• 1.1.1. Загальноекономічна характеристика обєкта дослідження.
 • Предметом діяльності філії є
 • · Організація і проведення дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт;
 • · Здійснення експортних, імпортних, лізингових і товарообмінних операцій, а також інших форм і видів зовнішньоекономічної діяльності;
 • · Організація і проведення проектних, будівельно-монтажних та інших робіт, повязаних з будівництвом і реконструкцією обєктів виробничо-технічного призначення.
 • 1.1.2. Основні фінансово економічні показники підприємницької діяльності та економічний розвиток підприємства.
 • Таблиця 1.1 Основні фінансово економічні показники підприємства МФ ВАТ «ПО КЗК» за 2005-2006 рр.
 • Таблиця 1.2 Вартість майна підприємства і його основних елементів: основного і оборотного капіталу.
 • Таблиця 1.3 Прибуток від реалізації продукції, чистий прибуток.
 • Склад, величина і рух основних фондів підприємства МФ ВАТ «ПО КЗК» на 2005-2006 рр. представлені в табл. 1.4.


 • Дата конвертації29.05.2017
  Розмір42.64 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 42.64 Kb.

  Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства МФ ВАТ "ПО КЗК" і розробка заходів щодо поліпшення їх використання

  2

  ЗМІСТ

  • ВСТУП 3
  • 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. 5
   • 1.1. Загальноекономічна характеристика об'єкта дослідження та основні фінансово-економічні показники його підприємницької діяльності. 5
    • 1.1.1. Загальноекономічна характеристика об'єкта дослідження. 5
    • 1.1.2. Основні фінансово економічні показники підприємницької діяльності та економічний розвиток підприємства. 7
   • 1.2. Роль і значення основних засобів у господарській діяльності підприємства. 10
   • 1.3. Склад, величина і структура основних засобів підприємства. 12
   • 1.4. Показники руху і технічного стану основних засобів 16
   • 1.5. Фондоозброєність праці та фондомісткість реалізованої продукції (робіт, послуг). 20
  • 2. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА. ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА. 23
  • ВИСНОВОК 26
  • Список використаної літератури 29
  • Додаток 1. Бухгалтерський баланс 30
  • Додаток 2. Звіт про фінансові результати 30
  • Додаток 3. Додаток до бухгалтерського балансу 30

  ВСТУП

  У нових економічних умовах, що визначаються ринковими відносинами, підприємства організують виробництво і збут продукції з метою задоволення потреб ринку і отримання прибутку. Це стає реальним тоді, коли виробник має можливістю систематично коригувати свій науково-технічні, виробничі і збутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріальними та інтелектуальними ресурсами. Тільки правильне управління рухом фінансових ресурсів і капіталу (майна), що знаходяться в розпорядженні підприємства, може забезпечити йому конкурентоспроможність і виживання на ринку.

  Велике значення для діяльності підприємства МФ ВАТ «ПО КЗК» має аналіз використання основних засобів підприємства. Це пов'язано з тим, що стан основних засобів та їх ефективне використання прямо впливають на кінцеві результати господарської діяльності підприємства. Раціональне використання основних засобів і виробничих потужностей підприємства сприяє поліпшенню всіх техніко-економічних показників, в тому числі збільшення випуску продукції, зниження її собівартості, трудомісткості виготовлення.

  Метою даної курсової роботи є оцінка ефективності використання основних засобів підприємства МФ ВАТ «ПО КЗК» і розробка заходів щодо поліпшення їх використання. Для цього потрібно було вирішити такі завдання:

  Розглянути общехозяйственную характеристику підприємства і динаміку його економічних показників підприємницької діяльності за два роки.

  Проаналізувати ефективність використання провідного технологічного обладнання в календарному часу і по продуктивності

  Розробити заходи щодо подальшого поліпшення використання основних засобів підприємства і дати економічну прогнозну оцінку.

  Об'єктом економічного дослідження послужили річні фінансово-економічні дані НФ ВАТ «ПО КЗК» (м Назарово) за 2005-2006р.р.

  1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

  1.1. Загальноекономічна характеристика об'єкта дослідження та основні фінансово-економічні показники його підприємницької діяльності.

  1.1.1. Загальноекономічна характеристика об'єкта дослідження.

  Як об'єкт вивчення в цій контрольній роботі обрана діяльність підприємства Назаровський філія ВАТ «Виробничого об'єднання Красноярського заводу комбайнів» (НФ ВАТ «ПО КЗК»)

  Місце знаходження філії: 662200, Російська Федерація, Красноярський край, м Назарово, а / я 4. Філія є відокремленим підрозділом відкритого акціонерного товариства "Виробниче об'єднання" Красноярський завод комбайнів ", яке є юридичною особою за законодавством Російської Федерації.
  Суспільство зареєстровано Інспекцією МІС РФ по Залізничному району м Красноярська Красноярського краю 19 вересня 2006 р., Основний державний реєстраційний номер: 1022401788474. Місце знаходження Товариства: Російська федерація, 660049, г. Красноярск, ул. Профспілок, 3.
  Філія діє від імені Товариства на підставі Положення, затвердженого Радою директорів Товариства (Протокол Ради директорів від 06.05.2005 р). Філія не є юридичною особою за російським законодавством. Філія має окремий баланс, його майно і кошти враховуються в загальному балансі Товариства. Для організації та ведення своєї діяльності філія має розрахунковий рублевої і валютні рахунки в банках. Філія має печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням, емблемою товариства.

  Предметом діяльності філії є:

  · Виробництво та реалізація сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї;

  · Виробництво, заготівля, переробка, зберігання і реалізація виробів промислового призначення, товарів народного споживання;

  · Організація і проведення дослідно-конструкторських і науково-дослідних робіт;

  · Купівля-продаж всіх видів рухомого та нерухомого майна, товарів, механізмів і промислового устаткування, сировини і напівфабрикатів, запчастин і деталей для сільськогосподарської техніки, проведення всіх видів торгових угод і інших законних операцій з майном, включаючи нерухоме;

  · Здійснення експортних, імпортних, лізингових і товарообмінних операцій, а також інших форм і видів зовнішньоекономічної діяльності;

  · Надання послуг з управління пакетами акцій підприємства сільськогосподарського машинобудування;

  · Організація і проведення проектних, будівельно-монтажних та інших робіт, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією об'єктів виробничо-технічного призначення.

  1.1.2. Основні фінансово економічні показники підприємницької діяльності та економічний розвиток підприємства.

  На підставі зібраних звітних даних фінансової і бухгалтерської звітності (бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, додаток до бухгалтерського балансу) відбивається економічний стан розвитку підприємства МФ ВАТ «ПО КЗК» за 2005-2006 рр.

  Таблиця 1.1

  Основні фінансово економічні показники підприємства МФ ВАТ «ПО КЗК» за 2005-2006 рр.

  показники

  роки

  Зміни, +/-

  2005

  2006

  1. Середньооблікова чисельність працівників, чол.

  317

  350

  33

  2. Річна вартість ОФ, тис. Руб.

  89671

  77387

  -12284

  3. Річна вартість оборотних коштів, тис. Руб.

  316190

  685308

  369118

  4. Виручка від реалізації в порівнянних цінах, тис. Руб.

  28902

  65641

  36739

  5. Витрати на виробництво реалізованої продукції, тис. Руб.

  26982

  75657

  48675

  6. Прибуток від реалізації продукції, тис.руб.

  1920

  -10016

  -11936

  7. Витрати на 1 руб. реалізованої продукції, руб. / руб. (П.5 / п.4)

  0,93

  1,15

  0,22

  8. Фондовіддача на 1 руб. ОФ, руб. / Руб. (П.4 / п.2)

  0,32

  0,85

  0,53

  9. Фондоозброєність, руб. / Чол (п.2 / п.1).

  282,87

  221,11

  -61,77

  10. Продуктивність праці, тис. Руб. / Чол. (П.4 / п.1).

  91,17

  187,55

  96,37

  11. Рентабельність продажів,% (п.6 / п.4).

  6,64%

  -

  -

  Ефективність використання основних засобів в 2005 році склав 6,64%, а в 2006 р ще скоротилася і стала негативною. Ефективність використання основних засобів за рік скоротилася, це говорить про те, що основні засоби на підприємстві використовуються неефективно. Отже, в плановому році її необхідно підвищити. Так як підвищення ефективності використання основних засобів має суттєвий вплив на основні техніко-економічні показники роботи підприємства, таких як обсяг виробництва, прибуток, рентабельність.

  Таблиця 1.2

  Вартість майна підприємства і його основних елементів: основного і оборотного капіталу.

  актив

  На кінець 2005 р, тис. Руб.

  На кінець 2006 р, тис. Руб.

  Основний капітал, руб.

  Основні засоби

  89671

  77387

  незавершене будівництво

  1177

  2234

  Разом з основного капіталу

  90848

  79621

  Оборотний капітал, руб.

  запаси

  176210

  150132

  Податок на додану вартість по придбаних цінностей

  13445

  1013

  Дебіторська заборгованість

  35527

  454470

  Грошові кошти

  160

  72

  Разом з обігового капіталу

  225342

  605687

  баланс

  316190

  685687

  Вартість основного капіталу зменшилася, а вартість оборотного капіталу збільшилася практично в два рази в порівнянні з попереднім роком.Основні засоби складають 98,7% від вартості основного капіталу в 2005 р і 97,2% - в 2006 р .; від вартості майна в цілому в 2005 р становлять 28,4%, а в 2006 р - 11,3%. Зменшення частки основних засобів в майні підприємства пов'язано з тим, що за два роки вибуло більшу кількість основних фондів, ніж надійшло.

  Таблиця 1.3

  Прибуток від реалізації продукції, чистий прибуток.

  Найменування

  За 2006 р

  За 2005 р

  Прибуток від продажів

  -12591

  347

  Чистий прибуток

  -14572

  -2499

  Прибуток від реалізації продукції збільшилася майже в 37 разів, чистий прибуток в 6 разів. Можливо, це пов'язано зі зменшенням обсягів будівництва, подорожчанням будматеріалів, сировини, зменшенням купівельної спроможності населення.

  Склад, величина і рух основних фондів підприємства МФ ВАТ «ПО КЗК» на 2005-2006 рр. представлені в табл. 1.4.

  Таблиця 1.4

  Склад, величина і рух основних фондів підприємства МФ ВАТ «ПО КЗК» на 2005-2006 рр.

  Елементи основних засобів

  Наявність на початок звітного року

  надійшло

  вибуло

  Наявність на кінець звітного року

  На 2006р.

  будинки

  11260

  -

  11260

  Споруди та передавальні пристрої

  2049

  -

  2049

  Машини та обладнання

  82937

  10760

  (15)

  93682

  Транспортні засоби

  3530

  234

  (935)

  2829

  Виробничий і господарський інвентар

  3713

  190

  (25)

  3878

  Разом

  103489

  11184

  (975)

  113698

  На 2005 р

  будинки

  -

  11260

  11260

  Споруди та передавальні пристрої

  -

  2049

  2049

  Машини та обладнання

  -

  83247

  (304)

  82937

  Транспортні засоби

  -

  3530

  3530

  Виробничий і господарський інвентар

  -

  3713

  3713

  Разом

  -

  103793

  (304)

  103489

  Як видно з таблиці, основні засоби підприємства складаються з будівель, споруд та передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, виробничого і господарського інвентарю. Більшу частину основних засобів складають будівлі і машини і обладнання. Підприємство НФ ВАТ «ПО КЗК» почало працювати з травня 2005р., Тому немає даних на початок 2005р.

  1.2. Роль і значення основних засобів у господарській діяльності підприємства.

  Одним з основних ознак підприємства є наявність у нього відокремленого майна. Згідно із законодавством та статутом підприємства воно може належати їй на праві власності або володіння, користування і розпорядження в межах, встановлених власником або уповноваженим ним органом і чинними законодавчими органами.

  Наявність відокремленого майна забезпечує матеріально-технічну можливість функціонування підприємства, її економічну спроможність і надійність. Без майна не можуть здійснювати свою діяльність ні великі, ні малі підприємства.

  На підприємствах склад і структура майна можуть істотно відрізнятися, однак головною складовою для більшості підприємств є основні засоби.

  Основні засоби - це матеріально-речові цінності, що використовуються як засоби праці, які діють у незмінній формі протягом тривалого періоду часу і втрачають свою вартість по частинах.

  Одним з найважливіших факторів збільшення обсягу виробництва продукції на промислових підприємствах є забезпеченість їх основними засобами в необхідній кількості та асортименті та ефективне їх використання.

  Основні виробничі фонди повинні систематично оновлюватися. Зростання основних фондів, особливо знарядь праці, і поліпшення їх якості на основі новітніх технічних і наукових досягнень підвищує технічну озброєність праці, є найважливішою умовою випуску високоякісної продукції з меншими витратами праці, зростання продуктивності праці і зниження собівартості продукції.

  Інформаційною базою для проведення аналізу забезпеченості підприємства основними засобами виробництва є головним чином бухгалтерська звітність. В першу чергу - це баланс (ф. № 1), «Звіт про фінансові результати» (ф. № 2), додаток до балансу (ф. № 5).

  Аналіз зазвичай починається з вивчення обсягу основних засобів, їх динаміки і структури.

  1.3. склад, величина і структура основних засобів підприємства.

  У практиці обліку і в статистиці до основних засобів відносять засоби праці з терміном служби не менше року і вартістю вище певної величини, що встановлюється в залежності від динаміки цін на продукцію фондообразующіх галузей. З 1 січня 1997 р до основних фондів відносять предмети вартістю не менше 100-кратного встановленого законодавством РФ мінімального розміру праці (МРОТ), незалежно від терміну їх служби.

  Залежно від характеру участі основних фондів у процесі розширеного відтворення вони підрозділяються на виробничі і невиробничі основні фонду.

  Виробничі основні засоби функціонують у сфері матеріального виробництва, неодноразово беруть участь у процесі виробництва, зношуються поступово і переносять свою вартість на створюваний продукт (виконану роботу, надані послуги) частинами, в міру зношування. Виробничі основні засоби складають матеріально-технічну базу фірми і основу її статутного капіталу. Поповнюються вони за рахунок капітальних вкладень.

  Невиробничі основні засоби не беруть участі в процесі виробництва і призначені для цілей невиробничого споживання. До них відносяться значаться на балансі фірми об'єкти охорони здоров'я (лікарні, медико-санітарні частини, пункти охорони здоров'я, санаторно-курортні установи і т. П.), Фізкультури і спорту (палаци спорту, басейни, ковзанки, спортивні бази, спортивні школи та ін.) , житлово-комунальні та соціально-культурної сфери (гуртожитки, житлові будинки, лазні, клуби, дитячі садки і ясла, театри і т. д.).

  Основні виробничі фонди - матеріально-технічна база суспільного виробництва. Від їх обсягу залежать виробнича потужність підприємства і рівень технічної озброєності праці. Підвищення технічної озброєності праці збагачує процес праці, надає йому творчий характер, підвищує культурно-технічний рівень суспільства.

  Основні виробничі фонди підприємства - це величезна кількість засобів праці, які, незважаючи на свою економічну однорідність, відрізняються цільовим призначенням і терміном служби. Звідси виникає необхідність класифікації основних фондів по групах, що враховує специфіку виробничого призначення різних видів фондів.

  За чинною видової класифікації основні виробничі фонди підприємств діляться на наступні групи:

  1) Земельні ділянки та об'єкти природокористування (вода, надра, інші природні ресурси), що належать підприємству на правах власності.

  2) Будинки (виробничо-технічні, службові та інші);

  3) Споруди (інженерно-будівельні об'єкти, які обслуговують виробництво).

  4) передавальні пристрої (електромережі, тепломережі).

  5) Машини та обладнання.

  6) Вимірювальні та регулюючі прилади і пристрої і лабораторне обладнання.

  7) Обчислювальна техніка.

  8) Транспортні засоби (внутрішньо-і позавиробничі).

  9) Інструмент і пристосування вартістю понад 50 МРОТ.

  10) Виробничий і господарський інвентар.

  11) Внутрішньогосподарські дороги.

  12) Капітальні вкладення.

  За перерахованими видами ведеться облік основних засобів і складається звітність про їх наявність та рух.

  По приналежності основні засоби поділяються на власні, що належать даній організації або іншого господарського органу, і орендовані, що знаходяться в тимчасовому їх використанні на правах оренди.

  За ознакою використання основні фонди можна поділити на що знаходяться в експлуатації (діючі), в реконструкції і технічному переозброєнні, в резерві (запасі) і на консервації.

  Співвідношення (у відсотках) окремих груп основних фондів становить структуру фондів.

  Розрізняють галузеву, виробничу, технологічну, вікову і інші структури. Галузева структура характеризується питомою вагою вартості основних фондів по галузях промисловості в їх сумарної балансової вартості по промисловості. Виробнича структура - питомою вагою кожної групи або елементів основних фондів у загальній їх вартості. Технологічна структура - часткою різних видів основних фондів всередині певної їх групи. Вікова структура - питомою вагою різних вікових груп основних фондів в їх загальній вартості.

  Структура основних фондів і її зміна за певний час дозволяють характеризувати технічний рівень виробництва і ефективність використання капітальних вкладень.В галузевому розрізі структура основних фондів відображає рівень матеріально-технічної бази промислового виробництва, ступінь індустріального розвитку країни.

  Прогресивність структури основних фондів характеризує питома вага їх активної частини. Суспільству не байдуже, в яку групу основних фондів вкладаються кошти. Воно зацікавлене в оптимальному підвищенні питомої ваги машин і устаткування - активної частини фондів (машини і обладнання), які обслуговують вирішальні ділянки виробництва і характеризують виробничі можливості підприємства з випуску тих чи інших виробів. Будівлі, споруди, інвентар, що забезпечують нормальне функціонування активних елементів основних фондів, відносяться до пасивної частини основних засобів.

  Чим вище частка устаткування у вартості основних виробничих фондів, тим за інших рівних умов більше випуск продукції, вище показник фондовіддачі. Тому поліпшення структури основних фондів розглядається як умова зростання виробництва, зниження собівартості, збільшення грошових накопичень підприємства.

  Поліпшити структуру основних виробничих фондів дозволяють:

  · Оновлення та модернізація обладнання.

  · Удосконалення частки обладнання за рахунок збільшення частки прогресивних видів верстатів і машин, особливо верстатів для виконання фінішних операцій, автоматичних та напівавтоматичних верстатів, універсальних агрегатних верстатів, автоматичних ліній.

  · Краще використання будівель і споруд, встановлення додаткового обладнання на вільних площах.

  · Правильна розробка проектів будівництва та високоякісне виконання планів будівництва підприємств.

  · Ліквідація зайвого і рідко використовуються обладнання і установка обладнання, що забезпечує більш правильні пропорції між його окремими групами.

  1.4. Показники руху і технічного стану основних засобів

  Велике значення має аналіз руху і технічного стану основних засобів, який проводиться за даними бухгалтерської звітності (форма № 5). Для цього розраховуються наступні показники:

  1) Коефіцієнт введення, що характеризує частку нових основних засобів у загальній їх вартості на коней року

  До введення = (1.1)

  2) Коефіцієнт вибуття, що характеризує частку вибулих основних засобів в загальній вартості на початок року

  До вибуття = (1.2)

  3) Коефіцієнт приросту - це сума приросту основних засобів на їх вартість на початок періоду

  До приросту = (1.3)

  4) Коефіцієнт зносу - це сума зносу нарахована за весь період експлуатації на первісну вартість

  До зносу = (1.4)

  5) Коефіцієнт придатності, показує ступінь придатності основних засобів і розраховується як відношення залишкової вартості основних засобів до первісної вартості основних засобів:

  До придатності = 1 До зносу (1.5)

  Таблиця 1.5

  Таблиця 1.6

  Розрахунок коефіцієнтів наведемо в таблиці 1.7

  Таблиця 1.7

  Дані про рух та технічний стан основних засобів на підприємстві НФ ВАТ «ПО КЗК».

  показник

  рівень показника

  зміна

  2005 р

  2006 р

  1. Показники руху

  коефіцієнт введення

  1,003

  0,098

  -0,905

  коефіцієнт вибуття

  0

  0,009

  0,009

  коефіцієнт приросту

  0

  0,098

  0,098

  2. Показники технічного стану

  коефіцієнт зносу

  0,118

  0,242

  0,124

  коефіцієнт придатності

  0,882

  0,758

  -0,124

  Дані табл. 1.7 показують, що за звітний рік технічний стан основних засобів на підприємстві дещо погіршилося. У звітному році коефіцієнт введення основних засобів склав 0,098. У порівнянні з 2005 роком які поступили основних засобів в 2006 році було менше на 90,5%, це говорить про те, що на звітну дату підприємство мало достатню кількість основних засобів, а зокрема машин, устаткування і господарського інвентаря. Вибуття основних засобів на підприємстві незначне, в звітному періоді становить 0,9%, так як відбувається своєчасний запланований ремонт і налагодження вже наявного обладнання. Ступінь зносу основних засобів становить 11,8% і 24,2% відповідно в 2005 і 2006 рр. Значення коефіцієнта придатності, який на уже згадуваному підприємстві дорівнює 0,882 в 2005 р і 0,758 говорить про те, що підприємство за останній період часу фактично повністю оновила свої основні засоби.

  1. 5 . Фондоозброєність праці та фондомісткість реалізованої продукції (робіт, послуг).

  Забезпеченість підприємства окремими видами машин, механіз-мов, обладнання, приміщеннями встановлюється порівнянням факти-чеського їх наявності з плановою потребою, необхідною для виконан-ня плану по випуску продукції. Узагальнюючими показниками, що характеризують рівень забезпеченості підприємства основних зас-ми виробничими фондами, є фондоозброєність і технічна озброєність праці.

  Показник загальної фондоозброєності праці розраховується відношенням середньорічної вартості промислово-виробничих фондів до середньооблікової чисельності робітників в денну зміну.

  Рівень технічної озброєності праці визначається ставлення-ням вартості виробничого обладнання до середньооблікової-го числа робочих в денну зміну.

  Проведемо розрахунок розглянутих показників і занесемо їх в таблицю 1.8.

  Таблиця 1.8

  Показники фондоозброєності і технічній озброєності праці

  показник

  Значення показника

  Темп зростання, %

  2005 р

  2006 р

  відхилення

  Фондоозброєність праці, тис.руб. / Чол.

  282,87

  221,11

  -61,77

  78%

  Технічна озброєність праці, тис.руб. / Чол.

  268,09

  273,52

  5,42

  102%

  Продуктивність праці, тис.руб. / Чол.

  91,17

  187,55

  96,37

  206%

  Фондовіддача на 1 руб. ОФ, руб. / Руб.

  0,32

  0,82

  0,51

  259%

  Як видно з таблиці 1.8 фондоозброєність праці у звітному періоді склала 221,11 тис. Руб. / Чол. За аналізований період відбулося зниження фондоозброєності на 61,77 тис.руб. / Чол., Або на 22%. Темп зростання фондоозброєності склав 78%, тобто вартість основних засобів скоротилася в порівнянні з чисельністю працівників підприємства. Технічна озброєність праці також збільшилася на 5,42 тис. Руб. / Чол., Або 2%, а темп зростання склав 102%. Продуктивність праці показує, скільки виручки припадає на одного працівника підприємства, в 2006 році на одного працівника виручка склала 187,5 тис. Руб., Що на 96,37 тис. Руб., Або на 206%, більше, ніж в 2005 році. Як видно з таблиці темп зростання продуктивності праці перевищує темп зростання технічної озброєності праці, це є позитивною тенденцією. Фондовіддача ОФ показує кількість виручки підприємства в рублях, яке припадає на 1 руб. основних фондів підприємства, в 2006 році виручка на один рубль склала 0,82 руб., що на 0,51 руб. більше, ніж у 2005 р

  Результатом кращого використання основних фондів є перш за все збільшення обсягу виробництва. Тому узагальнюючий показник ефективності основних фондів повинен будуватися на принципі порівняння виробленої продукції з усією сукупністю застосованих при її виробництві основних фондів. Це і буде показник випуску продукції, що припадає на один рубль вартості основних фондів, - фондовіддача.

  Для розрахунків фондовіддачі використовується формула:

  , де

  - показник фондовіддачі, руб. / Руб .;

  - річний обсяг випуску товарної (валовий) продукції, руб .;

  - середньорічна вартість основних фондів, руб.

  Фондовіддача - найважливіший узагальнюючий показник використання фондів. Значення цього показника свідчить про те, наскільки ефективно використовуються виробничі будівлі, споруди, силові і робочі машини і обладнання та т. Д., Т. Е. Все без винятку групи основних фондів. Підвищення фондовіддачі - найважливіше завдання підприємств. В умовах науково-технічного прогресу значне збільшення фондовіддачі ускладнено швидкою зміною устаткування, що потребує освоєнні, а також збільшенням капітальних вкладень, що спрямовуються на поліпшення умов праці, охорони природи і т. П.


  2. ПРОЕКТНА ЧАСТИНА. ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА.

  Методика визначення резервів збільшення випуску продукції, фондовіддачі і Фондорентабельность.

  На закінчення аналізу підраховують резерви збільшення випуску продукції і фондовіддачі - ними можуть бути введення в дію нового обладнання, скорочення цілоденних і внутрізмінних простоїв, підвищення коефіцієнта змінності, більш інтенсивне його використання.

  Резерви збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію нового обладнання визначають множенням його додаткової кількості на поточний рівень середньорічної вироблення або на фактичну величину всіх чинників, які формують її величину:

  ,

  де - резерви збільшення випуску продукції за рахунок введення в дію нового обладнання;

  - резерв додаткової кількості;

  - середньорічне вироблення;

  - кількість днів;

  - коефіцієнт змінності;

  - продуктивність;

  - середньогодинна вироблення.

  Скорочення цілоденних простоїв обладнання призводить до збільшення середньої кількості відпрацьованих днів кожною його одиницею за рік. Цей приріст необхідно помножити на можливу (прогнозована) кількість одиниць обладнання та фактичну середньоденну вироблення одиниці в поточному періоді:

  ,

  де - резерв збільшення валової продукції;

  - кількість одиниць обладнання (можливе);

  - збільшення кількості відпрацьованих днів;

  - середньоденна вироблення.

  Щоб підрахувати резерв збільшення випуску продукції за рахунок підвищення коефіцієнта змінності внаслідок кращої організації виробництва, необхідно можливий приріст останнього помножити на плановану кількість днів роботи всього парку устаткування і на поточний рівень змінного виробітку:

  ,

  де - резерв збільшення випуску продукції за рахунок підвищення коефіцієнта змінності;

  - збільшення коефіцієнта змінності;

  - змінна вироблення.

  Резерв збільшення випуску продукції за рахунок скорочення внутрізмінних простоїв визначають множенням планованого приросту середньої тривалості зміни на фактичний рівень середовищ-нечасовой вироблення устаткування і на можливу кількість відпрацьованих змін всім його парком - СМ (твір можливої ​​кількості обладнання, можливої ​​кількості відпрацьованих днів одиницею обладнання та можливого рівня коефіцієнта змінності):

  ,

  де - резерв збільшення випуску продукції за рахунок скорочення внутрізмінних простоїв;

  - можливу кількість відпрацьованих змін;

  - планований приріст середньої тривалості зміни.

  Для визначення резерву збільшення випуску продукції за рахунок по-щення середньогодинної вироблення обладнання необхідно спочатку виявити можливості зростання останньої за рахунок оновлення та модерн-зації обладнання, більш інтенсивного його використання, впровадженням-ня досягнень науково-технічного прогресу і т.д. Потім виявлений резерв підвищення виробітку за 1 машино-годину треба помножити на можливу кількість годин роботи обладнання (произведе-ня можливої ​​кількості одиниць, кількості днів роботи, коефіцієнта змінності, тривалості зміни):

  ,

  де - резерв збільшення випуску продукції за рахунок по-щення;

  - можливість збільшення середньогодинної вироблення обладнання

  Після цього визначають резерви зростання фондовіддачі:

  де - фактичний обсяг валової продукції звітного періоду;

  - резерв збільшення валової продукції;

  - фактична середня величина основних виробниц-дарських фондів в звітному періоді;

  - додаткова сума основних фондів, яка по-придається для освоєння резервів збільшення вироб-ництва продукції;

  - резерв скорочення основних фондів за рахунок реалі-зації, здачі в оренду, консервації та списання.

  Для визначення резервів зростання Фондорентабельность необ-обхідно приріст фондовіддачі помножити на фактичний рівень рен-табельної продукції в звітному періоді:

  За підсумками аналізу розробляють конкретні заходи щодо освоєння виявлених резервів і здійснюють контроль за їх про-веденням.


  ВИСНОВОК

  Важко переоцінити народно-господарське значення ефективного використання основних фондів. Вирішення цього завдання означає збільшення виробництва необхідної суспільству продукції, підвищення віддачі створеного виробничого потенціалу і більш повне задоволення потреб населення, поліпшення балансу обладнання в країні, зниження собівартості продукції, зростання рентабельності виробництва, нагромаджень підприємств.

  Більш повне використання основних фондів призводить також до зменшення потреб у введенні нових виробничих потужностей при зміні обсягу виробництва, а отже, до кращого використання прибутку підприємства (збільшення частки відрахувань від прибутку до фонду споживання, напрямку більшої частини фонду накопичення на механізацію та автоматизацію технологічних процесів і т.д.).

  Поліпшення використання основних фондів означає також прискорення їх оборотності, що в значній мірі сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах фізичного і морального зносу, прискорення темпів оновлення основних фондів.

  Нарешті, ефективне використання основних фондів тісно пов'язане і з іншого ключовим завданням сучасного періоду економіки - з підвищенням якості продукції, що випускається, бо в умовах ринкової конкуренції швидше реалізується і користується попитом високоякісна продукція.

  Основні засоби підприємства МФ ВАТ «ПО КЗК» складаються з будівель, споруд та передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів, виробничого і господарського інвентарю. Більшу частину основних засобів складають будівлі і машини і обладнання.

  За звітний рік технічний стан основних засобів на підприємстві дещо погіршилося. У звітному році коефіцієнт введення основних засобів склав 0,098. У порівнянні з 2005 роком які поступили основних засобів в 2006 році було менше на 90,5%. Вибуття основних засобів на підприємстві незначне, в звітному періоді становить 0,9%, так як відбувається своєчасний запланований ремонт і налагодження вже наявного обладнання. Ступінь зносу основних засобів становить 11,8% і 24,2% відповідно в 2005 і 2006 рр. Значення коефіцієнта придатності, який на уже згадуваному підприємстві дорівнює 0,882 в 2005 р і 0,758 говорить про те, що підприємство за останній період часу фактично повністю оновила свої основні засоби.

  Фондоозброєність праці в звітному періоді склала 221,11 тис. Руб. / Чол. За аналізований період відбулося зниження фондоозброєності на 61,77 тис.руб. / Чол., Або на 22%. Темп зростання фондоозброєності склав 78%, тобто вартість основних засобів скоротилася в порівнянні з чисельністю працівників підприємства. Технічна озброєність праці також збільшилася на 5,42 тис. Руб. / Чол., Або 2%, а темп зростання склав 102%. Продуктивність праці показує, скільки виручки припадає на одного працівника підприємства, в 2006 році на одного працівника виручка склала 187,5 тис. Руб., Що на 96,37 тис. Руб., Або на 206%, більше, ніж в 2005 році. Як видно з таблиці темп зростання продуктивності праці перевищує темп зростання технічної озброєності праці, це є позитивною тенденцією. Фондовіддача ОФ показує кількість виручки підприємства в рублях, яке припадає на 1 руб. основних фондів підприємства, в 2006 році виручка на один рубль склала 0,82 руб., що на 0,51 руб. більше, ніж у 2005 р

  Темп зростання продуктивності праці (206%) перевищує темп зростання технічної озброєності праці (102%), це є позитивною тенденцією.

  Ефективність використання основних засобів в 2005 році склав 6,64%, а в 2006 р ще скоротилася і стала негативною. Ефективність використання основних засобів за рік скоротилася, це говорить про те, що основні засоби на підприємстві використовуються неефективно.

  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Методичні вказівки до курсової роботи для студентів спеціальності 060800 - «Економіка і управління на підприємствах» / Красс ДАБА. Красноярськ, 2006. 138 с.

  2. Єлізаров Ю.Ф. Економіка організацій: Підручник для вузів - М.: Видавництво "Іспит", 2005.-496с.

  3. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Учеб. Посібник для вузів / Під ред. Проф. Н.П. Любушина. - М .: ЮНІТІ_ДАНА, 2006. - 471 с.

  4. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: Підручник. - 2-е изд., Перераб. І доп. - М .: ИНФРА-М, 2005. - 400 с. - (Серія «Вища освіта»)

  5. Хаматова Л.А. Економіка підприємства. Економічні ресурси підприємства: Навчальний посібник. - М .: Изд. торгова корпорація «Дашков і К» - 2003.-318с.

  6. Економіка підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 4-е изд., Перераб. і доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 670с.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства МФ ВАТ "ПО КЗК" і розробка заходів щодо поліпшення їх використання

  Скачати 42.64 Kb.