• 1.6. Узагальнення витрат на виробництво
 • 2. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції
 • 2.2. Аналіз складу і структури витрат на виробництво продукції
 • 2.3. Аналіз витрат на карбованець продукції
 • 2.4. Аналіз собівартості продукції в розрізі калькуляційних статей
 • Значне місце в собівартості продукції займають матеріальні і трудові витрати, які в залежності від обсягу продукції поділяються на прямі (умовно-змінні) і непрямі (умовно-постійні).
 • До прямих витрат відносяться витрати, розмір яких залежить від обсягу і асортименту продукції.
 • Зі зміною обсягу і структури продукції змінюється тільки їх величина в собівартості одиниці продукції.
 • Для аналізу впливу цих факторів доцільно використовувати прийом ланцюгових підстановок.
 • 31441962/24236031 * 100% = 129,73% .На підставі даних таблиці 8 розрахуємо рівень впливу вищеназваних чинників на прямі матеріальні витрати.
 • Таблиця 7. Вихідна інформація для аналізу прямих матеріальних витрат
 • Показники таблиці 10 свідчать про те, що за всіма статтями умовно-постійних витрат було отримано перевитрата, крім транспортних витрат.
 • 2.5. Аналіз собівартості найважливіших виробів
 • Список використаних джерел


 • Дата конвертації26.08.2017
  Розмір70.49 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 70.49 Kb.

  Облік витрат на виробництво продукції та їх аналіз на прикладі підприємства УП Гродвіта Плюс

  / P>

  відрахування до Фонду сприяння зайнятості і надзвичайний податок для ліквідації наслідків катастрофи на ЧАЕС єдиним платежем в розмірі 5%:

  Д-т рах. 26; К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів».

  Розрахунки за послуги банку, зв'язку, послуги сторонніх організацій та інші послуги відображаються на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Витрати по оплаті даних послуг списуються з кредиту цього рахунка на дебет рахунку 26 в тій частині послуг, які відносяться до господарських потреб підприємства.

  Електрична енергія на господарські цілі включається до витрат на виробництво продукції на основі даних вимірювальних приладів прямим призначенням. При цьому на вартість енергії на господарські потреби підприємства в бухгалтерському обліку складається наступна проводка:

  Д-т рах. 26; К-т рах. 60 - на 18 283 руб.

  Розрахунки по оплаті за розміщення відходів, за транспортні послуги і послуги сторонніх організацій відбиваються на рахунку 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами». Витрати по оплаті даних послуг списуються з кредиту цього рахунка на дебет рахунку 25 в тій частині послуг, які відносяться до виробничих потреб підприємства.

  В кінці місяця підсумкова сума списується повністю витрати на виробництво продукції основного виробництва. При цьому в обліку відображається наступна запис:

  Д-т рах. 20; К-т рах. 26 - на 5 413 194 руб.

  Таким чином, загальногосподарські витрати пов'язані з управлінням і організацією виробництва в цілому по підприємству. У номенклатуру статей цих витрат входять: амортизація виробничого обладнання, оренда обладнання та будівлі цеху, оплата праці службовців апарату управління та обслуговуючого персоналу разом з відповідними відрахуваннями, бланки суворої звітності, допоміжні матеріали, електрична енергія на технологічні цілі, послуги банку, зв'язку, послуги сторонніх організацій та інші послуги. Облік цих витрат ведеться в оборотно-сальдової відомості по рахунку: 26 в розрізі вищеназваних статей витрат. На окремі види продукції ці витрати списуються пропорційно прямими матеріальними витратами.

  1.6. Узагальнення витрат на виробництво

  Приватне виробниче унітарне підприємство «Гродвіта Плюс» є суб'єктом малого підприємництва і веде облік за спрощеною формою. Але, крім того, на підприємстві є укомплектована ПЕОМ (монітор, системний блок, принтер і т.д.), і тому бухгалтерський облік ведеться з використанням комп'ютера.

  Для обліку на підприємстві характерні такі ознаки:

  1.автоматізірованная обробка на ПЕОМ всіх первинних документів з використанням спеціальної бухгалтерської програми «1С: Бухгалтерія»;

  2.в якості облікових регістрів застосовуються машинограми за синтетичними та аналітичними рахунками;

  3.Дані синтетичного обліку отримують автоматичним складанням на ПЕОМ даних аналітичного обліку;

  4.Способи контролю передбачаються програмою автоматизованої обробки облікової інформації. При цьому обрана форма обліку відбивається в обліковій політиці організації і не змінюється протягом року.

  Як випливає зі сказаного вище, в якості облікового регістра, в якому збираються витрати на виробництво, на підприємстві застосовується оборотно-сальдова відомість по рахунку: 20. У даному документі відображаються витрати, списані раніше з кредитів рахунків 25 «Загальновиробничі витрати» і 26 «Загальногосподарські витрати ».

  На підприємстві ведеться протягом місяця роздільний облік витрат на виробництво продукції (прямих матеріальних витрат) за видами продукції і на управління виробництвом (накладних витрат) в розрізі статей витрат.

  Прямі матеріальні витрати по закінченні місяця на підставі звіту про списання сировини на окремі види продукції списуються на відповідний вид продукції на рахунок основного виробництва (вид діяльності - виробництво). Це відображається в обліку бухгалтерським записом:

  Д-т рах. 20; К-т рах. 10 - на виріб «хала» в розмірі 1 132 763 руб. згідно з додатком Б.

  При здачі продукції з виробництва на склад в обліку відображається бухгалтерська запис: Д-т рах. 43; К-т рах. 20

  Далі при реалізації дані суми будуть списуватися в Д рах 90 «Реалізація» субсчета2 «Собівартість реалізованої продукції».

  Непрямі витрати, до яких належать загальногосподарські та загальновиробничі витрати, враховуються в оборотно-сальдової відомості по рахунку: 20 в розрізі статей витрат. Номенклатура статей непрямих витрат складається зі статей загальновиробничих і загальногосподарських витрат.

  Після закінчення місяця підсумкова сума витрат на управління виробництвом списується в собівартість реалізованої продукції, що відображається проводкою:

  Д-т рах. 90 «Реалізація» субрахунок 2 «Собівартість реалізованої продукції»

  К-т рах. 20 «Основне виробництво» - на 28 977 495 руб.

  Так з кредитових оборотів за рахунками 20 і 43 формується собівартість реалізованої продукції.

  Для розрахунку планової калькуляції собівартості одиниці продукції використовуються ціни на сировину і основні матеріали на останні числа листопада і фактичні витрати за листопад.

  Розрахунок коефіцієнтів за грудень 2007р .:

  1. Транспортні витрати до сировини і матеріалів:

  2. Тепло і електроенергія до сировини і матеріалів:

  3. Оренда і вода до сировини і матеріалів:

  4. Інші витрати до сировини і матеріалів:

  Затверджені раніше норми витрати множаться на відповідні ціни на сировину за останні числа листопада, і знаходиться сума витрат по кожному виду сировини і матеріалів.

  Непрямі витрати відносяться на собівартість окремих виробів пропорційно прямими матеріальними витратами. Розподіл витрат відбувається в наступному порядку. На знайдений раніше відповідний коефіцієнт множиться загальна сума витрат на сировину і матеріали (додаток Б), і знаходиться частка відповідного виду непрямих витрат, яка припадає на даний виріб.

  Витрати на сировину і матеріали підсумовуються із накладними витратами по кожному виду продукції, і знайдена величина формує повну собівартість відповідного виду продукції.

  Далі від повної собівартості розраховується прибуток. Встановлена ​​норма прибутку - 12,5% від повної собівартості продукції. Сума повної собівартості і прибутку утворює оптову ціну одиниці продукції підприємства.

  Потім від оптової ціни розраховуються об'єднаний податок і відрахування до фонду підтримки виробників сільськогосподарської продукції. Підсумовуючи три останні величини, отримують відпускну ціну без ПДВ за 1 кг вироби. Ділення одержаної суми на вагу одиниці продукції отримують відпускну ціну без ПДВ одного виробу.

  Таким чином, на підприємстві застосовується спрощена форма бухгалтерського обліку з використанням ПЕОМ. Протягом місяця ведеться окремий облік витрат на виробництво продукції (прямих матеріальних витрат) за видами продукції і на управління виробництвом (накладних витрат) в розрізі статей витрат. Прямі матеріальні витрати по закінченні місяця на підставі звіту про списання сировини на окремі види продукції списуються на відповідний вид продукції на рахунок основного виробництва (вид діяльності - виробництво). Непрямі витрати, до яких належать загальногосподарські та загальновиробничі витрати, враховуються в оборотно-сальдової відомості по рахунку: 20. в розрізі статей витрат. Номенклатура статей непрямих витрат складається зі статей загальновиробничих і загальногосподарських витрат. Після закінчення місяця витрати на управління виробництвом списуються на собівартість реалізованої продукції. При складанні калькуляції відпускної ціни одиниці продукції основні матеріальні витрати списуються безпосередньо в собівартість відповідного виду продукції відповідно до затверджених норм витрати, а непрямі витрати відносяться на кожен виріб пропорційно матеріальним витратам.

  2. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції

  2.1. Об'єкт дослідження та інформаційне забезпечення аналізу витрат на виробництво і собівартості продукції

  Одним з основних чинників формування прибутку є собівартість реалізованої продукції. Якщо вона за звітний період підвищилася, то за інших рівних умов розмір прибутку за цей період обов'язково зменшиться за рахунок цього фактора на таку ж величину. Між розмірами величини прибутку і собівартості існує зворотна функціональна залежність.

  В умовах різних форм розвитку економіки собівартість продукції є найважливішим виробничо-господарської діяльності підприємств. У собівартості знаходять вираження всі витрати підприємства, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції. Її показники відображають ступінь використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, якість роботи окремих працівників і керівництва в цілому.

  Управління собівартістю продукції - це планомірний процес формування витрат на виробництво всієї продукції і собівартості окремих виробів; контролю за виконанням завдань по зниженню собівартості продукції і виявлення резервів цього зниження. Аналіз, виконуючи одну з основних управлінських функцій, входить до управляючої підсистему, і недостатнє його функціонування в цій ланці приводить до зниження ефективності системи управління собівартістю в цілому.

  Аналіз собівартості продукції дозволяє вивчити тенденції зміни її рівня, встановити відхилення фактичних витрат від нормативних і їх причини, виявити резерви зниження собівартості продукції і виробити заходи щодо їх освоєння.

  Ефективність системи управління витратами багато в чому залежить від організації їх аналізу, яка в свою чергу визначається наступними факторами:

  - формою і методами обліку витрат, що застосовуються на підприємстві;

  - ступенем автоматизації обліково-аналітичного процесу на підприємстві;

  - станом планування і нормування рівня витрат;

  - наявністю відповідних видів щоденної, щотижневої і щомісячної внутрішньої звітності про витрати, що дозволяють оперативно виявляти відхилення, їх причини та своєчасно вживати коригувальні заходи по їх усуненню;

  - наявністю фахівців, які вміють грамотно аналізувати і управляти процесом формування витрат. Об'єктами аналізу собівартості продукції є наступні показники:

  1) абсолютна сума витрат у цілому і за елементами;

  2) витрати на карбованець продукції (издержкоемкость продукції);

  3) собівартість продукції в цілому і в розрізі калькуляційних статей;

  4) собівартість окремих виробів.

  Джерела інформації для аналізу витрат на виробництво і собівартості продукції:

  бізнес план;

  дані бухгалтерського обліку за відповідними рахунками обліку витрат;

  планові і звітні калькуляції найважливіших виробів;

  первинні документи в необхідних випадках;

  планові дані про витрати на виробництво і реалізацію продукції і окремих виробів;

  Таким чином, собівартість є однією із складових частин господарської діяльності й відповідно одним з найважливіших елементів цього об'єкта управління.Аналіз, виконуючи одну з основних управлінських функцій, входить до управляючої підсистему, і недостатнє його функціонування в цій ланці приводить до зниження ефективності системи управління собівартістю в цілому. Як джерела інформації для аналізу витрат на виробництво і собівартості продукції можна використовувати бізнес-план; дані бухгалтерського обліку за відповідними рахунками обліку витрат; планові і звітні калькуляції найважливіших виробів.

  2.2. Аналіз складу і структури витрат на виробництво продукції

  Вивчення структури витрат на виробництво і її зміни за звітний період по окремих елементах витрат є початковим етапом поглибленого аналізу собівартості з метою вишукування шляхів і джерел зниження витрат і збільшення прибутку.

  Важливим фактором збільшення прибутку підприємства є зниження витрат на виробництво продукції. Пошук резервів цього зниження слід почати з дослідження і загальної оцінки складу і структури витрат. Дослідження складу дозволяє визначити, з яких складових складаються виробничі витрати. Аналіз структури дає можливість встановити тип виробництва та основні напрямки пошуку резервів зниження витрат. Так, переважання в загальній сумі витрат питомої ваги матеріальних витрат свідчить про те, що виробництво материалоемкое і, як наслідок, головний напрямок пошуку резервів зниження витрат - економія і раціональне використання матеріальних ресурсів. Сказане не означає, що в інших напрямках неможливо знайти вищевказані резерви. Йдеться про те, що головним напрямком, що дає значні суми резервів, є те, що визначено структурою витрат.

  Аналіз структури витрат на виробництво починається з визначення питомих ваг (у відсотках) окремих елементів витрат у загальній сумі витрат і їх зміни за звітний період. Для наочності такого аналізу використовується аналітична таблиця 1, в якій перераховуються елементи витрат і відображається їх величина в процентах до підсумку. Ці дані показуються окремо: базові (минулого звітного періоду, планові), фактичні та зміна цих показників за аналізований період.

  Вивчення структури витрат за елементами (при необхідності можна провести аналіз і по найважливішим складовим їх частин), а також змін, що відбулися за звітний період дозволяє дати оцінку раціональності такої структури, а також зробити висновок про необхідність і можливість її зміни.

  Таблиця 1. Аналіз структури витрат на виробництво в розрізі елементів

  елементи витрат

  За планом

  За звітний період

  зміна

  сума, тис. руб.

  питома вага, %

  сума, тис. руб.

  питома вага, %

  сума, тис. руб.

  питомої ваги,%

  1.Матеріальние витрати

  420000

  63,20

  415294,40

  59,54

  4705,6

  3,66

  2.Расходи на оплату праці робітників

  120000

  18,05

  122520,10

  17,57

  2520,1

  0,48

  3.Отчісленія на соціальні потреби

  48 000

  7,22

  48 677,20

  6,98

  677,20

  0,24

  4.Амортізація основних засобів і нематеріальних активів

  1 700

  0,25

  1 760,00

  0,25

  60,00

  0,00

  5.Прочіе витрати

  75 000

  11,28

  109214,70

  15,66

  34214,7

  4,38

  Разом витрат

  664700

  100,00

  697466,40

  100,00

  611716,01

  Показники свідчать про те, що значну частку в звітному році займали матеріальні і трудові витрати. Матеріальні витрати зменшилися на 4 705,6 тис. Руб., А їх частка в загальній сумі витрат знизилася на 3,66%. Витрати на оплату праці робітників збільшилися на 2 520,1 тис. Руб., Однак питома вага їх знизився на 0,48%. Частка амортизації основних засобів і нематеріальних активів не змінилася незважаючи на те, що амортизаційні відрахування збільшилися на 60 тис. Руб. Відрахування на соціальні потреби збільшилися на 677,2 тис. Руб., Однак питома вага їх знизився на 0,24%. Найбільш значно збільшилися інші витрати - на 34 214,7 тис. Руб., Що призвело до збільшення їх частки в загальній сумі витрат на 4,38%. З вищесказаного випливає, що найважливішими резервами зниження собівартості продукції є скорочення матеріальних і трудових витрат, а також зниження частки інших витрат.

  2.3. Аналіз витрат на карбованець продукції

  Найбільш узагальнюючим показником собівартості продукції, що виражає її прямий зв'язок з прибутком, є рівень витрат на рубль продукції.

  Витрати на рубль продукції визначаються за формулою: Z = C / V,

  де C - повна собівартість виробленої продукції;

  V - вартість або обсяг виробленої продукції.

  Цей показник розраховується в копійках. Він володіє і достоїнствами, і недоліками. Серед переваг можна виділити наступні: може розраховуватися в усіх галузях народного господарства; візуальний зв'язок з прибутком і рентабельністю: наприклад, ціна одиниці виробу - 1 000 руб., собівартість - 800 руб., отже, прибуток, яку можна отримати від продажу одиниці виробу - 1000-800 = 200 руб., а рентабельність одиниці виробу - 200 / 800 * 100 = 25%.

  Таблиця 2. Розрахунок витрат на рубль продукції

  показники

  За звітний рік

  Відхилення від плану

  за планом

  фактично

  абсолютне

  в%

  1.Повне собівартість продукції, тис. Руб.

  664 700

  697 466,4

  32 766,4

  4,93

  2.Об'ем продукції, тис. Руб.

  774 710

  815 644,6

  40 934,6

  5,28

  3. Витрати на рубль продукції, коп.

  85,8

  85,5

  -0,3

  -0,35

  На цей синтетичний показник впливає безліч факторів, пов'язаних з формуванням як чисельника, так і знаменника.

  Безпосередній вплив на зміну рівня витрат на рубль продукції надають три фактори, які знаходяться з ним в прямий функціональної зв'язку, або фактори першого порядку зв'язку з цим результативним показником:

  -зміна структури продукції;

  -зміна рівня витрат на окремі вироби (собівартості окремих виробів);

  -зміна цін на продукцію. Для аналізу впливу факторів рекомендується використовувати прийом ланцюгових підстановок.

  На підставі даних таблиці 3 розрахуємо рівень впливу вищеназваних чинників на витрати на карбованець продукції. Методика визначення розміру впливу представлена ​​в таблиці 4.

  Таблиця 3. Вихідна інформація для аналізу впливу факторів на рівень витрат на рубль продукції.

  Витрати на рубль продукції

  розрахунок

  Рівень витрат, коп.

  1. За планом

  664 700/774 710

  85,8

  2. За планом на фактичний випуск продукції

  681 300/802 530

  84,9

  3. Фактично при планових цінах

  697 466/802 530

  86,9

  4. Фактично

  697466,4 / 815644,6

  85,5

  Таблиця 4. Аналіз витрат на карбованець продукції.

  фактори

  розрахунок впливу

  Розмір впливу, коп.

  1. Зміна структури випущеної продукції

  84,9-85,8

  -0,9

  2. Зміна собівартості окремих виробів

  86,9-84,9

  2

  3. Зміна цін на продукцію

  85,5-86,9

  -1,4

  Разом

  85,5-85,8

  -0,3

  На понадпланове зниження витрат на карбованець продукції вплинули збільшення цін на окремі вироби, що призвело до зниження аналізованого показника на 1,4 коп., І структурні зрушення у випуску продукції (в результаті витрати знизилися на 0,9 коп.) Структурні зрушення набрали тому, що знизилася питома вага найбільш затратоемкую продукції, а менш -збільшився. Однак збільшення собівартості окремих видів продукції призвело до збільшення рівня витрат на 2 коп. Таким чином, в результаті впливу вищевказаних факторів рівень витрат на рубль продукції знизився на 0,3 коп. (-1,4-0,9 + 2).

  2.4. Аналіз собівартості продукції в розрізі калькуляційних статей

  Для повного висновку про можливість вишукування резервів зниження витрат на виробництво необхідно вивчити витрати по їх функціональної ролі у виробничому процесі. За цією ознакою вони групуються по калькуляційних статтях витрат в залежності від зв'язку з виробництвом, його організацією, обслуговуванням, управлінням і збутом.

  На УП «Гродвіта Плюс» застосовується склад калькуляційних статей, який представлений в таблиці 5.Затрати за статтями собівартості відрізняються від витрат по її елементах тим, що вони відображають витрати, які пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції за даний звітний період. Витрати ж за елементами показують всі вироблені підприємством витрати ресурсів за звітний період, включаючи витрати і на зростання залишків незавершеного виробництва, витрати, віднесені на рахунок витрат майбутніх періодів і т.п.

  Угрупування витрат за статтями витрат дозволяє характеризувати зв'язок витрат з результатами, їх роль в технологічному процесі, управлінні і обслуговуванні, у внутрішньогосподарському розрахунку, виділити прямі та непрямі, змінні та постійні витрати і тим самим повніше розкрити резерви їх економіі.Аналіз витрат за статтями собівартості починається з визначення відхилення фактичної суми витрат від планової, розрахованої виходячи з планових норм витрат на фактичний обсяг і фактичну структуру продукції в цілому по всій продукції і розрізі окремих статей витрат. Поряд з відхиленням в абсолютній сумі визначаються і відхилення в процентах.

  Аналіз собівартості за статтями калькуляції дозволяє визначати, за якими саме статтями мав місце перевитрата, а за якими статтями отримана економія.

  Показники таблиці 5 свідчать про те, що в порівнянні з планом знизилася питома вага сировини і матеріалів у собівартості продукції звітного року. Це сталося, швидше за все, не внаслідок більш раціонального використання сировини і матеріалів, а через те, що збільшився рівень електроенергії, транспортних витрат, послуг банку і інших послуг. Отже, слід виявити резерви зниження витрат за рахунок раціонального використання сировини і матеріалів і зниження частки перерахованих вище витрат. Дані результати лише підтверджують висновки, зроблені вище за даними таблиці 1.

  Таблиця 5. Аналіз собівартості продукції за статтями витрат

  Статті витрат

  Собівартість фактично випущеної продукції

  Відхилення фактичної собівартості від планової,%

  планова

  тис. руб.

  Фактична, тис.руб

  план

  факт

  ВТК

  1. Сировина і матеріали

  421 500

  417041,48

  63,41

  59,64

  3,77

  2. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

  1 700

  1 760,04

  0,25

  0,25

  0

  3. Заробітна плата

  120 000

  122 520,07

  18,05

  17,52

  0,53

  4. Витрати на опалення приміщень

  1 250

  1 271,71

  0,18

  0,18

  0

  5. Податки, що включаються до складу собівартості

  46 300

  49 568,41

  6,97

  7,09

  0,12

  6. Послуги банку

  2090

  6 495,51

  0,31

  0,93

  0,62

  7. Транспортні витрати

  30 000

  29 266,04

  4,51

  4,19

  0,32

  8. Електроенергія

  27 740

  33 836,22

  4,17

  4,84

  0,67

  9. Оренда приміщень

  13 800

  17 403,17

  2,60

  2,49

  0,11

  10. Інформаційні послуги

  275

  423,84

  0,04

  0,06

  0,02

  11. Послуги зв'язку

  0

  486,88

  0,00

  0,07

  0,07

  12.Інші послуги

  0

  19 140,10

  0,00

  2,74

  2,74

  Разом

  664 700

  699 213,49

  100,00

  100,00

  У процесі подальшого аналізу в першу чергу приділяється увага тих статей, за якими утворилися великі перевитрати, непродуктивні витрати і втрати, а також займає велику питому вагу в собівартості продукції. Як було відзначено в роботі, в обліку підприємства є одна особливість, обумовлена ​​масовим характером випуску продукції. Витрати на виробництво розподіляються між видами продукції поза системою «1С: Бухгалтерія». Тому облік витрат на виробництво по окремих видах продукції в бухгалтерській програмі не ведеться. За рік витрати на виробництво кожного випущеного вироби не збираються. Отже, аналіз прямих і непрямих витрат у собівартості продукції слід виробляти за даними за окремий місяць, в даному випадку грудень 2007р.

  Таблиця 6. Аналіз собівартості продукції за статтями витрат за грудень 2007 р

  Статті витрат

  Собівартість фактично випущеної продукції

  Відхилення фактичної собівартості від планової,%

  базова

  тис. руб.

  Фактична тис. Руб

  1. Сировина і матеріали

  58 250,41

  417041,48

  68,34

  59,64

  8,70

  2. Амортизація ОС і НМА

  0,00

  1 760,04

  0,00

  0,00

  0,00

  3. Заробітна плата

  14 498,25

  122 520,07

  17,01

  17,52

  0,51

  4. Витрати на опалення приміщень

  219,40

  1 271,71

  0,26

  0,18

  0,08

  5. Податки, що включаються до складу собівартості

  5 804,10

  49 568,41

  6,81

  7,09

  0,28

  6. Послуги банку

  343,86

  6 495,51

  0,40

  0,93

  0,53

  7. Транспортні витрати

  2 739,12

  29 266,04

  3,21

  4,19

  0,97

  8. Електроенергія

  24,71

  33 836,22

  0,03

  4,84

  4,81

  9. Оренда приміщень

  2 216,03

  17 403,17

  2,60

  2,49

  0,11

  10. Інформаційні послуги

  63,84

  423,84

  0,07

  0,06

  0,01

  11. Послуги зв'язку

  0

  486,88

  0,00

  0,00

  0,00

  12. Інші послуги

  1074,2

  19 140,10

  1,26

  2,74

  1,48

  Разом

  85 233,91

  699 213,49

  100,00

  100,00

  Значне місце в собівартості продукції займають матеріальні і трудові витрати, які в залежності від обсягу продукції поділяються на прямі (умовно-змінні) і непрямі (умовно-постійні). До прямих витрат відносяться витрати, розмір яких залежить від обсягу і асортименту продукції. До умовно-постійних належать витрати, абсолютна кошторисна величина яких в основному залишається незмінною. Зі зміною обсягу і структури продукції змінюється тільки їх величина в собівартості одиниці продукції.

  На УП «Гродвіта Плюс» до прямих витрат відносяться лише матеріальні витрати (сировина і основні матеріали). Решту витрат є непрямі витрати.

  Розмір прямих матеріальних витрат залежить від впливу багатьох чинників, які в підсумку синтезуються безпосередньо в трьох основних факторах: зміна обсягу продукції, зміна структури продукції, Зміна рівня матеріальних витрат у собівартості окремих виробів (питома матеріаломісткість). Для аналізу впливу цих факторів доцільно використовувати прийом ланцюгових підстановок.

  Слід врахувати, що показник 129,73% в таблиці 8 - це відсоток виконання плану за обсягом продукції, який знаходиться як відношення фактичного випуску продукції до планового відповідно у відсотках:

  31441962/24236031 * 100% = 129,73% .На підставі даних таблиці 8 розрахуємо рівень впливу вищеназваних чинників на прямі матеріальні витрати. Методика визначення розміру впливу за допомогою такого прийому елімінування, як метод ланцюгових підстановок, представлена в таблиці 9.

  Таблиця 7. Вихідна інформація для аналізу прямих матеріальних витрат

  Найменування виробів

  Кількість виробів, кг

  Норма витрати сировини, руб.

  Витрата сировини за місяць, руб.

  планове

  фактичне

  планова

  фактична

  за планом

  по план.нормам на факт.випуск продук

  фактичний

  1. Основа для піци

  800

  605,28

  1226

  1080,7

  980 800

  742 073

  654 126

  2. Булочка "Бутербродная"

  1800

  2369,6

  1302,4

  1116,1

  2 344 320

  3 086 167

  2 644 711

  3.Рулет "Сластьона"

  800

  361,32

  1770,3

  1772,2

  1 416 240

  639 645

  640 331

  4. Багет "Французький"

  1000

  97,8

  1450,9

  833,3

  1 450 900

  141 898

  81 497

  5. Хала

  1500

  2874

  1003,2

  789,5

  1 504 800

  2883197

  2269023

  6. Рулет маковий

  1000

  1036,8

  1482,2

  1090,5

  1482200

  1 536 745

  1 130 630

  7. Булка для гамбургерів

  1000

  2058,2

  1001,7

  708,5

  1 001 700

  2 061 699

  1 458 235

  8. Пиріг "Макова слоенка"

  800

  1056,72

  2103,6

  1650,7

  1 682 880

  2 222 916

  1 744 328

  9. Булка "Берлінер" з фруктовою начинкою

  150

  718,92

  2894,8

  1506,8

  434 220

  2 081 130

  1 083 269

  10. Круасан з начинкою

  120

  368,2

  2533,6

  2269,3

  304 032

  932 872

  835 556

  11. Здоба "Родзинка"

  500

  640

  1808,8

  1173

  904 400

  1 157 632

  750720

  Разом

  9470

  12186,84

  13 506 492

  17 485 973

  13 292 425

  Таблиця 8. Показники для розрахунку впливу факторів на прямі матеріальні витрати.

  Прямі матеріальні витрати

  Початкові дані

  1. За планом, руб.

  13 506 492

  2. За плановими нормами на фактичний випуск продукції по плановій структурі, руб.

  13506492 * 129,73% = 17521972

  3. За плановими нормами на фактичний випуск продукції, руб.

  17 485 973

  4. Фактичні, руб.

  13 292 425

  Таблиця 9. Аналіз прямих матеріальних витрат.

  фактори

  розрахунок впливу

  Розмір впливу, руб.

  1. Зміна обсягу продукції

  17521972-13506492

  4 015 480

  2. Зміна структури продукції

  17485973-17521972

  -35 999

  3. Зміна питомої матеріаломісткості

  13292425-17485973

  -4 193 548

  Разом

  13292425-13506492

  214 067

  Загальна економія матеріальних витрат склала 214 067 руб. Дана економія обумовлена ​​впливом двох факторів:

  1) внаслідок підвищення рівня матеріальних витрат на окремі вироби, тобто питомої матеріаломісткості, витрати знизилися на 4 193 548 руб .;

  2) за рахунок структурних зрушень у випуску продукції, тобто збільшення питомої ваги продукції з меншою матеріаломісткістю і відповідного зниження частки з більшою, витрати зменшилися на 35 999 руб.

  Однак внаслідок збільшення обсягу продукції був отриманий значний перевитрата матеріальних ресурсів в розмірі 4 015 480 руб. Таким чином, в результаті впливу факторів першого порядку прямі матеріальні витрати знизилися на 214 067 руб. (-4193548-35999 + 4015480).

  До непрямих витрат відносяться ті види витрат підприємства, які не включаються прямо до собівартості окремих видів продукції, а для цього використовуються певні коефіцієнти. Вони носять загальний характер і необхідні для обслуговування та управління виробничо-господарською діяльністю підприємства. До накладних витрат на ВП «Гродвіта Плюс» можна адресувати витрати, крім витрат сировини і основних матеріалів. Після закінчення місяця і підрахунку всіх витрат підсумкова сума непрямих витрат повністю списується на витрати реалізованої продукції.

  Виявлення і мобілізація резервів зниження витрат на обслуговування і управління здійснюється шляхом аналізу їх динаміки, причин відхилення від кошторису витрат, а також обґрунтованості їх розподілу між окремими видами продукції.

  Таблиця 10. Аналіз умовно-постійних витрат, руб.

  найменування статей

  Відповідно до кошторису

  фактично

  Відхилення від кошторису

  1. Транспортні витрати

  1 400 000

  1 340 812

  -59 188

  2. Тепло і електроенергія

  900 000

  1 395 440

  495 440

  3. Орендна плата

  1 080 000

  1 313 919

  233 919

  4. Фонд заробітної плати основних робочих

  2 330 000

  3 015 107

  685 107

  5.Відрахування від фонду заробітної плати (40,7%)

  932 000

  1 196 997

  264 997

  6. Інші витрати

  864 362

  4 402 919

  3 538 557

  Разом накладні витрати

  7 506 362

  12 665 194

  5 158 832

  Показники таблиці 10 свідчать про те, що за всіма статтями умовно-постійних витрат було отримано перевитрата, крім транспортних витрат. За ним досягнута економія в розмірі 59 188 руб. Найбільший перевитрата був отриманий за статтею «інші витрати» - в розмірі 3 538 557 руб.

  2.5. Аналіз собівартості найважливіших виробів

  У ринкових умовах господарювання актуальним залишається літочислення фактичної собівартості одиниці кожного виду продукції і її аналіз з метою реальної оцінки їх рентабельності та вишукування додаткових резервів зниження витрат.

  За базу порівняння беруться калькуляції, розраховані по техніко-обгрунтованими нормативами, среднеплановим нормам, договірних та інших умов. При цьому розрахунки ведуться окремо по змінним і постійним витратам. Останні (з урахуванням їх постатейного, хоча і слабкою, зв'язку з виробництвом і реалізацією продукції) додаються до змінних за певними ознаками або баз їх розподілу за видами продукції. На УП «Гродвіта Плюс» такою базою розподілу є прямі матеріальні витрати.

  Правильний вибір бази розподілу постійних витрат за видами продукції і її обов'язкове використання при фактичному калькулюванні робить істотний вплив на визначення ступеня рентабельності окремих видів виробів, враховуючи, що в сучасних умовах продажна ціна встановлюється ринком, а податки - державою.

  При аналізі звітних (фактичних) калькуляцій виробів, перш за все, виявляються постатейні відхилення від плану.

  Таблиця 11. Виписка з планової і звітної калькуляцій вироби «Булочка« Берлінер »з фруктовою начинкою», руб. (Додаток Н)

  найменування статей

  планова калькуляція

  звітна калькуляція

  Відхилення від плану

  1. Сировина і матеріали

  2894,8

  1506,8

  -1388

  2. Транспортні витрати

  141,8

  152,1

  10,3

  3. Тепло і електроенергія

  251,8

  158,2

  -93,6

  4. Орендна плата

  136,1

  148,9

  12,8

  5. Фонд заробітної плати основних робочих

  416

  468

  52

  6. Відрахування від фонду заробітної плати (40,7%)

  169,3

  185,8

  16,5

  7. Інші витрати

  416

  643,2

  227,2

  Разом повна собівартість

  4425,8

  3263

  -1162,8

  кількість виробів

  150

  718,92

  568,92

  Фактична собівартість вироби знизилася в порівнянні з планом на 1162,8 руб. Значний вплив на економію собівартості справила економія сировини і матеріалів в розмірі одна тисяча триста вісімдесят вісім руб., Менш значне - тепла і електроенергії (93,6 руб.).

  У процесі аналізу собівартості окремих виробів використовується диференційований підхід до аналізу прямих і непрямих витрат.

  Аналіз прямих матеріальних витрат здійснюється з використанням інформації з розшифровки до статті калькуляції «матеріали».

  Таблиця 12. Розшифровка до статті калькуляції «матеріали» по виробу «Булочка« Берлінер »з фруктовою начинкою»

  Найменування матеріалів

  За планової калькуляції

  За звітній калькуляції

  кількість, кг

  Ціна, руб.

  вартість руб.

  кількість, кг

  Ціна, руб.

  вартість, руб.

  1. Борошно пшеничне в / с

  0,514

  807,42

  415

  0,514

  740

  380,36

  2. Дріжджі х / б

  0,041

  1550

  63,6

  0,006

  1950

  11,8

  3. Суміш "Хефіквік"

  0,103

  8305,08

  855,4

  0

  0

  0

  4. Цукор-пісок

  0,026

  1024,19

  26,6

  0,034

  1070

  36,38

  5. Маргарин "Суперцехблок"

  0,062

  3702

  229,5

  0,01

  4250

  42,5

  6. Покращувач

  0,001

  800

  8

  0,001

  21410

  21,41

  7. Яйце куряче

  0,129

  2948

  380,3

  0,293

  120

  35,16

  8. Жир фритюрний (пальмова олія)

  0,103

  2415

  248,7

  0,1

  2590

  259

  9.ароматизатор

  0,0013

  34235

  44,5

  0

  0

  0

  10. Конфітюр

  0,165

  3200

  528

  0,194

  3000

  582

  11. Цукрова пудра

  0,093

  1024,19

  95,2

  0,091

  1020

  92,82

  12. Сіль

  0

  0

  0

  0,005

  140

  0,7

  13. Маргарин люкс

  0

  0

  0

  0,017

  2630

  44,7

  Разом

  2894,8

  1506,8

  Дані таблиці 12 свідчать про те, що на підприємстві мала місце економія матеріалів на виробництво виробу в розмірі 1 388 руб. (2894,8-1506,8).

  На величину матеріальних витрат в собівартості окремих виробів впливають такі фактори першого порядку:

  -зміна кількості матеріалів;

  -зміна цін на сировину і матеріали;

  заміна одного матеріалу іншим. Для розрахунку впливу перших двох факторів використовується факторна модель мультиплікативного типу:

  М = К * Ц, де М - вартість певного виду матеріалу,

  К - кількість матеріалів,

  Ц - ціна матеріалу.

  Таблиця 13. Аналіз прямих матеріальних витрат в собівартості виробу «Булочка« Берлінер »з фруктовою начинкою»

  фактори

  алгоритм розрахунку

  Результат впливу, руб.

  1. Зміна кількості

  дріжджів х / б

  (0,006-0,041) * 1550

  -54,25

  цукру-піску

  (0,034-0,026) * 1024,19

  8,19

  маргарину "Суперцехблок"

  (0,01-0,062) * 3702

  -2258,22

  яєць курячих

  (0,293-0,129) * 2948

  483,47

  конфитюра

  (0,194-0,165) * 3200

  92,8

  Разом зміна кількості

  -1728,01

  2. Зміна ціни

  борошна пшеничного в / с

  (740-807,2) * 0,514

  -34,54

  дріжджів х / б

  (1950-1550) * 0,006

  2,4

  цукру-піску

  (1070-1024,19) * 0,034

  1,56

  маргарину "Суперцехблок"

  (4250-3702) * 0,01

  5,48

  покращувача

  (21410-800) * 0,001

  20,61

  яєць курячих

  (4198-2948) * 0,293

  366,18

  жиру фритюрного

  (2590-2415) * 0,1

  17,5

  конфитюра

  (3000-3200) * 0,194

  -38,8

  цукрової пудри

  (1020-1024,19) * 0,091

  -0,38

  Разом зміна цін

  340,01

  Разом

  340,01-1728,01

  -1388

  Економія матеріальних витрат на виріб обумовлена ​​раціональним використанням сировини і матеріалів, зокрема, маргарину «Суперцехблок» і дріжджів х / б (2258,22 + 54,25 = 2312,47руб.). Однак внаслідок підвищення споживання яєць курячих, цукру-піску і конфітюру був отриманий перевитрата матеріальних ресурсів (483,47 + 92,8 + 8,19 = 584,46 руб.) Таким чином, за рахунок зміни кількості використовуваних в процесі виробництва матеріалів була отримана економія собівартості в розмірі 1728,01 руб. (2312,47-584,46).

  Внаслідок підвищення цін на окремі матеріальні ресурси, такі як поліпшувач, яйця курячі, жир фритюрний, маргарин «Суперцехблок», дріжджі х / б і цукор-пісок, був досягнутий перевитрата собівартості в розмірі 413,73 руб. (2,4 + 1,56 + 20,61 + 366,18 + 17,5 + 5,48). Однак на окремі ресурси ціни знизилися (борошно пшеничне в / с, конфітюр, цукрова пудра), тому була отримана економія собівартості в сумі 73,72 руб. (34,54 + 38,8 + 0,38). Отже, через зміни цін на ресурси перевитрата собівартості склав 340,01 руб. (413,73-73,72).

  Таким чином, в результаті впливу двох названих вище чинників була отримана економія собівартості вироби в сумі 1388 руб. (1728,01-340,01).

  Непрямі витрати в собівартості одиниці виробу можуть відхилятися від планової величини внаслідок зміни обсягу випуску вироби і відхилення фактичних витрат від кошторису. Для аналізу використовуються дані планових і звітних калькуляцій виробів. Розрахунок розміру впливу факторів на непрямі витрати і, відповідно, на собівартість проводиться за допомогою прийому ланцюгових підстановок.

  Вихідна інформація для аналізу береться з планових і звітних калькуляцій (таблиця 11). При цьому умовний показник розраховується за плановими нормами витрат на одне фактично випущене виріб.

  Таблиця 14. Вихідна інформація для аналізу непрямих витрат у собівартості виробу «Булочка« Берлінер »з фруктовою начинкою»

  Найменування витрат

  Планові витрати на одиницю продукції, руб.

  Фактичні витрати на одиницю, крб.

  умовний показник

  алгоритм

  результат

  1. Транспортні витрати

  141,8

  152,1

  141,8 * 150 / 718,92

  29,59

  2. Тепло і електроенергія

  251,8

  158,2

  251,8 * 150 / 718,92

  52,54

  3.Орендна плата

  136,1

  148,9

  136,1 * 150 / 718,92

  28,40

  4. Фонд заробітної плати основних робочих

  416

  468

  416 * 150 / 718,92

  86,80

  5. Відрахування від фонду заробітної плати

  169,3

  185,8

  169,3 * 150 / 718,92

  35,32

  6. Інші витрати

  416

  643,2

  416 * 150 / 718,92

  86,80

  Разом

  1531

  1756,2

  319,44

  кількість виробів

  150

  718,92

  Таблиця 15. Аналіз непрямих витрат у собівартості виробу «Булочка« Берлінер »з фруктовою начинкою»

  фактори

  розрахунок

  Результат впливу, руб.

  1. Зміна кількості випущених виробів:

  по транспортним витратам

  29,59-141,8

  -112,21

  по теплу і електроенергії

  52,54-251,8

  -199,26

  по орендній платі

  28,40-136,1

  -107,7

  по фонду заробітної плати основних робочих

  86,80-416

  -329,2

  з відрахувань від фонду заробітної плати

  35,32-169,3

  -133,98

  по інших витрат

  86,80-416

  -329,2

  Разом з непрямих витрат

  319,44-1531

  -1211,55

  2. Зміна за рахунок відхилення від кошторису витрат

  по транспортним витратам

  152,1-29,59

  122,51

  по теплу і електроенергії

  158,2-52,54

  105,66

  по орендній платі

  148,9-28,40

  120,5

  по фонду заробітної плати основних робочих

  468-86,80

  381,2

  з відрахувань від фонду заробітної плати

  185,8-35,32

  150,48

  по інших витрат

  643,2-86,80

  556,4

  Разом з непрямих витрат

  1756,2-319,44

  1436,76

  Загальна зміна

  1436,76-1211,55

  225,21

  Результати аналізу непрямих витрат у собівартості одиниці виробу показують, що мав місце перевитрата в розмірі 225,21 руб. Цей перевитрата цілком обумовлений відхиленням витрат від кошторису витрат на 1436,76 руб. Однак внаслідок збільшення випуску виробів на 568,92 кг непрямі витрати знизилися на 1211,55 руб. Тому загальний перевитрата в результаті впливу двох факторів склав 225,21 руб. (1436,76-1211,55).

  висновок

  На підставі проведеного дослідження можна зробити наступні висновки.

  На приватному виробничому унітарному підприємстві «Гродвіта Плюс» застосовується спрощена форма бухгалтерського обліку з використанням ПЕОМ.

  В організації застосовується простий (попроцессний) метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції. На підприємстві зведений облік витрат на виробництво організовується за бесполуфабрікатний варіанту.

  Кожен вид продукції, що виробляється складається з 7 і більше компонентів сировини і основних матеріалів. Тому для полегшення обліку матеріальних витрат на підприємстві ведеться протягом місяця роздільний облік витрат на виробництво продукції (прямих матеріальних витрат) за видами продукції і на управління виробництвом (накладних витрат) в розрізі статей витрат.

  Прямі матеріальні витрати по закінченні місяця на підставі звіту про списання сировини на окремі види продукції списуються на відповідний вид продукції на рахунок основного виробництва (вид діяльності - виробництво), а підсумкова сума витрат на управління виробництвом списується прямо на собівартість реалізованої продукції.

  Крім того, можна виділити ще одну особливість - витрати на виробництво розподіляються між видами продукції поза системою «1С: Бухгалтерія». Тому облік витрат на виробництво по окремих видах продукції в бухгалтерській програмі не ведеться. За рік витрати на виробництво кожного випущеного вироби не збираються.

  Необхідно також врахувати і той фактор, що цикл виробництва одного виду продукції займає 50-70 хвилин. Тому вся вироблена бригадою продукція реалізується в день виробництва, так як продукція має обмежені терміни зберігання. Тому в бухгалтерському обліку не є в наявності таке поняття, як «незавершене виробництво».

  Облік заробітної плати на підприємстві також має свої особливості. Заробітна плата робітникам-відрядникам нараховується наступним чином. Спочатку, знаючи загальна кількість виробленої за місяць продукції за видами і відрядні розцінки по кожному виду продукції, періодично переглядається технологом і затверджуються керівником організації, бухгалтер знаходить суму загального відрядного фонду за місяць. Потім бухгалтер проводить розрахунок заробітної плати по бригадам, при цьому знаходиться сума нарахованого заробітку за відрядними розцінками і від неї премія в розмірі 30%. Далі знайдені суми відображаються у розрахунковій відомості, яка складається в цілому по організації, в графі «нараховано» по кожному працівнику і в цілому. Отримані суми заробітної плати відображаються на рахунку 25 «Загальновиробничі витрати» і, таким чином, включаються в підсумковий дебетовий оборот рахунка, який потім списується на рахунок основного виробництва і розподіляється між видами продукції пропорційно прямими матеріальними витратами.

  Список використаних джерел

  1.Аналіз господарської діяльності в промисловості: Учеб. / В.І. Стражев, Л.А. Богданівська, О.Ф. Моргун та ін .; За заг. ред. В.І. Стражева. Мн .: Виш. школа, 2003. 480 с.

  2.Антоні Роберт Н. Основи бухгалтерського обліку. Ч. 2. Облік витрат. Звіт про прибуток. Товарно-матеріальні кошти. Собівартість реалізованої продукції. Основні засоби і амортизація. Зобов'язання і капітал. Мн .: Гавриленко В.Г., 1994. 118 с.

  4.Бугаев А. Формування облікової політики на 2007 р // Податковий вісник. 2004. № 5. С. 58-76.

  5.Волков Н.Г. Бухгалтерський облік на підприємствах малого та середнього бізнесу. М .: Бізнес-карта, 1994. 124 с.

  6.Глаголев П. Облік витрат і контроль. // Ризик. 2000. № 1-2. С. 31-34.

  7.Захарьін В. Р. Формування собівартості продукції. Мн.: Місанта, 1999.. 97с.

  8.Івашко Г. П. Умови та порядок виплати компенсації працівникам за використання транспортних засобів і її включення в собівартість. // Економіка. Фінанси. Управління. 2004. №7. С. 60-64.

  9.Кожевнікова Т. С. Віднесення матеріальних витрат на собівартість продукції (робіт, послуг) і для цілей обчислення оподатковуваного прибутку. // Економіка. Фінанси. Управління. 2006. № 6. С. 71-75.

  10.Колесніков С. Н. Многомерная собівартість. // Економіка. Фінанси. Управління. 2003. № 6. С. 63-72.

  11.Кондратова І. Г. Основи управлінського обліку. // Сучасне управління. 2000. № 6. С. 79-103.

  12.Ладутько Н. І., Борісевскій П.Є., Крупнова А. В. Бухгалтерський облік. Мн .: ФУАинформ, 2004. 728 с.

  13.Реформірованіе обліку, вдосконалення аналізу і планування витрат на виробництво продукції. Полоцьк: Пріор, 2003. 124 с.

  14.Русель А. Л. Аналіз впливу на собівартість трудових витрат. // Економіка. Фінанси. Управління. 2003. № 10. С. 86-91.

  15.Сівак Т. Н., Осейко П. П. Бухгалтерський облік за допомогою персонального комп'ютера. Мн .: Місанта, 2003. 104 с.

  16.Стражева Н. С., Стражев А. В. Бухгалтерський облік. Мн .: Книжковий будинок, 2004. 229 с.

  17.Танашева О. Г., Рябова Т. С. Контроль і аналіз в системі управління витратами. // Економічний аналіз: теорія і практика. 2004. № 8. С. 39-46.

  18.Федорова Г.В. Інформаційні технології бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. М .: Омега-Л, 2004.

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Облік витрат на виробництво продукції та їх аналіз на прикладі підприємства УП Гродвіта Плюс

  Скачати 70.49 Kb.