• Діпломної роботи магістра


 • Дата конвертації24.03.2017
  Розмір174.29 Kb.
  Типдиплом

  Скачати 174.29 Kb.

  Обґрунтування проекту нового Дочірнього виробничого Спільного підприємства "Кипарис-Т"

  ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

  КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА  Дипломна робота

  магістра

  Обґрунтування проекту нового Дочірнього виробничого Спільного підприємства "Кипарис-Т"
  Дніпропетровськ

  2004


  Анотація


  Діпломної роботи магістра

  Тема діпломної роботи - "Обгрунтування ПРОЕКТУ НОВОГО Дочірнього ВИРОБНИЧОГО Спільного ПІДПРИЄМСТВА" КИПАРИС-Т "НА БАЗІ Спільного ТОРГОВОГО підприємст-ВА" КИПАРИС ""

  науковий керівник

  Об'єкт ДОСЛІДЖЕНЬ діпломної роботи: діяльність закритого АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-кіпрське підприємство «КИПАРИС» (м. Дніпропетровськ) за 2001 -2003 роки, Виявлення основних проблем его економічного становища и Шляхів Подальшого розвитку, виконан розрахунків економічної ефектівності капітальніх інвестіцій в діверсіфікацію ДІЯЛЬНОСТІ при створенні Дочірнього Спільного підприємства "КИПАРИС-Т" по виробництва (складання з імпортних вузлів) телевізорів під торговою маркою іноземного інвестора "RAINFORD".

  Мета ДОСЛІДЖЕНЬ діпломної роботи: Вивчення закономірностей та Принципів фінансового механізму ДІЯЛЬНОСТІ спільніх предприятий у виде акціонерних товариств, оцінка конкурентного Сайти Вся телевізорів на Україні та перспектив завоювання сегментів Сайти Вся з новим типом телевізорів найніжчіх реалізаційніх цен.

  Ключові слова: СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ТОРГІВЛЯ, Іноземні ІНВЕСТИЦІЇ, МАРКЕТИНГ РИНКУ, СЕГМЕНТ РИНКУ, телевізори

  Дипломна робота магістра складається Із вступления, трьох розділів, виснов-ків та списку літератури. Роботу подано на страницах, містіть 32 табліці, 17 рисунків, Додатки на 16 аркушах. Перелік використаної літератури містіть 24 найменування.


  ЗМІСТ


  Вступ

  Розділ 1. Теоретична частина. Особливості создания та Функціонування предприятий з іноземними інвестиціями в Україні

  1.1 Правове регулювання Функціонування іноземних інвесторів в Україні

  1.2 Заснування підприємства з іноземними інвестиціями у форме Господарчий товариства та Особливості его статусу в Україні

  1.3 Основи бізнес-планування інвестування коштів в проекти создания Нових виробництв

  1.4 Сутність методів ОЦІНКИ ефектівності інвестіційніх проектів

  Розділ 2. Аналітична частина. Аналіз фінансового стану та виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ українськоо-кіпрського СП "КИПАРИС" у 2001 - 2002 роках

  2.1 Загальна техніко-економічна характеристика підприємства СП "КИПАРИС" у 2001 -2002 роках

  2.2 Аналіз складу и джерел Утворення майна (актівів)

  2.3 Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів ДІЯЛЬНОСТІ

  2.4 Коефіцієнтній аналіз показніків Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ

  2.5. Оцінка імовірності банкрутства підприємства та доцільності діверсіфікації ДІЯЛЬНОСТІ

  Розділ 3. Проектна частина. Аналіз ефективності інвестіцій в создания Дочірнього СП "КИПАРИС - Т" як проект діверсіфікації ДІЯЛЬНОСТІ СП "КИПАРИС" в Україні

  3.1 Маркетинговий аналіз ринкового сегменту для создания Дочірнього Спільного виробничого підприємства СП "КИПАРИС-Т" по виробництва телевізорів

  3.2 Вихідні дані по витратах проекту создания Дочірнього підприємства

  3.3 Розрахунки показніків фінансового прогнозу результатів проекту создания Дочірнього підприємства "КИПАРИС-Т"

  3.4 Прогнозні об'єднані характеристики предприятий СП "КИПАРИС" та Дочірнього СП "КИПАРИС-Т"

  Висновки

  Перелік літератури


  ВСТУП


  Підприємство, створене відповідно до Господарський кодекс України, в статутному Фонді которого НЕ Менш як десять відсотків ставити іноземна інвестіція, візнається підпріємством з іноземними інвестиціями. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на его баланс.

  Іноземною інвестіцією є цінності, что вкладаються іноземними інвесторамі в об'єкти інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ відповідно до законодавства України з метою Отримання прибутку або Досягнення СОЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТ.

  Іноземні інвестиції могут вкладатіся в об'єкти, інвестування в Які НЕ заборонено законами України. Підприємства з іноземними інвестиціями ма ють право буті засновниками дочірніх предприятий, створюваті філії и представництва на территории України и за ее межами з додержанням вимог законодавства України та законодавства відповідніх держав.

  Законом могут буті візначені Галузі господарювання та / або территории, в якіх встановлюється Загальний розмір участия іноземного інвестора, а такоже территории, на якіх діяльність предприятий з іноземними інвестиціями обмежується або Забороняється, віходячі з вимог забезпечення национальной безопасности.

  Правовий статус і порядок діяльності підприємств з іноземними інвестиціями визначаються ЦІМ Кодексом, законом про режим іноземного інвестування в Україні, іншімі законодавчий актами.

  Інвестіція - господарська операція, яка предполагает придбання основних ФОНДІВ нематеріальніх актівів, корпоративних прав та ЦІННИХ ПАПЕРІВ в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестіції.

  Під капітальною інвестіцією слід розуміті господарську операцію, яка предполагает придбання будинків, споруд, других об'єктів нерухомої власності за, других основних ФОНДІВ та нематеріальніх актівів, Які підлягають амортізації согласно з Законом "Про оподаткування прибутку підприємств".

  Під фінансовою інвестіцією слід розуміті господарську операцію, яка предполагает придбання корпоративних прав, ЦІННИХ ПАПЕРІВ, деривативів та других ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ. Фінансові інвестиції поділяються на Прямі та портфельні.

  Пряма інвестіція - господарська операція, яка предполагает Внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

  Портфельні інвестіція - господарська операція, яка предполагает придбання ЦІННИХ ПАПЕРІВ, деривативів та других ФІНАНСОВИХ актівів за кошти на фондовому ринку (за вінятком операцій Із скупівлі акцій як безпосередно платником податку, так и пов'язаними з ним особами, в ОБСЯГИ, что перевіщують 50 відсотків Загальної суми акцій, емітованіх іншою юридичною особою, Які належати до прямих інвестіцій).

  На территории України до суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ або других юридичних осіб, їх філій, ВіДДіЛЕНЬ, відокремленіх підрозділів, включаючі постійні представництва нерезидентів (далі - підприємства), створене за участю іноземних інвестіцій, Незалежності від форм та часу їх внесення, застосовується національний режим валютного регулювання та Справляння податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлений законами України для предприятий, створеня без участия іноземних інвестіцій.

  Підприємства, створені за участю іноземних інвестіцій, а такоже об'єкти (результати) та комунальної ДІЯЛЬНОСТІ на территории України за участю іноземних інвестіцій без создания юридичної особи, в тому чіслі на основе договорів (Контрактів) про виробничу кооперацію, СПІЛЬНЕ виробництво, сумісну діяльність ТОЩО, підлягають валютному и митному регулювання та оподаткування за правилами, встановленим законодавством України по вопросам валютного и митного регулювання та оподаткування предприятий, створеня без участия іноземних інвестіцій.

  Об'єкт ДОСЛІДЖЕНЬ діпломної роботи: детальний економічний Аналіз діяльності закритого АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-кіпрське підприємство «КИПАРИС» (м. Дніпропетровськ) за 2001 -2003 роки, Виявлення основних проблеми его економічного становища и Шляхів Подальшого розвитку, виконан розрахунків економічної ефектівності капітальніх інвестіцій в діверсіфікацію ДІЯЛЬНОСТІ при створенні Дочірнього Спільного підприємства "КИПАРИС-Т" по виробництва (складання з імпортних вузлів) телевізорів під торговою маркою іноземного інв стору "RAINFORD".

  Мета ДОСЛІДЖЕНЬ діпломної роботи: Вивчення закономірностей та Принципів фінансового механізму ДІЯЛЬНОСТІ спільніх предприятий у виде акціонерних товариств, оцінка конкуруючіх економічних процесів ефектівності розвитку Спільного підприємства як підприємства Із своими законами розширеного відтворення, внутрішньої за зовнішньої системи Ціноутворення та дівідендної політики, оцінка конкурентного Сайти Вся телевізорів на Україні та перспектив завоювання сегментів Сайти Вся з новим типом телевізорів найніжчіх реалізаційніх цен.

  Актуальність ДОСЛІДЖЕНЬ діпломної роботи: з врахування Великої кількості в Україні імпортних телевізорів, Які складаються на вітчізняніх складально лініях (только 5% телевізорів імпортуються як готов товар), зниженя продажної ціни телевізора в условиях відсутності власної Телевізійної промисловості України та ємності Сайти Вся до 1,5 млн . телевізорів на рік є безперечно перспективним напрямком діверсіфікації ДІЯЛЬНОСТІ торгового підприємства з своєю Мережа супермаркетів реализации та гарантійного обслуговування на базі цеху Складанний я телевізорів.

  Методи ДОСЛІДЖЕНЬ: проведення горизонтального (індексно-хронологіч-ного) та вертикального (структурно-хронологічного) АНАЛІЗУ балансу та Фінансової звітності підприємства, аналіз ФІНАНСОВИХ коефіцієнтів, прогнозування інвестіційної пріваблівості методом дисконтованих АНАЛІЗУ ефектівності ДІЯЛЬНОСТІ Створення Дочірнього Спільного підприємства.


  1 Теоретична ЧАСТИНА. ОСОБЛИВОСТІ Створення та Функціонування ПІДПРИЄМСТВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ В УКРАЇНІ


  1.1 Правове регулювання Функціонування іноземних інвесторів в Україні


  Правовий господарський порядок в Україні формується на основе оптимального поєднання ринкового саморегулювання економічних отношений суб'єктів господарювання та державного регулювання макроекономічніх процесів, віходячі з констітуційної вимоги відповідальності держави перед ЛЮДИНОЮ за свою діяльність та визначення України як суверенної и незалежної, Демократичної, соціальної, правової держави.

  Загальна принципами господарювання в Україні є [1]:

  - Забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання;

  - Свобода підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ у межах, визначених законом;

  - Вільний рух капіталів, товарів та послуг на территории України;

  - Обмеження державного регулювання економічних процесів у зв'язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підпріємніцтві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки Суспільства и держави;

  - Захист національного товаровиробників;

  - Заборона незаконного втручання ОРГАНІВ государственной власти та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські отношения.

  Суб'єкти господарювання ма ють право без обмежень самостійно Здійснювати господарську діяльність, что НЕ суперечіть законодавству.

  Суб'єкти господарювання підлягають державній реєстрації відповідно до Кодексу [1], при цьом держава Здійснює контроль и нагляд за господарсько діяльністю суб'єктів господарювання у таких сферах:

  - Збереження та витрачання коштів и матеріальніх цінностей суб'єктами господарських отношений - за станом и достовірністю бухгалтерського обліку та звітності;

  - ФІНАНСОВИХ, кредитних отношений, валютного регулювання та податкових отношений - за додержанням суб'єктами господарювання кредитних зобов'язань перед державою и розрахункової дисципліни, додержанням вимог валютного законодавства, податкової дисципліни;

  - Цен и Ціноутворення - по вопросам додержання суб'єктами господарювання державних цен на продукцію и послуги;

  - Монополізму та конкуренції - по вопросам додержання антимонопольно-конкурентного законодавства;

  - Земельних отношений - за Використання и охороною земель; водних отношений и лісового господарства - за Використання та охороною вод и лісів, відтворенням водних ресурсов и лісів;

  виробництва и праці - за безпека виробництва и праці, додержанням законодавства про працю; за пожежно, про екологічну, санітарно-гігієнічною безпеки; за Дотримання стандартів, норм и правил, Якими встановлен обов'язкові вимоги относительно умів Здійснення господарської ДІЯЛЬНОСТІ;

  - Споживання - за якістю и безпечністю продукції та послуг;

  - Зовнішньоекономічної діяльності - по вопросам технологічної, економічної, екологічної та соціальної безпеки.

  Кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своих прав І Закону інтересів. Права та законні Інтереси зазначену суб'єктів захіщаються Шляхом:

  - Визнання наявності або відсутності прав;

  - Визнання Повністю або частково Недійсними АКТІВ ОРГАНІВ государственной власти та ОРГАНІВ місцевого самоврядування, АКТІВ других суб'єктів, что суперечать законодавству, ущемляють права та законні Інтереси суб'єкта господарювання або спожівачів; Визнання Недійсними господарських Угод з підстав, передбачення законом;

  - Відновлення становища, Пожалуйста існувало до Порушення прав та законних інтересів суб'єктів господарювання;

  - Пріпінення Дій, что порушують право або створюють загроза его Порушення;

  - Прісудження до виконан обов'язку в натурі;

  - Відшкодування збитків;

  -! Застосування штрафних санкцій;

  -! Застосування оперативно-господарських санкцій;

  -! Застосування адміністративно-господарських санкцій;

  - Установлення, зміни и пріпінення господарських правовідносін;

  - Іншімі способами, передбачення законом.

  Підприємництво суб'єктів господарювання - це самостійна, ініціатівна, систематична, на власний ризико господарська діяльність, что здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою Досягнення економічних и СОЦІАЛЬНИХ результатів та одержаним прибутку.

  Підприємці ма ють право без обмежень самостійно Здійснювати будь-яку підпріємніцьку діяльність, якові НЕ заборонено законом.

  Підприємництво здійснюється на Основі:

  - Вільного Вибори підприємцем відів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ;

  - Самостійного формирование підприємцем програми ДІЯЛЬНОСТІ, Вибори постачальніків и спожівачів продукції, что віробляється, Залучення матеріально-технічних, ФІНАНСОВИХ та других відів ресурсов, использование якіх НЕ обмежена законом, встановлення цен на продукцію та послуги відповідно до закону;

  - Вільного найму підприємцем ПРАЦІВНИКІВ;

  - Комерційного розрахунку та власного комерційного ризики;

  - Вільного Розпорядження прибутком, что залішається у підприємця после Сплата податків, зборів та других платежів, передбачення законом;

  - Самостійного Здійснення підприємцем зовнішньоекономічної діяльності, использование підприємцем належної Йому Частки Валютної виручки на свой Розсудів.

  Підприємництво в Україні здійснюється в будь-якіх організаційніх формах, передбачення законом, на вибір підприємця.

  Порядок создания, государственной реєстрації, ДІЯЛЬНОСТІ, реорганізації та ліквідації суб'єктів підприємництва окремий організаційніх форм візначається Кодексом та іншімі законами.

  Держава гарантує усім підприємцям, Незалежності від обраних ними організаційніх форм підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Рівні права та Рівні возможности для Залучення и использование матеріально-технічних, ФІНАНСОВИХ, трудових, інформаційних, природних та других ресурсов.

  Установчо документами суб'єкта господарювання є решение про его Утворення або засновніцькій договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання.

  В установчих документах повінні буті зазначені найменування та Місцезнаходження суб'єкта господарювання, мета и предмет господарської ДІЯЛЬНОСТІ, склад и компетенція его ОРГАНІВ управління, порядок Прийняття ними РІШЕНЬ, порядок формирование майна, розподілу прібутків та збитків, умови его реорганізації та ліквідації, если інше НЕ предусмотрена законом.

  У засновніцькому договорі засновника зобов'язуються утворіті суб'єкт господарювання, визначаються порядок та комунальної ДІЯЛЬНОСТІ относительно его Утворення, умови передачі Йому свого майна, порядок розподілу прібутків и збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участия в ньом засновніків, порядок вибуття та входження Нових засновніків, інші умови ДІЯЛЬНОСТІ суб'єкта господарювання, Які передбачені законом, а такоже порядок его реорганізації та ліквідації відповідно до закону.

  Статут суб'єкта господарювання повинен містіті Відомості про его найменування и Місцезнаходження, мету и предмет ДІЯЛЬНОСТІ, розмір і порядок Утворення статутного та других ФОНДІВ, порядок розподілу прібутків и збитків, про органи управління и контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта єкта господарювання, а такоже інші Відомості, пов'язані з особливими організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут может містіті й інші Відомості, что НЕ суперечать законодавству.

  Статут (положення) затверджується власником майна (засновника) суб'єкта господарювання чи его представник, органами або іншімі суб'єктами відповідно до закону.

  Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації, кроме віпадків, встановлений Кодексом [1].

  Державна реєстрація суб'єктів господарювання проводиться у Виконавчому комітеті МІСЬКОЇ, районної у городе заради або в районній державній адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта, если інше НЕ предусмотрена законом.

  Для государственной реєстрації суб'єкта господарювання подаються Такі документи:

  - Решение власника (власніків) майна або уповноваженого ним (ними) органу у випадках, передбачених законом;

  - Установчі документи, передбачені законом для відповідного виду юридичних осіб;

  - Решение Антимонопольного комітету України про згоду на создания, реорганізацію (злиттів, Приєднання) суб'єктів господарювання у випадках, передбачених законом;

  - Документ (документи), что засвідчує Сплату засновника (засновниками) Внески до статутного фонду суб'єкта господарювання в размере, встановлений законом;

  - РЕЄСТРАЦІЙНА картка встановлення бланках;

  - Документ, что засвідчує Сплату коштів за державну реєстрацію.

  При створенні у процесі ПРИВАТИЗАЦІЇ та / або корпоратізації відкритих акціонерних товариств повинен такоже буті подані звіт про Наслідки підпіскі на Акції, учет Державною комісією з ЦІННИХ ПАПЕРІВ та фондового Сайти Вся.

  Державна реєстрація суб'єктів господарювання здійснюється у рядків не более десяти днів з дня Подання документів, зазначену у Цій статті. Реєструючий орган зобов'язаний в течение цього рядок Видати суб'єкту господарювання свідоцтво про его державну реєстрацію.

  На печатках и штампах суб'єкта господарювання повинен зазначатісь ідентифікаційний код, за Яким цього суб'єкта включено до державного реєстру суб'єктів господарювання, або ідентифікаційний код громадянина-підприємця.

  Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та копія документа, что підтверджує взяття его на облік в органах государственной податкової служби, є підставою для Відкриття рахунків в установах банків.

  Відомості относительно государственной реєстрації суб'єкта господарювання включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загально Ознайомлення.

  Перереєстрація суб'єкта господарювання проводиться у разі Зміни форми власності за, на Якій засновано Сейчас суб'єкт, або організаційної форми господарювання, або найменування суб'єкта господарювання и здійснюється в порядку, встановленим для его реєстрації.

  Скасування (пріпінення) государственной реєстрації суб'єкта господарювання здійснюється за его особистою заявив, а такоже на підставі решение суду у випадка Визнання Недійсними або такими, что суперечать законодавству, установчих документів, або Здійснення ДІЯЛЬНОСТІ, что суперечіть закону чи установчих документів, або в других випадках, передбачених законом.

  Скасування государственной реєстрації пріпіняє господарську діяльність и є підставою для Здійснення ЗАХОДІВ относительно ліквідації суб'єкта господарювання.

  Законодавством України могут буті Встановлені СПЕЦІАЛЬНІ правила государственной реєстрації окремий організаційніх форм господарювання.

  Суб'єкти господарювання ма ють право Відкривати свои філії (відділення), представництва без создания юридичної особи. Відкриття Вказаним підрозділів НЕ потребує їх реєстрації. Суб'єкт господарювання лишь сообщает про їх Відкриття реєструючий орган Шляхом Внесення додаткової информации в свою Реєстраційну картку.

  Пріпінення ДІЯЛЬНОСТІ суб'єкта господарювання здійснюється путем его реорганізації (злиттів, Приєднання, поділу, превращение) або ліквідації - за рішенням власника (власніків) чи уповноважених ним ОРГАНІВ, за рішенням других осіб - засновніків суб'єкта господарювання чи їх правонаступніків, а у випадка , передбачення ЦІМ Кодексом, - за рішенням суду.

  Підприємство - самостійній суб'єкт господарювання, Створений компетентним органом государственной власти або органом місцевого самоврядування, або іншімі суб'єктами для удовольствие суспільніх та особіст потреб Шляхом систематичного Здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, Іншої господарської ДІЯЛЬНОСТІ в порядку, передбачення Кодексом [1 ] та іншімі законами [2-9].

  Підприємство, если законом не встановлено інше, Діє на основе статуту, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійній баланс, рахунки в установах банків, печатку Із Своїм найменуванням та ідентіфікаційнім кодом, що не має у своєму складі других юридичних осіб.

  Залежних від форм власності за, передбачення законом, в Україні могут діяті підприємства таких відів:

  приватне підприємство, что Діє на основе пріватної власності за громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

  предприятие, что Діє на основе колектівної власності за (підприємство колектівної власності за);

  комунальне підприємство, что Діє на основе комунальної власності за теріторіальної громади;

  державне підприємство, что Діє на основе государственной власності за;

  предприятие, Заснований на змішаній форме власності за (на базі об'єднання майна різніх форм власності за).

  У разі если в статутному Фонді підприємства іноземна інвестіція стають не Менш як десять відсотків, воно візнається підпріємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному Фонді которого іноземна інвестіція ставити сто відсотків, вважається іноземним підпріємством.

  Залежних від способу Утворення (Заснування) та формирование статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

  Унітарне підприємство створюється одним засновника, Який віділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону Статутний фонд, що не поділеній на частки (паї), ​​Затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередно або через керівника, Який ним прізначається, Керує підпріємством и формує его трудовий колектив на засадах трудового найму, вірішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарнімі є підприємства Державні, комунальні, підприємства, засновані на власності за об'єднання громадян, релігійної организации або на приватній власності за засновника.

  Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або более засновниками за їх спільнім рішенням (договором), Діє на основе об'єднання майна та / або підпріємніцької чи Трудової ДІЯЛЬНОСТІ засновніків (учасников), їх Спільного управління справами, на Основі корпоративних прав, у тому чіслі через органи, что ними створюються, участия засновніків (учасников) у розподілі доходів та різіків підприємства. Корпоративними є кооператівні підприємства, підприємства, что створюються у форме господарського товариства, а такоже інші підприємства, в тому чіслі засновані на приватній власності за двох або более осіб.

  Підприємства залежних від кількості працюючих та ОБСЯГИ валового доходу від реализации продукции за рік могут буті віднесені до малих предприятий, Середніх або великих предприятий.

  Малими (Незалежності від форми власності за) візнаються підприємства, в якіх середньооблікова чісельність працюючих за звітний (фінансовий) рік НЕ перевіщує п'ятдесяти осіб, а ОБСЯГИ валового доходу від реализации продукции (робіт, послуг) за цею период НЕ перевіщує суми, еквівалентної п ' ятістам тисячам євро за середньорічнім курсом національного банку України относительно гривні.

  Великими підприємствами візнаються підприємства, в якіх середньооблікова чісельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевіщує тисячу осіб, а ОБСЯГИ валового доходу від реализации продукции (робіт, послуг) за рік перевіщує суму, еквівалентну п'яти мільйонам євро за середньорічнім курсом національного банку України относительно гривні.

  Усі інші підприємства візнаються середнімі.

  У випадка Існування залежності від Іншого підприємства, підприємство візнається Дочірнім.

  Майно підприємства становляться виробничі и невіробнічі фонди, а такоже інші цінності, ВАРТІСТЬ якіх Відображається в самостійному балансі підприємства.

  Джерелами формирование майна підприємства є:

  - Грошові та матеріальні внески засновніків;

  - Доходи, Одержані від реализации продукции, послуг, других відів господарської ДІЯЛЬНОСТІ;

  - Доходи від ЦІННИХ ПАПЕРІВ;

  - Кредити банків та других кредіторів;

  - Капітальні вкладення и дотації з бюджетів;

  - Майно, придбання в других суб'єктів господарювання, ОРГАНІЗАЦІЙ та громадян у встановлений законодавством порядку;

  - Інші джерела, що не Заборонені законодавством України.

  Володіння и Користування природними ресурсами підприємство Здійснює в установленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, на пільговіх условиях.

  Отношения підприємства з іншімі підприємствами, організаціямі, Громадянам в усіх сферах господарської ДІЯЛЬНОСТІ здійснюються на основе договорів.

  Підприємство має право реалізовуваті самостійно всю продукцію, яка НЕ ​​увійшла в державне замовлення або державне завдання, на территории України и за ее межами, если інше НЕ предусмотрена законом.

  Підприємство самостійно Здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частина зовнішньоекономічної діяльності України и регулюється законами України, іншімі прийнятя відповідно до них нормативно-правовими актами.

  Майном у Кодексі [1] візнається сукупність промов та других цінностей (включаючі Нематеріальні активи), Які ма ють вартісне визначення, віробляються чи Використовують у ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в других передбачення законом формах обліку майна ціх суб'єктів .

  Залежних від економічної форми, якої набуває майно у процесі Здійснення господарської ДІЯЛЬНОСТІ, майнові цінності належати до основних ФОНДІВ, оборотних ЗАСОБІВ, коштів, товарів.

  Основними фондами виробничого и невіробнічого призначення є будинки, споруди, машини та устаткування, обладнання, інструмент, виробничий інвентар и приладдя, господарський інвентар та інше майно трівалого использование, что віднесено законодавством до основних фондів.

  Оборотних засобах є сировина, паливо, матеріали, Малоцінні предмети та предмети, что Швидко зношуються, інше майно виробничого и невіробнічого призначення, что віднесено законодавством до оборотних ЗАСОБІВ.

  Кошта у складі майна суб'єктів господарювання є гроші у національній та іноземній Валюті, прізначені для Здійснення товарних отношений ціх суб'єктів з іншімі суб'єктами, а такоже ФІНАНСОВИХ отношений відповідно до законодавства.

  Товарами у складі майна суб'єктів господарювання візнаються Вироблено продукція (товарні запаси), віконані роботи та послуги.

  Особливе видом майна суб'єктів господарювання є цінні папери.

  Суб'єкти господарювання в межах своєї компетенції та відповідно до встановленного законодавством порядку могут віпускаті та реалізовуваті цінні папери, а такоже прідбаваті цінні папери других суб'єктів господарювання.

  Ціннім папером є документ встановленої форми з відповіднімі реквізітамі, что посвідчує грошове або інше Майнове право и візначає отношения между суб'єктом господарювання, Який его випустила (видав), и власником та предполагает виконан зобов'язань согласно з умів его випуску, а такоже можлівість передачі прав, что віплівають з цього документа, іншім особам.

  В Україні могут віпускатіся и перебуваті в обігу пайові, боргові та інші цінні папери. У сфері господарювання у випадках, передбачених законом, Використовують Такі види ЦІННИХ ПАПЕРІВ: Акції, облігації внутренних та зовнішніх державних позик, облігації місцевіх позик, облігації предприятий, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, Векселі, інші види ЦІННИХ ПАПЕРІВ, передбачені Кодексом [18 ] та іншімі законами.

  Господарськими общество візнаються підприємства або інші суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та / або Громадянам Шляхом об'єднання їх майна и участия в підпріємніцькій ДІЯЛЬНОСТІ товариства з метою одержаний прибутку. У випадках, передбачених Кодексом [18], господарське товариство может діяті у складі одного учасника.

  ЗАКОН УКРАЇНИ «Про інвестіційну діяльність» [4] візначає ЗАГАЛЬНІ правові, економічні та соціальні умови інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ на территории України та спрямованостей на забезпечення Рівного захисту прав, інтересів и майна суб'єктів інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ Незалежності від форм власності за, а такоже на Ефективне інвестування народного господарства України, розвитку МІЖНАРОДНОГО економічного співробітніцтва та інтеграції.

  Інвестиціями є всі види майнового та інтелектуальніх цінностей, что вкладаються в об'єкти підпріємніцької та других відів ДІЯЛЬНОСТІ, в результате якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект.

  Такими цінностямі могут буті:

  - Кошти, Цільові банківські вклади, паї, Акції та інші цінні папери;

  - Рухом та Нерухоме майно (будинки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності);

  - Майнові права, что віплівають з авторським правом, досвід та інші інтелектуальні цінності;

  - Сукупність технічних, технологічних, КОМЕРЦІЙНИХ та других знань, оформлених у виде технічної документації, навиків та виробничого досвіду, необхідніх для организации того чи Іншого виду виробництва, но НЕ запатентований ( "ноу-хау");

  - Права Користування землею, водою, ресурсами, Будинки, споруди, обладнанням, а такоже інші майнові права;

  - Інші цінності.

  Інвестиції у відтворення основних ФОНДІВ и на Приріст матеріально-виробничих запасів здійснюються у форме капітальніх вкладень.

  Об'єктами інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ могут буті будь-яке майно, в тому чіслі основні фонди и оборотні кошти в усіх галузь та сферах народного господарства, цінні папери, Цільові Грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності за, а такоже майнові права.

  Інвесторі - суб'єкти інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, Які пріймають решение про вкладення Власний, позичковий и залучених майновий та інтелектуальніх цінностей в об'єкти інвестування. Інвесторі могут віступаті в роли вкладніків, кредіторів, покупців, а такоже Виконувати Функції будь-которого учасника інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ.

  Інвестор самостійно візначає цілі, напрями, види й ОБСЯГИ інвестіцій, Залучає для їх реализации на договірній Основі будь-якіх учасников інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, у тому чіслі Шляхом организации конкурсів и торгів.

  Інвестор має право володіті, користуватись и розпоряджатіся об'єктами та результатами інвестіцій, включаючі реінвестіції та торговельні операции на территории України, відповідно до законодавчий АКТІВ України.

  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про режим іноземного інвестування" [7] візначає Особливості режиму іноземного інвестування на территории України, віходячі з цілей, Принципів и Положень законодавства України.

  Іноземні інвестиції могут здійснюватіся у виде:

  - Іноземної валюти, что візнається конвертування Національнім банком України;

  - Валюти України - при реінвестіціях в об'єкт первинного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України за умови сплат податку на прибуток (доходи);

  - Будь-которого рухомого и нерухомого майна та пов'язаних з ним майнового прав;

  - Акцій, облігацій, других ЦІННИХ ПАПЕРІВ, а такоже корпоративних прав (прав власності за на частки (пай) у статутному Фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства других стран), вираженість у конвертованій Валюті;

  - Копійчаних вимог та права на вимоги виконан договірніх зобов'язань, Які гарантовані першокласнімі банками и ма ють ВАРТІСТЬ у конвертованій Валюті, підтверджену согласно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнароднімі торговельно звичаєм;

  - Будь-якіх прав інтелектуальної власності, ВАРТІСТЬ якіх у конвертованій Валюті підтверджена согласно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнароднімі торговельно звичаєм, а такоже підтверджена експертно оцінкою в Україні, включаючі легалізовані на территории України авторські права, права на винаходи, Корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів и услуг, ноу-хау ТОЩО;

  - Прав на Здійснення господарської ДІЯЛЬНОСТІ, включаючі права на Користування Надрами та использование природних ресурсов, Надання відповідно до законодавства або договорів, ВАРТІСТЬ якіх у конвертованій Валюті підтверджена согласно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнароднімі торговельно звичаєм;

  - Других цінностей відповідно до законодавства України.

  Іноземні інвестиції могут здійснюватіся у таких формах:

  - Часткової участия у підпріємствах, что створюються спільно з Українськими юридичними и фізічнімі особами, або придбання Частки діючіх предприятий;

  - Створення предприятий, что Повністю належати іноземним інвесторам, філій та других відокремленіх підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючіх предприятий Повністю;

  - Придбання НЕ заборонених законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючі будинки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності за, Шляхом прямого одержаний майна та майнового комплексів або у виде акцій, облігацій та других ЦІННИХ ПАПЕРІВ;

  - Придбання самостійно або за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на Користування землею та использование природних ресурсов на территории України;

  - Придбання других майновий прав;

  - Господарської (підпріємніцької) ДІЯЛЬНОСТІ на основе Угода про Розподіл продукції;

  - В других формах, Які НЕ Заборонені законами України, в тому чіслі без создания юридичної особи на підставі договорів Із суб'єктами господарської ДІЯЛЬНОСТІ України.

  Іноземні інвестиції могут вкладатіся в будь-які об'єкти, інвестування в Які НЕ заборонено законами України.

  Для іноземних інвесторів на территории України встановлюється національний режим інвестіційної та іншої господарської ДІЯЛЬНОСТІ, за віняткамі, передбачення законодавством України та міжнароднімі договорами України.

  Іноземним інвесторам после Сплата податків, зборів та других обов'язкових платежів гарантується безперешкодній и Негайно переказ за кордон їх прібутків, доходів та других коштів в іноземній Валюті, одержаних на законних підставах внаслідок Здійснення іноземних інвестіцій.

  На территории України підприємства з іноземними інвестиціями створюються и діють у формах, передбачення законодавством України [1], [3].

  Майно, что ввозитися в Україну як Внесок іноземного інвестора до статутного фонду предприятий з іноземними інвестиціями (кроме товарів для реализации або власного споживання), звільняється від обкладений МіТОМ.

  При цьом Митні органи здійснюють пропуск такого майна на теріторію України на підставі видання підпріємством простого векселя на суму мита з відстроченням платежу не більш як на 30 календарних днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації.

  Вексель погашається и ввізне мито НЕ справляється, если у период, на Який дається відстрочення платежу, зазначену майно зараховане на баланс підприємства и Податковий інспекцією за місцезнаходженням підприємства Зроблено Відмітка про це на прімірніку векселі.

  Підприємство з іноземними інвестиціями самостійно візначає умови реализации продукции (робіт, послуг), включаючі Ціну на них, если інше НЕ предусмотрена законодавством України. Продукція предприятий з іноземними інвестиціями НЕ підлягає ліцензуванню и квотуванню за умови ее сертифікації як продукції власного виробництва у порядку, встановленим Кабінетом Міністрів України.

  Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки відповідно до законодавства України.


  1.2 Заснування Спільного підприємства з іноземними інвестиціями у форме Господарчий товариства та Особливості его статусу в Україні

  Міжнароднім спільнім підпріємством (МСП) вважається організаційно-правова форма поєднання зусіль різнонаціональніх партнерів у сферах інвестування, управління, виробництва продукції чи Надання послуг, торгівлі, использование доходів, розподілу підпріємніцькіх різіків ТОЩО [19].

  Підприємство, створене відповідно до Кодексу [1], в статутному Фонді которого НЕ Менш як десять відсотків ставити іноземна інвестіція, візнається підпріємством з іноземними інвестиціями. Підприємство набуває статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на его баланс.

  Підприємство з іноземними інвестиціями самостійно візначає умови реализации продукции (робіт, послуг), включаючі Ціну на них, если інше НЕ предусмотрена законодавством України. Продукція предприятий з іноземними інвестиціями НЕ підлягає ліцензуванню и квотуванню за умови ее сертифікації як продукції власного виробництва у порядку, встановленим Кабінетом Міністрів України [7], [8].

  Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки відповідно до законодавства України [2], [5], [6].

  Мотіваційній Механізм Заснування МСП створюється на макро- та мікрорівні национальной системи господарювання [14]. Попередні переговори относительно создания МСП, як правило, завершуються підпісанням партнерами протоколу про намірі, в якому ма ють буті зазначені:

  - ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ виробництва и поставок продукції на Внутрішній та Зовнішній ринкі;

  - Розмір статутного фонду з відокремленням часток партнерів у ньом;

  - Співвідношення между Власний та запозичення Кошта;

  - Можливий банк-кредитор;

  - Наявність місцевої кваліфікованої РОБОЧОЇ сили та потреба в залученні іноземного персоналу;

  - Організація продаж виробів чи послуг, організація та длительность післяпродажного обслуговування;

  - Трансферт (репатріація) прибутку іноземного партнера.

  Перелік документів, Які подаються ініціаторамі создания СП

  для его реєстрації в органах государственной власти України:

  1. Заява про Намір создания СП.

  2. установчо договір.

  3. Статут СП.

  4. Техніко-економічне обгрунтування або бізнес-план.

  5. письмовий погодження відповідного органу управління.

  6. Згода місцевіх ОРГАНІВ государственной власти.

  7. Нотаріально Завірені копії установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію юридичних осіб України и довідка банковского встанови, что веде розрахунки.

  Для іноземних інвесторів:

  8. Документ, что підтверджує его реєстрацію в стране Місцезнаходження. Цей документ повинен буті Нотаріально засвідченій, переведень на українську мову и легалізованій у встановлений порядку.

  9. Рекомендаційній лист банковского встанови іноземної фірми в стране Місцезнаходження, что веде ее розрахунки, з перекладу на українську мову и легалізованій.

  а) формирование власного Статутного капіталу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

  Акціонернім візнається общество, Пожалуйста має Статутний фонд, поділеній на визначення Кількість акцій рівної номінальної вартості, и Несе відповідальність за зобов'язаннями только майном товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями товариства только в межах належно їм акцій [3].

  При формуванні статутного Капіталу Використовують цінні папери - Грошові документи, что засвідчують право володіння або отношения позики, визначаються Взаємовідносини между особою, яка їх випустила, та їх власником и передбачають, як правило, виплату доходу у виде дівідендів або процентів, а такоже можлівість передачі копійчаних та других прав, что віплівають з ціх документів, іншім особам [9].

  Цінні папери могут буті іменнімі або на пред'явника. Іменні цінні папери, если інше НЕ предусмотрена цим Законом або в них спеціально не вказано, что смороду НЕ підлягають передачі, передаються Шляхом полного індосаменту (передавальний записів, Який засвідчує Перехід прав за ціннім папером до Іншої особи). Цінні папери на пред'явника обертаються вільно. Цінні папери могут буті вікорістані для Здійснення розрахунків, а такоже як застава для забезпечення платежів и кредитів.

  В Україні акціонерні товариства для формирование власного Капіталу могут віпускатіся Такі види ЦІННИХ ПАПЕРІВ [3], [9]:

  а) пайові цінні папери (фіктівна форма відображення Капіталу):

  - Акції;

  б) боргові (Довгострокові позики) цінні папери:

  - Облігації предприятий;

  Акція - цінній папір без установленого рядок обігу, что засвідчує Дольова участь у статутному Фонді АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, підтверджує членство в акціонерному товарістві та право на участь в управлінні ним, дает право его власнікові на те, що бере части прибутку у виде дівіденду, а такоже на участь у розподілі майна при ліквідації АКЦІОНЕРНОГО тОВАРИСТВА.

  Акції могут буті іменнімі та на пред'явника, прівілейованімі та просто. Громадяни вправі буті власниками, як правило, іменніх акцій. Обіг іменної Акції фіксується у Книзі реєстрації акцій, что ведеться товариством. До неї має буті внесено Відомості про шкірних іменну Акцію, включаючі Відомості про власника, час придбання Акції, а такоже Кількість таких акцій у кожного з акціонерів.

  За акціях на пред'явника у Книзі реєструється їх загальна Кількість.

  Прівілейовані Акції дають власнікові Переважно право на те, що бере дівідендів, а такоже на пріорітетну доля у розподілі майна АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА у разі его ліквідації. Власник прівілейованіх акцій НЕ ма ють права брати участь в управлінні акціонернім товариством, если інше НЕ предусмотрена его статутом. Прівілейовані Акції могут віпускатіся Із фіксованім у відсотках до їх номінальної вартості щорічно віплачуванім дівідендом. Виплата дівідендів провадиться у размере, зазначену в Акції, Незалежності від розміру одержаний товариством прибутку у відповідному году. У тому разі коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дівідендів по прівілейованіх акціях провадиться за рахунок резервного фонду.

  Если розмір дівідендів, что сплачуються акціонерам, по простих акціях перевіщує розмір дівідендів по прівілейованіх акціях, власникам останніх может провадітіся доплата до розміру дівідендів, виплачених іншім акціонерам.

  Прівілейовані Акції НЕ могут буті віпущені на суму, что перевіщує 10 процентів статутного фонду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. Порядок Здійснення Переважно права на те, що бере дівідендів візначається статтями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

  Власник Акції має право на часть прибутку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (Дивіденди), на долю в управлінні товариством (кроме власника прівілейованої Акції), а такоже інші права, передбачені цим Законом, іншімі законодавчий актами України, а такоже статтями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

  Рішення про випуск акцій пріймається засновниками АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА або загально збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. Випуск акцій акціонернім товариством здійснюється у размере его статутного фонду або на всю ВАРТІСТЬ майна державного підприємства (у разі превращение его в акционерное общество). Додатковий випуск акцій можливий у тому разі, коли попередні випуски акцій були зареєстровані и всі Ранее віпущені Акції Повністю оплачені за вартістю НЕ нижчих номінальної. Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з господарськими діяльністю АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. Акції оплачуються в гривнях, а у випадках, передбачених статтями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, такоже у іноземній Валюті або Шляхом передачі майна. Незалежності від форми внесеного вкладу ВАРТІСТЬ Акції віражається у гривнях.

  Дивіденди по акціях віплачуються один раз на рік за підсумкамі календарного року в порядку, передбачення статтями АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, за рахунок прибутку, что залішається у его розпорядженні после Сплата встановлення законодавством податків, других платежів у бюджет та процентів за банківський кредит.

  У статуті Суспільства повінні буті визначеня розмір дівіденду і (чи) ВАРТІСТЬ, віплачувана при ліквідації Суспільства (ліквідаційна ВАРТІСТЬ) по прівілейованіх акціях шкірного типу. Розмір дівіденду и ліквідаційна ВАРТІСТЬ визначаються у твердій грошовій чи сумі у відсотках до номінальної вартості прівілейованіх акцій. Розмір дівіденду и ліквідаційна ВАРТІСТЬ по прівілейованіх акціях вважаються визначеними такоже, если статутом Суспільства встановлений порядок їхнього визначення.

  Власник прівілейованіх акцій, по якіх НЕ визначеня розмір дівіденду, ма ють право на те, що бере дівідендів Нарівні з власниками звичайна акцій. Если статутом Суспільства передбачені прівілейовані Акції двох и більш тіпів, то статутом Суспільства винна буті такоже встановлена ​​черговість виплати дівідендів и ліквідаційної вартості по кожному типу прівілейованіх акцій. Статутом Суспільства может буті встановлен, что невіплаченій чи не Цілком виплачений дівіденд по прівілейованіх акціях визначеного типу, розмір которого визначених у статуті, накопічується и віплачуються Згідно (кумулятівні прівілейовані Акції). У статуті Суспільства могут буті візначені такоже можлівість и умови конвертації прівілейованіх акцій визначеного типу в звічайні Акції чи прівілейовані Акції других тіпів.

  Акціонери - ВЛАСНИКИ прівілейованіх акцій беруть участь у загально зборах акціонерів Із правом голосу при рішенні вопросам про реорганізацію и ліквідацію Суспільства. Акціонери - ВЛАСНИКИ прівілейованіх акцій визначеного типу здобувають право голосу при рішенні на загально зборах акціонерів вопросам про внесення змін и ДОПОВНЕННЯ у статут Суспільства, что обмежують права акціонерів - власніків цього типу прівілейованіх акцій, включаючі випадки визначення чи Збільшення ліквідаційної вартості, віплачуваної по прівілейованіх акціях попередньої Черги, а такоже Надання акціонерам - власникам Іншого типу прівілейованіх акцій перевага у черговості виплати дівіденду і (чи) ліквідаційної вартості акцій.

  Акціонери - ВЛАСНИКИ прівілейованіх акцій визначеного типу, розмір дівіденду по Який визначених у статуті Суспільства, за вінятком акціонерів - власніків кумулятивних прівілейованіх акцій, ма ють право брати участь у загально зборах акціонерів Із правом голосу з усіх вопросам его компетенції, починаючі зі збори, что назначені за річнімі Загальне збори акціонерів, на якому НЕ Було Прийнято решение про виплату дівідендів чи були прійняті решение про неповну виплату дівідендів по прівілейованіх акціях цього типу. Право акціонерів - власніків прівілейованім акціям такого типу брати участь у загально зборах акціонерів пріпіняється з моменту Першої виплати по зазначену акціях дівідендів у ПОВНЕ размере.

  Статут Суспільства может передбачаті право голосу по прівілейованіх акціях визначеного типу, если статутом Суспільства передбача можлівість конвертами акцій цього типу в звічайні Акції. При цьом власник такой прівілейованої Акції має Кількість голосів, що не перевіщуючу Кількість голосів по Звичайний акціях, у Які может буті конвертована приналежна Йому прівілейована акція.

  Облігація - цінній папір, что засвідчує Внесення ее власником копійчаних коштів и підтверджує зобов'язання відшкодуваті Йому номінальну ВАРТІСТЬ цього цінного паперу в передбачення в ньом рядків з виплати фіксованого відсотка (если інше НЕ предусмотрена умів випуску). Облігації усіх відів розповсюджуються среди предприятий и громадян на добровільніх засідках.

  Облігації предприятий віпускаються підприємствами усіх передбачення законом форм власності за, об'єднаннями предприятий, акціонернімі та іншімі общество и не дають їх власникам права на участь в управлінні.

  Облігації могут віпускатіся іменнімі и на пред'явника, процентними и безпроцентні (цільовімі), что вільно обертаються або з обмеженою колом обігу.Облігації предприятий повінні мати Такі реквізити: найменування цінного паперу - "облігація", Фірмове найменування и Місцезнаходження емітента облігацій; Фірмове найменування або имя покупця (для іменної облігації); номінальну ВАРТІСТЬ облігації; рядки погашення, розмір и рядки виплати процентів (для процентних облігацій); місце и дату випуску, а такоже серію и номер облігації; підпис керівника емітента або Іншої уповноваженої на це особи, печатку емітента.

  Кроме ОСНОВНОЇ частини до облігації может додаватіся купонний лист на виплату процентів. Купон на виплату процентів повинен містіті Такі основні дані: порядковий номер купона на виплату процентів; номер облігації, по Якій віплачуються проценти; найменування емітента и рік виплати процентів. Облігації, запропоновані для відкритого продажу з Наступний вільним обігом (кроме безпроцентні облігацій), повінні містіті купонний лист.

  Рішення про випуск облігацій предприятий пріймається емітентом и оформляється протоколом. Акціонерні товариства могут віпускаті облігації на суму не более 25 процентів від розміру статутного фонду и лишь после повної оплати усіх віпущеніх акцій.

  Випуск облігацій предприятий для формирование и поповнення статутного фонду емітентів, а такоже для покриття збитків, пов'язаних з їх господарсько діяльністю, що не допускається.

  б) Фінансовий Механізм управління акціонернім підпріємством

  Фінанси підприємства - це сукупність економічних, копійчаний отношений, что вінікають у процесі виробництва, розподілу и использование Сукупний суспільного продукту, національного багатства, и зв'язані з утвореннями, розподілом и использование валового доходу, копійчаний нагромадження и ФІНАНСОВИХ ресурсов предприятий [12].

  До ФІНАНСОВИХ отношений, что визначаються Зміст даної категорії, Прийнято відносіті Грошові отношения, что вінікають у процесі розширеного відтворення, а самє:

  1) между підприємствами й іншімі суб'єктами господарювання;

  2) между підприємствами и бюджетною системою;

  3) между підприємствами и фінансово-кредитною системою;

  4) усередіні різніх об'єднань предприятий;

  5) усередіні підприємства.

  Роль фінансів підприємства Полягає в Наступний [10]:

  1. Розподіляючі и перерозподіляючі національний доход і національне багатство на загальнодержавних Рівні, фінанси предприятий забезпечують формирование ФІНАНСОВИХ ресурсов країни, вікорістовуваніх для Утворення бюджету и позабюджетніх суспільніх фондів.

  2. У ході розподілу и перерозподілу національного доходу и национального багатства на Рівні предприятий смороду забезпечують сферу матеріального виробництва необхіднімі фінансовімі ресурсами и Кошта для безупинності процесса розширеного відтворення.

  3. На Рівні виробничих колектівів с помощью фінансів формуються Такі Грошові фонди, як фонди оплати праці и матеріального стимулювання, здійснюються програми СОЦІАЛЬНОГО розвитку колектівів предприятий.

  4. Важлівої є роль фінансів предприятий у збалансованості в народному господарстві между матеріальнімі и грошовими фондами, призначення для цілей споживання и нагромадження. Від ступенів забезпечення такой збалансованості много в чому залежався стабільність национальной грошової одиниці, грошовий обіг, стан платіжно-розрахункової дисципліни в народному господарстві.

  5. Безпосередній зв'язок фінансів предприятий и фінансів галузь народного господарства з усіма фазами відтворювального процесса обумовлює їх скроню потенційну Активність и велику можлівість впліву на всі Сторони господарювання.

  6. Фінанси підприємств могут служити важлівім інструментом державного регулювання економіки. З їхньою с помощью здійснюється регулювання відтворення Вироблення продукту, забезпечується фінансування розширеного відтворення на основе оптимального співвідношення между засоби, спрямованостей на споживання и нагромадження.

  Фінанси підприємств віконують три основні Функції:

  - Розподільну;

  - Контрольна;

  - Формирование копійчаних доходів;

  Під розподільною функцією фінансів підприємства Варто розуміті Здійснення ними своєї ДІЯЛЬНОСТІ в процесі розподілу валового внутрішнього продукту підприємства.

  Під контрольно функцією фінансів підприємства Варто розуміті внутрішньо властіву їм здатність об'єктивно відбіваті и тім самим контролюваті стан економіки підприємства.

  Фінансові отношения підприємства вінікають тоді, коли на грошовій Основі відбувається формирование Власний ЗАСОБІВ підприємства, его доходів, Залучення позіковіх джерел фінансування господарської ДІЯЛЬНОСТІ, Розподіл доходів, что утворяться в результате цієї ДІЯЛЬНОСТІ, їхнє использование на цілі розвитку підприємства.

  Організація господарської ДІЯЛЬНОСТІ требует відповідного фінансового забезпечення, тобто первісного Капіталу, что утворюється з внесків засновніків підприємства и пріймає форму Статутного капіталу. Це найважлівіше джерело формирование майна будь-которого підприємства.

  При створенні підприємства Статутний капітал Направляється на придбання основних ФОНДІВ и формирование оборотних коштів у розмірах, необхідніх для ведення нормальної виробничо - господарської ДІЯЛЬНОСТІ, вкладається в придбання ліцензій, патентів, ноу-хау, использование якіх є важлівім прибутковість фактором. Таким чином, первісній капітал інвестується у виробництво, у процесі которого створюється ВАРТІСТЬ, что віражається ціною реалізованої продукції. После реализации продукции вона пріймає копійчаних форму - форму Виторг від реализации Вироблення товарів, что Надходить на Розрахунковий рахунок підприємства.

  Виторг - це ще не доход, но джерело відшкодування вітраченіх на виробництво продукції коштів и формирование копійчаних ФОНДІВ и ФІНАНСОВИХ резервів підприємства. У результате использование Виторг з него віділяються якісно Різні СКЛАДОВІ части створеної вартості.

  Самперед це зв'язано з формуваннями амортізаційного фонду, что утворюється у віді амортизаційних відрахувань после того, як знос основних виробничих ФОНДІВ и нематеріальніх актівів Прийма копійчаних форму. Обов'язковою умів Утворення амортізаційного фонду є продаж Зроблений товарів споживачу и Надходження Виторг.

  Оскількі матеріальну основу створюваного товару складають сировина, матеріали, покупні комплектуючі вироби и напівфабрикати, їхня ВАРТІСТЬ поряд з іншімі матеріальнімі витратами, знос основних виробничих ФОНДІВ, заробітною платою ПРАЦІВНИКІВ складають витрати підприємства з виробництва продукції, что пріймають форму собівартості. До Надходження Виторг ЦІ витрати фінансуються за рахунок оборотних коштів підприємства, что НЕ вітрачаються, а авансуються у виробництво. После Надходження Виторг від реализации товарів оборотні кошти відновлюються, а понесені підпріємством витрати по виробництво продукції відшкодовуються.

  Відокремлення витрат у віді собівартості дает можлівість зіставіті отриманий від реализации продукции Виторг и зроблені витрати. Зміст інвестування ЗАСОБІВ у виробництво продукції складається в одержанні чистого доходу, и если Виторг перевіщує собівартість, то підприємство одержує его у віді прибутку.

  Прибуток и Амортизаційні відрахування є результатом кругообігу ЗАСОБІВ, вкладення у виробництво, и відносяться до Власний ФІНАНСОВИХ ресурсов підприємства, Якими воно Розпоряджається самостійно. Оптимальне использование амортизаційних відрахувань и прибутку по цільовому призначення дозволяє відновіті виробництво продукції на розшіреній Основі.

  Призначення амортизаційних відрахувань - Забезпечувати відтворення основних виробничих ФОНДІВ и нематеріальніх актівів. На Відміну Від амортизаційних відрахувань прибуток НЕ залішається Цілком у розпорядженні підприємства, его значний частина у віді податків Надходить у бюджет, что візначає ще одну сферу ФІНАНСОВИХ отношений, что вінікають между підпріємством и державою з приводу розподілу створенного чистого доходу.

  Прибуток, что залішається в розпорядженні підприємства - це багатоцільове джерело фінансування его потреб, но основні напрямки его использование можна візначіті як нагромадження и споживання. Пропорції розподілу прибутку на нагромадження и споживання визначаються перспективи розвитку підприємства.

  Амортизаційні відрахування и частина прибутку, что Направляється на нагромадження, складають Грошові ресурси підприємства, вікорістовувані на его виробничий и науково - технічний розвиток, формирование ФІНАНСОВИХ актівів - придбання ЦІННИХ ПАПЕРІВ, внески в Статутний капітал других предприятий и т.п. Інша частина прибутку, вікорістовується на нагромадження, Направляється на соціальний розвиток підприємства. Частина прибутку вікорістовується на споживання, у результате чого вінікають фінансові отношения между підпріємством и особами - акціонерамі, як зайнятості, так и не зайнятості на підприємстві. Оскількі фінанси підприємства як отношения є частина економічних отношений, что вінікають у процесі господарської ДІЯЛЬНОСТІ, принципи їх организации визначаються основами господарської діяльності підприємств. Віходячі їх цього, принципи організації фінансів можна сформулюваті в такий способ: самостійність в області Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ, самофінансування, зацікавленість у Підсумках фінансово - господарської ДІЯЛЬНОСТІ, відповідальність за ее результати, контроль за фінансово - господарсько діяльністю підприємства.

  г) Формування прибутку підприємства

  Прибуток є однією з основних категорій товарного виробництва. Це передусім виробнича категорія, что характерізує отношения, Які складаються в процесі суспільного виробництва [19].

  З'явилися прибутку безпосередно пов'язана з з'явилися категорії "Витрати виробництва". Прибуток - це та частина додаткової вартості продукту, что реалізується підпріємством, яка залішається после покриття витрат виробництва.

  Відособлення части вартості продукції у виде витрат Виступає в копійчаних виразі як собівартість продукції.

  Додатковий продукт - це ВАРТІСТЬ, створювана виробника прежде ВАРТІСТЬ необхідного продукту. додатковий продукт властівій усім Суспільно-економічнім формаціям и є однією з важлівіх умів їхнього успішного розвитку.

  Прибуток - це частина додаткової вартості, віробленої и реалізованої, готової до розподілу. Підприємство одержує прибуток после того, як втілена у створеня продукті ВАРТІСТЬ буде реалізована и наберіть грошової форми. Об'єктивна основа Існування прибутку пов'язана з необхідністю первинного розподілу Додатковий продукту. Прибуток - це форма проявити вартості Додатковий продукту. Прибуток є об'єктивною Економічною Категорією [12]. Тому на его формирование вплівають об'єктивні процеси, что відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу валового внутрішнього продукту.

  Водночас прибуток - це підсумковій Показник, результат фінаново-господарської діяльності підприємств як суб'єктів господарювання. Тому прибуток відбіває ее результати и зазнає впліву багатьох чінніків.

  На формирование абсолютної суми прибутку підприємства вплівають: результати, тобто ефективність его фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ; Сфера діяльності; галузь господарства; Установлені законодавством умови обліку ФІНАНСОВИХ результатів (Рис.1.1).

  Отримання прибутку від реализации продукции (товарі, робіт, послуг) Залежить від Здійснення ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ суб'єктів господарювання. Прибуток є складового Частина виручки від реализации. Однако На Відміну Від виручки, Надходження якої на поточний рахунок підприємства фіксується регулярно, ОБСЯГИ отриманий прибутку візначається только за Певний период (квартал, рік) на підставі Даних бухгалтерського обліку.

  Реально формирование прибутку на підприємстві відбувається в міру реализации продукции. Согласно Із законодавчий актами України момент реализации візначається за Датою від вантаження продукції (товарів), а для робіт (послуг) - за Датою фактичного виконан (Надання) таких, або за Датою зарахування коштів покупця на банківський рахунок постачальника.

  На рис.1.2 наведено структурно-логічну схему формирование прибутку від реализации продукции, а такоже названо основні показатели, что вплівають на прибуток від реализации [24].

  Прибуток від реализации продукции безпосередно Залежить від двох основних показніків: ОБСЯГИ реализации продукции та ее собівартості. На зміну ОБСЯГИ реализации продукции впліває зміна ОБСЯГИ виробництва, залишків нереалізованої продукції, Частки прибутку в ціні продукції (рентабельність продукції).

  Особливе управління фінансами АКЦІОНЕРНОГО підприємства є управління прибутком, оскількі ВІН є Джерелом виплати дівідендів акціонерам, тобто власникам АКЦІОНЕРНОГО підприємства (Рис.1.4). Тому в акціонерному підприємстві нормативна рентабельність АКЦІОНЕРНОГО Капіталу має следующие вимоги Із боку акціонерів:

  - Дивіденди на просту Акцію (после розподілу чистого прибутку та віділення дівідендів на 10% прівілейованіх акцій за заздалегідь зазначену відсотком), повінні буті НЕ ніжчі за середній відсоток

  доходності інвестіцій Капіталу в других галузь економіки, включаючі норму банківського депозитного відсотка;

  - Дивіденди на просту Акцію повінні враховуваті відсоток інфляційного відшкодування зниженя вартості інвестованого в статутний фонд Капіталу;

  Звідсі формирование прибутку в акціонерних підпріємствах віконується НЕ только на условиях самоокупності та самофінансування підприємства, но й віходячі з принципом економічної рентабельності Відрахування части чистого прибутку акціонерам, як їх дохід на вкладення капітал.


  Рис.1.3 Типовий Розподіл чистого прибутку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (после оподаткування)


  1.3 Основи бізнес-планування інвестування коштів в проекти создания Нових виробництв


  Бізнес-план - це план розвитку підприємства, необхідній для Освоєння Нових Сфера діяльності чи фірми для создания Нових сфер бізнесу. Основними цілямі бізнес-плану є [20]:

  1) визначення ступенів жіттєздатності и майбутньої стійкості підприємства, зниженя ризики підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ;

  2) конкретізація перспектив бізнесу;

  3) Залучення уваги й інтересу потенційніх інвесторів фірми, а такоже спожівачів и постачальніків;

  4) придбання досвіду планування, показ підприємства в перспектіві.

  Бізнес-план необхідній, самперед, для Залучення уваги майбутніх інвесторів (например, банків), як Відправна крапка при веденні переговорів з майбутнімі партнерами.

  Дерло етапом у розробці бізнес-плану є визначення джерел необхідної информации. Такими Джерелами могут стати підручники по бізнесу-планування, урядові заклади, консалтингові й аудиторські фірми, галузеві видання и т.п.

  Другий етап - визначення цілей розробки бізнес-плану. Цілі визначаються переліком проблем, Які покликання вірішіті бізнес-план. Для більшої пріваблівості проекту має сенс сполучення внутренних и зовнішніх проблем діяльності підприємства, например, пропозиція потенційнім інвесторам (комерційним банкам, например) не просто віступаті кредитором, а повноправно брати участь у підпріємніцькому проекті, тобто мати частко в акціонерному Капіталі, брати участь у розподілі прибутку и т.д.

  Третій етап - визначення цільовіх чітачів бізнес-плану: майбутніх інвесторів, Якими могут віступаті акціонери, комерційні банки, венчурні капіталісті и т.д. У залежності від контингенту чітачів у бізнес-плане необходимо віділіті ті чи інші Сторони ДІЯЛЬНОСТІ фірми, щоб переконаті інвесторів у ТІМ, что вкладені кошти будут раціонально вікорістані и принесуть відімі результати.

  Четвертий етап - установлення Загальної Структури створюваного документа. Звичайний бізнес-план містіть у Собі следующие СКЛАДОВІ части:

  1) - титульний лист и Зміст. Титульний аркуш повинною містіті заголовок плану, дату его подготовки, інформацію про Укладач плану и для кого ВІН БУВ підготовленій. Зміст повинною давати чітке представлення про весь Зміст бізнес-плану.

  2) - резюме. Воно винне містіті в Собі основні положення й Ідеї бізнес-плану. Резюме повинною складатіся з трьох частин: Уведення (мети плану и коротко суть проекту), основного змісту (короткий опис усіх ключовими моментів бізнес-плану, такоже рід ДІЯЛЬНОСТІ, прогноз Попит, джерела фінансування и т.д.) и висновка (представлення факторів майбутнього успіху проекту, опис основних способів Дії підприємця). Резюме повинною буті коротким и давати загальне представлення про план, а такоже воно винне буті склад таким чином, щоб у читача вінікло бажання продовжіті читання бізнес-плану.

  3) - історія бізнесу (если предприятие Вже існує). Тут нужно підкресліті Успіхи фірми й окремий співробітніків, розповісті про создания и діяльність фірми, про ті, Які продукти и послуги предлагает фірма на Сайти Вся, про роль ВИЩОГО керівніцтва в діяльності підприємства и т.д.

  4) - опис продуктов (послуг). Детальний опис майбутнього товару та патенти довести до зведення інвесторів, что зацікавлені у Високому конкурентному потенціалі товару. У опісі необходимо відбіті Способи! Застосування даного товару и его Властивості, порівняння з аналогічною продукцією конкурентів, а такоже життєвий цикл товару. Увага винна буті пріділена такоже дизайну й упакування и мотивами, что будут спонукуваті покупців здобуваті самє Сейчас товар.

  5) - аналіз положення справ у Галузі. Опис зовнішнього середовища фірми і визначення ступенів ее пріваблівості. Тут необходимо охарактерізуваті розміри Сайти Вся и его стан, категорії потенційніх покупців, чутлівість Сайти Вся до різніх внутренних и зовнішніх факторів, сезонних и ціклічніх коливання и т.д. Зроби Висновок Про загальну пріваблівість Сайти Вся, нужно візначіті потенційну частко фірми в ньом, дати прогноз продажів продукції, як у копійчаних, так и в натуральних Показники.

  6) - оцінка конкурентів и вибір конкурентної стратегії. Повінні буті візначені Головні конкурентні сили в Галузі и сформульовані основні варіанти конкурентних стратегій. За М. Портером існують три конкурентні стратегії: а) - перевага у витрати (Утримання витрат на низьких, недоступному для потенційніх конкурентів Рівні за рахунок економії на масштабі и досвіді виробництва); б) - диференціація (создания Фірмою продукту чи послуги з унікальнімі властівостямі, что найчастіше закріплені торговою маркою). в) - фокусування (зосередження уваги на одному Із сегментів Сайти Вся, на особлівій групі покупців, візначеній групі товарів чи на визначення географічно секторі Сайти Вся). У бізнес-плане повінні буті опісані обрані стратегії и їхнє конкретнішими! Застосування.

  7) - план виробництва. Усі Головні компоненти виробничої системи повінні буті опісані в бізнес-плане. Кроме того, план виробництва повинною включать економічні розрахунки витрат виробництва, повінні буті представлені основні методи виробництва и технології, загальна структура виробничого процесса. У плане виробництва вказується такоже яка сировина і матеріали необхідні, імена й адреси основних постачальніків фірми, характеристики необхідніх для организации виробництва потужного и чи існують уже задіяні потужності, чи мо підприємство розраховуваті на ефект масштабу виробництва и яка передбачувано структура витрат, як здійснюється контроль якості, Яким чином здійснюється вибір устаткування і Пожалуйста устаткування вікорістовується підпріємством. Указується місце, де передбачається помістіті підприємство (причини), а такоже якої кваліфікації робоча сила нужно для ведення виробництва.

  8) - план маркетингу. Цей план повинною охоплюваті всі питання, зв'язані з ринк. Повінні буті представлені основні характеристики покупців на орієнтованому Сайти Вся підприємства, ПОКУПЦІ повінні буті діференційовані в групи по різніх Ознака (рівень доходів, демографічна ознака), и предприятие повинною візначіті для себе, на Який Із сегментів Сайти Вся воно намерен орієнтуватіся. У плане повинною вказуватіся, на якові частко Сайти Вся примерно может претендуваті бізнес, чи буде мати місце Гостра конкурентна боротьба чи підприємство спробує найти свою нішу на Сайти Вся. Розкрівається такоже методика розрахунку ціни на товар фірми, Який чистий дохід принесе фірмі избран рівень ціни, Які канали збуту буде використовуват фірма, як передбачається и чи передбачається Взагалі організуваті опісляпродажній сервіс.

  9) - ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ план. Тут Указується форма власності за и тип організаційної Структури фірми, розглядаються питання керівніцтва и розподілу повноважень и відповідальності. Вказуються основні Пайовик (акціонери) організації (іноді приводиться весь список), скільки акцій и которого класу Було віпущено и передбачається віпустіті, склад ради діректорів и правления корпорації, як розподіляються повноваження среди керуючих фірми, Які основні РІСД Контрактів з менеджерами фірми, яка Організаційна структура фірми І спосіб взаємодії підрозділів один з одним.

  10) - фінансовий план. Містіть у Собі три основних планових документи: баланс підприємства, план прібутків й збитків и прогноз руху готівкі.

  Баланс фірми - зведена таблиця, что вказує джерела Капіталу и засоби его размещения. Звітний баланс є основою для АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ показніків підприємства.

  Звіт про прибутки и збитки (форма №2) - відтворює Підсумки ДІЯЛЬНОСТІ фірми за визначенням проміжок часу, такоже містіть інформацію для фінансового АНАЛІЗУ. Тут фірма порівнює витрати и результати своєї ДІЯЛЬНОСТІ, візначає величину чистого доходу и его Розподіл.

  Звіт про рух готівкі - Аналізує джерела и использование готівкі, тобто Грошові потоки. Зі Звіту повинною буті ясно, Пожалуйста Кількість готівкі фірма генерувала за минули период, Які джерела готівкі и як фірма вікорістовувало свою готівку.

  Ще одна важліва складових фінансового плану - визначення джерел Капіталу (ФОНДІВ), необхідного для ДІЯЛЬНОСТІ фірми, причому дані про джерела Капіталу повінні буті ув'язані з використаних фондів. У плане повінні буті представлені:

  - Передбачувано система фінансування и ее інструменти (банківські кредити, Векселі, облігації, опціоні и т.д.);

  - Величина відсотків и основних виплат по Боргу;

  - Гарантії чи заставу, что забезпечують БЕЗПЕКУ ФІНАНСОВИХ угідь;

  - Показатели фінансового важеля, что визначаються рівень ризики проекту

  - Список потокової кредитів фірми Із сумами и термінамі виплат по них;

  - Потенційні податкові Преимущества того чи Іншого способу фінансування бізнесу.

  11) - план ДОСЛІДЖЕНЬ и розробок. Тут вісвітлюється рівень витрат на дослідження і розробки (если фірма проводити Такі), порівняння їх з відповіднімі витратами минуло періодів и фірм-конкурентів, кваліфікація, досвід и Кількість персоналу у відділі ДОСЛІДЖЕНЬ и розробок, оснащеність цього відділу, реальні Досягнення дослідніцького підрозділу и его Внесок у Загальний успіх организации.

  12) - оцінка и страхування ризики. Кроме розрахунку ІНВЕСТИЦІЙНОГО ризики, у бізнес-плане має сенс віділіті окремий відділ проблемам ризики, у якому нужно провести Загальну оцінку можливий різіків, аналіз тіпів різіків, їхніх джерел и моментів Виникнення, а такоже Розробити заходу для мінімізації збитків (особливо у випадка форс-мажорних обставинні).


  1.4 Сутність методів ОЦІНКИ ефектівності інвестіційніх проектів


  У проектному аналізі чинний метод зрівнювання різночасовіх грошей, так званні дисконтування [17].

  Майбутня Цінність Бв сьогоднішніх грошей візначається за формулою:


  (1.1)


  де С - сьогоднішня сума грошей, что інвестуються;

  d - Постійна норма дисконту, что дорівнює прійнятій для інвестора нормі прибутку на капітал;

  t - длительность розрахункового ПЕРІОДУ (в роках);

  Сьогоднішня Цінність Сб майбутніх грошей візначається таким чином:


  (1.2)


  Перерахунок потокової и майбутніх сум в еквівалентній вартості Шляхом дисконтування дозволяє візначіті Цінність проектів на основе потокової и майбутніх витрат и результатів. Підраховані за Кожний рік життя проекту, смороду дісконтуються, а потім підсумовуються з метою одержаний Загальна сертифіката № цінності проекту, на основе которого роблять Висновок относительно прійнятності проекту.

  Критерії, что Використовують в аналізі інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ, можна підрозділіті на две групи в залежності від того Враховується чи ні годин параметр: 1) засновані на дисконтованих оцінках; 2) засновані на обліковіх оцінках. До першої групи відносяться Критерії:

  - Чистий приведений ефект (Net Present Value, NPV);

  - Індекс рентабельності інвестиції (Probability Index, PI);

  - Внутрішня норма прибутку (Internal Rate of Return, IRR);

  - Модіфікована внутрішня норма прибутку (Modified Internal Rate of Return, MIRR);

  - Дисконтований строк окупності інвестиції (Discounted Payback Period, DPP).

  До Другої групи відносяться Критерії:

  - Рядків окупності інвестиції (Payback Period, PP);

  - Коефіцієнт ефектівності інвестиції (Accounting Rate of Return, ARR).

  а) Метод розрахунку чистого наведеного ЕФЕКТ

  Цей метод Заснований на зіставленні величини віхідної інвестиції (IC) Із загальною сумою дисконтованих чистих копійчаних Надходження, генерованіх нею в течение прогнозованого ПЕРІОДУ. Оскількі Приплив коштів розподіленій у часі, ВІН дісконтується с помощью коефіцієнта r, встановлюваного інвестором самостійно віходячі зі щорічного відсотка повернення, Який ВІН хоче чи может мати на інвестованій їм капітал. Пріпустімо робиться прогноз про ті, что інвестіція (IC) буде генеруваті течение n років річні доходи в размере Р 1, Р 2,..., Р n. Загальна накопічена величина дисконтованих доходів (Present Value, PV) и чистий приведений ефект (Net Present Value, NPV = ЧДД-чисто дисконтований дохід) відповідно розраховуються по формулах [13]:


  (1.3)


  (1.4)


  Если NPV> 0, то проект Варто Прийняти; если NPV <0, то проект Варто відкінуті; NPV = 0, то проект ні прибутковий, ні збітковій. Дамо економічне трактування крітерію NPV з позіції власніків компании, что по суті и візначає логіку крітерію NPV:

  - Если NPV <0, то у випадка Прийняття проекту Цінність компании зменшіть, тобто ВЛАСНИКИ компании понесуть збиток;

  - Если NPV = 0, то у випадка Прийняття проекту Цінність компании НЕ змініться, тобто добробут ее власніків залиша на КОЛІШНИЙ Рівні;

  - Если NPV <0, то у випадка Прийняття проекту Цінність компании, а отже, и добробут ее власніків збільшіться.

  Проект Із NPV = 0 має додатковий аргумент у свою Користь - у випадка реа-лізації проекту добробут власніків компании НЕ змініться, но в тій же година про-присяги виробництва зростуть, тобто компанія збільшіться в масштабах.

  При прогнозуванні доходів по роках та патенти по возможности врахову-вати усі види Надходження як виробничого, так и невіробнічого характеру, что могут буті Асоційовані з данім проектом.

  Если проект пріпускає не разові інвестіцію, а послідовне інвестування ФІНАНСОВИХ ресурсов в течение m років, то формула для розрахунку NPV моди-фікується в такий способ (з врахування впліву інфляції як на дісконтовані потоки інвестиції, так и на сгенеровані потоки прибутку інвестиційного проекту):


  (1.5)


  де j - прогнозованій середній рівень інфляції.

  При розрахунку NPV, як правило, вікорістовується Постійна ставка дисконтування, однак при Деяк обставинам, например, очікується зміна уровня дисконтних ставок, могут використовуват індівідуалізовані по роках КОЕФІЦІЄНТИ дисконтування. Если в ході імітаційніх розрахунків приходиться застосовуваті Різні КОЕФІЦІЄНТИ дисконтування, то формула (ефекту 1.5) не застосовується, и проект прийнятною при Постійній дісконтній ставці может стать непрійнятнім.

  б) Метод розрахунку індексу рентабельності інвестиції

  Цей метод є по суті наслідком попередня. Індекс рентабельності (PI) = ІД (індекс доходності) розраховується по Формулі [20]:


  (1.6)


  Если PI> 1, то проект Варто Прийняти; если PI <1, то проект Варто відкінуті; если PI = 1, то проект є ні прибутковий, ні збітковім.

  Если проект пріпускає не разові інвестіцію, а послідовне інвестування ФІНАНСОВИХ ресурсов в течение m років, то формула для розрахунку PI. модіфікується в такий способ (з врахування впліву інфляції як на дісконтовані потоки інвестиції, так и на сгенеровані потоки прибутку інвестиційного проекту):


  (1.7)


  На Відміну Від чистого наведеного ЕФЕКТ індекс рентабельності є відноснім Показники: Він характерізує рівень доходів на одиницю витрат, тобто ефективність вкладень - чим более значення цього сертифіката №, тім вищє віддача кожної гривні, інвестованої в Сейчас проект. Завдяк цьом крітерію PI очень Зручний при віборі одного проекту з ряду альтернативних, что ма ють примерно однакові значення NPV (зокрема, если два проекти ма ють однакові значення NPV, но Різні ОБСЯГИ необхідніх інвестіцій, ті вігідніше тієї з них, что Забезпечує велику ефективність вкладень), або при комплектуванні портфеля інвестіцій з метою максімізації сумарного значення NPV.

  в) Метод розрахунку внутрішньої норми прибутку інвестиції

  Під внутрішньою нормою прибутку інвестиції (IRR = ВНД) розуміють значення коефіцієнта дисконтування r, при якому NPV проекту дорівнює нулю:

  IRR = r, при якому NPV = f (r) = 0.

  Іншімі словами, если позначіті IC = CF 0, то IRR находится з Рівняння [20]:


  (1.8)


  С помощью таблиць вібіраються два значення коефіцієнта дисконтування r 1 2 таким чином, щоб в інтервалі (r 1, r 2) функція NPV = f (r) змінювала свое значення з "+" на "-" чи з "-" на "+". Далі застосовують формулу


  (1.9)


  де r 1 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому

  f (r 1)> 0 (f (r 1) <0)); r 2 - значення табульованого коефіцієнта дисконтування, при якому f (r 2) <0 (f (r 2)> 0)).

  г) Метод визначення рядок окупності інвестіцій

  Цей метод, что є одним з найпростішіх и широко вікорістовуєміх у мировой обліково-аналітічній практике, що не пріпускає тімчасової упорядкованості копійчаних Надходження [11], [12]. Алгоритм розрахунку рядок окупності (СО) Залежить від рівномірності розподілу прогнозованіх доходів від інвестиції. Если дохід розподіленій по роках рівномірно, то строк окупності розраховується розподілом одноразових витрат на величину річного доходу, обумовлених ними. При одержанні дробового числа воно округляється убік Збільшення до най-ліжчого цілого. Если прибуток розподіленій нерівномірно, то строк окупності розраховується прямим підрахунком числа років, протягом якіх інвестіція буде погашена кумулятивним доходом. Загальна формула розрахунку сертифіката № СО має вид:


  , При якому (1.10)


  Нерідко Показник СО = РР розраховується більш точно, тобто розглядається и Дробова частина року; при цьом робиться припущені, что Грошові потоки розподілені рівномірно в течение шкірного року.

  Тоді формула (11) модіфікується для розрахунків як:


  (1.11)


  При враховуванні годинного аспекту в розрахунок пріймаються Грошові потоки, дісконтовані по Показник WACC, а відповідна формула для розрахунку дисконтованих рядок окупності (DPP) має вид:


  , При якому (1.12)


  Очевидно, что у випадка дисконтування рядків окупності збільшується, тобто всегда DPP> PP. Іншімі словами, проект прийнятною за крітерієм СО может віявітіся непрійнятнім за крітерієм DPP = ДСО [12].

  Если проект пріпускає не разові інвестіцію, а послідовне інвестування ФІНАНСОВИХ ресурсов в течение m років, то формула для розрахунку ДСО (DPP) модіфікується в такий способ (з врахування впліву інфляції як на дісконтовані потоки інвестиції, так и на сгенеровані потоки прибутку інвестиційного проекту):


  (1.13)  2 Аналітична ЧАСТИНА. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ВИРОБНИЧО-господарської ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНО-кіпрського СП "КИПАРИС" У 2001 - 2002 роках


  2.1 Загальна техніко-економічна характеристика підприємства СП "КИПАРИС" у 2001 -2002 роках


  Спільне Українсько-Кіпрське з іноземними інвестиціями підприємство "Кипарис" засновано на колектівній форме власності за (закрите акціонерне товариство) та зареєстроване Розпорядження виконкому Дніпропетровської міської Ради народних депутатов від 21.03.97 р. № 251.

  Статутний фонд підприємства сформованому за рахунок внесків Учасників. Розмір статутного фонду складає 6 446 246.0 грн., Что складає 3 441 669.0 долларов США за курсом НБУ 1.873 грн. станом на 03.02.98 р.

  Статутний фонд поділеній на 64 462 простих Акції вартістю номінала по 100 грн.

  Іноземні засновника:

  Компанія З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Rainford Ltd-92» (Кіпр).

  Частки у статутному Фонді іноземного інвестора ставити 98,95%.

  СП з ІІ "Кипарис" являється типів сучасним підпріємством оптово-роздрібної торгівлі та громадського харчування и має следующие Торгівельні об "єкти:

  - "Універсам на Перемозі", Який розташованій на бульварі Слави, буд. 5;

  - Торгівельний центр "Rainford", розташованій на вул.Чкалова;

  - Магазин "Кипарис", розташованій на вул.Паторжинського, 15;

  - Ятір магазинів на автозаправочних станціях, розташованіх на вул.Набережна, 1, вул.Героїв Сталінграду, Донецьке шосе, вул. Боброва.

  Кроме того, фірма має Власний міні-пекарню, та Невеликий кондитерський цех, Які розташовані в приміщені "Універсаму на Перемозі".

  У пріміщеннях роздрібної торговлі ( "Універсам на Перемозі" та в магазинах на автозаправочних станціях) налагоджена мережа реализации продукции власного виробництва громадського харчування - кафе, бістро, закусочні.

  Основні організаційні та економічні характеристики ЗАТ СП з ІІ "КИПАРИС" у 2001 - 2002 року. наведені в табл.2.1 - 2.6.


  Таблиця 2.1 - Основні Реєстраційні дані 0024604984 ЗАТ СП З II "КИПАРИС"

  Реєстрацiйнi данi

  Код ЄДРПОУ:

  0024604984

  Назва українською мовою:

  ЗАТ СП З II "КИПАРИС"

  Назва Іноземною мовою:

  ЗАТ СП З ІІ "КИПАРИС"

  Місце ОСНОВНОЇ реєстрації в органах податкової служби:

  402 СДПI ПО РОБОТI З ВПП У М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК (М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК)

  Дата ОСНОВНОЇ реєстрації в ДПА:

  21.03.1997

  Кроме того має Платежі

  код інспекції

  Назва інспекції

  Дата реєстрації

  номер реєстрації

  466

  ДПI У КРАСНОГВАРДIЙСЬКОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК (КРАСНОГВАРДIЙСЬКІЙ Р-Н М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК)

  19.10.2001

  №3456

  стан платника

  Дата Зміни стану платника

  стан платника

  10.07.2002

  Основні платники

  Дата реєстрації в держадміністрації:

  21.03.1997

  Орган государственной реєстрації:

  (4052092)

  Статутний фонд (в грн.):

  13882477,00

  Орган управління:

  (6414) ПIДПРІЄМСТВА УКРАЇНИ З IНОЗЕМНІМІ IНВЕСТІЦIЯМІ

  Організаційно-правова форма:

  (240) ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

  Тип підприємств:

  (405) ТОВАРИСТВО

  Кількість співробітніків:

  Тип платника податків:

  ГОЛОВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

  Форма власності за:

  (20) КОЛЕКТИВНА власність

  Форма фінансування:

  (9) змішана


  Таблиця 2.2 - Адресні дані 0024604984 ЗАТ СП З II "КИПАРИС"

  Адреснi данi платника

  Тип адреси

  (0) юридична адреса

  Назва населеного пункту

  ДНIПРОПЕТРОВСЬК

  поштовий індекс

  49000

  Назва району міста

  БАБУШКIНСЬКІЙ

  Тип вулиці

  ВУЛИЦЯ

  Назва вулиці

  ЧКАЛОВА

  № будинку

  12


  Таблиця 2.3 - Зареєстровані види ДІЯЛЬНОСТІ 0024604984 ЗАТ СП З II

  "КИПАРИС"

  Код виду діяльностi

  Назва виду ДІЯЛЬНОСТІ

  Ознака зовнішньоекономічної діяльності

  14651

  ВИРОБНИЦТВО ШВЕЙНИХ І ЕЛЕКТРОПОБУТО-ВИХ МАШИН І приладів (БЕЗ ВИРОБНИЦТВА холодильників І МОРОЗІЛЬНІКІВ)

  14760

  ПРОМИСЛОВІСТЬ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ

  71130

  Оптова торгівля недержавних ОРГАНІЗАЦІЙ, кроме СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

  71130

  Оптова торгівля недержавних ОРГАНІЗАЦІЙ, кроме СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

  Займається зовнішньоекономічною діяльністю

  71250

  Роздрібна торгівля недержавних ОРГАНІЗАЦІЙ, кроме СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

  71500

  Посередницькі ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ-продажі товарів НАРОДНОГО споживання

  71500

  Посередницькі ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ-продажі товарів НАРОДНОГО споживання

  Займається зовнішньоекономічною діяльністю

  72200

  Зовнішня ТОРГІВЛЯ недержавного ОРГАНІЗАЦІЙ

  Займається зовнішньоекономічною діяльністю

  80400

  Посередницькі ПОСЛУГИ ПРИ КУПІВЛІ-продажі ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  86020

  РЕМОНТ ПОБУТОВОЇ Радіоелектронної апаратура, побутова МАШИН, приладів ТА металовиробів ЗА замовлення НАСЕЛЕННЯ

  86210

  ТРАНСПОРТНО-експедиційні ПОСЛУГИ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

  87300

  Заготконтору ПО збирання металобрухту ТА утиль


  Таблиця 2.4 - засновника та Керівники 0024604984 ЗАТ СП З II "КИПАРИС"

  Засновник

  Код засновника-юридичної особи

  Код засновника-фізичної особи

  Сума Внески до статутних фондів

  Юридична адреса засновника

  Цейтельман БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ

  2459613937

  5 000

  49000 ДНIПРОПЕТРОВСЬК проспект ПЛЕХАНОВА, 15 / Б кв. 107

  ТОВ "МIЛМ"

  20228840

  0

  194 443

  49098 ДНIПРОПЕТРОВСЬК вулиця МАЛИНОВСЬКОГО, 14 / А

  МАРТИНОВ ОЛЕКСАНДР Леонiдович

  2074300153

  5 000

  49000 ДНIПРОПЕТРОВСЬК вулиця Ростовський, 135

  ТРИГУБ ОЛЕКСАНДР ВIТАЛIЙОВІЧ

  2344000496

  5 000

  49000 ДНIПРОПЕТРОВСЬК вулиця Малишева, 12кв. 11

  Ландман МИХАЙЛО Залманович

  2103300459

  5 000

  49000 ДНIПРОПЕТРОВСЬК вулиця КУЙБИШЕВА, 5 / А кв. 77

  Компанiя "РЕЙНФОРД Ю.К.ЛIМIТЕД"

  3950146

  0

  13 668 034

  КІПР

  Посада

  ПIБ

  ДИРЕКТОР

  МАРТИНОВ ОЛЕКСАНДР Леонiдович

  № телефону

  387403

  ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

  СЕРДЮК IРИНА СЕМЕНIВНА

  № телефону

  387403

  Тип об'єкту

  призначення об'єкту

  населенний пункт

  (247) КАФЕ

  КАФЕТЕРIЙ УНIВЕРСАМ "НА ПЕРЕМОГУ"

  ДНIПРОПЕТРОВСЬК

  (321) МАГАЗИН

  МАГАЗИН "КИПАРИС"

  ДНIПРОПЕТРОВСЬК

  (321) МАГАЗИН

  ТЦ "РЕЙНФОРД", МАГАЗИН "ЕСКАДА", МАГАЗИН "ГАЛЕРЕЯ ВЗУТТЯ"

  ДНIПРОПЕТРОВСЬК

  (321) МАГАЗИН

  МАГАЗИН "БУМ"

  ДНIПРОПЕТРОВСЬК

  (321) МАГАЗИН

  МАГАЗИН УНIВЕРСАМ "НА ПЕРЕМОГУ"

  ДНIПРОПЕТРОВСЬК

  (504) ТОРГОВИЙ КОМПЛЕКС

  "РЕЙНФОРД"

  ДНIПРОПЕТРОВСЬК


  2.2 Аналіз складу и джерел Утворення майна (актівів)


  Аналіз фінансово-економічного стану підприємства проводиться на основе его ФІНАНСОВИХ звітів [22], [23]:

  Форма №1 "Баланс" - звіт про фінансовий стан, что відображає активи, зобов'язання и капітал підприємства на встановлення дату.

  Форма №2 "Звіт про фінансові результати", что містіть дані про доходи, витрати и фінансові результати діяльності підприємства за звітний и Попередній періоді.

  Для Краще розуміння и АНАЛІЗУ досліджуваніх статистичних Даних, їх нужно сістематізуваті, побудував хронологічні ряди, Які назіваються рядами динаміки або годин рядами.

  Кожний ряд динаміки складається з двох елементів [15]:

  1) періодів або моментів часу, до якіх відносяться Рівні ряду (t);

  2) статистичних показніків, Які характеризують інтенсівності рівнів ряду (Y).

  У процесі АНАЛІЗУ рядів динаміки обчислюють и Використовують следующие аналітичні показатели динаміки: абсолютний Приріст, темп зростання, темп приросту и абсолютне значення одного відсотку приросту. Обчислення ціх показніків грунтується на абсолютному або відносному зіставленні между собою рівнів ряду динаміки. Рівень, Який зіставляється, назівають Звітним, а рівень, з Яким зіставляють інші Рівні - базисним. За базу зіставлення пріймають початковий (перший) рівень ряду динаміки. Если Кожний Наступний рівень зіставляють з попереднім, то отримуються ланцюгові показатели динаміки, а если Кожний Наступний рівень зіставляють з рівнем, что взятий за базу зіставлення, то Одержані показатели назівають базисних.

  Абсолютний Приріст обчіслюється як різніця между Звітним и базисних рівнямі и показує, на скільки одиниць підвіщівся чи зменшівся рівень порівняно з базисним за Певний период годині. ВІН віражається в тих же Одиниця виміру, что й Рівні динаміки.


  або (2.1)


  де y i - звітний рівень ряду динаміки; y i-1 - Попередній рівень ряду динаміки;

  y 1 - початковий рівень ряду динаміки.

  Темп зростання обчіслюється як відношення зіставлюваного уровня з рівнем, прийнятя за базу зіставлення, и показує, у скільки разів (процентів) зрівнюваній рівень більшій чи менший від базисного.


  або (2.2)


  Темп приросту візначається як відношення абсолютного приросту до абсолютного попередня або початкова уровня и показує, на скільки процентів порівнювальній рівень більшій або менший від уровня, взятого за базу порівняння.


  або (2.3)


  Абсолютне значення одного відсотку приросту візначається Шляхом ділення абсолютного приросту на темп приросту за один и тієї ж период.


  (2.4)


  Середній абсолютний Приріст візначається як середня Арифметичний проста з ланцюгових пріростів за певні періоді и показує, на скільки одиниць в Середньому змінівся рівень порівняно з попереднім.


  (2.5)


  Середній темп зростання розраховується за формулою середньої геометрічної:


  (2.6)


  Середній темп приросту візначається як різніця между середнім темпом зростання одиницею (если середній темп зростання виде коефіцієнта), бо 100 (если ВІН у відсотках)


  (У виде коефіцієнтів); (2.7)

  (У виде процентів).


  Середній темп прірості показує, на скільки процентів збільшівся або зменшівся рівень порівняно з попереднім в Середньому за одиницю часу.

  У табл.1.А додатка А представлені результати вертикального (структура статей балансу в% до Загальної валюти балансу) и горизонтального (динаміка хро-нологічної Зміни статті балансу, віднесена до значення в попередня періоді) АНАЛІЗУ балансів СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС», что дозволяють аналізуваті як Діна-міку Зміни сум статей балансу підприємства в течение року по кварталах, так и досліджуваті зміну внутрішньої Структура статті балансу [17].

  Основні результати проведеного ретроспективного АНАЛІЗУ динаміки актівів и пасівів балансу підприємства у вертикальному и горизонтально-хронологічному розрізах, дозволяють констатуваті Наступний:

  1. За звітний период (2002 рік) у структурі пасівів балансу (джерел) вініклі следующие Зміни (відносно уровня 2001 року):

  - При загально зростанні валюти балансу на +93,01% (з 43,477 млн.грн. До 83,914 млн.грн.), Власний капітал, Який знаходиться в стадіїї формирование підвіщенного статутного фонду, зріс на 136,8% (з 2,719 млн. грн до 6,440 млн.грн);

  - У звітному періоді частка власного Капіталу підприємства в Валюті балансу Зросла з 6,25% до 7,67%;

  - Довгострокові кредитні ресурси та Спеціалізовані фонди майбутніх виплат в балансі займають значний Зростаючий частку з 12,5% (2001) до 25,26% (2002) та в 2-3 рази больше власного Капіталу;

  - Кредиторська заборгованість значний Зросла на +44,86% (з 31,896 млн.грн до 46,204 млн.грн.), А її доля в Валюті пасівів зменшіть з 73,36% в базовому періоді (на початок 2002 року) до 55,06 % у звітному періоді;

  - Поточна заборгованість за довгострокову зобов'язаннями (обслуговування довгострокового ресурсов) Зросла з 3,041 млн.грн. до 4,175 млн.грн., займаючі структурних частку з 7,0% (2001) до 4,157% (2002);

  - Підприємство стало оформлюваті часть кредіторської заборгованості видання векселями на суму 3,478 млн.грн., Что ставити структурних частку 4,14% в Валюті пасівів;

  - Загальна частка потокові запозичення ресурсов зменшіть з 81,25% у базовому году (2001) до 67,07% у звітному году (2002);

  У такий способ СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС» поступово впроваджує ресурсну політіку традіційної переорієнтації Зростаючий торгівельних предприятий з широкомасштабного вісокорізікового комерційного кредитування (за рахунок управління рядками дебіторської та кредіторської заборгованості) на власний капітал та довгострокову Залучення капітал, застосовуючі Механізми довгострокового банківського кредитування.

  2. У структурі актівів за звітний период (2002 рік) вініклі следующие істотні Зміни:

  - При загально зростанні валюти балансу на +93,01% (з 43,477 млн.грн. До 83,914 млн.грн.), Необоротні активи зросли на + 3,45% (з 28,882 млн.грн. До 29,878 млн.грн.) , а оборотні активи зросли на +270,28% (з 14,593 млн.грн. до 54,035 млн.грн.);

  - Частка необоротних активів в Валюті балансу актівів у звітному періоді знизу з 66,43% (базовий период) до 35,62%, загальна частка оборотних актівів в Валюті балансу, відповідно, Зросла з 33,57% (базовий период) до 64, 39%;

  - Частка запасів в Валюті балансу актівів підвіщілась з 21,72% (базовий период) до 56,29% (звітний период);

  - Частка дебіторської заборгованості за відпущену продукцію зменшіть в Валюті балансу актівів з 3,89% (базовий период) до 4,19% при зростанні суми дебіторської заборгованості на + 108,0% (з 1,689 млн.грн. До 3,513 млн.грн. );

  - Сума копійчана коштів в касі у звітному періоді підвіщілася до 1,102 млн.грн. при ее значенні в базовому періодах 0,533 млн.грн., что ставити 1,23 -1,31% часть в Валюті балансу;

  Таким чином, проведений аналіз актівів валюти балансу СП ЗАТ з ІІ "КИПАРИС" свідчіть про різке Підвищення долі оборотних актівів за рахунок Підвищення запасів торгового підприємства, при цьом аналіз пасівів балансу показує что придбання запасів забезпечен, в основному кредиторська заборгованістю перед постачальниками товарних запасів.


  2.3 Аналіз ФІНАНСОВИХ результатів ДІЯЛЬНОСТІ


  При аналізі ФІНАНСОВИХ результатів ДІЯЛЬНОСТІ вікорістані Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Звіт про фінансові результати" (Форма 2), что обумовлюють Зміст и форму Звіту, а такоже Загальні вимоги до Розкриття его статей [23]. Результати вертикально-горизонтального АНАЛІЗУ Звіту про фінансові результати за 2002 рік - 2001 рік (базовий) наведені в табл.2.А, 3.А додатка А.

  Результати ретроспективного АНАЛІЗУ результатів Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ и Структури витрат підприємства за 2002 р. (Звітний период) та, відповідно, за 2001 р. (Базовий период), дозволяють констатуваті Наступний:

  - Отриманий дохід за реалізовану продукцію підвіщівся на +8,15% з уровня 100,543 млн.грн. (За базовий 2001 рік) до 108,702 млн.грн. (За звітний 2002 рік);

  - Частка собівартості відносно чистого доходу від реализации з 96,48 - 98,41% у базовому году підвіщілася до 99,79 - 99,83% у звітному (2002) году, что свідчіть про мінімальній прибуток підприємства від ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

  - Матеріальні витрати на придбання товарів для продажу становляться відносно чистого доходу від реализации частку з 93,32 - 94,74% у базовому году до 88,68 - 93,17% у звітному году, тобто ця стаття витрат займає

  основнову часть від 94,8% (2001) до 92,8% (2002) в собівартості реалізованої продукції;

  - Оскількі підприємство займається, в основному, перепродажем товарів, то фактична сплачена сума податку ПДВ до бюджету, як різніця отриманий та сплаченого ПДВ ставити 0,17 - 0,2% від суми доходу від реализации, тобто працює Механізм мінімізації Сплата податку ПДВ, характерний для чистого перепродаж товарів;

  - Відносна частка валового прибутку від реализации знизу у звітному періоді з 1,595% (2001 - базова) до 0,202% (2002 -звітна), а відносна частка балансового прибутку від всех операцій підприємства у звітному періоді знизу з 0,28% (2001- базова ) до 0,168% (2002- звітна) від чистого доходу від реализации продукции;

  - Відповідно, дівідендна доходність акцій підприємства у звітному году знизу з 1,53% річніх (2001 - базова) до 0,99% річніх (2002 - звітна),

  что є явно недостатнім рівнем доходності при номінальній ставці вартості грошей по Обліковій ставці НБУ - (7 - 9)% річніх та ставках процентів по депозитах 13 - 17% річніх;

  Аналіз Ціноутворення при формуванні собівартості торгівельної ДІЯЛЬНОСТІ на підприємстві СП ЗАТ з ІІ "КИПАРИС" в 2002 году показавши, что:

  - 90 відс. від загально ОБСЯГИ закупівель товарів здійснювалось за фіксованім цінам на підставі Укладення Угод з постачальником, Які входять до кола предприятий, Які Працюють під торговою маркою «Рейнфорд», з одержаним знижок в размере 1-5%;

  - 10 відс. від загально ОБСЯГИ закупівель товарів - по вільним Договірним цінам від других постачальніків.

  Товари, Одержані по фіксованім цінам, СП з ІІ "Кіпаріс" реалізовувало по ціні придбання, а по Договірним цінам - з націнкою до 25%.

  У Громадському харчуванні націнка на продукцію Складанний 50%, что підтверджується калькуляційнімі картками на продукцію власного виробництва.

  Таким чином, слід відмітіті, что знижка на закуплені товари в размере 1-5% від фіксованої ціни НЕ спріяла одержаний прибутку, а Ледь Покривало витрати, а так як Основними постачальниками товарів являються підприємства, Які входять до складу предприятий, працюючих під торговою маркою « Рейнфорд », можна сделать Висновок, что Засновник СП ЗАТ з ІІ" КИПАРИС "(група" Рейнфорд "-98% статутного фонду) регулює системою знижок доходи, витрати та прибуток, як самого підприємства, так и его партнерів - постачальніків цієї ж групи.


  2.4 Коефіцієнтній аналіз показніків Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ


  У табл. 2.7 наведені алгоритми розрахунків показніків рентабельності діяльності підприємства [16] з використаних форм Фінансової звітності - Форма 1 "Баланс" та Форма 2 "Звіт про результати Фінансової діяльності":


  Таблиця 2.7 - Алгоритми розрахунку показніків рентабельності

  № п / п

  Показник

  умовний

  поз-ня

  Формула

  для розрахунку

  Джерела информации з форм фінзвітності


  ПОКАЗНИКИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

  1

  Рентабельність актівів за прибутком від

  звічайної ДІЯЛЬНОСТІ

  Rзв

  Прибуток від звічайної діяльності / Валюта актівів

  Форма 2 (190) / форма1 (280)

  2

  Рентабельність Капіталу (актівів) за чистимо прибутком

  R а

  Чистий Прибуток / Валюта актівів

  Форма 2 (220) / форма1 (280)

  3

  Рентабельність власного Капіталу

  Rвк

  Чистий Прибуток / Власний капітал

  Форма 2 (220) / форма1 (380)

  4

  Рентабельність виробничих ФОНДІВ

  Rвф

  Чистий Прибуток / Виробничі фонди

  Форма 2 (220) / Фор-МА1 (030 + 100 + 120)

  5

  Рентабельність реалізо-ваної продукції за прибутком від реализации

  Rq

  Прибуток від реализации / виручка

  Форма 2 (050-070-080) / Форма 2 (035)

  6

  Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної ДІЯЛЬНОСТІ

  Rqоп

  Прибуток від операційної діяльності / виручка

  Форма 2 (100) /

  Форма 2 (035)

  7

  Рентабельність реал.продукції за прибутком

  Rqч

  Чистий прибуток / виручка

  Форма 2 (220) /

  Форма 2 (035)

  .8

  Коефіцієнт стійкості економічного зростання

  Ксез

  Реінвестованій прибуток / Власний капітал

  Форма 2 (100 - 335) * Ф.2 (220) / 100 / Форма 1 (380)

  9

  Коефіцієнт реінвестування

  кр

  Реінвестованій прибуток / Чистий прибуток

  Форма 2 (100 - 335) * Ф.2 (220) / 100 / Форма 2 (220)

  10

  Період окупності Капіталу

  тк

  Активи / Чистий прибуток

  Форма 1 (280) /

  Форма 2 (220)

  11

  Період окупності власного Капіталу

  твк

  Власний капітал / Чистий прибуток

  Форма 1 (380) /

  Форма 2 (220)


  У табл. 2.8 наведені алгоритми розрахунків показніків ділової актівності діяльності підприємства з використаних форм Фінансової звітності - Форма 1 "Баланс" та Форма 2 "Звіт про результати Фінансової діяльності" [22], [23]:


  Таблиця 2.8 - Алгоритми розрахунку показніків ділової актівності

  № п / п


  Показник


  умовний

  Позначення

  Формула

  для розрахунку

  Джерела информации з форм фінзвітності

  ПОКАЗНИКИ ділової АКТІВНОСТІ


  1

  Коефіцієнт трансформації

  Кт

  Чиста виручка від реализации / Валюта актівів

  Форма 2 (035) / форма1 (280)

  2

  Фондовіддача

  Фоф

  Чиста виручка від реализации / Основні виробничі фонди

  Форма 2 (035) / форма1 (030)

  3

  Коефіцієнт оборотності обіговіх коштів (обороти)

  до

  Чиста виручка від реализации / Обігові кошти

  Форма 2 (035) / форма1 (260 + 270)

  4

  Період одного обороту обіговіх коштів (днів)

  Чо

  365 / Ко

  365 / Ко

  5

  Коефіцієнт оборотності запасів (обороти)

  Коз

  Собівартість реализации / Середні запаси

  Форма 2 (040) / форма1 (100 + 120 + 130 + 140 + 150)

  6

  Період одного обороту запасів (днів)

  чз

  365 / Коз

  365 / Коз

  7

  Коефіцієнт оборотності дебіторської заборго-ваності (обороти)

  КДЗ

  Чиста виручка від реализации / Середня дебіторська заборгованість

  Форма 2 (035) / форма1 (050 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210)

  8

  Період Погашення дебіторської заборгованості (днів)

  Чдз

  365 / КДЗ

  365 / КДЗ

  9

  Коефіцієнт оборотності готової продукції

  Кгп

  Чиста виручка від реализации / Готова продукція

  Форма 2 (035) / форма1 (130)

  10

  Період Погашення кредіторської заборгованості (днів)

  ЧКЗ

  Середня кредиторська заборгованість * 360 / Собівартість реализации

  Форма 1 (500 + 520 + 530 + 550 + 580) / Форма 2 (040)

  11

  Період фінансового циклу (днів) - период обороту коштів

  Чфц

  Чфц = Чоц - ЧКЗ

  Чфц = Чоц - ЧКЗ

  12

  Коефіцієнт оборотності власного Капіталу (оборотність)

  КВК

  Чиста виручка від реализации / Власний капітал

  Форма 2 (035) / форма1 (380 + 430 + 630)


  У табл. 2.9 наведені алгоритми розрахунків показніків майнового стану підприємства з використаних форм Фінансової звітності - Форма 1 "Баланс" та Форма 2 "Звіт про результати Фінансової діяльності" [22], [23]:


  Таблиця 2.9 - Алгоритми розрахунку показніків майнового стану

  № п / п

  Показник

  умовний

  Позначення

  Формула

  для розрахунку

  Джерела информации з форм фін звітності


  ПОКАЗНИКИ майновий СТАНУ

  1.

  Частки оборотних виробничих ФОНДІВ в обіговіх коштах

  Ч овф

  Оборотні виробничі фонди / Оборотні активи

  Форма 1 (100 + 120 + 270) / форма1 (260 + 270)

  2

  Частки основних засобів в активах

  Ч оз

  Залішкова ВАРТІСТЬ основних засобів / Валюта актівів

  Форма 1 (030) / форма1 (280)

  3

  Коефіцієнт знос основних засобів

  До зн

  Знос основних засобів / Первісна ВАРТІСТЬ основних засобів

  Форма 1 (032) / форма1 (031)

  4

  Коефіцієнт оновлення основних засобів

  До він

  Збільшення за звітний период первісної вар-тості основних засобів / Первісну ВАРТІСТЬ основних засобів

  Форма 1 ((031к) - (031п)) / форма1 (031п)

  5

  Частки довгострокового ФІНАНСОВИХ інвестіцій в активах

  Ч дф

  Довгострокові фінансові інвестиції / валюта актівів

  Форма 1 (040 + 045) / форма1 (280)

  6

  Частки оборотних виробничих актівів

  Ч ова

  Оборотні виробничі фонди / Валюта актівів

  Форма 1 (100 + 120 + 270) / форма1 (280)

  7

  Коефіцієнт мобільності актівів

  До моб

  Мобільні активи / Немобільні активи

  Форма 1 (260 + 270) / форма1 (080)


  Платоспроможність підприємства - це здатність підприємства впевнена доповідна всі свои боргові зобов'язання согласно з встановлення рядками або відповідно до договірніх умів [17]. Ее можна вівчаті за минули период, на якусь Певного (звітну) дату або як майбутнього можлівість розрахуваті у необхідні Терміни за існуючімі короткостроковімі зобов'язаннями.

  Платоспроможність підприємства візначається системою показніків ліквідності оборотних актівів балансу. Знаменнік в усіх наведення показніків один и тієї самий - Поточні пасив, тобто термінові невідкладні зобов'язання.

  Показники ліквідності характеризують здатність фірми Виконувати свои Поточні (короткострокові) зобов'язання за рахунок потокової актівів.

  Коефіцієнт Загальної ліквідності (К л.заг.) (Коефіцієнт покриття) - це відношення потокової актівів (А піт) до потокової зобов'язань (З пот):


  , (2.8)


  де: - Поточні активи балансу (Форма 1 строка 260);

  - Поточні зобов 'язання балансу (Форма 1 строка 620);

  Цей результат співвідносіться з одиницею и показує, скільки копійчаних одиниць потокової актівів пріпадає на одну копійчаних одиницю потокової зобов'язань. При До л.заг. <2 вважається, что Платоспроможність підприємства невісока існує Певний фінансовий ризики. Співвідношення 2: 1 вважається нормальним, но для Деяк сфер бізнесу воно может коліватісь від 1,2 до 2,5 [19].

  Коефіцієнт термінової ліквідності (К Л. Термена.) - Це відношення актівів вісокої

  ліквідності (А лікв) до потокової зобов'язань:


  , (2.9)


  де: А лікв - активи вісокої ліквідності = Поточні активи - запаси (Форма 1 строки (260-100-110-120-130-140-150);

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (К л. Абс.) Характерізується відношенням копійчаних ЗАСОБІВ та короткі. ЦІННИХ ПАПЕРІВ (Г, Ц п) до потокової зобов'язань:


  , (2.10)


  де: Г, Ц п - Грошові засоби та короткострокові цінні папери (Форма 1 строки (230 + 240));

  Значення цього коефіцієнта є достатнім, если ВІН перевіщує 0,2-0,25 [19].

  Співвідношення короткострокової дебіторської та кредіторської заборгованності - показує наскількі термінові Надходження від боржників до підприємства відповідають терміновім Вимоги кредіторів до підприємства:


  , (2.11)


  де: Здеб - короткострокова дебіторська заборгованість (Форма 1 строки

  (160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210));

  Зкред - короткострокова кредиторська заборгованість (Форма 1 строки (520 + 530 + 540));

  Значення цього коефіцієнту є сприятливі, если ВІН перевіщує 1,25 [19].

  Однією з найважлівішіх характеристик фінансового стану підприємства є фінансова стійкість. Фінансова стійкість характерізує степень Фінансової незалежності підприємства относительно володіння своим майном и его использование.

  У табл. 2.10 наведені алгоритми розрахунків показніків Фінансової стійкості підприємства з використаних форм Фінансової звітності - Форма 1 "Баланс" та Форма 2 "Звіт про результати Фінансової діяльності" [22], [23]:

  Для оперативного розрахунку абсолютних показніків Фінансової стійкості (коефіцієнту покриття запасів оборотними Кошта) ВАРТІСТЬ запасів (З) порівнюється з послідовно пошірюванім переліком таких джерел фінансування [17]:

  - Власні оборотні кошти (Н ВОК);

  - Власні оборотні кошти и Довгострокові кредити та позики (Н ВОК + Дп);

  - Власні оборотні кошти, довго- та короткострокові кредити и позики

  ВОК + Дп + ДФЗ).

  Відповідно до забезпеченості запасів згаданімі варіантамі фінансування Можливі Чотири типи Фінансової стійкості [19]:

  1. Абсолютна стійкість - для забезпечення запасів (З) достаточно Власний оборотних коштів; Платоспроможність підприємства гарантована: З <Н ВОК

  2. Нормальна стійкість - для забезпечення запасів кроме Власний оборотних коштів залучаються Довгострокові кредити та позики; Платоспроможність гарантована: З <Н ВОК + Дп

  3. Нестійкій фінансовий стан - для забезпечення запасів кроме Власний оборотних коштів та довгострокового кредитів и позик залучаються короткострокові кредити та позики; Платоспроможність порушена, но є можлівість ее відновіті: З <Н ВОК + Дп + ДФЗ

  4. кризовий фінансовий стан - для забезпечення запасів НЕ вістачає "нормальних" джерел фінансування; Підприємству грозит банкрутство:


  З> Н ВОК + Дп + ДФЗ


  Забезпеченість запасів Джерелами формирование є сутністю Фінансової стійкості, ее зовнішнім проявити, а наслідком є ​​Платоспроможність (ліквідність).


  Таблиця 2.10 - Алгоритми розрахунку показніків Фінансової стійкості


  Показник

  Умів.

  позн.

  Формула

  для розрахунку

  Джерела информации з форм фінзвітності


  ПОКАЗНИКИ Фінансової СТІЙКОСТІ

  1

  Власні обігові кошти

  (Робочий, функціонуючій капітал)

  Рк

  Оборотні активи - короткострокові

  зобов 'язання

  Форма 1 (260 + 270-620-630)

  2

  Коефіцієнт забезпечення оборотних актівів Власний кошт

  Кзвк

  Власні обігові кошти / оборотні кошти

  Форма 1 (380 + 430-080) / форма1 (260 + 270)

  3

  Маневреність РОбочий Капіталу

  Мрк

  Запаси / Робочий капітал

  Форма 1 (100 + 120 + 130 + 140 + 150) / форма1 (260 + 270-620-630)

  4

  Маневреність Власний обіговіх коштів

  Мвок

  Грошові Кошти / Власні обігові кошти

  Форма 1 (230 + 240) / форма1 (380 + 430-080)

  5

  Коефіцієнт забезпечення Власний обіговімі Кошта запасів

  Кзап

  Власні обігові кошти / Запаси

  Форма 1 (380 + 430-080) / форма1 (100 + 120 + 130 + 140 + 150)

  6

  Коефіцієнт покриття запасів

  КПЗ

  "Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси

  Форма 1 (380 + 430 + 480-080 + 500 + 520 + 530 + 540) / форма1 (100 + 120 + 130 + 140 + 150)

  7

  Коефіцієнт Фінансової незалежності (автономії)

  Кавт

  Власний капітал / Валюта Пас. балансу

  Форма 1 (380 + 430 + 630) / форма1 (640)

  8

  Коефіцієнт маневреності власного Капіталу

  км

  Власні обігові кошти / Власний капітал

  Форма 1 (380 + 430 + 630-080) / форма1 (380 + 430 + 630)

  9

  Коефіцієнт концентрації позікового Капіталу

  Кпк

  Позіковій капітал / Валюта пасівів

  Форма 1 (480 + 620) / форма1 (640)

  10

  Коефіцієнт Фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування)

  Кфс

  Власні кошти / позікові кошти

  Форма 1 (380 + 430 + 630) / форма1 (480 + 620)

  12

  Коефіцієнт Фінансової стійкості

  Кфст

  Власний капітал + Довгострокові зобов 'язання / Валюта пасівів

  Форма 1 (380 + 430 + 480 + 630) / форма1 (640)


  Результати розрахунків коефіціентів - показніків фінансового стану согласно алгоритмів табл.2.7 -2.10 наведені в табл. 4. А -8.А додатка А.

  Як видно з результатів розрахунків показніків ліквідності, платоспроможності та джерел покриття виробничих запасів СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС» (табл.6.А - 8.А додатка А):

  - На базову та звітні дати показатели покриття запасів знаходяться в зоне кризового фінансового стану, тобто розмір запасів НЕ відповідає оборотній части власного Капіталу підприємства (вона має негативне значення), а розмір залучених довгострокового кредитних Банківських коштів у підприємства недостатній;

  - Показатели платоспроможності та ліквідності характеризуються:

  а) коефіцієнт покриття (загальна ліквідність) у звітному періоді підвіщівся з 0,413 до 0,96, но НЕ досяг уровня нормативу> 1,0, тобто підприємство - неліквідне;

  б) КОЕФІЦІЄНТИ строкової ліквідності покриття активами запозичення потокової актівів становляться 0,163 - 0,123, ма ють тенденцію до зниженя у звітному періоді, та в 4 рази менше нормативного значення;

  в) абсолютна ліквідність (готівкові кошти) - практично залишилась в 10 разів нижчих нормативу, тобто в СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС» немає вільніх готівкових коштів для взаєморозрахунків з кредиторами;

  Як видно з результатів розрахунків показніків рентабельності та Фінансової стійкості в СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС» (табл.5.А додатка А):

  - Рентабельність актівів та власного Капіталу по чистому доходу та прибутку відносно базового року зменшено у звітному году в кілька разів, при цьом підприємство малопрібуткове та працює на Грані беззбітковості;

  - Всі показатели Фінансової стійкості (фінансування, маневреності, незалежності), у звітному періоді Дещо покращалісь, но НЕ увійшлі в ДІАПАЗОН, Який характерізує нормальну фінансову стійкість підприємства;

  Як видно з результатів розрахунків показніків майнового стану та ділової актівності в СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС» (табл.4.А додатка А):

  - Коефіцієнт трансформації актівів у виручки від реализации знізівся з 2,31 у базовому періоді до 1,30 у звітному періоді;

  - Знос основних ФОНДІВ підвіщівся з 0,139 до 0,279 за рахунок повільного введення Нових основних ФОНДІВ (+ 8,6% за рік);

  - Коефіцієнт оборотності обіговіх коштів знізівся з 6,89 у базовому періоді до 2,01 у звітному періоді, что відповідає підвіщенню ПЕРІОДУ 1-го обороту обіговіх коштів з 52,25 дня до 178,95 дня;

  - Коефіцієнт оборотності запасів знізівся з 11,36 у базовому періоді до 2,31 у звітному періоді, что відповідає зростанню ПЕРІОДУ 1-го обороту запасів з 31,68 дня до 155,94 дня;

  - Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зменшівся з 59,52 у базовому періоді до 30,94 у звітному періоді, что відповідає підвіщенню ПЕРІОДУ 1-го обороту дебіторської заборгованості з 6,05 дня до 11,64 дня;

  - Коефіцієнт оборотності кредіторської заборгованості зменшівся більш чем в 1,5 рази, что відповідає підвіщенню ПЕРІОДУ 1-го обороту (погашення) кредіторської заборгованості з 114,21 дня до 164,54 дня;

  - Мобільність актівів у звітному періоді підвіщілася з 0,366 до 0,644, что дозволяє переорієнтуваті виробництво (Надання послуг) підприємства;

  Отрімані характеристики ділової актівності свідчать про негатівні процеси в розвитку підприємства, что может буті результатом проблем з реалізацією накопичених запасів продукції.

  Одним з Шляхів відродження дінамічного розвитку підприємства є діверсіфікація его ДІЯЛЬНОСТІ з підвіщенням виробничого сектору, а відповідно ї долі добавленої вартості в ціні продукції (зниженя собівартості продукції відносно ціни реализации).

  Як видно з Отримання результатів інвестування коштів в власний чи довгострокову Залучення капітал СП ЗАТ з ІІ "КИПАРИС" є жіттєво необхіднім заходом для Підвищення Фінансової стійкості та прібутковості ДІЯЛЬНОСТІ. Альо інвестування коштів в підприємство, рівень дівідендів которого ставити 1-2%, є очень проблематично для інвесторів, тому необходимо розвіваті нове вісокопрібуткове ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО, Пожалуйста дозволити підвіщіті ЗАГАЛЬНІ характеристики головного та Дочірнього підприємства.


  2.5 Оцінка імовірності банкрутства підприємства та доцільності діверсіфікації ДІЯЛЬНОСТІ


  Існує много підходів до прогнозування Фінансової неплатоспроможності суб'єктів господарювання. Будь-яка методика оцінювання кредітоспроможності є, по суті, методикою прогнозування банкрутства. У закордонній практике Поширення Придбай две моделі - Альтмана и Спрінгейта, названі на честь їхніх авторів [16].

  Модель Альтмана (розроблено в 1968 году и відома такоже за назв «розрахунок Z-сертифіката №» - інтегрального № сертифіката № уровня погрозив):


  (2.12)


  де Х 1 = (Поточні активи - Поточні пасив) / ОБСЯГИ активу;

  Х 2 = Нерозподілений прибуток / ОБСЯГИ активу;

  Х 3 = Прибуток до виплати відсотків / ОБСЯГИ активу;

  Х 4 = Ринкова ВАРТІСТЬ власного капіталу / Позікові засоби;

  Х 5 = Виторг від реализации / ОБСЯГИ активу;

  При Z <1,8 - імовірність банкрутства очень висока;

  1,8

  2,7

  Z> 2,99 - імовірність банкрутства незначна.

  Розрахунок інтегрального № сертифіката № Альтмана за данімі балансу СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС» за 2002 рік, дает следующие значення:  Таким чином, імовірність банкрутства СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС» по Альтману за результатами 2002 року очень значний.


  3. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА. АНАЛІЗ ЕФЕКТІВНОСТІ ІНВЕСТІЦІЙ В Створення Дочірнього СП "КИПАРИС - Т" ЯК ПРОЕКТ ДІВЕРСІФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СП "КИПАРИС"


  3.1 Маркетинговий аналіз ринкового сегменту для создания Дочірнього Спільного виробничого підприємства СП "КИПАРИС-Т" по виробництва телевізорів


  Своє золоті століття українські Виробники телевізорів пережили в радянські часи. Тоді смороду без особлівої напруги випускає по 3-3,5 млн. Телевізійніх пріймачів у рік. Например, у 1990 году українці віготовілі 3,77 млн ​​шт. кольорових и чорно-білих телевізорів. Телевізори "Електрон", "Беріз-ка", "Фотон", "Весна", "Оризон", "Славутич" - Усі смороду на 99% Збирай з вітчізняніх комплектуючих. Кінескопи, лампи, резистори, конденсатори, трансформатори и т.п. Виготовляю усередіні країни.

  За 10 років ОБСЯГИ виробництва впали в десятки разів. Причини Падіння обсягів виробництва - різке СКОРОЧЕННЯ рінків збуту, технологічна и технічна відсталість наших предприятий, у тій годину як Закордонні Виробники переходили на випуск пріймачів нового поколения. После того як в Україну почав надходіті імпортні телевізори, вітчизняний споживач став купуваті більш якісні и Надійні Закордонні моделі. На жаль, наші Виробники Електрон комплектуючих НЕ поспівалі за розвитку Світової телетехнології.

  Від тодішньої цілісної системи телевіробніцтва почти Нічого НЕ залиша. Вітчізняні підприємства, что Ранее випускає Кінескопи та інші телекомплектуючі, "лежати". Сьогодні в Україні немає жодних телевізора, что складає только з "доморосліх" комплектуючих. Даже чорно-білі телевізори НЕ могут обійтіся без закордонного складових.

  У 2000-2002 роках ОБСЯГИ СПОЖИВЧОГО Сайти Вся телевізійніх пріймачів у Середньому збільшуваліся в півтора разу щорічно. До таких вісновків можна прийти, простежівші Кількість імпортованіх в Україну кінескопів и готових телевізорів. Например, у 2001 году Було завезено 976,7 тис. кінескопів и около 50 тис. готових телевізорів. Тобто парк "телеустаткування" був Оновлений більш чем на мільйон одиниць.

  Більшість телевізійніх "іномарок", продаваних в Україні, збірають на вітчізняніх підпріємствах. Відомі Світові Виробники телевізорів, дере чем дозволіті зборка телетехнікі під своєю торговою маркою, тестують виробництво майбутнього компаньйона и только после цього дозволяють (чи не дозволяють) фірмі збіраті и продавать "свої" телевізори.

  В Україні реалізуються в основному три виробничо-збутові схеми випуску и продвижения телевізорів.

  Перша - класична - виробник купує комплектуючі, збірає з них телевізор, а потім продає оптовикам чи прямо у роздріб. У даного випадка всі питання, зв'язані з продвижения свого товару, звичайна вірішує виробник.

  Друга схема - "Давальницька". Торгова фірма замовляє виробнику зборка телевізорів (часто під маркої торгової фірми). Замовник забезпечують складально підприємство комплектуючими и розплачуються за послуги грошима чи товаром (Який Самі беруться реалізуваті).

  Третя схема - комплексна. Торгова компанія (мережа супермаркетів електроніки) Організує Власний складально майданчик, де "штампує" телевізори під своєю і / чи закордонний марками.

  Для Зменшення обсягів "підпільної" розборки телевізорів у 1998 году ухвалив Кабміну України булу введено атестація телевіробніцтва. За станом на 16 квітня 2002 року року атестовано більш 20 предприятий.

  До 2002 року держава особливо КОРЕКТ у правила гри на телерінку не вносив. 11 квітня 2002 року Кабмін ухвалив №506 затвердивши "Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) чи гарантійної заміні технічно складних побутових товарів". Документ опублікованій у травні и набравши сили в червні 2002 року (див. БІЗНЕС №19 від 13.05.02 р., Стор.56,57).

  У 2001 году були прійняті Нові Митні правила, что Фактично запретили Ввіз "готових" телевізорів. Согласно з цімі правилами, мито начали стягуваті НЕ з телевізора Взагалі, а з кожного дюйма екранної діагоналі. Імпорт готових "телешухляд" ставши приносити менше прибутку. Тому "телеоператори" переорієнтуваліся на Ввіз комплектуючих (Фактично - телевізорів різного ступенів "зібраності") и стали замовляті зборка телевізорів Українським радіоелектроннім підпріємствам. Природно, таке перепрофілювання відбілося на статістіці. Если в 2001 году Було імпортовано 202,8 тис. готових кольорових и чорно-білих телевізорів и 599 тис. кінескопів, то в 2002 году баланс змістівся убік кінескопів: торік у Країну Було завезено 49,87 тис. телевізорів и 976,7 тис. кінескопів. Кінескопи імпортують в основному з Південної Кореї, Китаю, Турции, Малайзії, Таїланду, Литви, Польщі, Великобритании и Германии. Кінескопи в Україні НЕ роблять узагалі, а телевізори в мізерніх ОБСЯГИ відправляють в основному в Молдавію и Туркменістан.

  Останні 2-3 року спостерігається ріст українського Сайти Вся телевізорів. У 2002 году вітчизняний парк телетехнікі обновив на 1-1,1 млн шт. Це на 40% більше, чем у 2001 году. Споживач ставши купуваті телевізори з плоским екранах. Контакт з як правило, щорічно зніжуються в Середньому на 5%.

  Сьогодні неправильно міркуваті, что складально технологія (деякі назівають ее даже "викрутки"), что освоїлі вітчізняні підприємства, нескладна. Зборка телевізорів науко и капіталомістке виробництво. Щоб неї організуваті, нужно вкластись $ 1-3 млн

  Основні характеристики Сайти Вся телевізорів в Україні:

  - ОБСЯГИ продажів за 3 місяці 2002 року - $ 25-30 млн (у роздрібніх цінах), Кількість Операторів - 10-12 великих імпортерів, 300-350 великих магазинів;

  - Структура продажів - телевізори з екранах 14 "- 6-7%, 20" - 20-22%, 21 "- 53-55%, 25" - 2-4%, 29 "- 8-10%, інші - 2 -3% (у копійчаних віраженні).

  На рис.3.1 -3.6 наведені основні порівняльні характеристики існуючіх телевізорів на Сайти Вся Україна - 2002 та впроваджуєміх телевізорів марки "RAINFORD" в Дочірньому спільному підприємстві СП "КИПАРИС-Т".

  Рис.3.7 Порівняльня таблиця ціновіх характеристик телевізорів "RAINFORD" та других марок телевізорів з екранах 14 "на Сайти Вся Україна


  Рис.3.8 Порівняльня таблиця ціновіх характеристик телевізорів "RAINFORD" та других марок телевізорів з екранах 20 "на Сайти Вся Україна


  Рис.3.9 Порівняльня таблиця ціновіх характеристик телевізорів "RAINFORD" та других марок телевізорів з екранах 25 "на Сайти Вся Україна

  Рис.3.10 Порівняльня таблиця ціновіх характеристик телевізорів "RAINFORD" та других марок телевізорів з екранах 29 "на Сайти Вся Україна


  Як видно з графіків рис.3.7 - 3.10, та з врахування статистики реализации телевізорів на споживчий Сайти Вся Україна, основними ціновімі конкурентами у впроваджуємої марки телевізорів "RAINFORD" на відповідніх сегментах Сайти Вся є наведені в табл.3.1


  Таблиця 3.1 - Результати цінового маркетингу Сайти Вся телевізорів

  Сегмент Сайти Вся телевізорів

  (По розмі-ру діагона-лі екранах)

  Марки телеві-зорів, нижчих ціною чем "RAINFORD"


  Марки телеві-зорів, Рівні за ціною з "RAINFORD"


  Марки телевізорів, вищє ціною чем "RAINFORD"  % Частина реализации сегменту Сайти Вся в загально обсязі

  14 "

  AKIRA

  (на 5%)


  JVC, PANASONIC, PHILIPS, THOMSON, TOSHIBA

  (На 20-30%)

  6-7%

  20-21 "

  DAEWOO

  (На 5-10%)

  DAEWOO

  LG, SAMSUNG

  (На 20-30%)

  73 - 77%

  25 "

  WEST

  (На 10%)


  AKIRA, JVC, LG, PANASONIC, SAMSUNG, THOMSON

  (На 20-130%)

  2 4%

  29 "  SAMSUNG,

  PHILIPS,

  PANASONIC

  (На 60-250%)

  8 - 10%


  Таким чином, впроваджуємі телевізори "RAINFORD" при підтрімці заявах цен реализации ма ють виграш як найдешевіші телевізори для всіх сегментів Сайти Вся.


  3.2 Вихідні дані по витратах проекту создания Дочірнього підприємства


  У дійсному дипломному проекті наведені розрахунки ефектівності діверсіфікації ДІЯЛЬНОСТІ торгового підприємства СП ЗАТ з ІІ "КИПАРИС" за рахунок создания Дочірнього самостійного підрозділу СП "КИПАРИС - Т" - цеху по складання кольорових телевізорів під, власною маркою "RAINFORD" на орендованого спеціалізованіх виробничих площах бувшого радянського про 'єднання по виробництва телевізорів "Весна" в м. Днепропетровске (цех № 8 - цех космічного зв'язку) - третій Основний шлях розвитку виробництва телевізорів в Україні.

  У второй половіні 2002 року компанією "Rainford Ltd" СП ЗАТ з ІІ "КИПАРИС" була поставлена ​​конвеєрна лінія для збирання кольорових телевізорів фірми «Samsung», та налагоджена мережа постачальніків, через Які в 2003 году начали ввозітіся комплектуючі деталі Із Японии, Південної Кореї, КНДР та Турції для забезпечення виробництва кольорових телевізорів.

  Джерелом Залучення інвестіцій є внесення до Статутний фонд іноземним засновника СП обладнання виробничої Лінії на суму 1,2 млн. Долларов США (6,45 млн.грн.) Та банківський кредит 1,0 млн.доларів США (5,33 млн.грн. ) під гарантії іноземного засновника - групи "RAINFORD" (Кіпр) для СП ЗАТ з ІІ "КИПАРИС".

  Табліці вхідних Даних інвестиційного проекту

  1. Додаткові інвестиції:

  1.1 іноземним засновника ввезених обладнання на суму 1,2 млн.доларів США як Внесок до статутного фонду на условиях Сплата щорічніх дівідендів по ставці 15,6% на протязі 5 років (кредит на придбання обладнання отриманий засновника в іноземному банку на Кіпрі на 5 років під 7,8% річніх);

  1.2 Валютний банківський кредит 1 млн.доларів США взяття під 17% річніх під гарантії іноземного засновника та вітраченій - 300 тисяч долларов - на обладнання цеху та зборочно -тестіровочній інструмент, 700 тисяч долларов - на оборотний капітал за придбання партій імпортних комплектуючих для збирання телевізорів та Поточні спожи виробництва;

  1.3 Ринкова ВАРТІСТЬ ввезеного та додатково купленого обладнання через 5 років складе 10% від первісної вартості;

  1.4 Витрати на ліквідацію обладнання складуть 8% від рінкової вартості через 5 років;

  1.5 Повернення ОСНОВНОЇ суми кредиту проводитися рівнімі частками з 1 (первого) року по закінченню кожного з п'яти років;

  1.6 Сплата процентів за Користування кредитом - Щорічна;

  2. Випуск продукції:

  У табл.3.2 наведено прогнозні виробнича програма з розподілом випуску телевізорів по розміру екранах та пропорціямі випуску, Які відповідають Статистичний данім маркетингового етапу подготовки проекту.

  3.витрати:

  У табл.3.3 наведені розрахунки статей змінніх витрат собівартості согласно прогнозній віробнічій Програмі з розподілом випуску телевізорів по розміру екранах та пропорціямі випуску, Які відповідають Статистичний данім маркетингового етапу подготовки проекту.

  У табл.3.4 наведені розрахунки статей постійніх витрат собівартості виробництва по роках проекту.

  4. Норма доходу на капітал ставити 12% річніх (ставка банківського депозиту в Валюті) при Додатковий відрахуванні від суми чистого прибутку 15,6% вартості поствленого обладнання до статутного фонду іноземним акціонером (за поставку обладнання та гарантії кредиту).

  5. Додаткові умови:

  5.1 длительность життєвого циклу - 5 років (умовно), тобто за 5 років обладнання Повністю амортізується (для податку на прибуток);

  5.2 Амортизація обчіслюється рівнімі частко в течение терміну служби (щорічнімі порціямі);

  5.3 Через 5 років обладнання демонтується та продається;

  5.4 Виробнича площа під нове обладнання є, а для Спрощення розрахунків амортизація будинку НЕ Враховується;

  5.5 Всі інші затрати фірма сплачує з власного ЗАСОБІВ;

  5.6 Всі Платежі пріпадають на Кінець року;

  5.7 Норма доходу на капітал прийнятя традіційно;

  5.8 Ставка податку на прибуток согласно з Законом України [2] - 25%.

  5.9 Умовний діяльність підприємства оптімізована таким чином, что сумарна Податок на додану вартість дорівнює нулю (тобто частина продукції експортується, что додає бюджетне відшкодування, Пожалуйста компенсує різніцю суми отриманий за продукцію и виплаченого за сировину та послуги ПДВ)

  5.10 Фонд нарахованої амортізації обладнання, віднесеній на валові витрати, вітрачається на повернення суми основного кредиту, при цьом согласно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" [2], оскількі кредит вітраченій на придбання амортізуєміх основних ФОНДІВ, то его повернення НЕ відносіться на валові витрати підприємства для оподаткування податку на балансовий прибуток.


  3.3 Розрахунки показніків фінансового прогнозу результатів проекту создания Дочірнього підприємства "КИПАРИС-Т"


  У табл. 3.5 приведений алгоритм та результати розрахунку ліквідної вартості обладнання, Пожалуйста реалізується через 5 років (полного життєвого циклу):


  Таблиця 3.5 - Чиста ліквідаційна ВАРТІСТЬ проекту СП "КИПАРИС-Т"

  № п / п

  Показник

  Формула розрахунку

  значення сертифіката №

  одиниці

  1.

  Ринкова ВАРТІСТЬ обладнання

  6 955 000

  грн.

  2.

  Витрати на придбання обладнання (кредит)

  6 955 000

  грн.

  3.

  Амортизація до ліквідації

  6 955 000

  75000

  грн.

  4.

  Ринкова ВАРТІСТЬ ліквідуємого обладнання

  695 500

  7500

  грн.

  5.

  Витрати на ліквідацію обладнання

  55 640

  600

  грн.

  6.

  Операційний дохід від ліквідації обладнання

  639 860

  6900

  грн.

  7.

  Податок на дохід

  159 965

  1725

  грн.

  8.

  Чиста ліквідаційна ВАРТІСТЬ обладнання

  479 895

  5175

  грн.


  Таблиця 3.6 - Результати інвестіційної ДІЯЛЬНОСТІ проекту СП "КИПАРИС-Т"  Значення показніків на t - Кроку ДІЯЛЬНОСТІ

  п / п

  Показники

  0 рік

  1 рік

  2 рік

  3 рік

  4 рік

  5 рік

  Т (лікв.)

  1

  земля

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2

  Будинки, споруди

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  3

  обладнання

  -6 955 000

  0

  0

  0

  0

  0

  479 895

  4

  Нематеріальні активи

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  5

  Разом: вкладення в основний капітал

  -6 955 000

  0

  0

  0

  0

  0

  479 895

  6

  Приріст власного оборотного капіталу за рахунок акціонерів (-), Убуток при віплаті дівідендів акціонерам (+)

  -3 745 000  7

  Усього інвестіцій ( "-" - внесок, "+" - повернуто інвесторам)

  -10 700 000


  479 895


  У табл.3.7 пріведені результати розрахунку операційної діяльності підприємства на основе вхідних Даних.


  Таблиця 3.7 - Результати операційної ДІЯЛЬНОСТІ проекту СП "КИПАРИС-Т"  Значення показніків на t - Кроку ДІЯЛЬНОСТІ


  п / п

  Показники

  0 рік

  1 рік

  2 рік

  3 рік

  4 рік

  5 рік

  Т (лікв.)


  Розрахунок валового доходу  1

  ОБСЯГИ продаж, один.

  0

  13 000

  19 500

  29 250

  43 875

  21 938

  0

  2

  Ціна продажу грн. / Один.

  (Таблиця 3._)

  3

  Виручка від продажу, тис.грн.

  0

  12 973,8

  19 460,6

  29 190,9

  43 786,4

  21 893,2

  639,9  Розрахунок валових витрат (для оподаткування)


  4

  Змінні витрати на оплату праці, тис.грн.

  0

  -417,3

  -626,0

  -938,9

  -1 408,4

  -704,2

  0

  5

  Змінні витрати на оплату сировини та процес виготовлення, тис.грн.

  0

  -6 995,9

  -10 493,9

  -15 740,8

  -23 611,3

  -11 805,6

  6

  Постійні витрати (1), тис.грн.

  0

  -331,7

  -331,7

  -331,7

  -331,7

  -331,7

  7

  Амортизація обладнання (пост.вітраті - фонд оплати повернення кредиту), тис.грн.

  0

  -1 391,0

  -1 391,0

  -1 391,0

  -1 391,0

  -1 391,0

  0

  8

  Відсотки по кредитах, тис.грн. (Пост.вітраті)

  0

  -909,5

  -727,6

  -545,7

  -363,8

  -181,9

  0  Розрахунок балансового прибутку для оподаткування


  9

  Балансовий прибуток, тис.грн.

  0

  2 928,3

  5 890,5

  10 242,8

  16 680,3

  8 118,6

  10

  Податок на прибуток, тис.грн.

  0

  -732,1

  -1 472,6

  -2 560,7

  -4 170,1

  -2 029,7

  11

  Проектованій чистий прибуток (для нарахування% долі дівідендів), тис.грн.

  0

  2 196,2

  4 417,9

  7 682,1

  12 510,2

  6 089,0  Розрахунок чистого операційного доходу (+ фонд амортізації)

  12

  Чистий дохід від операцій (чистий прибуток + амортизація), тис.грн.

  0

  3 587,2

  5 808,9

  9 073,1

  13 901,2

  7 480,0


  За результатами розрахунків інвестіційної та операційної діяльностей підприємства (табл.3.6, 3.7) розраховуємо результати Фінансової діяльності підприємства та Грошові потоки (табл.3.8).


  Таблиця 3.8 - Результати Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ проекту СП "КИПАРИС-Т"


  п / п

  Показники

  0 рік

  1 рік

  2 рік

  3 рік

  4 рік

  5 рік

  Т (лікв.)  Розрахунки динаміки капіталізованого власного Капіталу


  1

  Інвестиції власного Капіталу, тис.грн.

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2

  Чистий Прибуток до капіталізації, тис.грн.

  0

  2 196,2

  4 417,9

  7 682,1

  12 510,2

  6 089,0

  0

  3

  Виплата 15,6% дівідендів, тис.грн.

  0

  -1001,52

  -1001,52

  -1001,52

  -1001,52

  -1001,52


  4

  Власний накопіче-ний капітал проекту з капіталізацією прибутку, тис.грн.

  0

  1 194,7

  4 611,1

  11 291,6

  22 800,3

  27 887,8

  Розрахунки динаміки запозичення та амортізаційного повернення коштів  6

  Довгострокові кредити, тис.грн.

  3 745,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  7

  Амортизація + ліквідація обладнання (фонд оплати повернення кредиту), тис.грн.

  0,0

  1 391,0

  1 391,0

  1 391,0

  1 391,0

  1 391,0

  0,0

  8

  Погашення заборгова-ності по кредитах, тис.грн.

  0,0

  -749,0

  -749,0

  -749,0

  -749,0

  -749,0

  0,0  Результати Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ
  9

  Сальдо Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ, тис.грн.

  3 745,0

  5 581,7

  9 640,1

  16 962,6

  29 113,3

  34 842,8

  10

  Потік реальних грошей, тис.грн.

  3 745,0

  1 836,7

  4 058,3

  7 322,6

  12 150,7

  5 729,5

  34 842,8


  У табл. 3.9, 1.Б, 2.Б наведені розрахунки в "Електрон таблицях" EXCEL-2000 послідовнімі наближене значення ВНД - внутрішньої норми доход-ності, тобто такого значення% Зміни вартості грошей у часі, яка дозволяє вірів-няти дісконтовані інвестиції та чистий дисконтований дохід підприємства, тобто ВНД - досягнутості фактична рентабельність Капіталу. За результатами Наближення табл.1.Б, 2.Б (Додаток Б) внутрішня норма дисконтування проекту розраховується як:
  3.4 Прогнозні об'єднані характеристики предприятий СП ЗАТ з ІІ "КИПАРИС" та Дочірнього СП "КИПАРИС-Т"


  У табл.1.В, 2.В додатка В наведені Зведені характеристики балансів та звітів про фінансові результати СП ЗАТ з ІІ "КИПАРИС" та створеня СП "КИПАРИС-Т" за перший (2003 рік) роботи.

  На рис.3.12 наведені результати розрахунків точки беззбітковості та запасу міцності для первого року Впровадження інвестиційного проекту создания Дочірнього Спільного підприємства СП "КИПАРИС-Т".


  Рис.3.12 Графоаналітічній аналіз коефіцієнту запасу беззбітковості проекту за 1 рік ЕКСПЛУАТАЦІЇ інвестиції  ВИСНОВКИ


  Пільговий режим інвестіційної та іншої господарської ДІЯЛЬНОСТІ для предприятий з іноземними інвестиціями з Деяк змінамі, внесеними Декретом Кабінету міністрів України "Про режим іноземного інвестування", проіснував до 1996 року и БУВ Скасований Законом України "Про режим іноземного інвестування".

  Структурний аналіз значімості іноземного інвестування в капітальні ін-вестіції показує, что іноземна частка щорічно з 1997 -2002 років НЕ перевіщує 5% від загально інвестування капітальніх вкладень в Україні. Таким чином, ІНОЗЕМНЕ інвестування української економіки України НЕ є інвестиційно Привабливий за причинами:

  - Полного Зняття пільг (податкових та Митний) з предприятий з іноземні-ми інвестиціями;

  - Низька експортного потенціалу виробництва в Україні, де основною Стаття експорт є природна сировина низьких уровня переробки;

  - Протіріччь у процесі ПРИВАТИЗАЦІЇ інвестиційно Привабливий об'єктів з участю іноземних інвесторів та виставленна багатьох вимог до Додатковий інвестування, тенденцій репріватізації з боку Фонду держмайно;

  - Нерозвинутості біржового ринка капіталів предприятий, что НЕ дозволяє делать портфельні інвестиції з Певної нарантіямі доходності вкладень Капіталу та вільного перекладення інвестованого Капіталу в інші Галузі виробництва;

  Інвестиційно найпріваблівішімі для іноземного інвестування в Україні є харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктов - 795,9 млн.дол. (18,1% від загально ОБСЯГИ інвестіцій), оптова торгівля и посередництво в торгівлі - 648,1 млн. Дол. (14,7%), фінансова діяльність - 361,3 млн. Дол. (8,2%), машинобудування (виробництво машин, електричного, транспортного та електронного устаткування) - 345,6 млн. Дол. (7,8%).

  У діпломній работе проаналізована діяльність Спільного українсько-кіпрського торгового підприємства в м. Днепропетровске СП ЗАТ з ІІ "КИПАРИС" (частка іноземної інвестиції - более 98% статутного фонду) та один Із Шляхів діверсіфікації его ДІЯЛЬНОСТІ при створенні Дочірнього Спільного виробничого підприємства "КИПАРИС-Т "по випуску кольорових телевізорів марки" RAINFORD "на базі імпортного складально комплексу та імпортних вузлів телевізорів.

  Проведень у діпломній работе ретроспективний економічний Аналіз діяльності торгового СП ЗАТ з ІІ "КИПАРИС" за данімі економіко-фінансової звітності за 2001-2002 р.р. дозволяє констатуваті следующие характеристики его фінансового стану та інвестіційної пріваблівості:

  1. За звітний период (2002 рік) у структурі пасівів балансу (джерел) вініклі следующие Зміни (відносно уровня 2001 року):

  - При загально зростанні валюти балансу на +93,01% (з 43,477 млн.грн. До 83,914 млн.грн.), Власний капітал, Який знаходиться в стадіїї формирование підвіщенного статутного фонду, зріс на 136,8% (з 2,719 млн. грн до 6,440 млн.грн);

  - У звітному періоді частка власного Капіталу підприємства в Валюті балансу Зросла з 6,25% до 7,67%;

  - Довгострокові кредитні ресурси та Спеціалізовані фонди майбутніх виплат в балансі займають значний Зростаючий частку з 12,5% (2001) до 25,26% (2002) та в 2-3 рази больше власного Капіталу;

  - Кредиторська заборгованість значний Зросла на +44,86% (з 31,896 млн.грн до 46,204 млн.грн.), А її доля в Валюті пасівів зменшіть з 73,36% в базовому періоді (на початок 2002 року) до 55,06 % у звітному періоді;

  - Поточна заборгованість за довгострокову зобов'язаннями (обслуговування довгострокового ресурсов) Зросла з 3,041 млн.грн. до 4,175 млн.грн., займаючі структурних частку з 7,0% (2001) до 4,157% (2002);

  - Підприємство стало оформлюваті часть кредіторської заборгованості видання векселями на суму 3,478 млн.грн., Что ставити структурних частку 4,14% в Валюті пасівів;

  - Загальна частка потокові запозичення ресурсов зменшіть з 81,25% у базовому году (2001) до 67,07% у звітному году (2002);

  У такий способ СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС» поступово впроваджує ресурсну політіку традіційної переорієнтації Зростаючий торгівельних предприятий з широкомасштабного вісокорізікового комерційного кредитування (за рахунок управління рядками дебіторської та кредіторської заборгованості) на власний капітал та довгострокову Залучення капітал, застосовуючі Механізми довгострокового банківського кредитування.

  2. У структурі актівів за звітний период (2002 рік) вініклі следующие істотні Зміни:

  - При загально зростанні валюти балансу на +93,01% (з 43,477 млн.грн. До 83,914 млн.грн.), Необоротні активи зросли на + 3,45% (з 28,882 млн.грн. До 29,878 млн.грн.) , а оборотні активи зросли на +270,28% (з 14,593 млн.грн. до 54,035 млн.грн.);

  - Частка необоротних активів в Валюті балансу актівів у звітному періоді знизу з 66,43% (базовий период) до 35,62%, загальна частка оборотних актівів в Валюті балансу, відповідно, Зросла з 33,57% (базовий период) до 64, 39%;

  - Частка запасів в Валюті балансу актівів підвіщілась з 21,72% (базовий период) до 56,29% (звітний период);

  - Частка дебіторської заборгованості за відпущену продукцію зменшіть в Валюті балансу актівів з 3,89% (базовий период) до 4,19% при зростанні суми дебіторської заборгованості на + 108,0% (з 1,689 млн.грн. До 3,513 млн.грн. );

  - Сума копійчана коштів в касі у звітному періоді підвіщілася до 1,102 млн.грн. при ее значенні в базовому періодах 0,533 млн.грн., что ставити 1,23 -1,31% часть в Валюті балансу;

  Таким чином, проведений аналіз актівів валюти балансу СП ЗАТ з ІІ "КИПАРИС" свідчіть про різке Підвищення долі оборотних актівів за рахунок Підвищення запасів торгового підприємства, при цьом аналіз пасівів балансу показує что придбання запасів забезпечен, в основному, кредиторська забор-гованістю перед постачальниками товарних запасів.

  3. Результати ретроспективного АНАЛІЗУ результатів Фінансової ДІЯЛЬНОСТІ и Структури витрат підприємства за 2002 р. (Звітний период) та, відповідно, за 2001 р. (Базовий период), дозволяють констатуваті Наступний:

  - Отриманий дохід за реалізовану продукцію підвіщівся на +8,15% з уровня 100,543 млн.грн. (За базовий 2001 рік) до 108,702 млн.грн. (За звітний 2002 рік);

  - Частка собівартості відносно чистого доходу від реализации з 96,48 - 98,41% у базовому году підвіщілася до 99,79 - 99,83% у звітному (2002) году, что свідчіть про мінімальній прибуток підприємства від ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

  - Матеріальні витрати на придбання товарів для продажу становляться відносно чистого доходу від реализации частку з 93,32 - 94,74% у базовому году до 88,68 - 93,17% у звітному году, тобто ця стаття витрат займає основнову часть від 94, 8% (2001) до 92,8% (2002) в собівартості реалізованої продукції;

  - Оскількі підприємство займається, в основному, перепродажем товарів, то фактична сплачена сума податку ПДВ до бюджету, як різніця отриманий та сплаченого ПДВ ставити 0,17 - 0,2% від суми доходу від реализации, тобто працює Механізм мінімізації Сплата податку ПДВ, характерний для чистого перепродаж товарів;

  - Відносна частка валового прибутку від реализации знизу у звітному періоді з 1,595% (2001 - базова) до 0,202% (2002 -звітна), а відносна частка балансового прибутку від всех операцій підприємства у звітному періоді знизу з 0,28% (2001- базова ) до 0,168% (2002- звітна) від чистого доходу від реализации продукции;

  - Відповідно, дівідендна доходність акцій підприємства у звітному году знизу з 1,53% річніх (2001 - базова) до 0,99% річніх (2002 - звітна), что є явно недостатнім рівнем доходності при номінальній ставці вартості грошей по Обліковій ставці НБУ - (7 - 9)% річніх та ставках процентів по депозитах 13 - 17% річніх;

  4. согласно з результатами розрахунків показніків ліквідності, платоспро-можності та джерел покриття виробничих запасів СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС»:

  - На базову та звітні дати показатели покриття запасів знаходяться в зоне кризового фінансового стану, тобто розмір запасів НЕ відповідає оборотній части власного Капіталу підприємства (вона має негативне значення), а розмір залучених довгострокового кредитних Банківських коштів у підприємства недостатній;

  - Показатели платоспроможності та ліквідності характеризуються:

  а) коефіцієнт покриття (загальна ліквідність) у звітному періоді підвіщівся з 0,413 до 0,96, но НЕ досяг уровня нормативу> 1,0, тобто підприємство - неліквідне;

  б) КОЕФІЦІЄНТИ строкової ліквідності покриття активами запозичення потокової актівів становляться 0,163 - 0,123, ма ють тенденцію до зниженя у звітному періоді, та в 4 рази менше нормативного значення;

  в) абсолютна ліквідність (готівкові кошти) - практично залишилась в 10 разів нижчих нормативу, тобто в СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС» немає вільніх готівкових коштів для взаєморозрахунків з кредиторами;

  5. согласно з результатами розрахунків показніків рентабельності та Фінансової стійкості в СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС»:

  - Рентабельність актівів та власного Капіталу по чистому доходу та прибутку відносно базового року зменшено у звітному году в кілька разів, при цьом підприємство малопрібуткове та працює на Грані беззбітковості;

  - Всі показатели Фінансової стійкості (фінансування, маневренності, незалежності), у звітному періоді Дещо покращалісь, но НЕ увійшлі в ДІАПАЗОН, Який характерізує нормальну фінансову стійкість підприємства;

  6. согласно з результатами розрахунків показніків майнового стану та ділової актівності в СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС»:

  - Коефіцієнт трансформації актівів у виручки від реализации знізівся з 2,31 у базовому періоді до 1,30 у звітному періоді;

  - Знос основних ФОНДІВ підвіщівся з 0,139 до 0,279 за рахунок повільного введення Нових основних ФОНДІВ (+ 8,6% за рік);

  - Коефіцієнт оборотності обіговіх коштів знізівся з 6,89 у базовому періоді до 2,01 у звітному періоді, что відповідає підвіщенню ПЕРІОДУ 1-го обороту обіговіх коштів з 52,25 дня до 178,95 дня;

  - Коефіцієнт оборотності запасів знізівся з 11,36 у базовому періоді до 2,31 у звітному періоді, что відповідає зростанню ПЕРІОДУ 1-го обороту запасів з 31,68 дня до 155,94 дня;

  - Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зменшівся з 59,52 у базовому періоді до 30,94 у звітному періоді, что відповідає підвіщенню ПЕРІОДУ 1-го обороту дебіторської заборгованості з 6,05 дня до 11,64 дня;

  - Коефіцієнт оборотності кредіторської заборгованості зменшівся більш чем в 1,5 рази, что відповідає підвіщенню ПЕРІОДУ 1-го обороту (погашення) кредіторської заборгованості з 114,21 дня до 164,54 дня;

  - Мобільність актівів у звітному періоді підвіщілася з 0,366 до 0,644, что дозволяє переорієнтуваті виробництво (Надання послуг) підприємства;

  Отрімані характеристики ділової актівності свідчать про негатівні процеси в розвитку підприємства, что может буті результатом проблем з реалізацією накопичених запасів продукції.

  Імовірність банкрутства СП ЗАТ з ІІ «КИПАРИС» по Альтману за результатами 2002 року очень значний, что підтверджують и результати детального економічного аналізу.

  Одним з Шляхів відродження дінамічного розвитку підприємства є діверсіфікація его ДІЯЛЬНОСТІ з підвіщенням долі виробничого сектору, а відповідно ї долі добавленої вартості в ціні продукції (зниженя собівартості продукції відносно ціни реализации). Альо інвестування коштів в підприємство, рівень дівідендів которого ставити 1-2%, є очень проблематично для інвесторів, тому необходимо розвіваті нове вісокопрібуткове ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО, Пожалуйста дозволити підвіщіті ЗАГАЛЬНІ характеристики головного та Дочірнього підприємства.

  Реалізація 5-тірічного інвестиційного проекту діверсіфікації ДІЯЛЬНОСТІ Створення Дочірнього підприємства по складально виробництва телевізорів, проаналізована в діпломній работе, показує свою ефективність та можлівість НЕ только завоюваті новий сегмент Сайти Вся, но и значний підвіщіті показатели рентабельності та Фінансової стійкості традіційно фінансового нестійкого торгового підприємства.

  Фінансовий аналіз 5-тірічного інвестиційного проекту создания Дочірнього підприємства "КИПАРИС-Т" показавши его Високі очікуємі характеристики:

  - Чистий потік прибутку за 5 років - + 31,098 млн.грн.

  - Дисконтований (ставка 12%) чистий прибуток (NPV) - + 10,360 млн.грн.

  - Рядків прямої окупності інвестіцій (2,2 млн.грн.) - 1,72 роки

  - Рядків дісконтованої окупності інвестіцій - 2,54 роки (менше 5 років)

  - Індекс доходності інвестиції - 290,63%

  - Дисконтований індекс доходності інвестиції 196,83% (вище 100%)

  - Коефіцієнт запасу стійкості по беззбітковості виробництва на Першому

  году ставити 2,1 та далі підвіщується при розвитку виробництва

  На фоні реалізаціїї інвестиційно пріваблівої для інвестора щорічної виплати дівідендів 11,56% від уровня інвестиції, дозволяє досягнуть внутрішньої норми доходності 38,2%, тобто інвестиційний проект повинен буті чинний як кредитором-банком, так и іноземним інвестором акціонерамі.

  Прогноз Спільного балансу СП ЗАТ з ІІ "КИПАРИС" та Дочірнього підприємства СП "КИПАРИС-Т" за 1 рік інвестиційного проекту показує следующие Позитивні Зміни за рахунок вісокої рентабельності Дочірнього підприємства:

  - Перехід від кризового стану фінансовой стійкості по Джерело покриття запасів до нестійкого стану, при якому коефіцієнт Загальної ліквідності перевіщів норматив 1,0 (0,413 -2001; 0,96-2002; 1,717-2003);

  - Перехід з кризового до нормативного діапазону строкової ліквідності (платоспроможності) підприємства 0,7 -0,8 (0,163-2001; 0,123-2002; 0,856-2003);

  - Наближення з кризового до нормативного діапазону абсолютної (моментальної) ліквідності 0,2-0,35 (0,015-2001; 0,02-2002; 0,11-2003);

  - Підвищення на 20% валового реалізаційного доходу (100,543 млн.грн. -2001;

  108,70 млн.грн.- 2002; 126,16 млн.грн.-2003);

  - Підвищення власного та довгострокового Залучення капітала до уровня 50% від пасівів підприємства, что Забезпечує необхідній рівень ресурсної незалежності та Фінансової стійкості;


  ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ


  1. Господарський кодекс України // від 16 січня 2003 року N 436-IV (Діє з 01.01.2004)

  2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" // від 28.12.1994 N 334/94-ВР (із змінамі та ДОПОВНЕННЯ станом на 27.11.2003 N 1344-IV)

  3. Закон України "Про господарські товариства" / від 19 вересня 1 991 року N 1576-XII / від 17 травня 2001 року N 2409-III

  4. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про інвестіційну діяльність» // від 18 вересня 1991 року N 1560-XII (Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними Законами України станом на 20 грудня 2001 року N 2899-III, Додатково див. Рішення Конституційного Суду України від 29 січня 2002 року N 1-рп / 2002)

  5. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Податок на додану вартість" // від 3 квітня одна тисяча дев'ятсот дев'яносто сім року N 168/97-ВР (Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними Законами України від 7 березня 2002 року N 3118-III)

  6. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про Усунення діскрімінації в оподаткуванні суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, створенного з Використання майна та коштів вітчізняного походження // від 17 лютого 2000 року N 1457-III (Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними Законом України від 20.12.2001 року N 2899-III)

  7. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про режим іноземного інвестування" // від 19 березня 1996 року N 93/96-ВР (Із змінамі и ДОПОВНЕННЯ, внесеними Законами України від 8 червня 2000 року N 1807-III)

  8. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" // від 16 квітня тисячі дев'ятсот дев'яносто один року N 959-XII (від 8 червня 2000 року N 1807-III).

  9. Закон України "Про цінні папери та фондовий біржу" // від 18 червня 1991 року N 1201-XII (станом на 3 червня 1999 року N 719-XIV)

  10. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: підручник. - М .: Фінанси і статистика, 1996..

  11. Бланк І. Інвестиційний менеджмент. - К .: МП «ІТЕМ» ЛТД, 1995..

  12. Бойчук І.М. Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. - Львів: В-во "Сполом", 1998..

  13. Глазунов В.М. Фінансовий аналіз і оцінка ризику реальних інвестіцій.- М .: «Фінстат-Інформ», 1997.

  14. Економіка підприємств / За ред. Покропивного С. Ф.- К .: Хвиля-Прес, 1995..

  15. Єфімова М.Р., Ганченко О.І., Петрова Е.В. Практикум з загальної теорії статистики: Навчальний посібник. - Москва: Фінанси і статистика, 2000..

  16. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник - К .: МАУП, 2000..

  17. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. - М .: Фінанси і статистика, 1996р.

  18. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінансове прогнозування: методи и моделі. - К .: "Знання", 1995..

  19. Крейнина М.Н. Фінансовий стан підприємства. Методи оценкі.- М .: ІКЦ «Дис», 1997.

  20. Липсиц І.В., Косів В.В. Інвестиційний проект: методи підготовки й аналізу. - М .: «БЕК», 1996..

  21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до Фінансової звітності", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

  22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

  23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати«, Наказ Мінфіна України № 87 від 31.03.1999 + № 304 від 30.11.2000.

  24. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектамі.- Д .: ДАУБП, 2000.
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Обґрунтування проекту нового Дочірнього виробничого Спільного підприємства "Кипарис-Т"

  Скачати 174.29 Kb.