• 2.5 Оцінка рентабельності
 • 2.6 Аналіз кредитоспроможності
 • ГЛАВА 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОАОА «ГАЗ»
 • 3.2 Рекомендації ВАТ «ГАЗ», складені на основі оцінки ефективності господарської діяльності
 • СПИСОК ДЖЕРЕЛ


 • Дата конвертації16.08.2017
  Розмір38.83 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 38.83 Kb.

  Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства і стану його балансу

  td>

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

  > = 0.2

  -1.205

  -9.9573

  -8.7522

  коефіцієнт маневреності

  > = 0.55

  -0.0701

  -0.8718

  -0.8018

  коефіцієнт фінансування

  > = 1.2

  7.3445

  1.3396

  -6.0049

  Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування

  > = 0.6-0.8

  -0.4508

  -1.7817

  -1.3308

  Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів

  > = 0.9

  -1.0079

  -9.757

  -8.7491

  Коефіцієнт покриття інвестицій (коефіцієнт фінансової стійкості)

  0.7-0.8

  0.8233

  0.4625

  -0.3608

  Коефіцієнт автономії на початок аналізованого періоду (0.7838) був вище нормативного значення, що свідчить про нормальну фінансової незалежності підприємства. На кінець аналізованого періоду даний коефіцієнт (0.3949) був нижче нормативного значення, що свідчить про обмежену фінансову незалежність підприємства. Зміна коефіцієнта автономії (-0.389) є величиною негативною, що свідчить про його негативній динаміці протягом аналізованого періоду.

  У аналізоване підприємство кредитори будуть зацікавлені вкладати кошти, так як воно в стані буде погасити свої борги за рахунок власних коштів.

  Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів на початок аналізованого періоду (0.2758) був менше нормативного значення, що свідчить про нормальному співвідношенні позикових і власних коштів. На кінець аналізованого періоду даний коефіцієнт (1.5326) був вище нормативного значення, що свідчить про ненормативному співвідношенні позикових і власних коштів. Зміна коефіцієнта співвідношення (1.2568) є величиною позитивною, що свідчить про його негативну динаміку протягом аналізованого періоду.

  Коефіцієнт забезпеченості власними коштами на початок аналізованого періоду (-1.205) був нижче нормативного значення, що свідчить про недостатню забезпеченість підприємства власними оборотними засобами. На кінець аналізованого періоду даний коефіцієнт (-9.9573) був нижче нормативного значення, що свідчить про недостатню забезпеченість підприємства власними оборотними засобами. Зміна коефіцієнта забезпеченості власними оборотними засобами (-8.7522) є величиною негативною, що свідчить про його негативній динаміці протягом аналізованого періоду.

  Коефіцієнт маневреності на початок аналізованого періоду (-0.0701) був нижче нормативного значення, що свідчить про обмежену фінансової мобільності підприємства. На кінець аналізованого періоду даний коефіцієнт (-0.8718) був нижче нормативного значення, що свідчить про обмежену фінансової мобільності підприємства. Зміна коефіцієнта маневреності (-0.8018) є величиною негативною, що свідчить про його негативній динаміці протягом аналізованого періоду.

  Коефіцієнт фінансування на початок аналізованого періоду (7.3445) був вище нормативного значення, що свідчить про переважання власних коштів підприємства. На кінець аналізованого періоду даний коефіцієнт (1.3396) був вище нормативного значення, що свідчить про переважання власних коштів підприємства. Зміна коефіцієнта фінансування (-6.0049) є величиною негативною, що свідчить про його негативній динаміці протягом аналізованого періоду.

  Коефіцієнт забезпеченості власними джерелами фінансування дорівнював (-0.4508), нижче нормативного значення, що свідчить про серйозну залежність підприємства від позикових джерел при формуванні власних оборотних активів. На кінець аналізованого періоду даний коефіцієнт (-1.7817) був нижче нормативного значення, що свідчить про серйозну залежність підприємства від позикових джерел при формуванні власних оборотних активів. Зміна коефіцієнта забезпеченості власними джерелами фінансування (-1.3308) є величиною негативною, що свідчить про його негативній динаміці протягом аналізованого періоду.

  Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів дорівнював (-1.0079), нижче нормативного значення, що свідчить про серйозну залежність підприємства від позикових джерел при формуванні матеріальних запасів. На кінець аналізованого періоду даний коефіцієнт (-9.757) був нижче нормативного значення, що свідчить про серйозну залежність підприємства від позикових джерел при формуванні матеріальних запасів. Зміна коефіцієнта забезпеченості матеріальних запасів (-8.7491) є величиною негативною, що свідчить про його негативній динаміці протягом аналізованого періоду.

  Коефіцієнт покриття інвестицій дорівнював (0.8233), вище нормативного значення, що свідчить про оптимальну структуру активів підприємства. На кінець аналізованого періоду даний коефіцієнт (0.4625) був нижче нормативного значення, що свідчить про крайню неоптимальности структури активів підприємства. Зміна коефіцієнта покриття інвестицій (-0.3608) є величиною негативною, що свідчить про його негативній динаміці протягом аналізованого періоду.

  2.5 Оцінка рентабельності

  На практиці розрізняють показники економічної та фінансової рентабельності. Економічна рентабельність - показник, який визначається на основі прогнозної, тобто потенційного прибутку, що відображається в бізнес-планах. У свою чергу, фінансова рентабельність розраховується на базі фактичного прибутку, що відображається в бухгалтерській звітності підприємства.

  Найбільша рентабельність на початок аналізованого року відзначалася за таким показником як рентабельність активів - 993597.0%.

  Далі слідували: рентабельність власного капіталу - 836234.0%; рентабельність інвестицій - 836234.0%; рентабельність оборотних активів - 33.41%; рентабельність виробництва - 14.28%; рентабельність реалізованої продукції - 7.79%; рентабельність необоротних активів - 4.63%; рентабельність продажів - 4.29%.

  Найбільша рентабельність протягом аналізованого року відзначалася за таким показником як рентабельність оборотних активів - 32.48%.

  Далі слідували: рентабельність виробництва - 25.4%; рентабельність продажів - 7.63%; рентабельність власного капіталу - 7.58%; рентабельність реалізованої продукції - 7.5%; рентабельність інвестицій - 6.85%; рентабельність необоротних активів - 6.52%; рентабельність активів - 5.43%.

  Найбільшою мірою рентабельність протягом аналізованого року зросла за таким показником як рентабельність виробництва - (+11.12)%.

  Далі слідували: рентабельність продажів - (+3.34)%; рентабельність необоротних активів - 1,89%.

  Найбільше протягом аналізованого року знизилася рентабельність за таким показником як рентабельність активів - (-993591.57)%.

  Далі слідували: рентабельність інвестицій - (-836227.15)%; рентабельність власного капіталу - (-836226.42)%; рентабельність оборотних активів - (-0.93)%; рентабельність реалізованої продукції - (-0.29)%.

  У разі нестачі інформації (мається бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки за один рік) можна оцінити рентабельність на початок і кінець аналізованого періоду. При складанні та аналізі попередньої таблиці використовувалися середні величини.

  При аналізі рентабельності важливим аспектом є оцінка впливу на неї таких чинників як ціни продукції і її собівартість. Щоб провести подібний аналіз, необхідно скласти таку аналітичну таблицю 2.7.

  Таблиця 2.7

  Факторний аналіз рентабельності

  № п / п

  показники

  базисний рік

  Звітній рік

  Зміни (+ або -)

  1

  2

  3

  4

  5

  1

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  23136326.0

  23764891.0

  628565.0

  2

  Повна собівартість реалізованої продукції

  21464124.0

  22106663.0

  642539.0

  3

  Прибуток від реалізації (з продажу)

  1672202.0

  1658228.0

  -13974.0

  4

  Рентабельність реалізованої продукції

  7.79

  7.5

  -0.29

  На основі даних табл. 2.7 можна здійснити розрахунок впливу зміни ціни і собівартості продукції, використовуючи метод ланцюгових підстановок. За рахунок зміни виручки від реалізації рентабельність продажів змінилася на 2.45%. За рахунок зміни собівартості реалізованої продукції в базовому і звітному періодах рентабельність продажів змінилася на -2.7%. Сукупний вплив двох факторів дорівнює -0.25%.

  2.6 Аналіз кредитоспроможності

  При оцінці кредитоспроможності використовуються такі показники як: коефіцієнт абсолютної ліквідності, проміжний коефіцієнт покриття, коефіцієнт поточної ліквідності, коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів, рентабельність основної діяльності.

  У таблиці 2.8 представлений розрахунок коефіцієнта абсолютної ліквідності.

  Таблиця 2.8

  Розрахунок коефіцієнта абсолютної ліквідності (K1)

  № п / п

  показники

  На початок періоду

  На кінець періоду

  Зміни (+ або -)

  Зміни (%)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Короткострокові фінансові вкладення

  13499.0

  4061780.0

  4048281.0

  30089.49

  2

  Грошові кошти

  102369.0

  96641.0

  -5728.0

  94.4

  3

  Найбільш ліквідні активи

  115868.0

  4158421.0

  4042553.0

  3588.93

  4

  Найбільш термінові зобов'язання

  2058353.0

  12668545.0

  10610192.0

  615.47

  5

  Короткострокові кредити і позики

  2202999.0

  10060326.0

  7857327.0

  456.67

  6

  Інші короткострокові зобов'язання

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  7

  Короткострокові пасиви

  2202999.0

  10060326.0

  7857327.0

  456.67

  8

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0.0272

  0.183

  0.1558

  672.88

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (K1) показує, яка частина кредиторської заборгованості може бути погашена найближчим, до моменту складання балансу, час. При цьому, чим вище даний показник, тим більше поточної заборгованості підприємства може бути погашена протягом короткого періоду часу.

  Поточний коефіцієнт покриття (K2) показує, яку частину поточної заборгованості підприємство може бути погашена найближчим, до моменту складання балансу, час за умови повного погашення дебіторської заборгованості. При цьому, чим вище даний показник, тим більше поточної заборгованості підприємства може бути погашено протягом відносно короткого періоду часу.

  У таблиці 2.9 представлений розрахунок проміжного коефіцієнта покриття.

  Таблиця 2.9

  Розрахунок проміжного коефіцієнта покриття (K2)

  № п / п

  показники

  На початок періоду

  На кінець періоду

  Зміни (+ або -)

  Зміни (%)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Дебіторська заборгованість (короткострокова)

  1439437.0

  2448552.0

  1009115.0

  170.1

  2

  Короткострокові фінансові вкладення

  13499.0

  4061780.0

  4048281.0

  30089.49

  3

  Грошові кошти

  102369.0

  96641.0

  -5728.0

  94.4

  4

  Найбільш термінові зобов'язання

  2058353.0

  12668545.0

  10610192.0

  615.47

  5

  Короткострокові кредити і позики

  2202999.0

  10060326.0

  7857327.0

  456.67

  6

  Інші короткострокові зобов'язання

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  7

  Короткострокові пасиви

  2202999.0

  10060326.0

  7857327.0

  456.67

  8

  Поточний коефіцієнт покриття

  0.365

  0.2907

  -0.0743

  79.64

  Коефіцієнт покриття або поточної ліквідності (К3) показує, якою мірою поточні активи покривають короткострокові зобов'язання. При цьому, чим вище даний показник, тим більшою мірою поточні активи покривають короткострокові зобов'язання.

  У таблиці 2.10 представлений розрахунок коефіцієнта поточної ліквідності.

  Таблиця 2.10

  Розрахунок коефіцієнта поточної ліквідності (K3)

  № п / п

  показники

  На початок періоду

  На кінець періоду

  Зміни (+ або -)

  Зміни (%)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  Короткострокові фінансові вкладення

  13499.0

  4061780.0

  4048281.0

  30089.49

  2

  Грошові кошти

  102369.0

  96641.0

  -5728.0

  94.4

  3

  Найбільш ліквідні активи

  115868.0

  4158421.0

  4042553.0

  3588.93

  4

  Дебіторська заборгованість (короткострокова)

  1439437.0

  2448552.0

  1009115.0

  170.1

  5

  Інші оборотні активи

  3043.0

  2605.0

  -438.0

  85.61

  6

  Швидко реалізовані активи

  1442480.0

  2451157.0

  1008677.0

  169.93

  7

  запаси

  1112705.0

  1466805.0

  354100.0

  131.82

  8

  ПДВ по придбаних цінностях

  217612.0

  30112.0

  -187500.0

  13.84

  9

  Дебіторська заборгованість (довгострокова)

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  10

  Витрати майбутніх періодів

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  11

  Повільно реалізовані активи

  1330317.0

  1496917.0

  166600.0

  112.52

  12

  Найбільш термінові зобов'язання

  2058353.0

  12668545.0

  10610192.0

  615.47

  13

  Короткострокові кредити і позики

  2202999.0

  10060326.0

  7857327.0

  456.67

  14

  Інші короткострокові зобов'язання

  0.0

  0.0

  0.0

  0.0

  15

  Короткострокові пасиви

  2202999.0

  10060326.0

  7857327.0

  456.67

  16

  Коефіцієнт поточної ліквідності

  0.6779

  0.3567

  -0.3212

  52.61

  Показники ліквідності застосовуються для оцінки спроможності підприємства виконувати свої короткострокові зобов'язання. Вони дають уявлення не тільки про платоспроможність підприємства на даний момент, але і в разі надзвичайних подій.

  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів служить для визначення того, наскільки діяльність підприємства залежить від позикових коштів. При цьому, чим вище даний коефіцієнт, тим більшою мірою підприємство здійснює свою діяльність за рахунок власних коштів.

  У таблиці 2.11 представлений розрахунок коефіцієнта співвідношення власних і позикових коштів.

  Таблиця 2.11

  Розрахунок коефіцієнта співвідношення власних і позикових коштів (К4)

  № п / п

  показники

  На початок періоду

  На кінець періоду

  Зміни (+ або -)

  Зміни (%)

  1

  Власний капітал

  19139305.0

  16752203.0

  -2387102.0

  87.53

  2

  Короткострокові пасиви

  4314901.0

  22802862.0

  18487961.0

  528.47

  3

  довгострокові пасиви

  963471.0

  2871560.0

  1908089.0

  298.04

  4

  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів

  3.626

  0.6525

  -2.9735

  17.99

  Коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів (К4) на початок аналізованого періоду (3.626) був вище нормативного значення (1,0), що свідчить про нормальному співвідношенні позикових і власних коштів. На кінець аналізованого періоду даний коефіцієнт (0.6525) був менше нормативного значення (1,0), що свідчить про ненормативному співвідношенні позикових і власних коштів. Зміна коефіцієнта співвідношення власних і позикових коштів (К4) (-2.9735) є величиною негативною, що свідчить про його негативній динаміці протягом аналізованого періоду.

  Цього невеликої кількості фінансових коефіцієнтів досить для точної і повної характеристики фінансового стану. Важливо лише щоб кожен з цих показників відбивав найбільш суттєві сторони фінансового стану.

  Для оцінки фінансової стійкості розраховані коефіцієнти звітного періоду порівнюються із значенням попереднього періоду, аналогічним підприємством, і тим самим виявляється реальний фінансовий стан, слабкі і сильні сторони фірми.

  ГЛАВА 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОАОА «ГАЗ»

  3.1 Пропозиції щодо підвищення ефективності господарської діяльності

  Як шляхів здатних підвищити ефективність діяльності підприємства і звести витрати до мінімуму, можна запропонувати наступні способи.

  Прагне до зниження собівартості за рахунок зменшення витрат на придбання сировини шляхом пошуку нових постачальників.

  Необхідно стежити за своєчасним погашенням кредиторської заборгованості кредитів і позик, вишукувати для цього кошти, так як прострочені кредити може спричинити за собою штрафні санкції, додаткові витрати і зниження статусу організації як позичальника.

  Для скорочення дефіциту власних оборотних коштів можна спробувати поповнити його за рахунок випуску і розміщення нових акцій і облігацій. Однак при цьому треба мати на увазі, що випуск нових акцій може призвести до падіння їх курсу, і це теж може стати причиною кризового фінансового стану.

  Зменшити дефіцит власного капіталу можна за рахунок прискорення його оборотності шляхом скорочення строків будівництва, виробничо-комерційного циклу, наднормативних залишків запасів, незавершеного виробництва і т.д.

  З метою скорочення витрат і підвищення ефективності основного виробництва в окремих випадках доцільно відмовитися від деяких видів діяльності, які обслуговують основне виробництво (будівництво, ремонт, транспорт і т.п.), і перейти до послуг спеціалізованих організацій;

  Знизити собівартість продукції за рахунок збільшення обсягу виробництва продукції і скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економного використання матеріальних ресурсів, скорочення непродуктивних витрат, втрат і т.д.

  Необхідно розробити прогнозну модель фінансового стану підприємства для вироблення генеральної фінансової стратегії по забезпеченню підприємства фінансовими ресурсами, оцінки його можливостей в перспективі. Вона повинна будуватися на основі вивчення реальних фінансових можливостей підприємства, внутрішніх і зовнішніх факторів і охоплювати такі питання, як оптимізація основних і оборотних коштів, власного і позикового капіталу, розподіл прибутку, інвестиційну й цінову політику. Зазвичай виділяють чотири методи прогнозування фінансового стану суб'єкта господарювання: екстраполяція, метод термінів оборотності, метод бюджетування, метод прогнозних балансів.

  Одним з методів фінансового прогнозування є складання прогнозного звіту про прибутки і збитки і прогнозного балансу. Прогнозна звітність може складатися на кінець кожного місяця, кварталу, року. Вона дозволить встановити і оцінити зміни, які відбудуться в активах підприємства і джерелах їх формування в результаті господарських операцій на планований період часу. Прогнозний баланс може складатися на підставі системи планових розрахунків всіх показників виробничо фінансової діяльності, а також на підставі динаміки окремих статей балансу і їхніх співвідношень. Велику допомогу при розробці прогнозної фінансової звітності та моделей фінансового стану підприємства можуть надати комп'ютерні програми з фінансового моделювання. Зіставлення прогнозних значень статей балансу з фактичними на кінець звітного періоду дозволить встановити, які зміни відбудуться в фінансовому стані підприємства, що дасть можливість своєчасно внести корективи в його виробничу і фінансову стратегію.

  Дані оцінки балансу показують, що певні заходи повинні бути прийняті для підвищення фінансової стійкості і ліквідності, так як показники рентабельності невисокі. Для цього необхідно домогтися збільшення питомої ваги основних джерел формування запасів і витрат у складі загальної величини джерел коштів. Цього можна досягти наступним чином:

  збільшити розмір власних джерел коштів - здійснюється за рахунок збільшення розміру статутного фонду, а також за рахунок прибутку (другий варіант, враховуючи величину прибутку за аналізований період, особливих результатів дати не може);

  збільшити розмір позикових джерел коштів - досягається шляхом залучення довгострокових і короткострокових банківських кредитів.

  Найбажанішим є здійснення другого варіанту, так як отримання позикових коштів дозволить практично до нуля знизити рівень кредиторської заборгованості і тим самим підвищити ліквідність підприємства. Однак, це є важким, тому що основні фонди підприємства, враховуючи їх невелику величину, не можуть використовуватися в якості застави по кредиту. Можливо, керівництву слід шукати поручителів, якими, до речі, можуть бути засновники.

  3.2 Рекомендації ВАТ «ГАЗ», складені на основі оцінки ефективності господарської діяльності

  Для ВАТ «ГАЗ», на основі проведеної оцінки, складені наступні рекомендації:

  Проводити активну політику нарощування власного капіталу з метою збільшення власних оборотних коштів.

  Проводити активну політику щодо збільшення платоспроможності та ліквідності балансу.

  Для поліпшення фінансового становища підприємства необхідно:

  - Стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і робить необхідним залучення додаткових джерел фінансування.

  Для зниження дебіторської заборгованості можна запропонувати наступні заходи:

  § розширювати кількість клієнтів з метою зменшення ризику несплати монопольним замовником;

  § здійснювати контроль стану розрахунків за простроченими заборгованостями;

  § впроваджувати знижки для клієнтів, які використовують передоплату.

  C метою скорочення дебіторської заборгованості, і максимізації припливу коштів, підприємству слід перейти до укладання договорів з більш гнучкими умовами термінів і форми оплати, що дасть можливість розширити коло потенційних клієнтів, збільшити виручку, оборот і, відповідно, балансовий прибуток і рентабельність продажів.

  Відповідно до вищесказаного можна запропонувати таку форму оплати для клієнтів, як передоплата, що припускає наявність знижки.

  Надання знижки є більш доцільним, оскільки заохочення завжди діє краще, ніж штраф. За інших рівних умов знижкам за ранню оплату повинна віддаватися перевага перед штрафом за прострочену оплату. Це пов'язано з тією обставиною, що більш високий прибуток веде до підвищення податків, в той час як знижки приведуть до зниження оподатковуваної бази.

  Контролювати стан розрахунків за простроченими заборгованостями; необхідно розширити систему авансових платежів.

  Своєчасно виявляти недопустимі види дебіторської і кредиторської заборгованості, до яких в першу чергу відносяться: прострочена заборгованість постачальникам і прострочена заборгованість покупців понад трьох місяців, прострочена заборгованість з оплати праці та по платежах до бюджету, позабюджетні фонди. Так невчасно погашені заборгованості перед бюджетом та позабюджетними фондами можуть привести до значних штрафних санкцій.

  Поповнити власний оборотний капітал.

  З метою підвищення ефективності використання основних засобів необхідно підвищення рівня фондовіддачі, забезпечуючи більш повне завантаження машин і устаткування.

  З метою відновлення платоспроможності та ліквідності підприємства пропонується:

  Підвищити абсолютну ліквідність балансу, так як абсолютна ліквідність дозволяє здійснити платежі по найбільш термінових зобов'язаннях. Основним фактором підвищення рівня абсолютної ліквідності є рівномірне і своєчасне погашення дебіторської заборгованості;

  Необхідно підвищити рівень проміжної ліквідності. З цією метою необхідно сприяти зростанню забезпеченості запасів власними обіговими коштами, для чого варто збільшувати власні оборотні кошти й обгрунтовано знижувати рівень запасів.

  ВИСНОВОК

  На підставі оцінки ефективності господарської діяльності, зробленого в роботі можна зробити висновок, що основним джерелом для аналізу фінансового стану підприємства і прийняття правильних управлінських рішень служить бухгалтерський баланс.

  Бухгалтерський баланс, по суті, є системною моделлю, узагальнено відображає кругообіг коштів підприємства та фінансові відносини, в які вступає підприємство в ході цього кругообігу.

  Сучасний зміст активу і пасиву орієнтоване на надання інформації її користувачам. Звідси високий рівень аналітичності статей, які розкривають стан дебіторської та кредиторської заборгованості, власного капіталу і окремих видів резервів, утворених за рахунок поточних витрат або прибутку підприємства.

  Для аналізу ефективності виробництва та фінансового стану підприємства використовуються різні методи і показники. Перш за все, це система показників, що характеризує ефективність використання ресурсів, їх віддачу; показники рентабельності; показники, що відображають ринкову, підприємницьку активність підприємства система показників платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

  На підставі проведених розрахунків можна зробити наступні висновки:

  - На момент складання балансу підприємство не можна визнати ліквідним, так як всі три співвідношення груп активів і пасивів не відповідають умовам абсолютної ліквідності балансу (найбільш ліквідні активи менше найбільш термінових зобов'язань) (швидко реалізованих активи менше короткострокових пасивів) (повільно реалізовані активи менше довгострокових пасивів).

  - Коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок аналізованого періоду (0.0272) був нижче нормативного значення, що свідчить про недостатню здатність підприємства погашати поточну заборгованість.

  - Коефіцієнт покриття або поточної ліквідності на початок аналізованого періоду (0.6779) був нижче нормативного значення, що свідчить про неплатоспроможність підприємства.

  - Коефіцієнт швидкої ліквідності на початок розглянутого періоду (0.3657) був нижче нормативного значення, що свідчить про недостатність ліквідних активів підприємства для покриття його кредиторської заборгованості.

  Тому ВАТ «ГАЗ» необхідно підвищити абсолютну ліквідність балансу, так як абсолютна ліквідність дозволяє здійснити платежі по найбільш термінових зобов'язаннях. Основним фактором підвищення рівня абсолютної ліквідності є рівномірне і своєчасне погашення дебіторської заборгованості. А також збільшити рівень проміжної ліквідності. З цією метою необхідно сприяти зростанню забезпеченості запасів власними обіговими коштами, для чого варто збільшувати власні оборотні кошти й обгрунтовано знижувати рівень запасів.

  СПИСОК ДЖЕРЕЛ

  1. Федеральний закон від 21.11.1996 № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік».

  2. Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації. Затв. Наказом Мінфіну РФ від 29.07.1998 № 34н.

  3. Положення з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації» (ПБО 4/99). Затв. Наказом Мінфіну РФ від 06.07.1999 № 43н.

  4. Положення з бухгалтерського обліку «Доходи організації» (ПБУ 9/99). Затв. Наказом Мінфіну РФ від 06.05.1999 № 32н (ред. Від 27.11.2006).

  5. Положення з бухгалтерського обліку «Витрати організації» (ПБУ 10/99). Затв. Наказом Мінфіну РФ від 06.05.1999 № 33н (ред. Від 27.11.2006).

  6. Наказ Мінфіну РФ від 22.07.2003 № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій».

  7. План рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності підприємств та інструкція по його застосуванню. Затв. Наказом Мінфіну РФ від 31.10.2000 № 94н (ред. Від 18.09.2006).

  8. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М .: Фінанси і статистика, 2007.

  9. Балабанов І.Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта. - М .: Фінанси і статистика, 2006.

  10. Бухгалтерський облік. Під ред. П.С. Безруких. - М., Бухгалтерський облік, 2005. - 357 с.

  11. Любушин Н.П. Комплексний економічний аналіз господарської діяльності: Навчальний посібник. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 448 с.

  12. Мизиковский Е.А., Бондаренко В.В. Комплексний економічний аналіз: Курс лекцій. - Н.Новгород, 2004.

  13. Мизиковский Е.А., Дружіловская Т.Ю. Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерський облік в Росії: Навчальний посібник. - 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Бухгалтерський облік, 2006. - 328 с.

  14. Е.Чічуріна. ГАЗ будує доларів // Відомості. - 2007. 26 березня.

  15. Ковальов В.В. Введення у фінансовий менеджмент. -М .: Фінанси і статистика, 2007. -768 с .: іл.

  16. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: Управління капіталом. Вибір інвестицій Аналіз звітності. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М .: Фінанси і статистика, 2006. - 512 с.

  17. Не така страшна «ГАЗель», як її малюють // Симбирский кур'єр. - 2007. 15 травня.

  18. Довідник фінансиста підприємства. - М .: ИНФРА - М, 2006. - 386 с.

  19. Сайт групи ГАЗ http://www.gazgroup.ru

  ...........


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства і стану його балансу

  Скачати 38.83 Kb.