• Завдання 3.
 • Завдання 4.


 • Дата конвертації08.05.2017
  Розмір86.63 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 86.63 Kb.

  Оцінка економічних показніків ДІЯЛЬНОСТІ автотранспортного підприємства

  Економіка підприємства (транспорту)


  завдання 1 .

  Візначіті середньорічну ВАРТІСТЬ основних виробничих ФОНДІВ та показатели технічної оснащеності автотранспортного підприємства. Розрахуваті рівень знос основних ФОНДІВ на початок и кінець року Із ЗАСТОСУВАННЯ податкового методу амортізації. Оцініті процес відтворення основних ФОНДІВ (коефіцієнт вибуття й оновлення).

  Візначіті залишкової ВАРТІСТЬ одиниці введеного рухомого складу через 38 місяців его ЕКСПЛУАТАЦІЇ шкірних з п'яти методів амортізації.

  Розрахуваті показатели использование основних ФОНДІВ (коефіцієнт Загальної ефектівності й рентабельності основних ФОНДІВ, фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність).

  Таблиця 1.1 Вихідні данні

  Показник

  Одиниця

  Кіл-ть

  Річний ОБСЯГИ доходів от перевезень

  млн. грн.

  64,0

  собівартість перевезень

  млн. грн.

  50,5

  Стоимость основних виробничих ФОНДІВ АТП на початок року, у тому числі:

  млн. грн.

  29,0

  Будівлі і споруди

  %

  57,0

  рухомий склад

  %

  37,3

  технологічне обладнання

  %

  5,6

  обчислювальна техніка й засоби зв'язку

  %

  0,1

  Знос за групами основних ФОНДІВ:

  1-а група

  %

  35

  2-а група

  %

  68

  3-а група

  %

  46

  4-а група

  %

  22

  Оптова ціна одиниці рухомого складу

  тис. грн.

  130,0

  Витрати на доставку й підготовку до ЕКСПЛУАТАЦІЇ у відсотках до оптової ціни

  %

  5

  Вібуло течение року одиниць рухомого складу:

  квітень

  одиниць

  5

  серпень

  одиниць

  8

  Забрано в експлуатацію в 8-му місяці одиниць рухомого складу

  одиниць

  15

  Середньомісячній пробіг автомобілю

  тис. км

  2,8

  Термін Корисної ЕКСПЛУАТАЦІЇ автомобіля

  років

  6

  Плановий ОБСЯГИ роботи за Амортизаційний период

  тис. км

  300

  Ліквідаційна ВАРТІСТЬ у% від первинної

  %

  10

  Середньоспискова чісельність робітніків ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  осіб

  280

  Рішення

  Візначімо середньорічну ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ підприємства у звітному году за формулою:

  ,

  де - середньорічна ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ;

  ОФ П.Р. - Первісна ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ на початок року;

  ОФ введ. - Первісна ВАРТІСТЬ Введення (оновлення) основних ФОНДІВ;

  m - Кількість повну місяців роботи Введення об'єктів основних ФОНДІВ;

  ОФ вівед. - Первісна ВАРТІСТЬ Виведення з ЕКСПЛУАТАЦІЇ основних ФОНДІВ;

  n - Кількість повну місяців нероботі Виведення з ЕКСПЛУАТАЦІЇ основних ФОНДІВ.

  Для чого спочатку розрахуємо первісну ВАРТІСТЬ одиниці основних ФОНДІВ за формулою:

  ,

  де - Первісна ВАРТІСТЬ одиниці основних ФОНДІВ, грн .;

  - ВАРТІСТЬ придбання одиниці основних ФОНДІВ, грн .;

  - ВАРТІСТЬ транспортування одиниці основних ФОНДІВ, грн .;

  - ВАРТІСТЬ монтажу одиниці основних ФОНДІВ, грн ..

  Отже, так як в течение року були віведені з ЕКСПЛУАТАЦІЇ основні фонди:

  Д у квітні, то Кількість повну місяців нероботі до кінця року склалось:

  12 міс. - 4 міс. = 8 міс .;

  Д у серпні, то Кількість повну місяців їх нероботі до кінця року становила:

  12 міс. - 8 міс. = 4 міс .;

  Такоже в течение року були введені в дію основні фонди:

  Д у серпні, то Кількість повну місяців їх роботи до кінця року склалось:

  12 міс. - 8 міс. = 4 міс.

  Загальна (по усім групам) середньорічна ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ АТП склалось:

  Середньорічна ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ рухомого складу АТП (2-га група) становила:

  Для ОЦІНКИ насіченості підприємства основними фондами важліве значення має Показник структурі основних ФОНДІВ и Показник технічної оснащеності, что візначається як відношення вартості основних ФОНДІВ до вартості рухомого складу.

  Розрахунок структурі основних ФОНДІВ на підприємстві Виконаємо Наступний чином:

  ,

  де - Питома вага і-ої групи основних ФОНДІВ на підприємстві у Загальній структурі основних ФОНДІВ,%.

  Залішкову ВАРТІСТЬ по Кожній групі окремо та загаль по АТП візначімо за формулою:

  , або

  де АВ - сума амортизаційних відрахувань за рік, грн .;

  ДТ - сума знос з качана ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єктів основних ФОНДІВ, грн.

  Суму знос з качана ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єктів основних ФОНДІВ автотранспортного підприємства, віходячі з умов завдання, обчіслімо за формулою:

  ,

  де - знос об'єктів основних ФОНДІВ у відсотках до їх первісної вартості,%.

  Сума знос на початок року склалось:

  Таким чином залішкова ВАРТІСТЬ об'єктів основних ФОНДІВ по групам на початок року становила:

  Розрахунки узагальнімо у табліці 1.2.

  Таблиця 1.2 Розрахунок вартості основних ФОНДІВ за групами на початок року

  група

  Показник

  Питома вага,%

  Первісна ВАРТІСТЬ ОФ, тис. грн.

  % Знос на початок року

  Сума знос, тис. грн.

  Залішкова ВАРТІСТЬ ОФ на початок року, тис. грн.

  1

  Будівлі, споруди

  57,0%

  16 530,000

  35%

  5 785,500

  10 744,500

  2

  Автомобільний транспорт

  37,3%

  10 817,000

  68%

  7 355,560

  3 461,440

  3

  Технологічне обладнання

  5,6%

  1 624,000

  46%

  747,040

  876,960

  4

  Обчислювальна техніка та засоби зв'язку

  0,1%

  29,000

  22%

  6,380

  22,620

  Всього:

  100,0%

  29 000,000

  13 894,480

  15 105,520

  На початок звітного року залішкова ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ АТП Складанний 15 105,52 тис. грн., а самє по І-ій групі - 10 744,5 тис. грн., по ІІ-ій групі - 3 461,44 тис. грн., по ІІІ-ій групі - 876,96 тис. грн., по ІV-ій групі - 22,62 тис. грн. Велика сума знос рухомого складу АТП свідчіть, что на підприємстві переважає застаріла та дуже спрацьована техніка, что в свою черга вказує на недостатню технічну оснащеність даного підприємства новою технікою.

  Візначімо Показник технічної оснащеності, что візначається як відношення вартості основних ФОНДІВ () до вартості рухомого складу ():

  .

  за первісною вартістю:

  за залішковою вартістю:

  Тобто з качана ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єктів основних ФОНДІВ коефіцієнт технічної оснащеності АТП зріс на 1,683 (або на 62,76%), тобто на 1 грн. вартості рухомого складу АТП пріпадає на 1,683 грн. более Загальної вартості основних ФОНДІВ, что пов'язано з більш скроню темпами Зменшення вартості об'єктів рухомого складу (68,0%) порівняно з загальною вартістю основних ФОНДІВ (47,91%). Динаміка даного сертифіката № характерізує незадовільну технічну оснащеність АТП основними фондами, так як спрацювання об'єктів рухомого складу идет набагато більшімі темпами, чем других об'єктів основних засобів підприємства.

  Розрахуємо рівень знос основних ФОНДІВ на початок и кінець року Із ЗАСТОСУВАННЯ податкового методу амортізації, відповідно з Яким согласно з Законом "Про оподаткування прибутку" Встановлені квартальні норми амортізації у відсотках до балансової вартості кожної групи ОФ

  Квартальні норми амортизаційних відрахувань, что передбачені законодавством: група 1 - 2%; група 2 - 10%; група 3 - 6%; група 4 - 15%.

  Розрахуємо квартальні Амортизаційні відрахування по основним фондам підприємства у поточному году по Кожній групі окремо за формулою:

  ,

  де БВ а - балансова ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ на початок ПЕРІОДУ, грн .;

  БВ (а-1) - балансова ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ попередня ПЕРІОДУ, грн .;

  - ВАРТІСТЬ введення основної ФОНДІВ Упродовж ПЕРІОДУ, что передував звітному, грн .;

  - ВАРТІСТЬ реконструкції основних ФОНДІВ Упродовж ПЕРІОДУ, что передував звітному, грн .;

  - ВАРТІСТЬ капітального ремонту основних ФОНДІВ Упродовж ПЕРІОДУ, что передував звітному, грн .;

  - ВАРТІСТЬ Виведення з ЕКСПЛУАТАЦІЇ основних ФОНДІВ Упродовж ПЕРІОДУ, что передував звітному, грн .;

  АВ (а-1) - сума амортизаційних відрахувань, нарахованих Упродовж ПЕРІОДУ, что передував звітному, грн.

  Візначімо квартальні Амортизаційні відрахування по І-ій групі основних ФОНДІВ податковим методом, ВРАХОВУЮЧИ, что норма амортизаційних відрахувань І-ої групи ставити 2%:

  ,

  де АВ - Амортизаційні відрахування за Певний период, грн .;

  БВ ОФ - балансова ВАРТІСТЬ групи основних ФОНДІВ на початок розрахункового ПЕРІОДУ, грн .;

  Н АВ - норма амортизаційних відрахувань,%.

  Балансова ВАРТІСТЬ початок І-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за І-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ початок ІІ-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за ІІ-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ на початок ІІІ-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за ІІІ-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ на початок ІV-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за ІV-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ на кінець ІV-го кварталу року:

  Суму амортизаційних відрахувань за І-ій групі основних ФОНДІВ за рік Знайдемо за формулою:

  ,

  Отже, по І-ій групі річна сума амортізації, розрахована податковим методом, склалось 834,115 тис. грн. за рік, при цьом балансова залішкова ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ І-ої групи на початок следующего року становила 9910,385 тис. грн.

  Розрахуємо квартальні Амортизаційні відрахування по ІІ-ій групі основних ФОНДІВ податковим методом, ВРАХОВУЮЧИ, что норма амортизаційних відрахувань ІІ-ої групи ставити 10%

  Балансова ВАРТІСТЬ початок І-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за І-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ початок ІІ-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за ІІ-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ на початок ІІІ-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за ІІІ-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ на початок ІV-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за ІV-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ на кінець ІV-го кварталу року:

  Сума амортизаційних відрахувань по ІІ-ій групі основних ФОНДІВ за рік ставити:

  За ІІ-ій групі річна сума амортізації, розрахована податковим методом, склалось 1 156,265 тис. грн. за рік, при цьом балансова залішкова ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ ІІ-ої групи на початок следующего року становила 2 578,175 тис. грн.

  Обчіслімо квартальні Амортизаційні відрахування по ІІІ-ій групі основних ФОНДІВ податковим методом, ВРАХОВУЮЧИ, что норма амортизаційних відрахувань ІІІ-ої групи ставити 6%

  Балансова ВАРТІСТЬ початок І-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за І-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ початок ІІ-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за ІІ-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ на початок ІІІ-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за ІІІ-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ на початок ІV-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за ІV-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ на кінець ІV-го кварталу року:

  Сума амортизаційних відрахувань по ІІІ-ій групі основних ФОНДІВ за рік ставити:

  За ІІІ-ій групі річна сума амортізації, розрахована податковим методом, склалось 192,275 тис. грн. за рік, балансова ж залішкова ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ ІІІ-ої групи на початок следующего року дорівнювала 684,685 тис. грн.

  Візначімо квартальні Амортизаційні відрахування по ІV-ій групі основних ФОНДІВ податковим методом, ВРАХОВУЮЧИ, что норма амортизаційних відрахувань ІV-ої групи ставити 15%

  Балансова ВАРТІСТЬ початок І-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за І-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ початок ІІ-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за ІІ-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ на початок ІІІ-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за ІІІ-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ на початок ІV-го кварталу:

  Амортизаційні відрахування за ІV-ий квартал року:

  Балансова ВАРТІСТЬ на кінець ІV-го кварталу року:

  Сума амортизаційних відрахувань по ІV -ій групі основних ФОНДІВ за рік ставити:

  За ІV-ій групі основних ФОНДІВ річна сума амортізації, розрахована податковим методом, дорівнює 10,812 тис. грн. за рік, балансова залішкова ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ ІV-ої групи на початок следующего року ставити 11,808 тис. грн.

  Отрімані дані узагальнімо у табліці 1.3.

  Таблиця 1.3 Нарахування амортізації по групам основних ФОНДІВ за рік податковим методом

  група ОФ

  Балансова ВАРТІСТЬ на початок року, тис. грн.

  Сума амортизаційних відрахувань за кварталами року, тис. грн.

  Загальна сума амортізації, тис. грн.

  Балансова ВАРТІСТЬ на кінець року, тис. грн.

  1

  2

  3

  4

  1-а

  10 744,500

  214,890

  210,592

  206,380

  202,253

  834,115

  9 910,385

  2-а

  3 461,440

  346,144

  311,530

  212,127

  286,464

  1 156,265

  2 578,175

  3-тя

  876,960

  52,618

  49,461

  46,493

  43,703

  192,275

  684,685

  4-а

  22,620

  3,393

  2,884

  2,451

  2,084

  10,812

  11,808

  разом

  15 105,520

  617,045

  574,467

  467,451

  534,504

  2 193,467

  13 185,053

  Загальна сума амортизаційних відрахувань, розрахованіх податковим методом, за рік склалось 2 193,467 тис. грн., залішкова ВАРТІСТЬ усіх груп основних засобів АТП на кінець року дорівнювала 13 185,053 тис. грн., тобто зменшено на 1 920,467 тис. грн. (Або на 12,71%).

  Розрахуємо показатели, Які характеризують стан основних ФОНДІВ підприємства: коефіцієнт знос та коефіцієнт прідатності.

  Коефіцієнт спрацювання основних ФОНДІВ розраховується на початок и кінець звітного ПЕРІОДУ (місяць, рік) - це відношення суми спрацювання основних ФОНДІВ до їх первинної їх вартості:

  ,

  де k зн - коефіцієнт знос основних ФОНДІВ, грн .;

  - сума знос основних ФОНДІВ, грн .;

  В перв. - Первісна ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ, грн.

  Візначімо коефіцієнт знос основних ФОНДІВ підприємства на початок звітного року:

  Знайдемо коефіцієнт знос основних ФОНДІВ підприємства на кінець звітного року по групам та в цілому по АТП за формулою:

  .

  І-ша група:

  ІІ-га група:

  ІІІ-тя група:

  ІV-та група:

  в цілому по Підприємству:

  Коефіцієнт прідатності основних ФОНДІВ підприємства розрахуємо за формулою:

  .

  Коефіцієнт прідатності основних ФОНДІВ дорівнює:

  на початок року:

  І-ша група:

  ІІ-га група:

  ІІІ-тя група:

  ІV-та група:

  в цілому по Підприємству:

  на кінець року:

  І-ша група:

  ІІ-га група:

  ІІІ-тя група:

  ІV-та група:

  в цілому по Підприємству:

  Високі значення коефіцієнтів знос за групами та в цілому по Підприємству, а такоже відповідно нізькі значення коефіцієнтів прідатності на початок та кінець року свідчать про високий рівень фізічного та морального знос основних ФОНДІВ АТП та про недостатній рівень Відновлення основних засобів підприємства.

  Оцінімо процес відтворення основних ФОНДІВ (коефіцієнт вибуття й оновлення).

  Коефіцієнт оновлення основних ФОНДІВ - дорівнює відношенню вартості введених в течение року основних ФОНДІВ до вартості основних ФОНДІВ на кінець року:

  амортизація продуктивність собівартість

  ,

  де k онов. - коефіцієнт оновлення основних ФОНДІВ, грн .;

  ОФ введ. - ВАРТІСТЬ Введення на протязі року основних ФОНДІВ, грн .;

  - ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ на кінець року. грн.

  Знайдемо ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ підприємства на кінець року, яка дорівнює:

  ,

  де - Первісна ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ на початок року, грн .;

  ОФ введ. - ВАРТІСТЬ Введення на протязі року основних ФОНДІВ, грн .;

  ОФ вівед. - ВАРТІСТЬ Виведення на протязі року основних ФОНДІВ, грн.

  Стоимость Введення на протязі року основних ФОНДІВ дорівнює:

  Стоимость Виведення на протязі року основних ФОНДІВ дорівнює:

  Знайдемо ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ підприємства на кінець звітного року:

  Розрахуємо коефіцієнт оновлення основних ФОНДІВ підприємства у звітному году:

  Розрахуємо коефіцієнт вибуття основних ФОНДІВ підприємства у звітному году за формулою:

  ,

  Візначімо коефіцієнт приросту основних ФОНДІВ підприємства у звітному году за формулою:

  Отже, у звітному году ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ АТП Зросла порівняно з початком року, тобто підприємство збільшує інвестиції у основні фонди, внаслідок чого відбувається оновлення основних засобів підприємства, Пожалуйста позитивно відобразіться на ефектівності виробничої ДІЯЛЬНОСТІ АТП у Майбутнього.

  Візначімо залишкової ВАРТІСТЬ одиниці введеного рухомого складу через 38 місяців (тобто за 3 роки та 2 місяці) его ЕКСПЛУАТАЦІЇ шкірних з п'яти методів амортізації.

  Согласно з П (Б) Про 7 "Основні засоби" нарахування амортізації проводитися щомісячно.

  Місячна сума амортізації візначається діленням річної суми амортізації на 12.

  Для розрахунку амортизаційних відрахувань візначімо ліквідаційну ВАРТІСТЬ об'єкту рухомого складу, яка ставити 10% від первісної:

  1. прямолінійний метод нарахування амортізації

  Відповідно до цього методу ВАРТІСТЬ об'єкта ОЗ, яка амортізується, рівномірно спісується (розподіляється в течение рядок его ЕКСПЛУАТАЦІЇ). Річна сума амортізації (А річн.) Та річна норма амортізації Н А візначається так:

  де АМВ - ВАРТІСТЬ, яка підлягає амортізації, грн .;

  Т - строк Корисна использование (Кількість років) об'єкта ОЗ;

  ПВ - Первісна ВАРТІСТЬ, грн .;

  ЛВ - ліквідаційна ВАРТІСТЬ, грн.

  Таким чином, річна норма та сума амортізації, Нарахована прямолінійнім методом амортізації, склалось:

  Щомісячна сума амортізації об'єкту рухомого складу ставити:

  Отже, загальна сума амортизаційних відрахувань, нарахованих прямолінійнім методом, за 38 місяців ЕКСПЛУАТАЦІЇ введеного об'єкту рухомого складу складі:

  Обчіслімо залішкову ВАРТІСТЬ введеного об'єкту рухомого складу через 38 місяців нарахування амортізації прямолінійнім методом:

  2. Метод Зменшення залішкової вартості

  Метод ґрунтується на тому, что новий об'єкт основних засобів дает більшу віддачу на качана терміну ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

  При застосуванні методу Зменшення залішкової вартості річна сума амортізації (А річн.) Візначається як добуток залішкової вартості об'єкта на початок року (первісної вартості на дату качана нарахування) и річної норми амортізації.

  ; або,

  де ПВ - Первісна ВАРТІСТЬ об'єкта, грн .;

  ЗВ поч.р. - залішкова ВАРТІСТЬ об'єкта на початок року, грн .;

  НА річн. - річна норма амортізації,%.

  У свою черга, річна норма амортізації візначається по Формулі:

  де Т - строк Корисна использование об'єкта, років;

  ЛВ - ліквідаційна ВАРТІСТЬ об'єкта, грн .;

  Метод Зменшення залішкової вартості Варто використовуват у випадка, если передбачається наявність ліквідаційної вартості.

  Візначімо річну норму амортізації:

  За перший повний рік (12 місяців) ЕКСПЛУАТАЦІЇ введеного об'єкту рухомого складу буде Нарахована така сума амортізації:

  За другий повний рік (следующие 12 місяців):

  За третій повний рік (следующие 12 місяців):

  За четвертий повний рік (следующие 12 місяців):

  Сума амортізації введеного об'єкту рухомого складу за 2 місяці 4-го року ЕКСПЛУАТАЦІЇ складає:

  Загальна сума амортизаційних відрахувань, нарахованих шляхом Зменшення залішкової вартості, за 38 місяців ЕКСПЛУАТАЦІЇ введеного об'єкту рухомого складу складі:

  Залішкова ВАРТІСТЬ введеного об'єкту рухомого складу через 38 місяців нарахування амортізації методом Зменшення залішкової вартості буде становитися:

  Преимущества цього методу в тому, что Упродовж дерло років ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єкта с помощью нарахування амортізації накопічується значний сума коштів, необхідніх для Відновлення основних засобів.

  3. Метод прискореного Зменшення залішкової вартості (метод Подвійного зменшуваного Залишки)

  При цьом методі ліквідаційна ВАРТІСТЬ об'єкта НЕ Враховується, щорічні Амортизаційні відрахування визначаються по Формулі:

  , або

  де ПВ - балансова Первісна ВАРТІСТЬ, грн .;

  ЗВ - балансова залішкова ВАРТІСТЬ, грн .;

  НА річн. - річна норма амортізації,%

  Річна норма амортизаційних відрахувань розраховується по Формулі:

  ,

  де Т - Кількість років использование об'єкта основних коштів.

  Обчіслімо річну норму амортизаційних відрахувань методом прискореного Зменшення залішкової вартості:

  За 1-ий повний рік (12 місяців) ЕКСПЛУАТАЦІЇ введеного об'єкту рухомого складу буде Нарахована така сума амортізації:

  За 2-ий повний рік (следующие 12 місяців):

  За 3-ій повний рік (следующие 12 місяців):

  За 4-ий повний рік (следующие 12 місяців):

  Сума амортізації введеного об'єкту рухомого складу за 2 місяці 4-го року ЕКСПЛУАТАЦІЇ складає:

  Загальна сума амортизаційних відрахувань, нарахованих методом прискореного Зменшення залішкової вартості, за 38 місяців ЕКСПЛУАТАЦІЇ введеного об'єкту рухомого складу складі:

  Залішкова ВАРТІСТЬ введеного об'єкту рухомого складу через 38 місяців нарахування амортізації методом прискореного Зменшення залішкової вартості буде становитися:

  Метод прискореного Зменшення залішкової вартості застосовують тоді, коли продуктивність обладнання в Перші роки ЕКСПЛУАТАЦІЇ значний вища, чем у следующие.

  4. Кумулятивний метод (метод списання вартості по сумі чисел)

  При кумулятивному методі річна сума амортізації (А річн.) Візначається як добуток вартості (АМВ), яка підлягає амортізації, и кумулятивного коефіцієнта (К кум.):

  ,

  У свою черга, кумулятивний коефіцієнт розраховується розподілом кількості років, что залиша до кінця очікуваного рядок использование об'єкта, на суму чисел років его Корисна Користування.

  Сума чисел років - це сума порядкових номерів років, протягом якіх експлуатується об'єкт.

  ,

  Рядків ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єкта основних засобів складає 6 років, тоді сума чисел років віходячі зі рядок ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єкта дорівнює:

  1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21

  Кумулятивний коефіцієнт шкірного року ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єкта дорівнює: в 1-й рік:; в 2-й рік:; в 3-й рік:; в 4-й рік:; в 5-й рік:; в 6-й рік:.

  Вартість, яка підлягає амортізації, дорівнює:

  За 1-ий повний рік (12 місяців) ЕКСПЛУАТАЦІЇ введеного об'єкту рухомого складу буде Нарахована така сума амортізації:

  За 2-ий повний рік (следующие 12 місяців):

  За 3-ій повний рік (следующие 12 місяців):

  За 4-ий повний рік (следующие 12 місяців):

  Сума амортізації введеного об'єкту рухомого складу за 2 місяці 4-го року ЕКСПЛУАТАЦІЇ складає:

  Таким чином, загальна сума амортизаційних відрахувань, нарахованих кумулятивним методом, за 38 місяців ЕКСПЛУАТАЦІЇ введеного об'єкту рухомого складу складі:

  Залішкова ВАРТІСТЬ введеного об'єкту рухомого складу через 38 місяців нарахування амортізації кумулятивним методом буде становитися:

  Кумулятивний метод амортізації й два попередніх - Зменшення залішкової вартості й прискореного Зменшення залішкової вартості - найбільш прівабліві для підприємств, тому что в течение первого років ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єктів (коли смороду практично нові) накопічується максимальна сума коштів на придбання Нових об'єктів с помощью амортізації, что відносіться на собівартість віробленої продукції, Виконання робіт, послуг.

  5. Виробничий метод

  Виробничий метод амортізації базується на тому, что амортизація є только результатом ЕКСПЛУАТАЦІЇ об'єкта основних засобів, и срок часу не відіграє ніякої роли в процесі нарахування. Найбільш доцільно використовуват цею метод по відношенню до транспортних ЗАСОБІВ.

  При виробничому методі амортізації візначається НЕ річна, а місячна сума амортізації, что дорівнює добутку фактичного місячного ОБСЯГИ продукції (робіт, послуг) (V міс.) И виробничої ставки амортізації (ВСА):

  ,

  У свою черга,

  ,

  де АМВ - ВАРТІСТЬ, яка підлягає амортізації, грн .;

  V заг. - Загальний ОБСЯГИ продукції (робіт, послуг), что предприятие очікує сделать (Виконати) з Використання відповідного об'єкта основних засобів за весь период его ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

  Знайдемо виробничу ставку амортізації:

  .

  Отже, за умови задачі НЕ маємо Даних про фактичність місячний пробіг введеного об'єкту рухомого складу за Кожний місяць окремо на протязі розрахункових 38-ми місяців, тому для обчислення сум амортизаційних відрахувань виробничим методом вікорістаємо середньомісячній пробіг автомобілю, Який ставити 2,8 тис. км, або 2 800 км.

  Отже, за 38 місяців автомобіль Фактично здійснів пробіг:

  Сума амортізаційніх Нарахування за 38 місяців ЕКСПЛУАТАЦІЇ введеного об'єкту рухомого складу становітіме:

  Залішкова ВАРТІСТЬ введеного об'єкту рухомого складу через 38 місяців нарахування амортізації виробничим методом буде становитися:

  Достоїнством цього методу є відповідність Величини нарахованої амортізації ОБСЯГИ продукції (роботи, послуг); недоліком - складність визначення (прогнозування) виробітку окремий об'єктів основних засобів.

  Велика залішкова ВАРТІСТЬ введеного об'єкту рухомого складу (75,64% від вартості, яка підлягає амортізації) через немного более чем 0,5 терміну его Корисної ЕКСПЛУАТАЦІЇ пов'язана з недовіконанням планового ОБСЯГИ роботи автомобіля за Амортизаційний период:

  Таким чином, плановий місячний пробіг введеного об'єкту рухомого складу недовіконано на 32,8%, что негативно відобразілося на обсязі амортізаційніх Нарахування.

  Розрахуємо показатели использование основних ФОНДІВ (коефіцієнт Загальної ефектівності й рентабельності основних ФОНДІВ, фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність).

  Коефіцієнт Загальної ефектівності основних ФОНДІВ обчіслюється за формулою:

  ,

  де - середньорічна ВАРТІСТЬ основних ФОНДІВ, грн .;

  П - прибуток підприємства від ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за рік.

  Візначімо суму отриманий автотранспортних підпріємством прибутку за рік як різніцю между річним ОБСЯГИ доходів АТП від перевезень та собівартістю перевезень:

  Отже, коефіцієнт Загальної ефектівності основних ФОНДІВ Склаві:

  в цілому по АТП:

  по групі рухомого складу АТП:

  Обчіслімо рентабельність основних ФОНДІВ за формулою:

  В цілому по АТП:

  по групі рухомого складу АТП:

  Таким чином, коефіцієнт Загальної ефектівності основних ФОНДІВ АТП Склаві 0,4677, тобто рентабельність усіх груп основних ФОНДІВ АТП дорівнювала 46,77%, что свідчіть про Досить скроню віддачу основних ФОНДІВ підприємства та ефективного виробничо-господарську діяльність АТП.

  Коефіцієнт фондовіддачі (К Ф в) та фондомісткосткості (К Ф м) відбіває співвідношення вартості основних виробничих ФОНДІВ, та транспортної роботи.

  Розрахуємо коефіцієнт фондовіддачі основних ФОНДІВ за формулою:

  ,

  де Q - ВАРТІСТЬ транспортної роботи віконаної за рік, грн .;

  В цілому по Підприємству:

  по групі рухомого складу АТП:

  Таким чином, на 1 грн.середньорічної вартості усіх груп основних ФОНДІВ автотранспортного підприємства припадало 2,217 грн. вартості транспортної роботи віконаної за рік; по групі рухомого складу АТП на 1 грн. середньорічної вартості рухомого складу основних ФОНДІВ припадало 5,992 грн. вартості транспортної роботи віконаної АТП за рік, что вказує скроню віддачу об'єктів рухомого складу АТП.

  Оскількі фондомісткість основних ФОНДІВ, яка показує скільки основних ФОНДІВ у копійчаних одиниць припадати на 1 грн. транспортної роботи віконаної за рік, є зворотнього Показники до фондовіддачі, тобто находится за формулою:

  ,

  Знайдемо коефіцієнт фондомісткості в вартісному виразі в цілому по Підприємству:

  по групі рухомого складу АТП:

  Тобто на 1 грн. вартості транспортної роботи віконаної АТП за рік припадало 45,1 коп. середньорічної вартості усіх груп основних ФОНДІВ АТП, что вказує на Достатньо ефективність виробничо-господарської ДІЯЛЬНОСТІ АТП за рік.

  Фондоозброєність праці - це величина вартості основних виробничих ФОНДІВ, что пріпадає на одного працівника ОСНОВНОЇ діяльності підприємства.

  Розрахуємо фондоозброєність підприємства основними фондами за формулою:

  ,

  де Ф ОЗБ. - фондоозброєність підприємства основними фондами;

  - середньоспискова чісельність ПРАЦІВНИКІВ у звітному періоді.

  Візначімо фондоозброєність автотранспортного підприємства основними фондами в цілому по Підприємству:

  Отже, на даного автотранспортному підприємстві у звітному году фондоозброєність основними фондами становила 103,083 тис. грн. / особу. (Або 103 083,04 грн. / Особу).

  Таким чином, розрахувавші показатели использование основних ФОНДІВ (коефіцієнт Загальної ефектівності й рентабельності основних ФОНДІВ, фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність), чи можемо сделать Висновок про скроню віддачу основних ФОНДІВ АТП та ефективного виробничо-господарську діяльність АТП за рік.

  Загальна балансова ВАРТІСТЬ на початок року Складанний 15 105,52 тис. грн., а на кінець - 13 185,053 тис. грн.

  Загальна сума нарахованої за рік амортізації складає 2 193,467 тис. грн. При цьом найбільшу частко займає амортизація ІІ групи основних ФОНДІВ (1 156,265 тис. Грн.).

  Коефіцієнт спрацювання по Підприємству дорівнює 55,48%. Найбільш спрацьованою є ІІ група основних ФОНДІВ (коефіцієнт спрацювання складає 78,69%).

  У звітному году показатели ефектівності использование основних ФОНДІВ склалось: фондовіддача - 2,217 грн. / Грн., Фондомісткість - 45,1 коп. / Грн., Фондоозброєність підприємства основними фондами - 103,083 тис. грн. / особу; КОЕФІЦІЄНТИ оновлення та вибуття склалось в цілому по Підприємству відповідно: 7,06% та 6,12%.

  Завдання 2.

  Автотранспортне підприємство оснащене автомобілями КрАЗ-256. Візначіті норматив оборотних коштів з паливом, та Загальний норматив оборотних коштів, віходячі з їх зразкової структури. Розрахуваті коефіцієнт оборотності, длительность одного обороту, коефіцієнт закріплення оборотних коштів в обороті, розмір Зміни оборотних коштів на плановий рік у зв'язку Із збільшенням обсягів перевезень та СКОРОЧЕННЯ трівалості їх обороту.

  Таблиця 2.1 Вихідні дані

  Показник

  Одиниця

  Кількість

  Норма витрат паливо на 100 км пробігу

  л

  36

  Середньодобовій пробіг автомобіля

  км

  280

  Ємність паливного бака

  л

  250

  Запас паливо в місткостях АТП

  днів

  10

  Інтервал постачання паливом

  днів

  8

  Річний ОБСЯГИ доходу від перевезень

  млн. грн.

  34,0

  Норма витрат на паливо у відсотках до доходу

  %

  8

  Збільшення обсягів перевезень на плановий рік

  %

  8

  Прискореного обороту оборотних коштів на плановий рік

  %

  2

  Таблиця 2.2 Зразкова структура нормативних оборотних коштів автотранспортного підприємства,%

  Елемент нормованіх оборотних коштів

  %

  тис. грн.

  Автомобільне паливо

  12,2

  Мастильні та інші експлуатаційні матеріали

  3,8

  Автомобільні шини

  18,2

  Запасні частини

  27,3

  Матеріали для ремонту

  7,5

  Фонд оборотних агрегатів

  20,1

  Малоцінній та швідкозношуваній інструмент

  6,4

  Паливо для господарських потреб

  1,5

  Спецовій одяг

  2,8

  Незавершене виробництво

  0,1

  Витрати Наступний періодів

  0,1

  Усього

  100

  Рішення

  Норматив оборотних коштів у виробничих запасах - візначається добутком оборотних коштів, вираженість у днях запасу, на середньодобові витрати в копійчаних віраженні.

  ,

  де - частковий норматив по і-му елементи оборотних коштів, грн .;

  - норма запасу оборотних коштів по і-му елементи, дні;

  Р і - середньодобові витрати і-го елементів оборотних коштів, грн., Які обчислюють за формулою:

  ,

  де - ВАРТІСТЬ і-го елемента оборотних коштів за календарний период, грн .;

  Т к - длительность календарного ПЕРІОДУ, днів (рік - 360, квартал - 90).

  Норма запасу оборотних коштів для виробничих запасів паливо для автомобілів враховує запас на складах и на автомобілях:

  ,

  де - загальна норма запасу оборотних коштів для виробничих запасів і-го виду паливо, дні;

  - норма запасу оборотних коштів для виробничих запасів і-го виду паливо на складі підприємства, дні;

  - норма запасу оборотних коштів для виробничих запасів і-го виду паливо на автомобілях підприємства, дні, якові можна розрахуваті за формулою:

  ,

  де - Ємність паливного баку і-го автомобілю, літрів;

  - норма витрат паливо на 100 км пробігу, літрів;

  - середньодобовій пробіг і-го автомобілю, км.

  Візначімо норма запасу оборотних коштів для виробничих запасів паливо на автомобілях підприємства КрАЗ-256:

  Розрахуємо Загальну норму запасу оборотних коштів для виробничих запасів паливо для автомобілів, если запас паливо в місткостях АТП ставити 10 днів:

  Обчіслімо середньодобові витрати паливо для автомобілів КрАЗ-256, для чого спочатку візначімо ВАРТІСТЬ паливо для автомобілів КрАЗ-256 за календарний период (рік), если норма витрат на паливо у відсотках до доходу складає 8%:

  базовий рік:

  Планові рік:

  Отже, середньодобові витрати паливо для автомобілів КрАЗ-256 дорівнюють:

  базовий рік:,

  Планові рік:.

  Візначімо норматив оборотних коштів з паливом:

  базовий рік:

  Планові рік:

  Таким чином, норматив оборотних коштів з паливом для автомобілів КрАЗ-256 у базовому году Складанний 94 445,50 грн., А у плановому году становітіме 102 000,00 грн., Тобто зроста на 7 555,50 грн., Або на 8% .

  Візначімо Загальний норматив оборотних коштів, віходячі з їх зразкової структури, для чого спочатку обчіслімо Загальний норматив усіх елементів оборотних коштів, если Питома вага нормованіх оборотних коштів з паливом для автомобілів КрАЗ-256 ставити 12,2% у Загальній структурі оборотних коштів АТП, за формулою :

  ,

  де - Питома вага i-го елементів нормованіх оборотних коштів у Загальній структурі оборотних коштів підприємства,%.

  базовий рік:

  Планові рік:

  Отже, у Наступний году Загальний норматив оборотних коштів автотранспортного підприємства зроста на 61 930,32 грн., Або на 8%, что пов'язана із запланованім збільшенням обсягів перевезень на плановий рік на 2,72 млн. Грн. (Або на 8%).

  Суму і-го елементів нормованіх оборотних коштів підприємства розрахуємо за формулою:

  Розрахунок загально нормативу оборотних коштів підприємства та у розрізі его елементів, Виконаємо у табліці 2.3.

  Коефіцієнт оборотності оборотних коштів візначає Кількість оборотів, Які могут сделать оборотні кошті за Певний розрахунковий период, и показує, Який ОБСЯГИ реалізованої продукції пріпадає на 1 грн. вартості оборотних коштів.

  Таблиця 2.3 Структура нормованіх оборотних коштів АТП

  Елемент нормованіх оборотних коштів

  Питома вага,%

  Сума, тис. грн.

  базовий рік

  планові рік

  Автомобільне паливо

  12,2%

  94 444,50

  102 000,00

  Мастильні та інші експлуатаційні матеріали

  3,8%

  29 417,14

  31 770,49

  Автомобільні шини

  18,2%

  140 892,62

  152 163,93

  Запасні частини

  27,3%

  211 338,92

  228 245,90

  Матеріали для ремонту

  7,5%

  58 060,14

  62 704,92

  Фонд оборотних агрегатів

  20,1%

  155 601,19

  168 049,18

  Малоцінній та швідкозношуємій інструмент

  6,4%

  49 544,66

  53 508,20

  Паливо для господарських потреб

  1,5%

  11 612,03

  12 540,98

  Спецовій одяг

  2,8%

  21 675,79

  23 409,84

  Незавершене виробництво

  0,1%

  774,14

  836,07

  Витрати Наступний періодів

  0,1%

  774,14

  836,07

  Усього

  100,0%

  774 135,27

  836 065,58

  Розрахуємо коефіцієнт оборотності оборотних коштів автотранспортного підприємства за базовий та у плановому году за формулою:

  ,

  де Q p - ОБСЯГИ транспортної роботи за рік, грн.;

  - Залишки оборотних коштів (Середні або на визначення дату), грн.

  базовий рік:

  Коефіцієнт оборотності оборотних коштів на плановий рік обчіслімо, віходячі з того, что на плановий рік планується прискореного обороту оборотних коштів на 2%:

  Отже, оборотні кошти автотранспортного підприємства у базовому году робілі 43,9 обертів та на 1 грн. середньорічної вартості оборотних коштів припадало 43,9 грн. доходу, отриманий АТП від перевезень. У плановому году коефіцієнт оборотності складі 44,8 обертів, тобто планується отріматі 44,8 грн. доходу на 1 грн. середньорічної вартості оборотних коштів.

  Розрахуємо коефіцієнт закріплення (завантаження) оборотних коштів за формулою:

  ,

  базовий рік:

  Планові рік:

  Коефіцієнт завантаження оборотних коштів показує, яка ВАРТІСТЬ оборотних коштів пріпадає на 1 грн. вартості реалізованої продукції, тобто в базовому году на 1 грн. ОБСЯГИ транспортних перевезень пріпадає 0,0228 грн., або 2,28 коп., у плановому году - 0,0223 грн., або 2,23 коп. Власний оборотних коштів підприємства.

  Такоже Знайдемо длительность одного обороту оборотних коштів підприємства за формулою:

  ,

  де Т к - длительность розрахункового ПЕРІОДУ.

  базовий рік:

  Планові рік:

  Отже, один оборот оборотних коштів у базовому году трівав 8,2 днів, у плановому году ВІН может становитися 8 днів, тобто зменшено на 0,2 днів, або на 2,44%, что свідчіть про заплановане більш Ефективне использование оборотних коштів АТП.

  У результате прискореного оборотності оборотних коштів зменшується потреба в оборотних коштах, відбувається їх вівільнення з обороту. Заведено розрізняті абсолютне вівільнення коштів з обороту, коли зменшується потрібна абсолютна їх сума, та відносне вівільнення, коли за даної величини оборотних коштів унаслідок Поліпшення їх использование реалізується более продукції (послуг).

  Абсолютне вівільнення оборотних коштів має місце, если фактічні Залишки оборотних коштів менше, чем норматив або Залишки попередня ПЕРІОДУ при умові Збереження обсягів реализации за звітний период.

  Розрахуємо абсолютний розмір Зміни оборотних коштів на плановий рік у зв'язку Із збільшенням обсягів перевезень та СКОРОЧЕННЯ трівалості їх обороту за формулою:

  .

  Для чого візначімо ОБСЯГИ запланованого середньорічного Залишки оборотних коштів підприємства, если запланованій ОБСЯГИ перевезень ставити 36,72 млн. Грн., А плановий коефіцієнт оборотності - 44,8 Оберт:

  Від'ємне значення свідчіть про СКОРОЧЕННЯ коштів на поточному фінансування:

  Відносне вівільнення оборотних коштів у порівнянні з їх плановим розміром обчіслюється за формулою:

  ,

  де - відповідно середня длительность одного обороту оборотних коштів в базовому и звітному роках, днів;

  - плановий ОБСЯГИ реализации у плановому году, грн.

  Таким чином, відносне вівільнення оборотних коштів автотранспортного підприємства у плановому году при скороченні трівалості обігу на 0,16 днів складі 20 400,00 грн. (Або 20,4 тис. Грн.).

  Отже, розрахувавші та проаналізувавші показатели использование оборотних коштів АТП, Було ОТРИМАНО следующие результати:

  Д норматив оборотних коштів з паливом для автомобілів КрАЗ-256 у базовому году Склаві 94 444,50 грн., А у плановому году становітіме 102 000,00 грн., Тобто зроста на 7 555,50 грн., Або на 8%.

  Д у Наступний году Загальний норматив усіх елементів оборотних коштів автотранспортного підприємства зроста на 61 930,32 грн., Або на 8%, что пов'язана із запланованім збільшенням обсягів перевезень на плановий рік на 2,72 млн. Грн. (Або на 8%).

  Д коефіцієнт оборотності оборотних коштів АТП у базовому году стає 43,9 обертів, у плановому году коефіцієнт оборотності складі 44,8 Оберт, тобто планується зростання коефіцієнту оборотності оборотних коштів на 0,9 обертів, что свідчіть про зростання ефектівності использование оборотних коштів підприємства у плановому году;

  Д в базовому году на коефіцієнт закріплення оборотних коштів дорівнював 0,0228 грн. / Грн., Або 2,28 коп. / Грн., У плановому году - 0,0223 грн. / Грн., Або 2,23 коп. / Грн .;

  Д один оборот оборотних коштів у базовому году трівав 8,2 днів, у плановому году становітіме 8 днів, тобто зменшено на 0,2 днів, або на 2,44%, что свідчіть про заплановане більш Ефективне использование оборотних коштів АТП, тобто у плановому году самє через 8 днів Грошові кошти, авансовані у паливо та матеріали, повернутися на АТП у виде виручки від реализации.

  Високе значення коефіцієнта оборотності оборотних коштів та низька длительность одного обороту позитивно характерізує ефективність ДІЯЛЬНОСТІ АТП, так як за своим економічнім результатом длительность оборотності оборотних коштів - це пряма економія часу, яка у свою Черга рівнозначна економії грошей.

  Від'ємне значення абсолютного вівільнення оборотних коштів у плановому году (-16 422,71 грн.) Свідчіть про СКОРОЧЕННЯ коштів на поточному фінансування;

  Відносне вівільнення оборотних коштів автотранспортного підприємства у плановому году при скороченні трівалості обігу на 0,2 днів склалось 20 400,00 грн. (Або 20,4 тис. Грн.).


  Завдання 3.

  Оцініті Вплив уровня продуктивності праці на економічні показатели роботи підприємства, для чого візначіті:

  1) чісельність працюючих на плановий рік, віходячі з запланованого зростання обсягів виробництва та відносного вівільнення робітніків;

  2) КОЕФІЦІЄНТИ обороту персоналу та плінності кадрів;

  3) продуктивність праці за базовий и на плановий рік, оцініті ее зміну;

  4) заплановане зростання продуктивності праці за рахунок відносного вівільнення ПРАЦІВНИКІВ;

  5) зростання обсягів перевезень за рахунок зростання продуктивності праці та чісельності працюючих.

  Таблиця 3.1 Вихідні дані

  Показник

  Одиниця

  Кіл-ть

  Річний ОБСЯГИ доходу від перевезень за базовий рік

  млн. грн.

  34,0

  Середньоспискова чісельність персоналу ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за базовий рік

  осіб

  280

  Звільнено за Попередній рік

  осіб

  8

  у тому чіслі за власним бажанням

  осіб

  6

  Збільшення обсягів перевезень на плановий рік

  %

  8

  Заплановане відносне вівільнення робітніків

  осіб

  80

  Рішення

  Візначімо чісельність працюючих на плановий рік, віходячі з запланованого зростання обсягів виробництва та відносного вівільнення робітніків.

  Загальну чісельність промислово-виробничого персоналу (ПВП) у плановому періоді візначімо за формулою:

  ,

  де Ч пл - планова чісельність ПВП, что необхідна для забезпечення планового ОБСЯГИ виробництва, осіб;

  Ч б - базова чісельність ПВП, осіб;

  І v - індекс зростання (Зменшення) ОБСЯГИ виробництва продукції у порівнянні з базовим роком;

  I nn - очікуване зростання продуктивності праці у плановому году.

  Індекс зростання (Зменшення) ОБСЯГИ виробництва продукції у плановому году порівняно з базовим роком візначімо за формулою:

  ,

  де - зміна (Збільшення або Зменшення) обсягів виробництва (реализации) продукції на плановий рік,%

  ,

  Очікуваній ріст продуктивності праці у плановому году розрахуємо за формулою:

  ,

  де - зміна (Збільшення або Зменшення) продуктивності праці робітніків у плановому году,%

  Відносне вівільнення робітніків, це использование їх у меншій кількості чем планова, розрахована за умови Збільшення обсягів виробництва и Збереження базового уровня продуктивності праці.

  Зріст продуктивності праці (%) за рахунок Зменшення чісельності працюючих обчіслюється за формулою:

  де Е чис. - економія чісельності ПРАЦІВНИКІВ, чол .;

  Ч вих. - чісельність ПВП, розрахована для обсягів виробництва планового ПЕРІОДУ за віробітком базисного року, чол.

  Розрахуємо віробіток, тобто рівень продуктивності праці, робітніків у базисному году за формулою:

  ,

  де Q - ОБСЯГИ виробництва (реализации) продукції (робіт, послуг) у розрахунковому періоді у натуральному чи вартісному віраженні;

  Ч - середньоспискова чісельність працюючих у розрахунковому періоді.

  Візначімо ОБСЯГИ перевезень АТП у плановому году, если заплановане Збільшення обсягів перевезень на плановий рік на 8%:

  Обчіслімо чісельність ПВП, розраховану для обсягів виробництва планового ПЕРІОДУ за віробітком базисного року:

  Отже, запланованій ріст продуктивності праці (%) за рахунок Зменшення чісельності працюючих складі:

  Очікуваній ріст продуктивності праці у плановому году становітіме:

  Візначімо чісельність працюючих на плановий рік:

  Таким чином, чісельність працюючих на плановий рік, віходячі з запланованого зростання обсягів виробництва та відносного вівільнення робітніків складі 223 особи.

  Обчіслімо КОЕФІЦІЄНТИ обороту персоналу, а самє коефіцієнт обороту персоналу за звільненням (розрахуваті коефіцієнт обороту персоналу за прийомом НЕ має возможности, так як відсутні дані про Кількість прийнятя на АТП осіб в течение року) та плінності кадрів;

  Коефіцієнт обороту персоналу за звільненням:

  ,

  де Ч з.п. - число звільненіх ПРАЦІВНИКІВ, осіб;

  - середньоспискова чісельність персоналу за розрахунковий период.

  , Або 2,86%

  Коефіцієнт плінності:

  ,

  де Ч з.пл. - звільнення з плінності (за власним бажанням; за Порушення Трудової дисципліни).

  , Або 2,14%

  Отже, коефіцієнт обороту персоналу за звільненням Склаві 2,86%, а коефіцієнт плінності 2,14%.

  Постійність, або стабільність, персоналу - це Поняття, что відбіває величину, яка візначається відношенням чісельності ПРАЦІВНИКІВ зі стажем роботи на підприємстві более одного року, тобто ті, Які пропрацювалі на підприємстві весь аналізованій период, до їх середньооблікової чісельності. Цей Показник розраховується за формулою:

  , Або,

  Таким чином, так як коефіцієнт стабільності персоналу досягає нормативного значення (нормативне значення К ст.= 94% -95%), то це підтверджує, что предприятие Провадо Досить ефективна кадрова політику, яка спріяє зниженя Додатковий витрат на підготовку та перепідготовку Нових робітніків, такоже Надто велика плінність РОБОЧОЇ сили зніжує на Певний час продуктивність праці НЕ только Нових робітніків, Які освоюють Нові умови праці, а й тих, что звільняються и потребують Певного годині для пошуків новой роботи.

  Візначімо продуктивність праці робітніків на плановий рік:

  Оцінімо зміну продуктивності праці робітніків на підприємства у плановому году:

  у абсолютному віраженні:

  у відносному вімірі:

  Отже, у плановому году продуктивність праці робітніків підприємства складі 164 663,68 грн. / Особу, тобто зроста на 43 235,11 грн. / Особу, або на 35,6%, порівняно з рівнем продуктивності праці у базовому году.

  Проаналізуємо зростання обсягів перевезень за рахунок зростання продуктивності праці та чісельності працюючих:

  а) від екстенсивних факторів (зміна чісельності працюючих):

  б) від інтенсівніх факторів (зміна продуктивності праці):

  в) Загальний Вплив факторів:

  ОБСЯГИ перевезень АТП у плановому году під Вплив екстенсивних факторів (зміна чісельності працюючих) зроста на:

  Під вплива інтенсівніх факторів (зміна продуктивності праці) ОБСЯГИ перевезень АТП у плановому году может збільшітіся на:

  Таким чином, Загальний Вплив екстенсивних та інтенсівніх факторів на ОБСЯГИ перевезень АТП у плановому году складі:

  Виконаю оцінку впліву уровня продуктивності праці на економічні показатели роботи автотранспортного підприємства Було ОТРИМАНО следующие результати:

  Д чісельність працюючих на плановий рік, віходячі з запланованого зростання обсягів виробництва на 8% та відносного вівільнення робітніків у кількості 80 осіб, склалось 223 особини;

  Д коефіцієнт обороту персоналу за звільненням Склаві 2,86%, а коефіцієнт плінності 2,14%, так як коефіцієнт стабільності персоналу ставити 97,14% (нормативне значення К ст. = 94% -95%), то це підтверджує, что предприятие Провадо Досить ефективна кадрова політику;

  Д у плановому году продуктивність праці робітніків підприємства складі 164 663,68 грн. / Особу, тобто зроста на 43 235,11 грн. / Особу, або на 35,6%, порівняно з рівнем продуктивності праці у базовому году (продуктивність праці у базовому году становила 121 428,57 грн. / особу);

  Д заплановане зростання продуктивності праці у плановому году за рахунок відносного вівільнення ПРАЦІВНИКІВ дорівнюватіме 35,56%.

  Так як коефіцієнт плінності кадрів БУВ меншим за значення природної плінності (2,14% <3% -5%), то данє явіще вказує на ефективних кадрових політику підприємства в даного періоді та Відсутність організаційніх, кадрових та технологічних труднощів.

  ОБСЯГИ перевезень АТП у плановому году під Вплив екстенсивних факторів (зміна чісельності працюючих) знизу на 6,921 млн. Грн .; під Вплив інтенсівніх факторів (зміна продуктивності праці) может збільшітіся на 9,641 млн. грн. Загальний Вплив екстенсивних та інтенсівніх факторів на ОБСЯГИ перевезень АТП у плановому году складі +2,72 млн. Грн.


  Завдання 4.

  Автотранспортне підприємство, оснащене автомобілями ЗІЛ-130, Здійснює перевезення вантажів 2-го класу за містом по дорогах Другої групи. Візначіті суму витрат та Скласти калькуляцію собівартості перевезень, розрахуваті тариф и СЕРЕДНЯ дохідної ставки. Форма оплати праці водіїв -відрядна.

  Таблиця 4.1 Вихідні дані

  Показник

  Одиниця

  Кіл-ть

  Загальний пробіг автомобілів за рік

  тис. км

  3 300

  Середня відстань перевезень

  км

  80

  Питома вага вантажного пробігу

  %

  40

  Розрахунково норма пробігу автомобіля

  км / годину

  37

  Норма часу навантажування и розвантажування на 1т вантажу

  хвилин

  7,4

  Додаткова заробітна плата водіїв у відсотках до ОСНОВНОЇ

  %

  40

  Норма витрат паливо:

  на 100 км пробігу

  л

  29

  на 100 т.-км транспортної роботи

  л

  2

  Додаткові витрати паливо в зимовий период та внутрішньо гаражні роз'їзді

  %

  6

  Витрати на мастильні та інші експлуатаційні матеріали від загально витрат на паливо

  %

  15

  Норма амортизаційних відрахувань по рухомого складу на 1000 км пробігу

  %

  0,5

  Норма гарантійного пробігу шин

  км

  80 000

  Норма на ремонт автомобільних шин на 1000 км пробігу

  %

  1,29

  Норма відрахувань на технічне обслуговування та ремонт рухомого складу у відсотках до его вартості на 1000 км пробігу

  %

  0,6

  Накладні витрати у відсотках до Загальної суми прямих витрат

  %

  20

  Норма рентабельності виробництва

  %

  30

  Годінні тарифні ставки, ВАРТІСТЬ автомобіля ЗІЛ-130 та матеріально-технічних ресурсов узяті за данімі автотранспортного підприємства на годину Виконання роботи, або за данімі додаток Б.

  Рішення

  Собівартість перевезень - це віражені в грошовій форме Поточні витрати автотранспортних підприємств, безпосередно пов'язані з підготовкою та здійсненням процесса перевезень вантажів, а такоже Виконання робіт та послуг, что забезпечують перевезення.

  ОБСЯГИ перевезень и транспортну роботу візначімо віходячі з загально пробігу з ВАНТАЖ, середньої відстані перевезень (Кількість їздок з ВАНТАЖ) та нормативної вантажопідйомності автомобіля, для чого скорістаємось формулами для розрахунку середньої відстані перевезень (середньої довжини ходки):

  , або

  де L вант - Загальний пробіг з ВАНТАЖ за розрахунковий период, км; - загальна Кількість ходок з ВАНТАЖ за розрахунковий период; P - Загальний вантажообіг за розрахунковий период, т-км; Q - ОБСЯГИ перевезень за розрахунковий период, тонн, Який обчіслюється за формулою:

  ,

  де q - номінальна вантажопідйомність автомобіля, т; - коефіцієнт использование вантажопідйомності автомобіля в відповідності Із класом Перевезення вантажу;

  Отже, так як данє АТП оснащених только автомобілями ЗІЛ-130 з вантажопідйомністю у 5 т, то в цьом випадка маємо, що. Отже:

  , Звідки:

  Загальний пробіг з ВАНТАЖ за рік візначімо, віходячі з того, что Питома вага вантажного пробігу у загально пробігу автомобілів АТП за рік складає 40%:

  Номінальну вантажопідйомність автомобіля ЗІЛ-130 пріймемо рівною 5 тонн, а коефіцієнт использование вантажопідйомності автомобіля в відповідності Із класом Перевезення вантажу візначімо, віходячі Із СЕРЕДНЯ коефіцієнта использование вантажопідйомності автомобіля: для вантажів 2-го класу - 0,8; для вантажів 3-го класу - 0,6; для вантажів 4-го класу - 0,5.

  Таким чином, Загальний вантажообіг (транспортна робота) АТП за рік ставити:

  Обчіслімо ОБСЯГИ перевезень АТП за рік:

  Сума річної відрядної заробітної плати водіїв віходячі з розцінок за ОБСЯГИ перевезень и Виконання транспортну роботу розраховується за формулою:

  ,

  де Р т - розцінка за ОБСЯГИ перевезень, яка обчіслюється за формулою:

  ,

  де С г - годинна тарифна ставка водія, грн. / годину;

  t н-р - час навантаження-розвантаження 1т вантажу, хвилин;

  Р т-км - розцінка за транспортну роботу, яка розраховується за формулою:

  ,

  де V т - РОЗРАХУНКОВА норма пробігу автомобілю, км / годину;

  - нормативний коефіцієнт использование пробігу, (0,5);

  q - номінальна вантажопідйомність автомобіля, т;

  Q, Р - ОБСЯГИ перевезень (тонни) и транспортної роботи (т-км).

  Обчіслімо розцінкі за ОБСЯГИ перевезень (грн. / Тонна) та транспортну роботу (грн. / Т-км):

  за ОБСЯГИ перевезень:;

  за транспортну роботу:.

  Річна відрядна заробітна плата водіїв ставити:

  Обчіслімо суму додаткової заробітної плати водіїв за рік, если вона дорівнює 40% до суми ОСНОВНОЇ заробітної плати:

  Загальна річна сума заробітної плати водіїв склалось:

  Обчіслімо нарахування на обов'язкове соціальне страхування на фонд заробітної плати водіїв.

  Согласно з Порядком визначення страхових тарифів для підприємств, установ та ОРГАНІЗАЦІЙ на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадка на виробництві та професійного захворювання, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 13 вересня 2000 р. №1423 діяльність автомобільного вантажного транспорту до 33 класу професійного ризики.

  Відповідно до п. 5 ст. 8 Закону України "Про збір та облік єдиного внеска на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" №2464-VI від 8 липня 2010 року для 33-го класу професійного ризики страховий тариф встановлюється у размере 37,66% до фактичність витрат на оплату праці) .

  Єдиний соціальний внесок:

  Витрати паливо для вантажних автомобілів (кроме автосамоскидів) візначімо по наступній Формулі (п. 4.4 ст. 4 Норм витрат паливо и мастильних матеріалів на автомобільному транспорті):

  ,

  де N Л - лінійні норми видатки паливо (бензин, дизельне паливо, Стислий и зрідженій газ) на 100 км пробігу;

  N Р - додатковий Видаток паливо на 100 тонно-км;

  N П - норма Збільшення лінійного видатки паливо на одну тонну власної ваги причепа (напівпрічепа), л;

  G П - власна вага причепа (напівпрічепа), т;

  До К - коефіцієнт коректування лінійніх норм видатки паливо залежних від дорожніх и кліматичних умов, роботи в різніх режимах и т.п. (візначається як сума (різніця) надбавок (знижок), передбачення Нормами видатки паливо,%).

  Автотранспортне підприємство, оснащене автомобілями ЗІЛ-130, Здійснює перевезення за містом (будемо вважаті, что перевезення здійснюються за межами пріміської зони) по дорогах 2-ої групи (тобто на дорогах Із бітумомінеральної суміші, дьогтебетону, щебеню (гравію)).

  Отже, согласно з пп. 3.2.2 п. 3.2 ст. 3 Норм витрат паливо и мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10 лютого 1998р. №43 норми витрат паливо зменшуються при работе за межами пріміської зони на дорогах Із бітумомінеральної суміші, дьогтебетону, щебеню (гравію) до 5%.

  Відповідно до п. 3.4 ст. 3 Норм витрат паливо и мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, кроме нормативних витрат паливо, дозволяється Додаткове его споживання на внутрішньогаражні роз'їзді и технічні спожи (технічні оглянувши, регулювальні роботи, пріробіток деталей двигунів и автомобілів після ремонту ТОЩО) - не более 1% від Загальної кількості паливо, спожитих підпріємством.

  Согласно з п. 3.1 ціх Норм норми витрат паливо підвіщуються у зимовище условиях - у залежності від фактічної температури Повітря:

  від 0 ° С до -10 ° С - до 5%;

  від -10 ° С до -20 ° С - від 5% до 10%;

  від -20 ° С і нижчих - від 10% до 15%.

  Отже, дані в умові завдання додаткові витрати паливо в зимовий период та внутрішньо гаражні роз'їзді у размере 6% складаються з Додатковий витрат паливо на внутрішньогаражні роз'їзді и технічні спожи (1%) та Підвищення витрат паливо у зимовище условиях (5%) .

  Коефіцієнт коректування лінійніх норм видатки паливо розраховується як сумарна коефіцієнт коригування, Який дорівнює сумі ціх надбавок (зменшуючі коригуючі КОЕФІЦІЄНТИ є від'ємнімі):

  Таким чином, річні витрати паливо АТП склалось:

  Візначімо річні витрати паливо АТП у вартісному вімірі, если оптові ціни на паливно-мастильні матеріали: паливо А-72 (0,74 г / см 3) складають 1750 грн. / Т.

  Відповідно до наказу ДПА України №111 від 17.03.2005 р. "Про затвердження форми податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища та Інструкції относительно складання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища" у разі придбання пального (бензину, дизельного пального, зрідженого Нафтова газу, стисненого природного газу) не було за масою, а за об 'ємом Платникам збору дозволяється розраховуваті Кількість використаних пального за формулою:

  ,

  де М - маса Використання пального, тонни (т) (заокруглення значення цього сертифіката № здійснюється до трьох десятковіх знаків за загальновстановленими правилами); Q - об'єм Використання пального, л або м 3; До П - коефіцієнт переведення кількості використаних пального, что віражу в об'ємніх одиниць (л або м 3), у Масові одиниці (тонни (т)).

  Коефіцієнт переведення кількості використаних пального, что віражу в об'ємніх одиниць (л або м 3), у Масові одиниці (тонни (т)) у значеннях коефіцієнта К П: для бензину - 0,74 кг / л;

  Річна маса витрат паливо (бензин А-76) АТП склалось:

  Видатки паливо за рік у копійчаних вімірі становляться:

  Витрати на мастильні та інші експлуатаційні матеріали, если смороду складають 15% від загально витрат на паливо, розраховуємо за формулою:

  ,

  де N М - норма видатки мастильних та других експлуатаційних матеріалів на 1 грн. витрат на паливо,%.

  Візначімо витрати АТП на технічне обслуговування и поточний ремонт рухомого складу за формулою:

  ,

  де - балансова ВАРТІСТЬ одиниці рухомого складу підприємства, грн .;

  N ТО - норма відрахувань на технічне обслуговування та ремонт рухомого складу у відсотках до его вартості на 1000 км пробігу,%.

  Розрахуємо витрати на Відновлення знос и ремонт автомобільних шин за формулою:

  ,

  де Ц ш - ціна комплекту шини, грн .; Н зш - норма гарантованого пробігу шини, км; Н рш - норма витрат на ремонт шин,% / 1000 км пробігу; n до - Кількість комплектів шин на одному автомобілі, комплект.

  Если оптова ціна комплекту шин ставити 560,0 грн., А на автомобіль ЗІЛ-130 встановлюється 6 комплектів шин, то витрати підприємства на Відновлення знос и ремонт автомобільних шин складуть:

  Амортизаційні відрахування по рухомого складу, розраховані виробничим методом, обчислюють за формулою:

  ,

  де L заг - Загальний пробіг автомобілів, км; Н а - норма амортізації на 1000 км пробігу,%; - балансова ВАРТІСТЬ одиниці рухомого складу, грн.

  Если норма амортизаційних відрахувань по рухомого складу на 1000 км пробігу складає 0,5%, то сума річніх амортизаційних відрахувань по рухомого складу дорівнює:

  Візначімо суму прямих витрат, яка складається з матеріальніх витрат (паливо), витрат на оплату праці, витрат на амортізацію та других прямих витрат.

  Розрахуємо суму накладних витрат автотранспортного підприємства за рік, если смороду становляться 20% до Загальної суми прямих витрат:

  Калькуляцію собівартості перевезень автотранспортного підприємства подано у табл. 4.1.

  Таблиця 4.2 Розрахунок собівартості перевезень АТП

  № з / п

  Стаття калькуляції

  Од. вим.

  Сума, грн.

  1

  Витрати на паливо

  грн.

  1 389 827,25

  2

  Витрати на оплату праці, в тому числі:

  грн.

  197 228,16

  2.1

  відрядна заробітна плата

  грн.

  140 877,26

  2.2

  додаткова заробітна плата

  грн.

  56 350,90

  3

  Єдиний соціальний внесок

  грн.

  74 276,13

  4

  Амортизаційні відрахування

  грн.

  1 407 450,00

  5

  Витрати на мастильні та інші експлуатаційні матеріали

  грн.

  208 474,09

  6

  Витрати на ремонт та технічне обслуговування рухомого складу

  грн.

  1 688 940,00

  7

  Витрати на Відновлення знос и ремонт автомобільних шин

  грн.

  162 439,20

  8

  Загаль прямих витрат

  грн.

  5 128 634,83

  9

  накладні витрати

  грн.

  1 025 726,97

  10

  Повна собівартість перевезень (ряд. 8 + ряд. 9)

  грн.

  6 154 361,80

  11

  ОБСЯГИ перевезень

  тонна

  66 632,91

  12

  Транспортна робота

  т-км

  5 264 000,00

  13

  Норма рентабельності виробництва

  %

  30,00%

  14

  Загальний прибуток (ряд. 10 х ряд. 13/100)

  грн.

  1 846 308,54

  15

  Чистий дохід (ряд. 10 + ряд. 14)

  грн.

  8 000 670,34

  16

  ставка ПДВ

  %

  20,00%

  17

  Сума ПДВ (ряд. 15 х ряд. 16/100)

  грн.

  1 600 134,07

  18

  Валовий дохід (ряд. 15 + ряд. 17)

  грн.

  9 600 804,41

  Тарифом назівається планова ціна транспортної продукції. ВІН візначається віходячі з планової собівартості перевезень и норми рентабельності виробництва:

  , Грн. / Т

  де З пер - планова собівартість перевезення 1 т вантажу, грн. / т;

  ПН - планові Накопичення (плановий прибуток), грн .;

  ПДВ - Податок на додану вартість в ціні транспортних перевезень, грн.

  Планова собівартість перевезення 1 т вантажу обчіслюється за формулою:

  ,

  де - планова повна собівартість перевезень на весь ОБСЯГИ перевезень, грн.

  Планові Накопичення (плановий прибуток) розраховується за формулою:

  ,

  де% ПН - норма рентабельності виробництва,%

  Податок на додану вартість в ціні транспортних перевезень, грн., Сума которого візначається за формулою:

  ,

  де% ПДВ - відсоткова ставка з ПДВ,%.

  Согласно зі ст. 193 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (станом на 01.01.2011) ставка податку на Доданий ставити 20%

  Отже, плановий транспортний тариф АТП ставити:

  Середня доходна ставка - плановий Показник вартості транспортної роботи, ВІН обчіслюється за формулою:

  де Д чистий - плановий розмір чистого доходу АТП, грн .;

  Р пл - плановий ОБСЯГИ транспортної роботи, т-км.

  Отже, виконан розрахунки, Було обчислено собівартість перевезень, тобто віражені в грошовій форме Поточні витрати АТП, безпосередно пов'язані з підготовкою та здійсненням процесса перевезень вантажів, а такоже Виконання робіт та послуг, что забезпечують перевезення.

  При цьом сума прямих витрат на річний ОБСЯГИ перевезень підприємства складає 5 128 634,83 ​​грн.; повна собівартість перевезень, розрахована на річний ОБСЯГИ перевезень, ставити 6 154 361,80 грн.

  Найбільша Питома вага у структурі прямих витрати Належить витрати на технічне обслуговування (32,93%), амортізаційнім відрахуванням (27,44%) та витрати на паливо (27,1%).

  Такоже Було розраховано планову собівартість 1 тонни перевезеного вантажу, яка складає 93,248 грн. / Т; визначили планову суму прибутку на 1 тонну перевезеного вантажу у сумі 27,974 грн. / т.

  Транспортний тариф на 1 тонну перевезеного вантажу з урахуванням ПДВ Склаві 145,47 грн. / Т.

  Середня доходна ставка транспортної роботи ставити 1,515 грн. / Т-км.

  література

  1. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. - 2-ге видання. - К .: Центр учбової літератури, 2010. - 488 с.

  2. Горфинкель В.Я., Швандар В.А., Аврашко Л.Я. Економіка підприємства: Підручник для вузів (під ред. Горфинкеля В.Я., Швандара В.А.) Изд. 4-е, перераб., Доп. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 670.

  3. Крайник О.П., Барвінська Є.С. Економіка підприємства: Навчальний посібник / за редакцією О. П Крайник. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка". - 2003. - 208 с.

  4. Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. - К .: Ніка-Центр, Ельга, 2004. - 216 с.

  5. Макаровську Т.П., Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів Вищих Навчальних Закладів - К .: МАУП, 2003. - 304 с.

  6. Основи економіки транспорту: Конспект лекцій і завдання до самостійної роботи для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 1004 (6.070101) - «Транспортні технології (за видами транспорту)» / Авт .: Торкатюк В.І, Пан Н. П., Коненко В.В. та ін. - Харків: ХНАМГ, 2009. - 159 с.

  7. Покропивний С.Ф. та ін. Економіка підприємства. Підручник // за ред. С.Ф. Покропивного. - 3-тє вид. без змін - К .: КНЕУ, - 2006. - 528 с.


  Головна сторінка


      Головна сторінка  Оцінка економічних показніків ДІЯЛЬНОСТІ автотранспортного підприємства

  Скачати 86.63 Kb.