• Порядок ведення трудових книжок
 • Список літератури


 • Дата конвертації10.04.2018
  Розмір7.26 Kb.
  Типреферат

  Облік трудових книжок в бухгалтерському обліку

  Основні відомості

  Трудова книжка встановленого зразка є основним документом про трудову діяльність і трудовий стаж працівника.

  Роботодавець (за винятком роботодавців - фізичних осіб) зобов'язаний вести трудові книжки на кожного працівника, який пропрацював в організації понад 5 днів, в разі, якщо робота в цій організації є для працівника основною.

  Роботодавець - фізична особа не має права вносити записи до трудових книжок працівників, а також оформляти трудові книжки приймаються вперше на роботу працівникам.

  За бажанням працівника відомості про роботу за сумісництвом вносяться в трудову книжку за місцем основної роботи на підставі документа, що підтверджує роботу за сумісництвом.

  Відповідно до законодавства при припиненні трудового договору роботодавець зобов'язаний видати працівнику в день звільнення трудову книжку. Днем звільнення працівника у всіх випадках є останній день його роботи. В іншому випадку можлива матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником у вигляді виплати заробітної плати за весь період затримки.

  Порядок ведення трудових книжок

  У трудову книжку вносяться відомості про працівника, яку вони виконують, переведення на іншу постійну роботу і про звільнення працівника, а також підстави припинення трудового договору та відомості про нагородження за успіхи в роботі.

  Оформлення трудової книжки працівнику, прийнятому на роботу вперше, здійснюється роботодавцем у присутності працівника не пізніше тижневого строку з дня прийняття на роботу.

  При оформленні трудової книжки на першій сторінці (титульному аркуші) вносяться такі відомості про працівника: прізвище, ім'я, по батькові; дата народження (число, місяць, рік); освіта; професія спеціальність.

  У графі 3 розділу "Відомості про роботу" трудової книжки у вигляді заголовка вказується повне найменування організації, а також скорочене найменування організації. Під цим заголовком у графі 1 ставиться порядковий номер запису, що вноситься, у графі 2 зазначається дата прийняття на роботу. У графі 3 робиться запис про прийняття або призначення до структурного підрозділу організації із зазначенням його конкретного найменування, найменування посади (роботи), спеціальності, професії із зазначенням кваліфікації. У графу 4 заносяться дата і номер наказу (розпорядження) або іншого рішення роботодавця, згідно з яким працівник прийнятий на роботу.

  Якщо в трудовій книжці заповнені всі сторінки відповідних розділів, то трудова книжка доповнюється вкладкою.

  Особа, що втратила трудову книжку або вкладиш до неї, зобов'язана негайно заявити про це адміністрації організації, що є останнім місцем роботи. Чи не пізніше, ніж через 15 днів після подачі заяви, адміністрація видає працівникові іншу трудову книжку або вкладиш до неї з написом «Дублікат» у правому верхньому кутку першої сторінки.

  Роботодавець зобов'язаний ознайомити працівника-власника трудової книжки з кожної внесеної в трудову книжку записом про виконувану роботу, переведення на іншу постійну роботу і звільнення. При цьому працівник повинен розписатися в особистій картці.

  Облік і зберігання трудових книжок

  З метою обліку трудових книжок, а також бланків трудової книжки і вкладиша до неї ведуться:

  а) прибутково-видаткова книга з обліку бланків трудової книжки і вкладиша до неї. Ведеться бухгалтерією організації. У неї вносяться відомості про всі операції, пов'язані з отриманням і витрачанням бланків трудової книжки і вкладиша до неї, із зазначенням серії та номера кожного бланка.

  б) книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них. Ведеться кадровою службою або іншим підрозділом організації, оформляють прийом і звільнення працівників. У даній книзі реєструються всі трудові книжки, прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки і вкладиші в них із зазначенням серії та номера, видані працівникам знову.

  Видаючи працівникові трудову книжку, роботодавець стягує з нього вартість бланка. Не справляється плата з працівника лише в двох випадках: 1) при масової втрати роботодавцем трудових книжок працівників у результаті надзвичайних ситуацій, 2) в разі неправильного первинного заповнення трудової книжки або вкладиша до неї, а також в разі їх псування з вини працівника.

  Існує два способи обліку виданих трудових книжок:

  1. Видача трудових книжок не є реалізацією.

  При такому способі обліку вважається, що роботодавець є посередником між продавцем бланків та працівником, тому бланки книжок не потрібно пріходовать.Трудовие книжки обліковуються на позабалансовому рахунку 006 «Бланки суворої звітності» (разом з ПДВ). «Вхідний» ПДВ за трудовими книжками не можна приймати до відрахування. На вартість виданого бланка ПДВ нараховувати не потрібно.

  2. Видача трудових книжок вважається реалізацією.

  В цьому випадку трудові книжки враховуються як товар, оскільки працівник зобов'язаний оплатити вартість книжки і, отже, бланки купуються для продажу.

  Після прийняття до обліку та оплати бланків, організація може прийняти до відрахування «вхідний» ПДВ. При продажу бланка організація в бухгалтерському обліку показує реалізацію бланка як операційний дохід і повинна нарахувати ПДВ.

  У податковому обліку при видачі трудових книжок відображають дохід, і одночасно вартість виданих бланків включається до витрат.

  Примітка. В обліковій політиці організації необхідно закріпити положення про те, що витрати організації на придбання нової трудової книжки працівник відшкодовує при її отриманні.

  Трудові книжки зберігаються в організації в сейфі, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що дозволяють забезпечити їх збереження, як документи суворої звітності і видаються особі, відповідальній за ведення трудових книжок, за його заявкою.

  Особа, відповідальна за ведення трудових книжок, після закінчення кожного місяця зобов'язана подати до бухгалтерії організації звіт про наявність бланків трудової книжки і вкладиша до неї і про суми, отримані за оформлення трудових книжок і вкладиші в них, з додатком прибуткового ордера каси організації.

  Організація не має права видавати трудові книжки на руки працівникам. За письмовою заявою працівника роботодавець зобов'язаний не пізніше трьох робочих днів з дня його подачі видати працівникові копію трудової книжки або завірену в установленому порядку витяг з трудової книжки

  Якщо трудова інспекція виявить факт відсутності або неналежного ведення Книги обліку і (або) Прибутково-видаткової книги, організація може бути притягнута до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 30 000 до 50 000 руб. або адміністративного призупинення діяльності на строк до 90 діб

  Список літератури

  1. Трудовий кодекс РФ;

  2. Постанова Уряду РФ від 16.04.2003 N 225 "Про трудові книжки". Даною Постановою затверджено Правила ведення і зберігання трудових книжок, виготовлення бланків трудових книжок і забезпечення ними роботодавців;

  3. Постанова Міністерства праці та соціального розвитку РФ від 10.10.2003 N 69, якою затверджено Інструкцію щодо заповнення трудових книжок;

  4. Наказ Мінфіну Росії від 22.12.2003 N 117н "Про трудові книжки".