• 2.3 Оцінка використання прибутку підприємства
 • 2.4 Оцінка практики планування прибутку підприємства
 • 3. Шляхи резерву зростання прибутку підприємства
 • висновок
 • Список літератури
 • додатки


 • Дата конвертації05.08.2017
  Розмір57.62 Kb.
  Типкурсова робота

  Скачати 57.62 Kb.

  Оцінка і планування прибутку як узагальнюючого показника фінансово-господарської діяльності підприємства

  >

  Організація: ТОВ "Позитив"

  по ОКПО

  01143824

  Ідентифікаційний номер платника податків

  ІПН

  12150122704

  Вид діяльності: оптово-роздрібна торгівля

  по ОКДП

  Організаційно-правова форма / форма власності

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  по ОКОПФ / ОКФС

  Одиниця виміру: тис. Руб.

  по ОКЕІ

  найменування показника

  Код стор.

  За звітний період

  За аналогічний період минулого року

  1

  2

  3

  4

  I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом) податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  10

  12851,6

  9736,9

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  20

  9770,5

  7617,7

  Валовий прибуток

  29

  3081,1

  2119,2

  Комерційні витрати

  30

  1632,6

  1266,7

  Управлінські витрати

  40

  Прибуток (збиток) від продажів (рядки (010 - 020 - 030 - 040))

  50

  1448,5

  852,5

  II. Операційні доходи і витрати

  відсотки до отримання

  60

  Відсотки до сплати

  70

  Доходи від участі в інших організаціях

  80

  Інші операційні доходи

  90

  Інші операційні витрати

  100

  1,5

  III. Позареалізаційні доходи і витрати

  позареалізаційні доходи

  120

  2,5

  3

  позареалізаційні витрати

  130

  5,3

  2

  Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

  140

  1445,7

  852

  Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

  150

  531,7

  500

  Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

  160

  914

  352

  IV. Надзвичайні доходи і витрати

  Надзвичайні доходи

  170

  Надзвичайні витрати

  180

  Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) (рядки (160 + 170 - 180))

  190

  914

  352

  ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

  коди

  Форма № 2 по ОКУД

  0710002

  на 1 січня 2005 р

  Дата (рік, місяць, число)

  Організація: ТОВ "Позитив"

  по ОКПО

  01143824

  Ідентифікаційний номер платника податків

  ІПН

  12150122704

  Вид діяльності: оптово-роздрібна торгівля

  по ОКДП

  Організаційно-правова форма / форма власності

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  по ОКОПФ / ОКФС

  Одиниця виміру: тис. Руб.

  по ОКЕІ

  найменування показника

  Код стор.

  За звітний період

  За аналогічний період минулого року

  1

  2

  3

  4

  I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом) податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  10

  15767

  12851,6

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  20

  11511

  9770,5

  Валовий прибуток

  29

  4256

  3081,1

  Комерційні витрати

  30

  3371

  1632,6

  Управлінські витрати

  40

  Прибуток (збиток) від продажів (рядки (010 - 020 - 030 - 040))

  50

  885

  1448,5

  II.Операційні доходи і витрати

  відсотки до отримання

  60

  Відсотки до сплати

  70

  Доходи від участі в інших організаціях

  80

  Інші операційні доходи

  90

  Інші операційні витрати

  100

  41

  III. Позареалізаційні доходи і витрати

  позареалізаційні доходи

  120

  59

  2,5

  позареалізаційні витрати

  130

  298

  5,3

  Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

  140

  605

  1445,7

  Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

  150

  167

  531,7

  Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

  160

  438

  914

  IV. Надзвичайні доходи і витрати

  Надзвичайні доходи

  170

  Надзвичайні витрати

  180

  Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) (рядки (160 + 170 - 180))

  190

  438

  914

  продукцію, зміна собівартості, зміна обсягу реалізації продукції, зміна структури продукції, зміна структури витрат. Подальший аналіз повинен розкрити конкретні причини зміни прибутку від реалізації продукції по кожному фактору, які розглядалися вище.

  Розрахунок впливу факторів виконується способом ланцюгової підстановки.

  Аналіз прибутку по перерахованим вище факторам наведено в таблицях 3,4 і 5,6 за періоди 2002 - 2003 рр. і 2003 - 2004 рр. відповідно.

  У табл.3 наводяться вихідні дані і факторний аналіз прибутку від реалізації продукції за 2002-2003 рр.

  Таблиця 3

  Аналіз прибутку за факторами за 2002-2003 рр., Тис. Р.

  складові прибутку

  За базису (2002 рік)

  За базису на фактично реалізовану продукцію

  2003 року

  Фактічес-кі дані по звіту

  (2003 рік)

  Фактичні дані з кор-ректіровкой на зміну цін та ін.

  Реалізація продукції в продажних цінах

  9736,9

  10589,3

  12851,6

  11174,8

  Повна собівартість продукції

  7617,7

  7990,6

  9770,5

  8487,0

  прибуток

  2119,2

  2598,7

  3081,1

  2687,8

  1. Розрахунок загальної зміни прибутку (? Р) від реалізації продукції:

  ? Р = Р1 - Р0,

  де: Р1, Р0, - прибуток звітного і базисного року.

  ? Р = 3081,1 - 2119,2 = +961,9 тис. Р.

  2. Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію (? Р1):

  ? Р1 = Nр1 - Nр1,0,

  де: Nр1 - реалізація в звітному році в цінах звітного року;

  Nр1,0 - реалізація в звітному році в цінах базисного року.

  ? Р1 = 12851,6 - 11174,8 = + 1676,8 тис. Р.

  3. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції (? Р2) (власне обсягу продукції в оцінці за плановою (базовою) собівартості):

  ? Р2 = Р0К1- Р0 = Р0 (К1 - 1),

  де: Р 0 - прибуток базисного року;

  К1 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції;

  S1.0

  К1 =,

  S0

  де: S1.0 - фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період в цінах і тарифах базисного періоду; S0 - собівартість базисного року (періоду).

  8487,0

  К1 = = 1,114

  7617,7

  ? Р2 = 2119,2 * (1,114 - 1) = + 242,1 тис. Р.

  4. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, обумовлених змінами в структурі продукції (? Р3):

  ? Р3 = Р0 (К2 - К1),

  де: К2 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації в оцінці за відпускними цінами;

  N1.0

  К2 =,

  N0

  де: N1.0 - реалізація в звітному періоді за цінами базисного періоду;

  N0 - реалізація в базисному періоді.

  11174,8

  К2 = = 1,148

  9736,9

  ? Р3 = 2119,2 * (1,148 - 1,114) = + 68,4 тис. Р.

  5. Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості продукції (? Р4):

  ? Р4 = S1,0 - S1,

  де: S1,0 - собівартість реалізованої продукції звітного періоду в цінах і умовах базисного періоду;

  S1 - фактична собівартість реалізованої продукції звітного року.

  ? Р4 = 8487,0 - 9770,5 = - 1283,5 тис. Р.

  Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції: (? Р5)

  ? Р5 = S0 К2 - S1,0

  ? Р5 = 7617,7 * 1,148 - 8487,0 = +258,1 тис. Р.

  Сума факторних відхилень дає загальну зміну прибутку від реалізації за звітний період:

  ? Р =? Рi, i ​​= 1-7

  де:? Р - загальна зміна прибутку;

  ? Рi - зміна прибутку за рахунок i-ого фактора.

  ? Р = 1676,8 + 242,1 + 68,4 - 1283,5 + 258,1 = 961,9 тис. Р.

  Результати розрахунку заносяться в зведення впливу факторів на прибуток від реалізації продукції (табл.4).

  Таблиця 4

  Зведення впливу факторів на прибуток від реалізації робіт в 2002-2003 рр.

  показники

  Сума, тис. Р.

  Відхилення прибутку - всього

  +961,9

  У тому числі за рахунок факторів:

  а) зміни цін на продукцію

  б) зміни цін на матеріали і тарифів

  в) порушень господарської дисципліни

  г) зміни обсягу продукції

  д) зміни структури продукції

  е) зміни структури витрат

  1676,8

  -

  242,1

  68,4

  -1283,5

  258,1

  Аналіз факторів, що впливають на формування прибутку показує, що в період з 2002 по 2003 рр. основний вплив на зміну прибутку надали два чинника - зміна цін на реалізовану продукцію і виконані роботи і зміна структури продукції.

  Зміна цін на реалізовану продукцію призвело до збільшення прибутку на 1676,8 тис.р., а зміна структури продукції спричинило зниження прибутку на 1283,5 тис. р. Всі інші фактори також спричинили незначне зростання прибутку, в основному за рахунок збільшення обсягу реалізованої продукції.

  Проведемо факторний аналіз прибутку від реалізації продукції за 2003-2004 рр. (Табл.5).

  Таблиця 5

  Аналіз прибутку за факторами за 2003-2004 рр.

  складові прибутку

  За базису (2003 рік)

  За базису на фактично реалізовану продукцію

  2004 року

  Фактічес-кі дані по звіту

  (2004 рік)

  Фактичні дані з кор-ректіровкой на зміну цін та ін.

  Реалізація продукції в продажних цінах

  12851,6

  13789,4

  15767

  13875

  Повна собівартість продукції

  9770,5

  10009,3

  11511

  10257

  прибуток

  3081,1

  3780,1

  4256

  3618

  Розрахунок загальної зміни прибутку (? Р) від реалізації продукції:

  ? Р = Р1 - Р0,

  де: Р1, Р0, - прибуток звітного і базисного року.

  ? Р = 4256 - 3081,1 = 1174,9 тис. Р.

  Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію (? Р1):

  ? Р1 = Nр1 - Nр1,0

  де: Nр1 - реалізація в звітному році в цінах звітного року;

  Nр1,0 - реалізація в звітному році в цінах базисного року.

  ? Р1 = 15767 - 13875 = +1892 тис. Р.

  3. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції (? Р2) (власне обсягу продукції в оцінці за плановою (базовою) собівартості):

  ? Р2 = Р0К1- Р0 = Р0 (К1 -1),

  де: Р 0 - прибуток базисного року;

  К1 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції;

  S1.0

  К1 =,

  S0

  де: S1.0 - фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період в цінах і тарифах базисного періоду; S0 - собівартість базисного року (періоду).

  10257

  К1 = = 1,050

  9770,5

  ? Р2 = 3081,1 * (1,050-1) = + 153,4 тис. Р.

  4. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, обумовлених змінами в структурі продукції (? Р3):

  ? Р3 = Р0 (К2 - К1),

  де: К2 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації в оцінці за відпускними цінами;

  N1.0

  К2 =,

  N0

  де: N1.0 - реалізація в звітному періоді за цінами базисного періоду;

  N0 - реалізація в базисному періоді.

  13875

  К2 = = 1,080

  12851,5

  ? Р3 = 3081,1 * (1,080-1,050) = +91,3 тис. Р.

  Розрахунок впливу на прибуток економії від зниження собівартості продукції (? Р4):

  ? Р4 = S1,0 - S1,

  де: S1,0 - собівартість реалізованої продукції звітного періоду в цінах і умовах базисного періоду;

  S1 - фактична собівартість реалізованої продукції звітного року.

  ? Р4 = 10257 - 11511 = - 1254 тис. Р.

  7. Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції (? Р5):

  ? Р5 = S0 К2 - S1,0

  ? Р5 = 9770,5 * 1,080 - 10257 = +295,1 тис. Р.

  Окремим розрахунком за даними бухгалтерського обліку визначається вплив на прибуток змін цін на матеріали і тарифів на послуги (? Р6), в нашому випадку збільшення тарифів на електроенергію і перевезення скоротило прибуток на 2,9 тис. Р.

  Сума факторних відхилень дає загальну зміну прибутку від реалізації за звітний період:

  ? Р =? Рi, i ​​= 1-7

  де:? Р - загальна зміна прибутку;

  ? Рi - зміна прибутку за рахунок i-ого фактора.

  ? Р = один тисяча вісімсот дев'яносто дві + 153,4 +91,3 - 1254,0 + 295,1 - 2,9 = 1174,9 тис. Р.

  Результати розрахунку заносяться в зведення впливу факторів на прибуток від реалізації продукції (табл.6).

  Таблиця 6

  Зведення впливу факторів на прибуток від реалізації робіт в 2003-2004 рр.

  Показники

  Сума, тис. Р.

  Відхилення прибутку - всього

  +1174,9

  У тому числі за рахунок факторів:

  а) зміни цін на продукцію

  б) зміни цін на матеріали і тарифів

  в) порушень господарської дисципліни

  г) зміни обсягу продукції

  д) зміни структури продукції

  е) зміни структури витрат

  1892

  -2,9

  153,4

  91,3

  -1254

  295,1

  Аналіз показав, що в період з 2003 по 2004 рр. прибуток зріс на 1174,9 тис. р.

  Найбільшу роль у зміні величини прибутку грають два фактори - зміна цін на реалізовану продукцію і зміна рівня витрат.

  Зміна цін на реалізовану продукцію збільшило прибуток на тисячі вісімсот дев'яносто дві тис. Р., А зміна рівня витрат, навпаки привело до зменшення суми прибутку на +1254 тис. Р., Що і вплинуло на кінцевий результат.

  Інші фактори досить незначні, можна лише відзначити, що всі вони збільшують прибуток підприємства за винятком фактора зміни цін на матеріали і тарифи. Дані факторного аналізу показують, що підвищення цін на реалізовану продукцію на підприємстві змінюється повільніше, ніж зміни витрат. Керівництву підприємства необхідно вживати конкретних заходів або по збільшенню цін на реалізовану продукцію і надані послуги за рахунок якості, маркетингових досліджень, або зменшення витрат за рахунок економії.

  За результатами факторного аналізу можна оцінити якість прибутку. Якість прибутку від основної діяльності визнається високим, якщо її збільшення обумовлено зростанням обсягу продажів і зниженням собівартості продукції. Низька якість прибутку характеризується зростанням цін на продукцію без збільшення фізичного збільшення продажів і зниження витрат на карбованець продукції.

  На уже згадуваному підприємстві за 2003-2004 рр. сума прибутку зросла в основному за рахунок збільшення средньореалізаціоних цін.

  Розглядаючи загальні тенденції для всього розглянутого періоду часу, слід зауважити, що протягом його зростання прибутку відбувався під переважним впливом режиму економії і нарощування обсягів реалізації, так само було виявлено та фактори, що впливають на зростання прибутку негативно: несприятлива зміна структури продукції і структури витрат; вплив зростання (зниження) цін на продукцію носить циклічний характер і обумовлений зміною ринкової кон'юнктури.

  2.3 Оцінка використання прибутку підприємства

  Після сплати податків прибуток розподіляється в ТОВ "Позитив" наступним чином: одна частина використовується на розширення торгового процесу (фонд накопичення), а друга - на матеріальне заохочення працівників підприємства (фонд споживання). Створюється також резервний фонд підприємства.

  Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку була досягнута оптимальність у задоволенні інтересів держави, підприємства і працівників. Держава зацікавлена ​​отримати якомога більше прибутку в бюджет. Керівництво підприємства прагне направити велику суму прибутку на розширене відтворення. Працівники зацікавлені в підвищенні оплати праці.

  Однак якщо держава обкладає підприємства дуже високими податками, то це не стимулює розвиток виробництва, в зв'язку з чим скорочується обсяг виробництва продукції, і як результат - надходження коштів до бюджету. Те ж може статися, якщо всю суму прибутку використовувати на матеріальне стимулювання працівників підприємства. В цьому випадку в перспективі зменшиться виробництво продукції, тому що не будуть оновлюватися основні виробничі фонди, скоротиться власний оборотний капітал, що в кінцевому підсумку призведе до зниження життєвого рівня працівників, скорочення робочих місць. Якщо ж зменшується частка прибутку на матеріальне стимулювання праці, то це в свою чергу призведе до зниження матеріальної зацікавленості працівників і як наслідок - до зниження ефективності виробництва. Особливо гостро дана проблема стоїть в умовах інфляції, коли купівельна спроможність заробітної плати падає.

  Очевидно, якщо реальна оплата зменшується або залишається на одному рівні або ж збільшується, але не так швидко, як на інших підприємствах, то робітники будуть вимагати збільшення оплати їх праці.

  Тому на кожному підприємстві повинен бути знайдений оптимальний варіант розподілу прибутку. Велику роль у цьому має зіграти аналіз господарської діяльності.

  Розглянемо розподіл прибутку в ТОВ "Позитив".

  Фінансовий результат діяльності підприємства, остаточно сформований до кінця року, піддається розподілу.

  У першочерговому порядку проводяться остаточні розрахунки належної бюджету суми податку на прибуток за діючою ставкою. При цьому з оподатковуваної бази ТОВ "Позитив" виключається пільгується прибуток - частина прибутку, спрямована на здійснення НДДКР, на утримання об'єктів соціально-культурної сфери, на внески на благодійні цілі, на фінансування капітальних вкладень виробничого призначення.

  Сума прибутку, що залишився, нарахованою з неї податку, називається чистим прибутком звітного року, цим прибутком і розпоряджається підприємство.ТОВ "Позитив" за рахунок чистого прибутку відшкодовує платежі по санкціям відповідних органів. Сума облікового прибутку, отримана після вирахування поточних витрат, надходить в розпорядження засновників підприємства.

  У процесі аналізу необхідно вивчити виконання плану по використанню прибутку, для чого фактичні дані про використання прибутку в усіх напрямках порівнюються з даними плану і з'ясовуються причини відхилення від плану по кожному напрямку використання прибутку.

  Дані таблиці 7 відображають процес формування оподатковуваного та чистого прибутку і розподіл її в фонди підприємства. Аналіз формування і використання фондів показує, наскільки і за рахунок яких чинників змінилася загальна сума коштів відрахувань до фондів.

  Аналіз структури фондів спеціального призначення ТОВ "Позитив" показує, що в 2002-2003 рр. переважав питома вага фонду споживання.

  Таблиця 7

  Дані про використання прибутку ТОВ "Позитив"

  показник

  2002

  рік

  2003

  рік

  2004

  рік

  1. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, тис. Р.

  352

  914

  438

  2. Чистий прибуток, тис. Р.

  352

  914

  438

  3. Розподіл чистого прибутку, тис. Р.

  в резервний фонд

  в фонд накопичення

  в фонд споживання

  35

  103

  214

  101

  318

  495

  68

  185

  185

  4. Частка чистого прибутку,%

  резервного фонду

  фонду накопичення

  фонду споживання

  10,0

  29,3

  60,7

  11,0

  34,8

  54,2

  15,6

  42,2

  42,2

  У 2004 р підприємство розподілило з чистого прибутку рівні суми по 185 тис. Р. до фондів споживання і накопичення.

  Основними факторами визначають розмір відрахувань у фонди накопичення і споживання, можуть бути зміна суми чистого прибутку і коефіцієнта відрахувань прибутку у відповідні фонди.

  Прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства крім факторів, під впливом яких вона формується, впливають і ті чинники, які зумовлено порядком їх розподілу.

  Розподіл прибутку в ТОВ "Позитив" має сприяти розвитку ініціативи трудового колективу і підвищення його зацікавленості у виконанні напружених виробничих програм і вишукування резервів підвищення ефективності виробництва.

  2.4 Оцінка практики планування прибутку підприємства

  При плануванні слід зазначити, що прибуток в ТОВ "Позитив" формується за рахунок двох складових частин фінансового результату:

  - результат від реалізації продукції, матеріалів, основних фондів, послуг;

  - позареалізаційні фінансовий результат;

  Доходами підприємства ТОВ "Позитив" є виручка, що надійшла в результаті оптової та роздрібної торгівлі, реалізації послуг, послуг соціальної сфери, послуг, пов'язаних з організацією харчування в їдальнях і кафе.

  До доходів від звичайних видів діяльності ТОВ "Позитив" відносить також надходження, пов'язані з орендною платою за користування основними засобами організації.

  Витратами по звичайних видах діяльності є витрати, пов'язані з виробництвом і продажем товарів народного споживання. Аналогічними витратами даної організації вважаються витрати, пов'язані з наданням послуг, з утриманням об'єктів соціальної сфери, з організацією харчування в їдальнях і кафе; а також з наданням послуг з оренди.

  Операційними доходами підприємства є надходження від продажів основних засобів і відходів металобрухту.

  Кінцевий фінансовий результат підприємства складається з фінансових результатів по реалізації і доходів від позареалізаційних результатів в зменшення на суму витрат по цих операціях.

  Метод прямого рахунку не застосовується при плануванні показників прибутку, так як фірма реалізує велику номенклатурну групу продовольчих товарів і товарів народного споживання.

  Планові розрахунки показників прибутку на 2005 рік аналітичним методом представлені нижче.

  Використовуючи метод розрахунку на основі показника витрат на карбованець виробленої продукції, плановане зростання обсягів продажів на 2005 рік складе 15% (запланований обсяг реалізації продукції за 2004 рік складе 15767х1,15 = 18132 тис. Р), витрати на рубль планованого обсягу продукції складуть 73% (за даними за 2004 рік: 11511 тис. р. / 15767 тис. р. = 0,73).

  Планова валовий прибуток складе:

  18132 (100 - 73)

  Поп = = 4895,6 тис. Р.

  100

  Далі проведемо оцінку розрахунку прибутку на основі базової рентабельності.

  Базова рентабельність 2004 року - 885/11511 = 0,0768

  При планованому зростанні витрат на реалізацію продукції в 14% (11511 х 0,14 + 11511 = 13122 тис. Р), прибуток від реалізації 2005 року становитиме:

  13122 х 0,0768 = 1008 тис. Р.

  Таким чином, спостерігаємо збільшення планових показників прибутку в 2005 році.

  У відповідність до прийнятої облікової політики на підприємстві виручка від реалізації продукції визначається в міру її виплати - по надходженню коштів за товари на рахунки в установи банку, а при розрахунках готівкою - за надходженням коштів до каси підприємства. Тому для цілей оподаткування звітний фінансовий результат регулюється до рівня, що визначається оплаченим об'єктом реалізації.

  Однак це - не єдиний коректив, якому піддається реалізаційна прибуток для цілей оподаткування. Відповідно до інструкції Державної податкової служби Росії від 15 червня 2002 року №62 "Про порядок нарахування і сплати до бюджету податку на прибуток підприємств і організацій" реалізаційна прибуток підприємства підлягає збільшенню на суму різниці між ринковою ціною і фактичною ціною реалізації продукції, послуг на підставі спеціальних розрахунків , представлених в податковий орган.

  3. Шляхи резерву зростання прибутку підприємства

  Під резервом зростання виробництва розуміються невикористані і постійно виникають можливості зростання і вдосконалення виробництва, поліпшення його кінцевих результатів. Резерви виробництва характеризуються розривом між досягнутим станом використання ресурсів виробництва і максимально повним їх використанням. Значні резерви виробництва пов'язані з економічними факторами - порядком ціноутворення, системою нормативів, т.к фінансовий стан підприємства залежить від обгрунтованості нормативів відрахувань від прибутку і граничного рівня запасів.

  Резерви виробництва класифікують також за напрямками впливу на різні сторони господарської діяльності. Одним з найважливіших резервів організації є зростання прибутку підприємства.

  Резерви збільшення суми прибутку визначаються за кожним видом товарної продукції. Основними з них є збільшення обсягу реалізації, зниження її собівартості, підвищення якості продукції, реалізація її на більш вигідних ринках збуту і т.д.

  Для визначення резервів зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції (Р Пvрп) необхідно виявлений раніше резерв зростання обсягу реалізації продукції (Р V РП) помножити на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду (П едф):

  Р Пvрп = Р VРПi * П едф

  Резерви збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості продукції і послуг (РПС) підраховується наступним чином: попередньо виявлений резерв зниження собівартості продукції (Р С) множиться на можливий обсяг її продажів з урахуванням резервів його росту (VРПф + Р V РП):

  Р Пс =? (Р С (VРПф + Р V РП))

  Аналогічно підраховуються резерви зростання прибутку за рахунок поліпшення якості товарної продукції і зміни ринків збуту. На закінчення аналізу необхідно узагальнити всі виявлені резерви зростання прибутку.

  Для визначення резервів зростання прибутку підприємства використовуємо методику підрахунку резервів зростання рентабельності по Савицької Г.В. Дана методика передбачає визначення величини резерву - прибули, як явного фактора збільшення рентабельності.

  Для визначення резерву зростання прибутку за першого джерела (табл.8) необхідно виявлений раніше резерв зростання обсягу реалізації продукції помножити на фактичний прибуток у розрахунку на одиницю продукції відповідного виду.

  Таблиця 8

  Резерви зростання прибутку за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції

  вид

  продукції

  резерв збільшення

  обсягу реалізації, одиниць

  Фактична

  сума прибутку

  за 1 одиницю, тис. р.

  Резерв збільшення суми прибутку,

  тис. р.

  А.цукор

  11050

  0,0421

  465,2

  В. Борошно

  1520

  0,0928

  141,0

  С. Макаронні вироби

  35000

  0,0055

  192,5

  D. Бакалійна продукція

  20950

  0,0106

  222,1

  Разом

  1020,8

  Резерви збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості продукції і послуг підраховується наступним чином: попередньо виявлений резерв зниження собівартості продукції множиться на можливий обсяг її продажів з урахуванням резервів його росту (табл.9).

  Таблиця 9

  Резерви збільшення суми прибутку за рахунок зниження собівартості продукції

  вид

  продукції

  Резерв зниження собівар-мости 1 шт. продукції, р.

  Можливий обсяг реалізації, шт.

  Резерв збільшення суми прибутку, тис. Р.

  А. Цукор

  0,35

  282250

  98,8

  В. Борошно

  0,42

  34890

  14,7

  С. Макаронні вироби

  0,15

  590680

  88,6

  D. Бакалійна продукція

  0, 19

  490012

  93,1

  Разом

  295,2

  На закінчення аналізу необхідно узагальнити всі виявлені резерви зростання прибутку (табл.10).

  Таблиця 10

  Узагальнення резервів збільшення суми прибутку, тис. Р.

  джерело резервів

  Вид продукції

  всього

  А

  В

  З

  D

  Збільшення обсягу продажів

  465,2

  141,0

  192,5

  222,1

  1020,8

  Зниження собівартості продукції

  98,8

  14,7

  88,6

  93,1

  295,2

  Разом

  564

  155,7

  281,1

  315,2

  1316,0

  В ході проведеного аналізу з'ясувалося, що підприємство ТОВ "Позитив" має резерви прибутку в розмірі 1316 тис. Р. за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції і зниження собівартості продукції.

  В результаті проведеного дослідження виявлено такі тенденції в діяльності підприємства:

  1. На підприємстві ТОВ "Позитив" необхідно провести інвентаризацію майна з метою виявлення активів "низької" якості (зношеного обладнання, залежаних запасів, дебіторської заборгованості нереальної до стягнення). Слід переглянути економічні відносини зі своїми покупцями, виявити причини утворення дебіторської заборгованості, термінів погашення і контроль за дотриманням умов договорів. Для вирішення даної проблеми необхідно зробити особливий акцент на ефективне управління дебіторською заборгованістю.

  Управління дебіторською заборгованістю безпосередньо впливає на прибутковість підприємства, шляхи прискорення запитання боргів, а також вибір умов продажу, що забезпечують гарантоване надходження грошових коштів. Процес зменшення безнадійних боргів передбачає насамперед аналіз дебіторів з метою визначення їх платоспроможності. Аналіз дебіторської заборгованості полягає в аналізі заборгованості за термінами її виникнення, у виявленні безнадійної заборгованості та формуванні на цю суму резерву по сумнівних боргах.

  2. З метою збільшення припливу грошових коштів підприємству варто розробляти широке розмаїття моделей договорів із гнучкими умовами форми оплати і гнучким ціноутворенням. Можуть бути різні варіанти: від передоплати чи часткової передоплати до видачі банківської гарантії.

  3. Для реалізації продукції, що користується попитом слід підприємству впроваджувати більш досконале торгове обладнання і технологію, шляхом здійснення капітальних вкладень, нові методи і форми обслуговування споживачів. Цей захід сприяє збільшенню продуктивності праці, зниження витрат обігу, наслідком цих змін виступає реальна можливість збільшення конкурентоспроможності продукції, зниження собівартості. Таким чином, в результаті одноразових капітальних вкладень підприємство може забезпечити собі високоефективну і прибуткову діяльність в майбутньому.

  Можна також виділити наступні конкретні методи варіювання показниками прибутку на підприємстві ТОВ "Позитив":

  1) можливий різний порядок обліку відсотків по кредитах банків, використовуваним на капітальні вкладення, що відбивається не тільки на поточні фінансові результати, а й деяких балансових статтях;

  2) не існує формальних критеріїв для створення резерву по сумнівних боргах, застосовуються експертні оцінки, що дає можливість варіювати прибутком;

  3) можливий різний порядок віднесення окремих видів витрат на собівартість реалізованої продукції (шляхом безпосереднього їхнього списання або за допомогою попереднього утворення резервів майбутніх витрат і платежів);

  4) дозволено застосування різних методів оцінки виробничих запасів (ФІФО, ЛІФО, середніх цін), вибір того чи іншого методу може істотно відіб'ється на величині прибутку.

  Використовуючи ці та деякі інші методи можна знайти больові точки підприємства і знайти резерви для їх усунення.

  висновок

  Зростання прибутку створює фінансову основу для самофінансування, здійснення розширеного відтворення і задоволення зростаючих соціальних і матеріальних потреб трудових колективів.

  У практиці господарської діяльності застосовуються різні показники прибутку (балансова, прибуток від реалізації, чистий).

  Об'єктом аналізу в роботі є фінансова діяльність товариства з обмеженою відповідальністю "Позитив", сферою дії якого є торгівля продуктами харчування.

  Протягом аналізованого періоду ТОВ "Позитив" забезпечує щорічне зростання реалізованої продукції. Так в 2003 р обсяг продажів зріс на 32 відсотка до рівня 2002 року, а в 2004 р - на 22,7 відсотка до рівня 2003 р У 2003 р дещо зросла прибуток від реалізації продукції - на 596 тис. Р. в порівнянні з 2002 р

  Зменшення витрат на 1 карбованець реалізованої продукції підприємства в 2004 р пов'язано зі зниженням вартості матеріальних витрат, заробітної плати і суми амортизації ТОВ "Позитив".

  Перевищення темпів зростання реалізованої продукції над темпами зростання витрат в 2003-2004 рр. пов'язане з ефективною політикою підприємства щодо скорочення витрат обігу. Разом з тим, по-перше, ТОВ "Позитив" повільно нарощує обсяги продажів продукції, вони залишаються низькими і не адекватні можливостям підприємства. Підприємство має відповідні ресурси, як матеріальні, так і фінансові, для нарощування виручки від продажів. По-друге, підприємство отримує великі збитки від інших операцій. Вони в 2004 р становлять 298 тис. Р., Або на 292,7 тис. Р. більше до рівня 2003 г. Це говорить про те, що підприємство не звертає увагу на цей важливий аспект отримання додаткового прибутку і зростання негативного сальдо говорить про неефективне використання позареалізаційного потенціалу підприємства.

  Аналіз показує, що позареалізаційні витрати були допущені через недостатню роботи підприємства щодо вишукування резервів збільшення прибутку від інших видів діяльності. Є реальна можливість зменшити негативне сальдо доходів і витрат на 165 тис. Р.

  На зміну суми прибутку в порівнянні з минулим роком впливає відхилення цін на спожите сировину і матеріали, комплектуючі вироби, паливо та інші матеріально-технічні ресурси, оптові ціни на реалізовану продукцію, а також корективи, пов'язані зі зміною в звітному році методології обліку показника прибутку .

  Найбільшу питому вагу в балансового прибутку підприємств припадає на прибуток від реалізації продукції. У процесі аналізу всі численні фактори, що впливають на суму прибутку від реалізації, зводяться до мінімуму таких основних факторів:

  зміна цін на реалізовану продукцію;

  зміна виробничої собівартості і позавиробничих витрат;

  зміна обсягу реалізованої продукції.

  Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції свідчить про те, що вирішальним фактором, що впливає на суму прибутку, є обсяг реалізованої продукції підприємства. Зростання витрат на реалізацію продукції і надання послуг відбувається за рахунок збільшення цін на сировину і матеріали. Для того щоб виправити ситуацію, що склалася потрібно знайти резерви зниження собівартості витрат за рахунок детального аналізу їх технологій.

  Таким чином, розглядаючи загальні тенденції для всього розглянутого періоду часу роботи торгового підприємства, слід зауважити, що протягом 2003 р зростання прибутку відбувався під переважним впливом режиму економії і нарощування обсягів реалізації, так само було виявлено та фактори 2004 року, що впливають на зростання прибутку негативно: несприятлива зміна структури продукції і структури витрат; вплив зростання (зниження) цін на продукцію носить циклічний характер і обумовлений зміною ринкової кон'юнктури.

  Аналіз планування показників підприємства показує, що воно в змозі збільшити обсяги продажів протягом року не менше ніж на 15 відсотків. Це дозволило б знизити витрати на рубль продажів, що дозволило б додатково отримати в сукупності прибуток від продажів 1008 тис. Р.

  Аналіз резервів прибутку показав, що у підприємства є запас резерву прибутку за рахунок збільшення обсягів реалізації і зниження собівартості продукції, який складає 1316 тис. Р.

  Для галузі діяльності ТОВ "Позитив", орієнтованої на кінцевого споживача, вирішальне значення мають обсяги виробництва та реалізації продукції, зумовлені попитом, рівень собівартості, але без шкоди для якості споживчих товарів.

  На величину прибутку від реалізації продукції впливає склад і розмір нереалізованих залишків на початок і кінець звітного періоду. Значна величина залишків приводить до неповного надходження виручки і недоотримання очікуваного прибутку.

  Відповідно до результатів аналізу необхідно застосувати наступні заходи щодо стабілізації становища на підприємстві:

  1) збільшення обсягів послуг, що надаються і реалізації продукції;

  2) зниження собівартості (витрат на реалізацію продукції).

  Підприємство ТОВ "Позитив" має й надалі прагне розвивати нові види діяльності для отримання максимальної величини прибутку, що дозволить йому поліпшити своє фінансово-господарське становище і підвищити загальну прибутковість фірми.

  Проведена робота являє собою комплексну оцінку показників планування, формування й використання показників прибутку підприємства ТОВ "Позитив".

  Список літератури

  Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної дяетельності підприємства. - М .: "Річ навіть і сервіс", 1998. - 256 с.

  Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми: Навчально-методичний посібник. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 115 с.

  Афітов Е.А. Планування на підприємстві: Учеб. Допомога. - Мн .: Виш. шк., 2003. - 285 с.

  Бердникова Т.Б. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. -М .: ИНФРА-М, 2004. -215 с.

  Бернстайн Л.А. Аналіз фінансової звітності: Пер. з англ. - М .: Фінанси і статистика, 2002. - 178 с.

  Бланк І.А. Управління прибутком. - Київ: Нанацентр ЛТД, 1998. -543 с.

  Журавльов В.В., Саврук Н.Т. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємств. Конспект лекцій: ЧІЕМ СПбГТУ. Чебоксари, 2002. - 135 с.

  Кондратюків Н.П. Бухгалтерський облік і фінансово-економічний аналіз. - М .: Видавництво "Дело", 2002. - 233с.

  Любушин Н.П., Лещева В.В., Дьякова В.Г. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства: Підручник для вузів / Під ред. Н.Л. Любушина. - М .: ЮНИТИ-Дана, 2002. - 471 с.

  Пястолов С.М. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник. - 2-е изд., Стереотип. - М .: Видавничий центр "Академія"; Майстерність, 2004. - 336 с.

  Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства: 4-е изд., Перераб. і доп. - Мінськ .: ТОВ "Нове знання", 2003. - 688с.

  Економіко-статистичний аналіз: Учеб. посібник для вузів / Під

  ред. проф. С.Д. Ильенковой. - М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 215 с.

  додатки

  ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

  коди

  Форма № 2 по ОКУД

  0710002

  на 1 січня 2003 р

  Дата (рік, місяць, число)

  Організація: ТОВ "Позитив"

  по ОКПО

  01143824

  Ідентифікаційний номер платника податків

  ІПН

  12150122704

  Вид діяльності: оптово-роздрібна торгівля

  по ОКДП

  Організаційно-правова форма / форма власності

  Товариство з обмеженою відповідальністю

  по ОКОПФ / ОКФС

  Одиниця виміру: тис. Руб.

  по ОКЕІ

  найменування показника

  Код стор.

  За звітний період

  За аналогічний період минулого року

  1

  2

  3

  4

  I. Доходи і витрати по звичайних видах діяльності

  Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом) податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)

  10

  9736,9

  Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг

  20

  7617,7

  Валовий прибуток

  29

  2119,2

  Комерційні витрати

  30

  1266,7

  Управлінські витрати

  40

  Прибуток (збиток) від продажів (рядки (010 - 020 - 030 - 040))

  50

  852,5

  II. Операційні доходи і витрати

  відсотки до отримання

  60

  Відсотки до сплати

  70

  Доходи від участі в інших організаціях

  80

  Інші операційні доходи

  90

  Інші операційні витрати

  100

  1,5

  III. Позареалізаційні доходи і витрати

  позареалізаційні доходи

  120

  3

  позареалізаційні витрати

  130

  2

  Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)

  140

  852

  Податок на прибуток та інші аналогічні обов'язкові платежі

  150

  500

  Прибуток (збиток) від звичайної діяльності

  160

  352

  IV.Надзвичайні доходи і витрати

  Надзвичайні доходи

  170

  Надзвичайні витрати

  180

  Чистий прибуток (нерозподілений прибуток (збиток) звітного періоду) (рядки (160 + 170 - 180))

  190

  352

  ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ

  коди

  Форма № 2 по ОКУД

  0710002

  на 1 січня 2004 р

  Дата (рік, місяць, число)
  Головна сторінка


      Головна сторінка  Оцінка і планування прибутку як узагальнюючого показника фінансово-господарської діяльності підприємства

  Скачати 57.62 Kb.