Дата конвертації22.08.2017
Розмір33.61 Kb.
Типкурсова робота

Скачати 33.61 Kb.

Оцінка конкурентоспроможності продукції та фірми

енію об'єкта, або виконання робіт. У зв'язку з цим на додаток до коефіцієнта конкурентоспроможності необхідно застосовувати коефіцієнт цінового відхилення V ij, який відображає співвідношення цін пропозиції i-ої фірми і ринкової ціни, встановленої за результатами тендеру. Так, якщо за j-ому об'єкту ринкова ціна становить р про j, а ціна пропозиції i-ой будівельної фірми - P ij, коефіцієнт V ij, що відображає перевищення i-ой фірмою мінімальної ціни пропозиції, визначається за формулою [15]:

V ij = P ij / P oj (2.12)

Дослідження, проведені за кордоном, показують, що: у багатьох учасників тендеру ціни пропозиції не перевищують значення коефіцієнта V i j = 1,2. Беручи до уваги, що в умовах сформованого ринку ціни на вага види використовуваних в будівництві ресурсів відрізняються незначно, а частка прибутку в ціні пропозиції щодо невелика, пропозиції від фірм з коефіцієнтом V i j, що перевищує 1,2, свідчать про їх низьку інтерес до отримання підряду Коефіцієнт цінового відхилення визначається по кожному тендеру.

Методика 4. Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції, дає уявлення про конкурентоспроможність підприємства, торкаючись найбільш важливих аспектів його діяльності. Відповідно до цього методу, найбільш конкурентоспроможні ті підприємства, де найкращим чином організована робота всіх підрозділів і служб. На ефективність їх діяльності впливає безліч факторів і ресурсів підприємства. Оцінка ефективності роботи кожного підрозділу передбачає оцінку ефективності використання ним цих ресурсів. Метод побудований на аналізі чотирьох груп показників конкурентоспроможності підприємства:

1.Показатели, що характеризують ефективність виробничої діяльності фірми:

Ш витрати виробництва на одиницю продукції;

Ш фондовіддача в вартісному вираженні;

Ш рентабельність товару, яка показує ступінь прибутковості виробництва товару;

Ш продуктивність праці у вартісному вираженні на людину, яка відображає ефективність організації виробництва і використання робочої сили.

2. Показники фінансового становища організації:

Ш коефіцієнт автономії;

Ш коефіцієнт платоспроможності;

Ш коефіцієнт абсолютної ліквідності.

3. Показники ефективності організації збуту і просування товару:

Ш рентабельність продажів;

Ш коефіцієнт затовареності готовою продукцією;

Ш коефіцієнт завантаження виробничої потужності;

Ш коефіцієнт ефективності реклами.

4. Показники конкурентоспроможності товарів:

Ш якість товару;

Ш ціна товару.

Оцінка конкурентної позиції підприємства потрібно для:

Ш розробка заходів по підвищенню конкурентоспроможності;

Ш вибору фірми-партнера для організації спільного виробництва продукції;

Ш залучення коштів інвестора в перспективне виробництво;

Ш складання програми виходу фірми на нові ринки збуту.

У будь-якому випадку проведення оцінки має на меті визначення положення фірми на галузевому ринку. Досягнення цієї мети можливе лише за умови оперативної і об'єктивної методики оцінки конкурентоспроможності [16].

3. Розрахунки показників конкурентоспроможності продукції та фірми

3.1 Оцінка конкурентоспроможності продукції

Найважливішою характеристикою продукції є її якість. Провести оцінку конкурентоспроможності продукції можна за коефіцієнтом, що враховує співвідношення основних якісних характеристик продукції (споживчих властивостей) і цін реалізації за формулою [9]:

До ij = (Т i / Т j) / (Ц i / Ц j),

де К ij - коефіцієнт конкурентоспроможності;

Т i і Т j - основні якісні характеристики продукції відповідно i-й і j-й фірм

Ц i і Ц j - ціни реалізації продукції i-й і j-й фірм.

У роботі проведена оцінка конкурентоспроможності продукції чотирьох фірм-виробників будівельної цегли:

Таблиця 1 - стандарти по ГОСТ 530-95 для марок цегли 100, 125, 150.

показники

марки

100

125

150

Міцність, МПа

10,0

12,5

15,0

Водопоглинання,%

Повинно бути менше 6%

маса, кг

Повинно бути не більше 4,3 кг

Середня ринкова ціна, р. / 100 шт.

2500,0

2600,0

2700,0

Таблиця 2 - вихідні дані для визначення конкурентоспроможності продукції - цегли будівельного.

фірми

показники

Ціна, р. / 1000 шт.

Міцність, МПа

Водопоглинання,%

маса, кг

марка 100

марка 125

марка 150

марка 100

марка 125

марка 150

1.ОАО «Стройкерамика»

2492

2592

2692

10,2

12,4

15,0

6,1

4,2

2. ВАТ «ЗСМ - 7»

2492

2602

2712

9,1

12,1

14,2

5,8

4,2

3.За «Цегельний завод р.п. Маслянино »

2502

2612

2682

9,5

12,8

15,1

5,7

4,3

4. ВАТ «черепановські ЗСМ»

2512

2592

2702

9,8

12,0

13,7

6,0

4,4

Таблиця 3 - результати розрахунків.

фірма

Марка

показники

міцність

водопоглинання

маса

1

100

1,023 (+)

1,02 (-)

0,98 (+)

125

0,995 (-)

1,02 (-)

0,98 (+)

150

1,003 (+)

1,02 (-)

0,98 (+)

2

100

0,913 (-)

0,97 (+)

0,98 (+)

125

0,967 (-)

0,966 (+)

0,976 (+)

150

0,946 (-)

0,963 (+)

0,973 (+)

3

100

0,972 (-)

0,942 (+)

0,992 (+)

125

1,019 (+)

0,945 (+)

0,995 (+)

150

1,006 (+)

0,949 (+)

0,999 (+)

4

100

0,975 (-)

0,995 (+)

1,018 (-)

125

0,963 (-)

1,003 (-)

1,026 (-)

150

0,912 (-)

0,999 (+)

1,023 (-)

Очевидно, що якщо K 1 j> 1, то продукція j-й фірми по міцності більш конкурентоспроможна.Якщо ж К <1 і К <1, то продукція з водопоглинанню і по масі більш конкурентоспроможна, тому що чим менше водопоглинання і маса, тим краще для властивостей продукції. Для міцності навпаки.

Якщо для j-й фірми понад 50% коефіцієнтів має позитивне значення (для міцності К> 1, водопоглинання і маси - К <1) то продукція цієї фірми більш конкурентоспроможна. Тоді, враховуючи оптимальну кількість результатів, ми отримаємо, що найбільш конкурентоспроможною є продукція ЗАТ «Цегельний завод р.п. Маслянино »(88,8%), потім слід - ВАТ« ЗСМ - 7 »(66,7%), продукція .ОАО« Стройкерамика »(55,6%) і продукція ВАТ« черепановські ЗСМ »(22,2%) .

3.2 матричний підхід до визначення конкурентоспроможності фірми

Для того щоб практично оцінити конкурентоспроможність фірми, необхідно зібрати різноманітну інформацію про наявні підприємствах, які виробляють аналогічну продукцію. При цьому спочатку слід враховувати максимально можливу кількість наявних і потенційних конкурентів, а потім зосередити увагу на основних. Якщо конкуренція дуже висока, то типовою помилкою можна вважати спробу потрапити на перенасичений ринок [9].

При використанні матричного підходу складається матриця показників по ряду конкуруючих фірм [7]:

Таблиця 4 - основні показники роботи фірм.

показники

фірми

1

2

3

4

1.Об 'ем продажів, тис. Руб.

91002

43002

9102

54002

2.Прібиль, тис. Руб.

9102

5592

тисяча вісімсот двадцять дві

7562

3.Імідж *,%

50

60

1

40

4.Реклама, тис. Руб.

тисячі дві

8302

457

1 007

5. Розміщення **

0,4

0,3

0,8

0,1

6. Якість продукції ***

0,9

0,8

0,9

1

7.Собственний капітал, тис. Руб.

100002

58002

4802

60002

8.Заёмний капітал, тис. Руб.

100002

46002

5302

49002

9.Оборотние кошти, тис. Руб.

50002

31002

3152

38502

10.Краткосрочние зобов'язання, тис. Руб.

49002

29002

3152

26002

11. Ціна за ед.продукціі, тис. Руб.

2582

2602

2632

2592

12.Рентабельность

10

13

20

14

* - показники іміджу або рейтингу наведені у відсотках; при цьому робляться припущення, що рейтинг всесвітньо відомих фірм застосовується за 100% до 0 (нікому не відома або нова фірма).

** - показники розміщення наведені щодо одиниці: зручне (близьке) до споживачів розташування приймається за 1, найбільш віддалене - за 0.1.

*** - показники якості наводяться також, щодо одиниці: найкраще приймається за одиницю (або за 100%), більш низькі сорти (марки і т. Д.) беруться по відношенню до 1.

Ціни беруться за одиницю продажів, а не за одиницю продукції, так як це може бути певний комплект, обсяг і т. Д. (Наприклад, 1000 шт. Умовної цегли).

Обсяг продажів є показником, за допомогою якого може бути визначена частка фірми на ринку (частка може бути розрахована через натуральні і вартісні показники).

Імідж (рейтинг) характеризує склалося громадську думку про фірму і її продукції.

Рентабельність - це відносний показник, який характеризує ефективність господарської діяльності фірми. Розрізняють багато різновидів визначення цього показника, але в основі розрахунків завжди лежить прибуток фірми. З позиції маркетингу найбільш важливою є рентабельність продажів. Сутність цього показника в тому, що можна отримати одну і ту ж прибуток в абсолютному (грошовому) вираженні при різних обсягах продажів. Тому чим вище рентабельність продажів, тим ефективніше працює фірма.

;

Ціна є найважливішим фактором конкурентоспроможності як продукції, так і фірми в цілому. При оцінці конкурентоспроможності чим нижче ціна (за інших рівних умов), тим більше продажів може здійснити фірма.

Розміщення слід розглядати як географічний фактор розташування виробника щодо потенційних споживачів. Іноді цей фактор може стати вирішальним через високі транспортні витрати. Залежно від умов продажу можуть різко зрости ціни на продукцію.

Якість характеризує конкурентоспроможність продукції. Його оцінка може бути комплексною (за цілою низкою локальних критеріїв) і досить складною. У найбільш повному вигляді якість оцінюється окремо. У той же час фірма, що має великі обсяги продажів, високий рейтинг, але поступається в якості продукції, з часом безумовно втрачає свої конкурентні переваги.

Реклама є складовим елементом комунікаційної стратегії фірми. У бюджеті маркетингової діяльності фірми передбачаються витрати на рекламну діяльність, які відносять до комерційних видатках і включають в повну собівартість продукції [9].

Невиправдано високі витрати на рекламу можуть спричинити подорожчання продукції. У той час ініціативність, активність і наступальність на ринку неможливі без регулярної подачі відомостей про фірму і її продукції для широкої контактної аудиторії.

Будь-яка фірма, як і її продукція, має різні етапи життєвого циклу на деяких з них, зокрема на стадії росту і зрілості, особливо важливим стають фінансові аспекти конкурентоспроможності. Ці аспекти можуть бути розкриті в цілій системі фінансових показників і критерій. Так, для розвитку фірми можуть знадобитися додаткові інвестиційні ресурси. Їх залучення може істотно змінити структуру пасиву балансу. Фінансовий важіль характеризує цю структуру, тобто співвідношення позикових і власних коштів. Чим ближче таке співвідношення до оптимального, тим краще. Сенс оптимального значення фінансового важеля полягає в тому, що підприємство, що починає або розвиваюче свою діяльність, повинно мати не тільки позикові, але і власні кошти в співвідношенні приблизно 2/3. в цьому випадку фінансове становище фірми щодо стало й у фінансовому аспекті вона інвестиційно приваблива і конкурентоспроможна.

фірми

1

2

3

4

Власний капітал

100002

58002

4802

60002

Позиковий капітал

100002

46002

5302

49002

Фінансовий важіль

1

0,79

1,1

0,82

Оптимальне значення ФР = 0,67;

Показників ліквідності підприємства кілька.В цілому ця група показників показує здатність фірми розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Серед цих показників поточна ліквідність характеризує загальну ліквідність активів, тобто погашення короткострокових зобов'язань (виплати заробітної плати, перерахування податкових платежів, пенсійних зобов'язань і так далі - то, що має здійснюватися регулярно в короткостроковому періоді) за рахунок поточних активів (матеріальних і грошових коштів в складі оборотних активів) [9].

краще значення ТЛ = 2,0.

фірми

1

2

3

4

Оборотні кошти т.р.

50002

31002

3152

38502

Короткострокові зобов'язання т.р.

49002

29002

3152

26002

Поточна ліквідність

1,02

1,07

1

1,5

Кожен показник має свою одиницю виміру. Для отримання комплексної оцінки необхідно привести всі показники в розмірний вигляд. Зручніше здійснювати всі наступні розрахунки в рамках одиниці. У кожному рядку знаходимо максимальне (або найкраще) значення і ділимо все значення цього рядка на цю максимальну (найкращу) величину.

Перший крок:

ij

1

2

3

4

Об'єм продажу

91002

43002

9102

54002

імідж

50

60

1

40

Реклама

тисячі дві

8302

457

1 007

Розміщення

0,4

0,3

0,8

0,1

Якість продукції

0,9

0,8

0,9

1

Ціна за ед.продукціі

2582

2602

2632

2592

рентабельність

10

13

20

14

Другий крок:

ij

1

2

3

4

1

1

0,47

0,1

0,59

2

0,83

1

0,017

0,67

3

0,12

1

0,06

0,12

4

0,5

0,375

1

0,125

5

0,9

0,8

0,9

1

6

0,98

0,99

1

0,985

7

0,5

0,65

1

0,7

Складаємо значення отриманих показників по кожній фірмі і ділимо на їх кількість. Отримане середньоарифметичне максимальне значення показує найбільш конкурентоспроможне підприємство:

Фірма 1: (1 + 0,83 + 0,12 + 0,5 + 0,9 + 0,98 + 0,5) / 7 = 0,69

Фірма 2: (0,47 + 1 + 1 + 0,375 + 0,8 + 0,99 + 0,65) / 7 = 0,755

Фірма 3: (0,1 + 0,017 + 0,06 + 1 + 0,9 + 1 + 1) / 7 = 0,582

Фірма 4: (0,59 + 0,67 + 0,12 + 0,125 + 1 + 0,985 + 0,7) / 7 = 0,6

З розрахунків видно, що найбільш конкурентоздатною буде фірма з індексом j = 2, так як у неї максимальне, тобто оптимальне значення.

Такий розрахунок прийнятний, якщо все порівнювані показники рівноцінні за значимістю.

Але на різних етапах життєвого циклу будь-якого підприємства значимість окремих показників може бути дуже різною.

Топ сайтів значущостіпоказників:

Ціна - 0,2

Імідж - 0,05

Обсяг продажів - 0,05

Якість продукції - 0,2

Реклама - 0,15

Рентабельність - 0,15

Розміщення - 0,2

Третій крок:

ij

1

2

3

4

1

0,05

0,0235

0,005

0,0295

2

0,0415

0,05

0,00085

0,0335

3

0,018

0,15

0,009

0,018

4

0,1

0,075

0,2

0,025

5

0,18

0,16

0,18

0,2

6

0,196

0,198

0,2

0,197

7

0,075

0,0975

0,15

0,105

?

0,66

0,754

0,745

0,608

Фірма 2 зберегла лідируючі позиції, т.к. має кращий показник, серед усіх представлених фірм.

У матрицю не включаються показники фінансового важеля і поточної ліквідності. Ці показники можна включати в матрицю. Після здійснення третього кроку - аналізу показників і їх підсумовування - додаємо до отриманої суми 0,1, причому тільки для тієї фірми, яка має найкращі (оптимальні) значення фінансового важеля або поточної ліквідності, а з суми фірми, що має максимальне відхилення від оптимального показника ( найгірше значення), віднімаємо 0,1. Суми значень інших фірм не коригуємо.

Фінансовий важіль (ФР) = 0,67 Поточна ліквідність (ТЛ) = 2,0

Найбільш наближеним до оптимального значення ФР має фірма 2 (0,79) до її сумі додаємо 0,1, а найбільше відхилення має фірма 3 (1,1) від її суми віднімаємо 0,1.

Найбільш наближеним до оптимального значення ТЛ має фірма 4 (1,5) до її сумі додаємо 0,1, а найбільше відхилення має фірма 3 (1) від її суми віднімаємо 0,1.

Фірма 2 = 0,754 + 0,1 = 0,854 Фірма 4 = 0,608 + 0,1 = 0,708

Фірма 3 = 0,745 - 0,1 = 0,645 Фірма 3 = 0,745 - 0,1 = 0,645

Фірма 1 = 0,66

Після цього показники фірми розподілилися наступним чином:

1-е місце - Фірма 2;

2-е місце - Фірма 4;

3-тє місце - Фірма 1;

4-е місце - Фірма 3.

Фірма 2 має відносно невеликий обсяг продажів. Високий рейтинг, великі витрати на рекламу і відносно низькі ціни компенсують середня якість продукції. Фірма має прибуток трохи нижче середньої, так як вона має не найкращим розміщенням, але у фірми існує можливість залишитися конкурентоспроможною.

На другому місці - Фірма 4, яка володіє відносно високим прибутком, але вона поступається Фірмі 2 в іміджі і рекламі.

Фірма 1 має найкращий обсяг продажів і середня якість продукції, але разом з тим найгіршу рентабельність.

Фірма 3 має найкраще розміщення, але поступається в рекламі, також як і інші показники у неї нижчі за середні

висновок

Необхідною умовою успіху на вільному ринку є наявність достатньої кількості покупців, що сприймають пропозиції фірми як перевершують за своїми параметрами аналогічні пропозиції її конкурентів. Для досягнення цього результату фірма повинна постійно прагнути визначити своїх суперників по конкурентній боротьбі. Усвідомлення необхідності розгляду процесу конкуренції дозволяє нам критично поставитися до концепції орієнтації на споживача, згідно з якою метою маркетингу є просте задоволення потреб клієнтів фірми.

Мета нашої роботи полягала в закріпленні студентами теоретичних знань про конкуренцію, конкурентоспроможності та про форми конкурентного співіснування, а також в придбанні практичних навичок оцінки конкурентоспроможності продукції та фірми.

У даній роботі ми розглянули поняття конкуренції та конкурентоспроможності, форми конкурентного співіснування. Ми оцінили конкурентоспроможність продукції чотирьох фірм за якісними показниками: міцності, водопоглинанню, масі і конкурентоспроможність кожної фірми.

У висновку можна зробити висновок, що чим конкурентоздатною фірма, тим більше вона отримує прибуток, а, отже, і має розширені масштаби господарської діяльності.

бібліографічний список

1. Балікоев В.З. Короткий курс економічної теорії: Учеб. - М .: Менеджер, 2003. - 328 с.

2. Котлер Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер. - СПб .: Пітер, 1999. - 896 с.

3. ОШонессі Дж. Кокурентний маркетинг: стратегічний підхід: Пер. з англ. / Дж. ОШонессі; Під ред. Д.О. Ямпільської. - СПб .: Пітер, 2002. - 864 с.

4. Долинська М.Г. Маркетинг і конкурентоспроможність промислової продукції / М.Г. Долинська, І.А. Соловйов. - М .: Изд-во стандартів, 1991. - 128 с.

5. Еферін В.П. Оцінка конкурентоспроможності при маркетингових дослідженнях: Учеб. посібник / В.П. Еферін, В.В. Мотін. - М .: Домодєдово, 1993. - 94 с.

6. Аристов О.В. Конкуренція і конкурентоспроможність: Учеб. посібник / О.В. Аристов. - М .: Фінстатінфорум, 1999. - 142 с.

7. Єфремов В.С. Стратегія бізнесу / В.С. Єфремов. - М .: Финпресс, 1998. - 192 с.

8. Курс економічної теорії: Учеб. для вузів / М.М. Чепурін, С.Н. Івашківський, Е.А. Кисельова та ін .; За заг. ред. М.Н. Чепуріна, Е.А. Кисельової. - 5-е изд., Доп. і перераб. - Кіров: АСА, 2003. - 832 с.

9. Маркетинг: методичні вказівки щодо виконання курсової роботи для студентів спеціальності 060800 і 072000 / укладачі Л.В. Заруева, Г.С. Вершініна.- Новосибірськ, 2003. 29 с.

10. Лапін Г.Н. Надійність виробничої діяльності та конкурентоспроможність будівельної компанії / Г.Н. Лапін, Р.М. Хамхоков. - М., 2000. - 136 с.

11.Ліфіц І.М. Теорія і практика оцінки конкурентоспроможності товарів і послуг / І.М. Лифиц. - М .: Юрайт-М, 2001. - 222 с.

12. Маркетинг: Учеб. посібник / За. ред. А.М. Нємчина, Д.В. Мінаєва. - СПб .: Бізнес-преса, 2001. - 512 с.

13. Міжнародна конкурентність і її оцінка / Под ред. В.Н. Зав'ялова, - М., 1996. - 96 с.

14. Оцінка конкурентоспроможності будівельного підприємства // Економіка будівництва. - 1997. - № 4. - С. 44-52.

15. Портер М.Е. Конкуренція: Учеб. посібник / М.Е. Портер; Пер. з англ. - М .: Вільямс, 2000. - 495 с.

16. Фатхутдінов Р.А. Стратегічний маркетинг: Учеб. / Р.А. Фатхутдінов. - М .: ЗАТ "Бізнес-школа"; "Інтел-Сін-тез", 2000. - 640с.

...........