Дата конвертації23.07.2017
Розмір3.18 Kb.
Типдоповідь

Операції з купівлі-продажу акцій та аудит фондів

Основний гарант (поручитель) - категорія, відповідна ІФ відкритого типу. Зазвичай фонди поширюють свої акції через незалежного партнера, основного поручителя, гаранта розміщення цінних паперів (андеррайтера). Він здійснює емісію акцій кожен день. Його основна функція - стежити за відповідністю курсу акцій, ЧСА на акцію, реального забезпечення цінними паперів, які знаходяться в портфелі ІФ. Часто андеррайтером ІФ є його депозитарій або ці функції виконує керуюча компанія, якщо вона представлена ​​банком з правом андеррайтингу.

Траснферт-агент здійснює конкретні операції з купівлі-продажу акцій за дорученням керівника: веде записи на рахунках акціонерів. Трансферт-агент зазвичай ще й виплачує дивіденди, в його обов'язки входить калькуляція дивіденду, санкціонування виплат їх банку і ведення відповідної документації. Він готує і розсилає акціонерам балансові звіти, звіт про проведені за дорученням угодах ІФ, податкову інформацію. До того ж трансферт-агент керує відділом по обслуговуванню клієнтів.

Аудитор інвестиційного фонду не повинен бути афілійованою особою ІФ, що виражається в його фінансової незалежності від фонду та його агентів. Він має доступ до всієї інформації, необхідної для здійснення його діяльності.

Звітність за результатами фінансового року затверджується незалежним аудитором фонду, який є джерелом об'єктивної інформації про діяльність фонду для його акціонерів.

Говорячи про систему внутрішніх і зовнішніх взаємозв'язків фонду необхідно відзначити ряд моментів. Перше, інформаційні потоки ІФ сплановані таким чином, що діяльність фонду, його керуючого та депозитарію "прозора» для акціонерів фонду. Ніхто не має права на монополізацію інформації про діяльність фонду. Передбачено правило, згідно з яким всі документи по операціях фонду, в тому числі що носять конфіденційний характер, після закінчення певного терміну стають доступними для контролю з боку фонду.

Іншою найважливішою рисою інвестиційних фондів є розподіл функцій щодо забезпечення діяльності фонду між особами, що спеціалізуються на виконанні відповідних операцій і мають для цього достатній досвід. Так, наприклад, з усіма угодами з цінними паперами, що належать фонду, укладаються керуючим, який сповіщає про це банк-депозитарій і доручає останньому ліквідацію (виконання) цих угод з боку фонду.

Фонд, керуючий і депозитарій знаходяться у взаємозалежності і контролюють виконання обов'язків один одним. Ніхто з них не має можливості повністю самостійно провести операцію з майном фонду. При цьому право остаточного рішення з найважливіших питань належить акціонерам фонду, роль джерела об'єктивної інформації для Ради директорів та акціонерів фонду грає незалежний аудитор.

Досить жорсткі вимоги до персонального складу осіб, відповідальні за діяльність фонду, і відсутність особистих фінансових інтересів в діях цих осіб дають додаткові гарантії прийняття об'єктивних, що приносять вигоду фонду рішень.

З вищевикладеного можна зробити висновок про прагнення законодавця сформувати збалансовану, сталу систему, покликану в найбільшою мірою захистити інтереси інвесторів.

При підготовці цієї роботи були використані матеріали з сайту www.studentu.ru