• Курсова робота
 • 1. Характеристика підприємства «РАЙПО»
 • 2. Інформаційні системи забезпечення
 • 3. Інформаційна система підприємства
 • 4. Автоматизована система підприємства
 • 5. Номенклатура, типи цін, склади, складські операції
 • Список використаної літератури


 • Дата конвертації20.08.2018
  Розмір41.77 Kb.
  Типреферат

  Скачати 41.77 Kb.

  Номенклатура, типи цін, склади, складські операції

  Міністерство науки і освіти Російської Федерації

  Глазовский інженерно-економічний інститут (філія)

  державного освітнього закладу

  вищої професійної освіти

  «Іжевський державний технічний університет»

  КАФЕДРА «АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ»

  Курсова робота

  з навчальної дисципліни «Інформаційні системи в економіці»

  на тему: «Номенклатура, типи цін, склади, складські операції».

  виконала студентка

  2 курсу, гр.4231у ___________________________________ М.А.Веретеннікова

  (Підпис)

  Перевірив ________________________________________________ А.В.Чупін

  (Оцінка, підпис)

  Глазов, 2011

  Зміст

  введення 3

  1.Характеристика підприємства «РАЙПО» 5

  2.Інформаціонние системи забезпечення

  2.1. Інформаційне забезпечення 8

  2.2. Технічне забезпечення 9

  2.3. Програмне забезпечення 10

  2.4. Організаційне забезпечення 11

  2.5. Правове забезпечення 11

  3.Інформаціонние системи підприємства 13

  4.Автоматізірованная система підприємства 16

  5. Оформлення записів в «1с Бухгалтерія» за довідником «Номенклатура, типи цін, склади, складські операції» 17

  висновок 30

  Список використаної літератури 31

  Вступ

  Бухгалтерська інформаційна система являє собою підсистему комплексної інформаційної системи управління підприємством і займає в ній центральне місце. Завдання комплексної системи полягає в тому, щоб упорядкувати інформаційні потоки, мінімізувати обсяги первинної інформації за рахунок скорочення її дублювання, надати ефективний доступ до інформаційних ресурсів підприємства менеджерам всіх рівнів для прийняття мотивованих управлінських рішень.

  Сучасні інформаційні системи призначені для підвищення ефективності управління за допомогою інформаційних технологій підготовки і прийняття рішень.

  Бухгалтерський облік є самим складним і трудомістким процесом обліку, тому використання комп'ютерних технологій при обробці інформації просто необхідно. По-перше, автоматизований облік полегшує роботу при обробці документів. По-друге, використання інформаційних систем підвищує ефективність і достовірність обліку, що грає дуже важливу роль в сучасному світі. В автоматизованому бухгалтерському обліку можна досить легко, швидко і точно отримати необхідну інформацію, сформувати форми бухгалтерської звітності, і так далі. Крім того підрахунок даних при автоматизованому обліку здійснюється швидше і точніше, ніж якби це робилося працівником вручну. Для автоматизованого обліку була розроблена програма «1С: Підприємство».

  Програму «1С: Підприємство» без перебільшення можна назвати бестселером російських бухгалтерських програм. Історія її створення та розвитку служить яскравою ілюстрацією зміни інформаційних технологій комп'ютерного бухгалтерського обліку: від найпростішого АРМ, який функціонує в операційній системі MS-DOS, до створення комп'ютерних систем бухгалтерського обліку масштабу великого підприємства, що відповідає вимогам російських стандартів в області бухгалтерського обліку та аудиту.

  «1С: Підприємство» є універсальною системою для автоматизації ведення бухгалтерського обліку. Вона може підтримувати різні системи обліку, різні методології обліку, використовуватися на підприємствах різного типу діяльності.

  Взаємодія бухгалтерської інформаційної системи з іншими інформаційними системами внутрішніх і зовнішніх користувачів підвищує рівень вимог до професійної компетентності бухгалтера, оскільки бухгалтер тепер повинен не тільки володіти теорією і практикою бухгалтерського обліку, а й мати навички роботи в конкретній бухгалтерської інформаційної системи, вміти підготувати інформацію для інформаційних систем зовнішніх користувачів.

  Об'єктом дослідження курсової роботи є взаємодія бухгалтерської інформаційної системи з інформаційними системами внутрішніх і зовнішніх користувачів на прикладі конкретного підприємства - «РАЙПО».

  1. Характеристика підприємства «РАЙПО»

  На підставі постанови бюро Обкому ВКП (б) і РНК Удмуртської АРСР від 6 жовтня 1937 року про необхідність організації райспоживспілки в 1938-1939 рр. на території Ярського району був утворений Ярський райспоживспілка, на території Пудемского (нині Ярського району) - Пудемскій райспоживспілка і входять до їх підпорядкування сільпо.

  У складі Ярського райспоживспілки були об'єднані Уканское, Юрське, Ярське сільпо, а також Садінское, Нікольське, Байдалінское сільпо і заготконтора.

  У 1948 р Байдалінское сільпо було реорганізовано і об'єднано з Ярським сільпо. У 1954 р Садінское сільпо об'єднано з Ярським з центром в п.Яр. в 1951 р Нікольське сільпо закрито і переведено в Юр, в 1960 р Юрське сільпо було об'єднано з Уканскім сільпо з центром в с.Укан.

  У складі Пудемского райспоживспілки були об'єднані Пудемское, еловской і Люмское сільпо. На підставі Указу Президії Верховної Ради УАССР від 27 листопада 1956 року "Про скасування деяких районів УАССР» Пудемскій район був скасований і об'єднаний з Ярським, в зв'язку, з чим Пудемскій райспоживспілка був перейменований в сільпо і переданий до складу Ярського райспоживспілки. Ярський райспоживспілка проіснував до кінця 1973 року в складі Пудемского, Уканского, Ярського сільпо і заготконтори. Діяльність райспоживспілки і сільпо була організована за територіальним об'єднанню. На підставі постанови правління Удмуртпотребсоюза від 20 грудня 1973 р територіальні об'єднання сільпо ліквідовані і створені галузеві. Ярський споживспілка був перейменований в Ярське районне споживче товариство - РАЙПО.

  Метою діяльності райпо є задоволення матеріальних та інших потреб його членів в товарах і послугах.

  Для виконання зазначеної мети райпо здійснює:

  - торгову, заготівельну, виробничу, посередницьку та іншу діяльність, не заборонену законом;

  - всебічне сприяння розвитку соціально-побутової та іншої інфраструктури;

  - закупівлю у громадян і юридичних осіб сільськогосподарської продукції і сировини, виробів і продукції особистих підсобних господарств і промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної і вторинної сировини для подальшої переробки і реалізації в торговельній мережі, а також для постачання промисловості;

  - розвиток матеріально-технічної бази торгівлі, заготівель і переробки сільгосппродуктів і сировини, торговельного обслуговування, що дозволяють селянам збувати надлишки сільгосппродуктів і купувати необхідні товари;

  - ефективне ведення кооперативного господарства вирішує питання соціального розвитку, організовує підготовку і перепідготовку кадрів;

  - оптову, роздрібну торгівлю, в тому числі шляхом створення торгових баз, магазинів, комерційних центрів, ларьків, кіосків;

  - виробництво та реалізацію в районі і за його межами хлібобулочних, кондитерських і макаронних виробів;

  - розвиток обслуговування населення через мережу громадського харчування, реалізацію продукції власного виробництва, кондитерських виробів і напівфабрикатів через роздрібну мережу;

  - розвиток соціально - побутової та іншої інфраструктури, ведення благодійної діяльності;

  - виробництво і реалізацію промислового, культурно-оздоровчого, медичного, сільськогосподарського призначення, продовольчих і промислових товарів;

  - перевозочную, транспортно - експедиційну і іншу діяльність, пов'язану із здійсненням транспортного процесу;

  Основою економічної діяльності Товариства є його майно, яке належить йому на праві власності як юридичній особі. Джерелами утворення майна є:

  - пайові внески пайовиків;

  - доходи від підприємницької діяльності товариства та створених ним організацій;

  - доходи, отримані від розміщення його власних коштів в банках, цінних паперах;

  - кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством РФ.

  Облікової політики закріплена сукупність способів бухгалтерського обліку, які використовуються суспільством, первинного спостереження, вартісного виміру, поточної угруповання і підсумкового узагальнення фактів господарського життя Товариства. До способів ведення бухгалтерського обліку належать способи:

  1) Угруповання і оцінки фактів господарської діяльності Товариства;

  2) Погашення вартості його активів;

  3) Організації документообігу;

  4) Інвентаризації;

  5) Застосування рахунків бухгалтерського обліку;

  6) Застосування системи регістрів бухгалтерського обліку;

  7) Обробки інформації та ін.

  Підставою для запису в регістрах бухгалтерського обліку є первинні документи, що фіксують факт здійснення господарської операції, а також розрахунки бухгалтерії та бухгалтерські довідки, підготовлені, оформлені і засвідчені в порядку, встановленому нормативними актами РФ, облікова політика, наказами Генерального директора Товариства, розпорядження уповноважених ним осіб .

  2. Інформаційні системи забезпечення

  Загальну структуру інформаційної системи можна розглядати як сукупність підсистем незалежно від сфери застосування. У цьому випадку говорять про структурний ознаці класифікації, а підсистеми називають забезпечують. Таким чином, структура будь-якої інформаційної системи може бути представлена ​​сукупністю забезпечують підсистем.

  2.1. Інформаційне забезпечення

  Призначення підсистеми інформаційного забезпечення полягає у своєчасному формуванні й видачі достовірної інформації для прийняття управлінських рішень.

  Інформаційне забезпечення - сукупність проектних рішень за обсягами, розміщенню, формам організації інформації (єдиної системи класифікації та кодування інформації уніфікованих систем документації, схем інформаційних потоків), що циркулює в організації, а також методологія побудови баз даних.

  Включає в себе показники, довідкові дані, класифікатори та кодифікатори інформації, уніфіковані системи документації, інформацію на носіях і т.д.

  Уніфіковані системи документації створюються на державному, республіканському, галузевому та регіональному рівнях. Головна мета - це забезпечення порівнянності показників різних сфер суспільного виробництва.

  2.2. Технічне забезпечення

  Технічне забезпечення - комплекс технічних засобів, призначених для роботи інформаційної системи, а також відповідна документація на ці засоби і технологічні процеси.

  Комплекс технічних засобів становлять:

  • комп'ютери будь-яких моделей;

  • пристрої збору, накопичення, обробки, передачі та виведення інформації;

  • пристрої передачі даних і ліній зв'язку;

  • експлуатаційні матеріали та ін.

  Попередній вибір технічних засобів, організація їх експлуатації, технологічний процес обробки даних, технологічне оснащення оформляються документацією.

  До теперішнього часу склалися дві основні форми організації технічного забезпечення (форми використання технічних засобів): централізована і частково або повністю децентралізована.

  Централізоване технічне забезпечення базується на використанні в інформаційній системі великих ЕОМ і обчислювальних центрів.

  Децентралізація технічних засобів припускає реалізацію функціональних підсистем на персональних комп'ютерах безпосередньо на робочих місцях.

  Перспективним підходом слід вважати, мабуть, частково децентралізований підхід - організацію технічного забезпечення на базі розподілених мереж, що складаються з персональних комп'ютерів і великий ЕОМ для зберігання баз даних, загальних для будь-яких функціональних підсистем.

  2.3. Програмне забезпечення

  Програмне забезпечення - сукупність програм для реалізації цілей і завдань інформаційної системи, а також нормального функціонування комплексу технічних засобів.

  До складу програмного забезпечення входять загальносистемні, спеціальні програмні продукти і технічна документація, такі як операційна система, системи програмування, інструментальні засоби програміста, тестові і діагностичні програми, програмні засоби телекомунікації, захисту інформації, функціональне програмне забезпечення (автоматизовані робочі місця, системи управління базами даних і т.п.).

  Залежно від функцій, які виконуються програмним забезпеченням, можна виділити общесистемное (базове) програмне забезпечення і прикладне (спеціальне) програмне забезпечення.

  До загальносистемного (базового) програм можуть бути комплекси програм, орієнтовані на користувачів і призначені для вирішення типових завдань обробки інформації. Вони служать для розширення функціональних можливостей комп'ютерів, контролю та управління процесом обробки даних.

  Прикладне (спеціальне) програмне забезпечення являє собою сукупність програм, розроблених при створенні конкретної інформаційної системи. До його складу входять пакети прикладних програм (ППП), що реалізують розроблені моделі різного ступеня адекватності, що відображають функціонування реального об'єкта.

  Технічна документація на розробку програмних засобів повинна містити опис завдань, завдання на алгоритмізацію, економіко-математичну модель задачі, контрольні приклади.

  2.4. організаційне забезпечення

  Організаційне забезпечення - сукупність методів і засобів, що регламентують взаємодію працівників з технічними засобами, а також між собою в процесі розробки і експлуатації інформаційної системи.

  Організаційне забезпечення реалізує наступні функції:

  • аналіз існуючої системи управління організацією, де буде використовуватися ІС, і виявлення завдань, що підлягають автоматизації;

  • підготовку завдань до вирішення на комп'ютері, включаючи технічне завдання на проектування ІС і техніко-економічне обґрунтування її ефективності;

  • розробку управлінських рішень по складу і структурі організації, методології вирішення завдань, спрямованих на підвищення ефективності системи управління.

  2.5. Правове забезпечення

  Правове забезпечення - сукупність правових норм, що визначають створення, юридичний статус і функціонування інформаційних систем, що регламентують порядок одержання, перетворення і використання інформації.

  Головною метою правового забезпечення є зміцнення законності.

  До складу правового забезпечення входять закони, укази, постанови державних органів влади, накази, інструкції та інші нормативні документи міністерств, відомств, організацій, місцевих органів влади. У правовому забезпеченні можна виділити загальну частину, регулюючу функціонування будь-якої інформаційної системи, і локальну частину, регулюючу функціонування конкретної системи.

  Правове забезпечення етапів розробки інформаційної системи включає нормативні акти, пов'язані з договірними відносинами розробника і замовника і правовим регулюванням відхилень від договору.

  Правове забезпечення етапів функціонування інформаційної системи включає: статус інформаційної системи; права, обов'язки і відповідальність персоналу; правові положення окремих видів процесу управління; порядок створення і використання інформації і ін.

  3. Інформаційна система підприємства

  Документообіг - це рух документів з моменту їх отримання або створення до завершення виконання і здачі їх в архів.

  Документообіг є сполучною ланкою між внутрішніми структурами підприємства, а також його зовнішнім середовищем (законодавчі, фіскальні органи, аудиторські фірми, постачальники, покупці, власники, кредитори та ін.).

  Документування дозволяє в будь-який момент встановити посилає і приймає інформацію, дату передачі та її зміст. Необхідно також оцінювати достовірність і повноту інформації. Завдяки принципу документування рішення з оперативних питань приймаються з урахуванням стратегічної позиції фірми, стимулюючи тим самим першочергову реалізацію стратегічних цілей. Принцип документування є також інструментом для контролю за дотриманням принципів стратегічного свідомості, своєчасності.

  Необхідно відзначити, що в Ярському райпо процес обробки документації здійснюється наступним чином. Так як робота організації залежить від обсягу продажів, то первинним документом є лист-заявка, на основі якого оформляється контракт на поставку продукції з потенційним постачальниками. Оформлений і узгоджений контракт з усіма документами (лист візування, стандарти, специфікації) служить основою для складання картки замовлення.

  Далі оформляється приймально-здавальний товарний акт, графік відвантаження продукції, заявки на відвантаження продукції, платіжні документи (рахунки-фактури, акти і угоди про проведення взаємозаліків, платіжні вимоги і доручення), на основі яких формуються відомості про залишки готової продукції на складі. Відомості про неоплаченої продукції служать підставою для пред'явлення претензій і позовів, багатосторонніх угод про переуступку боргу. Результатом угод служать оформлені документи по ліквідації заборгованості.

  Останнім часом в організації здійснюється автоматизований процес обробки інформації із застосуванням ЕОМ, ділове листування з контрагентами ведеться через електронну пошту, за допомогою Інтернету розробляються рекламні та маркетингові заходи, бухгалтерський облік налагоджений із застосуванням програми 1С-Бухгалтерія.

  Весь управлінський персонал Ярського райпо володіє навичками роботи на комп'ютері, документація ведеться з застосуванням прикладних програм автоматизованого обліку.

  Хотілося б відзначити, що з метою підвищення ефективності контролю в роздрібному процесі, фірмі необхідно використовувати автоматизовані системи обліку, що зв'язують, наприклад виробництво і складське господарство. В єдину комп'ютерну мережу можуть бути об'єднані склад, відділи та каса. Необхідно також удосконалювати інформаційну базу даних, підвищувати кваліфікацію співробітників, залучати фахівців в області інформаційних технологій.

  Ярське райпо здійснює діяльність в області реклами, бере участь в маркетингових дослідженнях, а також отриману інформацію надає в маркетингові служби покупців.

  Державна інвестиційна політика - складова частина соціально-економічної політики, яка виражає відношення держави до інвестиційної діяльності, вона містить:

  1) визначає цілі;

  2) визначає напрями;

  3) визначає форми державного управління інвестиційною діяльністю в Російській Федерації.

  Основними цілями державної інвестиційної політики є: мобілізація фінансових ресурсів, необхідних для інвестиційної діяльності; подолання спаду інвестиційної активності; реалізація державних цільових комплексних програм будівництва; забезпечення структурних перетворень та підвищення ефективності капітальних вкладень.

  Інвестиційна політика на перспективу передбачає вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності, здійснюваної у вигляді капітальних вкладень.

  Склад і структура капітальних вкладень мають велике значення для обліку, аналізу і, в кінцевому рахунку, для підвищення ефективності капітальних вкладень. Знання складу і структури капітальних вкладень дозволяє представити їх більш детально, отримувати об'єктивну інформацію про динаміку капітальних вкладень, визначати тенденції їх зміни і на цій основі формувати ефективну інвестиційну політику і впливати на її реалізацію, як на макрорівні, так і на мікрорівні, тобто . на конкретному підприємстві.

  Головними критеріями при виборі програм є: невисока вартість, можливість роботи в мережевому режимі, швидкодія, оперативність виходу інформації, висока надійність в роботі, орієнтація на середній рівень кваліфікації користувачів.

  Таким чином, рішення проблеми прискорення оборотності сільських магазинів споживчої кооперації бачиться в реалізації комплексного підходу до прискорення оборотності, що досягається за допомогою системи управління товарними запасами, що стане запорукою підвищення ефективності кооперативної торгівлі.

  4. Автоматизована система підприємства

  1С: Підприємство є системою програм для автоматизації різних областей економічної діяльності. У конкретний програмний продукт, що входить в систему програм 1С: Підприємство, включаються ті функції і можливості, які відповідають призначенню цього продукту.

  Всі складові системи програм 1С: Підприємство можна розділити на Технологічну платформу і Конфігурації. Технологічна платформа являє собою набір різних механізмів, які використовуються для автоматизації економічної діяльності і не залежать від конкретного законодавства та методології обліку. Конфігурації є власне прикладними рішеннями. Кожна конфігурація орієнтована на автоматизацію певної сфери економічної діяльності і, зрозуміло, відповідає прийнятому законодавству.

  1С «Бухгалтерія 7.7.» - призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності. Ця програма забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою на підприємстві. У Ярському райпо використовується мережева версія програми 1С «Бухгалтерія», в яку включені 5 робочих місць. Програма 1С, являє собою, як досить простий і наочний інструмент бухгалтера, так і засіб повної автоматизації обліку від введення первинних документів до формування звітності і використовується для ведення всіх розділів бухгалтерського обліку.

  5. Номенклатура, типи цін, склади, складські операції

  Довідник «Номенклатура»

  У довідник товарів і послуг заноситься інформація про всі щах компанії і про які надає компанія послуги. Крім цього в довіднику можуть зберігатися опису наборів товарів. Заповнення довідника товарів і послуг можна робити двома способами: заповнюючи форми для всіх товарів або імпортом товарної номенклатури з зовнішнього файлу (див. В даному розділі пункт «Заповнення довідників з інших програм і додатку»). У довіднику можна об'єднувати номенклатуру товарів, послуг, наборів в групи і підгрупи. Крім того, для товарів, послуг, наборів передбачена можливість додаткової, незалежної класифікації за допомогою категорій (аналітичних ознак). Одному товару можна присвоїти безліч категорій. У звітах можна деталізувати інформацію до рівня категорій (аналітичних ознак) товарів. Можна відібрати дані відразу по декількох категоріях товарів. Для товару, послуги, набору може бути призначено безліч цін. Назви цін задаються в спеціальному довіднику «Типи цін». Новий тип цін може бути введений безпосередньо при заповненні нової ціни в формі товару, послуги або набору. Ціни можуть бути занесені безпосередньо в форму товару, послуги, набору або сформовані за допомогою механізму групової обробки цін, на підставі розрахованої програмою собівартості або облікової ціни і введеної за кожною ціною товару торгової націнки.

  Каталог товарів можна переглянути та роздрукувати. Для цього у вікні списку товарів є додатковий елемент управління - кнопка «Друк каталогу». При натисканні цієї кнопки формується табличний документ системи 1С. Підприємство, що містить каталог товарів. По кнопках «Залишки товару» і «Облік реалізації» у вікні списку довідника можна отримати відповідні звіти. Каталог товарів і звіти можна виводити повністю або частково. Якщо курсор в списку товарів встановлений на найменуванні групи або елемента довідника самого верхнього рівня, то каталог товарів і звіти будуть виведені повністю. Якщо курсор вказує на підгрупу або елемент довідника (товар) нижчого рівня, то буде сформований тільки один розділ каталогу товарів, якому належить обраний курсором елемент довідника або звіт по виділеному елементу довідника.

  Для кожного товару можна відкрити підлеглий довідник цін за допомогою кнопки «Ціни» (при цьому товарі, виділеному в списку довідника).

  Для товару можна сформувати «Цінник» і «Етикетку». При натисканні відповідної кнопки формуються відповідно цінник і етикетка зі штрих-кодом для обраного товару. Їх можна роздрукувати і переглянути.

  Рис .: Каталог товарів

  Введення інформації про новий товар

  При введенні нового товару потрібно вказати основні характеристики товару на закладці «Загальні». На новій формі товару, це власне поки єдина наявна закладка-решта з'являться після запису.

  Рис .: Відомості про товар

  Найменування - коротке найменування товару, яке відображається у всіх списках і екранних формах документів. Зокрема, воно буде видно на всіх закладках форми товару.

  Повне найменування - друкується в усіх документах. При початковому заповненні копіюється з стислого найменування і може бути змінено.

  Артикул - артикул товару.

  Код - унікальний код позиції довідника номенклатури.

  Код за ОКДП - код товару (послуги) за ЄДРПОУ видів економічної діяльності, продукції, послуг.

  Вид (товару) - цей реквізит може приймати значення: «Товар», «Набір», «Послуга». Після збереження форми товару його вид змінювати не можна. Якщо сталася помилка з вибором виду товару і зроблено збереження, рекомендується скопіювати форму товару і перевизначити його вид. Від виду товару залежать інші його реквізити. Так для послуги, на відміну від товару і набору, не визначаються мінімальний товарний залишок на складі і вага, і немає закладки одиниць виміру, але з'являється стаття витрат; набір має ті ж реквізити, що товар, і ще додаткові реквізити, винесені на закладку «Набір».

  Тип (товару) - цей реквізит може приймати значення: «Штучний», «Ваговий». Цей реквізит введений для подальшого розвитку конфігурації і буде використовуватися при формуванні унікального штрих-коду вагового товару.

  Номер ВМД - номер вантажної митної декларації, за якою ввозився товар. Вибирається з відповідного довідника. Значення цього реквізиту використовується для введення рахунків-фактур.

  Країна походження - країна, з якої ввезений товар. Також використовується для введення рахунків-фактур.

  Валюта обліку - важлива характеристика товару. У даній валюті розраховується собівартість товару в управлінському обліку.

  Увага! Вибір валюти обліку товару - відповідальне рішення, яке треба приймати до початку роботи з товаром. Змінювати значення валюти обліку товару в процесі експлуатації системи не можна, так як це призведе до невірних значень залишків в регістрах (після цього доведеться виконувати повне перепроведення всіх документів).

  Базова одиниця виміру - основна одиниця виміру кількості товару. В цю одиницю перераховуються всі інші одиниці вимірювання кількості даного товару (упаковки) за допомогою коефіцієнтів перерахунку. Базову одиницю можна вибрати зі списку, створеного з довідника типів одиниць виміру, причому тільки в новій формі товару: після запису вона робиться недоступною для зміни.

  Вага (<одиниця ваги>) - вага товару. Вимірюється в одиницях ваги, заданих на закладці «Допоміжні» налаштувань параметрів обліку. Довідкова величина для даного товару. Для послуги не використовується.

  Облікова ціна (товару) - це довідкова величина, яка використовується для розрахунку цін. Облікову ціну товару можна заповнити собівартістю товару з управлінського обліку, натиснувши кнопку «Облікова ціна». Те ж можна зробити для декількох товарів за допомогою групової обробки. Однак користувач завжди може в якості облікової ціни поставити будь-яку величину, виходячи з якихось своїх міркувань і саме від неї вести розрахунок всіх інших цін.

  «Штрих-код» - важливий реквізит товару. Занесення штрих-коду у відповідне поле може бути вироблено або вручну, або безпосередньо за допомогою сканера штрих-коду. Можна автоматично сформувати унікальний штрих-код, натиснувши спеціальну кнопку. Для кожної упаковки товару може бути сформований унікальний штрих-код (див. Нижче в описі закладки «Одиниці»).

  % ПДВ - ставка ПДВ. Може приймати тільки одне з наступних значень «Без ПДВ», «20%», «10%». Цей реквізит - періодичний. При введенні безпосередньо в формі значення реквізиту в історії буде записано за поточну дату. Для того щоб ввести значення реквізиту за іншу дату, необхідно користуватися кнопкою «Історія».

  % Торгової націнки - торгова націнка у відсотках для даного товару. Цей реквізит використовується при формуванні цін товару (див. «Формування цін на товари»,).

  Мінімальний (товарний) залишок - це той недоторканний запас, який необхідно постійно мати на складі. Цей реквізит використовується при формуванні звіту по залишкам товарів, зокрема можна сформувати звіт по товарах, товарний запас яких менше критичного (чи дорівнює йому).

  % НП - цей реквізит задає ставку податку з продажів для даного товару. Якщо значення цього реквізиту не задано, то мається на увазі ставка «Без НП». Ставка податку з продажів задається у відповідному довіднику «Ставки податку з продажів». Цей реквізит, як і ставка ПДВ, періодичний, так що і для нього вірно сказане в попередньому абзаці про історію реквізиту.

  Стаття витрат - цей реквізит доступний, якщо обраний вид номенклатури «Послуга». У цьому реквізиті слід вибрати одну з статей, за якими групуються витрати обігу. Куплені послуги будуть ставитися на 44 рахунок на зазначену статтю.

  Коментар - будь-яка інформація про цю позицію номенклатури.

  Крім того, в нижній частині закладки «Загальні» є керуючі кнопки, доступні також на всіх інших закладках (коли вони з'являться після запису даних). Це стандартні кнопки «Записати», «ОК» і «Закрити», а також кнопки «Цінник» і «Етикетка», що формують, відповідно цінник і етикетку зі штрих-кодом для обраного товару, які можна переглянути і роздрукувати; кнопка «Історія», що дає доступ до вікна історії періодичних реквізитів товару - ставок ПДВ і НП (доступ до історії цін здійснюється в підпорядкованому довіднику цін).

  Закладка «Одиниці»

  Товар характеризується базовою одиницею виміру. Базова одиниця виміру - це одиниця, в якій ведеться облік наявності товара.Кроме базової одиниці виміру, товар може мати багато інших одиниць виміру. Наприклад, сигарети можуть мати одиниці виміру: штука, пачка, блок, коробка, контейнер, вагон, склад. Загальний список застосовуються компанією типів одиниць виміру заноситься в довідник «Типи одиниць виміру». Кожна одиниця виміру товару (упаковка товару) має свій коефіцієнт перерахунку щодо базової одиниці. Кожна одиниця виміру має свій штрих-код. Конфігурація «Торгівля + Склад» дозволяє виписувати в документах товари в будь-якій одиниці виміру з числа введених для даного товару. Одна з одиниць виміру товару визначається в формі товару, як одиниця вимірювання за замовчуванням. Одиниця виміру за замовчуванням використовується при підборі товарів в документ і при виведенні даних по товару в звітах.

  Рис .: Відомості про товар, закладка одиниці

  Для зберігання даних про одиниці виміру товару в конфігурації існує довідник «Одиниці», підпорядкований довіднику «Номенклатура». Для зручності роботи введення і редагування даних про одиниці виміру конкретного товару може виконуватися за допомогою керуючих елементів закладки «Одиниці».

  На закладці розташовуються:

  • список одиниць виміру товару з відображенням найменування, коефіцієнта перерахунку і штрих-коду одиниці виміру;

  • кнопки для управління списком: додавання, редагування та видалення даних про одиниці виміру.

  Кнопка «Додати». Натискання цієї кнопки відкриває діалог «Характеристика одиниці виміру» для введення інформації про нову одиниці виміру товару. Одиниця виміру товару може мати свій власний штрих-код. Занесення штрих-коду одиниці виміру товару може бути виконано або вручну, або безпосередньо за допомогою сканера штрих-коду. Можна автоматично сформувати унікальний штрих-код, натиснувши спеціальну кнопку.

  Кнопка «Змінити». Ця кнопка відкриває для редагування заповнений діалог з інформацією про одиниці виміру, обраної в списку.

  Кнопка «Видалити». Натискання кнопки «Видалити» позначає для видалення одиницю виміру товару, обрану в списку. Натискання це кнопки видаляє одиницю виміру зі списку одиниць виміру закладки «Одиниці».

  Для скасування позначки на видалення одиниці виміру випливає з довідника «Номенклатура» відкрити підлеглий довідник «Одиниці» і в формі списку зняти позначку на видалення. Тоді при наступному відкритті форми відповідна одиниця знову з'явиться в списку на закладці «Одиниці».

  Закладка «Набір»

  Конфігурація «Торгівля + Склад» підтримує можливість продажу наборів. Набір - це сукупність товарів, що продаються як єдине ціле. У друкованих формах документів, при друку рядків товарів, що входять в набір, додатково роздруковується найменування набору товаров.Для зберігання інформації про склад наборів в конфігурації існує довідник «Комплектація», підпорядкований довіднику «Номенклатура». Для зручності роботи введення і редагування інформації про склад конкретного комплекту може виконуватися за допомогою керуючих елементів закладки «Набір». Ця закладка з'являється в діалозі редагування характеристик товару тільки для товару виду «Набір».

  На закладці розташовуються:

  • список складових набору;

  • кнопки для управління списком.

  Кнопка «Додати». Натискання цієї кнопки відкриває діалог «Одиниця комплектації» для введення інформації про нову складової набору. Складова набору вказується шляхом вибору товару з довідника «Номенклатура». У реквізиті «Кількість» необхідно вказати в якій кількості (в базових одиницях) комплектує входить в набір.

  Кнопка «Змінити». Ця кнопка відкриває для редагування діалог з інформацією про складової, обраної в списку.

  Кнопка «Видалити». Натискання кнопки «Видалити» позначає для видалення складову, обрану в списку. Натискання цієї кнопки видаляє цю складову зі списку закладки «Набір».

  Для скасування позначки на видалення складової випливає з довідника «Номенклатура» відкрити підлеглий довідник «Комплектація» і в формі списку зняти позначку на видалення. Тоді при наступному відкритті форми набору відповідна компонента набору знову з'явиться в списку на закладці «Набір».

  Закладка «Категорії»

  Рис .: Відомості про товар, закладка категорії

  Для кожного товару може бути введено безліч аналітичних ознак (категорій), причому один і той же товар може одночасно ставитися до декількох категорій. Наприклад, товар може ставитися до категорії «Імпортний» і одночасно з цим до категорії «Елітний». Наявність декількох категорій по товарах дозволяє проводити більш глибокий аналіз даних по товару в розрізі різних аналітичних ознак (категорій) .Категоріі для товара задаються шляхом вибору з довідника, «Категорії». З довідника можна здійснити множинний вибір і призначити для одного товару відразу кілька категорії Видалення категорій для товару проводиться по кнопці «Видалити».

  Закладка «Ціни»

  Для кожного товару може бути призначено кілька цін стільки, скільки типів цін введено в довіднику «Типи цін». При призначенні товару ціни даного типу можна вибрати, в якій валюті вона буде вимірюватися, і за яку одиницю виміру кількості товару (упаковку) буде ця ціна.

  Мал.: Відомості про товар, закладка цін

  Нові ціни на товар можуть призначатися вручну, шляхом запису інформації в довідник цін по конкретному товару в його формі або формуватися в напівавтоматичному режимі за допомогою групової обробки. Крім того, ціни на товар бути переписані з документів, супроводжуючих отримання товару (див. Розділ 4 «Основні реквізити і інтерфейс документів», розділ «Оновлення цін в довіднику»,). Також вони можуть бути переписані з зовнішнього файлу. Нарешті вони можуть бути сформовані в документі (див. Розділ 5 «Документи», розділ «Документи роздрібної торгівлі», пункт «Акт переоцінки»). Можна вводити нові ціни на товар і редагувати наявні в підпорядкованому довіднику цін, що викликається з каталогу товарів, або - для кожного товару - на закладці «Ціни» форми «Відомості про товар».

  При обох способах для того, щоб ввести нову ціну на товар необхідно виконати наступні дії:

  1. У довіднику цін по товарах (безпосередньо або на закладці «Ціни») додати новий запис. При редагуванні в діалозі буде викликана форма «Відомості про ціну».

  2. Вибрати тип ціни. Тип ціни вибирається зі списку, сформованого на підставі довідника типів цін.

  3. Вибрати одиниці вимірювання кількості та ціни товару (упаковку і валюту).

  4. Ввести націнку. За замовчуванням встановлюється сумарна націнка, що складається з націнки, зазначеної в довіднику типів цін для обраного типу ціни, і торговельної націнки даного товару, зазначеної на основній закладці форми товару. Націнку можна відредагувати вручну. Може бути призначена індивідуальна націнка для кожної ціни кожного товару. За допомогою кнопки «Націнка» можна знову сформувати націнку як суму націнок на ціну Даного типу і на даний товар.

  5. Ввести значення ціни. Можна зробити це вручну, а можна за допомогою кнопки «Ціна» сформувати ціну як облікову ціну, призначену в формі товару на основній закладці, плюс введена сумарна націнка.

  Доступ до історії цін здійснюється в довіднику цін.

  Довідник «Типи цін»

  Кількість цін на товари в конфігурації не обмежена. В цей довідник потрібно внести використовуються компанією назви типів (наприклад: роздрібна (ціна), оптова, дилерська і т.д). Для кожного товару може бути призначено скільки завгодно цін різного типу. Кожному контрагенту може бути призначений один тип цін за замовчуванням як покупцеві і ще один - як для постачальника. У документі вибирається відповідний тип цін, за яким в ньому будуть формуватися ціни на товари при підборі з довідника товарів або з прайс-листа. Реквізити довідника категорій не періодичні.

  Довідник «Склади»

  Довідник «Склади» призначений для ведення списку місць зберігання товарно-матеріальних цінностей. Довідник використовується при введенні і редагуванні документів.

  Рис .: Список складів

  В якості місця зберігання може виступати не тільки склад в загальноприйнятому сенсі цього слова, а й комора, майданчик зберігання, торговий зал, кузов грузовіка.Для редагування довідника його слід переглядати безпосередньо з головного меню програми. При оформленні документів даний довідник відкритий тільки в режимі вибора.По кнопці «Залишки на складі» у вікні списку довідника можна отримати відповідний звіт для виділеного в списку складу.

  Реквізит «Вид складу» може приймати два значення: «оптовий» н «роздрібний». Відмінності між складами і торговими точками полягає в тому, що продаж товарів оптом можна виконувати тільки з оптових складів, а продаж товарів в роздріб можна виконувати тільки з роздрібних складів. Реалізовано такий поділ для того, щоб можна було зафіксувати налаштування роботи контрольно-касових машин (ККМ) на торгівлю з певного складу. Для правильної роботи конфігурації рекомендується не змінювати в ході роботи вид складу. У довідник може бути введено будь-яку необхідну кількість складів, проте хоча б один повинен бути введений обов'язково. Один зі складів слід вказати в якості основного в налаштуваннях. Зазначений склад буде використовуватися за замовчуванням при початковій установці значень реквізитів для нових документів.

  висновок

  Розвиток інформаційних технологій бухгалтерського обліку за останні роки йде зростаючими темпами. Будь-який практикуючий бухгалтер працює на комп'ютері і не мислить без останнього своєї професійної діяльності, комп'ютерні програми у багато разів економлять робочий час бухгалтера.

  Саме комп'ютерні системи забезпечують вивчення універсальних бухгалтерських інформаційних технологій, включаючи введення і підготовку первинних документів, виконання облікових функцій, формування звітів, довідок і т.п.

  Важливо розуміти специфіку комп'ютерних систем бухгалтерського обліку, основу яких становить методологія бухгалтерського обліку і інформація, організована у вигляді системи електронних документів і баз даних.

  Організація в розвитку автоматизованих інформаційних систем в бухгалтерському обліку грунтується перш за все на сукупності даних в забезпечують підсистемах, ієрархії управління, агрегування інформації, узгодженості оновлення інформації загального доступу в підсистемах.

  Кожна з раніше названих підсистем має свої інформаційні особливості, які слід враховувати при формуванні АІС, виходячи з того, що в первинних документах відображаються тільки дані, що змінюються, а постійна інформація зберігається в базі даних.

  Список використаної літератури

  1. Облікова політика організації

  2. «1С Бухгалтерія 7.7 .. Керівництво по веденню обліку (Опис типової конфігурації редакції 4.5)». Вид.-Москва, ЗАТ «1С», 2004

  3. Про споживчу кооперацію (споживчих товариствах і спілках) в Російській Федерації: Федеральний закон від 19 червня 1992р. № 3085-1 (в ред. Федер. Закону від 11.07.97-ФЗ) // Бюджетні та некомерційні організації. - 1997. - № 8. - С. 91 - 108.

  4.Фігурнов В.Е. IBM PC для користувача. ізд.5-е С.-Перетбург, АТ «Коруна» тисячі дев'ятсот дев'яносто чотири.

  5. Хамідулліна Г. Р. Удосконалення функцій аналізу і контролю на прикладі підприємств торгівлі / Г. Р. Хамідулліна // Аудит і фінансовий аналіз. - 2004. - №2. - С.91-123.

  6. Економіка і організація діяльності торгового підприємства: підручник / За заг. ред. А. Н. Соломатіна.- М .: ИНФРА-М, 2001.-295с.