  70. Міжнародні економічні та фінансові организации: необходимость і переваги співробітніцтва України з ними.

  До основних міжнародніх економічних ОРГАНІЗАЦІЙ слід Віднести:

  1) Міжнародна організація праці (МОП). Утворена в 1919 р. Угода з ООН ЗАТВЕРДЖЕНА 14 грудня 1946 р. За годину Існування МОП Було Прийнято более 300 конвенцій, что регулюють соціальні проблеми праці. Місцезнаходження - Женева;

  2) Організація Обєднаніх Націй по вопросам образования, науки и культури (ЮНЕСКО). Утворена в 1945 р. Свою діяльність розпочала 4 листопада 1946 р. Місцезнаходження - Париж;

  3) Міжнародне агентство з атомної ЕНЕРГІЇ (МАГАТЕ). Статут чинний в 1956 р., Фактично утворено в 1957 р. Догоду з ООН Затверджено 14 листопада 1957 р. МАГАТЕ Здійснює гарантії з робіт з атомної установки, паливом ТОЩО. Місцезнаходження - Відень;

  4) Продовольча и сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Засновано в 1945 р. Займається проблемами розвитку СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО виробництва в мире. Місцезнаходження - Рим;

  5) Всесвітня організація охорони здоровя (ВООЗ) утворена 7 квітня 1948 р. 26 Членів ООН ратіфікувалі ее статут. Мета - Досягнення найбільш високого уровня здоровя населення землі. Місцезнаходження - Женева;

  6) Світовий банк - група з трьох установ: Міжнародний банк реконструкції и розвитку (МБРР), Утворення в 1945 р., Міжнародна фінансова корпорація, утворена в 1956 р., И Міжнародна асоціація розвитку, утворена в 1960 р. Мета цієї групи - сприяння підвіщенню уровня життя в странах, что розвіваються. Рішення про Утворення МБРР Було ухвалено на конференции ООН у Бреттон-Вудсі (штат Нью-Гемпшир) в 1944 р. Его учасниками є 151 держава. Місцезнаходження СВІТОВОГО банку - Вашингтон;

  8) Міжнародний валютний фонд (МВФ) утворено в 1945 р. як міжурядову організацію. Мета - сприяння міжнародному співробітніцтву з міжнародніх валютних вопросам, стабільності валют, Утворення Багатосторонньої системи платежів, Надання ресурсов Фонду для виправлення порушеного у рівновазі платіжніх балансів та ін. Місцезнаходження МВФ - Вашингтон;

  9) Всесвітня торгова організація (ВТО). Утворена в 1995 р. вместо Всесвітньої догоди з тарифів и торгівлі (ГАТТ). ГАТТ Фактично міжнародною організацією НЕ була. Нерегулярні Сесії сторон, что домовляються (їх Було 97), переросли в регулярні й де-факто превратились в організацію. Угода з тарифів и торгівлі діяла у звязку з тим, что Гаванська Конвенція СОТ не набрала ЧИННОСТІ. Саму ж угіддя з СОТ Було оформлено в городе Марракеш. Місцезнаходження СОТ - Женева.

  Усі смороду - Спеціалізовані установи ООН. За більш як півстоліття Існування ООН заслуговувала на Різні, нерідко суперечні ОЦІНКИ. Це не дивно. В ее истории, что відбіває Історію міжнародніх отношений, самперед Історію взаємовідносін великих держав, були періоді конфронтацій и періоді їхнього Подолання, что відбівалось и на ДІЯЛЬНОСТІ ООН. Перший период характерізується підвіщенням противостояние СРСР, его союзніків, з одного боку, и капіталістічніх держав на чолі Із США - з Іншого. У цею период СРСР БУВ у меншості, его противники малі більшість голосів в ООН и це дозволяло прійматі решение, что були Вигідні для західніх держав и невігідні для СРСР. Тоді заведено Було Говорити про "машину Голосування" в ООН. После Прийняття в ООН Великої кількості малих и слаборозвиненості стран азії, Африки и Латінської Америки Західний блок позбувся більшості й нерідко змушеній БУВ підкорятіся невігіднім для него рішенням.

  71. Стратегія розвитку национальной економіки в условиях глобалізації: концептуальні засади та основні напрямки.

  Досвід держав, Які здійснювалі глібокі превращение, засвідчує, что реальний успіх трансформаційніх процесів можливий лишь тоді, коли реформи та їхні результати відповідають інтересам и сподіванням широких верств населення, а тому отримуються Достатньо суспільну підтрімку.

  Отже, при візначенні новой стратегії потрібні максимальний політичний консенсус, суспільна консолідація и згода относительно основних цілей цієї стратегії та механізмів ее реализации, базових засад.

  Глобалізація економіки - процес міжнародної інтеграції в сфері фінансів, торгівлі, виробництва, інформатізації та телекомунікації; новий етап у процесі обєднання та взаємопронікнення національніх господарсько-економічних комплексів

  Цілі та завдання нового етапу розвитку України на порядок складніші й масштабніші від тих, Які вірішуваліся в попередні роки. Це має буті период Глибока якісніх Перетворення у всех сферах суспільного життя - Економічній, соціальній, Політичній, духовній. Конкретізуваті найважлівіші економічні завдання цього етапу можна таким чином:

  - Створення передумов для набуття Україною повноправного членства в Європейському - Союзі

  - Забезпечення сталого економічного зростання

  - Утвердження інноваційної моделі розвитку

  - Соціальна переорієнтація економічної політики

  Стратегічні економічні імператіві для України.

  1. Глобалізуваті економіку України через євроатлантичну систему інтеграції.

  2. Інтегруваті економіку в ЄВРОПЕЙСЬКІ системи.

  3. Стімулюваті експорт ноу-хау.

  4. Перейти до новой інтелектуальної економіки, яка має Механізми мультіплікації ЕФЕКТ вартості и власності за.

  5. вібрато довгострокового локомотивного партнера

  6. Україна обєктівно НЕ приречена на безпосередній хронічній кризовий процес розвитку. Альо вірогідність прориву и хронічного відставання в розвитку є Фактично однаково. Тому в створенні передумов економічного прориву вірішальну роль відіграє и буде відіграваті держава.
  7. У перспектіві фактор міжнародної глобальної економічної конкуренції в процесах розвитку становится вірішальнім. Альо конкуренція в процесах розвитку переходити від натурально-фізичних результатів до результатів інтелектуальніх. Тому нужно трансформуваті Україну в суспільство знань и науки.
  8. головного геополітічнім імператівом формирование зовнішньополітічної стратегії України є пришвидшити інтеграція в ЄВРОПЕЙСЬКІ и євроатлантічні Структури як повноправного партнера и як Великої європейської держави, а не як бідного родича чи хронічно хворої країни Європи.

  9.Оскількі формальне членство країни в ЄС є обєктівно відкладенім, важліво Забезпечити ее європейську інтеграцію в Європу до надбання формального членства и даже без формального членства.

  10. У геополітічному плане Україна винна реалізуваті собі в роли регіонального лідера и рівноправного партнера ЄС, России, США и НАТО, СОТ и ОЕСР, ОБСЄ. А для цього потрібна довіра и ліквідація тотальної державної Корупції в Урядовому структурах, судах.
  11. головного геоекономічнім імператівом зовнішньоекономічної стратегії України є відкрітість ее економіки для Залучення інвестіцій в модернізацію виробництва. За абсолютними и відноснімі Показники Залучення іноземних інвестіцій Україна винна посісті лідіруючі позіції.
  12. У Національній стратегії розвитку України до 2030 року головні напрямком українського прориву винна статі нова ЕКСПОРТНА орієнтація економіки - конкурентна ЕКСПАНСІЯ на світовіх ринках технологій та інтелектуальніх продуктів на основе внутрішньої зовнішньоекономічної мобілізації та інтеграції віробніків и спожівачів.

  13. Україна винна создать Власні могутні виробничо-Експортні та фінансово виробничі обєднання. После вступления до СОТ зовнішня торгівля винна статі двигун нарощування ВВП.

  14. необходимо нарощуваті роль державного менеджменту в организации зовнішньоекономічної експансії України, особливо як виробника інтелектуальної продукції и транзітної держави.

  72. внутрішньо та зовнішньо орієнтовані стратегії розвитку держави: основні СКЛАДОВІ їх формирование, недоліки та Преимущества.

  Зовнішньоекономічна СТРАТЕГІЯ

  Ключовий завдання зовнішньоекономічної стратегії - забезпечення відповідно до світовіх стандартів та крітеріїв оптимальних параметрів відкрітості української економіки, Дотримання якіх спріятіме Економічній безпеці держави, забезпечуватіме тісніше поєднання внутрішньої та зовнішньої економічної політики. Ця робота не винних перешкоджаті інтегруванню України у світовий економічний простір, поглиблення ее СПІВПРАЦІ з іншімі державами. - Практичні кроки в Європейській інтеграції

  - Оптимізація економічних отношений з російською Федерацією ЦІ Стратегічні стосунки ма ють базуватіся на принципах добросусідства, партнерства, рівності та взаємної вигоди.

  - Співробітництво з іншімі країнамі світу визначальності безпосередньо СПІВПРАЦІ з ними є формирование зони Вільної торгівлі, что спріяло б інтенсіфікації господарських взаємовідносін, активному обміну КАПІТАЛОМ, товарами, послуги, робочі силою.

  - євроатлантична інтеграція Актівізація євроатлантичного інтеграційного вектора зовнішньої політики України, его чітке спрямування на повномасштабну євроатлантичну інтеграцію, на Реформування військового потенціалу країни відповідно до європейськіх стандартів має стати одним з найважлівішіх пріорітетів зовнішньої політики Нашої держави.

  - Нові підході у відносінах з міжнароднімі фінансовімі інстітуціямі Процеси інтернаціоналізації та глобалізації господарського життя, Відкритий характер економіки України зумовлюють необходимость продовження и поглиблення СПІВПРАЦІ з міжнароднімі фінансовімі інстітуціямі на усталеніх принципах МІЖНАРОДНОГО права, поваги взаємніх інтересів и позіцій.

  СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ Україна має возможности Забезпечити зростання виробництва наукомісткої, вісокотехнологічної продукції за рахунок широкого Впровадження інновацій, екологічно чистих та ресурсозберігаючих технологій, спіраючісь значний мірою на власний науково-технічний та кадровий Потенціал, на возможности вітчізняної промісловості, поглиблення ее КООПЕРАЦІЇ з промісловістю других стран , на розвиток спільніх з іноземними інвесторамі підприємств. Умови для розвитку внутрішнього Сайти Вся:

  - Механізми захисту внутрішнього Сайти Вся У контексті новой стратегії є Нагальне потреба в Ширшов впровадженні загальнопрійнятіх міжнародніх механізмів захисту внутрішнього Сайти Вся та регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Це самперед забезпечення зовнішньоторговельного режиму, спрямованостей на создание рівноправніх умів господарювання для вітчізняніх та іноземних товаровіробніків и Ефективний їх захист від недобросовісної конкуренції.

  - Модернізація промісловості Модернізація промісловості має поєднуваті в Собі інструменти ефективного державного регулювання з ринковим механізмамі саморегуляції, орієнтуватіся на Досягнення високого уровня зайнятості, максимально реалізацію Власний інвестіційніх можливий, а такоже на якомога ширше Залучення іноземного Капіталу та високих технологій.

  - Формування внутрішнього Сайти Вся високих технологій У Україні є достатні возможности розвитку внутрішнього Сайти Вся високих технологій, спожи которого могут задовольнятіся за рахунок вітчізняного виробництва. Водночас зберігається и может нарощуватіся експортний Потенціал вісокотехнологічної та наукоємної продукції.

  - Розвиток телекомунікацій та інформаційної інфраструктурі

  - Технічне переоснащення Збройних Сил на базі вітчізняної промісловості

  - поглиблення реформ в аграрному секторі економіки

  - Енергетична стратегія Україна стоит перед необхідністю Вироблення новой енергетічної стратегії, інструментами реализации якої ма ють дива Комплексна державна програма енергозбереження, Програма державної ПІДТРИМКИ розвитку нетрадіційніх та відновлюваніх джерела енергії и малої гідро та теплоенергетики. Україна має необхідні технічні та технологічні возможности для успішного розв'язання цього завдання.
  - Використання геостратегічного потенціалу Провідну роль у транспортній політіці ма ють відіграваті прискореного розвиток транспортної інфраструктурі, создание відповідно до міжнародніх стандартів национальной мережі міжнародніх транспортних коридорів.

  - Модернізація туристичної та рекреаційної СФЕРИ

  73. Національна, економічна и зовнішньоекономічна безпека країни та напрями ее забезпечення.

  Безпека, ее гарантування для будь-якої держави - складаний и багатогранній процес. Національна безпека - державна політика, спрямована на создание внутрішніх и зовнішніх умов, сприятливі для Збереження чи Зміцнення жіттєво важлівіх національніх цінностей; стан, что Забезпечує захіщеність інтересів народу й держави, Суспільства та его громадян. Формування та реалізація в Україні державної політики национальной безопасности сегодня є чи не найголовнішою проблемою.Більше ефективного управління суспільством, что трансформується.

  Пошук надійніх теоретичного засідок организации системи стратегічного планування у сфері национальной безопасности, з Огляду на ієрархічну Сутність самого Поняття «стратегія», требует розглядаті Цю галузь управління з точки зору! Застосування найзагальнішіх політико-правових методів та ІНСТРУМЕНТІВ ДІЯЛЬНОСТІ держави, побудованіх на базових принципах комплексності та сістемності и спрямованостей на Досягнення Найвищого уровня национальной безопасности. Іншімі словами, відповідне Українському законодавству Поняття «національна безпека», обумовлює таку державну політику у Цій сфере, яка має враховуваті поточний стан і перспективи розвитку всех внутрішніх та зовнішніх чінніків и компонентів. Тому під найвищу рівнем национальной безопасности слід розуміті НЕ его абсолютний рівень, а поточний, тобто такий, что відповідає максимально ефективного Використання усіх потокових можливо і ресурсов держави.

  Оцінка ситуации й формирование задумом - ще два важлівіх етапи стратегічного планування. Формування задумом (кінцевої мети) передує формулюванню цілей. Задум вінікає у результате Виявлення загроза, что народжуються чи народу. Виявлення загроза грунтується на вівченні та аналізі информации. Стратегічному рівню планування відповідає Виключно комплексний характер задумом, тому аналітична інформація, что розглядається на стратегічному Рівні, має буті комплексною и містіті дані про всі Сторони внутрішньої та зовнішньої політики на основе использование різніх, бажано альтернативних джерел информации.

  Найгостріші проблеми сьогодення у сфері забезпечення економічної безпеки Такі: суттєве Посилення Фінансової безпеки и максимально Поліпшення ІНВЕСТИЦІЙНОГО клімату; Досягнення реального економічного зростання та Утворення ефектівної системи СОЦІАЛЬНОГО захисту населення; Посилення трудоресурсної безпеки; Підвищення уровня продовольчої безпеки держави; создания надійніх гарантій техногенної, екологічної та технологічної безпеки, розвитку науково-технічного потенціалу; Посилення енергетічної безпеки; забезпечення інформаційної безпеки держави; поглиблення інтеграційніх взаємовідносін; Підвищення уровня конкурентоспроможності держави з урахуванням національніх інтересів за всіма складових зовнішньоекономічної політики. Головна загроза Економічній безпеці Полягає у відсутності цілеспрямованої політики державного регулювання економічнімі процесами в контексті реализации проголошеніх стратегій соціально-економічного розвитку країни. Визначальності у проведенні економічних реформ винне статі поєднання прагматічної політики захисту національніх інтересів з конструктивним курсом на зростання добробуту широких верств населення країни. У стратегічному плане економічну БЕЗПЕКУ гарантує лишь конкурентоспроможна економіка. Основне завдання держави в контексті забезпечення економічної безпеки - створення такого економічного, політічного та правового середовища й інстітуційної інфраструктурі, Які б стімулювалі найбільш жіттєздатні підприємства, інвестиційні процеси, виробництво перспективних конкурентоспроможніх товарів. Цей процес має супроводжуватіся реалізацією низки ЗАХОДІВ, среди якіх найактуальнішімі є:

  - діагностика галузевої конкурентоспроможності, создание умов для входження до Світової господарської системи;

  - вибір пріорітетніх сфер, галузь, комплексів, Які в змозі Забезпечити вихід на Світові ринкі;

  - розробка програм та механізмів їх реализации відповідно до обраних пріорітетів;

  - забезпечення актівної участия в реализации програм держави та других субєктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ

  Зовнішньоекономічна безпека як складового системи економічної безпеки поряд Із фінансовою, сировина-ресурсний, енергетичний, військово-Економічною, технологічною, продовольча та соціальною безпеки є багаторівневою системою горизонтальних (соціальна, правова, фінансова, екологічна и кадрова) та вертикальних (ЕКСПОРТНА, імпортна, кредитно -інвестіційна) складових, Які Постійно перебувають під Вплив внутрішніх и зовнішніх чінніків та загроза, Виникнення якіх значний мірою Залежить від Дій ОРГАНІВ державного управління и особливо г лобалізаційніх процесів у сучасній сістемі міжнародніх економічних отношений Неодмінною умів забезпечення зовнішньоекономічної безпеки України є моніторинг ее стану. Для характеристики уровня зовнішньоекономічної безпеки розроблено модель оцінювання зовнішньоекономічної безпеки, яка дает змогу візначіті пріорітетність зовнішньоекономічної діяльності за різнімі групами стран чи других субєктів міжнародніх економічних отношений. Зовнішньоекономічну діяльність України з ЄС на сучасности етапі характеризують Високі Темпи зростання. Відзначено наявність питань комерційної торгівлі змін у геоекономічній структурі зовнішньої торгівлі України, зокрема зростання зовнішньоторговельного обороту з країнамі ЄС. Ризики у зовнішньоторговельній структурі України спричинено зволіканням структурних зрушень у народному господарстві, Які ма ють відбуватіся природно, согласно з ринкового законами. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА структура України на сучасности етапі дедалі более орієнтується на ЄС. Інтеграція України до ЄС має Важливі економічні Преимущества для України, а самє: макроекономічна стабільність, Збільшення продуктівності економіки, Збільшення обсягів торгівлі между Україною та ЄС, забезпечення вільного руху факторів виробництва в межах ЄС, гарантованого захист прав ПРАЦІВНИКІВ та спожівачів.

  74.Обєктівна необходимость та мета державного регулювання в сучасній рінковій економіці.

  Держава всегда віконувала певні економічні Функції. Вона законодавчо встановлювали "Загальні правила гри", тобто систему нормативних АКТІВ, что регулюють діяльність субєктів Сайти Вся в тому чіслі таких інстітутів, як комерційні банки, біржі, акціонерні товариства.

  Найбільш далекоглядні Державні діячі та економісти західніх стран приходять до принципова Висновки про ті, что ринковий Механізм має буті ДОПОВНЕННЯ механізмом прямого державного регулювання економіки. В результате реализации даної Концепції Склаві своєрідній тандем: ринковий Механізм и Механізм державного регулювання при провідній роли Сайти Вся, Який и регулює Сучасний ринкову економіку.

  Необходимо Зазначити, что система ЗАХОДІВ державного регулювання, предложено Дж. М. Кейнсом, мала вираженість антикризовий характер, мета ціх ЗАХОДІВ пролягав в тому, щоб помочь капіталістічній рінковій економіці війта Із затяжної кризиса, Забезпечити Відновлення виробництва и максимально зайнятість ПРАЦЕЗДАТНИХ населення. Неокейнсіанці 50х - 60х років обгрунтував Висновок про ті, что державне регулювання рінкової економіки має Передбачити Довгострокові, перспектівні цілі: прискореного НТП и структурної перебудови народного господарства, Підвищення темпів економічного зростання, создание найспріятлівішіх умів для рінкової конкуренції, завоювання Нових позіцій на світовіх ринках, Усунення надмірної діференціації доходів, Підтримання СОЦІАЛЬНОГО світу І, в кінцевому підсумку, забезпечення на Цій Основі високого уровня та якості життя переважної части нас лення, тобто Надання рінковій економіці соціально орієнтованого характеру. Саме Такі цілі домінують у системе современного державного регулювання рінкової економіки.

  ДРЕ -це система знань про сутність, закономірності Дії та правила! Застосування типових методів та ЗАСОБІВ впліву держави на Хід соціально - економічного розвитку, спрямованостей на Досягнення цілей державної економічної політики.

  Дре є складового Частина процесса відтворення. Его необходимость пояснюється потребою Подолання вад ринкового саморегулювання та Виконання економічний функцій держави. ДРЕ є чистим суспільним товаром, споживач которого є всі члени Суспільства, субєкті господарювання, Громадські организации и т.п.

  75. Методи та інструменти державного регулювання економіки.

  Теорія ДРЕ проголошує необходимость системного підходу до Вибори ЗАСОБІВ та методів впліву держави на субєктів економічних отношений. Системний підхід предполагает інтеграцію у цілісну систему, по-1, елементів, что формують стратегію соц-ек розв-ку, по-2, елементів, что утворюють підсіс-му регуляторів.

  Cтратегія соц-ек розв-ку формуеться через макроеко прогноз-ня, макроеко план-ня, и держ програмно-цільове план-ня. Стратег.орієнтірі й конкретні умови соц-ек розв-ку, повязані зі змінамі конюктури на Сайти Вся, обумовлюють использование багатьох методів ДРЕ.

  Методи ДРЕ - це Способи впліву держави на сферу підприємництва, інфраструктуру Сайти Вся, некомерц сектор ек-ки з метою создания умів їхнього ефективного Функціонування відповідно до напрямків держ ек політики. Методи ДРЕ класіфікуються за 2 Ознака: за формами впліву (Прямі та непрямі) та засоби впліву (правові, Адміністративні, економічні, імператівні, індікатівні, неформальні, спеціфічні методи)

  Методи прямого впліву безпосередно діють на Функціонування субєктів Сайти Вся. Такий Вплив здійснюється за помощью ІНСТРУМЕНТІВ адміністративно - правового характеру та економічних ІНСТРУМЕНТІВ прямого впліву (це нормативно-правові акти, макроеко плани, держ замовлення, нормативи, лізенції, квоти, держ бюдж витрати, субсидії, субвенції, дотації та ін.)

  Методи непрямого регулюванняня - це методи, Які регламентують поведение субєктів Сайти Вся не прямо, а опосередковано, через создания Певного економічного середовища, Пожалуйста змушує діяті в потрібному державі напрямку (до ціх методів належати інструменти фіскал, бюдж, грош-кр, інновац, інвест, амортизації та інш напрямків економічної політики, а такоже методи морального переконування).

  Правове регулювання - це діяльність д. Относительно встановлення обов'язкової для викон-ня юрід.норм поведінкі суб "єктів права. Стрижнем прав рег-ня є розробка та юрид закріп-ня норм поведінкі суб "єктів ек отношений. У Кожній нормі віокремлюють 3 основні елементи: діспозіцію, санкцію, гіпотезу.

  Застосу-ня економічних методів ДРЕ дает змогу створ-ти ек умови, Які спонукають суб "єктів Сайти Вся діяті в необх-му для сусп-ва напрямі. Ек рег-ня здійсн-ся інструментами фіскал (держ закупівлі, Які хар-ть бюдж видатки, и податки, Які визн-ть бюдж доходи); бюдж (д.здійс-є Пряме фінан-ня установ сектору держ упр-ня, фінан-ня інвест програм, обслуговування держ Боргу); податк (застосу для поповнення держ фін ресурсов, а такоже для стимулювання ек зростання, НТП, здійсн-ня струк Перетворення, підвіщ конкурентоспромож вітчіз віробніків); гріш-кред (здійс-ся з метою впліву на гріш пропозіцію); Амортиз політики (Механізм пріскореної Амортиз-ї).

  Адміністративні методи ДРЕ- це інструменти прямого впліву держави на діял-ть суб "єктів Сайти Вся. Основні інструментами адм регул-ня є ліценції (спец дозволи, Які видають суб "єктам підпр діял-ті на Здійснення окремий ее відів); квоти (визначили Частка суб "єктів Сайти Вся у вир-ві, спожіванні, експорті, імпорті і т.п тов и посл); санкції (заходи д., спрямо на наказание суб "єктів Сайти Вся, Які НЕ віконують установлених правил діял-ті); норма (1. Наук обгрунтована міра Суспільно необхідніх витрат ресурсов на виготовлення одиниці прод-ї заданої якості, 2.Правила поведінкі людей и здійсн-ня Певна відів ек діял-ті); стандарти (Єдині норми за типами, марками, параметрами, розмірамі и якістю прод-ї); держ замовлення (для підп-в, Які Повністю або частково перебувають у держ власності за, а такоже для підп-в монополістів, держ замовлення на поставку прод-ї (Виконання робіт, Надання послуг) є обов "язковими; ціни (встан-ня фіксов цен на найважл тов и посл, застосува-ня Гранич цен и т.д.)

  76. Напрямки Вдосконалення системи державних ОРГАНІВ управління. Адміністративна реформа.

  Проголошення незалежності України поклали початок перехідному ПЕРІОДУ Нашої історії. Копіювання загальнопрійнятіх методів управління не принесло Бажанов результатів. Суспільний розвиток, прискореного НТП вісунулі перед управлінням обєктівну необходимость Виконання Нових функцій. Позитивні Зміни в Україні могут наступіті у випадка нового підходу до управління регіонамі.

  Європейський вибір предполагает забезпечення Виконання зобовязань України за угідь про Співробітництво между Україною та ЄС, Вдосконалення виробництва товарів, подалі сінхронізацію рінків, розширення інформаційних мереж. Зміна способів виробництва візначає необходимость Зміни Всього укладу суспільного життя, трансформує систему управління, руйнує застарілі інфраструктурі, организации, на їхньому місці створює Нові органи управління. Продовжується Інтенсивний процес становлення системи місцевого самоврядування, яка якісно відрізняється від державного управління більшою свободою, підвіщенням роли територіальних громад в управлінні економікою, соціальнімі процесами у державі в цілому та ее складових. Процес децентралізації влади супроводжується процесом розподілу ФІНАНСОВИХ ресурсов между Державним и місцевім бюджетами. Регіональна політика покликали Передбачити создания ефектівної системи управління виробництвом, Здійснення фінансового забезпечення регіонів на основе оптимального поєднання державних и місцевіх економічних інтересів. З Іншого боку, така політика дасть можлівість надаті дінамізм соціально-економічному розвитку регіонів, повніше вікорістаті Преимущества теріторіального поділу праці. Таке решение питання підвіщує відповідальність ОРГАНІВ місцевого самоврядування за розв'язання перспективних проблем регіонів. Чинна система місцевого самоврядування характерізується комплексом проблем, розв'язання якіх візначає необходимость перебудови управління, проведення адміністратівної, бюджетної, податкової, амортізаційної політики, удосконалення методів відтворення виробничого апарату. Розмежування повноважень центральних и місцевіх ОРГАНІВ віконавчої власти та ОРГАНІВ місцевого самоврядування становится передумови решение Накопичення СОЦІАЛЬНИХ проблем, Посилення управління економічнім розвитку країни в цілому, та Сільськогосподарським виробництвом зокрема.

  Наскільки ефективна уряд виявило спроможнім реалізуваті обєктівно обумовлені завдання держави-реформатора в Майбутнього, покладах від того, Наскільки ефективна проводитися УРЯДОМ адміністративна реформа сегодня. Оскількі ініціатором и провідником реформ в Україні є держава, то й система державного управління винна:

  - Сприяти реализации політики реформ;

  - ВІДПОВІДАТИ на Зміни, что відбуваються в суспільстві без втручання держави, реагуваті и впліваті на ЦІ Зміни;

  - організовувати свою діяльність и процедури адекватно до економічної моделі, что існує в суспільстві.

  Адміністративна реформа винна Закласти методологічні й теоретичні підваліні постійного самовдосконалення й перебудови апарату в БІК вищої ефектівності відповідно до Вдосконалення складових суспільної системи.

  З моменту Ухвалення Концепції адміністратівної реформи в Україні накопічено Певний досвід проведення практичних ЗАХОДІВ, Які, в основному, стосуваліся реорганізації системи центральних ОРГАНІВ віконавчої власти. За цею годину такоже Виявлено низьку тенденцій в позіціях різніх субєктів реформи, Які впліватімуть на ее Зміст та результати. Загаль необходимо відзначіті необходимость Посилення фінансово-економічного обґрунтування, моніторингу та ОЦІНКИ ЗАХОДІВ адміністратівної реформи. Реформаторські Дії могут и повінні буті відображені в копійчаних чи ІНШОМУ кількісному аспекті.

  Таким чином, в контексті адміністратівної реформи в Україні слід Говорити про поиск механізмів розробки та реализации державної політики, Які за мінімальніх витрат забезпечувалі б максимально ефективність коордінації інтересів акторів вітчізняної економіки. Основними засоби такого регулювання конфлікту політічніх інтересів та економічних можливий є забезпечення прозорості процесса Прийняття РІШЕНЬ та Посилення громадського контролю за ЦІМ процесом.

  77. Державне замовлення та Державні контракти як засоби удовольствие державних потреб у продукції. Характеристику становища Законів, Які регулюють процес державних замовлень.

  Одним з ефективних регуляторів прямої Дії на виробництво є державне замовлення (завдання на виготовлення, поставку промислової, спеціальної та сільськогосподарської продукції, продовольчих и непродовольчих товарів народного споживання, Виконання робіт и Надання послуг за номенклатурою и в ОБСЯГИ, что забезпечують реалізацію державних и міждержавніх цільовіх програм , Виконання міжурядовіх Угод и создание державних резервів).

  В условиях кризового стану економіки України ухвалив Кабінету міністрів України "Про порядок формирование та Розширення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб и контролю за

  їх виконанням "від 29 лютого один тисяча дев'ятсот дев'яносто шість р. формирование державних замовлень тісно повязується з потребами держави у продукції, Які визначили у програмах соціально-економічного розвитку України.

  Формування державних замовлень и коордінаційну роботу относительно їх размещения покладаючи на Міністерство економіки України, Пожалуйста Узагальнює заявки, что надходять від потенційніх державних замовніків, за ОБСЯГИ продукції та їх вартістю и подає їх до Міністерства фінансів України. Воно, у свою черга, Попередньо оцінює возможности Державного бюджету Стосовно фінансування державних замовлень. Кроме того. Міністерство економіки України зобовязань Розробити Предложения относительно Залучення позабюджетніх джерел до фінансування державних замовлень на поставку продукції. Потенційнімі ДЕРЖАВНИЙ замовниками є міністерства, інші центральні органи державної віконавчої власти, уряд Автономної Республики Крим, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації и т.д.

  Постановив Кабінету міністрів України в разі спожи передбачається можлівість делегування ДЕРЖАВНИЙ замовниками части своих функцій относительно размещения державних замовлень и Укладення державних

  Контрактів іншім підпріємствам, установам та організаціям.

  Контроль за Виконання державного замовлення здійснюють Державні Замовник та Міністерство економіки України. Основним документом, что візначає права та обовязки сторон относительно Виконання державного замовлення, е державний договір - контракт.

  Економічна роль держави у процесі формирование, доведення та контролю за Виконання державного замовлення в різніх галузь и сферах господарського комплексу України має Певної спеціфіку. Самперед це Державні замовлення на продукцію харчової, промислової, запровадження найважлівішіх розробок и создание новітніх технологій та продукції відповідно до пріорітетів розвитку науки и техніки.

  78. Дефіціт бюджету. Вимір дефіціту бюджету. Різновиди дефіціту. Керованість дефіціту. Роль дефіціту бюджету в економічних процесах, его Вплив на стан економіки. Способи регулювання дефіціту.

  Бюджетний дефіціт перевіщення ВИДАТКІВ бюджету під его доходами. Це Показник негативних явіщ в економіці что зумовлюють інфляцію грошової одиниці. Причинами Виникнення дефіціту є: спад виробництва, зниженя ефектівності Функціонування окремий галузь, несвоєчасне проведення структурних змін в економіці або ее технічного переоснащення, Великі, воєнні витрати, інші обєктівні та субєктівні фактори, что вплівають економічну и соціальну політику держави.

  Дефіціт бюджету можна класіфікуваті за Наступний крітеріямі:

  1.за формою проявити: плановий (запланованій и учет ЗУ «Про ДБУ»), фактичність (Офіційно визначення), прихований.

  2. За причинами Виникнення: свідомий, вімушеній, ціклічній, структурний

  3.За напрямку дефіцітного фінансування: активний, пасивний

  4.За часом Існування: Стійкий, Тимчасовий

  Дефіціт бюджету характерізується такими Показники

  1.по відношенню до ВВП: сума бюдж.дефіціту / ОБСЯГИ ВВП * 100

  2.по відношенню до НД: сума Б.Д / ОБСЯГИ НД * 100

  3.по відношенню до доходної части відповідного бюджету: сума б.д. / Сума доходів * 100

  4ПО відношенню до відаткової части бюджету: сума Б.Д / сума ВИДАТКІВ * 100

  5. сума д.б = сума доходів бюджету - сума ВИДАТКІВ бюджету

  Бюджетний контроль є одним з відів фінансового контролю, что здійснюється в процесі складання, РОЗГЛЯДУ, затвердження и Виконання бюджетів. Бюджетний контроль напрямків на встановлення Фактів Порушення чинного законодавства при візначенні доходів и ВИДАТКІВ бюджету. Его здійснюють на державному Рівні ЗАКОНОДАВЧІ та виконавчі органи влади, а на Рівні місцевіх ОРГАНІВ самоврядування - представніцькі та Адміністративні структури.

  Держава вікорістовує бюджет для Здійснення теріторіального, внутрішньо- и міжгалузевого розподілу и перерозподілу ВВП з метою Вдосконалення Структури суспільного виробництва и забезпечення СОЦІАЛЬНИХ гарантій населенню.

  Основні напрями державної політики визначаються Верховною Радою України в спеціальній постанові, яка має Назву бюджетної резолюції.

  Кошти державного бюджету України вітрачаються лишь на цілі та в межах, затверджених Законом про Державний бюджет України.

  У державному бюджеті України передбачається резервний фонд Кабінету міністрів України у размере до 2% від ОБСЯГИ ВИДАТКІВ державного бюджету України для фінансування невідкладніх витрат у народному господарстві, соціально-культурних та других ЗАХОДІВ, что не могли буті передбачені во время затвердження державного бюджету України.

  Понад передбачені видатки утворюється Оборотна касова Готівка в размере до 2% загально ОБСЯГИ ВИДАТКІВ бюджету

  Існує 2 основних методи покриття бюджетного дефіціту

  - методи на інфляційній Основі (передбачають Залучення позик ЦБ або купівля ЦБ держ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, а такоже додаткова ЕМІСІЯ коштів)

  - методи на НЕ інфляційній Основі (випуск держ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, запозичення на зовн и внутр ринках, зважено податкова політика)

  79. Державний борг (Внутрішній та Зовнішній). Его Виникнення та погашення.

  Державний борг - це сума заборгованості держави перед внутрішнімі и зовнішнімі кредиторами. До з'явиться державного Боргу виробляти Існування державного кредиту. Сума держ. Боргу складається з усіх віпущеніх и непогашених Боргова зобовязань держави як внутрішніх, так и зовнішніх, включаючі гарантії за кредитами, что Надаються іноземним Позичальника, місцевім органам власти, державний підпріємствам. Розрізняють поточний и капітальний, Внутрішній и Зовнішній борг. Поточний - це сума заборгованості, что підлягає погашенню в поточному году й належно до сплати в цею период процентів з усіх віпущеніх на Сейчас позик. Капітальний борг - це загальна сума заборгованості и процентів, что ма ють буті Сплачені за позика. Структурно державний борг поділяється на Внутрішній и Зовнішній. Внутрішній борг - це сукупність зобовязань держави перед резидентами, а Зовнішній борг - сукупність зобовязань "держави перед нерезидентами (Незалежності від того, в чіїй національній Валюті номіновано зобовязання).

  Внутрішній борг держави может вінікаті в результате емісії ЦІННИХ ПАПЕРІВ: облігацій, Казначейське зобовязань ТОЩО. Зовнішній державний борг має две СКЛАДОВІ: 1.борг ОРГАНІВ державної влади і управління, Який вінікає в результате Залучення державою іноземних кредитів та випуску державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Які розміщуються на міжнародніх ринках капіталів. Ця частина державного зовнішнього Боргу погашається та обслуговується за рахунок коштів державного бюджету та коштів НБУ в части кредитів, отриманий з метою ПІДТРИМКИ платіжного балансу; 2.борг підприємств, гарантованого УРЯДОМ. Погашення державного Боргу здійснюється Шляхом проведення платежів з Виконання Боргова зобовязань перед кредитором относительно Погашення ОСНОВНОЇ суми Боргу, сплата відсотків та супутніх витрат, передбачення умів випуску державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ, Угода про позику, ДЕРЖАВНЕ гарантіямі та іншімі документами. Погашення Боргу - Виконання Боргова зобовязань перед кредиторами относительно Сплата ОСНОВНОЇ суми Боргу, тобто суми позики, візначеної угідь про позики або номінальної вартості державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ. Погашення державного Боргу может здійснюватіся в грошовій форме, а за Згідно кредитора - Шляхом поставки товарів (послуг), заліку зустрічної вимоги та іншімі шляхами відповідно до чинного законодавства України. Основними Джерелами Погашення та обслуговування Боргу могут буті: кошти, отрімані державою в процесі ПРИВАТИЗАЦІЇ; Державні запозичення; кошти бюджету; золотовалютні резерви. Платоспроможність за внутрішнімі позика забезпечується, як правило, за рахунок внутрішніх джерел. Платоспроможність за зовнішнім Боргом Залежить Перш за все від валютних надходженнях. Возможности у погашенні цього Боргу визначаються в сальдо торгового балансу. Его позитивне сальдо характерізує ті ресурси, Які забезпечують Платоспроможність держави и дають змогу тім самим урегулюваті Платіжний баланс. Існують Такі Способи корегування позікової політики: конверсія (зміна дохідності позик), консолідація (передача зобовязань за Ранее віпущеною позика на нову позику з метою продовження терміну позики), уніфікація (обєднання кількох позик в одну), обмін за регресівнім співвідношенням, відстрочка погашення (перенесення строків виплати заборгованості), Анулювання (повна відмова держави від своєї заборгованості).

  80. Податки як інструмент ДРЕ

  Головного інструментом мобілізації ФІНАНСОВИХ ЗАСОБІВ для покриття державних витрат є податки. Податки - це обовязкові Платежі, Які надходять у держ бюджету визначених законодавством розмірах та у Встановлені строки. Смороду широко Використовують для впліву на діяльність субєктів господарства. Державне регулювання с помощью податків Залежить у вірішальному Ступені від Вибори податкової системи, висоти податкових ставок, а такоже від відів и Розмірів податкових пільг. Податки в ДРЕ Грають две роли: а) це головне джерело фінансування державних витрат б) це інструмент регулювання.

  Фіскальна політика - діяльність держави относительно формирование та регулюв держ бюджету, а такоже мобілізація коштів у державну скарбницю з ін джерел.

  Види бюджетних доходів: 1) Звічайні: податки, збори, доходи від державної власності за та держ торгівлі, внески у держ фонди соц страх; 2) Надзвичайні: кошти від ПРИВАТИЗАЦІЇ, кошти від продажу прав использование повітряного, водного простору ТОЩО.

  Основним Наповнення бюджету є податки.

  Податкова си-ма - сукупність податків та податкових платежів, что сплачуються державі у визначених законод-ом порядку, а такоже механізму нарахування сплата та Стягнення.

  Основні види податкових надходженнях: податок на доходи фіз осіб; податок на прибуток підприємств; Податок на додану вартість; податкові Платежі за Використання прир ресурсов; надходження від відачі ліцензій; штрафи; надходження від реализации військового Озброєння, ВІЙСЬКОВОЇ та специф техніки; надходження від плати за транзит та прир газу; надходження у Державні Цільові фонди.

  Ф-ї податкової си-ми в рінковій економіці: створення сприятливого умов для виробництва товарів и Надання послуг; збалансування держ ВИДАТКІВ и доходів; перерозподіл доходів субєктів панів ДІЯЛЬНОСТІ; забезпечення можливости для помірного и відносно рівномірного збагачення нації вцілому и шкірного субєкта зокрема.

  Основні Недоліки податкової си-ми У-ні: нечітке теорет обгрунтування та недосконалі Механізми практичного! Застосування; надмірна к-сть податків та їх висока ставка; Виконання податкових сі-ю лишь фіск ф-й.

  81.Грошово-кредитна політика. Загальна характеристика.

  ДКП - це комплекс ЗАХОДІВ, методів та ІНСТРУМЕНТІВ, Які застосовуються державою в особі уповноваженого органу з метою регулювання та ПІДТРИМКИ стабільності на гріш-кредитному Сайти Вся країни.

  Обєкт ДКП - це Попит и пропозиція на гр.-кред Сайти Вся.

  Субєктом ДКП Виступає НБУ. Ф-ії НБУ: 1. Розробка и Впровадження разом з УРЯДОМ ефектівної ДКП. 2. Здійснення гр емісії и контроль за гріш обігом. 3. Здійснення міжбанківськіх розрахунків в т.ч. и в міжнародніх відносінах. 4. продажів кредитних ресурсов кому банкам та фінансування правительства. 5. регулювання та контроль за діяльністю КБ та ін кред орг. 6. Здійснення валютного регулювання та забезпечення конвертованості нац вал. 7. формирование, збірегання та регулювання золотовалютних резервів країни. 8. управління держ Борг.

  Цілі ДКП: Стратегічні (зростання виробництва, зростання зайнятості, стабілізація цен, збалансування платіжного балансу.), Проміжні (полягають у таких змінах питань комерційної торгівлі економічних процесів, Які спріятімуть досягнені стратегічніх цілей) й тактічні (Оперативні завдання банківської системи относительно регулювання грошової масі, процентної ставки та валютного курсу, для Досягнення проміжніх цілей).

  Грошово-кредитні інструменти: 1. облікова ставка- ЦБ встановлює ставки процентів за позички, Які ВІН надає комерційним банкам у порядку їх рефінансування. 2. кількісні обмеження на кредит (на практике НЕ застосовуються). 3. норма резервування- ЦБ встановлює для всіх банків норму обовязкового зберігання залучених коштів на кореспондентськіх рахунки без права їх использование и без виплати% по них. 4. операции на відкрітому прайси-полягають в змінах обсягів купівель та продажів державних ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЦБ. 5. ЕМІСІЯ грошей.

  Зміна облікової ставки впліває на співвідношення Попит и Предложения позичкового Капіталу.Підвищення обл. ставки зніжує Попит на кредити, гальмує панів. Активність. Зниженя (політика дешевих грошей) стімулює Попит на кредити та пожвавлення грошової актівності. Резерви дають змогу НЕ допустіті кризиса неплатежів, є мінімальної гарантією стабільності банк з-ми.

  82. Національний банк як субєкт державного регулювання економіки, его завдання та функції.

  Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, Функції, повноваження и принципи организации которого визначаються Констітуцією України, цим Законом та іншімі законами України.

  Завдання НБУ повязані з его статусом - ВІН є емісійнім центром, проводити єдину державну політику в Галузі грошового обігу, кредиту, Зміцнення грошової одиниці, Організує Міжбанківські розрахунки, коордінує діяльність банківської системи в цілому, візначає курс грошової одиниці відносно валют других стран. НБУ візначає вид копійчаних знаків, їх номінал, відмінні ознака и систему захисту. НБУ зберігає резервні фонди копійчаного знаків, Дорогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопічує золотовалютні резерви и Здійснює операции з ними та банківськімі металами. НБУ встановлює порядок визначення облікової ставки та других процентних ставок за своими операціямі, дает Дозвіл на создание КОМЕРЦІЙНИХ банків Шляхом їх реєстрації та відає Ліцензії на Виконання Банківських операцій, встановлює банкам та іншім фінансово-кредитним установам нормативи обовязкового Резервування коштів.

  Основною функцією НБУ є забезпечення стабільності грошової одиниці України. На виконання своєї ОСНОВНОЇ Функції НБ спріяє Дотримання стабільності банківської системи, а кож, у межах своих повноважень, - цінової стабільності.

  НБУ Виконує Такі Функції: 1. Розробка и Впровадження разом з УРЯДОМ ефектівної ДКП. 2. Здійснення гр. емісії и контроль за гріш обігом. 3. Здійснення міжбанківськіх розрахунків в т.ч. и в міжнародніх відносінах. 4. продажів кредитних ресурсов кому банкам та фінансування правительства. 5. регулювання та контроль за діяльністю КБ та ін кред орг. 6. Здійснення валютного регулювання та забезпечення конвертованості нац вал. 7. формирование, збірегання та регулювання золотовалютних резервів країни. 8. управління держ Борг.

  83. Характеристика умов ефектівної грошово-кредитної політики.

  У ДКП центральними завдання Заради національного банку є визначення и контроль за ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ такого уровня інфляції, Який бі гарантував прийнятною для Суспільства стабільність купівельної спроможності гривні разом Із Створення монетарних умов для дінамічного зростання и структурної перебудови економіки, такого обмінного курсу, что підтрімував бі Конкурентоспроможність національніх віробніків на зовнішніх ринках, давайте бі можлівість дінамічно нарощуваті Валютні резерви, збалансовано співвідносівся б з інфляційнімі процесами; создания умів для зниженя процентних ставок за кредитами, дінамічного розвитку банківського сектора и кредитування економіки, як необхідної умови ефектівної ДКП.

  84. інструменти грошово-кредитного регулювання економіки.

  Усі інструменти можна поділіті на інструменти опосередкованих впліву на грошовий ринок та економічні процеси та інструменти прямого впліву. До першої групи належати: операции на відкрітому прайси, регулювання норми обовязково резервів, процентна політика, рефінансування КОМЕРЦІЙНИХ банків, регулювання курсу национальной валюти. До Другої групи відносять: установлення прямих обмежень на Здійснення емісійно-касових операцій; Уведення прямих обмежень на кредитування центральним банком КОМЕРЦІЙНИХ банків ТОЩО.

  1) Операції на відкрітому прайси - купуючі цінні папери на Сайти Вся, центральний банк додатково спрямовує в оборот відповідну суму грошей и ЦІМ збільшує спочатку банківські резерви, а потім и Загальну масу грошей, что стімулює зростання цен, и навпаки. Це впліває в кінцевому підсумку на кон'юнктури товарних ринків.

  2) Регулювання норми обовязково резервів - ЦБ установлює для всіх банків норму обовязкового зберігання залучених коштів на кореспондентськіх рахунки без права їх использование и без виплати процентів по них. Збільшуючі норму обовязкового Резервування, центральний банк Негайно скорочує ОБСЯГИ надлишково резервів банків, зменшує їх кредитну спроможність, зніжує рівень мультіплікації депозітів. Відповідно зменшується Загальний ОБСЯГИ Пропозиції грошей. Так само можна Изменить сітуацію и в протилежних сторону.

  3) Процентна політика - ЦБ установлює ставки процентів за позички, Які ВІН надає КБ у порядку їх рефінансування. Для України найбільш типових процентною ставкою центрального банку є облікова ставка НБУ. Збільшуючі рівень облікової ставки, НБУ стрімує Попит КБ на свои позички, гальмує зростання їх надлишково резервів та банківського кредитування економічних субєктів, стрімує зростання Пропозиції грошей.

  Підвищення обл. ставки зніжує Попит на кредити, гальмує панів. Активність. Зниженя ЦБ облікової ставки має протілежні Наслідки - стімулює Попит на кредити та пожвавлення грошової актівності. Підвищення обл. ставки стімулює притік іноз. інвестіцій, а знижена. - відтік з країни Капіталу.

  4) Рефінансування КОМЕРЦІЙНИХ банків - інструмент, что застосовується в поєднанні з процентною політікою. Кроме Зміни облікової ставки, ЦБ может регулюваті Попит на свои позички з боку КБ зміною їх асортименту, обмеження цільового призначення, лімітуванням обсягів окремий позічок ТОЩО. Такими заходами ЦБ может більш чітко и цілеспрямовано впліваті на зміну Банківських ресурсов, а отже, и на пропозіцію грошів.

  5) Регулювання курсу нац. валюти - если ЦБ планирует Зменшити масу грошей в обороті, то Йому достаточно продати на Сайти Вся відповідну масу іноземних валютних цінностей, что прізведе до СКОРОЧЕННЯ Банківських резервів и Предложения грошів. І навпаки, за необхідності збільшити масу грошей в обороті ЦБ слід купити відповідну масу іноземної валюти. ЦІ операции дісталі Назву Валютної інтервенції.

  85. Облікова політика та ее Вплив на економіку.

  Облікова політика Державного казначейства - це сукупність Принципів, методів и процедур, что Використовують Державним казначейством для складання та Подання Фінансової звітності про Виконання бюджетів.

  Облікова політика базується на основних принципах бух. обліку. Найголовнішімі среди них є такі принципи: законність, правільність, достовірність, суттєвість (доречність), безперервність, повнотіла бухгалтерського обліку, дата операции, прійнятність вхідного балансу, обережність, незалежність, Сталість, відкрітість, співставність, превалювання сутності над формою, своєчасність, консолідація.

  Облікова політика относительно методів ОЦІНКИ, обліку і контролю активних операцій ґрунтується на відповідніх нормативних документах.

  Облікова політика винна активно Сприяти поліпшенню Структури актівів, якнайшвідшому стягнених сумнівної, безнадійної заборгованості. Активи и зобовязання ма ють буті оцінені та відображені в обліку таким чином, Щоб не переносіті наявні фінансові ризики, Які потенційно загрожують Фінансовому стану бюджету, на следующие звітні періоді.

  Процедури бухгалтерського обліку повінні віключаті можлівість Здійснення взаємозаліку актівів та зобовязань, або доходів та ВИДАТКІВ як у бухгалтерських записах, так и у фінансовій звітності.

  86. Преимущества та проблеми грошово-кредитної політики

  Грошово-кредитна політика - одна з головних складових системи державного регулювання рінкової економіки. Преимущества: Тільки! Застосування монетарних методів дает можлівість Зберегти ринкову Сутність економіки і Забезпечити Достатньо регульованість ее ззовні, як того требует розвиток Суспільства на демократичних засадах. Кроме того,! Застосування методів монетарної політики спріяє Посилення здатності рінкової економіки до саморегуляції, підвіщенню ефектівності механізму ее Здійснення Завдяк нейтралізації монетарними заходами окремий недоліків, внутрішньо властівіх рінковій економіці. Йдет самперед про неспроможність ринкового механізму Забезпечити рівномірне економічне зростання, стабілізацію зайнятості и цен. Тільки у разі проведення відповідної монетарної політики (рестрікції чи експансії) вдається згладіті ціклічні коливання и стабілізуваті на прийнятною Рівні основні економічні Індикатори, передусім рівень цен та інфляцію. Завдяк стабілізаційній здатності монетарна політика відіграє Надзвичайно важліву роль на переломних стадіях економічного циклу - під час виходів з депресії, гальмування економічного спаду, Запобігання кризиса надвіробніцтва. Відповіднімі монетарної заходами центральний банк має можлівість актівізуваті чи сповільніті Кожний Із ціх процесів залежних від завдання загальноекономічної політики держави. Важліву стабілізаційну роль відіграє монетарна політика в условиях глібокої кризиса, якові пережіває економіка України в перехідній период. Недолік облікової ставки Полягає в тому, что если ее підвіщіті-всі повісять ставки по кредитах. Если ж ее знізіті, щось не всі понізять ставки по кредитах, бо це НЕ вігідно. Недоліки использование норми обовязкового Резервування: 1) Підвищення норми обовязкового Резервування может привести всі банки з невелика надлишково резервами в неліквідній стан, підірваті їх становище на Сайти Вся. 2) Підвищення норми Резервування негативно позначається на фінансах банків, оскількі обмежує їхні доходи за активними операціямі. У цьом звязку таке! Застосування даного інструменту рівноцінне підвіщенню оподаткування банків.3) если нужно Изменить пропозіцію грошів на короткий строк и в невеликих ОБСЯГИ, то цею інструмент просто не годиться, бо зміна норми Резервування на 1% может дати значний більшу зміну Пропозиції, чем це нужно. А часті Зміни норми Резервування (вгору-вниз) Взагалі могут паралізуваті діяльність банків.

  87. Антіінфляційне регулювання економіки.

  Антіінфляційна політика - це комплекс відповідніх ЗАХОДІВ державного регулювання економіки, спрямованостей на боротьбу з інфляцією. З метою Боротьба з інфляцією пошірені Такі Класичні напрями антіінфляційного регулювання:

  1) Дефляційна політика Полягає у впліві на ОКРЕМІ елементи платоспроможного Попит з метою его обмеження та формирование нового співвідношення Попит и Предложения. На практике з метою регулювання Попит Використовують заходь:

  1. грошово-кредитної політики передусім спрямовані на обмеження та стабілізацію грошового обігу. З цією метою Використовують Такі важелі впліву на копійчану масу: облікова ставка; норма обовязково резервів; операции на відкрітому прайси.

  2. бюджетної - спрямовані на забезпечення збалансованості державних фінансів, та СКОРОЧЕННЯ бюджетного дефіціту, что можна досягті за рахунок Збільшення доходів и СКОРОЧЕННЯ державних ВИДАТКІВ.

  3. структурно-інвестіційної політики яка опірається на Такі важелі впліву як обмеження монополізму и розвиток конкуренції, Залучення іноземних інвестіцій, протекціонізм, формирование Сайти Вся позичкового Капіталу.

  2) Політика доходів. Обмежуючі розміри Підвищення цен и заробітної плати - зменшує зростання витрат на виробництво товарів, ціни якіх включаються Такі величини. Це перешкоджає саморозвитку інфляційніх процесів и стрімує їхню інтенсівність.

  3) Адаптаційна політика.Реалізується, в Першу Черга, за рахунок індексації доходів Шляхом Підвищення заробітної плати ПРАЦІВНИКІВ бюджетних установ, пенсій з урахуванням зростання цен.

  Проведення антіінфляційної політики Залежить від співвідношення багатьох економічних процесів и ступенів їхньої актівності. Тому найбільша ефективність ее! Застосування может буті досягнуть лишь за умов комплексного использование ціх Шляхів Боротьба з інфляцією.

  88. Контакт як інструмент державного регулювання економіки. Цінове регулювання ДІЯЛЬНОСТІ природних та штучних монополістів. Контроль за Дотримання державної дисципліни цен и тарифів.

  Державне регулювання цен - це політика впліву держави с помощью законодавчо, адміністратівніх та кредитно-ФІНАНСОВИХ ЗАХОДІВ на ціни з метою сприяння стабільному розвитку економічної ситуации в стране. Ціна є одним з найбільш важлівіх ІНСТРУМЕНТІВ регулювання економіки, ее регулююча Вплив на економіку охоплює много напрямків. Державна політика цінового регулювання справляє Певний Тиск на віробніків та продавців продукції. За таких умов смороду змушені дотримуватись встановлений цен и відповідно зазнаваті іноді даже суттєвіх Втрата. Для компенсації збитків держава часто супроводжує обмеження цен Надання підпріємствам Фінансової допомоги, що не допускаючі їхнього банкрутства на регульованості ринках.

  В Україні державне регулювання цен на продукцію монопольних Утворення (як природних так и штучних), вибір методів та встановлення термінів регулювання здійснюється Міністерством економіки, а на регіональніх ринках - місцевімі органами. ЦІ встанови спільно з Антимонопольним комітетом визначаються ПЕРЕЛІК регульованої продукції монополістів, до которого на загальнодержавних Рівні входять найважлівіші види товарів народногосподарський значення. Регулювання цен монополістів здійснюється або через установлення фіксованіх чи граничних рівнів цен, граничних рівнів Посередницька-ЗБУТОВА и торговельних націнок (надбавок), граничних норматівів рентабельності, або запровадження обовязкового декларування Зміни цен. Метод регулювання цен - підприємство НЕ має права перевіщіті в ціні встановлений норматив рентабельності, інакше на порушника накладаються штрафні санкції. Декларування Зміни ціни означає, что предприятие для Підвищення ціни, якові регулює держава, винне звернути у відповідні органи на Отримання Дозволу на це.

  Здійснення державної цінової політики Неможливо без ефективного контролю за додержанням дисципліни цен - визначених нормативними актами й документами вимог относительно формирование, установлення та использование цен за умов регульованої рінкової економіки. Контроль за додержанням дисципліни цен здійснюється системою спеціальніх ОРГАНІВ, зокрема Державною інспекцією з контролю за цінамі Міністерства економіки України и підпорядкованімі їй ДЕРЖАВНИЙ інспекціямі АРК, обласних, Київської та Севастопольської міськіх державних адміністрацій.

  Кроме державних інспекцій, право контролю за Дотримання порядку! Застосування цен и тарифів ма ють кож інші Державні й недержавні установи: податкові, фінансові та антімонопольні служби, комітет захисту прав споживачів. Права зазначеним ОРГАНІВ є Дещо вужчий, чем права інспекцій.

  89. Сутність, завдання та форми державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Завдання та функції державних ОРГАНІВ относительно регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

  ЗЕД - діяльність субєктів господарської ДІЯЛЬНОСТІ країни та відповідніх іноземних субєктів, засновано на взаємовігідніх відносінах между ними.

  Регулювання ЗЕД має на меті:

  забезпечення забалансованості та рівновагі внутрішнього Сайти Вся Україна;

  стимулювання прогресивних структурних змін в економіці, в тому чіслі зовнішньоекономічніх звязків субєктів ЗЕД;

  создания найбільш сприятливі умов для Залучення економіки України в систему СВІТОВОГО поділу праці та ее Наближення до ринкового структур розвинутих зарубіжних країн.

  Держ. регулюв. ЗЕД здійсн. с помощью адмін. та ек. методів. Адм. методи безпосередно вплівають на панів. отношения, а ек. - діють через ринковий Механізм. Адм. методи найдоцільніше застосовуваті за умов ек. нестабільності, зроста. дефіціту та інфляції. До них належати ембарго (повна Заборона зовн-ек ДІЯЛЬНОСТІ), Ліцензування, квотування, спеці. вимоги до товару та ін. Ек. методи регулювання займають провідне місце в период стабілізації економіки. До них належати Митні тарифи, збори, імпортні депозити (в Галузі імпорту), пільгові кредити експортера, гарантії, субсидії, звільнення від сплат податків ТОЩО.

  Основними видами зовнішньоекономічної діяльності є зовнішня торгівля, фінансово-кредитні операции, підприємницька діяльність, науково-технічна кооперація з іноземними підприємцями, Надання Їм різноманітніх послуг. ЦІ напрями діяльності регулюються, з одного боку, державою в особі ее ОРГАНІВ, а з Іншого - недержавна органами управління економікою (біржамі, торговельно палатами, спілкамі ТОЩО) та самими субєктамі зовнішньоекономічної діяльності на підставі Укладення между ними коордінаційніх угідь.

  Органи державного регулювання ЗЕД:

  Верховна Рада пріймає, змінює та скасовує закони, что стосують ЗЕД; Затверджує Головні напрями зовнішньоекономічної політики; Розглядає, Затверджує та змінює структуру ОРГАНІВ державного регулювання ЗЕД; Укладає міжнародні договори; встановлює СПЕЦІАЛЬНІ режими ЗЕД на территории України; Затверджує списки товарів, експорт та імпорт якіх підлягає Ліцензування або забороняється.

  Кабінет Міністрів: Здійснює коордінації ДІЯЛЬНОСТІ міністерств, комітетів, відомств по вопросам ЗЕД, торгівельних представництв України за кордоном; пріймає Нормативні акти по вопросам ЗЕД; проводити переговори та Укладає догоди по вопросам ЗЕД, Забезпечує Виконання міжнародніх договорів; Забезпечує складання платіжного балансу, зведення валютного плану, Здійснює плани относительно раціонального использование коштів Державного валютного фонду.

  Національний банк України: Здійснює зберігання и использование золотовалютного резерву та других державних коштовно, Які забезпечують Платоспроможність України; представляет Захоплення України у відносінах з центральними банками других держав, міжнароднімі банками та іншімі фінансово-кредитних установами та Укладає відповідні Міжбанківські догоди; регулює курс гривні до копійчаних одиниць других держав; Здійснює облік і розрахунки по Даних и одержаних державних кредитах и ​​позика, проводити операции з централізованімі валютних резервів, Які віділяються з Державного валютного фонду в розпоряджені національного банку.

  Міністерство зовнішньоекономічної звязків: Забезпечує проведення єдиної зовнішньоекономічної політики при здійснені субєктамі ЗЕД виходу на Зовнішній ринок, Координацію їх ЗЕД, в тому чіслі відповідно до міжнародніх договорів України; Здійснює контроль за додержанням всіма субєктамі ЗЕД чінніх Законів та умов міжнародніх договорів України; Здійснює заходи нетарифного регулювання ЗЕД, зокрема реєстрацію учасников ЗЕД., реєстрацію окремий відів Контрактів.

  Державне управління митного контролю Здійснює митний контроль согласно з чіннімі законами.

  Антимонопольний комітет Здійснює контроль за додержанням субєктамі ЗЕД антимонопольного законодавства.

  До ОРГАНІВ місцевого управління ЗЕД належати Місцеві ради народних депутатов та їх виконавчі та розпорядчі органи; територіальні підрозділі (відділення) ОРГАНІВ державного регулювання ЗЕД.

  90. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Страхування зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання експортно-імпортних операцій.

  Митне регулювання ЗЕД - це регулювання вопросам, повязаних Із встановлення мит та Митний зборів, процедурами митного контролю, організацією ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ митного контролю України

  Товари та інші предмети, что вівозяться за Межі України и ввозяться на митну теріторію України, обкладаються МіТОМ. Запровадження мита спріяє захисту національніх віробніків від іноземної конкуренції, Забезпечує надходження коштів до державного бюджету, поліпшує умови доступу національніх товарів на зарубіжні ринкі. У міжнародній практике застосовується експортно, імпортне, транзитне, антідемпінгове, компенсаційне та інші види мита. Найбільш широко в процесі державного регулювання зовнішньоторговельніх операцій вікорістовується імпортне (ввізне) мито, експортний (вівізне) мито застосовують лишь ОКРЕМІ країни в основном до товарів традіційного експорт. Величина мита візначається с помощью ставок, Які поділяються на адвалорні (процентні), спеціфічні та комбіновані. За Підвищення цен ефектівнішім є адвалорне мито, а за зниженя - спеціфічне. В окремий випадки Використовують ставки змішаного типу (комбіновані), коли товар одночасно обкладається адвалорними и спеціфічнімі видами мита. Важлівім митним інструментом є антідемпінгове мито. Воно застосовується тоді, коли в країну ввозяться товари за цінамі, Які значний ніжчі за ціни або даже собівартість у країні-експортері, через что зазнають Шкоди національні Виробники аналогічніх товарів.

  Страхування ЗЕД - це міжнародні економічні отношения относительно захисту майнового інтересів субєктів господарювання різніх форм власності за течение ПЕРІОДУ, в якому відбуваються певні події (необхідних для планування випадки), за рахунок майнового коштів, что формуються зі сплаченого ними внесків (страхових премій).

  Страхування зовнішньоекономічніх операцій в Україні здійснюється комерційнімі страховими компаніямі (державний, акціонернімі, іноземними, змішанімі, кооперативних та іншімі), а такоже іншімі субєктамі ЗЕД, до статутного предмету ДІЯЛЬНОСТІ якіх входять необхідних для планування операции (страхування).

  Страхування зовнішньоекономічніх операцій здійснюється в Україні относительно різіків, Які існують у мировой практике.

  Ризики могут буті ЗАГАЛЬНІ та операційні, что належати до конкретного виду зовнішньоекономічніх операцій.

  До економічних ІНСТРУМЕНТІВ регулювання належати:

  * У Галузі імпорту - Митні тарифи, чісленні податки и збори з товарів, что ввозяться, та імпортні депозити;

  * У Галузі експорт - пільгові кредити експортера, гарантії, субсидії, звільнення від сплат податків и Надання Фінансової допомоги.

  Адміністративні інструменти регулювання вплівають безпосередно на зовнішньоекономічні отношения:

  -ембарго (повна Заборона зовнішньоекономічніх операцій);

  -ліцензування;

  -квотування (кількісне лімітування ввезення або вивезення);

  -спеціфічні вимоги до товару, упаковки та маркування;

  -зобовязання относительно самообмеження поставок експортера.

  Перелік товарів, относительно якіх Установлюються СПЕЦІАЛЬНІ експортно-імпортні режими чи Взагалі забороняється експорт та імпорт, затверджується Кабінетом Міністрів України. Надання квот и ліцензій на експорт та імпорт товарів и услуг здійснюється Міністерством економіки та по вопросам європейської інтеграції України.

  91. Державне регулювання валютних операцій та кредитно-розрахункових отношений.

  Валютне регулювання - це діяльність держави та уповноважених нею ОРГАНІВ, спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків та порядок Здійснення операцій з валютними цінностямі. Валютне регулювання є складового Частина Валютної політики держави и Виступає важлівім інструментом механізму державного регулювання национальной економіки. Механізм валютного регулювання в Україні Включає сукупність ЗАХОДІВ, Які проводяться НБУ, Міністерством фінансів, Державна податкова адміністрацією, іншімі органами валютного контролю у сфері валютних отношений ..

  Важлівою складових валютного регулювання є валютний контроль, мета которого Полягає в забезпеченні Дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій.

  Валютний (обмінній) курс встановлюється НБУ за погодження з КМУ. Офіційні Валютні резерви встановлюються, утрімують и Використовують НБУ для підтрімування валютного (обмінного) курсу валюту України. КМУ формує Державний валютний фонд України Шляхом купівлі валюти на міжбанківському валютному Сайти Вся за рахунок коштів держбюджету, Місцеві адміністрації, Виконкоми місцевіх Радий формують Місцеві Валютні фонди за рахунок коштів місцевіх бюджетів Шляхом купівлі валюти на міжбанківському валютному Сайти Вся.

  Національний банк відає Індивідуальні та генеральні Ліцензії на Здійснення валютних операцій. Генеральні Ліцензії видають на весь период режиму валютного регулювання уповноваженим банкам та іншім кредитно-фінансовим органам, на Здійснення валютних операцій. Інівідуальні Ліцензії видають на Здійснення разової Валютної операции на період, необхідній для Здійснення такой операции.

  Основні засоби валютного регулювання:

  -безпосередні операции купівлі-продажу іноземної валюти центральним банком (валютна інтервенція);

  -застосування прямих валютних обмежень у сфері торгівлі (например, введення імпортних депозітів);

  -нормування Вивезення валюти для туристов, Які віїжджають за кордон;

  -введення обмежень на відплив Капіталу и даже регламентування імпорту Капіталу;

  -політіка відсотковіх ставок, Які вплівають на рух валютних цінностей, что НЕ повязані з міжнародною торгівлею товарами и услуг.

  92. Пріоритети в соціально-економічному розвитку. Критерії визначення державних пріорітетів. Фактори структурних зрушень в економіці. Методи впліву на структурні зрушення в економіці.

  Пріоритети в соц.-економ. розвитку - це найважлівіші напрямки соціально-економічної політики. Визначення пріорітететніх напрямків здійснюється за експертними методами на підставі питань комерційної торгівлі Критерії або факторів.

  Основними крітеріямі є: 1) Соц-ек ефективність; 2) ШВИДКІСТЬ одержаний позитивних результатів; 3) мінімум необх. ресурсов для реализации наміченого.

  Стратегія соціально-економічної політики України на сучасности етапі определена пріорітетамі на період з 2004 по 2015-го .: 1. создания передумов для набуття Україною повноправного членства в ЄС. 2. забезпечення сталого економічного зростання та прискореного Подолання на Цій Основі розріву в ОБСЯГИ ВВП на одну особу между Україною та державами - членами ЄС. 3. опанування інноваційного шляху розвитку, 4. соціальна переорієнтація економічної політики - забезпечення надійніх прав та свобод громадянина у всех їх виявило, утвердження СЕРЕДНЯ класу.

  Структурні зрушення - зміна співвідношення между частинами суспільного виробництва и всім суспільним виробництвом у часі и пространстве. Структурні зрушення ма ють на меті Підвищення ефектівності виробництва, Здійснення віпереджаючого розвитку прогресивних галузь - галузь, что визначаються науково-технічний прогрес. Фактори структурних зрушень: 1. співвідношення между заміщенням використаних ЗАСОБІВ виробництва та новостворене вартістю 2. співвідношення между нагромадження та споживанням Залежить від багатьох факторів: величина доходів та податків; ВАРТІСТЬ факторів виробництва; ОБСЯГИ нематеріальніх актівів. 3. пропорція между галузь, Які віробляють продукцію в матеріальній форме, та галузь, Які забезпечують їх Функціонування (інфраструктурою).

  Держава может Здійснювати структурну політику с помощью методів прямого та непрямого регулювання. До методів прямого регулювання належати: надання Фінансової допомоги у виде інвестіційніх надбавок, субсідій, дотацій, позічок на розвиток окремий галузь, виробництв, регіонів ТОЩО. До методів непрямого регулювання належати: надання податкових и кредитних пільг з діференціацією за відповіднімі галузь й виробництво, Які візнані пріорітетнімі; Здійснення політики пріскореної амортізації, цінової та експортно-імпортної політики, у тому чіслі встановлення різніх імпортних та експортного тарифів ТОЩО.

  93. Антимонопольний політика держави: ее характерні ознака.

  Антимонопольна (конкурентна) політика держави - діяльність держави спрямована на создания и підтрімку конкурентного середовища, антимонопольне регулювання з метою сприяння Збільшення ефектівності виробництва Підвищення конкурентноздатності нац.ек.

  Для реализации АП, контролю за Використання антимонопольного законодавства утворено Антимонопольний комітет України та его територіальні управління в АРК, областях, містах Києві та Севастополі.

  Мета антимоноп. регулювання з боку держави - захист інтересів спожівачів и Суспільства в цілому від негативних НАСЛІДКІВ монопольної ДІЯЛЬНОСТІ конкретних субєктів господарювання

  Напрямки АП: 1) демонополізація економіки 2) захист та сприяння розвитку здорової ек. конкуренції 3) антимонопольне регулювання 4) держ.контроль за Дотримання антимонопольного законодавства

  Завдання АП: 1) Посилення роли держави у сфері захисту та розвитку конкуренції 2) держ. регулювання та держ. контроль за діяльністю природних монополій 3) полегшення практики поєднання фу-ї держави влади з господ.інтересамі 4) Подолання впліву тіньової економіки 5) створення умов для входження Нових субєктів господар-ня на монополізовані ринкі.

  Методи антимонопольного регулювання: 1) законодавчий - створення норм правов поля для Запобігання з'явиться та ДІЯЛЬНОСТІ монополії на Сайти Вся 2) Адміністративне - штрафи, суд. решение, заборонено.

  До ЗАСОБІВ антимонопольного регулювання належати: обмеження на встановлення ВИЩОГО уровня цен и тарифів, запровадження граничних норматівів рентабельності; декларування Зміни цен; установлення стандартів и показників якості для товарів и услуг; регулювання місткості Сайти Вся; использование державних замовлень та Контрактів; Розподіл рінків; тарифне регулювання імпорту та експорту товарів.

  Форми відповідальності за Порушення антимонопольного законодавства: штраф, вилучення незаконного одержаний прибутку, відшкодування збітків, інші види адмін. відповідальності.

  94. Інвестиції як фактор структурних зрушень в економіці. Поняття інвестіцій та інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. Субєкті інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ. Пряме управління ДЕРЖАВНИЙ інвестиціями. Державні капітальні вкладення.

  Інвестиції - це всі види майнового та інтелектуальніх цінностей, что вкладаються в обєкти підпріємніцької та других відів ДІЯЛЬНОСТІ, внаслідок чого якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

  Інвестиційна діяльність - це сукупність практичних Дій громадян, юридичних осіб и держави относительно реализации інвестіцій.

  Інвестиційна діяльність может здійснюватісь у форме: інвестування, Пожалуйста здійснюють громадяни, недержавні підприємства, господарчі асоціації, обєднання и товариства, а такоже Суспільні й Релігійні организации, інші юридичні особи, засновані на колектівній власності за; державного інвестування; іноземного інвестування; Спільного інвестування ЗАСОБІВ и цінностей Громадянам и юридичними особами України та іноземних держав.

  Обєктом інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ может буті будь-яке майно, в тому чіслі основні фонди й оборотні кошти в усіх сферах господарства, цінні папери, Цільові Грошові внески, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші обєкти власності за, а такоже майнові права.

  Субєктамі інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ (інвесторамі й учасниками) могут буті громадяни и юридичні особини України та іноземних держав, а такоже держави в особі Урядів.

  Інвесторі - субєкті інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, Які пріймають решение про вкладення Власний, позичковий и залучених майновий та інтелектуальніх цінностей в обєкти інвестування.

  Державне регулювання інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ Включає УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО інвестиціями, а такоже регулювання умов інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ и контроль за ее здійсненням усіма інвесторамі та учасниками інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Регулювання умов інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється шлях:

  -подання Фінансової допомоги у виде дотацій, субсідій,

  -субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремий регіонів, галузь, виробництв;

  -державні норм та стандартів;

  -заходів относительно розвитку та захисту економічної конкуренції;

  -роздержавлення и ПРИВАТИЗАЦІЇ власності за;

  -політікі Ціноутворення та інш.

  Державне регулювання у сфері інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ здійснюється такими органами: ВР, КМУ, ВР АРК, Рада Міністрів АРК, місцевімі ДЕРЖАВНИЙ адміністраціямі, органами місцевого самоврядування.

  Державні капітальні вкладення - інвестиції, спрямовані на создания и Відновлення основних ФОНДІВ, Джерелом фінансування якіх є кошти державного бюджету, державних підприємств та ОРГАНІЗАЦІЙ, а такоже місцевіх бюджетів. Державні централізовані капітальні вкладення - інвестиції, что спрямовані на создания и Відновлення основних ФОНДІВ и фінансуються за рахунок коштів державного бюджету та бюджетних позічок.

  95. Підприємництво як обєкт державного регулювання. (Державна політика ПІДТРИМКИ малого та СЕРЕДНЯ бізнеса)

  Підприємництво - ініціатівна, самостійна господарсько-фінансова діяльність субєктів на свой ризики, під Власний фінансову та майновий відповідальність у межах чинного законодавства, спрямована на Досягнення комерційного успіху (Отримання прибутку). Фактори, что обумовлюють необходимость державного регулювання підприємництва:

  - нездатність підпріємніцькіх структур протістояті дісфункціям Сайти Вся;

  - монополізація виробництва;

  - постійне Порушення рівновагі между Сукупний Попит та сукупна пропозіцією;

  - ускладнення відтворювальніх процесів.

  Державне регулювання підприємництва - це система правових, організаційніх та регулятивно-Контролюючим ЗАХОДІВ держави, спрямованостей на создание сприятливого підпріємніцького середовища й УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО сектором для забезпечення ефектівності та конкурентноздатності национальной економіки.

  Головного метою державної політики ПІДТРИМКИ малого та СЕРЕДНЯ підприємництва є: створення умов для забезпечення сталого розвитку регіонів Шляхом формирование сприятливого середовища для зростання потенціалу малого и СЕРЕДНЯ підприємництва, Підвищення їх конкурентоспроможності. Основне завдання: формирование сприятливого правового середовища для розвитку підприємництва. Передбачається покращіті фінансову підтрімку малого й Середньому бізнесу.

  Пріорітетні напрями реализации завдання:

  * Удосконалення механізму фінансово - кредитної ПІДТРИМКИ субєктів господарювання;

  * Проведення роботи з банківськімі установами, кредитні спілкамі, страховими організаціямі, лізінговімі компаніямі Із Залучення їх до фінансування малого підприємництва;

  * Сприяння зростанню обсягів інвестіцій в економіку району.

  96. Державне регулювання розвитку основних сфер господарської діяльності: ПЕК, промисловість, транспорт, АПК, будівництво ТОЩО.

  Промисловість - провідна галузь, что виготовляє знаряддя праці, Забезпечує спожи в паливі, сіровіні, Матеріалах, задовольняє споживи населення в різноманітніх товарах.

  За умов переходу України до рінкової економіки державне регулювання предполагает:

  - структурна перебудова промісловості.

  - підтримка галузь, что віробляють продукцію, яка є конкурентною на світовому Сайти Вся и дает реальні доходи;

  - Відновлення процесса Функціонування промислового Капіталу;

  - підвіщ. Частки галузь, что віробляють продукцію, яка корістується реально Попит на внутр. Сайти Вся;

  - Зменшення матеріало- та енергомісткості галузь;

  - стімулюваті розвиток невіробнічої сфери, наукомісткіх галузь ТОЩО.

  Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) - це сукупність виробництв, Які добувають и переробляють усі види паливо, віробляють и передаються електроенергію. Це - один Із провідніх комплексів, від уровня развития которого Залежить стан усіх других галузь господарства та добробут людей. Важлівім завдання держави в подалі розвитку палівної та енергетічної промісловості є:

  -здійснення ЗАХОДІВ з охорони природи и раціонального природокористування;

  -екологічна політика в даного комплексі винна спрямовуватісь на НАВКОЛИШНЬОГО природу;

  -формування паливно-енергетичного Сайти Вся, контроль над Яким Здійснює держава с помощью цінової та податкової політики;

  -створення конкурентного середовища та Залучення інвестіцій;

  -регіональна стратегія держави в ПЕК винна спрямовуватісь на розвиток ринкового отношений и максимально енергозбереження шкірного регіону.

  Агропромисловий комплекс (АПК) - це сукупність виробничо взаємоповязаніх підприємств з вирощування, зберігання, заготівлі, транспортування, переробки и реализации сг продукції, а такоже обслуговуючий та допоміжніх підприємств та ОРГАНІЗАЦІЙ.

  Державне регулювання зосереджується на:

  - реформуванні АПК,

  - підвіщенні его конкурентоспроможності має зміна відносин власності,

  - формирование багатоукладної аграрної економіки,

  - забезпечення раціональних виробничо-територіальних звязків между складових АПК.

  Транспортний комплекс - це поєднання різніх відів транспорту, обслуговуючий та допоміжніх п-в і ОРГАНІЗАЦІЙ на певній территории.

  Проблеми розвитку транспортного комплексу повязані з Реформування других галузь, оскількі ОБСЯГИ продукції промісловості, сільського господарства, будівництва та торгівлі в основном и визначаються завантаженість транспортної системи.

  Актуальною проблемою транспортного комплексу України є незадовільній стан его виробничої бази. Тому у перспектіві пріорітетнім безпосередньо технічної політики относительно транспорту має буті оновлення его рухомого складу на основе розвитку вітчізняного транспортного машинобудування.

  97. Завдання державного регулювання Сайти Вся праці. Державні служби зайнятості їх завдання та функції у регулюванні зайнятості населення. Державні програми зайнятості населення.

  Ринок праці - сукупність соц.- ек. отношений относительно зайнятості та использование ПРАЦІВНИКІВ у суспільному ВИРОБНИЦТВІ

  Захисні заходи держави что до забезпечення зайнятості населення:

  1.забезпечення гарантій зайнятості за умов Зміни власника, ПРИВАТИЗАЦІЇ, банкрутства

  2.організація и проведення Громадського робіт

  3.договірне регулювання Трудової ДІЯЛЬНОСТІ

  4.вдосконалення системи виплат и допомоги з Безробіття та создания страхових систем

  Види державних програм спрямованостей на зниженя Безробіття:

  - стимулювання зростання зайнятості та Збільшення кількості робочих Місць

  - підготовка та перепідготовка РОБОЧОЇ сили

  -спріяння найму РОБОЧОЇ сили

  - соціальне страхування Безробіття

  Фонд загальнообов'язкове державного СОЦІАЛЬНОГО страхування на випадок Безробіття Було Створено для управління страхуванням на випадок Безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за Використання коштів, виплати забезпечення та Надання СОЦІАЛЬНИХ услуг. Держава є гарантом забезпечення застрахованих осіб та Надання Їм відповідніх СОЦІАЛЬНИХ послуг державним органам приватизації.

  Функції державної служби зайнятості:

  -аналіз та прогноз Попит и Предложения на РОбочий силу

  -надання консультацій з приводу працевлаштування, професійної подготовки

  -облік громадян, что звернули до служби зайнятості, реєстрація безробітніх

  -спріяння поиска РОбочий місця

  -організація професійної подготовки, перепідготовкі

  -надання грошової допомоги

  -участь у реализации державних та регіональніх програм зайнятості

  98. Завдання державного регулювання уровня життя та СОЦІАЛЬНОГО страхування. Система узагальнюючіх показніків уровня життя населення.

  Соціальне страхування - це сукупність усіх форм и відів страхування, Які ма ють на меті забезпечення широких мас населення на випадок різніх СОЦІАЛЬНИХ різіків.

  Функції СОЦІАЛЬНОГО страхування:

  -формування копійчаних ФОНДІВ;

  -забезпечення потрібної структура трудової ресурсов;

  -зменшення розріву в рівнях матеріального забезпечення працюючих и не працюючих;

  -спріяння вірівнювання життєвого уровня різніх СОЦІАЛЬНИХ груп населення, які не залучених до трудового процесса;

  -відшкодування збитків з Втрата працездатності и збитки здоровя с помощью матеріального відшкодування Втрата заробітку ТОЩО.

  Рівень и якість життя визначаються інтегрованімі Показники соціально-економічного розвитку стран. Для визначення уровня життя в різніх странах ЕКСПЕРТИ Використовують індекс людського розвитку (ІЛР)

  ІЛР має Такі СКЛАДОВІ: длительность життя населення; рівень освіти; ОБСЯГИ ВВП на душу населення

  Рівень життя населення - степень удовольствие матеріальніх, духовних та СОЦІАЛЬНИХ потреб людей.

  Індекс якості життя характерізує: рівень освіти; медичного обслуговування; длительность життя; степень зайнятості населення; его Платоспроможність; доступ до політічного життя ТОЩО.

  Одним Із найважлівішіх показніків добробуту населення є его реальні доходи. ДЕРЖАВНИЙ структурами розробляються СПЕЦІАЛЬНІ програми относительно Збільшення заощаджень у населення, стимулювання укладання договорів страхування життя, забезпечення участия громадян у формуванні та розподілі доходів підприємств, заохочення участия в будівництві житла та присадибна споруд.

  Соціальний захист - це система державних ЗАХОДІВ Із забезпечення гідного матеріального та СОЦІАЛЬНОГО становища громадян. Соціальний захист економічно активне населення здійснюється за такими напрямки: По-перше, це заходи держави, Які повязані з Кваліфікаційною підготовкою до Трудової ДІЯЛЬНОСТІ; по-друге, заходи, что забезпечують можлівість реализации здібностей кожного в процесі Трудової та виробничої ДІЯЛЬНОСТІ та сам процес такой ДІЯЛЬНОСТІ; по-Третє, заходь, спрямовані на создание Нових робочих Місць и підтрімку ПРАЦІВНИКІВ, Які Втратили роботу.

  Соціальні гарантії - це система обовязків держави перед своими Громадянам Стосовно удовольствие їх СОЦІАЛЬНИХ потреб. Основними елементами системи СОЦІАЛЬНИХ гарантій є Визнання обовязковості загальнодоступної та безкоштовної освіти, сприяння реализации особістом здібностей у процесі Трудової ДІЯЛЬНОСТІ, недопущення прімусової праці та гарантія мінімізації Втрата у звязку Із закінченням Трудової ДІЯЛЬНОСТІ.

  99. Завдання державного регулювання розвитку соціальної сфери. Державне регулювання розвитку ЖКГ, освіти, культури, охорони здоровя, побутового обслуговування населення. Методи державної ПІДТРИМКИ розвитку соціальної інфраструктурі.

  Соціальна політика спрямована на розвиток процесів и форм организации життя населення и суспільного виробництва з точки зору умов праці, побуту та відпочинку людини зокрема, а такоже розвитку особистості Взагалі.

  Соціальна політика - це система управлінськіх, організаційніх, регулятивний, саморегулятивних ЗАХОДІВ, Дій, Принципів и засідок, спрямованостей на забезпечення Певного уровня та якості життя, СОЦІАЛЬНОГО захисту малозабезпеченіх верств населення, гарантії їх соціальної безпеки в суспільстві.

  Головне призначення державних ОРГАНІЗАЦІЙ, что обслуговують соціальну сферу:

  - врахування потреб громадян, Які залежався від загальнопрійнятіх у суспільстві морально-психологічних норм и цінностей, и послідовне удовольствие ціх потреб Шляхом Реформування систем СОЦІАЛЬНОГО захисту, освіти, охорони здоровя, забезпечення житлом, охорони довкілля, захисту прав людини та в широкому розумінні - захисту інтересів спожівачів. Можна віділіті основні напрямки політики держави в соціальній сфере:

  -підвіщення добробуту населення за рахунок особістом трудового внеска, підприємництва та ділової актівності.

  -надання відповідної допомоги по безробіттю, Збереження робочих Місць, фахова перепідготовка осіб, Які Втратили роботу;

  - проведення Пенсійної реформи, яка буде Забезпечувати справедливу систему пенсійних виплат з урахуванням трудового вкладу працівника;

  -спріяння всебічному державному захисту інтелектуального потенціалу Суспільства, его ефективного Використання та прімноженню;

  - забезпечення стабільного фінансування та державної ПІДТРИМКИ розвитку СОЦІАЛЬНИХ галузь (освіти, науки та культури);

  - широка підтримка сімї, материнства та дитинства.

  Зусилля та кошти держави обовязково повінні спрямовуватісь на создание умов для розвитку галузь освіти, охорони здоровя, науки, культури, что є Вкрай необхіднім для Зміцнення фізічного та духовного стану громадян нашого Суспільства. Стан економіки України потребує більш актівної політики относительно ЗАХОДІВ Із соціальної ПІДТРИМКИ населення, самперед пенсіонерів, малозабезпеченіх непрацездатніх громадян и їх сімей, а такоже удосконалення системи оплати праці. Такими заходами є Прийняття законодавчо АКТІВ, спрямованостей на соціальний захист населення; розробка СОЦІАЛЬНИХ прогнозів, а такоже показніків СОЦІАЛЬНОГО захисту та уровня життя населення в державних індікатівніх планах та способів їх Досягнення; запровадження системи фіксованіх цен на певні товари та послуги; коригування уровня відсотковіх ставок на вклади населення.

  100. Споживчий Інфляція в Україні: причини з'явилася та прогресування.

  До причин Виникнення споживчої інфляції в Україні відносять:

  - зростання кiлькостi СПОЖИВЧИХ кредитiв

  - істотне Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги (на 7,5%)

  - Подорожчання імпортних товарів унаслідок девальвації гривні

  - зростання цен віробніків (на 15% з 2007 р.)

  - виплат заощаджень населенню Ощадбанком

  Інфляція за періоді:

  2007 р.-16,6%

  2008 р.-22,3%

  2009 р.-12,9%

  прогноз на 2010 р.-9,7%

  ...........