Дата конвертації21.07.2017
Розмір3.01 Kb.
Типреферат

Облік розрахунків за позиками

  1. ОБЛІК Розрахунки за позиками

Позикові кошти 1 - засоби, отримані організацією в вигляді банківських кредитів, позик. Для позикових коштів характерні зворотність і терміновість. Вони можуть бути довгостроковими (термін погашення більше 1 року) і короткострокові (термін погашення менше 1 року).

Облік розрахунків за позиками, отриманими від інших організацій, ведеться на цих же рахунках: 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках» і 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками». При цьому для обліку позик можуть бути відкриті окремі субрахунки.

На них враховується заборгованість за отриманими від інших підприємств позиках, заборгованість за векселями виданими, а також суми залучених коштів, отримані організаціями від випуску і реалізації короткострокових і довгострокових цінних паперів.

Залежно від терміну залучення коштів позики поділяються на короткострокові - терміном до року і довгострокові - терміном більше року. Заборгованість перед кредиторами, забезпечена виданими організаціям векселями, не списується з рахунків 66 і 67, а враховується окремо в аналітичному обліку.

Якщо організація залучає кошти шляхом розміщення середньострокових і довгострокових цінних паперів за ціною, що перевищує їх номінальну вартість (тобто з дисконтом) або за номінальною вартістю з зазначенням відсотка, що виплачується з цінних паперів, то зазначений дисконт або відсоток може бути попередньо врахований за кредитом рахунки 98 «доходи майбутніх періодів», а потім рівномірно списуються з цього рахунку на рахунок 91 «Інші доходи і витрати». Сума щорічних відрахувань розраховується виходячи з величини зазначеної різниці і терміну, на який випущені цінні папери організації.

Аналітичний облік на зазначених рахунках організовується за формами отриманих позик (облігації, векселі, депозитні сертифікати та ін.), Кредиторам і строками погашення позик.

Відображення операцій з обліку банківських кредитів

Рахунки 66 «Розрахунки по короткострокових кредитах і позиках», 67 «Розрахунки за довгостроковими кредитами і позиками» ...

1 Гетьман В.Г. Бухгалтерський фінансовий облік / В.Г. Гетьман, В.А. Терехова. - М .: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К», 2009. - С. 446с.