Дата конвертації03.04.2018
Розмір47.24 Kb.
Типконтрольна робота

Скачати 47.24 Kb.

Облік витрат, бюджетування і контроль в галузях виробничої сфери

АГЕНСТВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ТВЕРСКОЙ державний технічний університет

ІНСТИТУТ ДОДАТКОВОГО ОСВІТИ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ

Контрольна робота

Облік витрат, бюджетування і контроль в галузях виробничої сфери

Виконав студент групи

Васильєва Оксана Сергіївна

м Твер 2010

зміст

завдання

1. Бюджет продажів і графік надходження грошових коштів від продажу

2. Бюджет виробництва

3.Бюджет виробничих запасів

4.Бюджет прямих витрат на матеріали та графік оплати придбаних матеріалів

5.Бюджет прямих витрат на оплату праці та графік погашення заборгованості з оплати праці

6.Бюджет загальновиробничих витрат

7.Бюджет маркетингових і адміністративних витрат

8.Бюджет собівартості реалізованої продукції

9.Бюджет доходів і витрат

10.Бюджет руху грошових коштів

11.Кредітний план

12.Расчетний баланс

Список використаної літератури


завдання

Компанія «Еліс» виробляє запасні частини для автомобілів (продукт А і продукт Б), використовуючи висококваліфіковану працю і спеціальні металеві сплави. Керівництво компанії приступає до підготовки загального бюджету за 1 квартал 2009 рік виходячи з припущень:

1. Запаси незавершеного виробництва незначні і ігноруються.

2. Ціни за одиницю основних матеріалів і готової продукції залишаються незмінними

3. Прогнозні дані:

Основні матеріали:

Сплав 111 0,1 тис.руб. за 1 кг

Сплав 1120,2 тис.руб. за 1 кг

Прямі трудозатрати3 тис.руб. за 1 годину

Прямі витрати:

Готова продукція на одиницю

продукт А

продукт Б

Сплав 111, кг

10

20

Сплав 112, кг

5

1

Прямі трудовитрати, ч

0,5

1

продукт А

продукт Б

Очікуваний обсяг продажів в січні, од.

200

100

Очікуваний обсяг продажів в лютому, од.

200

100

Очікуваний обсяг продажів в березні, од

300

100

Ціна продажу за одиницю, тис.руб.

6

8

Для безперебійної роботи компанії запас готової продукції на кінець місяця повинен становити 1% від обсягу продажів в наступному місяці.

Запас готової продукції на кінець березня = запасу готової продукції на початок березня.

Заплановано, що 30% продажів оплачуються в тому ж місяці, що і поставка (відвантаження) продукції, а 70% оплачуються в наступному місяці бюджетного періоду. Дебіторська заборгованість на початок 2008р. становить 1100 тис. руб. Очікується, що вона буде повністю погашена в січні.

Запас Металу 111 на кінець періоду дорівнює 10% від потреби в матеріалі для виробництва в наступному місяці. Запас Металу 112 на кінець періоду дорівнює 10% від потреби в матеріалі для виробництва в наступному місяці.

Запас Металу 111 на кінець березня = запасу Металу 111 на початок березня.

Запас Металу 112 на кінець березня = запасу Металу 112 на початок березня.

50% придбаних матеріалів оплачуються в тому ж місяці, інші 50% - в наступному. Залишок кредиторської заборгованості за матеріали на початок 2008р. 335 тис. Руб. підлягає погашенню в січні 2008р. На підприємстві передбачена виплата 20% авансу по заробітній платі в місяць нарахування, інші 80% виплачуються в наступному місяці. Залишок кредиторської заборгованості по заробітній платі на початок 2008р. 480 тис. Руб. підлягає погашенню в січні 2008р

Керівництво вважає, що для передбачуваних в січні 2008 р обсягів діяльності будуть понесені наступні витрати.

Загальновиробничі витрати: (тис. Руб.)

змінна частина

продукт А

продукт Б

Технічне обслуговування (змінна частина), всього

20

10

Енергія (змінна частина), всього

20

30

Постійна частина

непрямі трудовитрати

60

Витрати на оплату відпусток

50

амортизація

50

Страхування майна

10

Енергія - постійна частина

30

При цьому зі зміною обсягу виробництва в лютому і березні буде змінюватися тільки змінна частина витрат.

Маркетингові та адміністративні витрати: (тис. Руб.)

комісійні

2% від загального обсягу продажів

Реклама

50

на відрядження

30

Заробітна плата керівників

80

Інші

30

Разом

190

Загальновиробничі, маркетингові та адміністративні витрати оплачуються в місяці твори витрат. Кредиторської заборгованості на початок 2008 р з оплати цих витрат немає.

Стратегічним планом підприємства передбачено реалізацію інвестиційного проекту

Розроблено помісячний план-графік капітальних витрат

вид витрат

1 квартал 2008

Січень

лютий

Березень

транспорт

50

Ремонтні роботи в гаражі

30

10

устаткування

250

30

20

Капітальні витрати, всього

300

60

30

Початкове сальдо грошових коштів на початок 2008р становить 70 тис. Руб., Залишок грошових коштів на кінець періоду не повинен бути менше 50 тис. Руб.

При нестачі коштів можна взяти кредит в банку на два місяці за ставкою 20% річних з щомісячною виплатою відсотків і рівномірним погашенням кредиту

З податків нараховується тільки податок на прибуток - 24%.

Відсотки за кредит виплачуються за рахунок коштів, що залишилися після виплати податку на прибуток.

Для складання балансу:

Основні засоби на початок 2008 р - 755 тис. Руб.

Прибуток минулих років на початок 2008р. - 1185 тис. Руб.

Складіть наступні бюджети і графіки за 1 квартал 2008 р .:

1) бюджет продажів і графік надходження грошових коштів від продажу;

2) бюджет виробництва;

3) бюджет виробничих запасів;

4) бюджет прямих витрат на матеріали та графік оплати придбаних матеріалів;

5) бюджет прямих витрат на оплату праці та графік погашення заборгованості з оплати праці;

6) бюджет загальновиробничих витрат;

7) бюджет маркетингових і адміністративних витрат;

8) бюджет собівартості реалізованої продукції;

9) бюджет доходів і витрат;

10) бюджет руху грошових коштів

11) кредитний план

12) розрахунковий баланс.

1. Бюджет продажів і графік надходження грошових коштів від продажу

Таблиця 1.1. бюджет продажів

показники

1 квартал 2008

Січень

лютий

Березень

Планований обсяг продажів, од.

А

200

200

300

Б

100

100

100

Ціна продажу за од., Тис.руб / од.

А

6

6

6

Б

8

8

8

Виручка від реалізації, тис.руб.

А

1200

1200

1800

Б

800

800

800

Всього продажів, тис.руб.

2000

2000

2600

Таблиця 1.2. Графік надходження грошових коштів від продажу

показники

1 квартал 2008

Разом

Січень

лютий

Березень

Дебіторська заборгованість на початок періоду

1100

1400

1400

2800

Дебіторська заборгованість на кінець періоду

1400

1400

1820

Надходження від продажу по місяцях

заборгованість на початок року

1100

1100

Січень

600

1400

2000

лютий

600

1400

2000

Березень

780

780

всього надходжень

1700

2000

2180

5880

2.бюджет виробництва

Таблиця 2. Бюджет виробництва

показники

1 квартал 2008

січень

лютий

Березень

Планований обсяг продажів, од.

А

200

200

300

Б

100

100

100

плюс Запас готової продукції на кінець періоду, од.

А

2

3

3

Б

1

1

1

мінус Запас готової продукції на початок періоду, од.

А

2

2

3

Б

1

1

1

Дорівнює виробничій програмі

Обсяг виробництва, од.

А

200

201

300

Б

100

100

100

Оцінимо тепер обсяг продукції, що випускається в грошовому вираженні:

показники

1 квартал 2008

січень

лютий

Березень

План виробництва, од.

А

200

201

300

Б

100

100

100

Нормативна ціна продажу, тис. Руб.

А

6

6

6

Б

8

8

8

Продажна вартість ВП, тис.руб.

А

1200

1206

1800

Б

800

800

800

всього

2000

2006

2600

3. Бюджет виробничих запасів

Таблиця 3.1. Бюджет виробничих запасів

показники

Ставка на од.

1 квартал 2008

січень

лютий

Березень

Основні матеріали

Сплав 111, кг

Запас матеріалів на кінець періоду, од.

401

500

500

Помножити на Ціна закупівлі матеріалу, тис.руб.

0,1

0,1

0,1

Вартість запасів Металу 111, тис.руб.

40,1

50

50

Сплав 112, кг

Запас матеріалів на кінець періоду, од.

110,5

160

160

Помножити на Ціна закупівлі матеріалу, тис.руб.

0,2

0,2

0,2

Вартість запасів Металу 112, тис.руб.

22,1

32

32

Разом Запаси основних матеріалів, тис.руб.

62,2

82

82

Готова продукція

продукт А

Запас готової продукції на кінець періоду, од.

2

3

3

Помножити на Змінна складова вартості готової продукції, тис.руб. (Див. Бюджет себест.реалізов.продукціі / по продукту А /)

3,7

3,7

3,7

Вартість запасів Продукту А на кінець періоду, тис.руб.

7,4

11,1

11,1

продукт Б

Запас готової продукції на кінець періоду, од.

1

1

1

Помножити на Змінна складова вартості готової продукції, тис.руб.

5,6

5,6

5,6

Вартість запасів Продукту Б на кінець періоду, тис.руб.

5,6

5,6

5,6

Разом Запаси готової продукції, тис. Руб.

13

16,7

16,7

4. Бюджет прямих витрат на матеріали та графік оплати придбаних матеріалів

Таблиця 4.1. Бюджет прямих витрат на матеріали

показники

1 квартал 2008

січень

лютий

Березень

Планований обсяг виробництва, од.

А

200

201

300

Б

100

100

100

Сплав 111, кг

Потреба в матеріалі для одного виробу, од.

А

10

10

10

Б

20

20

20

Потреба в матеріалі для виробництва, од.

4000

4010

5000

А

2000

2010

3000

Б

2000

2000

2000

Плюс Запас матеріалів на кінець періоду, од.

401

500

500

Мінус Запас матеріалів на початок періоду, од.

400

401

500

Разом Матеріал до закупівлі, од.

4001

4190

5000

Помножити на Ціна закупівлі матеріалу, тис.руб.

0,1

0,1

0,1

Дорівнює Вартість закупівлі Металу 111, тис.руб.

400,1

410,9

500

Сплав 112, кг

Потреба в матеріалі для одного виробу, од.

А

5

5

5

Б

1

1

1

Потреба в матеріалі для виробництва, од.

1100

1105

1600

А

1000

1005

1500

Б

100

100

100

Плюс Запас матеріалів на кінець періоду, од.

110,5

160

160

Мінус Запас матеріалів на початок періоду, од.

110

110,5

160

Разом Матеріал до закупівлі, од.

1100,5

1154,5

1600

Помножити на Ціна закупівлі матеріалу, тис.руб.

0,2

0,2

0,2

Дорівнює Вартість закупівлі Металу 112, тис.руб.

220,1

230,9

320

Сума витрат на покупку матеріалів, тис.руб.

620,2

641,8

820

Таблиця 4.2. Графік оплати придбаних матеріалів, тис.руб.

показники

1 квартал 2008

Разом

січень

лютий

Березень

Залишок кредиторської заборгованості за матеріали на початок періоду

335

310,1

320,9

335

Залишок кредиторської заборгованості за матеріали на кінець періоду

310,1

320,9

410

410

Виплати по закупкам матеріалів по місяцях

заборгованість на початок року

335

січень

310,1

310,1

620,2

лютий

320,9

320,9

641,8

Березень

410

410

всього виплати

645,1

631

730,9

2007

5.Бюджет прямих витрат на оплату праці та графік погашення заборгованості з оплати праці

Таблиця 5.1. Бюджет прямих витрат на оплату праці

показники

1 квартал 2008

Січень

лютий

Березень

Планований обсяг виробництва, од.

А

200

201

300

Б

100

100

100

Прямі витрати праці на од., Ч / од.

А

0,5

0,5

0,5

Б

1

1

1

Разом - прямі витрати праці, ч

200

200,5

250

А

100

100,5

150

Б

100

100

100

Погодинна тарифна ставка, тис.руб / ч

3

3

3

Прямі витрати на оплату праці тис.руб.

А

300

301,5

450

Б

300

300

300

Сума прямих витрат на оплату праці - разом, тис.руб.

600

601,5

750

Таблиця 5.2. Графік погашення заборгованості з оплати праці

показники

1 квартал 2008

Разом

Січень

лютий

Березень

Залишок кредиторської заборгованості з оплати праці на початок періоду

480

480

481,2

Залишок кредиторської заборгованості з оплати праці на кінець періоду

480

481,2

600

Виплати по заробітної плати по місяцях по місяцях

заборгованість на початок року

480

480

Січень

120

480

600

лютий

120,3

481,2

601,5

Березень

150

150

всього виплати

600

600,3

631,2

1831,5

6. Бюджет загальновиробничих витрат

Таблиця 6.1. Бюджет загальновиробничих витрат.

Статті витрат

Ставка на од.

1 квартал 2008

Січень

лютий

Березень

Обсяг виробництва, од.

А

200

201

300

Б

100

100

100

змінні витрати

продукт А

Технічне обслуговування - змінна частина

0,1

20

20,1

30

Енергія - змінна частина

0,1

20

20,1

30

Разом змінні витрати по продукту А

0,2

40

40,2

60

продукт Б

Технічне обслуговування - змінна частина

0,1

10

10

10

Енергія - змінна частина

0,3

30

30

30

Разом змінні витрати по продукту Б

0,4

40

40

40

Разом змінні ОПР

0,6

80

80,2

100

постійні витрати

Допоміжні матеріали

х

непрямі трудовитрати

х

60

60

60

Витрати на оплату відпусток

х

50

50

50

амортизація

х

50

50

50

Податки на майно

х

Страхування майна

х

10

10

10

Енергія-постійна частина

х

30

30

30

Технічне обслуговування - постійна частина

х

Разом постійні ОПР витрати

х

200

200

200

Сума загальновиробничих витрат- разом, тис. Руб.

280

280,2

300

мінус Амортизація

50

50

50

Платежі за ОПР, тис.руб.

230

230,2

250

7. Бюджет маркетингових і адміністративних витрат

Таблиця 7.1. Бюджет маркетингових і адміністративних витрат

Статті витрат

Ставка на од.

1 квартал 2008

Січень

лютий

Березень

Виручка від реалізації, тис.руб.

2000

2000

2600

А

1200

1200

1800

Б

800

800

800

змінні витрати

комісійні

А

0,02

24

24

36

Б

0,02

16

16

16

Разом Комісійні

40

40

52

постійні витрати

Реклама

50

50

50

Заробітна плата в відділі продажів

на відрядження

30

30

30

Допоміжні матеріали

Заробітна плата керівників

80

80

80

Інші

30

30

30

Сума маркетингових і адміністративних витрат - разом, тис.руб.

230

230

242

8. Бюджет собівартості реалізованої продукції

Таблиця 8.1. Бюджет собівартості реалізованої продукції

Статті витрат

Ставка на од.

1 квартал 2008

Січень

лютий

Березень

змінні витрати

продукт А

Обсяг виробництва, од.

200

201

300

Сплав 111, кг

2000

2010

3000

Сплав 112, кг

1000

1005

1500

Вартість Сплав 111, тис. Руб

200

201

300

Вартість Сплав 112, тис.руб

200

201

300

Разом матеріали, тис. Руб

2

400

402

600

Прямі трудовитрати, тис. Руб

1,5

300

301,5

450

Змінні загальновиробничі витрати (тис. Руб)

0,2

40

40,2

60

Разом змінні витрати по продукту А

3,7

740

743,7

1110

продукт Б

Обсяг виробництва, од.

100

100

100

Сплав 111, кг

2000

2000

2000

Сплав 112, кг

100

100

100

Вартість Сплав 111, тис. Руб

200

200

200

Вартість Сплав 112, тис. Руб

20

20

20

Разом матеріали, тис. Руб

2,2

220

220

220

Прямі трудовитрати, тис. Руб

3

300

300

300

Змінні загальновиробничі витрати

0,4

40

40

40

Разом змінні витрати по продукту Б

5,6

560

560

560

Разом основні матеріали

620

622

820

Разом прямі трудовитрати

600

601,5

750

Разом змінні ОПР

80

80,2

100

Разом змінні витрати, всього

1300

1303,7

1670

постійні витрати

Допоміжні матеріали

х

непрямі трудовитрати

х

60

60

60

Витрати на оплату відпусток

х

50

50

50

амортизація

х

50

50

50

Податки на майно

х

Страхування майна

х

10

10

10

Енергія-постійна частина

х

30

30

30

Технічне обслуговування - постійна частина

х

Разом постійні витрати

х

200

200

200

Всього виробнича собівартість

1500

1503,7

1870

Плюс Запаси готової продукції на початок періоду

13

13

16,7

Мінус Запаси готової продукції на кінець періоду

13

16,7

16,7

Всього собівартість реалізованої продукції

1500

1500

1870

9. Бюджет доходів і витрат

Таблиця 9.1 Бюджет доходів і витрат

показники

Ставка на од.

1 квартал 2008

З початку року

Січень

лютий

Березень

Виручка від реалізації

2000

2000

2600

Собівартість реалізованої продукції

1500

1500

1870

Валовий прибуток

500

500

730

Маркетингові та адміністративні витрати

230

230

242

балансовий прибуток

270

270

488

Податок на прибуток (24%)

64,8

64,8

117,1

абстрактні кошти

Відсотки за кредит

5,83

2,92

Інші виплати та резерви

чистий прибуток (збиток)

205,2

199,37

367,98

Бюджет прямих витрат на матеріали та графік оплати придбаних матеріалів

показники

Ставка на од.

1 квартал 2008

З початку року

Січень

лютий

Березень

Планований обсяг продажів, од.

А

200

200

300

Б

100

100

100

продукт А

Виручка від реалізації

1200

1200

1800

Мінус Вартість реалізованої продукції, змінна складова

3,7

740

740

1110

Мінус Збутові і адміністративні витрати, змінна складова

24

24

36

Маржинальний прибуток Продукт А

436

436

654

продукт Б

Виручка від реалізації

800

800

800

Мінус Вартість реалізованої продукції, змінна складова

5,6

560

560

560

Мінус Збутові і адміністративні витрати, змінна складова

16

16

16

Маржинальний прибуток Продукт Б

224

224

224

Разом маржинальний прибуток

660

660

878

Мінус постійні загальновиробничі витрати

200

200

200

Мінус постійні маркетингові та адміністративні витрати

190

190

190

Разом операційний прибуток

270

270

488

Мінус Податок на прибуток (24%)

64,8

64,8

117,1


Мінус відволікання коштів

Відсотки за кредит

5,83

2,92

Інші виплати та резерви

чистий прибуток (збиток)

205,2

199,37

367,98

10. Бюджет руху грошових коштів

Таблиця 10. 1. Бюджет руху грошових коштів

показники

1 квартал 2008

Разом

Січень

лютий

Березень

Початкове сальдо

70

50

52,92

70

Очікуване надходження грошових коштів-всього

Виручка від реалізації, всього

600

2000

2180

4780

Кредити, позики

349,9

349,9

Інші надходження

1100

1100

Очікувані платежі - всього

2119,9

2050

2232,92

6402,82

оплата матеріалів

645,1

631

730,9

2007

Оплата праці (прямі витрати)

600

600,3

631,2

1831,5

Оплата загальновиробничих витрат

230

230,2

250

710,2

Оплата маркетингових та адміністративних витрат

230

230

242

702

Початкові капітальні витрати

300

60

30

390

Оплата% за кредитами

5,83

2,92

8,75

повернення кредитів

174,95

174,95

349,9

Авансові платежі з податку на прибуток

64,8

64,8

117,1

246,7

Бажане мінімальне кінцеве сальдо

50

50

50

50

кінцеве сальдо

50

52,92

53,85

53,85

11.Кредитний план

Таблиця 11.1 Кредитний план

вид витрат

1 квартал 200_

січень

лютий

Березень

Сума кредиту, тис.руб.

349,9

Ставка річних,%

20

Термін повернення, міс

Березень

Повернення (з якого місяця починається)

лютий

Погашення кредиту, тис.руб.

174,95

174,95

Виплата відсотків, тис.руб

5,83

2,92

Сума до виплати, тис.руб.

0

180,78

177,87

12. Розрахунковий баланс

Таблиця 12.1. розрахунковий баланс

показники

на 01.01.

на 01.02.

на 01.03.

на 01.04.

АКТИВ

Основні засоби

755

1005

1015

995

Деб.задолженность

1100

1400

1400

1820

запаси матеріалів

62

62,2

82

82

запаси гот.продукціі

13

13

16,7

16,7

Грошові кошти

70

50

52,92

53,85

Разом АКТИВ

2000

2530,2

2566,6

2967,55

ПАСИВ

прибуток тек.періода

205,2

404,57

772,55

прибуток прош.лет

тисячі сто вісімдесят п'ять

тисячі сто вісімдесят п'ять

тисячі сто вісімдесят п'ять

тисячі сто вісімдесят п'ять

Кред.з-ть перед персоналом

480

480

481,2

600

Кред.з-ть за матеріали

335

310,1

320,9

410

Кред.з-ть по кредитах

349,9

174,95

Кред.з-ть з податку на прибуток

Разом ПАССИВ

2000

2530,2

2566,6

2967,55

Капітальні витрати включені у вартість ОС.

Балансова вартість ОС на 01.02 .: 755 тис.руб. +300 тис.руб. (Відповідно до плану-графіка капітальних витрат) - 50 тис.руб. (Амортизація) = 1005 тис.руб.

Балансова вартість ОС на 01.03 .: 1005 тис.руб. + 60 тис.руб. (Відповідно до плану-графіка капітальних витрат) - 50 тис.руб. (Амортизація) = 1 015 тис.руб.

Балансова вартість ОС на 01.04 .: 1015 тис.руб. + 30 тис.руб. (Відповідно до плану-графіка капітальних витрат) - 50 тис.руб. (Амортизація) = 995 тис.руб.

Список літератури

1. Джай К. Шим, Джойл Г. Сігел. Основи комерційного бюджетування / Пер. з англ. - СПб .: Азбука, 2001. - 496 с.

2. Контролінг як інструмент управління підприємством / Под ред. Н.Г. Данілочкіной. - М .: Аудит, ЮНИТИ.

3. Хруцький В.Є., Гамаюнов В.В. Внутріфірмове бюджетування: Настільна книга з постановки фінансового планування. М .: Фінанси і статистика, 2008. - 464 с.


Головна сторінка


    Головна сторінкаОблік витрат, бюджетування і контроль в галузях виробничої сфери

Скачати 47.24 Kb.