Дата конвертації23.04.2017
Розмір23.27 Kb.
Типреферат

Скачати 23.27 Kb.

Напрями співробітніцтва України та Угорщини

реферат

НАПРЯМИ СПІВРОБІТНІЦТВА УКРАЇНИ ТА Угорщини

Дрогобич - 2007

Унаслідок євроатлантичної інтеграції стран Центральної Європи, зокрема й Угорщини, на європейському контіненті утворілась радикально та якісно нова геополітічна ситуация. Безумовно, геополітічні Наслідки східного розширення єс ма ють безпосередній, потужній Вплив такоже и на систему міжнародніх отношений України. Самперед, нова геополітічна ситуация на європейському контіненті требует радикальних, структурних змін Із боку ЄС Стосовно розвитку міжнародніх отношений нового формату у площіні ЄС та сусідні країни НЕ-члени ЄС. Саме в цьом контексті особливо важлівого значення набуває розробка принципова новой стратегії східної політики Європейського Союзу, новой філософії міжнародніх отношений в центральноєвропейському РЕГІОНІ, зокрема между Україною та Угорщиною.

У Повідомленні Європейської КОМІСІЇ для Заради та Європейського Парламенту «Розшірена Європа - Сусідні країни. Нова структура отношений з нашими східними та південнімі Сусідами »(11.03.2003) среди пріорітетів та направлений новой політики ЄС, зокрема, визначили:

- По-перше, «новий підхід ЄС относительно СПІВПРАЦІ з країнами-Сусідами НЕ может обмежуватіся лишь Прикордонний регіоном», Позаяк необхіднім Було визначили проведення вельми амбіційної, на наш погляд, політики, спрямованої на «Подолання докорінніх причин Політичної нестабільності, економічної уразлівості ... бідності и социальной ізоляції »;

- по-друге, тієї факт, что нова концепція ЄС зосереджена більшою мірою на «управлінні новим зовнішнім кордоном та транскордонного потоками» з метою забезпечення безпеки на новому «східному» кордоні Євросоюзу;

- по-Третє, складових частин інтересів ЄС є «Співробітництво як на двосторонньому, так и на регіональному Рівні». «Транскордонні культурні звязки - не в Останню черга между людьми одного и того самого етнічного або культурного споріднення у контексті географічної блізькості набуваються Додатковий значення» [1].

Безперечно, мова идет про два субєкті міжнародніх отношений - незалежні країни - Україну та Угорщину и Міждержавні отношения двох сусідніх стран досліджуються крізь призму Вивчення процесів європейської інтеграції, точніше в контексті визначення впліву Зміни геополітічної системи на українсько-угорські отношения. Віокремімо Вкрай важлівій сегмент системи міжнародніх отношений - систему взаємовідносін двостороннього українсько-угорського співробітніцтва в контексті європейської інтеграції.

Основна мета дослідження: Розкрити суть основних змін после 2004 року и візначіті основні пріорітетні напрями співробітніцтва України та Угорщини после східного розширення єс.

Порівняльній аналіз масиву хунгарологічніх студій політологів та історіків України свідчіть про ті, что впродовж останніх років растет Кількість наукових досліджень Із вопросам українсько-угорських отношений. Етапнімі є наукові видання вчених Інституту політічніх та етнонаціональ-них ДОСЛІДЖЕНЬ НАН України, зокрема праці Ф. М. Рудича, де Здійснено порівняльній аналіз трансформації політічніх структур в странах ЦСЄ. Найбільш вагомий політологічнімі публікаціямі з цієї проблематики є колективна монографія «Україна в сучасности геополітічному пространстве: теоретичний и прикладний аспекти» [2] та праця Д. І. Ткача «Сучасна Угорщина в контексті суспільніх трансформацій» [3]. Логічнім продовження Вивчення цієї тематики стали політологічні студії автора про проблемні питання українсько-угорських отношений у контексті євроінтег-рації [4]. Утім, ніні Вкрай важлівім оказался комплексний історико-політологічній підхід до АНАЛІЗУ міждержавніх отношений України и стран Центральної Європи в условиях поглиблення та Поширення євроінтеграційного процесса.

Двосторонні міжнародні отношения України й Угорщини як двох незалежних держав Упродовж 90-х років ХХ століття та на качана ХХІ століття є прикладом та взірцем цивілізованої та прагматічної міжнародної СПІВПРАЦІ, самперед у центральноєвропейському РЕГІОНІ. Угорщина однією з дере признал незалежність України и Зроби перший крок до встановлення та формирование рівноправніх, добросусідськіх двосторонніх отношений. У хронологічному вімірі относительно встановлення дипломатично отношений между Угорщиною та Україною и підготовкою базових документів двостороннього співробітніцтва, та патенти, відзначіті події 31 травня та 8-11 серпня 1991 року. У цею історичний проміжок часу Було підпісано низьку документів между русски Радянська Соціалістічною республікою та угорських республікою (Декларація про принципи співробітніцтва между Угорська республікою та русски РСР з забезпечення прав національніх меншин, консульсько конвенція, Декларація про основи отношений между русски РСР та угорських республікою, Протокол про консультації между Міністерствамі закордонний Справ Української РСР та Угорської Республики) [5]. Це булу Вагомий підтримка «формирование позитивного іміджу» України в міжнародному співтоварістві и передумови Визнання незалежності України як суверенної демократичної держави Європи [6]. Унаслідок подій травня - серпня тисячу дев'ятсот дев'яносто один року, були усунені всі формальні перешкоду для встановлення Самостійної політики субєктів міжнародніх отношений України та Угорщини.

Свідченням качана новой фази конструктивного, дінамічного діалогу между Україною та Угорщиною БУВ факт Усунення будь-якіх формальностей для двосторонньої СПІВПРАЦІ. Вже через п'ять днів после референдуму про державну незалежність України, 6 грудня одна тисяча дев'ятсот дев'яносто один року в Києві підпісано Основний договір - Договір про основи добросусідства та співробітніцтва между Угорська республікою и Україною, что є основою встановлення новой політико-правової системи двосторонніх отношений у центральноєвропейському РЕГІОНІ.

После вступления Угорської Республики до Європейського Союзу 1 травня 2004 року, українсько-го-угорські звязки Набуль нового якісного характеру. У контексті підготовкі до європейської інтеграції угорсько-українське Співробітництво значний мірою ширше на зовнішню політику та політику безпеки, соціально-економічні реформи та розвиток, податки та Митні справи, юстіцію та сімейну політику, транспортування, енергетику, інформаційне суспільство та Навколишнє середовище, охорону здоровя, імплементацію Законів, сферу гуманітарних контактів. Міністри закордон справ Угорщини та України у ліпні 2005 року підпісалі план Дій, Який містіть план консультацій между двома міністерствамі на період до кінця 2006 року.

Приєднання Угорщини до Європейського Союзу обєктівно зумов укладання Нових договорів вместо наявний на тій годину міжурядовіх угідь, Які містілі и двосторонні економічні звязки. Із набуттям членства в ЄС Угорщина прізупініла діючу угоду про торгово-економічне Співробітництво з Україною. Це започаткувало переговори про Підписання новой догоди про економічне Співробітництво, что й Було Здійснено у лютому 2005 року під час зустрічі премєр-міністрів. После Приєднання до Європейського Союзу Угорщина перейняла митну систему ЄС, и согласно з положеннями угідь про партнерство и Співробітництво, підпісаною между Україною та Європейськім Союзом, Здійснює забезпечення найбільшого сприяння у торгівлі з Україною, тобто гарантує пільги для українських товарів. (Україна ще до Приєднання, 30 березня 2004 року прийнять пропозіцію Європейського Союзу, яка автоматично пошірюється на Нових Членів).

Відбулась зміна статусу Угорщини як члена ЄС, Зросла роль Угорщини у проведенні східної політики ЄС Упродовж 2005-2006 років, самперед це стосується формирование новой якісної міжрегіональної політики Євросоюзу й актівізації Дій Угорщини у розбудові ефектівної системи міжрегіонального співробітніцтва з Україною, включно и головування у Вішеградській групі (2005-2006 рр.). Набуття Угорщиною членства в ЄС Вимагаю и Зміни формату отношений з Україною у багатьох сферах міжнародної СПІВПРАЦІ, зокрема це стосується вопросам Прикордонного менеджменту, введення візового режиму, змін у системе торгово-економічних отношений ТОЩО.

З-поміж ініціатив Угорщини міжрегіонального характеру відзначімо так званні Ніредьгазьку ініціатіву. Ініціатива є складового Частина КОМПЛЕКСНОЇ концептуальної Ідеї стратегії безпеки Європейського Союзу, согласно З якою військові, Політичні, соціально-економічні, екологічні, культурні виміри є взаємоповязанімі, а стабільності у Ширшов часовому вімірі можна досягнуть лишь проведення постійніх переговорів, реалізацією багатостороннього співробітніцтва, обміном інформацією, знань та досвідом. Зазначімо, что європейську політику сусідства (European Neighbourhood Policy) [7] - стратегічний документ новой політики ЄС, Було ухвалено у травні 2004 року. Європейська політика сусідства є відповіддю на Нові Виклики, Які вініклі после цього року внаслідок історічного за характером розширення єс. Зміна геополітічної ситуации Вимагаю формирование відповідної до Нових умов та комунальної зовнішньої політики та політики безпеки, розробки Нових та інноваційніх форм співробітніцтва.

Діяльність Ніредьгазької ініціативи, что Діє під патронатом Міністерства закордоних справ Угорщини, сфокусована на східноєвропейській регіон - передусім на Україну. Ця ініціатива відповідає системе ЗАСОБІВ угорської зовнішньої політики, и регіональної політики включно, а такоже є засоби Концепції Європейського Союзу «Ширшов Європа». Ніредьгазька ініціатива и ее інстітуційна структура - Фонд ЄвроКліп-Єв-розвязок відіграють важліву роль и визначаються практичне втілення регіонального уровня зовнішньої політики Угорщини як у сучасній східній політіці Європейського Союзу (концепція «Ширшов Європа»), так и в угорсько-українських звязках (самперед у транскордонного співробітніцтві) [8]. Метою ініціативи є Посилення звязків между місцевімі та регіональнімі органами власти, Громадська організаціямі на Нових Східних кордонах Розширення Європейського Союзу, розвиток співробітніцтва та сприяння налагодження міжрегіонального партнерства; підтримка розвитку багатостороннього співробітніцтва между представник регіональніх, місцевіх ОРГАНІВ власти, Громадська ОРГАНІЗАЦІЙ, правоохороних ОРГАНІВ, между субєктамі економічної діяльності, между представник науки, культури й освіти стран регіону.

Вкрав важлівім харчування залішаються модернізація та ефектівніше использование потенціалу інфраструктурі между двома країнамі: самперед - головного залізничного Вузли За-гонь-Чоп, подалі розвитку п'ятого панєв-ропейського коридору. Розвиток співробітніцтва у сфері транспортування є інтересом багатьох стран, де проходитиме п'ятий транспортний коридор - як для Угорщини, так и для України, а такоже є важлівім и необхіднім Із позіції зєднання східної части п'ятого транспортного коридору з транссібірською магістраллю. Зазначімо, что в березні 2006 року у Києві Янош Вереш, министр финансов Угорщини, и Віктор Бондар, министр транспорту и звязку України, підпісалі угідь про пункт зєднання Шляхів п'ятого Європейського транспортного коридору на угорсько-Українському відрізку. Унаслідок цього на угорській части автострада М3 перед Вашарошнамень у форме Виделка идет далі до заганяючи и Барабаша. Другий пункт відзначено на угорсько-Українському кордоні между 212 та 214 Прикордонними знаками между Барабашем та Бе-регдедою [9].

Віокремімо и такий важлівій сегмент двосторонніх українсько-угорських звязків як перетин українсько-угорського кордону после 2004 року. Унаслідок відповідності зобовязань относительно вступления до Європейського Союзу - після Узгодження з українською стороною - 1 листопада 2003 року Було запроваджен візовій режим между Угорщиною та Україною. Відповідну угоду Було підпісано 9 жовтня 2003 року в Києві представник обох стран. Громадяни України безкоштовно отримуються угорські візи, І, відповідно, Україна не вводити візові зобовязання до громадян Угорщини.

Сучасна характеристика українсько-угорського кордону в контексті АНАЛІЗУ НЕ лінеарного статусу, а як системи, комплексу его культурно-етнічніх, політічніх, економічних складніків є важлівою з боку Методології дослідження двосторонніх отношений.На прікладі самє українсько-угорського кордону, АНАЛІЗУ еволюції его складових Можемо візначіті домінування та зміну его функцій: фільтруюча, захисна, барєрна, контактна ТОЩО (рис. 1 - розроблено на Основі статистичних Даних Нірбаторської ПРИКОРДОННОЇ Дирекції та зведення звітів Держкомкордону України, 2005).

Дінамічність розвитку самє контактної Функції українсько-угорського кордону наблюдается ще від 1989 року, и тут, Певна річ, перетин осіб та особливо вантажопотоків зумовлюється его транзитний характер между СРСР и країнамі Заходу. ЦІ вантажопотокі проходили через почти єдиний потужній за характером пункт пропуску Загонь и не всегда могли Забезпечувати збільшену дінаміку людіно- и вантажопотоків. Підкреслімо, что це відбувалося за умов, коли кордон Із боці СРСР БУВ за характером барєром як у практічній, так и в теоретічній, ідеологічній площинах. У следующие - 1990-ті роки, динаміка перетин растет, особливо после +1993 року, после набуття ЧИННОСТІ угідь между Уряди Україні и УРЯДОМ Угорської Республики про спрощений порядок перетінання державного кордону громадянам, Які прожівають у Прикордонна областях. Кінець лібералізованого режиму перетин українсько-угорського кордону візначається 2003 роком, тобто введенням візового режиму для громадян України. Утім, статистичні дані свідчать про Збереження динаміки перетин кордону у 2004 году (хоча Показник Дещо зменшівся у 2005-му відносно 2004 року, проти причиною БУВ прикордонний менеджмент, розбудова кордону).

Ніні «спеціфіку» щоденно багаторазове дінамічного перетин українсько-угорського кордону візначає самє жвавих «човніковій бізнес», розвиток так званої «сірої чи то чорної» економіки на прікордонні двох держав. Особлівістю сучасного ПЕРІОДУ 2005-2006 років є рівнозначне чи даже домінування кількості вїзду громадян Угорщини до України передусім Із метою придбання підакцізніх товарів и купівлі дешевого паливо. Щоденний перетин українсько-угорського кордону жителями Прикордонний регіонів є такоже харчування соціально-економічного характеру. Кроме того, проблемою.Більше щоденно виживання, працевлаштування та пошуків заробітку - и це за умов великого Безробіття на Прикордонний регіонах. Особлівістю перетин українсько-угорського кордону є факт міграції населення України до Угорщини (більшою мірою з территории Закарпаття).

Важліво виокремити и дінаміку торгово-економічних отношений двох сусідніх стран после 2004 року. Несмотря на негатівні прогнози українських аналітіків относительно негативних НАСЛІДКІВ розширення єс, самперед Стосовно торгово-економічних звязків України та стран Центральної Європи, українсько-угорський товарообіг дінамічно растет. Так, у 2004 году міждержавний товарообіг между Україною та Угорщиною збільшівся на 30%. Власне ця тенденція наблюдается и в регіональному вімірі, у економічному співробітніцтві Угорщини та Закарпатської області. Так, у 2003 году зовнішньоторговельній обіг товарів между Угорщиною та ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ стає 193,9 млн дол. и цього сертифіката № у 2004 году Було досягнуть Вже за Перші десять місяців.

Українсько-угорські економічні звязки после набуття Угорщиною повноправного членства в ЄС продолжают дінамічно зростаті (самперед це стосується Прикордонного регіону - Закарпатської області), проти возможности Збільшення обсягів товарообігу ще вікорістані недостатньо (рис. 2).

Зовнішньоторговельній обіг Закарпатської області та Угорщини ставити п'яту часть Загальна українсько-угорського зовнішньоторговельного обігу. Понад 60% угорських спільніх підприємств функціонує на Закарпатті, и самє сюди спрямовується 30% експорту Капіталу. Согласно зі статистично данімі, Питома вага Угорщини в загально обсязі зовнішньої торгівлі Закарпатської області за 2004 рік становила 19,9%, в експорті - 27,5%, в імпорті - 12,4%. У 2004 году Угорщиною імпортовано Із Закарпаття товарів на суму 166,4 млн дол., Приріст дорівнював 25,7%, ОБСЯГИ експорту в Закарпатський область угорських товарів стає 76,3 млн дол., Что відповідно перевіщує рівень 2003 року на 24,1% . Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу Закарпаття з Угорщиною досягло 90,1 млн долларов. Порівняно з Попередніми рокамі, за дев'ять місяців 2005 року зовнішньоторговельній обіг Закарпаття з Угорщиною стає 215,3 млн дол., Отже збільшівся на 31,3%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу Закарпаття з Угорщиною у 2005 году дорівнювало 55,6 млн дол .: в Угорщину імпортовано товарів на суму 135,4 млн дол. (На 17,8% більше чем за дев'ять місяців 2004 р.), Експортовано в Закарпаття товарної продукції на 79,8 млн дол. (На 63,0% більше чем за дев'ять місяців 2004 р.) [10].

Согласно зі статистично данімі, у 2004 году Угорська Частка в загально обсязі українського експорту становила 2,5%, тобто Угорщина посіла восьме місце среди найбільшіх рінків для України. До того ж ніні Україна, после России, є іншим за значенням зовнішньоторговельнім партнером Угорщини. Дані за 2005 рік свідчать про зростання (на 46,5%) угорського експорту до України [11].

Угорщина є такоже важлівім партнером в інвестіційному співробітніцтві, на ее Частка пріпадає 62,5% ОБСЯГИ прямих іноземних інвестіцій, Укладення в економіку Закарпатської області. На качану 2006 року на Закарпатті діяло понад 180 українсько-угорських підприємств. ОБСЯГИ угорських інвестіцій, Укладення в ЦІ підприємства, ставити 25,6 млн долларов. Інвестиційне Співробітництво Угорщини з Україною, включно Із Закарпаттям, после розширення єс, значний актівізувалося и на двосторонньому Рівні [12]. Так, 30 вересня 2004 року українсько-Швейцарський консорціум пріватізував угорський металургійний комбінат «Дунаферр» (согласно з договором про приватизацію, ціна 79,48% пакету акцій металургійного комбінату становила 1,72 млн євро), а потім и сталеліварній комбінат у Діошдьорді, что можна візначіті як один з найвагоміших інвестіційніх проектів України [13]. Можна сделать Висновок про поступову зміну акцентів Із суто двостороннього характеру економічних отношений до формату реализации КОМЕРЦІЙНИХ та інвестіційніх проектів.

Динаміка обсягів надходження угорських інвестіцій НЕ зменшіть и в 2004 году, даже за умов, коли Нафтогазова компанія МОЛ «Вийшла» з 6,5 млн дол. з українського Сайти Вся. Статистика свідчіть, что в 2004 году в економіку України Було Залуччя 52 млн дол. угорських інвестіцій, отже кумулятивна сума збільшілась и ставити 179,1 млн долларов.

Розширення ділового українсько-угорського співробітніцтва между Україною та Угорщиною, а такоже українсько-угорський товарообіг Ще не відповідає існуючім потенційнім можливий двох сусідніх стран, Аджея, як відомо, после розпад СРСР Загальний ОБСЯГИ міждержавного товарообігу между Україною та Угорщиною перевіщував 2 млрд долларов. Статистичні дані про ОБСЯГИ зростання товарообігу между Угорщиною та Україною качана 2000-х років підтверджують стратегічне повернення Угорщини на так звань «східний» ринок, зокрема український.

Унаслідок Розширення Європейського Союзу на Схід і відповідно Приєднання до Європейського співтоваріства чотірьох стран Центральної Європи - «сусідів первого и іншого порядку» України - Республики Польща, Угорської Республики, Чеської Республики та Словацької Республики, якісно змінівся формат регіональної, субрегіональної інтеграції держав Центральної Європи та України . Геополітічні Зміни в Европе, Які стали напрікінці ХХ ст. - на качану ХХІ ст., Чітко визначили зміну конфігурації в Регіональній інтеграції та виокремилися Тенденції майбутнього розвитку єврорегіональніх інтеграційніх процесів, Які ма ють безпосередній Вплив на Україну.

Геополітічні Зміни в Европе внаслідок вступления держав Центральної Європи до Європейського Союзу та НАТО, по-Перш, спричинили зміну геополітічного статусу як регіону Центральної Європи, так и окремо кожної країни регіону, а такоже змінілі статус України. Фактично состоялся процес сегментації регіону Центральної та Східної Європи, внаслідок которого триває трансформація отношений України з країнамі Центральної Європи и з Угорщиною включно.

Ніні, у 2006-2007 роках, відбувається поиск конструктивних взаємовідносін, по суті формується нова структура отношений ЄС зі східними Сусідами, среди якіх і Україна. Зрозуміло, мова НЕ идет про обмеженість новой політики «добросусідства» Євросоюзу, це питання значний складніше, Аджея поступова трансформація ЄС Із міжнародної организации в субєкт міжнародніх отношений требует і розробки та реализации адекватної змінам и годині зовнішньої (східної) політики.

Угорська Республіка за своим геополітічнім, економічнім значення, ОБСЯГИ товарообігу та рівнем економічних Перетворення, досягнуть на шляху Реформування своєї економіки, представляет для України Значний Інтерес. Це не только стратегічний зовнішньоекономічній партнер, а й країна з Певного, корисний для України, досвідом проведення реформ та организации Функціонування економіки на ринкову засідках.

література

1. Розшірена Європа - Сусідні країни. Нова структура отношений з нашими східними та південнімі Сусідами. ПОВІДОМЛЕННЯ Європейської КОМІСІЇ для Заради та Європейського Парламенту. http://www.delukr.cec.eu.int/

2. Рудич Ф. М. Момент істини. Трансформація політічніх та економічних структур в странах Центральної та Східної Європи // Нова політика. - 1995. - № 6. - С. 32-37;

3. Ткач Д. І. Сучасна Угорщина в контексті суспільніх трансформацій: Монографія / Ін-т політ. и етнонац. дослідж. НАН України. - К .: МАУП, 2004.

4. Кіш Є. Три Домінанти в Політичній палітрі Угорщини // Стратегічна панорама. - 1999. - № 1-2. - С. 85-99;

5. Зібрання чінніх міжнародніх договорів України: Офіційне видання. - Т. 1: 1990-1991 рр. - К .: Видавничий Дім «Ін Юре», 2001; www.rada.kiev.ua

6. Україна на міжнародній Арені: Зб. документів и матеріалів 1991-1995. Кн. 1. - К .: Юрінком Інтер, 1998. /

7. Прокладаючі шлях до Нових ІНСТРУМЕНТІВ розвитку сусідськіх отношений http://www.delukr.cec.eu.int/

8. Бюлетень ЄвроКліп-ЄвроЗвязок. - № 1. Публікація здійснена Фондом ЄвроКліп-ЄвроЗвязок за ПІДТРИМКИ Міністерства закордоних справ Угорської Республики. - Ніредьгаза: Феліцітер, 2005.

9. MTI. Magyar Tavirati Iroda. - www.mti.hu

10. Magyar export - import strukturaja. Magyar Vamstatisztika.www.ksh.hu. Держкомстат України. Експрес-Доповідь. Зовнішня торгівля України. www.ukrstat.gov.ua

11. A magyar-ukra n kulkereskedelmi forgalom ala-kulasa. - Budapest, 2005; Експрес-інформація Державного комітету статистики України. - 15 лютого 2005 р. - № 44.

12. Експорт-імпорт Закарпаття у 2004-2005 рр. Прямі Іноземні інвестиції у 2004-2005 рр. // Головне управління статистики у Закарпатській області. - 2006.

13. Kozponti Statisztikai Hivatalesa Kulugyminiszteri-um / Ku. lgazdasag; Vilaggazdasag. - 20.07.2004.