Дата конвертації21.06.2017
Розмір147.71 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 147.71 Kb.

Оцінка економічної ефективності проекту будівництва електромашинного цеху

Курсовий проект

З дисципліни:

інвестиції

на тему:

Оцінка економічної ефективності проекту будівництва електромашинного цеху

зміст

Вступ

Глава 1. Принципова схема технологічного процесу

1.1 Основні показники споруджуваного цеху

Глава 2. Техніко-економічні показники

2.1 Виробнича потужність цеху і виробнича програма проектованого цеху

2.2 Капітальні вкладення. амортизація

2.2.1 Капітальні вкладення

2.2.2 Амортизація

2.3 Терміни реалізації проекту

2.4 Матеріальні витрати

2.5 Чисельність працюючих і фонд оплати праці

2.6 Накладні витрати

2.7 Собівартість продукції

2.8 Ціна відремонтованого генератора

Глава 3. Фінансово-економічна оцінка проекту

3.1 Загальні дані

3.2 Податкове оточення

3.3 Загальні інвестиції

3.4 Джерела і умови фінансування проекту

3.5 Виробничі витрати

3.6 Звіт про чисті доходи

3.7 Чисті грошові потоки (для фінансового планування)

3.8 Розрахунок чистих грошових потоків (для побудови фінансового профілю проекту)

3.9 Оцінка економічної ефективності інвестицій

3.10 Техніко-економічні показники

висновок

Список літератури

Вступ

Відкриття нових організацій передбачає розробку інвестиційних проектів, впровадження нових напрямків і продуктів. При цьому необхідністю кожного нового інвестиційного проекту є складання такого документа як техніко-економічне обґрунтування. Цей документ являє собою висновок фахівців про економічну доцільність інвестиційного проекту, в якому відображені перспективи його розвитку. Від того, наскільки грамотно буде складено техніко-економічне обґрунтування, залежить оперативність надходження інвестицій на розвиток запланованого проекту.

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) - це вивчення економічної вигідності, аналіз і розрахунок економічних показників проекту. Завданням складання ТЕО є оцінка витрат на проект і його результатів, аналіз терміну окупності проекту.

Таким чином, ТЕО обґрунтовує технічну здійсненність проекту, визначає економічну доцільність проекту.

Дана робота присвячена ремонтної індустрії залізничного транспорту. На сьогоднішній день, це складна розвиваюча динамічна система з великою кількістю підприємств. Першорядним фактором підвищення ефективності ремонтного виробництва є економічне і раціональне використання всіх видів ресурсів при мінімальних витратах.

Тепловозоремонтний завод виробляють капітальний і середній ремонти тепловозів, їх модернізацію, ремонт окремих вузлів і агрегатів (дизелів, електричних машин, гидропередач, повітродувок, масляних і паливних насосів, паливної апаратури, колісних пар та ін.) І виготовлення запасних частин для потреб локомотивних депо залізниць доріг і підприємств промислового транспорту.

Електромашинний цех призначений для капітального ремонту тягових генераторів, тягових електродвигунів, двомашинні агрегатів та інших допоміжних електричних машин тепловозів. Цех повинен забезпечувати безперебійну роботу всього заводу і виконувати необхідну річну програму по ремонту складових тепловоза.

Будівництво нового електромашинного цеху передбачається здійснювати власними силами ремонтно-будівельного цеху, із залученням для фінансування проекту позикових коштів.

Відведена підприємству територія дозволяє побудувати новий цех без залучення додаткової земельної ділянки. Земля у власності підприємства. Чи не буде потрібно заміщення обладнання з коротким терміном служби, покупка ліцензій або патентів.

Метою даного курсового проекту є розробка проекту будівництва нового електромашинного цеху тепловозоремонтного підприємства.

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання:

· Розглянути схему технологічного процесу і планування цеху;

· Проаналізувати техніко-економічні показники;

· Дати фінансово-економічну оцінку проекту.

Глава 1. Принципова схема технологічного процесу

Електромашинний цех призначений для ремонту тягових генераторів, двигунів, двомашинні агрегатів і допоміжних електричних машин тепловозів.

Ремонт електричних машин за ступенем зносу або пошкоджень деталей і вузлів підрозділяється на I і II обсяги. I обсяг - ремонт електричних машин без зміни обмоток якоря; II обсяг - зі зміною обмоток якоря. У електромашинному цеху ремонтують електричні машини тепловозів, що проходять ремонт на заводі, а також для потреб депо залізниць. Таким чином, виробнича програма електромашинного цеху визначається кількістю ремонтованих машин для внутрішньозаводського споживання і для мережі.

Процес ремонту електричних машин організовують відповідно до мережевими графіками, що розробляються на кожен вид машини. Критичний шлях графіка визначає простий в ремонті тягового генератора 10-12 діб, тягового двигуна - 6-7 діб, двухмашинного агрегату - 3-4 діб.

У електромашинному цеху організують спеціалізовані ділянки, призначені для виконання певної частини робіт виробничого процесу ремонту машин: разборочно-дефектувальних, якірний, секційний, сушильно-просочувальних з котушковим відділенням, механічний, складальний з випробувальної станцією. Тягові генератори і двомашинні агрегати ремонтують на ділянці, що виконує весь цикл робіт від розбирання до збірки і здачі готової продукції.

На разборочно-дефектувальних ділянці проводиться розбирання машин, очищення та миття деталей, їх дефектировку і передача на спеціалізовані ділянки для ремонту і монтажу. Тягові двигуни розбирають на комплексно-механізованої поточно-конвеєрної лінії, що працює з заданим ритмом. Лінія має чотири спеціалізовані позиції. На кожній позиції виконується строго певний перелік робіт, із заданою трудомісткістю.

Якірний ділянка призначена для ремонту якоря і має спеціалізовані відділення по ремонту колектора, сердечника якоря, укладання секцій обмотки, пайки і бандажіровкі, механічної обробки після просочення і сушіння.

На секційному ділянці ведуть роботи по формуванню та ізолювання секцій (котушок) якірної обмотки.

В сушильно-просочувальному ділянці з відділенням по ремонту котушок виконують просочення і сушку якорів і полюсних котушок. У котушковий відділенні ремонтують і виготовляють нові котушки і висновки.

Механічна дільниця зі зварювальним відділенням призначений для зварювання та механічної обробки деталей електричних машин. На цій ділянці також виготовляють нові деталі. Зварювальне відділення може бути виділено в самостійний ділянку.

Ремонт кістяків, щіткотримачів, складання тягових двигунів виконують на складальному ділянці. Збірка ведеться на поточно-конвеєрної лінії, що працює з заданим ритмом. Лінія має вісім спеціалізованих позицій.

Зібраний двигун після обкатки на холостому ходу передають на випробувальну станцію. Після випробування, проведеного під навантаженням за спеціальною програмою, двигун йде на позицію VIII, де усувають недоробки і здійснюють доведення двигуна. Зібраний тяговий двигун приймається представниками відділу технологічного контролю і передається в Возовий цех (для ремонтованих на заводі тепловозів) або відправляється в депо залізниць.

Схожою є й організація виробництва по ремонту тягових генераторів, двомашинні агрегатів та інших допоміжних машин.

Для виконання складного комплексу робіт по ремонту електричних машин з виготовленням нових вузлів електромашинний цех повинен мати достатній парком технологічного обладнання.

Для розбирання тягових двигунів і обмивки деталей застосовують: мийні машини прохідного типу і з обертовим столом, виварної ванни, гідравлічні преси зусиллям 200 тс, кліновибівной верстат, відцентрову машину для видалення секцій обмотки з пазів сердечника якоря, індукційний нагрівач для демонтажу підшипників і лабіринтових ущільнень.

На якірному ділянці необхідні: верстати для обробки колекторних пластин після штампування; преси для формування виробів з міканіти; пробивні установки; печі для нагріву якорів, колекторів; стенд з механізованим приводом для укладання секцій; установки для утяжки секцій перед бандажіровкой, для пайки півників; клінозабівние верстати; верстати для накладення бандажа; потужні преси (200-400 т) для пресових робіт при складанні заліза сердечника якоря і напресування колектора на вал якоря.

В сушильно-просочувальному ділянці для просочення якорів і котушок застосовують: вакуум-нагнітальні печі-автоклави; індукційні нагрівальні (для сушки) печі; комплекс складного обладнання для лакопріготовленія і аварійного зливу просочувальних лаків. З огляду на те, що при просочуванні якорів і котушок застосовуються речовини (лаки, смоли, гудрони), що виділяють при сушінні вибухонебезпечні пари і гази, все електрообладнання відділення повинно бути у вибухонебезпечному виконанні, а приміщення відділення надійно ізольовано. Великий ефект в сушильно-просочувальних відділеннях досягається за рахунок застосування напівавтоматичних ліній просочення і сушіння якорів тягових двигунів і полюсних котушок. Ці лінії являють собою комплекс пов'язаних воєдино засобів механізації переміщення в процесі просочення і сушіння якорів і котушок, ванн, електронагрівачів повітря, натяжних пристроїв ланцюга конвеєра, приладів контролю температури і часу.

На ділянках розбірних, якірному, складальному є високовольтні пробивні установки для перевірки діелектричної міцності якорів, котушок. Електричні машини, особливо тягові двигуни, вимагають підвищеної експлуатаційної надійності. Тому особливу увагу в електромашинному цеху приділяється випробувальним стендів, контрольно-вимірювального обладнання та інструменту.

Особливість виробничого процесу ремонту електричних машин полягає в тому, що всі вузли і більшість деталей мають велику вагу і їх переміщення в процесі ремонту і монтажу може виконуватися тільки за допомогою підйомно-транспортного устаткування. Тому електромашинний цех обладнають достатньою кількістю мостових, козлових, консольно-поворотних, настінних кранів і пристосувань для кантування великогабаритних важких деталей.

Раціональне виконання підйомно-транспортних операцій забезпечується оптимальною плануванням цеху.Цех повинен мати один або два головних прольоту (потік тягових двигунів і потік тягових генераторів) і кілька допоміжних прольотів, в яких розташовані ділянки по ремонту вузлів машин, секційне відділення і комори.

Техніко-економічні показники аналогічні показниками тепловозосборочного цеху.

Цеху плануються наступні основні показники: випуск продукції (валовий і товарний), план в натуральних одиницях всіх видів машин, кількість працюючих, вироблення в рублях на одного працюючого, середня заробітна плата, фонд заробітної плати і собівартість продукції, що випускається. У плані загального випуску електричних машин виділяється кількість машин, що ремонтуються для залізниць.

1.1 Основні показники споруджуваного цеху (варіант 9А)

показник

значення

1. Такт лінії, годину

6,5

2. Кількість годин в ремонті

60

3. Сушильно-фарбувальне відділення працює в безперервному режимі

4 зміни,

5-бригадний графік

4. Резерв виробничої потужності,%

-

5. Уд. Вироб. S, м 2 / од

14

6. Вартість 1 м 3 будівлі, руб.

14

7. Питомі капіталовкладення на придбання лінії, тис. Руб.

1,75

8. Невраховане обладнання,%

50

9. Норма часу на ремонт генератора, ч-ч

1600

Загальні величини показників

10. Не враховуються витрати на транспорті, монтаж обладнання

-

11. Умови надання кредиту, років

5

12.% за кредит

15

13. Частка кредиту в фінансуванні,%

60

14. Рентабельність продукції,%

12

15. позаоб'єктну витрати,%

2

16. Середня норма амортизації по обладнанню,%

12

Глава 2. Техніко-економічні показники

2.1 Виробнича потужність цеху і виробнича програма проектованого цеху

Виробнича потужність підприємства, що проектується, цеху, дільниці визначається на підставі виконаних зі спецкурсу попередніх технологічних розрахунків відповідно до завдання на проектування. Методика розрахунку виробничої потужності повинна враховувати специфічні особливості проектованого виробництва.

Виробнича потужність електромашинного цеху - це максимально можлива кількість ремонтованих машин за рік при найбільш повному використанні обладнання та раціональної організації праці.

Для початку визначимо потужність провідного цеху за такою формулою:

М = n · П · Т еф (1)

де n - кількість поточних ліній, (n = 1);

П - годинна паспортна продуктивність лінії, натур. од. вим .;

ТЕФ - річний ефективний фонд часу роботи лінії, годину

Конвеєр працює з ритмом r (такт лінії) пересування електромашин з позиції на позицію, рівним r = 6,5 годин.

r = Д / П, (2)

де Д- робочий час;

Як видно з формули, П - це величина, зворотна такту лінії, таким чином, П = 1 / r, тобто 0,15 відремонтованої машини в годину.

Існує два режими роботи підприємства: періодичний і безперервний. В даному випадку підприємство працює в періодичному режимі, тобто з вихідними і святковими днями. Отже, формула для розрахунку річної ефективності фонду часу роботи потокової лінії має наступний вигляд:

Т еф = Т кал - (В + Пр) · з · t - Т ППР (3)

Т реж

де Т кал - календарний фонд (365 днів)

В + Ін- вихідні та святкові дні (117 днів)

с - число змін на добу (2 зміни)

t - тривалість зміни в годинах (8 годин)

Т ППР - час ремонту лінії (60 годин)

Т реж - режимний фонд

При проектуванні допускається приймати кількість вихідних днів або на конкретний рік за календарем, або усереднено - 104 дня, святкових днів - відповідно до закону. Згідно із законодавством у 2012 році 12 святкових днів і 105 вихідних днів.

Підставивши наявні дані в формулу (3) отримуємо:

Т еф = (365- (105 + 12)) * 2 * 8-60 = 3908 годин

Т реж = 365 (105 + 12) = 248 днів

Використовуючи формулу (1) для розрахунку потужності ведучого ділянки, отримаємо:

М = 1 · 0,15 · 3908 = 587 машин в рік

Так як потужність провідного ділянки визначає потужність цеху, то проектна потужність складе 587 електромашини в рік.

Слід зазначити, що цех не може додатково ремонтувати машини для внутрішніх потреб, а також сторонніх замовників, так як не має резерву виробничої потужності, а виробнича програма заводу становить 587 машин.

2.2 Капітальні вкладення. амортизація

2.2.1 Капітальні вкладення

Загальна сума капітальних вкладень на нове будівництво самостійного окремого об'єкта включає витрати на:

· Придбання (оренду) земельної ділянки;

· Підготовку будівельного майданчика;

· Будівництво будівель і споруд;

· Обладнання (технологічні лінії);

· Обладнання з коротким терміном служби;

· Ліцензії і патенти;

· Підготовка виробництва;

· оборотний капітал;

· Позаоб'єктну витрати;

Витрати на будівництво будівель і споруд визначається укрупненим показниками на основі вартості 1 м 3 їх обсягу.

Таким чином, вартість будівлі (К зд) може бути визначена за такою формулою:

До зд = V зд · Ц зд (4)

де V зд - обсяг будинку, м 3;

Ц зд - вартість 1 м 3 об'єму будівлі, тис. Руб. / М 3 (14 руб. / М 3).

Об'єм будівлі знаходиться за формулою (5):

V зд = S уд · М · h (5)

де S уд - питома виробнича площа, м 2 / од. (14 м 2 / од.);

h - висота будівлі, (17 м).

Підставивши наявні дані в формулу (5), отримуємо:

V зд = 14 · 587 · 17 = 139,706 тис. М 3

Вартість будівлі при ціні 14 руб. за м 3 складе:

До зд = 139,706 · 14 = 1 955,88 тис. Руб.

З урахуванням внутрішніх санітарно-технічних і електротехнічних робіт, що становлять для даного випадку 15% від вартості будівлі, витрати на будівництво виробничого цеху дорівнюватимуть:

До зд = 1 955,88 · 1,15 = 2 249,26 тис. Руб.

Витрати на придбання технологічної лінії і обладнання також визначаються укрупненим методом.

Питомі капітальні вкладення на придбання лінії при заданому обсязі ремонту електромашин (587 секцій) складають 1,75 тис. Руб. на секцію, разом на виробничу потужність:

До лин = 1,75 · 587 = 1 027,25 тис. Руб.

З урахуванням неврахованого устаткування, що становить 50% від врахованого, витрати на придбання лінії і обладнання складуть:

До об = 1 027,25 · 1,5 = 1 540,9 тис. Руб.

Витрати на транспортування та монтаж складають 15% від вартості обладнання, тобто 1540,9 * 0,15 = 231,14 тис. Руб. отже

До об = 1540,9 + 231,14 = 1772,04 тис. Руб.

Загальна вартість цеху (ОПФ) представлена ​​в табл. 1.

Табл. 1. Загальна вартість ОПФ

Найменування

Од. вим.

Кількість

Ціна од, руб

Вартість, тис. Руб

1

Витрати на будівництво цеху

2 249,26

1.1

Будівля (будівельна частина)

м 3

139,706 тис

14

1 955,88

1.2

Внутрішні санітарно-технічні та електротехнічна

підготовка будівлі

293,38

2

Витрати на придбання лінії

1 540,9

2.1

враховане обладнання

1 027,25

2.2

невраховане обладнання

513,65

3

Монтаж і транспортування обладнання

231,14

Разом:

4 021,3

Так як електромашинний цех будується в складі діючого підприємства на спочатку резервованих площах, вартість землі не розраховується.

Витрати на підготовку будівельного майданчика в даному випадку становлять 2% від вартості будівлі з оздобленням, тобто 2249,26 · 0,02 = 45 тис. Руб.

Що стосується витрат на підготовку виробництва, тобто на початковий запуск встановленого обладнання, то вони складають 10% від повної вартості обладнання. В даному випадку: 1772,04 · 0,1 = 177,2 тис. Руб.

Відповідно, сума коштів, необхідна для запуску цеху 4243,5 тис. Руб. (4021,3 тис. Руб. + 45 тис. Руб. + 177,2 тис. Руб.).

Оборотний капітал становить 15% від вартості будівлі та обладнання і необхідний для покриття витрат на виробничі запаси в період освоєння.

Про. капітал = 4021,3 · 0,15 = 603,2 тис. руб.

Позаоб'єктну витрати, пов'язані з додатковими витратами на допоміжне господарство, проектно-вишукувальні роботи, благоустрій території тощо, становлять 2% від суми всіх витрат:

З. позаоб'єктну = (4021,3 + 45 + 177,2 + 603,2) · 0,02 = 96,9 тис. Руб.

Загальна сума капітальних вкладень представлена ​​в таблиці 2.

Таблиця 2. Загальна сума капітальних вкладень

Капітальні вкладення (інвестиції)

норма

Сума тис. Руб.

1

підготовка майданчика

2% від вартості будівлі з оздобленням

45

2

Будівлі та споруди

2249,26

3

Лінія і технологічне обладнання

1772,04

4

підготовка виробництв

10% від повної вартості обладнання

177,2

5

Оборотний капітал

15% від вартості будівлі та обладнання

603,2

Разом

4846,7

6

позаоб'єктну витрати

2% від суми всіх витрат

96,9

всього інвестицій

4943,6

2.2.2 Амортизація

Амортізамція в бухгалтерському обліку - процес перенесення по частинах вартості основних засобів і нематеріальних активів у міру їх фізичного або морального зносу на вартість виробленої продукції (робіт, послуг).

Амортизація нараховується на суму основних виробничих фондів цеху (табл. 1) по групах.

Загальна сума амортизації по об'єктах основного виробництва складається з амортизаційних відрахувань по будівлях, споруд і обладнання. Амортизація загальнозаводських об'єктів далі буде врахована укрупненно в складі загальногосподарських витрат.

Середня норма амортизації по будівлях та спорудах яка відслужила вже 33 роки приймається 3,03%.

Середня норма амортизації по групі обладнання приймається в даному випадку 12%.

А рік =? Н СРI · Ф i / 100 (6)

де Н СРI - середня норма амортизації по i-ї групи виробничих фондів,%;

Ф i - первісна балансова вартість виробничих фондів i-ї групи, тис. Руб.

Підставивши наявні дані формулу (6), отримуємо такий вираз:

А рік = (0,0303 · 2249,26) + (0,12 · 1772,04) = 280,8 тис. Руб.

2.3 Терміни реалізації проекту

Термін реалізації проекту визначається виходячи з передвиробничого періоду та періоду виробництва продукції. В сумі це становить економічний термін життя інвестицій.

Передвиробничий період визначається тривалістю проектно-вишукувальних робіт та терміну будівництва цеху. В даному випадку проектно-вишукувальні роботи не проводяться, будівництво планується завершити через два роки.

Період виробництва продукції охоплює час освоєння виробничої потужності і роботи підприємства на повну потужність. Відповідно, виробничий період може бути визначений строк служби обладнання:

Н а = 1 / n · 100% (7)

де Н а - норма амортизації,%;

n - термін служби устаткування, років.

Використовуючи формулу (7) можна знайти термін служби обладнання:

n = 100/12 = 8

Таким чином, загальний термін реалізації проекту складе 10 років, де 2 роки буде йти будівництво, один рік займе освоєння з проектною потужністю 75%, а з 4 роки буде здійснюватися реалізації проекту з повною проектною потужністю.

2.4 Матеріальні витрати

Матеріальні витрати являють собою частину змінних витрат на виробництво продукції і включають в себе такі витрати:

· Вартість сировини і матеріалів;

· Вартість покупних напівфабрикатів;

· Вартість комплектуючих виробів;

· Вартість технологічного палива;

· Вартість енергії (електроенергія, пара, стиснене повітря, вода) на технологічні цілі;

· Транспортно-заготівельні витрати.

Для розрахунку проектних витрат по основній сировині, матеріалам, паливу можна використовувати укрупнений метод розрахунку - в частках від величини витрат на заробітну плату.

У структурі витрат на ремонт тепловозів частка матеріальних витрат становить 1,43 одиниць від величини витрат на заробітну плату, в тому числі на електроенергію 0,15 одиниць.

Необхідно врахувати, що в 2012 році страхові внески складуть 30,7%.

Отже, формула для розрахунку витрат на матеріали (ЗМ) має наступний вигляд:

ЗМ = (ФОП осн. Раб. · 1,307) · 1,43 (8)

ЗМ = (37 748 625,69 · 1,307) · 1,43 = 70 552,5 тис. Руб.

З електроенергію = (ФОП осн. Раб. · 1,307) · 0,15

З електроенергію = (37 748 625,69 · 1,307) · 0,15 = 7 400,6 тис. Руб.

Таблиця 3. Матеріальні витрати

Найменування витрат

Од. вим.

витрати

1

матеріали

70 552,5 тис.

1.1

електроенергія

кВт · год

7 400,6 тис.

Разом

70 552,5 тис.

2.5 Чисельність працюючих і фонд оплати праці

Для розрахунку чисельності працівників вимагається скласти проектний баланс робочого часу одного робітника.

Дозволені законом не цілоденні втрати робочого часу: скорочений робочий день у передсвяткові дні, робочий день підлітків, перерви годуючим матерям - незначні в середньому на одного робітника, тому в проектних розрахунках ними можна знехтувати.

Таблиця 4. Баланс робочого часу

Стаття балансу

безперервне виробництво

(Сушильно-фарбувальне відділення - 4 зміни, 5-бригадний графік. Тривалість зміни - 6 годин)

періодичне виробництво

(5-денний робочий тиждень, 8-годинна зміна)

1

Календарне фонд, дні

365

365

2

Неробочі дні, в тому числі:

-вихідні

-святкова

52

52

-

117

105

12

3

Номінальний фонд (максимальне число днів), дні

313

248

4

Плановані невиходи, в тому числі

-отпуск

-хвороби і декретні відпустки

-виконання гособязанностей

31

24

6

1

31

24

6

1

5

Дійсний (ефективний) фонд робочого часу, дні

282

217

6

Дійсний (ефективний) фонд робочого часу, годинник

1 692

один тисяча сімсот тридцять шість

Явочна чисельність (Ч я), тобто мінімальна кількість робітників, необхідне для виконання завдання з виробництва продукції за зміну, приводиться до облікової через коефіцієнт підміни (коефіцієнт облікового складу) (К п).

До п безперервне п-во = Т кал / Т дейст (9)

До п період. п-во = Т реж / Т дейст (10)

де Т реж = Т ном

Таким чином, К п безперервне п-во = 365/282 = 1,3, тобто для сушильно-фарбувального відділення, К п період. п-во = 248/217 = 1,14, тобто для решти цеху.

Чисельність основних робітників розраховується з використанням методу норм часу:

Ч я см = В рік · Н вр / Т рік (11)

де В рік - річна програма по ремонту генераторів (587);

Н вр - норма часу на ремонт генераторів, чол.-год (1600 чіл.-ч.);

Т рік - тривалість роботи одного робітника в рік, ч.

Т рік = Т ном · з

де с - кількість змін на добу, (з = 2).

Ч я см = В рік · Н вр / Т ном · 2 (12)

Ч я см = (587 · 1600) / (248 · 8 · 2) = 237 чол.

Таким чином, мінімальна кількість робітників, необхідне для виконання завдання з ремонту генераторів за рік - 237 осіб.

Ч сп = В рік · Н вр / Т дійств · 2 (13)

Ч сп = (587 · 1600) / (217 · 8 · 2) = 270 чол.

Також Облікова чисельність основних робочих можна знайти наступним чином:

Ч сп = Ч я · До п (14)

Ч сп = 237 · 1,14 = 270

Облікова чисельність основних працівників враховує всіх працівників, прийнятих на постійну, сезонну і тимчасову роботу, а також перебувають у відпустці і т.д.

1) Чисельність допоміжних робітників розраховується за укрупненими нормативами, які для тепловозоремонтних підприємств складають 15-25% від числа основних.

В даному випадку чисельність допоміжних робітників становить 20% від основних.

Ч доп. раб. сп = 270 · 0,2 = 54 чол.

Ч доп. раб. яв = 54 / 1,14 = 47 чол.

2) Чисельність виробничих робітників визначається наступним чином:

Ч проіх. раб. сп = Ч осн. раб. сп + Ч доп. раб. сп = 270 + 54 = 324 чол.

3) Чисельність керівників і фахівців становить 6% від чисельності виробничих робітників:

Ч руковод .. сп = 324 · 0,06 = 19 чол.

4) Чисельність службовців становить 3% від чисельності виробничих робітників:

Ч служ. . сп = 324 · 0,03 = 10 чол.

5) Загальна чисельність робітників становить:

Ч заг. сп = 324 + 19 + 10 = 353 чол.

Розстановка по робочих місцях виконується з використанням нормативу штату по відомим робочих позиціях і знаходиться за формулою:

Ч сп = Н шт · До п · з · N (15)

де Н шт - норма штату;

N - кількість спеціалізованих позицій;

Електромашинний цех включає наступні позиції:

1. Розбірно-дефектувальних ділянку:

N = 4, Н шт = 3 чол. / Зміна

Ч я = 3 · 2 · 4 = 24 чол

Ч сп = 24 · 1,14 = 27 чол

2. Сушильно-просочувальний ділянку:

Н шт = 4 чол. / Зміна, з = 4 зміни, N = 1

Ч я = 4 · 4 · 1 = 16 чол.

Ч сп = 16 · 1,3 = 20 чол.

3. Секційний ділянку:

Н шт = 3 чол. / Зміна, N = 3

Ч я = 3 · 2 · 3 = 18 чол.

Ч сп = 18 · 1,14 = 20 чол.

4. Механічний і зварювальний ділянку:

Ч я см = 12 чол. / Зміну

Ч я = 12 · 2 = 24 чол.

Ч сп = 24 · 1,14 = 27 чол.

5. Зварювальний ділянку з випробувальної станцією:

· Поточно-конвеєрний

Н шт = 4 чол. / Зміна, N = 8

Ч я = 4 · 2 · 8 = 64 чол.

Ч сп = 64 · 1,14 = 72 чол.

· Ділянку на стенді випробувань

Н шт = 2 чол. / Зміна, N = 1

Ч я = 2 · 2 = 4 чол.

Ч сп = 4 · 1,14 = 4 чол.

Всього на ділянці:

Ч я = 64 + 4 = 68 чол.

Ч сп = 72 + 4 = 76 чол.

6. Якірний ділянку:

Н шт = 2 чол. / Зміна, N = 5

Ч я = 2 · 2 · 5 = 20 чол.

Ч сп = 20 · 1,14 = 22 чол.

7. Ремонт і монтаж:

Н шт = 2 чол. / Зміна, N = 4

Ч я = 2 · 2 · 4 = 16 чол.

Ч сп = 16 · 1,14 = 18 чол.

Так як спискова чисельність основних робочих склала 270 осіб, то при розстановці по робочих місцях спишемо розбіжність на механічний і зварювальний ділянки, таким чином, їх спискова чисельність складе 135 чол.

Таблиця 5. Облікова чисельність робітників цеху

Найменування груп працюючих

Кількість спец. позицій

кількість змін

на добу

явочное

число робочих на добу

списочное

число робочих

Основні робочі

1. Розбірно-дефектну ділянку

4

2

24

27

2. Сушильно-просочувальний ділянку

1

4

16

20

3. Секційний ділянку

3

2

18

20

4. Механічний, зварювальний ділянку

1

2

75

87

5. Зварювальний ділянку з випробувальної станцією:

Поточно-конвеєрний

На стенді випробування

8

1

2

2

68

64

4

76

72

4

6. Якірний ділянку

5

2

20

22

7. Ділянка ремонту і монтажу

4

2

16

18

Разом

237

270

допоміжні робітники

обслуговуючі основних

(Транспортні робітники, кранівники і т.д.)

1

35

40

Ремонтні робочі (слюсарі, черговий персонал)

2

12

14

Разом

47

54

Керівники, фахівці

1

-

19

службовці

1

-

10

всього

353

Фонд оплати праці (ФОП) працюють розраховується на основі обраної системи оплати праці, тарифної системи і встановлених окладів, існуючих преміальних систем і доплат з урахуванням режиму роботи цеху, умов праці, районних коефіцієнтів оплати праці та інших факторів.

Річний фонд оплати праці робітників складається з фондів основної і додаткової заробітної плати.

В фонд основної заробітної плати робітників включаються:

· Оплата за тарифними ставками і відрядними розцінками

· Доплати за роботу у вечірню та нічну зміни - 20% до тарифного фонду;

· Доплати за роботу в святкові дні в безперервному виробництві - 2,7% до тарифного фонду;

· Премії - 40% тарифного фонду для основних робітників і 30% - для допоміжних;

· Доплати за шкідливі умови праці - 12% до тарифного фонду;

· Доплата по районному коефіцієнту проводиться у відсотках до всієї вишеначісленной заробітної плати і приймається на фактично існуючому регіональному рівні (для Уралу районний коефіцієнт становить 15%).

В фонд додаткової заробітної плати включаються:

1. оплата чергових, додаткових та навчальних відпусток;

2. оплата часу виконання державних обов'язків;

3. інші доплати (вислуга років, вихідну допомогу, за скорочений робочий день підлітків і ін.).

Додаткова заробітна плата приймається при проектуванні в розмірі 10% від суми основної заробітної плати.

Розрахунок річного фонду заробітної плати ведеться з використанням тарифної ставки (окладу) Єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників федеральних державних установ від 01.05.2006 р

Розмір тарифних ставок наведено в таблиці 6.

Годинна тарифна ставка розраховується за такою формулою:

Тар.ст.час. = ММРОТ · До тариф / (22 · 8) (16)

де ММРОТ - 4611 руб. на 2012 рік;

До тариф - межразрядную тарифні коефіцієнти

Таблиця 6. Єдина тарифна сітка з оплати праці працівників

Розряд оплати праці

Міжрозрядні тарифні коеф.

Тарифні ставки (оклади), руб.

Часова тарифна ставка ФОП

1

1

4611

26,20

2

1,04

4795,44

27,25

3

1,09

5025,99

28,56

4

1,142

5265,76

29,92

5

1,268

5846,75

33,22

6

1,407

6487,68

36,86

7

1,546

7128,61

40,50

8

1,699

7834,09

44,51

9

1,866

8604,13

48,89

10

2,047

9438,72

53,63

11

2,242

10337,86

58,74

12

2,423

11172,45

63,48

13

2,618

12071,6

68,59

14

2,813

12970,74

73,70

15

3,036

13999

79,54

16

3,259

15027,25

85,38

17

3,51

16184,61

91,96

18

4,5

20749,5

117,89

Для того, щоб знайти дійсний ФРВ всіх робочих, необхідно значення, отримані в табл.4 підставити в формулу:

Дійсний ФРВ всіх робочих = дійсний ФРВ 1-го робочого · Ч сп (17)

Фонд за тарифом знаходиться наступним чином:

Фонд за тарифом = Дійсний ФРВ всіх робочих · Часова тарифна ставка (18)

Загальний річний фонд = Основний фонд з / пл + Додатковий фонд з / пл (19)

Розрахунок фонду заробітної плати керівників, фахівців і службовців проводиться в такому порядку:

· Визначається сума річної заробітної плати за окладами (для керівників та фахівців - 11 раб. Місяців, для службовців - 11,3 раб. Мес.);

· Доплати за роботу у вечірню та нічну зміни - 20% до тарифного фонду;

· Доплати за роботу в святкові дні в безперервному виробництві - 2,7% до тарифного фонду;

· Доплати за шкідливі умови праці - 12% до тарифного фонду;

· Доплата по районному коефіцієнту проводиться у відсотках до всієї вишеначісленной заробітної плати і приймається на фактично існуючому регіональному рівні (для Уралу районний коефіцієнт становить 15%).

· Премії керівникам і фахівцям в ФОП не враховуються, а виплачуються з чистого прибутку. Службовцям ж премія встановлена ​​в розмірі 40% від суми окладів.

Результати розрахунків представлені в таблиці 8.

На основі отриманих даних можна знайти продуктивність праці одного робітника (ПТ) і середньорічну заробітну плату одного робітника (З. пл. Ср):

ПТ = В / Ч сп (20)

де В - це виробнича програма цеху;

Ч - облікова кількість працівників.

ПТ = 587/353 = 1,66 од. / Чол.

З. пл. ср = ФОП / Ч сп

З. пл. ср = (37 748 625,69 + 5 120 220,95) / 353 = 121 441,5 руб.

Тобто продуктивність праці на одного працюючого становить 1,66 од. / Чол., А середньорічна заробітна плата 121 441,5 руб.

Таблиця 7. Розрахунок річного фонду заробітної плати робітників

Найменування груп

і професій

тарифний розряд

Списочное число робочих

дійсний ФРВ

Система оплати праці

Годинна тарифна ставка

Фонд основної заробітної плати, руб.

Фонд доп. заробітної плати

Всього річний ФОП

доплати

одного робочого

всіх робітників

Фонд за тарифом

Вечірні та нічні зміни

свята

премії

Шкідливі умови праці

Всього з районним коефіцієнтом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Основні робочі

2

Робочі на розбиранні

V

27

один тисяча сімсот тридцять шість

46872

з-п

33,22

1557087,8

622835,1

2506911,4

250691,1

2757602,6

3

Робочі на сушінні і фарбування

VI

20

1 692

33840

з-п

36,86

1247342,4

249468,5

33678,2

498937,0

149681,1

2505973,2

250597,3

2756570,6

4

Робочі на секціях

V

20

один тисяча сімсот тридцять шість

34720

з-п

33,22

1153398,4

461359,4

1856971,4

185697,1

2042668,6

5

Механіки та зварювальники

VI

87

один тисяча сімсот тридцять шість

151032

з-п

36,86

5567039,5

2226815,8

8962933,6

896293,4

9859226,99

6

Робочі на випробуванні

VII

76

один тисяча сімсот тридцять шість

сто тридцять одна тисячі дев'ятсот тридцять шість

з-п

40,5

5343408

2137363,2

8602886,9

860288,7

9463175,6

7

Робочі на якірному ділянці

VIII

22

один тисяча сімсот тридцять шість

38192

з-п

44,51

1699925,9

679970,4

2736880,7

273688,1

3010568,80

8

Ремонтні робочі, монтажники

VIII

18

один тисяча сімсот тридцять шість

31248

з-п

44,51

1390848,5

556339,4

2239266,1

223926,6

2463192,7

Разом основних

270

467840

32353005,72

Робітники з ремонту та догляду за обладнанням

9

Слюсар

V

4

один тисяча сімсот тридцять шість

6944

п-п

33,22

230679,7

265281,6

26528,2

291809,80

10

Деж. слюсар

VI

3

1 692

5076

п-п

36,86

187101,4

37420,3

5051,7

264009,4

26400,9

290410,31

11

Слюсар-інструментальник

VII

4

один тисяча сімсот тридцять шість

6944

п-п

40,5

281232

323416,8

32341,7

355758,48

12

електрозварники

VII

3

один тисяча сімсот тридцять шість

5208

п-п

40,5

210924

25310,9

271670,1

27167,0

298837,12

Разом

14

24172

1236815,71

Послуги по допоміжних роботах

13

Машиніст крану

VI

6

один тисяча сімсот тридцять шість

10416

п-п

36,86

383933,76

153573,5

618133,35

61813,34

679946,69

14

Машиніст мийної установки

VI

6

один тисяча сімсот тридцять шість

10416

п-п

36,86

383933,76

153573,5

618133,35

61813,34

679946,69

15

Гальванщік

IV

9

1 692

15228

c-п

29,92

455621,76

91124,4

12301,8

182248,7

54674,61

915366,90

91536,69

1006903,59

16

котельник

V

4

один тисяча сімсот тридцять шість

6944

п-п

33,22

230679,68

92271,9

27681,56

403228,08

40322,81

443550,89

17

Токар

V

5

один тисяча сімсот тридцять шість

8680

п-п

33,22

288349,6

115339,8

464242,86

46424,29

510667,14

18

підсобні робітники

II

10

один тисяча сімсот тридцять шість

17360

п-п

27,25

473060

189224

761626,6

76162,66

837789,26

Разом

40

4158804,25

всього

324

37748625,69

Таблиця 8.Розрахунок річного фонду заробітної плати керівників, фахівців і службовців

№ п / п

Посада

Кількість персоналу

Оклад за 11мес. для

керівників, спец. і службовців, руб.

Фонд основної заробітної плати, руб.

Фонд доп. заробітної плати

Всього річний ФОП

сума окладів

доплати

Всього з районним коефіцієнтом

Вечірні та нічні зміни

свята

премії

Шкідливі умови праці

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

1.

Керівники і фахівці

2.

Начальник цеху (XVIII розряд)

1

228244,5

228244,5

262481,18

26248,12

288729,29

3.

Зам. начальника (XVIII розряд)

1

228244,5

228244,5

262481,18

26248,12

288729,29

Механік (XV розряд)

3

153989

чотиреста шістьдесят одна тисяча дев'ятсот шістьдесят сім

531262,05

53126,21

584388,26

6.

Технолог (XVI розряд)

3

165299,8

495899,3

570284,14

57028,41

627312,55

7.

Нормувальник (XV розряд)

3

153989

чотиреста шістьдесят одна тисяча дев'ятсот шістьдесят сім

531262,05

53126,21

584388,25

8.

Економіст (XVII розряд)

4

178030,7

712122,8

818941,27

81894,13

900835,39

9.

Майстер (XV розряд)

4

153989

615956

123191,2

850019,28

85001,93

935021,21

10.

Разом

19

4209404,25

11.

службовці,

12.

Лаборант (VII розряд)

3

78414,71

235244,1

28229,30

302994,44

30299,44

333293,88

13.

Комірник (VI розряд)

3

71364,48

214093,4

246207,46

24620,75

270828,20

14.

Водій (IV розряд)

2

57923,36

115846,7

133223,73

13322,37

146546,10

15.

Сторож (II розряд)

2

52749,84

105499,7

21099,94

145589,56

14558,96

160148,51

16.

Разом

10

910816,70

всього

29

5120220,95

2.6 Накладні витрати

Накладними (непрямими) називаються витрати, пов'язані з управлінням, організацією та обслуговуванням виробництва, як в масштабі цеху (витрати на утримання та експлуатацію обладнання і цехові витрати), так і в масштабі підприємства (загальнозаводські та інші витрати).

Витрати на утримання і експлуатацію устаткування (РСЕО):

При знаходженні витрат, пов'язаних з утриманням та експлуатацією устаткування і транспортних засобів, в проектних розрахунках допускається використовувати укрупнених методів за встановленими нормативами, прийнятим в практиці техніко-економічного проектування. За базу для розрахунку сум за змістом, експлуатації та поточного ремонту обладнання та транспортних засобів обирається їх первісна вартість (табл. 2. рядок 3).

Витрати на оплату праці допоміжних робочих (група ремонтників) визначаються прямим рахунком і відображаються в табл. № 7 в підсумковому рядку «Ремонтні робочі».

Відрахування на соціальні потреби приймаються від фонду заробітної плати ремонтних робітників в розмірі 30,7% з урахуванням складової на травматизм. Інші витрати розраховуються в установленому відсотку від суми попередніх статей.

Таблиця 9. Кошторис РСЕО

Статті витрат

Сума, тис. Руб.

Пояснення до розрахунку

1

Зміст і експлуатація

обладнання та транспортних засобів

35,4

2% від вартості обладнання

(Табл. 2. рядок 3)

2

Ремонт обладнання та

транспортних засобів

141,8

8% від вартості обладнання

(Табл. 2. рядок 3)

3

Зарплата допоміжних

(Ремонтних) робочих

1236,8

Табл. 7 - підсумок по ремонтним роботам

4

Відрахування на соціальні потреби

379,7

30,7% від ФОП ремонтних робітників

5

Інші витрати (переміщення вантажів, знос МБП і пристосувань цільового призначення)

269,05

15% від суми попередніх статей

Всього за кошторисом

2062,75

Витрати з управління цехом (цехові витрати):

Витрати, пов'язані з управлінням, організацією та плануванням виробничого процесу, в проектних розрахунках знаходяться укрупненим методом. Витрати на оплату праці керівників і фахівців визначаються прямим методом і відображаються в кошторисі цехових витрат окремою статтею. Заробітна плата службовців відображається за статтею «Заробітна плата іншого цехового персоналу», в цю ж статтю включається заробітна плата допоміжного персоналу, який обслуговує основних робітників.

Таблиця 10. Кошторис цехових витрат

Статті витрат

Сума, тис. Руб.

Пояснення до розрахунку

1

Зарплата керівників і фахівців

4209,4

табл. 8 - підсумок по керівникам і фахівцям

2

Відрахування на соціальні потреби

1292,3

30,7% від ФОП

3

Утримання будинків і споруд (витрати на вентиляцію, електроенергію, на освітлення, тепло, матеріали, заробітну плату робітників, зайнятих доглядом за будинком, тобто прибиральниць та ін.)

89,97

4% від вартості будівель і споруд

(Табл. 2 рядок 2)

4

Ремонт будівель і споруд

56,23

2,5% від вартості будівель

(Табл.2 рядок 2)

5

Зарплата іншого (допоміжного) цехового персоналу, в тому числі, службовців

5069,62

табл. 7 -ітог по

допоміжним робочим

і табл. 8 - підсумок по службовцям

6

Відрахування на соціальні потреби

1556,37

30,7% від ФОП

7

Охорона праці

5280,28

7.1

- Нормальні умови

4600,17

12% від ФОП норм

(38 334,76)

7.2

- Шкідливі умови

680,11

15% від ФОП вредн (4534,09)

8

Інші цехові витрати

3510,83

20% від суми витрат по попереднім статтям

Всього за кошторисом

21 065

Загальнозаводські витрати, інші виробничі витрати і позавиробничі витрати розраховуються за нормативами, прийнятими в практиці техніко-економічного проектування.

Загальнозаводські витрати складають 20% від собівартості переділу.

Переділ - витрати цеху на виробництво продукції.

Сб переділу = Сб цех - МОЗ (21)

де Сб цех - цехова собівартість;

МОЗ - витрати на сировину і матеріали.

Сб переділу = 143 298,47 - 70 552,5 = 72 745,97 тис. Руб.

Позавиробничі витрати (комерційні), пов'язані зі збутом, приймаються в розмірі 3% від виробничої собівартості.

Таблиця 11. Загальний кошторис накладних витрат

Статті витрат

Сума, тис. Руб.

1

РСЕО

2 062,75

2

цехові витрати

21 065

3

Загальнозаводські та інші виробничі витрати

14 549,2

4

позавиробничі витрати

4 735,43

Разом по кошторису

42 412,38

5

Амортизаційні відрахування

280,8

Разом з урахуванням амортизації

42 693,18

2.7 Собівартість продукції

Калькуляцію собівартості можна скласти за спрощеною формою, але з обов'язковим зазначенням калькуляційної одиниці, річний виробничої програми і вартості основних виробничих фондів.

Річна програма випуску дизелів становить 587 генератора. Вартість основних виробничих фондів - 4 021,3 тис. Руб. (Табл. 1), в тому числі активної частини - 1772,04 тис. Руб., Тобто частка активної частини становить 44,07%.

Таблиця 12. Калькуляція собівартості ремонту одного генератора

статті витрат

Сума витрат, руб.

Питома вага, %

на одиницю

(Генератор)

на

всю програму (тис. руб.)

1

Матеріали, в тому числі електроенергія

70 552,5

43,42

2

Зарплата основна і додаткова основних робочих

37 748,6

23,23

3

Відрахування на соц. потреби (30,7%)

11 588,82

7,13

4

РСЕО

2 062,75

1,27

5

цехові витрати

21 065

12,97

6

Амортизаційні відрахування

280,8

0,18

цехова собівартість

143 298,47

88,2

7

Загальнозаводські витрати та інші виробничі витрати

(20% від собівартості переділу)

14 549,2

8,9

виробнича собівартість

157 847,67

97,1

8

позавиробничі витрати

4 735,43

2,9

(3% виробничої собівартості)

повна собівартість

277

162 583,1

100

Таким чином, вартість ремонту одного генератора становить 277 тис. Руб.

2.8 Ціна відремонтованого генератора

Ціна одного генератора розраховується виходячи з витрат на виробництво з урахуванням рентабельності, прийнятої на галузевому рівні. У розрахунок ціни закладається мінімальна рентабельність (12%). При цих умовах ціна складе:

Ц генератора = С генератора · R + З генератора (22)

де З генератора - вартість ремонту одного генератора;

R - рентабельність продукції.

Ц генератора = 277 · 0,12 + 277 = 310,24 тис. Руб.

Глава 3. Фінансово - економічна оцінка проекту

3.1 Загальні дані

В даному виробничому процесі генератори використовуються всередині підприємства для укомплектування тепловозів і тому є напівфабрикатом, хоча послуги з ремонту генераторів можуть виступати і товаром при реалізації їх зовнішнім замовникам.

Тому реалізація є умовною, і показники, що характеризують фінансову оцінку проекту, також є умовними. Крім того, приймається умова, що обсяг продажів буде дорівнює обсягу виробництва. (Реалізована продукція і товарна продукція рівні тільки в економічному сенсі, так як можуть бути залишки на складі)

Основні припущення і допущення по організації виробництва і продажів відображені в таблиці 13.

Для складання таблиці 13, використовуємо дані отримані в розділі 2.

Обсяг продажів знаходиться наступним чином:

V продажів = С генератора · План виробництва (23)

де План виробництва - рядок 2 табл. 13.

Графік введення капітальних вкладень розрахований в табл. 14.

3.2 Податкове оточення

Пільг по сплаті податку на майно не надається, має місце пільга з податку на прибуток у вигляді відстрочки платежу на період освоєння.

3.3 Загальні інвестиції

Розподіл інвестицій по роках (розробка графіка введення капіталовкладень) здійснюється на основі інформації, представленої в табл. 2 і 13.

Для складання графіка введення капіталовкладень використовується наступна схема:

· Елемент «Будинки і споруди» включає також позаоб'єктну витрати, так як вони є одноразовими вкладеннями в споруди, додатково освоюються при будівництві цеху. Розподіл інвестицій відбувається таким чином, щоб максимальний обсяг вкладень припадав на перший рік (в даному випадку 90%), а внутрішні роботи відносимо на другий рік будівництва;

· Розподіл інвестицій по елементу «Устаткування і лінії»:

20% - 1 рік, 80% - 2 рік реалізації проекту;

· Оборотний капітал використовується на створення запасів по сировині, матеріалам і тому розраховується на приріст потужності, тобто 1 рік - 10% на формування сировинних запасів, 2 рік - 15% на виробничі запаси, 3 рік - 20%, 4 рік - 25% , 5 рік - 30%.

Що стосується графіка освоєння капіталовкладень (%), то використовуємо таку формулу:

V інвестицій i / кошторисна вартість (24)

Де V інвестицій i - обсяг інвестицій в i-ий рік

3.4 Джерела і умови фінансування проекту

Фінансування проекту буде здійснюватися за рахунок власних коштів підприємства і позикових коштів:

1) власні кошти

V c об. кошти = V загальних інвестицій · 40% (25)

V c об. кошти = 4943,6 · 0,4 = 1977,44 тис. руб. - прибуток і амортизація (фонд накопичення); статутний фонд;

2) позикові кошти

V позику .. засобів = 4943,6 · 0,6 = 2966,16 тис. Руб. - банківський кредит під 15% річних терміном на 5 років, надається в першому році реалізації проекту, так як власних коштів недостатньо для покриття інвестиції, що плануються для введення в перший рік. Повернення кредиту здійснюється в кінці третього і п'ятого року з моменту його надання в розмірі 50% суми.

Сума повернення = 2966,26 · 0,5 = 1483,13 тис.руб.

Розрахунок фінансових витрат (% по кредиту):

1 рік реалізації проекту 593,86 · 0,15 = 89,08 тис. Руб.

2 рік - (593,86 + 1920) · 0,15 = 377,08 тис. Руб.

3 рік - (593,86 + 1920 + 120,6) * 0,15 = 395,17 тис. Руб. (Повернення в кінці року)

4 рік - (593,86 + 1920 + 120,6 + 150,8 - 1483,13) · 0,15 = 195,32 тис. Руб.

5 рік - (1302,13 + 181) * 0,15 = 222,47 тис. Руб. (Повернення в кінці року)

6 рік - кредит погашений

? = 1279,12 тис. Руб.

Таблиця 13. Загальні дані

показники

Роки інвестиційного періоду

Будівництво

освоєння

Повна виробнича потужність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

План виробництва,%

-

-

75

100

100

100

100

100

100

100

2

План виробництва, генератори

-

-

440

587

587

587

587

587

587

587

3

Обсяг продажів, тис. Руб.

-

-

136505,6

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

4

Термін життя проекту, років

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

5

Графік введення капіталовкладень,%

52

38,8

2,4

3,1

3,7

-

-

-

-

-

Таблиця 14. Загальні інвестиції

елементи інвестицій

Будівництво

освоєння

повна потужність

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Підготовка майданчика, тис. Руб.

45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

2

Будинки і споруди, тис. Руб.

2111,54

234,62

2346,16

3

Устаткування і лінія, тис. Руб.

354,41

1417,63

1772,04

4

Підготовка виробництва, тис. Руб.

-

177,2

-

-

-

-

-

-

-

-

177,2

5

Оборотний капітал, тис. Руб.

60,32

90,48

120,64

150,8

180,96

603,2

Разом

2571,27

1919,93

120,64

150,8

180,96

4943,6

Графік освоєння кап. вкладень,%

52

38,8

2,4

3,1

3,7

100

Таблиця 15. Джерела фінансування

Найменування джерела

Будівництво

освоєння

Повна виробнича потужність

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Власні кошти

1977,44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1977,44

2

Банківський кредит

593,86

1920

120,6

150,8

181

-

-

-

-

-

2966,26

Разом

2571,3

1920

120,6

150,8

181

-

-

-

-

-

4943,7

У таблиці 14 визначається обсяг робіт по кожному року будівництва і питома вага їх у загальній сумі інвестицій. Так само розподіляються і джерела фінансування (таблиця 15). Кошторисна вартість будівельних робіт по роках реалізації проекту повинна збігатися з сумами фінансування, виділені кошти з усіх джерел фінансування повинні покривати кошторисну вартість будівельних і пускових робіт.

3.5 Виробничі витрати

Виробничі витрати (собівартість) в розділі 3 згруповані за ознакою залежності від обсягу виробництва і тому поділяються на постійні, не залежать від зміни обсягу виробництва або мало залежать від нього, і змінні витрати, що залежать від зміни обсягу виробництва.

Класифікація витрат на змінні і постійні необхідна для виконання аналізу і оцінки ефективності інвестицій з даної методики. Розрахунок величини постійних виробничих витрат слід виконати з метою включення до їх складу фінансових витрат, тобто сум з обслуговування кредиту, які не відображаються у калькуляції собівартості, і, крім того, для обліку витрат, пов'язаних зі збутом продукції. Витрати, пов'язані зі збутом продукції (комерційні або позавиробничі витрати) часто розглядаються поза зв'язком з витратами на виробництво і виділяються окремою статтею в сумі, розрахованої від обсягу реалізації за прийнятою ставкою у відсотках (в нашому прикладі останні враховуються в складі накладних витрат за статтею «позавиробничі витрати »).

Розраховані в попередніх розділах дані і згруповані за ознакою залежності від обсягу виробництва зводимо в таблиці № 16.

Період будівництва не розглядається, тому що в таблиці представлені експлуатаційні витрати.

Формування виробниц. витрат здійснюється на основі таблиць 11, 12.

Змінні витрати розраховуються по роках інвестиційного періоду відповідно до рівня освоєння потужності, а постійні витрати незмінні по роках.

В даному випадку проектна потужність в перший рік освоєння становить 75%, далі 100%, отже матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні потреби в 3-й рік складають 75%, в 4-й і далі-100% від своєї номінальної величини.

Накладні витрати є постійними по всіх роках і вказуються в таблиці без амортизації. Сума амортизації дорівнює сумі нарахованої амортизації. У статті «Фінансові витрати» відбивається тільки% по кредиту, причому в третій рік підсумовуються відсотки, нараховані за перші три роки реалізації проекту.

Таблиця 16. Виробничі витрати

Статті витрат

освоєння

Період роботи на повну виробничу потужність

Разом

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Матеріальні витрати, тис.руб.

52914,375

70552,5

70552,5

70552,5

70552,5

70552,5

70552,5

70552,5

546 781,88

2

Витрати на оплату праці, тис.руб.

28311,45

37748,6

37748,6

37748,6

37748,6

37748,6

37748,6

37748,6

292 551,65

3

Відрахування, тис.руб.

8691,615

11588,82

11588,82

11588,82

11588,82

11588,82

11588,82

11588,82

89 813,36

4

Накладні витрати, тис.руб.

42412,38

42412,38

42412,38

42412,38

42412,38

42412,38

42412,38

42412,38

339 299,04

Разом операційних витрат, тис.руб.

132329,82

162302,3

162302,3

162302,3

162302,3

162302,3

162302,3

162302,3

1 268 445,92

5

Фінансові витрати, тис.руб.

861,33

195,32

222,47

1279,12

6

Амортизація, тис.руб.

280,8

280,8

280,8

280,8

280,8

280,8

280,8

280,8

2246,4

Загальні витрати, тис.руб.

133471,95

162778,42

162805,57

162583,1

162583,1

162583,1

162583,1

162583,1

1 271 971,44

3.6 Звіт про чисті доходи

Форма звіту складається для оцінки ефективності інвестицій.

Дана фінансова форма, будучи аналогом поточної форми звіту про прибутки і збитки, представляється в погодовой розбивці на весь термін реалізації проекту.

У табл. 17 використані дані таблиць 2, 13, 16, а також:

· Ліквідаційна вартість (С ликв.) складається із залишкової вартість будівель і споруд (С ост. зд.), ліквідаційної вартості обладнання (С ликв. об) (приймається за вартістю брухту, тобто 5% від вартості обладнання) і вартості оборотного капіталу (С об.кап.):

З ликв. = С ост. зд + С ликв. про. + З об.кап. = 1499,51 + 88,6 + 603,2 = 2 191,31 (26)

З ост. зд. = 2/3 · З перв. зд. = 2/3 * 2249,26 = 1499,51 (27)

З ликв. про. = 0,05 · З про = 0,05 * 1772,04 = 88,6 (28)

де С перший. зд. - первісна вартість будівлі, тис. Руб .;

· Валовий прибуток знаходиться за наступною формулою:

У прибуток = Д загальний - І опер. - А (29)

· Прибуток до оподаткування:

П нал. = В прибуток - І фін (30)

· податок на прибуток.

Н п = Пнал. · Н п ставка (31)

чистий прибуток знаходиться як різниця оподатковуваного прибутку та податку на прибуток. Загальний чистий прибуток за 10 років складе 110 442,94тис. руб.

Таблиця 17. Звіт про чисті доходи

показники

освоєння

повна потужність

Разом

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Загальний дохід

136583,16

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

184302,19

1413550,63

1.1

Дохід від продажу, тис. Руб.

136583,16

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

1411359,32

1.2

Ліквідаційна вартість, тис. Руб.

-

-

-

-

-

-

-

2191,31

2191,31

2

Операційні витрати, тис. Руб.

133471,95

162778,42

162805,57

162583,10

162583,10

162583,10

162583,10

162583,10

1271971,44

3

Амортизація, тис. Руб.

280,80

280,80

280,80

280,80

280,80

280,80

280,80

280,80

2246,40

4

Валовий прибуток, тис. Руб.

2830,41

19051,66

19024,51

19246,98

19246,98

19246,98

19246,98

21438,29

139332,79

5

Фінансові витрати, тис. Руб.

861,33

195,32

222,47

-

-

-

-

-

1279,12

6

Прибуток до оподаткування, тис. Руб.

1969,08

18856,34

18802,04

19246,98

19246,98

19246,98

19246,98

21438,29

138053,67

7

Податок на прибуток

393,82

3771,27

3760,41

3849,40

3849,40

3849,40

3849,40

4287,66

27610,73

8

Чистий прибуток, тис. Руб.

1575,26

15085,07

15041,63

15397,58

15397,58

15397,58

15397,58

17150,63

110442,94

3.7 Чисті грошові потоки (для фінансового планування)

Дана форма заповнюється для відстеження ситуації на розрахунковому рахунку підприємства.

Якщо в будь-якому році спостерігається нестача грошових коштів (негативний результат), слід вжити заходів до його ліквідації шляхом залучення позикових або власних фінансових ресурсів.

Таблиця грошових потоків містить зведені дані по притоку і відтоку готівки. У припливі готівки відображаються дані по загальному доходу і засоби, що залучаються за всіма джерелами фінансування.

В відтоку грошових коштів відображаються всі виплати, пов'язані з здійсненням операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства.

Різниця між припливом і відтоком готівки являє сальдо готівки. Сальдо готівки, розраховане наростаючим підсумком, і визначає ситуацію на розрахунковому рахунку (таблиця 18).

Відсотки по кредиту в період будівництва до складу відтоку наличностей зазвичай не включаються і за встановленим порядком вони капіталізуються і виплачуються з моменту надходження грошей на розрахунковий рахунок в сумі, яка визначається в частках від початкової. Однак умовами договору по кредиту може бути передбачений інший порядок виплат відсотків.

У таблиці 18 використані дані з таблиць 14, 15, 17.

Таблиця 18. Таблиця грошових потоків для фінансового планування

елементи інвестицій

Будівництво

освоєння

повна потужність

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

Приплив готівки (+), тис.руб.

2571,30

1920,00

136703,76

182261,68

182291,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

184302,19

1418494,33

1

Джерела фінансування, тис.руб.

2571,30

1920,00

120,60

150,80

181,00

4943,70

2

Дохід від продажів, тис.руб.

136583,16

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

1411359,32

3

Ліквідаційна вартість, тис.руб.

2191,31

2191,31

Б

Відтік готівки (-), тис.руб.

2571,27

1919,93

135188,74

166419,69

167949,27

166151,70

166151,70

166151,70

166151,70

166589,96

1305245,63

1

Загальні інвестиції, тис.руб.

2571,27

1919,93

120,64

150,80

180,96

4943,60

2

Операційні витрати (без амортизації), тис.руб.

132329,82

162302,30

162302,30

162302,30

162302,30

162302,30

162302,30

162302,30

1268445,92

3

Повернення банківських кредитів, тис.руб.

1483,13

1483,13

2966,26

4

Відсотки по банківських кредитах, тис.руб.

861,33

195,32

222,47

1279,12

5

Податок на прибуток, тис.руб.

393,82

3771,27

3760,41

3849,40

3849,40

3849,40

3849,40

4287,66

27610,73

В

Сальдо готівки, тис.руб.

0,03

0,07

1515,02

15841,99

14342,61

15959,18

15959,18

15959,18

15959,18

17712,23

113248,70

Г

Готівка наростаючим підсумком, тис.руб.

0,03

0,10

1515,12

17357,12

31699,73

47658,91

63618,10

79577,28

95536,46

113248,70

3.8 Розрахунок чистих грошових потоків (для побудови фінансового профілю проекту)

Дана фінансова форма являє показники, що характеризують економічну ефективність інвестицій в динамічній системі (що використовує методи, що призводять різночасові показники до одного моменту часу, звичайно початкового, за допомогою дисконтування). Дисконтування виконується з використанням ставки дисконтування, яка приймається рівною ціні позикового капіталу (фінансова віддача на капітал) з комерційних проектів, що реалізовуються із залученням кредитів і тому, зазвичай, дорівнює відсотку за наданим кредитом.

З усіх показників, прийнятих для оцінки ефективності інвестицій в динаміці, використовуємо тільки два: інтегральний економічний ефект, або чистий дисконтований дохід (NPV) і термін повернення капвкладень (Т ок - модифікований показник терміну окупності).

Інтегральний економічний ефект характеризує абсолютний результат інвестиційної діяльності та розраховується як різниця між дисконтованими значеннями припливу готівки і відтоку готівки. Приплив готівки включає дохід від продажів і ліквідаційну вартість. Відтік готівки включає суму капвкладень, в частці власних коштів, кредити, фінансові витрати, суми податку на прибуток, операційні витрати, дивіденди.

У таблиці 19 використані дані таблиці 18.

· Відсотки по кредиту (фінансові витрати) в період будівництва до складу відтоку наличностей зазвичай не включаються і за встановленим порядком вони капіталізуються і виплачуються з моменту надходження грошей на розрахунковий рахунок в сумі, яка визначається в частках від початкової. Однак умовами договору по кредиту може бути передбачений інший порядок виплат відсотків.

· Чистий грошовий потік - це різниця між припливом і відтоком.

· Коефіцієнти дисконтування (б i) розраховується за виразом:

б i = 1 / (1 + r) t (32)

r - ставка дисконтування (ставка по кредиту - 15%);

t - порядковий номер року, притоки і відтоки якого наводяться до початкового року.

Скористаємося додатком 2 методички.

· Чиста поточна вартість знаходиться за формулою:

ГТС = ЧДП · б i (33)

Таблиця 19. Грошові потоки для побудови фінансового профілю проекту

показники

Будівництво

освоєння

повна потужність

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

А

Приплив готівки (+), тис. Руб.

0

0

136583,16

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

184302,19

1413550,63

1

Дохід від продажу, тис.руб.

136583,16

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

1411359,32

2

Ліквідаційна вартість, тис. Руб.

2191,31

2191,31

Б

Відтік готівки (-), тис. Руб.

1977,44

0

135068,10

166268,89

167768,31

166151,70

166151,70

166151,70

166151,70

166589,96

1302279,47

1

Власні кошти, тис. Руб.

1977,44

1977,44

2

Операційні витрати, тис. Руб.

132329,82

162302,30

162302,30

162302,30

162302,30

162302,30

162302,30

162302,30

1268445,92

3

Фінансові витрати, тис. Руб.

861,33

195,32

222,47

1279,12

4

Повернення кредитів, тис. Руб.

1483,13

1483,13

2966,26

5

Податок на прибуток, тис. Руб.

393,82

3771,27

3760,41

3849,40

3849,40

3849,40

3849,40

4287,66

27610,73

В

Чистий грошовий приплив, тис. Руб.

(А-Б)

-1977,44

0

1515,06

15841,99

14342,57

15959,18

15959,18

15959,18

15959,18

17712,23

111271,16

Г

Коефіцієнт Дисконтування,%

0,870

0,756

0,658

0,572

0,497

0,432

0,376

0,327

0,284

0,247

Д

Чиста поточна вартість, тис. Руб.

-1719,51

0

996,18

9057,71

7130,79

6899,60

5999,65

5217,09

4536,60

4378,19

Е

ГТС наростаючим підсумком, тис. Руб.

-1719,51

-1720

-723,33

8334,38

15465,17

22364,77

28364,41

33581,50

38118,10

42496,29

3.9 Оцінка економічної ефективності інвестицій

В аналізі та оцінці інвестиційних проектів використовується два методи:

· Перший заснований на облікових оцінках (статичні методи);

· Другий заснований на дисконтованих оцінках (динамічні методи).

Статичні методи базуються на зіставленні різночасових грошових витрат і результатів. При цьому грошові потоки, що виникають в різні моменти часу, оцінюються як рівноцінні.

У цій групі використовуються три показники:

· Сумарна або середньорічна прибуток;

· Рентабельність інвестицій (проста норма прибутку);

· Термін окупності інвестицій.

1) Середньорічна прибуток (П) розраховується за формулою:

П =? (P t - З t) / Т (34)

де P t - вартісна оцінка результату (приплив коштів) в t-му році;

З t - сукупні витрати (включаючи амортизацію) в інтервалі t;

Т - тривалість періоду реалізації проекту, років.

3t = І опер. + Ср соб. + Кр + І фін. + НП + А (35)

де І опер. - операційні витрати, тис. Руб .;

Ср соб. - власні кошти, тис. Руб .;

Кр - повернення кредиту, тис. Руб .;

І фін - фінансові витрати, тис. Руб .;

НП - податок на прибуток, тис. Руб .;

А - амортизація, тис. Руб.

3t = 1 302 279,47 + 2246,4 = 1 304 525,87 тис. Руб.

P t - З t = 1 413 550,63 посилання - 1 304 525,87 = 109 024,76 тис. Руб.

П = 109 024,76 / 10 = 10 902,5 тис. Руб.

2) Рентабельність інвестицій (ROI) або проста норма прибутку дозволяє встановити факт прибутковості проекту і ступінь цієї прибутковості. ROI розраховується за даними одного з років реалізації проекту або з використанням показника середньорічного прибутку за формулою:

ROI = П / К (36)

де К - сумарні інвестиції в проект, тис. руб.

ROI = (10 902,5 / 4 943,6) · 100% = 220,5%

ROI зазвичай порівнюють з процентною ставкою на капітал (процентна ставка Центробанку) або з «ціною власного капіталу» (норма прибутку на акціонерний капітал). Якщо її значення вище, - проект вважається ефективним.

Ставка Центрального Банку на сьогоднішній день складає 8, 25%, таким чином, проект можна вважати ефективним.

3) Термін окупності капіталовкладень (Т ок) - проміжок часу від моменту початку інвестування проекту до моменту, коли чистий дохід (прибуток) від реалізації проекту повністю окупає початкові вкладення в проект.

Для проектів, що характеризуються постійним за величиною і рівномірно надходять чистим доходом (прибуток) термін окупності може бути розрахований таким чином:

Т ок = 1 / ROI (37)

Т ок = 1 / 2,205 = 0,45 років

Термін окупності становить 5,5 міс., Тобто проект окупиться через 5,5 міс. роботи на повну потужність.

Проект вважається привабливим, якщо перші відмічені показники позитивні, рентабельність інвестицій більше 0,12 одиниць, термін окупності менше 8 років.

Таким чином, по обчислювальним статистичними показниками можна зробити висновок, що проект вигідний.

Динамічні методи (більш точні в порівнянні зі статистичними методами) засновані на порівнянні різночасових показників, при цьому результати і витрати, що виникають в різні моменти часу, приводяться до одного (початкового) моменту часу за допомогою коефіцієнта дисконтування.

У цю групу входять наступні показники:

· Чиста поточна вартість (інтегральний економічний ефект -NPV);

· Індекс рентабельності (PI);

· Норма рентабельності інвестицій (внутрішній коефіцієнт ефективності -IRR);

· Період повернення капітальних вкладень (термін окупності інвестицій з урахуванням фактора часу - РР). Крім того, для інвестиційних проектів розраховується точка беззбитковості.

1) Чиста поточна вартість (NPV) - найсуттєвіший показник ефективності проекту, тому що він відображає прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу підприємства, що впроваджує проект.

Даний проект передбачає послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом T років, тому NPV знаходиться за формулою:

NPV =? (P t · б i - O t · б i) =? (R t · б i) (38)

де P t - приплив грошових коштів в t-му році реалізації проекту, тис. руб .;

O t - відтік грошових коштів в t-му році реалізації проекту, тис. Руб .;

R t - грошовий потік (результат) t-гo року реалізації проекту, тис. Руб .;

б i - коефіцієнт дисконтування.

NPV = 42496,29 (ГТС наростаючим підсумком табл. 19)

Так як NPV> 0, то проект слід прийняти.

2) Індекс рентабельності (PI) використовується найчастіше при виборі одного проекту з ряду альтернативних, що мають приблизно однакове значення NPV. Розраховується за формулою:

PI =? [(P t - І t) · б i] /? (K t · б i) (39)

де І t - загальні витрати (без амортизації) в період t

б i - коефіцієнт дисконтування;

K t - капіталовкладення в період t.

Для знаходження індексу рентабельності побудуємо таблицю 20.

Таблиця 20. Індекс рентабельності

Будівництво

освоєння

повна потужність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Разом

приплив

0

0

136583,16

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

182110,88

184302,19

1413550,63

відтік

1977,44

0

135068,10

166268,89

167768

166151

166151

166151,70

166151,70

166589,96

1302279,47

P t - І t

-1977,44

0

1515,06

15841,99

14342,6

15959,2

15959,2

15959,18

15959,18

17712,23

111271,16

б i

0,870

0,756

0,658

0,572

0,497

0,432

0,376

0,327

0,284

0,247

(P t - І t) · б i

-1719,51

0

996,18

9057,71

7130,79

6899,60

5999,65

5217,09

4536,60

4378,19

42496,29

K t

2571,27

1919,93

120,64

150,80

180,96

4943,60

K t · б i

2237,00

1451,47

79,38

86,26

89,94

3944,048

PI

10,8

PI - 1080% - так як NPV> 0, то PI> 100%.

3) Норма рентабельності інвестицій (IRR) відбиває сформований на підприємстві мінімум повернення на вкладений капітал. Тому підприємство може залучати позиковий капітал, плата за користування яким ( «ціна капіталу») нижче норми рентабельності інвестицій (IRR> г).

Норму рентабельності можна розрахувати графічним методом або аналітичним за формулою:

IRR = r 1 + NPV 1 * (r 2 - r 1) / (NPV 1 - NPV 2) (40)

де r 1 - значення ставки дисконтування, при якій NPV> 0;

r 2 - значення ставки дисконтування, при якій NPV <0;

NPV 1> 0;

NPV 2 <0

В даному випадку NPV 1 = 42496,29 тис. Руб. при r 1 = 15%, то приймемо r 2 = 150%. Розрахунок NPV 2 представлений в табл. 21.

Отримані дані підставимо в формулу (40):

IRR = 15 + [42496,29 · (150 - 15)] / [42496,29 - (-33,57)] = 149,9%

Таким чином, проект буде окупаємо, за будь-якої ставки дисконту, що не перевищує значення IRR.

За допомогою отриманих даних можна графічно визначити норму рентабельності інвестицій (рис. 1.).

Мал. 1. Норма рентабельності

З графіка видно, що при ставці 149,9% NPV 2 = 0.

Таблиця 21. NPV при r 2 = 150%

елементи інвестицій

Будівництво

освоєння

повна потужність

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Чистий грошовий приплив

-1977,44

0

1515,06

15841,99

14342,57

15959,18

15959,18

15959,18

15959,18

17712,23

2

коефіцієнт дисконтування

0,400

0,160

0,064

0,026

0,010

0,004

0,002

0,001

0,000

0,000

3

Чиста поточна вартість

-790,98

0

96,96

405,55

146,87

65,37

26,15

10,46

4,18

1,86

4

ГТС наростаючим підсумком

-790,98

-790,98

-694,01

-288,46

-141,59

-76,22

-50,07

-39,61

-35,43

-33,57

Період повернення капітальних вкладень (РР) являє собою кількість років, протягом яких сума наведених приток буде дорівнює сумі наведених відтоків. По таблиці 19 (рядок Е) можна визначити, на якому році реалізації проекту виконується дане рівність. У наступні роки, після окупності капіталовкладень, проект починає приносити чистий дохід. РР можна визначити графічним методом, побудувавши фінансовий профіль проекту (рис. 2).

Мал. 2. Фінансовий профіль проекту

З малюнка 2 видно, що період повернення капітальних вкладень становить 3 роки.

Максимальний відтік грошових коштів відбувається в 1-2 рік реалізації проекту, так як в цей рік ще немає значно доходу від продажів і високі витрати.

3.10 Техніко-економічні показники проекту

Точка (норма) беззбитковості (B min) - це мінімальний обсяг виробництва продукції, при якому забезпечується нульовий прибуток, тобто дохід від продажів дорівнює витратам виробництва. Вона визначається аналітично по формулі:

B min = Постійні витрати / (Уд. Ціна - Уд. Змінні витрати) (41)

Постійні витрати = Накладні витрати + Амортизація

Уд. змінні витрати = (МЗ, в тому числі електроенергія + З соц. + ФОП осн. раб) / 587 (42)

Уд. ціна = 310,24 тис. руб., програма цеху - 587 генераторів.

Для розрахунків скористаємося табл. 12 «Калькуляція собівартості ремонту одного генератора» і табл. 11 «Загальний кошторис накладних витрат».

Постійні витрати = 42 693,18

Уд. змінні витрати = (70 552,5 + 37 748,6 + 11 588,82) / 587 = 204,2 тис. руб.

B min = 42 693,18 / (310,24 - 204,2) = 403 шт.

403 шт. - мінімальний обсяг виробництва продукції, при якому забезпечується нульовий прибуток.

Також, норму беззбитковості можна знайти графічним способом.

Для побудови графіка необхідна допоміжна таблиця.

Таблиця 22. Таблиця розрахунку точки беззбитковості

випуск

Дохід

постійні витрати

0

0

42693,18

403

125026,72

125026,72

587

182110,88

162608,78

Графік для визначення точки беззбитковості будується наступним чином: по осі абсцис відкладаються обсяги випуску продукції (В) в натуральних одиницях виміру; по осі ординат - доходи від продажів (Д) і величина витрат виробництва (І). У прийнятій системі координат будуються залежності:

І = f (В);

Д = f (B).

Мал. 3 Графік розрахунку точки беззбитковості

Результати всіх розрахунків зводяться в табл.23.

Таблиця 23. Техніко-економічні показники проекту

Найменування показників

Одиниці виміру

значення показників

1

Обсяг виробництва продукції:

1.1

В натуральному значенні

шт.

587

1.2

в вартісному вираженні

тис. руб.

182 110,88

2

вартість ОПФ

тис. руб.

4 021,3

3

фондовіддача

руб. / руб.

45,3

4

чисельність працюючих

чол.

353

5

Продуктивність праці одного робітника

тис. руб. / чол.

515,9

6

ФОП

тис. руб.

42 868,85

7

Середньомісячна зарплата одного працюючого

руб.

10 120,13

8

Собівартість всього випуску

тис. руб.

162 583,1

9

Собівартість одиниці продукції

тис. руб.

277

10

рентабельність продукції

%

12

11

Загальна сума інвестицій

тис. руб.

4 943,6

12

Чиста поточна вартість (NPV)

тис. руб.

42 496,29

13

Термін повернення капітальних вкладень

років

3

Довідково:

Точка беззбитковості

шт.

403

Значення ставки дисконтування

%

15

Норма рентабельності інвестицій (IRR)

%

149,9

Індекс рентабельності (PI)

%

1080

Рентабельність інвестицій (ROI)

%

220,5

Фондовіддача (Ф) знаходиться за формулою:

Ф = В / ОПФ ​​(43)

де В - річний випуск продукції, тис.руб .;

Продуктивність праці (пр.Труда) одного робітника знаходиться наступним чином:

Пр.Труда = В / Ч заг (44)

Середньомісячна зарплата одного працюючого (ЗП с.мес.):

ЗП с.мес = ФОП / (Ч заг · 12) (45)

висновок

Розраховані техніко-економічні та фінансові показники і виконані розрахунки по визначенню економічної ефективності інвестицій, що спрямовуються на нове будівництво, дозволяють зробити висновок про ефективність проекту на даному етапі (NPV> 0, капітальні вкладення окупаються протягом 3 роки з початку реалізації проекту). Ефективність проекту показали, як статичні методи, так і динамічні методи.

Мета курсового проекту по розробці проекту будівництва нового електромашинного цеху тепловозоремонтного підприємства досягнута, виконані наступні завдання: розглянуто схема технологічного процесу і планування цеху; проаналізовані техніко-економічні показники; дана фінансово-економічна оцінка проекту.

Проект ефективний і може бути прийнятий до реалізації.

амортизація матеріальний витрата капітальний

Список літератури

1. Оцінка економічної ефективності проекту будівництва цеху. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємств (організацій)» / А.А. Куклін, І.С. Бєлік. Єкатеринбург: ГОУ УГТУ-УПІ; Ін-т економіки УрО РАН 2010, 47 с.

2. Техніко-економічне обгрунтування будівництва (на прикладі будівництва дизельного цеху): Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємств (організацій)» / А.А. Куклін, І.С. Бєлік. Єкатеринбург: ГОУ УГТУ-УПІ; Ін-т економіки УрО РАН 2009, 32 с.

3. Зайцев Н.Л. Економіка промислового підприємства: Підручник 2-ге вид., Перераб. і доп. М .: ИНФРА-М, 2009. 336 с.

4. Малоземов Н.А., Іунікін А.І., Каплунов М.П. Тепловозоремонтний підприємства. Організація, планування і управління: Підручник для вузів ж.д.транспорта. М .: Транспорт, 2014. 103 с.


Головна сторінка


    Головна сторінкаОцінка економічної ефективності проекту будівництва електромашинного цеху

Скачати 147.71 Kb.